pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser"

Transkript

1 pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Pengene vokser ikke på træerne men med træerne Læs temaet om investeringerne der vokser nr. 1 marts 2011

2 indhold Investeringen vokser 3 Genoprette naturen og tjene penge? 6 Renten op og omkostningerne ned 9 Skrumper din lille pension? 14 Hvor mange stykker tavlekridt er der mon til månen? Kan du skimte dit otium? 16 Eksperten siger Lone Kühlmann om at blive ældre og ældre Faste sider VIDSTE DU det 9 Eksperten udtaler 10 Noter 11 Kom først i køen til attraktive boliger i Skåde læs side 12 Meget små pensioner, der ikke bliver betalt ind til, risikerer at forsvinde. læs side 14 Hvem er vi? Vi administrerer overenskomstpensioner for lærere. Derudover tilbyder vi dig og din husstand at supplere med en individuel pen sionsordning hos os. Vi har som mål sæt ning at sikre gode pensioner ved et godt, stabilt afkast og lave administrations omkostninger. Lærernes Pension Tuborg Boulevard Hellerup Tel Mail CVR Ansvarshavende redaktør Paul Brüniche-Olsen redaktør Mettemalou Eden Skribenter Morten Malle, Morten Skjerk og Mettemalou Eden Foto Jes Larsen, Territorium, Henrik W. Mogensen, Paul Brüniche-Olsen og Shutterstock Design og tryk Datagraf Vi bestræber os på at være miljøbevidste og benytter et papir til vores medlemsblad, som hedder Arctic Volume, og som er fremstillet af 30% genbrugsfibre og 70% nye FSC godkendte fibre. Bladet bliver produceret med vegetabilsk baserede trykfarver på et EMAS certificeret trykkeri.

3 3 Man siger, at penge vokser ikke på træerne, men en del af de penge, lærerne har sparet op til pension, vokser med træerne. Man siger også, at træerne ikke vokser ind i himlen, men nogle af vores træer gør næsten. Lærernes Pension er de relativt største skovinvestorer i Europa. Ikke i krone-beløb, men i forhold til vores samlede investeringer, er vi dem, der har den højeste andel i skovdrift. 6 procent af vores samlede investeringer er i skov i dag, men vores mål er at nå op på 8 procent. Det vil svare til ca. 4 mia. kroner, og vi regner med at nå det i Ind i himlen Vores første skovfond købte vi i Den omfattede skove i det sydlige USA, og siden er den del af vores investeringer vokset støt. Vi har i dag hovedsageligt skov i USA, Brasilien, Uruguay, Panama, Chile, Australien og New Zealand. Især træerne i Sydamerika vokser hurtigt. De har vækst i 10 af årets 12 måneder, hvor træer i Europa kun vokser i ca. 4 af årets måneder. Vi har eukalyptustræer i Uruguay, som bliver meter høje på år. Højt afkast En af de mest indlysende gode grunde til at investere i skov er det høje afkast. Afkastet på vores første skovinvesteringer har været på mellem 4 og 21 procent. Det er et mere stabilt højt afkast, end nogen anden investering kan præstere. I de tilfælde, hvor vi køber helt nyplantet skov, går der nogle år, inden de store afkast af investeringerne kommer. Indtægter mens vi venter Det direkte afkast ved skovinvesteringerne kommer naturligvis fra salg af træet, men der er et stort potentiale for andre indtjeningskilder: For eksempel kan ejendommen lejes ud til kvægbrugere, der lader kvæget græsse mellem træerne. Det fungerer desuden som naturlig ukrudtbekæmpelse. Arealerne kan lejes ud til biavlere, der kan sætte bistader op på ejendommen eller til jagt eller fiskeri. I ahornplan-

4 4 Lærernes Pension har været pionerer, når det kommer til skovinvesteringer i udlandet. De har tidligt haft en forståelse for de attraktive investeringsmæssige karakteristika ved skov. Henrik Lundqvist, The International Woodland Company, IWC tager kan der udvindes sirup, og i nåleplantager kan der indsamles kogler. Risikoen er lav Risikoen ved skovinvesteringer er lav, for skovene har ikke den samme aktie- og rentefølsomhed, som værdipapirer har. Da krisen for alvor tog fat i 2008, og aktiernes værdi hurtigt blev mindre, stod træerne ganske upåvirkede og blev større. Træ har altid en værdi, og hvis den på grund af udsving i markedet er lidt lav, lader man bare træerne stå. Værdien vokser videre i takt med træerne - både fordi der kommer mere træ, men også fordi store træer har flere anvendelsesmuligheder og kan afsættes til flere formål. Finanskrise og nye markeder Vores skovinvesteringer har ikke været uberørt af den globale finanskrise, men krisen har stort set ikke kostet os noget. Med krisen i 2008 gik byggeriet i USA næsten i stå, og da USA traditionelt er storforbruger af træ til byggeri, kunne vi ikke afsætte så meget i den periode. Byggelysten er dog på vej tilbage, og i mellemtiden er træerne vokset i omfang og værdi. Fra vores skove i Australien og New Zealand sælger vi træ til Kina og Indien, hvor der er også er stor vækst og byggelyst. Med slipseknude og gummistøvler Selve skovdriften bliver varetaget af lokale skovforvaltere, men vores rådgiver The International Woodland Company (IWC) overvåger på vores vegne bæredygtighed og etik i skovbrugene. De tager på såkaldte property visits, hvor de ved selvsyn tjekker, at der er orden i tingene i og omkring plantagen. For eksempel brug af pesticider, medarbejdernes ansættelsesforhold, er der sørget for sikkerhed, bliver der brugt høreværn, øjenværn, skærebukser, hjelm, og hvordan er forholdet til lokalbefolkningen. En IWC-medarbejder skal kunne arbejde både med jakkesæt og slipseknude og med gummistøvler og moskitonet. Og de skal kunne gå i dialog med mennesker i begge miljøer og på mange sprog.

5 5 De små trusler Selv om risikoen er lav, er det ikke helt risikofrit at have skov. Skoven kan brænde, en storm kan vælte træer, eller sygdomme kan true væksten. Men gode skovforvaltere kan plante skove, så risikoen for, at vi taber vores investering til sygdomme, brand eller storm, er minimal, og skaden bliver begrænset, hvis uheldet er ude. Desuden spreder vi risikoen ved at have flere forskellige regioner og forvaltere. Skov er godt for klimaet En skov giver i sig selv helt umiddelbart nogle positive klimapåvirkninger alene af den grund, at den optager CO 2. Vores danske skovrådgiver, International Woodland Company (IWC), har for et par år siden beregnet, at de skove, vi ejer, årligt optager 1,6 mio. tons CO 2. I Uruguay har vi været med til at plante rigtig meget skov. Landet var oprindeligt for størstedelen dækket af skov, men som det også skete i Danmark, blev næsten al skov ryddet og jorden inddraget til landbrug og kvægbrug. Den udvikling er vendt, og det har Lærernes Pensions investeringer blandt andet medvirket til. Miljø-certificeringer Vi køber primært skov hos fonde, der enten er FSC-certificeret eller har en anden tilsvarende miljø-certificering. Er skovene ikke certificeret, når vi investerer, arbejder vores porteføljeforvalter IWC på, at de bliver det. Først og fremmest selvfølgelig af hensyn til miljøet, men også fordi vi med en certificering reducerer risikoen for konflikter med de lokale, og fordi vi nogle gange kan opnå en højere pris, fordi der er efterspørgsel efter træprodukter, der er certificeret. Sådan foregår det Vi har ikke selv detaljeret forstand på skovbrug, så derfor har vi allieret os med en rigtig god rådgiver, International Woodland Company (IWC), som undersøger markedet for skovfonde for os. De har screenet mere end 80 fonde de seneste par år. De undersøger ikke blot de forskellige fondes økonomiske formåen, men også hvad der er af udfordringer de steder, hvor der dyrkes skov. Det kan være, der er en fredet hvid ugle et sted, som gør, at man ikke bare må dyrke og høste, som man vil, eller der er truede vækster, arter eller biotoper, som man skal passe på. Blandt andet er der som regel meget strenge regler omkring skovning ved vandløb.

6 6 Det lyder næsten for godt til at være sandt, men det er det ikke Lærernes Pension tjener også penge på at lave naturgenopretning i USA En lille del af de penge, vi har investeret i skovfonde, går til at genoprette natur i USA, og vi kan derefter sælge værdien af den genopretning. Det hedder mitigation banking, og det er en meget lille del af vores skovinvesteringer, der går til mitigation banking i dag. Men det er investeringer, der har potentiale både økonomisk og økologisk. I USA er mitigation banking en stadig vigtigere faktor i naturbevarelse og genopretning. Ikke mindst fordi opretningen bliver lavet forud for de skader, som de skal kompensere for. Opbygning kommer før nedbrydning.

7 7 Sådan foregår det 1 Vores fond genopretter naturen Fonden køber et område, en ejendom, som er miljømæssigt belastet. Det kan være, der er truede plante- eller dyrearter, det kan være, der er kraftig dræning eller andet. Fonden forhandler med de statslige myndigheder om, hvordan områdets natur skal genoprettes, og myndighederne værdisætter de forskellige genopretninger med et pointsystem, såkaldte credits: så mange credits for at genoprette et vandløb, så mange credits, når en særlig drossel begynder at yngle - eller lignende. Fonden iværksætter genopretningen. Nu har fonden et antal credits. 2 Vi sælger den gode gerning Nu er der så en bygherre, offentlig eller privat, som ønsker at bygge i nærheden af det område, som vores fond har genoprettet, eller er i gang med at genoprette. For at den bygherre kan få en byggetilladelse af myndighederne, skal han garantere, at han kompenserer for den ubalance i naturen, som hans byggeri afføder. I virkeligheden skal han overkompensere, så nettoresultatet af at bygge er mere bevaret natur. Vores fond kan nu sælge sine credits til bygherren. Det svarer lidt til principperne om handel med CO 2-kvoter. Myndighederne samler alle de credits, der er givet, på en offentligt tilgængelig liste, og her kan en bygherre se, om der er kvoter til salg i det område, hvor han gerne vil bygge. Når bygherren kan fremvise tilpas mange credits til myndighederne som bevis for, at han står for mere naturgenopretning end naturnedbrydning, får han sin byggetilladelse. 3 Vi sælger det genoprettede område Når området er genoprettet og credits ene solgt, sælger fonden det videre. Området er nu blevet en del mere værd, og ofte har fonden også købt tilstødende ejendomme, som nu også kan sælges til en højere pris fordi de ligger lige op ad naturgenoprettede områder med høj herlighedsværdi.

8 8Tjuhej hvor det går forvalter Versus forvalter 2006 Fondsforvalteren En fondsforvalter sidder mest bag et skrivebord og sørger for økonomi, investering, salg og afkast. De fleste af vores fondsforvaltere er amerikanske. En nyplantet eukalyptusplantage i Uruguay Skovforvalteren En skovforvalter sidder på en hesteryg og sørger for at plante og føre tilsyn og tynde ud og fælde. Vores skovforvaltere er lokale De skovforvaltere, som passer vores skove, er lokale. De planter, plejer og fælder - og færdes ofte på hesteryg i plantagerne. Den samme plantage i februar Træerne er nu meter høje. De bliver meter, inden de bliver fældet.

9 vidste du det? 9 3,75% Du får i depotrente i 2011 efter skat Sidste år fik du 2,5 procent, men depotrenten er blevet sat op, fordi vores reserver er solide, og afkastet fra 2010 var godt. Så selv om finanskrisen i verden ikke er ovre endnu, har vi altså hævet renten. Depotrenten bliver som udgangspunkt fastsat en gang om året, men vi kan ændre på et hvilket som helt tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt. Afkast i 2010 blev 11,1 % - før skat Årsregnskabet for 2010 er færdigt, og det viser, at vi kom ud af året med et samlet afkast på 11,1 procent før pensionsafkastsskat. Det er andet år i træk, Lærernes Pension har et to-cifret afkast. Efter skat er afkastet på 9,4 procent. Det er et flot afkast også sammenlignet med andre og med et afkast på 12,9 procent før skat i 2009 har vi for længst overvundet finanskrisens tab, siger direktør Paul Brüniche-Olsen. Du kan læse eller downloade hele vores årsregnskab på hjemmesiden, lppension.dk før 3.5% NU 3,0% OMKOSTNINGER I 2010 opkrævede Lærernes Pension 3,5 procent af medlemmernes indbetalinger i omkostninger, men i 2011 bliver det beløb sat ned til 3 procent - og det er endda højt sat. De faktiske omkostninger i 2011 forventes at lande på cirka 1,9 procent. Det blev omkostningsprocenten for 2010, og det placerer stadig Lærernes Pension i den billige ende. De penge, der bliver indbetalt til omkostninger, men som vi ikke bruger, bliver overført til en fælleskasse. Omkostningerne = Humøret Vores formue længere væk end månen Et stykke tavlekridt af den gode, lange slags er 10 cm langt. Det kan man få for 1 krone. 10 kridt i forlængelse af hinanden er 1 meter, så kridt i forlængelse af hinanden er 1 kilometer. På en dårlig dag er der kilometer til månen. Det er det samme som mia. - stykker kridt. Medlemmernes formue er på mia. - kroner, så hvis vi købte tavlekridt for alle pengene og lagde dem i forlængelse af hinanden, ville de kunne række mio. - kilometer, eller 10 gange længere væk end månen.

10 10 Vi lever stadig længere, og hundredårige er den befolkningsgruppe, der er hurtigst voksende. Det er et faktum, som sender aktuarer til regnemaskinerne, og som afsætter små spor i dine pensionsudbetalinger. Vi har valgt her at lade tal være tal og i stedet spørge Lone Kühlmann, forfatter til bogen Vi bliver ikke yngre fat det!, hvordan vi håndterer den sidste del af vores efterhånden lange liv. det siger specialisten! Man kan ikke brokke sig over ungdomsfiksering, når man selv er de første til at bidrage til den Vi gør alt for at leve længe, men vi vil ikke være gamle. Er det ikke et paradoks? Jo, og det er simpelthen fordi, det er blevet en stor industri at dyrke modviljen mod at blive ældre - man kan jo vitterligt sælge bøger, der handler om at blive ti år yngre på ti uger. Hvor dumt er det?? Man kan sælge budskaber om, at man kan spise hørfrø og smøre et eller andet på tænderne og blive ung igen! Vi bliver ikke yngre, og vi kan ikke løbe fra det. Der er dem, der lyver om deres alder. Men hvis man lyver om sin alder, er man jo den første til ikke at respektere sig selv på grund af sin alder. Man siger jo indirekte om sig selv, at det at have min alder er dårligt, skamfuldt, diskvalificerende. Jeg har tit på mine foredrag mødt kvinder, der har sagt, Jamen, jeg føler mig ikke som 65. Jeg spørger bare: Hvordan skal man da føle sig, når man er 65? Jeg vidste ikke, der var en facitliste. Hvis man er i fuldt sving og er stærk og sexet og 65 år, skal man da netop udbasunere sin alder. Man kan ikke brokke sig over ungdomsfiksering, når man selv er de første til at bidrage til den. Og det er vi. Det er ikke de unge, der problematiserer det at blive ældre. Det interesserer dem overhovedet ikke. De har andet at tænke på. Det er os selv, der gør det så svært. Engang forventedes det, at ældre blev vist en særlig respekt, FORDI de var ældre. Står der mindre respekt om ældre i dag, end der altid har gjort? At skulle respektere nogen, bare fordi de er ældre, det er da idiotisk. Alle skal behandles med respekt. At være gammel betyder bare, at man har været her længere. Men det er faktisk en af de gode ting i vores samfund: At man selv skal gøre sig fortjent til respekt, lige meget om man er direktør, eller hvad man er. Og det kan man også. Ligegyldigt hvor gammel eller ung man er. Det er fornemt. Når vi stritter imod at blive ældre, er det så fordi vi er bange for at dø, eller er vi bange for den skæbne, vi tror, venter os, som gamle? Det ved jeg ikke jeg er ikke forsker. Men vi tror jo dybest set ikke, vi dør, og det er nok det, der holder folk i live. Jeg er selv meget glad for livet så for mig hænger en eventuel angst mest på tanken om ikke at nå det, som jeg så gerne vil. Når jeg at få børnebørn? Når jeg at komme til Bhutan? Og så kan man vel også være bange for, at der en dag er noget, man ikke magter mere. Min svigermor, der er oppe i halvfemserne, er ved at miste synet, og hun er rasende over, at hun ikke længere selv kan bære sit brænde ind. Men når der er noget, man ikke længere kan, tror jeg, man gør bedst i bare at tænke Det var så det. Man må prøve at holde en stram disciplin med sig selv og ikke tillade sig at lulle sig ind i selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed er den direkte vej til sortsyn. Er der noget, du selv særligt vil gøre i resten af dit liv, mens du bliver ældre og ældre, og noget du særligt vil lade være med? Jeg arbejder meget, meget konkret på at lade være med at være sur. Gamle mennesker, der bare brokker sig, er utålelige og forfærdelige. For mig gælder det om at udnytte de muligheder, jeg har, så længe jeg overhovedet kan. Det betragter jeg faktisk som en pligt. Der er ikke noget så tragisk som folk, der tror så lidt på deres egne evner, at de aldrig tør at gå efter at prøve dem af, de har. Det synspunkt er egentlig ikke noget, jeg er kommet frem til med alderen. Selv om jeg har skiftet mening om mangt og meget undervejs i livet, er det en holdning, jeg har haft altid: Livet skylder ikke en noget. Det må være omvendt. Rent praktisk gør jeg meget for at holde mig sund. Jeg spiser sundt, og jeg sørger for at bevæge mig. Jeg ror fra forår til efterår, og selv om jeg i mange år har syntes, at fitnesscentre var latterlige, så er jeg nu faldet til patten og går der selv i vintermånederne. Det er nødvendigt for, at jeg får rørt mig. Faktisk gør jeg en del mere for at holde mig sund nu, end jeg gjorde, da jeg var ung. Og det er i hvert fald noget, der er kommet med alderen.

11 noter 11 Flere lærere får invalidepension men mange vender tilbage til arbejde I dag får cirka 2000 lærere udbetalt invalidepension fra Lærernes Pension. I 2004 var det 485 lærere. Den stigning er jo i sig selv forstemmende. Men der gemmer sig trods alt også en god historie bag disse tal, og den er, at siden 2008 er omkring 400 lærere, som har fået udbetalt invalidepension, vendt tilbage til arbejdsmarkedet. Det er først og fremmest rigtig godt for den enkelte at kunne komme tilbage i arbejde hvad enten det er i et lærerjob eller noget andet men det er også godt for alle vores medlemmer, for det giver en bedre balance i vores invalideregnskab. Vi står med andre ord ikke lige over for at skulle hæve prisen på invalideforsikringerne. NemID stormer frem Lærerne har taget det nye NemID til sig, kan man se af log-on-statistikken på lppension.dk. Siden de første lærere loggede sig ind til deres egne tal med NemID i september 2010, er andelen allerede vokset til at udgøre mere end to tredjedele af samtlige besøgende. Log på lppension.dk med NemID - og se dine egne tal. Fakta... Navn: Lone Kühlmann Alder: 65 år Uddannelse: Journalist, M.S. i journalistik Columbia University, New York. Ansat i Lærernes Pension: Nej Speciale: At gå til kernen, at forholde sig og at ytre sig. Forfatter til bogen: Vi bliver ikke yngre fat det!, Gyldendal, 2010 Hver sjette får overblikket på PensionsInfo De fleste lærere har nok størstedelen af deres pension hos Lærernes Pension. Men de har også ATP, og mange har måske en privat ordning i banken eller pension fra en tidligere ansættelse. PensionsInfo.dk er stedet at få overblik over de samlede pensionsforhold, og det gjorde hver sjette af vores medlemmer i løbet af Også her kan du logge ind med NemID. Tjek pensionsinfo.dk

12 12 Smuk web på vej Vi knokler i disse uger med at få vores nye hjemmeside klar. Siden får en mere overskuelig struktur, et mere moderne grafisk udseende og nye farver. Og så bliver der en bedre sammenhæng til den del, som du logger ind på. Grafikken spiller selvfølgelig sammen med vores nye logo og designlinje. Tjek hjemmesiden på lppension.dk - vi går i luften med det nye look i starten af maj. Attraktive boliger i Skåde Bakker Lærernes Pension investerer sammen med FSP Pension i alt knap 400 millioner kroner i et nyt boligbyggeri, Emiliedalen. Det ligger i Skåde Bakker ved Århus og skal stå klart næste forår. Medlemmer kommer forrest i køen Vores andel af byggeriet er 78 lejligheder og 12 rækkehuse. Rækkehusene er i to plan og på omkring 130 kvadratmeter, mens lejlighederne varierer fra 75 til 98 kvadratmeter. Alle kan leje boligerne, men medlemmer af Lærernes Pension har fortrinsret. Det nye byggeri deler desuden et fælleshus med plads til 48 gæster med et nærliggende boligkompleks. Den bedste placering Skåde Bakker ligger i den sydlige udkant af Århus, tæt ved skov og strand og alligevel i cykelafstand fra centrum. Der er gode skoleforhold, sportsfaciliteter som boldbaner, udendørs og indendørs tennis, svømmehal og golf og desuden gode offentlige transportmidler. Kontakt Hvis du vil høre mere om boligerne, kan du kontakte Nybolig Århus, Bjarke Ankjær, som står for udlejning: Telefon og mail

13 13 noter Har du en mening, du vil af med? Vær med i vores medlemspanel Vi er altid meget interesserede i vores medlemmers mening og holdning til alt, hvad der har med deres ordning hos os at gøre. Både de medlemmer, der går op i pension og dem, som det ikke interesserer det mindste. Derfor har vi oprettet et medlemspanel, som du meget gerne må melde dig til. Så vil du af og til blive inviteret til at deltage i forskellige online undersøgelser. Du behøver ikke deltage i alt, og du kan frit framelde dig igen til hver en tid. Meld dig på lppension.dk Lærernes Pension er på vej med i vækstfond Sammen med de fleste andre danske pensionsselskaber er Lærernes Pension positivt indstillet over for at gå ind en aftale med regeringen om at investere i en ny vækstfond. Vækstfonden skal yde kapital til små og mellemstore danske virksomheder med vækstpotentiale. Kommer aftalen i hus, vil vi investere 80 mio. kroner, men heraf vil de 60 mio. være i form af et statsgaranteret lån. Tanken er, at langt de fleste danske pensionsselskaber skal deltage i fonden, der skal hjælpe med at få gang i hjulene igen i danske virksomheder. Sådan en investering vil ligge fint i tråd med vores investeringsstrategi. Se hvordan dine ydelser er sat sammen, hvis du har flere ordninger Har du flere ordninger hos os, kan du nu som noget nyt se, hvordan dine ydelser er sat sammen. Som udgangspunkt ser du den samlede ydelse, du kan få, men der kan være forskel på betingelserne, hvis du har forskellige ordninger. For eksempel gælder børnepensionen, til barnet fylder 19 år for en ordning, som er oprettet før 1999, mens den gælder, til barnet fylder 21 år for en ordning, der er oprettet senere. Inde på din egen side kan du tydeligt se, hvis din ordning er sammensat af flere. Og du kan også se, hvordan de er sat sammen. Log dig ind på dine egne sider på lppension.dk

14 14 I foråret har der været flere historier i medierne om, at små pensioner ender med at være spist op af omkostninger, inden de når at blive udbetalt. Også mange af vores medlemmer har ganske små pensioner stående, men de skal være meget små, for at de skrumper og risikerer at forsvinde. Som regel vil vi give mere i depotrente, end vi trækker i omkostninger, men der er en grænse. Du kan se eksempler på regnestykket i boksen på næste side. Omkostningerne ved en pension hos os, som der ikke længere bliver betalt ind til, er 0,02 procent af depotet, men der er dog et minimumsbeløb på 14 kroner og et maksimumbeløb på 50 kroner om måneden. Der gælder noget andet, hvis du er gået på pension. Giv din lille pension opmærksomhed Har du en lille pension, der ikke længere bliver betalt til, er der to gode grunde til at se på, om du skal gøre noget ved den. Også selv om den ikke er lille nok til at være skrumpetruet. 1 2 To gode grunde Slip for omkostninger Har du mange små ordninger rundt omkring, betaler du administrationsomkostninger for dem alle, og selv om det er små beløb, kan det over en lang årrække alligevel godt blive til en anseelig sum. Få overblik Det er svært at bevare overblikket over, hvad du kan forvente at få udbetalt i pension, og hvordan du er dækket af forsikringer, hvis du har din pensionsopsparing spredt ud i mange små ordninger.

15 Du kan gøre noget ved det 15 To betingelser skal være opfyldt, for at du kan gøre noget ved din lille pension: 1 Der skal være mindre end kroner på dit depot 2 Der må ikke være blevet betalt ind på den i 12 måneder Er de betingelser opfyldt, har du to muligheder: 1 Du kan få pensionen udbetalt. Du skal be - tale en afgift til staten på 60 procent, fordi du ikke har betalt skat af pengene oprindeligt. 2 Du kan overføre beløbet til en anden pensionsordning. Du skal ikke betale noget gebyr til os for at overføre pengene. Så nemt er det Hvis du vil have pensionen udbetalt, skal du bare kontakte vores medlemsservice på telefon Hvis du vil overføre pensionen til en ordning i et andet selskab, skal du kontakte det selskab og bede dem kontakte os. Så klarer vi det med dit andet selskab. How low can you go? Med en depotrente på 3,75 procent, som vi har i år, vil omkostninger gå lige op med rentetilskrivningen ved et depot på kroner. Har du mere, vil din pension vokse. Har du mindre, vil den skrumpe. Break-even point Med en depotrente på 4,25 procent, som er vores langsigtede mål, vil omkostninger gå lige op med rentetilskrivningen ved et depot på kroner. Har du mere, vil din pension vokse. Har du mindre, vil den skrumpe. Break-even point

16 Lærernes Pension Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Kan du skimte dit otium? så kom med til seniormøde og hør om din pension Møderne starter kl og varer ca. 3 timer. Efter mødet serverer vi aftensmad. Du er velkommen til at tage en ledsager med. Der er et begrænset antal pladser, så har du tilmeldt dig, og bliver du forhindret i at deltage, beder vi dig melde afbud, så en anden kan få pladsen. Seniormøder er et tilbud til vores overenskomstansatte medlemmer, som er fyldt 57 år, og som er begyndt at lægge planer for, hvad der skal ske, når de ikke længere er på arbejdsmarkedet. Vi fortæller dig om pensionsordningen, fx om hvad du kan få, når du går på pension, hvordan din pensionsordning spiller sammen med efterløn og folkepension, og hvordan skattereglerne er ved udbetaling. Seniormøder: Onsdag den 21. september 2011 Hotel Marienlyst Ndr. Strandvej 2 Helsingør Torsdag den 6. oktober 2011 SAS Radisson Hotel Margrethepladsen 1 Aarhus C Onsdag den 25. januar 2012 Charlottehaven Hjørringgade 12C København Ø Onsdag den 1. februar 2012 Esbjerg Højskole Stormgade 200 Esbjerg Meld dig eller jer til på vores hjemmeside lppension.dk

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Din pension på pka.dk

Din pension på pka.dk Din pension på pka.dk Klik ind Hvorfor nøjes med et brev i ny og næ? Vi skriver ikke så tit til dig - kun, når der er grund til det. Men vi har meget, vi gerne vil fortælle dig... Det gør vi på nettet.

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Tryghed i alderdommen

Tryghed i alderdommen pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Tryghed i alderdommen At vide at der er penge nok nr. 2 efterår 2012 indhold er der penge nok til en tryg alderdom? 3 hvor sikkert vil du

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING

FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING FÅ TJEK PÅ DIN OPSPARING KORT OM LD Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) blev etableret i 1980. Fonden blev skabt af indefrosne dyrtidsportioner, der blev indbetalt i perioden 1977-79 til alle danske lønmodtagere,

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009

du! sådan vælger vælg inden Oktober 2009 Informationsbrev Ca. 80.000 lærere modtager i uge 41 et brev. Indholdet i brevet varierer, men er overordnet målrettet til to forskellige situationer pensionen stiger eller pensionen falder. Blandt de

Læs mere

Guide: Få styr på dine efterlønspenge

Guide: Få styr på dine efterlønspenge Guide: Få styr på dine efterlønspenge Det er NU, man skal beslutte sig for, om man vil lade efterlønspengene stå eller indkassere dem skattefrit Af Louise Kastberg, september 2012 03 Sidste udkald for

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24.

Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. Konsekvenser af skattereformen for rådgivning og produktudvikling Administrerende direktør, Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen 24. november 2009 Konsekvenser for skatten Bundskatten sænkes 1,5 procentpoint

Læs mere

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen

Din pension få overblik over dine muligheder. Handicapformidlingen Din pension få overblik over dine muligheder Handicapformidlingen En bedre pensionsordning til dig Til dig og dine kolleger har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør. Din pensionsordning

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Ved dødsfald. Ved skilsmisse

Ved dødsfald. Ved skilsmisse Ved dødsfald Hvis du ikke hæver din opsparing, inden du dør, tilfalder din LD-opsparing boet, og bobestyreren sørger for fordelingen til din familie eller andre arvinger. LD sørger for at kontakte skifteretten.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.

DANICA LINK DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby. Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby DANICA LINK Telefon 70 11 25 25 Fax 45 14 96 16 www.danicapension.dk DIN AKTIVE PENSIONSOPSPARING Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Tryghed, frihed og sundhed En god pensionsordning skaber tryghed. En god pensionsordning giver dig frihed i form af en fornuftig opsparing, når du ikke længere

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet Professor Torben M. Andersen fra Aarhus Universitet er tidligere overvismand og var formand for den kommission, den tidligere regering havde nedsat for at kule grave problemerne i det danske pensionssystem.

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening

Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening Bliv flyvende med pension som medlem i Danmarks Rejsebureau Forening 2012 Bliv flyvende med DRF s nye rammeaftale for firmapension DRF s bestyrelse har i samarbejde med Nordea Liv & Pension netop etableret

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder

Dine medarbejderes firmapension. Få overblik over jeres muligheder Dine medarbejderes firmapension Få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grakom har vi valgt Nordea

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Gør-det-selv-kvinde! Kvinder & Investering

Gør-det-selv-kvinde! Kvinder & Investering Gør-det-selv-kvinde! Kvinder & Investering 10. november 2010 Lad os starte med et citat Hvad koster et brød hos bageren? Ja, det ved du godt Ikk? Men fat mod, du er ikke alene! Men ved du også: Hvor meget

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT

MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT TT 20 1 15 MIN LD-OPSPARING STARTEDE DENGANG, JEG SOM 16-ÅRIG GJORDE RENT HOS EN SLAGTER I DAG ER JEG UDDANNET CAND.MERC. OG PSYKOTERAPEUT MARTIN MARIO JELANI, JOBKONSULENT OG TIDLIGERE ELITEBOKSER AF

Læs mere

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje

MS Depotpleje. Aktiv investeringspleje MS Depotpleje Aktiv investeringspleje Aktiv pleje af din opsparing Vil du investere din opsparing, men har ikke tiden til det? Med MS Depotpleje investerer vi din opsparing. Vi udarbejder i fællesskab

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Supplerende pensionsopsparing

Supplerende pensionsopsparing Supplerende pensionsopsparing Anbefalinger og gode råd til, hvordan du sammensætter din supplerende pensionsopsparing Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Penge- og Pensionspanelet og bestående af:

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere