1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt"

Transkript

1 halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt

2

3 Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt vejlederkursus 10 Den gode kollega 12 Du vil udvikle dit fag? 13 Enneagram 1 Hvilken type er du? 14 Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 15 Enneagram 3 16 Excel regneark - Libre Office Calc 17 Forandringskompetence hvad og hvordan? 18 Mindfulness 19 Individuelle styrker og trivsel 20 Kommunikation ved kortvarige kontakter 21 Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 22 Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 24 Sundhedsret 26 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 27 Aftenforedrag med Anders Seneca 28 Aftenforedrag med Tommy Krabbe 29 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 30 Læringscenter Midt Kurser forår Avanceret hjertestopbehandling 32 AMT Akut Medicinsk Team træning/kald 33 Hospitalshygiejne 34 Introduktion i anvendt mikrobiologi og infektionsmedicin 36 Modtagelse af traumepatienter 37 Pædiatrisk basis genoplivning 38 3

4 4

5 Kort om Det interne kursusudvalg HE MIDT har til opgave at tilrettelægge og gennemføre tværgående intern uddannelsesvirksomhed for alle ansatte i Hospitalsenheden Midt. Det interne kursusudvalg HE MIDT skal halvårligt vurdere udbyttet af de afholdte kurser. Medlemmerne i s udpeges af hospitalets HMU-udvalg. Der udpeges 6 medarbejdere og 5 ledere. Formanden for `s vælges blandt lederne i udvalget og næstformanden blandt medarbejderne i udvalget. Valgperioden følger den lokale HMU-aftale for Region Midtjylland. modtager sekretariatsmæssig og koordineringsmæssig bistand fra HR. medlemmer Ledere: Chefjordemoder Karen Marie Nielsen, Kvindeafdelingen (Formand) Serviceleder Peter Larsen, Serviceafdelingen Overlæge Jens Peter Nielsen, Børneafdeling B Ledende terapeut Lis Kleinstrup, Hammel Neurocenter Vacant Medarbejdere: Sygeplejerske, TR Helle Susanne Laursen, Neurologisk afdeling, Neurologisk Amb, Søvnklinikken (Næstformand) Social- og sundhedsassistent Elin Grundorf, Intensiv-/opvågningsafdelingen Ernæringsassistent Gitte Kirkelund Nielsen, Serviceafdelingen Serviceassistent Lise Sigaard, Center for Planlagt Kirurgi Sygeplejerske, FTR 1. suppl for sygeplejersker og radiografer Trine Balker, Hammel Neurocenter Vacant Øvrige: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen, HR (sekretærbistand og koordinering) Har du spørgsmål vedrørende det interne kursusudvalgs aktiviteter eller forslag til nye kurser, 5

6 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurset, hvis det foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet finder du på intranettet > Selvbetjening > Blanketter > Kurser. Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder, som tager stilling til, om det er muligt, at give dig tjenestefri til deltagelse i kurset. Skemaet opbevares af din leder og skal IKKE sendes til HR- uddannelse. Vejledning i forhold til elektronisk tilmelding Hvis der ikke står andet fremført under kurset er seneste tilmeldingsfrist 14 dage før kursets afholdelse. Hvis der ikke står andet fremført under kurset, skal du altid tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding foregår via tilmeldingssiden, som hedder Kursus- og efteruddannelseskalender for Hospitalsenhed Midt. Tilmeldingen foretages på følgende måde: Beskrivelser af kursusindhold findes i kataloget for. Kataloget findes på intranettet under kurser og uddannelse > Kursusprogram og tilmelding og i papirudgave. Der ansøges om kursus hos din nærmeste leder som beskrevet ovenover. Tilmeldingen bør først ske, når der er givet accept fra nærmeste leder. Klik på linket til tilmeldingssiden. Find det aktuelle kursus og tryk tilmeld. Udfyld kolonnerne, husk afdeling. Tryk send. Du modtager en mail, som bekræftelse på tilmelding. Du modtager IKKE yderligere brev eller bekræftelse. I mailen står måned først, dernæst dato, dernæst år Ønsker du at afmelde et kursus gøres det til Laila Andersen på Laila. Hvis det ønskede hold er booket, kan du sende en mail til Laila Andersen og komme på venteliste Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret, skal der meldes afbud, idet der er folk på venteliste! 6

7 : I forhold til målgruppe skal det præciseres, at Alle ansatte på HE Midt henviser til alle ansatte på Hospitalsenhed Midt. Hvis det er udvalgte grupper, vil det være præciseret i målgruppefeltet og i kataloget Obs. - Kurser relateret til Læringscenter Midt findes bagerst i kataloget - Der er også få kurser, som kun forefindes på tilmeldingssiden og ikke i kataloget. Her vil beskrivelsen stå under indhold på tilmeldingssiden. OBS. Fra efteråret 2015 forventes det, at tilmelding fremover skal foretages i Plan2 Learn. Information om dette vil stå i kataloget for efteråret

8 KURSUS NR At lytte med hjertet niveau 2 af Girafsprog På dette kursus vil der være størst opmærksomhed på, hvordan vi lytter til andre mennesker - hvordan vi giver giraf-empati. Empatien er hjertet i girafsprog, og der hvor miraklet virkelig sker. Vi vil træne empati til andre - lære at høre den andens følelser og behov, den anden gode hjerte, bag det vi ellers plejer at høre som anklager, bebrejdelser og krav. På den måde kan vi få kontakt til mennesker, der er vrede og fortvivlede og sågar med dem, der ikke siger noget. Vi opdage, hvordan kommunikationen ved hjælp af empati kan blive livgivende, så alle parter kan blive hørt og få mulighed for at få deres behov opfyldt.vi vil også arbejde med den indre girafdialog - med hvordan vi taler giraf til os selv. Den indre girafdialog kan hjælpe os, når ubehaget i en situation bringer os ud af ballance. Her bruger vi så selvempatien til at finde den ro i os selv, vi behøver, til at kunne bruge girafsprog udadtil. Gennem selv-empatien finder vi ord til at oversætte de selvbebrejdende ulveord til smukke girafbehov og dermed fopleve selvaccept og selvforståelse. De indre ulve, der er knyttet til skyld, skam og depression, jager ofte med os og siger for dårligt om det, vi gør og tænker. Girafsprog kan forvandle disse nedgørende stemmer og skabe kontakt til det liv og de muligheder, der ligger bag de utallige selvfordømmede udtryk. For at få glæde af kurset vil det være vigtigt at have gennemført begynderkurset i girafsprog udbudt af Hospitalsenhed Midt som At tale så folk vil lytte, at lytte så folk vil tale, eller tilsvarende træning. Kontakt mig gerne på hvis du er i tvivl om din tidligere undervisning opfylder kravene. Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Else Baden-Jensen Torsdag d. 19. marts & Torsdag d. 16. april. Begge dage kl det er et 2- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Et superspændende kursus. Giver lyst til mere. Giver redskaber der kan bruges i hverdagen. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg. 8

9 KURSUS NR Besøg i kapellet Her er muligheden for, at se en vigtig funktion på hospitalet! Besøg kapellet og få et indblik i den funktion stedet varetager. Besøget vil indeholde følgende: Intro hvem er vi og hvilke forudsætninger vi har for at arbejde i kapellet. Fra afd. til kapel og det videre arbejde med mors Indbragte mors, hvad sker der efterfølgende Obduktioner Rundvisning i kapellet Mulighed for at stille spørgsmål Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Kapel assistent Erik H. Andersen Torsdag d. 19. marts Kl Sted Kapellet, Regionshospitalet Viborg 9

10 KURSUS NR Dagligt vejlederkursus Formål At kvalificere den kliniske uddannelse af elever og studerende i Hospitalsenhed Midt ved at bidrage til et læringsmiljø, som anerkender og tager hensyn til, at den uddannelsessøgende er i gang med en lærings- og udviklingsproces. Mål At bidrage til kvalificering af daglig vejleders pædagogiske kompetencer ved at vejlederen opnår: forståelse for den daglige vejleders ansvar og opgaver indsigt i hvad der påvirker læring indsigt i forskellige vejlednings- og læringsformer at afprøve konkrete vejledningsredskaber Hvad karakteriserer den gode daglige vejleder? Præsentation af uddannelsesstrukturen En anerkendende tilgang Spørgeteknik og øvelser Før, under- og eftervejledning Feedback Undervisningsform Dagen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser Deltagerne bidrager aktivt med egne erfaringer i forhold til vejledning Alt personale der i dagligdagen deltager som vejleder i det daglige arbejde if uddannelser på grunduddannelsesniveau. Maks. 25 Underviser Uddannelsesansvarlige for social- og sundhedsuddannelsen: Karen Marie Lund, Tina Hansen og Anni Seerup 10

11 KURSUS NR Tirsdag d. 05. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Forplejning Kaffe/te rundstykker formiddag og kage eftermiddag. Frokost medbringes eller købes i kantinen Udtalelser fra kursister: Jeg synes dagens program har givet mig nogle meget konkrete og håndgribelige forslag/metoder til videre arbejde m. studerende. Det er brugbart, at høre andres erfaringer. 11

12 KURSUS NR Den gode kollega Alle ønsker gode kolleger! Det er det gode kollegaskab, der gør, at vi har lyst til at komme på arbejde. Det der gør, vi er mindre syge. Gode kolleger er lig med godt arbejdsklima- og er dermed betydende for, hvor længe vi bliver i den samme stilling. Så alle ønsker gode kolleger - og det starter med os selv. Hvilken slags kollega er du? Denne kursusdag vil foregå i en positiv, konstruktiv ånd med fokus på, hvordan den enkelte kan blive en endnu bedre kollega igennem personlig trivsel. Dagen består af oplæg, dialog og øvelser. Du vil blive præsenteret for en række nye måder at forholde dig til hverdagen og du vil få værktøjer, som: Øger din bevidsthed om dig selv og dine reaktionsmønstre Forbedre din evn til at håndtere forandringer, stress og konflikter Styrker din evne til at blive i dig selv Bedrer dine forudsætninger for at kunne slippe bekymringer Højner din tolerance overfor andre Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Coach Marianne Thorsø Mandag d. 18. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 12

13 KURSUS NR Du vil udvikle dit fag? Du vil gerne udvikle dit fag eller speciale. Du har måske en klinisk problemstilling, som du vil undersøge nærmere? Du har brug for hjælp til at komme i gang? Kan du svare ja til ovenstående, har Center for Sygeplejeforskning et godt tilbud til dig. Tilmeld dig dette minikursus, hvor vi blandt andet kommer ind på: Hvordan du kommer i gang. Hvor du kan søge mere viden Hvor du kan hente hjælp og inspiration Hvordan du fastholder din proces i en travl klinisk hverdag Sygeplejersker og radiografer i basisstillinger 10 Undervisere Forskningslektor Raymond Kolbæk Forskningslektor Vibeke Lorentzen Onsdag d. 11. marts Onsdag d. 03. juni Begge dage Kl dette er et 1 dags kursus Sted Center for Sygeplejeforskning-Viborg Toldbodgade 12 - Bygning 8-6 etage 13

14 KURSUS NR Enneagram 1 Hvilken type er du? 2 dages kursus. Enneagrammet er en kompleks personlighedsmodel med mange lag, hvor du vil få indblik i, hvilken type du selv kan identificere dig med, samt lære de andre enneagramtyper at kende. Et kendskab til Enneagrammet giver en dybere forståelse for menneskers forskellighed og dermed et redskab, der letter samarbejdet og giver indsigt i dine egne såvel som andres reaktionsmønstre. Enneagrammet giver dig mulighed for at få større indsigt i og nye synsvinkler på egne og andres adfærdsmønstre, klarlægge grundlæggende motivation, overbevisninger og værdier, få større forståelse og accept af dig selv og andre, lære at rumme egne og andres reaktioner, handlinger og adfærd, genkende stresssignaler og afdække stressmekanismer, afdække og udvikle personlige kompetencer og få adgang til endnu flere ressourcer i dig selv. På enneagram 1, får du relevant viden om enneagrammet, samt forståelse for, hvordan du kan bruge NLP til udvikling af din type. Du får du en indføring i enneagrammets ni typer, ved hjælp af NLP psykologien. Du vil forstå, hvor nuanceret hver enkelt type er, når vi beskriver typernes centre, ben og vinger. Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 24. feb. & Onsdag d. 25. feb. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Udtalelser fra kursister: Jeg har fået ryddet op og fået flere handlemuligheder. Jeg har fundet mere ro og mere frihed i livet. Enneagram giver forståelse for alle medarbejdere. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 14

15 KURSUS NR Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 2- dages kursus. Hver type kan inddeles i tre undertyper. På dette kursus får du gennemgået undertypernes betydning; i forhold til relationer. Specielt hvordan man med NLP-brillerne på, møder og matcher, i de relationer hvor der er problemer. Fælles for enneagram kurserne er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes møde med klient/ patient/kollega, med henblik på at sikre en så optimal kommunikation og forbygge misforståelser og fejl. Kursisterne vil opleve at de får en tydeligere kommunikationsstil, og bliver bedre til at målrette informationer til den enkelte. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 Hvilken type er du Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 14. april & Onsdag d. 15. april. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Jeg har fået bygget mere på og fået en dybere forståelse for begreberne Jeg har lyst til mere! 15

16 KURSUS NR Enneagram 3 2- dages kursus. Her vil vi gå i dybden med din viden om typerne til kommunikation, motivation, forhandling, teambuilding, identifikation af personprofiler til teamsammensætning, stillingsbesættelse og meget mere. Redskaber til typebestemmelse er et godt udgangspunkt for enhver samtale - både privat og professionelt. Kurset bliver en kombination af oplæg, gruppearbejde og praktisk træning i genkendelse af typerne. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 og 2 Tværfagligt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck. Tirsdag d. 02. juni & Onsdag d. 03. juni Begge dage kl dette er et 2- dages kursus. Sted Mødelokale , Toldbodgade 12. Udtalelser fra kursister: Samler forløbet og giver en helhed af det man har lært. Giver lyst til at forstå andre menneskers handlinger. 16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET Hospitalsenhed Midt

17 KURSUS NR Excel regneark - Libre Office Calc Grundkursus for nybegyndere i anvendelsen af regnearket Excel. Excel benyttes til behandling af tal eller til opstilling af lister. Mange anvender også Excel til at lave en simpel års kalender eller en skabelon for virksomhedsdokumenter som f.eks. en faktura. Kurset henvender sig til begyndere. Målet er at kursisterne inden undervisningen er omme har fået kendskab til og behersker de grundlæggende funktioner i Excel. Det er et kursus, som gerne skal give lysten til at kaste sig ud i at benytte Excel. Alle ansatte på HE Midt Underviser Lars Helbo / Sted Tirsdag d. 24. feb Kl IT- lokale Demo B- Regionshospitalet Viborg Maks. 9 / Sted Tirsdag d. 21. april Kl IT- lokalet Vibevej 8- Regionshospitalet Silkeborg Maks. 12 Udtalelser fra kursister: Jeg fik en grund forståelse af Excel. Kurset giver mod til at kaste sig ud i at bruge Excel 17

18 KURSUS NR Forandringskompetence hvad og hvordan? Forandringskompetence hvad er det og hvordan kan forandringskompetence udvikles? Undervisningen tager overordnet udgangspunkt i Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje. Særligt tages afsæt i kompetenceprofilen for forandringskompetence. Kursusdagen vil være en blanding af oplæg og øvelser. Formålet er at gøre dig klogere på begrebet forandringskompetence, din egen forandringskompetence og mulighederne for bl.a. ved MUS, at indgå i en konkret dialog om din forandringskompetence, og hvordan denne kan udfordres og udvikles. : Tværfagligt Max. 20 Underviser: Kasper Lorentzen, erhvervspsykolog : Tirsdag d. 12. maj kl Sted: Mødelokale 304, Toldbodgade

19 KURSUS NR Mindfulness Mindfulness dukker op alle steder for tiden og det er ikke uden grund. Det er enkelt og effektivt. Mindfulness er dels en livsanskuelse og dels praktiske øvelser. Der vil på kurset blive lagt vægt på at give deltagerne en oplevelse af de mest anvendte teknikker, som er udviklet af Jon Kabat-Zinn. Han har udviklet programmer, der forskningsmæssigt viser, at mindfulness kan forebygge og bruges som supplement i behandlingen af: Stress Angst Nedtrykthed/depression Kroniske smerter Negative tankemønstre, bekymringer og vaner Med mindfulness kan man lære at agere, reagere og navigere på en mere hensigtsmæssig og bevidst måde i forhold til os selv og andre samt øge vores livskvalitet. Medbring yogamåtte (liggeunderlag) og tæppe. Løstsiddende tøj, som du kan lave lettere fysiske øvelser i. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged / Sted Tirsdag d. 27. jan. Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. / Sted Tirsdag d. 14. april Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. - dette er et 1- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Det var et rigtigt godt kursus, der gav mulighed for megen refleksion. Kurset kan anbefales ledere og kolleger. 19

20 KURSUS NR Individuelle styrker og trivsel -positiv psykologi De fleste mennesker har efterhånden stødt på begrebet positiv psykologi, men hvad er det egentligt for noget? Vi vil arbejde med begreber som bl.a. flow, mindfulness samt styrker og trivsel. Hvor kan vi anvende disse på vores arbejde og privat. Vi kommer også til at kigge med kritiske øjne på positiv psykologi, hvad er fup og hvad er der evidens for? Er positiv psykologi en happy go lycky videnskab? Skal vi være glade og smile hele tiden? Må man kun udtale sig positivt? Skal alt negativt fornægtes/fortrænges? Disse spørgsmål og mange flere vil vi i fællesskab forsøge at blive klogere på. Der vil være forskellige øvelser samt gruppearbejde på dagen. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged Tirsdag d. 17. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver et indblik og en forståelse for hvordan man kan bruge positiv psykologi i hverdagen 20

21 KURSUS NR Kommunikation ved kortvarige kontakter De kortvarige kontakter med patienter og pårørende stiller særlige krav til medarbejdernes evne til at kommunikere. Man har ikke mulighed for at gøre noget om eller finde ud af evt. misforståelser, og det kræver, at man i endnu højere grad end normalt er opmærksom på, hvad samtalens formål er og at få skabt en god kontakt meget hurtigt. Kurset har fokus på praksis og det anvendelsesorienterede. Reglerne for effektiv og god kommunikation gælder også ved kortvarige kontakter, men derudover vil vi også komme ind på følgende emner: Påvirkningsmodellen Spørgsmålstyper og at stille de rigtige spørgsmål i situationen Gensvarsmodeller Aktiv lytning at lytte på forskellige niveauer Professionelt nærvær engagement, empati, distance Egen tilstands betydning for kommunikationen IDA Indledning, Dialog, Afslutning Betydningen af at skabe en ramme for samtalen Indvendingshåndtering om at møde modstand eller kritik Med ordene skaber man virkeligheden hvilke ord og vendinger kan indgå i de korte patientkontakter Følelsesmæssig intelligens Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Anni Kirk, konsulent og coach Tirsdag d. 24. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver konkrete redskaber til hverdagen Styrker mig til at varetage de opgaver der bliver stillet på det moderne hospital 21

22 KURSUS NR Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 Afføringsproblemer - hvad og størrelse af problemet Hvad gør det ved et menneskes trivsel? Det hele menneske. Fokuspunkter i tarmfunktionens anatomi og fysiologi Defækationens anatomi og fysiologi. Erkendelse og identifikation af hvad er problemet? -Obstipation, diare eller fæcesinkontinens Regula. Initiativpligten. Forhistorie - tarmanamnesen Analyse model - de 9 faktorer, der påvirker tarmfunktionen, herunder årsager til obstipation, diare og afføringsinkontinens Registrering af tarmfunktionens reaktionsmønster, afføringsskema og dagbogen for udskillelse af fæces. Muligheder for regulering/behandling ved obstipation, diare og fæcesinkontinens og evaluering: Farmakologiske metoder: valg, virkning, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter for laksantia og stoppemidler udtømning ved massiv obstipation Livsstil og andre metoder: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler propper, bleer m.m. Lægelige medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder Alle ansatte på HE Midt - forudsætter, at man også deltager på modul 2. 22

23 KURSUS NR Maks. 25 Underviser specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen Onsdag d. 25. marts kl Sted Mødelokale , Toldbodgade

24 KURSUS NR Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 En dag, hvor vi kun arbejder med behandling/regulering, så vi kommer dybt ned i valg af behandlings/regulerings muligheder og med gennemgang af cases fra kursister i plenum. VAS-Regula så er vi klar. Regulering/ behandling med laksantia og obstipantes og fortykkende midler: Typer laksantia, virkning og indikationer ved valg af de forskellige typer laksantia Typer stoppemidler, virkning og indikationer ved valg af forskellige typer stoppemidler Tarmflora Dosering, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter. Udtømning ved massiv obstipation. 2 faser. Principper for laksantia/ stoppemidler behandling Valg af livsstils ændringer og andre metoder ved de hyppigste former for fæcesproblemer: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler: propper, bleer m.m. Registering og dataindsamling: Afføringsskema og dagbog Vejledende retningslinjer: Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste obstipations og fæcesinkontinens former. Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste diare og fæcesinkontinens former. Behandlingsprincipper Initiativpligt og compliance Evidens Ordinations ret og krav 24

25 KURSUS NR Cases analyse sikre overblik, analyse model analyse - behandlings og reguleringsplan. Hvordan? analyse af cases ud fra de ni faktorer set fra tom tarm - fsen hjerneskadet - falkoholisk skadet tarm - fdemensramte - falsk afføringsinkontinens Alle ansatte på HE Midt Modul 2 forsætter, at kursisterne har været på modul 1 Maks. 20 Underviser Specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen. Torsdag d. 09. april kl Sted Mødelokale 304, Toldbodgade

26 KURSUS NR Sundhedsret Kurset omhandler følgende emner: Sundhedspersoners tavshedspligt Videregivelse af helbedsoplysninger både internt og eksternt Indhentning af helbredsoplysninger ifm. behandling Aktindsigt Klager til Patientombuddet og hospitalsledelsen Erstatning til patienter for behandlingsskader Alle ansatte på HE Midt, men kurset henvender sig primært til sundhedspersoner og lægesekretærer Maks. 25 Underviser Gitte Sejersen og Susanne Gade Clausen fra Juridisk Funktion, Administrationen Torsdag den 28. maj 2014 fra kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 26

27 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 27

28 KURSUS NR Aftenforedrag med Anders Seneca Kend din Kerneopgave Foredraget præsenterer en ny og konkret tilgang til at arbejde med kerneopgave, innovation og trivsel på arbejdspladsen. Har vi fokus på at have det godt eller på at gøre det godt? Trivsel på arbejdspladsen må ikke være målet i sig selv, men derimod et middel til at lykkes med kerneopgaven. Det forudsætter at vi ved, hvornår vi lykkes? Kender vi vores kerneopgave og er den fælles? Hvordan sikrer vi, at vi bruger energien på det væsentlige? Frem for at vi bruger energien på at drømme og tænke ud af boksen, giver foredraget dig indblik i, hvordan vi kan rette blikket ind i boksen og gøre arbejdsdagen endnu mere meningsfuld. Foredraget giver konkret inspiration til hvordan man som medarbejder og leder kan styrke arbejdet med kerneopgaven, skabe forudsætningerne for innovation - og gøre en endnu større forskel i hverdagen. Med afsæt i bogen Kend din Kerneopgave og erfaringer fra talrige udviklingsprocesser i mangeartede organisationer, giver foredraget konkret motivation og inspiration til, hvordan man på arbejdspladsen kan udfordre ro, regler og regneark effektfuldt - og trives samtidig. og antal deltagere Aftenforedrag er for alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 28. maj Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 28

29 KURSUS NR Aftenforedrag med Tommy Krabbe Social kapital - Gør det usynlige synligt med social kapital Vores hverdag er i højere grad styret af usynlige end synlige processer. Begreber som tillid, retfærdighed, kommunikation og samarbejde er afgørende for virksomhedens succes og den enkeltes trivsel. Alligevel er det oftest deres modsætninger vi taler mest om. For mistillid, konflikter og dårlige resultater bliver altid synlige. Når de positive elementer kommer ud af skyggen, følger der meget mere med fra det psykiske arbejdsmiljøs godtepose. Social kapital tager udgangspunkt i, hvordan vi er indrettet som mennesker, og hvordan vi kun kan løse virksomhedens kerneopgave, når vi arbejder sammen. Der er ikke tale om standardløsninger. Hver offentlig eller privat virksomhed skal arbejde med social kapital på en måde, der passer til medarbejderne. Og der er gode grunde til at gøre det: Virksomheder med høj social kapital scorer højt på både trivsel og resultater. Det kræver dog, at alle er med fra begyndelsen, og her er et humoristisk og medrivende foredrag eller en workshop til den optimale kickstart. og antal deltagere Alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 12. marts Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 29

30 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 24 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 30

31 Læringscenter Midt Kurser forår 2015 De efterfølgende kurser er i Læringscenter Midt s regi. Det er kurser, som ikke er omfattet af det interne kursusudvalg eller HMU. Vi tilbyder i løbet af foråret 2015 igen en række kurser og aktiviteter for medarbejdere og studerende, som bidrager til den fortsatte udvikling af faglige kompetencer for medarbejdere og studerende omkring kliniske færdigheder. Ligeledes tilbydes der kurser, som understøtter den pligt, medarbejdere har til jævnlig ajourføring af faglige færdigheder. Jævnfør retningslinjer under DDKM. Kort om Læringscenter Midt Læringscenter Midt er det sted på hospitalet, hvor du som medarbejder eller studerende og elev kan sætte fokus på din egen læring og faglig udvikling. I Læringscenter Midt tilbyder vi færdighedstræning, simulationstræning, som bidrager til praktiske færdigheder, og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt. Lokaliteter i Læringscenter Midt: Sengestue 1 med 4 senge Undervisning 1, plads til 30, PC + projektor Sengestue 2 med 2 x 2 senge Undervisning 2, plads til 14, PC + projektor Medicinrum Undervisning 3, plads til 12, PC + projektor Studiemiljø til drøftelser, afslapning, læsning Studierum med 6 PC arbejdspladser, whiteboard, konferencebord Tekøkken Hvis andet ikke fremgår under kurserne, så afholdes læringscenter Midt s kurser i undervisning 1 og sengestue 1. Hvis andet ikke fremgår under kurserne, foretages tilmelding på samme vis som øvrige kurser. Faciliteter og booking Læringscenter Midt er på etage 0 i den gamle funktionærbolig, Bygning 7, indgangen er Toldbodgade 14, Viborg. Der kan bruges k-nøgle for at komme ind. Kontakt til Læringscenter Midt: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen T: E: 31

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

KURSUSPROGRAM. 2. halvår. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 2. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 4 medlemmer 4 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 5 Anti- stress kursus 6 Besøg i kapellet 7 Budgetforståelse

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Sommeruniversitet 2015

Sommeruniversitet 2015 Sommeruniversitet 2015 - for medarbejdere 1.-3. september Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2015 I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare

Symptomer på forstoppelse. Symptomer på diare Symptomer på forstoppelse Oppustethed, utilpashed, opstød, kvalme, opkastning, manglende ernæringsindtagelse, nedsat energi, træthed, vægttab eller vægtstigning, øget omfang af maven og mistrivsel. Afføringen

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk

Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk forårs Kurser efterår 2006 Kommunikation Udvikling Indsigt 2 GENEREL INFO: Kurserne afholdes på: BEC Design, Storegade 64, 3790 Hasle. Tilmelding: Linda Olsen: lo@bec-business.dk Spørgsmål? Kontakt Johnny

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING

GROW2 COACHUDDANNELSE GROW2 CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING COACHUDDANNELSE CERTIFICERET COACHUDDANNELSE DIN DIREKTE VEJ TIL EN ICF CERTIFICERING En STYRKEBASERET coachuddannelse der udvikler dit indre LEDERSKAB & DIG som PROFESSIONEL COACH ICF AKKREDITERET Jeg

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere