O P D A T E R E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P D A T E R E T 3 0. 0 4. 2011"

Transkript

1 O P D A T E R E T

2 K N A B S T RU P P E R H E S T EN INDHOLDSFORTEGNE LSE 1 S T AN D A R D E N F O R SPO R TS R ID EH ES TEN 3 2 S T AN D A R D E N F O R D E N KL A SSISKE KNAB ST R UP P E R T YPE 4 3 A FSTAMNINGSKRAV T I L STAMBOGENS HO VED AFSNIT 5 K N A B S T RU P P P E R P O N Y EN OG M IN I A T U RE N 4 S T AN D A R D E N F O R KNAB S T RUP P E RP ONYEN 7 5 S T AN D A R D E N F O R M I N IA TU R E K N ABSTRUP P E RP ON YEN 8 6 A FSTAMNINGSKRAV T I L STAMBOGENS HO VED AFSNIT 9 G EN E R EL L E RE G L E R 7 F A R V EB E SKRIVEL S E OG V U RD E R IN G 10 8 M Æ R K N ING 11 9 G ENE R EL L E K Å R I NGSREG L E R F ØL & PLAG ESKUER 13 H O P P ER 11 B IL AG T IL S T A MBOGENS HO VED AF SN I T K Å R I NG STIDSPUNKT K Å R I NG EN A FKOMSSAML ING E R OP T AG EL S E I S T AMBOG, G E BY R M M K Å R I NG UDENF O R F O R E N ING EN S A R R A NG E MEN T E R V A LL A KKÅRIN G 17 H IN G S TE 18 A FSTAMNINGSKRAV A VLSGODK E ND EL S E & KÅRING B ED ØMM EL S E A FKOMSSAML ING E R RENAVLSP R O G R AMMET 21 E L I T E S T A T U S 23 E L IT E STATUS 23 M A T E R I A L P R Ø V E 24 F ÆL LE S 1 D AGS MATERIALP RØ VE M A T E R I A L PRØVE F O R K L AS S I SKE B ED Ø M T E H I NGSTE, H OP PE R O G V AL L A KKER 31 2

3 REGLER FOR KNABSTRUPPER SPORTSRIDEHESTE N 1 Standarden TYPE: Knabstrupperhesten af sportsridetypen er en højstillet, storrammet og harmonisk hest af god dybde og bredde. STØRRELSE: Knabstrupperhesten er over 148,0 cm. i stg. LØD: Knabstrupperens væsentligste kendetegn er en særpræget lød. De forskellige farvevarianter kan være stærkt varierende. Farveudbredelsen har derfor ingen indflydelse på bedømmelse og kåringsklassificering. Minimumskravet for farveudbredelse: Der skal mindst være kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger. Ensfarvede hingste eller hingste der kun har kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger, skal dog tilføres knabstrupperhopper med knabstrupperlød. Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke kåres. Hingste med glasøjne eller udpræget rottehale kan ikke kåres. Heste, der er udpræget brogede, kan ikke kåres. Ensfarvede hopper efter en kåret knabstrupperforælder kan kåres. En sådan hoppe skal dog tilføres en godkendt knabstrupperhingst med knabstrupperlød. HOVED OG HALS: Hovedet skal harmonere med hestens kropsbygning. Hovedet skal være udtryksfuldt med klare rolige øjne og med rigelig plads mellem ganacherne. Hovedet skal være velforenet gennem en god bevægelig nakke med en middellang, velformet og velansat hals. SKULDER OG MANKE Skulderen er lang og skråtliggende med god frihed og en velmarkeret manke. OVERLINIE OG BAGPART: Knabstrupperhesten har en velmarkeret manke, der går jævnt over i en stærk ryg med et kort muskuløst lændeparti og et langt, muskuløst og svagt hældende kryds med velansat hale og naturlig og fri haleføring. LEMMER: Lemmerne skal passende føre, stærke, tørre og velstillede. Velmarkerede led med gode vinkler i haser og koder. God hasebredde med jævn overgang til piben. Piberne skal være korte og flade. Koderne passende lange og fjedrende. Muskelfyldt underarm samt bred og dyb lårmuskulatur. Hovene velformede og med god hornkvalitet. BEVÆGELSEN: Bevægelsen skal være let og fremgribende, regelmæssig, taktfast og elastisk med god indundergriben. 3

4 TEMPERAMENT: Sportsridetypens temperament skal være livligt og venligt, omgængeligt og samarbejdsvilligt. R EG LER FOR DEN KLASSI SKE KNABSTR UPPER TYPE 2 Standarden TYPE: Den ideelle klassiske Knabstrupperhest er en elegant, harmonisk og velrejst hest, der som helhed syner kvadratisk. En muskuløs kropsbygning med passende dybde og bredde tilstræbes. STØRRELSE: Der tilstræbes stangmål mellem 148 cm og 165 cm LØD: Knabstrupperens væsentligste kendetegn er en særpræget lød. De forskellige farvevarianter kan være stærkt varierende. Farveudbredelsen har derfor ingen indflydelse på bedømmelse og kåringsklassificering. Minimumskravet for farveudbredelse: Der skal mindst være kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger. Ensfarvede hingste eller hingste der kun har kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger, skal dog tilføres knabstrupperhopper med knabstrupperlød. Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke kåres. Hingste med glasøjne eller udpræget rottehale kan ikke kåres. Heste, der er udpræget brogede, kan ikke kåres. Ensfarvede hopper efter en kåret knabstrupperforælder kan kåres. En sådan hoppe skal dog tilføres en godkendt knabstrupperhingst med knabstrupperlød. HOVED OG HALS: Hovedet skal være udtryksfuldt med lige til let konveks næseryg. Øjnene ønskes store og klare. Ørerne skal være velansatte og af passende størrelse. Næseryggen må gerne være markeret. Ganacherne skal være velmarkerede og med god afstand. Nakkens længde og form skal give mulighed for god frihed mellem hoved og hals. Halsen skal være højtansat og passende længde med muskuløs og konveks overlinie. Underhals er uønsket. SKULDER OG MANKE Skulderen er middellang, skrå og muskuløs og skal være smidig med god bevægelsesfrihed. Manken ønskes med en god muskelansættelse. Manken ønskes middellang, men kan synes kort pga. den høje halsansættelse og den kraftige halsoverlinie. Dette må ikke betragtes som en fejl. OVERLINIE OG BAGPART: Overlinien skal være muskuløs, smidig og smukt afrundet. Ryggen ønskes middel til kort, muskuløs og stærk. Lænden ønskes middel til kort med veludviklet muskulatur og smidighed. Krydset skal være muskuløst og let hældende til hældende. Halen må ikke være for højt ansat. LEMMER: Fundamentet ønskes velstillet og tørt med korrekte vinkler. Lårbenet skal være langt og skråtliggende. Koderne skal være stærke og elastiske. Hovene ønskes stærke, velformet og med passende størrelse. 4

5 BEVÆGELSEN: Bevægelsen skal være regelmæssig, energisk, taktfast og med naturlig balance. Bæring og indundergriben er essentiel for den klassiske bevægelse. Skridten skal være afslappet og med passende lange skridt, med let bøjede forknæ. Traven skal være energisk, taktfast og med godt løft samt bøjning i alle led. Galoppen skal være rolig, velafbalanceret og med godt løft i springene. TEMPERAMENT: Hesten skal være rolig, opmærksom, intelligent og samarbejdsvillig 3 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til foreningens hovedafsnit kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt afstamning. Stk. 2: Ved godkendt afstamning forstås, at de heste, der er opført i stamtavlen, er registreret i Knabstrupperforeningen for Danmark eller kårede dyr i øvrige EU-anerkendte knabstrupperavlsforbund, der følger moderforbundets regler, eller kårede dyr i de forbund, hvorfra vi tillader indkrydsning fra. Ukårede hopper, der opfylder Knabstrupperforeningen for Danmarks øvrige krav til indkrydsning og som afstamningsmæssigt minimum er F3-berettigede, kan bedømmes af Knabstrupperforeningen for Danmark og dermed godkendes til indkrydsning. I praksis følges de samme regler, krav og bedømmelsespraksis som for kåring af Knabstrupperhopper; men resultat og point indberettes ikke på HesteData men indføres i et særligt afsnit af den årligt publicerede Knabstrupperstambog. Såfremt kåringskommissionen godkender hoppen indberettes, den som godkendt til indkrydsning til Videncentret for Landbrug Heste. En godkendelse til indkrydsning sidestilles med en kåring. Godkendt afstamning er en registreret hoppe efter en kåret hingst i EU-godkendte knabstrupperavlsforbund eller tilladte indkrydsningsforbund, hvor hoppen fungerede i avlen til og med For knabstrupperhesten består indkrydsningslisten af: Frederiksborg Hesteavlsforeningen Dansk Oldenborg Avl Trakehner Avlsforbundet i Danmark Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl (Shagya, Araberrace og Angloaraber) Dansk Varmblod Grænseegnens Holstener Hesteavlsforening Fuldblod XX (godkendt i DV-, Trakehner- eller Araberavlen) For den klassiske Knabstrupper består indkrydsningslisten yderligere af: 5

6 Lusitano kåret i APSL (Associacäo Portugusa de Criadores do Cavalo Pure Sangue Lusitano) PRE kåret i ANCCE (Association Nacional de Criadores de Caballos de Pure Raza Española) Stk. 3: Stk. 4: Stk. 5: Kun Klassisk kårede Knabstruppere med en blodandel på min. 6/8 kan indkrydses med ensfarvet PRE eller Lusitano. Der tillades ikke indkrydsning med heste fra andre racer, der avler plettede heste. Tilladte farver på heste fra indkrydsningslisten er ensfarvet rød, brun eller sort (Vedtaget på generalforsamlingen 2011). Der tillades ikke indkrydsning med gråskimlede dyr af ovennævnte racer (sidste led besluttet i 1995, opd. 2007) For indkrydsningsdyr, der ikke fremstilles til bedømmelse i Knabstrupperforeningen for Danmark, bedømmes deres farve og aftegn ud fra oplysninger i pas og på HesteData. Stk. 6: Stk. 7: Ved indkrydsning med en hingst fra et af ovennævnte forbund på en kåret knabstrupperhoppe, vil det være muligt at få registreringsattest og logobrand, såfremt hoppens bruger har meddelt det til hingstelisteføreren inden den 1. november i bedækningsåret. Afkom, der er resultat af en krydsning mellem en godkendt knabstrupper og en hest eller pony af koldblods- eller traverrace, er ikke fremstillingsberettiget i Knabstrupperforeningen for Danmark. 6

7 R EG LER FOR KNABSTR UPPERPONYEN 4 Standarden TYPE: Knabstrupperponyen bør være en harmonisk ridetype med ponypræg og god dybde og bredde. STØRRELSE: Kategori I Mellem 140,1 og 148,0 cm. i stg. Kategori II Mellem 130,1 og 140,0 cm. i stg. Kategori III Mellem 105,0 og 130,0 cm. i stg. LØD: Knabstrupperens væsentligste kendetegn er en særpræget lød. De forskellige farvevarianter kan være stærkt varierende. Farveudbredelsen har derfor ingen indflydelse på bedømmelse og kåringsklassificering. Minimumskravet for farveudbredelse: Der skal mindst være kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger. Ensfarvede hingste eller hingste der kun har kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger, skal dog tilføres knabstrupperhopper med knabstrupperlød. Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke kåres. Hingste med glasøjne eller udpræget rottehale kan ikke kåres. Heste, der er udpræget brogede, kan ikke kåres. Ensfarvede hopper efter en kåret knabstrupperforælder kan kåres. En sådan hoppe skal dog tilføres en godkendt knabstrupperhingst med knabstrupperlød.. HOVED OG HALS: Hovedet skal være lille, ædelt og udtryksfuldt med en bred pande, små ører og store, klare rolige øjne. Der skal være god plads mellem ganacherne, og hovedet skal forenes gennem en god bevægelig nakke med en velformet og velansat hals. SKULDER OG MANKE Skulderen er lang og skrå, og manken er lang og velmarkeret. OVERLINIE OG BAGPART: Knabstrupperponyen skal have en velmarkeret manke, der går jævnt over i en stærk ryg med et kort muskuløst lændeparti og et langt og hældende kryds med god muskelfylde. Lårene ønskes dybe og brede og ligeledes med god muskelfylde. LEMMER: Lemmerne skal være stærke, tørre og velstillede med korrekte vinkler og velmarkerede led. Piberne skal være korte og flade og koderne skal være passende lange og fjedrende. Hovene skal være velformede og med god hornkvalitet. BEVÆGELSEN: Bevægelsen skal være regelmæssig, taktfast med god indundergriben og godt afskub. TEMPERAMENT: 7

8 Knabstrupperponyens temperament skal være venligt, omgængeligt og samarbejdsvilligt. R EG LER FOR MI NI ATUREKNABSTR UPPER PONYEN 5 Standarden TYPE: Miniatureknabstrupperponyen skal være en harmonisk ridetype med god dybde og bredde. STØRRELSE: Op til 104 cm. i stg. LØD: Knabstrupperens væsentligste kendetegn er en særpræget lød. De forskellige farvevarianter kan være stærkt varierende. Farveudbredelsen har derfor ingen indflydelse på bedømmelse og kåringsklassificering. Minimumskravet for farveudbredelse: Der skal mindst være kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger. Ensfarvede hingste eller hingste der kun har kødfarvede pletter ved de naturlige åbninger, skal dog tilføres knabstrupperhopper med knabstrupperlød. Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke kåres. Hingste med glasøjne eller udpræget rottehale kan ikke kåres. Heste, der er udpræget brogede, kan ikke kåres. Ensfarvede hopper efter en kåret knabstrupperforælder kan kåres. En sådan hoppe skal dog tilføres en godkendt knabstrupperhingst med knabstrupperlød. HOVED OG HALS: Lille, udtryksfuldt og ædelt hoved, med store klare øjne og små ører. Hovedet skal forenes gennem en god bevægelig nakke med en velansat hals. SKULDER OG MANKE Skrå skulder med god skuldefrihed og markeret manke. OVERLINIE OG BAGPART: Miniatureponyens overlinie skal være kort og stærk med et kort og muskuløst lændeparti. Krydset skal være velformet med god muskelfylde og velansat hale. LEMMER: Lemmerne skal være stærke, tørre og velstillede med velmarkerede flade led. Hovene skal være velformede. BEVÆGELSEN: Bevægelsen skal være regelmæssig, taktfast og jordvindende. En elastisk bevægelse er ønskelig. TEMPERAMENT: Miniatureponyen skal være venlig, omgængelig, energisk og samarbejdsvillig. 8

9 6 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til foreningens hovedafsnit kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt afstamning. Stk. 2: Ved godkendt afstamning forstås, at de heste, der er opført i stamtavlen, er registreret i Knabstrupperforeningen for Danmark eller kårede dyr i øvrige EU-anerkendte knabstrupperavlsforbund, der følger moderforbundets regler, eller kårede dyr i de forbund, hvorfra vi tillader indkrydsning fra. Ukårede hopper, der opfylder Knabstrupperforeningen for Danmarks øvrige krav til indkrydsning og som afstamningsmæssigt minimum er F3-berettigede, kan bedømmes af Knabstrupperforeningen for Danmark og dermed godkendes til indkrydsning. I praksis følges de samme regler, krav og bedømmelsespraksis som for kåring af Knabstrupperhopper; men resultat og point indberettes ikke på HesteData men indføres i et særligt afsnit af den årligt publicerede Knabstrupperstambog. Såfremt kåringskommissionen godkender hoppen, indberettes den som godkendt til indkrydsning til Videncentret for Landbrug Heste. En godkendelse til indkrydsning sidestilles med en kåring. Godkendt afstamning er en registreret hoppe efter en kåret hingst i EU-godkendte knabstrupperavls-forbund eller tilladte indkrydsningsforbund, hvor hoppen fungerede i avlen til og med For knabstrupperponyen og miniaturen består indkrydsningslisten af: Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Welsh Pony avlen i Danmark (dog ikke welsh cob) Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark Dansk Sports Ponyavl Avlsforeningen for Dartmoor Ponyer i Danmark Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark Dansk Miniatureforening (Kun tilladt for miniaturer) Stk. 3: Stk. 4: Stk. 5: Der kan tillades indkrydsning med plettede ponyer fra andre avlsforbund end de på indkrydsningslisten nævnte. Der tages stilling fra sag til sag, og præcedens kan ikke påberåbes. Knabstrupperforeningen kan skærpe kravene ved kåring af heste/ponyer efter forældre, der er kårede i avlsforbund i andre lande, som ikke lever op til vores avlsmål. Ponyer med knabstrupperlød af anden race, eller af ukendt afstamning, kan kun kåres i KNN til indkrydsning med KNN. Gældende fra år (Vedtaget på generalforsamlingen 2006) Tilladte farver på heste fra indkrydsningslisten er ensfarvet rød, brun eller sort (Vedtaget på generalforsamlingen 2011) Der tillades ikke indkrydsning med gråskimlede dyr 9

10 af ovennævnte racer (sidste led besluttet i 1995, opd. 2007) For indkrydsningsdyr, der ikke fremstilles til bedømmelse i Knabstrupperforeningen for Danmark, bedømmes deres farve og aftegn ud fra oplysninger i pas og på HesteData. Stk. 6: Stk. 7: Ved indkrydsning med en hingst fra et af ovennævnte forbund på en kåret knabstrupperhoppe, vil det være muligt at få registreringsattest og logobrand, såfremt hoppens bruger har meddelt det til hingstelisteføreren inden den 1. november i bedækningsåret. Afkom, der er resultat af en krydsning mellem en godkendt knabstrupper og en hest eller pony af koldblods- eller traverrace, er ikke fremstillingsberettiget i Knabstrupperforeningen for Danmark. 7 Farvebeskrivelse og vurdering Alle heste og ponyer, der stiller til kåring, avlsgodkendelse eller forbesigtigelse, måles og signalementskontrolleres. Den ansvarlige herfor er udpeget af avlsledelsen og er valgt ud fra sin indsigt i, og erfaring på området. Signalementskontrollen skal bl.a. vurdere tilstedeværelsen af knabstrupperlød, gråskimmelanlæg eller pintopræg. Inden kåringens afslutning forelægges resultaterne kåringskommissionens foreningsdommer(e), der sammen med signalements-kontrolløren udgør farveudvalget og træffer den endelige afgørelse. I tvivlstilfælde udtager signalements-kontrolløren en hårprøve og sender den til analyse på et anerkendt laboratorium for afgørelse af spørgsmålet. Som udgangspunkt afholder hestens ejer udgiften til laboratoriet for undersøgelsen af gråskimmelanlæg. Ved mistanke om G skal ejeren have en mulighed for at kunne rette evt. misforståelser på stedet, inden afgørelse træffes. Stk. 1: Stk. 2: Stk. 3: Det grå gen G er uønsket i Knabstrupperavlen. Hingste med gråskimmelanlæg kan ikke avlsgodkendes eller kåres. 1) For hopper født fra og med 1. januar 2007 gælder: a) Hopper med det grå gen kan ikke kåres. b) Hopper med mistanke om G, indplaceres eller kåres i et forregister. c) Såfremt det senere bekræftes, at hoppen bærer G, afkåres den. d) Såfremt det senere afkræftes, at hoppen bærer G, indplaceres den i det normale system. 2) For hopper født før 1. januar 2007 gælder: a) Hopper med det grå gen G kan kåres inden 1. januar 2011 b) Fra og med den 1. januar 2011 er regler nævnt i stk. 3.1 ligeledes gældende for disse hopper. c) Hopper med det grå gen af ukendt eller ikke anerkendt afstamning kan ikke kåres. 10

11 3) Hopper med G eller mistanker herom, der er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark per 31. december 2010 kan fortsætte i avlen, og de bibeholder deres kåring. Stk. 4: På hestens papirer anføres: (gg) (Gg) (G?) (??) (?g) (gg) = hesten har ikke gråskimmelanlæg (Gg) = hesten er heterozygot gråskimmel (G?) = hesten er muligvis homozygot gråskimmel (??) = hesten mistænkes for at være gråskimmel (?g) = hesten mistænkes for at være gråskimmel og det vides bestemt, at den ikke er homozygot. 8 Mærkning Foreningens brændemærke, et K omkranset af et skjold, er mønsterbeskyttet således at kun heste og ponyer, der er avlet i Knabstrupperforeningen for Danmark eller dennes officielle datterforbunds regi kan mærkes med dette. Foreningen har haft obligatorisk brændemærkning fra og med 1988 (bortset fra , hvor det var frivilligt). Fra 2008 kan der vælges mellem brændemærkning, chipmærkning eller begge. Stk. 2: Afkom, der får registreringsattest, kan brændemærkes med foreningens logo. Afkom efter hopper optaget i bilag til stambogen og avlsgodkendte hingste kan brændemærkes med foreningens logo. Heste født før og i 1988 og heste født i kan mærkes med foreningens logo. Heste og ponyer som kåres i foreningen kan mærkes med logo og cifre, såfremt de ikke er mærket med et andet avlsforbunds logo i forvejen. F1 hopper og vallakker af ukendt afstamning, kan ikke få logobrand i forbindelse med kåring. Stk. 3: Stk. 4: Brand på halsen Færdigkårede hopper, der er kåret med min. 8 points i helhed og har bestået hoppematerialeprøven, er berettiget til at få logobrand på venstre side af halsen. Før en sådan hest kan få brændemærke på halsen, skal den have almindelig identifikationsbrand på låret. Logobrand på krydsningsafkom Ved indkrydsning med en avlsgodkendt hingst fra indkrydsningslisten på en kåret knabstrupperhoppe, vil det mod betaling af et gebyr være muligt at få logobrand på afkommet, såfremt hoppens bruger har meddelt det til hingstelisteføreren inden den 1. november i bedækningsåret. En kåret hoppe fra indkrydsningslisten kan mod betaling af et gebyr godkendes til indkrydsning, og et afkom efter en sådan godkendt hoppe og en avlsgodkendt knabstrupperhingst kan få logobrand. 11

12 9 Generelle kåringsregler Stk. 1: Stk. 2: Stk. 3: Formål: Formålet med kåringsreglerne er at fastsætte og systematisere avlsarbejdet i avlsforeningen, så selektionen resulterer i en avlsfremgang. Afholdelse af skuer: Avlsforbundets bestyrelse er ansvarlig for, at der hvert år bliver arrangeret avlsgodkendelse af hingste, kåring af hingste, hopper og vallakker, afkomsfremstillinger samt fremstilling af føl og plage. Hoppekåringerne samt følog plageskuerne bør afvikles i august/september måned. Hingste pointbedømmelsen tilstræbes afviklet i august/september måned. Skuerne afholdes hvert år både på Sjælland og i Jylland. Hingste skiftevis på Sjælland og i Jylland, første gang på Sjælland i Knabstrupperforeningen for Danmark forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, hvor der ved tilmeldingsfristens udløb er for få tilmeldte. Anmeldelse: Ret til at fremstille heste og ponyer ved foreningens skuer har kun aktive medlemmer, som er registreret ejer af dyret. Ejerskifte kan dog finde sted i forbindelse med kåringen. I anmeldelses-, kårings- og certifikatgebyr indbetales et af bestyrelsen fastsat beløb til foreningen. Der kan tilmeldes hest og ponyer til skuer, som afstamningsmæssigt tilfredsstiller foreningens krav. I kataloger til foreningens skuer, samt i kåringsregistrer, angives knabstrupperblodandele i brøker. Dette anføres altid i 8. eller 16.dele. Til skuer bedømmes de forskellige standarder i klasser for sig. Det anføres på tilmeldingsblanketten hvilken kategori den tilmeldte heste tilhører. For føl, der er miniature-/ponykrydsning eller pony-/hestekrydsning placeres føllet efter ejers ønske til følskuer (i klassen for miniatureføl, ponyføl eller hesteføl) dog kan avlsledelsen kræve flytning fra klassen, hvis føllet tydeligt vil overskride maksimummålet for klassen. Stk. 4: Kåringskommission Knabstrupperforeningen for Danmarks bestyrelse udpeger dommerhold, som forestår bedømmelserne. Der skal ved bedømmelserne være en klar adskillelse mellem Sportsridetypen og den klassiske type, der bedømmes af separate dommerhold. Ved hingstekåringer og avlsgodkendelse skal dommerholdet indbefatte en ridekyndig person. I ponyklasser anvendes så vidt muligt en ponykyndig person i dommerholdet. 12

13 9.4.1 Foreningen skal uddanne egne dommere til bedømmelse af hver enkelt standard Foreningen udarbejder en plan for dommeruddannelsen, hvoraf det tydeligt fremgår hvilke kvalifikationer foreningen ønsker kommende dommere besidder. Samt en plan over hvordan uddannelsen forløber, hvor mange dommerføl der kan uddannes i en given periode, hvordan aspiranter optages på uddannelsen, hvilke krav dommeraspiranter skal opfylde, og en kursusliste over de kurser som kunne være adgangsgivende til optagelse på dommeruddannelsen. Stk. 5: Stk. 6: Stk. 7: Stk. 8: Habilitetsregler for dommere En dommer er inhabil, når han/hun er opdrætter, ejer eller tidligere ejer af dyret der skal bedømmes. Dommeren er endvidere inhabil, hvis han/hun er opdrætter, ejer eller tidligere ejer af faderen(hingsten) til dyret, der bedømmes eller har anden økonomisk interesse i dyret. Dommeren er inhabil over for alle dyr, der deltager i konkurrence med det pågældende dyr, og kan altså ikke bedømme andre heste i samme hold eller f.eks. Best In Show, hvor det pågældende dyr deltager. Udstilleren vælger, hvilken standard hesten skal stilles i. En hest kan kåres efter både den klassiske standard og standarden for Sportsridetypen, men dog ikke ved samme arrangement. Det skal tydeligt fremgå af kataloget hvilken standarder hesten fremstilles efter. Såfremt hesten er efteranmeldt skal valget af standard meddeles før klassens start. Ingen hest kan skifte fra en klasse til en anden når bedømmelsen er påbegyndt. I forbindelse med kåringen af hopper udtages hårprøver til DNA-testning. Der skal udleveres kopi af bedømmelsesskemaet umiddelbart efter klassens slutning. 10 Føl- og plageskuer Føl og plage af godkendt afstamning er fremstillingsberettigede på Knabstrupperforeningen for Danmarks føl- og plageskuer. Stk. 2: Ved bedømmelsen udfærdiges en beskrivelse af eksteriør og bevægelse. Herudover gives 5 enkeltkarakterer for: 1. Type 2. Rammer 3. Fundament 4. Bevægelse 5. Helhedsindtryk Helhedskarakteren kan ikke alene angive højeste eller laveste karakter. 13

14 Stk. 3: I henhold til Dyreværnsloven om transportegnethed, kan føl ikke fremstilles til følskue, før de er min. 14 dage gamle. Hopper 11 Bilag til stambogens hovedafsnit Hopper med mangelfuld afstamning kan kåres i bilag til stambogens hovedafsnit. Dette benævnes forregistret, hvor antallet af godkendte led afgør om optagelsen sker i F1, F2 eller F3. Hopper med knabstrupperlød af ukendt eller ikke anerkendt afstamning, men af tilfredsstillende eksteriør og gang, kan kåres i F1. Datteren af en F1 hoppe og en godkendt knabstrupperhingst indføres ved kåring i F2. Datteren af en F2 hoppe og en godkendt hingst (knabstrupper eller fra indkrydsningslisten) indføres ved kåring i F3. Afkom efter F3 hopper og en godkendt hingst (knabstrupper eller fra indkrydsningslisten) indføres ved fødslen i hovedafsnittet. 12 Kåringstidspunkt Hopper kan fremstilles til kåring fra og med det kalenderår, hvori de fylder 3 år. Stk. 2: samme år. Stk. 3: Stk. 4: Tidligere kårede hopper kan genfremstilles, men kan ikke omkåres inden for Hopper kan deltage i Landsudvalgets fælles materialprøve, når de er mindst 4 år. Hopper kåret i KNN kan få tilføjet et R som tegn på egen ridelighed såfremt de opfylder et af nedenstående krav: Hoppen har bestået LU s 1 dags materialprøve Hoppen er ved ridekonkurrencer under DRF kvalificeret som minimum B-hest Hoppen har i en af de indledende runder af Dansk Sports- og Avlschampionat for spring- eller dressurheste opnået minimum 7 i gennemsnit af karaktererne på det særlige skema for brugsegenskaberne. Prøver og konkurrenceresultater af minimum samme sværhedsgrad bestået under tilsvarende andet internationalt forbund kan accepteres. Dette er op til bestyrelsens skøn at afgøre om disse kan accepteres. 14

15 13 Kåringen Kåringen tilrettelægges af bestyrelsen for foreningen. Stk. 2: Stk. 3: Hopper kåres ved helhedsbedømmelsen eller 5 uanset om det er hopper i hovedafsnit eller forregister. Ved kåringen udfærdiges en beskrivelse af hoppens eksteriør og bevægelse. Herudover gives 10 enkelt karakterer for: 1. Type og kropsform 2. Hoved og hals 3. Skulder og manke 4. Overlinie og bagpart 5. Forlemmer 6. Baglemmer 7. Skridt 8. Trav 9. Galop 10. Helhed Ved bedømmelse benyttes følgende karakterskala: 10 Prima 9 Særdeles godt 8 Godt 7 Ret godt/tilfredsstillende 6 Middel 5 Knap tilfredsstillende 4 Ikke tilfredsstillende 3 Manglende 2 Dårlig 1 Meget dårlig Der er direkte sammenhæng mellem helhedskarakteren og hoppens præmiering således: 1. præmie (Rød sløjfe): præmie (Blå sløjfe): præmie (Grøn sløjfe): 5 Afvist: 4 og derunder Helhedskarakteren kan ikke alene udgøre den højeste eller laveste karakter. 14 Afkomssamlinger Ved Knabstrupperforeningen for Danmarks kåringsarrangementer kan der vurderes afkomssamlinger efter hopper, der er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark. De udstillede heste, der indgår i samlingen, skal være kåret eller registreret i Knabstrupperforeningen for Danmark. Udstilleren skal være aktivt medlem af foreningen. Resultatet af afkomssamlingen bliver påført stamtavlen (stamhoppen) og medtages i stambogen. Afkomsfremstillinger kan tildeles medalje efter følgende retningslinier: 15

16 10 9 points = Guldmedalje 8 points = Sølvmedalje 7 points = Bronzemedalje 6 point og derunder = Ingen medalje Stk. 2: Regler for fremstilling af hoppefamilier og afkomssamlinger. HOPPEFAMILIE I. Stammoder med mindst 2 stk. afkom i direkte hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. (f.eks. mor og 2 døtre eller mor, datter og datterdatter). AFKOMSSAMLING I. Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 3 stk. afkom i direkte hunkønslinie, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år (f.eks. 3 døtre). AFKOMSSAMLING II. Stammoder med mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker. AFKOMSSAMLING III. Samling efter stammoder, der ikke selv udstilles. Mindst 4 stk. afkom, hvoraf den yngste skal være mindst 2 år. I samlingen kan indgå både hingste, hopper og vallakker. 15 Optagelse i stambog, gebyr m.m. Bestyrelsen fastsætter gebyrer og procedurer for anmeldelse, kåringsbevis, optagelse i stambog m.v. For at en kåring kan finde sted, skal hoppeejeren være aktivt medlem af Knabstrupperforeningen for Danmark. 16 Kåring udenfor foreningens arrangementer Stk. 1: Stk. 2: Bestyrelsen kan, når forretningsorden for bedømmelse følges, ved andre avlsarrangementer, arrangere kåring af hopper samt optage hopper til forregisteret. I særlige tilfælde kan hopper kåres uden fremstilling. Såfremt en hoppe er umulig at fremstille til kåring, f.eks. fordi hun er død, er det muligt at ansøge om kåring uden fremstilling såfremt: 16

17 Hoppen har givet mindst 1 stk. afkom, der er kåret eller fremstilles til kåring Hopper af ukendt afstamning har knabstrupperlød Der er et særligt ansøgningsskema for kåring uden fremstilling. Deraf skal fremgå navn, fødselsdata og opdrætter (evt. fødselsår), mål og erklæring om, hvorfor hoppen ikke fremstilles til kåring. Ansøgning vedlægges foto af dyret fra begge sider samt gebyr. Halvdelen af gebyret refunderes, såfremt kåring afvises. Der kan evt. dispenseres fra et eller flere af ovennævnte krav uden gebyrforhøjelse. Fra 1997 koster kåring uden fremstilling kr. 1000,- 17 Vallakkåring Stk. 1 regler. Stk. 2 Vallakker kan fremstilles til eksteriørbedømmelse som 3-års og ældre. Vallakken skal være af godkendt afstamning (jævnfør hoppekåringsregler) Knabstrupperfarvede vallakker af ukendt afstamning kan ligeledes eksteriørbedømmes. Eksteriørbedømte vallakker er godkendte med eller 5 point, og bliver derefter ført ind i et vallakregister. Vallakken kan herefter få logobrand, dog ikke hvis den er af ukendt afstamning. Vallakker kan fremstilles til materialprøve iht. Landsudvalget for Hestes gældende Vallakker kåret i KNN kan få tilføjet et R som tegn på egen ridelighed såfremt de opfylder et af nedenstående krav: Vallakken har bestået LU s 1 dags materialprøve Vallakken er ved ridekonkurrencer under DRF kvalificeret som minimum B- hest Vallakken har i en af de indledende runder af Dansk Sports- og Avlschampionat for spring- eller dressurheste opnået minimum 7 i gennemsnit af karaktererne på det særlige skema for brugsegenskaberne. Prøver og konkurrenceresultater af minimum samme sværhedsgrad bestået under tilsvarende andet internationalt forbund kan accepteres. Dette er op til bestyrelsens skøn at afgøre om disse kan accepteres. Hingste 18 Afstamningskrav Hingste, der ønskes fremstillet til kåring, skal være i stambogens hovedafsnit; dvs. at forældre, bedsteforældre og oldeforældre skal være af godkendt afstamning. 17

18 Stk. 2: Stk. 3: Stk. 4: Hingste født fra og med år 1996 skal være født af en kåret hoppe eller af en hoppe bedømt og godkendt til indkrydsning for selv at kunne fremstilles til kåring. Overgangsordning. En hingst kan kåres med mangelfuld afstamning efter nedenstående regler. Hingste født af minimum F2-hopper frem til og med 1999 kan fremstilles til kåring. Hingste født fra 2000 af minimum F3-hopper kan fremstilles til kåring. Mangelfuld afstamning. Foreningen kan i specielle tilfælde godkende mangelfuld afstamning i moderlinien hos hingste. En kåret hingst kan ikke forringe afkommets værdi som avlsdyr afstamningsmæssigt mere end moderlinien. Derfor godkendes afstamningen bag en kåret hingst fuldt ud. 19 Avlsgodkendelse og kåring Stk. 1: Stk. 2: Avlsgodkendelse En hingsts bedækningstilladelse kan tidligst træde i kraft i dens 3. leveår. Godkendelsen skal være givet ved den senest afholdte pointbedømmelse. 2½-års og ældre hingste, der møder første gang til avlsgodkendelse, kan tildeles en 1- årig godkendelse til avl 3½-års hingste med 1-årig avlsgodkendelse, skal møde til fornyet avlsgodkendelse på en af bestyrelsen anvist plads. Ældre hingste med 1-årig avlsgodkendelse, skal møde til fornyet avlsgodkendelse på en af bestyrelsen anvist plads eller til materialprøve. En hingst kan maksimalt opnå avlsgodkendelse i 2 år; herefter skal den stille til materialprøve og bestå før den evt. færdigkåres eller afvises. Adgang til materialprøve 4-års og ældre hingste med bedækningstilladelse for det pågældende år, er automatisk mødeberettigede til materialprøven, der normalt afholdes efter bedækningssæsonen i september eller oktober. 4-års og ældre hingste, der ikke har avlsgodkendelse, men som ønskes stillet til materialeprøve, skal være godkendt ved en ordinær pointbedømmelse. Stk. 3: Stk. 4: Kåring Godkendte hingste på 4 år og derover, der har bestået en af Landsudvalget for Heste og Knabstrupperforeningen for Danmark godkendt materialprøve, kan opnå kåring. Fremstilling til omkåring kan finde sted, dog ikke indenfor samme år. Godkendelseskriterium Hingste godkendes med i helhedskarakter og ingen delkarakter under 5 i eksteriørvurderingen eller afvises. Til hingste, der stiller i henhold til 18

19 renavlsprogrammet, stilles der ingen karakterkrav for godkendelse, dog skal den være godkendt ved dyrlægen. Ved karakteristikken af hingstene skal der lægges vægt på både karakterer for gangarter og springevner, og hestens forcer fremhæves. Stk. 5: Stk. 6: Stk. 7: Løsspringning Hingste, der møder til pointbedømmelse, skal løsspringes under bedømmelsen. Veterinærundersøgelse Ved pointbedømmelse af hingste skal Knabstrupperforeningen for Danmark lade disse undersøge af en dyrlæge under selve arrangementet. Bestyrelsen fastlægger hvilke veterinære undersøgelser, hingstene skal gennemgå, og tager sammen med kåringskommissionen stilling til, hvilken konsekvens undersøgelsens resultat skal have. Afstamningskontrol Alle avlsgodkendte hingste skal have foretaget DNA-bestemmelse før indsættelse i avl. Alle hingste født efter 1. januar 1994 skal for at en avlsgodkendelse kan tildeles have deres afstamning afstamningskontrolleret ved hjælp af DNA-bestemmelse jf. Landsudvalget for Hestes regelsæt. Alle udgifter hermed afholdes af ejeren. 20 Bedømmelse Hingstene bedømmes, ligesom hopperne, efter eksteriør og bevægelse iht. nedenstående: Herudover gives 10 enkelt karakterer for: 1. Type og kropsform 2. Hoved og hals 3. Skulder og manke 4. Overlinie og bagpart 5. Forlemmer 6. Baglemmer 7. Skridt 8. Trav 9. Galop 10. Helhed Ved bedømmelse benyttes følgende karakterskala: 10 Prima 9 Særdeles godt 8 Godt 7 Ret godt/tilfredsstillende 6 Middel 5 Knap tilfredsstillende 4 Ikke tilfredsstillende 3 Manglende 2 Dårlig 1 Meget dårlig Stk. 2: Derudover gives der 2 karakterer i løsspringning for: 1. Teknik 2. Kapacitet 19

20 Da 6 er middelkarakteren tæller alle point over 6 på plussiden og under 6 på minussiden. Da spring- og dressuregenskaber skal vægtes lige højt ved bedømmelsen og tildelingen af bedækningstilladelserne, skal der tages hensyn til, at en hingst kan være et udpræget spring- eller dressurtalent, eller begge dele. Dette bør nævnes ved karakteristikken af unghingsten 21 Afkomssamlinger Ved Knabstrupperforeningen for Danmarks kåringsarrangementer kan der vurderes afkomssamlinger efter hingste, der er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark. De udstillede heste, der indgår i samlingen, skal være kåret eller registreret i Knabstrupperforeningen for Danmark. Udstilleren skal være aktiv medlem af foreningen. Resultatet af afkomssamlingen bliver påført stamtavlen (stamhingsten) og medtages i stambogen. Afkomsfremstillinger kan tildeles medalje efter følgende retningslinier: 10 9 points = Guldmedalje 8 points = Sølvmedalje 7 points = Bronzemedalje 6 point og derunder = Ingen medalje Stk. 2: Regler for fremstilling og vurdering af afkom efter hingste. LILLE AFKOMSSAMLING. Samlingen skal bestå af mindst 5 afkom. Hopper, hingste eller vallakker på 2 år eller derover kan indgå. STOR AFKOMSSAMLING. Efter hingste med registreret afkom på 5 år eller derover kan der fremstilles stor afkomssamling bestående af mindst 15 stk. afkom på 2 år eller derover, heraf mindst 5 stk. afkom på 5 år eller derover. Hingste, hopper og vallakker kan indgå. 20

21 22 Renavlsprogrammet Begrænset bedækningstilladelse til hingste, der kan producere renavlsafkom Stk. 1: Stk. 2: Stk. 3: Formål: Forøgelse af antallet af renavls knabstrupperheste og bibeholdelse af mangfoldigheden afstamningsmæssigt, samt bevarelse af gamle blodlinier. Alle knabstrupperheste (renavls som ikke) bedømmes efter en af de samme to standarder. Opstramning af renavlskriteriet til 15/16 (93,75%) blodrenhed i 4. led. Renavlskriterium Standard: Som den gældende for sportsridetypen eller den klassiske ridetype. Størrelse: Min. 148,1 cm. i stg. Afstamning: Min. 15/16 (93,75%) blodrenhed i 4. led Renavlsprogrammet Renavlsprogrammet kan omfatte hingste, som endnu ikke opfylder kravet om 15/16 blodrenhed i 4. led, men som opfylder nedenstående afstamningskrav, og som fremstilles til besigtigelse. Allerede kårede hingste, der opfylder disse afstamningskrav, indgår direkte i renavlsprogrammet. Også ensfarvede hingste kan indgå i renavlsprogrammet. Afstamning Hingste fremstillet indtil forår 2008: 4/4 (100%) renavl i 2. led eller min. 6/8 (75%) renavl i 3. led Hingste fremstillet fra efterår 2008-forår 2015: 8/8 (100%) renavl i 3. led eller min. 12/16 (75%) renavl i 4. led Hingste fremstillet fra efterår 2015-forår 2024: 8/8 (100%) renavl i 3. led eller min. 14/16 (87,5%) renavl i 4. led Delmål for renavlskriteriet Føl født til og med 2009: 6/8 (75%) blodrenhed i 3. led Føl født fra og med 2010: 12/16 (75%) blodrenhed i 4. led Føl født fra og med 2017: 14/16 (87,5%) blodrenhed i 4. led Føl født fra og med 2025: 15/16 (93,75%) blodrenhed i 4. led Renavlskriterium i kraft. Stk. 4: Praksis I den ovenfor nærmere definerede overgangsperiode kan hingste tildeles begrænset bedækningstilladelse. Hingsten skal møde på den af foreningen anviste plads til besigtigelse, hvor den følger den ordinære pointbedømmelse. De af foreningen beskikkede dommere kan ikke afvise hingsten uanset eksteriørkarakterne. Dog kræves det at veterinærundersøgelsen bestås. 21

22 Hingste, som er avlsgodkendt efter renavlsprogrammet har ret til at producere op til 10 registrerede føl i deres levetid. Hopperne skal afstamningsmæssigt være af en sådan beskaffenhed, at afkommet som minimum opfylder de under stk. 3 anførte delmål for renavlskriteriet. Den begrænsede bedækningstilladelse giver automatisk adgang til materialprøven i hingstens fjerde leveår eller senere. Efter en bestået materialprøve stiller hingsten til kåring på lige fod med de hingste, der har fulgt foreningens ordinære kåringsprogram, og kan herefter opnå endelig kåring eller afvises. Såfremt hingsten vurderes god nok til at gå til oprangering sammen med sin årgang, som følger det ordinære kåringsprogram, kan hingsten, hvis ejeren ønsker det, deltage i det ordinære kåringsprogram på lige fod med de øvrige hingste. Hingsten vil kun opnå en 1-årig men fri bedækningstilladelse, og kan året efter igen fremstilles efter renavlsprogrammet. Opnås der ikke samme bedømmelse det efterfølgende år, kan hingsten tildeles begrænset bedækningstilladelse indtil 10 registrerede afkom. Overgangsordningen strækker sig til 2024, hvor renavlshingstene bedømmes efter normale vilkår. Hvor andet her ikke er gjort gældende, følges foreningens regler i øvrigt. 22

23 23 ELITESTATUS Hingste og hopper kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark kan efter ansøgning til Avlsledelsen opnå elitestatus efter nedenstående retningslinier. Udnævnelsen sker én gang årligt og offentliggøres ved den ordinære Generalforsamling. Ansøgningen skal være Avlsledelsen i hænde senest det foregående år. Det påhviler ansøgeren at vedlægge dokumentation for den pågældende hests berettigelse til Elitestatus. Såfremt Avlsledelsen skal være behjælpelig med fremskaffelse og fortolkning af dokumentation faktureres dette til timebetaling. Behandlingsgebyr DKK 300,00 skal vedlægges ansøgningen. Gebyret refunderes ikke uanset udfaldet. På baggrund af fremsendte ansøgning afgør Avlsledelsen udnævnelsen. Kriterierne for S-, A- & B- status følger DRF s gamle system og fremgår af HesteData. Udenlandske rideresultater tæller med såfremt Avlsledelsen ser sig i stand til at transformere disse til tilsvarende opnået under DRF. Der kan i helt særlige tilfælde dispenseres. Eksempelvis for manglende rideresultater efter meget små miniature- og kat. 3 ponyer, eller ved manglende antal afkom for heste med en exceptionel egenpræstation. Indledningsvist vil ansøgningsfristen være 31. maj 2011, og eliteudnævnelsen vil 1. gang finde sted ved Knabstrupperforeningen for Danmarks 40 års Jubilæumuge i sommeren 2011 (denne sætning falder ud af vedtægterne ). Retningslinier for udnævnelse af Elitehingste Hingste færdigkårede i Knabstrupperforeningen for Danmark og med bestået materialprøve aflagt i Knabstrupperforeningen for Danmarks regi kan udnævnes til elitehingste, såfremt de opfylder mindst 3 af de 4 nedenstående krav. 1. Hingsten har udvist god egenpræstation i sport og mindst opnået status svarende til B- hest. For miniature- og kat. 3 ponyhingste, der er for små til at kunne rides og deltage i konkurrencer, kræves at Fælles Materialprøve er bestået med minimum 800 point. 2. Hingsten har afkom, der har udvist gode præstationer i sport. Mindst 1 afkom med S- status, eller 2 afkom med A-status eller 3 afkom med B-status. For miniature- og kat. 3 ponyhingste, hvis afkom anses for at være for små til at kunne rides og deltage i konkurrence, skal mindst 3 afkom have aflagt og bestået fælles materialprøve. For den enkelte hest tæller kun et sæt sportsresultater. 3. Mindst 10 stk. afkom fremstillet og bedømt til kåring eller avlsgodkendelse i Knabstrupperforeningen for Danmark har opnået minimum 8 i helhed (hopper og vallakker) eller 1-årig ubegrænset avlsgodkendelse eller endelig kåring (hingste). 4. Hingsten har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået mindst en sølvmedalje ensølvmedalje. Retningslinier for udnævnelse af Elitehopper Hopper kårede i Knabstrupperforeningen for Danmark kan udnævnes til elitehopper, såfremt de opfylder mindst 4 af de 6 nedenstående krav. 1. Hoppen er kåret i Knabstrupperforeningen for Danmark med minimum 8 point i helhed. 23

24 2. Hoppen har mindst 3 afkom kåret med mindst 8 i helhed (hopper eller vallakker) eller med 1-års ubegrænset avlsgodkendelse eller færdigkåring (hingste) bedømt af Knabstrupperforeningen for Danmark. 3. Hoppen har stillet afkomssamling i Knabstrupperforeningen for Danmark og opnået mindst en sølvmedalje. 4. Hoppen har RKNN status 5. Hoppen har mindst 2 afkom der har aflagt og bestået Fælles Materialprøve eller opnået RKNN-status eller tilsvarende. 6. Hoppen har mindst 1 afkom, der er S eller A-hest. 24

25 24 Fælles 1' dags materialprøve Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer, som er godkendt i Knabstrupperforeningen for Danmark. De deltagende heste/ponyer er minimum 4 år gamle. Drægtige hopper kan afprøves indtil 5 måneder før foling, og igen 5 måneder efter foling, og skal ikke gå galop reprisen på udholdenhedsprøven. Hopper må ikke medbringe føl ved siden på prøvedagen. Sted og varighed Prøven finder sted på Vilhelmsborg, og forløber over en dag. Er der mange tilmeldte vil prøven finde sted over to dage, dog således at hesten/ponyen afslutter prøven samme dag som den begyndte. Indhold Prøven består af følgende: 1. Veterinærundersøgelse. 2. Gangartsprøve efter dommerens anvisninger /fremmedryttertest 3. Eventuel køreprogram. 4. Springning, løs og under rytter. 5. Udholdenhedsprøven. Retningslinier for bedømmelse Gangartsprøve og spring, udholdenhedsprøven og veterinærundersøgelsen er obligatorisk. Ponyer kan dog aflægge gangartsprøven for vogn. Det er Knabstrupperforeningen for Danmarks bestyrelse, der fastlægger vægtfordelingen, ligesom denne også suverænt og uafhængigt prøvens niveau, fastsætter kravet for godkendelse samt træffer afgørelse, om en hest har bestået eller ej. Beståelseskravet for hopper og vallakker er mindst 650 points i det samlede resultat, og for hingste er kravet 700 point. Dertil kommer, at ingen delkarakterer må være under 5. For 5 årige og ældre hingste er kravet minimum 715 points. For heste/ponyer, som ikke består en deldisciplin er det frivilligt om materialprøven efterfølgende fuldføres. En hest/pony, som bliver syg under prøven undersøges af dyrlægen, og udgår af prøven; men har ret til at aflægge ny prøve. Der er mulighed for at give ½ karakterer. Følgende karakterskala benyttes: 10 - prima 9 - særdeles godt 8 - godt 7 - ret godt (tilfredsstillende) 6 - middel 5 - knap tilfredsstillende 4 - ikke tilfredsstillende 25

26 3 - manglende 2 - dårligt 1 - meget dårligt 0 - ikke vist Beskrivelse af delprøver 1. Gangartsprøve. Bedømmelsen foretages af et dommerteam på mindst 2 personer. Prøven aflægges under rytter og/eller for vogn (fastlægges af det enkelte forbund), dels egen rytter og dels testrytter. Der rides 2 ekvipager ad gangen, der så vidt det er muligt, matches efter størrelse og type. Der rides efter dommerens anvisninger. Hesten/ponyen skal kunne udføre følgende øvelse: 20 m volter i trav og galop, øgninger i trav og galop, samt skridt for lange tøjler. Enkelte øvelser kan gentages efter dommerens anvisninger, for ældre heste/ponyer kan forlanges øget sværhedsgrad. Dommerne giver følgende karakterer: skridt, trav, galop og opførsel under rytter. Umiddelbart efter rider testrytteren hesten/ponyen (dog ikke kat. 3 ponyer) ca. 5 minutter, hvorefter testrytteren afgiver karakter for ridelighed og kapacitet. 2. Springning Bedømmelsen foretages af et dommerteam på mindst to personer. Bedømmelsen af springning sker dels ved løsspringning og dels under rytter med løsspringning først, bedømt hver for sig. Under rytter: Der springes på LC niveau med fire enkeltstående forhindringer (både lodrette og brede) efter dommerens anvisninger. Dommerne giver følgende karakter: taksation, benteknik, brug af ryg og opførsel/ridelighed. Højde på spring: Heste max. 100 cm. Ponyer kat. I - 80 cm. Ponyer kat. II - 70 cm. Ponyer kat. III - 60 cm. Miniature - 50 cm. Der tages hensyn til specialracerne hvor springning ikke er en del af avlsmålet. Ved løsspringning fastsætter dommerne forhindringens størrelse og afstande m.m., under hensyntagen til kapacitet og alder. De vejledende højder er de samme som gælder for springning under rytter; men dommerne kan i tilfælde hvor de ønsker at teste en given hest/ponys kapacitet gå op til ca. 120 cm., under hensyntagen til alder. 3. Udholdenhedsprøve Prøven aflægges under rytter eller, for ponyer, for vogn. Banens længde afhænger af hestens/ponyens størrelse på følgende måde: 26

27 Skridt Trav Galop Hest 500 m 2500 m 1000 m Pony kat. I 500 m 2500 m 1000 m Pony kat. II 500 m 2500 m 1000 m Pony kat. III 500 m 1000 m 500 m For drægtige hopper udgår galop reprisen. Udholdenhedsprøven bliver afholdt på rundbane. Der startes med skridt derefter trav, og der afsluttes med galop. Aflægges prøven for vogn erstattes galop reprisen med trav. Umiddelbart efter prøven er aflagt skal hesten/ponyen undersøges af dyrlægen. Ved udholdenhedsprøven opnås 10 points, såfremt minimumstiderne overholdes. I modsat fald foretages der er fradrag på 0,1 point pr. overskredet sekund. Tempo Hest Pony Kat. I Pony kat II. Pony kat. III Miniature Skridt 100 m/min 90 m/min 80 m/min 50 m/min 50 m/min Trav 250 m/min 225 m/min 200 m/min 150 m/min 150 m/min Galop 500 m/min 400 m/min 350 m/min 250 m/min 250 m/min Desuden gives der karakter for: gålyst, opførsel og ridelighed. 4. Kørsel Vises en pony for vogn, skal der køres efter dressurprogram I-light. 5. Veterinærundersøgelse Foretages af en dyrlæge i et nærmere fastsat omfang for at undersøge hestens brugsmæssige egenskaber. Det vil primært sige holdbarhed og temperament. I undersøgelsen indgår blandt andet en bøjeprøve. Skønner dyrlægen det nødvendigt, kan heste/ponyen underkastes en mere grundig undersøgelse. Undersøgelsen foretages inden prøven aflægges og efter udholdenhedsprøven. Der gives karakter for temperament under undersøgelsen, og for regenerationsevne efter udholdenhedsprøven. Det er et gennemsnit af karakteren fra den kliniske dyrlægeundersøgelse og dyrlægeundersøgelsen ved udholdenhed der indgår i resultatberegningen.. Generelle bestemmelser Hesten/ponyen skal stille i en kondition, som gør den i stand til at gennemføre materialprøven. Hesten/ponyen skal møde uskoet eller med normalt beslag. Hvis hesten/ponyen bærer special beslag, skal der medbringes en begrundelse, som vurderes af dommere og dyrlæge i samråd. Ved dårligt vejr og/eller dårlige bundforhold har Landsudvalget for Hestes Teknisk udvalg mulighed for at dispensere for ovenstående, for derved at sikre en forsvarlig gennemførelse af prøven. Brug af pisk og sporer: Pisken må højst være 75 cm i forbindelse med springning under rytter. I gangartstesten er det tilladt at ride enten med sporer eller en pisk på max. 110 cm's længde, men ikke begge dele på en gang. Sporene må max være 2 cm for ryttere på ponyer. 27

28 Hesten bærer i alle discipliner almindelig trense med almindeligt trensebid eller todelt uddannelsesbid. Næsebånd er obligatorisk. Næsebånd under biddet (hannoverransk) og todelt næsebånd er tilladt, jvf. DRF s reglement. Alle former for hjælpetøjler er forbudt, dog er almindelig ringmartingal tilladt under springningen og ved udholdenhedsprøven. Martingalen skal være korrekt tilpasset. Hvis dommerne skønner martingalen generer hesten eller forstyrrer bedømmelsen, kan de forlange den tilpasset eller fjernet. Hvor intet andet er anført er Dansk Ride Forbunds reglement gældende. Usportslig optræden og unødig afstraffelse af hest/pony kan medføre bortvisning. Bemyndigelse hertil har de respektive dommerformænd ved arrangementet og Teknisk Udvalg. Hjelm er påbudt under hele prøven samt ved oprangering og præmieuddeling, hvis det foregår under rytter. Miniature er ponyer op til 104 cm. Doping er ikke tilladt og medfører diskvalifikation. Afprøvning for vogn: Heste/ponyer, der ikke er tilredet eller meget små, vises for vogn. Der køres skridt og trav efter dommernes anvisninger. Galoppen vises i longe efter gangartsprøven. For ponyer på max. 90 cm. tages stilling til kravene i hvert enkelt tilfælde. Brug af flere ryttere: Hesten/ponyen må rides af forskellige ryttere i de forskellige discipliner. Tildeling af R : Hopper der består den fælles materialprøve får tildelt et R, som tegn på egen ridelighed, til deres stambogsnummer. Praktisk afvikling Landskontoret sørger for dyrlæger og dommere, der er fælles for alle racer, samt for den praktiske og tekniske gennemførelse (program, kataloger, tidtagning, sekretær, udregning, certifikat udstedelse og lign.). Udgifterne afholdes af de deltagende avlsforbund, og hesteejere. Der nedsættes et Teknisk Udvalg med teknisk kyndige og uafhængige personer samt en repræsentant fra hver af de racer, der har heste/ponyer til afprøvning. Udvalgets opgave vil være at sikre den tekniske korrekte tilrettelægning og gennemførelse af prøverne samt i tvivlstilfælde afgøre om en prøve er gennemført eller ej. Herudover kan udvalget rådgive det enkelt avlsforbund. Avlsforbundene afgør dog selv om en prøver er bestået, og om en hest/pony eventuelt må gå om eller møde igen følgende år. 28

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for heste/ponyer af forskellig race 2011 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Deltagere Deltagere er heste/ponyer,

Læs mere

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012. Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2012 Anmeldelsesfristen er aftalt til mandag d. 20/8 2012 og prøven finder sted på Vilhelmsborg, lørdag d. 22/9 2012.

Læs mere

O P D A T E R E T 2 0 1 5

O P D A T E R E T 2 0 1 5 O P D A T E R E T 2 0 1 5 S T A N D A R D E R O G A F S T A M N INGSKRAV INDHOLDSFORTEGNELSE 1 S T A N D A R D E N F O R S P O R T S R I D E H E S T E N 3 2 S T A N D A R D E N F O R D E N K L A S S I

Læs mere

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race

Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for. Heste/Ponyer af forskellig race Propositioner for Fælles 1' dags materialprøve for Heste/Ponyer af forskellig race 2014 Formål Formålet med prøven er at bedømme brugsegenskaber for heste og ponyer. Prøven fungerer som materialprøve for

Læs mere

Avlsmål og kåringsregler 2016

Avlsmål og kåringsregler 2016 Regler for registrering, fremstilling og kåring i Barok-Pinto afdelingen under Dansk Pinto Forening. Der gøres opmærksom på at Barok-Pinto afdelingen endnu ikke har opnået en ministeriel godkendelse. Der

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indholdsfortegnelse AVLSMÅL...2 Avlsplan PSA 2013-2017...2 Fokus i avlsplanen 2013-2017...2 REGLER

Læs mere

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet

Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Avlsmål for Palomino Sportsheste forbundet Kåringsregler Godkendt på PSA s generalforsamling d. 1.3.2014 Indhold AVLSMÅL...2 REGLER FOR REGISTRERING OG KÅRING...2 1. Generelle kåringsregler...2 2. Farveselektion...2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK

INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FOR REGLER FOR AVLSFORENINGEN FOR DARTMOOR PONYER I DANMARK Side Moderforbundet, Dartmoor Pony Society... 2 Regler for registrering i Avlsforeningen for Dartmoorponyer i Danmark...

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012

Dansk Varmblods Avlsplan. mod år 2012 Dansk Varmblods Avlsplan mod år 2012 Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Avlsmål, typebeskrivelse og funktionsbeskrivelse side 3 Kapitel 2: Dressurhesteavlen side 5 Kapitel 3: Springhesteprogram

Læs mere

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt

Regler for kåring i Dansk Tinker Forening. Generelt Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Generelt 1. Formål: Formålet med kåringsregler er, at regelsætte og systematisere avlsarbejdet i Dansk Tinker Forening, så selektionen resulterer i avlsfremgang.

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET Hingste kåret i HAD Opdateret i august 2014 HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01- 1983:

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN EUROPÆISKE OG AMERIKANSKE MINIATUREHESTE (EAMH) 07. marts 2011 1. Foreningens navn er avlsforeningen Europæiske og Amerikanske Miniatureheste, og dens hjemsted bestemmes af den

Læs mere

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0.

1.5 Hver land skal følge principperne i moder stambogen (i EU-landene i henhold til 92/353 bilag) som skitseret i 2,0. ICCPS Regler Draft 2 1.0 Almindelige bestemmelser 1.1 I almindelighed bør der kun være en forening i hvert land, men på grund af forskellige love i de forskellige lande, er det tilladt at have mere end

Læs mere

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER

REGLER FOR KÅRING AF HOPPER REGLER FOR KÅRING AF HOPPER ' 1 Afstamningskrav til stambogens hovedafsnit For at en afstamning til Dansk Hovedstambog (DH) kan godkendes kræves mindst 3 fulde led af godkendt varmblods-, fuldblods eller

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer.

Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. Vejledende retningslinier for fremvisning ved Knabstrupperforeningen for Danmarks arrangementer. For at opnå en ensartet fremvisning og dermed vurdering fra plads til plads og fra år til år er efterfølgende

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. 2 Forudsætninger Testen forudsætter

Læs mere

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK)

VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) VEDTÆGTER AVLSFORENINGEN FOR MINIATUREHESTEN I DANMARK (MHDK) Forslag til sammenlægning 02/10-2016 1. Foreningens navn er Avlsforeningen for Miniaturehesten i Danmark (forkortet MHDK), og dens hjemsted

Læs mere

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge.

Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Referat af Generalforsamling 14/11 2009 Ølby Center, Køge. Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Klara Hoffritz valgt som Dirigent. Inga Nielsen og Gert Padetzski

Læs mere

O P D A T E R E T

O P D A T E R E T O P D A T E R E T 2 0 1 2 K N A B ST R U PPE R H E ST E N INDHOLDSFOR TEGN ELS E 1 S T A N D A R D E N F O R S P O R T S R I D E H E S T E N 3 2 S T A N D A R D E N F O R D E N K L A S S I S K E K N A

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2011, undtagen konkurrenceklasserne ved hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1-

PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- PROPOSITIONER FOR SADELKÅRING OG 1- DAGSAFPRØVNING AF HOPPER Formål ' 1 DANSK VARMBLODS formål med sadelkåringen er at samle en eksteriørvurdering og en ridemæssig afprøvning i én bedømmelse for at få

Læs mere

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten:

2. 17 stk. 2 og stk.6 her tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten: Forslag til ændring af regler ved NF generalforsamling 2016 Bemærk: I nedenstående forslag -Tilføjes det med rødt kursiv og understreget til teksten -Ændring til forslaget skrives med grønt og understreges

Læs mere

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING

Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Regler for deltagelse i DANSK SPORTSPONY AVLSCHAMPIONAT 2012 FOR 4-, 5-, 6- OG 7-ÅRS PONYER AVLSKLASSE FOR 8-ÅRS OG ÆLDRE PONYER MEDALJERIDNING Alle ponyer fra ponyavlsforbund under Videncenter Landbrug

Læs mere

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 1/2013 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Heste Agro Food Park 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering 4

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2015, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Tilmelding:

Læs mere

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017

P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET. Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 2017 P R O P O S I T I O N E R UNGHESTECHAMPIONATET GENERELT Arrangementet afholdes i Messecenter Herning samtidig med Hingstekåringen 17 1. Hesten kan kun deltage i den disciplin (springning eller dressur),

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan?

Hoppekåring. Hvorfor og hvordan? Hoppekåring Hvorfor og hvordan? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Hvert år er der mange nye avlere, som skal udstille hopper for første gang. Som ny kan det være svært at finde rundt

Læs mere

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest

Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest Vedtægter for Avlsforeningen Den Jydske Hest 1 Avlsforeningen Den Jydske Hest har hjemsted hos den til enhver tid siddende formand. 2 Avlsforeningens formål er at fremme og støtte avlen og interessen for

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009.

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement

Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Fjordhesten Danmark - Sportsreglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål og gyldighed Formålet med reglementet er at sikre at hestens tarv respekteres, og at skabe lige og fair vilkår ved deltagelse i konkurrencer.

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009 og 2011. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

Stambogsreglement 2012

Stambogsreglement 2012 Stambogsreglement 2012 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Stambogsklasser 4. Kåringer

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2015

VEDTÆGTER OG REGLER 2015 VEDTÆGTER OG REGLER 2015 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret

Læs mere

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod

Kom godt i gang. med Dansk Varmblod Kom godt i gang med Dansk Varmblod 1 Kom godt i gang med Dansk Varmblod Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Velkommen i Danmarks største hesteavlsforbund, Dansk Varmblod. Forbundet

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst

Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Invitation til Welsh Kåring 2. 3. august 2014 på Dorthealyst Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend den 2.-3. august på Dorthealyst, Knabstrup, 4440 Mørkøv.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Dansk Varmblod ALMINDELIGE BESTEMMELSER Gældende til alle Dansk Varmblods arrangementer 2016, undtagen konkurrenceklasserne ved Hingstekåringen i Herning. Tilmelding og fremføring Stk. 1: Stk. 2: Stk.

Læs mere

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling.

Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Vedtægter for DSAH Shagya-, Sports- og Angloaraberafdeling. Afdelingens navn er Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, Shagya-, Sports- og Angloaraber afdelingen. Afdelingen har til formål at fremme og støtte

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register

Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register Stambogsføring - AU s forslag til GF 2016 Fjordhesten Danmarks Register 2016-2017 Meget tidligt i foreningsåret 2015-2016 besluttede vi i avlsudvalget (AU) at vi efter den travle udstillingssæson skulle

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011, 2012, 2013 og 2014. Indholdsfortegnelse... 1 Regler om registrering

Læs mere

Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl

Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl Avlsplanen for Dansk Sports Ponyavl Revideret: 1/2015. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. FORRETNINGSORDEN FOR AVLSLEDELSEN... 3 1.1 Avlsledelse og kåringskommission... 3 2. MÅL OG STRATEGI...

Læs mere

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport

Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Fjordhesten Danmark - foreningen for avl og sport Indkaldelse til Ordinær generalforsamling Lørdag den 22. marts 2014 Hansenberg Organia Vranderupvej 113, 6000 Kolding Fjordhesten Danmark indkalder hermed

Læs mere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere

MANUAL 2012. www.varmblod.dk. Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 EGNETHEDSTEST. Til regioner og dommere MANUAL 2012 EGNETHEDSTEST Til regioner og dommere www.varmblod.dk Dansk Varmblod, Vilhelmsborg Allé 1, 8320 Mårslet tlf. 87475000 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Inden arrangementet...4 1.1 Fremsendelse af manual,

Læs mere

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015

Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Forslag til rev. Stambogsreglement 2015 Dette stambogsreglement er gældende for avlen af renracede islandske heste i Danmark. Indhold 1. Avlsmål, ledelse, organisation 2. Optagelse i Stambogen 3. Avlsberettigede

Læs mere

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem

Lineær registrering. fremtidens bedømmelsessystem. Fagligt. Dansk Varmblods bedømmelsessystem Lineær registrering fremtidens bedømmelsessystem Dansk Varmblods kåringskarakterer skal fremover suppleres med en lineær registrering af hesten, hvor hver egenskab vurderes ud fra de biologiske yderpunkter.

Læs mere

Stambogs & Kårings Reglement for DFF

Stambogs & Kårings Reglement for DFF Stambogs & Kårings Reglement for DFF 1. Avlsmål 2 2. Registre / Stamtavle registrering 2 2.1 Hovedstambog 2 Register a; Stambog for hingste 3 Register b; Stambog for hopper 3 Register c; Følbog 3 Register

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk.

Kåring 2012. Yderligere oplysninger vil løbende blive offentliggjort på foreningens hjemmeside www.haflinger.dk. Kåring 2012 Årets kåring afholdes d. 25. 26. august på Billund Sportsrideklub, Løvlundvej 4, 7190 Billund. Årets kåring bliver det største haflingerarrangement i Danmark til dato. I samarbejde med Haflinger

Læs mere

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK

Love, vedtægter. Regler TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Love, vedtægter og Regler for TRAKEHNER-AVLSFORBUNDET I DANMARK Stiftet 8. oktober 1971. Februar 2012 1 Indeks Vedtægter 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål...3 3 Medlemskab...3 4 Anmodning om medlemskab...3

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

Hoppekåringsregler 2016

Hoppekåringsregler 2016 Hoppekåringsregler 2016 1 Selektion Selektion af hopper består af eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering. Ved at deltage i selektionsforløbet kan hopper opnå avlsgodkendelse i Dansk Pinto

Læs mere

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål

Ridestævners ABC. Ponymål Kategori 2 er mellem 131-140 cm uden sko i stangmål. Kategori 3 er max 130 cm uden sko i stangmål Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version Lineær registrering i Dansk Varmblod Fra 2014 indfører Dansk Varmblod en objektiv lineær registrering af hestens eksteriør og brugsegenskaber ved bedømmelser til hoppe- og hingstekåring samt 2-års hopper

Læs mere

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg

STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012. 31. januar 2012 på Vilhelmsborg STATIONSAFPRØVNING HOLD 1 2012 31. januar 2012 på Vilhelmsborg Tidsplan 09.00 Måling og signalement i stalden 09.15 Fast bund 09.30 Løsspringning gul hal 09.45 Gangarter blå hal 11.30 Oprangering 12.00

Læs mere

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper:

Ridestævners ABC. Alle informationerne kommer fra DRFs reglementer Stævnetyper: Ridestævners ABC Fra BRKs side vil vi her prøve at synliggøre væsentlige detaljer omkring de forskellige typer stævner, og hvilke ændringer der er i reglementet for det indeværende år i forhold til dressur

Læs mere

Avlsgodkendelse og licenshingste

Avlsgodkendelse og licenshingste Avlsgodkendelse og licenshingste Welsh hingste, som skal anvendes i avlen, skal være godkendt hertil. Der er forskellige måder at opnå en avlsgodkendelse på. Den ene er kåring (eller etårig avlsgodkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted

Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted Referat fra ordinær generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Lørdag d. 22. november 2014, Ringsted Referent: Asge Nilsson Antal stemmeberettigede: 11 Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16

G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. JAN UAR 20 16 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS

Læs mere

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive

Dansk Varmblod. Dansk Varmblods traditionelle kåringskarakterer vil fra i år blive AVL Foto: Ridehesten.com/Annette Boe Østergaard Fra i år indfører Dansk Varmblod en ny bedømmelsesmetode, lineær registrering. Indførelse af det lineære system kræver en tilpasning af tidsplanerne. Der

Læs mere

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak

Kåringsklasser lørdag d. 8. og søndag d. 9.august 2015. Søndag d. 9. August 2015. Hopper: 3- års 4- års 5- års samt ældre. Vallak Frederiksborg Hesteavlsforening Sjælland Indbyder til Kåring og championat 2015 på Hovmarkens Ridecenter Slagelse Landevej 34, Gyldenholm, 4200 Slagelse 8.- 9. August 2015 med stor fest lørdag aften. Kåringsklasser

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3

Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 Ryttermærker 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR 2013 Indholdsfortegnelse I FÆLLES BESTEMMELSER... 3 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 II SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR RYTTERMÆRKERNE... 5 1. RYTTERENS PÅKLÆDNING...

Læs mere

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016

Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser Distriktsmesterskaber 2016 Fællesbestemmelser for distriktsmesterskaber 2016 Generelt Nedenstående regler er gældende for afvikling af distriktsmesterskaber i 2016 i Dansk Ride Forbunds

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 3. Oktober 2015 De seneste års Oktobershows for både Welsh- og shetlandsponyer har været en kæmpe succes, og derfor har vi igen i år fornøjelsen af at invitere jer

Læs mere

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring

Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Rapport nr. 3/2005 Landsudvalget for Hestes generelle regelsæt for stambogsføring Landscentret Heste Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telf. 8740 5000 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 0: Almindelig orientering

Læs mere

Schæferhunden størrelse og bedømmelse

Schæferhunden størrelse og bedømmelse Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhunden størrelse og bedømmelse Schæferhundens standard, som er

Læs mere

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening

Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Tillæg til Regler for kåring i Dansk Tinker Forening Alle (medlemmer) deltagere har pligt til at gennemlæse kåringsregler og tillæg til kåringsregler inden deltagelse i arrangementer i DTF's regi. Tillæg

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2011

VEDTÆGTER OG REGLER 2011 Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark VEDTÆGTER OG REGLER 2011 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Videncentret for landbrug, Heste og ICCPS. Foreningens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Hvor skal vi hen du Her og nu På sigt Bestyrelsens idé grundlag til et fælles afsæt for fremtiden i Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark Det handler altsammen

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag d. 27. Oktober 2012 Vi gentager succesen fra sidste år, og vil hermed intivere alle til Oktobershow, vi har valgt denne gang at invitere shetlænderfolket med. Showet finder

Læs mere

NYHEDSBREV. juni 2014

NYHEDSBREV. juni 2014 NYHEDSBREV juni 2014 Hoppe-vallakkåring Kåringen i Jylland afholdes den 18.-19. juli på Kallehavegård, Kallehavevej 4, Tebbestrup, Randers På Sjælland afholdes kåringen den 20. juli hos Team Cabe, Ejlstrupvej

Læs mere

DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved

DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved DFF, 14. LANDSKÅRING 2000, GHR, Næstved Hoppeføl (14) Kat.nr.1 Anna af Karmark, 8-6-7-6 6-6 6-7 7 Passende stort hoppeføl af god type. Ret typisk hoved. Lidt kraftig hals. tilfredsstillende skulder og

Læs mere

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE

REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE REFERAT AF TEMAMØDE D.26.03.11 I ODENSE Antal fremmødte medlemmer: 12+5 børn. Repræsentanter fra regionsbestyrelserne: Lotte(reg.3), Kirstine(reg.1), Aage, Hanne, Christina og Fritz(reg. 2) Hovedbestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR

DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE DRESSUR 2011 FORDRINGER MÅLSÆTNING FOR DANSK RIDE FORBUNDS CHAMPIONAT FOR UNGHESTE I DRESSUR Dansk Ride Forbund ønsker at fremme udviklingen af unge heste frem

Læs mere

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010

Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Invitation til M & M s for Fun 11. og 12. september 2010 Hos Stald Stettenborg, Villa Gallinavej 18, 4684 Holmegaard (ca 8 km fra afkørsel 37 Rønnede på sydmotorvejen). Vi ser frem til en rigtig hyggelig

Læs mere

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 23/10 2010 Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Jytte Madsen, Fritz Hansen, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Louise Nielsen Afbud: Sisse Dahlin, Bernice Nielsen Godkendelse af referat

Læs mere

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33%

Pengepulje: Vinder af årets kørehest 33% Vinder af årets springhest 33% Vinder af årets all round hest 33% Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede ekvipager. Antal starter 1* 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 Placeringer 1* 1 2 3 4 5 6 7 Der gives kun sløjfer og point til de følgende placerede

Læs mere

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012

Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 Regelsæt for Dansk Sportspony Avlschampionater 2012 STÆVNER 2012 26. august (Fyn, Midt og Sydjylland) 1. september Haslev (Sjælland) 15. september Hjallerup (Nordjylland) 30. September Randers (Midtjylland)

Læs mere

VEDTÆGTER OG REGLER 2008

VEDTÆGTER OG REGLER 2008 VEDTÆGTER OG REGLER 2008 AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Vedtægter for Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark 1. Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Danmark er tilsluttet Landscentret

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

med Dansk Varmblods avl?

med Dansk Varmblods avl? Hvordan står det til med Dansk Varmblods avl? Af Karina Christiansen Avlskonsulent for Dansk Varmblod Det er vigtigt, at et avlsforbund jævnligt får en status på, hvor avlen bevæger sig hen og om man er

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper

Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Bedømmelse af 2 års hopper Dansk Varmblod Region4 takker hermed vore sponsorer og annoncører for deres støtte til vore arrangementer. Regionen afholder hvert år mange arrangementer, bl.a. Løsspringning Bedømmelse af 2 års hopper

Læs mere

10. PONYER OG PONYMÅLING

10. PONYER OG PONYMÅLING 10. PONYER OG PONYMÅLING En pony er en hest, som er målt i henhold til Dansk Ride Forbunds regler for måling af ponyer og som har et stangmål på maksimalt 148 cm uden sko. Målingen foretages fra den højeste

Læs mere

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser

Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER. for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Dansk Varmblods HINGSTEKÅRING 2014 den 6.-9. marts i Messecenter Herning PROPOSITIONER for Præsentationsklasser Dressurklasser Springklasser Klasserne er åbne for DANSKE VARMBLOD heste, kårede hingste

Læs mere

VÆRD AT VIDE AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

VÆRD AT VIDE AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK VÆRD AT VIDE AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK "Værd at vide i Avlsforeningen for Connemaraponyer i Danmark" er et materiale, vi håber medlemmerne kan få gavn af. Vi håber således at man hurtigere

Læs mere

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012

Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Udtræk fra DRF s Springreglement 2012 Sikkerhedsudstyr Ridehjelm: Obligatorisk. Skal leve op til kravene i Fælles Bestemmelser. Derudover ingen begrænsninger hvad angår udseende på hjelmen. Sikkerhedsvest:

Læs mere

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER

FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Sekretariat: Ashøjgade 35, 7760 Hurup Thy FARMFESTIVAL I HURUP LØRDAG DEN 23. MAJ 2015 PLAN OG REGLER Telefon på dyrskuepladsen: 51 90 16 92 Dyrskuets CHR-nummer: 077037 Indhold Almindelige bestemmelser...

Læs mere

Fjordhesten Danmark - DM reglement

Fjordhesten Danmark - DM reglement Fjordhesten Danmark - DM reglement Gældende fra 01.01.14 1. Formål Formålet med at afvikle DM er at fremme sporten med fjordheste på et niveau som skaber respekt om fjordhestens evner inden for de forskellige

Læs mere

Invitation til Oktobershow

Invitation til Oktobershow Invitation til Oktobershow Lørdag den 4. Oktober 2014 Sidste års Oktobershow for både Welsh- og shetlandsponyer var igen en kæmpe succes, og derfor har vi i år fornøjelsen af at invitere jer til endnu

Læs mere

MHDK stævne regelsæt 2017

MHDK stævne regelsæt 2017 MHDK stævne regelsæt 2017 Der kan deltages i følgende klasser: Dressurkørsel- dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur 2 og Kür (sværhedsgrad 2) Dressur for lange liner - dressur 1 (sværhedsgrad 1), dressur

Læs mere

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK

VELKOMMEN I CONNEMARAPONYER AVLSFORENINGEN FOR I DANMARK VELKOMMEN I AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK VÆRD AT VIDE Værd at vide er et materiale, vi håber nye medlemmer kan få gavn af. Vi håber således at man hurtigere får et overblik over, hvad Connemaraforeningen

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN

REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN REFERAT BESTYRELSESMØDE 11/7 2010 HOS NIELS JØRGEN Tilstede: Niels Jørgen Andersen, Fritz Hansen, Sisse Dahlin, Lotte Dahlin, Kirstine Rasmussen, Jytte Madsen, Benice Nielsen og Louise Nielsen Godkendelse

Læs mere