Meddelelse om udgaven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om udgaven"

Transkript

1 Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM DEN ER UDEN NOGEN FOR GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM BRUGBARHED ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Nogle lande tillader ikke begrænsninger i udtrykkelige eller underforståede garantier for bestemte transaktioner, hvorfor dette måske ikke gælder for dig. Denne publikation indeholder måske tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysningerne i publikationen ændres med jævne mellemrum, og disse ændringer vil blive indføjet i senere udgaver. Der kan til enhver tid fortages forbedringer eller ændringer i de beskrevne produkter eller programmer. Referencer til produkter, programmer eller tjenester i denne publikation betyder ikke, at producenten har til hensigt at gøre dem tilgængelige i alle lande, hvor producenten handler. Alle referencer til et produkt, et program eller en tjeneste har ikke til hensigt at fortælle eller at indikere, at kun nævnte produkt, program eller tjeneste kan benyttes. Alle funktionelt tilsvarende produkter, programmer eller tjenester, som ikke krænker eksisterende intellektuelle rettigheder, som kan benyttes i stedet for. Evaluering og verificering af funktionalitet sammen med andre produkter, programmer eller tjenester, med undtagelse af de, som udtrykkeligt er nævnt af producenten, foretages helt på brugerens eget ansvar. Lexmark, Lexmark med diamantdesign samt ColorFine er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. Color Jetprinter er et varemærke tilhørende Lexmark International, Inc. AppleTalk, imac, Mac OS og Macintosh er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., registreret i USA og andre lande. Andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. BEGRÆNSNINGER I RETTIGHEDER FOR UNITED STATES GOVERNMENT. Denne software og dokumentation er leveret med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Anvendelse, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse af the Government er underlagt de restriktioner, som er fastlagt i underafsnit (c)(1)(ii) i klausulen Rights in Technical Data and Computer Software fra DFARS og i tilhørende FAR-bestemmelser: Lexmark International, Inc., Lexington, KY

2 fortæller dig, hvordan du ilægger papir og justerer printersoftwaren til. Startside fortæller dig, hvordan du udskriver fotografier og dobbeltsidede dokumenter. fortæller dig, hvordan du installerer, udskifter og justerer blækpatroner. giver oplysninger om, hvordan du kan løse problemer med. indeholder bemærkninger giver dig mulighed for at hoppe direkte til de oplysninger, du skal bruge. Brugerhåndbog til Macintosh til Lexmark Z53 Color Jetprinter Brug denne guide, når du har spørgsmål om printeren, eller når der opstår et problem. Tip til brug af denne guide Brug knapperne på venstre side af skærmen til at flytte gennem siderne i denne guide. Klik på den blå tekst for at hoppe videre til en anden del af guiden. Klik på de venstre eller højre pile for at flytte fremad eller tilbage gennem siderne. Klik på huset for at vende tilbage til startsiden. Klik på Meddelelse om udgaven for at se oplysninger om udgaven og varemærker. Sådan udskrives denne guide: 1 Vælg Udskriv i menuen Arkiv i Acrobat Reader. 2 Klik på Egenskaber, og sørg for at vælge Liggende. 3 Vælg de sider, der skal udskrives, og klik på OK.

3 er meget nemt: Trin 1: Læg papir i printeren Trin 2: Tilpas indstillingerne for Trin 3: Udskriv dokumentet 3

4 Trin 1: Læg papir i printeren Du kan lægge op til 100 ark papir (afhængigt af tykkelsen) i printeren. 1 Ilæg papiret mod arkføderens højre side med udskriftssiden opad. Afmærkning for papirjustering Arkføder 4

5 2 Klem udløseren og papirstyret sammen, og skub papirstyret hen til kanten af papiret. Papirstyr Udløser 5

6 Ilæg specialpapir Følg disse retningslinjer, når du ilægger specialpapir: Ilæg op til: Sørg for, at konvolutter. udskriftssiden vender opad. papirstyret støder op til kanten af konvolutterne. stemplet er placeret i øverste venstre hjørne. 10 lykønskningskort, indekskort eller postkort. udskriftssiden vender opad. kortene ilægges i lodret retning, så de støder op til arkføderens højre side. papirstyret støder op til kanten af kortene. 6

7 Ilæg op til: 25 ark fotopapir eller fotokort. Sørg for, at... den glossy eller coatede side vender ud mod dig selv. papirstyret støder op til kanten af fotopapiret. 25 stryg-på ark. udskriftssiden vender opad, og følg de instruktioner, der følger med pakken med stryg-på arkene. 100 ark med brugerdefinerede papirstørrelser. papirstyret støder op til kanten af stryg-på arket. papiret passer inden for følgende dimensioner: Breddedimensioner: mm: 76,2-215,9 tommer: 3,0-8,5 Længdedimensioner: mm: 127,0-431,8 tommer: 5,0-17,0 papirstyret støder op til kanten af papiret. 7

8 Ilæg op til: 20 ark bannerpapir. 10 transparenter. Sørg for, at... udskriftssiden vender opad, og placer derefter bannerpapiret bag ved printeren. Placer derefter den løse kant på den første side hen over toppen på printeren og ind i arkføderen. papirstyret støder op til kanten af papiret. BEMÆRK: Vælg papirstørrelsen Banner (Letter) eller Banner (A4) i dialogboksen Sidelayout i Lexmark Z53. den ru side af transparenterne vender ud mod dig selv (med den glatte side nedad). papirstyret støder op til kanten af transparenterne. 8

9 Trin 2: Tilpas indstillingerne for Med printersoftwaren til printeren kan du udføre forskellige opgaver i forbindelse med og opnå optimale sresultater. Dialogboksen Sidelayout følger med operativsystemet. Her kan du bl.a. kan vælge indstillinger, der angiver papirstørrelse, papirretning og vandmærker. Klik på denne lokalmenu for at vælge en papirstørrelse. Klik på en af indstillingerne for at vælge sidens retning. 9

10 Dialogboksen Udskriv stammer fra printersoftwaren. Her kan du bl.a. vælge indstillinger for at angive antal kopier, sider, der skal udskrives, papirkilde, udskriftskvalitet, af hæfter, sider pr. ark (uddelingskopier), af den sidste side først, på begge sider, farvetilpasning, baggrunds og stid. Se tabellen på næste side 10

11 Vælg følgende indstilling i lokalmenuen: Generelt Papirtype/Kvalitet Layout Farver Baggrunds Hvis du vil vælge: antal kopier, hvilke sider der skal udskrives, og vente på, at siderne tørrer. papirtype og udskriftskvalitet. hæfte, sider pr. ark, af sidste side først, på begge sider og indbinding. ColorSync- eller indbygget farvetilpasning. i forgrunden, i baggrunden og stid. Ændring af sideindstillinger Du kan ændre papirstørrelse, papirretning, skalering og vandmærker ved at åbne dialogboksen Sidelayout i programmet. 1 Åbn menuen Arkiv i det program, du arbejder i. 2 Vælg Sidelayout. 3 Angiv de ønskede indstillinger. 11

12 Ændring af indstillinger for fra et program Du kan ændre indstillingerne for fra et program (f.eks. et tekstbehandlings-, regnearks- eller grafikprogram) ved at åbne dialogboksen Udskriv. 1 Åbn menuen Arkiv i det program, du arbejder i. 2 Vælg Udskriv... 3 Angiv de ønskede indstillinger. Ændring af indstillingerne for fra skrivebordet Du kan ændre indstillingerne for på skrivebordet ved at åbne dialogboksen Udskriv. 1 Åbn menuen Arkiv på skrivebordet. 2 Vælg Udskriv... 3 Angiv de ønskede indstillinger. 12

13 Ændring af indstillingerne for i forbindelse med specialpapir Da du installerede printersoftwaren, var dialogboksen Sidelayout og Udskriv angivet til standardindstillingerne. Brug standardindstillingerne til af de fleste dokumenter på almindeligt papir. Du kan dog få brug for at ændre printerindstillingerne ved på specialpapir. Når du udskriver på dette specialmedie: Skal du åbne følgende dialogboks: Og foretage følgende valg: Konvolutter Sidelayout Rul for at vælge den ønskede konvolutstørrelse i lokalmenuen Papirstørrelse. Kort Sidelayout Vælg den ønskede kortstørrelse i lokalmenuen Papirstørrelse. Banner Sidelayout Vælg Banner (Letter) eller Banner (A4) i lokalmenuen Papirstørrelse. 13

14 Når du udskriver på dette specialmedie: Skal du åbne følgende dialogboks: Og foretage følgende valg: Transparenter Udskriv Vælg papirtypen Transparent og Normal (600 dpi) udskriftskvalitet i lokalmenuen Papirtype/Kvalitet. BEMÆRK: Når du udskriver transparenter, skal du fjerne de enkelte transparenter, efterhånden som de kommer ud, så de kan tørre, inden du stabler dem. Stryg-på ark Udskriv Vælg papirtypen Stryg-på ark i lokalmenuen Papirtype/Kvalitet. Coated Udskriv Vælg papirtypen Coated i lokalmenuen Papirtype/Kvalitet. 14

15 Når du udskriver på dette specialmedie: Skal du åbne følgende dialogboks: Og foretage følgende valg: Glossy/ Foto-papir Udskriv Vælg Glossy papir og Høj (1200 dpi) udskriftskvalitet i lokalmenuen Papirtype/Kvalitet. Vælg Indbygget farvetilpasning i lokalmenuen Farve. Vælg Naturlige farver i lokalmenuen Dokumentfarve. BEMÆRK: Når du udskriver fotografier, skal du fjerne de enkelte fotografier, efterhånden som de kommer ud, så de kan tørre, inden du stabler dem. 15

16 Lagring af indstillingerne Du kan gemme indstillingerne, så du kan bruge dem, næste gang du udskriver. Sådan gemmes indstillingerne: 1 Åbn menuen Arkiv. 2 Vælg Udskriv... Dialogboksen Udskriv åbnes. 3 Foretag de ønskede indstillinger. 4 Vælg Gem indstillinger. Tilbage til standardindstillingerne Du kan ændre indstillingerne, så du bruger standardindstillingerne igen. 1 Åbn menuen Arkiv. 2 Vælg Udskriv... Dialogboksen Udskriv åbnes. 3 Vælg Vend tilbage til standard. Trin 3: Udskriv dokumentet 1 Åbn menuen Arkiv. 2 Vælg Udskriv... Dialogboksen Udskriv åbnes. 3 Vælg Udskriv. 16

17 Du kan tilpasse printersoftwaren til: Udskrivning af hæfter Udskrivning af uddelingskopier Udskrivning af sidste side først Udskrivning på begge sider af et ark papir Udskrivning af hæfter Du kan udskrive og samle dokumenterne til et hæfte. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Se side 4, hvis du vil have hjælp til ilægning af papir. 17

18 Trin to: Tilpas dialogboksen til hæfter 1 Åbn dialogboksen Sidelayout. 2 Vælg den ønskede papirstørrelse. 3 Vælg den ønskede sideretning. 4 Åbn dialogboksen Udskriv. Vælg Layout. Vælg det antal ark, der skal bundtes. 5 Vælg Layout i lokalmenuen Generelt. 18

19 6 Vælg i lokalmenuen Udskrivning af hæfter det antal ark, der skal bundtes. Bemærk: Et bundt kan bestå af et vilkårligt antal ark, der er foldet sammen. Du finder hjælp i næste afsnit Sammensætning af et hæfte. Når du udskriver på kraftigere papir, skal du vælge et mindre antal ark pr. bundt af indbindingsmæssige hensyn. 7 Vælg Udskriv. Når første halvdel af hæftet er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papiret igen. 8 Ilæg stakken af papir og instruktionssiden til ilægning af papir med den trykte side væk fra dig og med pilene pegende nedad. 9 Vælg Udskriv. 19

20 Sammensætning af et hæfte Når dokumentet er udskrevet, skal du stable arkene og samle hæftet. Fem bundter, der er stablet, så de udgør et hæfte. Sådan sammensættes et hæfte: 1 Tag det første bundt fra papirbakken, fold det på midten, og læg det væk. 2 Tag det næste bundt, fold det på midten, og læg det ovenpå det første bundt. 3 Stabl resten af bundterne oven på hinanden, indtil hæftet er færdigt. 4 Saml bundterne, så de udgør et hæfte. 20

21 Udskrivning af uddelingskopier Du kan spare papir ved at udskrive uddelingskopier eller flere sidebilleder på et enkelt ark papir. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Se side 4, hvis du vil have hjælp til ilægning af papir. Trin to: Tilpas dialogboksen Udskriv til Sider pr. ark (uddelingskopier) Du kan udskrive uddelingskopierne på en side af papiret eller på begge sider af papiret. 1 Åbn dialogboksen Sidelayout. 2 Vælg den rette papirstørrelse. 3 Vælg den rette sideretning. 4 Åbn dialogboksen Udskriv. 5 Vælg Layout i lokalmenuen Generelt. 21

22 6 Vælg det antal sidebilleder, der skal udskrives på et enkelt ark, i lokalmenuen Sider pr. ark. Billedet ændres, så du kan se, hvordan siden kommer til at se ud. 7 Vælg Udskriv rammer, hvis rammerne skal udskrives. 8 Hvis der skal udskrives på begge sider af uddelingskopien, skal du vælge Udskriv på begge sider. 9 Vælg den rette grafik til den ønskede indbindingskant. 10 Vælg Udskriv. Hvis du har formateret dine uddelingskopier til på en side af hvert ark, er du færdig med arbejdet. Hvis du har formateret dine uddelingskopier til dobbeltsidet, skal du fortsætte med at udskrive den anden side af uddelingskopierne. 11 Når første halvdel af uddelingskopierne er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papiret igen. Indsæt papiret og instruktionssiden med den udskrevne side vendt væk fra dig selv og med pilene pegende nedad. 12 Vælg Udskriv. 22

23 Udskrivning af sidste side først Du kan udskrive siderne i omvendt rækkefølge. Den sidste side udskrives først, og den første side udskrives sidst. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Se side 4, hvis du vil have hjælp til ilægning af papir. Trin to: Tilpas dialogboksen Udskriv til at udskrive den sidste side først 1 Åbn dialogboksen Sidelayout. 2 Vælg den ønskede papirstørrelse. 3 Vælg den ønskede sideretning. 4 Åbn dialogboksen Udskriv. 5 Vælg Layout i lokalmenuen Generelt. 6 Vælg Udskriv sidste side først. 7 Vælg Udskriv. 23

24 Udskrivning på begge sider af et ark papir Med Lexmark printeren kan du udskrive på begge sider af et ark papir. Med denne funktion kan du gemme papir, og funktionen er desuden nyttig, når du vil udskrive tegninger. Trin et: Læg papir i printeren Ilæg op til 100 ark papir op mod arkføderens højre side. Se side 4, hvis du vil have hjælp til ilægning af papir. Trin to: Tilpas dialogboksen Udskriv til at udskrive på begge sider af papiret 1 Åbn dialogboksen Sidelayout. 2 Vælg den rette papirstørrelse. 3 Vælg den rette sideretning. 4 Åbn dialogboksen Udskriv. 5 Vælg Layout i lokalmenuen Generelt. 6 Vælg Udskriv på begge sider. 24

25 7 Vælg den rette grafik til den ønskede indbindingskant. Du kan indbinde på den venstre kant eller øverste kant på papiret. 8 Vælg Udskriv. De ulige sidetal udskrives først. Når de ulige sidetal er udskrevet, bliver du bedt om at ilægge papir igen. 9 Ilæg stakken af papir og instruktionssiden med den trykte side væk fra dig og med pilene pegende nedad. 10 Klik på OK. De lige sidetal udskrives på den anden side. 25

26 Dette kapitel beskriver, hvordan du installerer, udskifter og vedligeholder blækpatroner. Du kan bruge Kontrolpanel, et af printerens programmer, til at hjælpe dig med disse opgaver. Brug af Kontrolpanel Installation eller udskiftning af blækpatroner Forbedring af udskriftskvalitet Justering af blækpatronerne Aftørring af printdyser og kontakter Opbevaring af blækpatroner 26

27 Brug af Kontrolpanel Kontrolprogrammet indeholder to faner: Blækpatron og Om. Åbning af Kontrolpanel Sådan åbnes Kontrolpanel: 1 Åbn æblemenuen. 2 Vælg Kontrolpaneler. 3 Vælg Lexmark Z53 Kontrolpanel. 27

28 Vælg... fanen Om for at få vist printersoftwarens version og copyright-oplysninger fanen Blækpatron for at: Installere eller udskifte en blækpatron Justere blækpatronerne Rense printdyser Udskrive en testside 28

29 Installation eller udskiftning af blækpatroner 1 Kontroller, at tænd/sluk lampen er tændt. Tænd/sluk lampe Lampe for papirfremføring 2 Åbn frontdækslet. Blækpatronholderen flyttes til startpositionen, medmindre printeren er i gang med at udskrive. Frontdæksel Blækpatronholder i startposition 29

30 3 Tag den gamle blækpatron ud. Gem eller kasser den gamle blækpatron. 4 Installer den nye blækpatron i printeren: Advarsel: Du må ikke berøre blækpatronens guldbelagte område! Hvis du installerer en ny blækpatron, skal du kun fjerne slippen og den gennemsigtige tape nederst på blækpatronen. Sæt den nye blækpatron i blækpatronholderen. Skub blækpatronen fast i holderen, indtil den klikker sikkert på plads. 5 Vælg fanen Blækpatron i Lexmark Z53 Kontrolpanel. 30

31 6 Vælg den knap, der svarer til blækpatronen. Klik på fanen Blækpatron. Klik på knappen for den blækpatron, du vil installere. 31

32 7 Følg instruktionerne på skærmen for at installere blækpatronerne. 32

33 8 Vælg Ja for at justere blækpatronerne. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre justeringen af blækpatronerne. Læs side 34, hvis du ønsker yderligere hjælp. 9 Du kan se, hvordan blækpatronerne udskriver, ved at vælge Udskriv testside. Vælg Udskriv testside. 33

34 Forbedring af udskriftskvalitet Hvis udskriftskvaliteten ikke er så god som forventet, skal du justere blækpatronerne eller rense printdyserne. Justering af blækpatronerne Du behøver normalt kun at justere blækpatronerne, hvis du har installeret en ny blækpatron. Det kan dog være nødvendigt at justere blækpatronerne, når: Den sorte del af grafik eller tekst ikke er justeret korrekt med farvedelene. Tegn er ikke justeret korrekt ved venstre margen. Lodrette linjer bugter. Sådan justeres blækpatronerne: 1 Læg almindeligt papir i printeren. 2 Start Kontrolpanel. Læs side 27, hvis du ønsker yderligere hjælp. 34

35 3 Vælg Juster blækpatron under fanen Blækpatron. Printeren udskriver en justeringstestside med flere forskellige justeringsmønstre. Testsiden ligner den herunder viste: Find ud fra hver justeringsgruppe på testsiden nummeret under det justeringsmønster, der kommer nærmest på at danne en fuldstændig ret linje. I eksempelgruppe A peger pilen mod det mønster, der kommer tættest på at danne en ret linje. 35

36 5 Angiv i dialogboksen Juster blækpatron de mønsternumre fra den udskrevne testside, der kommer tættest på at udgøre en fuldstændig lige linje. 6 Klik på OK, når du har indtastet et nummer for alle mønstrene. 36

37 Rensning af printdyserne Med testen af printdyserne rengøres blækpatronen ved, at der presses blæk gennem dyserne for at rengøre de tilstoppede dyser. Der udskrives en testlinje, så du kan kontrollere, om rensningen lykkedes. Bemærk: Kør dysetesten, når: Tegn ikke udskrives korrekt. Der vises hvide streger i grafik eller udskrevne tegn. Udskriften er for mørk eller ujævn. Farver ikke udskrives korrekt. Sådan køres dysetesten: 1 Læg almindeligt papir i printeren. 2 Start Kontrolpanel. Læs side 27, hvis du ønsker yderligere hjælp. 37

38 3 Vælg Rens printdyser på fanen Blækpatron. Printeren fremfører et ark papir og udskriver et dysetestmønster som vist herunder: Cyan, magenta, gule og sorte renselinjer udskrives, når der presses blæk gennem dyserne for at rense tilstopningen. Hvis nogle af disse farver mangler på den udskrevne testside, mangler blækpatronen muligvis den pågældende blækfarve. Brudte linjer øverst angiver, at dyserne er tilstoppede. Ubrudte linjer nederst på siden angiver, at dyserne er blevet rengjort. 38

39 4 Sammenlign de diagonale linjer oven over de udskrevne bjælker med de diagonale linjer under de udskrevne bjælker. Se efter, om de diagonale linjer er brudte. En brudt linje angiver, at dyserne er tilstoppede. Hvis den nederste linje stadig har brud, skal du køre testen yderligere to gange. Hvis udskriftskvaliteten er tilfredsstillende, er printdyserne rene. Du behøver ikke at udføre de resterende trin. Hvis udskriftskvaliteten for begge sæt linjer ikke er som forventet, skal du fortsætte med næste trin. 5 Fjern og geninstaller blækpatronen. 6 Gentag testen af printdyserne. 7 Hvis linjerne stadig er brudte, skal du se næste afsnit Aftørring af printdyser og kontakter. Aftørring af printdyser og kontakter Hvis udskriftskvaliteten ikke forbedres, efter at du har renset printdyserne (se side 37), kan der sidde indtørret blæk på blækpatronernes dyser eller kontaktområdet. 39

40 1 Fjern blækpatronerne fra printeren. Læs side 29, hvis du ønsker yderligere hjælp. 2 Fugt en ren klud uden trævler med vand. Aftør dyserne og kontaktområdet forsigtigt i én retning. Advarsel: Aftør ikke dyserne og kontaktområdet med den samme del af kluden. a Hold den fugtige klud mod dyserne i ca. tre sekunder. Dup forsigtigt, og tør af. b Brug en anden ren del af kluden til at aftørre kontaktområdet forsigtigt. Hold den fugtige klud uden trævler mod kontaktområdet i ca. tre sekunder. Dup forsigtigt, og tør af. 3 Geninstaller blækpatronerne, og gentag dysetesten. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. Hvis udskriftskvaliteten ikke er forbedret efter rensningsprocessen, skal du udskifte blækpatronen. Hvis udskriftskvaliteten stadig ikke er blevet bedre, skal printeren måske til service. 40

41 Opbevaring af blækpatroner Sådan sikrer du blækpatronen længst mulig holdbarhed og optimal ydeevne for printeren: Opbevar en ny blækpatron i indpakningen, indtil du skal installere den. Fjern ikke blækpatronen fra printeren, medmindre du vil udskifte, rense eller opbevare den i en lufttæt beholder. Blækpatronen udskriver ikke korrekt, hvis den fjernes fra printeren og ikke bruges i længere tid. Hvis en blækpatron løber tør for blæk, skal du lade den sidde i printeren, indtil du er klar til at erstatte den. Det kan give printerproblemer, hvis du udskriver, når en af blækpatronholderne er tom. Lexmark s printergaranti dækker ikke reparation af fejl eller skader, der er forårsaget af en genopfyldt patron. Lexmark anbefaler ikke brugen af genopfyldelige patroner. Genopfyldelse af patroner kan påvirke udskriftskvaliteten og medføre at printeren beskadiges. Brug tilbehør fra Lexmark for at opnå de bedste resultater. 41

42 I dette afsnit kan du se, hvilke printerproblemer der kan opstå, og hvad du kan gøre for at løse dem. Vælg på listen over udskriftsproblemer nedenfor den kategori, der beskriver det relevante udskriftsproblem. Søg så efter løsningen til problemet. Generelle udskriftsproblemer Printeren udskriver langsomt eller udskriver slet ikke Papiret fremføres forkert, eller der opstår papirstop Dokumentet udskrives med fejl eller i en dårlig kvalitet Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Fejlmeddelelser og blinkende lamper Macintosh låser under 42

43 Generelle udskriftsproblemer Når der opstår et problem, skal du først sikre dig, at: Strømstikket er sat i printeren og i en stikkontakt med jordforbindelse. Printeren er tændt. Printeren udskriver langsomt eller udskriver slet ikke Hvis printeren ikke udskriver, er det ikke sikkert, at printeren og computeren kan kommunikere korrekt. Situationerne nedenfor angiver også problemer med tovejskommunikation: Der vises en meddelelse på computerskærmen, som angiver, at der er opstået en fejl under af et dokument, og at du skal prøve at udskrive igen. Blækpatronens indikatorer for blækniveau, der er placeret på fanen Blækpatron i Kontrolpanel, er nedtonede. Fejlmeddelelser (f.eks. om at der mangler papir) og oplysninger om jobforløb vises ikke på skærmen. 43

44 Inden du fortsætter, skal du kontrollere, at følgende er i orden: USB kablet er sluttet både til printeren og computeren. Printerens stik er sat i, og der er tændt for strømmen. Hvis du har en hub eller andet perifert udstyr, f.eks. en scanner eller fax, skal du muligvis afbryde forbindelsen mellem printeren og de pågældende enheder og slutte printeren direkte til computeren. Printeren er tilsluttet, men der udskrives ikke noget Kontroller, at: Printeren er tændt. Papiret er lagt korrekt i. USB kablet er sat korrekt i printeren. Printeren ikke er sat på hold eller stoppet midlertidigt i udskriftskøen. Sådan kontrolleres printerstatus: 1 Dobbeltklik på Lexmark Z53 printerikonet på skrivebordet. 2 Kontroller, at knappen Hold ikke er trykket ind. 44

45 Udskriv en testside. Hvis testsiden udskrives, fungerer printeren korrekt. Kontroller dit program. Testsiden udskrives ikke Kontroller, at blækpatronen er installeret korrekt. Læs side 29, hvis du ønsker yderligere hjælp. Printeren skubber en blank side ud efter en Kontroller, at Lexmark printeren er valgt som standardprinter. Kontroller, at du har fjernet slippen og den gennemsigtige tape nederst på blækpatronen. Læs side 29, hvis du ønsker yderligere hjælp. Printeren udskriver meget langsomt Luk de programmer, der ikke bruges. Vælg en mindre indstilling for udskriftskvalitet. Kontroller det dokument, du udskriver. Fotografier og grafik kan tage længere tid at udskrive end almindelig tekst. Kontroller computerens ressourcer. Overvej at købe mere hukommelse eller forøge den virtuelle hukommelse for computeren. 45

46 Papiret fremføres forkert, eller der opstår papirstop Papiret fremføres forkert, eller der indføres flere ark under behandling i printeren Kontroller, at: Printeren er placeret på en flad jævn overflade. Papiret er en anbefalet papirtype til inkjet-printere. Du ikke tvinger papiret ind i printeren, når du lægger det i. Du ikke lægger for meget papir i arkføderen. Afhængigt af papirets tykkelse, kan arkføderen indeholde op til 100 ark papir. Det venstre papirstyr ikke får papiret til at bøje i arkføderen. Det venstre papirstyr støder op mod kanten af papiret. Der kan ikke fremføres konvolutter eller specialpapir i printeren Kontroller, at der kan fremføres almindeligt papir i printeren. Se side 4, hvis du vil have hjælp til ilægning af papir. Hvis der kan fremføres almindeligt papir i printeren uden problemer, skal du lægge konvolutterne lodret op mod højre side af arkføderen. Kontroller, at papirstyret støder op til kanten af papiret. 46

47 Kontroller, at der er valgt konvolutter eller det rette specialpapir i dialogboksen Sidelayout eller Udskriv. Sørg for, at du bruger en papir- og konvolutstørrelse, der understøttes. Det program, du bruger, er muligvis ikke beregnet til at udskrive konvolutter. Hvis du vil have hjælp, kan du se dokumentationen til programmet. Papirstop i printer Hvis papiret sidder for langt inde i printeren og ikke kan fjernes, skal du gøre følgende: 1 Tryk på tænd/sluk knappen for at slukke for printeren. 2 Træk hårdt i papiret for at fjerne det. Hvis du ikke kan nå papiret, fordi det sidder for langt inde i printeren, kan du åbne frontdækslet og trække papiret ud fra printerens forside. 3 Luk frontdækslet. 4 Tryk på tænd/sluk knappen for at tænde for printeren. 5 Send dokumentet til. 47

48 Dokumentet udskrives med fejl eller i en dårlig kvalitet Udskriften er for mørk eller ujævn Kontroller, at papiret ligger lige og ikke er foldet. Lad blækket tørre, inden du bruger papiret. Kontroller, at indstillingerne for papirtype og papirstørrelse i printersoftwaren svarer til den papirtype, der er lagt i printeren. Skift udskriftskvaliteten til Kladde. Rens printdyserne. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. Lodrette linjer er ikke lige Sådan forbedres udskriftskvaliteten for lodrette linjer i tabeller, rammer og diagrammer: Vælg en bedre udskriftskvalitet. Juster blækpatronerne. Læs side 34, hvis du ønsker yderligere hjælp. Rens printdyserne. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. 48

49 Udskriften smitter af på papiret På den næste side, der kommer ud, smitter blækket muligvis af. Fjern de enkelte ark, efterhånden som de kommer ud, så de kan tørre, inden du samler dem. Printdyserne trænger muligvis til at blive rengjort. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. Udskriftssider har forskellige bånd med lys og mørk udskrift (periodiske sproblemer) Vælg indstillingen for Høj (1200 dpi). Der er muligvis et problem med tovejskommunikationen. Læs side 43, hvis du ønsker yderligere hjælp. 49

50 Dårlig udskriftskvalitet i venstre eller højre side eller ved den øverste eller nederste kant på siden Ligesom andre printere kan din printer ikke udskrive helt til venstre, højre, øverst eller nederst på en side. Brug som minimum disse indstillinger: Mindste venstre- og højremargener: 6,35 mm (0,25 tommer) hver til alle papirstørrelser, undtagen A4. Til A4-papirstørrelse 3,37 mm (0,133 tommer) hver. Mindste top og bundmargener: Top 1,7 mm (0,067 tommer) Bund 12,7 mm (0,5 tommer) Printeren udskriver forkerte eller fejljusterede tegn Annuller eventuelle udskriftsjob, og send udskriftsjobbet til igen. Juster blækpatronerne. Læs side 34, hvis du ønsker yderligere hjælp. Rens printdyserne. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. 50

51 Farverne på udskriften er ikke de samme som farverne på skærmen Vælg ved ColorSync farveafstemning den ønskede profil og gengivelsestype. 1 Vælg Udskriv i menuen Arkiv. 2 Vælg Farve i lokalmenuen Generelt. 3 Vælg ColorSync farveafstemning. 4 Vælg den ønskede printerprofil. 5 Vælg den ønskede gengivelsestype. Vælg Naturlige farver som dokumentfarve ved indbygget farvetilpasning. 1 Vælg Udskriv i menuen Arkiv. 2 Vælg Farve i lokalmenuen Generelt. 3 Vælg Indbygget farvetilpasning. 4 Vælg Naturlige farver under Dokumentfarve. En af blækpatronerne kan være løbet tør for blæk eller være næsten tom. Hvis du har brug for hjælp til at udskifte blækpatronen, kan du se side

52 Prøv at bruge et andet mærke papir. Hvert papirmærke tager imod blæk på forskellig måde og udskriver med små farveafvigelser. Tag printerkablet ud fra evt. perifert udstyr, og tilslut printeren direkte i computeren. Farverne på udskriften er falmede Prøv de forslag, der findes i afsnittet Farverne på udskriften er ikke de samme som på skærmen. Hvis farverne stadig er falmede, skal du køre testen af printdyser. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. Manglende eller uventede tegn Kontroller, at printerdriveren til Lexmark Z53 er valgt som standardprinter. Printeren kan have problemer med tovejskommunikationen. Læs side 43, hvis du ønsker yderligere hjælp. 52

53 Problemer med transparenter, fotografier eller konvolutter Glossy/fotopapir eller transparenter hænger sammen Anvend fotopapir eller transparenter, som er beregnet til en Inkjet-printer. Fjern de enkelte ark, efterhånden som de kommer ud, så de kan tørre, inden du samler dem. Transparenter eller fotografier indeholder hvide linjer Vælg en bedre udskriftskvalitet. Printdyserne trænger muligvis til at blive rengjort. Læs side 37, hvis du ønsker yderligere hjælp. Der kan ikke fremføres konvolutter eller specialpapir i printeren Læs side 46, hvis du ønsker yderligere hjælp. 53

54 Fejlmeddelelser og blinkende lamper Fejlmeddelelsen Papirstop Læs side 47, hvis du ønsker yderligere hjælp. Tænd/ sluk lampe Lampe for papirfremføring Lavt blækniveau Der er næsten ikke mere blæk i blækpatronen. Køb en ny blækpatron. Tænd/sluk lampen er tændt, og lampen til papirfremføring blinker Hvis der ikke er mere papir i printeren: 1 Læg papir i printeren. 2 Tryk på knappen Papirfremføring. Hvis der forekommer papirstop, kan du se side 47. Tænd/sluk lampen blinker to gange Blækpatronholderen sidder fast. Læs eventuelle fejlmeddelelser på skærmen. 1 Sluk for printeren. 2 Vent nogle sekunder, og tænd for printeren igen. 54

55 Macintosh låser under Hvis Macintosh låser eller fastfryser under en, skal du muligvis slukke for printeren og computeren og derefter tænde for dem igen. Når du tænder for dem igen, forsøger printerdriverens printbuffer muligvis at starte det udskriftsjob, der var i kø, før computeren låste. Derved låses systemet muligvis igen. Sådan løses dette problem: 1 Sluk for printeren og computeren. 2 Hold tasten Skift nede, og tænd for Macintosh. 3 Tryk på denne tast, og hold den nede, indtil du kan se Mac Os skærmen med ordene: Udvidelser er slået fra. 4 Slip tasten Skift. 5 Find Lexmark Z53 printerikonet på skrivebordet. Den inaktive udskriftsstyring har et X over sig. 6 Dobbeltklik på ikonet for at åbne en mappe med navnet Lexmark Z53. 7 Træk udskriftsjobbet hen i papirkurven. 8 Genstart Macintosh for at aktivere udvidelserne igen. 55

56 I dette afsnit kan du finde oplysninger om: Bemærkninger Sikkerhedsoplysninger Electronic Emission Notices Overensstemmelse med EU direktiver Dette produkt opfylder beskyttelseskravene i EU direktiverne 89/336/EEC og 73/23/EEC om tilnærmelse og harmonisering af medlemslandenes love i relation til elektromagnetisk kompatibilitet og sikkerhed for elektrisk udstyr, som er udviklet til brug inden for visse spændingsgrænser. En deklaration for overensstemmelse med kravene i direktiverne er underskrevet af Director of Manufacturing og Technical Support, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Dette produkt opfylder klasse B-grænseværdierne i EN og sikkerhedskravene i EN Energy Star EPA ENERGY STARcomputerprogrammet er en samarbejdsaftale mellem computerproducenter, der skal fremme introduktionen af energibesparende produkter og reducere luftforurening fra industrien. Virksomhederne i dette program introducerer personlige computere, printere, skærme eller faxmaskiner, som slukker for strømmen, når de ikke benyttes. Denne funktion vil reducere energiforbruget med op til 50 procent. Lexmark er stolte af at deltage i dette program. Som en Energy Star Partner, har Lexmark International, Inc. fundet, at dette produkt opfylder Energy Star-vejledningen for energieffektivitet. Strømforsyning Hvis strømforsyningen svigter, kan du erstatte den med erstatningsdelen fra Lexmark eller en anden UL LISTED Direct Plug-In Power Unit mærket med Class 2 og med 30 V jævnspænding på 1A. Sikkerhedsoplysninger Hvis produktet IKKE er mærket med dette symbol, SKAL det tilsluttes en elektrisk stikkontakt, der er korrekt jordforbundet. Strømstikket skal være tilsluttet en elektrisk stikkontakt, der er nær ved produktet og nemt tilgængeligt. 56

57 Sørg for at service og reparationer, ud over dem, der er beskrevet i betjeningsvejledningen, foretages af faguddannede personer. Dette produkt er udarbejdet, testet og godkendt til at opfylde generelle sikkerhedsstandarder ved brug af bestemte Lexmark komponenter. Sikkerhedsfunktionerne i enkelte af delene er ikke altid oplagte. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsartikler. 57

58 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å A arkføder anvende 4 finde 4 B baggrunds, indstillinger for 11 bånd 49 bannerpapir ilægge 8 begge sider af papiret ilægge papir 24 tilpasse udskriftsindstillinger 24 udskrive 24 bemærkninger Energy Star 56 overensstemmelse med EU direktiver 56 sikkerhedsoplysninger 56 blækpatronens kontaktområde aftørre 39 blækpatroner fjerne 30 installation 29 justere 34 opbevare 41 udskifte 29 blækpatroner, udskrive fjerne 30 installation 29 justere 34 opbevare 41 udskifte 29 blinkende lamper Papirfremfører 54 Strøm 54 strøm 54 brugerdefineret papirstørrelse ilægge 7 C ColorSync farveafstemning 51 D dobbeltsidet 24 ilægge papir 24 dyser, udskrive aftørre 39 rense 37 E Electronic Emission Notices 56 Energy Star 56 58

59 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å F falmede farver 52 farveindstillinger 11 farver, manglende 52 fejlfinding blinkende lamper 54 dårlig udskriftskvalitet 48 fejlmeddelelser 54 udskriftsjob med specialpapir 53 fejlmeddelelser Næsten tom blækpatron 54 Papirstop 54 forbedre udskriftskvalitet 34 fotopapir ilægge 7 G gemme indstillinger 16 generel indstilling 11 generelle udskriftsproblemer 43 glossy papir 15 H hæfter ilægge papir 17 sammensætte 20 tilpasse indstillinger for 18 udskrive 17 hurtig 48 I ilægge bannerpapir 8 brugerdefineret papirstørrelse 7 fotopapir 7 indekskort 6 konvolutter 6 kort 6 lykønskningskort 6 papir 4 plastfolie 8 postkort 6 specialpapir 6 stryg-på ark 7 transparenter 8 indbygget farvetilpasning 51 indekskort ilægge 6 indstillinger anbefalet 13 tosidet 24 indstillinger for tilpasse 9 installere blækpatroner 29 J justere blækpatroner 34 59

60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å K kontakter udskrive aftørre 39 Kontrolpanel åbne 27 anvende 27 faner 28 konvolutter ilægge 6 kort ilægge 6 L Lampe for papirfremføring, finde 29 lamper blinkende 54 finde 54 mønstre 54 Lavt blækniveau 54 layout 11 lokalmenuer baggrunds, indstillinger for 11 farveindstillinger 11 generel indstilling 11 layout, indstilling for 11 papirtype/kvalitet, indstilling for 11 lykønskningskort ilægge 6 M Macintosh låser 55 manglende tegn 52 margener minimumindstillinger 50 meddelelser, om fejl Næsten tom blækpatron 54 Papirstop 54 medie udskrive 13 mørk eller ujævn udskrift N notices 56 O omvendt rækkefølge, udskrive i 23 ilægge papir 23 opbevaring af blækpatroner 41 overensstemmelse med EU direktiver 56 P papir fremføre, forkert 46 ilægge 4 specialpapir 13 papirfremfører 54 papirstyr anvende 5 finde 5 papirtype/kvalitet 11

61 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å periodiske sproblemer 49 plastfolie ilægge 8 postkort ilægge 6 printdyser aftørre 39 rense 37 printersoftware introduktion 9 S sammensætte et hæfte 20 sideindstillinger, ændre 11 Sidelayout 9 sider pr. ark ilægning af papir 21 tilpasse indstillinger for 21 udskrive 21 sidste side først ilægge papir 23 udskrive 23 sikkerhedsoplysninger 56 software programmer Kontrolpanel 27 specialpapir ilægge 6 indstillinger 13 standardindstillinger 13 strømforsyning 56 stryg-på ark ilægge 7 T tænd/sluk lampe 54 tegn fejljusteret 50 tegn, manglende 52 test af dyse 37 testside justering 35 rense printdyser 38 udskrive 33 udskrives ikke 43, 45 tilpasse indstillinger for hæfter 18 sider pr. ark 21 sidste side først 23 uddelingskopier 21 tilpasse sidelayout 11 tilpasse udskriftsindstillinger begge sider af papiret 24 dobbeltsidet 24 tosidet 24 tosidet 24 ilægge papir 24 tovejskommunikation problemer indikatorer 43 61

62 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å transparenter ilægge 8 U uddelingskopier ilægning af papir 21 tilpasse indstillinger for 21 udskrive 21 udløser anvende 5 finde 5 udskifte blækpatroner 29 udskriftsindstillinger introduktion 10 udskriftskvalitet fejlfinding 48 forbedre 34 udskriftsproblemer dårlig kvalitet 48 fejlmeddelelser 54 specialpapir 53 udskrive dokumenter 16 fra et program 16 hæfter 17 Macintosh låser 55 på begge sider af papiret 24 sider pr. ark 21 sidste side først 23 uddelingskopier 21 udskrive i omvendt rækkefølge 23 ilægge papir 23 udskrive på begge sider af papiret ilægge papir 24 uventede tegn 52 V vende tilbage til standardindstillinger 16 62

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (december 1999) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: Juli 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i strid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z32

Din brugermanual LEXMARK Z32 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter

Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Z13 Color Jetprinter Z23 Color Jetprinter Z33 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.1

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142

Din brugermanual LEXMARK Z12 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260142 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z25, Z35 Color Jetprinter

Z25, Z35 Color Jetprinter Z25, Z35 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning til Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Mac OS 8.6 til 9.2 og Mac OS X version 10.0.3 til 10.1 Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Udgave: Januar 2000 Meddelelse om udgaven Det følgende afsnit gælder ikke i nogen lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION "SOM

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Windows Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Pocket Printer BRUGERVEJLEDNING

Pocket Printer BRUGERVEJLEDNING Pocket Printer BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du købte Polaroid Pocket Printer. Formålet med denne brugervejledning er, at give dig retningslinjer for at sikre, at brugen af dette produkt er sikker og ikke

Læs mere

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar

Fra installation til udskrivning. Z45 Color Jetprinter. Fra installation til udskrivning. Januar Fra installation til udskrivning Z45 Color Jetprinter Fra installation til udskrivning Januar 2002 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette

Læs mere

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December

Brugervejledning. Z65 Color Jetprinter. Brugervejledning. December Brugervejledning Z65 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning

HP Deskjet 3900 Series. Brugervejledning HP Deskjet 3900 Series Brugervejledning Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Hukommelsesmoduler Brugervejledning

Hukommelsesmoduler Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning Lexmark 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Vil jeres printer ikke samarbejde?

Vil jeres printer ikke samarbejde? Vil jeres printer ikke samarbejde? Printeren virker ikke. Og du ved ikke, hvad der er galt. Der er krise i klinikken. Men før du går i panik, så forsøg dig frem med disse enkle tricks, som i langt de fleste

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

X1100 Series All-In-One

X1100 Series All-In-One X1100 Series All-In-One Brugervejledning Få mere at vide om All-In-One Om softwaren Brug af All-In-One Vedligeholdelse Fejlfinding www.lexmark.com Udgave: Maj 2003 Følgende afsnit gælder ikke for lande,

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z65N

Din brugermanual LEXMARK Z65N Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oplysninger om udgave

Oplysninger om udgave Oplysninger om udgave Udgave: Juni 2002 Følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med den lokale lovgivning. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., UDSENDER DETTE DOKUMENT

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738

Din brugermanual LEXMARK X74 http://da.yourpdfguides.com/dref/3962738 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere