Anders Høyer Toft. Leder af Toft Arkitektur aps. Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anders Høyer Toft. Leder af Toft Arkitektur aps. Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg"

Transkript

1 Toft arkitektur aps Bushøjvænget 15 DK 8270 Højbjerg Telefon (+45) CV Navn: Anders Høyer Toft Uddannelse: Arkitekt maa, Ph.d. Stilling: Leder af Toft Arkitektur aps Alder: 43 år 1

2 Professionel karriere 2010 nu Timelærer på bachelor og kandidatuddannelsen på Arkitektskolen Aarhus. Videnskabelig assistent på det Realdaniafinansierede forskningsprojekte: Hvidbog om stationsbyernes fremtid Schønherr 2005 nu Toft Arkitektur aps Arkitema KS Transform Arkitekter Møller & Grønborg A/S Ph.D. studerende, Arkitektskolen i Århus. Forskning, undervisning. Deltagelse i flere skandinaviske konferencer, med præsentation af paper Opgaver for Århus Arkitekterne 1996 Selvstændig med opgaver for Jan W. Hansen, Århus Arkitekterne. Uddannelse 2001 Ph.d. grad ved Arkitektskolen i Århus. Tildelt for afhandlingen Huset uden egenskaber en undersøgelse af arkitekturen med parcelhuset som spejl. Forskningsprojekt med særlig vægt på livsstilsanalyse og værdiopfattelser i det moderne samfund i relation til arkitektfaget. Herunder inddragelse af sociologer som Pierre Bourdieu, Dag Østerberg og Bruno Latour. Samt inddragelse af Designteori Afgang fra Arkitektskolen i Århus. Afdeling D. bybygning og bygningskunst 2

3 Tillidshverv Afgangscensor ved Arkitektskolen i Århus, 2004, 2005, 2006, 2007,2008 Forelæser ved Arkitektskolen i Århus Arkitektkonkurrencer Stændertorv Grønnegade i Odense Herning... Den levende by (Indkøb) Kulturværftet i Helsingør Hjerting Strandpromenade (3. præmie /m Transform) Sun City En ny by i Kina (1. præmie) Bjerringbro bymidte Livredderstation på stranden Parcelhuset som arkitektur Århus Stadion (sammen med Århus Arkitekterne) Århus, nyt kunstmuseum (med Århus Arkitekterne) Icopal Den femte facade (hædrende omtale) Computerkompetence Daglig brug af: Auto Cad, Word, In Design, Illustrator, Photo Shop, Sketchup 8 + V-Ray render Lejlighedsvis brug af: Power Point, 3D Studio Max, Excel Sprog Dansk, Engelsk, Tysk 3

4 Opgaver for Toft arkitektur Herning... Den levende by. Byrum byliv identitet. Toft arkitektur deltog i efteråret 2007 i ovenstående konkurrence og blev præmieret med et indkøb. Dommerne skrev om projektet: 'Forslaget indkøbes for gennemslagskraften i det konsekvente cirkelkoncept, der er stærkt kommunikativt orienteret og klart identitetsskabende, samt for sit innovative forslag om det cirkelformede infosystem, der - som det også hedder i forslaget - vil sætte nye standarder for kommunikation i det offentlige rum'. NOVAX Toft arkitektur fik i samarbejde med Sommerlunds.dk, bygningsrådgivning til opgave at ombygge en ældre industribygning fra 1980 erne til et moderne og indbydende domicil for software firmaet NOVAX. NOVAX rykkede i sommeren 2008 ind i de nye lokaler i Lystrup ved Århus. Arkitekturklyngen i Århus Toft arkitektur deltager i et forskningsprojekt ved Arkitektskolen Århus. Projektets mål er at kortlægge, hvorfor det Århusianske arkitektmiljø er så succesfuldt, og hvordan miljøet egentlig fungerer. Projektet finansieres af Arkitektskolen Århus, samt Fonden Realdania og er et delprojekt under Center for Strategisk Byforskning. Villa i Ulstrup Opgaven lød på at tegne en billig villa til en storfamilie. Fem børneværelser foruden forældresoveværelse. Villaen er tegnet som et simpelt længehus med lav taghældning. Bebyggelse i Lundby Skitseprojekt til 7 dobbelthuse, samt bebyggelsesplan i Lundby ved Vordingborg. Opgaven blev udført for J. H. Development, København. 4

5 Villa til familien Møller i Vejle. Villaen ligger i det nord østlige Vejle med kig mod syd og Vejle fjord. Villaen har et nettoareal på 260 kvm. Villaen er bygget op over tre kasser, der roterer omkring en central placeret pejs; samt nedgang til kælder og opgang til stue og forældresoveværelse. Villaens placering på grunden sigter mod at optimere eftermiddags- og aftensolen. Mod øst er der indrettet en stor delvist overdækket terrasse. Hjerting Strandpromenade Esbjerg Kommune og Fonden Realdania udskrev i efteråret 2005 en arkitektkonkurrence om udformning af en ny strandpromenade i den lille kystby Hjerting nord for Esbjerg. Konkurrencen var en forløber for dansk deltagelse i Europan - for unge arkitekter under 40 år. Toft arkitektur deltog i konkurrencen sammen med Transform og modtog 3. præmie. I dommerbetænkningen hedder det om projektet: Projektet bygger på en klar og let opfattelig hovedidé, der koncentrerer sig om at fastholde og forstærke oplevelsen af det store landskabstræk, havet og horisonten, som det naturlige trækplaster for området. Hovedanslaget er råt og bevidst underspillet uden at miste karakter og formår i et enkelt og præcist greb at definere promenaden som et samlende element med ligeværdig kontakt til stranden, vandet og vejen. Opgaver for Arkitema Projekt Høje Huse (sagsarkitekt) Stadsarkitektens Kontor, Århus Kommune har foranlediget at der udarbejdes et planlægningsværktøj, der skal sikre at byens politik for høje huse (planstrategi) udbygges så høje huse i byen kun realiseres, hvis det vurderes at tjene byens overordnede udvikling og byarkitektur. Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Århus Kommune og Arkitema med støtte fra Fonden Realdania. Det færdige produkt er en Højhushåndbog der skal fungere som et procesværktøj for kommuner og rådgivere, der arbejder med høje huse. Projektet er afsluttet december 2005 Opgaver for Transform Helsinge Bymidte (sagsarkitekt) Helsinge Kommune har indbudt 3 tegnestuer til at give bud på visionære / provokerende bud på hvordan Helsinge bymidte i fremtiden kan indrettes. Transforms bud på opgaven er: a. at se Helsinge Bymidte fra et overordnet regionalt perspektiv, der kan sige noget om relevansen af de strategier, der kan applikeres på bymidten. b. at udvikle 4 strategiske modeller for bymidtens fremtidige udformning. Det færdige projekt blev præsenteret for Helsinge Kommune på et planseminar i juni

6 Opgaver for Møller & Grønborg Arlanda 2002 landside Planlægning og design af landsidearealer ved Stockholms internationale lufthavn. Projektet omhandler nyindretning af trafikforarealer ved terminaler og pier med udformning af forpladser, trafikarealer, parkering og landskab. Herunder beplantning, belægning og aptering. Udarbejdelse af gestaltningshæfte og Kvalitets- og miljøsikringshåndbog. Arlanda 2002 Designmanual I forbindelse med det svenske luftfartsværks udbygning af Arlanda lufthavn er der af det svenske markedsføringsfirma Ytterborn & Fuentes, udarbejdet en identitetsstrategi for hele lufthavnen. I denne forbindelse koordinator for Møller & Grønborgs materiale til Designmanual for Arlanda Lufthavn, Landside. Opgaven involverede samarbejde med KHR AS om indfrielsen af LFV s krav til en tydelig identitet for Arlandas fysiske / visuelle miljø Nyt byområde i Herning nord Udarbejdelse af masterplan for et nyt byområde i det nordlige Herning. Herunder indarbejdelse af et nyt kunstigt søområde. Opgaven inddrager principielle overvejelser over masterplanens robusthed i forhold til en realiseringsperiode på ca. 30 år. Herning Kommune 2001 Odder bymidte og temaplaner Udarbejdelse af bymidteplan for Odder. Opgaven inkluderer strategier for belægninger, aptering, beplantning. Det er målet, at Odder skal få en klar identificerbar bymidte, bl.a. gennem en aktivering af åen som et nyt rekreativt område. Odder Kommune Strukturskitse for byområde i Odder Struktur / planskitse som bringer sammenhæng i forpladser, parkering, stisystemer mv ved indkøbscenterområde i Odder. Påbegyndt Odder Kommune. Nyt boligområde i Hvinningdal (sagsarkitekt) Bebyggelsesplan og lokalplan for et nyt boligområde i det nordlige Silkeborg. Planen tilvejebringer ca. 100 nye parcelhuse og 120 tæt-lav boliger i området. Planen tager udgangspunkt i områdets karakteristiske terræn. Silkeborg Kommune, 2002 Moesgaard dispositionsplan (sagsarkitekt) Moesgaard forhistoriske museum planlægger i fremtiden at flytte ud af det eksisterende historiske anlæg Herregården Moesgaard. Dette frigiver store arealer til de universitetsfunktioner er også huses i dette anlæg. Der er tale om Institut for Forhistorisk arkæologi, Middelalder arkæologi og 6

7 Etnografi og Socialantropologi. Planen redegør for hvordan dette institut i fremtiden kan indrettes i det eksisterende anlæg, med respekt for dettes historie. Århus Universitet 2002 Bjerringbro indbudt konkurrence om Bjerringbro bymidte Projektkonkurrence med sigte på udarbejdelse af nye ideer til udformning af Bjerringbro bymidte. Primære indgangsvinkler til konkurrenceforslaget var byens kanter og forbindelser. Disse bestod af bygningskanter, grønne og blå kanter, samt byens forbindelseskorridorer, flader og rum. Bjerringbro Kommune 2002 Sun City En ny by i det nordvestlige Kina (sagsarkitekt) Indbudt konkurrence i Kina i Xinjiang provinsen. Målet med konkurrencen var at udvikle en ny by på ca. 30 km2. Konkurrence området udgjorde i alt ca. 200 km2. Byens struktur formes af tre parametre: a. de fysiske omstændigheder, b. fortællinger om regionen, c. filosofisk betydningsdannelse (kinesisk traditioner). Byen er som tegnet by en sammensmeltning af traditionel europæisk planlægning og kinesisk tradition. SunTime 2002 Grøn Lufthavn Århus International 2003 (sagsarkitekt) Det Midtjyske Lufthavnsråd har anvendt M&G som konsulenter i forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag til en ny international lufthavn ved Århus. I denne forbindelse skulle udarbejdes et prospekt der illustrerede, hvad der forstås ved udtrykket grøn lufthavn. Prospektet indgår som en del af Lufthavnsrådets ansøgning til Århus byråd om tilladelse til at opføre en ny lufthavn. Afsluttet marts Midtjysk Lufthavnsråd, Fortætning af Silkeborg bymidte Silkeborg byråd vedtog i 2002 at det skulle belyses hvordan og om en fortætning af bymidten var mulig. M&G har i en rapport på ca 100 sider redegjort for overordnede bytendenser og potentialer, arkitektonisk vurdering af bymidtens kapacitetspotentiale, samt foreslået konkrete fortætningstiltag. Der foreligger i rapporten overslag på fortætningens kvadratmetermæssige konsekvenser. Silkeborg Kommune Nyt havnespor i Århus (sagsarkitekt) I forbindelse med Århus Kommunes nye helhedsplan for de bynære havnearealer skal det nuværende godsspor fra Århus H til havnen flyttes. Møller & Grønborg Projektet foregår i samarbejde med Carl Bro og Atkins. Påbegyndt februar 2003, Århus Kommune, Banestyrelsen og Århus Havn. VVM redegørelse for nyt havnespor i Århus 7

8 Etableringen af et nyt havnespor fra Århus H til containerhavnen på Århus havn kræver at der udarbejdes en VVM redegørelse, der beskriver hvilke konsekvenser et fremtidigt spor vil medføre for miljøet. Møller & Grønborg står for udarbejdelse af visualiseringer og hertil hørende vurderinger af de visuelle / æstetiske konsekvenser. Yderligere står Møller & Grønborg for beskrivelse af landskabelige forhold. Redegørelsen ventes færdig primo februar Lokalplan - parcelhuskvarter i Albæk, Nørhald Kommune På bestilling fra Nørhald Kommune har Møller & Grønborg udformet anden etape af et parcelhuskvarter i den lille landsby Albæk på nordsiden af Randers fjord. Kvarteret indeholder kun 10 grunde, men er specielt karakteristisk ved et stærkt skrånende landskab. Parcellerne er i lokalplanen beskrevet med byggelinier og beplantningsbælter, der sigter på at bevare stedets karakteristiske landskabstræk. Planen er vedtaget af byrådet i foråret 2004 VVM redegørelse for nye 400 Kv master i Sønderjylland for Eltra Eltra har i flere år arbejdet på at opgradere elnette i Sønderjylland. I denne forbindelse skal der udarbejdes VVM redegørelse for nyt mastetracé løbende fra Vejen til Kassø. Tracéer løber gennem flere interessante landskabsområder og krydser bl.a. Kongeåen umiddelbart syd for Vejen. Møller & Grønborg står for vurdering af de landskabsæstetiske forhold og dermed vurderingen af masteplaceringernes påvirkning af landskabet. 8

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

4 havne på Bornholm dommerbetænkning

4 havne på Bornholm dommerbetænkning Bornholms Regionskommune 4 havne på Bornholm dommerbetænkning Åben idékonkurrence 1) Nørrekås Lystbådehavn 2) Hasle Havn 3) Allinge Havn 4) Årsdale Havn 3 45/20137 11/83127 45/20137 17/90100 5/41082 37/51273

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA

helhedsplan parallelopdrag FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA helhedsplan FOLKEMØDET & ALLINGE PROGRAM FOR parallelopdrag april 2015 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE REALDANIA PARALLELOPDRAG Parallelopdraget er udbudt af Bornholms Regionskommune i samarbejde med Realdania

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING

PLAN + PROJEKT 6 EKSEMPLER OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING Helhedsplan 2005 2006 2007 Lokalplan Projekt 2008 2009 Ibrug OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OG PLANLÆGNING 6 EKSEMPLER MUSIK- OG TEATERHUS ODENSE DAGINSTITUTION OG HANDICAPBOLIGER GRIBSKOV LOKALER TIL SKAT

Læs mere

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 futurefarmers used by permission EN VISION FOR FREMTIDENS FORSTAD Det kræver viden, nytænkning og ambitioner at håndtere de udfordringer, som den hastige urbanisering stiller os over for.

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere