Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det."

Transkript

1 ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: Kl.: Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni blev foreslået og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingens lovlighed. Pkt. 2 Valg af stemmetællere. Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. Pkt. 3 Bestyrelsens beretning til godkendelse. Formanden fremlagde herefter bestyrelsens beretning som følger: Medlemsforhold Pr. 1. januar 2007 består foreningen af 333 medlemmer med i alt 950 boligtagere, og vi forventer yderligere tilgang af 201 boliger i løbet af 2007 og 2008, til i alt 1151 boliger der er tilsluttet antenneforeningen. Herefter er der ikke planer for en videre udbygning. Når projektet med gennemførsel af Vestre Ringvejs-projektet foreligger, er der planlagt en udbygning mod nord langs ringvejen, hvor der kan opføres yderligere en bydel med boliger. Dette område vil naturligt kunne blive forsynet med antennesignal fra vores anlæg. Bestyrelsesmøder Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2006, og det vigtigste emne har været opgradering af anlægget, samt udfærdigelse af kontrakt med Telia-Stofa. Side 1 af 6

2 Vedtægter Der blev i efteråret 2006 afholdt 2 ekstraordinære generalforsamlinger, med henblik på at simplificere distribution af indkaldelser, referater m.v. Den endelige behandling og vedtagelse fandt sted Antenneanlægget Det største projekt på anlægget siden opstarten i 1988, har været en tiltrængt opgradering af anlægget til et 862 MHz anlæg med aktive returveje i frekvensområdet 5-65 Mhz. Bestyrelsen indgik i foråret 2006 en kontrakt med Telia-Stofa, gående ud på, at Telia udbyggede anlægget uden beregning for foreningen, mod til gengæld at opnå eneretten til at sælge internetopkobling og andre services til foreningens medlemmer i 5 år. Samtidig har foreningen bekostet en opgradering af hovedstationens inventar i alt ,- kr. og efter projektets færdiggørelse fremstår anlægget nu fuldt renoveret, og kan uden yderligere investeringer udvides fra at modtage de 22 kanaler vi kender i dag, op til 63 kanaler. Vi har med opgraderingen fået mulighed for at modtage digitale signaler til DR1, DR2 og TV2. Der arbejdes på at afklare hvilken standard der er det bedste valg for antenneforeningen, og hvordan signalerne mest hensigtsmæssigt kan indplaceres i anlægget. Under projektets færdiggørelse og afprøvning har Stofa konstateret at kabelnettet i Stenhøjparken 3 (Stenhøjparken ) ikke er optimal, dette skyldes at kabeltypen der blev anvendt under dette byggeri havde en produktionsfejl der først er dukket op senere, og nu slår igennem efter opgraderingen til 862 MHz. Man overvejer at udskifte kablingen i sommer i dette område. Bestyrelsen må erkende, at de ulemper en så omfattende ombygning har medført i form af afbrydelser m.v. ikke var særlig behagelig for en del medlemmer, og det beklager vi. Side 2 af 6

3 Det samme gælder de afbrydelser vi ind imellem har i Borup Øst. Hovedårsagen er og har været HFI-relæer og sikringer i forstærkeranlæggene, og det er altid et problem i en byggeperiode, hvor der pilles ved elinstallationer og antennetilslutninger, men i takt med at byggerierne bliver færdiggjort, skulle disse forstyrrelser gerne ophøre. Økonomi Bestyrelsen har gennem de sidste par år lagt kræfter i at sikre foreningen økonomisk, således at denne i dag hviler på et godt økonomisk fundament. Programmer Vi har i dag 12 betalingskanaler, 8 frie kanaler, infokanalen, samt en prøvekanal, der i øjeblikket sender TV2-News på prøve til april måned, hvorefter den afbrydes. I årets løb har vi udvidet kanalerne med TV2-film-kanalen indenfor nuværende kontingentrammer. Kanalvalg Bestyrelsen foreslår på et senere dagsordenspunkt, at der afholdes et kanalvalg i maj måned, hvor medlemmerne kan tage stilling til sammensætningen af betalingsprogrammerne, og dermed foreslå til- og fravalg af betalingskanaler. Når valget er overstået, vil bestyrelsen ud fra svarene sammensætte et programvalg, der passer til de økonomisk rammer der er til rådighed. Telefonservice Vi overvejer at finde en anden struktur for telefonisk fejlmelding, idet den nuværende løsning ofte er en belastning for de implicerede bestyrelsesmedlemmer. Når vi har fundet en bedre løsning, bliver den offentliggjort på hjemmesiden og infokanalen. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Herefter satte dirigenten beretningen til debat. Der blev spurgt efter nærmere detaljer vedr. kabelnettet i Stenhøjparken III spørgsmålene blev besvaret med udgangspunkt i den viden der er til rådighed på nuværende tidspunkt. Side 3 af 6

4 Der var desuden en kort debat vedrørende ejerforholdet af de opgraderede antenneanlæg konklusionen var at ejerforholdene er uforandrede. Der blev desuden spurgt til betydningen af Stofas eneret til at sælge internetopkobling og andre services formanden forklarede at eneretten ikke medfører en binding for de enkelte medlemmer ved valg af internet leverandør. Fra salen blev det desuden fremført at opgraderingen havde medført mange kvaler for beboerne i Møllehusene og at man havde fremsendt en klage til bestyrelsen. Hertil blev der svaret at årsagen til problemerne var at Møllehusenes interne antenneanlæg ikke var opgraderet og at dette er boligejerens ansvar. Formanden tilføjede at klagen var modtaget umiddelbart før generalforsamlingen og ville blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde. Beretningen blev herefter godkendt. Pkt. 4 Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab, underskrevet af revisor og bestyrelse. Kassereren gennemgik regnskabet. Der var ingen spørgsmål til regnskabet og regnskabet blev herefter godkendt. Pkt. 5 Rettidigt indkomne forslag. a) Forslag fra bestyrelsen vedr. kanalvalg Forslaget blev gennemgået af formanden og dirigenten åbnede herefter for spørgsmål fra salen i den efterfølgende debat blev følgende emner berørt: Hvilke muligheder er der for pakkeopdeling i anlægget? Bestyrelsen ønsker i første omgang at afdække om der er et behov / ønske for at etablere en pakkeopdeling. Er det muligt at tilføje nogle tyske kanaler på anlægget? Der er nu plads til rigtig mange kanaler på anlægget hvilke og hvor mange afhænger af resultatet af medlemmernes stemmer ved kanalvalget. Side 4 af 6

5 Er der plads til alle gratiskanalerne? Anlægget forventes at have plads til gratiskanalerne for foreningens område herunder gratis kanalerne fra vores nabolande. Hvordan sammensættes betalingskanalerne? Bestyrelsen vil ud fra stemmetallene udvælge de mest populære kanaler indenfor de økonomiske rammer. Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget. b) Forslag fra et medlem vedr. Kanal 4 Bortfaldet da forslag a) blev vedtaget. c) Forslag fra et medlem vedr. TV2 Sport Bortfaldet da forslag a) blev vedtaget. Pkt. 6 Vedtagelse af budget og fastsættelse af takstblad. Kassereren gennemgik budgetforslaget og det foreslåede takstblad. Der var ingen spørgsmål og budget samt takstblad blev herefter enstemmigt vedtaget. Pkt. 7 Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Arne Ipsen blev genvalgt som kasserer frem til 2009 med akklamation. Bjørn Sune Andersen, Jytte Brøns og Dennis Clifforth blev alle genvalgt med akklamation. Pkt. 8 Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, samt intern revisor og revisorsuppleant, for 1 år. Jørgen Larsen, Hans Drøscher og Jørgen Andersen blev alle genvalgt med akklamation. Pkt. 9 Eventuelt. Fra salen blev der fremsat ønske om at man fremover indledte generalforsamlingerne med at præsentere bestyrelsen. Bestyrelsen noterede ønsket. Side 5 af 6

6 Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Formanden afsluttede med at takke forsamlingen for tilliden samt dirigenten for udført arbejde. Willy Larsen Formand Henning Simoni Dirigent Side 6 af 6

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5 i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Orientering maj 2004

Orientering maj 2004 Orientering maj 2004 Referat af generalforsamlingen Onsdag den 14. april 2004 + Opdateret kanalnøgle + Bilag med særtilbud på Internettilslutning Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Antenneforeningen Ølstykke Vest

Antenneforeningen Ølstykke Vest Referat fra den ordinær generalforsamling afholdt på Ølstykke bibliotek den 20. februar 2014 kl. 19.00 Formand Herman Ransborg bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. Præsentation af bestyrelsen Kasandra

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011

Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 Referat af generalforsamling d. 25. oktober 2011 1. Valg af dirigent og stemmetællere Bestyrelsen foreslog, Per Henning Jensen og han blev valgt. Stemmetællere: Tom Schilling, Gidan Larsen, Henrik Mørch

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00.

Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Referat af Jyllinge Kabel-TV Forenings ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2015 kl. 19:00. Generalforsamling blev afholdt på Hotel Søfryd i henhold til den udsendte dagsorden af 28.3.2015,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 2 2 0 1 4 Bestyrelsens beretning Referat fra Generalforsamling Kanaloversigt Bestyrelsen Kontakter @ www.bredballe-antennelaug.dk - 1 - Billedkvalitet kræver

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere