Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER"

Transkript

1 Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

2 Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

3 Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning på projektet Mulighedernes Land. Publikationen er udarbejdet af Hausenberg ApS i samarbejde med Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Redaktion: Signe Sloth Hansen, Hausenberg, Søren Møller Christensen, Hausenberg og Karen Skou, Realdania. Research og tekst: Hausenberg ved Signe Sloth Hansen, Christina Juhlin, Søren Møller Christensen, Marie Leth Meilvang og Tobias Ritzau Kjærulff. Design og layout: HVID HVERDAG ved Else Hvid. Sprogrevision og korrektur: Marie Wiuff Kruse. Udgivet november 2012, trykt i eksemplarer hos Cool Grey A/S på Munken Polar. ISBN: En kort version af erfaringsopsamlingen fra Mulighedernes Land findes i publikationen MULIGHEDERNES LAND erfaringer fra 16 projekter. Begge publikationer kan downloades på Kontakt: Realdania, Karen Skou: /

4 Forord Mulighedernes Land viser nye veje til udvikling I partnerskabet Mulighedernes Land har Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune siden 2007 samarbejdet om at udvikle nye strategier og vise nye veje til udvikling i Danmarks yderområder. Sammen har partnerskabet udviklet og realiseret 16 demonstrationsprojekter og indgået i tværgående aktiviteter, som har kvalificeret og understøttet projektudviklingen. Realdania har med Mulighedernes Land ønsket at bidrage til at skabe positiv udvikling i yderområderne. Det primære formål har ikke været at skabe økonomisk vækst, men at fastholde og forbedre de kvaliteter og potentialer, som findes i yderområderne. Mulighedernes Land har derfor fokuseret på at styrke rammerne for bosætning og turisme ved at forbedre og nytænke de fysiske strukturers indhold, funktioner og udformning. Resultatet af seks års samarbejde er 16 nyskabende projekter, der hver især viser nye veje til at forbinde, gentænke og styrke kvaliteter og steder i tyndt befolkede områder. Mulighedernes Land har afprøvet nye metoder til samarbejde mellem offentlige myndigheder og civilsamfundet. Der er arbejdet med borgerinddragelse, idéudvikling, organisering og samarbejde på tværs af sektorer og fagligheder. Erfaringerne fra Mulighedernes Land er samlet i denne publikation og i erfaringskataloget Mulighedernes Land erfaringer fra 16 projekter, som kan bestilles og downloades på www. realdania.dk. Her findes også de øvrige fem publikationer, der er udgivet som del af Mulighedernes Land. 3 Den centrale erfaring fra Mulighedernes Land er først og fremmest, at det er muligt at skabe positiv udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Samtidig viser Mulighedernes Land, at der, hvor projekter skaber størst effekt, er der, hvor det lykkes at gennemføre flere forskellige initiativer, som supplerer hinanden, og som hænger nøje sammen med kommunens øvrige strategier for udvikling. God læselyst! Karen Skou, Realdania

5

6 MULIGHEDERNES LAND 11 Mulighedernes Land skaber udvikling med udgangspunkt i stedet 13 Mulighedernes Land kort fortalt 14 Yderområdernes udfordringer 16 Yderområder i forandring 18 Perspektivet i Mulighederenes Land 46 Samarbejde på tværs skaber merværdi 48 Inddragelse sikrer effekt og drift 52 Kommunikation spreder ejerskab FORBIND, GENTÆNK OG STYRK STEDET Udvikling med udgangspunkt i stedet PROJEKTBASERET UDVIKLING 29 Erfaringer fra Mulighederens Land 30 På tværs af Mulighedernes Land 32 Tre kommuner tre faser 34 Thisted Kommune Planlæggeren som facilitator 36 Lolland Kommune Langsigtet udvikling kræver visioner og politisk mod 38 Bornholms Regionskommune Blikket udefra skal kobles tæt til kommunen og stedet 41 Fælles erfaringer 42 Borgere bliver samarbejdspartnere 44 Ildsjæle findes også i kommunen 59 Tre strategier til forandring 61 FORBIND: Steder løfter hinanden 62 Forbind landsbyer 64 Forbind attraktioner 66 Forbind turismen med lokalsamfundet 69 GENTÆNK: Nye rammer giver nye muligheder 70 Gentænk landsbyernes plan 72 Gentænk forladte industrilandskaber 76 Gentænk velfærdssamfundets forladte bygninger 79 STYRK: Lokalt engagement, planlægning og nedrivning skaber udvikling 80 Styrk landsbyens mødesteder 82 Styrk det lokale engagement 84 Styrk relationen til landskabet 86 Styrk landsbyen ved at rive ned

7

8 3 kommuner og 16 demonstrationsprojekter THISTED 202 Billedregister 203 Kilde- og litteraturliste 92 Thisted Kommune 97 Det gode liv ved kysten 103 Thy og Hannæs på kryds og tværs 109 Huse til overs 115 Fra tomt til grønt i Vestervig 121 Frøstrups nye samlingspunkt 127 Beboerhus for landsbynetværks LOLLAND 134 Lolland Kommune 139 Herregårdslandet Lolland 145 Porten til Lolland 151 Bedre boliger og nye mødesteder i Birket 155 Energilandsby Horslunde BORNHOLM 162 Bornholms Regionskommune 167 Graniteventyret og Hammerhavn 173 Nyt liv i Vang Granitbrud 179 Hasle Havnebad 185 Sandvig Strandpromenade 191 Stier omkring Klemensker og Østerlars 197 Ny Bymidte i Østermarie

9 INTRODUKTION // Mulighedernes Land 8

10 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Mulighedernes Land 9

11

12 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Mulighedernes Land skaber udvikling med udgangspunkt i stedet I partnerskabet Mulighedernes Land har Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune de seneste seks år samarbejdet om at udvikle nye strategier og vise nye veje til positiv udvikling i Danmarks yderområder. Erfaringerne fra Mulighedernes Land bygger på 16 demonstrationsprojekter, der er realiseret i tre kommuner; Thisted, Lolland og Bornholm. Projekterne har alle det byggede miljø som omdrejningspunkt og spænder fra anlæg af stier og forbindelser mellem attraktioner over nye forenings- og aktivitetshuse til omdannelse af forladte fiskerihavne og store, tomme industrianlæg. Erfaringerne fra Mulighedernes Land viser, at det er muligt at højne livskvalitet og skabe fornyet tro på fremtiden ved at forbinde, gentænke og styrke yderområdernes stedbundne kvaliteter og ressourcer. Men erfaringerne er også, at forandringer først for alvor sker, når borgere, myndigheder og erhvervsliv formår at arbejde sammen og indgå i nye relationer og roller og ikke mindst formår at tiltrække udefrakommende ressourcer. Bogen samler og formidler erfaringerne fra Mulighedernes Land. Bogen er delt i to. Først del introducerer og samler erfaringer på tværs af de 16 projekter, mens anden del beskriver de 16 projekter. Første del af bogen indledes med en introduktion til Mulighedernes Land, en beskrivelse af de udfordringer, som yderområderne står over for, og en præsentation af det stedsbaserede perspektiv, som har været den røde tråd i udvikling af de 16 demonstrationsprojekter. Dernæst følger to afsnit, som opsamler erfaringer på tværs af de 16 projekter. I det første afsnit forklares udviklingsprocessen, og der samles op på de procesrelaterede pointer. Særligt er der fokus på de nye roller, som kommune, borgere, foreninger og udefrakommende aktører, såsom Realdania, har spillet i udviklingen og realiseringen af de 16 projekter. Andet afsnit sætter fokus på de tre overordnede strategier, som projekterne har arbejdet med: at forbinde, gentænke og styrke de stedbunde kvaliteter og ressourcer. 11 Anden del er opdelt i tre kapitler, der hvert indledes med en introduktion til en af de tre kommuner, efterfulgt af en beskrivelse af de fire-seks projekter, den pågældende kommune har gennemført. De enkelte projektbeskrivelser er selvstændige historier, som kan læses som inspiration uafhængigt af hinanden og resten af bogen. Projekterne kan også læses som forskellige eksempler på de tre strategier i kapitel 3: Forbind, gentænk og styrk.

13 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Det gode liv ved kysten forbedrer adgangen til kysten for både beboere, turister, fiskere og surfere Huse til overs fjerner tomme, forfaldne huse i et nyskabende samarbejde mellem borgere og kommune Thy og Hannæs på kryds og tværs binder Thisted Kommune sammen i et netværk af stier, som sikrer cyklende og gående adgang til naturen og gode forbindelser mellem landsbyerne Fra tomt til grønt i Vestervig åbner byen, så den vender sig ud mod de kvaliteter, der ligger bag hovedgaden: parken, åen og hallen Frøstrups nye samlingspunkt fjerner forfaldne huse og omdanner den gamle kro til samlingspunkt i en ny bymidte omgivet af store idrætsarealer og butiksliv langs hovedvejen Beboerhus for landsby netværk etablerer et fælleshus som mødested for beboere på tværs af landsbygrænser Ny bymidte i Østermarie omdanner parkeringspladsen foran Dagli Brugsen til byens nye mødested og aktivitetsplads Stier omkring Klemensker og Østerlars etablerer stier, som gør det nemmere for borgerne at komme ud i den smukke natur rundt om de to byer Sandvig Strand promenade giver Sandvig et mødested på kanten af byen ud mod dens største attraktion: kysten Graniteventyret og Hammerhavn genskaber de smukke, gamle granitmoler i den tidligere udskibningshavn, og der bygges et multi hus for de mange turister og lokale brugere Nyt liv i Vang Granitbrud omdanner et tidligere granitbrud til spektakulære rammer for natur- og fritidsliv Hasle Havnebad giver byens havn en ny attraktion som første skridt i omdannelse af havnen til byens nye mødested 12 Porten til Lolland undersøger, hvordan årlige besøgende i Knuthenborg kan bruges som løftestang for udvikling af de to landsbyer Bandholm og Hunseby- Maglemer Bedre boliger og nye mødesteder i Birket sætter fokus på, hvordan et nedslidt landsbymiljø kan løftes gennem nedrivninger, social indsats og et nyt aktivitetshus i den gamle skole Herregårdslandet Lolland viser, at Lolland er spækket med herregårde, som i dag tilbyder spændende oplevelser for turister og lokale Energilandsby Horslunde samler beboerne om at gøre landsbyen bæredygtig gennem energirenoveringer af private og offentlige bygninger

14 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Mulighedernes Land kort fortalt Mulighedernes Land er et partnerskab mellem Realdania og Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. Projektet fokuserer på turisme, bosætning, kulturarv og fysisk planlægning. Målet er at vise nye veje for udvikling i Danmarks yderområder. Succeskriteriet er ikke nødvendigvis økonomisk vækst, men at støtte og styrke områdernes eksisterende kvaliteter. På baggrund af analyser af udfordringer og muligheder i hver af de tre kommuner samt en omfattende borgerinddragelse udvalgte hver kommune fire-seks konkrete, fysiske demonstrationsprojekter, der er realiseret i perioden Demonstrationsprojekterne er udviklet i tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervsliv og er undervejs godkendt såvel politisk som af Realdania og øvrige samarbejdspartnere. Erfaringerne fra projekterne i de tre kommuner er samlet i et tværgående spor af projektsekretariatet, drevet af rådgivningsfirmaet Hausenberg. Projektsekretariatet har løbende faciliteret udveksling af idéer og erfaringer mellem de tre kommuner, bidraget med inspiration, igangsat mindre undersøgelser og formidlet resultater og erfaringer til en bredere målgruppe. Mulighedernes Land er tillige løbende blevet evalueret af Oxford Research. Mulighedernes Land lagde ud med et budget på 195 millioner kroner, hvoraf Realdania bidrog med 105 millioner kroner, på betingelse af, at de tre kommuner hver tilvejebragte 30 millioner kroner i medfinansiering, enten som kommunal finansiering eller via andre fonde og puljer. 15 millioner kroner er gået til sekretariatsbistand, videns- og erfaringsopsamling, formidling og evaluering samt samarbejde mellem kommunerne. Med videreudvikling af projekterne er det lykkedes at tiltrække yderligere 50 millioner kroner, således at Mulighedernes Lands samlede budget er på omkring 245 millioner kroner. 13 Projektet startede i 2007 og er afsluttet i Læs mere på Hvad er et yderområde? De danske yderområder kan karakteriseres på flere forskellige måder. I begrebet yderområde ligger, at områderne er placeret perifert i modsætning til noget centralt. Det centrale måles typisk ud fra både økonomisk vækst, befolkningsvækst og infrastrukturelle knudepunkter, som typisk koncentreres i de større byer. Her defineres et yderområde som et område, der er omfattet af en eller flere af de tre officielle definitioner, der gælder i forhold til fysiske planlægning, landdistriktsprogrammet og i forhold til EU s strukturfondsmidler. I en sådan afgrænsning af yderområder indgår det nordlige, vestlige og sydvestlige Jylland, området syd for Limfjorden, det nordlige Djursland, Bornholm, Lolland-Falster og en række mindre øer. Under denne definition hører således også de tre kommuner i Mulighedernes Land: Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune.

15 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Yderområdernes udfordringer Yderområderne i hele den vestlige verden står over for store udfordringer. I løbet af det 20. og starten af det 21. århundrede er beskæftigelsen inden for landbrug, fiskeri og industri faldet drastisk, mens nye arbejdspladser inden for service og viden primært skabes omkring de største byer. Forandringer i erhvervsstrukturen rammer især yderområderne, som i dag står over for en stor omstilling og skal finde nye roller at udfylde i et globalt orienteret videns- og servicesamfund. Når jobbene forsvinder i yderområderne, kan borgerne være nødsaget til at flytte, og færre flytter til, når der ikke er job at få. De høje uddannelseskrav i dag betyder samtidig, at unge ofte må forlade yderområdet for at studere i en storby, og mange vælger ikke at komme tilbage. Den aldrende lokale befolkning har til gengæld ikke samme behov for at flytte væk, og det forventes derfor, at andelen af ældre i yderkommuner vil stige i fremtiden. Med færre borgere i den arbejdsdygtige alder, lavere uddannelsesniveau og faldende beskatningsgrundlag sættes yderkommunerne under et økonomisk pres, og resultatet ses i en nedgang i detailhandelen, forfaldne og tomme huse og tiloversblevne industri- og produktionsanlæg Det resulterer i en nedgang i detailhandelen, flere tomme huse og tiloversblevne industri- og produktionsanlæg. 14 Centralisering har hidtil været den dominerende strategi for at få økonomien til at hænge sammen, med forringelse af den offentlige service i de mindre landsbyer som følge. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at opretholde lige vilkår alle steder, eller om vi er nødt til at erkende, at vilkårene er anderledes i yderområderne, og at udvikling dermed også skal ske på andre vilkår og med afsæt i de herlighedsværdier og potentialer, der er på det enkelte sted. Spørgsmålet om bosætning er et af de mest centrale i diskussionerne om yderområdernes udvikling. Hvilken form for bosætning ønsker yderområderne, og hvilken form for bosætning vil de kunne tiltrække i fremtiden? Er det realistisk at satse på bosætning i landsbyerne, eller er det kun hovedbyer som Thisted, Maribo og Rønne, der i fremtiden skal forvente at se nye beboere? Kan dagliglivet opretholdes og nye borgere tiltrækkes i nogle af de landsbyer, hvor det trods alt går godt nu? Hvad skal der til, for at det kan komme til at ske? Bornholm, Lolland og Thisted er tre kommuner, der alle har været under stort pres i den periode, Mulighedernes Land er gennemført. Partnerskabet blev indgået i 2007 med efterdønninger af kommunalreformens omkostningsfyldte og til tider svære centraliseringer. I 2008 sparkede første runde af finanskrisen ind med lukning af store arbejdspladser, og de seneste år har de tre kommuner gang på gang gennemgået sparerunder og centraliseringer. Det til trods er det lykkes de tre kommuner at finde og ikke mindst fundraise ressourcerne til at gennemføre storstilede udviklingsprojekter. De har bevist, at kriser også åbner for nye måder at se og gøre tingene på, hvor hver part yder med det, de er gode til, og alle tager ansvar for udviklingen i lokalsamfundene.

16 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Lolland Bornholm Thisted Hele landet 20% 00% 80% 60% 40% 20% 0% BEFOLKNINGSUDVIKLING. På landsplan har befolkningsudviklingen i Danmark været støt stigende i de sidste mange årtier, og Danmarks Statistik forventer, at udviklingen fortsætter. Kommunerne i yderområderne har dog ikke fulgt samme udvikling. I de fleste yderområder er befolkningstallet nedadgående, en udvikling, der forventes af fortsætte de næste tre årtier. (Kilde: Danmarks Statistik / 2012) % 80% SEKUNDÆRE ERHVERV 60% TERTIÆRE ERHVERV 40% 20% PRIMÆRE ERHVERV SEKUNDÆRE ERHVERV ÆNDRET ERHVERVSSTRUKTUR. Erhvervsstruktur: Udviklingen fra et landsbrugssamfund til et industrisamfund og nu et videnssamfund har ændret landbrugets rolle og betydning fra at være en del af den dominerende sektor for beskæftigelse og værditilvækst til at udgøre en langt mindre rolle for den danske økonomi. (Kilde: K.E. Bang, H. Frølich, J. Hassing, M. Poulsen og G. Størup / 2010: Virksomhedsøkonomi A1, Systime)

17 Yderområder i forandring De store udfordringer, som yderområderne står over for, kalder på forandringer og nye måder at se og skabe udvikling på. Fra før Mulighedernes Lands begyndelse i 2007 til afslutningen i 2012 har en række begivenheder sat dagordenen, ændret rammerne og skubbet til forestillingerne om de danske yderområdernes fremtid. Her er et udpluk Det internationale forbund European LEADER Association for Rural Development grundlægges og igangsætter Leader-programmet Realdania, Thisted Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune iværksætter Mulighedernes Land Bregninge kåres som den første Blomstrende Landsby OECD beskriver den stedsbaseret tilgang til udvikling i yderområder i rapporten The New Rural Paradigm Policies and Governance Weekendavisen bringer en artikelserie om yderområderne under overskriften Den rådne banan Landsplanredegørelsen Det nye Danmarkskort erstatter Landsplanredegørelse fra 2003 Et Danmark i balance og gør op med idéen om lige udvikling af land og by Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet oprettes, dengang under navnet Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen af Landsbysamfund sammenlægges.

18 DR s kampagne Danmark Knækker og Pengemagasinets Lukketid i landsbyen rejser debat om yderområdernes fremtid Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter lancerer en ny hjemmeside der giver én samlet indgang til viden om landdistrikterne Jan Gintberg rejser rundt i Danmark og tester humoren i Den rådne banan og finder den både morsom og tankevækkende En ændring i planloven giver kommunerne i yderområderne bedre mulighed for at planlægge til gavn for detailhandel, erhverv og boliger i landzoner og for at etablere nationalparker. En indsatspulje på 150 millioner kroner oprettes til nedrivning af forfaldne bygninger i yderom råderne Danmarks første landdistriktsminister, Carsten Hansen, udnævnes, og der oprettes et folketingsudvalg for landdistrikter og øer Landdistriktsprogrammet udmøntes for årene Den nye landdistriktsminister gør op med Udkantsdanmark og introducerer i stedet begreberne Forkantsdanmark og Vandkantsdanmark Lov om byfornyelse og udvikling af byerne ændres, så kommunerne får bedre mulighed for at gribe ind over for de allerdårligste boliger og kondemnere og nedrive tomme huse Realdania iværksætter kampagnen Stedet Tæller, der skal udvikle yderområdernes stedbundne potentialer Forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer fremsættes i november. Ændringsforslaget handler om at ændre fordelingsprincipperne for områdefornyelse med særligt sigte på at styrke mindre byer og landdistrikter. 17

19 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Perspektivet i Mulighedernes Land Det enkelte steds styrker og potentialer har været udgangspunkt for Mulighedernes Land. Målet har været at skabe nytænkende projekter, som tager udgangspunkt i de særlige kvaliteter og ressourcer, der er knyttet til det enkelte sted. Her introduceres det stedbundne perspektiv. Hvor stammer perspektivet fra? Hvordan er det anderledes end traditionel landdistriktsudvikling? Hvilke muligheder giver det at tage udgangspunkt i stedet? Og hvilke nye udfordringer giver idéen om stedbunden udvikling? Mulighedernes Land blev indledt i 2005 med et forprojekt, der havde til formål at afdække problemstillingerne i yderområderne og præcisere, hvordan et projekt med Realdania som initiativtager kunne bidrage til en positiv udvikling. På en konference og en workshop i 2006 udviklede eksperter, konsulenter, repræsentanter fra Miljøministeriets landsplanområde og de tre kommuner i fællesskab med Realdania grundlaget for Mulighedernes Land. Resultatet blev publiceret i rapporten Landdistrikter og Landsbyer ny dynamik i Danmarks yderområder og artikelsamlingen Udvikling i landdistrikter og landsbyer. 18 I artikelsamlingen og rapporten blev det slået fast, at yderområderne ikke skal konkurrere med de større byer omkring tilflytning og vækst, men i stedet fokusere på at fremhæve og understøtte de særegne styrker og kvaliteter, der er i yderområder, og som ikke findes, kan bygges eller skabes i og omkring de større byer. Fokus blev rettet mod at skabe gode rammer og livsvilkår for de, der bor i og besøger eller flytter til yderområderne, og det blev anbefalet at fokusere på bosætning, turisme og planlægning med udgangspunkt i områdernes etablerede styrker og stedbundne potentialer. Fra landbrugsstøtte til projektstøtte Mulighedernes Land står med sit stedbaserede perspektiv på skulderen af et nybrud inden for landdistriktsudvikling, som har været i gang de sidste 20 år. I Europa kom perspektivet i spil fra starten af 1990 erne, hvor EU begyndte at revidere sin landdistriktspolitik. Ved oprettelsen af det europæiske fællesskab efter 2. verdenskrig, var det afgørende at sikre et produktivt landbrug, som kunne brødføde Europas befolkning. EU s landdistriktspolitik fokuserede derfor i mange år næsten udelukkende på støtte til landbruget. I 1980 erne begyndte landbrugsstøtten dog at blive kritiseret for at være forældet. Landbruget producerede i mange tilfælde til overskudslagre, og landbruget spillede en stadig mindre rolle både økonomisk og i forhold til beskæftigelsen. Med faldende befolkningstal, aldrende befolkning og høj arbejdsløshed blev det tydeligt, at yderområderne trængte til en ny form for udvikling. I 1990 erne søsatte EU derfor det såkaldte Leader-program, som skulle arbejde for forbedret livskvalitet, bedre miljø og en diversificering af erhvervslivet, hvor landbrug, fiskeri og industri skulle suppleres med særligt turisme og videnserhverv. En projektbaseret udviklings-

20 INTRODUKTION // Mulighedernes Land STEDBUNDNE EKSISTERENDE POTENTIALER Fokus på de etablerede styrker og på at forædle regionen. Fokus på at styrke særligt bosætning og turisme gennem videreudvikling af regionens etablerede rammer, kulturarv, attraktioner, events, bomuligheder m.m. Fokus på de etablerede styrker i regionen. Og særligt fokus på at forædle den eksisterende kulturarv, det eksisterende erhvervsliv gennem innovation, nye relationer, nye produkter m.m. Evt. også styrket bosætning i form af dobbeltbosætning Fokus på helt nye tendenser og dermed en forvandling af regionen. Særlig fokus på at styrke bosætning, turisme og stedbundne virksomheder (ofte operationelle virksomheder) gennem videreudvikling af regionens etablerede rammer, attraktioner, events, bomuligheder m.m. Fokus på de nye potentialer i regionen. Særligt fokus på at nytænke boligformer, forvandle erhvervslivet og nytænke turismeprodukter. Udvikling af kreative, high tech og stærkt viden tunge virksomheder. NYE POTENTIALER STEDSUAFHÆNGIGT 19 Figur udviklet som del af Mulighedernes Lands forprojekt, 2006

21 INTRODUKTION // Mulighedernes Land tænkning blev introduceret, hvor støtten blev givet til enkelte projekter, som kunne søge om støtte gennem lokale Leader-grupper. I dag er denne rolle overtaget af de såkaldte Lokale AktionsGrupper (LAG er), som via midler fra EU støtter store og små lokalt forankrede udviklingsprojekter. En ny tilgang til udvikling af landdistrikter I 2006 beskrev OECD den fremvoksende nye tilgang til landdistriktsudvikling, som de i en rapport gav navnet det nye landdistriktsparadigme. Rapporten fra OECD kom, cirka på samme tidspunkt som Mulighedernes Land blev lanceret, og Mulighedernes Land lægger sig meget op af samme tænkning, hvor de enkelte landdistrikter, områder og steder forstås ud fra deres særegne vilkår og potentialer. Det nye landdistriktsparadigme kaldes nyt, fordi det står i modsætning til traditionel landdistriktspolitik. Traditionelt har landdistriktspolitik haft fokus på at støtte landbrug og fiskeri og på at skabe lige udviklingsmuligheder alle steder i de enkelte lande. Inden for det nye paradigme er der fokus på at udvikle det enkelte sted på baggrund af dets egne forudsætninger. 20 Økonomisk betyder skiftet en bevægelse væk fra de store, generelle sektor-støtteordninger, såsom landbrugsstøtte, hen mod mere målrettet projektstøtte, hvor lokale projekter modtager støtte med det mål, at projekterne på sigt skal være økonomisk bæredygtige. Samtidig betyder skiftet også et opgør med en politisk tænkning, hvor hvert ministerium og hver forvaltning inden for eksempelvis landbrug, fiskeri og infrastruktur sørger for deres eget fagområde uden den store indbyrdes koordination i forhold til lokale behov og ønsker. Det geografiske sted giver en konkret ramme, som myndigheder, borgere og virksomheder kan samles om og udvikle på tværs af fagområder og sektorer. Dette betyder ikke nødvendigvis, at alle deltagere ønsker det samme eller for den sags skyld har den samme magt, men det giver mulighed for at arbejde koordineret og helhedsorienteret med at skabe udvikling. Sagt med andre ord handler det om at få et områdes sociale og kulturelle kapital til at arbejde sammen med økonomisk kapital på en måde, hvor en kombination af bottomup og top-down skaber ejerskab og får placeret projekter og initiativer i en langsigtet strategisk tænkning. Stedbundne ressourcer Det stedsbundne perspektiv på udvikling giver en bred og dynamisk tilgang til udvikling, som ud over det traditionelle fokus på erhvervsliv inddrager kulturelle, organisatoriske og menneskelige ressourcer og potentialer. Potentialet kan ligge i stedets landskab og geografiske placering, i erhvervslivet eller kulturen på stedet eller i de mennesker, der bor på eller besøger stedet. Det er ikke muligt på forhånd at lave en udtømmende liste over, hvilke ressourcer et sted rummer. Herregårde og storslåede kyster er indlysende potentialer, mens særligt de sociale og menneskelige ressourcer i form af selvforståelse, identitet, engagement, viden og netværk forudsætter analyse og dialog for at kunne blive aktiveret. Og ofte ligger de store potentialer i at skabe udvikling, der bygger på flere af stedets kvaliteter og forbinder ressourcerne på nye måder og med omverdenen.

22 INTRODUKTION // Mulighedernes Land 21

23 INTRODUKTION // Mulighedernes Land Stedet kan ikke stå alene Selvom det stedsbaserede perspektiv i løbet af de sidste 20 år er blevet stadig mere udbredt og integreret i landdistriktspolitikken, er det vigtigt at anerkende de begrænsninger og udfordringer, der er ved at arbejde med udgangspunkt i stedet. Her kan i hvert fald peges på fire udfordringer. For det første kan den projektorienterede støtte føre til, at det er de ressourcestærke personer, landsbyer, kommuner og regioner, der får tiltrukket flest midler. For det andet kan fokusset på bottom-up og borgerdrevne projekter føre til, at det strategiske perspektiv forsvinder. Med andre ord er der risiko for at ende med mange små og tilfældige projekter, der ikke spiller sammen med øvrige initiativer i et område. For det tredje kan fokusset på gode idéer og forankring skabe projekter, der er meget personafhængige og dermed også sårbare for personudskiftninger. Endelig kan det være svært at vurdere effekten af projekter. Der er behov for at supplere traditionelle geografiske og demografiske og økonomiske vækstparametre med nye begreber og metoder for at forstå og måle effekterne af de tværgående indsatser og for at kunne vurdere indsatserne kvalitativt i forhold til den kontekst, de indgår i. Derudover kan det stedsbundne perspektiv ikke alene skabe den nødvendige udvikling i yderområderne. Samtidig med at der gives støtte til en lang række konkrete projekter, som skaber lokal udvikling, kæmper yderområderne således fortsat en kamp for at forbedre og sikre de overordnede rammevilkår i form af blandt andet bredbåndsforbindelser, offentlig transport, uddannelsesinstitutioner og offentlig arbejdspladser. 22

24 INTRODUKTION // Mulighedernes Land 23

25

26 Udvikling med udgangspunkt i stedet

27 26

28 Projektbaseret udvikling 27

29 28

30 BAGGRUND // Projektbaseret udvikling Erfaringer fra Mulighedernes Land Erfaringerne fra Mulighedernes Land viser, at udvikling i yderområderne om noget handler om at kunne samarbejde på tværs af steder, fag, forvaltninger og sektorer. Samarbejdet med Realdania har givet de tre deltagende kommuner en afgørende økonomisk støtte til at iværksætte udviklingsprojekter på trods af pressede kommunalbudgetter. Samtidig har det styrket kommunernes evner til at samarbejde med civilsamfundet og tiltrække finansiering og investeringer udefra. Idéer og initiativer til de 16 projekter i Mulighedernes Land er kommet både fra borgere og fra kommunen. Det centrale for, om en idé bliver til et projekt, der skaber foradring, er, at parterne formår at inddrage og bruge hinandens kompetencer både i udviklingen, realiseringen og driften af projektet. Borgere med idéer og initiativ har i Mulighedernes Land organiseret sig og er blevet en seriøs samarbejdspartner for kommunen. Samtidig har de tre kommuner været åbne og modtagelige for nye idéer, og de har i dialog med Realdania udviklet og tilpasset idéerne, så de både har lokal værdi, understøtter kommunernes udviklingsstrategier og rummer en demonstrationsværdi, der peger ud over det enkelte projekt til inspiration for andre yderområder. I dette kapitel videregives de erfaringer fra Mulighedernes Land, der handler om at få udvikling til at ske og sprede sig ved at arbejde med demonstrations- og udviklingsprojekter, der bygger på stedets ressourcer. Første afsnit giver et overblik over Mulighedernes Lands organisation og proces og beskriver de muligheder og udfordringer, det har givet for projektbaseret udvikling i de tre kommuner. Andet afsnit beskriver, hvordan de tre kommuner på forskellig vis har organiseret sig og arbejdet med Mulighedernes Land, samt hvilke erfaringer de har gjort sig. Endelig beskriver tredje og sidste afsnit de generelle erfaringer, projektparterne har gjort sig på tværs af kommuner og projekter. 29

Mulighedernes Land. Nye veje til udvikling i yderområder. Kontakt /

Mulighedernes Land. Nye veje til udvikling i yderområder. Kontakt / Mulighedernes Land Nye veje til udvikling i yderområder Kontakt / Realdania Projektleder Karen Skou Jarmers Plads 2 1551 København V Telefon: +45 70 11 66 66 E-mail: ks@realdania.dk www.realdania.dk Bornholms

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PÅ VEJ I MULIGHEDERNES LAND

PÅ VEJ I MULIGHEDERNES LAND PÅ VEJ I MULIGHEDERNES LAND Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme MULIGHEDERNES LAND På vej i Mulighedernes Land, Projektudvikling i det nye landdistriktsparadigme er udgivet af Realdania.

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund?

Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund? 14. 26. maj juni 2008 Mulighedernes Land Hvad er landdistrikternes rolle i det urbaniserede videnssamfund? Af Signe Sloth Hansen, Hausenberg og Karen Skou, Realdania 14. maj 2008 Præmisserne for udvikling

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER

BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER BOLIGMARKEDET UDENFOR DE STØRRE BYER OPLÆG PÅ LANDDISTRIKTSRÅDET ÅRSMØDE, MARIAGERFJORD KOMMUNE D. 27.JANUAR 2015 JESPER OLE JENSEN, SBI /AAU-KBH Mange årsager til udfordringer i landdistrikter Baggrund

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

YDEROMRÅDERNES POTENTIALER

YDEROMRÅDERNES POTENTIALER YDEROMRÅDERNES POTENTIALER ansøgningsrunde 2013 www.realdania.dk Stedet Tæller er en Realdania-kampagne, der frem til 2016 skal være med til at udvikle og udnytte de stedbundne potentialer, der kan bidrage

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA.

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. - - Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. Det nyrenoverede sted her, er et fantastisk eksempel på hvad der kan ske når

Læs mere

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER

Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER Mulighedernes Land ERFARINGER FRA 16 PROJEKTER MULIGHEDERNES LAND - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 6 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011

Bygningskultur Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot. side maj 2011 Seminar om Kulturarv i planstrategien d. 7. april på Gram slot side 1 Bygningskultur 2015 er en satsning på at kvalificere arbejdet med den danske bygningsarv ud fra 2 overordnede spor: En systematisk

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen

1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplanen Forhave på forkant Ansøgning fra Vordingborg Kommune til kampagnen Yderområder på forkant UDKAST d. 7. januar Vordingborg Kommune har siden kommunesammenlægningen haft fokus på, at der ikke opstår for

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter

Mulighedernes Land. erfaringer fra 16 projekter. Kontakt / mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter mulighedernes land - erfaringer fra 16 projekter Yderområderne står over for massive udfordringer. Borgere og arbejdspladser bevæger sig i et tilsyneladende ubrydeligt mønster mod de største byer, og det

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER

MULIGHEDERNES LAND BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE MULIGHEDERNES LAND NYE VEJE TIL UDVIKLING AF DANSKE YDER OMRÅDER Mulighedernes Land vil udvikle og afprøve nye strategier til positiv udvikling i landdistrikter og landsbyer i

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot

ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot ZebraByer i Roskilde Kommune konkretisering af pilot Baggrund & projektidé Følgende er en konkretisering af hvordan løsningen ZebraByer, i samarbejde med lokalsamfund, lokale decentrale institutioner samt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund

Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense. Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Bosætning og fritidsliv som udviklingsdriver Frederiksund, Odsherred og Odense Lone Søderkvist Kristensen & Dorthe Hedensted Lund Nye muligheder for det sydlige Hornsherred, Frederikssund Proces Åben workshop

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case

At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case At udnytte stedbundne potentialer En nordvestjysk case Gertrud Jørgensen & Anne Tietjen Københavns Universitet Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning Åben Land konferencen, 27. juni 2014 Thisted

Læs mere

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune

Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune Demokratistrategi for 2007 Lolland Kommune November 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Indsatsområder...3 3. Målsætninger for demokratistrategien...4 4. Fem forskellige former for dialog med

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere