MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?"

Transkript

1 Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

2 Tiden er relativ Som mennesker er flest, er vi som udgangspunkt af den opfattelse at tiden er en ressource, der bare er der - omkostningsfri og i uanede mængder. Indrømmet, efterhånden som alderen presser sig på, ændres vores forhold til denne opfattelse! Men ER tiden omkostningsfri og i uanede mængder? Omkostningsfri kan man vel ikke sige tiden er det afhænger jo meget af hvad vi anvender den på! Og i uanede mængder, er vist også en grov tilsnigelse, for det er der desværre også andre der har indflydelse på..! Velkendte teorier siger også at tiden er relativ. Det er resultater faktisk også. Det kan derfor i nogen sammenhænge være irrelevant at sammenligne resultatet fra i dag med resultatet fra i går. For i nuet er det virksomhedens omgivelser - markedet, kunderne og konkurrenterne der fastsætter den øjeblikkelige og egentlige værdi af de opnåede resultater. Hvis hverdagen i vores virksomheder fortæller os, at tiden ikke findes i uanede mængder, og måske endda i visse sammenhænge er knap, er det måske særlig vigtigt, at vide præcis hvad vi anvender den til. Og hvad der er lige så vigtigt, er muligheden for at kunne ændre adfærd hvis anvendelsen ikke er optimal. I en undersøgelse foretaget sidste år af ARC Advisory Group blandt amerikanske fremstillingsvirksomheder, fremgår det at tæt på 75% af de adspurgte pegede på visibility (synlighed) igennem hele produktionsprocessen som et af de højest prioriterede parametre. Og det er måske ikke så underligt endda. For hvis den ønskede synlighed er til stede, så kan vi jo netop imødekomme udfordringen omkring en optimeret anvendelse af den knappe tid og evnen til at foretage rettidige korrigerende handlinger. Der lægges i disse år et kolossalt pres på virksomheders evne til at kunne operere i en verden med stadig øgede krav til reaktionsevne. Det betyder krav til optimering af stort set alle cyklusser det være sig både indenfor produktudvikling, planlægning, produktion, omstilling, lageromsætning, levering. At have overblikket, at kende de nøjagtige positioner her og nu for virksomhedens bevægelige dele medarbejdere, materialer, maskiner etc. er en væsentlig forudsætning for at opnå en reaktionsevne der kan bidrage til øget lønsomhed og konkurrenceevne. Hånd i hånd med synligheden går nemlig også muligheden for en konstant reduktion af omkostninger og en minimering af bunden kapital i produktionsanlæg gennem optimering. At kunne bidrage med viden og løsninger i denne proces, har været Mark Informations metier i over 25 år, og vi kaster os fortsat over opgaven, det bedste vi har lært. Vores viden og erfaringer vil vi meget gerne dele med dig, og skulle du have behov for det, er vi altid kun en mail eller opringning væk. Jeg håber du vil kunne finde tiden til at søge yderligere inspiration i dette nummer af MARKinfo. Rapporten fra ARC Advisory Group kan downloades på articles/arc-advisorygroup.htm Steffen Meyer, Adm. dir. Mark Information A/S. April 2007 MARKinfo UDGIVES AF: Mark Information Maglebjergvej Kgs. Lyngby T: F: M: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Steffen Meyer TEKST: Mark Information Hanne Hyldborg FOTO: Bjarne Lüthcke Jan Friss Torben Klint LAYOUT/PRODUKTION: Blue Business A/S 2

3 Hvis du ikke ved hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger Det er ikke kun, når man er på eventyr, det er godt at vide, hvor man skal hen. Det gælder også i erhvervslivet. Med OEE kan din virksomhed sætte en sikker kurs mod mindre spild og større effektivitet. Total tid (24 timer, 365 dage) Planlagt tid til produktion Tid i produktion Drift Effektiv drift OEE OE Utilization Tab i kvalitet Tab i forbindelse med varer som bliver kasseret under drift. Samlet forkert Dårligt materiale Kvalitet Kvalitet Sådan måles udstyrseffektivitet Tab i performance Tab gennem reduceret cyklus tid eller takt tid. Kører reduceret hastighed Kø i processen Effektivitet Effektivitet Stop under produktion Planlagte korterevarende stop i produktion, samt alle ikke planlagte stop. Vedligehold Mangel på materiale Maskinstop Kø i processen Inspektion Ventetid Udnyttelse Udnyttelse Planlagt ikke-produktion Årligt planlagt stop på udstyr. Ferie Ingen ordre Udlånt til andet Planlagt vedligehold Kapacitet kun ledelsen men også medarbejdere kan se rigets tilstand. Anvendt rigtigt, kan OEE dermed bruges i forbindelse med involvering af medarbejderne, så der skabes fokus på spildtiden og dermed fremme udbyttet af Lean. Samtidig er OEE en internationalt anerkendt målemetode, hvilket betyder, at den kan bruges til benchmarking inden for virksomheder og mellem virksomheder. Større virksomheder med flere lokationer kan med OEE sammenligne evnen til at udnytte produktionsudstyret og dermed gennem benchmarking arbejde målrettet efter at opnå best practice indenfor hele virksomheden. Man kan også benchmarke sin virksomheds totale udstyrseffektivitet mod OEE-standarden for ens branche, hvis en sådan er tilgængelig. Når man i dag åbner et tidsskrift for at læse om producerende virksomheder og deres kamp for overlevelse eller vej til succes, kommer man sjældent uden om også at læse om begrebet Lean. Meget generaliseret betyder Lean at trimme noget. I relation til producerende virksomheder anvendes lean som udtryk for at trimme sin produktion i forhold til kundernes forventninger. Lean er en filosofi, hvor resultaterne skal skabes af og gennem medarbejderne, som med fokus på kunden hele tiden arbejder på at reducere spild. Men hvis spildet ikke synliggøres, er det svært at se, hvor man skal forbedre. Eller sagt med en lettere omskrivning af Alice i Eventyrland: Medarbejderne skal vide, hvor de skal gribe ind, ellers giver Lean ingen resultater. Af Lars Kirkebæk Systemkonsulent Den centrale tidsfaktor Overall Equipment Effectiveness (OEE) er en målemetode til at synliggøre spild på produktionsudstyr. OEE kan bedst oversættes til den totale udstyrseffektivitet et lidt kringlet udtryk, som dog meget tydeligt fortæller, hvad det handler om: At nedbringe spildtiden mest muligt med henblik på at styrke effektivitet og produktivitet. Tid og tidsregistrering er et helt centralt element i både Lean og OEE ud fra den betragtning, at enhver overflødighed eller fejl resulterer i øget tidsforbrug. Står produktionsudstyret uplanlagt stille eller kører med halv kraft, taber man naturligvis god produktionstid, men dårlig kvalitet har også et tidsperspektiv, fordi det betyder, at produkter skal produceres igen eller laves om. Disse centrale tidsfaktorer skaber unødig variation i fremstillingsprocessen, som indirekte er med til at øge opbygningen af sikkerhedslagre, unødvendige arbejdsopgaver og transport. Til medarbejdere og benchmarking OEE er et af mange gode værktøjer, der understøtter processen i at indføre Lean og gøre den mere operationel. OEE sætter populært sagt tal på spildet, så ikke Simpel formel Hvad er så et godt OEE-tal? Og hvordan måler man det? OEE er i virkeligheden en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? - eller sat på formel: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet Det ser nemt ud, men udfordringen ligger selvfølgelig i at beregne de enkelte områder. Man bør gå efter en OEE på 85 procent, som indikerer worldclass. De færreste virksomheder kommer ud med en særlig høj score, før de begynder at arbejde med Lean og OEE, og OEE- tallet kan selvfølgelig variere lidt fra branche til branche, men kursen bør sættes efter 85 procent. Sådan måler du udnyttelsesgraden OEE tager udgangspunkt i, at der er en total tid til rådighed til produktion, dvs. 6

4 24 timer 365 dage om året. Ud af denne totaltid planlægger man at køre produktion i et vist tidsrum, ligesom der er tidsrum for planlagt ikke-produktion, typisk i forbindelse med ferie, planlagt vedligehold, perioder uden ordre osv. OEE fokuserer udelukkende på den planlagte produktion, så den planlagte stoptid skal ikke medgå i målingerne. Udnyttelsesgraden er forholdet mellem den planlagte produktion og de uplanlagte stop under produktionen fx i forbindelse med afventning på materiale, maskinstop o.lign. Målingen foregår ved, at man registrerer tiden hver gang, en maskine stopper. Årsagen til stoppet er ligegyldig, når vi taler OEE. Her er det udelukkende tiden, der fokuseres på. Registreringen kan enten foretages manuelt af medarbejderen eller, mere optimalt, automatisk fra maskinen. Når man har målt produktionsstop i en periode, er man klar til at beregne udnyttelsesprocenten. Det gør man sådan: (Planlagt tid stoptid) / planlagt tid x 100 = udnyttelsesprocent. Worldclass udnyttelsesprocenten ligger omkring de 90 procent, så det er målet for denne del af OEE-regnestykket. Sådan måler du effektivitetsgraden Effektivitetsgraden siger noget om, hvor effektivt du udnytter produktionsudstyret, når det kører. Her fokuserer OEE på tab af performance og tid, fordi maskinerne ikke producerer optimalt. Hvis en maskine som standard kører 10 sekunder pr. produceret enhed, men i din produktion kører 11 sekunder, mister du et sekund for hver enhed, der produceres. Du måler performance ved at samle data op om, hvor mange enheder der produceres inden for et givent tidsrum og sammenligne det med standardtiden. Om du måler styk eller batches, er ligegyldigt. Det vigtige er at sammenligne standardtiden og det reelle tidsforbrug. Regnestykket ser således ud: (Standardtid x antal producerede enheder) / (planlagt tid stoptid) x 100 = effektivitetsprocent. Worldclass effektivitetsprocenten ligger omkring de 95 procent. Ved at gøre OEE operationel, reduceres direkte eller indirekte nogle af de syv spildtyper i forbindelse med Lean Overproduktion hvor erfaringen siger, at de 10 procent går til tab i forbindelse med produktionen. Ventetid hvor operatører venter på materiale, ordreinformationer, eller at produktionsudstyret bliver klart. Unødig transport hvor delprodukter skal transporteres over længere afstande, inden de bliver til helt færdige produkter, eller hvor delprodukter flyttes meget rundt i selve produktionen. Fejl og mangler ved fremstilling af fejlbehæftede produkter, som efterfølgende skal ombearbejdes eller måske bliver direkte skrot. Lagerbinding ved opbygning af mindre lager for at kunne dække fejl, dårlig planlægning, eller manglende stabilitet i produktionen. Unødige bevægelser ved dårlig indretning af arbejdspladsen, så man måske ofte skal lede efter sit værktøj. Unødige processer ved processer og arbejdsopgaver som overlapper hinanden og dermed giver dobbeltarbejde. antallet af producerede enheder holdt op mod dem, der dur. Det lyder simpelt, men er svært, for her handler det om procesfejl, dvs. de fejl maskinen selv opdager, eller som fanges i kvalitetskontrollen. OEE omhandler desværre ikke de fejl, der opdages hos kunden. Beregningen lyder: (Producerede enheder defekte enheder) / producerede styk x 100 = kvalitetsprocent. Worldclass kvalitetsprocenten ligger omkring de 99,9 procent. Når alle tre målinger er foretaget, udestår blot at sætte dem ind i OEEformlen, som med worldclass målene ser således ud: Stærkt styringsværktøj Der er mange fordele ved at måle OEE. Udover at være et værktøj til involvering af medarbejderne og benchmarking, er det også et godt styringsværktøj for ledelsen. Når man begynder at måle, kan man efterfølgende bruge OEE tallene til analyse og statistisk opfølgning og dermed skabe et værdifuldt overblik. Med OEE får man et styrket beslutningsgrundlag og kan gribe målrettet ind, hvis tallene indikerer en tendens. Både ledelsen og medarbejderne får således et værktøj til at rette de fejl, der giver mest værdi. Sådan måler du kvalitetsgraden Her fokuserer OEE på tab af kvalitet og dermed den ekstra tid, der medgår, når enheder skal produceres om. I denne del af regnestykket kigger man således på OEE = 90% x 95% x 99,9% x = 85% Hvis du vil høre mere om OEE kan du kontakte Lars Kirkebæk på 7

5 10 år gammel men klar til et ansigtsløft ProMarks nuværende opbygning er kun 10 år gammel, men er nu ved at blive omprogrammeret efter de nyeste software principper. I denne artikel løfter vi sløret for nogle af de nye muligheder, der kommer med fremtidens ProMark versioner. Den grundlæggende opbygning af ProMark er i disse år ved at blive renoveret. Siden 90 erne er der sket mange nye tiltag inden for software udvikling ikke mindst introduktionen af www. Mark Information indarbejder nu begreber som SOA, trelags arkitektur og tynde klienter i ProMark. Men er det mere end bare buzzwords og modeluner? Hvad giver det brugerne? Af Kim Kisbye Mark Information Den største satsning i Mark Informations historie I 2006 begyndte Mark Information et ambitiøst udviklingsprojekt, som vil kræve en indsats på 10 mandeår. Dele af projektet vil blive lanceret løbende, og hele projektet forventes først afsluttet i Rent faktisk så har kunderne allerede fået lidt af fornyelsen i forbindelse med den seneste ProMark version 2.90 fra september, og de næste godbidder vil komme her i løbet af foråret. To grundlæggende teknologier Fremtidens ProMark bygger på to moderne principper: Service Oriented Architecture (SOA) og trelags arkitektur (se fact box). Fordelene ved den nye arkitektur: Hurtigere udveksling af data, fordi ProMark ligger på en central server og ikke hos hver bruger Hurtigere og lettere installation og vedligehold Små Web programmer (Web services) med meget specifik og enkel funktionalitet Let at tilføje nye klienttyper, fx PDA er Lettere at integrere til andre forretningssystemer, fx ERP, MES, BI eller lønsystemer Lettere at skalére ProMark til flere lokationer Ny funktionalitet Udover fordelene ved den nye arkitektur i ProMark, vil ansigtsløftningen give brugerne en række mærkbare funktionalitetsfordele. Nogle af fordelene vil være mærkbare allerede i 2007, mens andre vil komme senere. Adgang for specifikke brugere til dele af ProMark, fx mødeoversigt for receptionister, KPI oversigter til ledelsen Yderligere forbedringer af ProReportII Ny brugergrænseflade Mobil løsning Adgang til ProMark selvom man ikke er på kontoret Visualisering af ProMark data fx på et intranet eller til brug for Lean processer Business Intelligence som uddrager flere dimensioner fra allerede eksisterende ProMark data til samlet information Ny grafisk bruger grænseflade Hvis du vil vide mere om ProMark, SOA og trelags arkitektur, så besøg Forkortelser: BI: Business Intelligence ESB: Enterprise Service Bus KPI: Key Performance Indicators MES: Manufacturing Execution System SOA: Service Oriented Architecture 8

6 1: Præsentationslaget ERP Mobil www Lan terminal 2: Programlaget AS 3: Databaselaget SQL Trelags arkitektur 1. Præsentationslaget, hvor brugerne ser selve ProMark programmet. 2. Programlaget, som udfører den funktionalitet brugerne ønsker. 3. Databaselaget, som indeholder alle de data, der er nødvendige. SOA Serviceorienteret arkitektur (SOA) er en måde at opbygge en IT arkitektur. En serviceorienteret arkitektur består grundlæggende af en række services. Disse services kommunikerer med hinanden. Den mest anvendte SOA-kommunikationsform er XML-baserede web services. Hovedformålet med SOA er at skabe mulighed for genbrug af services og øge fleksibiliteten i IT systemerne. Med indførelse af SOA bliver det muligt for IT at understøtte forretningens krav om fleksibilitet og hurtig tilpasning til markedets krav. Yderligere opnår man den fordel, at flere komponenter kan genbruges. Kommunikation og transformation af data og protokoller udskilles fra ProMark og varetages typisk af en ESB funktion. 9

7 Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi og satser nu på en åben teknologiplatform og stærke partnere. Tidligere tiders væg-til-væg mantra er afløst af friheden til at vælge de bedste løsninger. ProMark er en af de løsninger, der er ved at blive SAP NetWeaver-certificerede, og her kan du læse om baggrunden for SAPs grundige certificeringsproces. SAP det er R3 og kæmpesystemer, som når ud i alle kroge af de helt store virksomheder. Eller er det? Sådan var det en gang, men inden for de seneste år har den tyske gigant kastet den gamle ham af sig og fremstår i dag i nye klæder. Kernen i SAP s løsning i dag er MySAP ERP, som med en lang række branchespecifikke moduler udgør MySAP Business Suite. Hertil kommer SAP Business One der er SAP s bud til den mindre virksomhed. Motoren er fortsat SAPs solide, men stærkt moderniserede teknologiplatform Netweaver, der med sin fuldkommen åbne arkitektur kan integrere med alle typer systemer og løsninger. Fordelene for kunderne er nemme at få øje på: Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Men hvordan får SAP det til at fungere i praksis? SOA og certificering går hånd i hånd - Kodeordene i vores nye strategi er åbenhed, fleksibilitet og brugervenlighed. Vi har bygget et standardsystem baseret på vores gennemtestede NetWeaver platform og et SOA-interface, som kan give hver enkelt bruger adgang til en portal med præcis de applikationer, han har brug for i sin funktion. For brugeren fremstår det som en samlet løsning, men i baggrunden kan der køre flere hundrede forskellige systemer og applikationer fra forskellige leverandører, forklarer salgsdirektør Jens Bager fra SAP og fortsætter: - Det er klart, at det giver en række udfordringer, både teknologisk og rådgivningsmæssigt. Hvis vi ser på det teknologiske først, så er det helt naturlige spørgsmål selvfølgelig, hvordan vi garanterer, at de forskellige systemer og applikationer spiller sammen. Vi har jo alle sammen hørt om såkaldte plug & play løsninger, som var 99 procent plug og meget lidt play. Derfor spiller certificering en helt afgørende rolle i vores nye strategi. Vi er meget omhyggelige med vores certificeringer, som både er længere og grundigere end man er vant til i branchen. Tysk grundighed En SAP-certificering er ifølge Jens Bager ikke bare en garanti for, at et produkt integrerer og fungerer med SAP og andre SAP-certificerede produkter i dag. Det er også en garanti for, at samspillet virker efter fremtidige opgraderinger. Det lyder simpelt på papir, men i virkeligheden er det en utrolig kompleks proces, som kræver både tid og ressourcer fra de partnere som fx Mark Information, der er i gang med at blive certificeret SAP teknologipartner. Men der er ingen vej uden om. Når man har valgt en integreret ProMark/SAP løsning, skal man have en garanti for, at det virker, også hvis opsætningen ændres. Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Salgsdirektør Jens Bager fra SAP - I en omskiftelig verden, hvor alt går hurtigere end nogensinde før, er det ekstremt vigtigt, at du har et systemunivers, der er gearet til forandring. Du skal kunne lave om på din organisation, uden at du behøver tænke Åh nej, hvis vi laver det her om, så koster det en million kroner i programmering. Men hvis vi skal væk fra silotankegangen og de 150 systemer, der ikke taler sammen og over i en åben, fleksibel arkitektur, kræver det skudsikre certificeringsprocedurer, som giver kunderne en garanti for funktionsdygtighed, også når der er ændret på systemerne. Derfor går vi ikke på kompromis med vores tyske grundighed, siger Jens Bager. Kundens ansvar Men ét er, at teknologileverandørerne får et nyt ansvar, når posen bliver åbnet op og alt skal spille sammen. Noget andet er, at også kunderne får et ansvar. For når der pludselig er frit valg på hylden med fx tidsregistreringssystemer, så er der også en risiko for at vælge galt. Friheden stiller helt nye krav til at være velorienteret og klædt på til at træffe et valg. - Når du vælger en komplet løsning fra én leverandør, er der sørget for det hele. Men SOA lægger op til at du har muligheden for at shoppe rundt og finder den bedste løsning inden for hvert enkelt område. Nogle virksomheder har de nødvendige kompetencer til at scanne markedet, men andre vil være på herrens mark. Derfor tror jeg, at rådgivning bliver et meget centralt element i fremtiden. Men vi vil også se nogle mere aktive leverandører, som markedsfører deres produkter mere end tidligere. For ud over certificeringer bliver synlighed en helt afgørende parameter for at komme med i slutspillet, forudser Jens Bager. 10

8 11

9 Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? danske virksomheder er pålagt indberetning af fraværsoplysninger til Danmarks Statistik, som påfører dem en stor administrativ byrde. I stedet for at betragte fraværsregistrering som en uoverskuelig administrativ byrde bør det ses som et middel til at forebygge syge virksomheder, der taber konkurrencekraft. v/kim Kisbye, Mark Information Det er fundamentalt vigtigt, at du ved, hvordan sygefraværet ser ud på din arbejdsplads og ikke mindst, at du kender til udviklingen i fraværet. Men du bør ikke kun læne dig op ad dit personlige kendskab til, hvordan sygefraværet ser ud. Det er en god idé, at virksomheden også har en samlet fraværsstatistik, så du løbende og let har adgang til det aktuelle billede på fraværet. Det giver også mulighed for benchmarking mellem afdelinger, hvorved du måske kan få øje på forhold, der har indflydelse på sygefraværet på afdelingsniveau. Det kan være i både ledelsens og medarbejdernes interesse at holde øje med fraværet i virksomheden. Overblik kan forebygge En fraværsstatistik kan give et overblik over fraværsmønstre i virksomheden. Den kan give overblik over den enkelte medarbejders fravær, en afdelings fravær, de enkelte faggruppers fravær og hele virksomhedens fravær. Den kan også give et overblik over sammensætningen i fraværet. Er der tale om sæsonfravær? Er det bestemte dage fraværet ligger på? Er fraværet spredt på de fleste medarbejdere eller er det få, der har fravær? Overblikket kan være med til at igangsætte en dialog om arbejdsmiljøet, virksomhedskulturen og den enkeltes trivsel, og denne proces kan give virksomheden et overblik over, hvad man kan gøre for at forebygge fravær. vende det til gode informationer om mulige forebyggelsestiltag, forslag til personalepolitikker og respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med sygdom og belastning. Der sker ofte ændringer i fraværet, og dette kan følges tæt, hvis man laver fraværsstatistik. For virksomheden er det en meget hurtig måde at få informationer på om eventuelle arbejdsmiljøproblemer og mistrivsel, men det giver også en information om, hvornår det går godt i virksomheden, og om arbejdsmiljøet fungerer. Hvis der er usikkerhed om, hvad der ligger til grund for tallene, kan det være en god idé at iværksætte en arbejdspladsvurdering eller en trivselsundersøgelse. Formålet med fraværsstatistikker er dermed både at se mønstre i fraværet og at være et redskab til forebyggelse. Indberetning til Danmarks Statistik BON A PARTE, en af Nordeuropas største postordre virksomheder indenfor modetøj, er en af de virksomheder, der er blevet pålagt indberetning til Danmarks Statistik. Der skal registreres og indberettes med i alt 8 fraværsårsager, for vores næsten 400 medarbejdere. Hvis vi ikke havde en løsning som den fra Mark Information, så ville det være en uoverskuelig administrativ opgave, udtaler Ella Hansen fra BON A PARTE. Dele af denne artikel er bragt med tilladelse fra Fravær og nærvær Oplysningerne fra fraværsstatistikken kan også være med til at igangsætte en dialog om fravær/nærvær og være med til at opbygge en kultur og politik om dette. Det kan i nogle tilfælde forebygge mytedannelse om fraværet og i stedet 14

10 Hvad kan fraværsregistrering give virksomheden Overblik over fraværet Se forebyggelsesmuligheder Opmærksomhed på den enkelte medarbejders trivsel Måleredskab for virksomhedens trivsel Hvad kan fraværsregistrering give medarbejderen Overblik over det reelle fravær frem for myter Mulighed for dialog om fravær/nærvær Mulighed for forebyggelse - bedre arbejdsmiljø Opmærksomhed på ens trivsel Nyttige links Hvis du ønsker inspiration til at nedbringe sygefraværet, kan du finde råd og vejledning på følgende websites: ProMark og fraværsregistrering ProReportII modulet indeholder mere end 10 rapporter, der gør det muligt at overvåge og følge op på sygefraværet. Med version 2.90 blev det muligt at lave dataudtræk, der overholder DA s krav til fraværsstatistik. 15

11 Integrerede globale IT løsninger Hvad har virksomheder som Lego, SAS, Carlsberg, og Aker Kværner til fælles? De opererer alle i den globale økonomi og forsøger at harmonisere og standardisere deres IT løsninger. 16

12 Mark Information oplever i disse år en kraftig vækst og efterspørgsel fra store internationale virksomheder, som i højere og højere grad ruller centraliserede og harmoniserede IT løsninger ud til alle deres lokale enheder. Et godt eksempel på denne trend er Aker Kværner med produktionsfaciliteter over hele verden og en omsætning på 13 milliarder kr. Som for så mange andre virksomheder i denne størrelse er SAP de-facto standarden indenfor ERP, dvs. virksomhedens centrale forretningssystem. Men som ligeså mange andre virksomheder i denne størrelse har man suppleret det centrale virksomhedssystem med specifikke og målrettede løsninger inden for udvalgte nicheområder. Et af disse områder er job- og tidsregistrering, hvor valget er faldet på standardapplikationen ProMark. I kraft af vores lange erfaring med integration til netop SAP samt vores SAPcertificerede system, bliver Mark Information ofte det lette valg når virksomheder ønsker at tilføre realtids dataopsamling og beslutningsstøtte til den eksisterende SAP løsning, udtaler Steffen Meyer fra Mark Information og fortsætter: Virksomheder som Aker Kværner forsøger i højere grad end tidligere at udnytte de klare forretningsgevinster, der ligger i en harmonisering af centrale IT systemer. Derfor er det helt naturligt at Mark Information følger med fra et land til et andet som led i virksomhedernes globale IT strategi. I Aker Kværners tilfælde har vi nu installeret ProMark i Norge, Skotland, USA og Malaysia, og udrulningen slutter ikke der! Vores set-up er globalt med mange produktionsenheder over hele verden. Det er vigtigt for os, at vi har standardiserede løsninger, som giver os hurtige og korrekte informationer om vores produktionsordre for at kunne udnytte vores produktionsenheder optimalt og derved højne leveringsevnen. Et real-tids datafangst system som ProMark tæt integreret med vores ERP løsning bidrager til dette. At vi på samme tid også får kontinuerlige omkostnings-oversigter er ren bonus i denne sammenhæng udtaler Global proces-ansvarlig for Manufacturing i Aker Kværner Subsea Erik Engell. 17

13 Løb for livet Det er fuld fart på Mark Informations 51-årige hardware engineer Werner Nielsen kilometer er den årlige løbedosis, for manden der aldrig sidder stille, undtagen når han tester ProMark-terminaler. Når man træder ind ad døren hjemme hos Werner Nielsen i Bagsværd, er det første, der møder blikket, seks par løbesko, som tydeligvis har været omkring. Vi er på besøg hos en inkarneret løber med en helt imponerende energi. Werner er manden, som ofte løber de otte kilometer til arbejde hos Mark Information i Lyngby om morgenen, og hopper i løbetøjet efter fyraften igen gerne med en afstikker rundt om Lyngby og Bagsværd sø for at få det fornødne antal kilometer i benene. Han er også et levende bevis på, at man kan hvad man vil. Giver de unge baghjul Selvom han startede sin løbekarriere i en relativt sen alder som 31-årig, har han indfriet stort set alle sine mål. Han har løbet marathon i tider, som unge atleter ville være grønne af misundelse over, vundet halvmarathon på La Santa Sport to år i træk og været øverst på sejrskamlen efter en triatlon samme sted. Det er triumfer, man ikke kommer sovende til, og Werners opskrift kan tage pusten fra de fleste. Han er afsted i løbeskoene året rundt på nær et par uger efter familiens årlige sommerophold på La Santa Sport, og når ikke asfalten slides tynd af den ihærdige løber, spiller han badminton, cykler og svømmer. I svømmehallen fredag aften Man bliver helt forpustet, men heldigvis har Werner en familie, som er lige så passionerede sportselskere som han selv. Fredag aften, når familien Danmark hygger sig med bøffer og rødvin, er familien Nielsen for eksempel at finde i Lyngby svømmehal, hvor der tilbagelægges mellem 20 og 60 baner i rask tempo. - Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det er blevet en familietradition. Men nu skal det altså ikke lyde, som om vi er kostfornægtere eller ude af stand til at hygge os. Min livret er stegt flæsk og mørbradbøf, som jeg med stor fornøjelse sætter tænderne i, og vi elsker også at få et glas rødvin, men det er bare en anden dag i ugen end fredag hjemme hos os, fortæller Werner Nielsen. - Det er i øvrigt min kone, der svømmer længst, fortsætter Werner Nielsen med et glimt i øjet. Jeg er en elendig svømmer. Talent for løb Helt elendig kan svømmeformen nu ikke være, for han har i flere år deltaget i triatlon på La Santa Sport i vindertider. Men på løbesiden er han i en klasse for sig. Werner har ganske enkelt talent for at løbe og kan træne meget hårdt uden at blive skadet. Det fandt han ud af for 20 år siden, da en badmintonskade i armen tvang ham til at tænke i nye motionsbaner. Det blev startskuddet på løbekarrieren, som han har fulgt lige siden med et hav af personlige triumfer i kølvandet. Fire marathons er det blevet til, utallige 10- og 5 kilometer løb og flere trænerjobs, for Werner er en efterspurgt løbetræner i flere atletikklubber. - Jeg har skruet lidt ned for aktivitetsniveauet, for alderen banker jo på. Så jeg løber ikke marathon mere, og jeg er heller ikke så aktiv på trænersiden. Til gengæld er hele familien blevet bidt af La Santa Sport, så vores sommerferie dernede er blevet omdrejningspunktet for al min træning. Hvert år sætter jeg mig nogle mål for, hvor hurtigt jeg skal løbe, når vi kommer derned, og det holder mig til ilden, forklarer Werner Nielsen. 18

14 Werner Nielsens bedste tider 10 kilometer på under 34 minutter 5 kilometer på 16,32 minutter London Marathon under 3 timer Bedste halvmarathon 1,15 timer 80 kilometer om ugen - Løbesæsonen starter for mit vedkommende, når de fleste andre mennesker trækker indendørs og helliger sig den hjemlige hygge. Fra oktober og frem til det spæde forår er jeg afsted 3-4 gange om ugen, hvor jeg løber i snit 40 kilometer. Når sneen forsvinder og det begynder at blive lidt lysere, tager jeg fat på flere og længere løbeture og når op omkring 80 kilometer om ugen, fortæller Werner helt uimponeret. I alt bliver det til ca kilometer løb om året og 4 par opslidte løbesko. op. Den friske ilt er med til at rense hovedet, så jeg kan se ting fra nye vinkler. Løbet giver også et mentalt overskud, som øger ens tolerance og evne til at håndtere stressede situationer, så for mig er løbet helt klart den daglige vitaminpille, afslutter Werner Nielsen. Personlige triumfer (La Santa Sport) Vinder af triatlon i 1988 Vinder af halvmarathon i 2005 og 2006 Vinder af familie duatlon i 2006 Konen er coach Hvis man har prøvet at løbe, eller for den sags skyld dyrket anden form for udendørs sport, ved man, hvor meget den lune stue og sofaen kan trække, når det regner og rusker uden for i de mørke vinteraftener. Hvad er mirakelmidlet, der får Werner ud og afsted på raske fjed? For det første er han i den heldige situation at være gift med en tidligere Danmarksmester på bane. Så der er både en god coach og løbekammerat lige ved hånden. For det andet giver løbet ham et mentalt overskud, som har værdi både privat og i jobbet som hardware engineer. - Jeg sidder tit i løbet af min arbejdsdag og pusler med langhårede sager, som jeg ikke kan finde en løsning på. Men når jeg så trækker i løbetøjet og kommer afsted, dukker de gode idéer 19

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Magasin fra Mark Information Danmark Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, bonus og produktudvikling Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

ProMark workforce management ProMileage

ProMark workforce management ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag. Registreringen foretages i ProPortal og danner grundlag for viderefakturering

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi

MARKinfo. Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, produktudvikling. Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Magasin fra Mark Information Danmark Mød Claus Løndal til en snak om medarbejderindflydelse, bonus og produktudvikling Sammen er vi stærke - SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

REEFTvisual. Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder

REEFTvisual. Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder Common Denmark, Maj 2017 REEFTvisual Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder Produktionens udfordringer Mangler

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs er redskabet til analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid til fastlæggelse af faste rutiner for sygefraværssamtaler og anden opfølgning samt til enkel håndtering af sygedagpengerefusion via

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011

VEE. VELUX Equipment Efficiency. Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 VEE VELUX Equipment Efficiency Præsentation: SESAM seminar 31.3 2011 Indhold Fakta om VELUX Fakta om VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VEE Præsentation/navn/Dato VELUX Gruppen Etableret i

Læs mere

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER

1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER BAR Handel, BAR Jord til Bord, BAR Kontor, Grafisk BAR, Industriens BAR CASA Præsentation af 1. ARBEJDSPLADSVURDERING MED FOKUS PÅ FARER FOR ULYKKER Når I alligevel skal lave en ArbejdsPladsVurdering (APV),

Læs mere

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET BRUGERGRÆNSEFLADE

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

MES. GOSystems et agilt MES-koncept. (+45)

MES. GOSystems et agilt MES-koncept. (+45) MES GOSystems et agilt MES-koncept (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com GOSystems Frontmatecs MES-løsning er baseret på vores egen MES-platform GOSystems. GOSystems er en platform,

Læs mere

Agenda. OptiPeople Virksomhed/løsninger

Agenda. OptiPeople Virksomhed/løsninger Agenda SESAM, torsdag 8/9-2016 OptiPeople Virksomhed/løsninger Hvordan vi ser HMI løsninger Hvilke data til hvem Hvordan data til hvem Hvorfor data til hvem Hvilke medier til hvem Output ved brug af data

Læs mere

paustian: MERA forstår vores forretning

paustian: MERA forstår vores forretning paustian: MERA forstår vores forretning Paustian er afhængig af et virksomhedssystem, der giver overblik og som er bygget af folk med forretningsforståelse og evne til at skræddersy de enkelte dele på

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Agenda Virksomhedspræsentation Lidt historie om arbejdet med produktivitetsforbedringer Organisationen som et system Udfordringerne Gruppediskussioner Tilbagemelding

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder

Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder Produktionsplanlægning til fremstillingsvirksomheder ROB-EX Scheduler til produktionsplanlægning ROB-EX Scheduler er en standardsoftwareløsning til produktionsplanlægning, som hjælper dig med at styre

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING

FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING FÅ ÉN SAMLET KOMMUNIKATIONSLØSNING Flexfone er proppet med funktionalitet De mest benyttede funktioner Se mange flere på Flexfone.dk Åbningstider Med automatiseret åbningstider er I sikret, at jeres kunder

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

marketing center split tests Leads

marketing center split tests Leads Viden er magt OG PENGE PÅ BUNDLINJEN online marketing center split tests Leads Profiles Reports Vi er trådt ind i en ny fase af web-alderen! Det med at sjusse os frem til, hvad vi tror, der virker, holder

Læs mere

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner

Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner Bearbejdning af fremtidens vigtigste emner 2006 2001 Ingemann Maskinfabrik fik i 2007 tildelt DS Håndværk & Industris Erhvervspris 2007 - og blev i årene 2001 og 2006 udråbt som Gazelle virksomhed af dagbladet

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV.

ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. ItemPlanning ItemPlanning (ITP) modul til varedisponering med MS Dynamics NAV. Hvornår kan I levere og hvor mange? Fuldt overblik med simulation, forecasting og præcise beregninger til virksomhedens salgs-

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef

Bisca A/S. Nordens største kiks og kagefabrik. Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN. Per Jensen Teknisk Chef Bisca A/S Nordens største kiks og kagefabrik Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen Teknisk Chef Side 1 Hvem er vi? 2 Hvem er vi? 40.000 m3 under tag 18 produktions linier 16000 ton/år

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV

Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Shop Floor SFS system til Microsoft Dynamics NAV Et innovativt MES (Manufacturing Execution System) til planlægning og styring af produktionsordrer, som papirløst understøtter fordelingen af arbejdet på

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Specialister i elmotorer

Specialister i elmotorer Specialister i elmotorer Your flexible partner Viden, sparring og hurtige svar Fabrika er en dansk virksomhed med speciale i elmotorer. Vi er en ung, dynamisk organisation og arbejder altid på at gøre

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service

Vores kunder køber et produkt, men vi sælger en service Introduktion Riidr ApS er stiftet med det udtrykkelige formål at give nem adgang til e-bøger på det danske marked ved at gøre det simpelt, bekvemligt og billigt for kunder at købe deres ønskede e-bøger.

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts

Det kommunale intranet. Præsentation Onsdag den 26. marts Det kommunale intranet Præsentation Onsdag den 26. marts Hvem er ham den skaldede? Hvad er et Intranet Kære Wikipedia? Hvad er et Intranet? Wikipedia DK:! Et intranet er et datanet som er internt i en

Læs mere

En hjælpers vigtige værktøj.

En hjælpers vigtige værktøj. En hjælpers vigtige værktøj. Denne præsentation trækker sit materiale fra forskning og viden fra bevægelsesområdet. Jeg er dog ikke i tvivl om, at disse overvejelser også kan bruges på andre områder af

Læs mere

C-WIS Warehouse Intelligence System

C-WIS Warehouse Intelligence System A Member of the Constructor Group Logistics - WIS C-WIS Warehouse Intelligence System Lageret er det synlige sted, hvor alle de forkerte beslutninger ender C-WIS Warehouse Intelligence System C-WIS Lageroptimering,

Læs mere

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording

Call Recorder Apresa. Apresa Call Recording Apresa Call Recording Hvorfor optage samtaler? De optagede samtaler giver en værdifuld indsigt i eksempelvis: Medarbejdernes evne til at kommunikere positivt med kunden Medarbejdernes fokus på aftalte

Læs mere

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem

Før valg af adgangskontrol - kundekrav. Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Krav kunden bør stille til sit adgangskontrolsystem Her er opstillet en række krav, det er vigtigt og relevant, at kunden stiller til sit kommende adgangskontrolsystem. Et forkert valg kan medføre, at

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Produktivitetskonference 2011

Produktivitetskonference 2011 Produktivitetskonference 2011 Etablering af ny Lean fabrik 4. Maj 2011 Bjørn Sommer Agenda Virksomhedspræsentation Film Ejerforhold, organisation, etc Udgangspunkt Udfordring nr. 1 Skabe rammer til fortsat

Læs mere

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice.

Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Mindre ventetid. Høj tilgængelighed. Bedre kundeservice. Telia CallGuide gør det nemt at prioritere ressourcerne i jeres kontaktcenter i forhold til belastningen. I kan holde kontakten med kunderne via

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere