Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt"

Transkript

1 Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang. 2. Ansvarlig: Dansk Tinker Forenings Bestyrelse udpeger kåringskommissionen. Kommissionen skal bestå af en formand og mindst et medlem. Medlemmer af kåringskommissionen må ikke være ejere, medejere eller økonomisk involveret i dyr, der på dagen fremstilles. Der oplyses hvilke personer, der er medlemmer af kåringskommissionen. 3. Tilmelding. Tilmelding af dyr til kåring sker til Dansk Tinker Forening ved indsendelse af udfyldt og underskrevet tilmeldingsblanket og betaling af gebyr for bedømmelse. Derudover følges regler for registrering og udstedelse af stamtavle (identifikations dokument) fra Videncentret for Landbrug, Heste. Størrelsen af gebyret for bedømmelsen fastsættes af Dansk Tinker Forenings Bestyrelse og dækker udgifter til bedømmelse, registrering af bedømmelse på Videncentret for Landbrug, Heste, notering af bedømmelse på certifikat, optagelse i stambog og udstedelse af pas. Opnåes der ikke avlsgodkendelse ved selektionen, tilbagebetales gebyret ikke. Der kan tilmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring, føl og plage til vejledende bedømmelse, samt hingste til forbesigtigelse. 4. Mærkning og DNA-bestemmelse: Dansk Tinker Forening har obligatorisk chipmærkning. Alle dyr, der avlsgodkendes efter 1. januar 2007, skal DNA-bestemmes. Vallakker, der ikke er født ind i stambogen er dog undtaget. Føl født ind i stambogen skal chipmærkes og DNA-bestemmes inden fødselsårets udgang. DNA kan udtages som enten blod eller hår. Føllets fødsel skal indberettes til Videncentret for Landbrug, Heste i henhold til gældende regler. For hopper gælder det, at de senest ved fremstilling til kåring DNA-bestemmes. Hingste DNA-bestemmes i forbindelse med den udvidede dyrlægeundersøgelse jvf. "Drejebog til den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF". 5. Deltagelse i og afholdelse af kåring: Kun medlemmer af Dansk Tinker Forening kan stille heste til bedømmelse og kåring. Der henvises i øvrigt til "Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening". Fra 2010 skal der afholdes kåring i Jylland og på sjælland hvert år, dog kan der aflyses såfremt der er under 8 tilmeldinger. Revideret februar

2 Hingstekåringsregler 1. Selektion: Selektion af hingste består af type- og eksteriørbedømmelse, frivillig brugsprøve(3./4. leveår)/ obligatorisk brugsprøve (5. leveår og frem), frivillig materialprøve og frivillig afkomsfremstilling. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Dansk Tinker Forening. Hingste kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring, bedømmes Tinker og opnå bedækningstilladelse. Hingste under 5. leveår (gældende fra 1. januar 2012) kan kun opnå midlertidig bedækningstilladelse. Dvs. får hingsten bedækningstilladelse i sit 3. leveår, så har den 2 års midlertidig bedækningstilladelse. Hvis hingsten får bedækningstilladelse i sit 4. leveår, så har den 1 års bedækningstilladelse. (Hestens alder følger kalenderåret. Dvs. at en hest, der er født i 2002, bliver 4 år den 1. januar 2006). Hingste med skade eller anden defekt kan evt. godkendes, hvis der foreligger dyrlægeattest, der klart afviser, at tilstanden kan være arvelig. En sådan dyrlægeattest skal fremsendes sammen med røntgenoptagelse i hht. "Drejebog for den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF". 2. Afstamningsvurdering: Grundet manglende afstamning på godkendte hingste foretages afstamningsvurdering i begrænset omfang. 3. Eksteriørbedømmelse: Hesten bedømmes ud fra NSvT s typeinddeling og præmieringskategorier. Hingste kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring, bedømmes Tinker og opnå bedækningstilladelse. Hingste under 5 år (gældende fra 1. januar 2012) kan kun opnå midlertidig bedækningstilladelse. Dvs. får hingsten bedækningstilladelse i sit 3. leveår, så får den 2 års midlertidig bedækningstilladelse. Hvis hingsten får bedækningstilladelse i sit 4. leveår, så får den 1 års bedækningstilladelse. (Hingstens alder følger kalenderåret. Dvs. at en hest, der er født i 2002, bliver 4 år den 1. januar 2006). Hingsten måles ved stangmål over manke, båndmål på manke, gjordmål og pibemål. Hingsten skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og bevægelse. De tre typer benævnes Grai, Vanner og Cob. Beskrivelse af de tre typer findes i racebeskrivelsen. Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis hingsten ikke lever op til en af de tre typerstandarder, vil den ikke kunne kåres Tinker. Hingste fremvises, iført trense, både ved hånd og løse. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter eksteriørdommernes anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes egenskaberne: Almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes benstilling, benstilling bag, koder og hove. Der gives en 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelse af bevægelse er gennemsnittet af point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 sum point i den samlede bedømmelse. Hingsten skal have min. 210 point samt min. 70 point i type for at opnå bedækningstilladelse. De 3 pointsumme giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af følgende premium-kategorier: 1. premium + STAR 210 point og mere, samt min. 70 point for type. (Hingsten opnår bedækningstilladelse) 1. premium 210 point og mere. (Hingsten kan ikke opnå ikke bedækningstilladelse) 2. premium point (Hingsten kan ikke opnå ikke bedækningstilladelse) 3. premium mindre end 179 point (Hingsten kan ikke opnå ikke bedækningstilladelse) Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og hingsten kan derfor ikke afvises på disse, dog kan hingsten afvises såfremt den ikke kan bedømmes pga. uro eller manglende samarbejdsvilje. Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren betragtes som tillægsvurdering af hingstens samarbejdsvilje og galop. Der udarbejdes en beskrivelse af hingstens type, eksteriør og bevægelse, som udleveres efter oprangering. Revideret august

3 Eksteriørdommerne oprangerer ud fra de givne point. 4. Brugsprøve: Brugsprøve kan aflægges som køreprøve eller rideprøve i henhold til DTF's godkendte programmer. Hingsten kan frivilligt stille til rideprøve i sit 4. leveår, og til køreprøve i sit 3./4. leveår. Resultatet af prøven har ingen indflydelse på kåringen, men bliver registreret til medlemmernes vidende om hingsten. Hingste skal obligatorisk stille til brugsprøve ved kåring i dens 5. leveår og ældre. Resultatet af prøven har ingen indflydelse på kåringen, men bliver registreret til medlemmernes vidende om hingsten. 5. Materialprøve (Frivillig): Dansk Tinker Forening er tilsluttet Videncentret for Landbrug, Heste's årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer. DTF's Bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hingsteejer om tidspunkt for afholdelse af prøven. DTF følger Videncentret for Landbrug, Heste's regler for afprøvning af avlsdyr. Videncentret for Landbrug, Heste har ansvaret for beregning af resultatet. Hingste skal have opnået bedækningstilladelse for at få adgang til materialprøve. DTF's Bestyrelse afgør om resultatet kan godkendes. 6. Afkomsfremstilling: Afkomsfremstilling kan stilles frivilligt. Fremstillingen skal bestå af mindst 4 afkom, hopper, hingste eller vallakker på 3 år og derover kan indgå. Afkomsfremstillingen skal stilles sammen med hingsten til en af Dansk Tinker Forenings kåringer. Dyr der er fremstillet til kåring i DTF kan indgå uanset moderens afstamning. 7. Veterinære undersøgelser: Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelser af hjerte- og lungefunktion, kønsorganer og bevægelsesapparat. Hingste, der fremstilles eller genfremstilles til kåring efter 1. januar 2012, skal derudover have foretaget røntgen undersøgelser af lemmerne efter NSvT's regler, med henblik på, at undersøge for arvelige lidelser som bl.a. osteochondrosis, spat og forbenet dragtbrusk. Den skal ligeledes have foretaget en spermtest. Der henvises i øvrigt til "Drejebog til den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF". DTF benytter Videncentret for Landbrug Heste s Veterinære Konsulent til at bedømme undersøgelserne og afgøre om resultatet kan godkendes med henblik på en avlsgodkendelse. Drejebogen for hingste skal indsendes senest 8 uger EFTER kåringsdatoen, ellers opnås der ikke bedækningstilladelse. Hingste der ikke indsender drejebogen inden 8 uger efter kåringsdatoen skal genfremstilles til kåring for at opnå bedækningstilladelse. Bedækningstilladelse opnås IKKE før godkendelse af kriterierne. Drejebogen for hingste er oprettet efter NSvT's regler for røntgen og spermtest, godkendt skriftligt fra Dansk Tinker Forenings bestyrelse, dette i samarbejde med rådgivende dyrlæge i henhold til DTF s Drejebog for hingste. Det er muligt at foretage og indsende Drejebogen 8 uger før kåringsarrangementet. Hingste, der har opnået midlertidig bedækningstilladelse og genfremstilles skal dog ikke have foretaget yderligere undersøgelse. Dvs. undersøgelserne er gyldige fra første kåring. Hingste afvist på grundlag af den veterinære undersøgelse, har ankemulighed ved hjælp af yderligere veterinære undersøgelser, der skal afgøre om defekten er arveligt eller miljømæssigt betinget. Anken skal ske skriftligt til DTF's Bestyrelse senest 14 dage efter, at hingsten er blevet afvist. Derefter udpeger DTF's Bestyrelse to uvildige dyrlæger, der skal varetage yderligere undersøgelser af hingsten og/eller røntgenoptagelserne. Slutresultatet af disse undersøgelser behandles af DTF's Bestyrelse og Avlsudvalg, i samråd med de involverede dyrlæger, hvorvidt hingsten kan fremstilles til kåring. Udgifterne til disse undersøgelser og andre udgifter i denne forbindelse afholdes af hingsteejeren. Revideret februar

4 8. DNA-bestemmelse: Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse. Udgifter til DNA-bestemmelse betales af hingsteejeren. Der henvises i øvrigt til "Drejebog til den udvidede dyrlægeundersøgelse for hingste i DTF" og 4 i "Regler for kåring i DTF - Generelt". 9. Afkåring/fratagelse af avlsgodkendelse En hingst kan til enhver tid fratages avlsgodkendelse / afkåres, såfremt der kan påvises fysiske eller mentale defekter på afkom, af en sådan grad, at det skønnes uhensigtsmæssigt at hingsten fortsat har virke i avlen. I en sådan situation nedsættes der en kommission bestående af 2 uvildige dyrlæger der udpeges af bestyrelsen. Såfremt de 2 dyrlæger ikke opnår enighed, skal DTF s bestyrelse udpege endnu en uvildig dyrlæge der skal vurdere problemstillingen. Udgifterne til disse undersøgelser og andre udgifter i denne forbindelse afholdes af hingsteejeren. Hoppe- og vallak-kåringsregler 1. Selektion: Selektionen af hopper/vallakker består af eksteriørbedømmelse og frivillig materialprøve. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hopper/vallakker opnå avlsgodkendelse/registrering i DTF. Avlsgodkendelsen er gældende fra godkendt eksteriørbedømmelse til hoppen afgår. 2. Eksteriørbedømmelse: Hesten bedømmes ud fra NSvT s typeinddeling og præmieringskategorier. Hopper og vallakker kan fra deres 3. leveår fremstilles til kåring og bedømmes som Tinker. Hopper/vallakker måles ved stangmål over manke, båndmål på manke, gjordmål og pibemål. Hopper/vallakker skal først typeinddeles før de kan gå videre til bedømmelse af eksteriør og bevægelse. De tre typer benævnes Grai, Vanner og Cob. Beskrivelse af de tre typer findes i racebeskrivelsen. Typeinddelingen er pointgivende og vil give 1/3 sum af den samlede bedømmelse. Hvis hoppen/vallakken ikke lever op til en af de tre typerstandarder, vil den ikke kunne kåres Tinker. Hopper/vallakker fremvises, iført trense, både ved hånd og løse. Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter eksteriørdommernes anvisning. Ved eksteriørbedømmelsen bedømmes egenskaberne: Almen tilstand, hoved, nakke, hals, manke, skulder, overlinie/ryg, lænd, kryds, benstammer, forbenenes benstilling, benstilling for, bagbenenes benstilling, benstilling bag, koder og hove. Der gives en 1/3 sum point for eksteriør. Bedømmelsen for bevægelse er gennemsnittet af point i skridt og trav. Dette udgør den sidste 1/3 sum point i den samlede bedømmelse. De 3 pointsumme giver et samlet resultat, der vil placere hesten i en af følgende premium-kategorier: 1. premium + STAR 210 point og mere, samt min. 70 point for type. (Hoppen anbefales i særdeleshed til avl) 1. premium 210 point og mere. (Hoppen anbefales til avl) 2. premium point (Hoppen kan bruges i avl) 3. premium mindre end 179 point (Hoppen anbefales ikke til avl) Der udleveres et tillægsskema, hvor karakterer for samarbejdsvilje og galop er anført. Disse karakterer tæller ikke med i det samlede kåringsresultat, og hesten kan derfor ikke afvises på baggrund af disse, dog kan hesten afvises såfremt den ikke kan bedømmes pga. uro og manglende samarbejdsvilje. Karaktererne registreres i DTF og skal af udstilleren betragtes som tillægsvurdering af hestens samarbejdsvilje og galop. Revideret august

5 Der udarbejdes en beskrivelse af hestens type, eksteriør og bevægelse, som udleveres efter oprangering. Eksteriørdommerne oprangerer ud fra de givne point. 3. Materialprøve (Frivillig): Dansk Tinker Forening er tilsluttet Videncentret for Landbrug, Heste s årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer. DTF's Bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hesteejer om tidspunkt for afholdelse af prøven. DTF følger Videncentret for Landbrug, Heste s regler for afprøvning af avlsdyr. Videncentret for Landbrug, Heste har ansvaret for beregning af resultatet. Hopper/vallakker skal have opnået kåring i DTF for at få adgang til materialprøven. DTF's Bestyrelse afgør om resultatet kan godkendes. 4. DNA-bestemmelse: Alle avlsgodkendte hopper, der får avlsgodkendt hingsteafkom, skal DNA-bestemmes. Alle hopper, der bliver avlsgodkendt efter 1. januar 2007 skal DNA-bestemmes. Udgifterne til DNA-bestemmelse betales af hoppeejer. Der henvises i øvrigt til 4 i "Regler for kåring i DTF Generelt". Revideret februar

6 Typebeskrivelser Typebeskrivelse A: Vanner Helhed Højde Farve Hoved Øjne Ører Kæber og svælg (Ganascher) Hals Manke Skuldre Forben Ryg/lænd Bryst/bringe Ribben Kryds Bagben Hove Hovskæg Man Bevægelser Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk. 156 til 170 cm Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. Skal være lige i profilen og ikke ekstremt stort, men godt proportioneret til hesten. Panden skal være bred. Romernæse accepteres. Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning, svælget ikke for bredt. Som regel en kort, kraftig hals. Halsen skal være muskuløs og tilstrækkelig velrejst fra brystet. Underhals er ikke ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet hals-/nakkekam. Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen. Flad manke kan forekomme. Skal være af god længde og er ofte stejle. Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være velplacerede og i harmoni med typen. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til kort ryg er accepteret. Skal være muskuløs og bred. Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal stadig harmonere med resten af hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede men ikke kødfulde. Haserne skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader. Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og hårde. Mængden af hår skal være normal til overdådig. Mængden af hår skal være normal til overdådig. Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt. Der skal være en stærk fremaddrift fra bagbenene.

7 Typebeskrivelse B: Grai Helhed Højde Farve Hoved Øjne Ører Kæber og svælg (Ganascher) Hals Manke Skuldre Forben Ryg/lænd Bryst/bringe Ribben Kryds Bagben Hove Hovskæg Man Bevægelser I modsætning til Cob-typen har Grai-typen en mere forædlet bygning, med et roligt og selvsikkert udtryk 135 til 156 cm. Højde op til 170 cm kan forekomme. Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. Skal være lille og ædelt. Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. Kæberne skal være normale i størrelse og i harmoni med hovedet, svælget ikke for bredt. Længden af halsen skal være normal. Halsen bør være højt ansat med naturligt elegant hovedløft. Halsen skal være forholdsvis muskuløs og skal være passende højt ansat fra brystet. Underhals er ikke ønskeligt. Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen. Skal være af god længde og forholdsvis mere skrånende end Vanner- og Cob-typen. Skal være faste og tørre. De skal have lette/finere knogler, velplacerede og i harmoni med den lettere type. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til en forholdsvis lang ryg er accepteret. Må ikke være for bred, men heller ikke for smal. Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs, men ikke for rund. Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne skal være lettere/finere, og i harmoni med den lettere byggede type. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke kødfulde. Haserne skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader. Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være åbne og hårde, men ikke for store. Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal. Mængden af hår skal ikke være for meget, tangerende til normal. Skal være kraftfulde og funktionelle med frihed, elasticitet, fremadgriben, hvorved hvert led bevæges korrekt.

8 Typebeskrivelse C: Cob Helhed Højde Farve Hoved Øjne Ører Kæber og svælg (Ganascher) Hals Manke Skuldre Forben Ryg/lænd Bryst/bringe Ribben Kryds Bagben Hove Hovskæg Man Bevægelser Robust, kraftig og generelt kompakt bygget med et roligt og selvsikkert udtryk. 135 til 156 cm Broget - alle kendte heste-/pony-farver er tilladte. Skal være lille og lige i profilen, men godt proportioneret til hesten. Romernæse accepteres. Skal være ærlige og intelligente. Glasøjne eller delvis glasøjne accepteres. Skal være normale til små og opretstående, god bredde i mellem sig, med god fremadretning. Kæberne skal være tydelige/markerede og i harmoni med resten af hestens bygning, svælget ikke for bredt. Længden skal være normal til kort, meget muskuløs og velplaceret. Den kan være lavt ansat fra brystet. Underhals er ikke ønskeligt. Voksne hingste kan have en kraftig toppet hals-/nakkekam. Manken skal være passende til ordentlig udviklet og med gradvis overgang til ryggen. Flad manke kan forekomme. Skal være af god længde og er ofte stejle. Skal være faste og tørre. De kan have forholdsvis kraftige knogler, og skal være velplacerede og i harmoni med typen. Set forfra syner de vinkelrette, med tilstrækkelig plads (en hovs bredde) imellem dem. Set fra siden er de vinkelrette op til og med kodeleddet, vinklen mellem koden og jorden er 45 grader. Piben skal ikke være for lang; koden skal være passende lang og elastisk. Leddene skal være veludviklede og særligt tørre og velformede. Ryggen skal være af normal længde, stærk og vel forbundet, og i harmoni med typen. En tendens til kort ryg er accepteret. Må ikke være for bred, men heller ikke for smal. Skal være buede. Rygraden må ikke være fremtrædende. Skal være af passende længde og noget skrånende. Det skal også være tilstrækkelig bred og noget muskuløs. Skal være faste, tørre og velansatte. Knoglerne kan være forholdsvis kraftige, men skal stadig harmonere med resten af hestens bygning. Set bagfra syner bagbenene rette. Overlåret skal være af passende længde og skal være muskuløst. Set fra siden er bagbenene velansatte og stærke. Leddene er veludviklede og velformede, men ikke kødfulde. Haserne skal være store, flade og tørre. Vinklen på haserne skal være ca. 150 grader. Vinklen mellem koden og jorden er ca. 55 grader. Hovene skal være have samme størrelse og form; hovene skal være store, åbne og hårde. Mængden af hår skal være normal til overdådig. Mængden af hår skal være normal til overdådig. Skal være kraftfulde og funktionelle hvorved hvert led bevæges korrekt.

9 Beskrivelse af Tinkeren generelt Avlsmål: Egenskaber og Anvendelse: Samarbejdsvilje : Bevægelser: Galop: Der ønskes en udpræget rolig, samarbejdsvillig og omgængelig pony/hest uanset farve, størrelse og øjenfarve. Velegnet til alle former for ridning, kørsel og show. Den ønskes typefast, kraftig, forholdsvis dyb og bred, kompakt og muskuløs med imponerende pandelok, man, hale og hovskæg. Bevægelsen kraftfuld, rummelig og gerne med knæaktion. Tinkere bruges meget alsidigt: Rideterapi, dressur, spring, kørsel, western, distance, jagtridning, military, kvadrille og i shows. Hestens rolige temperament og bløde bevægelser gør den til en fremragende familiehest. Med dens ærlige og lærevillige væsen, er den egnet til både nybegyndere og erfarne hestefolk. Den er ofte nøjsom og med et robust helbred. Kræver en del pleje af hovskæg, da muk ofte forekommer ved manglende pleje af ben og hovskæg. Udpræget rolig men arbejdsvillig. Tinkeren ønskes tillidsfuld men også nysgerrig af natur. En hest der hellere stopper op og afventer end løber væk. Samarbejdsvillig såvel ved håndtering fra jorden, som i arbejde. Rolig, taktfast og rummelig med god naturlig balance, bæring og samling.

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET Hingste kåret i HAD Opdateret i august 2014 HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01- 1983:

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) 07. marts 2011 1. Foreningens navn er avlsforeningen Europæiske og Amerikanske Miniatureheste, og dens hjemsted bestemmes af den

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Dansk Tinker Forening

Dansk Tinker Forening Vejledning til hingsteejere i forbindelse med den udvidede dyrlægeundersøgelse af hingste i DTF I forbindelse med, at en hingst fremstilles til kåring i skal den have foretaget en udvidet dyrlægeundersøgelse,

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) Forslag til sammenlægning 02/10-2016 1. Foreningens navn er Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (forkortet MHDK), og dens hjemsted

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Bedømmelser Kåring Øst 2006

Bedømmelser Kåring Øst 2006 Bedømmelser Kåring Øst 2006 Hingsteføl (9): Katalog nr. 001 Viper W. 200601738 Korte forben Lang hals, lang nakke Lange piber Front bygget fremover Ingen raceudtryk Mangler racebygning God bevægelse God

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017

Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017 Regler for kåring i Dansk Pinto Forening 2017 Generelt 1 Formål Formålet med kåringsregler er at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Pinto Forening, så selektionen resulterer i en realiseret

Læs mere

Dansk Kennel Klub Udstillingskritik

Dansk Kennel Klub Udstillingskritik Herning, 31.10.2015 51 0850 BROHOMER Juniorklasse H DK00138/2015 RØDGYDEN 1 0måneder, god størrelse, udmærket udtryk, velplacerede øjne, korrekt længde næseparti / skalle, kunne have dre paralelitet, saksebid,

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. Pointskema GDS Udgave 2, 2014 Hundens Navn: Chip nummer: Født: Ejer: Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. 1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred. 3 og 4:Ikke

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

FCI Standard Nr 140 24.06.2014 (EN) (ORG 28.01.2013) BOSTON TERRIER. Oprindelsesland: U. S. A.

FCI Standard Nr 140 24.06.2014 (EN) (ORG 28.01.2013) BOSTON TERRIER. Oprindelsesland: U. S. A. FCI Standard Nr 140 24.06.2014 (EN) (ORG 28.01.2013) BOSTON TERRIER Oprindelsesland: U. S. A. Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Selskabshund FCI Gruppe 9 (Selskabshunde), Sektion 11 (Små racer

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark

FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark FRIVILLIG KÅRING Paint Horse Club Denmark PHCDK frivillig kåring er et tilbud til American Paint Horse-ejere, om at få deres heste bedømt under det i andre forbund vanligt benyttede kåringssystem. Dommerpanelet

Læs mere

Dansk Frieser Forbund Øst kåring 2007

Dansk Frieser Forbund Øst kåring 2007 Dansk Frieser Forbund Øst kåring 2007 rubrik 1 hingsteføl. nr 6 5: 1 pr nr 3-7-4-9-1: nr 10 8: 3pr. 01 zorro 200700162 vvr h ikke så ædelt hoved, flot halsform, god over linie, stejle koder og meget rette.

Læs mere

O P D A T E R E T 2 0 1 5

O P D A T E R E T 2 0 1 5 O P D A T E R E T 2 0 1 5 S T A N D A R D E R O G A F S T A M N INGSKRAV INDHOLDSFORTEGNELSE 1 S T A N D A R D E N F O R S P O R T S R I D E H E S T E N 3 2 S T A N D A R D E N F O R D E N K L A S S I

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien

JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien FCI Standard Nr. 345 05.12.2012(EN) (ORG 08.10.2012) JACK RUSSELL TERRIER Oprindelsesland: Australien Anvendelse: Klassifikation: Kort historisk oversigt: Terrier FCI Gruppe 3 (Terriers) Sektion 2 (Små

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE

HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE HVAD DU SOM DOMMER SKAL VÆRE S:\SDM\Dommere\Kursus - Beeing a judge DANSK.doc OPMÆRKSOM PÅ Bedømmelse af unge og ældre køer - kunsten at tilgive - Prioritering af egenskaber hos den unge og ældre ko Den

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/ Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna

Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/ Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna Kåring Jylland - Dalby Rideklub Lørdag d. 2/10-2016 Dagens Bedste Tinker: Kenzo s Laguna Dagens Bedste Fremvisning: Molly Dagens Bedste Samarbejdsvilje: Nørregård s Rapunzel Dagens Bedste Samarbejdsvilje:

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

Schæferhunden størrelse og bedømmelse

Schæferhunden størrelse og bedømmelse Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhunden størrelse og bedømmelse Schæferhundens standard, som er

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 Hansenberg Organia Vranderupvej 113, 6000 Kolding Fjordhesten Danmark indkalder hermed

Læs mere

O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011

O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011 O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011 K N A B S T RU P P E R H E S T EN INDHOLDSFORTEGNE LSE 1 S T AN D A R D E N F O R SPO R TS R ID EH ES TEN 3 2 S T AN D A R D E N F O R D E N KL A SSISKE KNAB ST R UP P

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK : KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK : KÅRET Hingste kåret i HA Opdateret i Februar 2017 Reg. HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 Reg. HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01-

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) SHIKOKU. Oprindelsesland: Japan

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) SHIKOKU. Oprindelsesland: Japan FCI Standard Nr. 319 10.02.2017 (EN) (ORG 30.10.2016) SHIKOKU Oprindelsesland: Japan Anvendelse: Klassifikation: Jagt- og selskabshund FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af oprindelig type) Sektion 5 (Asiatiske

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier. Oprindelsesland: Australien

FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier. Oprindelsesland: Australien FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier Oprindelsesland: Australien Anvendelse: Klassifikation: Kort historisk oversigt: Terrier. FCI Gruppe 3 (Terriers), Sektion 2 (små terriers)

Læs mere

WELSH SPRINGER SPANIEL

WELSH SPRINGER SPANIEL FCI Standard Nr 126 28.10.2009 (GB) (ORG 28.07.2009) WELSH SPRINGER SPANIEL Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Temperament: Stødende jagthund FCI Gruppe 8 (Retrievere,

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer.

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til plads og fra år til år er efterfølgende

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Når du påtænker at købe en livstidsavlslicens til din hingst, er der flere ting du bør tage med i dine overvejelser, f.eks.: Hvorfor ønsker du en avlslicens, når du for

Læs mere

NYHEDSBREV. juni 2014

NYHEDSBREV. juni 2014 NYHEDSBREV juni 2014 Hoppe-vallakkåring Kåringen i Jylland afholdes den 18.-19. juli på Kallehavegård, Kallehavevej 4, Tebbestrup, Randers På Sjælland afholdes kåringen den 20. juli hos Team Cabe, Ejlstrupvej

Læs mere

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Love, vedtægter og Regler for TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Stiftet 8. oktober 1971. Februar 2012 1 Indeks Vedtægter 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemskab...3 4 Anmodning om medlemskab...3

Læs mere

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Lineær registrering i Dansk Varmblod Fra 2014 indfører Dansk Varmblod en objektiv lineær registrering af hestens eksteriør og brugsegenskaber ved bedømmelser til hoppe- og hingstekåring samt 2-års hopper

Læs mere

RUMÆNSK HYRDEHUND MIORITIC

RUMÆNSK HYRDEHUND MIORITIC FCI Standard Nr. 349 18.08.2015 (EN) (ORG 09.06.2015) RUMÆNSK HYRDEHUND MIORITIC (Ciobanesc Romanesc Mioritic) Oprindelsesland: Rumænien Anvendelse: Klassifikation: Historie: En fantastisk kvæghund, en

Læs mere

DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved

DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved Hoppeføl (14) Kat.nr.1 Anna af Karmark, 8-6-7-6 6-6 6-7 7 Passende stort hoppeføl af god type. Ret typisk hoved. Lidt kraftig hals. tilfredsstillende skulder og

Læs mere

1. HALVÅR 2008 KOMMMISSIONSSALG & AVL. Stutteri Dalur

1. HALVÅR 2008 KOMMMISSIONSSALG & AVL. Stutteri Dalur Salgsliste 1. HALVÅR 2008 KOMMMISSIONSSALG & AVL foto Matilde Bøgh tlf 59 47 14 96 mobil 20 44 07 10 helles@tophest.dk www.tophest.dk DK1995204378 Lysa fra Ellinge Mark F: Nökkvi fra Eriksholm 7.83-7.77=7.79

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler

Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Den gammeldags chambon et longerings hjælpemiddel til optimal træning af hestens rygmuskler Muskulus longissimus er en meget vigtig muskel, der ligger omkring hestens rygsøjle. Den ligger på begge sider

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Den halve parade Af Henrik Johansen Formålet med den halve parade er at afbalancere hesten. Det første, du skal føle, er, at bagbenene træder lidt længere ind under hesten, ryggen

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive AVL Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard Fra i år indfører Dansk Varmblod en ny bedømmelsesmetode, lineær registrering. Indførelse af det lineære system kræver en tilpasning af tidsplanerne. Der

Læs mere

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00

22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat for P.R.E. heste DAMOCHA 2015 22.- 23. august 2015 start kl. 12.00 Sted: Aalestrup Rideklub Borgergade 59 9620 Aalestrup Danmark Dommer eksteriør: Dommer

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ Oprindelsesland: Norge Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Proportioner: Jagthund til elgjagt FCI Gruppe 5 (Spidshunde og

Læs mere

Kompendium for. Udarbejdet af DTK s racerepræsentanter for Parson Russell Terrier. Susanne Lyngbye og Christina Viuf, juli 2006.

Kompendium for. Udarbejdet af DTK s racerepræsentanter for Parson Russell Terrier. Susanne Lyngbye og Christina Viuf, juli 2006. Kompendium for Udarbejdet af DTK s racerepræsentanter for Parson Russell Terrier. Susanne Lyngbye og Christina Viuf, juli 2006. 2 Standard: Anvendelse: Robust og vedholdende brugsterrier med særlige evner

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

FCI Standard Nr 117 17.09.2014 (DE) (ORG 10.11.2011) TYSK LANGHÅR. (DEUTSCH LANGHAAR) Oprindelsesland: Tyskland

FCI Standard Nr 117 17.09.2014 (DE) (ORG 10.11.2011) TYSK LANGHÅR. (DEUTSCH LANGHAAR) Oprindelsesland: Tyskland FCI Standard Nr 117 17.09.2014 (DE) (ORG 10.11.2011) TYSK LANGHÅR (DEUTSCH LANGHAAR) Oprindelsesland: Tyskland Anvendelse: Klassifikation: Historie: Alsidig jagtbrugshund og arbejdende jagthund. Svarende

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) Bedlington Terrier. Oprindelsesland: Great Britain

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) Bedlington Terrier. Oprindelsesland: Great Britain Side 1 af 4 FCI Standard Nr. 9 05.01.2011(EN) (ORG 13.10.2010) Bedlington Terrier Oprindelsesland: Great Britain Anvendelse: Klassifikation: Kort historisk oversigt: Terrier. FCI Gruppe 3 (Terriers), Sektion

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) FINSK SPIDS. (SUOMENPYSTYKORVA) Oprindelsesland: Finland

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) FINSK SPIDS. (SUOMENPYSTYKORVA) Oprindelsesland: Finland FCI Standard Nr 49 27.05.2015 (EN) (ORG 03.11.2014) FINSK SPIDS (SUOMENPYSTYKORVA) Oprindelsesland: Finland Anvendelse: Klassifikation: Jagthund primært for skovfugle, men også til mindre rovvildt, vandfugle

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) COTON DE TULEAR. Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) COTON DE TULEAR. Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig FCI Standard Nr. 283 04.02.2000 (EN) (ORG 25.11.1999) COTON DE TULEAR Oprindelsesland: Madagascar Protektion: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Selskabshund FCI Gruppe 9 (Selskabshunde),

Læs mere

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017

Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Værd at vide om Hoppe- og vallakkåringen 2017 Juli og hoppe-/vallakkåring hører sammen, der er i år planlagt tre regionale pladser. Fredag den 14. juli er der eftermiddagskåring på Sjælland (nærmere bestemt

Læs mere

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening:

Lille hest. Navn: Adresse: Klub/forening: Lille hest Navn: Adresse: Årstal: Klub/forening: Alder: INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...2 Hvor stor skal din hest være...2 Hestens mål...4 Min pony...4 Betegnelser på hestens ydre...5 Ponyens farve og aftegn...6

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

FCI Standard Nr 95 05.05.2003 (F) (ORG 13.03.2001) BRETON. (EPAGNEUL BRETON) Oprindelsesland: Frankrig

FCI Standard Nr 95 05.05.2003 (F) (ORG 13.03.2001) BRETON. (EPAGNEUL BRETON) Oprindelsesland: Frankrig FCI Standard Nr 95 05.05.2003 (F) (ORG 13.03.2001) BRETON (EPAGNEUL BRETON) Oprindelsesland: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Stående jagthund. FCI Gruppe 7 (Stående jagthunde),

Læs mere

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012 31. januar 2012 på Vilhelmsborg Tidsplan 09.00 Måling og signalement i stalden 09.15 Fast bund 09.30 Løsspringning gul hal 09.45 Gangarter blå hal 11.30 Oprangering 12.00

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) ORG KARELSK BJØRNEHUND. (KARJALANKARHUKOIRA) Oprindelsesland: Finland

FCI Standard Nr (EN) ORG KARELSK BJØRNEHUND. (KARJALANKARHUKOIRA) Oprindelsesland: Finland FCI Standard Nr. 48 27.05.2015 (EN) ORG 03.11.2014 KARELSK BJØRNEHUND (KARJALANKARHUKOIRA) Oprindelsesland: Finland Anvendelse: Klassifikation: En jagende spids hovedsageligt til elg og bjørn. Fastholder

Læs mere

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom.

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom. FCI STANDARD NR 113 BRIARD OPRINDELSESLAND: FRANKRIG Helhedsindtryk: En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber.

Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Abc for købere Hvad enten du vil købe en bil, et hus eller en hest, så har du brug for kyndig assistance, specielt naturligvis hvis du er førstegangskøber. Uanset hvem der sælger hvad, så vil nogle sælgere

Læs mere

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK VELKOMMEN I AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK VÆRD AT VIDE Værd at vide er et materiale, vi håber nye medlemmer kan få gavn af. Vi håber således at man hurtigere får et overblik over, hvad Connemaraforeningen

Læs mere

HESTENS BYGNING HAR INDFLYDELSE PÅ FUNKTION OG HOLDBARHED. FAGLIGT Hestens eksteriør

HESTENS BYGNING HAR INDFLYDELSE PÅ FUNKTION OG HOLDBARHED. FAGLIGT Hestens eksteriør HESTENS BYGNING HAR INDFLYDELSE PÅ FUNKTION OG HOLDBARHED Når sommerens kåringer og følskuer er overstået, og mørket gør sit indtog, er det tid til at overveje næste års ifolinger. Her kan det lineære

Læs mere

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- DAGSAFPRØVNING AF HOPPER Formål ' 1 DANSK VARMBLODS formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

En faretruende udvikling af schæferhunden

En faretruende udvikling af schæferhunden Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) 61 66 83 03 ejfriism@gmail.com En faretruende udvikling af schæferhunden Fra en meget kendt dommer fra udlandet fik

Læs mere

med Dansk Varmblods avl?

med Dansk Varmblods avl? Hvordan står det til med Dansk Varmblods avl? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Det er vigtigt, at et avlsforbund jævnligt får en status på, hvor avlen bevæger sig hen og om man er

Læs mere

Hej jeg hedder FLOBBY Jeg er en lille sød og dejlig pony, der mest bliver brugt på bobbelholdene. Jeg prøver at gøre alt for min rytter og elsker at lære børnene at ride galop. Nogen gange kan jeg dog

Læs mere

FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret. Oprindelsesland: Storbritannien

FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret. Oprindelsesland: Storbritannien FCI Standard Nr 296 28.10.2009 (GB) (ORG 24.06.1987) Collie, korthåret Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Hyrdehunde. FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde).

Læs mere

FCI Standard Nr (EN (ORG ) Bolognese. Oprindelse: Italien. Sektion 1 (Bichon er og beslægtede racer) Uden brugsprøve

FCI Standard Nr (EN (ORG ) Bolognese. Oprindelse: Italien. Sektion 1 (Bichon er og beslægtede racer) Uden brugsprøve FCI Standard Nr 196 17.12.2015 (EN (ORG 13.11.2015) Bolognese Oprindelse: Italien Anvendelse: Selskabshund Klassifikation: Historie: FCI Gruppe 9 (Selskabshunde) Sektion 1 (Bichon er og beslægtede racer)

Læs mere

1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011

1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011 1. februar 2011 Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD I 2011 Afslutning af stationsafprøvning hold 1 Vilhelmsborg 2011 Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 10.00-12.00 på Vilhelmsborg Tidsplan 10.00 Måling og

Læs mere