1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt"

Transkript

1 halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt

2

3 Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt vejlederkursus 10 Den gode kollega 12 Du vil udvikle dit fag? 13 Enneagram 1 Hvilken type er du? 14 Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 15 Enneagram 3 16 Excel regneark - Libre Office Calc 17 Forandringskompetence hvad og hvordan? 18 Mindfulness 19 Individuelle styrker og trivsel 20 Kommunikation ved kortvarige kontakter 21 Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 22 Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 24 Sundhedsret 26 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 27 Aftenforedrag med Anders Seneca 28 Aftenforedrag med Tommy Krabbe 29 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 30 Læringscenter Midt Kurser forår Avanceret hjertestopbehandling 32 AMT Akut Medicinsk Team træning/kald 33 Hospitalshygiejne 34 Introduktion i anvendt mikrobiologi og infektionsmedicin 36 Modtagelse af traumepatienter 37 Pædiatrisk basis genoplivning 38 3

4 4

5 Kort om Det interne kursusudvalg HE MIDT har til opgave at tilrettelægge og gennemføre tværgående intern uddannelsesvirksomhed for alle ansatte i Hospitalsenheden Midt. Det interne kursusudvalg HE MIDT skal halvårligt vurdere udbyttet af de afholdte kurser. Medlemmerne i s udpeges af hospitalets HMU-udvalg. Der udpeges 6 medarbejdere og 5 ledere. Formanden for `s vælges blandt lederne i udvalget og næstformanden blandt medarbejderne i udvalget. Valgperioden følger den lokale HMU-aftale for Region Midtjylland. modtager sekretariatsmæssig og koordineringsmæssig bistand fra HR. medlemmer Ledere: Chefjordemoder Karen Marie Nielsen, Kvindeafdelingen (Formand) Serviceleder Peter Larsen, Serviceafdelingen Overlæge Jens Peter Nielsen, Børneafdeling B Ledende terapeut Lis Kleinstrup, Hammel Neurocenter Vacant Medarbejdere: Sygeplejerske, TR Helle Susanne Laursen, Neurologisk afdeling, Neurologisk Amb, Søvnklinikken (Næstformand) Social- og sundhedsassistent Elin Grundorf, Intensiv-/opvågningsafdelingen Ernæringsassistent Gitte Kirkelund Nielsen, Serviceafdelingen Serviceassistent Lise Sigaard, Center for Planlagt Kirurgi Sygeplejerske, FTR 1. suppl for sygeplejersker og radiografer Trine Balker, Hammel Neurocenter Vacant Øvrige: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen, HR (sekretærbistand og koordinering) Har du spørgsmål vedrørende det interne kursusudvalgs aktiviteter eller forslag til nye kurser, 5

6 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurset, hvis det foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet finder du på intranettet > Selvbetjening > Blanketter > Kurser. Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder, som tager stilling til, om det er muligt, at give dig tjenestefri til deltagelse i kurset. Skemaet opbevares af din leder og skal IKKE sendes til HR- uddannelse. Vejledning i forhold til elektronisk tilmelding Hvis der ikke står andet fremført under kurset er seneste tilmeldingsfrist 14 dage før kursets afholdelse. Hvis der ikke står andet fremført under kurset, skal du altid tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding foregår via tilmeldingssiden, som hedder Kursus- og efteruddannelseskalender for Hospitalsenhed Midt. Tilmeldingen foretages på følgende måde: Beskrivelser af kursusindhold findes i kataloget for. Kataloget findes på intranettet under kurser og uddannelse > Kursusprogram og tilmelding og i papirudgave. Der ansøges om kursus hos din nærmeste leder som beskrevet ovenover. Tilmeldingen bør først ske, når der er givet accept fra nærmeste leder. Klik på linket til tilmeldingssiden. Find det aktuelle kursus og tryk tilmeld. Udfyld kolonnerne, husk afdeling. Tryk send. Du modtager en mail, som bekræftelse på tilmelding. Du modtager IKKE yderligere brev eller bekræftelse. I mailen står måned først, dernæst dato, dernæst år Ønsker du at afmelde et kursus gøres det til Laila Andersen på Laila. Hvis det ønskede hold er booket, kan du sende en mail til Laila Andersen og komme på venteliste Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret, skal der meldes afbud, idet der er folk på venteliste! 6

7 : I forhold til målgruppe skal det præciseres, at Alle ansatte på HE Midt henviser til alle ansatte på Hospitalsenhed Midt. Hvis det er udvalgte grupper, vil det være præciseret i målgruppefeltet og i kataloget Obs. - Kurser relateret til Læringscenter Midt findes bagerst i kataloget - Der er også få kurser, som kun forefindes på tilmeldingssiden og ikke i kataloget. Her vil beskrivelsen stå under indhold på tilmeldingssiden. OBS. Fra efteråret 2015 forventes det, at tilmelding fremover skal foretages i Plan2 Learn. Information om dette vil stå i kataloget for efteråret

8 KURSUS NR At lytte med hjertet niveau 2 af Girafsprog På dette kursus vil der være størst opmærksomhed på, hvordan vi lytter til andre mennesker - hvordan vi giver giraf-empati. Empatien er hjertet i girafsprog, og der hvor miraklet virkelig sker. Vi vil træne empati til andre - lære at høre den andens følelser og behov, den anden gode hjerte, bag det vi ellers plejer at høre som anklager, bebrejdelser og krav. På den måde kan vi få kontakt til mennesker, der er vrede og fortvivlede og sågar med dem, der ikke siger noget. Vi opdage, hvordan kommunikationen ved hjælp af empati kan blive livgivende, så alle parter kan blive hørt og få mulighed for at få deres behov opfyldt.vi vil også arbejde med den indre girafdialog - med hvordan vi taler giraf til os selv. Den indre girafdialog kan hjælpe os, når ubehaget i en situation bringer os ud af ballance. Her bruger vi så selvempatien til at finde den ro i os selv, vi behøver, til at kunne bruge girafsprog udadtil. Gennem selv-empatien finder vi ord til at oversætte de selvbebrejdende ulveord til smukke girafbehov og dermed fopleve selvaccept og selvforståelse. De indre ulve, der er knyttet til skyld, skam og depression, jager ofte med os og siger for dårligt om det, vi gør og tænker. Girafsprog kan forvandle disse nedgørende stemmer og skabe kontakt til det liv og de muligheder, der ligger bag de utallige selvfordømmede udtryk. For at få glæde af kurset vil det være vigtigt at have gennemført begynderkurset i girafsprog udbudt af Hospitalsenhed Midt som At tale så folk vil lytte, at lytte så folk vil tale, eller tilsvarende træning. Kontakt mig gerne på hvis du er i tvivl om din tidligere undervisning opfylder kravene. Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Else Baden-Jensen Torsdag d. 19. marts & Torsdag d. 16. april. Begge dage kl det er et 2- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Et superspændende kursus. Giver lyst til mere. Giver redskaber der kan bruges i hverdagen. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg. 8

9 KURSUS NR Besøg i kapellet Her er muligheden for, at se en vigtig funktion på hospitalet! Besøg kapellet og få et indblik i den funktion stedet varetager. Besøget vil indeholde følgende: Intro hvem er vi og hvilke forudsætninger vi har for at arbejde i kapellet. Fra afd. til kapel og det videre arbejde med mors Indbragte mors, hvad sker der efterfølgende Obduktioner Rundvisning i kapellet Mulighed for at stille spørgsmål Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Kapel assistent Erik H. Andersen Torsdag d. 19. marts Kl Sted Kapellet, Regionshospitalet Viborg 9

10 KURSUS NR Dagligt vejlederkursus Formål At kvalificere den kliniske uddannelse af elever og studerende i Hospitalsenhed Midt ved at bidrage til et læringsmiljø, som anerkender og tager hensyn til, at den uddannelsessøgende er i gang med en lærings- og udviklingsproces. Mål At bidrage til kvalificering af daglig vejleders pædagogiske kompetencer ved at vejlederen opnår: forståelse for den daglige vejleders ansvar og opgaver indsigt i hvad der påvirker læring indsigt i forskellige vejlednings- og læringsformer at afprøve konkrete vejledningsredskaber Hvad karakteriserer den gode daglige vejleder? Præsentation af uddannelsesstrukturen En anerkendende tilgang Spørgeteknik og øvelser Før, under- og eftervejledning Feedback Undervisningsform Dagen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser Deltagerne bidrager aktivt med egne erfaringer i forhold til vejledning Alt personale der i dagligdagen deltager som vejleder i det daglige arbejde if uddannelser på grunduddannelsesniveau. Maks. 25 Underviser Uddannelsesansvarlige for social- og sundhedsuddannelsen: Karen Marie Lund, Tina Hansen og Anni Seerup 10

11 KURSUS NR Tirsdag d. 05. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Forplejning Kaffe/te rundstykker formiddag og kage eftermiddag. Frokost medbringes eller købes i kantinen Udtalelser fra kursister: Jeg synes dagens program har givet mig nogle meget konkrete og håndgribelige forslag/metoder til videre arbejde m. studerende. Det er brugbart, at høre andres erfaringer. 11

12 KURSUS NR Den gode kollega Alle ønsker gode kolleger! Det er det gode kollegaskab, der gør, at vi har lyst til at komme på arbejde. Det der gør, vi er mindre syge. Gode kolleger er lig med godt arbejdsklima- og er dermed betydende for, hvor længe vi bliver i den samme stilling. Så alle ønsker gode kolleger - og det starter med os selv. Hvilken slags kollega er du? Denne kursusdag vil foregå i en positiv, konstruktiv ånd med fokus på, hvordan den enkelte kan blive en endnu bedre kollega igennem personlig trivsel. Dagen består af oplæg, dialog og øvelser. Du vil blive præsenteret for en række nye måder at forholde dig til hverdagen og du vil få værktøjer, som: Øger din bevidsthed om dig selv og dine reaktionsmønstre Forbedre din evn til at håndtere forandringer, stress og konflikter Styrker din evne til at blive i dig selv Bedrer dine forudsætninger for at kunne slippe bekymringer Højner din tolerance overfor andre Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Coach Marianne Thorsø Mandag d. 18. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 12

13 KURSUS NR Du vil udvikle dit fag? Du vil gerne udvikle dit fag eller speciale. Du har måske en klinisk problemstilling, som du vil undersøge nærmere? Du har brug for hjælp til at komme i gang? Kan du svare ja til ovenstående, har Center for Sygeplejeforskning et godt tilbud til dig. Tilmeld dig dette minikursus, hvor vi blandt andet kommer ind på: Hvordan du kommer i gang. Hvor du kan søge mere viden Hvor du kan hente hjælp og inspiration Hvordan du fastholder din proces i en travl klinisk hverdag Sygeplejersker og radiografer i basisstillinger 10 Undervisere Forskningslektor Raymond Kolbæk Forskningslektor Vibeke Lorentzen Onsdag d. 11. marts Onsdag d. 03. juni Begge dage Kl dette er et 1 dags kursus Sted Center for Sygeplejeforskning-Viborg Toldbodgade 12 - Bygning 8-6 etage 13

14 KURSUS NR Enneagram 1 Hvilken type er du? 2 dages kursus. Enneagrammet er en kompleks personlighedsmodel med mange lag, hvor du vil få indblik i, hvilken type du selv kan identificere dig med, samt lære de andre enneagramtyper at kende. Et kendskab til Enneagrammet giver en dybere forståelse for menneskers forskellighed og dermed et redskab, der letter samarbejdet og giver indsigt i dine egne såvel som andres reaktionsmønstre. Enneagrammet giver dig mulighed for at få større indsigt i og nye synsvinkler på egne og andres adfærdsmønstre, klarlægge grundlæggende motivation, overbevisninger og værdier, få større forståelse og accept af dig selv og andre, lære at rumme egne og andres reaktioner, handlinger og adfærd, genkende stresssignaler og afdække stressmekanismer, afdække og udvikle personlige kompetencer og få adgang til endnu flere ressourcer i dig selv. På enneagram 1, får du relevant viden om enneagrammet, samt forståelse for, hvordan du kan bruge NLP til udvikling af din type. Du får du en indføring i enneagrammets ni typer, ved hjælp af NLP psykologien. Du vil forstå, hvor nuanceret hver enkelt type er, når vi beskriver typernes centre, ben og vinger. Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 24. feb. & Onsdag d. 25. feb. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Udtalelser fra kursister: Jeg har fået ryddet op og fået flere handlemuligheder. Jeg har fundet mere ro og mere frihed i livet. Enneagram giver forståelse for alle medarbejdere. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 14

15 KURSUS NR Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 2- dages kursus. Hver type kan inddeles i tre undertyper. På dette kursus får du gennemgået undertypernes betydning; i forhold til relationer. Specielt hvordan man med NLP-brillerne på, møder og matcher, i de relationer hvor der er problemer. Fælles for enneagram kurserne er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes møde med klient/ patient/kollega, med henblik på at sikre en så optimal kommunikation og forbygge misforståelser og fejl. Kursisterne vil opleve at de får en tydeligere kommunikationsstil, og bliver bedre til at målrette informationer til den enkelte. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 Hvilken type er du Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 14. april & Onsdag d. 15. april. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Jeg har fået bygget mere på og fået en dybere forståelse for begreberne Jeg har lyst til mere! 15

16 KURSUS NR Enneagram 3 2- dages kursus. Her vil vi gå i dybden med din viden om typerne til kommunikation, motivation, forhandling, teambuilding, identifikation af personprofiler til teamsammensætning, stillingsbesættelse og meget mere. Redskaber til typebestemmelse er et godt udgangspunkt for enhver samtale - både privat og professionelt. Kurset bliver en kombination af oplæg, gruppearbejde og praktisk træning i genkendelse af typerne. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 og 2 Tværfagligt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck. Tirsdag d. 02. juni & Onsdag d. 03. juni Begge dage kl dette er et 2- dages kursus. Sted Mødelokale , Toldbodgade 12. Udtalelser fra kursister: Samler forløbet og giver en helhed af det man har lært. Giver lyst til at forstå andre menneskers handlinger. 16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET Hospitalsenhed Midt

17 KURSUS NR Excel regneark - Libre Office Calc Grundkursus for nybegyndere i anvendelsen af regnearket Excel. Excel benyttes til behandling af tal eller til opstilling af lister. Mange anvender også Excel til at lave en simpel års kalender eller en skabelon for virksomhedsdokumenter som f.eks. en faktura. Kurset henvender sig til begyndere. Målet er at kursisterne inden undervisningen er omme har fået kendskab til og behersker de grundlæggende funktioner i Excel. Det er et kursus, som gerne skal give lysten til at kaste sig ud i at benytte Excel. Alle ansatte på HE Midt Underviser Lars Helbo / Sted Tirsdag d. 24. feb Kl IT- lokale Demo B- Regionshospitalet Viborg Maks. 9 / Sted Tirsdag d. 21. april Kl IT- lokalet Vibevej 8- Regionshospitalet Silkeborg Maks. 12 Udtalelser fra kursister: Jeg fik en grund forståelse af Excel. Kurset giver mod til at kaste sig ud i at bruge Excel 17

18 KURSUS NR Forandringskompetence hvad og hvordan? Forandringskompetence hvad er det og hvordan kan forandringskompetence udvikles? Undervisningen tager overordnet udgangspunkt i Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje. Særligt tages afsæt i kompetenceprofilen for forandringskompetence. Kursusdagen vil være en blanding af oplæg og øvelser. Formålet er at gøre dig klogere på begrebet forandringskompetence, din egen forandringskompetence og mulighederne for bl.a. ved MUS, at indgå i en konkret dialog om din forandringskompetence, og hvordan denne kan udfordres og udvikles. : Tværfagligt Max. 20 Underviser: Kasper Lorentzen, erhvervspsykolog : Tirsdag d. 12. maj kl Sted: Mødelokale 304, Toldbodgade

19 KURSUS NR Mindfulness Mindfulness dukker op alle steder for tiden og det er ikke uden grund. Det er enkelt og effektivt. Mindfulness er dels en livsanskuelse og dels praktiske øvelser. Der vil på kurset blive lagt vægt på at give deltagerne en oplevelse af de mest anvendte teknikker, som er udviklet af Jon Kabat-Zinn. Han har udviklet programmer, der forskningsmæssigt viser, at mindfulness kan forebygge og bruges som supplement i behandlingen af: Stress Angst Nedtrykthed/depression Kroniske smerter Negative tankemønstre, bekymringer og vaner Med mindfulness kan man lære at agere, reagere og navigere på en mere hensigtsmæssig og bevidst måde i forhold til os selv og andre samt øge vores livskvalitet. Medbring yogamåtte (liggeunderlag) og tæppe. Løstsiddende tøj, som du kan lave lettere fysiske øvelser i. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged / Sted Tirsdag d. 27. jan. Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. / Sted Tirsdag d. 14. april Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. - dette er et 1- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Det var et rigtigt godt kursus, der gav mulighed for megen refleksion. Kurset kan anbefales ledere og kolleger. 19

20 KURSUS NR Individuelle styrker og trivsel -positiv psykologi De fleste mennesker har efterhånden stødt på begrebet positiv psykologi, men hvad er det egentligt for noget? Vi vil arbejde med begreber som bl.a. flow, mindfulness samt styrker og trivsel. Hvor kan vi anvende disse på vores arbejde og privat. Vi kommer også til at kigge med kritiske øjne på positiv psykologi, hvad er fup og hvad er der evidens for? Er positiv psykologi en happy go lycky videnskab? Skal vi være glade og smile hele tiden? Må man kun udtale sig positivt? Skal alt negativt fornægtes/fortrænges? Disse spørgsmål og mange flere vil vi i fællesskab forsøge at blive klogere på. Der vil være forskellige øvelser samt gruppearbejde på dagen. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged Tirsdag d. 17. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver et indblik og en forståelse for hvordan man kan bruge positiv psykologi i hverdagen 20

21 KURSUS NR Kommunikation ved kortvarige kontakter De kortvarige kontakter med patienter og pårørende stiller særlige krav til medarbejdernes evne til at kommunikere. Man har ikke mulighed for at gøre noget om eller finde ud af evt. misforståelser, og det kræver, at man i endnu højere grad end normalt er opmærksom på, hvad samtalens formål er og at få skabt en god kontakt meget hurtigt. Kurset har fokus på praksis og det anvendelsesorienterede. Reglerne for effektiv og god kommunikation gælder også ved kortvarige kontakter, men derudover vil vi også komme ind på følgende emner: Påvirkningsmodellen Spørgsmålstyper og at stille de rigtige spørgsmål i situationen Gensvarsmodeller Aktiv lytning at lytte på forskellige niveauer Professionelt nærvær engagement, empati, distance Egen tilstands betydning for kommunikationen IDA Indledning, Dialog, Afslutning Betydningen af at skabe en ramme for samtalen Indvendingshåndtering om at møde modstand eller kritik Med ordene skaber man virkeligheden hvilke ord og vendinger kan indgå i de korte patientkontakter Følelsesmæssig intelligens Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Anni Kirk, konsulent og coach Tirsdag d. 24. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver konkrete redskaber til hverdagen Styrker mig til at varetage de opgaver der bliver stillet på det moderne hospital 21

22 KURSUS NR Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 Afføringsproblemer - hvad og størrelse af problemet Hvad gør det ved et menneskes trivsel? Det hele menneske. Fokuspunkter i tarmfunktionens anatomi og fysiologi Defækationens anatomi og fysiologi. Erkendelse og identifikation af hvad er problemet? -Obstipation, diare eller fæcesinkontinens Regula. Initiativpligten. Forhistorie - tarmanamnesen Analyse model - de 9 faktorer, der påvirker tarmfunktionen, herunder årsager til obstipation, diare og afføringsinkontinens Registrering af tarmfunktionens reaktionsmønster, afføringsskema og dagbogen for udskillelse af fæces. Muligheder for regulering/behandling ved obstipation, diare og fæcesinkontinens og evaluering: Farmakologiske metoder: valg, virkning, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter for laksantia og stoppemidler udtømning ved massiv obstipation Livsstil og andre metoder: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler propper, bleer m.m. Lægelige medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder Alle ansatte på HE Midt - forudsætter, at man også deltager på modul 2. 22

23 KURSUS NR Maks. 25 Underviser specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen Onsdag d. 25. marts kl Sted Mødelokale , Toldbodgade

24 KURSUS NR Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 En dag, hvor vi kun arbejder med behandling/regulering, så vi kommer dybt ned i valg af behandlings/regulerings muligheder og med gennemgang af cases fra kursister i plenum. VAS-Regula så er vi klar. Regulering/ behandling med laksantia og obstipantes og fortykkende midler: Typer laksantia, virkning og indikationer ved valg af de forskellige typer laksantia Typer stoppemidler, virkning og indikationer ved valg af forskellige typer stoppemidler Tarmflora Dosering, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter. Udtømning ved massiv obstipation. 2 faser. Principper for laksantia/ stoppemidler behandling Valg af livsstils ændringer og andre metoder ved de hyppigste former for fæcesproblemer: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler: propper, bleer m.m. Registering og dataindsamling: Afføringsskema og dagbog Vejledende retningslinjer: Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste obstipations og fæcesinkontinens former. Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste diare og fæcesinkontinens former. Behandlingsprincipper Initiativpligt og compliance Evidens Ordinations ret og krav 24

25 KURSUS NR Cases analyse sikre overblik, analyse model analyse - behandlings og reguleringsplan. Hvordan? analyse af cases ud fra de ni faktorer set fra tom tarm - fsen hjerneskadet - falkoholisk skadet tarm - fdemensramte - falsk afføringsinkontinens Alle ansatte på HE Midt Modul 2 forsætter, at kursisterne har været på modul 1 Maks. 20 Underviser Specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen. Torsdag d. 09. april kl Sted Mødelokale 304, Toldbodgade

26 KURSUS NR Sundhedsret Kurset omhandler følgende emner: Sundhedspersoners tavshedspligt Videregivelse af helbedsoplysninger både internt og eksternt Indhentning af helbredsoplysninger ifm. behandling Aktindsigt Klager til Patientombuddet og hospitalsledelsen Erstatning til patienter for behandlingsskader Alle ansatte på HE Midt, men kurset henvender sig primært til sundhedspersoner og lægesekretærer Maks. 25 Underviser Gitte Sejersen og Susanne Gade Clausen fra Juridisk Funktion, Administrationen Torsdag den 28. maj 2014 fra kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 26

27 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 27

28 KURSUS NR Aftenforedrag med Anders Seneca Kend din Kerneopgave Foredraget præsenterer en ny og konkret tilgang til at arbejde med kerneopgave, innovation og trivsel på arbejdspladsen. Har vi fokus på at have det godt eller på at gøre det godt? Trivsel på arbejdspladsen må ikke være målet i sig selv, men derimod et middel til at lykkes med kerneopgaven. Det forudsætter at vi ved, hvornår vi lykkes? Kender vi vores kerneopgave og er den fælles? Hvordan sikrer vi, at vi bruger energien på det væsentlige? Frem for at vi bruger energien på at drømme og tænke ud af boksen, giver foredraget dig indblik i, hvordan vi kan rette blikket ind i boksen og gøre arbejdsdagen endnu mere meningsfuld. Foredraget giver konkret inspiration til hvordan man som medarbejder og leder kan styrke arbejdet med kerneopgaven, skabe forudsætningerne for innovation - og gøre en endnu større forskel i hverdagen. Med afsæt i bogen Kend din Kerneopgave og erfaringer fra talrige udviklingsprocesser i mangeartede organisationer, giver foredraget konkret motivation og inspiration til, hvordan man på arbejdspladsen kan udfordre ro, regler og regneark effektfuldt - og trives samtidig. og antal deltagere Aftenforedrag er for alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 28. maj Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 28

29 KURSUS NR Aftenforedrag med Tommy Krabbe Social kapital - Gør det usynlige synligt med social kapital Vores hverdag er i højere grad styret af usynlige end synlige processer. Begreber som tillid, retfærdighed, kommunikation og samarbejde er afgørende for virksomhedens succes og den enkeltes trivsel. Alligevel er det oftest deres modsætninger vi taler mest om. For mistillid, konflikter og dårlige resultater bliver altid synlige. Når de positive elementer kommer ud af skyggen, følger der meget mere med fra det psykiske arbejdsmiljøs godtepose. Social kapital tager udgangspunkt i, hvordan vi er indrettet som mennesker, og hvordan vi kun kan løse virksomhedens kerneopgave, når vi arbejder sammen. Der er ikke tale om standardløsninger. Hver offentlig eller privat virksomhed skal arbejde med social kapital på en måde, der passer til medarbejderne. Og der er gode grunde til at gøre det: Virksomheder med høj social kapital scorer højt på både trivsel og resultater. Det kræver dog, at alle er med fra begyndelsen, og her er et humoristisk og medrivende foredrag eller en workshop til den optimale kickstart. og antal deltagere Alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 12. marts Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 29

30 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 24 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 30

31 Læringscenter Midt Kurser forår 2015 De efterfølgende kurser er i Læringscenter Midt s regi. Det er kurser, som ikke er omfattet af det interne kursusudvalg eller HMU. Vi tilbyder i løbet af foråret 2015 igen en række kurser og aktiviteter for medarbejdere og studerende, som bidrager til den fortsatte udvikling af faglige kompetencer for medarbejdere og studerende omkring kliniske færdigheder. Ligeledes tilbydes der kurser, som understøtter den pligt, medarbejdere har til jævnlig ajourføring af faglige færdigheder. Jævnfør retningslinjer under DDKM. Kort om Læringscenter Midt Læringscenter Midt er det sted på hospitalet, hvor du som medarbejder eller studerende og elev kan sætte fokus på din egen læring og faglig udvikling. I Læringscenter Midt tilbyder vi færdighedstræning, simulationstræning, som bidrager til praktiske færdigheder, og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt. Lokaliteter i Læringscenter Midt: Sengestue 1 med 4 senge Undervisning 1, plads til 30, PC + projektor Sengestue 2 med 2 x 2 senge Undervisning 2, plads til 14, PC + projektor Medicinrum Undervisning 3, plads til 12, PC + projektor Studiemiljø til drøftelser, afslapning, læsning Studierum med 6 PC arbejdspladser, whiteboard, konferencebord Tekøkken Hvis andet ikke fremgår under kurserne, så afholdes læringscenter Midt s kurser i undervisning 1 og sengestue 1. Hvis andet ikke fremgår under kurserne, foretages tilmelding på samme vis som øvrige kurser. Faciliteter og booking Læringscenter Midt er på etage 0 i den gamle funktionærbolig, Bygning 7, indgangen er Toldbodgade 14, Viborg. Der kan bruges k-nøgle for at komme ind. Kontakt til Læringscenter Midt: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen T: E: 31

Læringscenter Midt Årsberetning 2012

Læringscenter Midt Årsberetning 2012 Læringscenter Midt Årsberetning 2012 1 Færdighedscenter Viborg har skiftet navn til Læringscenter Midt i efteråret 2012. Det nye navn vil derfor blive brugt i rapporten, selvom det i første halvdel af

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 2. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 4 medlemmer 4 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 5 Anti- stress kursus 6 Besøg i kapellet 7 Budgetforståelse

Læs mere

Et øjebliksbillede af laksantia behandling af obstipation hos Ryetbo plejehjemmets 94 beboer fordelt på 6 afdelinger 30 august 2014.

Et øjebliksbillede af laksantia behandling af obstipation hos Ryetbo plejehjemmets 94 beboer fordelt på 6 afdelinger 30 august 2014. Et øjebliksbillede af laksantia behandling af obstipation hos Ryetbo plejehjemmets 94 beboer fordelt på 6 afdelinger 30 august 2014. Antal beboer, der - ikke får med laksantia 18 19,1 % - ikke får fast,

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol

Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Konflikthåndtering fra kaos til kontrol Få værktøjerne til effektivt at forebygge og løse konflikter med konceptet Have A Nice Conflict Få værktøjer til effektiv

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014

Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Practitioner Coach uddannelse København, vinter/forår 2014 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER

R E C O V E R Y KURSUS KATALOG C O L L E G E VINTER FORÅR V E J L E FOTO: HELLE FISKER R E C O V E R Y C O L L E G E KURSUS KATALOG VINTER FORÅR 2018 FOTO: HELLE FISKER V E J L E Velkommen til Recovery College Vejle Recovery College Vejle tilbyder kurser, workshops og lignende aktiviteter

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt

Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt Kultur og kulturmøder - information til vejledere Hospitalsenhed Midt HR Uddannelse Etnicitet er noget man er født med, men den får først betydning når man præsenteres for andre etniske grupper. (Plum,

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 15/11 og 16/11 2016 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologi AUH 15. november 2016 8.00-8.20 Velkomst med præsentation af: Infektionshygiejnisk

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare Symptomer på forstoppelse Oppustethed, utilpashed, opstød, kvalme, opkastning, manglende ernæringsindtagelse, nedsat energi, træthed, vægttab eller vægtstigning, øget omfang af maven og mistrivsel. Afføringen

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016

Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Practitioner Coach uddannelse København, sensommer/efterår 2016 Bang Akademi, København og High Hopes, Aalborg tilbyder en unik coach-uddannelse, der giver dig stærke kommunikationsredskaber. Denne uddannelse

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk

Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk Feedback til uddannelsessøgende med anden etnisk baggrund end dansk - en vejledning til vejledere Hospitalsenheden Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive HR-afdelingen, uddannelse Med kritik kan du opnå noget,

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU

PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Coaching som arbejdsredskab PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompe- tencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20

12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 12. semester Efterår 2009 BLOK 19 Den akutte patient, uge 20 Fredag d. 13. maj Kl. 8.00 15.00 Emil Aarestrup Forelæsninger Pauser og frokost indlagt Mandag d. 16. maj Kl. 8.00 11.10 15. st. aud Forelæsninger

Læs mere

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013

VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid. Oplæg om værdier November 2013 VEDBÆK SKOLE Drømme, værdier og konkrete handlinger målrettet vores fremtid Oplæg om værdier November 2013 EN GOD FÆLLES KULTUR BASERET PÅ STÆRKE VÆRDIER STYRKER ENGAGEMENTET OG LYSTEN TIL AT GÅ I SKOLE.

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016

Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Bevar Barndommen Nøglepersonkursus 2016 Børn af forældre med psykisk sygdom - eller udsatte af andre årsager Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Bevar Barndommen. Nøglepersonkursus Baggrund for

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse

Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Stressvejleder - Certificeringsuddannelse Markedets bedst dækkende Stressvejleder Uddannelse 6 moduler / 9 dages uddannelse I samarbejde med DISCOVER har vi som de første i Danmark valgt at tilføre vores

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vejledning af eleven

Vejledning af eleven 1 Vejledning af eleven 2 Vejlederens funktioner Rådgive og vejlede eleven Oplære / dele viden teoretisk og praktisk Undervise og instruere Støtte eleven i at bearbejde det lærte Være rollemodel Udfordre

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre Kend dig selv og andre kursusprogram Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016

Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Tilbud i pårørendenetværket i Hillerød Kommune Januar juni 2016 Information- rådgivning - vejledning Støtte - Omsorg Samvær Er du pårørende til en borger i Hillerød Kommune med en kronisk, alvorlig eller

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere