KOMPETENCE i bagagen. med. Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3. Indvielse hos VUC 4&5. Nr. juni 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPETENCE i bagagen. med. Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3. Indvielse hos VUC 4&5. Nr. juni 2011"

Transkript

1 med KOMPETENCE i bagagen 3 Nr. juni 2011 Indvielse hos VUC 4&5 Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til ledere i produktionen 3

2 Side 2 med KOMPETENCE i bagagen - Jeg er med på den nye lederuddannelse, fordi den er kommet til Skjern. Det er den væsentligste faktor, tror jeg. Ellers var jeg næppe kommet med, siger Stig Berggren Carlsen (yderst til venstre i billedet) - her i en intens diskussion med underviser Niels Vestergaard Olsen fra Erhvervsakademi MidtVest. Stig Berggren Carlsen er projektleder i produktionsteknisk afdeling og desuden værkfører for en tredjedel af de 100 medarbejdere i produktionen på JSB Plast i Ringkøbing, der producerer kompositmateriale til vindmøllevinger. Lederuddannelse på akademi-niveau er et hit UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Erhvervsakademi Midt/Vest vurderede åbenbart fuldstændig rigtigt, da de i november 2010 indgik en samarbejdsaftale om at etablere lederuddannelser på merkonom- og akademiniveau hos Kompetence- Gruppen i Skjern. - Det første hold på 21 ledere er nu i gang, og det er et stort hold, siger uddannelsesleder Margrethe Børsting. Hun er hovedansvarlig for Erhvervsakademi MidtVests deltidsuddannelser, hvor deltagerne sideløbende med deres arbejde kan opkvalificere deres lederkompetencer. Den nye lederuddannelse i Skjern er etableret i samarbejde med virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. En af lederne, Anders Madsen fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri, fremhæver bl.a. fordelen ved, at lederuddannelsen ligger i Skjern, så deltagerne på holdet danner et netværk omkring Ringkøbing Fjord. - Samtidig er det meget spændende, at vi er mange forskellige slags ledere på holdet fra mange slags virksomheder. Nogle er ledere langt nede i en kæmpeorganisation, andre er virksomhedens øverste chef. Det er en rigtig god blanding, siger Anders Madsen. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk - Da jeg skulle til at sammensætte mit CV, opdagede jeg, at jeg ingen papirer havde på det, jeg kunne. Jeg havde brugt tusindvis af kroner på mine medarbejderes uddannelse, men jeg havde glemt mig selv, siger Jørgen Krogh Hansen. Han er tidligere fabriksdirektør og medejer af A-L Stål A/S og nu daglige leder af Rank Steel A/S i Skjern. - Jeg er håndværkertypen praktikeren, så lederuddannelse på akademi-niveau er da en udfordring for mig. Men man kan ikke drive virksomhed i dag med bare en håndværksmæssig uddannelse, siger Anders Madsen. Han er er tredje generation i det familieejede Hvide Sande Skibsog Bådebyggeri, som hans morfar startede. Han har tidligere taget projektlederuddannelsen og Den Grundlæggende Lederuddannelse på uddannelsescenteret i Skjern. - Jeg tager lederuddannelser, fordi det giver mig nogle gode ledelsesværktøjer, og fordi jeg gerne vil være en god leder, der er bevidst om, hvad jeg gør og hvorfor, siger Tina Storgaard Johnsen. Hun er i dag teamleder for tre medarbejdere i planlægningsafdelingen hos Vestas Nacelles A/S i Lem og har tidligere taget Den Grundlæggende Lederuddannelse.

3 med KOMPETENCE i bagagen Side 3 Lokalt udviklet LEAN-uddannelse til vestjyske produktionsvirksomheder Den nye lederuddannelse med titlen LEAN procesleder er på akademi-niveau. Den er specielt udviklet til nøglepersoner i produktionen, f.eks. produktionschefer, værkførere, teamledere og andre med ansvar for, at virksomhedens produktivitet, lønsomhed og medarbejdernes trivsel og engagement udvikler sig positivt. UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern og Erhvervsakademi MidtVest har sammen udviklet en ny lederuddannelse på akademiniveau. Den har fået titlen LEAN Procesleder og er en interessant udbygning af den eksisterende akademiuddannelse LEAN Ledelse i Praksis. Efter planen starter det første hold til september hos Kompetence- Gruppen, der er UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns afdeling for efter- og videreuddannelse. Det helt særlige og unikke ved den nye uddannelse hos KompetenceGruppen i Skjern er, at den - som den første i landet - er designet specielt til de ledere i produktionen hos mindre og mellemstore virksomheder, som arbejder med produktivitet, lønsomhed og konkurrenceevne. Dermed målretter uddannelsen sig mod nøglepersonerne på det allermest centrale Bjarne Wølch Rasmussen foran hovedindgangen til Kompetence- Gruppens domicil hos UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Den bliver nu også hovedindgang for den nye lokalt udviklede lederuddannelse på akademi-niveau, LEAN Procesleder, som skal forstærke de vestjyske produktionsvirksomheders evne til at klare sig i den globale konkurrence. område i de rigtig mange produktionsvirksomheder, som er lokomotivet og rygraden i det vestjyske erhvervsliv. Samtidig er det indbygget i uddannelsen, at deltagerne kommer til at indgå i et LEAN -netværk, hvor de kan inspirere og støtte hinanden og sætte ekstra fart i virksomhedernes produktivitetsudvikling og dermed i det vestjyske lokomotiv. - Netop produktionscheferne, værkførerne, teamlederne og en række specialister og teknikere har opgaven og ansvaret for, at virksomhedens produktivitet, lønsomhed og medarbejdernes trivsel og engagement udvikler sig positivt. Det er lige præcis de områder, som skal styrkes, hvis vore vestjyske produktionsvirksomheder skal klare sig i den globale konkurrence. Derfor er mange virksomheder i vores område allerede gået i gang med LEAN. Og endnu flere virksomheder vil rigtig gerne i gang, men står tøvende overfor det, ofte fordi lederne føler, at de mangler kompetencerne til at håndtere LEAN-processen. Den usikkerhed vil vi gerne fjerne med den nye, målrettede lederuddannelse, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen fra KompetenceGruppen i Skjern. Underviser med 25 års praktisk erfaring Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, har i samarbejde med uddannelsesleder Margrethe Børsting, Erhvervsakademi MidtVest, beskrevet og tilrettelagt den nye uddannelse, hvor deltagerne er på kursus 7 dage i efteråret, fordelt over perioden 14. september-23. november. Underviser er Finn Johansen fra Erhvervsakademi Midt- Vest. Han er en praktisk og erfaren erhvervsmand med en baggrund som produktionsingeniør og over 25 års ledelseserfaring heraf mere end 20 år som afdelingsleder, fabrikschef og projektleder hos Grundfos og Danfoss. Stor interesse på DI-møde Virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, har allerede præsenteret den nye akademiuddannelse for en bred kreds af erhvervsfolk. Han var inviteret til at orientere om den ved et medlemsmøde hos DI MidtVest, som har stort fokus på alle konkrete tiltag, der kan fremme produktionsvirksomhedernes konkurrenceevne. - Jeg kunne konstatere at interessen for LEAN er meget stor. Og det glæder mig derfor rigtig meget, at vores samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest har resulteret i et nyt og stærkt uddannelsestilbud, hvor vi kan være med til at skabe produktivitetsforbedringer i virksomhederne og dermed sikre en stærk konkurrencedygtig produktion i Vestjylland, siger Bjarne Wølch Rasmussen.

4 Side 4 med KOMPETENCE i bagagen Fremsynethed skabte en rigtig succeshistorie - Det er en rigtig succeshistorie, som vi i dag er vidner til. Nemlig at VUC efter en omtumlet tilværelse siden starten af 1970 erne nu står med et meget synligt bevis på en succeshistorie, baseret på stor fremsynethed. Sådan indledte kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard festtalen ved den officielle UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har opført det nye byggeri. Og direktør Anne-Marie Sannerum kunne med stolthed i sin velkomsttale fortælle, at man nu ejer jorden fra den nye VUCbygning og helt ud til Aanumvej, så der er plads til nye udvidelser. Uddannelsescenterets bestyrelsesformand, Helge Albertsen, tilføjede, at det havde været let at beslutte det nye byggeri. - Vi har altid fokuseret på mulighederne frem for på lovgivningsmæssige knaster. Så i bestyrelsen glæder vi os til, at I kommer og be r om flere rammer, nye bygninger, sagde han. Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard var tydeligvis i sit es, da han med et klip foretog den officielle indvielse af VUC Ringkøbing- Skjerns nye hovedsæde. indvielse af VUC Ringkøbing- Skjerns nyopførte hovedsæde på 1000 kvadratmeter i Skolebyen i Skjern. Han pegede især på det samspil og på de synergier, som opstod, da det tidligere Ringkjøbing Amt i 2006/2007 foreslog at overføre VUCaktiviteter til Skjern Tekniske Skole og samle flere uddannelser i Skolebyen. Et initiativ, som kort efter førte til fusionen UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. - Det blev en gevinst for hele det geografiske område. Alle parter så de synergimæssige muligheder, og alle parter har gennem en konstruktiv tilgang formået at omsætte synergierne til gavn for både området, personalet og eleverne. Det viser den fremsynethed, som hele tiden er nødvendig - ikke mindst i et område, som Ringkøbing-Skjern. Vi ser i dag frugterne af de modige tanker, der dengang blev tænkt og senere ført konstruktivt ud i livet af skolernes ledelser, sagde Niels Erik Kjærgaard. Han nævnte, at forstander Jim Lange, VUC Ringkøbing- Skjern, i avisen har udtalt, at VUC s byggeri er begyndelsen til en helt ny epoke. - Jeg er ikke i tvivl om, at du har ret. Helt nye faciliteter, indrettet efter egne ønsker og som matcher såvel nutidens som fremtidens uddannelsesudfordringer. Det kan kun blive godt. Bare det at være til stede i dag gør, at man allerede fornemmer glæden og ikke mindst stoltheden over det nye studietorv, hvor I viser mod og fremsynethed, sagde Niels Erik Kjærgaard. Han glædede sig over den optimisme, som det nye VUC -byggeri er udtryk for. Specielt fordi Ringkøbing-Skjern Kommune efter finanskrisen står over for store uddannelsesmæssige udfordringer.

5 med KOMPETENCE i bagagen Side 5 Forstander Jim Lange (tv) lykønskes med det nye VUC-hovedsæde af tillidsrepræsentant Kaj Andersen fra Vestas. Han er primus motor i den efterhånden verdensberømte ordblindeundervisning med it-rygsække, som Vestas prioriterer meget højt og som 430 Vestas-medarbejdere i Danmark har taget imod. Kaj Andersen er også i fuld gang med at eksportere modellen til USA, hvor foreløbig 50 medarbejdere på tre Vestas-fabrikker i Colorado har fået itrygsække efter dansk mønster. Mindre kendt er det, at Vestas ordblindeprojekt er udviklet i tæt samarbejde med VUC Ringkøbing-Skjern. Bl.a. har forstander Jim Lange været med Kaj Andersen rundt på Vestas fabrikker i Danmark for at hjælpe med at implementere ordblindeundervisningen - som i øvrigt er en væsentlig årsag til den vækst, der har medført det nye VUC-byggeri. Nyt studietorv tænkt ind Blandt de nye ting, som er tænkt ind i den nye VUCbygning, er et nyudviklet og yderst utraditionelt studietorv, som effektivt udnytter, hvad der ellers ville være spildplads i byggeriet i form af gangarealer. Det sammentænker funktionerne studieværksted med opholdsrum til spisepauser, plads til gruppearbejde - og i visse situationer også til regulær undervisning i ét stort, åbent og meget lyst lokale. Bl.a. har det et computerområde, og der er opsat elektroniske tavler som i klasseværelserne. Området fremstår som et flisebelagt torv, hvorfra der er adgang til alt - til klasselokaler, studievejledere m.v. Der blev naturligvis flaget i dagens festlige anledning. Også på buffeten, hvor de mange gæster kunne forsyne sig med mange lækre specialiteter, som UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns kantine fremtryller til de mange kursister, som dagligt modtager undervisning på uddannelsescenterets skoler.

6 Side 6 med KOMPETENCE i bagagen Et supergodt initiativ - det er lige i øjet Det er et supergodt initiativ, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern har taget med den nye et-årige videreuddannelse for praktiske ledere, og for lederne er det særdeles brugbare redskaber, de får med i bagagen, skriver Thomas Christensen. Foto: Lederne Ledere får stort udbytte af uddannelse Af Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne, Vermlandsgade 65, København Jydske Vestkysten Varde skriver tirsdag, at flere end 800 ledere har gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse, og at 21 af dem forleden fejrede også at have deltaget i kurset Værdibaseret Ledelse i Praksis på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Det er en rigtig god nyhed. Det er således et supergodt initiativ, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern har taget med den nye et-årige videreuddannelse for praktiske ledere, og for lederne er det særdeles brugbare redskaber, de får med i bagagen. En evaluering, Lederne foretog i efteråret af deltagerne på Den Grundlæggende Lederuddannelse, viste, at 27 procent fik mere i løn og 25 procent et større ansvarsområde i kølvandet på lederuddannelsen. Evalueringen viste også, at næsten to ud af tre fik lyst til endnu mere lederuddannelse, og halvdelen, 47 procent, gjorde det rent faktisk. Den nye videreuddannelse om værdibaseret ledelse er tilrettelagt på en rigtig god måde, så der mellem modulerne er tid til at reflektere og afprøve det, man lærer i sin hverdag, ligesom udvikling af netværk er en god mulighed, den enkelte leder kan have gavn af, når uddannelsen slutter. Der er ingen tvivl om, at fremtidens ledere vil blive bedre og bedre uddannet til at kunne matche lederjobbet, og i det lys er det nye videreuddannelsestilbud lige i øjet. - En rigtig god nyhed. Et supergodt initiativ. Lige i øjet. Således betegner uddannelseschef Thomas Christensen hos organisationen Lederne med hovedsæde i København en ny uddannelse, som KompetenceGruppen under UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern har udviklet i samarbejde med en række andre kursusudbydere. Det gør han i et debatindlæg i Jydske Vestkysten på baggrund af avisens omtale i forbindelse med, at det første hold på 21 ledere afsluttede den ny uddannelse Værdibaseret Ledelse i Praksis. - Det er en dejlig anerkendelse af få af Ledernes organisation, der har et meget stort fokus på lederuddannelse som afgørende for at bevare og forstærke danske virksomheders konkurrenceevne, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen, der har været kraftigt involveret i udviklingen af den nye uddannelse. Se også Thomas Christensens indlæg. Nu rykker det for en million danskere En million danskere har aldrig brugt en computer. Men den tid er efter alt at dømme snart forbi. Nu vil mange af dem lære kunsten at betale girokort via netbank og bestille billige rejser over internettet og e. Det viser tilslutningen til VUC Ringkøbing-Skjerns 30 timers introduktionsforløb, som VUC kan tilbyde gratis til folk helt uden it-kundskaber. - Mere end 100 kursister fordelt på otte hold i Skjern og Ringkøbing har taget mod tilbuddet. Og de bliver ofte overrasket over at opdage de mange muligheder, som åbner sig for dem på Internettet. Mange bliver hurtigt meget interesseret i at lære at bruge dem. Samtidig presser det folk, at arbejdslivet i stigende grad kræver kendskab til it. Derfor vil det være interessant for mange virksomheder at udnytte introduktionstilbuddet til at give deres medarbejdere fornemmelse og interesse for it-mulighederne. Offentlige myndigheder som kommunen og SKAT forventer efterhånden også, at man selv klarer en lang række ting over nettet. Det er blevet vanskeligere at komme igennem til mange kontorer over telefonen. Til gengæld bliver det nemmere og nemmere at ekspedere sig selv via Internettet, siger it-underviser Erik Haaning Mikkelsen.

7 med KOMPETENCE i bagagen Side 7 Første hold har gennemført ny lederuddannelse KompetenceGruppen på Uddannelses- Center Ringkøbing-Skjern har succes med nyudviklet uddannelse - Værdibaseret Ledelse i Praksis Så har det første hold på 21 kursister afsluttet UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns nyudviklede lederuddannelse, Værdibaseret Ledelse i Praksis. Den foregår i afdelingen KompetenceGruppen, der varetager uddannelsescentrets lederuddannelser og -kurser, som dækker hele spektret fra korte lederkurser til modulopdelte lederuddannelser på både grundlæggende niveau og akademiniveau. Anledningen til udviklingen af lederuddannelsen Værdibaseret Ledelse i Praksis var, at KompetenceGruppen kunne konstatere, at mere end 800 ledere efterhånden havde gennemført Den Grundlæggende Lederuddannelse. Og mange af deltagerne havde fået så stor appetit på efteruddannelse, at de efterlyste en fortsættelse. Bageste række fra venstre: Teamleder Sigurd Sivertsen, firmaet Orla Hansen, Tarm, fabrikant Brian Lind Jensen, Lind Jensens Maskinfabrik, Højmark, sikkerhedsleder Torben Schmidt Madsen, LEGO, Billund, teknisk supporter Ivan Pedersen, Vestas Blades A/ S, Lem, jobsøgende Lars Sandfeld Pedersen, Skjern, driftsleder Carsten Jensen, Dovista A/S, Grindsted. Midterste række fra venstre: Værkfører Mikkel Hvidbjerg Jensen, VM Tarm A/S, jobsøgende Kurt Pedersen, Vejle, teamleder Danny K. H. Jensen, Vestas Blades A/S, Lem, arbejdende formand Martin H. Knudsen, VM Tarm A/S, teamleder Aksel Julian Nielsen, Vestas Blades A/S, Lem, teamleder Steen Erik Kragh, firmaet Orla Hansen, Tarm. Forreste række fra venstre: Tekniker Kim Erik Mortensen, Vrøgum-Svarre A/S, Oksbøl, værkfører Preben Keller, Blaaholm Maskinteknik ApS, Esbjerg, køkkenleder Anne Kirsten Haagensen, Efterskolen Solgården, Tarm, receptionist Trine Bæk, Huset Venture, Ringkøbing, produktudvikler Susanne Kristiansen, Huset Venture, Ringkøbing, værkfører Brian Christensen, Axel Ketner Holstebro A/S, uddannelsesleder Ove Kviesgaard, Skjern Tekniske Skole. Holdet var ikke fuldtalligt ved fotograferingen. Ud over de nævnte personer på billeder har også serviceleder Kjeld Lauridsen, Ringkøbing-Skjern Kommunes Borgerservice i Skjern og teamleder Anita Gjesing Sørensen, Pebas A/S, Ringkøbing gennemført den nye uddannelse, Værdibaseret Ledelse i Praksis. Næste hold starter 5. september Næste hold starter 5. september 2011 og afslutter uddannelsen 22. maj Uddannelsesforløbet Værdibaseret Ledelse i Praksis består af seks moduler på hver 2-3 dages varighed, nemlig: værdier og kultur, ledelse af teams, ressourceoptimering, rekruttering og medarbejdersamtaler, coaching og konflikthåndtering. - Forløbet strækker sig over et helt år, og det er helt bevidst. Det er vigtigt, at der mellem modulerne er god tid til at reflektere og afprøve hjemme i virksomheden, hvad man har lært. Og med den længere afstand mellem modulerne er det også lettere for virksomhederne at undvære lederne de dage, hvor de er på kursus, siger virksomhedskonsulent Bjarne Wølch Rasmussen, KompetenceGruppen. Ud over selve uddannelsen giver uddannelsesforløbet også deltagerne rig mulighed for at sparre med hinanden og etablere netværk på kryds og tværs. Ofte sidder man som leder nemlig med de samme ledelsesmæssige udfordringer, og derfor er det meget inspirerende at udveksle erfaringer med, hvordan man har løst helt konkrete problemer i de forskellige virksomheder. Der opstår helt naturligt et netværk, og det er en ikke uvæsentlig sidegevinst, siger Bjarne Wølch Rasmussen. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk

8 med KOMPETENCE i bagagen Redaktion: Vagn Bro UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern sikrer Danmarks store og små festivaler Fire gange om året rejser mere end 100 samaritter fra hele Jylland og Fyn til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern for at lære at redde liv - bl.a. på landets små og store festivaler I alt har Røde Kors et korps på 700 Røde Kors-samaritter i hele landet til at passe på deltagerne ved landets små og store musikfestivaler, sportsbegivenheder og andre arrangementer, hvor mennesker samles og uheld kan ske. - Vi uddanner praktisk taget samtlige frivillige Røde Korssamaritter fra hele Jylland og Fyn i Skjern. Vi nyuddanner årligt samaritter og sørger dermed for, at der hele tiden er samaritter nok. Og jeg er faktisk lidt stolt over at kunne sige, at uddannelsescenteret efterhånden har lagt lokaler til uddannelsen i 5 år, siger Jørgen Pedersen, der blandt meget andet bestrider jobbet som sikkerhedsleder på Uddannelses- Center Ringkøbing-Skjern - og i fritiden er en meget engageret Røde Kors-instruktør i førstehjælp. Sidste gang var en weekend i marts, hvor over 100 frivillige Røde Kors-samaritter på alle niveauer - fra de rene nybegyndere til teamledere - blev undervist af erfarne instruktører. Man kan møde dem på bl.a. Roskilde Festival, DGI-landsstævner, Beach Marathon ved Vesterhavet, Karneval i Aalborg, store arrangementer i Århus og Odense, motorsportsarrangementer og samtlige arrangementer i Messecenter Herning (MCH), hvor deres indsats kan være forskellen mellem liv og død. Øverst en situation, som ikke er livstruende, men ubehagelig nok endda. Læs hele historien på kompetencegruppen.dk Nederst øver samaritter sig i en situation, hvor en ung mand udviser symptomer, der uden hurtig førstehjælp og korrekt behandling ville koste ham livet. Sikkerhedsleder Jørgen Pedersen, UddannelsesCenter Ringkøbing- Skjern, er mangeårige Røde Korsinstruktør. Her med uddannelsescenterets hjertestarter. De fleste artikler i bladet er uddrag af længere artikler. Vil du læse mere, kan du let finde dem på vore hjemmesider: vuc-rksk.dk kompetencegruppen.dk sprogcentersyd.dk Eller på UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjerns hjemmeside: uc-rksk.dk Du er også velkommen til at ringe til uddannelsescenteret på

PRO Elteknik jagter spildtid

PRO Elteknik jagter spildtid Nr.4 juni 2012 Heidi vil læse til leder på akademi-niveau PRO Elteknik jagter spildtid Anders, Hanne og Joachim von And Side 2 med KOMPETENCE i bagagen Følgende har afsluttet Den Grundlæggende Lederuddannelse.

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Er du ansat i en stilling som f.eks. personaleassistent i en mindre eller mellemstor virksomhed, hvor du har HR-funktioner, men har behov for at

Læs mere

Grundlæggende HR-uddannelse

Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Grundlæggende HR-uddannelse Har du som leder ansvar for tiltrækning, fastholdelse, udvikling og afvikling af medarbejdere, men måske mangler en HR-afdeling i virksomheden, der

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk

Preben Kihlgast Gefionsvej 6, 7480 Vildbjerg 29 85 03 53 97 13 70 06 preben@kihlgast.dk Personlige data CV Navn: Preben Kihlgast Adresse: Gefionsvej 6, Skibbild Telefon: 97 13 70 06-29 85 03 53 E-mail: preben@kihlgast.dk Hjemmeside: www.kihlgast.dk Fødselsdato: 1.oktober 1963 Civilstand:

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Fyreseddel blev springbrættet for Claudiu. med. Bygger for 25 mio. kr. på 2 år. Vi er på rette vej. Imponeret borgmester

KOMPETENCE i bagagen. Fyreseddel blev springbrættet for Claudiu. med. Bygger for 25 mio. kr. på 2 år. Vi er på rette vej. Imponeret borgmester med KOMPETENCE i bagagen 1 Nr. juni 2010 Bygger for 25 mio. kr. på 2 år Vi er på rette vej Fyreseddel blev springbrættet for Claudiu 3 2 Imponeret borgmester 4 4 Trojka skaber synergi 5 HR-kursus med stor

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften

Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Nr.6 februar 2014 Første hold med akademiuddannelse i ledelse fejret med en galla-aften Et hold på otte vestjyske ledere blev forleden fejret med en gallaaften hos Erhvervsakademi MidtVest. De er det første

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen

TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen TUC DEKRA, Transport- og befordringsbranchen LASTBIL-chauffør BUS-& RUTEBUS-chauffør TAXI-& LIMOUSINE-chauffør EU Efteruddannelse Køreteknik ADR (farligt gods) Energirigtig kørsel Kørehviletid 1 TUC DEKRA

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Økonomi for ledere. KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk.

Økonomi for ledere. KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk. Økonomi for ledere KompetenceGruppen, Skolebyen 5, 6900 Skjern, telefon 9680 1500, telefax 9680 1520, e-mail: uc@uc-rksk.dk, www.uc-rksk.dk På et grundlæggende niveau... Økonomi for ledere Har du brug

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Ledelse med hjerte og hjerne

Ledelse med hjerte og hjerne Et mentalt flyttefirma! Indsigt fører til vækst www.senziakurser.dk Ledelse med hjerte og hjerne Med hjerte og hjerne Ledelse med hjerte og hjerne Et ledelsesforløb for stærke kvinder i ledelse Formål:

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Proceslederuddannelsen

Proceslederuddannelsen Proceslederuddannelsen i DI s egen lederuddannelse gennem 10 år Proceslederuddannelsen Målrettet udvikling af centrale lederkompetencer skaber forretningsmæssige resultater og trivsel på arbejdspladsen

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Gigtforeningens Vestjyllandskreds

Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner Gigtforeningens Vestjyllandskreds Gigtforeningens Vestjyllandskreds - et tilbud til dig

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE

TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE TILLYKKE TIL ALLE MEDARBEJDERE K.G. Hansen og Sønner a/s modtog i går aftes Billund ErhvervsFremmepris 2013. Prisen har vi kun modtaget fordi alle medarbejdere har været med til at gøre en stor indsats

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES

AT LÆRE ER AT GØRE PYTHAGORAS FÅR EN HELT NY DIMENSION, NÅR ELEVEN OPDAGER DEN KAN BRUGES Inspirationsplancher fra identitetspræsentation - PDFmateriale press/cmyk DEN UNIKKE FAGLIGE KULTUR DANNE OG UDDANNE DU ER DIT FAG! OVERFØRE DEN FAGLIGE VIDEN, TRADITION OG STOLTHED MANGFOLDIGHED VIFTE

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

De laver vindmølleoperatører

De laver vindmølleoperatører med i bagagen januar 2011 De laver vindmølleoperatører Butikschef vil være elektriker 3 Nr. Side 2 med SKJERN TEKNISKE SKOLE i bagagen Farvel til lastvogne - goddag til vindmøller Vindmølleindustrien er

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk

CAMPUS VEJLE ORDBLIND PÅ UNGDOMSUDDANNELSE Boulevarden 48 7100 Vejle Tel. 7216 2616 Fax: 7216 2699 E-mail: info@campusvejle.dk CAMPUS VEJLE N I L B OR PÅ E S L E N N A U S M O UNG Hvad er det vi tilbyder Campus Vejle udbyder i samarbejde med skolehjemmet og kollegiet Campus One ungdomsuddannelserne: HHX med OBU-støtte HG med OBU-støtte

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, gruppeleder i hjemmeplejen eller

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi

R E F E R E N C E R. Jacob Jo Jørgensen, Sticks 'n' Sushi R E F E R E N C E R Vi ønsker at bidrage til at branchen og branchens professionelle virksomheder og at ledere får den anerkendelse de fortjener. Vi har hjulpet flere hundrede forskellige virksomheder

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra:

Hestenge. Referencer. Bemærk Camp Action er koncept fra Hestenge og erfaring herfra: Hestenge Skovsbyvej 16 DK - 5492 Vissenbjerg Tlf. +45 6596 8118 Mobil + 45 4036 6217 Referencer SE nr. 26 98 02 24 Konto: 6880 1059418 hestenge@mail.dk www.hestenge.dk Bemærk Camp Action er koncept fra

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere