Bredbå nd på Långelånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbå nd på Långelånd"

Transkript

1 Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014

2

3 Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Kort om den danske bredbåndskortlægning... 3 Bredbåndskortlægningen i forhold til Langeland... 4 CNP s detaljerede kortlægning af bredbånd på Langeland... 6 Langeland kommunes rolle i den fremtidige udvikling af den digitale infrastruktur... 9 Regeringens udspil for bedre bredbånd og mobildækning... 9 CNP s supplerende anbefalinger til regeringens udspil Lav en langsigtet plan Sørg for at koordinere de forskellige initiativer med et fælles mål for øje Teknologivurderinger i

4

5 Introduktion Danmark er for længst indtrådt i den digitale tidsalder. I disse år er vi godt i gang med at indrette vores samfund efter det man nærmest kan kalde en digital reformering. Digitaliseringen rummer mange aspekter, som blandt andet har til hensigt at effektivisere og omkostningsoptimere den offentlige sektor, men også at erstatte hidtil traditionelle forretningsgange og serviceydelser. Således skal danske borgere og virksomheder fremover i høj grad kunne benytte sig af selvbetjening i forhold til det offentlige ved hjælp af en computer, der er forbundet til internettet. Regeringens målsætning er, at 80 procent af den offentlige kommunikation skal være digitaliseret i Ligeledes står vores velfærds- og sundhedsmæssige systemer på tærsklen til store forandringer, som blandt andet indeholder ambitiøse planer om at nedbringe antallet af hospitalssenge og transport, og i stedet lade IT og teknologi muliggøre helbredsundersøgelser samt sundheds- og genoptræningsforløb i patienternes egne hjem. Dertil kommer at Vækstteam for IKT og digital vækst udgav en række anbefalinger og visioner i januar 2014 for, hvordan Danmark bliver en førende Europæisk IKT-nation i. Realiseringen af disse målsætninger vil blandt andet kunne medføre en jobvækst på arbejdspladser i IKT erhverv, samt en øget værdiskabelse på op imod 50 mia. kroner i Én af forudsætningerne for at Danmark kan imødekomme visionerne og målsætningerne er, at danskerne har adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse. Gode stabile bredbåndsforbindelser til borgere og virksomheder sidestilles i dag med andre kritiske infrastrukturer såsom veje, broer, kloaker, elektricitet og rent vand. Den danske regering har derfor formuleret en målsætning om, at alle skal have adgang til mindst 100 Mbit load og 30 Mbit upload i Udrulningen af disse højhastighedsforbindelser foregår i dag på markedsvilkår med en teknologineutral tilgang. Hensigten er, at konkurrencen skal sikre danskerne ægte valgfrihed, og at alle teknologier er i spil for at opnå målsætningen. Disse principper har vist sig at fungere, der hvor konkurrencen er til stede, hvilket gør sig særligt gældende i de større byer i Danmark, men det har desværre også vist sig, at der er områder i Danmark, hvor markedet finder det mindre attraktivt at investere, med den konsekvens at udviklingen af højhastighedsforbindelser ikke har haft samme fart som i byerne. Der er derfor stor forskel på, hvor langt eller tæt de danske kommuner er på regeringens målsætning i Langeland er én af de kommuner, hvor adgangen til højhastighedsinternet er blandt den laveste i Danmark. Det fremgår af den danske telemyndigheds årlige publikation Bredbåndskortlægningen ii, hvor Langeland har været nævnt hvert år siden 2009, som et områder med en særlig udfordring. Center for NetværksPlanlægning (CNP) vil i dette notat give et mere detaljeret billede af, hvor langt Langeland er fra målsætningen i 2020 i forhold til det resterende Danmark, samt 1

6 på husstandsniveau analysere de teoretiske hastigheder virksomheder og borgere har adgang til. Baggrunden for analysen vil dels være en kritisk vurdering af Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning med fokus på Langeland, samt CNP s egne beregningsmetoder, til at vurdere faste bredbåndsvurderinger. Det er også af afgørende betydning at den mobile infrastruktur er dækkende, men tilgængeligheden af mobilt bredbånd vil ikke på samme måde som faste forbindelser være en del af analysen. Det skyldes, at tilgængeligheden af mobile signaler afhænger af flere samtidige ukendte faktorer, som fx vejrforhold, landskabets karakter (træer, dale, bakker) og samtidige brugere af den delte ressource. Alle 4 postnumre på Langeland indgår i øvrigt i de dækningskrav, der blev stillet i forbindelse med auktionen af 800 Mhz frekvenser. Helt konkret betyder det, at postnumre, der er omfattet af dækningskravet, skal have en 98% geografisk udendørsdækning, og at 99,8 % af husstandende skal være dækkede med en oplevet hastighed på mindst 10 Mbit i Udover en kortlægning af den digitale infrastruktur vil notatet også indeholde henvisninger til nogle af de initiativer regeringen har lanceret det i 2013/14, og som måtte have en særlig relevans til netop en detaljeret kortlægning. Endelig vil notatet indeholde en kort teknologivurdering af de teknologier, der er en del af den danske bredbåndspallette. 2

7 Kort om den danske bredbåndskortlægning Medio 2013 blev den seneste bredbåndskortlægning opgjort. Den har hidtil indeholdt et estimat over tilgængeligheden af de kortlagte hastigheder og teknologier på postnummerniveau, hvilket den også gør for sidste gang i Ifølge erhvervsstyrelsen udkommer den nye og mere detaljerede kortlægning senest 1. december 2014, iii hvor detaljeringsgraden vil være opgjort på kvadrater af 100x100 meter. Selv om detaljeringsgraden vil være bedre, vil CNP alligevel anbefale, at de af selskaberne indrapporterede værdier betragtes med kritiske briller. Det skyldes dels, at der medtages såkaldte homes passed hvilket vil sige, at husstande, som reelt ikke har adgang til en bestemt teknologi eller hastighed, godt kan indgå i statistikken, hvis selskab har oplyst at selvsamme husstand kan få teknologien indenfor en begrænset graveindsats. Derudover er hastighederne i nogle tilfælde rapporteret som teoretisk beregnede hastigheder. Det vil sige, at selv om en bestemt hastighed er indrapporteret som en teoretisk mulighed for en given husstand, er det ikke ensbetydende med at selvsamme hastighed er udbudt som et kommercielt produkt. Et godt eksempel herpå er danskernes adgang til 100 Mbit upload, som fra 2012 til 2013 steg med 25 procentpoint eller næsten 50 procent. Figur 1 Udviklingen af den teoretiske adgang til 100 Mbit upload. Stigningen af 100 Mbit upload skyldes især, at der på flere kabelbaserede anlæg er rapporteret teoretiske muligheder for at levere denne hastighed. Det er også tilfældet på Langeland. 3

8 Bredbåndskortlægningen i forhold til Langeland CNP har samlet de beregnede sandsynligheder for tilgængeligheden af alle de kortlagte load og upload hastigheder i Tabel 1 og Tabel 2 for de 4 postnumre, der dækker Langeland. For at sammenlige Langeland med landsgennemsnittet på de kortlagte hastigheder, har CNP lavet et gennemsnits-estimat for hele Langeland på baggrund af værdierne for de 4 postnumre. Resultatet er vist i Tabel 3 og Tabel 4. Samme resultater er også illustreret i søjlediagrammet på Figur 2. Når de lave hastigheder på 2 og 10 Mbit betragtes, kan Langeland næsten følge med landsgennemsnittet, men ved højere hastigheder er Langeland langt bagefter den resterende del af Danmark. Analysen viser, at Langeland er blandt de 10 dårligst stillede kommuner hvad angår bredbånd. Det skyldes at de teknologier, der bidrager til både højere load- og upload hastigheder, kun i begrænset omfang forsyner Langeland med bredbånd. Det er kun i selve Rudkøbing og Bagenkop, hvor op imod hhv og et par hundrede husstande er forsynet med et opgraderet kabelbaseret net. Den resterende del af Langeland har kun mulighed for en fast internetforbindelse via et eksisterende telefonkabel (xdsl). Forskellen på de hastigheder danskerne køber fordelt på teknologier, er illustreret på Figur 3 iv. postnummer 2 Mbit 10 Mbit 30 Mbit 50 Mbit 100 Mbit Landsgennemsnit 99,9 % 98 % 96 % 81 % 81 % Rudkøbing Over 99 % Over 99% % 40-60% 40-60% Humble Over 99 % 40-60% 1-20% 0-1% 0-1% Bagenkop Over 99 % 80-99% 20-40% 20-40% 20-40% Tranekær Over 99 % 60-80% 1-20% 1-20% 0-1% Tabel 1 Teoretisk tilgængelighed af load på postnummerniveau postnummer 2 Mbit up 10 Mbit up 30 Mbit up 50 Mbit up 100 Mbit up Landsgennemsnit 99,9 % 98 % 96 % 81 % 81 % Rudkøbing Over 99 % % 40-60% 40-60% 40-60% Humble 40-60% 1-20% 0-1% 0-1% 0-1% Bagenkop 80-90% 20-40% 1-20% 1-20% 1-20% Tranekær 60-80% 1-20% 0-1% 0-1% 0-1% Tabel 2 Teoretisk tilgængelighed af upload på postnummerniveau 4

9 2 Mbit 10 Mbit 30 Mbit 50 Mbit 100 Mbit Landsgennemsnit 99,9% 98% 96% 81% 81% Langeland 99,9% 85% 57% 33% 30% Tabel 3 Samlet estimat for teoretisk tilgængelighed af load på Langeland 2 Mbit up 10 Mbit up 30 Mbit up 50 Mbit up 100 Mbit up Landsgennemsnit 98% 81% 58% 58% 55% Langeland 85% 57% 29% 29% 29% Tabel 4 Samlet estimat for teoretisk tilgængelighed af upload på Langeland Landsgennemsnit Langeland 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2 Mbit 2 Mbit up 10 Mbit 10 Mbit up 30 Mbit 30 Mbit up 50 Mbit 50 Mbit up 100 Mbit 100 Mbit up Figur 2 Sammenligning af Langeland med landsgennemsnit load upload 40 36,835, ,4 16,4 24, ,9 1,6 1,9 I alt xdsl Kabelmodem Fiber Figur 3 Forskellen på bidrag til hastigheder fordelt på teknologier 5

10 CNP s detaljerede kortlægning af bredbånd på Langeland Som nævnt er der, bortset fra Rudkøbing og Bagenkop, ingen andre alternativer til faste internetforbindelser end kobberbaserede telefonlinjer, som går under den fælles betegnelse xdsl. Én af de afgørende faktorer for hvor hurtig en forbindelse man kan få, er afstanden fra husstanden eller virksomheden ind til centralen eller den fremskudte central. Ud fra en viden om hvor centralerne og de fremskudte centraler er placeret, har CNP regnet på den kortest mulige føringsvej mellem alle adresser på Langeland og de respektive tilhørende centraler. Ved at koble afstanden sammen med de på nuværende tidspunkt udrullede xdsl teknologier, kan CNP lave en teoretisk kortlægning af de maksimalt opnåelige hastigheder på husstandsniveau. Der vil være tale om et absolut best case scenarie. Det skyldes, at føringsvejene for kobberledningerne ikke altid er anlagt som kortest mulige stræk. Derudover spiller tykkelsen og kvaliteten af kobberledningerne også ind. Endelig kan hastigheden også begrænses af faktorer som krydstale, hvor ledninger i tykke kabelbundter påvirker hinanden med elektromagnetisk støj. Det skal bemærkes, at CNP har valgt at bruge et andet datagrundlag, end det som ligger til grund for bredbåndskortlægningen. Bredbåndskortlægningen er baseret på alle private husstande og virksomheder. For Langeland kommune udgør dette antal samlede adresser ca På Langeland er der mange sommerhuse, som formentlig ikke indgår i den officielle statistik, men da flere af disse kan være klassificeret som helårsbeboelige, og da der i forhold til turisme er en stigende efterspørgsel på internet i fritidshuse, indgår disse også i CNP s datagrundlag. Der er altså ikke mulighed for at sammenligne CNP s resultat med resultatet af bredbåndskortlægningen. CNP s kortlægning skal bruges strategisk i forbindelse med eksempelvis et fremtidigt udbud af kommunens internetopkoblinger. Det vil blive beskrevet nærmere. Resultatet af CNP s beregnede maksimalhastigheder er illustreret på Figur 4 og Figur 5, men er også vedhæftet på et A3 format bagerst i notatet. Resultaterne kan yderligere leveres som GIS data, såfremt kommunen ønsker det. Efter CNP har foretaget analysen af de maksimale hastigheder på kobbernettet, har erhvervsstyrelsen lanceret en bredbåndsmåler, hvor borgere selv kan registrere sig og foretage en bredbåndsmåling, som efterfølgende gemmes på et interaktivt kort. Der er pt ikke foretaget et repræsentativt antal målinger på Langeland, men CNP anbefaler, at bredbåndsmåleren på sigt kan bruges til at sammenligne de målte resultater med CNP s beregnede resultater. Ved projektets afslutning viser de foreløbige målinger, at danskerne modtager ca 70% af den markedsførte hastighed. På Langeland er der foretaget 44 målinger. Gennemsnittet for loadhastiger er 9,5 Mbit mod 26,6 Mibit på landsplan, og for upload er gennemsnittet 2 Mbit mod 13,8 Mbit på landsplan. 6

11 Figur 4 Beregnede maksimale loadhastigheder 7

12 Figur 5 Beregnede maksimale uploadhastigheder 8

13 Langeland kommunes rolle i den fremtidige udvikling af den digitale infrastruktur Til trods for den øgede politiske fokus på nødvendigheden af en lige adgang til stabilt højhastighedsnet til alle, er det stadig markedskræfterne, der fortrinsvis skal stå for investeringerne og udrulningen i Danmark, og sørge for at regeringens målsætning for 2020 opfyldes. Det seneste år har regeringen dog lanceret en række udspil, hvor det forventes at kommunerne i langt højere grad end tidligere, tager del i ansvaret om at få udbygget bredbåndsforbindelserne, der hvor de i dag ikke er tidsvarende. Regeringens udspil for bedre bredbånd og mobildækning I marts 2013 udgav regeringen et bredbåndskatalog med 22 konkrete initiativer til, hvordan Danmark får en digital infrastruktur i verdensklasse v. Udspillet blev i januar 2014 fulgt op med en vejledning til lov om erhvervsfremme og regional udvikling vi. Både i bredbåndskataloget og i vejledningen om lov til erhvervsfremme anbefales kommunerne at lave såkaldte intelligente udbud, hvor kommunernes udnytter deres købekraft til at efterspørge, og ligefrem stiller krav om hurtige kommunale opkoblinger og hjemmearbejdspladser i de områder, hvor kommunerne råder over institutioner eller medarbejdere, og hvor dækningen i dag ikke er tilstrækkelig. Det er de såkaldte intelligente udbud. Samtidig er der åbnet op for, at kommunerne selv må etablere passiv infrastruktur i form af tomrør eller master, og stille dem til rådighed for markedet, såfremt der er tale om at gøre det i forbindelse med aktiviteter, der har til formål at fremme vækst og udvikling. Forudsætningerne for både at kunne stille dækningskrav, og etablere egen passiv infrastruktur er, at kommunerne selv foretager en detaljeret kortlægning, med det formål at kunne dokumentere den manglende dækning. Samtidig må der i de samme områder ikke eksistere udrulningsplaner for nogen af de markedsbaserede selskaber inden for de næste 3 år. Med CNP s detaljerede kortlægning, har Langeland kommune nu efterlevet ét af de 2 krav, for at imødekomme mulighederne for intelligente udbud samt erhvervsfremmende aktiviteter med nedlægning af passiv infrastruktur. Der mangler dog fortsat en undersøgelse af markedets udrulningsplaner for Langeland i løbet af de næste 3 år. 9

14 CNP s supplerende anbefalinger til regeringens udspil CNP finder regeringens udspil gode, og vi har selv i årevis anbefalet at kommuner, myndigheder og virksomheder i samarbejde kan være med til at stimulere bredbåndsudrulningen, der hvor markedskræfterne alene ikke gør det. Vi mener dog, at initiativerne kan suppleres yderligere. Lav en langsigtet plan I CNP har vi altid været fortalere for en fiberrig infrastruktur. Der er ikke de samme begrænsninger på fiber i forhold til hastigheder og afstande, og samtidig er det nødvendigt med et fintmasket fibernet, for at underbygge en god mobildækning, og i øvrigt til at forsyne alle andre bredbåndsteknologier. Langeland kommune kan med fordel lave en strategisk langsigtet plan, som overordnet har til formål, at fiberen kommer så langt ud som muligt over eksempelvis en 5-årig horisont. Planen kan med fordel laves i samarbejde med en eller flere lokale leverandører af bredbåndsforbindelser, og hvis Langeland beslutter sig for at udbyde den offentlige digitale kommunikation, kan en langsigtet plan også indgå her. Et godt eksempel på hvordan en kommune har brugt en langsigtet plan til at opnå en målsætning om stor fiberetablering er Vejen kommune, som startede et projekt i 2003, og i dag er én af landets bedst forsynede kommuner med højhastighedsforbindelser. Sørg for at koordinere de forskellige initiativer med et fælles mål for øje Der er ingen tvivl om, at nedgravning af fiber er en langsigtet og omkostningstung investering. Derfor er der behov for at holde udgifterne nede. Særligt graveomkostningerne kan minimeres, ved at der koordineres mellem alle de initiativer og tiltag, hvor der kan findes synergi mellem en langsigtet plan og eksempelvis øvrige graveaktiviteter - herunder renovation af andre typer infrastruktur. CNP anbefaler, at der i kommunen er afsat ressourcer til at koordinere graveaktiviteter i kommunen med alle andre aktiviteter, hvor der gennem en koordineret indsats er mulighed for at afholde færrest mulige omkostninger samtidig med at man fremmer udviklingen af infrastrukturen. Det gælder også ved et intelligent udbud, hvor processen og kommunens engagement ikke stopper når der er fundet en leverandør, men at kommunen i samarbejde med leverandøren følger etableringen af løsningen til ende. 10

15 Teknologivurderinger De relevante bredbåndsteknologier er klassificeret efter fire hovedkategorier, og inkluderer teknologibeskrivelser, der indeholder både generelle og specifikke karakteristika. For hver teknologi afsluttes med en kort opsummering. Kobberbaserede Bredbåndsteknologier Kobberbaserede bredbåndsteknologier er en klassifikation af teknologier, der anvender det kobberbaserede netværk oprindeligt designet til fastnet telefon forbindelser. Disse bredbåndsforbindelser er stadig de mest udbredte, både for Langeland og Danmark generelt, og betegnes som xdsl teknologier. xdsl teknologier benytter allerede etableret infrastruktur, med kobberkabler som allerede er ført ind til de fleste hustande. Dermed skal der ikke nedgraves nye forbindelser i den sidste og omkostningstunge del af netværket, det sidste forbindelsesled ud til hver enkel hustand. xdsl hastigheder er afhængig af kvaliteten af kobberforbindelsen, og der er, både lokalt og regionalt, forskelle på kabelkvalitet og tilstand. Denne inkonsistens giver anledning til hastigshedsdifferencer, selv for bredbåndsforbindelser baseret på eksakt samme teknologi, og dermed introduceres en usikkerhed omkring den reelle ydelse. Den primære begrænsning for xdsl teknologier er totaldistancen for det sidste forbindelsesled mellem udbydernetværket og hustanden. Generelt gælder: Desto højere xdsl hastighed desto kortere effektive kabellængde. Erhvervsstyrelsen har medio januar 2014 i en afgørelse gjort det muligt for danske teleselskaber, at introducere den seneste xdsl teknologi: VDSL2 + vectoring. VDSL2 med vectoring muliggør i øjeblikket bredbåndsforbindelser på op til 100 Mbps load og 30 Mbps upload til hustande indenfor en afstand under 400 meter. I praksis skal teleselskabernes netværk udbygges til understøttelse af teknologien, inden bredbåndsforbindelserne kan tilbydes. Næste udviklingstrin for xdsl teknologier er G.fast, der på nuværende tidspunkt vurderes til reelt at kunne øge hastigheden op til 500 Mbps kombineret load og upload, med et distancekrav på under 250 meter. Teknologivurdering: Med den nuværende infrastruktur på Langeland, vil 14,6 % af hustandende opfylde et distance krav på under 400 meter, og derved kunne benytte den nyeste xdsl teknologi. Skalerbarheden og dermed fremtidsperspektivet for xdsl teknologier er begrænset; højere ydelse giver højere følsomhed, og derved stiger kravet til maksimal kabellængde. Nuværende krav er allerede ganske få hunderede meter fra hustanden til opkoblingspunkt, og med fremtidige højere bredbåndshastigheder vil distancekravet blive skærpet yderligere. Samlet dækningsgrad af xdsl for Langeland: 99,9%. 11

16 Kabelbaserede Bredbåndsteknologier Kabelbaserede bredbåndsteknologier anvender coax netværk, oprindeligt udelukkende tiltænkt som kabel TV medie, med i dag udvidet til understøttelse af både TV og bredbånd. Primær infrastruktur udbredelse i de større danske byer, naturligt båret af bolig- og antenneforeninger. Bredbåndsteknologien DOCSIS definerer standarden for datatransmission over kabel TV netværk, hvor DOCSIS 3.0 er den seneste version. DOCSIS fungerer efter delt medie princippet, hvor den samlede bredbåndskapacitet er delt mellem antal tilsluttede hustande. Ved efterspørgsel af stigende bredbåndshastigheder, skal udbyders netværk opgraderes, enten således at færre hustande skal dele den tilgængelige bredbåndskapacitet, eller ved øgning af antal kanaler allokeret til datatransmission. Øgning af kanaler har naturligt en fysisk begrænsning, afhængigt af TV og radio kanaler på netværket, samt et begrænset tilgængeligt frekvensspektrum. DOCSIS 3.0 understøtter i dag hastigheder på 400 Mbps load og 108 Mbps upload, og der tilbydes op til 100 Mbps load og 20 Mbps upload forbindelser i øjeblikket. Der arbejdes i øjeblikket på en ny DOCSIS 3.1 standard, der ventes at tilbyde hastigheder over 5 Gbps load og 1 Gbps upload, bredbåndskapaciteten er naturligvis delt mellem hustande tilkoblet samme udbyder segment. Teknologivurdering: Kabelbaseret bredbåndsteknologi er fortrinsvis at finde i byområder. Det er ikke sandsynligt at denne teknologi vil forbedre bredbåndsforbindelserne i yderområder. Fremtidige netværksforbedringer vil derfor forøge bredbåndskapaciteten hos eksisterende kunder, men have en ubetydelig indvirkning på den samlede dækningsgrad. Samlet dækning af kabelbaseret bredbånd for Langeland: 33% Fiberbaserede Bredbåndsteknologier Fiberbaserede bredbåndsteknologier er her defineret som; bredbåndsforbindelser hvor fiber er ført helt frem til hver enkelt hustand. Generelt betegnet som Fiber to the Home (FTTH). Den absolut største begrænsning for fiber er anlægningsomkostninger, da der som hovedregel er tale om etablering af et helt nyt netværk, hvor gravearbejde almindeligvis udgør langt hovedparten af etableringsomkostningerne. Dertil må påregnes en flerårig implementering, inden fiberbredbåndsforbindelserne reelt kan tages i brug. En fiberløsning kan designes med dedikerede forbindelser, hvor hver enkelt hustand har en unik fysik forbindelse via fiber kabler. Dermed fremtidssikres løsningen, da hver hustand altid vil have adgang til fuld bredbåndskapacitet. Fiberkabler har en meget lav dæmpning og er resistente overfor elektroniske støjpåvirkninger, hvilket medfører en pålidelig kvalitet og stabilitet. I øjeblikket kan 12

17 fiber opnå en rækkevidde på ca. 10 km ved 1 Gbps, og kan i fremtiden umiddelbart opgraderes via elektronisk udstyr. Fiber har en næsten ubegrænset teoretisk bredbåndskapacitet, kun begrænset af den teknologiske udvikling af elektronisk udstyr. Der kan uden tekniske problemer etableres symmetriske bredbåndsforbindelser via fiberteknologi. I øjeblikket udbydes symmetriske bredbåndsforbindelser med 90 Mbps load og 90 Mbps upload. Fiberforbindelser anses for fremtidssikre og langsigtede løsninger, med en minimum levetid for fiberinfrastrukturen på 30 år. Teknologivurdering: Den største udfordring for fiberbaserede bredbåndsteknologier er etableringsudgifter, idet hver enkelt hustand skal forsynes med en fibertilslutning. Det er i praksis påvist, at planlægning og koordinering kan mindske etableringsudgifter betragteligt, hvis der fra begyndelsen tænkes i langsigtede helhedsløsninger. Symmetriske forbindelser fjerner en af barriererne sammenlignet med andre gængse bredbåndsteknologier, og vil dermed understøtte fremtidige forbedrede services og tjenester. Fiberbaserede bredbåndsteknologier anses som fremtidssikre, med lang levetid for basis infrastrukturen samt en nærmest ubegrænset kapacitet. Samlet dækning af fiberbaseret bredbånd for Langeland: 0% Trådløse Bredbåndsteknologier Trådløse bredbåndsteknologier er geografisk uafhængige, og tilbyder derfor mobilitet inden for dækningsområdet. Kvaliteten af trådløse bredbåndsforbindelser påvirkes af adskillige eksterne faktorer, og den reelle ydelse og dækning er afhængig af vejrforhold, geografi og afstand til opkoblingsmast. Bredbåndskapaciteten inden for et dækningsområde er delt mellem antal aktive brugere. Delt medie introducerer en begrænsning på antal samtidige brugere, der kan benytte netværket ved høje hastigheder, og ved spidsbelastninger er der ingen forbindelsesgaranti. Latenstid er en aktuel parameter for trådløse teknologier. Generelt vil trådløse forbindelser naturligt have markant højere latens sammenlignet med fasteforbindelser. En høj latenstid opleves i praksis som forsinkelser eller ustabilitet. Der kan til en hvis grænse, kompenseres teknologisk for latens, og kun nogle tjenester og services er påvirkelige. For Langeland er den trådløse standard LTE aktuel, LTE betegnes generelt som en 4G mobilteknologi, og er allerede alment tilgængelig. LTE har en samlet teoretisk maksimum kapacitet på 150 Mbps load pr. celle pr. mast. Eksempelvis kan LTE opnå en rækkevidde på omkring fem kilometer ved en load hastighed på ca. 20 Mbps. Der udbydes i øjeblikket LTE forbindelser med hastigheder på? ( Mbps load og 5-50 Mbps upload) 13

18 Afløseren for LTE betegnes LTE Advanced, og har en forventet samlet bredbåndskapacitet på 1 Gbps, samt tilbyder Mbps load og Mbps upload forbindelser. En anden interessant trådløs teknologi er proprietær wifi, hvor en trådløs forbindelse reelt erstatter en kablet forbindelse til en bestemt lokation. Proprietær wifi benævnes derfor som en fast trådløs forbindelsesteknologi. Sammenlignet med LTE er rækkevidden markant mindre for proprietær wifi, typisk fra 100 meter op til nogle få hunderede meter fra opkoblingspunktet. Til gengæld tilbydes en højere båndbredde, med hastigheder op til 1300 Mbps pr. opkoblingspunkt. Ydelsen for proprietær wifi varierer afhængig af wifi teknologi standard, specifikt udstyr og netværkstopologi. Proprietær wifi benytter licensfri frekvensbånd, og kan derfor umiddelbart realiseres, men samtidig vil ydelsen blive påvirket af eksisterende udnyttelse af frekvensbåndene. Teknologivurdering: Generelt er trådløse bredbåndsteknologier påvirkelige af lokale geografiske forhold, hvor kvalitet og ydelse degraderer afhængig af udsyn og afstand til opkoblingspunkt. Derfor kræves ekspertviden til etablering, hvor teknologi valg optimeres i forhold til de lokale forhold. Trådløse bredbåndsteknologier kan udnyttes til etablering af forbindelser, hvor andre bredbåndsteknologier umiddelbart anses for omkostningstunge, og derved fungerer som overgangsteknologier, med en højere samlet dækningsgrad som resultat. Samlet dækning af mobilt bredbånd for Langeland: 14% Notat udarbejdet af Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet i ii iii Udmeldt af erhvervsstyrelsen på den årlige generalforsamling af kommunale IT-ansvarlige i Kolding den 5. marts iv v vi 14

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008

Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2008 IT- og Telestyrelsen Januar 2009 Bredbåndskortlægning 2008 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007

Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Bredbåndskortlægning 2007 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark - status medio 2007 Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune En undersøgelse af virksomhedernes internetadgang 2006 i Ny Frederikshavn Kommune Udarbejdet af Martin Trier Lund på vegne af Frederikshavn Kommune og Erhvervenes Hus Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Din guide til fibernet

Din guide til fibernet Din guide til fibernet Få lynhurtigt internet, billige telefonsamtaler og knivskarpe billeder på dit tv Det er nemt at få fremtiden ind med fiber. Du kan: gøre det hele selv gøre det selv med hjælp fra

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk *

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? for fjerde år i træk * 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND MED GARANTERET HASTIGHED! Waoo! Fiberbredbånd 50/50 Mbit /s Fiberbredbånd

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION

DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION DIGITAL VÆKST I HELE DANMARK ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN 20 POLITISKE INITIATIVER TIL AT GØRE DANMARK TIL EN DIGITAL VINDERNATION ANBEFALINGER TIL EN DIGITAL VÆKST DAGSORDEN ØGET VÆKST,

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004 Kortlægning af bredbånd i Danmark - Status medio 2004 Oktober 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning... 3 1.2 IT- og Telestyrelsens årlige bredbåndskortlægning...

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne

Antenne Guide. Få bedre forbindelse med en antenne Antenne Guide Få bedre forbindelse med en antenne Denne guide rådgiver omkring valg af rigtig antenne til at opnå forbedret signal, for en hurtigere og mere stabil dataforbindelse! Dataframobiltbredbåndoverføresaldfrateleoperatørensmastviaradiosignaler.Hvorlangtradiosignalernerækkera

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND?

VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? VI GI R DIG VIL DU OGSÅ HAVE DANMARKS BEDSTE BREDBÅND? 02 FIBERNET FORBINDER DIG MED FREMTIDEN FIBERBREDBÅND SKABT TIL STREAMING! Waoo! fiberbredbånd 100/100 Mbit /s fiberbredbånd Stream stabilt Hastighedsgaranti

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder

Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Vælg Waoo! og få fiberbredbånd, telefoni og TV med masser af muligheder Opgrader til fiberbre og få den ultimative løsning Lynhurtigt internet gør mere for dig Selvom du allerede har en internetforbindelse

Læs mere

Introduktion til fastnetbredbånd

Introduktion til fastnetbredbånd Introduktion til fastnetbredbånd Oversigt over de meste anvendte begreber Begreb Accessnet Accessforbindelse (-linje) ADSL Aggregeringsnet Arkivtjeneste Backbonenet Bitstream Access Broadcast BSA Central

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk Holte, d.14-03-2014 Kære medlem af Holteavlsgaards Grundejerlaug. Generalforsamlingsbeslutning om lukning af

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC

Online overalt. Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Online overalt Få Danmarks bredeste dækning med mobilt bredbånd fra TDC Tag internettet med i lommen Den ene dag på kontoret, den næste på farten. Variation i kalenderen kræver fleksible muligheder for

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV

Brugernes eget netværk. internet, telefoni og kabel TV Brugernes eget netværk internet, telefoni og kabel TV Internet Lynhurtig Internet med frit forbrug og fast lav pris Internet, 50/50 Mbit/s Internet: 65 kr / md Ved kollektiv aftale: 50 kr / md Gratis e-mail

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere