Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur"

Transkript

1 IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: P Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov for hurtig digital infrastruktur... 2 Hurtigt bredbånd er nødvendigt for at skabe vækst... 2 Den danske bredbåndsmålsætning... 3 Udviklingen i efterspurgt båndbredde... 3 Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning... 4 Dækningen i Ballerup Hvor langt er der til målsætningen?... 5 Hvor halter det og hvorfor?... 6 Erhvervslivet i Ballerup Kommune... 7 Hvad gør andre kommuner?... 7 Bilag 1 - kilder... 9 Side 1

2 Ballerup Kommunes behov for hurtig digital infrastruktur Ballerup Kommune oplever på lige fod med en række andre danske kommuner udfordringer i forhold til adgang til digital infrastruktur. Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning, og virksomheder og borgere efterspørger i stigende omfang adgang til høj hastighed på Internetforbindelser. Disse problemer har nu et omfang, som betyder, at Ballerup Kommune kan imødese udfordringer både i forhold til privat bosættelse i kommunen og fastholdelse og etablering af erhvervsvirksomheder. Ballerup Kommune mener, at en stærk, veludbygget og velfungerende digital infrastruktur er et af de vigtigste vækstinitiativer for kommunen, idet: Hurtigt bredbånd er en forudsætning for at skabe vækst Ballerup Kommune har et stigende behov for en kraftig digital infrastruktur for at kunne fastholde og tiltrække højteknologiske virksomheder til kommunen. Hurtigt bredbånd er nødvendigt for at skabe vækst En lang række både danske og internationale undersøgelser (Bilag 1) viser, at bredbånd og hurtigt internet er vigtigt for at øge produktivitet og for at skabe innovative virksomheder, og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne. Bredbåndsinfrastrukturen er en vigtig infrastruktur, som øger kommunens potentiale for at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser og ressourcestærke borgere. Vækstpotentialet i højhastighedsbredbånd og højhastighedsbredbånd som politisk mål er veldokumenteret. Danmark er netop kåret som nr. 1 i EU, når der måles på brugen af digitale tjenester. Andre gode referencepunkter og undersøgelser er: Den digitale agenda er del af EU s 2020 strategi. Den digitale agenda fremmer mål om udbredelse af klimavenlige løsninger, digitale sundhedsløsninger (telesundhed), digital arkivering og intelligente transportsystemer. Bl.a. derfor har EU formuleret et direktiv vedr. statsstøtteregler til hurtigere udrulning af næste-generations-bredbånd. Undersøgelser viser, at bredbånd, og hurtigt bredbånd, er til gavn for produktivitet og innovationskraft: Det er påvist, at en stigning i udbredelsen af bredbånd på landeniveau medfører stigning i bruttonationalproduktet. Det er også påvist, at etablering af en bredbåndsforbindelse øger virksomheders arbejdsproduktivitet og innovationsaktivitet. Senest er en positiv sammenhæng mellem bredbåndshastighed og mobildækning og produktivitet i danske virksomheder påvist i en undersøgelse som Damvad har foretaget for Erhvervsstyrelsen. Virksomheder med højhastighedsbredbånd har eksempelvis en merproduktivitet på op til 3,9 pct., svarende til en årlig samfundsøkonomisk merværdi på op til 5,6 mia. kr. Stabile højhastighedsforbindelser er en forudsætning for at effektivisere små og mellemstore virksomheders it-infrastruktur, bl.a. ved at gøre brug af cloudtjenester. Innovative digitale start-ups udvikles hvor der er gode højhastighedsforbindelser. Fx kræver det ikke meget at starte en e-shop men en god bredbåndsforbindelse er nødvendig. Det er tankevækkende at både musiktjenesten Spotify og kommunikationstjenesten Skype er opstået og udviklet i Sverige, begge som tjenester der fra starten var koblet på ekstremt hurtig digital infrastruktur. Side 2

3 Undersøgelser viser, at samme høje niveau af bredbåndshastighed giver en ekstra god effekt: Det er påvist, at der kommer en ekstra positiv effekt ved høj udbredelse af gode bredbåndsforbindelser, idet der er en afsmittende effekt som fremmer den generelle udvikling i et område og kommunikationen på tværs. Der opstår klynger af virksomheder med samme karakteristika. Det kaldes også netværkseksternaliteter. Den effekt ses allerede i Ballerup Kommune, som nyder godt af en sådan klynge af højteknologiske virksomheder. Undersøgelser viser, at digitalisering af velfærdsydelser er nødvendigt for at sikre velfærden fremover: Antallet og andelen af ældre borgere vokser i kommunen, og dermed vokser også presset på sundhedsydelser. Fx fremskriver Danmarks statistik andelen af borgere over 70 år i Ballerup Kommune til at vokse med mere end 20% i 2020 i forhold til i dag. Kommuner skal i stigende grad løfte pleje- og sundhedsopgaver. Den digitale infrastruktur bliver vigtig for at nå ud med velfærdsydelser til alle borgere med behov. De kommende generationer vil være endnu mere vant til at kommunikere digitalt og vil opleve en stor naturlighed i digitaliseringen af velfærdsydelserne. Den danske bredbåndsmålsætning Regeringen har i marts 2013 formuleret målet 1 om, at alle i 2020 skal have adgang til bredbåndsforbindelse på 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload. Forud for denne målsætning har der været en politisk proces, hvor højhastighedskommisionen I 2010 foreslår 50 Mbit download til mindst 80% af befolkningen i 2013 og at alle skal have adgang til mindst 5 Mbit upload. Dette vil efter komiteens opfattelse kunne nås med en markedsbaseret udvikling På baggrund heraf formulerer regeringen i 2010 en målsætning på 100 Mbit download til alle i Målsætningen indeholder ingen krav til upload. I 2013 supplerer regeringen den gamle målsætning med et tillæg på 30 Mbit upload i 2020 for at kunne imødekomme behov for offentlige digitale tjenester som telemedicin, telesundhed m.m. I Danmark er der to overordnede principper for udbredelse af bredbåndsinfrastruktur: 1. Teknologineutralt: Man må ikke pege på, at én teknologi er mere bæredygtig og fremtidssikret frem for andre 2. Markedsdrevet: Ved at sikre konkurrence opnår vi, at markedet selv sikrer borgere og virksomheder de bedste og billigste forbindelser ægte valgfrihed. Er der steder hvor markedet ikke kommer i mål? I givet fald hvor? Udviklingen i efterspurgt båndbredde Beregninger viser, at den satte målsætning helt svarer til den erfarede udvikling i hastigheder på 40% vækst om året. Målsætningen er således mere en fremskrivning af den løbende udvikling, frem for et mål som søges realiseret som følge af en politisk beslutningsproces. Hvis samme udvikling fortsætter, så vil den typiske efterspurgte båndbredde i 2030 være på små 3 Gbit/s download og 900 Mbit/s download! Udfordringen for de fleste danske kommuner er dog, at målsætningen om 100/30 MBit i 2020 nås på en meget uensartet måde, og næppe nås alle steder inden for denne tidsramme. 1 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark, Regeringen marts 2013 Side 3

4 Det viser sig således allerede nu, at mange kommuner oplever udfordringer i forhold til både kommunens egen udnyttelse af digital infrastruktur (i f.eks. hjemmeplejen), og i forhold til fastholdelse og tiltrækning af nye erhvervsvirksomheder. Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning Erhvervsstyrelsen har udviklet et redskab til at skabe overblik over bredbåndsdækningen i hele landet. På hjemmesiden Tjekditnet.dk kan man se dækningen på både boliger og erhvervsadresser og sommerhuse. Dækningen kan ses helt ned på adresseniveau. På kommuneniveau kan dækningen udelukkende ses på aggregeret niveau dvs. at kortlægningen viser den gennemsnitlige båndbredde, der kan opnås i en kommune. Det er fx ikke muligt at trække detaljerede data fra en hel kommune. Figur 1 - Status på regeringens 2020 målsætning Figur 1 illustrerer, hvordan de aktuelle muligheder for at opnå regeringens målsætning ser ud fordelt på regionsniveau. Det afspejles klart, hvor el-selskaberne har udbygget med fibernet. El-selskaberne har pt. ikke aktiviteter i region Sjælland og i region Hovedstaden. Elselskabet Fibia er imidlertid på vej ind i region Sjælland, hvilket vil medføre at region Hovedstaden sandsynligvis vil have bundplacering i næste opdatering af bredbåndskortlægningen. På trods af princippet om teknologineutralitet bidrager de enkelte teknologier meget forskelligt til at nå regeringens 2020 målsætning især når det gælder uploadhastigheden. Upload-hastigheden på 30 Mbit er en større udfordring end download på 100 Mbit. I dag leveres 50% af alle bredbåndsforbindelser over det gamle kobbernet (xdsl). Den teknologi man anvender på kobbernettet giver asymmetriske hastigheder (mere download end upload). Figur 2 viser udviklingen i de enkelte teknologiers til at levere uploadhastighed. Det illustrerer, at mulighederne i kobbernettet (xdsl) og på kabelmodem (kabel-tv nettet) stort set er opbrugte. Fibernettet er karakteriseret ved symmetriske hastigheder og fiberteknologien rummer potentiale til yderligere vækst i både op og downloadhastigheder. Side 4

5 Figur 2 - Udvikling i upload hastighed Dækningen i Ballerup Hvor langt er der til målsætningen? Anvender man tjekditnet.dk til at analysere mulighederne for bredbånd i Ballerup Kommune får man et forskelligt resultat afhængig af om man tjekker den teoretiske eller om den udbudte hastighed! Figur 3 - Teoretisk mulighed for 100/30 Mbit/s i Ballerup Kommune Jf. figur 3 og 4 kan 55 % af husstandene i Ballerup Kommune pt. få en hastighed på 100/30 Mbit/s, men der udbydes reelt kun denne hastighed til 23 % af husstandene. Den manglende udvikling på uploadhastigheder forklares af teleselskaberne som manglende efterspørgsel, men skyldes snarere den manglende formåen i de enkelte teknologier. I Ballerup Kommune kan 51% af husstandene i teorien få opfyldt 2020 målsætningen på fiber. Men reelt er der kun 23% der får udbudt denne hastighed. Forklaringen er, at der i Ballerup Kommune findes et fibernet som TDC har opkøbt af Dong og TDC har valgt ikke at udbyde produkter på dette net. En anden forklaring på den store forskel mellem de teoretiske muligheder og de reelt udbudte er, at i de områder, der er forsynet via YouSee kabel-tv-net, kan operatøren eksempelvis i teorien tilbyde alle 8 husstande i en opgang 100/30 Mbit/s. Men reelt kan den kun leveres til en af de 8 husstande. Side 5

6 Figur 4 - Udbudt hastighed på 100/30 Mbit/s i Ballerup Kommune Hvor halter det og hvorfor? Ser man på et detaljeret kort over de udbudte hastigheder i Ballerup Kommune, kan man se, at der er store forskelle hen over kommunen. Der er flere større sammenhængende områder, hvor kun op til 5% af husstandene kan få 100/30 Mbit/s. Figur 5 - Udtræk fra tjekditnet.dk udbudte hastigheder i Ballerup Kommune (sammensat af Netplan) I de røde områder i figur 5 oplever Ballerup Kommune udfordringer i forhold til muligheden for at fastholde den erhvervsaktive befolkning og muligheden for at tilbyde digitale velfærdsydelser. Udfordringen vil over de kommende år blive skærpet, fordi behovet for digital infrastruktur fortsat øges massivt, samtidig med at de dårligt dækkede områder bliver større 2. 2 Som følge af, at de teleselskaber som dækker de områder som i dag betegnes som sorte, ikke alle understøtter det erklærede 2020 mål om 100/30 Mibit. Side 6

7 Det skal dog bemærkes, at der ligger et uudnyttet potentiale i TDC s opkøbte Dong fibernet. Desuden kan man forvente, at kabel-tv nettet accelererer udviklingen af nettet, som dermed vil give kunderne nye muligheder for højere båndbredder. Erhvervslivet i Ballerup Kommune I de tæt befolkede by- og industriområder fungerer den almindelige telekonkurrence og medvirker til, at erhvervsliv kan tilbydes højhastigheds bredbåndsprodukter på gode konkurrencevilkår. I områder, hvor bebyggelsen er mindre tæt og hvor f.eks. erhvervsvirksomheder ligger mere spredt, bliver tilbuddet mere tilfældigt. Ballerup Kommune har områder som både repræsenterer tætbebyggede arealer med god forsyning af bredbånd, og områder med spredt bebyggelse med en ganske ringe mulighed for adgang til høje båndbredder. Med den skærpede konkurrence blandt teleselskaberne er det næppe sandsynligt, at disse spredt bebyggede områder, alene i kraft af den frie konkurrence, vil blive tilbudt høje båndbredder inden for de kommende 5 år, dvs. inden for rammen af den erklærede bredbåndsmålsætning. Faktisk er behovet for højere båndbredder flere steder i Ballerup Kommune så stort, at et tidsperspektiv på 5 år er uacceptabelt i forhold til forbedring af forholdene lokalt. Figur 6 - Udbudte hastigheder + markering af virksomheder med mere end to ansatte (gule romber) og planlagt gravning til lysmaster (små lyseblå firkanter) Figur 6 viser placeringen af erhvervsvirksomheder med mere end 2 ansatte og illustrerer samtidig synergien ved at grave tomrør i forbindelse med den planlagte udskiftning af lysmaster. Hvad gør andre kommuner? Ballerup Kommune er langt fra den eneste danske kommune som udfordres af dårlig digital infrastruktur. De 17 kommuner i Region Sjælland har indgået et strategisk samarbejde med regionen, og undersøger nu hvilke overordnede muligheder der er for at forbedre dækningen. I Næstved, Lolland, Guldborgsund, Slagelse og Odsherred er man gået videre. I Næstved Kommune har man igangsat et planlægnings- Side 7

8 projekt som skal munde ud i en implementering af et bynet etableret i et af byens lokalråd efter Svensk model. I Lolland og Guldborgsund Kommune har man ansøgt om støtte fra EU's Connected Communities til et analysearbejde som skal tilvejebringe en samlet kommunal plan for infrastruktur (EU har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til ansøgningen). I Odsherred Kommune gennemfører man et udbud af egen kommunal infrastruktur med særlig fokus på at tilgodese lokal infrastruktur til virksomheder og private. Det samme gennemføres i øjeblikket i Ringkøbing-Skjern Kommune. I Slagelse Kommune har man gennemført et anlægsprojekt for at forbedre mobildækningen i kommunen, og har her brugt Omø som prototype på et sådant projekt. Læsø Kommune har som Lolland og Guldborgsund søgt EU Connected Communities midler, og afventer også her at kunne igangsætte et større kortlægningsarbejde. Fælles for disse projekter som blot repræsenterer et udsnit af den aktivitet der er i gang på dette område landet over - er, at de alle er fokuseret på at give bedre digital infrastruktur, baseret på en kombination af det der kan opnås ved at samarbejde med teleselskaber og elselskaber, og ved udnyttelsen af de muligheder lovgivningen åbner for kommunens egen deltagelse. Som et af de meget interessante nye elementer i dette arbejde er den mulighed der åbnes for at realkredit finansiere 3 digital infrastruktur. Der tegner sig således allerede nu et klart billede af en meget stor interesse blandt kreditgivere til at indgå i sådanne projekter. Dermed får man adgang til finansieringsmuligheder med en investeringshorisont der er længere end de 3-4 år som i dag er normen hos danske teleselskaber, og som bedre matcher kommunernes planlægning af andre infrastrukturelementer som vand, veje, kloaker el osv. Hvad gør Ballerup Kommune? Ballerup Kommune har - med udgangspunkt i ovenstående - igangsat et analysearbejde med det formål at forbedre kommunens digitale infrastruktur. Arbejdet består i at kortlægge den nuværende infrastruktur, og på baggrund af den, og med udgangspunkt i de muligheder som Regeringens vækstinitiativer 4 muliggør, udarbejde en plan for, hvordan Ballerup Kommune selv kan støtte, fremme og styre udviklingen af den digitale infrastruktur i kommunen. Dette notat er udarbejdet i samarbejde med Netplan. 3 Med i Regeringens Aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark, februar Regeringen: Bedre Bredbånd og Mobildækning i hele Danmark, Marts Side 8

9 Bilag 1 - kilder # Kilde Effekt Baggrund 1 Boston Consulting Group: Danmark Online Centre for Economic and Business Research: Digitalisering og Produktivitet, Aug Copenhagen Economics: Den digitale samfundsværdi af digital infrastruktur, Internettet bidrager med 96 mia. kr. til den danske økonomi - IKT bidrager med 5,8% af det dansk BNP i 2011 og ventes at udgøre 7,3% i En vækst pa 1 pct.- point i andelen af digitale virksomheder øger værditilvæksten fra erhvervslivet med mellem 2,6 og 6,5 mia. kr. årligt hvor sidstnævnte svarer til en 0,44 pct. stigning i brutto værditilvækst årligt. - EU s samlede BNP kan stige med op til 4 pct., hvis der frem mod 2020 etableres et velfungerende digitalt indre marked. - Den definerede branche bidrager med 1,4 pct. af BNP i EU27 eller 160 mia. - Yderligere 150 mia. indirekte gennem værdi skabt i øvrige virksomheder og brancher. Undersøgelsen ser udelukkende pa de aktiviteter, der reflekteres i bruttonationalproduktet. E-handel medtages som sin omsatte værdi frem for værditilvæksten fra det at handle online. Undersøgelsen er gennemført for Google i Danmark Betegnelsen digitale virksomheder dækker her over virksomheder, der har digitaliseret mindst én ud af fire interne processer: lagerstyring, produktionsstyring, bogføring og distribution. Rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen Det svarer til mere end 1000 pr. borger i EU (2010 BNP). Side 9

10 # Kilde Effekt Baggrund 4 McKinsey Global Institute: Internet matters: The Net s sweeping impact on growth, jobs and properity. Maj L.M Ericsson og Arthur D. Little, Chamers Tekniske Universitet: Socioeconomic effect of broadband speeds September CEDI Center for Digital Forvaltning. Innovative veje til vækst og velfærd i land- og yderkommunerne, Sep Internettet bidrager gennemsnitligt med 3,4 pct. af BNP i de undersøgte økonomier pct. af væksten i BNP skyldes internettet pct. af bidraget fra internettet stammer fra traditionelle brancher der ikke definerer sig selv som rene internetvirksomheder - Der skabes 2,4 nye job for hvert job, der går tabt som følge øget digitalisering -1 pct. stigning i BNP for hver 10 pct. stigning i bredbåndpenetrationen nye jobs for hver nye bredbåndsforbindelser. - En fordobling af bredbåndshastigheden øger BNP med 0,3% - videobaserede omsorgsløsninger i 46 yderkommuner kan spare mio. kr. i transport BNP i G8, Sydkorea, Sverige, Brasilien og Kina (70 pct. af globalt BNP). SMV er der i høj grad bruger webteknologier vokser og eksporter dobbelt sa meget som øvrige SMV er. Undersøgelsen er gennemført på baggrund af data fra speedtest.net (opnåede hastigheder) fra 33 OECD lande fra nov til maj Undersøgelsen er foretaget for Dansk Energi Side 10

11 # Kilde Effekt Baggrund 7 Sharon E. Gillet et al. for U.S. Department of Commerce, "Measuring the Economic Impact of Broadband Deployment", https://erhvervsstyrelsen.dk/samfu ndsoekonomiske-gevinster-afhoejhastighedsbredbaand-ogmobildaekning - effekten af bredbånd på beskæftigelsen er op til fem gange så stor i områder med lav økonomisk vækst. Analysen viser en positiv sammenhæng mellem den bredbåndshastighed som virksomhederne anvender og deres produktivitet. Undersøgelsen omfatter både bredbåndshastighed og mobildækning. Analysen er foretaget af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen. Side 11

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Version af 7.april 2011

Version af 7.april 2011 Version af 7.april 211 Det digitale samfund 21 Indhold > Forord 4 1 Indledning 6 2 Digital infrastruktur 7 2.1 Hovedresultater 7 2.2 Videnskabsministeriets initiativer for at skabe bedre digital infrastruktur

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi

Report. Danmark online. Hvordan internettet forvandler den danske økonomi Report Danmark online Hvordan internettet forvandler den danske økonomi The Boston Consulting Group (BCG) er en global managementkonsulentvirksomhed og verdens førende rådgivningsvirksomhed inden for forretningsstrategi.

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv

Erhvervsstyrelsen. Digitalisering af dansk erhvervsliv Erhvervsstyrelsen Digitalisering af dansk erhvervsliv Januar 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Erhvervslivets brug af it... 4 1.2. Effekter af it- investeringer i

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere