1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt"

Transkript

1 halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt

2

3 Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt vejlederkursus 10 Den gode kollega 12 Du vil udvikle dit fag? 13 Enneagram 1 Hvilken type er du? 14 Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 15 Enneagram 3 16 Excel regneark - Libre Office Calc 17 Forandringskompetence hvad og hvordan? 18 Mindfulness 19 Individuelle styrker og trivsel 20 Kommunikation ved kortvarige kontakter 21 Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 22 Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 24 Sundhedsret 26 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 27 Aftenforedrag med Anders Seneca 28 Aftenforedrag med Tommy Krabbe 29 Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer 30 Læringscenter Midt Kurser forår Avanceret hjertestopbehandling 32 AMT Akut Medicinsk Team træning/kald 33 Hospitalshygiejne 34 Introduktion i anvendt mikrobiologi og infektionsmedicin 36 Modtagelse af traumepatienter 37 Pædiatrisk basis genoplivning 38 3

4 4

5 Kort om Det interne kursusudvalg HE MIDT har til opgave at tilrettelægge og gennemføre tværgående intern uddannelsesvirksomhed for alle ansatte i Hospitalsenheden Midt. Det interne kursusudvalg HE MIDT skal halvårligt vurdere udbyttet af de afholdte kurser. Medlemmerne i s udpeges af hospitalets HMU-udvalg. Der udpeges 6 medarbejdere og 5 ledere. Formanden for `s vælges blandt lederne i udvalget og næstformanden blandt medarbejderne i udvalget. Valgperioden følger den lokale HMU-aftale for Region Midtjylland. modtager sekretariatsmæssig og koordineringsmæssig bistand fra HR. medlemmer Ledere: Chefjordemoder Karen Marie Nielsen, Kvindeafdelingen (Formand) Serviceleder Peter Larsen, Serviceafdelingen Overlæge Jens Peter Nielsen, Børneafdeling B Ledende terapeut Lis Kleinstrup, Hammel Neurocenter Vacant Medarbejdere: Sygeplejerske, TR Helle Susanne Laursen, Neurologisk afdeling, Neurologisk Amb, Søvnklinikken (Næstformand) Social- og sundhedsassistent Elin Grundorf, Intensiv-/opvågningsafdelingen Ernæringsassistent Gitte Kirkelund Nielsen, Serviceafdelingen Serviceassistent Lise Sigaard, Center for Planlagt Kirurgi Sygeplejerske, FTR 1. suppl for sygeplejersker og radiografer Trine Balker, Hammel Neurocenter Vacant Øvrige: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen, HR (sekretærbistand og koordinering) Har du spørgsmål vedrørende det interne kursusudvalgs aktiviteter eller forslag til nye kurser, 5

6 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus Inden du tilmelder dig et kursus, skal du først sikre dig, at du har fri eller kan få tjenestefri til deltagelse i kurset, hvis det foregår i din arbejdstid. Ved ansøgning om tjenestefri udfyldes skemaet Ansøgning om deltagelse i kursus m.v.. Skemaet finder du på intranettet > Selvbetjening > Blanketter > Kurser. Skemaet afleveres i udfyldt stand til din leder, som tager stilling til, om det er muligt, at give dig tjenestefri til deltagelse i kurset. Skemaet opbevares af din leder og skal IKKE sendes til HR- uddannelse. Vejledning i forhold til elektronisk tilmelding Hvis der ikke står andet fremført under kurset er seneste tilmeldingsfrist 14 dage før kursets afholdelse. Hvis der ikke står andet fremført under kurset, skal du altid tilmelde dig elektronisk på intranettet. Tilmelding foregår via tilmeldingssiden, som hedder Kursus- og efteruddannelseskalender for Hospitalsenhed Midt. Tilmeldingen foretages på følgende måde: Beskrivelser af kursusindhold findes i kataloget for. Kataloget findes på intranettet under kurser og uddannelse > Kursusprogram og tilmelding og i papirudgave. Der ansøges om kursus hos din nærmeste leder som beskrevet ovenover. Tilmeldingen bør først ske, når der er givet accept fra nærmeste leder. Klik på linket til tilmeldingssiden. Find det aktuelle kursus og tryk tilmeld. Udfyld kolonnerne, husk afdeling. Tryk send. Du modtager en mail, som bekræftelse på tilmelding. Du modtager IKKE yderligere brev eller bekræftelse. I mailen står måned først, dernæst dato, dernæst år Ønsker du at afmelde et kursus gøres det til Laila Andersen på Laila. Hvis det ønskede hold er booket, kan du sende en mail til Laila Andersen og komme på venteliste Tilmelding er bindende. Hvis du bliver forhindret, skal der meldes afbud, idet der er folk på venteliste! 6

7 : I forhold til målgruppe skal det præciseres, at Alle ansatte på HE Midt henviser til alle ansatte på Hospitalsenhed Midt. Hvis det er udvalgte grupper, vil det være præciseret i målgruppefeltet og i kataloget Obs. - Kurser relateret til Læringscenter Midt findes bagerst i kataloget - Der er også få kurser, som kun forefindes på tilmeldingssiden og ikke i kataloget. Her vil beskrivelsen stå under indhold på tilmeldingssiden. OBS. Fra efteråret 2015 forventes det, at tilmelding fremover skal foretages i Plan2 Learn. Information om dette vil stå i kataloget for efteråret

8 KURSUS NR At lytte med hjertet niveau 2 af Girafsprog På dette kursus vil der være størst opmærksomhed på, hvordan vi lytter til andre mennesker - hvordan vi giver giraf-empati. Empatien er hjertet i girafsprog, og der hvor miraklet virkelig sker. Vi vil træne empati til andre - lære at høre den andens følelser og behov, den anden gode hjerte, bag det vi ellers plejer at høre som anklager, bebrejdelser og krav. På den måde kan vi få kontakt til mennesker, der er vrede og fortvivlede og sågar med dem, der ikke siger noget. Vi opdage, hvordan kommunikationen ved hjælp af empati kan blive livgivende, så alle parter kan blive hørt og få mulighed for at få deres behov opfyldt.vi vil også arbejde med den indre girafdialog - med hvordan vi taler giraf til os selv. Den indre girafdialog kan hjælpe os, når ubehaget i en situation bringer os ud af ballance. Her bruger vi så selvempatien til at finde den ro i os selv, vi behøver, til at kunne bruge girafsprog udadtil. Gennem selv-empatien finder vi ord til at oversætte de selvbebrejdende ulveord til smukke girafbehov og dermed fopleve selvaccept og selvforståelse. De indre ulve, der er knyttet til skyld, skam og depression, jager ofte med os og siger for dårligt om det, vi gør og tænker. Girafsprog kan forvandle disse nedgørende stemmer og skabe kontakt til det liv og de muligheder, der ligger bag de utallige selvfordømmede udtryk. For at få glæde af kurset vil det være vigtigt at have gennemført begynderkurset i girafsprog udbudt af Hospitalsenhed Midt som At tale så folk vil lytte, at lytte så folk vil tale, eller tilsvarende træning. Kontakt mig gerne på hvis du er i tvivl om din tidligere undervisning opfylder kravene. Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Else Baden-Jensen Torsdag d. 19. marts & Torsdag d. 16. april. Begge dage kl det er et 2- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Et superspændende kursus. Giver lyst til mere. Giver redskaber der kan bruges i hverdagen. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg. 8

9 KURSUS NR Besøg i kapellet Her er muligheden for, at se en vigtig funktion på hospitalet! Besøg kapellet og få et indblik i den funktion stedet varetager. Besøget vil indeholde følgende: Intro hvem er vi og hvilke forudsætninger vi har for at arbejde i kapellet. Fra afd. til kapel og det videre arbejde med mors Indbragte mors, hvad sker der efterfølgende Obduktioner Rundvisning i kapellet Mulighed for at stille spørgsmål Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Kapel assistent Erik H. Andersen Torsdag d. 19. marts Kl Sted Kapellet, Regionshospitalet Viborg 9

10 KURSUS NR Dagligt vejlederkursus Formål At kvalificere den kliniske uddannelse af elever og studerende i Hospitalsenhed Midt ved at bidrage til et læringsmiljø, som anerkender og tager hensyn til, at den uddannelsessøgende er i gang med en lærings- og udviklingsproces. Mål At bidrage til kvalificering af daglig vejleders pædagogiske kompetencer ved at vejlederen opnår: forståelse for den daglige vejleders ansvar og opgaver indsigt i hvad der påvirker læring indsigt i forskellige vejlednings- og læringsformer at afprøve konkrete vejledningsredskaber Hvad karakteriserer den gode daglige vejleder? Præsentation af uddannelsesstrukturen En anerkendende tilgang Spørgeteknik og øvelser Før, under- og eftervejledning Feedback Undervisningsform Dagen vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde og øvelser Deltagerne bidrager aktivt med egne erfaringer i forhold til vejledning Alt personale der i dagligdagen deltager som vejleder i det daglige arbejde if uddannelser på grunduddannelsesniveau. Maks. 25 Underviser Uddannelsesansvarlige for social- og sundhedsuddannelsen: Karen Marie Lund, Tina Hansen og Anni Seerup 10

11 KURSUS NR Tirsdag d. 05. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Forplejning Kaffe/te rundstykker formiddag og kage eftermiddag. Frokost medbringes eller købes i kantinen Udtalelser fra kursister: Jeg synes dagens program har givet mig nogle meget konkrete og håndgribelige forslag/metoder til videre arbejde m. studerende. Det er brugbart, at høre andres erfaringer. 11

12 KURSUS NR Den gode kollega Alle ønsker gode kolleger! Det er det gode kollegaskab, der gør, at vi har lyst til at komme på arbejde. Det der gør, vi er mindre syge. Gode kolleger er lig med godt arbejdsklima- og er dermed betydende for, hvor længe vi bliver i den samme stilling. Så alle ønsker gode kolleger - og det starter med os selv. Hvilken slags kollega er du? Denne kursusdag vil foregå i en positiv, konstruktiv ånd med fokus på, hvordan den enkelte kan blive en endnu bedre kollega igennem personlig trivsel. Dagen består af oplæg, dialog og øvelser. Du vil blive præsenteret for en række nye måder at forholde dig til hverdagen og du vil få værktøjer, som: Øger din bevidsthed om dig selv og dine reaktionsmønstre Forbedre din evn til at håndtere forandringer, stress og konflikter Styrker din evne til at blive i dig selv Bedrer dine forudsætninger for at kunne slippe bekymringer Højner din tolerance overfor andre Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Coach Marianne Thorsø Mandag d. 18. maj Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 12

13 KURSUS NR Du vil udvikle dit fag? Du vil gerne udvikle dit fag eller speciale. Du har måske en klinisk problemstilling, som du vil undersøge nærmere? Du har brug for hjælp til at komme i gang? Kan du svare ja til ovenstående, har Center for Sygeplejeforskning et godt tilbud til dig. Tilmeld dig dette minikursus, hvor vi blandt andet kommer ind på: Hvordan du kommer i gang. Hvor du kan søge mere viden Hvor du kan hente hjælp og inspiration Hvordan du fastholder din proces i en travl klinisk hverdag Sygeplejersker og radiografer i basisstillinger 10 Undervisere Forskningslektor Raymond Kolbæk Forskningslektor Vibeke Lorentzen Onsdag d. 11. marts Onsdag d. 03. juni Begge dage Kl dette er et 1 dags kursus Sted Center for Sygeplejeforskning-Viborg Toldbodgade 12 - Bygning 8-6 etage 13

14 KURSUS NR Enneagram 1 Hvilken type er du? 2 dages kursus. Enneagrammet er en kompleks personlighedsmodel med mange lag, hvor du vil få indblik i, hvilken type du selv kan identificere dig med, samt lære de andre enneagramtyper at kende. Et kendskab til Enneagrammet giver en dybere forståelse for menneskers forskellighed og dermed et redskab, der letter samarbejdet og giver indsigt i dine egne såvel som andres reaktionsmønstre. Enneagrammet giver dig mulighed for at få større indsigt i og nye synsvinkler på egne og andres adfærdsmønstre, klarlægge grundlæggende motivation, overbevisninger og værdier, få større forståelse og accept af dig selv og andre, lære at rumme egne og andres reaktioner, handlinger og adfærd, genkende stresssignaler og afdække stressmekanismer, afdække og udvikle personlige kompetencer og få adgang til endnu flere ressourcer i dig selv. På enneagram 1, får du relevant viden om enneagrammet, samt forståelse for, hvordan du kan bruge NLP til udvikling af din type. Du får du en indføring i enneagrammets ni typer, ved hjælp af NLP psykologien. Du vil forstå, hvor nuanceret hver enkelt type er, når vi beskriver typernes centre, ben og vinger. Kurset vil være en kombination af teori og praktiske øvelser. Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 24. feb. & Onsdag d. 25. feb. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Udtalelser fra kursister: Jeg har fået ryddet op og fået flere handlemuligheder. Jeg har fundet mere ro og mere frihed i livet. Enneagram giver forståelse for alle medarbejdere. Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 14

15 KURSUS NR Enneagram 2 Nu vil jeg forstå min type 2- dages kursus. Hver type kan inddeles i tre undertyper. På dette kursus får du gennemgået undertypernes betydning; i forhold til relationer. Specielt hvordan man med NLP-brillerne på, møder og matcher, i de relationer hvor der er problemer. Fælles for enneagram kurserne er, at der tages udgangspunkt i den enkeltes møde med klient/ patient/kollega, med henblik på at sikre en så optimal kommunikation og forbygge misforståelser og fejl. Kursisterne vil opleve at de får en tydeligere kommunikationsstil, og bliver bedre til at målrette informationer til den enkelte. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 Hvilken type er du Alle ansatte på HE Midt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck Tirsdag d. 14. april & Onsdag d. 15. april. Begge dage kl dette er et 2 dages kursus Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Jeg har fået bygget mere på og fået en dybere forståelse for begreberne Jeg har lyst til mere! 15

16 KURSUS NR Enneagram 3 2- dages kursus. Her vil vi gå i dybden med din viden om typerne til kommunikation, motivation, forhandling, teambuilding, identifikation af personprofiler til teamsammensætning, stillingsbesættelse og meget mere. Redskaber til typebestemmelse er et godt udgangspunkt for enhver samtale - både privat og professionelt. Kurset bliver en kombination af oplæg, gruppearbejde og praktisk træning i genkendelse af typerne. Kurset forudsætter at man har deltaget på Enneagram 1 og 2 Tværfagligt Maks. 30 Underviser Anne Marie Piepenbrinck. Tirsdag d. 02. juni & Onsdag d. 03. juni Begge dage kl dette er et 2- dages kursus. Sted Mødelokale , Toldbodgade 12. Udtalelser fra kursister: Samler forløbet og giver en helhed af det man har lært. Giver lyst til at forstå andre menneskers handlinger. 16 EFTERUDDANNELSESUDVALGET Hospitalsenhed Midt

17 KURSUS NR Excel regneark - Libre Office Calc Grundkursus for nybegyndere i anvendelsen af regnearket Excel. Excel benyttes til behandling af tal eller til opstilling af lister. Mange anvender også Excel til at lave en simpel års kalender eller en skabelon for virksomhedsdokumenter som f.eks. en faktura. Kurset henvender sig til begyndere. Målet er at kursisterne inden undervisningen er omme har fået kendskab til og behersker de grundlæggende funktioner i Excel. Det er et kursus, som gerne skal give lysten til at kaste sig ud i at benytte Excel. Alle ansatte på HE Midt Underviser Lars Helbo / Sted Tirsdag d. 24. feb Kl IT- lokale Demo B- Regionshospitalet Viborg Maks. 9 / Sted Tirsdag d. 21. april Kl IT- lokalet Vibevej 8- Regionshospitalet Silkeborg Maks. 12 Udtalelser fra kursister: Jeg fik en grund forståelse af Excel. Kurset giver mod til at kaste sig ud i at bruge Excel 17

18 KURSUS NR Forandringskompetence hvad og hvordan? Forandringskompetence hvad er det og hvordan kan forandringskompetence udvikles? Undervisningen tager overordnet udgangspunkt i Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje. Særligt tages afsæt i kompetenceprofilen for forandringskompetence. Kursusdagen vil være en blanding af oplæg og øvelser. Formålet er at gøre dig klogere på begrebet forandringskompetence, din egen forandringskompetence og mulighederne for bl.a. ved MUS, at indgå i en konkret dialog om din forandringskompetence, og hvordan denne kan udfordres og udvikles. : Tværfagligt Max. 20 Underviser: Kasper Lorentzen, erhvervspsykolog : Tirsdag d. 12. maj kl Sted: Mødelokale 304, Toldbodgade

19 KURSUS NR Mindfulness Mindfulness dukker op alle steder for tiden og det er ikke uden grund. Det er enkelt og effektivt. Mindfulness er dels en livsanskuelse og dels praktiske øvelser. Der vil på kurset blive lagt vægt på at give deltagerne en oplevelse af de mest anvendte teknikker, som er udviklet af Jon Kabat-Zinn. Han har udviklet programmer, der forskningsmæssigt viser, at mindfulness kan forebygge og bruges som supplement i behandlingen af: Stress Angst Nedtrykthed/depression Kroniske smerter Negative tankemønstre, bekymringer og vaner Med mindfulness kan man lære at agere, reagere og navigere på en mere hensigtsmæssig og bevidst måde i forhold til os selv og andre samt øge vores livskvalitet. Medbring yogamåtte (liggeunderlag) og tæppe. Løstsiddende tøj, som du kan lave lettere fysiske øvelser i. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged / Sted Tirsdag d. 27. jan. Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. / Sted Tirsdag d. 14. april Kl Mødelokale 312, Toldbodgade 12 - Viborg. - dette er et 1- dages kursus. Udtalelser fra kursister: Det var et rigtigt godt kursus, der gav mulighed for megen refleksion. Kurset kan anbefales ledere og kolleger. 19

20 KURSUS NR Individuelle styrker og trivsel -positiv psykologi De fleste mennesker har efterhånden stødt på begrebet positiv psykologi, men hvad er det egentligt for noget? Vi vil arbejde med begreber som bl.a. flow, mindfulness samt styrker og trivsel. Hvor kan vi anvende disse på vores arbejde og privat. Vi kommer også til at kigge med kritiske øjne på positiv psykologi, hvad er fup og hvad er der evidens for? Er positiv psykologi en happy go lycky videnskab? Skal vi være glade og smile hele tiden? Må man kun udtale sig positivt? Skal alt negativt fornægtes/fortrænges? Disse spørgsmål og mange flere vil vi i fællesskab forsøge at blive klogere på. Der vil være forskellige øvelser samt gruppearbejde på dagen. Alle ansatte på HE Midt Maks. 12 Underviser Anæstesisygeplejerske / Mindfulnessinstrukør Anette Ladefoged Tirsdag d. 17. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver et indblik og en forståelse for hvordan man kan bruge positiv psykologi i hverdagen 20

21 KURSUS NR Kommunikation ved kortvarige kontakter De kortvarige kontakter med patienter og pårørende stiller særlige krav til medarbejdernes evne til at kommunikere. Man har ikke mulighed for at gøre noget om eller finde ud af evt. misforståelser, og det kræver, at man i endnu højere grad end normalt er opmærksom på, hvad samtalens formål er og at få skabt en god kontakt meget hurtigt. Kurset har fokus på praksis og det anvendelsesorienterede. Reglerne for effektiv og god kommunikation gælder også ved kortvarige kontakter, men derudover vil vi også komme ind på følgende emner: Påvirkningsmodellen Spørgsmålstyper og at stille de rigtige spørgsmål i situationen Gensvarsmodeller Aktiv lytning at lytte på forskellige niveauer Professionelt nærvær engagement, empati, distance Egen tilstands betydning for kommunikationen IDA Indledning, Dialog, Afslutning Betydningen af at skabe en ramme for samtalen Indvendingshåndtering om at møde modstand eller kritik Med ordene skaber man virkeligheden hvilke ord og vendinger kan indgå i de korte patientkontakter Følelsesmæssig intelligens Alle ansatte på HE Midt Maks. 20 Underviser Anni Kirk, konsulent og coach Tirsdag d. 24. marts Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg Udtalelser fra kursister: Giver konkrete redskaber til hverdagen Styrker mig til at varetage de opgaver der bliver stillet på det moderne hospital 21

22 KURSUS NR Grundfundament i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 1 Afføringsproblemer - hvad og størrelse af problemet Hvad gør det ved et menneskes trivsel? Det hele menneske. Fokuspunkter i tarmfunktionens anatomi og fysiologi Defækationens anatomi og fysiologi. Erkendelse og identifikation af hvad er problemet? -Obstipation, diare eller fæcesinkontinens Regula. Initiativpligten. Forhistorie - tarmanamnesen Analyse model - de 9 faktorer, der påvirker tarmfunktionen, herunder årsager til obstipation, diare og afføringsinkontinens Registrering af tarmfunktionens reaktionsmønster, afføringsskema og dagbogen for udskillelse af fæces. Muligheder for regulering/behandling ved obstipation, diare og fæcesinkontinens og evaluering: Farmakologiske metoder: valg, virkning, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter for laksantia og stoppemidler udtømning ved massiv obstipation Livsstil og andre metoder: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler propper, bleer m.m. Lægelige medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder Alle ansatte på HE Midt - forudsætter, at man også deltager på modul 2. 22

23 KURSUS NR Maks. 25 Underviser specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen Onsdag d. 25. marts kl Sted Mødelokale , Toldbodgade

24 KURSUS NR Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og fæcesinkontinens - modul 2 En dag, hvor vi kun arbejder med behandling/regulering, så vi kommer dybt ned i valg af behandlings/regulerings muligheder og med gennemgang af cases fra kursister i plenum. VAS-Regula så er vi klar. Regulering/ behandling med laksantia og obstipantes og fortykkende midler: Typer laksantia, virkning og indikationer ved valg af de forskellige typer laksantia Typer stoppemidler, virkning og indikationer ved valg af forskellige typer stoppemidler Tarmflora Dosering, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter. Udtømning ved massiv obstipation. 2 faser. Principper for laksantia/ stoppemidler behandling Valg af livsstils ændringer og andre metoder ved de hyppigste former for fæcesproblemer: væske og kost motion, colonmassage og el-stimulering siddestilling ved defækation genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning skylning med vandlavement digital stimulation og udtømning rectalt hjælpemidler: propper, bleer m.m. Registering og dataindsamling: Afføringsskema og dagbog Vejledende retningslinjer: Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste obstipations og fæcesinkontinens former. Vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste diare og fæcesinkontinens former. Behandlingsprincipper Initiativpligt og compliance Evidens Ordinations ret og krav 24

25 KURSUS NR Cases analyse sikre overblik, analyse model analyse - behandlings og reguleringsplan. Hvordan? analyse af cases ud fra de ni faktorer set fra tom tarm - fsen hjerneskadet - falkoholisk skadet tarm - fdemensramte - falsk afføringsinkontinens Alle ansatte på HE Midt Modul 2 forsætter, at kursisterne har været på modul 1 Maks. 20 Underviser Specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen. Torsdag d. 09. april kl Sted Mødelokale 304, Toldbodgade

26 KURSUS NR Sundhedsret Kurset omhandler følgende emner: Sundhedspersoners tavshedspligt Videregivelse af helbedsoplysninger både internt og eksternt Indhentning af helbredsoplysninger ifm. behandling Aktindsigt Klager til Patientombuddet og hospitalsledelsen Erstatning til patienter for behandlingsskader Alle ansatte på HE Midt, men kurset henvender sig primært til sundhedspersoner og lægesekretærer Maks. 25 Underviser Gitte Sejersen og Susanne Gade Clausen fra Juridisk Funktion, Administrationen Torsdag den 28. maj 2014 fra kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 26

27 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 25 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 27

28 KURSUS NR Aftenforedrag med Anders Seneca Kend din Kerneopgave Foredraget præsenterer en ny og konkret tilgang til at arbejde med kerneopgave, innovation og trivsel på arbejdspladsen. Har vi fokus på at have det godt eller på at gøre det godt? Trivsel på arbejdspladsen må ikke være målet i sig selv, men derimod et middel til at lykkes med kerneopgaven. Det forudsætter at vi ved, hvornår vi lykkes? Kender vi vores kerneopgave og er den fælles? Hvordan sikrer vi, at vi bruger energien på det væsentlige? Frem for at vi bruger energien på at drømme og tænke ud af boksen, giver foredraget dig indblik i, hvordan vi kan rette blikket ind i boksen og gøre arbejdsdagen endnu mere meningsfuld. Foredraget giver konkret inspiration til hvordan man som medarbejder og leder kan styrke arbejdet med kerneopgaven, skabe forudsætningerne for innovation - og gøre en endnu større forskel i hverdagen. Med afsæt i bogen Kend din Kerneopgave og erfaringer fra talrige udviklingsprocesser i mangeartede organisationer, giver foredraget konkret motivation og inspiration til, hvordan man på arbejdspladsen kan udfordre ro, regler og regneark effektfuldt - og trives samtidig. og antal deltagere Aftenforedrag er for alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 28. maj Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 28

29 KURSUS NR Aftenforedrag med Tommy Krabbe Social kapital - Gør det usynlige synligt med social kapital Vores hverdag er i højere grad styret af usynlige end synlige processer. Begreber som tillid, retfærdighed, kommunikation og samarbejde er afgørende for virksomhedens succes og den enkeltes trivsel. Alligevel er det oftest deres modsætninger vi taler mest om. For mistillid, konflikter og dårlige resultater bliver altid synlige. Når de positive elementer kommer ud af skyggen, følger der meget mere med fra det psykiske arbejdsmiljøs godtepose. Social kapital tager udgangspunkt i, hvordan vi er indrettet som mennesker, og hvordan vi kun kan løse virksomhedens kerneopgave, når vi arbejder sammen. Der er ikke tale om standardløsninger. Hver offentlig eller privat virksomhed skal arbejde med social kapital på en måde, der passer til medarbejderne. Og der er gode grunde til at gøre det: Virksomheder med høj social kapital scorer højt på både trivsel og resultater. Det kræver dog, at alle er med fra begyndelsen, og her er et humoristisk og medrivende foredrag eller en workshop til den optimale kickstart. og antal deltagere Alle ansatte på HE Midt Maks. 80 Torsdag d. 12. marts Kl Sted Mødelokale 21/22, Regionshospitalet Viborg. ( Obs. Stedet bliver måske ændret, så tjek tilmeldingssiden op til dagen.) 29

30 KURSUS NR Samarbejde med og inddragelse af pårørende og deres ressourcer I mange patientforløb er de pårørende med på sidelinjen. Ofte er de en støtte, mens de andre gange er med til at gøre forløbet mere kompliceret. Hvordan tackler man som sundhedsprofessionel bedst samarbejdet med de pårørende, således at man udnytter de ressourcer, de har på bedst mulig vis? Denne dag vil bearbejde følgende spørgsmål: Hvorfor inddrage de pårørende? Hvilke reaktioner kan man forvente fra de pårørendes side? Hvilke dynamikker ses ofte mellem patient og pårørende? Hvordan kan man tackle disse reaktioner? Hvordan kan man hjælpe de pårørende til at være den bedste støtte for patienten? Dagen vil bestå af fagligt oplæg med baggrund i forskning og praktiske erfaringer blandet med forskellige øvelser for deltagerne. Der vil være plads til debat af de forskellige oplæg. Alle ansatte på HE Midt Maks. 24 Underviser Autoriseret psykolog Sara Holmelund Molsen Onsdag d. 29. april Kl Sted Mødelokale Toldbodgade 12 - Viborg 30

31 Læringscenter Midt Kurser forår 2015 De efterfølgende kurser er i Læringscenter Midt s regi. Det er kurser, som ikke er omfattet af det interne kursusudvalg eller HMU. Vi tilbyder i løbet af foråret 2015 igen en række kurser og aktiviteter for medarbejdere og studerende, som bidrager til den fortsatte udvikling af faglige kompetencer for medarbejdere og studerende omkring kliniske færdigheder. Ligeledes tilbydes der kurser, som understøtter den pligt, medarbejdere har til jævnlig ajourføring af faglige færdigheder. Jævnfør retningslinjer under DDKM. Kort om Læringscenter Midt Læringscenter Midt er det sted på hospitalet, hvor du som medarbejder eller studerende og elev kan sætte fokus på din egen læring og faglig udvikling. I Læringscenter Midt tilbyder vi færdighedstræning, simulationstræning, som bidrager til praktiske færdigheder, og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt. Lokaliteter i Læringscenter Midt: Sengestue 1 med 4 senge Undervisning 1, plads til 30, PC + projektor Sengestue 2 med 2 x 2 senge Undervisning 2, plads til 14, PC + projektor Medicinrum Undervisning 3, plads til 12, PC + projektor Studiemiljø til drøftelser, afslapning, læsning Studierum med 6 PC arbejdspladser, whiteboard, konferencebord Tekøkken Hvis andet ikke fremgår under kurserne, så afholdes læringscenter Midt s kurser i undervisning 1 og sengestue 1. Hvis andet ikke fremgår under kurserne, foretages tilmelding på samme vis som øvrige kurser. Faciliteter og booking Læringscenter Midt er på etage 0 i den gamle funktionærbolig, Bygning 7, indgangen er Toldbodgade 14, Viborg. Der kan bruges k-nøgle for at komme ind. Kontakt til Læringscenter Midt: Uddannelsesmedarbejder Laila Andersen T: E: 31

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag

Kurser og foredrag. Få del i den nyeste viden med Falck Healthcares kompetenceudviklende kurser og foredrag Kurser og foredrag Få del i den nyeste viden sfortegnelse 1 Din sunde fremtid fra intention til handling 2 Praktisk sundhed i din hverdag 3 Spis og sov dig i balance 4 Vejen til mere energi og overskud

Læs mere

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner :

Kursuskatalog 2014. Efteruddannelse fra CRECEA A/S. Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog 2014 Efteruddannelse fra CRECEA A/S Kurserne tilbydes i et samarbejde mellem CRECEA og de fynske kommuner : Kursuskatalog I et samarbejde mellem de fynske kommuner og CRECEA tilbydes her

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere