KOMPETENCE i bagagen. med. Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3. Indvielse hos VUC 4&5. Nr. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE i bagagen. med. Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3. Indvielse hos VUC 4&5. Nr. juni 2011"

Transkript

1 med KOMPETENCE i bagagen 3 Nr. juni 2011 Indvielse hos VUC 4&5 Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3

2 Side 2 med KOMPETENCE i bagagen - Jeg er med på den nye lederuddannelse, fordi den er kommet til Skjern. Det er den væsentligste faktor, tror jeg. Ellers var jeg næppe kommet med, siger Stig Berggren Carlsen (yderst til venstre i billedet) - her i en intens diskussion med underviser Niels Vestergaard Olsen fra Erhvervsakademi MidtVest. Stig Berggren Carlsen er projektleder i produktionsteknisk afdeling og desuden værkfører for en tredjedel af de 100 medarbejdere i produktionen på JSB Plast i Ringkøbing, der producerer kompositmateriale til vindmøllevinger. Lederuddannelse på akademi-niveau er et hit UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Erhvervsakademi Midt/Vest vurderede åbenbart fuldstændig rigtigt, da de i november 2010 indgik en samarbejdsaftale om at etablere lederuddannelser på merkonom- og akademiniveau hos Kompetence- Gruppen i Skjern. - Det første hold på 21 ledere er nu i gang, og det er et stort hold, siger uddannelsesleder Margrethe Børsting. Hun er hovedansvarlig for Erhvervsakademi MidtVests deltidsuddannelser, hvor deltagerne sideløbende med deres arbejde kan opkvalificere deres lederkompetencer. Den nye lederuddannelse i Skjern er etableret i samarbejde med virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. En af lederne, Anders Madsen fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri, fremhæver bl.a. fordelen ved, at lederuddannelsen ligger i Skjern, så deltagerne på holdet danner et netværk omkring Ringkøbing Fjord. - Samtidig er det meget spændende, at vi er mange forskellige slags ledere på holdet fra mange slags virksomheder. Nogle er ledere langt nede i en kæmpeorganisation, andre er virksomhedens øverste chef. Det er en rigtig god blanding, siger Anders Madsen. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk - Da jeg skulle til at sammensætte mit CV, opdagede jeg, at jeg ingen papirer havde på det, jeg kunne. Jeg havde brugt tusindvis af kroner på mine medarbejderes uddannelse, men jeg havde glemt mig selv, siger Jørgen Krogh Hansen. Han er tidligere fabriksdirektør og medejer af A-L Stål A/S og nu daglige leder af Rank Steel A/S i Skjern. - Jeg er håndværkertypen praktikeren, så lederuddannelse på akademi-niveau er da en udfordring for mig. Men man kan ikke drive virksomhed i dag med bare en håndværksmæssig uddannelse, siger Anders Madsen. Han er er tredje generation i det familieejede Hvide Sande Skibsog Bådebyggeri, som hans morfar startede. Han har tidligere taget projektlederuddannelsen og Den Grundlæggende Lederuddannelse på uddannelsescenteret i Skjern. - Jeg tager lederuddannelser, fordi det giver mig nogle gode ledelsesværktøjer, og fordi jeg gerne vil være en god leder, der er bevidst om, hvad jeg gør og hvorfor, siger Tina Storgaard Johnsen. Hun er i dag teamleder for tre medarbejdere i planlægningsafdelingen hos Vestas Nacelles A/S i Lem og har tidligere taget Den Grundlæggende Lederuddannelse.

3 med KOMPETENCE i bagagen Side 3 Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til vestjyske produktionsvirksomheder Den nye lederuddannelse med titlen LEAN procesleder er på akademi-niveau. Den er specielt udviklet til nøglepersoner i produktionen, f.eks. produktionschefer, værkførere, teamledere og andre med ansvar for, at virksomhedens produktivitet, lønsomhed og medarbejdernes trivsel og engagement udvikler sig positivt. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Erhvervsakademi MidtVest har sammen udviklet en ny lederuddannelse på akademiniveau. Den har fået titlen LEAN Procesleder og er en interessant udbygning af den eksisterende akademiuddannelse LEAN Ledelse i Praksis. Efter planen starter det første hold til september hos Kompetence- Gruppen, der er UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns afdeling for efter- og videreuddannelse. Det helt særlige og unikke ved den nye uddannelse hos KompetenceGruppen i Skjern er, at den - som den første i landet - er designet specielt til de ledere i produktionen hos mindre og mellemstore virksomheder, som arbejder med produktivitet, lønsomhed og konkurrenceevne. Dermed målretter uddannelsen sig mod nøglepersonerne på det allermest centrale Bjarne Wølch Rasmussen foran hovedindgangen til Kompetence- Gruppens domicil hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Den bliver nu også hovedindgang for den nye lokalt udviklede lederuddannelse på akademi-niveau, LEAN Procesleder, som skal forstærke de vestjyske produktionsvirksomheders evne til at klare sig i den globale konkurrence. område i de rigtig mange produktionsvirksomheder, som er lokomotivet og rygraden i det vestjyske erhvervsliv. Samtidig er det indbygget i uddannelsen, at deltagerne kommer til at indgå i et LEAN -netværk, hvor de kan inspirere og støtte hinanden og sætte ekstra fart i virksomhedernes produktivitetsudvikling og dermed i det vestjyske lokomotiv. - Netop produktionscheferne, værkførerne, teamlederne og en række specialister og teknikere har opgaven og ansvaret for, at virksomhedens produktivitet, lønsomhed og medarbejdernes trivsel og engagement udvikler sig positivt. Det er lige præcis de områder, som skal styrkes, hvis vore vestjyske produktionsvirksomheder skal klare sig i den globale konkurrence. Derfor er mange virksomheder i vores område allerede gået i gang med LEAN. Og endnu flere virksomheder vil rigtig gerne i gang, men står tøvende overfor det, ofte fordi lederne føler, at de mangler kompetencerne til at håndtere LEAN-processen. Den usikkerhed vil vi gerne fjerne med den nye, målrettede lederuddannelse, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen fra KompetenceGruppen i Skjern. Underviser med 25 års praktisk erfaring Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, har i samarbejde med uddannelsesleder Margrethe Børsting, Erhvervsakademi MidtVest, beskrevet og tilrettelagt den nye uddannelse, hvor deltagerne er på kursus 7 dage i efteråret, fordelt over perioden 14. september-23. november. Underviser er Finn Johansen fra Erhvervsakademi Midt- Vest. Han er en praktisk og erfaren erhvervsmand med en baggrund som produktionsingeniør og over 25 års ledelseserfaring heraf mere end 20 år som afdelingsleder, fabrikschef og projektleder hos Grundfos og Danfoss. Stor interesse på DI-møde Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, har allerede præsenteret den nye akademiuddannelse for en bred kreds af erhvervsfolk. Han var inviteret til at orientere om den ved et medlemsmøde hos DI MidtVest, som har stort fokus på alle konkrete tiltag, der kan fremme produktionsvirksomhedernes konkurrenceevne. - Jeg kunne konstatere at interessen for LEAN er meget stor. Og det glæder mig derfor rigtig meget, at vores samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest har resulteret i et nyt og stærkt uddannelsestilbud, hvor vi kan være med til at skabe produktivitetsforbedringer i virksomhederne og dermed sikre en stærk konkurrencedygtig produktion i Vestjylland, siger Bjarne Wølch Rasmussen.

4 Side 4 med KOMPETENCE i bagagen Fremsynethed skabte en rigtig succeshistorie - Det er en rigtig succeshistorie, som vi i dag er vidner til. Nemlig at VUC efter en omtumlet tilværelse siden starten af 1970 erne nu står med et meget synligt bevis på en succeshistorie, baseret på stor fremsynethed. Sådan indledte kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard festtalen ved den officielle UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har opført det nye byggeri. Og direktør Anne-Marie Sannerum kunne med stolthed i sin velkomsttale fortælle, at man nu ejer jorden fra den nye VUCbygning og helt ud til Aanumvej, så der er plads til nye udvidelser. Uddannelsescenterets bestyrelsesformand, Helge Albertsen, tilføjede, at det havde været let at beslutte det nye byggeri. - Vi har altid fokuseret på mulighederne frem for på lovgivningsmæssige knaster. Så i bestyrelsen glæder vi os til, at I kommer og be r om flere rammer, nye bygninger, sagde han. Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard var tydeligvis i sit es, da han med et klip foretog den officielle indvielse af VUC Ringkøbing- Skjerns nye hovedsæde. indvielse af VUC Ringkøbing- Skjerns nyopførte hovedsæde på 1000 kvadratmeter i Skolebyen i Skjern. Han pegede især på det samspil og på de synergier, som opstod, da det tidligere Ringkjøbing Amt i 2006/2007 foreslog at overføre VUCaktiviteter til Skjern Tekniske Skole og samle flere uddannelser i Skolebyen. Et initiativ, som kort efter førte til fusionen UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. - Det blev en gevinst for hele det geografiske område. Alle parter så de synergimæssige muligheder, og alle parter har gennem en konstruktiv tilgang formået at omsætte synergierne til gavn for både området, personalet og eleverne. Det viser den fremsynethed, som hele tiden er nødvendig - ikke mindst i et område, som Ringkøbing-Skjern. Vi ser i dag frugterne af de modige tanker, der dengang blev tænkt og senere ført konstruktivt ud i livet af skolernes ledelser, sagde Niels Erik Kjærgaard. Han nævnte, at forstander Jim Lange, VUC Ringkøbing- Skjern, i avisen har udtalt, at VUC s byggeri er begyndelsen til en helt ny epoke. - Jeg er ikke i tvivl om, at du har ret. Helt nye faciliteter, indrettet efter egne ønsker og som matcher såvel nutidens som fremtidens uddannelsesudfordringer. Det kan kun blive godt. Bare det at være til stede i dag gør, at man allerede fornemmer glæden og ikke mindst stoltheden over det nye studietorv, hvor I viser mod og fremsynethed, sagde Niels Erik Kjærgaard. Han glædede sig over den optimisme, som det nye VUC -byggeri er udtryk for. Specielt fordi Ringkøbing-Skjern Kommune efter finanskrisen står over for store uddannelsesmæssige udfordringer.

5 med KOMPETENCE i bagagen Side 5 Forstander Jim Lange (tv) lykønskes med det nye VUC-hovedsæde af tillidsrepræsentant Kaj Andersen fra Vestas. Han er primus motor i den efterhånden verdensberømte ordblindeundervisning med it-rygsække, som Vestas prioriterer meget højt og som 430 Vestas-medarbejdere i Danmark har taget imod. Kaj Andersen er også i fuld gang med at eksportere modellen til USA, hvor foreløbig 50 medarbejdere på tre Vestas-fabrikker i Colorado har fået itrygsække efter dansk mønster. Mindre kendt er det, at Vestas ordblindeprojekt er udviklet i tæt samarbejde med VUC Ringkøbing-Skjern. Bl.a. har forstander Jim Lange været med Kaj Andersen rundt på Vestas fabrikker i Danmark for at hjælpe med at implementere ordblindeundervisningen - som i øvrigt er en væsentlig årsag til den vækst, der har medført det nye VUC-byggeri. Nyt studietorv tænkt ind Blandt de nye ting, som er tænkt ind i den nye VUCbygning, er et nyudviklet og yderst utraditionelt studietorv, som effektivt udnytter, hvad der ellers ville være spildplads i byggeriet i form af gangarealer. Det sammentænker funktionerne studieværksted med opholdsrum til spisepauser, plads til gruppearbejde - og i visse situationer også til regulær undervisning i ét stort, åbent og meget lyst lokale. Bl.a. har det et computerområde, og der er opsat elektroniske tavler som i klasseværelserne. Området fremstår som et flisebelagt torv, hvorfra der er adgang til alt - til klasselokaler, studievejledere m.v. Der blev naturligvis flaget i dagens festlige anledning. Også på buffeten, hvor de mange gæster kunne forsyne sig med mange lækre specialiteter, som UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns kantine fremtryller til de mange kursister, som dagligt modtager undervisning på uddannelsescenterets skoler.

6 Side 6 med KOMPETENCE i bagagen Et supergodt initiativ - det er lige i øjet Det er et supergodt initiativ, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern har taget med den nye et-årige videreuddannelse for praktiske ledere, og for lederne er det særdeles brugbare redskaber, de får med i bagagen, skriver Thomas Christensen. Foto: Lederne Ledere får stort udbytte af uddannelse Af Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne, Vermlandsgade 65, København Jydske Vestkysten Varde skriver tirsdag, at flere end 800 ledere har gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse, og at 21 af dem forleden fejrede også at have deltaget i kurset Værdibaseret Ledelse i Praksis på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Det er en rigtig god nyhed. Det er således et supergodt initiativ, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern har taget med den nye et-årige videreuddannelse for praktiske ledere, og for lederne er det særdeles brugbare redskaber, de får med i bagagen. En evaluering, Lederne foretog i efteråret af deltagerne på Den Grundlæggende Lederuddannelse, viste, at 27 procent fik mere i løn og 25 procent et større ansvarsområde i kølvandet på lederuddannelsen. Evalueringen viste også, at næsten to ud af tre fik lyst til endnu mere lederuddannelse, og halvdelen, 47 procent, gjorde det rent faktisk. Den nye videreuddannelse om værdibaseret ledelse er tilrettelagt på en rigtig god måde, så der mellem modulerne er tid til at reflektere og afprøve det, man lærer i sin hverdag, ligesom udvikling af netværk er en god mulighed, den enkelte leder kan have gavn af, når uddannelsen slutter. Der er ingen tvivl om, at fremtidens ledere vil blive bedre og bedre uddannet til at kunne matche lederjobbet, og i det lys er det nye videreuddannelsestilbud lige i øjet. - En rigtig god nyhed. Et supergodt initiativ. Lige i øjet. Således betegner uddannelseschef Thomas Christensen hos organisationen Lederne med hovedsæde i København en ny uddannelse, som KompetenceGruppen under UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har udviklet i samarbejde med en række andre kursusudbydere. Det gør han i et debatindlæg i Jydske Vestkysten på baggrund af avisens omtale i forbindelse med, at det første hold på 21 ledere afsluttede den ny uddannelse Værdibaseret Ledelse i Praksis. - Det er en dejlig anerkendelse af få af Ledernes organisation, der har et meget stort fokus på lederuddannelse som afgørende for at bevare og forstærke danske virksomheders konkurrenceevne, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, der har været kraftigt involveret i udviklingen af den nye uddannelse. Se også Thomas Christensens indlæg. Nu rykker det for en million danskere En million danskere har aldrig brugt en computer. Men den tid er efter alt at dømme snart forbi. Nu vil mange af dem lære kunsten at betale girokort via netbank og bestille billige rejser over internettet og e. Det viser tilslutningen til VUC Ringkøbing-Skjerns 30 timers introduktionsforløb, som VUC kan tilbyde gratis til folk helt uden it-kundskaber. - Mere end 100 kursister fordelt på otte hold i Skjern og Ringkøbing har taget mod tilbuddet. Og de bliver ofte overrasket over at opdage de mange muligheder, som åbner sig for dem på Internettet. Mange bliver hurtigt meget interesseret i at lære at bruge dem. Samtidig presser det folk, at arbejdslivet i stigende grad kræver kendskab til it. Derfor vil det være interessant for mange virksomheder at udnytte introduktionstilbuddet til at give deres medarbejdere fornemmelse og interesse for it-mulighederne. Offentlige myndigheder som kommunen og SKAT forventer efterhånden også, at man selv klarer en lang række ting over nettet. Det er blevet vanskeligere at komme igennem til mange kontorer over telefonen. Til gengæld bliver det nemmere og nemmere at ekspedere sig selv via Internettet, siger it-underviser Erik Haaning Mikkelsen.

7 med KOMPETENCE i bagagen Side 7 Første hold har gennemført ny lederuddannelse KompetenceGruppen på Uddannelses- Center Ringkøbing-Skjern har succes med nyudviklet uddannelse - Værdibaseret Ledelse i Praksis Så har det første hold på 21 kursister afsluttet UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns nyudviklede lederuddannelse, Værdibaseret Ledelse i Praksis. Den foregår i afdelingen KompetenceGruppen, der varetager uddannelsescentrets lederuddannelser og -kurser, som dækker hele spektret fra korte lederkurser til modulopdelte lederuddannelser på både grundlæggende niveau og akademiniveau. Anledningen til udviklingen af lederuddannelsen Værdibaseret Ledelse i Praksis var, at KompetenceGruppen kunne konstatere, at mere end 800 ledere efterhånden havde gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse. Og mange af deltagerne havde fået så stor appetit på efteruddannelse, at de efterlyste en fortsættelse. Bageste række fra venstre: Teamleder Sigurd Sivertsen, firmaet Orla Hansen, Tarm, fabrikant Brian Lind Jensen, Lind Jensens Maskinfabrik, Højmark, sikkerhedsleder Torben Schmidt Madsen, LEGO, Billund, teknisk supporter Ivan Pedersen, Vestas Blades A/ S, Lem, jobsøgende Lars Sandfeld Pedersen, Skjern, driftsleder Carsten Jensen, Dovista A/S, Grindsted. Midterste række fra venstre: Værkfører Mikkel Hvidbjerg Jensen, VM Tarm A/S, jobsøgende Kurt Pedersen, Vejle, teamleder Danny K. H. Jensen, Vestas Blades A/S, Lem, arbejdende formand Martin H. Knudsen, VM Tarm A/S, teamleder Aksel Julian Nielsen, Vestas Blades A/S, Lem, teamleder Steen Erik Kragh, firmaet Orla Hansen, Tarm. Forreste række fra venstre: Tekniker Kim Erik Mortensen, Vrøgum-Svarre A/S, Oksbøl, værkfører Preben Keller, Blaaholm Maskinteknik ApS, Esbjerg, køkkenleder Anne Kirsten Haagensen, Efterskolen Solgården, Tarm, receptionist Trine Bæk, Huset Venture, Ringkøbing, produktudvikler Susanne Kristiansen, Huset Venture, Ringkøbing, værkfører Brian Christensen, Axel Ketner Holstebro A/S, uddannelsesleder Ove Kviesgaard, Skjern Tekniske Skole. Holdet var ikke fuldtalligt ved fotograferingen. Ud over de nævnte personer på billeder har også serviceleder Kjeld Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Kommunes Borgerservice i Skjern og teamleder Anita Gjesing Sørensen, Pebas A/S, Ringkøbing gennemført den nye uddannelse, Værdibaseret Ledelse i Praksis. Næste hold starter 5. september Næste hold starter 5. september 2011 og afslutter uddannelsen 22. maj Uddannelsesforløbet Værdibaseret Ledelse i Praksis består af seks moduler på hver 2-3 dages varighed, nemlig: værdier og kultur, ledelse af teams, ressourceoptimering, rekruttering og medarbejdersamtaler, coaching og konflikthåndtering. - Forløbet strækker sig over et helt år, og det er helt bevidst. Det er vigtigt, at der mellem modulerne er god tid til at reflektere og afprøve hjemme i virksomheden, hvad man har lært. Og med den længere afstand mellem modulerne er det også lettere for virksomhederne at undvære lederne de dage, hvor de er på kursus, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen. Ud over selve uddannelsen giver uddannelsesforløbet også deltagerne rig mulighed for at sparre med hinanden og etablere netværk på kryds og tværs. Ofte sidder man som leder nemlig med de samme ledelsesmæssige udfordringer, og derfor er det meget inspirerende at udveksle erfaringer med, hvordan man har løst helt konkrete problemer i de forskellige virksomheder. Der opstår helt naturligt et netværk, og det er en ikke uvæsentlig sidegevinst, siger Bjarne Wølch Rasmussen. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk

8 med KOMPETENCE i bagagen Redaktion: Vagn Bro UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern sikrer Danmarks store og små festivaler Fire gange om året rejser mere end 100 samaritter fra hele Jylland og Fyn til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern for at lære at redde liv - bl.a. på landets små og store festivaler I alt har Røde Kors et korps på 700 Røde Kors-samaritter i hele landet til at passe på deltagerne ved landets små og store musikfestivaler, sportsbegivenheder og andre arrangementer, hvor mennesker samles og uheld kan ske. - Vi uddanner praktisk taget samtlige frivillige Røde Korssamaritter fra hele Jylland og Fyn i Skjern. Vi nyuddanner årligt samaritter og sørger dermed for, at der hele tiden er samaritter nok. Og jeg er faktisk lidt stolt over at kunne sige, at uddannelsescenteret efterhånden har lagt lokaler til uddannelsen i 5 år, siger Jørgen Pedersen, der blandt meget andet bestrider jobbet som sikkerhedsleder på Uddannelses- Center Ringkøbing-Skjern - og i fritiden er en meget engageret Røde Kors-instruktør i førstehjælp. Sidste gang var en weekend i marts, hvor over 100 frivillige Røde Kors-samaritter på alle niveauer - fra de rene nybegyndere til teamledere - blev undervist af erfarne instruktører. Man kan møde dem på bl.a. Roskilde Festival, DGI-landsstævner, Beach Marathon ved Vesterhavet, Karneval i Aalborg, store arrangementer i Århus og Odense, motorsportsarrangementer og samtlige arrangementer i Messecenter Herning (MCH), hvor deres indsats kan være forskellen mellem liv og død. Øverst en situation, som ikke er livstruende, men ubehagelig nok endda. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk Nederst øver samaritter sig i en situation, hvor en ung mand udviser symptomer, der uden hurtig førstehjælp og korrekt behandling ville koste ham livet. Sikkerhedsleder Jørgen Pedersen, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern, er mangeårige Røde Korsinstruktør. Her med uddannelsescenterets hjertestarter. De fleste artikler i bladet er uddrag af længere artikler. Vil du læse mere, kan du let finde dem på vore hjemmesider: vuc-rksk.dk kompetencegruppen.dk sprogcentersyd.dk Eller på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns hjemmeside: uc-rksk.dk Du er også velkommen til at ringe til uddannelsescenteret på

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Nr.6 februar 2014 Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Et hold på otte vestjyske ledere blev forleden fejret med en gallaaften hos Erhvervsakademi MidtVest. De er det første

Læs mere

PRO Elteknik jagter spildtid

PRO Elteknik jagter spildtid Nr.4 juni 2012 Heidi vil læse til leder på akademi-niveau PRO Elteknik jagter spildtid Anders, Hanne og Joachim von And Side 2 med KOMPETENCE i bagagen Følgende har afsluttet Den Grundlæggende Lederuddannelse.

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere

Nyhedsbrev. Juni 2015 - nr. 46. Årsmøde. Side 2. Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Nyhedsbrev Juni 2015 - nr. 46 Årsmøde Årsmødet bød på både hæder til Niebuhr Gears og ærespris til afgående formand. Side 2 Projekt Basis - informations kampagne & meget mere Et landsdækkende projekt vil

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN

UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN MEDLEMSBLAD FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2014 UDDANNELSE GIVER EN MASSE IGEN Erhvervsrådgiverne Jesper Dyekær og Mads Lindskov fra Middelfart Sparekasse bruger i gennemsnit

Læs mere

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega

VIS KVALITET LÆS I DAG. s.8. s.11. s.35 De lokale uddannelsesudvalg. s.24. s.31. s.41. s.5. - læs det før din kollega 1. udgave årgang 2006 VIS KVALITET - læs det før din kollega s.11 Side 11-manden på side 11 LÆS I DAG informér din kollega i morgen s.8 Omformulerede uddannelsesmål gav højere tilfredshed s.31 Viskvalitet.dk

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Økonomistyring i praksis - tænk, at man på så kort tid kan lære så meget Lars skriver:

Økonomistyring i praksis - tænk, at man på så kort tid kan lære så meget Lars skriver: Økonomistyring i praksis - tænk, at man på så kort tid kan lære så meget Lars skriver: Før uddannelsesforløbet hos Asnæs & Vangstrup vidste jeg slet ikke, hvordan jeg skulle komme i gang med driftsbudget

Læs mere

ALPI NEWS www.alpi.dk

ALPI NEWS www.alpi.dk Newsletter nr. 3 nov. 2008 Nu mere end 11.000 m 2 lager: Nyt domicil i Greve og lageret udvidet i Herning Skatteministeren kom forbi Kristian Jensen på besøg hos ALPI Fokus på pigerne i bogholderiet Biltransport

Læs mere

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel

Side 7. TekSam Nyt September 2012. Spillet om arbejdspladserne. Nye tider for efteruddannelse. hos AAO steel TekSam Nyt September 2012 Spillet om arbejdspladserne - robotter kan hente arbejde tilbage til Danmark Side 7 Nye tider for efteruddannelse hos AAO steel Leder Side 2 leder AAOsteel Side 3 En million emner

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Er du en af de få, der er i

Er du en af de få, der er i hk privat organisationer Af Mette Møllevang I foto lars aarø Helle Kibsgaard Lisbet Bladbjerg Er du en af de få, der er i balance? balance? Du siger ja til at dele kontor med en kollega, du dybest set

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Mangfoldighed. i virksomhederne

Mangfoldighed. i virksomhederne Mangfoldighed i virksomhederne Indhold Forord...3 Haldor Topsøe...4 Haldor Topsøe en del af Frederikssund...5 Fabrik med forfremmelse...5 Forskellige lederstillinger...6 I skole på arbejdspladsen...7 Ligebehandling

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3 Partner Review NR. 12 - NOVEMBER - Partner revision rådgivende revisorer Tæt parløb med modegazelle #8 2. generationsprismodtager #6 Fra partner til pilgrim #10 Nye medspillere i Ølgod #3 12 Nye afdelinger

Læs mere

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER

OFFENTLIG LEDELSE 3:2007:SEPTEMBER OFFENTLIG LEDELSE UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 3:2007:SEPTEMBER På vej på lederuddannelse læs tema side 3-12. LEDERUDDANNELSE Tema

Læs mere

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale 2 3 DIREKTØREN TRÆDER TILBAGE DANMARKSMESTER I OPBAKNING Efter knap 18 år som erhvervsdirektør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har Torben

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere