9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER. Praksisnære innovationsprojekter"

Transkript

1 Praksisnære innovationsprojekter 9 ANBEFALINGER TIL LIGEVÆRDIGE SAMARBEJDER 9 anbefalinger til ligeværdige samarbejder - praksisnære innovationsprojekter Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus November Uddannelser Bogen er udgivet i forbindelse med det nationale projekt Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter - et samarbejde mellem professionshøjskoler, erhvervsakademier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Praksisnær innovation Af Katrine Jagd, University College Sjælland og Lea Sørensen, Erhvervsakademi Aarhus Studerende Redaktør: Ulla Haahr, Erhvervsakademi Aarhus Layout: Pernille Tang Kristensen, Erhvervsakademi Aarhus Tryk: CS Grafisk Oplag: ISBN:

2 Forord Defitioner I den systematiske vidensopsamling og i dette anbefalingshæfte arbejder vi ud fra Uddannelses- og Forskningsministeriets definitioner af innovation og innovative kompetencer. Innovation handler om at omsætte nytænkning til kommerciel værdi og til værdi for samfundet for eksempel gennem nye serviceydelser, produkter, processer, organisationsformer osv. Kompetencer er evnen til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst, og innovative kompetencer er derfor evnen til at omsætte nytænkning og viden til kommerciel værdi eller værdi for samfundet. Med afsæt i midlerne til praksisnær innovation har der på erhvervsakademier og professionshøjskoler i hele landet været en udbredt aktivitet og mangfoldighed af projekter. Da projekterne var afsluttede og projektledere og uddannelsesinstitutioner delte deres erfaringer, opdagede vi, hvor forskelligt projekterne var blevet løst. Det blev afsættet for det nationale projekt Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter, hvor der er indsamlet erfaringer og viden om praksisnære innovationsprojekter på landets ni erhvervsakademier, syv professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Dette anbefalingshæfte har sit udspring i den systematiske vidensopsamling, og er blevet til, for at projektledere og andre fra uddannelsesinstitutionerne kan lære af de erfaringer, der er gjort i de praksisnære innovationsprojekter. Vidensopsamlingen viser, at hvis alle parter skal have udbytte af et praksisnært innovationsprojekt, må de alle indtage en aktiv rolle og indgå i ligeværdige samarbejder. Det er vores håb, at anbefalingerne kan inspirere til at skabe endnu flere gode praksisnære innovationsprojekter til gavn for både projektledere, studerende og offentlige eller private virksomheder. Kilde: Danmark Løsningernes Land. Regeringen Katrine Jagd Lea Sørensen

3 Indhold 04 Baggrund for praksisnær innovation 05 Kort om systematisk vidensopsamling og anbefalingshæftet 06 Analysemodel 08 Tag projektledelsen, hav viden om innovation eller få hjælp fra andre 10 Tænk strategisk, når du kontakter en organisation 12 Grib potentialet for uddannelsesudvikling 14 Hjælp og guid studerende 16 Skab relevans for studerende 18 Bring studerendes innovative kompetencer i spil 20 Brug din faglighed til at kvalificere organisationens udfordring 22 Giv organisationen en aktiv rolle 24 Hav som mål at udfordre organisationen med ny viden og inspirere til handling 26 Vi siger tak til

4 Baggrund for praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte innovationsprojekter i samarbejde med private og offentlige virksomheder som et led i innovationsstrategien Danmark - Løsningernes Land. Kriterierne for de praksisnære innovationsprojekter har været, at: Aktiviteten skal involvere mindst én privat eller offentlig virksomhed Aktiviteten skal have fokus på løsningen af konkrete praksisbaserede udfordringer, fx i form af en aktuel problemstilling hos virksomheden Aktiviteten skal inddrage studerende og undervisere fra uddannelsesinstitutionen med det formål at styrke de studerendes innovative kompetencer og bidrage til udviklingen af uddannelserne Kilde: Midler til samarbejde med virksomheder om praksisnær innovation. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Kort om systematisk vidensopsamling og anbefalingshæftet Den systematiske vidensopsamling er baseret på en interviewundersøgelse med repræsentanter for studerende, organisationer og projektledere fra 24 gennemførte praksisnære innovationsprojekter. Alle 17 uddannelsesinstitutioner, som har gennemført praksisnære innovationsprojekter, det vil sige de ni erhvervsakademier, syv professionshøjskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er repræsenteret i undersøgelsen. De studerende, der er citeret i hæftet, er anonymiseret. Målsætningen for anbefalingerne er, at alle parter skal have et udbytte af deres deltagelse og bidrag i projekterne: Uddannelserne skal udvikles, de studerende have styrket deres innovative kompetencer, og organisationerne blive udfordret og inspireret til fremadrettet handling. Denne målsætning er baseret på ministeriets udmelding om formålet med midlerne og på analyserne i vidensopsamlingen. Både analyserne i den systematiske vidensopsamling og anbefalingerne i dette hæfte fokuserer på tre områder af de praksisnære innovationsprojekter: Setup, bidrag og udbytte for hver af parterne. 4 5

5 #2 Tænk strategisk når du kontakter en organisation #1 Tag projektledelsen, hav viden om innovation eller få hjælp fra andre Uddannelser #3 Grib potentialet for uddannelsesudvikling Uddannelser er valgt som betegnelse for uddannelsesinstitutionerne og projektleder er valgt som betegnelse for de undervisere, der har haft ansvar for at lede projekterne. #9 Hav som mål at udfordre organisationen med ny viden og inspirere til handling #8 Giv organisationen en aktiv rolle #7 Brug din faglighed til at kvalificere organisationens udfordring Praksisnær innovation Studerende #6 Bring studerendes innovative kompetencer i spil #4 Hjælp og guid studerende #5 Skab relevans for studerende Studerende omfatter de deltagende studerende i projekterne. er valgt som betegnelse for de eksterne parter i projekterne, fordi der både er tale om private virksomheder, offentlige institutioner, fonde og kommuner. 6 7

6 #1 Tag projektledelsen, hav viden om innovation eller få hjælp fra andre Praksisnære innovationsprojekter er komplicerede for projektledere, fordi de både stiller krav om at kunne lede projekter, have viden om innovation, sikre samarbejde og det bedst mulige udbytte for studerende og organisationer. For at kunne imødekomme udfordringer, der opstår undervejs, er det vigtigt at have de rette kompetencer til både at lede og facilitere et praksisnært innovationsprojekt. Hvis du som projektleder endnu ikke har den fornødne viden om innovation eller mangler erfaring med projektledelse eller facilitering af samarbejde, kan du med fordel søge hjælp hos andre. Du kan søge hjælp i egen organisation hos kollegaer eller ledelse eller udefra hos eksterne parter, som er eksperter inden for områderne. Stjæl idéen I et projekt på University College Lillebælt havde projektlederen et begrænset kendskab til innovation. Hun valgte derfor at få en innovationskonsulent fra en ekstern organisation til at stå for at undervise de studerende i innovation og facilitere innovationsprocesserne, mens projektlederen selv stod for det faglige indhold. Efterfølgende fremhævede hun denne beslutning som helt rigtig. For det første fordi den eksterne organisation følte stort ejerskab til projektet, fordi den havde været meget involveret. For det andet, fordi det betød, at de studerende havde benyttet sig af samme innovationsforståelse og -metoder som den eksterne organisation, så det var let for organisationen efterfølgende at arbejde videre med de studerendes forslag. 8 Uddannelser Uddannelser 9

7 #2 Tænk strategisk, når du kontakter en organisation De involverede uddannelsesinstitutioner har en stor kontaktflade og mange samarbejdspartnere. Derfor har det for de fleste projektledere været nemt og naturligt at etablere samarbejder med deres egne kontakter og vante samarbejdspartnere. Praksisnære innovationsprojekter giver mulighed for at etablere nye samarbejder eller udvide samarbejdet med vante samarbejdspartnere. Inden du som projektleder kontakter en organisation, er det derfor godt at forholde sig til, både hvad du, uddannelsesinstitutionen og den eksterne samarbejdspartner ønsker af samarbejdet og at afstemme forventninger til hinanden både i projektet og på lang sigt. Et godt råd, hvis du tager kontakt til en ny, mulig samarbejdspartner Overvej om et praksisnært innovationsprojekt er den rigtige måde for alle parter at etablere et nyt samarbejde på. Praksisnære innovationsprojekter kræver, at parterne har engagement og en tillidsfuld relation. Brug derfor energi på at etablere et godt grundlag for samarbejdet. Stjæl idéen Nogle uddannelsesinstitutioner lavede innovationspartnerskabsaftaler, formulerede et kommissorium med samarbejdspartnere eller udformede en strategi for innovationssamarbejdet med den eksterne samarbejdspartner. Et godt råd, hvis du tager kontakt til en velkendt og fast samarbejdspartner Overvej om nytænkning i et praksisnært innovationsprojekt bliver begrænset, når I kender hinnanden eller har et tæt samarbejde i andre sammenhænge. Praksisnære innovationsprojekter kræver, at I indtræder i nye og andre roller. Forhold jer derfor til, hvordan I vil give feedback og lære af projektet. 10 Uddannelser Uddannelser 11

8 #3 Grib potentialet for uddannelsesudvikling Praksisnære innovationsprojekter er en rigtig god mulighed for at skabe ny viden, inspiration og nye kontakter, som kan bidrage til at udvikle de øvrige uddannelsesaktiviteter og undervisning. Sæt den nye faglige viden i spil Den faglige viden, der opnås i projekterne, kan i mange tilfælde anvendes i den øvrige undervisning, eller det kan være afsæt for at udvikle materiale eller cases til brug i undervisningen. Det kan også være, at nogle af de metoder, der er anvendt i projekterne til fx idégenerering eller feedback kan bruges i undervisningen. Brug kontakter En anden måde at sætte projekterne i spil i forhold til den øvrige undervisning er ved at overveje, hvordan kontakter, der er blevet skabt i projekterne, kan anvendes i uddannelsen. Fx kan ledere eller medarbejdere fra virksomhed eller den eksterne organisation fx holde oplæg, fungere som bedømmere eller samarbejdspartnere i andre projekter. Eksempel I et projekt på Professionshøjskolen UCC blev nogle adjunkter sidemandsoplært i projektledelse gennem et praksisnært innovationsprojekt, og deres deltagelse blev også værdifuld for projektet og projektlederen. Adjunkterne foretog interviews med de deltagende studerende og repræsentanter fra de samarbejdende organisationer, og det gav projektlederen andre perspektiver på parternes bidrag og udbytte. Adjunkterne identificerede desuden et behov, som projektlederen ikke selv havde fået øje på, og foreslog en digital løsning, som også kunne bruges i mange andre sammenhænge. Del erfaringer Del dine erfaringer med dit praksisnære innovationsprojekt med andre i uddannelsesinstitutionen og fremhæv, hvad I kan lære af det i fællesskab. 12 Uddannelser Uddannelser 13

9 #4 Hjælp og guid studerende Innovationsprocesser er åbne og har ikke et fast mål. Derfor er det ekstra vigtigt at hjælpe og guide de studerende undervejs i innovationsprojekter. For at give de studerende de bedst mulige betingelser, må projektledere fokusere på at skabe klare rammer for de studerendes arbejde og læringsudbytte. Lav en plan Gør det klart for de studerende, hvad de skal, hvornår og hvorfor. Lav en plan for deres arbejde i projektet, og hjælp og guid dem løbende. Afgræns Lav en klar afgrænsning af, hvad de studerende skal arbejde med. Hvis alle muligheder er åbne, kan det være udfordrende for dem at finde ud af, hvor de skal lægge deres fokus. Tag styringen Tag styring på gruppedannelse, hvis de studerende skal samarbejde på tværs af fag eller med nogen, de ikke kender. Det er ikke alle, der frivilligt tager den ekstra udfordring, det kan være at arbejde sammen med nogen, de ikke kender. Det var en ø, og vi var 25 studerende på tværs af fagligheder. Samtidig var det en cool og smuk idé om, at vi skulle udvikle en løsning til øen ved at bruge teknologien til at komplementere og ikke forstyrre naturen på øen. Anne, studerende, om et projekts setup 14 Studerende Studerende 15

10 #5 Skab relevans for studerende For at arbejdet med et praksisnært innovationsprojekt skal give mening for de studerende, er det vigtigt, at de anser projektet for at være relevant for deres uddannelse. Projektet kan godt ligge i udkanten af de studerendes faglige interesser, men hvis de ikke oplever det som relevant, kan det skabe frustration og modstand, som ikke er gavnligt hverken for projektet eller de studerendes læring. Relevans kan sikres på flere måder. Relevans giver sig selv Nogle praksisnære innovationsprojekter opleves som relevante i kraft af deres professionsrettethed som fx, når sygeplejerskestuderende arbejder med en sygeplejefaglig problemstilling på et hospital. Her kan studerende let anvende deres faglige viden i projektet og let se relevansen. Relevans skal skabes Andre projekter har et mere skævt fokus med en tværfaglig eller helt anderledes problemstilling, end de studerende er vant til at arbejde med. Her kan de studerende have svært ved at se relevansen af projektet, og hvordan de kan bruge deres faglige kompetencer. Derfor er det vigtigt, at du som projektleder skaber relevans for de studerende ved at gøre det klart, hvilke muligheder projektet giver dem for at udfordre sig selv, arbejde tværfagligt, få øje på andre brancher eller møde borgere, kunder og virksomheder. Det her var mit første produkt og en rigtig kunde, så det var nu, jeg skulle bevise, hvad jeg kan. For nu er det ikke skole mere. Nu var det virkelighed. Kresten, studerende, om hvordan han oplevede relevansen af et projekt 16 Studerende Studerende 17

11 #6 Bring studerendes innovative kompetencer i spil Når de studerendes innovative kompetencer skal styrkes af praksisnære innovationsprojekter, skal de studerende involveres i innovationsarbejdet. Derfor må de studerendes opgaver tilrettelægges, så de får mulighed for at gøre sig erfaringer med og gennem innovation ved at udvikle nye idéer og føre dem ud i livet. Det stiller to væsentlige krav til projektleder. Definer det innovative Vær helt præcis på, hvori det innovative i praksisnære innovationsprojekter består. Er det fx innovation, fordi det i sig selv er innovativt at bringe partnerne sammen, eller er det innovation, fordi nogen i projektet skal arbejde innovativt og i så fald, hvem? Involver de studerende Planlæg og involver de studerende i aktiviteter, der kan styrke deres innovative kompetencer. Hvilke opgaver skal de studerende løse og hvilken viden, og hvilke færdigheder eller kompetencer kræver det? Skal de indsamle viden og analysere? Skal de udtænke nye idéer? Eller skal de sætte noget i gang i virksomheden? Det er en helt ny måde at se verden på, egentlig. Altså det her med at stille sig undrende over for alting, også det der fungerer. Ida, studerende, om hvad hun har lært ved at arbejde med innovation 18 Studerende Studerende 19

12 #7 Brug din faglighed til at kvalificere organisationens udfordring Eksempel En fysioterapeutisk klinik havde et ønske om, at dens klinikdrift skulle blive mere effektiv. Gennem flere samtaler med projektlederen fra I de praksisnære innovationsprojekter bliver der arbejdet med en konkret, praksisbaseret udfordring i en organisation. får et stort udbytte, hvis den valgte udfordring allerede i projektets begyndelse kvalificeres fagligt af projektleder eller andre fra uddannelsesinstitutionen. Som udefrakommende kan projektlederen hjælpe organisationen med at forstå dens udfordring eller problemstilling ud fra et nyt perspektiv. Dermed kan det sikres, at organisationen får et udbytte af projektet allerede i opstartsfasen og dermed bedre kan se potentialerne i projektet. Erhvervsakademi SydVest blev projektet mere konkret defineret. Projektlederen udfordrede klinikejerne på problemstillingen, og de studerende blev også involveret i denne proces, da de lavede feltstudier. Med udgangspunkt i disse input blev En faglig kvalificering af organisationens udfordring har desuden den fordel, at det kan give et bedre afsæt for de studerendes arbejde i projektet, fordi projektleder kan forme udfordringen, så den passer til de studerendes faglige kompetencer. problemstillingen kvalificeret, så den gik fra at handle om effektiv klinikdrift til at handle om, hvordan klinikken kunne lykkes med at få patienterne til at lave øvelser og træning mellem behandlingsgangene og dermed give dem et bedre behandlingsforløb

13 #8 Giv organisationen en aktiv rolle Eksempel Københavns Erhvervsakademi samarbejdede med en stor virksomhed, som manglede en app-løsning til dens headset. Virksomheden havde fokus på at understøtte de studerendes arbejde bedst muligt ved at vælge et afgrænset område, de skulle arbejde med. I det praksisnære innovationsprojekt var virksomhedens opgaver at holde oplæg og inspirere de studerende på den tekniske del. Derudover var virksomheden mentor og sparringspartner for de studerende på både det tekniske og processen. For de ihærdige studerende stillede virksomheden sig også til rådighed med anbefalinger og hjælp efter projektets afslutning. Virksomheden oplevede, at de studerendes bidrag tilførte værdi til organisationen, og var meget tilfredse med projektet. Hvis de praksisnære innovationsprojekter skal have fokus på løsningen af konkrete praksisbaserede udfordringer hos organisationer, skal organisationerne være en reel og aktiv partner i projektet både i udvælgelse af udfordring og undervejs i projektet. Det kræver, at organisationerne tager del i, bidrager og engagerer sig i projektarbejdet løbende og ikke blot modtager de studerendes viden og forslag i slutningen i projektperioden. Der er derfor fordele i at sikre, at organisationerne får og indtager en aktiv rolle i projekterne, både for projektledere, studerende og organisationer. Når organisationer har en aktiv rolle undervejs i projekter, har de mulighed for at bidrage og skabe innovation sammen med de studerende., der har en aktiv rolle, er også mere engagerede og føler større ejerskab end organisationer, der har en passiv rolle. Når organisationerne har en aktiv rolle, kan de desuden sikre sig, at de studerendes arbejde stemmer overens med organisationernes ønsker og fokus, så det er lettere for dem at anvende de studerendes bidrag

14 #9 Hav som mål at udfordre organisationen med ny viden og inspirere til handling Eksempel I et projekt på University College Syddanmark arbejdede studerende sammen med et aktivitetstilbud for at skabe større it-uafhængighed for en gruppe borgere med nedsat funktionsevne. Organisationen vurderede, at de fik et stort De fleste organisationer har været tilfredse med deres deltagelse i et praksisnært innovationsprojekt, men det er ikke alle, der vurderer at de har fået et stort udbytte af projekterne. Kendetegnende for de projekter, hvor organisationer vurderer at have fået et stort udbytte er, at de har fået en ny løsning eller ny viden, som har rykket ved organisationens forståelser og som inspirerer til handling også efter projektets afslutning. udbytte af projektet. Personalet fremhævede, at de studerende arbejdede med en problemstilling, som organisationen virkelig brændte for at gøre noget ved. Derudover skabte projektet helt Resultater af innovationsprocesser kan ikke udtænkes eller planlægges på forhånd. Alligevel kan viden om, hvad organisationerne vurderer som værende et godt udbytte, bruges som pejlemærke for samarbejde med organisationerne. nye forståelser hos personalet, og som de selv formulerer det: Det gav os et løft. Projektet igangsatte en række nye tiltag, blandt andet nyt fokus på medarbejdernes it-kompetencer, nye aktiviteter for borgerne, nye handleplaner og ny strategi for ansættelser

15 Vi siger tak til: En stor tak til alle de studerende og organisationer, der har stillet op til interview og til de deltagende professionshøjskoler, erhvervsakademier og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tak til Carsten Bergenholtz, Aarhus Universitet, Institut for virksomhedsledelse, Lisbeth Christensen fra Lisbeth C Innovation og læring samt Uddannelses- og Forskningsministeriet for hjælp til projektet og dermed til dette anbefalingshæfte. De deltagende uddannelsesinstitutioner: Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen UCC University College Lillebælt University College Nordjylland University College Sjælland University College Syddanmark VIA University College Copenhagen Business Academy Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi MidtVest Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademi SydVest Erhvervsakademi Aarhus IBA Erhvervsakademi Kolding Københavns Erhvervsakademi 26

16

17 Ni anbefalinger - Praksisnær Innovationsprojekter densopsamling af praksisnære innovationsprojekter et samarbejde mellem professionshøjskoler, erhvervsakademier, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Uddannelses- og Forskningsministeriet af Katrine Jagd, University College Sjælland og Lea Sørensen, Erhvervsakademi Aarhus. Redaktør: Ulla Haahr Layout & Grafik: Pernille Tang Kristensen Tryk: xx Oplag: xx ISBN: xx

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter

Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Systematisk vidensopsamling af praksisnære innovationsprojekter Praksisnær innovation I 2013 fik professionshøjskolerne, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og erhvervsakademierne midler til at igangsætte

Læs mere

Systematisk vidensopsamling af praksisnær innovation

Systematisk vidensopsamling af praksisnær innovation Systematisk vidensopsamling af praksisnær innovation Forord Med afsæt i midlerne til praksisnær innovation har der på erhvervsakademier og professionshøjskoler i hele landet været en udbredt aktivitet

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF...

INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... INNOVATION SKABER VÆRDI I FORM AF... 70% Højere kvalitet af innovationerne i den offentlige sektor 50% Tilfredse medarbejdere af innovationerne i den offentlige sektor 46% Effektivitet af innovationerne i

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Lad os lære af udlandet

Lad os lære af udlandet Lad os lære af udlandet - E-læring og blended learning i et internationalt perspektiv Ditte Schlüntz, cand.scient.soc University College Sjælland disc@ucsj.dk Den 5. oktober 2015 Baggrund og metode Oplægget

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus

13-09-2011. Sprogpakkens 6-dages kursus. Introduktion og præsentation 1. dag. Introduktion og præsentation. Velkomst. Sprogpakkens 6- dages kursus Sprogpakkens 6-dages kursus Introduktion og præsentation 1. dag 1 Introduktion og præsentation Velkomst Præsentation af deltagerne Praktiske informationer om kurset Evaluering Sprogpakkens baggrund 6-dages

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

University College Lillebælt. Erhvervsakademiet Lillebælt. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Hver for sig benævnt Part og sammen benævnt Parterne

University College Lillebælt. Erhvervsakademiet Lillebælt. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Hver for sig benævnt Part og sammen benævnt Parterne Mellem University College Lillebælt Erhvervsakademiet Lillebælt Social- Sundhedsskolen Fyn OK-Fonden Hver for sig benævnt Part sammen benævnt Parterne er der d.d. indgået følgende Samarbejdsaftale vedrørende

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Udbydere af den offentlige lederuddannelse

Udbydere af den offentlige lederuddannelse e af den offentlige lederuddannelse Ankerhus Gruppen A/S Brøndum & Fliess A/S Strategisk ledelse i den offentlige sektor Business Institute A/S CairosConsult A/S Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING

Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING Velkommen til NATIONAL UNDERVISER KONFERENCE FACILITERING En af vores konkurrenter Dialog 2 og 2 Hvad glæder I jer til i dag? Hvad vil I gerne kunne gå hjem med? Vi er på vej til at skabe Danmarks bedste

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning

Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Løbende evaluering af de sygeplejestuderendes oplevelse af den kliniske undervisning Et sundhedsvæsen i verdensklasse Region Hovedstaden har en vision om et sundhedsvæsen i verdensklasse Et sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014

Ekstra Nyhedsbrev fra MidtLab Januar 2014 Ekstra Nyhedsbrev fra Januar 2014 Diplomforløb i innovation, værktøjskasse og blive-klogere-sammen arrangementer Velkommen til denne ekstraudgave af s nyhedsbrev! Grunden til at vi beder om din opmærksomhed

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår.

Før I starter, skal det være klart, hvem der gør hvad og hvornår. FASE 1: FOKUS Når innovationsforløbet er forankret, er I klar til at gå i gang. Det første vigtige skridt er at beslutte, hvad I konkret vil arbejde med i innovationsforløbet. I fokuseringen undersøger

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

DEFF projektet E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Netværksmøde med Advisory Board og følgegruppen fra gymnasieuddannelserne Tid: Onsdag, d. 27. maj 2015, kl. 10.00-14.00 Sted: AU Library, Emdrup Tema: Employability uddannelse til professionelt virke på

Læs mere

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis

Aktionslæring som metode til at udvikle praksis. Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis Aktionslæring som metode til at udvikle praksis Eksperimenter, observation, refleksion Udvikling af praksis individuals learn only when they wish to do so Reg Revans, 1982 Hvad er AL? At udvikle sin kompetence

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse

Elevnøgler. - inspiration til elevindragelse Elevnøgler - inspiration til elevindragelse Kompetencerne i elevsprog At arbejde med det 21. århundredes kompetencer med eleverne er ikke en nødvendighed. Man kan sagtens planlægge undervisning og læringsaktiviter

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

Borgerinvolvering via Smartphone

Borgerinvolvering via Smartphone Borgerinvolvering via Smartphone Et Move-projekt i University College Lillebælt Afslutningsrapport LHN 03-08-2015 1 Indhold Et Move-projekt i University College Lillebælt... 1 Afslutningsrapport... 1 Indledning...

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre.

Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere og trives bedre. Rammeaftale om fælles strategisk forskningsprojekt vedr. Viden I Skolen (VIS) - Flere skal lære mere trives bedre. Dato: 19. januar 2016 Ref.: Henriette Frahm Direkte tlf.: 72 69 03 45 E-mail: hef@ucn.dk

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Strategi mål for

Strategi mål for Strategi 2020 5 mål for 2013-2020 FORORD Metropol har en klar ambition, vi vil uddanne de bedste professionsudøvere nogensinde. Vi vil være en aktiv medskaber og fornyer af de dele af samfundet, som vi

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis

Samskabelse i praksis. metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis metodebeskrivelse til udviklingsprojekter i praksis Samskabelse i praksis Indhold Introduktion.........................................Side 3 Samskabelse i praksis.................................side

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere