Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1"

Transkript

1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

2 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i vores region. Inspirationskataloget er udarbejdet af de 17 kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland. December Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning

3 Stop den digitale ulighed Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt grundlæggende vilkår for at skabe vækst og udvikling i vores region. E-læring, e-handel, telemedicinske løsninger og kommunikationen mellem borgere og det offentlige kræver en stabil og hurtig adgang til mobil og bredbånd. I dag er det lige så naturligt at spørge om, der er adgang til hurtigt internet, som det er at spørge om, der er let adgang til motorvej og kollektiv trafik, når man skal vælge bolig eller placere sin virksomhed. Den digitale infrastruktur er i dag en vital del af infrastrukturen på lige fod med jernbaner og veje, og dermed et grundlæggende vækstvilkår. Derfor arbejder vi for, at der skal være lige adgang til mobil og bredbånd uanset, hvor man bor eller driver virksomhed i regionen. Vi vil stoppe den digitale ulighed. Regeringen har i sit udspil Bedre bredbånd og mobildækning fra marts 2013 sat en målsætning om, at der skal være mindst 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload til alle husstande og virksomheder i Der er lang vej hjem til at nå den målsætning, og der skal findes nye veje og samarbejder for at sikre udbredelsen af bredbånd. Kommunerne og Region Sjælland medvirker gerne til, at målsætningerne bliver til virkelighed. På mobilområdet er der ikke opstillet tilsvarende målsætninger, fordi den teoretiske dækning viser, at der er en dækningsprocent på 99 % fra mindst et mobilselskab. Det er godt men ikke godt nok, for det er de færreste, der skifter mellem selskaberne for hele tiden at have dækning. Derfor vil vi arbejde for, at teleselskaberne skal gøre det lettere at være forbruger, så man som borger og virksomhed har god dækning uanset, hvilket mobilnet man anvender. Forsyningen med mobil- og bredbånd sker i dag på markedsvilkår. Der er behov for at forbedre dækningen i de områder, hvor markedet ikke har et økonomisk incitament til at sikre dækningen. Det er et nationalt ansvar at sikre, at der er en digital infrastruktur, som giver både borgere og virksomheder mulighed for at leve og arbejde i den digitale tidsalder. Europakommissionen har i 2013 udarbejdet retningslinjer for, hvorledes kommercielle teleselskaber og statslig medvirken kan sameksistere uden at ambitionsniveau eller udbygningshastighed i Europa eller i Danmark lider under det. Vi har i inspirationskataloget samlet eksempler på, hvordan det for borgere og virksomheder er lykkedes ved egen indsats at få bedre mobil- og bredbåndsdækning. Derudover har vi medtaget eksempler på kommunale og regionale initiativer. Det er positivt, at der er både borgere og virksomheder, der selv finder løsninger i lokalområderne. Men opgaven har et teknisk og økonomisk omfang og en betydning, der klart overskrider, hvad der alene kan varetages af lokale initiativer uanset, hvor sympatiske disse end er. 1 Europakommissionens meddelelse om EU-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet; Den europæiske Kommissions Tidende, 26. januar 2013, side C25/1 ff. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 3

4 Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning Mobildækningen påvirkes af en række forskellige faktorer, som blandt andet mobiltelefonens modtageegenskaber, nærhed til mobilmast,»skygger i landskabet«og af hvilket mobilnet teleudbyderen dækker. Erhvervsstyrelsen udgiver en gang om året et kort, der viser, hvor god den teoretiske mobildækning er for mobiltelefoner med henholdsvis mindre gode og gode modtageegenskaber (se kortet til nederst til venstre). Kortet bygger på mobilselskabernes indberetning om dækning. Derudover udgiver de fire ejere af mobilnet i Danmark hver især kort, som viser det enkelte mobilnets dækning. Kortlægning af bredbåndsdækning Erhvervsstyrelsen har igennem en årrække udarbejdet kort, der viser, hvor det er muligt at få installeret bredbånd. På kortet nederst til højre er det vist, hvordan dækningen er i 2013 opgjort på postnumre. Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde et interaktivt kort, der er langt mere detaljeret. Kortet forventes offentliggjort ultimo 2014 eller primo På det nye kort vil det være muligt at se, hvordan dækningen er inden for kvadrater på 100 x 100 meter. Kortet viser, at der er store områder i regionen, hvor der er bredbåndshastigheder langt fra regeringens 2020 målsætning. Udendørs dækning for mobiltelefoner med gode modtageegenskaber opgjort på postnumre. Kilde Erhversstyrelsen Tilgængelighed af 100 Mbit/s download opgjort på postnumre. Kilde Erhvervsstyrelsen Bredbåndskortlægning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning

5 Kortet viser den målte downloadhastighed. Data er udtrukket fra Erhversstyrelsens bredbåndsmåler og viser både faste forbindelser og mobilt bredbånd. Kortet er baseret på ca. 500 målinger fra februar til juli Ajour september Målte bredbåndshastigheder sådan ser det ud i Region Sjælland Ingen målinger 2,65-4,9 5,0-9,9 10,0-14,9 15,0-19,9 20,0 + Kommuner i Region Sjælland Der er stor forskel på de målte bredbåndshastigheder, når man ser på kortet af Regiion Sjælland (figur 3). I store dele af regionen er der målt hastigheder på mere end 20 Mbit/s. Der er dog også store områder, hvor hastigheden højst er 10 Mbit/s. Kortet er baseret på målinger fra Erhvervsstyrelsens bredbåndsmåler. Der er tale om forskellige bred- båndsteknologier, og samtidig er kortet baseret på de målinger, som er gennemført, når borgere har brugt bredbåndsmåleren. Der er således tale om et øjebliksbillede. Ikke desto mindre giver kortet et indtryk af, hvor høje hastigheder, der kan opnås med bredbånd i regionen. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 5

6 Borgerforeningen på Asnæs skaber forbindelse På halvøen Asnæs har en borgerforening efter tre års arbejde sørget for, at Asnæs syd for Kalundborg nu har et 4G-netværk, som giver dækning til knap hundrede husstande. Mobilantenner er sat op i en vindmølle, og nu er der dækning uanset, hvor man er på Asnæs, og uanset om man skal på nettet med en bærbar PC, tablet eller mobiltelefon. Ved at placere mobilantenner i vindmøllen var der kun behov for at grave fibernet ned til vindmøllen, resten klarer mobilantennerne. På halvøen Asnæs er der sat mobilantenner op i en vindmølle. Foto: Lene K. Ishøy Asnæs Borger- og Kulturforening har investeret godt en halv million kroner, hvoraf knap halvdelen er betalt af EU i form af LAG-midler. Hver enkel husstand har betalt ca kr. for at blive tilsluttet til 4G netværket. Beboere på Asnæs tog initiativ til at stifte Asnæs Borger- og kulturforening. Således er der dannet en forening, der kan søge om midler og ikke mindst stå for det administrative arbejde med at få beregnet, hvor meget teknisk udstyr vindmøllen kan bære, indhente mastetilladelse, finde et mobilselskab og få udbetalt LAG-midler. LAG står for lokale aktionsgrupper, og de arbejder med den lokale udvikling. LAG grupperne har adgang til midler fra EU gennem Det danske Landdistriktsprogram Programmet forventes at blive endelig godkendt af EU i efteråret Så vil der igen i udvalgte områder være mulighed for at opnå støtte til etablering, forbedring og udbygning af alle former for mindre infrastrukturprojekter, herunder bredbånd. 6 Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning

7 Sorø Kommune finder mobilhuller Sorø Kommune har i foråret 2014 givet borgere og virksomheder mulighed for, at de på en webløsning kan fortælle, hvor der er dårlig mobil- eller bredbåndsdækning. Kommunen har efterfølgende anvendt kortet ved et dialogmøde med tele- og bredbåndsudbyderne om mulighederne for bedre dækning. Udbyderne har oplyst, at den altovervejende barriere for bedre dækning er økonomien. I resten af 2014 arbejder udbyderne på opgradering af eksisterende sites. Der er kun planer om et nyt site i de områder, hvor kortlægningen viser dårlig dækning. Nyt fibernet bliver etableret der, hvor tilslutningen er størst og økonomien bedst. Sorø Kommune forventer at vedtage en»handleplan for bedre mobil- og bredbåndsdækning «i november Sorø Kommune har bedt borgere og virksomheder om at indberette huller i mobildækningen og bredbåndsdækningen på Sorø Kommunes hjemmeside i perioden 19. februar til 24. april Der blev modtaget i alt 325 indberetninger fordelt på 232 indberetninger om dårlig mobildækning og 93 om dårlig bredbåndsdækning. Vordingborg Kommune Et andet eksempel på, hvad kommunerne gør for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen er i Vordingborg Kommune, hvor kommunen har nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe, der skal foretage en kortlægning af, hvordan dækningen reelt er i kommunen. Når kortlægningen er gennemført, så vil kommunen finde ud af, hvad de kan gøre for at forbedre dækningen. Arbejdsgruppen udarbejder på baggrund af kortlægningen et forslag til en samlet strategi og handleplan for at fremme mobil- og bredbåndsdækning med anbefalinger til initiativer og analyser af behov, muligheder og konsekvenser. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 7

8 Måling af mobildækning med APP Odsherred Kommune har igangsat kampagnen»hjælp med at måle signalstyrken i Odsherred«. Formålet med kampagnen er at identificere og få kortlagt styrken af mobilsignalet i alle kroge af Odsherred. Odsherred Kommune har bedt erhvervsliv, borgere og sommerhusgæster samt kommunens personale om at hjælpe med at måle signalstyrken på den enkelte borgeres / virksomheds mobiltelefon, med henblik på at finde de områder, hvor der er svag eller ingen mobildækning. Odsherred Kommune forventer, at der i perioden registreres ca enkeltstående målinger. Kampagnen kører fra den 28.aug. til den 20. okt Kommunen bruger Erhvervsstyrelsens app»mobilog«til kortlægningen. Region Sjælland vil også gennemføre en kortlægning af den oplevede mobildækning. Opstilling af mobilmaster Opstilling af mobilmaster giver ofte anledning til drøftelser af både placering og prisen på at leje den jord, som masterne bliver opstillet på. Nogle kommuner udarbejder mastepolitikker, for at gøre det klart, hvilke principper kommunerne anvender, når der skal opstilles master og for at sikre, at de eksisterende master bliver brugt optimalt, og at nye master bliver placeret hensigtsmæssigt. Blandt andet har Lejre Kommune siden 2010 haft en mastepolitik. Erhvervsstyrelsen har i november 2012 til inspiration udarbejdet en skabelon for en kommunal mastepolitik. Ca. en fjerdedel af mobilmasterne i Danmark står på offentlig ejet jord. For at gøre det klart, hvordan mastelejen bedst bliver beregnet har blandt andet Ringsted Kommune arbejdet med principper for masteleje. Erhvervsstyrelsen har i juli 2014 udarbejdet en vejledning om beregning af masteleje. Odsherred Byråd har med budget for 2014 besluttet, at fremme mobildækningen i de svagt dækkede områder, og tilbyder derfor alle teleoperatører gratis leje af kommunale arealer ved opsætning af tele- og mobilmaster de første 15 år. ERHVERVSSTYRELSENS INFORMATIONER VEDRØRENDE MASTEPOLITIK 8 Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning

9 Krav til mobildækning i forbindelse med offentlige indkøb En mulighed for at forbedre mobildækningen er ved at stille krav i forbindelse med offentlige indkøb. Det er blandt andet sket i SKI aftale SKI er statens, regioners og kommuners fælles indkøbsaftaler. SKI har indgået en aftale på vegne af 65 kommuner. I SKI aftalen er der mulighed for, at kommunerne kan stille krav om, at 10 udvalgte ejendomme skal have bedre indendørs mobildækning. Der er også i SKI aftalen mulighed for at vælge ét område i kommunen, hvor den udendørs mobildækning skal forbedres. Kommuner og regioner kan også forbedre dækningen ved at stille krav i fælles udbud. Her kan kommunerne og regionen stille både generelle og specifikke dækningskrav til mobil- og bredbåndsdækning. Kommuner og region går i dialog med teleselskaberne Odsherred Kommune har i sensommer 2014 påbegyndt en dialogrække med teleselskaberne om, hvordan mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred generelt kan forbedres. Det er aftalt med teleselskaberne, at dialogen tager udgangspunkt i Odsherred Kommunes kampagne, hvor erhvervsliv, borgere, turister samt kommunens personale ved hjælp af Erhvervsstyrelsens Mobilog-app, kortlægger signalstyrken i området. Virksomheden Region Sjælland køber mobiltelefoni gennem Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI rammeaftale 02.08). Der er i SKI aftalen stillet et krav om, at leverandøren skal levere en udendørsdækning i mindst 98 % af Danmarks geografi. Region Sjælland er i dialog med Region Sjællands teleleverandøren om, hvordan dækningen er i regionen. Kommunale udbud af telefoni og data Kommunerne har endvidere selv mulighed for at gå i eget udbud med telefon og bredbånd. Odsherred Kommune ønsker at gå i eget udbud med telefoni og data med krav om dækning over pris med henblik på at forbedre dækningen i området. Ifølge vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regionaludvikling, så kan kommunerne stille krav om, at et selskab skal have den dækning, som er nødvendig for at varetage de kommunale opgaver som eksempelvis sundhedspleje og hjemmearbejdspladser. Med hjemmel i lov om erhvervsfremme og regional udvikling kan kommunerne i forbindelse med et sådant udbud også stille dækningskrav, i områder af kommunen, hvor dækningen er mindre god, under forudsætning af, at der er tale om en erhvervsudviklingsaktivitet. Odsherred Kommune forventer at gennemføre udbuddet i tæt dialog med teleselskaberne og med bistand fra Erhvervsstyrelsen, med henblik på at anvende alle mulighederne i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Der bliver endvidere arbejdet på en model, hvor teleselskaberne, som en del af udbuddet, bliver opfordret til at indgå et partnerskab med Odsherred Kommune, om udbygning af mobilnettet i Odsherred. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 9

10 På Askø og Lilleø står borgerne sammen om bredbånd På de to øer Askø og Lilleø, lige nord for Lolland, har beboerne selv taget initiativ til at samle nok borgere til at give et bindende tilsagn til bredbånd. Der skal 134 tilmeldinger til for, at Fibia vil etablere fibernet, og det er lykkedes nu. De 44 fastboende og 230 sommerhuse kan nu se frem til at få fibernet. Eggeslevmagle Landsbyråd sikrer bredbånd Et andet eksempel på, at lokalsamfundene selv kan påvirke muligheden for at få fibernet, er Eggeslevmagle mellem Slagelse og Skælskør. Her har Eggeslevmagle Landsbyråd og borgerne også selv arbejdet for at få nok borgere til at tilmelde sig en fibernetløsning. Fibernet til gavn for borgere og kommunale institutioner Solrød Kommune indgik allerede i 2007 en aftale med SEAS-NVE om at leje sig ind i det kommende fibernet, som SEAS-NVE skulle anlægge i forbindelse med nedgravning af gadebelysning og projekt Fiber To the Home. Med denne løsning fik Solrød Kommune omlagt et på daværende tidspunkt dårligt og underdimensioneret netværk til et velfungerende og billigere netværk. Der var områder i kommunen, hvor SEAS-NVE kun gik i jorden, hvis der var tilstrækkelig stor tilslutning. Det betød at Solrød Kommune nogle steder var udslagsgivende for, at kommunens borgere fik adgang til fibernet, mens det i andre tilfælde var borgernes store tilslutning, der resulterede i at en kommunal institution fik fibernet. På det mobile bredbåndsområde har Solrød Kommune tilsluttet sig den forpligtende SKI-aftale 50.48, der skal sikre dækning på alle kommunens lokaliteter. I Klint i Odsherred er borgerne gået sammen om bredbånd I Byen Klint i Odsherred har en aktiv borger taget initiativ til at forbedre bredbåndsdækning i området. I alt har ca. 120 borgere tilkendegivet, at de ønsker en ny forbindelse. TDC vil indenfor 5 mdr. etablere en bredbåndsforbindelse i området med en garanteret hastighed på Mbit/s. Social institution får fibernet også til glæde for lokale borgere Region Sjælland driver specialinstitutionen Kofoedsminde ved Rødbyhavn. Her er der brug for mindst 4 megabit eller mere for blandt andet at få pædagogernes overfaldsalarmer til at fungere. Den hurtigere netforbindelse kom i stand ved, at der på to siloer i nærheden blev opsat fire små master med sendere og modtagere. Samtidig med, at Kofoedsminde får en bedre dækning, får landmanden, der ejer siloerne, også en bedre dækning. 10 Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning

11 Bedre indendørs dækning på sygehusene i Region Sjælland Region Sjælland har påbegyndt en omfattende installation af indendørs dækningsanlæg på regionens sygehuse. Disse anlæg vil gøre det muligt at anvende mobiltelefoner og mobilt bredbånd på alle hospitaler, uden at det forstyrrer det medicotekniske udstyr. Målet er at gøre brugen af mobiltelefoni overalt i sygehussektoren lige så almindelig som alle andre steder, så både personalet, patienter og pårørende frit kan bruge mobiltelefoner og tablets på det almindelige mobilnet. Bredbånd i regionale busser og tog Rejsetiden kan bruges til arbejdstid i Regionstog, på de fire strækninger Østbanen, Tølløsebanen, Odsherredsbanen og Lollandsbanen, har der igennem flere år været gratis trådløst internet med hastighed op til 15 Mbit/s. Regionstog har på baggrund af kundernes ønsker opgraderet hastighederne. Fra september 2014 er det muligt at få hurtigere bredbåndsforbindelser. Der er 75 Mbit/s og 4G internetforbindelser i alle Regionstoge og på stationerne. Der er dog dele af strækningerne, hvor der ikke er dækning. Fem kommuner i Region Sjælland får del i statslige lånepulje Staten har oprettet en lånepulje for 2014 og 2015 på samlet 50 mio.kr. til udbredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. Næstved har fået 2,5 mio.kr., Odsherred 2 mio.kr., Slagelse 1 mio.kr. Lolland, Vordingborg, Guldborgsund har i fællesskab fået 10 mio.kr. Næstved Kommune arbejder med lokal inddragelse Næstved Kommune er en af de geografisk største kommuner i regionen og har 23 større og mindre bysamfund og betydelige landområder er det derfor en udfordring at opretholde udvikling i alle områder. Digitalisering er en nødvendighed for privat og offentlig udvikling i alle områder af landet også i Næstved Kommune. Næstved Kommune vil anvende midlerne fra den statslige lånepulje til at afprøve en model hvor lokalråd eller landsbylaug kommer til at spille en mere central rolle - ikke som erstatning for et byråd - men som en aktør med et særligt lokalkendskab, der kan stå i spidsen for lokale udviklingsprojekter. Fire kommuner går sammen og søger EU om midler Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Odsherred Kommune har afsendt en fælles ansøgning om at få andel i midler fra EU s pulje»connected Communities«, som omhandler udbredelse af bredbånd i EU. Det er ikke muligt at søge om midler til at bygge anlæg og konkrete initiativer fra puljen. Det er derimod muligt at søge om midler til konsulentbistand i forbindelse med udbredelse af bredbånd. Kommunerne har valgt at søge om midler til konsulentassistance til: Kortlægning Opstilling af de forskellige løsningsmuligheder for de nødlidende områder Planlægning og gennemførelse af de forskellige løsninger Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 11

12 Hovedbudskaber fra det politiske indspil De 17 kommuner i regionen og Region Sjælland vil foreslå, at der bliver arbejde med følgende seks initiativer: Skærpede dækningskrav ved salg af licenstilladelser Anvend indtægterne fra salg af licenstilladelser til at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen National roaming Passiv infrastruktur Koordinering af gravearbejde Kortlægning af digital infrastruktur Erhvervsstyrelsens forskellige services Søg bredbåndsudbyder Bredbåndsmåleren Mobildækning teleselskabernes dækningskort Mastedatabase Mobilantenner Mobilog App KKR Sjælland Solrød Kommune Solrød Center Solrød Strand Mobil: Mail: Region Sjælland Alléen Sorø Telefon Kommunikation

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning

Mobildækning eller ej? Status for mobildækning Mobildækning eller ej? Status for mobildækning IDA Tele, 6. november 2014 Finn Petersen Director of international ICT relations Erhvervsstyrelsen Baggrund Det startede i Laugesens have ved Ringkøbing.

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen

Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Høringsnotat over udkast til vejledning til ansøgere af bredbåndspuljen Kontor/afdeling Center for Tele Dato 28. juni 2016 J nr. 2016-6571 Energistyrelsen har i perioden fra den 31. maj 2016 til og med

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur

Kit KOMMUNERNES IT MAGASIN. Magasinet. 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur KOMMUNERNES IT MAGASIN Nummer 2 / 2015 / ISSN 1399-7947 Kit Magasinet 12 sjællandske kommuner samarbejder om digital infrastruktur Teleindustrien: Kommunerne skal have en central rolle i telepolitikken

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2013

Bredbåndskortlægning 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Bredbåndskortlægning 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013

Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 17. juni 2013 /moruhr-erst Hovedpunktsnotat fra mødet i Teleforum den 10. juni 2013 Deltagende medlemmer af Teleforum: Jens Hauge, Tom Togsverd, Christian Hannibal, Ann-Louise Hansen, Christian Berg, Martin

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18

Moderne offentlig sektor og infrastruktur 18 Den offentlige sektor og landets infrastruktur er vigtige rammevilkår. En moderne offentlig sektor, der leverer service og tjenester af høj kvalitet, understøtter virksomhedernes konkurrenceevne. Omstilling

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Internet og mobildækning på Møn

Internet og mobildækning på Møn Internet og mobildækning på Møn Bosætningsgruppen under Møn NU juli 2014 Nuværende internet dækning. Der er i øjeblikket 2 aktører på fibernet dækning. TDC og seas. TDC s dækning fremgår af nedenstående

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Mobilkortlægning 2012

Mobilkortlægning 2012 Mobilkortlægning 2012 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 17. december 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 5 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017

Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune primo august 2017 Notat Dato: 07.08.2017 Reference: Maiken Bjerre Sørensen Henrik Friis Tlf.: 29 39 68 27 E-mail: mbs@norddjurs.dk Journalnr.: 17/32 Status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs Kommune

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

10 teletiltag, der rykker

10 teletiltag, der rykker Den 30. august 2013 10 teletiltag, der rykker Vi skal fremme den digitale vækst Regeringen ønsker en digital infrastruktur i verdensklasse som grundlag for øget digitalisering og vækst i hele Danmark.

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Hurtigere Internet i Nordjylland

Hurtigere Internet i Nordjylland Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Ny 02.08, Tele og data, 2014

Ny 02.08, Tele og data, 2014 25. august 2014 1 Ny 02.08, Tele og data, 2014 Tom Kjærsgaard Larsen 25. august 2014 2 Fakta Rammeaftalen trådt i kraft 15/7 2014 Levetid 2 år +1 +1 Kan benyttes af alle offentlige institutioner Målrettet

Læs mere

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune 10. november 2015 Halsnæs Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. digital infrastruktur

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning

Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Status og perspektiver for arbejdet med mobil og bredbåndsdækning Udgangspunktet for telepolitikken er markedsbaseret udrulning. En kommune må gerne have en aktiv tilgang til udrulning af digital infrastruktur,

Læs mere

Pia Risgaard, Mads Hurley, Leif Mortensen, Kent Gadgaard,

Pia Risgaard, Mads Hurley, Leif Mortensen, Kent Gadgaard, Karina Dyrby Kristensen 25. januar 2016 REFERAT BRN Møde vedr. Tid og sted Deltagere Afbud Bedre bredbånd i Nordjylland - Statusmøde 16-12-15 Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017 Bredbånd Skive Kommune Den 28. juni 2017 Vi ved ikke hvad vi bruger nettet til om 5-10 år Dagsorden Bredbåndsdækningen i Skive Kommune 15 min Bredbånd via kabelnettet, mobilnettet og gennem luften! Fordele

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt. Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 202 Offentligt Bredbåndsdækningen i Danmark 2015 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN:

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere