SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993"

Transkript

1 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark Referat af generalforsamling Indbydelse til Slægtsforskertræf Kildeindtastningsprojektet BK-Nyt Fæsteprotokoller Nyt fra BBS-verdenen...26 Læsekredsen...31 Læserbrev...32 Rekonstruktion af forsvundne kilder...33 Det nye Forskerregister...35 Flere læsepladser på Landsarkivet i Viborg...36 DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

2 DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK Formand: Svend-Erik Christiansen, Hvedebjergvej 24, 8220 Brabrand Næstformand: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 København Ø Kasserer: Per Burchardi, N.W. Larsens Vej 14, 3080 Tikøb Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hanne Marie Rud, Egebjergtoften 122, 2750 Ballerup Arne Julin, Hovedgaden 75, 4050 Skibby Villy Danielsen, Vodroffsvej 27, l.tv Frederiksberg C Bent Pilgaard, Randersvej 29, 8800 Viborg Jens Verner Nielsen, Bagergyden 1, Høruphav, 6470 Sydals, Slægt & Data, redaktion: Ansvarshavende Hanne Marie Rud, Egebjergtoften 122, 2750 Ballerup Ekspedition Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Repræsentant fra Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie: Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Eftertryk med kildeangivelse tilladt. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale. Artiklernes indhold står for forfatternes holdning. Hvis forfatter ikke er angivet er det meddelelser fra bestyrelsen. Bladet sendes gratis til foreningens medlemmer. Medlemskontingent for 1993: 80,- kr. Girokonto DIS-Danmark v. Per Burchardi. Deadline for indsendt materiale er 15. juli 93, 15. okt 93 Oplag 1050 stk ISSN

3 Kalender efteråret 1993 Hvor intet andet er nævnt finder møderne sted i vores faste mødelokale i N. Zahles Seminarieskoles Festsal, Nørre Voldgade 5, stuen, København K. Skråt over for Nørreport Station, så det er nemt at komme dertil med S-tog. Der går også mange busser dertil, ligesom der er gode parkeringsmuligheder. Deltagergebyret er som sædvanligt 20 kr. pro persona, som betales ved indgangen. DIS er pr. 1. maj blevet momsregistreret, og det betyder, at vi skal betale moms af deltagergebyret. Vi har imidlertid besluttet at momsen i en periode er inkluderet i de 20 kr. Tilmelding er nødvendig af hensyn til det praktiske arrangement (f.eks. kopiering af materiale) og fordi der ved nogle møder er begrænset deltagerantal. Tilmelding - skriftligt eller telefonisk (evt. via BBS) - senest 3 dage før mødet - til: Elsebeth Paikin, Kildevænget 37, 2100 Kbh , fidonetadr: 2:234/99.8 HUSK at opgive telefonnummer ved tilmelding. Dette er nødvendigt af hensyn til evt. ændring af mødetidspunkt, aflysning eller lignende. Til de møder, hvor der er begrænset deltagerantal, er det et krav fra de institutioner, vi besøger, at antallet af deltagere holdes nede, og det er derfor absolut nødvendigt i forvejen at tilmelde sig arrangementerne. Ring eller skriv i god tid, da disse arrangementer erfaringsmæssigt hurtigt bliver overtegnede. Lørdag den 19. juni 1993 kl. 14: BREDE-MUSEET I.C.Modewegsvej, Brede-Lyngby. Brede-museet har bedt DIS om at fortælle om sine aktiviteter, især om slægtsforskningsprogrammer og kildeindtastningsprojektet med eksempler fra kirkebøger, folketællinger og andre kilder. Derefter rundvandring på museet. Dette møde er ligesom næste møde den 4.sept. på Frilandsmuseet åbne møder, dvs. alle - også ikke-dismedlemmer - er velkomne, og møderne bliver også annonceret af Frilandsmuseet. Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig. Lørdag den 4. september 1993 kl. 14: FRILANDSMUSEET-MUSEET i Lyngby Samme emne som ovenfor, dog selvfølgelig med mulighed for rundvandring på Frilandsmuseet efter foredraget. Torsdag den 23. september 1993, kl. 19:30 Er en scanner drømmen? Erik Helmer Nielsen vil som en opfølgning af artiklerne i Slægt & Data nr. 1 og 2, 1993 fortælle om og vise de muligheder - og besværligheder - en scanner kan give. 3

4 Mandag den 4. oktober 1993, kl. 14: DET KONGELIGE BIBILIOTEK (begrænset deltagerantal). Møderne på Det Kongelige Bibliotek har været et tilløbsstykke, og mange tilmeldte sig for sent. Derfor er der arrangeret endnu et besøg. Vi mødes k. 13:45 ved hovedindgangen til Det Kongelige Bibliotek (gennem porten til højre for Rigsarkivets indgang, gennem Det Kgl. Biblioteks have øg indgangen midtfor). Det Kgl. Bibi. har en billed- og en håndskriftsafdeling, begge meget righoldige og spændende for slægtsforskere. Der vil blive fortalt om, hvad man kan finde i samlingerne og hvordan. Tirsdag den 19, oktober 1993, kl. 19:30 Adjunkt Gunner Lind, Københavns Universitet, - titlen på foredraget kommer i næste nummer af Slægt & Data, men det kan dog røbes, at han vil fortælle om sit arbejde med officerer i 1600 tallet. Lørdag den 6. november 1993 kl. 10 STADSARKIVET, KØBENHAVNS RÅDHUS (begrænset deltagerantal). Besøget i foråret blev hurtigt overtegnet, og vi har derfor arrangeret et nyt besøg. Besøget vil hovedsagelig have interesse for dem, der forsker i København. Stadsarkivet har arkivalier for alle dele af det københavnske bystyres virksomhed tilbage til middelalderen, dog mest fra tiden efter Københavns brand Vigtige samlinger for slægtsforskeren er borgerskabsprotokoller, lavsarkiver, 'politimandtal', borgerlige vielser m.m. Vi vil bl.a. få fortalt om arkivalierne, og hvorledes man finder dem. Herefter vil interesserede få mulighed for at arbejde på læsesalen, hvorfor det er en god idé at medbringe noter fra ens forskning. Læsesalen lukker kl. 12w. Torsdag den 18. november 1993 kl. 19:30: Hvorfra - Hvorhen? De gængse spørgsmål, som stilles af slægtsforskere. Finn Andersen, Landsarkivet i København, tidligere formand for DIS, nu formand for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, vil fortælle om kilder, som registrerer folk, der flytter eller rejser fra et sted til et andet med hovedvægten på det kildemateriale, som kun sjældent bruges af slægtsforskere. Lørdag den 4. december 1993 kl. 13:30: Møde med introduktion til slægtsforskningsprogrammer for begyndere. Nærmere besked i næste Slægt & Data (sept. 93). Dragør-mødet den 15. maj 1993 måtte desværre aflyses, da arkivaren blev forhindret. Vi vil forsøge at arrangere mødet i efteråret. 4

5 Scanning af billeder af Erik Helmer Nielsen. 2. Del i er vant til at betragte farvefotografier og farvefjernsyn som en selvfølge. et sort/hvidt billede. fylder således typisk 3 gange så meget som Mange, som har en PC i dag har også en farveskærm til denne. Ved at canne et Et sort/hvidt billede kan scannes med et forskelligt antal gråtoner, og noget tilsvarende billede med en farvescanner kan vi vise billedet med flotte farver på en PC skærm, gælder for et farvebillede. Gode scannere har og vi kan også printe det i farver på en op til 256 gråtoner, og det gælder også for farveprinter. farvescannere bare for hver af farverne. Med 256 forskellige toner i hver af de tre grundfarver, får vi ialt 256*256*256 = ca Selv om der er uendelig mange farver i naturen, siger farveteorien, at alle farver kan millioner forskellige farver. opbygges ud fra kun tre farver - nemlig rød, grøn og blå. Hvis vi nøjes med 64 toner, får vi et lidt mere overskueligt tal, nemlig 64*64*64 = forskellige farver. Da PC'ens VGA farvesystem i sin tid blev fastlagt, blev det begrænset til kun at kunne håndtere 256 forskellige farver ad gangen, men disse 256 farver kan heldigvis vælges vilkårligt ud af de ovennævnte farver. Med de 256 forskellige farver er det muligt at få en Billedet viser en såkaldt farvetrekant. De tre ganske god tilnærmelse til alle farverne i grundfarver, som kan bruges til at danne langt de fleste billeder. De udvalgte 256 næsten alle andre farver, ligger i hvert sit farver kaldes farvepaletten. hjøme af trekanten (mærket red, green og blue). Ved scanning af et farvebillede er fremgangsmåden stort set som for et sort/hvidt En farvescanner behøver derfor også kun at billede. Vi beder blot scannerprogrammct om afsøge billedet for dets indhold af disse tre at scanne i farver, og vi vælger f.eks. at grundfarver. Scanneren afleverer derefter scanne med de 64 toner pr. farve. Dette disse tre farvekomponenter til PC'en på svarer til PC'ens maksimale farveområde tilsvarende måde som den ene komponent, (dette omtales også som farvers der er i et sort/hvidt billede. Et farvebillede scanning eller som 6 bit farvescanning). 5

6 Formater af billedfiler. En billedfil er betegnelsen på det elektroniske billede, som er lagret i PC'en. Denne billedfil kan opbygges på mange forskellig måder, man taler om forskellige fonnater for filen. Det elektroniske billede, som scanneren afleverer til PC'en, er normalt i et specielt format, som hører til den pågældende scanner. En sådan rå scannerfil kan blive endog meget stor. Tænker vi os, at vi scanner et almindeligt farvebillede på 10*15 cm med en opløsning på 300 dpi og i farver vil det fylde ca. 4.7 Mbyte. Hvis vi scanner det samme billede i sort/hvidt med 256 gråtoner bliver størrelsen på 2.1 Mbyte. Et farvebillede i A4 størrelse vil fylde 19.2 Mbyte. En så stor billedfil er meget besværlig at arbejde med, så vi kan blive tvunget til at sætte opløsningen ned til f.eks. 100 dpi, herved falder størrelsen med 9 gange til 2.1 Mbyte. De billedfiler som scanneren afleverer kan ikke bruges direkte. Billedet skal først reduceres til kun at indeholder 256 forskellige farver, og disse farver skal da helst være dem, der repræsenterer billedet bedst. Det kan f.eks. ske ved at udsøge de 256 mest anvendte farver i billedet og opbygge en farvepalette på basis af disse farver. De resterende farver tilnærmes med den farve, som ligger nærmest i paletten. Denne komplicerede proces skal ske med et program, som svarer til netop den scanner, der er anvendt. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at scanneren leveres med de rigtige programmer til dette formål. Processen kaldes paletteoptimering og den indebærer udover dannelsen af selve paletten, at det oprindeligt scannede billede konverteres til et format, som kan behandles af PC'en, d.v.s bl.a kan vises på skærmen. Der er i tidens løb opfundet et stort antal formater for billedfiler. Nogle formater er vectorformater, andre er rasterformater. Det er kun rasterformater, der kan anvendes til scannede billede. De benævnes ofte med de tre bogstaver, som deres DOS n$vn ender på. De mest almindelige er PCX filer, TIF filér, CUT filer og GIF filér. PCX formatet er udviklet af ZSoft Corporation. Det er en industristandard, som praktisk taget alle programmer kan bruge. Det udmærker sig ved at billedfilerne fylder rimeligt lidt og ved at være godt til at håndtere farver. Det er derfor et praktisk format til både at opbevare og redigere scannede billeder i. Det ovennævnte eksempel på et scannet billede på 4.7 Mbyte vil i PCX format blive reduceret til ca. 1/3, d.v.s. omkring 1.5 Mbyte, afhængig af biliedind- holdet. Krav til PC'en. Et scannet billede fylder som nævnt meget, typisk i størrelsesordenen Mbyte for farvebilleders vedkommende. Det er derfor nødvendigt at have en PC med en stor harddisk. I mange PC'er er det muligt at installere to harddiske. En ekstra harddisk skal være af 6

7 samme type som den bestående, almindelige navne på typer er MFM, RLL, ESDI, SCSI og IDE. En IDE disk på 80 Mbyte kan fås for ca kr. praksis en processor til sin styring sammen med en såkaldt memory manager (f.eks. Quarterdeck s QEMM386, pris ca kr.). Det billede man får at se på PC skærmen afhænger foruden af selve skærmen i høj grad af skærmkortet. Udovfcr en god VGA skærm er det nødvendigt at have et VGA kort for at kunne se farver og gråtoner. Et standard VGA kort kan kun vise 64 gråtoner og 256 farver i en ringe opløsning på 320*200 dots. Hvis man vil have et bedre billede, skal der bruges et såkaldt SuperVGA skærmkort, som med 1 Mbyte RAM kan vise 256 farver i såvel 640*480 som 800*600 og 1024*768 dots opløsning. SuperVGA kort kræver specielle drivere (et slags hjælpeprogram) til PC programmerne. Et meget udbredt kort, som har drivere til mange programmer, er kortet TSENG 4000 (pris ca kr.). Hvis man ønsker at redigere i et billede, der fylder 1 Mbyte eller endnu mere, er det nødvendigt med en hukommelse i PC'en der er væsentlig større end den selve billedet kræver. Denne hukommelse må da være såkaldt udvidet hukommelse, d.v.s. hukommelse udover DOS områdets 640 Kbyte. En PC med 6-8 Mbyte hukommelse kan let blive nødvendig (koster ca. 250 kr. pr. Mbyte). En sådan hukommelse kræver i Processorens hastighed i MHz (16, 25 eller måske 50 MHz) har kun betydning for ens egen tålmodighed. Større billedredigeringer kræver meget af processoren, og en langsom processor kan være utålelig lang tid om at blive færdig med sit arbejde. Udskrift af Billeder. Næsten alle printere til PC'er er i stand til at udskrive et sort/hvidt billede. Billedet skal dog som tidligere nævnt først være halvtonet, da printeren ikke kan vise gråtoner. Den almindeligste PC printer er matrixprinteren. Den bør til billedbrug være af en type med 24 nåle. Det giver en opløsning på 180 dpi på papiret, og det er tilstrækkeligt til at få et nogenlunde pænt resultat. Matrixprintere er billige og robuste, og de har den fordel, at de kan skrive på næsten alle papirtyper og på såvel endeløse baner som løse ark. De har den ulempe at de støjer meget. De fås til priser fra ca kr. En anden populær type er baseret på 'InkJet' princippet (på dansk blæksprutte ). De nyere af disse har opløsninger på 300 dpi eller 7

8 mere, og de kan præstere tilsvarende gode billeder. De fås både i sort/hvid og i farve versioner. De sort/hvide koster omtrent det samme som en matrixprinter, men de er dyrere i drift. Mange kræver specielt papir for at skrive pænt. De er som oftest kun til løse ark. Et næsten professionelt resultat kan fås med såkaldte LED printere (tidligere kaldet Laser printere). De har opløsninger på dpi, men kan kun anvende løse ark. De billigste skriver fra 4-10 sider pr. minut og koster fra ca kr. og opefter. PC programmer til billedbehandling. Programmer til billedbehandling kan deles i to grupper, det (de) der følger med scanneren, og dem det er nødvendigt eller ønskeligt, at anskaffe separat. Scannerprogrammet skal som tidligere nævnt ud over at styre scanneren kunne levere billedet i eet eller flere af standardformaterne, f.eks. PCX. For farvescannere skal programmet også kunne lave paletteoptimering (det kan være praktisk også for sort/hvide billeder). Mange programmer kan herudover redigere lidt i det færdigscannede billede, f.eks. lave halvtoning og ændre kontrast og lysstyrke. Supplerende programmer anskaffes for to hovedformål. Det første og simpleste formål er, at kunne vise billedet på PC'ens skærm og cvt. på en printer, det andet omfatter redigering og andre ændringer/forbedringer af billedet. Et meget kendt program til blot at vise billeder på skærmen er programmet VPIC (View PICicture, version 5) fra Bob Mont- gomery. Det er et sharewareprogram som kun koster $15 i registrering. Det kan vise mange forskellige formater og det kan også konvertere imellem dem. Et andet tilsvarende sharewareprogram er Graphic Workshop (GWS version 6.1) fra Alchemy. Det koster $40, men det kan også en dél mere end VPIC, bl.a. lave halvtoning og printe billederne. Billige tegneprogrammer, som f.eks. share- wareprogrammeme DeskTop Paint' fra Alchemy (DTP23 og DTP256 til henholdsvis sort/hvidt og farver) eller købeprogrammer som 'Dr.Halo' eller 'Paintbrush for Windows' kan udover at vise billedet og skrive det ud på papir også lave visse beskedne tilpasninger af billedet, f.eks. ændring af billedstørrelsen, men til egentlig billedredigering Ovenstående gråtonehistogram viser scanningen af et billede med god og jævn gråtonegengivelse. Et sådant billede vil normalt ikke kræve nogen større billedredigering. jl jiiiil.. j A A A L o w : SD m M id : l 3 9 H i g h : l 9? 8

9 Anderledes forholder det sig, hvis man scanner billeder af dårlig kvalitet, som f.eks. et gammelt falmet fotografi med få og dårlige gråtoner, som vist på det andet histogram på forrige side. Så får man brug for mere kraftige programmer til billedredigering. De kaldes undertiden mørkekammer-programmer, da de kan lave tilsvarende ting (og mere til), som en fotograf kan i sit mørkekammer. Det kan være tilretning af kontrast og lysstyrke, justering af gråton.eområdet eller af farvetonerne, gamma-korrektioner og retoucheringer m.m. Til programmer af denne type hører f.eks. Micrografx 'Picture Publisher', Aldus Photo- Styler' eller CorelDraw's avancerede 'Photo- Paint'. CorelDraw vers. 3.0 kan i amerikansk version fås på lavprismarkedet til ca kr. Et billigere alternativ kan fås fra ZSoft Corporation, som har opfundet PCX formatet. De har et godt og brugbart program ved navn 'PC Paintbrush 5+' til en pris på ca. Kr Dette program ligner 'Photo-Paint' og det kan lave de mest almindelige ændringer og redigeringer i et rasterbillede. Mere komplicerede ting som bl.a. gamma- korrektioner kan det ikke klare. De nævnte programmer er ikke egnede til tekstbehandling. For at kunne skrive både tekst og billeder ud samtidig på samme side af et papir er det nødvendigt at bruge enten et såkaldt desktop publishing program eller et af de større tekstbehandlingsprogrammer, som f.eks. WordPerfect. WordPerfect kan umiddelbart flette de tidligere omtalte PCX billedfiler ind i en tekst. Det kan i engelsk version fås på lavprismarkedet fra omkring 2500 kr. Afslutning Udstyr til scanning af billeder kan i dag fås til priser i samme prisleje som andet PC udstyr. Man skal dog være opmærksom på eventuelle omkostninger til en modernisering af PC'en, samt ikke mindst udgifter til programmer til mere avanceret billedbehandling, udskrift m.m. Selve det at scanne et billede kan i første omgang virke lidt kompliceret, men her gælder det som for alt andet, at når man først er blevet fortrolig med det så går det meget nemmere. Med lidt øvelse er det ikke vanskeligere at bruge en scanner end en printer. Begge dele. kan godt drille lidt en gang imellem. Erik Helmer Nielsen Hedager Greve Bog-Ideer til slægtsforskningen K. Prange: Mit navn er Jensen. Danmarks Radio A. Fabritius og H. Hatt: Håndbog i Slægtsforskning. J. H. Schultz Forlag A.L. Alstrøm: Lær slægtsforskning. Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

10 P apirlø se aner - e lle r endeløse baner? af Elsebeth Paikin I nspireret af spørgsmål fra slægtsforskere, med interesse for EDB og fra DIS-medlemmer samt af en diskussion i slægtsforskningskonferencen på BBS eme vil jeg hermed lægge op til debat om følgende emne: Hvor ofte, hvor meget og hvordan skal man skrive de data, man har i computeren, ud på papir - og hvorledes skal man organisere opbevaringen af disse udskrifter? Der er - naturligvis - mange forskellige holdninger til disse spørgsmål, og det er netop disse, jeg mener kunne være gavnlige at få kendskab til gennem en debat her i bladet. Jeg håber derfor, at mange efter at have læst det følgende vil fare i blækhuset eller til computeren og give deres mening til kende. Det fylder mere end man anerl Som udgangspunkt vil jeg tage mine egne data. Jeg har ca personer indtastet i mit slægtsforskningsprogram. Heraf er ca mine eller min mands forfædre, efterkommere af disse - eller aner til dem, der er indgift i slægterne. Skulle dette printes ud ville det i bogstaveligste forstand blive i lange baner! Hvis vi går ud fra, at hver person skal skrives ud på et ark papir (nogle fylder både 2 og 3 sider med alle noter) ville det give 2000 ark papir. Jeg går her ud fra, at selv om man udskriver familiegruppeskemaer, vil det kræve 2 sådanne pr. ægtepar, idet de fleste nok gerne vil have et ark for hver person. Nøjes vi med 1 familiegruppeskema pr. ægteskab vil det nedsætte papirmængden til 1000 ark. Nøjes vi endvidere med kun at udskrive skemaer for de personer, man ved mere om, end blot fødselsdag, vielsesdag og dødsdag, vil papirmængden skønsmæssigt kunne begrænses til 600 ark. Og det er stadigvæk en hel del - og vil fylde nogle ringbind. Dertil kommer, at man naturligvis også vil have anetræer og evt. efterslægtstræer udskrevet for at lette overblikket over slægtens forgreninger. En anetavle for 16 generationer vil komme til at fylde en ark - alt efter hvor mange huller eller anesammenfald der forekomme^. Nøjes man med 12 generationer, vil det fylde 73 ark. Efterslægtstavler vil jeg ikke engang gætte på - det er jo meget forskelligt, hvor meget de fylder. Lad os antage, at vi kun samler oplysninger om de 'såkaldte' 32 aner - og kun dem! Så vil familiegruppeskemaer og anetavler fylde i alt 73 ark - og det er jo til at overse. Udskrifter vil altså fylde fra , hvis vi sætter grænser. 10

11 Hvor ofte skal man udskrive? Der er mange, der bruger papirudskrifter som sikkerhedskopi. Og lad mig sige det rent ud - det er en dårlig og lidet hensigtsmæssig måde at tage sikkerhedskopi på. Skulle harddisken sætte ud, må man indtaste det hele igen! Og hvem har lyst til det? Sikkerhedskopiering (backup) er vigtigt, nødvendigt og fornuftigt! Men sikkerhedskopiering skal foregå til disketter eller tape. Backup tager man f.eks. hv^er uge - men på 2-3 forskellige sæt disketter. Altså: 1. uge: 2 sæt disketter med ens backup (Backup sæt 1 og 2) 2. uge: 1 nyt sæt disketter med en backup (Backup sæt 3) 3. uge: Backup på sæt 1 fra 1. uge. 4. uge: Backup på sæt 2 fra 1. uge. 5. uge: Backup på sæt 3 fra 2. uge. 6. uge: Backup på sæt 1 fra 3. uge... og så videre. På den måde er man sikker på ikke at miste ret meget, hvis uheldet er ude. Skulle man nu i begyndelsen af uge 3 være så heldig at få en masse nye og spændende oplysninger og samtidig have tid til at taste det ind i slægtsforskningsprogrammet, så er der måske dage til næste backup. Man kan så vurdere, hvorvidt man har lyst til at skulle taste det hele ind igen, eller om man vil tage en ekstra sikkerhedskopi, selv om det er uden for nummer. En sådan ekstra backup tages på det sæt disketter, der ellers skulle have været brugt næste gang. Ligeledes kan man tage backup hver dag, hvis man indtaster meget hver dag, og man kan selvfølgelig have et system med 7 forskellige sæt disketter, et til hver ugedag. På den måde er man sikker på ikke at miste det store arbejde, man har udført. Svaret på, hvor ofte man skal udskrive data, er efter min mening klart: Når det er absolut nødvendigt. Og med nødvendigt mener jeg en af følgende situationer: 1. Hvis man skal give oplysninger til en person, der ikke har computer (slægtsforskerkollega eller familiemedlem). 2. Hvis man skal på arkivet og ikke har en bærbar computer, kan man skrive det ud, man agter at arbejde med. Det kan være familiegruppeskemaer, lister over alle der boede i det sogn, andre lister efter behov, ane- eller efterslægtstavler. 3. Hvis man skal udgive en slægtshistorie eller lignende - så er det naturligvis nødvendigt at udskrive sine data. - og endelig 4. (stort set identisk med punkt 3.) når man er helt færdig med sin forskning i en af grenene. (Hvornår er man forresten det?) 5. Når man ikke har andet at lave. 11

12 Logo til D IS -D anm ark? - Ideer ønskes! B estyrelsen har talt om, at Slægt & Data har brug for en ansigtsløftning, og DIS-Danmark har ligeledes brug for et logo og brevhovede, der kan præsentere os pænt over for omverdenen. Imidlertid har det dels knebet med tiden, dels med ideerne - ingen i bestyrelsen har specielle evner eller uddannelser, der giver forudsætning for et sådant arbejde. måske kun typerne kan bruges i både Slægt & Data's hoved. Mange kalder vores forening: Slægt & Data, og mange forstår ikke, hvad DIS står for (der er efterhånden mange andre foreninger, der bruger forkortelsen DIS), og vi finder det derfor af betydning, at vi udadtil kan præsentere os på en letgenkendelig og meget geme letforståelig måde. Vi vil derfor opfordre enhver, der har et forslag eller idé, til at skrive til os. Måske er der blandt vore medlemmer en med specielle kreative evner eller specielle forudsætninger. Vi kunne tænke os 1. Et logo eller ideogram, der klart indeholder essensen af DIS-Danmarks virke - det lyder måske svært, men egentlig skal det blot rumme noget med en computer og noget slægtsforskning. Dette logo skulle så erstatte den - efterhånden noget bedagede computer, der er trykt i Slægt & Data's hoved. Endvidere skulle logoet kunne bruges på brevpapir eller andre udsendelser, ligesom det kunne indgå i skærmbilleder i vores programmer. Kom frit frem med enhver idé... Ideer og forslag kan blive trykt i næste nummer af Slægt & Data - hvis der kommer rigtig mange, bliver det muligvis nødvendigt, at bestyrelsen nedsætter en 'ad hoc -gruppe til vurdering af forslagene eller selv udvælger nogle. Hvis det er muligt vil alle forslag blive bragt i bladet, og medlemmerne kan så stemme om, hvilket forslag, der skal bruges. Vi regner med, at logo m.v. skal tages i brug ved årsskiftet 1993/-94, så deadline for forslag er 15. juli - brug sommerferien til at tænke på det! Afstemningen foregår efter september-nummeret er udkommet og indtil deadline 15. oktober (for december-nummeret) således, at resultatet kan bringes i december. 2. Et brevhoved - eller brevpapir - (hvor logoet kan indgå) og hvor teksten eller Vi beder alle om at hjælpe os og håber på mange forslag. - På forhånd tak! 12

13 Referat af generalforsam ling Generalforsamlingen blev holdt på Fredericia Bibliotek Lørdag den 24. April Der var indkaldt ved opslag af dagsorden i Slægt & Data's marts-udgave, hvori også formandsberetning og resultatopgørelse for 1992 var aftrykt. Denne udvikling i medlemstallet har været gunstig for foreningens økonomi, så foreningens virksomhed skulle være rimeligt sikret - også uden det tidligere ydede tilskud fra "Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie". Inden generalforsamlingen bød formanden, Svend-Erik Christiansen velkommen til de ca. 20 fremmødte medlemmer og redegjorde for dagens planlagte forløb. Der var ingen kommentarer til dagsordenen. ad 1) Valg af ordstyrer. Efter bestyrelsens forslag blev Knud Spangsø, Randers valgt til ordstyrer. Ordstyreren konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. ad 2) Bestyrelsens beretning. Inden formanden frcmlagde beretning for 1992, præsenterede han de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for forsamlingen. Den mundtlige beretning fulgte nøje den i Slægt & Data offentliggjorte. Derfor skal følgende referat betragtes som hovedtræk fra og supplerende oplysninger. Udviklingen i medlemstallet har været: pr. 31.dec 1989 pr. 31.dec 1990 pr. 31.dcc 1991 pr. 31.dcc 1992 pr. 12.apr medlemmer 374 medlemmer 499 medlemmer 737 medlemmer 761 medlemmer "Slægt & Data" udkom i 1992 med de planlagte fire numre suppleret med sommerens særnummer om slægtsprogrammer. Foreningens sunde økonomi har muliggjort en udvidelse af bladets sidetal fra 20 sider i 1991 til 36 sider i De returnerede evalueringsskemaer har givet bestyrelsen en nyttig information om sammensætning, ønsker og behov i medlemskredsen. Det er en meget bredt og alsidigt sammensat medlemsskare. Bl.a. fremgår det, at ca. 60% af vore medlemmer desuden er medlem af en slægtshistorisk forening. Derfor må vi betragte os som en supplerende forening. Af årets 10 medlemsmøder blev de otte afholdt på Sjælland og de to i Jylland. Det er fundet hensigtsmæssigt at flytte møderne i København fra Priorkirken til Zahles Seminarieskole trods øgede udgifter til lokaleleje. Formanden efterlyste igen ideer til fremtidige mødeaktiviteter. Også fremover vil det være hensigtsmæssigt med tilmelding til møderne. 13

14 Kjldeindtastningprojektet er så vidt, at den første oversigt over ca allerede indtastede eller afskrevne kilder kan udsendes som dette års særnummer til Slægt & Data. Samarbejdsgruppen for kildeindtastninger (SAKI) har fastlagt retningslinier 6g skabeloner for både folketællinger og kirkebøger. Skabeloner for matrikler og lægdsrullcr er på vej, og en vejledning er også under udarbejdelse. Mange har vist interesse for at deltage i indtastningerne enten ved hjælp af de udarbejdede skabeloner til gængse databaseprogrammer eller ved hjælp af det udarbejdede indtastningsprogram, KIP, der nu også er fremstillet i udgave, der kun kan bruges til søgning, læsning og udskrivning af kilder, KIP-L. Dette KIP-program er så enkelt at bruge, at det nu må forventes, at de tilmeldte KOKIvej ledere ikke vil komme i funktion som planlagt. Koordinationsgruppen for Kildeindtastninger (KOKI) vil holde kildeoversigten ajour og formidle kontakter og samarbejde i projektet. Vor forening yder økonomisk støtte til de to bulletin board systemer, FROG-BBS og HIT-BBS. Ifølge evalueringsskemaeme kan det skønnes, at ca. 10% af vore medlemmer har modem, men ikke alle er aktive brugere af de landsdækkende slægtskonferencer. Det fra udlandet kendte Tiny Tafel System til on-iine registrering af og søgning efter aner er endnu ikke etableret i Danmark. Det nordiske samarbejde er ikke gået i stå på trods af, at vi ikke så os i stand til at være værter for det nordiske seminar her i Der er udsigt til, at der fremover vil blive holdt tilsvarende seminarer, men med en større kreds af foreninger for slægtshistorisk interesserede som deltagere. Foreløbige planer indbefatter et seminar her i landet i 1994/95. Desuden udveksler vi til stadighed tidsskrifter med søsterforeninger i de øvrige nordiske lande. Der har kun været få tilbagemeldinger på efterlysningerne af interesserede til lokale DIS-grupper. Derfor vil bestyrelsen ikke presse på for at få dannet sådanne lokalafdelinger af vor forening. Hvis Registertilsynet som forventet tillader det, vil medlemslisten blive udsendt som det fremtidige forskerregister. Den vil så også kunne anvendes til at etablere nyttige kontakter på lokalt plan. Foreningens nuværende medlemstilbud af programmer og tekster på diskette vil fortsat blive formidlet. Der er overvejelser i gang om også at stille en oversigt over de lokalhistoriske arkiver til rådighed i maskinlæsbar form. Desuden vil de nuværende tilbud blive suppleret med kildeoversigten på diskette. Der er i forlængelse af kildeindtastningsprojektet ved at blive etableret nærmere kontakt til og samarbejde med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA). Bestyrelsens beretning blev godkendt med enkelte supplerende kommentarer fra forsamlingen. Blandt andet at det var prisværdigt, at generalforsamlingen blev afholdt i provinsen, at også DSI-Tekst kunne anvendes til kildeindtastning vha. de udarbejdede skabeloner, og at det var ønskeligt, at der også blev edb-tilgang til lægdsruller og hærens arkiver. 14

15 ad 3) Regnskab for 1992: Da kassereren var forhindret i at være til stede, frem lagde formanden regnskabet med grundig uddybning og kommentering af de enkelte poster. Regnskabet, der er aftrykt forrige Slægt & Data, fremviser foreningens hidtil bedste driftsresultat på 8.763,93 kr og en balance ved udgangen af 1992 på ,57 kr. Regnskabet blev godkendt efter en længere udveksling af synspunkter omkjing den forestående momsregistrering. ad 4) Budget for 1994: Formanden fremlagde også budgettet for 1994, der blev grundigt kommenteret og sammenholdt med regnskabet for Budgettet, der var duplikeret og omdelt, blev godkendt og herunder også bestyrelsens forslag om at fastholde et uændret kontingent på 80,- kr. også for ad 5) Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. ad 6) Valg: På valg til bestyrelsen var Per Burchardi, Bent Pilgaard og Svend-Erik Christiansen. Alle var villige til genvalg, og der blev ikke foreslået modkandidater. Per Burchardi, Bent Pilgaard og Svend-Erik Christiansen blev genvalgt. Revisorer på valg var Ole Jensen og Jette Stoltenberg. Ole Jensen blev genvalgt og nyvalgt blev Torben Devantie. Revisorsuppleant på valg var Jens Grauen- gaard. Jette Stoltenberg blev valgt som revisorsuppleant. ad 7) Eventuelt: Under dette afsluttende punkt blev der annonceret forskellige fremlagte tilbud, bl.a. en bogpakke fra SLF, en invitation til forsker- træf i Haderslev i 1994, en opfordring til at sende indlæg til "Hvem Forsker Hvad" inden 1. maj. Generalforsamlingen sluttede 14:30, hvor ordstyreren takkede forsamlingen for god ro og orden. Efter generalforsamlingen holdt stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense, der også er formand for SLA, et interessant og oplysende foredrag om den nye arkivlovs bestemmelser af speciel interesse for slægtsforskere. Jens Verner Nielsen 15

16 ø a b e r S ic ti tøgt fov3iiinugå ^forening Formand: Lizzie Knoop Braineparken 31,1 Telefon Haderslev indbyder til Slægtsforskertræf Den 16. april 1994 på H a d e r s l e v H a n d e l s s k o l e, Krogskobbel 2 Program Ankomst og indskrivning Velkomst i auditoriet Foredrag ved landsarkivar. Hans Worsøe ca Forskerkontakt, udveksling af aneoplysninger Afslutning i auditoriet Træffet slutter Foreløbig b i lmelding på nedenstående kupon senest Sendes til Lizzie Knoop, Braineparken 31, 1, 6100 Haderslev. Derefter vil de foreløbigt tilmeldte modtage blanket (forskningsoversigt), samt endelig tilmeldingsformular. Deltagergebyr: Kr C a fe te ria : Handelsskolens cafeteria har åbent. E ndelig/bindende tilmelding senest F o rskero versig t i udfyldt stand returneres senest 15. li Træ fkataloget tilsendes deltagerne ca. 15. marts Foreløbig tilmelding TRÆF Navn: Adresse : Returneres til Lizzie Knoop, Braineparken 31, 1., 6100 Haderslev

17 K ildeindtastningsprojektet- hvor langt er vi nået? Kildeindtastningsprojektet er som bekendt en 3-trins raket: SAKI, KOKI og KILDEOVERSIGTEN. - Med KIP bliver det vel egentlig en 4-trins raket! Jeg skal ikke trætte med at fortælle om hele projektet, da der jo både sidste år og i år allerede har været skrevet meget derom. Til nye medlemmer vil jeg derfor henvise til de gamle blade (evt. på DIS-BLAD - en diskette med artiklerne fra alle udsendte blade samt et tilhørende læseprogram). Jeg skal forsøge kort at fortælle, hvor langt vi er nået. SAKI (Samarbejdsgruppen for Kildeindtastninger) holdt sit foreløbigt sidste møde i slutningen af april, hvor vi blev enige om den endelige udformning af Vejledning i kildeindtastning. Nu forestår der kun det afsluttende redigerings- og korrekturarbejde. Når dette er tilendebragt, vil Dansk Data Arkiv bekoste ttykning af vejledningen, så den kan sendes gratis ud til alle interesserede. Vi forventer, at den vil være klar til udsendelse i løbet af sommermånederne. Endvidere fandt SAKI frem til den endelige struktur til kirkebøger, som jo ikke er helt ensartede. KIP, kildcindtastningsprogrammct udarbejdet efter SAKI-modellen, blev færdig til folketællinger medio februar 1993 til 386 maskiner med mindst 4 Mb RAM (herefter for nemheds skyld kaldet 'Store-KIP'). En version til mindre maskiner (herefter kaldet 'Lille KIP ) er under udarbejdelse, og skulle have været klar efter påske. Desværre har jeg haft en hel del problemer - bl.a, har jeg været uden computer i 1 Vi måned - og 'Lille KIP' til folketællinger er derfor beklageligvis blevet forsinket. 'Store-KIP* til folketællinger er i løbet af de første par måneder blevet udsendt til ca. 10 lokalhistoriske arkiver og 20 DlS-medlemmer. Skabeloner er udsendt til ca. 5 DISmedlemmer, og KIP-L (læseprogrammet) er udsendt til et Stadsarkiv med indtastninger. Der er en hel del bestillinger på 'Lille KIP', som jeg håber snart kan ekspederes. Ligeledes er der en del bestillinger på KIP til kirkebøger, som først nu - efter sidste SA- Kl-møde - kan udarbejdes. Det går jeg i gang med, så snart 'Lille KIP' til folketællinger er færdig. KIP er næsten også klar til matrikler og lægdsruller, men der er endnu ingen, der har bestilt det, og jeg har derfor ladet det ligge. I løbet af disse første par måneder af KIPs eksistens, er der allerede blevet færdigindtastet 20 folketællinger, heraf er 16 allerede sendt videre til Dansk Data Arkiv og 15 til det pågældende arkiv med læseprogrammet. 17

18 Der er også blevet indtastet en tingbog, som er viderescndt til Dansk Data Arkiv. KOKI (Koordinationsgruppen for Kildeindtastninger) har haft travlt med indsamling og indtastning af oplysninger om afskrevne eller indtastede kilder, og der kommer fortsat oplysninger. Kildeoversigten er derfor næsten klar til trykning, men vi modtager fortsat gerne oplysninger dertil. Vi kan lige indtil KiIdeoversigten går i trykken nå at få oplysninger med. Endvidere har KOKI haft travlt med hjælp og vejledning i forbindelse med indtastning af kilder, videresendelse af kopier af indtastninger til Dansk Data Arkiv, hjælp i forbindelse med konvertering af allerede indtastede kilder til SAKI-modellen. Hvis allerede indtastede kilder ønskes konverteret til SAKI-modellen, kan man sende en kopi af indtastningen til KOKI, som så vil se på mulighederne. Men det er vigtigt samtidig at medsende oplysninger om principperne for indtastningen. F.eks. om indtastningen er ordret efter kilden eller om der er foretaget en vis normalisering af bl.a. navne (og i så fald efter hvilke principper, normaliseringen er foregået), hvornår indtastningen er sket, hvilket program er anvendt, om der er læst korrektur af andre, samt oplysning om efter hvad, indtastningen er foretaget (f.eks. original, afskrift, fotokopi, mikrofiche) og henvisning dertil (f.eks. mikrofiche-nummer, arkivets registreringsnummer og bind (hvis original), oplysninger om afskriften (f.eks. afskrivers navn, hvor afskriften er tilgængelig m.v.). Endvidere har KOKI allerede formidlet kontakt mellem personer, der interesserede sig for indtastning af kilder fra samme område. I nogle tilfælde har dette ført til egentligt gruppearbejde, hvor man deles om indtastning af kilderne og korrekturlæsning af hinandens indtastninger. I en del tilfælde indgår også lokalarkiver i et sådant gruppearbejde. KOKI har også været inddraget i nogle lokalarkivers planlægning af kildeindtastninger. KOKIs medlemmer er Hanne Rud og Elsebeth Paikin, som kan kontaktes pr. telefon, brev eller via modem/bbs. Hvad angår KOKI-vej lederne, har arbejdet ligget stille, dels fordi de andre opgaver er blevet prioriteret højest, dels fordi planerne med KOKI-vej ledere er blevet ændrede efter udarbejdelsen af KIP. Men i løbet af sommeren vil bestyrelsen arbejde videre med projektet, og de, som har meldt sig som KOKI-vejledere, vil blive orienteret om de ændrede planer og spurgt, om de fortsat ønsker at være KOKI-vejledere. Formodentligt vil arbejdsqpga verne hovedsageligt komme til at befctå i rent teknisk vejledning. Kildeoversigten Som nævnt ovenfor har Kildeoversigten været den væsentligste opgave for KOKI indtil nu. Kildeoversigten var planlagt til udsendelse i juni måned, men desværre er det mest sandsynligt, at dette først kan ske efter sommerferien. Grunden til denne for 18

19 sinkelse er bl.a. at vi har fået så overvældende mange oplysninger, at indtastning af dem har trukket ud, men også at en del af oplysningerne ikke har været fyldestgørende. Kildeoversigten vil således foreligge i tre udgaver: 1. En trykt udgave, som vil være tilgængelig på mange Lokalhistoriske Arkiver, Landsarkiver, Rigsarkivet, Erhvervsarkivet - muligvis også nogle biblioteker - og vil kunne fås ved henvendelse til KOKI eller Dansk Data Arkiv. Vi har derfor måttet overveje enten at slette oplysningerne fra Kildeoversigten eller søge at få udbedret manglerne ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til arkiver eller privatpersoner. Vi har valgt at prøve sidstnævnte udvej - men det er tidskrævende, og på et eller andet snarligt tidspunkt må vi sætte en grænse - hvis Kildeoversigten ikke skal blive et evighedsprojekt. Kildeoversigten skal snarest ud i den trykte udgave, men som sagt modtages oplysninger lige til sidste øjeblik før den går i trykken. SLA (Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver), som i samarbejde med DIS-Danmark har indsamlet oplysninger og udgiver den trykte Kildeoversigt, sender Kildeoversigten til de lokalhistoriske arkiver, der har indsendt oplysninger, og DIS sender som nævnt den trykte Kildeoversigt til alle, der er medlemmer i Hvis andre ønsker at købe Kildeoversigten vil det være muligt fra omkring august måned 1993, prisen er endnu ikke helt fastlagt, men bliver sandsynligvis ca. 50 kr. De oplysninger, vi får derefter er ligeså vigtige, selv om de ikke kommer med i den første udgave af Kildeoversigten, idet KOKI jo kontinuerligt skal opdatere den database, der ligger til grund for Kildeoversigten. Det er hensigten, at hvis man ikke i den trykte Kildeoversigt finder, det man søger, kan man købe disketten (som opdateres løbende) - og finder man heller ikke det man søger dér, kan man ringe til KOKI, som kan oplyse om det skulle være kommet til siden. Ring eller skriv derfor, hvis I har oplysninger. Der har allerede været en del forespørgsler, og det er tydeligt, at mange venter med spænding på Kildeoversigten. 2. En diskette-udgave af Kildeoversigten med læseprogram, hvor man kan søge på det, man er interesseret i, og evt. udskrive. 3. En database, som KOKI sørger for at opdatere løbende, og hvorfra man ved telefonisk eller skriftligt henvendelse (eller via modem/bbs) kan få oplysninger. Efterhånden som Kildeoversigten vokser, vil det være naturligt på et eller andet tidspunkt at genoptrykke Kildeoversigten, men hvornår er der ikke taget stilling til. Det vil bero på mængden af nye oplysninger, pris på genoptryk og interessen for en ny udgave. - hvor langt er vi nået? Alt i alt synes vi, at Kildeindtastningsprojektet er forløbet meget tilfredsstillende selv om der er kommet forsinkelser her på det 19

20 sidste (som vi kun kan beklage - især over for dem, der har bestilt KIP, og som har måttet vente forgæves i nogle måneder). På trods af forsinkelser er det lykkedes på mindre end et år at få Kildeindtastningsprojektet lagt i faste rammer, og mange er allerede i gang med indtastninger og nogle har allerede afleveret kopier til Dansk Data Arkiv. Vi har også fået forslag om andre typer kilder, som bør inddrages, og interessen har vist sig at være stor såvel blandt DIS-medlemmer, lokalhistoriske arkiver og andre. Tør vi mon håbe på, at den store interesse og indsats vil gøre det muligt i løbet af nogle få år at få folketællinger og en del kirkebøger indtastet? Vi kan derimod, som det ser ud nu, forudsige, at amerikanske tilstande nok ikke vinder indpas her i Danmark. Her tænkes på den kommercielle udnyttelse af indtastninger, som er blevet almindelig i USA, hvor man kan købe indtastninger for absolut ublu priser efter vor mening. Vi håber, at DIS- Danmarks Kildeindtastningsprojekt vil medvirke til, at det gode ry, som slægtsforskere har for at hjælpe hinanden uden tanke på. økonomisk eller anden form for 'gevinst', vil blive yderligere styrket. Ved at koordinere indtastning af kilder og ved aflevering til Dansk Data Arkiv vil vi kunne hjælpe hinanden. Tidligere måtte vi håbe på at finde frem til en, der havde noget vi kunne bruge, - men af og til (ofte?) var der krav eller forventning om en modydelse i form af oplysninger eller indtastninger til gengæld. Hvis man ikke lige havde det, kunne det ske, at man ikke kunne låne/få det, man havde brug for. Nu, hvor Dansk Data Arkiv bliver centralt opsamlingssted for alle indtastninger, vil muligheden for at finde og kunne få fat i de indtastninger, man har brug for, blive mangedoblet. Alt dette er jo ikke kun til gavn for slægtsforskere, men indtastningerne vil kunne bruges i andre spændende sammenhænge af forskere, hvis resultater til gengæld kan bidrage til nye perspektiver og sammenhænge, som så kan komme slægtsforskere til gode igen. ARKIWEJVISER Nu er den nyz ARKIVVEJ VISER kommet! Prisen er som sidste år 120 kr. og den kan bestilles på SLAs sekretariat tlf Adressen - hvis I hellere vil skrive - er SLA sekretariatet, Vejle Byhistoriske Arkiv, Enghavevej 34 B, 7100 Vejle. I Arkivvejviseren kan man finde frem til, hvilke lokalhistoriske arkiver, der findes i det område, man arbejder i. Man kan se adresseændringer, åbningstider, telefonnummer o.l. 20

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Digitalisering i Islands Nationalarkiv

Digitalisering i Islands Nationalarkiv Kære kolleger mine damer og herrer! Overskriften til denne konferense er Arkiven ut till folket. Digitalisering af arkivalier er en metode måske skulle jeg sige et forslag til en metode som vi kan bruge

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2008 Den 21. februar 2008 Efter formandens velkomst til de deltagende 17 medlemmer indledtes generalforsamlingen Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 05.12.2013 Tid 16:00 Sted Mødelokale 2, Rådmandshaven Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Lindy Nymark Christensen Søren Drost Broegaard Svend C. Dahl Mie

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree

Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Nye funktioner i FamilySearch FamilyTree Login og få nye funktioner til rådighed Hvis du tidligere har haft et login til FamilySearch (http://familysearch.org), kan du umiddelbart tage de nye funktioner

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening

Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Referat af ordinær generalforsamling 2012 i Dansk Militaria Forening Dato: Lørdag d. 10. marts 2012, kl. 11.00-13.00 Sted: Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III s vej 6, 7000 Fredericia Deltagere: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Fra spørgsmål til arkivalier

Fra spørgsmål til arkivalier Fra spørgsmål til arkivalier - Om Daisy, guider og registraturer Folder nr. 05 Rigsarkivet Søgning efter arkivalier På et arkiv kan det til tider opleves som en indviklet proces at komme fra spørgsmål

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel

Kurser efterår 2017 TIP! Mac. ipad og iphone. Windows 10. Google Fotos. Android. Slægtsforskning. Excel Kurser efterår 2017 Klik på overskrifterne for yderligere info om kurserne Windows 10 Microsofts seneste styresystem ipad og iphone Brugerfladen og funktionerne på din ipad/iphone ændrer sig hele tiden.

Læs mere

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv

Introduktion til arbejdet på et lokalhistorisk arkiv The medium is the message Marshall McLuhan: : Understanding Media. 1964 De kulturbevarende institutioner (ABM) ARKIVE R -Offentlig e - Private Biblioteker - Bibliotekslov en Museer - Museumslov en Private

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Der var fremmødt 24 stemmeberettigede. 1. Valg af to stemmetællere. Lejf Brogaard og Marianne Grøn blev valgt. 2. Valg af Dirigent. Kaj Kristensen blev valgt 3. Valg af referent.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efteråret 2016. Tirsdag den 23. august 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere hjælper hinanden: andre Torsdag den 8. september 2016, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00: Slægtsforskere andre

Læs mere