MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?"

Transkript

1 Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

2 Tiden er relativ Som mennesker er flest, er vi som udgangspunkt af den opfattelse at tiden er en ressource, der bare er der - omkostningsfri og i uanede mængder. Indrømmet, efterhånden som alderen presser sig på, ændres vores forhold til denne opfattelse! Men ER tiden omkostningsfri og i uanede mængder? Omkostningsfri kan man vel ikke sige tiden er det afhænger jo meget af hvad vi anvender den på! Og i uanede mængder, er vist også en grov tilsnigelse, for det er der desværre også andre der har indflydelse på..! Velkendte teorier siger også at tiden er relativ. Det er resultater faktisk også. Det kan derfor i nogen sammenhænge være irrelevant at sammenligne resultatet fra i dag med resultatet fra i går. For i nuet er det virksomhedens omgivelser - markedet, kunderne og konkurrenterne der fastsætter den øjeblikkelige og egentlige værdi af de opnåede resultater. Hvis hverdagen i vores virksomheder fortæller os, at tiden ikke findes i uanede mængder, og måske endda i visse sammenhænge er knap, er det måske særlig vigtigt, at vide præcis hvad vi anvender den til. Og hvad der er lige så vigtigt, er muligheden for at kunne ændre adfærd hvis anvendelsen ikke er optimal. I en undersøgelse foretaget sidste år af ARC Advisory Group blandt amerikanske fremstillingsvirksomheder, fremgår det at tæt på 75% af de adspurgte pegede på visibility (synlighed) igennem hele produktionsprocessen som et af de højest prioriterede parametre. Og det er måske ikke så underligt endda. For hvis den ønskede synlighed er til stede, så kan vi jo netop imødekomme udfordringen omkring en optimeret anvendelse af den knappe tid og evnen til at foretage rettidige korrigerende handlinger. Der lægges i disse år et kolossalt pres på virksomheders evne til at kunne operere i en verden med stadig øgede krav til reaktionsevne. Det betyder krav til optimering af stort set alle cyklusser det være sig både indenfor produktudvikling, planlægning, produktion, omstilling, lageromsætning, levering. At have overblikket, at kende de nøjagtige positioner her og nu for virksomhedens bevægelige dele medarbejdere, materialer, maskiner etc. er en væsentlig forudsætning for at opnå en reaktionsevne der kan bidrage til øget lønsomhed og konkurrenceevne. Hånd i hånd med synligheden går nemlig også muligheden for en konstant reduktion af omkostninger og en minimering af bunden kapital i produktionsanlæg gennem optimering. At kunne bidrage med viden og løsninger i denne proces, har været Mark Informations metier i over 25 år, og vi kaster os fortsat over opgaven, det bedste vi har lært. Vores viden og erfaringer vil vi meget gerne dele med dig, og skulle du have behov for det, er vi altid kun en mail eller opringning væk. Jeg håber du vil kunne finde tiden til at søge yderligere inspiration i dette nummer af MARKinfo. Rapporten fra ARC Advisory Group kan downloades på articles/arc-advisorygroup.htm Steffen Meyer, Adm. dir. Mark Information A/S. April 2007 MARKinfo UDGIVES AF: Mark Information Maglebjergvej Kgs. Lyngby T: F: M: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Steffen Meyer TEKST: Mark Information Hanne Hyldborg FOTO: Bjarne Lüthcke Jan Friss Torben Klint LAYOUT/PRODUKTION: Blue Business A/S 2

3 Hvis du ikke ved hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger Det er ikke kun, når man er på eventyr, det er godt at vide, hvor man skal hen. Det gælder også i erhvervslivet. Med OEE kan din virksomhed sætte en sikker kurs mod mindre spild og større effektivitet. Total tid (24 timer, 365 dage) Planlagt tid til produktion Tid i produktion Drift Effektiv drift OEE OE Utilization Tab i kvalitet Tab i forbindelse med varer som bliver kasseret under drift. Samlet forkert Dårligt materiale Kvalitet Kvalitet Sådan måles udstyrseffektivitet Tab i performance Tab gennem reduceret cyklus tid eller takt tid. Kører reduceret hastighed Kø i processen Effektivitet Effektivitet Stop under produktion Planlagte korterevarende stop i produktion, samt alle ikke planlagte stop. Vedligehold Mangel på materiale Maskinstop Kø i processen Inspektion Ventetid Udnyttelse Udnyttelse Planlagt ikke-produktion Årligt planlagt stop på udstyr. Ferie Ingen ordre Udlånt til andet Planlagt vedligehold Kapacitet kun ledelsen men også medarbejdere kan se rigets tilstand. Anvendt rigtigt, kan OEE dermed bruges i forbindelse med involvering af medarbejderne, så der skabes fokus på spildtiden og dermed fremme udbyttet af Lean. Samtidig er OEE en internationalt anerkendt målemetode, hvilket betyder, at den kan bruges til benchmarking inden for virksomheder og mellem virksomheder. Større virksomheder med flere lokationer kan med OEE sammenligne evnen til at udnytte produktionsudstyret og dermed gennem benchmarking arbejde målrettet efter at opnå best practice indenfor hele virksomheden. Man kan også benchmarke sin virksomheds totale udstyrseffektivitet mod OEE-standarden for ens branche, hvis en sådan er tilgængelig. Når man i dag åbner et tidsskrift for at læse om producerende virksomheder og deres kamp for overlevelse eller vej til succes, kommer man sjældent uden om også at læse om begrebet Lean. Meget generaliseret betyder Lean at trimme noget. I relation til producerende virksomheder anvendes lean som udtryk for at trimme sin produktion i forhold til kundernes forventninger. Lean er en filosofi, hvor resultaterne skal skabes af og gennem medarbejderne, som med fokus på kunden hele tiden arbejder på at reducere spild. Men hvis spildet ikke synliggøres, er det svært at se, hvor man skal forbedre. Eller sagt med en lettere omskrivning af Alice i Eventyrland: Medarbejderne skal vide, hvor de skal gribe ind, ellers giver Lean ingen resultater. Af Lars Kirkebæk Systemkonsulent Den centrale tidsfaktor Overall Equipment Effectiveness (OEE) er en målemetode til at synliggøre spild på produktionsudstyr. OEE kan bedst oversættes til den totale udstyrseffektivitet et lidt kringlet udtryk, som dog meget tydeligt fortæller, hvad det handler om: At nedbringe spildtiden mest muligt med henblik på at styrke effektivitet og produktivitet. Tid og tidsregistrering er et helt centralt element i både Lean og OEE ud fra den betragtning, at enhver overflødighed eller fejl resulterer i øget tidsforbrug. Står produktionsudstyret uplanlagt stille eller kører med halv kraft, taber man naturligvis god produktionstid, men dårlig kvalitet har også et tidsperspektiv, fordi det betyder, at produkter skal produceres igen eller laves om. Disse centrale tidsfaktorer skaber unødig variation i fremstillingsprocessen, som indirekte er med til at øge opbygningen af sikkerhedslagre, unødvendige arbejdsopgaver og transport. Til medarbejdere og benchmarking OEE er et af mange gode værktøjer, der understøtter processen i at indføre Lean og gøre den mere operationel. OEE sætter populært sagt tal på spildet, så ikke Simpel formel Hvad er så et godt OEE-tal? Og hvordan måler man det? OEE er i virkeligheden en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? - eller sat på formel: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet Det ser nemt ud, men udfordringen ligger selvfølgelig i at beregne de enkelte områder. Man bør gå efter en OEE på 85 procent, som indikerer worldclass. De færreste virksomheder kommer ud med en særlig høj score, før de begynder at arbejde med Lean og OEE, og OEE- tallet kan selvfølgelig variere lidt fra branche til branche, men kursen bør sættes efter 85 procent. Sådan måler du udnyttelsesgraden OEE tager udgangspunkt i, at der er en total tid til rådighed til produktion, dvs. 6

4 24 timer 365 dage om året. Ud af denne totaltid planlægger man at køre produktion i et vist tidsrum, ligesom der er tidsrum for planlagt ikke-produktion, typisk i forbindelse med ferie, planlagt vedligehold, perioder uden ordre osv. OEE fokuserer udelukkende på den planlagte produktion, så den planlagte stoptid skal ikke medgå i målingerne. Udnyttelsesgraden er forholdet mellem den planlagte produktion og de uplanlagte stop under produktionen fx i forbindelse med afventning på materiale, maskinstop o.lign. Målingen foregår ved, at man registrerer tiden hver gang, en maskine stopper. Årsagen til stoppet er ligegyldig, når vi taler OEE. Her er det udelukkende tiden, der fokuseres på. Registreringen kan enten foretages manuelt af medarbejderen eller, mere optimalt, automatisk fra maskinen. Når man har målt produktionsstop i en periode, er man klar til at beregne udnyttelsesprocenten. Det gør man sådan: (Planlagt tid stoptid) / planlagt tid x 100 = udnyttelsesprocent. Worldclass udnyttelsesprocenten ligger omkring de 90 procent, så det er målet for denne del af OEE-regnestykket. Sådan måler du effektivitetsgraden Effektivitetsgraden siger noget om, hvor effektivt du udnytter produktionsudstyret, når det kører. Her fokuserer OEE på tab af performance og tid, fordi maskinerne ikke producerer optimalt. Hvis en maskine som standard kører 10 sekunder pr. produceret enhed, men i din produktion kører 11 sekunder, mister du et sekund for hver enhed, der produceres. Du måler performance ved at samle data op om, hvor mange enheder der produceres inden for et givent tidsrum og sammenligne det med standardtiden. Om du måler styk eller batches, er ligegyldigt. Det vigtige er at sammenligne standardtiden og det reelle tidsforbrug. Regnestykket ser således ud: (Standardtid x antal producerede enheder) / (planlagt tid stoptid) x 100 = effektivitetsprocent. Worldclass effektivitetsprocenten ligger omkring de 95 procent. Ved at gøre OEE operationel, reduceres direkte eller indirekte nogle af de syv spildtyper i forbindelse med Lean Overproduktion hvor erfaringen siger, at de 10 procent går til tab i forbindelse med produktionen. Ventetid hvor operatører venter på materiale, ordreinformationer, eller at produktionsudstyret bliver klart. Unødig transport hvor delprodukter skal transporteres over længere afstande, inden de bliver til helt færdige produkter, eller hvor delprodukter flyttes meget rundt i selve produktionen. Fejl og mangler ved fremstilling af fejlbehæftede produkter, som efterfølgende skal ombearbejdes eller måske bliver direkte skrot. Lagerbinding ved opbygning af mindre lager for at kunne dække fejl, dårlig planlægning, eller manglende stabilitet i produktionen. Unødige bevægelser ved dårlig indretning af arbejdspladsen, så man måske ofte skal lede efter sit værktøj. Unødige processer ved processer og arbejdsopgaver som overlapper hinanden og dermed giver dobbeltarbejde. antallet af producerede enheder holdt op mod dem, der dur. Det lyder simpelt, men er svært, for her handler det om procesfejl, dvs. de fejl maskinen selv opdager, eller som fanges i kvalitetskontrollen. OEE omhandler desværre ikke de fejl, der opdages hos kunden. Beregningen lyder: (Producerede enheder defekte enheder) / producerede styk x 100 = kvalitetsprocent. Worldclass kvalitetsprocenten ligger omkring de 99,9 procent. Når alle tre målinger er foretaget, udestår blot at sætte dem ind i OEEformlen, som med worldclass målene ser således ud: Stærkt styringsværktøj Der er mange fordele ved at måle OEE. Udover at være et værktøj til involvering af medarbejderne og benchmarking, er det også et godt styringsværktøj for ledelsen. Når man begynder at måle, kan man efterfølgende bruge OEE tallene til analyse og statistisk opfølgning og dermed skabe et værdifuldt overblik. Med OEE får man et styrket beslutningsgrundlag og kan gribe målrettet ind, hvis tallene indikerer en tendens. Både ledelsen og medarbejderne får således et værktøj til at rette de fejl, der giver mest værdi. Sådan måler du kvalitetsgraden Her fokuserer OEE på tab af kvalitet og dermed den ekstra tid, der medgår, når enheder skal produceres om. I denne del af regnestykket kigger man således på OEE = 90% x 95% x 99,9% x = 85% Hvis du vil høre mere om OEE kan du kontakte Lars Kirkebæk på 7

5 10 år gammel men klar til et ansigtsløft ProMarks nuværende opbygning er kun 10 år gammel, men er nu ved at blive omprogrammeret efter de nyeste software principper. I denne artikel løfter vi sløret for nogle af de nye muligheder, der kommer med fremtidens ProMark versioner. Den grundlæggende opbygning af ProMark er i disse år ved at blive renoveret. Siden 90 erne er der sket mange nye tiltag inden for software udvikling ikke mindst introduktionen af www. Mark Information indarbejder nu begreber som SOA, trelags arkitektur og tynde klienter i ProMark. Men er det mere end bare buzzwords og modeluner? Hvad giver det brugerne? Af Kim Kisbye Mark Information Den største satsning i Mark Informations historie I 2006 begyndte Mark Information et ambitiøst udviklingsprojekt, som vil kræve en indsats på 10 mandeår. Dele af projektet vil blive lanceret løbende, og hele projektet forventes først afsluttet i Rent faktisk så har kunderne allerede fået lidt af fornyelsen i forbindelse med den seneste ProMark version 2.90 fra september, og de næste godbidder vil komme her i løbet af foråret. To grundlæggende teknologier Fremtidens ProMark bygger på to moderne principper: Service Oriented Architecture (SOA) og trelags arkitektur (se fact box). Fordelene ved den nye arkitektur: Hurtigere udveksling af data, fordi ProMark ligger på en central server og ikke hos hver bruger Hurtigere og lettere installation og vedligehold Små Web programmer (Web services) med meget specifik og enkel funktionalitet Let at tilføje nye klienttyper, fx PDA er Lettere at integrere til andre forretningssystemer, fx ERP, MES, BI eller lønsystemer Lettere at skalére ProMark til flere lokationer Ny funktionalitet Udover fordelene ved den nye arkitektur i ProMark, vil ansigtsløftningen give brugerne en række mærkbare funktionalitetsfordele. Nogle af fordelene vil være mærkbare allerede i 2007, mens andre vil komme senere. Adgang for specifikke brugere til dele af ProMark, fx mødeoversigt for receptionister, KPI oversigter til ledelsen Yderligere forbedringer af ProReportII Ny brugergrænseflade Mobil løsning Adgang til ProMark selvom man ikke er på kontoret Visualisering af ProMark data fx på et intranet eller til brug for Lean processer Business Intelligence som uddrager flere dimensioner fra allerede eksisterende ProMark data til samlet information Ny grafisk bruger grænseflade Hvis du vil vide mere om ProMark, SOA og trelags arkitektur, så besøg Forkortelser: BI: Business Intelligence ESB: Enterprise Service Bus KPI: Key Performance Indicators MES: Manufacturing Execution System SOA: Service Oriented Architecture 8

6 1: Præsentationslaget ERP Mobil www Lan terminal 2: Programlaget AS 3: Databaselaget SQL Trelags arkitektur 1. Præsentationslaget, hvor brugerne ser selve ProMark programmet. 2. Programlaget, som udfører den funktionalitet brugerne ønsker. 3. Databaselaget, som indeholder alle de data, der er nødvendige. SOA Serviceorienteret arkitektur (SOA) er en måde at opbygge en IT arkitektur. En serviceorienteret arkitektur består grundlæggende af en række services. Disse services kommunikerer med hinanden. Den mest anvendte SOA-kommunikationsform er XML-baserede web services. Hovedformålet med SOA er at skabe mulighed for genbrug af services og øge fleksibiliteten i IT systemerne. Med indførelse af SOA bliver det muligt for IT at understøtte forretningens krav om fleksibilitet og hurtig tilpasning til markedets krav. Yderligere opnår man den fordel, at flere komponenter kan genbruges. Kommunikation og transformation af data og protokoller udskilles fra ProMark og varetages typisk af en ESB funktion. 9

7 Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi og satser nu på en åben teknologiplatform og stærke partnere. Tidligere tiders væg-til-væg mantra er afløst af friheden til at vælge de bedste løsninger. ProMark er en af de løsninger, der er ved at blive SAP NetWeaver-certificerede, og her kan du læse om baggrunden for SAPs grundige certificeringsproces. SAP det er R3 og kæmpesystemer, som når ud i alle kroge af de helt store virksomheder. Eller er det? Sådan var det en gang, men inden for de seneste år har den tyske gigant kastet den gamle ham af sig og fremstår i dag i nye klæder. Kernen i SAP s løsning i dag er MySAP ERP, som med en lang række branchespecifikke moduler udgør MySAP Business Suite. Hertil kommer SAP Business One der er SAP s bud til den mindre virksomhed. Motoren er fortsat SAPs solide, men stærkt moderniserede teknologiplatform Netweaver, der med sin fuldkommen åbne arkitektur kan integrere med alle typer systemer og løsninger. Fordelene for kunderne er nemme at få øje på: Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Men hvordan får SAP det til at fungere i praksis? SOA og certificering går hånd i hånd - Kodeordene i vores nye strategi er åbenhed, fleksibilitet og brugervenlighed. Vi har bygget et standardsystem baseret på vores gennemtestede NetWeaver platform og et SOA-interface, som kan give hver enkelt bruger adgang til en portal med præcis de applikationer, han har brug for i sin funktion. For brugeren fremstår det som en samlet løsning, men i baggrunden kan der køre flere hundrede forskellige systemer og applikationer fra forskellige leverandører, forklarer salgsdirektør Jens Bager fra SAP og fortsætter: - Det er klart, at det giver en række udfordringer, både teknologisk og rådgivningsmæssigt. Hvis vi ser på det teknologiske først, så er det helt naturlige spørgsmål selvfølgelig, hvordan vi garanterer, at de forskellige systemer og applikationer spiller sammen. Vi har jo alle sammen hørt om såkaldte plug & play løsninger, som var 99 procent plug og meget lidt play. Derfor spiller certificering en helt afgørende rolle i vores nye strategi. Vi er meget omhyggelige med vores certificeringer, som både er længere og grundigere end man er vant til i branchen. Tysk grundighed En SAP-certificering er ifølge Jens Bager ikke bare en garanti for, at et produkt integrerer og fungerer med SAP og andre SAP-certificerede produkter i dag. Det er også en garanti for, at samspillet virker efter fremtidige opgraderinger. Det lyder simpelt på papir, men i virkeligheden er det en utrolig kompleks proces, som kræver både tid og ressourcer fra de partnere som fx Mark Information, der er i gang med at blive certificeret SAP teknologipartner. Men der er ingen vej uden om. Når man har valgt en integreret ProMark/SAP løsning, skal man have en garanti for, at det virker, også hvis opsætningen ændres. Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Salgsdirektør Jens Bager fra SAP - I en omskiftelig verden, hvor alt går hurtigere end nogensinde før, er det ekstremt vigtigt, at du har et systemunivers, der er gearet til forandring. Du skal kunne lave om på din organisation, uden at du behøver tænke Åh nej, hvis vi laver det her om, så koster det en million kroner i programmering. Men hvis vi skal væk fra silotankegangen og de 150 systemer, der ikke taler sammen og over i en åben, fleksibel arkitektur, kræver det skudsikre certificeringsprocedurer, som giver kunderne en garanti for funktionsdygtighed, også når der er ændret på systemerne. Derfor går vi ikke på kompromis med vores tyske grundighed, siger Jens Bager. Kundens ansvar Men ét er, at teknologileverandørerne får et nyt ansvar, når posen bliver åbnet op og alt skal spille sammen. Noget andet er, at også kunderne får et ansvar. For når der pludselig er frit valg på hylden med fx tidsregistreringssystemer, så er der også en risiko for at vælge galt. Friheden stiller helt nye krav til at være velorienteret og klædt på til at træffe et valg. - Når du vælger en komplet løsning fra én leverandør, er der sørget for det hele. Men SOA lægger op til at du har muligheden for at shoppe rundt og finder den bedste løsning inden for hvert enkelt område. Nogle virksomheder har de nødvendige kompetencer til at scanne markedet, men andre vil være på herrens mark. Derfor tror jeg, at rådgivning bliver et meget centralt element i fremtiden. Men vi vil også se nogle mere aktive leverandører, som markedsfører deres produkter mere end tidligere. For ud over certificeringer bliver synlighed en helt afgørende parameter for at komme med i slutspillet, forudser Jens Bager. 10

8 11

9 Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? danske virksomheder er pålagt indberetning af fraværsoplysninger til Danmarks Statistik, som påfører dem en stor administrativ byrde. I stedet for at betragte fraværsregistrering som en uoverskuelig administrativ byrde bør det ses som et middel til at forebygge syge virksomheder, der taber konkurrencekraft. v/kim Kisbye, Mark Information Det er fundamentalt vigtigt, at du ved, hvordan sygefraværet ser ud på din arbejdsplads og ikke mindst, at du kender til udviklingen i fraværet. Men du bør ikke kun læne dig op ad dit personlige kendskab til, hvordan sygefraværet ser ud. Det er en god idé, at virksomheden også har en samlet fraværsstatistik, så du løbende og let har adgang til det aktuelle billede på fraværet. Det giver også mulighed for benchmarking mellem afdelinger, hvorved du måske kan få øje på forhold, der har indflydelse på sygefraværet på afdelingsniveau. Det kan være i både ledelsens og medarbejdernes interesse at holde øje med fraværet i virksomheden. Overblik kan forebygge En fraværsstatistik kan give et overblik over fraværsmønstre i virksomheden. Den kan give overblik over den enkelte medarbejders fravær, en afdelings fravær, de enkelte faggruppers fravær og hele virksomhedens fravær. Den kan også give et overblik over sammensætningen i fraværet. Er der tale om sæsonfravær? Er det bestemte dage fraværet ligger på? Er fraværet spredt på de fleste medarbejdere eller er det få, der har fravær? Overblikket kan være med til at igangsætte en dialog om arbejdsmiljøet, virksomhedskulturen og den enkeltes trivsel, og denne proces kan give virksomheden et overblik over, hvad man kan gøre for at forebygge fravær. vende det til gode informationer om mulige forebyggelsestiltag, forslag til personalepolitikker og respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med sygdom og belastning. Der sker ofte ændringer i fraværet, og dette kan følges tæt, hvis man laver fraværsstatistik. For virksomheden er det en meget hurtig måde at få informationer på om eventuelle arbejdsmiljøproblemer og mistrivsel, men det giver også en information om, hvornår det går godt i virksomheden, og om arbejdsmiljøet fungerer. Hvis der er usikkerhed om, hvad der ligger til grund for tallene, kan det være en god idé at iværksætte en arbejdspladsvurdering eller en trivselsundersøgelse. Formålet med fraværsstatistikker er dermed både at se mønstre i fraværet og at være et redskab til forebyggelse. Indberetning til Danmarks Statistik BON A PARTE, en af Nordeuropas største postordre virksomheder indenfor modetøj, er en af de virksomheder, der er blevet pålagt indberetning til Danmarks Statistik. Der skal registreres og indberettes med i alt 8 fraværsårsager, for vores næsten 400 medarbejdere. Hvis vi ikke havde en løsning som den fra Mark Information, så ville det være en uoverskuelig administrativ opgave, udtaler Ella Hansen fra BON A PARTE. Dele af denne artikel er bragt med tilladelse fra Fravær og nærvær Oplysningerne fra fraværsstatistikken kan også være med til at igangsætte en dialog om fravær/nærvær og være med til at opbygge en kultur og politik om dette. Det kan i nogle tilfælde forebygge mytedannelse om fraværet og i stedet 14

10 Hvad kan fraværsregistrering give virksomheden Overblik over fraværet Se forebyggelsesmuligheder Opmærksomhed på den enkelte medarbejders trivsel Måleredskab for virksomhedens trivsel Hvad kan fraværsregistrering give medarbejderen Overblik over det reelle fravær frem for myter Mulighed for dialog om fravær/nærvær Mulighed for forebyggelse - bedre arbejdsmiljø Opmærksomhed på ens trivsel Nyttige links Hvis du ønsker inspiration til at nedbringe sygefraværet, kan du finde råd og vejledning på følgende websites: ProMark og fraværsregistrering ProReportII modulet indeholder mere end 10 rapporter, der gør det muligt at overvåge og følge op på sygefraværet. Med version 2.90 blev det muligt at lave dataudtræk, der overholder DA s krav til fraværsstatistik. 15

11 Integrerede globale IT løsninger Hvad har virksomheder som Lego, SAS, Carlsberg, og Aker Kværner til fælles? De opererer alle i den globale økonomi og forsøger at harmonisere og standardisere deres IT løsninger. 16

12 Mark Information oplever i disse år en kraftig vækst og efterspørgsel fra store internationale virksomheder, som i højere og højere grad ruller centraliserede og harmoniserede IT løsninger ud til alle deres lokale enheder. Et godt eksempel på denne trend er Aker Kværner med produktionsfaciliteter over hele verden og en omsætning på 13 milliarder kr. Som for så mange andre virksomheder i denne størrelse er SAP de-facto standarden indenfor ERP, dvs. virksomhedens centrale forretningssystem. Men som ligeså mange andre virksomheder i denne størrelse har man suppleret det centrale virksomhedssystem med specifikke og målrettede løsninger inden for udvalgte nicheområder. Et af disse områder er job- og tidsregistrering, hvor valget er faldet på standardapplikationen ProMark. I kraft af vores lange erfaring med integration til netop SAP samt vores SAPcertificerede system, bliver Mark Information ofte det lette valg når virksomheder ønsker at tilføre realtids dataopsamling og beslutningsstøtte til den eksisterende SAP løsning, udtaler Steffen Meyer fra Mark Information og fortsætter: Virksomheder som Aker Kværner forsøger i højere grad end tidligere at udnytte de klare forretningsgevinster, der ligger i en harmonisering af centrale IT systemer. Derfor er det helt naturligt at Mark Information følger med fra et land til et andet som led i virksomhedernes globale IT strategi. I Aker Kværners tilfælde har vi nu installeret ProMark i Norge, Skotland, USA og Malaysia, og udrulningen slutter ikke der! Vores set-up er globalt med mange produktionsenheder over hele verden. Det er vigtigt for os, at vi har standardiserede løsninger, som giver os hurtige og korrekte informationer om vores produktionsordre for at kunne udnytte vores produktionsenheder optimalt og derved højne leveringsevnen. Et real-tids datafangst system som ProMark tæt integreret med vores ERP løsning bidrager til dette. At vi på samme tid også får kontinuerlige omkostnings-oversigter er ren bonus i denne sammenhæng udtaler Global proces-ansvarlig for Manufacturing i Aker Kværner Subsea Erik Engell. 17

13 Løb for livet Det er fuld fart på Mark Informations 51-årige hardware engineer Werner Nielsen kilometer er den årlige løbedosis, for manden der aldrig sidder stille, undtagen når han tester ProMark-terminaler. Når man træder ind ad døren hjemme hos Werner Nielsen i Bagsværd, er det første, der møder blikket, seks par løbesko, som tydeligvis har været omkring. Vi er på besøg hos en inkarneret løber med en helt imponerende energi. Werner er manden, som ofte løber de otte kilometer til arbejde hos Mark Information i Lyngby om morgenen, og hopper i løbetøjet efter fyraften igen gerne med en afstikker rundt om Lyngby og Bagsværd sø for at få det fornødne antal kilometer i benene. Han er også et levende bevis på, at man kan hvad man vil. Giver de unge baghjul Selvom han startede sin løbekarriere i en relativt sen alder som 31-årig, har han indfriet stort set alle sine mål. Han har løbet marathon i tider, som unge atleter ville være grønne af misundelse over, vundet halvmarathon på La Santa Sport to år i træk og været øverst på sejrskamlen efter en triatlon samme sted. Det er triumfer, man ikke kommer sovende til, og Werners opskrift kan tage pusten fra de fleste. Han er afsted i løbeskoene året rundt på nær et par uger efter familiens årlige sommerophold på La Santa Sport, og når ikke asfalten slides tynd af den ihærdige løber, spiller han badminton, cykler og svømmer. I svømmehallen fredag aften Man bliver helt forpustet, men heldigvis har Werner en familie, som er lige så passionerede sportselskere som han selv. Fredag aften, når familien Danmark hygger sig med bøffer og rødvin, er familien Nielsen for eksempel at finde i Lyngby svømmehal, hvor der tilbagelægges mellem 20 og 60 baner i rask tempo. - Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det er blevet en familietradition. Men nu skal det altså ikke lyde, som om vi er kostfornægtere eller ude af stand til at hygge os. Min livret er stegt flæsk og mørbradbøf, som jeg med stor fornøjelse sætter tænderne i, og vi elsker også at få et glas rødvin, men det er bare en anden dag i ugen end fredag hjemme hos os, fortæller Werner Nielsen. - Det er i øvrigt min kone, der svømmer længst, fortsætter Werner Nielsen med et glimt i øjet. Jeg er en elendig svømmer. Talent for løb Helt elendig kan svømmeformen nu ikke være, for han har i flere år deltaget i triatlon på La Santa Sport i vindertider. Men på løbesiden er han i en klasse for sig. Werner har ganske enkelt talent for at løbe og kan træne meget hårdt uden at blive skadet. Det fandt han ud af for 20 år siden, da en badmintonskade i armen tvang ham til at tænke i nye motionsbaner. Det blev startskuddet på løbekarrieren, som han har fulgt lige siden med et hav af personlige triumfer i kølvandet. Fire marathons er det blevet til, utallige 10- og 5 kilometer løb og flere trænerjobs, for Werner er en efterspurgt løbetræner i flere atletikklubber. - Jeg har skruet lidt ned for aktivitetsniveauet, for alderen banker jo på. Så jeg løber ikke marathon mere, og jeg er heller ikke så aktiv på trænersiden. Til gengæld er hele familien blevet bidt af La Santa Sport, så vores sommerferie dernede er blevet omdrejningspunktet for al min træning. Hvert år sætter jeg mig nogle mål for, hvor hurtigt jeg skal løbe, når vi kommer derned, og det holder mig til ilden, forklarer Werner Nielsen. 18

14 Werner Nielsens bedste tider 10 kilometer på under 34 minutter 5 kilometer på 16,32 minutter London Marathon under 3 timer Bedste halvmarathon 1,15 timer 80 kilometer om ugen - Løbesæsonen starter for mit vedkommende, når de fleste andre mennesker trækker indendørs og helliger sig den hjemlige hygge. Fra oktober og frem til det spæde forår er jeg afsted 3-4 gange om ugen, hvor jeg løber i snit 40 kilometer. Når sneen forsvinder og det begynder at blive lidt lysere, tager jeg fat på flere og længere løbeture og når op omkring 80 kilometer om ugen, fortæller Werner helt uimponeret. I alt bliver det til ca kilometer løb om året og 4 par opslidte løbesko. op. Den friske ilt er med til at rense hovedet, så jeg kan se ting fra nye vinkler. Løbet giver også et mentalt overskud, som øger ens tolerance og evne til at håndtere stressede situationer, så for mig er løbet helt klart den daglige vitaminpille, afslutter Werner Nielsen. Personlige triumfer (La Santa Sport) Vinder af triatlon i 1988 Vinder af halvmarathon i 2005 og 2006 Vinder af familie duatlon i 2006 Konen er coach Hvis man har prøvet at løbe, eller for den sags skyld dyrket anden form for udendørs sport, ved man, hvor meget den lune stue og sofaen kan trække, når det regner og rusker uden for i de mørke vinteraftener. Hvad er mirakelmidlet, der får Werner ud og afsted på raske fjed? For det første er han i den heldige situation at være gift med en tidligere Danmarksmester på bane. Så der er både en god coach og løbekammerat lige ved hånden. For det andet giver løbet ham et mentalt overskud, som har værdi både privat og i jobbet som hardware engineer. - Jeg sidder tit i løbet af min arbejdsdag og pusler med langhårede sager, som jeg ikke kan finde en løsning på. Men når jeg så trækker i løbetøjet og kommer afsted, dukker de gode idéer 19

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Magasin fra Mark Information Danmark Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, bonus og produktudvikling Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Magasin fra Mark Information Danmark Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, bonus og produktudvikling Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine

Læs mere

ProMark workforce management ProMileage

ProMark workforce management ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag. Registreringen foretages i ProPortal og danner grundlag for viderefakturering

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler

Reservedelschef, Brian Greve-Rasmussen Kim Ejlertsen Automobiler A/S, Autoriseret Peugeot forhandler Bedre overblik bedre forretning Med CISO får din virksomhed et overblik, som gør det lettere at styre, måle og forbedre de interne processer, hvilket øger effektiviteten og forbedrer arbejdsgangene. "CISO

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Forretningssystemer - Trends og tendenser

Forretningssystemer - Trends og tendenser Forretningssystemer - Trends og tendenser 7. april 2011 Herbert Nathan Hvad jeg vil forsøge at besvare Hvordan har virksomhederne investeret i forretningssystemer over de seneste par år? Hvilke er de væsentligste

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden

Toyota Kata. Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden Toyota Kata Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte udvikling for virksomheden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe en forbedringskultur, der sikrer den fortsatte

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon

MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE. The new approach to software. LittleBeacon MOBILITET SERVICE GØR GOD SERVICE ENDNU BEDRE MED LITTLEBEACON SERVICE The new approach to software LittleBeacon CASESTORY Northern Micro er en af Canadas største udbydere af it med hovedsæde i Ottawa.

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Stærkere forretning med apps og mobile løsninger Agenda MOTIVATION Hvorfor mobility og ERP? TEKNIK Sikkerhed Infrastruktur LØSNINGER Standard løsninger fra

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Drupal. Hvad er Drupal?

Drupal. Hvad er Drupal? Drupal Verdens bedste Content Management System Drupal er to år i træk blevet kåret som det bedste Open Source CMS i den såkaldte CMS Award, som årligt afholdes af det anerkendte IT-bogforlag Packt Publishing.

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private

Optimering af it. 30. april 2009. bedst til private Optimering af it 30. april 2009 Lidt om mig på 1 minut 39 år Uddannet datalog og halv læge Gift med hel læge og far til tre drenge på 7, 10 og 13 år. Snart 10 år i Lån & Spar Bank Startede som freelanceudvikler

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult

Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand. js@strandconsult.dk. www.strandreports.com. Strand Consult Det drejer sig om meget mere end teknologi. John W. Strand js@strandconsult.dk www.strandreports.com Danmark vs. Grønland Danmark 5,5 millioner mennesker 55 milliarder 12.500 ansatte Mobil basestation

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

LEAN i Distributionen Sanistål A/S

LEAN i Distributionen Sanistål A/S LEAN i Distributionen Sanistål A/S Kickstart af en forretningstransformation tilpasset vores Mere end du tror kultur INNOVATIV DISTRIBUTION Scandic, 10 september 2013 Agenda Udfordringen Ambitionen Løsningen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere