Årsrapport Maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014-2015 Maj 2015"

Transkript

1 Årsrapport Maj 2015

2 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske skole Fhv. rektor Steen Hoffmann Lektor Keld Nielsen, Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet Rektor Torben Poulsen, Aalborghus Gymnasium Rektor Mads Peter Villadsen, Rosborg Gymnasium Projektgruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, projektleder Lektor Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Lektor Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole Lektor Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium Lektor Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium Forord Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor. DASG blev etableret i foråret 2006 med økonomisk støtte fra Lundbeckfonden. Interessen for at deltage var overvældende, men af såvel økonomiske som organisatoriske grunde så projektledelsen sig nødsaget til at begrænse antallet af deltagere det første år til 25 skoler. Bevillingen fra Lundbeckfonden ophørte med udgangen af 2009, og på det tidspunkt var antallet af deltagende skoler udvidet til 39. Styregruppen besluttede i foråret 2010 at indbyde alle almene og tekniske gymnasieskoler til at være med i Danske Science Gymnasier fra og med skoleåret Denne rapport beskriver aktiviteterne i skoleåret , som er netværkets niende år. Carl P. Knudsen

3 Projektledelsens rapport for Danske Science Gymnasier har i dag 89 almene og tekniske gymnasier fra hele landet som medlemmer 1. Netværkets hovedaktivitet i skoleåret har været udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation i naturvidenskab Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Desuden er der gennemført to pilotprojekter: Computerbaseret matematikundervisning i samarbejde med Center for Computerbaseret Matematikundervisning, Københavns Universitet Det eksperimentelle arbejde hvordan øger vi elevernes læring? - i samarbejde med en række gymnasier i Aarhusområdet Endelig har DASG arrangeret to skolebaserede kurser i brugen af Moodle: Moodle/JiTT for alle på Nyborg Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium Det samlede deltagerantal har været ca Lundbeckfonden har støttet projekt Grøn teknologi med et betydeligt beløb til projektledelse og undervisningsmaterialer. Styregruppen har holdt 3 møder i løbet af året. Hovedopgaverne har været: Samarbejde med andre aktører og projekter Nye udviklingsprojekter Netværkets fremtid Styregruppen har taget initiativ til at kortlægge mulighederne for et fremtidigt samarbejde med de fagligt pædagogiske miljøer på landets universiteter. Projektgruppen har holdt 5 møder i løbet af året. En væsentlig del af aktiviteten er foregået inden for de enkelte udviklingsprojekter. Hovedopgaverne har været: Gennemførelse af kursusprogram Opsamling, bearbejdning og formidling af resultater Evaluering Planlægning af næste års kursusprogram Der er gennemført et omfattende kursus- og mødeprogram for deltagerne i løbet af året 2. 1 Se listen i Bilag 1 2 Se projektets hjemmeside 3

4 DASG har i samarbejde med Matematiklærerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse om brug af it i matematik i gymnasiet. Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, som blev præsenteret på konferencen Fremtidens Matematik, der blev afholdt den 12. marts 2015 i Pompeji-salen på Carlsberg Akademi. Konferencen, der havde samlet 100 deltagere fra den gymnasiale sektor, indeholdt derudover en række oplæg om it's rolle og muligheder i matematikundervisningen. Programmet var tilrettelagt i samarbejde med fagkonsulenterne i matematik. I skoleåret udbydes udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Matematik, it og fagdidaktik Innovation i naturvidenskab Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Der startes tre skolebaserede pilotprojekter: Det eksperimentelle arbejde hvordan øger vi elevernes læring? et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med VIA UC og en række science gymnasier i Midtjylland. Biologi og matematik i studieretningsforløbet et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med LSUL/SDU og en række science gymnasier på Fyn og i Trekantsområdet Computerstøttet matematikundervisning et skolebaseret udviklingsforløb i samarbejde med CMU/KU og en række science gymnasier i Hovedstadsområdet Desuden tilbyder DASG at arrangere skolebaserede kurser i brugen af Moodle: Moodle/JiTT for alle Sammenfattende har DASG en betydelig synlighed i undervisningsverdenen, interessen for at deltage i netværket er stor, og udviklingsprojekterne forløber tilfredsstillende. Projektledelsen har således grund til at se tilbage på aktiviteten i det forløbne år med tilfredshed. Carl P. Knudsen 4

5 Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Ud over at projektet skulle styrke kendskabet til den nyeste forskning inden for grøn teknologi var et vigtigt formål at styrke IBSE, dvs. Inquiry Based Science Education, i de naturvidenskabelige fag. Der er blevet lagt vægt på at benytte den undersøgelsesbaserede tilgang som en vigtig del af de forløb, der udvikles til eleverne. De naturvidenskabelige fag har en lang tradition for at arbejde undersøgelsesbaseret, men i de undervisningsforløb, der lægges op til her, vil der være en mere åben tilgang til de undersøgelser, der skal udvikles. Til hjælp til afklaringen af IBSE-tilgangen var der etableret et samarbejde med IND (Institut for Naturvidenskabelig Didaktik) på Københavns Universitet. Claus Jessen, tilknyttet IND, har således været inde over udviklingsprojektet dels med oplæg om IBSE og dels som supervisor for på de forskellige gruppers projekter. Der har i år deltaget 18 lærere fra i 8 forskellige stx skoler. Deltagerne fordelte sig på 6 nogenlunde lige store grupper, der hver valgte et bestemt område inden for grøn teknologi, som der skulle udvikles undervisningsforløb og materialer til. Derudover har to af grupperne valgt at arbejde målrettet videre med udviklingen af hæfter omkring emnerne Vindenergi og Geotermi. I skrivende stund er de forskellige grupper i gang med at udarbejde materialer. Materialerne vil blive tilgængelige på DASG s Skolekom-portal og efterfølgende på DASG s hjemmeside. Der er blevet afholdt to arbejdsdøgn - et i efteråret og et i foråret I løbet af de to første arbejdsdage blev didaktikken omkring IBSE afklaret og de forskellige undergrupper påbegyndte arbejdet med deres valgte energikilde. Forskere gav den samlede deltagergruppe indblik i geotermi og solenergi. De sidste to arbejdsdage startede med en heldagstur til det geotermiske anlæg på Amager, samt til Svebølle Fjernvarmecentral, der bl.a. har etableret og netop udvidet deres solfangeranlæg. Den sidste arbejdsdag blev benyttet til at komme et godt stykke videre i processen med at udvikle undervisningsmaterialer Evalueringen viser, at det har været et givende projekt med meget kompetente oplægsholdere og en meget givende ekskursion. På den baggrund vil der også i det kommende skoleår blive udbudt et udviklingsprojekt omkring Grøn Teknologi. Birgit Sandermann Justesen 5

6 Matematik, it og fagdidaktik Skoleåret 14/15 blev udviklingsprojektet Matematik, it og fagdidaktik gentaget og igen evalueret rigtig positivt. De fysiske rammer for de 22 deltagere var igen Brogården, og arbejdsseminarerne var to dage i november og to dage i april. På arbejdsseminarerne var et af hovedemnerne eksperimentel matematik med it. I denne forbindelse holdt Rune Johansen fra KU to inspirerende oplæg, hvor vi bla. udforskede nye muligheder for eksperimentelle undersøgelser af funktioner i Maple. I forlængelse af dette viste Steen Markvorsen fra DTU muligheder for eksperimenter med geometri i Maple, og en del af matematikken ved 3D printning. For at komplementere rækkefølgen af it værktøjer og de forskellige muligheder, som de giver, viste Gert Schomacker eksperimenter med TI-Nspire, og Frede Dybkjær viste eksperimenter med Geogebra. Claus Jessen holdt oplæg om IBSE i relation til matematik og it, hvilket også gav fine muligheder for at eksperimentere i matematikundervisningen. Da vi i gymnasiet bygger på undervisningen i grundskolen, så gav Klaus Fink eksempler på erfaringer med eksperimenter, som elever kan komme med fra grundskolen. Kursisterne udarbejdede i stor grad materiale, hvor den eksperimentelle metode anvendes fx Explore faciliteten i Maple eller i TI-Nspire til at støtte elevernes begrebsindlæring. Desuden har en del parallelt med dette udviklet selvrettende opgaver, så eleverne kan få evalueret deres begrebsindlæring fra eksperimenterne. Olav Lyndrup Innovation i naturvidenskab Innovation er blevet en del af AT-eksamen og skal dermed have en plads i alle fag. Det er vigtigt, at vi i de naturvidenskabelige fag er med til at vise eleverne, hvordan innovation kan inddrages og udfoldes i en naturvidenskabelig sammenhæng. Udviklingsprojektet omfattede to internatkurser af hver to dages varighed. Det første på Birkerød Gymnasium i slutningen af oktober 2014 og det andet på DTU sidst i februar Der deltog 40 lærere fra 20 forskellige gymnasier. Projektet ønsker at ruste gymnasielærere i naturvidenskab til at arbejde med innovation både i deres eget fag og i samarbejde med lærerkolleger i andre fag. Det er udviklet i samarbejde med professor Per Boelskifte og lektor Claus Thorp Hansen, Institut for Mekanisk Teknologi, DTU, der begge er undervisere på DTU s uddannelse Design & Innovation. 6

7 Det overordnede mål er at sætte deltagerne i stand til at igangsætte og styre innovationsprocesser, at sikre det faglige indhold i elevernes innovationsforløb og at sørge for, at eleverne lærer at dokumentere såvel opnåede resultater som selve innovationsprocessen. Indhold: Innovationsbegrebet og innovative kompetencer. Kreative metoder, bl.a. brainstorm og de Bono s tænkehatte. Systematiske idemetoder, bl.a. morfologi og variationsmetoder. Vurdering af opnåede innovationsresultater og proces: vurderingsskemaer. Udviklingsprojektet bestod af to kursusdele hver på to sammenhængende dage samt i den mellemliggende periode et projekt med udvikling af innovationsforløb i egen undervisning. I hver kursusdel var der korte oplæg, øvelser i idegenerering, øvelser i enkeltfaglig innovation og flerfaglig innovation. Kursusdeltagerne gav meget positive tilbagemeldinger. I evalueringen blev deltagerne bl.a. bedt om at nævne de tre vigtigste ting de havde fået ud af kurset. En deltager skriver: At innovation er en proces, der kan systematiseres (og læres). At innovation også kan være de små inkrementelle forandringer det behøver ikke at være en revolution. At gymnasieskolen skal i gang med at udvikle elevernes innovative kompetencer. En anden lærer nævner som de tre vigtigste ting: Begrebsapparat om innovation. Konkrete værktøjer/aktiviteter om innovation. Fokus på styring og faglighed i den innovative proces det kommer ikke af sig selv. DTU og DASG har indgået et partnerskab, hvor det er aftalt, at kurset gentages i alt tre gange. Udviklingsprojektet er således også udbudt i skoleåret Jakob Schiødt og Niels Erik Wegge Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen En vigtig del af undervisningen i bioteknologi og de fleste andre fag i stx og htx er at vise fagets brug uden for undervisningsverdenen ved eksempelvis at skabe kontakter til virksomheder og give lærere og elever bedre indsigt i den forskning og forsøg, der udføres på en virksomhed. Fra indbydelsen: Målet med projektet er at afprøve og færdiggøre undervisningsmateriale til eksperimentel bioteknologi og ruste lærerne, så de kan give eleverne et indtryk af, hvad der foregår i en 7

8 forskningsbaseret bioteknologi-virksomhed. Undervisningsmaterialet skal dække ca timers undervisning. Samarbejde med Chr. Hansen er en integreret del af projektet. Der blev i september afholdt to én-dages lærerkurser hos Chr. Hansen i Hørsholm. Der deltog i alt 19 lærere på kurset. På kurserne blev der fremstillet yoghurt med forskellige bakteriestammer og ved hjælp af dataopsamling blev processerne fulgt. Desuden blev der afprøvet forskellige sterilteknikker som agarstøbning, udpladning mm. Ansatte fra Chr. Hansen orienterede om firmaets forskningsområde og produktudviklingen. Efterfølgende har Chr Hansens været villige til at levere kulturer til de undervisere, der benytter forsøgene i undervisningen. Desuden har Kim Sørensen fra Chr. Hansen været i kontakt med flere deltagere. Materialet, som består af materiale fra foredragene, forsøgsvejledningen og andet relevant, er uploadet på Skolekom-konferencen og vil senere blive overført til DASG s hjemmeside for derigennem at videndele mest muligt. Evalueringen viser, at man er meget glad for at få den direkte kontakt med så vigtig en bioteknologisk virksomhed, og på den baggrund vil der også i det kommende skoleår blive to kursusdage på Chr. Hansens Laboratorier med et program tilsvarende dette års. Birgit Sandermann Justesen Computerbaseret matematikundervisning - et pilotprojekt I skoleåret 14/15 startede udviklingssamarbejdet mellem CMU og DASG om it baseret matematikundervisning. Starten var spæd i forhold til antal af deltagere, men i forhold til udvikling af materialer og forløb så viste samarbejdet sin styrke, da CMU bla. via dette samarbejde fik opfyldt sin portefølje. 5 personer udviklede materialer og forløb sammen med coaches fra CMU, og den organisatoriske ramme var blandt andet 5 dage i efteråret og foråret. De faglige rammer var meget frie, da det var den enkelte kursusdeltager, der definerede projektet. Den tilknyttede coach gav derefter it-mæssige og fagdidaktiske indspark i forhold til valget af projekt. Materialerne og forløbene var derfor af meget forskellig karakter, og materialerne kan både findes på hjemmesiden for DASG og hjemmesiden for CMU. Olav Lyndrup 8

9 Det eksperimentelle arbejde hvordan øger vi elevernes læring? - et skolebaseret pilotprojekt SUN-projektet (Skolebaseret Udvikling af Naturfagsundervisning) startede i september 2014 og afsluttedes medio maj. Seks faglige grupper (24 deltagere) fra fire gymnasier har alle gennemført udviklingsforløb, hvor de har udviklet konkrete aspekter af eksperimentelt arbejde i overensstemmelse med lokale behov. Dette er sket gennem fælles workshops og arbejde i undersøgende fagteams på de enkelte skoler. Det har været et væsentligt mål for projektet at introducere en model for undersøgende fagteams og etablere den som en måde at bedrive professionel skolebaseret udvikling på. DASG har med dette projekt villet undersøge, hvorledes der kan tilrettelægges regional kompetenceudvikling i et samarbejde med det regionale universitets fagdidaktikere og gymnasier i området, som tilgodeser ønsker fra gymnasier såvel som lærere i de relevante faggrupper. Grundlæggende adskiller SUN sig fra traditionel efteruddannelse SUN-projektet kombinerer en række elementer, som iflg. international forskning i professionsudvikling er essentielle, hvis læreres efteruddannelse skal føre til varige ændringer i deres undervisning. Aktiv inddragelse af deltagerne i en gruppe, der selv formulerer arbejdstemaer og - spørgsmål og selv (i samarbejde med den tilknyttede fagdidaktiker) sætter mål for deres del af projektet. En lang tidshorisont med tid til at prøve ting af i praksis og reflektere i fællesskab over resultater og aftale korrektioner. Systematisk input fra nyere didaktisk forskning, dels som indlæg på fællesmøder, dels som spørgsmål og dialog i de enkelte lærergrupper. Meget tæt relation mellem teoretiske input og deltagernes hverdag: praksis informeres af teori teori forbliver ikke blot teori. En cyklisk model for hvordan en lærergruppe kan arbejde med egen udvikling. Målsætning på elevniveau planlægning implementering evaluering-refleksion ny målsætning En stram struktur på forløbet hvor selvstændigt arbejde i lærergruppen veksler med møder med Lars Brian Krogh og (tre) fælles eftermiddage, hvor alle deltagere samles. Hvordan mener kursisterne (uddrag) (De følgende citater stammer dels fra to online spørgeskemaer (i SurveyXact), dels fra referat af en fælles diskussion på deltagermødet i SUN den 16. april). Hvad er godt ved det nuværende forløb? At man får tid til at udvikle et nyt projekt sammen - de ting vi ikke har tid til daglig. Og vi får mere ud af hinanden som kolleger i kraft af det øgede samarbejde. 9

10 Systematisk input fra nyere didaktisk forskning, dels som indlæg på fællesmøder, dels som spørgsmål og dialog i de enkelte lærergrupper. Meget tæt relation mellem teoretiske input og deltagernes hverdag: praksis informeres af teori teori forbliver ikke blot teori. Vil du selv gerne deltage i et lignende DASG forløb? Det kan være at videreudvikle på vores projekt fra i år fx ved at lave en progressionsplan og flere mulige evalueringsformer. Kan du anbefale denne form for efteruddannelsesaktivitet til dine fagkolleger? Det kan jeg. Det er en god måde at kvalificere det eksperimentelle arbejde. Ja. Det øger faggruppesamarbejdet. Og jeg synes vi har haft et højt udbytte. JA! Her er endeligt et forum, hvor man får et kvalificeret didaktisk modspil. SUN-projektet videreføres i og får indflydelse på udviklingen af tilsvarende regionale projekter. SUN-projektet er tilrettelagt af Lars Brian Krogh, VIA, Keld Nielsen, CSE, AU og Steen Hoffmann Steen Hoffmann Moodle/JiTT for alle Der har i skoleåret været gennemført to skolebaserede Moodle-kurser på hhv. Nyborg Gymnasium og Tornbjerg Gymnasium. Kurserne var af tre dages varighed med i alt 27 deltagere, der underviser i matematik eller naturvidenskab. På den ene skole var der både begyndere og fortsættere fra tidligere afholdte Moodle-kurser, mens den anden skole var begyndere. Kurserne blev gennemført som en blanding af workshop og refleksion over anvendelsen af platformen i egen undervisning. I kurset var hovedvægten lagt på arbejdet med de forskellige quiztyper i Moodle, mens de øvrige faciliteter blev introduceret for at vise platformens andre muligheder for elevaktiverende undervisning og samarbejde. Begge skoler har hostet deres Moodle-server hos itc-fyn og er meget tilfredse med samarbejdet. Merete Johansen 10

11 Fremtidens matematik - en konference CAS-værktøjerne er blevet veletablerede i den daglige undervisning. Langt størstedelen af vore elever anvender computerbaserede CAS-værktøjer med samme sikkerhed, som de anvender Officepakken, og de integrerer flere programmer i deres daglige arbejde. Det er tid til at overveje, hvilke udviklingsmuligheder værktøjerne kan give tilrettelæggelsen af undervisningen. Hvordan får vi udnyttet de mange muligheder for større dybde i elevernes matematikforståelse, som værktøjerne giver? Er faget i fundamental forandring, eller giver CAS-værktøjerne faget en ny dimension? For at kortlægge, hvad der reelt foregår i dagens gymnasiale matematikundervisning, har DASG og Matematiklærerforeningen nedsat en arbejdsgruppe, som har gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens resultater er samlet i en rapport, som blev præsenteret på konferencen Fremtidens Matematik, der blev afholdt den 12. marts 2015 i Pompeji-salen på Carlsberg Akademi. Konferencen, der havde samlet 100 deltagere fra den gymnasiale sektor, indeholdt derudover en række oplæg om it's rolle og muligheder i matematikundervisningen. Programmet var tilrettelagt i samarbejde med fagkonsulenterne i matematik. På Matematiklærerforeningens hjemmeside (se ) kan man finde samtlige oplæg. Carl P. Knudsen 11

12 Danske Science Gymnasier BILAG 1 Region Hovedstaden Allerød Gymnasium Aurehøj Gymnasium Ballerup Tekniske Gymnasium Birkerød Gymnasium Bornholms Gymnasium Christianshavns Gymnasium Espergærde Gymnasium Falkonergårdens Gymnasium Frederiksberg Gymnasium Frederiksberg Tekniske Gymnasium Frederikssund Gymnasium Gefion Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Gladsaxe Gymnasium Helsingør Gymnasium Herlev Gymnasium Ishøj Tekniske Gymnasium Københavns VUC Lyngby Tekniske Gymnasium Nordsjælland Tekniske Gymnasium Nærum Gymnasium Nørre Gymnasium Ordrup Gymnasium Rungsted Gymnasium Rysensteen Gymnasium Rødovre Gymnasium Virum Gymnasium Zahles Gymnasium Øregård Gymnasium Region Sjælland Greve Gymnasium Himmelev Gymnasium Kalundborg Gymnasium Køge Gymnasium Midtsjællands Gymnasieskoler Nykøbing Katedralskole Næstved Gymnasium Odsherreds Gymnasium Roskilde Gymnasium Roskilde Katedralskole Selandia htx Slagelse Gymnasium Vordingborg Gymnasium Region Syddanmark Alssundgymnasiet Sønderborg EUC Syd htx Fåborg Gymnasium Grindsted Gymnasium Midtfyns Gymnasium Munkensdam Gymnasium Mulernes Legatskole Nordfyns Gymnasium Nyborg Gymnasium Odense Katedralskole Rosborg Gymnasium Rødkilde Gymnasium Sct. Knuds Gymnasium Svendborg Gymnasium Syddansk Erhvervsskole Tornbjerg Gymnasium Region Midtjylland Egå Gymnasium Favrskov Gymnasium Grenå Gymnasium Grenå Tekniske Gymnasium Herning Gymnasium Holstebro Gymnasium Horsens Statsskole Horsens Gymnasium Langkær Gymnasium Marselisborg Gymnasium Randers HF & VUC Randers Statsskole Risskov Gymnasium Silkeborg Gymnasium Skanderborg Gymnasium Skive Gymnasium Struer Statsgymnasium Tørring Gymnasium Viborg Gymnasium Viborg Katedralskole Viby Gymnasium Aarhus Katedralskole Aarhus Statsgymnasium Aarhus Tekniske Gymnasium Region Nordjylland Brønderslev Gymnasium EUC Nord htx Frederikshavn Gymnasium Mariagerfjord Gymnasium Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium Aars Tekniske Gymnasium 12

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014

Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Til de tilmeldte til kursusforløbet Skoleudvikling I Praksis Kursus 1, marts 2014 Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene

Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Det praktiske og eksperimentelle arbejde i naturfagene Et forsknings- og udviklingsprojekt initieret og støttet af Nordisk Ministerråd og Undervisningsministeriet Slutrapport ved Ole Goldbech og Albert

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet

Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Masteruddannelse i sprogundervisning, lingvistik og it Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland

Projektrapport om Ny skriftlighed. på HF & VUC Nordsjælland 1 på Skoleåret 2011/2012 Med støtte fra Ministeriet for børn og undervisning 2 Indledning I skoleåret 2011/2012 gennemførte i de fire 1. HF-klasser i Hillerød et skriftlighedsprojekt med støtte fra Ministeriet

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Skriftlig beretning 2013

Skriftlig beretning 2013 Skriftlig beretning 2013 Indhold Forord... 3 Foreningen og sekretariatet 2012-2013... 5 Beretning 2013...11 Strategi 2015... 15 Bilag - Oversigt over Rektorforeningens arbejds- og ressourcegrupper i 2013...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere