Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, version 9. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra 1-12-2014"

Transkript

1 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Version 9 - Gyldig fra

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Om rejsekort Hvad er et rejsekort? Sådan anvendes et rejsekort Kortudsteder Priser og gebyrer Korttype og gyldighedsperiode Forpligtelser ved brug af rejsekort Kontaktperson Sanktioner ved manglende check ud Kortsaldo og tank-op Rejsekorts saldo Tank-op af rejsekort Tank-op-aftale for rejsekort erhverv Indgåelse af tank-op-aftale Ændring af tank-op-aftale og betalingsoplysninger Opsigelse af tank-op-aftale Misligholdelse af tank-op-aftale Spærring, lukning og udbetaling af saldo på rejsekort Kortindehavers spærring af rejsekort Rejsekort A/S spærring af rejsekort Opsigelse af kundeforhold Udbetaling af saldo fra spærret/lukket rejsekort Hæftelse for brug af rejsekort Hæftelse for rejsekort erhverv Indsigelsesfrister Virksomhedskunderegister Formål med Virksomhedskunderegisteret Hvem registreres i Virksomhedskunderegisteret? Rejser, der ikke afsluttes ved at checke ud eller andet misbrug af rejsekort Gæld til Rejsekort eller trafikvirksomhederne Overskridelse af kreditmaksimum Sletning fra Firmaregister Behandling af oplysninger Videregivelse af oplysninger Information om foretagne rejser og kortsaldo (indsigt i rejsehistorik og kortsaldo) Fejl og uregelmæssigheder Fejlbehæftede rejsekort Henvendelser Klager

3 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Rejsekorts kortbestemmelser udgør en aftale mellem Rejsekort A/S og virksomheden som kunde hos Rejsekort A/S. Virksomheden accepterer kortbestemmelserne i forbindelse med bestillingen/købet af et rejsekort. Der er ikke fortrydelsesret ved køb eller optankning af et rejsekort. De til enhver tid gældende kortbestemmelser for rejsekort erhverv kan findes på eller bestilles ved henvendelse til Rejsekort Kundecenter. Bemærk, at kortbestemmelserne løbende kan ændres. Til brug for læsningen af kortbestemmelserne kan følgende informationer og ordforklaringer være nyttige: Rejsekort A/S, Automatikvej 1,1., 2860 Søborg, CVR-nummer , er stiftet af et antal danske trafikvirksomheder. Rejsekort A/S har udgivet nærværende kortbestemmelser og udsteder og ejer alle rejsekort. Rejsekort A/S er desuden dataansvarlig for behandling af person- og kundeoplysninger i Rejsekort A/S systemer. Trafikvirksomhed er en af de trafikvirksomheder, der er tilsluttet Rejsekort A/S, det vil sige: Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby, DSB, DSB S-tog og DSB Øresund, Telegade 2, 2630 Taastrup, Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Nordjyllands Trafikselskab, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, Postboks 1359, 9000 Aalborg Metroselskabet, Metrovej 3, 2300 København S, Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Arriva Tog A/S, Skøjtevej 26, 2770 Kastrup, Kortindehaver er den offentlige eller private Virksomhed eller offentlige myndighed eller institution, hvis navn, CVR nummer m.m. figurerer i stamoplysninger for rejsekort. Kunde anvendt i andre dokumenter i relation til rejsekort erhverv er synonymt med Kortindehaver. Rammeaftalen er den aftale mellem Kunden og Rejsekort A/S, der fastlægger kundeforhold, hvori Kunden kan anskaffe og anvende rejsekort erhverv sammen med disse kortbestemmelser og rejsekort rejseregler. Rammeaftalen administreres af en Trafikvirksomhed. Kortindehavers kontaktperson er den eller de personer hos kortindehaver, der i forbindelse med indgåelse af aftalen om rejsekort erhverv har fået fuldmagt af kortindehaver til at få indsigt i alle oplysninger vedrørende rejsekort erhverv, herunder saldo på kortet, rejsehistorik m.v., og til hvem alle henvendelser vedrørende kortet skal rettes, og som på vegne kortindehaver er bemyndiget til at indgå alle aftaler vedrørende rejsekort erhverv, herunder opsige aftalen. Bruger er den person, der efter aftale med Kortindehaver anvender et rejsekort erhverv. Virksomhed er den virksomhed, offentlige myndighed eller offentlige virksomhed eller institution, som er kortindehaver. Virksomhed anvendes i disse kortbestemmelser som fællesbetegnelse for private og offentlige virksomheder, offentlige myndigheder og institutioner. Kundebetjening: Servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne kan således også modtage betaling fra kunderne med frigørende virkning og kvittere herfor i eget navn med virkning for Rejsekort A/S. Rejse: En rejse starter med check ind og afsluttes med check ud. Der kan foretages flere skift undervejs, hvor der skal checkes ind hver gang, der skiftes transportmiddel. En rejse kan fortsættes efter check ud, dersom der foretages check in på ny, inden for en fastsat tid (iht. gældende rejseregler) efter check ud og på samme sted. 3

4 Rejsekort Rejseregler fastlægger hvordan rejsekort inkl. rejsekort erhverv anvendes til at rejse. Den aktuelle udgave af Rejsekort Rejseregler kan ses på Trafikvirksomhedernes Rejseregler fastlægger regler for brug af kollektive transportmidler. De kan ses på de enkelte trafikvirksomheders hjemmesider. Der er følgende salgs- og informationskanaler: Rejsekorts hjemmeside Her findes mere information om rejsekort, herunder om rejsekort erhverv. Trafikvirksomhedernes erhvervsafdelinger. Rejsekort erhverv kan købes ved henvendelse til trafikvirksomhedernes erhvervsafdelinger. Det er her, virksomhederne skal henvende sig, hvis der er problemer med rejsekort, eller de ønsker oplysninger om rejsekort erhverv. Kontaktinformation kan ses på Rejsekort Kundecenter kan kontaktes via eller på telefon Spærring af rejsekort skal ske på telefon Denne telefon er døgnåben alle ugens syv dage for spærring af rejsekort. Salgssted: Trafikvirksomhederne har udvalgte salgssteder med personlig betjening, hvor rejsekort kan optankes. Rejsekortautomat: På mange stationer og visse busterminaler findes rejsekortautomater, der kan benyttes til selvbetjening. Prisoplysninger på rejser kan fås på 1. Om rejsekort 1.1 Hvad er et rejsekort? Et rejsekort kan bruges til at betale for rejser, og når det er checket ind, tjener rejsekort som rejsehjemmel (billet) for rejser med transportmidler hos de trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet. Ved første check ind på hver rejse, trækkes en forudbetaling for rejsen på det anvendte rejsekort. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til størrelsen af forudbetalingen. Den til enhver tid gældende forudbetaling kan ses på under Priser for rejser / Aktuelle priser. Kortindehaver er forpligtet til at sørge for, at Brugere gøres bekendt med disse kortbestemmelser, med Rejsekort Rejseregler, samt Trafikvirksomhedernes Rejseregler. Ved at gøre brug af rejsekort som rejsehjemmel accepterer Brugeren at være underlagt begge de nævnte rejseregler. 1.2 Sådan anvendes et rejsekort Et rejsekort skal checkes ind ved rejsens start, checkes ind ved ethvert skift af transportmiddel undervejs og checkes ud ved rejsens afslutning. Det er nødvendigt at checke ind undervejs ved skift af transportmiddel, da skift kan have indflydelse på rejsens pris alt efter rejserute. Om indsigelser mod beregning af rejsens pris, se under afsnit 5.2. Betaling for rejsen trækkes på det anvendte rejsekort, når rejsen afsluttes med check ud. Forudbetalingen modregnes. Manglende check ind (såvel ved start som undervejs) bevirker, at kortihændehaveren rejser uden gyldig rejsehjemmel og dermed vil kunne blive pålagt en kontrolafgift. Manglende check ud bevirker, at rejsens pris ikke kan beregnes. Ved manglende check ud beholdes forudbetalingen, og der kan opkræves et yderligere beløb som betaling for rejsen. Manglende check ud og anden misbrug kan endvidere føre til spærring af rejsekort, se afsnit 4. 4

5 Ved check ud beregnes rejsens pris i forhold til det første check ind for den pågældende rejse. Hvis rejsens pris er større end forudbetalingen, trækkes differencen automatisk fra rejsekort. Er rejsens pris er mindre end forudbetalingen, tilbageføres differencen automatisk til rejsekort. Ved check ud vises rejsens pris på kortlæserens skærm. Check ind og check ud sker ved at holde rejsekort hen på Det Blå Punkt på en kortlæser, der er markeret henholdsvis check ind og check ud. Ved rejse med bus skal check ind og check ud ske på kortlæsere placeret i bussen, og ved rejse med tog eller metro, skal check ind og check ud ske på kortlæserne placeret på stationen/perronen. Det er Brugerens ansvar at sikre, at check ind og check ud sker korrekt. Brugeren er også ansvarlig for, at rejsekortet ved check ind er korrekt indstillet til den/de passagerer, der deltager i rejsen. Reglerne for brug af rejsekort før, under og efter rejsen fremgår af Rejsekort Rejseregler, der kan findes på Her kan findes oplysninger om de forskellige typer rejsekort, om hvordan et rejsekort skal anvendes før, under og efter rejsen, om regler for indstilling af et rejsekort, så det kan anvendes til forskellige rejsebehov samt detaljerede beskrivelser af, hvordan man checker ind og checker ud mv. Rejsekort erhverv må kun anvendes af medarbejdere hos kortindehaver og andre personer, der udfører opgaver for kortindehaver, på rejser som led i den pågældendes udøvelse af sit erhverv. Skoleklasser og børnegrupper og lignende hos kortindehaver kan medtages på sådanne rejser, når brugeren følger reglerne for check ind af grupper, jf. Rejsekort Rejseregler. Kortindehaver er ansvarlig for at brugerne er bekendt hermed. Kortindehaver er ansvarlig for og hæfter for, at alle brugere er bekendt med og følger reglerne i disse kortbestemmelser og Rejsekort Rejseregler og rejsereglerne for de tilsluttede trafikvirksomheder. Rejsereglerne for de tilsluttede trafikvirksomheder findes på disse virksomheders hjemmesider. 1.3 Kortudsteder Udsteder af alle rejsekort (uanset korttype) er: Rejsekort A/S Automatikvej Søborg CVR-nr adresse: Rammeaftale om rejsekorterhverv En virksomhed, der ønsker at købe et eller flere rejsekort erhverv skal indgå en Rammeaftale med Rejsekort A/S via en Trafikvirksomhed, der efterfølgende administrerer Rammeaftalen på Rejsekort A/S' vegne. 1.4 Priser og gebyrer Følgende priser og gebyrer er knyttet til køb af rejsekort og modtagelse af serviceydelser: Kortpris (køb og genanskaffelse), rejsekort erhverv: 50 kr. Gebyr for fremsendelse af supplerende oplysninger om rejsehistorik i form af en udskrift af rejsehistorikken udover de oplysninger, som stilles til rådighed månedligt: 50 kr. Gebyr for udbetaling af indestående på rejsekort erhverv: 25 kr. Gebyr for efterbehandling af manglende check ud: 125 kr. De til enhver tid gældende priser og gebyrer for anskaffelse af rejsekort og serviceydelser kan endvidere findes på 5

6 Prisen for selve rejsen med rejsekort er individuel og fastsættes af hver takstmyndighed (trafikvirksomhederne, der fastsætter priser og rejseregler for brug af rejsekort) og er bl.a. bestemt af kundetypen for den, der anvender rejsekort er voksen eller barn, ligesom rejsens varighed og afstand samt opnået rabattrin også har betydning for prisen. Priser og rabatter for rejser med rejsekort er oplyst på og kan også beregnes på under Beregn din pris. 1.5 Korttype og gyldighedsperiode Rejsekort erhverv udstedes som en særlig type rejsekort, der kan erhverves af virksomheder. Virksomheden er kortindehaver og virksomhedens navn er påtrykt kortet. Rejsekort kan anvendes af virksomhedens medarbejdere og andre med tilknytning til virksomheden, som virksomheden giver adgang til at benytte kortet. Flere personer kan rejse på kortet samtidig, når de checkes ind som en gruppe (se Rejsekort Rejseregler). Et rejsekort er gyldigt fem år fra udstedelsesdatoen, hvorefter det ophører med at virke og saldoen afregnes. Kortindehaveren kan bestille et nyt rejsekort erhverv til erstatning 1.6 Forpligtelser ved brug af rejsekort Ved indgåelse af en Rammeaftale skal der afgives oplysninger om den Virksomhed, der indgår Rammeaftalen, såsom navn, adresse og CVR nummer. Disse oplysninger skal dokumenteres efter de procedurer, som til enhver tid fastlægges af Rejsekort A/S. Viser det sig, at de afgivne oplysninger er urigtige, er Rejsekort A/S berettiget til uden varsel at lukke det/de rejsekort, som den pågældende er indehaver af. For procedure ved lukning og retsvirkninger heraf, se afsnit 4.3 og 4.4. Kortindehaveren er forpligtet til at oplyse om enhver ændring i de afgivne oplysninger, herunder især: virksomhedsnavn, adresse, telefonnummer og adresse information om hvem der er udpeget som kortindehavers kontaktperson og kontaktinformation til vedkommende ændringer for den bankkonto, det EAN nummer eller anden information, der er knyttet til Rammeaftalen. ændringer i virksomhedstype og aktiviteter, der relevante i forhold til lovgivningen og herunder lov om hvidvaskning. Kortindehaveren er forpligtet til at opbevare og håndtere de købte rejsekort erhverv forsvarligt. Kortindehaver er ansvarlig for og hæfter for, at brugerne er bekendte med forpligtelsen til at opbevare og håndtere de købte rejsekort erhverv forsvarligt, samt at brugerne er bekendte med Kortbestemmelser for rejsekort erhverv, Rejsekort Rejseregler, herunder reglerne for check-ind og check ud, samt Trafikselskabernes Rejseregler. Kortindehaver er forpligtet til løbende og omhyggeligt at kontrollere posteringer af rejser (rejsehistorik) og deres pris samt kortsaldo, når rejsehistorik/kontoudtog modtages månedligt. Kortindehaver er ligeledes forpligtiget til at kontakte den trafikvirksomhed, der administrerer Rammeaftalen, uden ugrundet ophold, hvis det konstateres, at der er foretaget uautoriserede eller fejlagtige posteringer, uautoriserede rejser eller der forekommer prisopgørelser, som efter kortindehaverens opfattelse er urigtige. Ved korrekt check ud efter gennemførelse af en rejse, vises rejsens pris på kortlæserens skærm. Kortindehaveren er forpligtiget til uden ugrundet ophold at fremsætte indsigelse overfor den trafikvirksomhed, der administrerer Rammeaftalen, hvis kortindehaveren er af den opfattelse, at prisen er forkert. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.2 om indsigelsesfrister. Der kan altid opnås adgang til oplysninger om de sidste fem rejser samt om rejsekorts aktuelle saldo ved at placere rejsekort på en rejsekortautomat. Kortindehaveren skal snarest muligt spærre sit rejsekort, hvis det bortkommer, eller ved mistanke om misbrug. Se nærmere om spærring af rejsekort i afsnit

7 1.6.1 Kontaktperson Kortindehaveren skal udpege en Kontaktperson, der enten er tegningsberettiget eller har fuldmagt til at få indsigt i alle oplysninger vedrørende rejsekort erhverv, herunder saldo på kortet, rejsehistorik m.v., og til hvem alle henvendelser vedrørende kortet skal rettes, og som på vegne kortindehaver er bemyndiget til at indgå alle aftaler vedrørende rejsekort erhverv, herunder opsige aftalen, spærre rejsekort og foretage betalinger på kortindehavers vegne. Kortindehaver kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten til en kontaktperson, men såfremt kortindehaver ikke samtidig hermed udpeger en ny kontaktperson, er Rejsekort berettiget til at anse dette for væsentlig misligholdelse af aftalen. Kortindehaveren kan ændre kontaktperson efter eget ønske. Oplysning om en ny kontaktperson betragtes som en tilbagekaldelse af fuldmagten til den hidtidige kontaktperson. Kortindehaver hæfter for alle handlinger og bestillinger, som den udpegede kontaktperson foretager på kortindehavers vegne i relation til Rejsekort Erhverv. 1.7 Sanktioner ved manglende check ud Hvis en bruger af rejsekort erhverv undlader check ud på en rejse, hvor prisen for rejsen er større end forudbetalingen, kan kortindehaver efterbetale rejsen pris og et ekspeditionsgebyr se afsnit 1.4. Se vejledning om efterbetaling på Såfremt kortindehaver vælger ikke at efterbetale, kan trafikvirksomheden opkræve prisen for den registrerede del af rejsen tillagt den længst mulige rejse med det transportmiddel, hvor der senest er checket ind på den aktuelle rejse. Der opkræves også gebyr for efterbetaling i dette tilfælde. Kortindehaver hæfter for dette beløb på samme måde som for optankninger. Ved 2 tilfælde af manglende check ud inden for en 12 måneders periode på samme rejsekort erhverv kan rejsekortet blive spærret, se afsnit 4.2. Ved misbrug kan Rejsekort A/S opsige kundeforholdet, se afsnit Kortsaldo og tank-op 2.1 Rejsekorts saldo Et rejsekort har til enhver tid en saldo bestående af det beløb, der kan foretages rejser for. Rejsekorts saldo øges, når rejsekort tankes op, og mindskes, når rejsekort benyttes til at rejse med. Kortprisen, jf. pkt. 1.4, udgør ikke en del af saldoen. Saldoen dækker ikke altid den fulde rejsepris. Dermed kan saldoen på rejsekort blive negativ. Kortindehaveren er forpligtet til straks at udligne en negativ saldo, hvis ikke det sker automatisk med tank-op-aftalen. Hvis den negative saldo skyldes, at det maksimale daglige antal automatiske optankninger er nået, må rejsekortet en af de umiddelbart følgende dage anvendes til en rejse evt. kun en nul-rejse eller lægges i en Rejsekortautomat, så rejsekortet igen tankes op. Hvis den negative saldo skyldes, at det månedlige maksimum for automatisk optankning er nået, må rejsekortet tankes op på en Rejsekortautomat, på et Salgssted eller straks efter førstkommende månedsskifte anvendes til en rejse evt. kun en nul-rejse eller lægges i en Rejsekortautomat, så rejsekortet igen tankes op. Et rejsekort kan ikke anvendes, hvis saldoen på kortet ved rejsens start ikke mindst svarer til forudbetalingen. Der henvises i øvrigt til Rejsekort Rejseregler. 7

8 Saldoen på rejsekort kan aldrig overstige kr. Tank-op med beløb, der ville indebære, at saldoen oversteg kr. udføres hverken helt eller delvist. 2.2 Tank-op af rejsekort Rejsekort erhverv kan tankes op på Rejsekortautomater, på et Salgssted og automatisk ved anvendelse af en tank-op-aftale jf. pkt Tank-op-aftale for rejsekort erhverv 3.1 Indgåelse af tank-op-aftale Rejsekort erhverv skal have tank-op aftale. Tank-op-aftalen administreres af den trafikvirksomhed, der også administrerer Rammeaftalen. Administration omfatter bl.a. ekspedition i forbindelse med indgåelse, ændring og ophør af tank-op-aftalen, modtagelse af betalinger og løbende kundeservice. Den trafikvirksomhed, som administrerer tank-op-aftalen, forestår endvidere inddrivelse af gæld på vegne af Rejsekort A/S, hvis tank-op-aftalen misligholdes. Betalinger for Tank-op af rejsekort erhverv sker på den måde og på de betingelser, som er angivet i Rammeaftalen. Der tankes op, hver gang rejsekorts saldo kommer under minimumsbeløbet - se mere herom under afsnit 3.2. Der kan kun tankes op automatisk et bestemt antal gange per dag og der kan vælges et maksimum for automatisk optankning per måned. 3.2 Ændring af betalingsoplysninger Kortindehaver er forpligtet til at oplyse om enhver ændring i de afgivne betalingsoplysninger vedrørende tank-op-aftalen, jf. afsnit Opsigelse af tank-op-aftale Kortindehaver er berettiget til at opsige Tank-op-aftalen uden varsel. Opsigelse fra kortindehavers side sker ved henvendelse til den trafikvirksomhed, der er administrator. Ved opsigelse kan der gå op til 10 arbejdsdage, før opsigelsen er trådt i kraft. Ved opsigelse hæftes for de optankninger, der er sket indtil tank-op-aftalen er ophørt. Ved opsigelse af tank-op-aftale er Rejsekort berettiget til at spærre alle rejsekort, der er knyttet til tank-op-aftalen, uden varsel. 3.4 Misligholdelse af tank-op-aftale Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel at opsige en tank-op-aftale, hvis der foreligger misligholdelse i form af manglende indbetaling i strid med de aftalte betingelser for tank-op-aftaler eller der er opstået en negativ saldo på et rejsekort erhverv, som kortindehaveren ikke har udlignet senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget et påkrav herom Meddelelse om opsigelse vil i praksis ske pr. brev eller fra den trafikvirksomhed, som administrerer tank-op-aftalen. 4. Spærring, lukning og udbetaling af saldo på rejsekort 4.1 Kortindehavers spærring af rejsekort Kortindehaver skal straks spærre et rejsekort erhverv, hvis: kortet bortkommer eller bliver stjålet 8

9 kortindehaver får mistanke om, at kortet er blevet eller bliver misbrugt. Kortindehaver kan spærre rejsekort ved telefonisk henvendelse til Rejsekort Kundecenter på telefon Telefonnummeret er døgnåbent for spærring alle ugens syv dage. Ved spærringen skal rejsekortets nummer oplyses. Hvis brugeren ikke har adgang til rejsekort nummeret, kan kontaktpersonen henvende sig til Rejsekort Kundecenter på telefon i åbningstiden, som er hverdage 8-18 og 10-15:30 weekender og helligdage for spærring af rejsekort. Når anmodningen om spærring af et rejsekort er modtaget, bekræftes tidspunktet for spærringen skriftligt over for kortindehaver, fortrinsvis via . Rejsekort A/S dækker ikke tab som følge af andres uberettigede brug af et rejsekort, før efter det tidspunkt, hvor der er rettet henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af det pågældende rejsekort. Fra spærringstidspunktet hæfter Rejsekort A/S, se afsnit 5.1. Et spærret rejsekort kan ikke genåbnes. Ved spærring afregnes saldo på kort, se afsnit 4.4. Kortindehaveren skal betale kortprisen for genanskaffelse af et rejsekort, med mindre årsagen til spærringen ikke kan henføres til kortindehaveren. 4.2 Rejsekort A/S spærring af rejsekort Når Rejsekort A/S spærrer et rejsekort, vil kortindehaver hurtigst muligt modtage skriftlig meddelelse om årsagen hertil. Rejsekort A/S er berettiget til uden varsel, at spærre et rejsekort, hvis: der foreligger særlige omstændigheder, herunder begrundet mistanke om misbrug, eller forhold som omtalt i pkt. 3.4 ovenfor og proceduren heri er fulgt. indehaveren af et rejsekort erhverv har opsagt kundeforholdet, har anmodet om lukning af rejsekortet, eller har opsagt tank-op aftalen for det pågældende rejsekort, jf. afsnit 4.3. Kortets saldo er vedvarende negativ jf. afsnit 3.4. Beløb indsat på et rejsekort via en tank-op-aftale ikke bliver betalt, jf afsnit 3.4 Rejsekort A/S er berettiget til at spærre et rejsekort efter at have varslet det pr. brev eller , hvis: Kortihændehaveren 2 gange i en 12 måneders periode undlader at checke ud, jf. afsnit 1.7 Ved begrundet mistanke om at en bruger har overtrådt rejsereglerne gentagne gange. Ved overskridelse af det kreditmaksimum eller de betalingsfrister, der er angivet i rammeaftalen. 4.3 Opsigelse af kundeforhold Kortindehaver kan til enhver tid opsige sit kundeforhold med 30 dages varsel. Ved anmodning om lukning/opsigelse vil Rejsekort A/S spærre det/de pågældende rejsekort erhverv ved varselsperiodens udløb og rammeaftalen opsiges. Rejsekort A/S kan opsige kundeholdet, hvis kortindehaveren tages under konkursbehandling eller standser sine betalinger eller et rejsekort spærres, pga. kortindehaverens misligholdelse. Hvis virksomheden har flere kundeforhold (rammeaftaler), der administreres af en eller flere trafikvirksomheder, kan alle kundeforhold opsiges, hvis blot et af dem opsiges på grund af misligholdelse. For den nærmere procedure vedrørende lukning af rejsekort henvises til afsnit 4.1 om proceduren ved spærring og 4.4 om udbetaling af saldo samt til 9

10 Kundeforholdet ophører først når alle kortindehaverens rejsekort erhverv er spærrede og saldi fra kortene er afregnet. 4.4 Udbetaling af saldo fra spærret/lukket rejsekort Et rejsekort, der er spærret eller lukket, kan ikke genåbnes. Efter spærring eller lukning opgør Rejsekort A/S rejsekorts saldo. Kortprisen, jf. pkt. 1.4, udgør ikke en del af saldoen og udbetales derfor ikke ved spærring/lukning af et rejsekort. Da alle transaktioner foretaget med rejsekort skal være tilgængelige for at kunne lave en korrekt opgørelse af saldoen, kan det tage op til 14 dage, før afregningen af restsaldo kan ske. Er saldoen positiv, udbetales beløbet til den af kortindehaver angivne konto, såfremt kortindehaver ikke har udestående betalinger relateret til rejsekort erhverv til trafikvirksomheden Er saldoen negativ, fremsendes en faktura, der straks forfalder til betaling. 5. Hæftelse for brug af rejsekort 5.1 Hæftelse for rejsekort erhverv Kortindehaver hæfter for betaling for alle rejser, der foretages med rejsekort erhverv, herunder også rejser der er i strid med afsnit 1.2. Rejsekort A/S dækker ikke tab som følge af andres uberettigede brug af et rejsekort erhverv, før efter det tidspunkt, hvor der er rettet henvendelse til Rejsekort A/S med henblik på spærring af det pågældende rejsekort. Fra tidspunktet for henvendelsen hæfter Rejsekort A/S. Se ovenfor under afsnit 4.1 om, hvordan et rejsekort spærres. Rejsekort A/S kan dog gøre krav gældende mod kortindehaver i tilfælde af at kortihændehaveren er involveret i et uberettiget brug af rejsekort erhverv Indsigelsesfrister Indsigelser mod en uautoriseret eller fejlagtig transaktion (check ind, check ud, tank-op eller lignende) på rejsekort skal ske til den trafikvirksomhed, der administrerer Rammeaftalen med uden ugrundet ophold og senest 3 måneder efter datoen for den pågældende transaktion, jf. 63 i lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Ved vurdering af, om indsigelser er fremsat rettidigt, vil der blandt andet blive lagt vægt på pligten til løbende at kontrollere posteringer af rejser, se afsnit Virksomhedskunderegister 6.1 Formål med Virksomhedskunderegisteret Rejsekort A/S fører et Virksomhedskunderegister med oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR nummer og årsag til registrering. Formålet med Virksomhedskunderegisteret er at undgå tab ved manglende betalinger for brug af rejsekort ved at undlade at udstede nye rejsekort til og indgå tank-op-aftaler med virksomheder, der er opført i Virksomhedskunderegisteret som følge af tidligere misligholdelse af aftaler, jf. nedenfor. Rejsekort A/S sletter oplysningen i Virksomhedskunderegisteret senest tre (3) år efter registreringen. 6.2 Hvem registreres i Virksomhedskunderegisteret? Kortindehavere omfattet af afsnit 6.2.1, og kan optages i Virksomhedskunderegisteret. Den virksomhed som optages i registeret, vil hurtigst muligt modtage meddelelse om registreringen pr. brev eller . En virksomhed, der er optaget i Virksomhedskunderegisteret kan ikke købe rejsekort erhverv eller oprette nye kundeforhold med samme eller andre trafikvirksomheder. 10

11 6.2.1 Rejser, der ikke afsluttes ved at checke ud eller andet misbrug af rejsekort Hvis rejsekort erhverv ikke anvendes i overensstemmelse med rejsereglerne, herunder at rejser gentagne gange og efter advarsler ikke afsluttes med check ud kan Rejsekort A/S registrere kortindehaveren i Virksomhedskunderegistret Gæld til Rejsekort eller trafikvirksomhederne Hvis en kortindehaver som følge af misligholdelse af en tank-op-aftale om et rejsekort, jf. pkt. 3.4 ovenfor skylder Rejsekort A/S eller en tilsluttet trafikvirksomhed mere end kr., kan Rejsekort A/S optage vedkommende i Virksomhedskunderegisteret Overskridelse af kreditmaksimum Hvis kortindehaveren overskrider det i rammeaftalen fastlagte kreditmaksimum kan Rejsekort A/S registrere kortindehaveren i Virksomhedskunderegistret Sletning fra Virksomhedskunderegister Rejsekort A/S sletter kortindehaveren fra Virksomhedskunderegistret: når fordringen er betalt eller når det forhold der har ført til optagelsen i Virksomhedskunderegistret er berigtiget eller senest tre (3) år efter, at kortindehaveren blev optaget i Virksomhedskunderegistret. 7. Øvrige kortbestemmelser 7.1 Behandling af oplysninger Rejsekort A/S lægger stor vægt på, at kortindehaverne er trygge ved at bruge rejsekort og tank-op-aftaler. Alle personhenførbare oplysninger, der afgives i forbindelse med oprettelsen/bestillingen af rejsekort eller tank-op-aftaler mv., behandles ansvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen, herunder lov om behandling af personoplysninger. Der henvises i øvrigt til Rejsekort A/S privatlivspolitik, som til enhver tid kan findes på Af privatlivspolitikken fremgår yderligere oplysninger om, hvilke oplysninger der registreres, hvordan de behandles, hvem der har adgang til oplysningerne mv Videregivelse af oplysninger Rejsekort A/S videregiver oplysninger om kortindehaver, såfremt Rejsekort A/S er forpligtet hertil, herunder lovgivning inkl. hvidvaskloven, skattekontrolloven og den finansielle lovgivning. Rejsekort A/S videregiver relevante kundeoplysninger til den Trafikvirksomhed, der er valgt til at Rammeaftalen og i nødvendigt omfang til de øvrige trafikvirksomheder, der er tilsluttet rejsekortsystemet til brug for administration af kundeforholdet. Rejsekort A/S videregiver endvidere kundeoplysninger til de trafikvirksomheder, som der er indgået markedsføringsaftaler med. Personoplysninger videregives alene, såfremt det er lovlig i medfør af persondataloven. 7.2 Information om foretagne rejser og kortsaldo (indsigt i rejsehistorik og kortsaldo) 11

12 Kortindehaveren har ret til oplysninger om de transaktioner, som er foretaget på egne rejsekort, herunder rejsehistorik, rejsepris og kortsaldo. Oplysningerne fremsendes en gang månedligt til kortindehaveren. Yderligere oplysninger kan altid rekvireres ved kortindehavers henvendelse til den Trafikvirksomhed, der er valgt til at Rammeaftalen. Se mere i afsnit 1.6 og i afsnit 1.4 om gebyrer. 7.3 Fejl og uregelmæssigheder Hvis fejl i rejsekortsystemet giver anledning til transaktioner, der påfører kortindehaveren et direkte tab, påtager Rejsekort A/S sig ansvaret herfor. Hverken Rejsekort A/S eller de tilsluttede trafikvirksomheder er ansvarlige for eventuelle tab som følge af, at rejsekort i forbindelse med en transaktion bliver afvist af en tilsluttet trafikvirksomhed. Hvis du ved check ind opdager, at en kortlæser eller rejsekortautomat er ude af drift, skal du bruge en anden kortlæser eller rejsekortautomat. Du skal altid forsøge check ind ved påstigning. Er de andre kortlæsere og rejsekortautomater på stedet også ude af drift, skal du henvende dig til personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale etc.), hvis det er muligt. Kan det ikke lade sig gøre, betragtes et gyldigt rejsekort som gyldig rejsehjemmel, medmindre du skal rejse med DSB Fjern- & Regionaltog eller planlægger at skifte til DSB Fjern- & Regionaltog under din rejse. I så fald skal du prøve at anskaffe en billet på anden vis, fx i en automat, i 7-Eleven eller betjente salg, via mobilen eller ombord på toget. Kan det ikke lade sig gøre, eller har DSB eller Rejsekort annonceret det, så må du bruge gyldigt rejsekort som rejsehjemmel. Har du som rejsekortkunde købt alternativ billet, så gem denne og kontakt efterfølgende Rejsekort Kundecenter, som vil refundere en evt. merudgift, der skyldes defekt rejsekortudstyr. 7.4 Fejlbehæftede rejsekort Rejsekort A/S udskifter alle fejlbehæftede rejsekort uden omkostninger. 7.5 Henvendelser Henvendelser skal rettes til den trafikvirksomhed, der er valgt til at administrere Rammeaftalen. 7.6 Klager Klager skal i første omgang rettes til den trafikvirksomhed, der administrerer Rammeaftalen. Hvis klager ikke er enig i trafikvirksomhedens vurdering af sagen, kan der klages til en af klageinstanserne nedenfor, idet rette klageinstans afhænger af, hvad klagen vedrører. Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden behandler klager over Rejsekorts markedsføring og reklamer (markedsføringsloven) samt klager over manglende overholdelse af e-handelsloven. Forbrugerombudsmanden kan endvidere behandle klager over f.eks. manglende overholdelse af oplysningskrav, tredjemands misbrug af kort, god skik m.v. i henhold til lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej Valby Datatilsynet Klager over Rejsekorts behandling (registrering, videregivelse etc.) af personoplysninger, herunder i forbindelse med spærring af et rejsekort, behandles af Datatilsynet. Datatilsynet 12

13 Borgergade 28, 5. sal 1300 København K Læs også klagevejledningen på Spørgsmål og tvister om fortolkning af kortbestemmelserne er underlagt dansk ret. Værneting for tvister vedrørende fortolkning af kortbestemmelserne er Retten i Glostrup. Kortbestemmelser for rejsekort erhverv. Gældende fra

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for rejsekort erhverv Gældende fra 1. maj 2017 Version 9.2 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort erhverv... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013

Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6.2 Gældende fra 09. 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 2 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 2 1.Selve rejsekort... 3 1.1

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017

Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. maj 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for skolekort... 2 1 Selve Skolekortet... 3 1.1 Hvad er et skolekort...3 1.2 Sådan anvendes et skolekort...3

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kortbestemmelser for skolekort

Kortbestemmelser for skolekort Rejsekort A/S / Automatikvej 1, 1., 2860 Søborg/Skolekort kortbestemmelser privat/version 2 / 1 1 2018 / M65 folder Kortbestemmelser for skolekort Gældende fra 1. januar 2018 Version 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013

Rejsekort Kortbestemmelser. Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 Rejsekort Kortbestemmelser Version 6 Gældende fra 22. maj 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kortbestemmelser for rejsekort... 4 Der er ikke fortrydelsesret ved køb af et rejsekort... 4 1.Selve rejsekort... 5

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for pendlerkort Gældende fra 15. januar 2017 Version 1 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for pendlerkort... 2 1 Om pendlerkort... 3 1.1 Hvad er et pendlerkort...3 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016

Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort Gældende fra 27. september 2016 Version 6.5 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat og pendlerkort...2 1 Om rejsekort og pendlerkort...4

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017

Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Kortbestemmelser for rejsekort privat Gældende fra 15. januar 2017 Version 7 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat...2 1 Om rejsekort...4 1.1 Hvad er et rejsekort... 4 1.2 Hvad er et

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra januar 2013 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Trafikvirksomhederne

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0362 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen.

Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for tidligt hævet beløb i henhold til tank op-aftale samt for tidsforbrug i forbindelse med sagen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0115 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Movia CVR nr.: 29896569 Klagen vedrører: Erstatning på 50 kr. for mistede renter af for

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0013. Klageren: 1720 København V. CVRnummer: 29896569 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0013 Klageren: XX 1720 København V. Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr.

1260 kr. i trukket forudbetaling på rejsekort ved 33 manglende checkud, manglende spærring af rejsekortet, samt rykkergebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0049 Klageren: XX på vegne af YY 4000 Roskilde Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 1260 kr. i trukket forudbetaling

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud.

Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet manglende registrering af check-ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0182 Klageren: XX 4200 Slagelse Indklagede: Rejsekort A/S v/movia Klagen vedrører: Tilbageholdelse af forudbetaling på 50 kr. grundet

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.2 27 09 2016 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort anonymt. For lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0106 Klageren: XX 2300 KBH S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem.

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0078 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: 38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på

Læs mere

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

2 kontrolafgifter á 750 kr. for manglende registrering af check-ind på rejsekort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0015 Klageren: XX på vegne af sit barnebarn YY 3200 Helsinge Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet manglende check-ind på rejsekort samt rykkergebyr på 100 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0304 Klageren: XX 2820 Gentofte Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK

VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK VILKÅR FOR ERHVERVSKORTAFTALER HOS SYDTRAFIK 1. Erhvervskortaftalens indhold Når der er indgået en aftale om bestilling og udstedelse af Erhvervskort i henhold til disse vilkår (Erhvervskortaftale), berettiger

Læs mere

Regler for Netbank Erhverv

Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv Regler for Netbank Erhverv gælder mellem kunden og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige ( banken ) 1 Hvad kan du bruge Netbank til? Du kan fx bruge følgende

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning af Rejsekort. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0224 Klageren: Indklagede: XX 4700 Næstved Movia Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende indtjekning

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD

KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD KORTBETINGELSER FOR SHELL CARD 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen. Kortet kan oprettes med to forskellige købsbegrænsninger:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S

Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Rejsekort Status (især for snyd) TØF seminar 2012 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 1 Geografisk dækning - 22. oktober 2012 2 Status for brug - 2012 uge 38. Tank-op aftaler 39 % Selvbetjening: 76 % RVM..

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo.

Kontrolafgift på 750 kr. Manglende check-ind af rejsekort grundet for lav saldo. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0031 Klageren: XX 1363 KBH K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen

1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortbetingelser for Shell Card Ansøg om Shell Card 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan benyttes på Shell servicestationer i Danmark, samt på Øresunds- og Storebæltsbroen Kortet kan oprettes med

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind på rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0084 Klageren: xx 2720 Vanløse Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0213. Klageren: 1429 Kbh. K AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0213 Klageren: XX 1429 Kbh. K Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort.

30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr. for manglende check-ud med Rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0039 Klageren: XX 2860 Søborg Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: 30 kr. i difference for billettens pris og 50 kr.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende registrering af check-ind på klagerens AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0450 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Movia v/lokalbanen A/S CVRnummer: 26159040 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr., for at rejse på sin fars rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0226 Klageren: Indklagede: XX 2200 København N Metroselskabet A/S ved Metro Service I/S Cvr. nummer: 21263834 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Spærring af klagerens datters rejsekort uden varsel. Brevet kom den efterfølgende dag. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0174 Klageren: XX på vegne af YY 2990 Nivå Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: Spærring af klagerens

Læs mere

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0197 Klageren: XX Indklagede: CVRnummer: Movia Klagen vedrører: Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund

Læs mere

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr.

Kontrolafgift på 100 kr. for manglende billet til cykel. Overskridelse af indsigelsesfristen på 14 dage. Samt rykkergebyr på 100kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0422 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere