MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARKinfo. Nedbring spildtiden med OEE. Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi. Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?"

Transkript

1 Magasin fra Mark Information Danmark 02 Nedbring spildtiden med OEE Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter?

2 Tiden er relativ Som mennesker er flest, er vi som udgangspunkt af den opfattelse at tiden er en ressource, der bare er der - omkostningsfri og i uanede mængder. Indrømmet, efterhånden som alderen presser sig på, ændres vores forhold til denne opfattelse! Men ER tiden omkostningsfri og i uanede mængder? Omkostningsfri kan man vel ikke sige tiden er det afhænger jo meget af hvad vi anvender den på! Og i uanede mængder, er vist også en grov tilsnigelse, for det er der desværre også andre der har indflydelse på..! Velkendte teorier siger også at tiden er relativ. Det er resultater faktisk også. Det kan derfor i nogen sammenhænge være irrelevant at sammenligne resultatet fra i dag med resultatet fra i går. For i nuet er det virksomhedens omgivelser - markedet, kunderne og konkurrenterne der fastsætter den øjeblikkelige og egentlige værdi af de opnåede resultater. Hvis hverdagen i vores virksomheder fortæller os, at tiden ikke findes i uanede mængder, og måske endda i visse sammenhænge er knap, er det måske særlig vigtigt, at vide præcis hvad vi anvender den til. Og hvad der er lige så vigtigt, er muligheden for at kunne ændre adfærd hvis anvendelsen ikke er optimal. I en undersøgelse foretaget sidste år af ARC Advisory Group blandt amerikanske fremstillingsvirksomheder, fremgår det at tæt på 75% af de adspurgte pegede på visibility (synlighed) igennem hele produktionsprocessen som et af de højest prioriterede parametre. Og det er måske ikke så underligt endda. For hvis den ønskede synlighed er til stede, så kan vi jo netop imødekomme udfordringen omkring en optimeret anvendelse af den knappe tid og evnen til at foretage rettidige korrigerende handlinger. Der lægges i disse år et kolossalt pres på virksomheders evne til at kunne operere i en verden med stadig øgede krav til reaktionsevne. Det betyder krav til optimering af stort set alle cyklusser det være sig både indenfor produktudvikling, planlægning, produktion, omstilling, lageromsætning, levering. At have overblikket, at kende de nøjagtige positioner her og nu for virksomhedens bevægelige dele medarbejdere, materialer, maskiner etc. er en væsentlig forudsætning for at opnå en reaktionsevne der kan bidrage til øget lønsomhed og konkurrenceevne. Hånd i hånd med synligheden går nemlig også muligheden for en konstant reduktion af omkostninger og en minimering af bunden kapital i produktionsanlæg gennem optimering. At kunne bidrage med viden og løsninger i denne proces, har været Mark Informations metier i over 25 år, og vi kaster os fortsat over opgaven, det bedste vi har lært. Vores viden og erfaringer vil vi meget gerne dele med dig, og skulle du have behov for det, er vi altid kun en mail eller opringning væk. Jeg håber du vil kunne finde tiden til at søge yderligere inspiration i dette nummer af MARKinfo. Rapporten fra ARC Advisory Group kan downloades på articles/arc-advisorygroup.htm Steffen Meyer, Adm. dir. Mark Information A/S. April 2007 MARKinfo UDGIVES AF: Mark Information Maglebjergvej Kgs. Lyngby T: F: M: ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Steffen Meyer TEKST: Mark Information Hanne Hyldborg FOTO: Bjarne Lüthcke Jan Friss Torben Klint LAYOUT/PRODUKTION: Blue Business A/S 2

3 Hvis du ikke ved hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger Det er ikke kun, når man er på eventyr, det er godt at vide, hvor man skal hen. Det gælder også i erhvervslivet. Med OEE kan din virksomhed sætte en sikker kurs mod mindre spild og større effektivitet. Total tid (24 timer, 365 dage) Planlagt tid til produktion Tid i produktion Drift Effektiv drift OEE OE Utilization Tab i kvalitet Tab i forbindelse med varer som bliver kasseret under drift. Samlet forkert Dårligt materiale Kvalitet Kvalitet Sådan måles udstyrseffektivitet Tab i performance Tab gennem reduceret cyklus tid eller takt tid. Kører reduceret hastighed Kø i processen Effektivitet Effektivitet Stop under produktion Planlagte korterevarende stop i produktion, samt alle ikke planlagte stop. Vedligehold Mangel på materiale Maskinstop Kø i processen Inspektion Ventetid Udnyttelse Udnyttelse Planlagt ikke-produktion Årligt planlagt stop på udstyr. Ferie Ingen ordre Udlånt til andet Planlagt vedligehold Kapacitet kun ledelsen men også medarbejdere kan se rigets tilstand. Anvendt rigtigt, kan OEE dermed bruges i forbindelse med involvering af medarbejderne, så der skabes fokus på spildtiden og dermed fremme udbyttet af Lean. Samtidig er OEE en internationalt anerkendt målemetode, hvilket betyder, at den kan bruges til benchmarking inden for virksomheder og mellem virksomheder. Større virksomheder med flere lokationer kan med OEE sammenligne evnen til at udnytte produktionsudstyret og dermed gennem benchmarking arbejde målrettet efter at opnå best practice indenfor hele virksomheden. Man kan også benchmarke sin virksomheds totale udstyrseffektivitet mod OEE-standarden for ens branche, hvis en sådan er tilgængelig. Når man i dag åbner et tidsskrift for at læse om producerende virksomheder og deres kamp for overlevelse eller vej til succes, kommer man sjældent uden om også at læse om begrebet Lean. Meget generaliseret betyder Lean at trimme noget. I relation til producerende virksomheder anvendes lean som udtryk for at trimme sin produktion i forhold til kundernes forventninger. Lean er en filosofi, hvor resultaterne skal skabes af og gennem medarbejderne, som med fokus på kunden hele tiden arbejder på at reducere spild. Men hvis spildet ikke synliggøres, er det svært at se, hvor man skal forbedre. Eller sagt med en lettere omskrivning af Alice i Eventyrland: Medarbejderne skal vide, hvor de skal gribe ind, ellers giver Lean ingen resultater. Af Lars Kirkebæk Systemkonsulent Den centrale tidsfaktor Overall Equipment Effectiveness (OEE) er en målemetode til at synliggøre spild på produktionsudstyr. OEE kan bedst oversættes til den totale udstyrseffektivitet et lidt kringlet udtryk, som dog meget tydeligt fortæller, hvad det handler om: At nedbringe spildtiden mest muligt med henblik på at styrke effektivitet og produktivitet. Tid og tidsregistrering er et helt centralt element i både Lean og OEE ud fra den betragtning, at enhver overflødighed eller fejl resulterer i øget tidsforbrug. Står produktionsudstyret uplanlagt stille eller kører med halv kraft, taber man naturligvis god produktionstid, men dårlig kvalitet har også et tidsperspektiv, fordi det betyder, at produkter skal produceres igen eller laves om. Disse centrale tidsfaktorer skaber unødig variation i fremstillingsprocessen, som indirekte er med til at øge opbygningen af sikkerhedslagre, unødvendige arbejdsopgaver og transport. Til medarbejdere og benchmarking OEE er et af mange gode værktøjer, der understøtter processen i at indføre Lean og gøre den mere operationel. OEE sætter populært sagt tal på spildet, så ikke Simpel formel Hvad er så et godt OEE-tal? Og hvordan måler man det? OEE er i virkeligheden en simpel formel, som giver svar på nogle ganske enkle spørgsmål: Hvor godt udnyttes dit udstyr i dag? Hvor effektivt kører dit udstyr i dag? Hvad er kvaliteten af dit udstyr i dag? - eller sat på formel: OEE = Udnyttelse x Effektivitet x Kvalitet Det ser nemt ud, men udfordringen ligger selvfølgelig i at beregne de enkelte områder. Man bør gå efter en OEE på 85 procent, som indikerer worldclass. De færreste virksomheder kommer ud med en særlig høj score, før de begynder at arbejde med Lean og OEE, og OEE- tallet kan selvfølgelig variere lidt fra branche til branche, men kursen bør sættes efter 85 procent. Sådan måler du udnyttelsesgraden OEE tager udgangspunkt i, at der er en total tid til rådighed til produktion, dvs. 6

4 24 timer 365 dage om året. Ud af denne totaltid planlægger man at køre produktion i et vist tidsrum, ligesom der er tidsrum for planlagt ikke-produktion, typisk i forbindelse med ferie, planlagt vedligehold, perioder uden ordre osv. OEE fokuserer udelukkende på den planlagte produktion, så den planlagte stoptid skal ikke medgå i målingerne. Udnyttelsesgraden er forholdet mellem den planlagte produktion og de uplanlagte stop under produktionen fx i forbindelse med afventning på materiale, maskinstop o.lign. Målingen foregår ved, at man registrerer tiden hver gang, en maskine stopper. Årsagen til stoppet er ligegyldig, når vi taler OEE. Her er det udelukkende tiden, der fokuseres på. Registreringen kan enten foretages manuelt af medarbejderen eller, mere optimalt, automatisk fra maskinen. Når man har målt produktionsstop i en periode, er man klar til at beregne udnyttelsesprocenten. Det gør man sådan: (Planlagt tid stoptid) / planlagt tid x 100 = udnyttelsesprocent. Worldclass udnyttelsesprocenten ligger omkring de 90 procent, så det er målet for denne del af OEE-regnestykket. Sådan måler du effektivitetsgraden Effektivitetsgraden siger noget om, hvor effektivt du udnytter produktionsudstyret, når det kører. Her fokuserer OEE på tab af performance og tid, fordi maskinerne ikke producerer optimalt. Hvis en maskine som standard kører 10 sekunder pr. produceret enhed, men i din produktion kører 11 sekunder, mister du et sekund for hver enhed, der produceres. Du måler performance ved at samle data op om, hvor mange enheder der produceres inden for et givent tidsrum og sammenligne det med standardtiden. Om du måler styk eller batches, er ligegyldigt. Det vigtige er at sammenligne standardtiden og det reelle tidsforbrug. Regnestykket ser således ud: (Standardtid x antal producerede enheder) / (planlagt tid stoptid) x 100 = effektivitetsprocent. Worldclass effektivitetsprocenten ligger omkring de 95 procent. Ved at gøre OEE operationel, reduceres direkte eller indirekte nogle af de syv spildtyper i forbindelse med Lean Overproduktion hvor erfaringen siger, at de 10 procent går til tab i forbindelse med produktionen. Ventetid hvor operatører venter på materiale, ordreinformationer, eller at produktionsudstyret bliver klart. Unødig transport hvor delprodukter skal transporteres over længere afstande, inden de bliver til helt færdige produkter, eller hvor delprodukter flyttes meget rundt i selve produktionen. Fejl og mangler ved fremstilling af fejlbehæftede produkter, som efterfølgende skal ombearbejdes eller måske bliver direkte skrot. Lagerbinding ved opbygning af mindre lager for at kunne dække fejl, dårlig planlægning, eller manglende stabilitet i produktionen. Unødige bevægelser ved dårlig indretning af arbejdspladsen, så man måske ofte skal lede efter sit værktøj. Unødige processer ved processer og arbejdsopgaver som overlapper hinanden og dermed giver dobbeltarbejde. antallet af producerede enheder holdt op mod dem, der dur. Det lyder simpelt, men er svært, for her handler det om procesfejl, dvs. de fejl maskinen selv opdager, eller som fanges i kvalitetskontrollen. OEE omhandler desværre ikke de fejl, der opdages hos kunden. Beregningen lyder: (Producerede enheder defekte enheder) / producerede styk x 100 = kvalitetsprocent. Worldclass kvalitetsprocenten ligger omkring de 99,9 procent. Når alle tre målinger er foretaget, udestår blot at sætte dem ind i OEEformlen, som med worldclass målene ser således ud: Stærkt styringsværktøj Der er mange fordele ved at måle OEE. Udover at være et værktøj til involvering af medarbejderne og benchmarking, er det også et godt styringsværktøj for ledelsen. Når man begynder at måle, kan man efterfølgende bruge OEE tallene til analyse og statistisk opfølgning og dermed skabe et værdifuldt overblik. Med OEE får man et styrket beslutningsgrundlag og kan gribe målrettet ind, hvis tallene indikerer en tendens. Både ledelsen og medarbejderne får således et værktøj til at rette de fejl, der giver mest værdi. Sådan måler du kvalitetsgraden Her fokuserer OEE på tab af kvalitet og dermed den ekstra tid, der medgår, når enheder skal produceres om. I denne del af regnestykket kigger man således på OEE = 90% x 95% x 99,9% x = 85% Hvis du vil høre mere om OEE kan du kontakte Lars Kirkebæk på 7

5 10 år gammel men klar til et ansigtsløft ProMarks nuværende opbygning er kun 10 år gammel, men er nu ved at blive omprogrammeret efter de nyeste software principper. I denne artikel løfter vi sløret for nogle af de nye muligheder, der kommer med fremtidens ProMark versioner. Den grundlæggende opbygning af ProMark er i disse år ved at blive renoveret. Siden 90 erne er der sket mange nye tiltag inden for software udvikling ikke mindst introduktionen af www. Mark Information indarbejder nu begreber som SOA, trelags arkitektur og tynde klienter i ProMark. Men er det mere end bare buzzwords og modeluner? Hvad giver det brugerne? Af Kim Kisbye Mark Information Den største satsning i Mark Informations historie I 2006 begyndte Mark Information et ambitiøst udviklingsprojekt, som vil kræve en indsats på 10 mandeår. Dele af projektet vil blive lanceret løbende, og hele projektet forventes først afsluttet i Rent faktisk så har kunderne allerede fået lidt af fornyelsen i forbindelse med den seneste ProMark version 2.90 fra september, og de næste godbidder vil komme her i løbet af foråret. To grundlæggende teknologier Fremtidens ProMark bygger på to moderne principper: Service Oriented Architecture (SOA) og trelags arkitektur (se fact box). Fordelene ved den nye arkitektur: Hurtigere udveksling af data, fordi ProMark ligger på en central server og ikke hos hver bruger Hurtigere og lettere installation og vedligehold Små Web programmer (Web services) med meget specifik og enkel funktionalitet Let at tilføje nye klienttyper, fx PDA er Lettere at integrere til andre forretningssystemer, fx ERP, MES, BI eller lønsystemer Lettere at skalére ProMark til flere lokationer Ny funktionalitet Udover fordelene ved den nye arkitektur i ProMark, vil ansigtsløftningen give brugerne en række mærkbare funktionalitetsfordele. Nogle af fordelene vil være mærkbare allerede i 2007, mens andre vil komme senere. Adgang for specifikke brugere til dele af ProMark, fx mødeoversigt for receptionister, KPI oversigter til ledelsen Yderligere forbedringer af ProReportII Ny brugergrænseflade Mobil løsning Adgang til ProMark selvom man ikke er på kontoret Visualisering af ProMark data fx på et intranet eller til brug for Lean processer Business Intelligence som uddrager flere dimensioner fra allerede eksisterende ProMark data til samlet information Ny grafisk bruger grænseflade Hvis du vil vide mere om ProMark, SOA og trelags arkitektur, så besøg Forkortelser: BI: Business Intelligence ESB: Enterprise Service Bus KPI: Key Performance Indicators MES: Manufacturing Execution System SOA: Service Oriented Architecture 8

6 1: Præsentationslaget ERP Mobil www Lan terminal 2: Programlaget AS 3: Databaselaget SQL Trelags arkitektur 1. Præsentationslaget, hvor brugerne ser selve ProMark programmet. 2. Programlaget, som udfører den funktionalitet brugerne ønsker. 3. Databaselaget, som indeholder alle de data, der er nødvendige. SOA Serviceorienteret arkitektur (SOA) er en måde at opbygge en IT arkitektur. En serviceorienteret arkitektur består grundlæggende af en række services. Disse services kommunikerer med hinanden. Den mest anvendte SOA-kommunikationsform er XML-baserede web services. Hovedformålet med SOA er at skabe mulighed for genbrug af services og øge fleksibiliteten i IT systemerne. Med indførelse af SOA bliver det muligt for IT at understøtte forretningens krav om fleksibilitet og hurtig tilpasning til markedets krav. Yderligere opnår man den fordel, at flere komponenter kan genbruges. Kommunikation og transformation af data og protokoller udskilles fra ProMark og varetages typisk af en ESB funktion. 9

7 Sammen er vi stærke SAP har omlagt sin strategi og satser nu på en åben teknologiplatform og stærke partnere. Tidligere tiders væg-til-væg mantra er afløst af friheden til at vælge de bedste løsninger. ProMark er en af de løsninger, der er ved at blive SAP NetWeaver-certificerede, og her kan du læse om baggrunden for SAPs grundige certificeringsproces. SAP det er R3 og kæmpesystemer, som når ud i alle kroge af de helt store virksomheder. Eller er det? Sådan var det en gang, men inden for de seneste år har den tyske gigant kastet den gamle ham af sig og fremstår i dag i nye klæder. Kernen i SAP s løsning i dag er MySAP ERP, som med en lang række branchespecifikke moduler udgør MySAP Business Suite. Hertil kommer SAP Business One der er SAP s bud til den mindre virksomhed. Motoren er fortsat SAPs solide, men stærkt moderniserede teknologiplatform Netweaver, der med sin fuldkommen åbne arkitektur kan integrere med alle typer systemer og løsninger. Fordelene for kunderne er nemme at få øje på: Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Men hvordan får SAP det til at fungere i praksis? SOA og certificering går hånd i hånd - Kodeordene i vores nye strategi er åbenhed, fleksibilitet og brugervenlighed. Vi har bygget et standardsystem baseret på vores gennemtestede NetWeaver platform og et SOA-interface, som kan give hver enkelt bruger adgang til en portal med præcis de applikationer, han har brug for i sin funktion. For brugeren fremstår det som en samlet løsning, men i baggrunden kan der køre flere hundrede forskellige systemer og applikationer fra forskellige leverandører, forklarer salgsdirektør Jens Bager fra SAP og fortsætter: - Det er klart, at det giver en række udfordringer, både teknologisk og rådgivningsmæssigt. Hvis vi ser på det teknologiske først, så er det helt naturlige spørgsmål selvfølgelig, hvordan vi garanterer, at de forskellige systemer og applikationer spiller sammen. Vi har jo alle sammen hørt om såkaldte plug & play løsninger, som var 99 procent plug og meget lidt play. Derfor spiller certificering en helt afgørende rolle i vores nye strategi. Vi er meget omhyggelige med vores certificeringer, som både er længere og grundigere end man er vant til i branchen. Tysk grundighed En SAP-certificering er ifølge Jens Bager ikke bare en garanti for, at et produkt integrerer og fungerer med SAP og andre SAP-certificerede produkter i dag. Det er også en garanti for, at samspillet virker efter fremtidige opgraderinger. Det lyder simpelt på papir, men i virkeligheden er det en utrolig kompleks proces, som kræver både tid og ressourcer fra de partnere som fx Mark Information, der er i gang med at blive certificeret SAP teknologipartner. Men der er ingen vej uden om. Når man har valgt en integreret ProMark/SAP løsning, skal man have en garanti for, at det virker, også hvis opsætningen ændres. Frem for at vælge alt fra én og samme leverandør, kan man nu vælge at sammensætte sit ERP-system med de bedste løsninger inden for de enkelte funktionsområder, uden at afsenderen nødvendigvis behøver hedde SAP. Salgsdirektør Jens Bager fra SAP - I en omskiftelig verden, hvor alt går hurtigere end nogensinde før, er det ekstremt vigtigt, at du har et systemunivers, der er gearet til forandring. Du skal kunne lave om på din organisation, uden at du behøver tænke Åh nej, hvis vi laver det her om, så koster det en million kroner i programmering. Men hvis vi skal væk fra silotankegangen og de 150 systemer, der ikke taler sammen og over i en åben, fleksibel arkitektur, kræver det skudsikre certificeringsprocedurer, som giver kunderne en garanti for funktionsdygtighed, også når der er ændret på systemerne. Derfor går vi ikke på kompromis med vores tyske grundighed, siger Jens Bager. Kundens ansvar Men ét er, at teknologileverandørerne får et nyt ansvar, når posen bliver åbnet op og alt skal spille sammen. Noget andet er, at også kunderne får et ansvar. For når der pludselig er frit valg på hylden med fx tidsregistreringssystemer, så er der også en risiko for at vælge galt. Friheden stiller helt nye krav til at være velorienteret og klædt på til at træffe et valg. - Når du vælger en komplet løsning fra én leverandør, er der sørget for det hele. Men SOA lægger op til at du har muligheden for at shoppe rundt og finder den bedste løsning inden for hvert enkelt område. Nogle virksomheder har de nødvendige kompetencer til at scanne markedet, men andre vil være på herrens mark. Derfor tror jeg, at rådgivning bliver et meget centralt element i fremtiden. Men vi vil også se nogle mere aktive leverandører, som markedsfører deres produkter mere end tidligere. For ud over certificeringer bliver synlighed en helt afgørende parameter for at komme med i slutspillet, forudser Jens Bager. 10

8 11

9 Er din virksomhed mere syg end dine konkurrenter? danske virksomheder er pålagt indberetning af fraværsoplysninger til Danmarks Statistik, som påfører dem en stor administrativ byrde. I stedet for at betragte fraværsregistrering som en uoverskuelig administrativ byrde bør det ses som et middel til at forebygge syge virksomheder, der taber konkurrencekraft. v/kim Kisbye, Mark Information Det er fundamentalt vigtigt, at du ved, hvordan sygefraværet ser ud på din arbejdsplads og ikke mindst, at du kender til udviklingen i fraværet. Men du bør ikke kun læne dig op ad dit personlige kendskab til, hvordan sygefraværet ser ud. Det er en god idé, at virksomheden også har en samlet fraværsstatistik, så du løbende og let har adgang til det aktuelle billede på fraværet. Det giver også mulighed for benchmarking mellem afdelinger, hvorved du måske kan få øje på forhold, der har indflydelse på sygefraværet på afdelingsniveau. Det kan være i både ledelsens og medarbejdernes interesse at holde øje med fraværet i virksomheden. Overblik kan forebygge En fraværsstatistik kan give et overblik over fraværsmønstre i virksomheden. Den kan give overblik over den enkelte medarbejders fravær, en afdelings fravær, de enkelte faggruppers fravær og hele virksomhedens fravær. Den kan også give et overblik over sammensætningen i fraværet. Er der tale om sæsonfravær? Er det bestemte dage fraværet ligger på? Er fraværet spredt på de fleste medarbejdere eller er det få, der har fravær? Overblikket kan være med til at igangsætte en dialog om arbejdsmiljøet, virksomhedskulturen og den enkeltes trivsel, og denne proces kan give virksomheden et overblik over, hvad man kan gøre for at forebygge fravær. vende det til gode informationer om mulige forebyggelsestiltag, forslag til personalepolitikker og respekt for den enkelte medarbejder i forbindelse med sygdom og belastning. Der sker ofte ændringer i fraværet, og dette kan følges tæt, hvis man laver fraværsstatistik. For virksomheden er det en meget hurtig måde at få informationer på om eventuelle arbejdsmiljøproblemer og mistrivsel, men det giver også en information om, hvornår det går godt i virksomheden, og om arbejdsmiljøet fungerer. Hvis der er usikkerhed om, hvad der ligger til grund for tallene, kan det være en god idé at iværksætte en arbejdspladsvurdering eller en trivselsundersøgelse. Formålet med fraværsstatistikker er dermed både at se mønstre i fraværet og at være et redskab til forebyggelse. Indberetning til Danmarks Statistik BON A PARTE, en af Nordeuropas største postordre virksomheder indenfor modetøj, er en af de virksomheder, der er blevet pålagt indberetning til Danmarks Statistik. Der skal registreres og indberettes med i alt 8 fraværsårsager, for vores næsten 400 medarbejdere. Hvis vi ikke havde en løsning som den fra Mark Information, så ville det være en uoverskuelig administrativ opgave, udtaler Ella Hansen fra BON A PARTE. Dele af denne artikel er bragt med tilladelse fra Fravær og nærvær Oplysningerne fra fraværsstatistikken kan også være med til at igangsætte en dialog om fravær/nærvær og være med til at opbygge en kultur og politik om dette. Det kan i nogle tilfælde forebygge mytedannelse om fraværet og i stedet 14

10 Hvad kan fraværsregistrering give virksomheden Overblik over fraværet Se forebyggelsesmuligheder Opmærksomhed på den enkelte medarbejders trivsel Måleredskab for virksomhedens trivsel Hvad kan fraværsregistrering give medarbejderen Overblik over det reelle fravær frem for myter Mulighed for dialog om fravær/nærvær Mulighed for forebyggelse - bedre arbejdsmiljø Opmærksomhed på ens trivsel Nyttige links Hvis du ønsker inspiration til at nedbringe sygefraværet, kan du finde råd og vejledning på følgende websites: ProMark og fraværsregistrering ProReportII modulet indeholder mere end 10 rapporter, der gør det muligt at overvåge og følge op på sygefraværet. Med version 2.90 blev det muligt at lave dataudtræk, der overholder DA s krav til fraværsstatistik. 15

11 Integrerede globale IT løsninger Hvad har virksomheder som Lego, SAS, Carlsberg, og Aker Kværner til fælles? De opererer alle i den globale økonomi og forsøger at harmonisere og standardisere deres IT løsninger. 16

12 Mark Information oplever i disse år en kraftig vækst og efterspørgsel fra store internationale virksomheder, som i højere og højere grad ruller centraliserede og harmoniserede IT løsninger ud til alle deres lokale enheder. Et godt eksempel på denne trend er Aker Kværner med produktionsfaciliteter over hele verden og en omsætning på 13 milliarder kr. Som for så mange andre virksomheder i denne størrelse er SAP de-facto standarden indenfor ERP, dvs. virksomhedens centrale forretningssystem. Men som ligeså mange andre virksomheder i denne størrelse har man suppleret det centrale virksomhedssystem med specifikke og målrettede løsninger inden for udvalgte nicheområder. Et af disse områder er job- og tidsregistrering, hvor valget er faldet på standardapplikationen ProMark. I kraft af vores lange erfaring med integration til netop SAP samt vores SAPcertificerede system, bliver Mark Information ofte det lette valg når virksomheder ønsker at tilføre realtids dataopsamling og beslutningsstøtte til den eksisterende SAP løsning, udtaler Steffen Meyer fra Mark Information og fortsætter: Virksomheder som Aker Kværner forsøger i højere grad end tidligere at udnytte de klare forretningsgevinster, der ligger i en harmonisering af centrale IT systemer. Derfor er det helt naturligt at Mark Information følger med fra et land til et andet som led i virksomhedernes globale IT strategi. I Aker Kværners tilfælde har vi nu installeret ProMark i Norge, Skotland, USA og Malaysia, og udrulningen slutter ikke der! Vores set-up er globalt med mange produktionsenheder over hele verden. Det er vigtigt for os, at vi har standardiserede løsninger, som giver os hurtige og korrekte informationer om vores produktionsordre for at kunne udnytte vores produktionsenheder optimalt og derved højne leveringsevnen. Et real-tids datafangst system som ProMark tæt integreret med vores ERP løsning bidrager til dette. At vi på samme tid også får kontinuerlige omkostnings-oversigter er ren bonus i denne sammenhæng udtaler Global proces-ansvarlig for Manufacturing i Aker Kværner Subsea Erik Engell. 17

13 Løb for livet Det er fuld fart på Mark Informations 51-årige hardware engineer Werner Nielsen kilometer er den årlige løbedosis, for manden der aldrig sidder stille, undtagen når han tester ProMark-terminaler. Når man træder ind ad døren hjemme hos Werner Nielsen i Bagsværd, er det første, der møder blikket, seks par løbesko, som tydeligvis har været omkring. Vi er på besøg hos en inkarneret løber med en helt imponerende energi. Werner er manden, som ofte løber de otte kilometer til arbejde hos Mark Information i Lyngby om morgenen, og hopper i løbetøjet efter fyraften igen gerne med en afstikker rundt om Lyngby og Bagsværd sø for at få det fornødne antal kilometer i benene. Han er også et levende bevis på, at man kan hvad man vil. Giver de unge baghjul Selvom han startede sin løbekarriere i en relativt sen alder som 31-årig, har han indfriet stort set alle sine mål. Han har løbet marathon i tider, som unge atleter ville være grønne af misundelse over, vundet halvmarathon på La Santa Sport to år i træk og været øverst på sejrskamlen efter en triatlon samme sted. Det er triumfer, man ikke kommer sovende til, og Werners opskrift kan tage pusten fra de fleste. Han er afsted i løbeskoene året rundt på nær et par uger efter familiens årlige sommerophold på La Santa Sport, og når ikke asfalten slides tynd af den ihærdige løber, spiller han badminton, cykler og svømmer. I svømmehallen fredag aften Man bliver helt forpustet, men heldigvis har Werner en familie, som er lige så passionerede sportselskere som han selv. Fredag aften, når familien Danmark hygger sig med bøffer og rødvin, er familien Nielsen for eksempel at finde i Lyngby svømmehal, hvor der tilbagelægges mellem 20 og 60 baner i rask tempo. - Jeg ved godt, det kan lyde mærkeligt, men det er blevet en familietradition. Men nu skal det altså ikke lyde, som om vi er kostfornægtere eller ude af stand til at hygge os. Min livret er stegt flæsk og mørbradbøf, som jeg med stor fornøjelse sætter tænderne i, og vi elsker også at få et glas rødvin, men det er bare en anden dag i ugen end fredag hjemme hos os, fortæller Werner Nielsen. - Det er i øvrigt min kone, der svømmer længst, fortsætter Werner Nielsen med et glimt i øjet. Jeg er en elendig svømmer. Talent for løb Helt elendig kan svømmeformen nu ikke være, for han har i flere år deltaget i triatlon på La Santa Sport i vindertider. Men på løbesiden er han i en klasse for sig. Werner har ganske enkelt talent for at løbe og kan træne meget hårdt uden at blive skadet. Det fandt han ud af for 20 år siden, da en badmintonskade i armen tvang ham til at tænke i nye motionsbaner. Det blev startskuddet på løbekarrieren, som han har fulgt lige siden med et hav af personlige triumfer i kølvandet. Fire marathons er det blevet til, utallige 10- og 5 kilometer løb og flere trænerjobs, for Werner er en efterspurgt løbetræner i flere atletikklubber. - Jeg har skruet lidt ned for aktivitetsniveauet, for alderen banker jo på. Så jeg løber ikke marathon mere, og jeg er heller ikke så aktiv på trænersiden. Til gengæld er hele familien blevet bidt af La Santa Sport, så vores sommerferie dernede er blevet omdrejningspunktet for al min træning. Hvert år sætter jeg mig nogle mål for, hvor hurtigt jeg skal løbe, når vi kommer derned, og det holder mig til ilden, forklarer Werner Nielsen. 18

Markinfo. Interview med Søren Tandhjul om kinesere, hyldevarer og dansk know-how. Meneta i overhalingsbanen med ProMark og SAP

Markinfo. Interview med Søren Tandhjul om kinesere, hyldevarer og dansk know-how. Meneta i overhalingsbanen med ProMark og SAP Markinfo Magasin fra Mark Information Danmark Interview med Søren Tandhjul om kinesere, hyldevarer og dansk know-how Meneta i overhalingsbanen med ProMark og SAP Hastighed og reaktionsevne i industrien

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST

CONTENT FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES BASICO. Vol. 3-2014 PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST BASICO CONTENT Vol. 3-2014 FIRST MOVER PÅ LEGAL SERVICES SIDE 3 SIDE 10 CFO ENS ROLLE: ORGANISERING FOR VÆKST PERFORMANCE MANAGEMENT I NETFLIX Krisestemningen er på retur, men er de danske virksomheder

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed

Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM. Fra idé over strategi og handling til virkelighed Martin Georg Houlberg Jensen FÅ SUCCES MED CRM Fra idé over strategi og handling til virkelighed . Tilegnet mine forældre. Min mor for at have vist mig værdien af system og orden og have motiveret mig

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere