Udviklingsprojekter 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsprojekter 2013/2014"

Transkript

1 15. april 2013/CPK Udviklingsprojekter 2013/2014 I skoleåret udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning. Fagenes identitet, metoder og vidensformer i de naturvidenskabelige fag og matematik Matematik, IT og fagdidaktik Egne e-bøger og hjemmesider i matematik Kognition matematik og dansk Fra nano til mega nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Autentisk bioteknologi bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Planteforskning besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Deltagelse i udviklingsprojekterne er forbeholdt lærere, som er ansat på et science gymnasium. Man kan som hovedregel kun deltage i ét projekt. Tilmelding af deltagere til de enkelte udviklingsprojekter sker på og skal ske inden 1. juni Tilmeldingen er bindende for skolen. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Deltagelse i udviklingsprojekterne indregnes i lærernes arbejde. Da vidensdeling og vidensopsamling støttes af konferencer på Skolekom, skal skolen sørge for, at alle deltagere har en Skolekom-adresse. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference for hvert udviklingsprojekt. Carl P. Knudsen Grøn teknologi - undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Baggrund og formål Formålet med dette udviklingsprojektprojekt er at styrke en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning gennem at udvikle eksemplariske undervisningsforløb inden for det højaktuelle emne Grøn teknologi. Målet er, at eleverne arbejder med naturvidenskabelige 1

2 problemstillinger i en anvendelsesorienteret sammenhæng, hvor der lægges stor vægt på en undersøgelsesbaseret tilgang. Udviklingsprojektet indeholder to ting en didaktikdel (IBSE) og en faglig del (Grøn teknologi). I den faglige del af kurset vil indgå oplæg fra forskere og folk fra virksomheder samt evt. ekskursioner. Undersøgelsesbaseret undervisning Inquiry-Based Science Education (IBSE) er foreslået som et værktøj til at få flere unge, og herunder især flere piger, i tale i science undervisningen. Begrebet inquiry-based er ikke entydigt defineret, og det er en del af projektet at afklare begrebet nærmere både teoretisk og i forhold til undervisningspraksis i forskellige fag og kontekster. Begrebet er imidlertid bredt og omfatter det, der normalt forstås ved undersøgende arbejdsformer, induktive forløb, projektarbejde og problembaseret læring. Grøn teknologi Det danske samfund står overfor to store udfordringer. For det første skal den menneskeskabte globale opvarmning begrænses. Dette kræver en reduktion i udledningen af drivhusgasser. For det andet vil den globale vækst i de kommende årtier kræve markant større mængder energi. Det vil give knaphed i adgangen til de fossile brændsler, som i dag dækker hovedparten af samfundets energibehov. Klimakommissionen peger i sin rapport på, at der er behov for, at Danmark udvikler et sammenhængende energisystem, der sikrer forbedret energieffektivitet og en stigende andel af vedvarende energi. Projektet planlægges som et antal delprojekter med cases indenfor forskellige teknologiområder. I hvert delprojekt afholdes et internatskursus på 1,5 dag i efteråret og to enkelte kursusdage i løbet af resten af skoleåret. På kurserne ydes faglig og didaktisk støtte til at udvikle undervisningsforløb indenfor det valgte teknologiområde. Delprojekterne tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik ved KU og Center for Scienceuddannelse ved AU. Der samarbejdes med Risø/DTU og Dansk Energi med henblik på at sikre adgang til teknisk/videnskabelig rådgivning vedrørende bæredygtig energi. Desuden etableres kontakt til universiteter og virksomheder i forbindelse med de enkelte undervisningsforløb. Ved tilmeldingen skal deltagerne markere hvilket af de nedenstående teknologiområder, man ønsker at arbejde med: Vindenergi Solenergi Geotermi Bioenergi Placeringen af de to enkeltstående kursusdage vil afhænge af, hvorfra deltagerne kommer. 2

3 Hvem kan deltage Lærere med naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Det vil være en fordel, at lærerne på de enkelte skoler melder sig i grupper på 2 eller 3, som kan være fælles om at udvikle et undervisningsforløb, som evt. kan anvendes i flere fag.. De deltagende lærere forventes at være interesseret i at udvikle undervisningsforløb om bæredygtig teknologi, som didaktisk er forankret i undersøgelsesbaseret undervisning. Da vidensdeling og vidensopsamling støttes af en konference på Skolekom, skal alle deltagere have en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 40 timer i projektet. Projektets tilbud Projektet arrangerer kurserne og etablerer kontakt til universiteter og virksomheder.. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium Niels Erik Wegge, Birkerød Gymnasium Fagenes identitet, metoder og vidensformer i de naturvidenskabelige fag og matematik Baggrund og formål På stx er det en del af de faglige mål, at eleverne skal kunne demonstrere viden om fagets identitet og metoder. På htx indgår videnskab og vidensformer i kernestoffet i Studieområdet, og i de naturvidenskabelige fag skal eleverne have kendskab til naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange. I dette projekt sætter vi fokus på, hvordan disse mål kan integreres i undervisningen. Hvordan videnskabelige processer, diskussioner og dilemmaer kan gøres tydeligere, så de styrker den daglige undervisning og bliver vedkommende og motiverende for eleverne. Udgangspunktet er, at metaviden om fagene kan indgå i den traditionelle faglige undervisning, så den støttes, får mere perspektiv og større sammenhæng. 3

4 Viden fra moderne videnskabsteori og fagdidaktik præsenteres med henblik på direkte anvendelse i undervisningen. Desuden trækkes der kraftigt på inspiration fra den angelsaksiske tradition for at undervise i Nature Of Science (NOS). Projektet tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet. Deltagerne i projektet deltager i et kursusforløb, der består af 2+1 dage: Et introducerende todages kursus med foredrag, diskussioner, praktiske aktiviteter, idé-udvikling og design af et mindre forløb, som kursisten gennemfører inden den tredje kursusdag. Her samles der op og udveksles erfaringer, og der gives en didaktisk oversigt over NOS og emnets status i andre lande. For at sikre, at projektet lægger sig tæt op ad den eksisterende undervisning, indgår planlægning og afprøvning af et praktisk forløb i projektet. Forløbet udvikles i løbet af første kursusgang, gennemføres mellem de to kursusgange og evalueres på sidste kursusdag. I kurset berøres emner som: forståelse af eksperimentelle processer, design af eksperimenter og hvordan man kommer frem til nye videnskabelige resultater åbne eksperimentelle forløb metodebevidsthed, overgang fra data til konklusion betydningen af modeller i feltet mellem praksis og teori - konstruktion, repræsentation, brug og begrænsninger progression i NOS-emner fra 1. til 3. g og deres sammenhæng med den øvrige undervisning diskussioner i klassen om samfundsrelevante problemer med naturvidenskabeligt indhold validitet af viden, videnskabelige kritik, videnskabelig uenighed og videnskabelig usikkerhed diskussioner i klassen om videnskabelighed, sandhed, pseudovidenskab, hvad kan man stole på? elevernes refleksion over egne faglige aktiviteter Hvem kan deltage Lærere, der ønsker at udvikle deres undervisning om fagets identitet og metoder eller videnskab og vidensformer i fagene biologi, bioteknologi, fysik, kemi, matematik, naturgeografi, teknologi, nv, at og so. Da der indgår praktisk arbejde på skolen i forbindelse med projektet, anbefales det, at mindst to lærere fra samme skole deltager. De deltagende lærere forpligter sig til at deltage i kurserne og at indgå i netværk. Alle 4

5 deltagere skal udvikle et undervisningsforløb, der i første omgang stilles til rådighed for de andre deltagere og sidenhen lægges på projektets hjemmeside. Da vidensdeling og vidensopsamling støttes af en konference på Skolekom, skal alle deltagere have en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 40 timer i projektet. Projektets tilbud Projektet arrangerer kurserne og samler undervisningsforløbene til en fælles samling. Deltageren modtager et kursusmateriale, der omfatter Hvad er naturvidenskab? af Helge Kragh (Akademisk Forlag). Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Vibeke Axelsen, Egå Gymnasium Matematik, IT og fagdidaktik Baggrund og formål. Danske Science Gymnasier har siden projektets start haft som fokusområde at gøre kollegerne fortrolige med it-værktøjer og at se på, hvordan disse it-værktøjer ændrer matematikundervisningen. De seneste års kurser har vist, at de fleste lærere nu er godt i gang med at inddrage it-værktøjer, og at der nu er behov for at flytte fokus, således at der fremover skal arbejdes mere målrettet med, hvordan både eksisterende og nye it-værktøjer åbner nye muligheder for at få eleverne til at forstå de matematiske begreber og metoder. Formålet med projektet er, at matematikkolleger mødes og inspirerer hinanden til, hvordan brug af it-værktøjer kan give matematikundervisningen et løft. Det er målet, at der på kurserne skal udarbejdes undervisningsmateriale, hvor netop brugen af it-værktøjer løfter elevernes begrebstilegnelse og udbytte af undervisningen. Der vil være oplæg om it-værktøjer på tablets, digitalisering af den skriftlige eksamen, System Dynamics (SD), det nystartede center CCM og statistik sammen med it. Deltagerne i projektet skal deltage i kurser og møder, hvor man i større eller mindre grupper vil arbejde med at udforme undervisningsmaterialer. Under disse kurser vil der være lejlighed til at afprøve hinandens materialer, og der vil være gode muligheder for fagdidaktiske diskussioner. Følgende spørgsmål kunne være omdrejningspunktet i årets arbejde: 5

6 Hvordan tilrettelægger man undervisningen med it-værktøjer indenfor fx System Dynamics, så eleverne får en bedre begrebsforståelse? SOLO taksonomi og matematikundervisning Hvordan organiseres matematikundervisning med tablets herunder ipads Hvilke perspektiver er der for den skriftlige og den mundtlige eksamen, når itværktøjer er et vilkår Fagdidaktiske erfaringer om it og matematik fra CCM Undervisning i statistik med it Projektet vil have forbindelse til Matematiklærerforeningen og fagdidaktiske miljøer. Hvem kan deltage Projektet henvender sig primært til kolleger, der har lyst til at indgå i diskussioner med andre interesserede kolleger, og som har lyst til at afsætte nogle dage til at udvikle og afprøve undervisningsmaterialer. Det skal understreges, at kurserne hovedsageligt vil være arbejdskurser, så det er vigtigt, at deltagerne gør sig tanker om, hvad de har lyst til og behov for at arbejde med. Der vil være oplæg om SD, tablets, skriftlig eksamen, statistik og CCM. Der kan desuden arrangeres oplæg ud fra deltagernes ønsker. På kurserne er det meget inspirerende, når deltagerne med korte oplæg viser eksempler og ideer fra deres egen undervisning. Projektet henvender sig til matematikundervisere på alle niveauer i de gymnasiale uddannelser. Der er behov for nytænkning af undervisningsmaterialer til såvel C-niveauet som til de højere niveauer. Deltagerne forpligter sig til at deltage i kurserne og til at indgå i netværk. Alle deltagere skal udvikle mindst ét undervisningsmateriale, der i første omgang stilles til rådighed for de andre deltagere og sidenhen lægges på projektets hjemmeside. Desuden forpligter alle deltagere sig til at benytte en Skolekom-konference til kommunikation. Ved årets afslutning afleverer alle deltagere en kort rapport over årets arbejde. Hvis der arrangeres en større fælles evaluering, er man forpligtet til at deltage i denne. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 40 timer i projektet. Projektets tilbud Projektet arrangerer kurserne og samler undervisningsmaterialerne til en fælles samling. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Olav Lyndrup, Nykøbing Katedralskole 6

7 Egne e-bøger og hjemmesider i matematik Baggrund og formål. I de seneste år har mange gymnasieklasser arbejdet med at producere hjemmesider, hele e- bøger eller kapitler til e-bøger. Firmaet InfoGeist har udviklet et koncept, hvor eleverne arbejder med kendte programmer, og hvor materialerne via Dropbox hurtigt bliver tilgængelige i overskueligt layout på en hjemmeside. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for større elevaktivitet og større elevansvar, når elever og lærere i fællesskab producerer e-bøger med tekster, billeder, videoer og links. Projektet foregår i samarbejde med InfoGeist. Tidligt i skoleåret arrangeres et todages internatskursus, hvor deltagerne introduceres til InfoGeist, og hvor der bliver lejlighed til selv at producere en hjemmeside og e-bog. Der vil blive vist eksempler på e-bøger produceret med software fra InfoGeist. Der vil blive vist, hvordan elevernes Word dokumenter automatisk kommer til at fremtræde i ensartet layout. Der vil desuden blive arbejdet med inddragelse af videoer, som eleverne f.eks. har optaget med deres iphone/smartphone, ligesom der skal arbejdes med at inddrage figurer/billeder og links. I løbet af foråret mødes deltagerne igen til et endags kursus og drøfter erfaringer og fremviser resultaterne af årets arbejde. Hvem kan deltage Projektet henvender sig til matematiklærere på alle niveauer i gymnasiet og hf. Deltagerne forpligter sig til at indsende en e-bog. E-bøgerne lægges på DASG s hjemmeside til inspiration for andre. Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at man har en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 40 timer i projektet. Desuden skal skolen betale et gebyr på kr. til InfoGeist for adgang til softwaren. Denne pris dækker op til 10 hold, som skolen kan deltage med i hele skoleåret. Der er således mulighed for, at de deltagende lærere kan vidensdele med kolleger på skolen. Hvis skolen kun ønsker at bruge softwaren på ét hold, er prisen til InfoGeist kr. 7

8 Projektets tilbud Projektet arrangerer kurserne og samler e-bøgerne til en præsentation på hjemmesiden. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium Kognition - matematik og dansk Baggrund og formål Sidste skoleår afprøvede nogle skoler et særligt tilrettelagt projekt, hvor en matematik- og en dansklærer samarbejdede om at planlægge og afprøve et undervisningsforløb om Uendelighed. Erfaringerne fra dette arbejde danner baggrunden for at tilbyde projektet til alle interesserede DASG-skoler. Formålet med projektet er at kvalificere deltagerne til at anvende undervisningsstrategier baseret på kognitionsforskningen som pædagogisk metode i matematik- og danskundervisningen specielt med henblik på at kunne leve op til udfordringer i de gymnasiale uddannelser som følge af reformen. Kognitionsteori er en tværgående teori om hvordan man bærer sig ad med at tænke konkret og abstrakt og som sådan af didaktisk interesse for alle gymnasiets fag. Uendelighedens paradokser er valgt som et eksempel på et tema, der er kognitivt udfordrende for elever og spiller en betydelig rolle i såvel matematik som dansk. Temaet giver adgang til væsentlige karakteristika ved de to fag, samtidigt med at det kan konkretiseres, så det kan anvendes allerede fra 1g, fx i forløb med fokus på lineære sammenhænge i matematik og tekstlæsning i dansk. På kurset gives eksempler på tekster i danskundervisningen, der inddrager uendeligheden, herunder eksempler på tværfaglige tekster, hvis tolkning eksplicit forudsætter kendskab til det matematiske uendelighedsbegreb. Tilsvarende gives eksempler på matematiske aktiviteter, der inddrager og udfordrer uendelighedsbegrebet, herunder eksempler på aktiviteter, der også kaster lys over det religiøse uendelighedsbegreb. Samtidig introduceres til anvendelse af undersøgende arbejdsformer i undervisningsforløbet. På kurset bliver der også kort antydet andre temaer, der kan tages op i tværfaglige samarbejder mellem matematik og dansk, fx de forskellige perioders litteratursyn og matematiksyn, eksempelvis oplysningstiden, romantikken og modernismen. Hvem kan deltage Projektet henvender sig til skoler, hvor en matematiklærer og en dansklærer sammen ønsker at afprøve mulighederne i de særlige undervisningsforløb. Tidligt i skoleåret arrangeres et todages internatskursus, hvor erfaringerne fra sidste år præsenteres, og hvor der er tid og hjælp til at starte planlægningen af årets arbejde. I løbet af 8

9 foråret mødes man igen på et endags kursus, hvor man præsenterer sine forløb og sine erfaringer. Undervisere på kurserne er Bjørn Felsager og Brian Olesen fra Midtsjællands Gymnasieskoler og Peter Kaspersen (danskdidaktiker SDU). Deltagerne forpligter sig til at indsende en beskrivelse af deres undervisningsforløb, som herefter lægges på projektets hjemmeside. Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at man har en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 40 timer i projektet. Projektets tilbud Projektet arrangerer kurserne og samler undervisningsmaterialerne til en fælles samling. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Anne Winther Petersen, Himmelev Gymnasium Fra nano til mega - nanoteknologi i samarbejde med Haldor Topsøe Baggrund og formål Målet med projektet er at give eleverne et indblik i moderne teknologi og give dem et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret virksomhed. Det gør vi ved at udvikle og afprøve web-baserede undervisningsmaterialer til korte undervisningsforløb om nanoteknologi. Undervisningsmaterialet skal dække ca. 10 timers undervisning. Samarbejde med Haldor Topsøe er en integreret del af projektet. Der afholdes et endags lærerkursus d. 30. september 2013 hos Haldor Topsøe. Kurset vil indeholde en introduktion til katalyse og katalysatorer og et kort overblik over firmaets historie og arbejdsområder. Herudover vil kursusdagen indeholde følgende punkter: 1) Skole-virksomhedssamarbejder En præsentation af Topsøes tilgangsvinkel til skole-virksomhedssamarbejder. Hvad er Topsøes tanker bag skole-virksomhedssamarbejder? Hvad forventer vi af skolerne, klasserne og lærerne? Der vil være diskussion af forskellige eksempler på konkrete skolevirksomhedssamarbejder i Topsøe-regi og præsentation af det undervisningsmateriale, som Topsøe og andre har gjort tilgængeligt for skoler og lærere 9

10 2) Katalysatorer i den virkelige verden En ting er nanostrukturer, aktive faser og elektronmikroskoper. Men hvordan ser det ud i den virkelige verden? Hvilke andre, mere megaskopiske overvejelser er afgørende for, at en katalysator fungerer optimalt for en kunde? Hvilke udfordringer støder man på i den virkelige verden? 3) Batterimaterialer et eksempel på Topsøe tænker nye idéer Et af Topsøes nye indsatsområder er batterier. Forskningen omkring batterimaterialer i Topsøe og batteriers rolle i forhold til klima og energi vil blive præsenteret, og ud fra Topsøes forskning i batterier vil der blive præsenteret, hvordan Topsøe tænker og vurderer nye idéer og områder. Til de to sidste punkter vil der foreligge materiale, der kan danne basis for undervisningsforløb. Hvem kan deltage Kemi-, fysik- og bioteknologilærere, De deltagende lærere skal bidrage til at udvikle undervisningsmaterialet ved at supplere dette med egne noter og arbejde med undervisningsmaterialet på egne hold. Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at man har en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca. 700 kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 20 timer i projektet. Erik Pawlik, Rysensteen Gymnasium Autentisk bioteknologi - bioteknologi i samarbejde med Chr. Hansen Baggrund og formål Målet med pilotprojektet er at afprøve og færdiggøre undervisningsmateriale til eksperimentel bioteknologi og ruste lærerne, så de kan give eleverne et indtryk af, hvad der foregår i en forskningsbaseret bioteknologi-virksomhed. Undervisningsmaterialet skal dække ca. 10 timers undervisning. Samarbejde med Chr. Hansen er en integreret del af projektet. Der afholdes endags kursus hos Chr. Hansen i Hørsholm. Kurset gentages 2 gange. Kursusdagene er den 24. og 25. september Kurset har fokus på fremstilling af yoghurt med forskellige bakteriestammer samt at undersøge hvilke parametre, der kan justeres med ved produktions af surmælksprodukter. 10

11 Kurset vil veksle mellem laboratoriearbejde og teori. Chr. Hansen producerer naturlige ingredienser til fødevareindustrien og er med 2300 ansatte førende på alle de områder, hvor firmaet leverer produkter. På kurset vil ansatte fra Chr. Hansen orientere om firmaets forskningsområde og produktudviklingen. Der er en begrænsning på 12 deltagere pr. kursusdag. Hvem kan deltage Lærere som underviser i bioteknologi og biologi. Ved kursusstart foreligger der skitser til undervisningsmateriale i eksperimentel bioteknologi, og under det praktiske laboratoriearbejde skal deltagerne komme med input til undervisningsforløbet og bidrage til at udvikle undervisningsmaterialet, samt efterfølgende arbejde med undervisningsmaterialet på egne hold. Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at man har en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter for lærerne. Kursusafgiften vil blive ca. 700 kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 20 timer i projektet. Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium Planteforskning - besøg hos Bayer CropScience AG i Monheim, Tyskland Baggrund og formål Besøget skal give deltagerne indblik i, hvad der foregår i en forskningsbaseret kemi- og bioteknologi-virksomhed, og samtidig give inspiration til eksperimentelle aktiviteter i undervisningen i biologi, bioteknologi og kemi. Formålet er at fremme interessen for naturvidenskab hos unge mennesker. De deltagende lærere skal være med til at udvikle materiale om plantebeskyttelsesmidler. Bayer CropScience udvikler nye midler, der beskytter planter mod sygdomme, skadedyr og ukrudt, og arbejder med planteforædling og bioteknologiske løsninger, som øger udbyttet af afgrøderne. Forskningscentret ligger i Monheim lige nord for Køln. Med 168 ha er det et af verdens største forskningscentre for plantebeskyttelsesmidler og hele den forskning, der er nødvendig i den forbindelse. Deltagerne besøger en række laboratoriet og institutter og får lejlighed til selv at afprøve eksperimentelle aktiviteter. 11

12 Hvem kan deltage Lærere som underviser i biologi, bioteknologi eller kemi. Der kan deltage i alt 15 gymnasier, og fra hvert gymnasium kan deltage 2 lærere. I forbindelse med det praktiske laboratoriearbejde skal deltagerne bidrage til at udvikle undervisningsmaterialet samt efterfølgende arbejde med undervisningsmaterialet på egne hold. Det er desuden en betingelse for deltagelse i projektet, at man har en Skolekom-adresse. Skolerne betaler kursusafgift og transportudgifter til/fra Københavns Lufthavn (flyrejsen kan starte i lokal lufthavn). Kursusafgiften vil blive ca. 700 kr. Vi forventer, at deltagerne lægger en arbejdsindsats svarende til 20 timer i projektet. Projektets tilbud Kursus på tre dage med afrejse fra Københavns Lufthavn. Kurset vil formentlig blive afholdt i oktober måned. Bayer CropScience afholder udgifterne til flyrejse, fortæring og indkvartering under besøget. Projektet sørger for oprettelse og vedligehold af en Skolekom-konference til kommunikation og erfaringsudveksling. Jakob Schiødt, Nærum Gymnasium 12

Udviklingsprojekter 2015/2016

Udviklingsprojekter 2015/2016 Udviklingsprojekter 2015/2016 I skoleåret 2015-2016 udbyder Danske Science Gymnasier udviklingsprojekterne: Grøn teknologi undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Matematik, it og fagdidaktik Innovation

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015

Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Årsrapport 2014-2015 Maj 2015 Styregruppen Fhv. rektor Carl P. Knudsen, formand Fhv. kontorchef Torben Christoffersen Rektor Eigil Dixen, Egå Gymnasium Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tekniske

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Skriftlighed i gymnasiet

Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i gymnasiet Skriftlighed i dansk, samfundsfag og biologi på A-niveau i det almene gymnasium 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skriftlighed i gymnasiet 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 1. Generelle informationer Projektnavn Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje januar 2014 Ansøgt beløb 1.972.768 Flipped Learning en it-pædagogisk metode til at styrke gymnasie/hf og SOSU-elevers

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner

Konference for matematikvejledere og andre ressourcepersoner for matematikvejledere og andre ressourcepersoner 26. maj 2014 i Odense Congress Center 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til konference for matematikvejledere Forord 3 Undervisningsministeriet Hvorfor konference

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum)

3. Undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser Faglig kompetence Pædagogisk kompetence (pædagogikum) Rapport om videreuddannelse af folkeskolelæ rere til gym nasielæ rere Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse Forord Resumé 1. Indledning Projektbeskrivelse Gruppens bemærkninger til kommissoriet 2. Folkeskolelæreruddannelsen

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen.

Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. I N S T I T U T F O R F I L O S O F I P Æ D A G O G I K & R E L I G I O N S S T U D I E R I F P R Evaluering af arbejdsformer og fagligt samspil i stx, hhx og htx efter gymnasiereformen. Rapport udarbejdet

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

NATURFAG. en udfordring for alle

NATURFAG. en udfordring for alle NATURFAG en udfordring for alle NATURFAG - en udfordring for alle Danmarks Lærerforening, oktober 2007 Omslagsfoto: Kissen Møller Hansen Lay-out: Stig Nielsen Tryk: CenterTryk, Holbæk www.dlf.org ISBN

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere