Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Integrationsrådet"

Transkript

1 Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi, Lone H. Pedersen, Keld Jacobsen, Sakiba Krunesic, Krystyna Kwapinska, Dianna Haydan, Søren Erichsen, Lars R. Schmidt, Marianne Bruun Kristiansen, Yasin Akdenix, Baris Akdeniz, Heidi Bundgaard Fraværende: Referent: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Karen M. Nielsen

2 Integrationsrådet Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Kommunekvoter og økonomi for integrationsflygtninge Status på integrationsområdet Arrangementer Rollemodelkorps i Varde kommune...9 Bilagsliste...10 Underskriftsblad...11 Side 1

3 Integrationsrådet Godkendelse af dagsorden. Dok.nr.: 6890 Sagsid.: 14/14879 Initialer: kamn Åben sag Anbefaling Godkendt. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Godkendt. Side 2

4 Integrationsrådet Gensidig orientering. Dok.nr.: 6887 Sagsid.: 14/14879 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden. Orientering fra øvrige medlemmer. Retsgrundlag Ingen Økonomi Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Søren Erichsen og Asger Helth har haft møde med erhvervschefen omkring iværksættere. Der er planlagt et informationsmøde i Trivselshuset medio marts. Pia Maria Nielsens rolle i Integrationsrådet ændrer sig fra 1. januar 2015, hvor hun kun deltager ad hoc. Side 3

5 Integrationsrådet Kommunekvoter og økonomi for integrationsflygtninge Dok.nr.: 6600 Sagsid.: 12/5236 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Tildelingen af flygtningekvoter til Varde Kommune sker via en udmelding fra Udlændingestyrelsen af landstal, hvorefter landets kommunekontaktråd fordeler på regionskvoter, der efterfølgende fordeles på kommunekvoter. Hvis kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne. Varde Kommunes kvote er steget fra 14 personer i 2007 til 57 personer i De ankomne flygtninge er dels kommet via UNHCR s kvote, direkte fra flygtningelejre eller via Dansk Røde Kors Asylcentre i Danmark. I tildelingen af flygtninge tager Udlændingeservice hensyn til at visitere flygtninge fra hjemlande, der i forvejen er bosat i Varde Kommune, fx iranere, irakere, burmesere, somaliere og congolesere. Udover kommunekvoten familiesammenføres ægtefælle og børn de senere år er dette antal ligeledes steget. Teamleder Karen Breumsø deltager under sagens behandling.. Forvaltningens vurdering Som det er bekendt fra dagspressen, har den øgede flygtningekvote øget presset i alle landets kommuner. Presset er såvel at finde egnede og økonomiske boliger, som at give den nødvendige rådgivning samt de lovpligtige tilbud i integrationsprogrammet. Samtidig er profilen for flygtningegruppen ændret, således at vi modtager flere flygtninge både voksne og børn med komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk, socialpædagogisk og social art. Mange flygtninge har haft meget voldsomme oplevelser i hjem- eller eksilland og under flugten oplevelser, der har sat dybe spor og præger deres liv lang tid bagefter. Flygtningene kommer med en problem tsunami og en problem domino effekt, der startes af relativt simple problemer som forbliver uløste, og som forstærker andre små problemer, som ellers ville være blevet løst. [1] De må have hjælp til at få et overblik over og handle i problemerne. Denne tsunami af problemstillinger vil, såfremt der ikke tages hånd om dem, ved ankomsten fortsætte og betyde, at også de kommende generationer bliver belastede. Den øgede flygtningekvote øger presset i alle afdelinger i Varde Kommune, hvilket kalder på øget ledelsesmæssig og politisk fokus. [1] Kilde: Professor Sodemann, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH i skrivelse til Social- og Integrationsministeriet foråret Side 4

6 Integrationsrådet Sundhedskonsekvensvurdering Den øgede flygtningekvote forventes at øge trækket på almen praksis, det forebyggende sundhedsarbejde samt sundhedsvæsenet. Retsgrundlag Boligplacering Integrationslovens Kapitel 3 Refusion Integrationslovens 45, stk. 3, 4,5, og 7 Økonomi Konsekvensen af den nuværende kvote for Varde Kommune er indregnet i budget 2015 Høring Ingen Bilag: 1 Åben Notat til orientering om kommunekvoter /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at orienteringen medtages ved temamøde for Byrådet om Integration primo Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen Orienteringen blev taget til efterretning. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Orienteringen taget til efterretning. Side 5

7 Integrationsrådet Status på integrationsområdet Dok.nr.: 6602 Sagsid.: 07/473 Initialer: frje Åben sag Sagsfremstilling På mødet orienteres om Jobcentrets opgaver i forhold til flygtninge og familiesammenførte omfattet af det 3-årige integrationsprogram. Status er, at antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge lige nu er på det højeste antal nogen sinde i Varde Kommune. Forventning til 2015 er en fortsat stigning i antal aktuelt forventes, at Varde Kommune skal modtage 57 flygtninge i 2015 samtidig er det meddelt, at dette tal kan forventes at blive højere. Jobcentrets tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er danskuddannelse og beskæftigelsestilbud, herunder mentorstøtte. Der indgås en integrationskontrakt mellem borger og Jobcenter med henblik på, at flygtningen hurtigst muligt opnår ordinær beskæftigelse eller uddannelse. Der er en række opgaver og udfordringer i forhold til modtagelse af nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I dette arbejde deltager flygtningekonsulent, koordinerende sagsbehandler, mentor og familieguide. Opgaverne omhandler placering i boliger, indkøb af inventar, praktisk bistand samt støtte til familier med børn. Ændring af lovgivning pr betød, at en forvaltning skulle have ansvaret for at være koordinerende borger forvaltning på integrationsområdet. Jobcentret har siden den haft koordineringsopgaven med integrationsplaner til flygtninge og familiesammenførte, der har ønsket en sådan plan. Det er vores erfaring, at integrationsplaner kan bidrage til at styrke en mere sammenhængende indsats for den enkelte familie - styrke kendskab til de forskellige indsatser, der er i gang i forhold til en familie. Arbejdet med integrationsplaner er tidkrævende, og det tager tid at implementere et nyt værktøj på tværs af de forskellige kommunale forvaltninger. I Varde og i hovedparten af landets kommuner er der stadig et godt stykke vej, før arbejdet med integrationsplaner er fuldt implementeret. Den ændrede lovgivning indebar desuden, at kommunen snarest muligt og inden 3 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for en flygtning skal tilbyde en helbredsmæssig undersøgelse og vurdering med henblik på en tidlig afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer. Der henvises til bilag dokument /14 Teamleder Karen Breumsø vil på mødet give en orientering om integrationsområdet. Retsgrundlag Integrationsloven Side 6

8 Integrationsrådet Økonomi --- Høring Ingen Bilag: 1 1 Åben Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Orienteringen taget til efterretning. Side 7

9 Integrationsrådet Arrangementer. Dok.nr.: 6889 Sagsid.: 14/14879 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Drøftelse af dialogmødet med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, samt opfølgning på Strategisk Workshop d. 4. december Retsgrundlag Ingen Økonomi Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at dialogmøde med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration drøftes. at der foretages en opfølgning på Strategisk Workshop d. 4. december Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Dialogmødet med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration holdes den 22. januar 2015 kl , hvor der er fokus på følgende: Nye flygtninge Beskæftigelse Etablere Netværk Interkulturelle kompetencer. På strategisk Workshop d. 4. december 2014 var der for lidt tid i grupperne og for store grupper, men ellers et godt arrangement. Side 8

10 Integrationsrådet Rollemodelkorps i Varde kommune. Dok.nr.: 6888 Sagsid.: 14/14879 Initialer: kamn Åben sag Sagsfremstilling Orientering om status fra Projekt rollemodeller ved koordinator Hans Kjær og Projekt Forældrerollemodeller ved koordinator Jesper Hartvigsen. Retsgrundlag Ingen Økonomi Anbefaling Sekretariatet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Integrationsrådet den Fraværende: Samah Tahah, Ida Sørensen, Johan Evensen Rollemodelkorpsene har i årets løb haft mange besøg. Der har særligt været fokus på 8. klasser med henblik på valg af uddannelse. Herudover har de 2 rollemodelkorps haft fællesarrangementer. Side 9

11 Integrationsrådet Bilagsliste 3. Kommunekvoter og økonomi for integrationsflygtninge 1. Notat til orientering om kommunekvoter (142923/14) 4. Status på integrationsområdet 1. Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet () 1. Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet (141460/14) 4. Status på integrationsområdet 1. Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet () 1. Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet (141460/14) Side 10

12 Integrationsrådet Underskriftsblad Abder Razak Jenayah Saida Guled Sahra Abdi Samah Tahah Ida Sørensen Lone H. Pedersen Keld Jacobsen Sakiba Krunesic Krystyna Kwapinska Dianna Haydan Søren Erichsen Lars R. Schmidt Marianne Bruun Kristiansen Yasin Akdenix Baris Akdeniz Heidi Bundgaard Johan Evensen Side 11

13 Bilag: 3.1. Notat til orientering om kommunekvoter Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 10. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

14 Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne. På baggrund af landstallene forsøger landets kommunekontaktråd at blive enige om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem regionerne på regionskvoter. Derefter forsøger kommunerne at fordele regionskvoterne på kommunekvoter. Hvis kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne. Det overordnede formål er bl.a., at flygtninge - af hensyn til integrationen - skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter derfor fra år til år. Hidtil har mange, især store kommuner, ikke fået tildelt kommunekvoter, idet der i forvejen er mange udlændinge. Grundet det store antal fra Syrien, der i øjeblikket modtager opholdstilladelse er også store kommuner tildelt en kvote i Kommunekvoten Varde Kommunes flygtningekvote er siden kommunesammenlægningen blevet forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel: 1 År Kvote Visiterede Udmeldt for Kilde: Udlændingestyrelsen. Ikke identisk med det antal, der tilflytter Varde Kommune det enkelte år, idet visitering kan ske det ene år og tilflytning først det næste, hvilket især gælder for UNHCR flygtninge.

15 Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge. Der forventes i 2015 et større antal familiesammenføringer, idet de visiterede syrere har kone og op til 5 børn, der forventes at tilflytte kommunen i Bosætning En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft opholdstilladelse her i landet, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Dette indebærer, at Udlændingestyrelsen bestemmer, i hvilken kommune flygtningen skal bo (visitering). I henhold til Integrationslovens 11 træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om visitering på grundlag af de aftalte eller fastsatte kommunekvoter, den pågældende flygtnings personlige forhold samt forholdene i kommunen. Forinden visitering kontaktes Den Koordinerende Forvaltning i Jobcentret med oplysning om den pågældende visitering drejer sig om UNHCR flygtninge eller flygtninge fra asylcentre, antal, hjemland, skolegang, helbredsforhold m.v. Det har tidligere været muligt at anmode om bestemte flygtningegrupper, men Udlændingestyrelsen er så pressede, at dette for øjeblikket er vanskeligt. Der tages dog hensyn til at visitere flygtninge fra hjemlande, der i forvejen er bosat i Varde Kommune fx iranere, irakere, burmesere, somaliere og congolesere. Den stadige øgning af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Det fremgår af ledelsesinformation for september 2014, at der de seneste 12 måneder er sket en stigning i antallet af personer under integrationsloven (både flygtninge på kvoten og familiesammenførte) fra 97 i september 2013 til 149 september 2014 en udvikling på 53,6 %. Udlændingestyrelsen har meddelt til KL og Kommunekontaktrådene, at der i 2015 forventes tilladelser til asyl og ikke som tidligere udmeldt Ved en skønsmæssig udregning må Varde Kommune derfor forvente at kommunekvoten bliver forøget fra 57 og skønsmæssigt til 77 personer. Det endelig tal er dog endnu ikke udmeldt fra Udlændingestyrelsen. KL har meddelt mundtligt, at der arbejdes på lovforslag om midlertidig opholdstilladelse på 1 år til krigsflygtninge. Forventes hastebehandlet. Ifølge dagspressen indrejste i september måned knap asylansøgere til Danmark. For oktober 2014 noteres et betydeligt lavere indrejsetal. Varde Kommunes opgaver for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Varde Kommunes opgaver for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som skal have tilbudt et integrationsprogram er: Modtagelse Boligplacering Udbetaling af ydelser

16 Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen Indslusning i dagtilbud og skole Evt. hjælpeforanstaltninger efter servicelovens regler Det 3 årige integrationsprogram omfatter: Henvisning til danskuddannelse Beskæftigelsesrettede aktiviteter Økonomi Budget Budgettet for 2015 er blandt andet baseret på den udmeldte flygtningekvote for 2015 samt forventninger om antal familiesammenførte. Forudsætningerne er præcis beskrevet i budgetdokumentet for budget 2015 ( ) totalbudgettet er følgende: Udgifter: Mio. kr. Danskundervisning, integrationsflygtninge 7,008 Danskundervisning, arbejdsmarkedsrettet dansk 4,052 Mentorer 0,721 Tolkeudgifter ingen refusion 0,633 Kommunal aktivering 0,601 Virksomhedskonsulent 0,509 Integrationsydelse 14,920 I alt udgifter 28,444 Tilskud Refusioner, 50 % -13,899 Grundtilskud -4,499 Resultattilskud bestået dansk prøve -1,066 Resultattilskud 6 måneders ordinær ansættelse -0,863 I alt tilskud -20,327

17 Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen Kommunal nettoudgift 8,117 Budgettet er i forhold til budget 2014 øget med 1,839 mio. kr. svarende til ca. 23 %. Det samlede integrationsbudget er omfattet af budgetgarantien, hvilket betyder, at kommunerne samlet set kompenseres for stigninger på området. Kun i tilfælde, hvor den enkelte kommune stiger mere end landsgennemsnittet har den enkelte kommune tab på området. Denne situation er ikke gældende for Varde Kommune ud fra den nuværende tilgang. Udover ovennævnte budgetter er der et mindre budget til: Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Budget: 0,107 mio. kr. Der har været mindre udgifter gennem årene, men budgettet er aldrig blevet brugt 100 %. Den øgede tilstrømning her i 2014 betyder, at der i perioder har været behov for hurtigt at leje midlertidige boliger, og denne udgift er en ren kommunal udgift. For 2014 forventes der en ikke refusionsberettiget udgift på ca. 0,4 0,5 mio. kr. Det forventes, at udgiften minimeres i 2015 men fortsat større end budgettet. Indtil videre forventes det, at merudgifterne kan håndteres af det øvrige budget. Staten afholder via Udlændingestyrelsen udgifterne (ophold og lommepenge), når asylansøgernes sager bliver behandlet, og det vil sige, mens de sidder på asylcentrene. Ikke aktuel for Varde Kommune. Endvidere er de nytilkomne integrationsflygtninge en del af den almindelige generelle tilskud- og udligningsordning med forskellige beregningstekniske modeller for f.eks. antal borgere i forskellige aldersklasser, skatteindtægter, o.l., og de indgår på samme måde som andre borgere. Udfordringer for Varde Kommune i forhold til boligplacering For en optimal integration er det ønskeligt at flygtningene boligplaceres geografisk ligeligt i Varde Kommune. Udfordringen her er dels at de lovpligtige aktiviteter som modtageklasse, aktivering og danskuddannelse alle ligger centralt i Varde og dels at de offentlige transportmidler gør det vanskeligt at boligplacere i flere mindre byer.

18 Sag Dok.nr Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen Det har de senere år været nødvendigt at boligplacere enlige flygtninge i kommunens ledige ældreboliger i Lunde. Tidligere er mange boligplaceret i Ølgod/Tistrup området. Aktuelt er det Nr. Nebel området. I disse områder anvendes private boliger. Principielt forsøges det at undgå at boligplacere i Boulevardbebyggelsen. Styregruppen for tværgående koordinering af integrationen har bedt forvaltningen om at lave en analyse af, under hvilke betingelser, det vil være muligt at boligplacere i områder Varde Kommune ikke tidligere har boligplaceret i.

19 Bilag: 4.1. Oplæg til udvalget om status på integrationsområdet Udvalg: Integrationsrådet Mødedato: 10. december Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /14

20 Status på integrationsområdet. Dok /14 Notatet giver et overblik over Jobcentrets opgaver i forhold til borgere omfattet af det lovpligtige 3 årige integrationsprogram samt en opfølgning på udvalgsbeslutning fra august 2013 om arbejdet med integrationsplaner. Målgruppe: Borgere omfattet af integrationsprogrammet Udvikling: Antal integrationsflygtninge og familiesammenførte til flygtninge er lige nu på det højeste niveau nogen sinde i Varde Kommune. Dette er en generel tendens i alle kommuner. Pr er der 163 voksne integrationsflygtninge i Varde Kommune heraf er 53 under 30 år. I 2013 kom der 56 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge til Varde Kommune. I 2014 er der indtil dato kommet 49 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og der forventes yderligere 20 inden årets udgang. Forventninger til 2015: Det forventes, at Varde skal modtage 57 integrationsflygtninge i Samtidig er der meldt ud, at der kan forventes at dette tal vil blive højere. Jobcentrets tilbud til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge: Danskuddannelse: Kort tid efter ankomst henvises flygtninge til danskuddannelse ved sprogskolen Lær Dansk. Der undervises i dansk 18 timer ugentlig. Enkelte flygtninge kan af helbredsmæssige grunde ( psykiske og fysiske traumer ) ikke følge almindelig danskuddannelse nogle fra denne gruppe tilbydes mere individuel undervisning og nogle fritages i en periode på grund af sygdom. Beskæftigelsestilbud: Parallelt med danskuddannelse henvises flygtninge til et særligt tilrettelagt forløb ved Kompetencecentret. Formålet med forløbet er gennem en god integration at få mulighed for fodfæste på det danske arbejdsmarked. Forløbet indeholder undervisning i danske samfundsforhold, herunder arbejdsmarked og dansk arbejdspladskultur. Endvidere jobsøgning, virksomhedsbesøg m.v. Desuden indeholder forløbet praktisk arbejde på værksted med forskellige arbejdsfunktioner. I slutningen af forløbet målrettes indsatsen i forhold til at borgeren kommer ud i virksomhedspraktik. Integrationskontrakt: Integrationskontrakt indgås mellem borger og Jobcenter på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte udlændings situation og behov, med henblik på at udlændingen hurtigst muligt opnår ordinær

21 beskæftigelse. Hv s opnåelse af ordinær beskæftigelse ikke umiddelbart er et realistisk mål, tilrettelægges indholdet af kontrakten med henblik på, at udlændingen forbedrer sine muligheder for senere at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontrakten skal beskrive den enkelte udlændings beskæftigelses- eller uddannelsesmål og fastlægge indholdet i de aktiviteter, der skal sikre, at de i kontrakten opstillede mål opfyldes. Fra er der tilført området ressourcer i form af arbejdsmarkedskonsulent på integrationsområdet, hvor der vil være fokus på at få flere ud i virksomhedspraktik og løntilskud i private og offentlige virksomheder. Hos en række borgere understøttes den beskæftigelsesmæssige indsats med individuel mentorstøtte. Modtagelse: Der er en række udfordringer og opgaver i forhold til modtagelse af nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. I dette arbejde deltager flygtningekonsulent, koordinerende sagsbehandler, mentor og familieguide. Placering i boliger, Indkøb af inventar m.v. til boliger. Praktisk bistand Støtte til familier med børn. Jobcentret har her i 2014 fået mulighed for at ansætte en integrationsmentor. Pågældende løser en række opgaver i forbindelse med modtagelse af nye flygtninge. Herudover fungerer pågældende som mentor for en række af flygtningene i en periode. Endvidere har Jobcentret fra den ansat en familieguide, som har til opgave at yde en særlig støtte til familier og børn. Udvalget godkendte dette i møde den 7. maj Lovgivning pr Integrationsplaner: Jobcentret har siden den haft koordineringsopgaven med integrationsplaner i forhold til flygtninge og familiesammenførte, som har ønsket en sådan plan. Baggrund: De fleste nyankomne flygtninge og familiesammenførte har kontakt med flere forskellige myndighedspersoner, herunder med flere dele af den kommunale forvaltning for eksempel jobcenter, ydelseskontor, socialforvaltning, skoleforvaltning, dagtilbud, BUF m.v. Indsatserne er reguleret i forskellige lovgivninger og ofte fordelt over forskellige forvaltninger. Formål: At modtagelsesindsatsen for nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal styrkes ved at sikre, at der iværksættes en bred modtagelsesindsats, der tager højde for hele familiens forhold og ved at sikre at de forskellige indsatser om blandt andet beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud og skole og uddannelse i højere grad er sammenhængende og understøtter hinanden. Ansvarlig forvaltning:

22 Alle forvaltninger i Varde Kommune er ansvarlige for at udarbejde integrationsplanen. Den koordinerende borgerforvaltning samler integrationsplanen. I Varde Kommune er det besluttet, at Jobcentret er koordineringsansvarlig forvaltning. Integrationsplanen: Integrationsplanen er et tilbud til borgeren. Integrationsplanen består af en udredningsdel og en indsatsdel og omfatter også mindreårige børn. Udredningsdelen skal indeholde en beskrivelse af udlændingens og dennes familiemedlemmers forudsætninger og ressourcer, som er relevante for familiens integration. Det er den enkelte forvaltning, der udfylder indsatsdelen i integrationsplanen. Indsatsdelen skal angive mål og delmål for det enkelte familiemedlems integration og en plan for, hvilke indsatser der skal til for at målene nås, herunder: Social og sundhedsmæssige tiltag Skole og uddannelsestilbud til mindreårige familiemedlemmer Tilbud om danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud som led i integrationsprogram Aktiviteter til at styrke aktivt medborgerskab. Erfaring med arbejdet med integrationsplaner: Det er vores erfaring at integrationsplaner kan bidrage til at styrke en mere sammenhængende indsats for den enkelte familie - styrke kendskab til de forskellige indsatser, der er i gang i forhold til en familie. Arbejdet med integrationsplaner er tidkrævende, og det tager tid at implementere et nyt værktøj på tværs af de forskellige kommunale forvaltninger. I Varde og i hovedparten af landets kommuner er der stadig et godt stykke vej, før vi har fuldt implementeret arbejdet med integrationsplaner. Det er svært at angive et generelt tidsforbrug for arbejdet med integrationsplaner der er flere medarbejdere involveret og det er i høj grad individuelt betinget og afhængig af den konkrete families forhold. Det er et værktøj, der arbejdes med løbende i de enkelte forvaltninger i forhold til indsatser i forhold til den enkelte familie. Vores erfaring hidtil er, at de fleste nyankomne siger ja til tilbuddet om at få udarbejdet en integrationsplan, og den enkelte borger kan også senere i forløbet bede om at få udarbejdet en integrationsplan, selvom de ved første henvendelse har sagt nej. Antallet af integrationsplaner det kommende år vil således afhænge af, hvor mange nye flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Varde Kommune skal modtage. Helbredsmæssig vurdering: Kommunen skal snarest muligt og inden 3 måneder efter overtagelse af integrationsansvaret for en flygtning tilbyde den pågældende en helbredsmæssig vurdering med henblik på en tidlig afdækning af fysiske og psykiske helbredsproblemer.

23 Tilbuddet skal endvidere gives til udlændinge, som er familiesammenført med en flygtning. Det gælder også eventuelt mindreårige børn i familien. Derfor er det vigtigt at involvere alle relevante parter, herunder for børnefamilier kommunens sundhedsplejersker. Den helbredsmæssige vurdering skal omfatte en samtale med og en helbredsundersøgelse af udlændingen med henblik på en lægefaglig vurdering af udlændingens fysiske og psykiske helbredstilstand og en lægefaglig vurdering af, om der er behov for videre helbredsmæssig udredning eller behandling. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge. Lægen skal med udlændingens samtykke videregive resultatet af den gennemførte helbredsmæssige vurdering til den koordineringsansvarlige forvaltning, så det kan indgå i integrationsplanens udredningsdel. I Varde Kommune er det besluttet, at det er egen læge, der udfører den helbredsmæssige vurdering. Bemærk, at den helbredsmæssige vurdering er et stående tilbud gennem introduktionsperioden. Hvis udlændingen afviser tilbuddet i første omgang, skal den koordineringsansvarlige forvaltning sikre, at udlændingen er vejledt om, at han kan få tilbuddet senere. Familieguide og integrationsmentor understøtter opgaven med at henvise og sikre, at flygtningene kommer til den helbredsmæssige undersøgelse og vurdering. Varde, den

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Referat. til. Integrationsrådet

Referat. til. Integrationsrådet Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Haughe

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: BCV, kantinen Abder Razak Jenayah, Haughe Hein Hansen, Keld

Læs mere

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled,

Læs mere

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet

Åben Dagsorden. til. Integrationsrådet Åben Dagsorden til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Shazia

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Mødedato: Onsdag den 12. november 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset Stor stue, 1. sal, Storegade 57, Varde Saida

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 16. december 2013 Mødetidspunkt: 17:30-21:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi,

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats

Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats Videndeling på integrationsområdet En styrket integrationsindsats 02-12-2013 SOCIAL, BØRNE OG INTEGRATIONSMINISTERIET 02-12-2013 2 Program 1. Integrationsplanen Kort oprids af rammen og de foreløbige erfaringer.

Læs mere

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen?

Ændringerne af integrationsloven. Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? Ændringerne af integrationsloven Hvad betyder ændringerne? Hvordan går det med implementeringen? PROGRAM 1. Baggrund 2. Lovændringen De overordnede rammer Integrationsplan Helbredsmæssig vurdering Den

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV (lille del) Deltagere: Saida Guled, Sahra Abdi, Ida Sørensen, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. kælder, indgang for enden af bygningen ud mod jernbanen.

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. kælder, indgang for enden af bygningen ud mod jernbanen. Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1, BCV kælder, indgang for enden

Læs mere

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1:

Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven) 4, stk. 1: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2009/16143 Dato: 16-12-2009 Sag: Indsatsområder for integration i 2010 Sagsbehandler: Hanne Stausgaard Integrationskonsulent Indhold 1. Kommunens opgaver efter

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) LBK nr 1094 af 07/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. august 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter.

1 Strategi Integration Job & Uddannelse. Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. 1 Mål og fokuspunkter i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats i Faaborg- Midtfyn Jobcenter. At den enkelte udlænding hurtigst muligt opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår,

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 2012/1 LSF 190 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-476 Fremsat den 20. marts 2013 af social-

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge.

Pr. 01/03-2015 starter den nye kvote, 2015 kvoten, hvor Rudersdal Kommune modtager 15 flygtninge ud af en kvote på 126 flygtninge. Status på flygtninge EVBU møde februar. Der er pr. d. 01/02-2015 modtaget 64 flygtninge ud af kvoten for 2014 på 47 flygtninge. Kvoten kan forhøjes med 50 %, svarende til i alt 71 flygtninge. Pr. 01/03-2015

Læs mere

Temamøde AMU. Modtagelse og boligplacering af flygtninge

Temamøde AMU. Modtagelse og boligplacering af flygtninge Temamøde AMU Modtagelse og boligplacering af flygtninge Implementering af integrationspolitikken Temaet i dag: Statistik ift. flygtninge og familiesammenførte Modtagelsesprogram Bosætningsprogram Resultatmål

Læs mere

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere.

Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. 9. november 2015 Notat vedr. BUR s opgaver og fokuspunkter i forbindelse med modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Børne- og Ungerådgivningen har samme forpligtelse over for flygtningebørn i henhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 190 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1094. Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) Herved bekendtgøres lov om integration af udlændinge

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen

Åbent Referat. til. Integrationsrådet. Abder Razak Jenayah, Samah Tahah, Doron Edry, Haughe Hein Hansen, Keld Jacobsen, Jackline Kristensen Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Medborgerhuset, Stor stue, 1. sal Storegade 57, Varde Abder

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Kantinen, BCV Deltagere: Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Sahra Abdi, Lone

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016

Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. februar 2016 Analyse af udgifter til flygtninge i 2015 og 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opsummering... 1 Forudsætninger i analysen... 2 Flygtningeudgifter

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde Modtagelse af flygtninge Borgermøde FAKTA OM FLYGTNINGE Side 2 02.07.2015 Antal visiterede flygtninge og udmeldt kvote 120 100 80 60 40 Antal Visiterede Udmeldt kvote 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

Notat om økonomien vedrørende flygtninge

Notat om økonomien vedrørende flygtninge NOTAT Center for Økonomi og Styring Notat om økonomien vedrørende flygtninge Flygtningedebatten fylder meget i medierne i øjeblikket. Med denne debat følger også spørgsmålet om, hvad det kommer til at

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Modtagelse og integration af flygtninge beskrivelse af opgaver og økonomiske udfordringer 2015. Dato: Opgaven vedrørende modtagelse og integration af flygtninge er forankret

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE

Til Socialudvalget. Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Til Socialudvalget Konkretisering af Velkomstarrangement for flygtninge Side 1 af 5 Baggrund Byrådet drøftede den 15. april 2015 en indstilling fra MSB vedr. Velkomstarrangement for flygtninge i Aarhus.

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik.

Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. From:Ida Skov To:Susanne Andersen Subject:VS: Vedr. deltagelse i danskundervisning for flygtninge bosat i Skagen. Hej Susanne. Her er mailen fra Hans Henrik. Fra: Hans Henrik Borup Jørgensen Sendt: 5.

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning

Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi. Ingen Forvaltning Status Integration 2013 Projekter/tiltag i 2013 Emne Tidshorisont Drift Økonomi Etablering af Koordinerende Ændring af Lov om Permanent Forvaltning Iværksættelse af Integrationsplan Ændring af Lov om Permanent

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Keld Jacobsen, Søren Laulund, Peder Foldager Hansen, Poul

Læs mere

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI

STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltning Initialer: RØI NOTATARK 26. april 2017 STATUS UDMØNTNING AF HJØRRING KOMMUNES INTEGRATIONSSTRATEGI 1.0. Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 9. maj 2016

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven

N O TAT. Forslag til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet. Integrationsloven N O TAT til lovændringer på integrations- og danskuddannelsesområdet Integrationsloven Krav om 37 timers tilbud for ægtefælleforsørgede INL 17 og 24 c, stk. 5 Hvis ægtefælleforsørgede modtager beskæftigelsesrettede

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åben Tillægsdagsorden til Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 8:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 4, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune

Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Organiseringen vedr. den helbredsmæssige modtagelse af flygtninge i Frederiksberg kommune Ved Mette Hingebjerg / socialrådgiver og koordinator for modtagelse af flygtningebørn i Frederiksberg kommune Landstal

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent Referat. til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 9. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Møderum 3, Jobcentret Thyge Nielsen, Kjeld Anker Espersen, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne

Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Side 1 af 9 11. november 2015 MLJ/HEN/KG Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til integrationsindsatsen i kommunerne Socialrådgiverne vil være med til at sikre en god og styrket integrationsindsats

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte

Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Modtagelse af flygtninge i Danmark Hvad krig gør ved mennesker Psykiatridage København - 10. november 2016 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Oplæggets pointer Flygtningene

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet

Notat 28. november Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet Notat 28. november 2016 Notat vedr. løbende status på flygtningeområdet Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de

Læs mere

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen

Notat. Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Notat Vejledning om overgivelsesskema for nye flygtninge i kommunen Det er afgørende for en god integrationsindsats, at den kommune, der modtager en flygtning, så tidligt som muligt har adgang til relevante

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere