Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur"

Transkript

1 IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: P Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov for hurtig digital infrastruktur... 2 Hurtigt bredbånd er nødvendigt for at skabe vækst... 2 Den danske bredbåndsmålsætning... 3 Udviklingen i efterspurgt båndbredde... 3 Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning... 4 Dækningen i Ballerup Hvor langt er der til målsætningen?... 5 Hvor halter det og hvorfor?... 6 Erhvervslivet i Ballerup Kommune... 7 Hvad gør andre kommuner?... 7 Bilag 1 - kilder... 9 Side 1

2 Ballerup Kommunes behov for hurtig digital infrastruktur Ballerup Kommune oplever på lige fod med en række andre danske kommuner udfordringer i forhold til adgang til digital infrastruktur. Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning, og virksomheder og borgere efterspørger i stigende omfang adgang til høj hastighed på Internetforbindelser. Disse problemer har nu et omfang, som betyder, at Ballerup Kommune kan imødese udfordringer både i forhold til privat bosættelse i kommunen og fastholdelse og etablering af erhvervsvirksomheder. Ballerup Kommune mener, at en stærk, veludbygget og velfungerende digital infrastruktur er et af de vigtigste vækstinitiativer for kommunen, idet: Hurtigt bredbånd er en forudsætning for at skabe vækst Ballerup Kommune har et stigende behov for en kraftig digital infrastruktur for at kunne fastholde og tiltrække højteknologiske virksomheder til kommunen. Hurtigt bredbånd er nødvendigt for at skabe vækst En lang række både danske og internationale undersøgelser (Bilag 1) viser, at bredbånd og hurtigt internet er vigtigt for at øge produktivitet og for at skabe innovative virksomheder, og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne. Bredbåndsinfrastrukturen er en vigtig infrastruktur, som øger kommunens potentiale for at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser og ressourcestærke borgere. Vækstpotentialet i højhastighedsbredbånd og højhastighedsbredbånd som politisk mål er veldokumenteret. Danmark er netop kåret som nr. 1 i EU, når der måles på brugen af digitale tjenester. Andre gode referencepunkter og undersøgelser er: Den digitale agenda er del af EU s 2020 strategi. Den digitale agenda fremmer mål om udbredelse af klimavenlige løsninger, digitale sundhedsløsninger (telesundhed), digital arkivering og intelligente transportsystemer. Bl.a. derfor har EU formuleret et direktiv vedr. statsstøtteregler til hurtigere udrulning af næste-generations-bredbånd. Undersøgelser viser, at bredbånd, og hurtigt bredbånd, er til gavn for produktivitet og innovationskraft: Det er påvist, at en stigning i udbredelsen af bredbånd på landeniveau medfører stigning i bruttonationalproduktet. Det er også påvist, at etablering af en bredbåndsforbindelse øger virksomheders arbejdsproduktivitet og innovationsaktivitet. Senest er en positiv sammenhæng mellem bredbåndshastighed og mobildækning og produktivitet i danske virksomheder påvist i en undersøgelse som Damvad har foretaget for Erhvervsstyrelsen. Virksomheder med højhastighedsbredbånd har eksempelvis en merproduktivitet på op til 3,9 pct., svarende til en årlig samfundsøkonomisk merværdi på op til 5,6 mia. kr. Stabile højhastighedsforbindelser er en forudsætning for at effektivisere små og mellemstore virksomheders it-infrastruktur, bl.a. ved at gøre brug af cloudtjenester. Innovative digitale start-ups udvikles hvor der er gode højhastighedsforbindelser. Fx kræver det ikke meget at starte en e-shop men en god bredbåndsforbindelse er nødvendig. Det er tankevækkende at både musiktjenesten Spotify og kommunikationstjenesten Skype er opstået og udviklet i Sverige, begge som tjenester der fra starten var koblet på ekstremt hurtig digital infrastruktur. Side 2

3 Undersøgelser viser, at samme høje niveau af bredbåndshastighed giver en ekstra god effekt: Det er påvist, at der kommer en ekstra positiv effekt ved høj udbredelse af gode bredbåndsforbindelser, idet der er en afsmittende effekt som fremmer den generelle udvikling i et område og kommunikationen på tværs. Der opstår klynger af virksomheder med samme karakteristika. Det kaldes også netværkseksternaliteter. Den effekt ses allerede i Ballerup Kommune, som nyder godt af en sådan klynge af højteknologiske virksomheder. Undersøgelser viser, at digitalisering af velfærdsydelser er nødvendigt for at sikre velfærden fremover: Antallet og andelen af ældre borgere vokser i kommunen, og dermed vokser også presset på sundhedsydelser. Fx fremskriver Danmarks statistik andelen af borgere over 70 år i Ballerup Kommune til at vokse med mere end 20% i 2020 i forhold til i dag. Kommuner skal i stigende grad løfte pleje- og sundhedsopgaver. Den digitale infrastruktur bliver vigtig for at nå ud med velfærdsydelser til alle borgere med behov. De kommende generationer vil være endnu mere vant til at kommunikere digitalt og vil opleve en stor naturlighed i digitaliseringen af velfærdsydelserne. Den danske bredbåndsmålsætning Regeringen har i marts 2013 formuleret målet 1 om, at alle i 2020 skal have adgang til bredbåndsforbindelse på 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload. Forud for denne målsætning har der været en politisk proces, hvor højhastighedskommisionen I 2010 foreslår 50 Mbit download til mindst 80% af befolkningen i 2013 og at alle skal have adgang til mindst 5 Mbit upload. Dette vil efter komiteens opfattelse kunne nås med en markedsbaseret udvikling På baggrund heraf formulerer regeringen i 2010 en målsætning på 100 Mbit download til alle i Målsætningen indeholder ingen krav til upload. I 2013 supplerer regeringen den gamle målsætning med et tillæg på 30 Mbit upload i 2020 for at kunne imødekomme behov for offentlige digitale tjenester som telemedicin, telesundhed m.m. I Danmark er der to overordnede principper for udbredelse af bredbåndsinfrastruktur: 1. Teknologineutralt: Man må ikke pege på, at én teknologi er mere bæredygtig og fremtidssikret frem for andre 2. Markedsdrevet: Ved at sikre konkurrence opnår vi, at markedet selv sikrer borgere og virksomheder de bedste og billigste forbindelser ægte valgfrihed. Er der steder hvor markedet ikke kommer i mål? I givet fald hvor? Udviklingen i efterspurgt båndbredde Beregninger viser, at den satte målsætning helt svarer til den erfarede udvikling i hastigheder på 40% vækst om året. Målsætningen er således mere en fremskrivning af den løbende udvikling, frem for et mål som søges realiseret som følge af en politisk beslutningsproces. Hvis samme udvikling fortsætter, så vil den typiske efterspurgte båndbredde i 2030 være på små 3 Gbit/s download og 900 Mbit/s download! Udfordringen for de fleste danske kommuner er dog, at målsætningen om 100/30 MBit i 2020 nås på en meget uensartet måde, og næppe nås alle steder inden for denne tidsramme. 1 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, Regeringen marts 2013 Side 3

4 Det viser sig således allerede nu, at mange kommuner oplever udfordringer i forhold til både kommunens egen udnyttelse af digital infrastruktur (i f.eks. hjemmeplejen), og i forhold til fastholdelse og tiltrækning af nye erhvervsvirksomheder. Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning Erhvervsstyrelsen har udviklet et redskab til at skabe overblik over bredbåndsdækningen i hele landet. På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan man se dækningen på både boliger og erhvervsadresser og sommerhuse. Dækningen kan ses helt ned på adresseniveau. På kommuneniveau kan dækningen udelukkende ses på aggregeret niveau dvs. at kortlægningen viser den gennemsnitlige båndbredde, der kan opnås i en kommune. Det er fx ikke muligt at trække detaljerede data fra en hel kommune. Figur 1 - Status på regeringens 2020 målsætning Figur 1 illustrerer, hvordan de aktuelle muligheder for at opnå regeringens målsætning ser ud fordelt på regionsniveau. Det afspejles klart, hvor el-selskaberne har udbygget med fibernet. El-selskaberne har pt. ikke aktiviteter i region Sjælland og i region Hovedstaden. Elselskabet Fibia er imidlertid på vej ind i region Sjælland, hvilket vil medføre at region Hovedstaden sandsynligvis vil have bundplacering i næste opdatering af bredbåndskortlægningen. På trods af princippet om teknologineutralitet bidrager de enkelte teknologier meget forskelligt til at nå regeringens 2020 målsætning især når det gælder uploadhastigheden. Upload-hastigheden på 30 Mbit er en større udfordring end download på 100 Mbit. I dag leveres 50% af alle bredbåndsforbindelser over det gamle kobbernet (xdsl). Den teknologi man anvender på kobbernettet giver asymmetriske hastigheder (mere download end upload). Figur 2 viser udviklingen i de enkelte teknologiers til at levere uploadhastighed. Det illustrerer, at mulighederne i kobbernettet (xdsl) og på kabelmodem (kabel-tv nettet) stort set er opbrugte. Fibernettet er karakteriseret ved symmetriske hastigheder og fiberteknologien rummer potentiale til yderligere vækst i både op og downloadhastigheder. Side 4

5 Figur 2 - Udvikling i upload hastighed Dækningen i Ballerup Hvor langt er der til målsætningen? Anvender man tjekditnet.dk til at analysere mulighederne for bredbånd i Ballerup Kommune får man et forskelligt resultat afhængig af om man tjekker den teoretiske eller om den udbudte hastighed! Figur 3 - Teoretisk mulighed for 100/30 Mbit/s i Ballerup Kommune Jf. figur 3 og 4 kan 55 % af husstandene i Ballerup Kommune pt. få en hastighed på 100/30 Mbit/s, men der udbydes reelt kun denne hastighed til 23 % af husstandene. Den manglende udvikling på uploadhastigheder forklares af teleselskaberne som manglende efterspørgsel, men skyldes snarere den manglende formåen i de enkelte teknologier. I Ballerup Kommune kan 51% af husstandene i teorien få opfyldt 2020 målsætningen på fiber. Men reelt er der kun 23% der får udbudt denne hastighed. Forklaringen er, at der i Ballerup Kommune findes et fibernet som TDC har opkøbt af Dong og TDC har valgt ikke at udbyde produkter på dette net. En anden forklaring på den store forskel mellem de teoretiske muligheder og de reelt udbudte er, at i de områder, der er forsynet via YouSee kabel-tv-net, kan operatøren eksempelvis i teorien tilbyde alle 8 husstande i en opgang 100/30 Mbit/s. Men reelt kan den kun leveres til en af de 8 husstande. Side 5

6 Figur 4 - Udbudt hastighed på 100/30 Mbit/s i Ballerup Kommune Hvor halter det og hvorfor? Ser man på et detaljeret kort over de udbudte hastigheder i Ballerup Kommune, kan man se, at der er store forskelle hen over kommunen. Der er flere større sammenhængende områder, hvor kun op til 5% af husstandene kan få 100/30 Mbit/s. Figur 5 - Udtræk fra tjekditnet.dk udbudte hastigheder i Ballerup Kommune (sammensat af Netplan) I de røde områder i figur 5 oplever Ballerup Kommune udfordringer i forhold til muligheden for at fastholde den erhvervsaktive befolkning og muligheden for at tilbyde digitale velfærdsydelser. Udfordringen vil over de kommende år blive skærpet, fordi behovet for digital infrastruktur fortsat øges massivt, samtidig med at de dårligt dækkede områder bliver større 2. 2 Som følge af, at de teleselskaber som dækker de områder som i dag betegnes som sorte, ikke alle understøtter det erklærede 2020 mål om 100/30 Mibit. Side 6

7 Det skal dog bemærkes, at der ligger et uudnyttet potentiale i TDC s opkøbte Dong fibernet. Desuden kan man forvente, at kabel-tv nettet accelererer udviklingen af nettet, som dermed vil give kunderne nye muligheder for højere båndbredder. Erhvervslivet i Ballerup Kommune I de tæt befolkede by- og industriområder fungerer den almindelige telekonkurrence og medvirker til, at erhvervsliv kan tilbydes højhastigheds bredbåndsprodukter på gode konkurrencevilkår. I områder, hvor bebyggelsen er mindre tæt og hvor f.eks. erhvervsvirksomheder ligger mere spredt, bliver tilbuddet mere tilfældigt. Ballerup Kommune har områder som både repræsenterer tætbebyggede arealer med god forsyning af bredbånd, og områder med spredt bebyggelse med en ganske ringe mulighed for adgang til høje båndbredder. Med den skærpede konkurrence blandt teleselskaberne er det næppe sandsynligt, at disse spredt bebyggede områder, alene i kraft af den frie konkurrence, vil blive tilbudt høje båndbredder inden for de kommende 5 år, dvs. inden for rammen af den erklærede bredbåndsmålsætning. Faktisk er behovet for højere båndbredder flere steder i Ballerup Kommune så stort, at et tidsperspektiv på 5 år er uacceptabelt i forhold til forbedring af forholdene lokalt. Figur 6 - Udbudte hastigheder + markering af virksomheder med mere end to ansatte (gule romber) og planlagt gravning til lysmaster (små lyseblå firkanter) Figur 6 viser placeringen af erhvervsvirksomheder med mere end 2 ansatte og illustrerer samtidig synergien ved at grave tomrør i forbindelse med den planlagte udskiftning af lysmaster. Hvad gør andre kommuner? Ballerup Kommune er langt fra den eneste danske kommune som udfordres af dårlig digital infrastruktur. De 17 kommuner i Region Sjælland har indgået et strategisk samarbejde med regionen, og undersøger nu hvilke overordnede muligheder der er for at forbedre dækningen. I Næstved, Lolland, Guldborgsund, Slagelse og Odsherred er man gået videre. I Næstved Kommune har man igangsat et planlægnings- Side 7

8 projekt som skal munde ud i en implementering af et bynet etableret i et af byens lokalråd efter Svensk model. I Lolland og Guldborgsund Kommune har man ansøgt om støtte fra EU's Connected Communities til et analysearbejde som skal tilvejebringe en samlet kommunal plan for infrastruktur (EU har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til ansøgningen). I Odsherred Kommune gennemfører man et udbud af egen kommunal infrastruktur med særlig fokus på at tilgodese lokal infrastruktur til virksomheder og private. Det samme gennemføres i øjeblikket i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Slagelse Kommune har man gennemført et anlægsprojekt for at forbedre mobildækningen i kommunen, og har her brugt Omø som prototype på et sådant projekt. Læsø Kommune har som Lolland og Guldborgsund søgt EU Connected Communities midler, og afventer også her at kunne igangsætte et større kortlægningsarbejde. Fælles for disse projekter som blot repræsenterer et udsnit af den aktivitet der er i gang på dette område landet over - er, at de alle er fokuseret på at give bedre digital infrastruktur, baseret på en kombination af det der kan opnås ved at samarbejde med teleselskaber og elselskaber, og ved udnyttelsen af de muligheder lovgivningen åbner for kommunens egen deltagelse. Som et af de meget interessante nye elementer i dette arbejde er den mulighed der åbnes for at realkredit finansiere 3 digital infrastruktur. Der tegner sig således allerede nu et klart billede af en meget stor interesse blandt kreditgivere til at indgå i sådanne projekter. Dermed får man adgang til finansieringsmuligheder med en investeringshorisont der er længere end de 3-4 år som i dag er normen hos danske teleselskaber, og som bedre matcher kommunernes planlægning af andre infrastrukturelementer som vand, veje, kloaker el osv. Hvad gør Ballerup Kommune? Ballerup Kommune har - med udgangspunkt i ovenstående - igangsat et analysearbejde med det formål at forbedre kommunens digitale infrastruktur. Arbejdet består i at kortlægge den nuværende infrastruktur, og på baggrund af den, og med udgangspunkt i de muligheder som Regeringens vækstinitiativer 4 muliggør, udarbejde en plan for, hvordan Ballerup Kommune selv kan støtte, fremme og styre udviklingen af den digitale infrastruktur i kommunen. Dette notat er udarbejdet i samarbejde med Netplan. 3 Med i Regeringens Aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark, februar Regeringen: Bedre Bredbånd og Mobildækning i hele Danmark, Marts Side 8

9 Bilag 1 - kilder # Kilde Effekt Baggrund 1 Boston Consulting Group: Danmark Online Centre for Economic and Business Research: Digitalisering og Produktivitet, Aug Copenhagen Economics: Den digitale samfundsværdi af digital infrastruktur, Internettet bidrager med 96 mia. kr. til den danske økonomi - IKT bidrager med 5,8% af det dansk BNP i 2011 og ventes at udgøre 7,3% i En vækst pa 1 pct.- point i andelen af digitale virksomheder øger værditilvæksten fra erhvervslivet med mellem 2,6 og 6,5 mia. kr. årligt hvor sidstnævnte svarer til en 0,44 pct. stigning i brutto værditilvækst årligt. - EU s samlede BNP kan stige med op til 4 pct., hvis der frem mod 2020 etableres et velfungerende digitalt indre marked. - Den definerede branche bidrager med 1,4 pct. af BNP i EU27 eller 160 mia. - Yderligere 150 mia. indirekte gennem værdi skabt i øvrige virksomheder og brancher. Undersøgelsen ser udelukkende pa de aktiviteter, der reflekteres i bruttonationalproduktet. E-handel medtages som sin omsatte værdi frem for værditilvæksten fra det at handle online. Undersøgelsen er gennemført for Google i Danmark Betegnelsen digitale virksomheder dækker her over virksomheder, der har digitaliseret mindst én ud af fire interne processer: lagerstyring, produktionsstyring, bogføring og distribution. Rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen Det svarer til mere end 1000 pr. borger i EU (2010 BNP). Side 9

10 # Kilde Effekt Baggrund 4 McKinsey Global Institute: Internet matters: The Net s sweeping impact on growth, jobs and properity. Maj L.M Ericsson og Arthur D. Little, Chamers Tekniske Universitet: Socioeconomic effect of broadband speeds September CEDI Center for Digital Forvaltning. Innovative veje til vækst og velfærd i land- og yderkommunerne, Sep Internettet bidrager gennemsnitligt med 3,4 pct. af BNP i de undersøgte økonomier pct. af væksten i BNP skyldes internettet pct. af bidraget fra internettet stammer fra traditionelle brancher der ikke definerer sig selv som rene internetvirksomheder - Der skabes 2,4 nye job for hvert job, der går tabt som følge øget digitalisering -1 pct. stigning i BNP for hver 10 pct. stigning i bredbåndpenetrationen nye jobs for hver nye bredbåndsforbindelser. - En fordobling af bredbåndshastigheden øger BNP med 0,3% - videobaserede omsorgsløsninger i 46 yderkommuner kan spare mio. kr. i transport BNP i G8, Sydkorea, Sverige, Brasilien og Kina (70 pct. af globalt BNP). SMV er der i høj grad bruger webteknologier vokser og eksporter dobbelt sa meget som øvrige SMV er. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af data fra speedtest.net (opnåede hastigheder) fra 33 OECD lande fra nov til maj Undersøgelsen er foretaget for Dansk Energi Side 10

11 # Kilde Effekt Baggrund 7 Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of Commerce, "Measuring the Economic Impact of Broadband Deployment", https://erhvervsstyrelsen.dk/samfu ndsoekonomiske-gevinster-afhoejhastighedsbredbaand-ogmobildaekning - effekten af bredbånd på beskæftigelsen er op til fem gange så stor i områder med lav økonomisk vækst. Analysen viser en positiv sammenhæng mellem den bredbåndshastighed som virksomhederne anvender og deres produktivitet. Undersøgelsen omfatter både bredbåndshastighed og mobildækning. Analysen er foretaget af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen. Side 11

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark

Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Behov for hurtigere bredbånd og øget bredbåndskonkurrence i Danmark Simen Karlsen, Ph.d. Henrik Ballebye Okholm, Signe Rølmer 28. august 2013 Dansk Energi har bedt Copenhagen Economics undersøge konkurrencesituationen

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012

INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 INNOVATIVE VEJE TIL VÆKST OG VELFÆRD VELFÆRD PÅ TV 4. SEPTEMBER 2012 Innovative veje til vækst og velfærd CEDI har udarbejdet en ny analyse for Dansk Energi Tre hovedtemaer fra analysen: En velfærdspolitisk

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Status på den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er Regionsrådets og Vækstforums strategi for, hvordan der sammen kan skabes en attraktiv

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal

Det digitale samfund 2012 Danmarks digitale vækst i tal Det digitale samfund 212 Danmarks digitale vækst i tal Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 1. Digital vækst 5 2. IKT-infrastruktur 28

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov

Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Faster is better! Værdien af 4G TELE 2011 Jesper Korsskov Regeringens bredbåndsmålsætning: 100 Mbit/s til alle i 2020 Hvad skal vi med så høje hastigheder - er der måske nogen, som har efterspurgt det?

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden

Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Høring om udkast til bekendtgørelse om bredbåndspuljens 2017-runde samt justering af bekendtgørelsen for 2016-runden Kontor/afdeling Center for Tele Dato 22. marts 2017 J nr. 2017-916 /rro Energistyrelsen

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur

Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur Den samfundsmæssige værdi af digital infrastruktur SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Digital infrastruktur forandrer samfundet Agenda

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 10-09-2012 Kl. 15:00 Gæstekantine, Rådhuset Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 13. marts 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 4. marts 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jakob Willer, Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 2 / 2015 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur Teleindustrien: Kommunerne skal have en central rolle i telepolitikken

Læs mere

VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE

VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE VÆKST MED FIBERNET ANALYSE AF FIBERBREDBÅNDETS BIDRAG TIL DANSK VÆKST OG BESKÆFTIGELSE OG DET FREMADRETTEDE POTENTIALE INDHOLD // RESUMÉ 03 1 // FIBERNET STYRKER VÆKST 04 OG BESKÆFTIGELSE 2 // FIBERNET

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI

STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI STATUS PÅ DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI 2015-2018 1 MÅLSÆTNING # 1.1 2020 Beskæftigelsen bliver styrket i regionen 220.000 MÅL 1.1: Private virksomheder beskæftiger minimum 220.000 personer

Læs mere