Bredbå nd på Långelånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbå nd på Långelånd"

Transkript

1 Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Kort om den danske bredbåndskortlægning... 3 Bredbåndskortlægningen i forhold til Langeland... 4 CNP s detaljerede kortlægning af bredbånd på Langeland... 6 Langeland kommunes rolle i den fremtidige udvikling af den digitale infrastruktur... 9 Regeringens udspil for bedre bredbånd og mobildækning... 9 CNP s supplerende anbefalinger til regeringens udspil Lav en langsigtet plan Sørg for at koordinere de forskellige initiativer med et fælles mål for øje Teknologivurderinger i

4

5 Introduktion Danmark er for længst indtrådt i den digitale tidsalder. I disse år er vi godt i gang med at indrette vores samfund efter det man nærmest kan kalde en digital reformering. Digitaliseringen rummer mange aspekter, som blandt andet har til hensigt at effektivisere og omkostningsoptimere den offentlige sektor, men også at erstatte hidtil traditionelle forretningsgange og serviceydelser. Således skal danske borgere og virksomheder fremover i høj grad kunne benytte sig af selvbetjening i forhold til det offentlige ved hjælp af en computer, der er forbundet til internettet. Regeringens målsætning er, at 80 procent af den offentlige kommunikation skal være digitaliseret i Ligeledes står vores velfærds- og sundhedsmæssige systemer på tærsklen til store forandringer, som blandt andet indeholder ambitiøse planer om at nedbringe antallet af hospitalssenge og transport, og i stedet lade IT og teknologi muliggøre helbredsundersøgelser samt sundheds- og genoptræningsforløb i patienternes egne hjem. Dertil kommer at Vækstteam for IKT og digital vækst udgav en række anbefalinger og visioner i januar 2014 for, hvordan Danmark bliver en førende Europæisk IKT-nation i. Realiseringen af disse målsætninger vil blandt andet kunne medføre en jobvækst på arbejdspladser i IKT erhverv, samt en øget værdiskabelse på op imod 50 mia. kroner i Én af forudsætningerne for at Danmark kan imødekomme visionerne og målsætningerne er, at danskerne har adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse. Gode stabile bredbåndsforbindelser til borgere og virksomheder sidestilles i dag med andre kritiske infrastrukturer såsom veje, broer, kloaker, elektricitet og rent vand. Den danske regering har derfor formuleret en målsætning om, at alle skal have adgang til mindst 100 Mbit load og 30 Mbit upload i Udrulningen af disse højhastighedsforbindelser foregår i dag på markedsvilkår med en teknologineutral tilgang. Hensigten er, at konkurrencen skal sikre danskerne ægte valgfrihed, og at alle teknologier er i spil for at opnå målsætningen. Disse principper har vist sig at fungere, der hvor konkurrencen er til stede, hvilket gør sig særligt gældende i de større byer i Danmark, men det har desværre også vist sig, at der er områder i Danmark, hvor markedet finder det mindre attraktivt at investere, med den konsekvens at udviklingen af højhastighedsforbindelser ikke har haft samme fart som i byerne. Der er derfor stor forskel på, hvor langt eller tæt de danske kommuner er på regeringens målsætning i Langeland er én af de kommuner, hvor adgangen til højhastighedsinternet er blandt den laveste i Danmark. Det fremgår af den danske telemyndigheds årlige publikation Bredbåndskortlægningen ii, hvor Langeland har været nævnt hvert år siden 2009, som et områder med en særlig udfordring. Center for NetværksPlanlægning (CNP) vil i dette notat give et mere detaljeret billede af, hvor langt Langeland er fra målsætningen i 2020 i forhold til det resterende Danmark, samt 1

6 på husstandsniveau analysere de teoretiske hastigheder virksomheder og borgere har adgang til. Baggrunden for analysen vil dels være en kritisk vurdering af Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning med fokus på Langeland, samt CNP s egne beregningsmetoder, til at vurdere faste bredbåndsvurderinger. Det er også af afgørende betydning at den mobile infrastruktur er dækkende, men tilgængeligheden af mobilt bredbånd vil ikke på samme måde som faste forbindelser være en del af analysen. Det skyldes, at tilgængeligheden af mobile signaler afhænger af flere samtidige ukendte faktorer, som fx vejrforhold, landskabets karakter (træer, dale, bakker) og samtidige brugere af den delte ressource. Alle 4 postnumre på Langeland indgår i øvrigt i de dækningskrav, der blev stillet i forbindelse med auktionen af 800 Mhz frekvenser. Helt konkret betyder det, at postnumre, der er omfattet af dækningskravet, skal have en 98% geografisk udendørsdækning, og at 99,8 % af husstandende skal være dækkede med en oplevet hastighed på mindst 10 Mbit i Udover en kortlægning af den digitale infrastruktur vil notatet også indeholde henvisninger til nogle af de initiativer regeringen har lanceret det i 2013/14, og som måtte have en særlig relevans til netop en detaljeret kortlægning. Endelig vil notatet indeholde en kort teknologivurdering af de teknologier, der er en del af den danske bredbåndspallette. 2

7 Kort om den danske bredbåndskortlægning Medio 2013 blev den seneste bredbåndskortlægning opgjort. Den har hidtil indeholdt et estimat over tilgængeligheden af de kortlagte hastigheder og teknologier på postnummerniveau, hvilket den også gør for sidste gang i Ifølge erhvervsstyrelsen udkommer den nye og mere detaljerede kortlægning senest 1. december 2014, iii hvor detaljeringsgraden vil være opgjort på kvadrater af 100x100 meter. Selv om detaljeringsgraden vil være bedre, vil CNP alligevel anbefale, at de af selskaberne indrapporterede værdier betragtes med kritiske briller. Det skyldes dels, at der medtages såkaldte homes passed hvilket vil sige, at husstande, som reelt ikke har adgang til en bestemt teknologi eller hastighed, godt kan indgå i statistikken, hvis selskab har oplyst at selvsamme husstand kan få teknologien indenfor en begrænset graveindsats. Derudover er hastighederne i nogle tilfælde rapporteret som teoretisk beregnede hastigheder. Det vil sige, at selv om en bestemt hastighed er indrapporteret som en teoretisk mulighed for en given husstand, er det ikke ensbetydende med at selvsamme hastighed er udbudt som et kommercielt produkt. Et godt eksempel herpå er danskernes adgang til 100 Mbit upload, som fra 2012 til 2013 steg med 25 procentpoint eller næsten 50 procent. Figur 1 Udviklingen af den teoretiske adgang til 100 Mbit upload. Stigningen af 100 Mbit upload skyldes især, at der på flere kabelbaserede anlæg er rapporteret teoretiske muligheder for at levere denne hastighed. Det er også tilfældet på Langeland. 3

8 Bredbåndskortlægningen i forhold til Langeland CNP har samlet de beregnede sandsynligheder for tilgængeligheden af alle de kortlagte load og upload hastigheder i Tabel 1 og Tabel 2 for de 4 postnumre, der dækker Langeland. For at sammenlige Langeland med landsgennemsnittet på de kortlagte hastigheder, har CNP lavet et gennemsnits-estimat for hele Langeland på baggrund af værdierne for de 4 postnumre. Resultatet er vist i Tabel 3 og Tabel 4. Samme resultater er også illustreret i søjlediagrammet på Figur 2. Når de lave hastigheder på 2 og 10 Mbit betragtes, kan Langeland næsten følge med landsgennemsnittet, men ved højere hastigheder er Langeland langt bagefter den resterende del af Danmark. Analysen viser, at Langeland er blandt de 10 dårligst stillede kommuner hvad angår bredbånd. Det skyldes at de teknologier, der bidrager til både højere load- og upload hastigheder, kun i begrænset omfang forsyner Langeland med bredbånd. Det er kun i selve Rudkøbing og Bagenkop, hvor op imod hhv og et par hundrede husstande er forsynet med et opgraderet kabelbaseret net. Den resterende del af Langeland har kun mulighed for en fast internetforbindelse via et eksisterende telefonkabel (xdsl). Forskellen på de hastigheder danskerne køber fordelt på teknologier, er illustreret på Figur 3 iv. postnummer 2 Mbit 10 Mbit 30 Mbit 50 Mbit 100 Mbit Landsgennemsnit 99,9 % 98 % 96 % 81 % 81 % Rudkøbing Over 99 % Over 99% % 40-60% 40-60% Humble Over 99 % 40-60% 1-20% 0-1% 0-1% Bagenkop Over 99 % 80-99% 20-40% 20-40% 20-40% Tranekær Over 99 % 60-80% 1-20% 1-20% 0-1% Tabel 1 Teoretisk tilgængelighed af load på postnummerniveau postnummer 2 Mbit up 10 Mbit up 30 Mbit up 50 Mbit up 100 Mbit up Landsgennemsnit 99,9 % 98 % 96 % 81 % 81 % Rudkøbing Over 99 % % 40-60% 40-60% 40-60% Humble 40-60% 1-20% 0-1% 0-1% 0-1% Bagenkop 80-90% 20-40% 1-20% 1-20% 1-20% Tranekær 60-80% 1-20% 0-1% 0-1% 0-1% Tabel 2 Teoretisk tilgængelighed af upload på postnummerniveau 4

9 2 Mbit 10 Mbit 30 Mbit 50 Mbit 100 Mbit Landsgennemsnit 99,9% 98% 96% 81% 81% Langeland 99,9% 85% 57% 33% 30% Tabel 3 Samlet estimat for teoretisk tilgængelighed af load på Langeland 2 Mbit up 10 Mbit up 30 Mbit up 50 Mbit up 100 Mbit up Landsgennemsnit 98% 81% 58% 58% 55% Langeland 85% 57% 29% 29% 29% Tabel 4 Samlet estimat for teoretisk tilgængelighed af upload på Langeland Landsgennemsnit Langeland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 Mbit 2 Mbit up 10 Mbit 10 Mbit up 30 Mbit 30 Mbit up 50 Mbit 50 Mbit up 100 Mbit 100 Mbit up Figur 2 Sammenligning af Langeland med landsgennemsnit load upload 40 36,835, ,4 16,4 24, ,9 1,6 1,9 I alt xdsl Kabelmodem Fiber Figur 3 Forskellen på bidrag til hastigheder fordelt på teknologier 5

10 CNP s detaljerede kortlægning af bredbånd på Langeland Som nævnt er der, bortset fra Rudkøbing og Bagenkop, ingen andre alternativer til faste internetforbindelser end kobberbaserede telefonlinjer, som går under den fælles betegnelse xdsl. Én af de afgørende faktorer for hvor hurtig en forbindelse man kan få, er afstanden fra husstanden eller virksomheden ind til centralen eller den fremskudte central. Ud fra en viden om hvor centralerne og de fremskudte centraler er placeret, har CNP regnet på den kortest mulige føringsvej mellem alle adresser på Langeland og de respektive tilhørende centraler. Ved at koble afstanden sammen med de på nuværende tidspunkt udrullede xdsl teknologier, kan CNP lave en teoretisk kortlægning af de maksimalt opnåelige hastigheder på husstandsniveau. Der vil være tale om et absolut best case scenarie. Det skyldes, at føringsvejene for kobberledningerne ikke altid er anlagt som kortest mulige stræk. Derudover spiller tykkelsen og kvaliteten af kobberledningerne også ind. Endelig kan hastigheden også begrænses af faktorer som krydstale, hvor ledninger i tykke kabelbundter påvirker hinanden med elektromagnetisk støj. Det skal bemærkes, at CNP har valgt at bruge et andet datagrundlag, end det som ligger til grund for bredbåndskortlægningen. Bredbåndskortlægningen er baseret på alle private husstande og virksomheder. For Langeland kommune udgør dette antal samlede adresser ca På Langeland er der mange sommerhuse, som formentlig ikke indgår i den officielle statistik, men da flere af disse kan være klassificeret som helårsbeboelige, og da der i forhold til turisme er en stigende efterspørgsel på internet i fritidshuse, indgår disse også i CNP s datagrundlag. Der er altså ikke mulighed for at sammenligne CNP s resultat med resultatet af bredbåndskortlægningen. CNP s kortlægning skal bruges strategisk i forbindelse med eksempelvis et fremtidigt udbud af kommunens internetopkoblinger. Det vil blive beskrevet nærmere. Resultatet af CNP s beregnede maksimalhastigheder er illustreret på Figur 4 og Figur 5, men er også vedhæftet på et A3 format bagerst i notatet. Resultaterne kan yderligere leveres som GIS data, såfremt kommunen ønsker det. Efter CNP har foretaget analysen af de maksimale hastigheder på kobbernettet, har erhvervsstyrelsen lanceret en bredbåndsmåler, hvor borgere selv kan registrere sig og foretage en bredbåndsmåling, som efterfølgende gemmes på et interaktivt kort. Der er pt ikke foretaget et repræsentativt antal målinger på Langeland, men CNP anbefaler, at bredbåndsmåleren på sigt kan bruges til at sammenligne de målte resultater med CNP s beregnede resultater. Ved projektets afslutning viser de foreløbige målinger, at danskerne modtager ca 70% af den markedsførte hastighed. På Langeland er der foretaget 44 målinger. Gennemsnittet for loadhastiger er 9,5 Mbit mod 26,6 Mibit på landsplan, og for upload er gennemsnittet 2 Mbit mod 13,8 Mbit på landsplan. 6

11 Figur 4 Beregnede maksimale loadhastigheder 7

12 Figur 5 Beregnede maksimale uploadhastigheder 8

13 Langeland kommunes rolle i den fremtidige udvikling af den digitale infrastruktur Til trods for den øgede politiske fokus på nødvendigheden af en lige adgang til stabilt højhastighedsnet til alle, er det stadig markedskræfterne, der fortrinsvis skal stå for investeringerne og udrulningen i Danmark, og sørge for at regeringens målsætning for 2020 opfyldes. Det seneste år har regeringen dog lanceret en række udspil, hvor det forventes at kommunerne i langt højere grad end tidligere, tager del i ansvaret om at få udbygget bredbåndsforbindelserne, der hvor de i dag ikke er tidsvarende. Regeringens udspil for bedre bredbånd og mobildækning I marts 2013 udgav regeringen et bredbåndskatalog med 22 konkrete initiativer til, hvordan Danmark får en digital infrastruktur i verdensklasse v. Udspillet blev i januar 2014 fulgt op med en vejledning til lov om erhvervsfremme og regional udvikling vi. Både i bredbåndskataloget og i vejledningen om lov til erhvervsfremme anbefales kommunerne at lave såkaldte intelligente udbud, hvor kommunernes udnytter deres købekraft til at efterspørge, og ligefrem stiller krav om hurtige kommunale opkoblinger og hjemmearbejdspladser i de områder, hvor kommunerne råder over institutioner eller medarbejdere, og hvor dækningen i dag ikke er tilstrækkelig. Det er de såkaldte intelligente udbud. Samtidig er der åbnet op for, at kommunerne selv må etablere passiv infrastruktur i form af tomrør eller master, og stille dem til rådighed for markedet, såfremt der er tale om at gøre det i forbindelse med aktiviteter, der har til formål at fremme vækst og udvikling. Forudsætningerne for både at kunne stille dækningskrav, og etablere egen passiv infrastruktur er, at kommunerne selv foretager en detaljeret kortlægning, med det formål at kunne dokumentere den manglende dækning. Samtidig må der i de samme områder ikke eksistere udrulningsplaner for nogen af de markedsbaserede selskaber inden for de næste 3 år. Med CNP s detaljerede kortlægning, har Langeland kommune nu efterlevet ét af de 2 krav, for at imødekomme mulighederne for intelligente udbud samt erhvervsfremmende aktiviteter med nedlægning af passiv infrastruktur. Der mangler dog fortsat en undersøgelse af markedets udrulningsplaner for Langeland i løbet af de næste 3 år. 9

14 CNP s supplerende anbefalinger til regeringens udspil CNP finder regeringens udspil gode, og vi har selv i årevis anbefalet at kommuner, myndigheder og virksomheder i samarbejde kan være med til at stimulere bredbåndsudrulningen, der hvor markedskræfterne alene ikke gør det. Vi mener dog, at initiativerne kan suppleres yderligere. Lav en langsigtet plan I CNP har vi altid været fortalere for en fiberrig infrastruktur. Der er ikke de samme begrænsninger på fiber i forhold til hastigheder og afstande, og samtidig er det nødvendigt med et fintmasket fibernet, for at underbygge en god mobildækning, og i øvrigt til at forsyne alle andre bredbåndsteknologier. Langeland kommune kan med fordel lave en strategisk langsigtet plan, som overordnet har til formål, at fiberen kommer så langt ud som muligt over eksempelvis en 5-årig horisont. Planen kan med fordel laves i samarbejde med en eller flere lokale leverandører af bredbåndsforbindelser, og hvis Langeland beslutter sig for at udbyde den offentlige digitale kommunikation, kan en langsigtet plan også indgå her. Et godt eksempel på hvordan en kommune har brugt en langsigtet plan til at opnå en målsætning om stor fiberetablering er Vejen kommune, som startede et projekt i 2003, og i dag er én af landets bedst forsynede kommuner med højhastighedsforbindelser. Sørg for at koordinere de forskellige initiativer med et fælles mål for øje Der er ingen tvivl om, at nedgravning af fiber er en langsigtet og omkostningstung investering. Derfor er der behov for at holde udgifterne nede. Særligt graveomkostningerne kan minimeres, ved at der koordineres mellem alle de initiativer og tiltag, hvor der kan findes synergi mellem en langsigtet plan og eksempelvis øvrige graveaktiviteter - herunder renovation af andre typer infrastruktur. CNP anbefaler, at der i kommunen er afsat ressourcer til at koordinere graveaktiviteter i kommunen med alle andre aktiviteter, hvor der gennem en koordineret indsats er mulighed for at afholde færrest mulige omkostninger samtidig med at man fremmer udviklingen af infrastrukturen. Det gælder også ved et intelligent udbud, hvor processen og kommunens engagement ikke stopper når der er fundet en leverandør, men at kommunen i samarbejde med leverandøren følger etableringen af løsningen til ende. 10

15 Teknologivurderinger De relevante bredbåndsteknologier er klassificeret efter fire hovedkategorier, og inkluderer teknologibeskrivelser, der indeholder både generelle og specifikke karakteristika. For hver teknologi afsluttes med en kort opsummering. Kobberbaserede Bredbåndsteknologier Kobberbaserede bredbåndsteknologier er en klassifikation af teknologier, der anvender det kobberbaserede netværk oprindeligt designet til fastnet telefon forbindelser. Disse bredbåndsforbindelser er stadig de mest udbredte, både for Langeland og Danmark generelt, og betegnes som xdsl teknologier. xdsl teknologier benytter allerede etableret infrastruktur, med kobberkabler som allerede er ført ind til de fleste hustande. Dermed skal der ikke nedgraves nye forbindelser i den sidste og omkostningstunge del af netværket, det sidste forbindelsesled ud til hver enkel hustand. xdsl hastigheder er afhængig af kvaliteten af kobberforbindelsen, og der er, både lokalt og regionalt, forskelle på kabelkvalitet og tilstand. Denne inkonsistens giver anledning til hastigshedsdifferencer, selv for bredbåndsforbindelser baseret på eksakt samme teknologi, og dermed introduceres en usikkerhed omkring den reelle ydelse. Den primære begrænsning for xdsl teknologier er totaldistancen for det sidste forbindelsesled mellem udbydernetværket og hustanden. Generelt gælder: Desto højere xdsl hastighed desto kortere effektive kabellængde. Erhvervsstyrelsen har medio januar 2014 i en afgørelse gjort det muligt for danske teleselskaber, at introducere den seneste xdsl teknologi: VDSL2 + vectoring. VDSL2 med vectoring muliggør i øjeblikket bredbåndsforbindelser på op til 100 Mbps load og 30 Mbps upload til hustande indenfor en afstand under 400 meter. I praksis skal teleselskabernes netværk udbygges til understøttelse af teknologien, inden bredbåndsforbindelserne kan tilbydes. Næste udviklingstrin for xdsl teknologier er G.fast, der på nuværende tidspunkt vurderes til reelt at kunne øge hastigheden op til 500 Mbps kombineret load og upload, med et distancekrav på under 250 meter. Teknologivurdering: Med den nuværende infrastruktur på Langeland, vil 14,6 % af hustandende opfylde et distance krav på under 400 meter, og derved kunne benytte den nyeste xdsl teknologi. Skalerbarheden og dermed fremtidsperspektivet for xdsl teknologier er begrænset; højere ydelse giver højere følsomhed, og derved stiger kravet til maksimal kabellængde. Nuværende krav er allerede ganske få hunderede meter fra hustanden til opkoblingspunkt, og med fremtidige højere bredbåndshastigheder vil distancekravet blive skærpet yderligere. Samlet dækningsgrad af xdsl for Langeland: 99,9%. 11

16 Kabelbaserede Bredbåndsteknologier Kabelbaserede bredbåndsteknologier anvender coax netværk, oprindeligt udelukkende tiltænkt som kabel TV medie, med i dag udvidet til understøttelse af både TV og bredbånd. Primær infrastruktur udbredelse i de større danske byer, naturligt båret af bolig- og antenneforeninger. Bredbåndsteknologien DOCSIS definerer standarden for datatransmission over kabel TV netværk, hvor DOCSIS 3.0 er den seneste version. DOCSIS fungerer efter delt medie princippet, hvor den samlede bredbåndskapacitet er delt mellem antal tilsluttede hustande. Ved efterspørgsel af stigende bredbåndshastigheder, skal udbyders netværk opgraderes, enten således at færre hustande skal dele den tilgængelige bredbåndskapacitet, eller ved øgning af antal kanaler allokeret til datatransmission. Øgning af kanaler har naturligt en fysisk begrænsning, afhængigt af TV og radio kanaler på netværket, samt et begrænset tilgængeligt frekvensspektrum. DOCSIS 3.0 understøtter i dag hastigheder på 400 Mbps load og 108 Mbps upload, og der tilbydes op til 100 Mbps load og 20 Mbps upload forbindelser i øjeblikket. Der arbejdes i øjeblikket på en ny DOCSIS 3.1 standard, der ventes at tilbyde hastigheder over 5 Gbps load og 1 Gbps upload, bredbåndskapaciteten er naturligvis delt mellem hustande tilkoblet samme udbyder segment. Teknologivurdering: Kabelbaseret bredbåndsteknologi er fortrinsvis at finde i byområder. Det er ikke sandsynligt at denne teknologi vil forbedre bredbåndsforbindelserne i yderområder. Fremtidige netværksforbedringer vil derfor forøge bredbåndskapaciteten hos eksisterende kunder, men have en ubetydelig indvirkning på den samlede dækningsgrad. Samlet dækning af kabelbaseret bredbånd for Langeland: 33% Fiberbaserede Bredbåndsteknologier Fiberbaserede bredbåndsteknologier er her defineret som; bredbåndsforbindelser hvor fiber er ført helt frem til hver enkelt hustand. Generelt betegnet som Fiber to the Home (FTTH). Den absolut største begrænsning for fiber er anlægningsomkostninger, da der som hovedregel er tale om etablering af et helt nyt netværk, hvor gravearbejde almindeligvis udgør langt hovedparten af etableringsomkostningerne. Dertil må påregnes en flerårig implementering, inden fiberbredbåndsforbindelserne reelt kan tages i brug. En fiberløsning kan designes med dedikerede forbindelser, hvor hver enkelt hustand har en unik fysik forbindelse via fiber kabler. Dermed fremtidssikres løsningen, da hver hustand altid vil have adgang til fuld bredbåndskapacitet. Fiberkabler har en meget lav dæmpning og er resistente overfor elektroniske støjpåvirkninger, hvilket medfører en pålidelig kvalitet og stabilitet. I øjeblikket kan 12

17 fiber opnå en rækkevidde på ca. 10 km ved 1 Gbps, og kan i fremtiden umiddelbart opgraderes via elektronisk udstyr. Fiber har en næsten ubegrænset teoretisk bredbåndskapacitet, kun begrænset af den teknologiske udvikling af elektronisk udstyr. Der kan uden tekniske problemer etableres symmetriske bredbåndsforbindelser via fiberteknologi. I øjeblikket udbydes symmetriske bredbåndsforbindelser med 90 Mbps load og 90 Mbps upload. Fiberforbindelser anses for fremtidssikre og langsigtede løsninger, med en minimum levetid for fiberinfrastrukturen på 30 år. Teknologivurdering: Den største udfordring for fiberbaserede bredbåndsteknologier er etableringsudgifter, idet hver enkelt hustand skal forsynes med en fibertilslutning. Det er i praksis påvist, at planlægning og koordinering kan mindske etableringsudgifter betragteligt, hvis der fra begyndelsen tænkes i langsigtede helhedsløsninger. Symmetriske forbindelser fjerner en af barriererne sammenlignet med andre gængse bredbåndsteknologier, og vil dermed understøtte fremtidige forbedrede services og tjenester. Fiberbaserede bredbåndsteknologier anses som fremtidssikre, med lang levetid for basis infrastrukturen samt en nærmest ubegrænset kapacitet. Samlet dækning af fiberbaseret bredbånd for Langeland: 0% Trådløse Bredbåndsteknologier Trådløse bredbåndsteknologier er geografisk uafhængige, og tilbyder derfor mobilitet inden for dækningsområdet. Kvaliteten af trådløse bredbåndsforbindelser påvirkes af adskillige eksterne faktorer, og den reelle ydelse og dækning er afhængig af vejrforhold, geografi og afstand til opkoblingsmast. Bredbåndskapaciteten inden for et dækningsområde er delt mellem antal aktive brugere. Delt medie introducerer en begrænsning på antal samtidige brugere, der kan benytte netværket ved høje hastigheder, og ved spidsbelastninger er der ingen forbindelsesgaranti. Latenstid er en aktuel parameter for trådløse teknologier. Generelt vil trådløse forbindelser naturligt have markant højere latens sammenlignet med fasteforbindelser. En høj latenstid opleves i praksis som forsinkelser eller ustabilitet. Der kan til en hvis grænse, kompenseres teknologisk for latens, og kun nogle tjenester og services er påvirkelige. For Langeland er den trådløse standard LTE aktuel, LTE betegnes generelt som en 4G mobilteknologi, og er allerede alment tilgængelig. LTE har en samlet teoretisk maksimum kapacitet på 150 Mbps load pr. celle pr. mast. Eksempelvis kan LTE opnå en rækkevidde på omkring fem kilometer ved en load hastighed på ca. 20 Mbps. Der udbydes i øjeblikket LTE forbindelser med hastigheder på? ( Mbps load og 5-50 Mbps upload) 13

18 Afløseren for LTE betegnes LTE Advanced, og har en forventet samlet bredbåndskapacitet på 1 Gbps, samt tilbyder Mbps load og Mbps upload forbindelser. En anden interessant trådløs teknologi er proprietær wifi, hvor en trådløs forbindelse reelt erstatter en kablet forbindelse til en bestemt lokation. Proprietær wifi benævnes derfor som en fast trådløs forbindelsesteknologi. Sammenlignet med LTE er rækkevidden markant mindre for proprietær wifi, typisk fra 100 meter op til nogle få hunderede meter fra opkoblingspunktet. Til gengæld tilbydes en højere båndbredde, med hastigheder op til 1300 Mbps pr. opkoblingspunkt. Ydelsen for proprietær wifi varierer afhængig af wifi teknologi standard, specifikt udstyr og netværkstopologi. Proprietær wifi benytter licensfri frekvensbånd, og kan derfor umiddelbart realiseres, men samtidig vil ydelsen blive påvirket af eksisterende udnyttelse af frekvensbåndene. Teknologivurdering: Generelt er trådløse bredbåndsteknologier påvirkelige af lokale geografiske forhold, hvor kvalitet og ydelse degraderer afhængig af udsyn og afstand til opkoblingspunkt. Derfor kræves ekspertviden til etablering, hvor teknologi valg optimeres i forhold til de lokale forhold. Trådløse bredbåndsteknologier kan udnyttes til etablering af forbindelser, hvor andre bredbåndsteknologier umiddelbart anses for omkostningstunge, og derved fungerer som overgangsteknologier, med en højere samlet dækningsgrad som resultat. Samlet dækning af mobilt bredbånd for Langeland: 14% Notat udarbejdet af Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet i ii iii Udmeldt af erhvervsstyrelsen på den årlige generalforsamling af kommunale IT-ansvarlige i Kolding den 5. marts iv v vi 14

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

om ENERGISElSKAbERNES fibernet

om ENERGISElSKAbERNES fibernet 6 punkterede MYTER om energiselskabernes fibernet 2 1 MYTE: Danskerne vil ikke have fibernet Fibernet er den hurtigst voksende bredbåndsteknologi i Danmark. Antallet af danskere der vælger fibernet, stiger

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2012

Bredbåndskortlægning 2012 Bredbåndskortlægning 2012 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5.

Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Motivation for valg af fremtidig samarbejdspartner Behandles under dagsordenens pkt. 5. Vi i bestyrelsen har siden sommeren forrige år været optaget af et længerevarende strategiarbejde, der har haft til

Læs mere

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud

yousee Vi sikrer jer den bedste forbindelse - også i fremtiden Hvorfor skal I opgradere? Jeres særlige opgraderingstilbud Returadresse: YouSee, Teglholmsgade 1, Dl- PMM, 0900 København C Vedr. G/F Klosterparken Lennart Rosenstock Klosterparken 11 2680 Solrød Strand YouSee A/S yousee.dk 70 70 40 00 Teglholmsgade 1 0900 København

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune 10. november 2015 Halsnæs Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. digital infrastruktur

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED 2017 EWII FORENING GIVER BEBOERE I DOMEA INTERNET MED LYSETS HASTIGHED Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII og mulighed for landets mest udbredte TV fra YouSee. 5 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL VÆLGE

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013

Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Varde Antenneforening Beretning 2012-2013 Pr. 1. oktober 2013 havde Varde Antenneforening 8.983 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 108 medlemmer. Antenneforeningen har dermed en dækning på ca. 90%

Læs mere

Få Waoo til jeres forening. Fiberbredbånd, Kabel-tv og Telefoni

Få Waoo til jeres forening. Fiberbredbånd, Kabel-tv og Telefoni Få Waoo til jeres forening Fiberbredbånd, Kabel-tv og Telefoni 2 Fibia giver dig valgfrihed Hvorfor vælge Fibia og fibernet? Her har du 9 gode grunde Fibia er 01 02 eksperter Fremtidssikring af din bolig

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere