Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lexmark 6500 Series All-In-One. Brugervejledning"

Transkript

1 Lexmark 6500 Series All-In-One Brugervejledning Maj

2

3 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs opsætning...15 Installation af en intern trådløs printerserver...16 Udskrivning...17 Introduktion...17 Oplysninger om udskriftsindstillinger for All-In-One-softwaren (Alt-i-en)...21 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...22 Håndtering af udskriftsjob...32 Kopiering...33 Introduktion...33 Udførelse af kopiering og relaterede opgaver...36 Scanning...43 Introduktion...43 Oplysninger om scanningsindstillinger for All-In-One Center (Alt-i-en)...45 Udførelse af scanning og relaterede opgaver...52 Scanning over et netværk...57 Fax...60 Introduktion...60 Afsendelse af en fax...74 Modtagelse af en fax...76 Tilpasning af opkaldsindstillinger...79 Tilpasning af faxoplysninger...82 Håndtering af faxjob...84 Tilpasning af indstillinger ved brug af Faxopsætningsværktøjet...86 Arbejde med fotos...89 Tilslutning af fotolagerenheder...89 Arbejde med fotos ved brug af kontrolpanelet...92 Arbejde med fotos ved brug af computeren...98 Indhold 3

4 Om printeren Om printerens dele Om softwaren Vedligeholdelse af printeren Blækpatroner Udskrivning af en testside ved brug af computeren Forbedring af udskriftskvaliteten Rengøring af scanneroverfladen Rengøring af printerens ydre Brug af originale blækpatroner fra Lexmark Genopfyldning af blækpatronerne Bestilling af blækpatroner Bestilling af papir og andre forbrugsstoffer Sådan finder du oplysninger om printeren Kontakt til kundesupport Fejlfinding Fejlfinding ved opsætning Fejlfinding ved trådløs forbindelse Fejlfinding ved udskrivning Fejlfinding ved udskrivning Fejlfinding ved scanning Fejlfinding ved faxning Fejlfinding ved papirstop og forkert indføring Fejlfinding ved hukommelseskort Fejlmeddelelser Indstillingerne gemmes ikke Nulstilling af printeren til fabriksindstillingerne Fjernelse og geninstallation af softwaren Meddelelser Meddelelse om udgave Produktoplysninger Overensstemmelseserklæring om radioprodukter i henhold til EU-direktiv Strømforbrug Ordliste Indhold 4

5 Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning. Slut ledningen til strømforsyningen til en stikkontakt med korrekt jordforbindelse, som er tæt på produktet og let tilgængelig. FORSIGTIG! Du må ikke sno netledningen, binde den sammen, mase den eller sætte tunge genstande på den. Der må ikke fjernes noget fra netledningen, og den må ikke udsættes for tryk. Netledningen må ikke sidde i klemme mellem genstande, f.eks. møbler og vægge. Hvis netledningen bruges forkert, er der risiko for fare eller elektriske stød. Kontroller jævntligt, om der er tegn på forkert brug af nedledningen. Fjern netledningen fra stikkontakten, før du undersøger den. Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Dette produkt er udviklet, testet og godkendt til at overholde strenge globale sikkerhedsstandarder for brug sammen med specifikke Lexmark-komponenter. Delenes sikkerhedsfunktioner er ikke altid indlysende. Lexmark er ikke ansvarlig for brugen af andre erstatningsdele. FORSIGTIG! Brug ikke faxfunktionen i tordenvejr. Du skal ikke installere dette produkt eller foretage elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen eller telefonen, i tordenvejr. Sikkerhedsoplysninger 5

6 Konfiguration af printeren på et netværk Netværk generelt Netværksoversigt Et netværk en en samling enheder, f.eks. computere, printere, Ethernet-hubs, trådløse adgangspunkter og routere, der er sluttet sammen til at kommunikere via kabler eller via en trådløs forbindelse. Et netværk kan enten være kabeltilsluttet, trådløst eller designet til at have både kabeltilsluttede og trådløse enheder. For enheder i et kabeltilsluttet netværk foregår den indbyrdes kommunikation vha. kabler. Enheder på et trådløst netværk bruger radiobølger i stedet for kabler til at kommunikere med hinanden. For at en enhed kan kommunikere trådløst, skal den have tilknyttet eller installeret en trådløs printerserver, som giver den mulighed for at modtage og oveføre radiobølger. Almindelige konfigurationer til hjemmenetværk Hvis stationære og bærbare computer og printere skal kommunikere med hinanden via et netværk, skal de være forbundet med kabler og/eller have indbyggede eller installerede trådløse netværksadaptere. Der er forskellige måder, at et netværk kan konfigureres på. Der vises fem almindelige eksempler nedenfor. Bemærk! Printerne i følgende diagrammer repræsenterer Lexmark-printere med interne Lexmark printerservere indbygget eller installeret, så de kan kommunikere via et netværk. Interne Lexmark printerservere er enheder, der er fremstillet af Lexmark, så Lexmark-printere kan forbindes med kabeltilsluttede eller trådløse netværk. Eksempel på kabeltilsluttet netværk En computer, en bærbar computer og en printer er tilsluttet via Ethernet-kabler til en hub eller kontakt. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet Eksempler på trådløse netværk Der vises fire almindelige trådløse netværk nedenfor: 1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet 2. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet 3. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internettet 4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printeren uden internettet Konfiguration af printeren på et netværk 6

7 1. tilfælde: Bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet En computer er sluttet til en trådløs router via et Ethernet-kabel. En bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med routeren. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet 2. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet med internettet En computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med en trådløs router. Netværket er forbundet til internettet via et DSL- eller kabelmodem. Internet Konfiguration af printeren på et netværk 7

8 3. tilfælde: Computer, bærbar computer og printer er trådløst forbundet uden internettet En computer, en bærbar computer og en printer er forbundet trådløst med et trådløst adgangspunkt. Netværket er ikke forbundet til internettet. 4. tilfælde: Bærbar computer er sluttet trådløst til printeren uden internettet En bærbar computer er forbundet direkte og trådløst til en printer uden at gå igennem en trådløs router. Netværket er ikke forbundet til internettet. Sådan finder du MAC-adressen Det meste netværksudstyr har et entydigt hardwareidentifikationsnummer, så man kan skelne det fra andre enheder på netværket. Dette kaldes MAC-adressen (Media Access Control). Hvis der fra fabrikkens side er installeret en intern trådløs printserver i printeren, er MAC-adressen en række bogstaver og tal, der findes bag på printeren. Hvis du har købt den interne trådløse printerserver separat, findes MAC-adressen på en klæbeetiket, der fulgte med den trådløse printerserver. Sæt klæbeetiketten fast på printeren, så du kan finde MAC-adressen, når du har brug for den. UAA: XX XX XX XX XX XX Bemærk! En liste over MAC-adresser kan installeres på en router, så kun enheder med tilsvarende MAC-adresser kan få tilladelse til at virke på netværket. Dette kaldes MAC-filtrering. Hvis MAC-filtrering er aktiveret i din router, og du vil føje en printer til netværket, skal printerens MAC-adresse være på listen over MAC-filtre. Udskrivning af en netværkskonfigurationsside En netværkskonfigurationsside viser konfigurationsindstillingerne for netværket. Konfiguration af printeren på et netværk 8

9 Bemærk! Du kan kun udskrive en netværkskonfigurationsside, efter der er installeret en printerserver. Sådan udskrives en netværkskonfigurationsside: 1 Tryk på Indstillinger i kontrolpanelet for printeren. 2 Tryk på eller flere gange, indtil Opsætning af netværk vises. 3 Tryk på. 4 Tryk på eller flere gange, indtil Udskriv installationsside vises. 5 Tryk på. 6 Tryk på igen. Trådløst netværk IP-adresser Sådan finder du IP-adresser En IP-adresse er et entydigt nummer, der bruges af enheder på et IP-netværk til at finde og kommunikere med hinanden. Enheder på et IP-netværk kan kun kommmunikere med hinanden, hvis de har entydige og gyldige IPadresser. En entydig IP-adresse betyder, at ikke to enheder på det samme netværk har samme IP-adresse. Sådan finder du printerens IP-adresse Du kan finde printerens IP-adresse ved at udskrive printerens netværkskonfigurationsside. Sådan finder du computerens IP-adresse 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Netværk. 3 Vælg Airport i genvejsmenuen. 4 Klik på TCP/IP. IP-adressen vises som fire sæt tal, adskilt af punktummer, f.eks "Udskrivning af en netværkskonfigurationsside" på side 8 Tildeling af en IP-adresse IP-adresser kan tildeles af netværket ved brug af DHCP. Printerobjektet, der oprettes ved slutningen af installationen, sender alle udskriftsjob via netværket til printeren, der bruger denne adresse. Mange netværk kan tildele IP-adresser automatisk. Ved automatisk IP kan individuelle enheder tildele sig selv entydige IP-adresser. De fleste netværk bruger DHCP til tildeling af adresser. Typer af trådløse netværk Netværk kan fungere i én af følgende to tilstande: infrastruktur eller ad-hoc. Lexmark anbefaler, at du konfigurerer netværket i infrastrukturtilstand ved hjælp af installationscd'en, der fulgte med printeren. Et trådløst netværk, hvor hver enhed kommunikerer med andre enheder via et trådløst adgangspunkt (trådløs router), konfigureres i infrastrukturtilstand. Alle enheder skal have gyldige IP-adresser og dele samme SSID og kanal. Ydermere skal de dele samme SSID og kanal som trådløst adgangspunkt (trådløs router). Konfiguration af printeren på et netværk 9

10 En enkel type trådløst netværk er ét, hvor en pc med en trådløs adapter kommunikerer direkte med en printer, der er udstyret til trådløs netværkstilslutning. Denne kommunikationstilstand kaldes ad-hoc. En enhed i denne type netværk skal have en gyldig IP-adresse og skal konfigureres i ad-hoc-tilstand. Den trådløse printerserver skal også konfigureres med samme SSID og kanal. Kendetegn Kommunikation Sikkerhed Område Infrastruktur Ad-hoc Via trådløst adgangspunkt (trådløs router) Direkte mellem enheder Flere sikkerhedsindstillinger Besluttes af interval og antal adgangspunkter Begrænses til området for individuelle enheder på netværket Hastighed Normalt hurtigere Normalt langsommere Krav til alle enheder på netværket Entydig IP-adresse til alle enheder Ja Ja Tilstand angivet til Infrastrukturtilstand ad-hoc-tilstand Samme SSID Samme kanal Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router) Ja, herunder det trådløse adgangspunkt (trådløs router) Ja Ja Infrastrukturtilstand er den anbefalede konfigurationsmetode, da den har: Forøget netværkssikkerhed Forøget sikkerhed Hurtigere ydeevne Lettere konfiguration Sådan finder du signalstyrken Trådløse enheder har indbyggede antenner, som overfører og modtager radiosignaler. Signalstyrken, der vises på printernetværkets side for opsætning af printernetværk, viser, hvor kraftigt et overført signal modtages. Mange faktorer kan have indflydelse på signalstyrken. Én faktor er interferens fra andre trådløse enheder eller selv andre enheder, f.eks. mikroovne. En anden faktor er afstand. Jo længere to trådløse enheder er væk fra hinanden, jo mere sandsynligt er det, at kommunikationssignalet er svagere. Konfiguration af printeren på et netværk Hvis du installerer og konfigurerer en printer til brug på et netværk, kan brugere på forskellige computere udskrive på en fælles printer. Du kan oprette printeren på et netværk på to måder: Konfigurer en trådløs netværksforbindelse for printeren. Bemærk! Brug en computer med trådløs forbindelse til netværket, når du skal konfigurerer printeren. Printeren skal stå tæt ved computeren, du bruger til at konfigurere den med. Efter konfigurationen kan printeren flyttes til en permanent placering. Slut printeren direkte til en netværkscomputer ved brug af USB-kablet, og aktiver den til deling på netværket (printerdeling). Bemærk! Se hjælpen til Mac for at få yderligere oplysninger om, hvordan du kan dele printeren via netværket. Konfiguration af printeren på et netværk 10

11 Kend dine sikkerhedsnøgler Når du skal konfigurere printeren til trådløs udskrivning, skal du bruge følgende oplysninger: Du skal kende navnet på det trådløse netværk (SSID). Hvis det trådløse netværk bruger et sikkerhedsskema, skal du kontrollere, at kender den adgangskode, der blev brugt til at gøre netværket sikkert. Denne adgangskode er også kendt som en sikkerhedsnøgle, WEP-nøgle eller WPA-nøgle. Bemærk! Hvis du ikke kender disse oplysninger, skal du se i dokumentationen, der fulgte med det trådløse netværk, eller du kan kontakte den person, som konfigurerede det trådløse netværk. Brug tabellen nedenfor til at skrive de oplysninger ned, som du har brug for at vide. Komponent SSID (netværksnavn) Sikkerhedsnøgle (adgangskode) Beskrivelse Kontroller, at du kopierer sikkerhedsnøglen korrekt, herunder alle store bogstaver, og gem den et sikkert sted til fremtidig brug. Sikkerhedsnøglen skal følge disse kriterier: WEP-nøgle Nøjagtig 10 eller 26 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegn er A F og 0 9. Nøjagtig 5 eller 13 ASCII-heksadecimaltegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet. WPA-PSK- eller WPA2-PSK-nøgle Op til 64 heksadecimaltegn. Heksadecimaltegn er A F og 0 9. Mellem 8 og 64 ASCII-tegn. ASCII-tegn er bogstaver, tal og symboler, der er på tastaturet. Hvorfor har jeg brug for et installationskabel? Hvis du konfigurerer printeren på det trådløse netværk, skal du slutte printeren til en computer midlertidigt ved brug af installationskablet. Denne midlertidige forbindelse bruges til at konfigurere printerens trådløse indstillinger. Et installationskabel kaldes også et USB-kabel. Installation af printeren på et netværk Følg vejledningen for den netværksmetode, du vil bruge. Sørg for, at det valgte netværk er konfigureret og fungerer korrekt, og at alle relevante enheder er tændt. Du kan få yderligere oplysninger om dit bestemte netværk i netværksdokumentationen eller ved at kontakte personen, der konfigurerede netværket. Installation af printeren på andre netværkscomputere Hvis du installerer netværksprinteren til brug sammen med flere computere på netværket, skal du sætte installationscd'en i alle computere og følge vejledningen på skærmen. Du behøver ikke gentage tilslutningstrinene for alle computere, der skal udskrive på printeren. Printeren skal være fremhævet for installationen. Hvis der vises flere printere på listen, skal du sørge for at vælge printeren med den korrekte IP-adresse/MAC-adresse. "Sådan finder du IP-adresser" på side 9 "Sådan finder du MAC-adressen" på side 8 Konfiguration af printeren på et netværk 11

12 Deling af printeren på et netværk Sådan lader du andre Macintosh-computere i netværket, der bruger Mac OS X version 10.3 eller nyere, bruge en vilkårlig printer, der er tilsluttet Macintosh-computeren: 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Udskriv & Fax. 3 Vælg Del disse printere med andre computere under fanen Arkivdeling. Bemærk! Klik evt. på låsen, du kan foretage ændringer. 4 Vælg den eller de printere, du vil dele med andre computere. Sådan lader du Windows-computere i netværket bruge en evt. printer, der er tilsluttet din Macintosh-computer: 1 Klik på Apple-menu Systemindstillinger. 2 Klik på Udskriv & Fax. 3 Vælg Del disse printere med andre computere under fanen Arkivdeling. Bemærk! Klik evt. på låsen, du kan foretage ændringer. 4 Vælg den eller de printere, du vil dele med andre computere. 5 Klik på Vis alle, og klik derefter på Arkivdeling. 6 Vælg Windows-deling under fanen Tjenester Bemærk! Windows-brugere bør læse dokumentationen til Windows for at få oplysninger om tilføjelse af en netværksprinter, der er tilsluttet en Macintosh-computer. Valg af netværksprinter Du kan udskrive eller scanne ved brug af en netværksprinter, der er sluttet til et lokalt eller eksternt undernet. 1 Åbn det program, du vil bruge. Du kan få adgang til arket Netværksvalg på tre forskellige måder: Hvis du bruger Skal du gøre følgende Lexmark Opsætningsassistent (under opsætning) a Installer printersoftwaren. Se "Installation af printersoftwaren" på side 123 for at få yderligere oplysninger. b Når skærmbilledet Printervalg vises, skal du vælge Tilføj ekstern enhed i rullemenuen. All-In-One-center (Alt-i-en) a I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 6500 Series. b Dobbeltklik på ikonet Lexmark 6500 Series Center. c I menuen skal du vælge Avanceret Konfigurationer af netværksscanning. Dialogboksen Adg. til netværksscanning vises. d Klik på +. Konfiguration af printeren på et netværk 12

13 Hvis du bruger Skal du gøre følgende Network Card Reader a I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 6500 Series. b Dobbeltklik på ikonet Lexmark Network Card Reader. c Klik på +. Arket Netværksvalg vises. 2 Vælg en printer på det lokale undernet eller på et eksternt undernet. Programmet søger efter understøttede printere på netværket eller printere, der er sluttet til computeren. Hvis du vil vælge en bestemt printer på et eksternt undernet, skal du angive IP-adressen for den printerserver, som printeren er sluttet til, i feltet Søg efter IP-adresse og derefter trykke på retur på tastaturet. Hvis du ikke kender printerserverens IP-adresse, skal du kontakte personen, der har konfigureret netværket. Hvis du vil søge efter understøttede printere på et eksternt undernet, skal du angive en IP-adresse, der tilhører det bestemte undernet, i feltet Søg efter IP-adresse og angive undernetmasken i CIDR-notation og derefter trykke på retur på tastaturet. Hvis du ikke kender printerserverens IP-adresse, skal du kontakte personen, der har konfigureret netværket. 3 Vælg navnet på den printer, du vil bruge, på listen over printere. 4 Klik på Vælg. Sådan finder du en printer/printerserver på eksterne undernet Cd'en med printersoftwaren kan automatisk søge efter printere, der befinder sig i samme netværk som computeren. Hvis printeren og printerserveren befinder sig i et andet netværk (kaldet et undernet), skal du angive en IP-adresse manuelt under installationen af printersoftwaren. Brug af en trådløs netværksforbindelse Denne printer indeholder en intern trådløs printerserver, der gør det muligt at bruge printeren på et trådløst netværk. Følgende indstillinger fra det eksisterende trådløse netværk er muligvis påkrævede for at konfigurere printeren til brug på netværket: Netværksnavnet, også kaldet SSID Den sikkerhedstype, der bruges på netværket (WEP, WPA, WPA2) Alle relevante sikkerhedsnøgler og adgangskoder, der bruges med krypteringstypen for netværkssikkerhed 1 Indsæt cd'en med printersoftware. 2 I Finder-vinduet skal du dobbeltklike på Lexmark 6500 Series. 3 Dobbeltklik på Installer. 4 Klik på Fortsæt. 5 Følg vejledningen på computerskærmen. Hvis printeren allerede er installeret, men du ikke har konfigureret den til brug på et trådløst netværk, skal du føje printeren til printerlisten. 1 I Finder-vinduet skal du klikke på Programmer. 2 Fra Programmer skal du dobbeltklikke på Hjælpeprogrammer. Konfiguration af printeren på et netværk 13

14 3 Dobbeltklik på Printerværktøj. Dialogboksen Printerliste vises. 4 Klik på Tilføj. Dialogboksen Printerbrowser vises. 5 VælgXXXX Series <MAC:nnnnnn>, og klik derefter på Tilføj. Printerbrowser lukkes, og printeren vises i dialogboksen Printerliste. Bemærk! XXXX er printerens serienummer, og nnnnnn er de sidste seks cifre i printerens MAC-adresse. 6 Kør Trådløs Opsætningsassistent for at konfigurere printeren til brug på det trådløse netværk. Se "Kørsel af Trådløs Opsætningsassistent" på side 164 for at få yderligere oplysninger. "Ændring af trådløse indstillinger efter installation" på side 162 Tip til brug af netværksadaptere Kontroller, at adapterforbindelserne er i orden. Kontroller, at computeren er tændt. Kontroller, at du har angivet den korrekte IP-adresse. "Installation af en intern trådløs printerserver" på side 16 "Sådan finder du IP-adresser" på side 9 Hvorfor skal jeg fjerne installationskablet? Du skal fjerne installationskablet for at fuldføre den trådløse installation. Hvad betyder Wi-Fi-indikatorlysene? Fra betyder, at printeren ikke er tændt, eller at der ikke er installeret en trådløs printerserver. Vælg denne mulighed: Hvis du vil slutte printeren til computeren ved brug af et USB-kabel. Hvis printeren ikke har installeret en trådløs printerserver, og du vil slutte printeren til computeren ved brug af et USB-kabel. Orange angiver, at printeren er klar til at blive konfigureret til trådløs udskrivning, men at den ikke er sluttet til et trådløst netværk. Vælg denne mulighed, hvis du vil konfigurere printeren på det trådløse netværk. Orange blink angiver, at printeren er konfigureret, men at den ikke kan kommunikere med det trådløse netværk. Vælg denne mulighed, hvis du vil ændre printerens trådløse indstillinger. Grøn angiver, at printeren er sluttet til et trådløst netværk. Vælg denne mulighed for at begynde at bruge printeren, som allerede er konfigureret på det trådløse netværk. Konfiguration af printeren på et netværk 14

15 Avanceret trådløs opsætning Oprettelse af et ad-hoc trådløst netværk med Mac Den anbefalede måde til at konfigurere et trådløst netværk på er at bruge et trådløst adgangspunkt (trådløs router). Et netværk, der konfigureres på denne måde, kaldes et infrastrukturnetværk. Hvis du har et infrastrukturnetværk i hjemmet, skal du konfigurere printeren til brug på dette netværk. Hvis du ikke har et trådløst adgangspunkt (trådløs router) eller vil konfigurere et separat netværk mellem printeren og en computer med en trådløs netværksadapter, kan du konfigurere et ad-hoc-netværk. 1 Kontroller, at computeren er tændt. 2 I Finder-vinduet skal du klikke på Programmer. 3 Fra Programmer skal du dobbeltklikke på Internetforbindelse. 4 På værktøjslinjen skal du klikke på AirPort. 5 I genvejsmenuen Netværk skal du klikke på Opret netværk. 6 Opret et navn for ad-hoc-netværket, og klik derefter på OK. 7 Indsæt cd'en for Macintosh for at køre den trådløse installation. 8 I Finder-vinduet skal du dobbeltklike på Lexmark 6500 Series. 9 Dobbeltklik på ikonet Installer. 10 Klik på Fortsæt. 11 Følg vejledningen på computerskærmen. Bemærk! Gem netværksnavnet og adgangskoden et sikkert sted, så du har dem til senere brug. Tilføjelse af en printer til et eksisterende trådløst ad-hoc-netværk med Mac 1 I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 6500 Series. 2 Dobbeltklik på Trådløs Opsætningsassistent. 3 Følg vejledningen på computerskærmen. "Oprettelse af et ad-hoc trådløst netværk med Mac" på side 15 Konfiguration af printeren på et netværk 15

16 Installation af en intern trådløs printerserver Den printer, du har købt, indeholder muligvis en intern trådløs printerserver, der giver dig mulighed for at bruge printeren på et trådløst netværk. Hvis der ikke allerede er installeret en intern trådløs printerserver, kan du købe den separat. Følg nedenstående vejledning for at installere den interne trådløse printerserver: 1 Sluk printeren, og tag derefter netledningen ud af stikkontakten. Advarsel! Hvis du ikke fjerner printerens netledning, kan printeren og den interne trådløse printerserver blive beskadiget. Kontroller, at printeren er slukket, og at netledningen er taget ud af stikkontakten, inden du fortsætter. 2 Fjern bagdækslet ved at skubbe tappen ned og derefter trækket dækslet af printeren Pak den interne trådløse printerserver ud. Gem emballagen. Advarsel! Trådløse printerservere beskadiges let af statisk elektricitet. Berør en metalgenstand, f.eks. printerrammen, inden du berører den trådløse printerserver. 4 Juster enderne på den interne trådløse printerserver i forhold til styrene til venstre og højre, og skub derefter den trådløse printerserver ind i printeren, så den klikker på plads. 5 Kontroller, at antennen peger opad. 6 Sæt klæbeetiketten med MAC-adressen fast bag på printeren. Du skal bruge den senere for at konfigurere printeren på et netværk. Du er nu klar til at konfigurere den interne trådløse printerserver på et trådløst netværk. Konfiguration af printeren på et netværk 16

17 Udskrivning Introduktion Ilægning af papir 1 Sørg for, at: Du bruger papir, der er beregnet til inkjetprintere. Du ilægger papiret med den glittede eller udskriftsegnede side opad, hvis du bruger fotopapir, glittet papir eller tungt mat papir. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Papiret ikke er brugt eller beskadiget. Du følger de instruktioner, der fulgte med specialpapiret, hvis du bruger denne papirtype. Du ikke tvinger papir ind i printeren. 2 Inden du lægger papir i første gang, skal du skubbe papirstyrene ud mod papirstøttens kanter. Du kan ilægge op til: 100 ark almindeligt papir 25 ark tungt mat papir 25 ark fotopapir 25 ark glittet papir Bemærk! Fotos kræver længere tørretid. Fjern hvert foto, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. 3 Ilæg papiret lodret midt på papirstøtten, og juster papirstyrene, så de hviler mod papirets kanter. Bemærk! For at undgå papirstop skal du sørge for, at papiret ikke bøjes, når du justerer papirstyrene. "Brug af automatisk papirtyperegistrering" på side 17 Brug af automatisk papirtyperegistrering Printeren er udstyret med en enhed til automatisk papirtyperegistrering. Papertyperegistreringen finder automatisk ud af, hvilken papirtype der er lagt i printeren, og tilpasser indstillingerne for dig. Hvis du f.eks. vil udskrive et foto, skal du lægge fotopapir i printeren. Printeren registrerer papirtypen og tilpasser automatisk indstillingerne, så du opnår de bedste resultater med fotoudskrivningen. Udskrivning 17

18 Ilægning af konvolutter. Du kan ilægge op til 10 korrekturark ad gangen. Advarsel! Brug ikke konvolutter med metalclips, snore eller metalfalsninger. 1 Læg konvolutterne midt i papirstøtten med frimærkeplaceringen i øverste venstre hjørne. 2 Sørg for, at: Udskriftssiden af konvolutterne vender opad. Konvolutterne er beregnet til inkjetprintere. Papirstyret hviler mod konvolutternes kanter. Bemærkninger: Ilæg ikke konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer eller dybe prægetryk. Brug ikke konvolutter, der har fritliggende klæbeflapper. Konvolutter kræver længere tørretid. Fjern hver konvolut, efterhånden som den færdiggøres, og lad den tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af konvolutter" på side 25 Ilægning af lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort Du kan ilægge op til 25 lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort ad gangen. 1 Ilæg kortene med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Kortene lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod kortenes kanter. Bemærk! Fotokort kræver længere tørretid. Fjern hvert fotokort, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af kort" på side 24 Udskrivning 18

19 Ilægning af transparenter Du kan ilægge op til 50 transparenter ad gangen. 1 Ilæg transparenterne med udskriftssiden opad. Strimlerne skal vende nedad mod printeren og væk fra dig, hvis transparenterne har en strimmel, der kan tages af. 2 Sørg for, at: Transparenterne lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod transparenternes kanter. Bemærkninger: Det anbefales ikke at bruge transparenter med bagsider. Transparenter kræver længere tørretid. Fjern hvert transparent, efterhånden som det færdiggøres, og lad det tørre for at undgå, at blækket udtværes. "Udskrivning af transparenter" på side 26 Ilægning af påstrygningsark Du kan ilægge op til 10 påstrygningsark ad gangen, men du opnår det bedste resultat, hvis du lægger dem i ét ad gangen. 1 Læg påstrygningsarkene med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Du følger instruktionerne for ilægning, der fulgte med påstrygningsarkene. Arkene lægges midt i papirstøtten. Papirstyret hviler mod arkenes kanter. "Udskrivning af påstrygningsark" på side 25 Ilægning af brugerdefineret papir Du kan ilægge op til 100 ark brugerdefineret papir ad gangen. 1 Ilæg papiret med udskriftssiden opad. 2 Sørg for, at: Papirstørrelsen overholder følgende mål: Bredde: 76,0 216,0 mm 3,0 8,5 tommer Længde: 127,0 432,0 mm 5,0 17,0 tommer Stakkens højde må ikke er højere end 10 mm. Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. Udskrivning 19

20 Ilægning af bannerpapir Du kan ilægge op til 20 ark bannerpapir ad gangen. 1 Fjern alt papir fra papirstøtten, inden du ilægger bannerpapir. 2 Klargør kun det antal sider, der er nødvendige for at udskrive banneret. 3 Placer den påkrævede stak bannerpapir på topdækslet. 4 Før bannerpapirets forkant ind i printeren først. 5 Sørg for, at: Papiret lægges midt i papirstøtten. Papirstyrene hviler mod papirets kanter. "Udskrivning af et banner" på side 27 Valg af kompatible typer specialpapir Tungt mat papir - fotopapir med en mat overflade, der bruges til udskrivning af grafik i høj kvalitet. Lexmark PerfectFinish TM -fotopapir - fotopapir i høj kvalitet, der er beregnet specielt til Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Papiret bruges specielt til udskrivning af fotos i professionel kvalitet med en glittet overflade. Det fungerer bedst, når det bruges sammen med originalt Lexmark evercolor TM 2-blæk, og giver fotos, der ikke falmer, og som er vandafvisende. Lexmark-fotopapir - fremragende tungt inkjetfotopapir til "hverdagsbrug", der er beregnet til brug sammen med Lexmark-inkjetprintere, men er kompatibelt med alle inkjetprintere. Selvom det er billigt, giver det en fremragende billedkvalitet og er et rigtigt godt køb. Transparent - gennemsigt plastikmedie, der bruges til overheadprojektorer. Karton - meget tykt papir, der bruges til udskrivning af kraftigere emner, f.eks. lykønskningskort. Påstrygningsark - medietype, der udskrives et omvendt billede på, som kan stryges på stof. Udskrivning 20

21 Oplysninger om udskriftsindstillinger for All-In-One-softwaren (Alti-en) Valg af papirstørrelse 1 Klik på Arkiv Sidelayout i et åbent dokument. 2 I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Bemærk! Hvis du vælger Alle printere, er antallet af tilgængelige papirstørrelser begrænset. Hvis du vælger navnet på printeren, har du mulighed for at vælge mange flere papirstørrelser. 3 Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. 4 Klik på OK. "Brug af dialogboksen Sidelayout" på side 125 Valg af papirtype Papirtyperegistreringen er som standard angivet til Automatisk. Den kan registrere og tilpasse indstillingerne for papirtype for almindeligt papir, tungt mat papir, glittet/fotopapir og transparenter. Sådan vælges papirtypen manuelt: 1 Klik på Arkiv Udskriv i et åbent dokument. 2 Vælg Kvalitet og medie i genvejsmenuen Kopier & sider. 3 Vælg en papirtype i genvejsmenuen Papirtype. 4 Klik på Udskriv. Bemærkninger: Hvis du vælger en papirtype manuelt, deaktiveres papirtyperegistreringen for den aktuelle udskrivning. Ved udskrivninger på flere sider antager printeren, at efterfølgende sider er af samme papirtype som det første registrerede ark. "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Valg af udskriftskvalitet 1 Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Udskriv. 2 I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. 3 Vælg Kvalitet og medie i den tredje genvejsmenu fra oven. 4 I menuen Udskriftskvalitet skal du vælge den korrekte udskriftskvalitet til dokumentet: Automatisk - Standardvalg. Hurtig udskrivning - Bedst til tekstdokumenter med reduceret udskriftskvalitet, men med hurtigere udskrivningshastighed. Normal - Anbefales til de fleste dokumenttyper. Bedst - Anbefales til fotos og dokumenter med grafik. 5 Klik på Udskriv. Udskrivning 21

22 "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Sortering af kopier ved brug af computeren Printeren kan sortere flere kopieringsjob. Hvis du f.eks. udskriver to kopier af et dokument på tre sider og vælger at undlade at sortere dem, udskrives siderne i denne rækkefølge: 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hvis du vælger at sortere dem, udskrives siderne i denne rækkefølge: 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 Klik på Arkiv Udskriv. 2 Angiv det antal kopier, du vil udskrive, i feltet Kopier. 3 Vælg Sorteret. "Sortering af kopier ved brug af kontrolpanelet" på side 39 "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Forøgelse af skarpheden for et billede 1 I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 6500 Series. 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark 6500 Series Center. 3 Klik på Vis udskrift for at åbne dialogboksen Scan. 4 Klik på i dialogboksen Scan for at åbne skuffen Scanningsindstillinger. 5 Klik på fanen Justeringer. 6 Flyt skyderen i området Formindsk/øg skarpheden for at justere niveauet for skarphed for det scannede billede. "Tilpasning af scanningsindstillingerne i dialogboksen Scan" på side 47 "Forbedring af udskriftskvaliteten for fotos ved brug af softwaren" på side 105 Nulstilling af indstillinger for All-In-One-softwaren (Alt-i-en) til standardindstillingerne 1 I Finder-vinduet skal du dobbeltklikke på mappen Lexmark 6500 Series. 2 Dobbeltklik på ikonet Lexmark 6500 Series Center. 3 Klik på Standardindstillinger. "Brug af All-In-One-center (Alt-i-en)" på side 130 "Tilpasning af scanningsindstillingerne i dialogboksen Scan" på side 47 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver Udskrivning af et dokument 1 Ilæg papir. 2 Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Udskriv. Udskrivning 22

23 3 I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. 4 Vælg de indstillinger, du vil tilpasse, i den tredje genvejsmenu fra oven, og tilpas dem. Du kan angive udskriftskvalitet, antallet af kopier, der skal udskrives, den papirtype, du udskriver på, og hvordan siderne skal udskrives. 5 Klik på Udskriv. "Ilægning af papir" på side 17 "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Udskrivning af fotos ved brug af computeren 1 Ilæg fotopapir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan finde yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sideopsætning. a b c d e Vælg Arkiv Sideopsætning, mens der er et foto åbent. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Vælg den ilagte papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Vælg en retning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c d e f Vælg Arkiv Udskriv, mens der er et foto åbent. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Mac OS X version 10.4 eller nyere: Klik på Avanceret. Ellers skal du fortsætte til næste trin. Angiv det antal kopier, der skal udskrives, i genvejsmenuen Kopier og sider. Vælg Kvalitet og medier i den samme genvejsmenu. I genvejsmenuen Papirtype skal du vælge den papirtype, du anvender. Vælg Automatisk eller Foto i området Udskriftskvalitet. Klik på Udskriv. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. "Forbedring af udskriftskvaliteten for fotos ved brug af softwaren" på side 105 "Ilægning af papir" på side 17 "Ilægning af lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort" på side 18 Udskrivning 23

24 Udskrive fotos uden rammer Indstil sidemargenerne til nul i programmet, og juster derefter billedet på skærmen, så det dækker hele siden. Bemærk! Visse programmer understøtter ikke indstilling af margener. 1 Ilæg fotopapir eller glittet papir med den glittede eller udskriftsegnede side opad. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er den udskriftsegnede, skal du se instruktionerne, der fulgte med papiret. Du kan få yderligere oplysninger under "Ilægning af papir" på side Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b c Vælg Arkiv Sidelayout, mens der er et foto åbent. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Vælg den ilagte papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. d e Bemærk! Sørg for, at du vælger en indstilling, der indeholder (Uden rammer). Hvis du f.eks. har ilagt Letterfotopapir, skal du vælge 8,5 x 11" (uden rammer). Vælg en papirretning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c d e f Vælg Arkiv Udskriv, mens et foto er åbent. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Mac OS X version 10.4 eller nyere: Klik på Avanceret. I modsat fald skal du fortsætte til næste trin. Indtast det antal kopier, der skal udskrives, i genvejsmenuen Kopier og sider. Vælg Kvalitet og medie i den samme genvejsmenu. I genvejsmenuen Papirtype kan du vælge den type papir, du anvender. Vælg Automatisk eller Foto i området Udskriftskvalitet. Klik på Udskriv. Bemærk! Undgå at berøre udskriftsfladen med fingre eller skarpe genstande, så du undgår udtværing og ridser. For at opnå de bedste resultater skal du fjerne hvert udskrevet ark fra papirudskriftsbakken enkeltvis og lade udskrifterne tørre i mindst 24 timer, inden du stabler, viser eller gemmer dem væk. "Ilægning af papir" på side 17 "Forbedring af udskriftskvaliteten for fotos ved brug af softwaren" på side 105 Udskrivning af kort 1 Ilæg lykønskningskort, indekskort eller postkort. Bemærkninger: Kontroller, at kortenes tykkelse ikke overstiger 0,50 mm. Kontroller, at kortenes udskriftsside vender opad. 2 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b c Klik på Arkiv Sidelayout, mens der er et dokument åbent. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Vælg en kortstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Udskrivning 24

25 d e Vælg en papirretning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c Klik på Arkiv Udskriv i programmet. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Klik på Udskriv. Bemærkninger: Tving ikke kortene ind i printeren for at undgå papirstop. For at undgå udtværing skal du fjerne hvert kort, når det skubbes ud, og lade kortene tørre, før du stabler dem. "Ilægning af lykønskningskort, indekskort, fotokort eller postkort" på side 18 Udskrivning af konvolutter 1 Ilæg konvolutter. Bemærkninger: Ilæg ikke konvolutter med huller, perforeringer, udskæringer, dybe prægetryk, metalclips, metalfalsninger, snore eller fritliggende klæbeflapper. Kontroller, at konvolutternes udskriftsside vender opad. 2 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b c d Klik på Filer Sidelayout. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Vælg den ilagte konvolutstørrelse i genvejsmenuen Papirstørrelse. Vælg en papirretning. Bemærkninger: e De fleste konvolutter bruges papirretningen Liggende. Kontroller, at den samme papirretning også er valgt i programmet. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c I programmet skal du klikke på Arkiv Udskriv. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Klik på Udskriv. "Ilægning af konvolutter." på side 18 Udskrivning af påstrygningsark 1 Ilæg påstrygningsark. 2 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Sidelayout. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Udskrivning 25

26 c d e f I genvejsmenuen Indstillinger skal du vælge Sideattributter. Vælg en papirstørrelse. Vælg en papirretning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a I programmet skal du klikke på Arkiv Udskriv. b I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. c Vælg Kvalitet og medie i den tredje genvejsmenu fra oven. d Vælg Påstrygningsark i genvejsmenuen Papirtype. e Bemærk! Hvis du vælger Påstrygningsark, vendes det billede, du vil udskrive, automatisk. Vælg en udskriftskvalitet, der ikke er Hurtig udskrivning. Indstillingen Bedst anbefales. 4 Klik på Udskriv. Bemærk! For at undgå udtværing skal du fjerne hvert påstrygningsark, når det skubbes ud, og lade arkene tørre, før du stabler dem. "Brug af dialogboksen Sidelayout" på side 125 "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 "Ilægning af påstrygningsark" på side 19 Udskrivning af transparenter 1 Ilæg transparenter. 2 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b c d e Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Sidelayout. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. Vælg en papirstørrelse i genvejsmenuen Papirstr. Vælg en papirretning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c I programmet skal du klikke på Arkiv Udskriv. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Vælg Kvalitet og medie i den tredje genvejsmenu fra oven. Vælg Transparent i genvejsmenuen Papirtype. Vælg en udskriftskvalitet. d Bemærk! Højere udskriftskvalitet giver dokumenter med bedre kvalitet, men kan gøre udskrivningen langsommere. Klik på Udskriv. Bemærk! Fjern hver transparent, når den skubbes ud, for at undgå udtværing, og lad transparenterne tørre, før du stabler dem. Det kan tage op til 15 minutter, før transparenterne er tørre. "Ilægning af transparenter" på side 19 Udskrivning 26

27 Udskrivning af et banner 1 Fjern alt papir fra papirstøtten. 2 Afriv kun det antal bannerpapirsider, der skal bruges til banneret (op til 20 ark). 3 Placer den påkrævede stak bannerpapir på topdækslet. 4 Ilæg kun den første side af bannerpapiret i papirstøtten ved at indføre den forreste ende af bannerpapiret i printeren. 5 Juster venstre og højre papirstyr. 6 Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sideopsætning. a b c d e f Vælg Filer Sideopsætning, mens der er et dokument åbent. I genvejsmenuen Indstillinger skal du vælge Sideattributter. Vælg printeren i genvejsmenuen "Format til". I genvejsmenuen Papirstørrelse skal du vælge A4-bannerpapir eller Letter-bannerpapir. Vælg en papirretning. Klik på OK. 7 Tilpas indstillingerne i dialogboksen Udskriv. a b c d Vælg Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent. Vælg printeren i genvejsmenuen Printer. Vælg Kvalitetsmedier i den tredje genvejsmenu fra oven. Vælg Almindeligt i genvejsmenuen Papirtype. Vælg en udskriftskvalitet. Bemærk! Højere udskriftskvalitet giver dokumenter med bedre kvalitet, men kan gøre udskrivningen langsommere. Klik på OK. "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 "Ilægning af bannerpapir" på side 20 Udskrivning 27

28 Udskrivning af flere sider på et ark 1 Ilæg papir. 2 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Sidelayout. a b c d e f Vælg Arkiv Sidelayout, mens der er et dokument åbent. I genvejsmenuen Format til skal du vælge 6500 Series. I genvejsmenuen Indstillinger skal du vælge Sideattributter. Vælg en papirstørrelse. Vælg en papirretning. Klik på OK. 3 Tilpas indstillingerne efter behov i dialogboksen Udskriv. a b c d Klik på Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent. I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. Vælg Layout i den tredje genvejsmenu fra oven. I genvejsmenuen Sider pr. ark skal du vælge det antal sider, du vil udskrive på et ark. I området Layoutretning skal du klikke på det ikon, der viser den rækkefølge, som siderne skal udskrives i på et ark. Hvis du vil udskrive en ramme rundt om hvert billede på siden, skal du vælge en indstilling i genvejsmenuen Kant. Klik på Udskriv. "Ilægning af papir" på side 17 Udskrivning af dokumentfiler direkte fra et hukommelseskort eller flashdrev Hvis du vil udskrive dokumentfiler, skal printeren være sluttet til en computer, og både printeren og computeren skal være tændt. Desuden skal computeren indeholde programmer, der understøtter filformaterne for de dokumenter, du vil udskrive. 1 Indsæt et hukommelseskort i kortåbningen eller et flashdrev i PictBridge-porten foran på printeren. Hvis der kun er gemt dokumentfiler på hukommelseskortet eller flashdrevet, skifter printeren automatisk til tilstanden Filudskrivning. Følgende dokumentfiltyper genkendes:.doc (Microsoft Word).xls (Microsoft Excel).ppt (Microsoft PowerPoint).pdf (Adobe Portable Document Format).rtf (Rich Text Format).docx (Microsoft Word Open Document Format).xlsx (Microsoft Excel Open Document Format).pptx (Microsoft PowerPoint Open Document Format).wps (Microsoft Works).wpd (WordPerfect) Udskrivning 28

29 Bemærk! Hvis der også er gemt fotos på hukommelseskortet eller flashdrevet, vises meddelelsen Hvilke vil du udskrive? i displayet. a Tryk om nødvendigt på eller flere gange, indtil Dokumenter. b Tryk på. 2 Hvis det dokument, du vil udskrive, er i en undermappe på hukommelseskortet eller flashdrevet, skal du trykke på flere gange, indtil den ønskede mappe vises. Bemærk! Tryk på for at vende tilbage til den forrige mappe. 3 Tryk på eller flere gange, indtil filnavnet på det dokument, du vil udskrive, vises. 4 Tryk på Start farveudskrivning eller Start sort udskrivning for at starte udskrivning. "Indsættelse af et hukommelseskort" på side 89 "Indsættelse af et flashdrev" på side 90 Udskrivning af farvebilleder i sort/hvid Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er installeret en sort blækpatron. 1 Ilæg papir. 2 Tilpas indstillingerne i dialogboksen Sidelayout efter behov. 3 Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Udskriv. 4 I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. 5 Vælg Farveindstillinger i den tredje genvejsmenu fra oven. 6 Vælg Kun sort i genvejsmenuen Dokumentfarve. 7 Klik på Udskriv. "Ilægning af papir" på side 17 Udskrivning af flere kopier af et gemt dokument 1 Klik på Arkiv Udskriv, mens der er et dokument åbent. 2 I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. 3 Vælg Kopier og sider i den tredje genvejsmenu. 4 Angiv det antal kopier, du vil udskrive. "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Udskrivning 29

30 Udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Printeren har en indbygget dupleksenhed, som gør det muligt automatisk at udskrive på begge sider af papiret, når gælder almindeligt papir i Letter eller A4-format. Hvis du skal udskrive i dupleks på papir, som ikke er i Letter- eller A4-format, skal du se "Manuel udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)" på side 30. Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Printeren har en indbygget dupleksenhed, så der automatisk kan udskrives på begge sider af papiret ved at bruge indstillingerne i menuen Tosidet i dialogboksen Udskriv. Bemærk! Brug kun almindeligt Letter- eller A4-papir. 1 Ilæg papir. 2 Mens et dokument er åbent, skal du klikke på Filer Udskriv. 3 I genvejsmenuen Printer skal du vælge 6500 Series. 4 I den tredje genvejsmenu fra oven skal du vælge Layout. 5 I menuen Tosidet skal du vælge Indbinding på lang kant eller Indbinding på kort kant. Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående, øverste kant ved liggende). 2 1 Ved indbinding på lang kant indbindes siderne langs papirets lange kant (venstre kant ved stående, øverste kant ved liggende) Klik på Udskriv. Manuel udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning) Bemærk! Hvis du bruger papirstørrelserne Letter eller A4, kan du anvende automatisk dupleksudskrivning. Du kan finde yderligere oplysninger under "Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)" på side Mens der er et dokument åbent, skal du klikke på Arkiv Udskriv. 2 Vælg Papirhåndtering i den tredje genvejsmenu fra oven. 3 Vælg Ulige sidetal i menuen Udskriv. 4 Klik på Udskriv. Udskrivning 30

31 5 Når den første række sider er udskrevet, skal du vende stakken med udskrifter. Placer igen papirstakken i papirstøtten, så papirets blanke side vender mod dig. 6 Gentag trin 1 og 2. 7 Vælg Lige sidetal i menuen Udskriv. 8 Klik på Udskriv. Udskrivning af den sidste side først (omvendt siderækkefølge) Mac OS X version eller nyere: 1 Klik på Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent. 2 Vælg Papirhåndtering i den tredje genvejsmenu. 3 Vælg Omvendt i menuen Rækkefølge. 4 Klik på Udskriv. Mac OS X version : 1 Klik på Filer Udskriv, mens der er et dokument åbent. 2 Vælg Papirhåndtering i den tredje genvejsmenu. 3 Vælg Omvendt siderækkefølge. 4 Klik på Udskriv. "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 Samling af en brochure 1 Vend stakken med udskrevne papir i papirudskriftsbakken. 2 Tag det første bundt fra stakken, fold det på midten, og læg det til side med forsiden nedad. 3 Tag det næste bundt fra stakken, fold det på midten, og læg det derefter med forsiden nedad oven på det første bundt. 4 Læg resten af bundterne med forsiden nedad oven på hinanden, indtil brochuren er færdig. 5 Bind bundterne sammen for at færdiggøre brochuren. "Automatisk udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)" på side 30 "Manuel udskrivning på begge sider af papiret (dupleksudskrivning)" på side 30 Udskrivning 31

32 Håndtering af udskriftsjob Midlertidig standsning af udskriftsjob 1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives. 2 Vælg det udskriftsjob, du vil stoppe midlertidigt, i køvinduet. 3 Klik på ikonet Udsæt. Bemærk! Du kan også klikke på ikonet Stop job for at stoppe alle udskriftsjob midlertidigt. "Brug af dialogboksen Udskriv" på side 126 "Genoptagelse af udskrivning" på side 32 "Annullere et udskriftsjob" på side 32 Annullere et udskriftsjob Sådan annulleres et udskriftsjob ved hjælp af kontrolpanelet: 1 Tryk på. Udskrivningen stopper, og blækpatronholderen returnerer til udgangspositionen. 2 Tryk på for at slukke printeren. Sådan annulleres et udskriftsjob ved hjælp af computeren: 1 Dobbeltklik på printerikonet i dokken, mens dokumentet udskrives. 2 Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, i vinduet med printerkøen. 3 Klik på ikonet Slet. "Brug af kontrolpanelet" på side 111 "Midlertidig standsning af udskriftsjob" på side 32 Genoptagelse af udskrivning 1 I Stifinder skal du vælge Programmer Hjælpeprogrammer Udskrivningscenter eller Printeropsætningsværktøj, afhængigt af den version af operativsystemet, du bruger. 2 Dobbeltklik på printeren på listen over printere. 3 Klik på Start job i genvejsmenuen til printeren, hvis du vil fortsætte alle udskrivningsjob i køen. Vælg navnet på dokumentet, og klik derefter på Genoptag, hvis du vil fortsætte et bestemt udskriftsjob. "Midlertidig standsning af udskriftsjob" på side 32 "Annullere et udskriftsjob" på side 32 Udskrivning 32

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 4800 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 4800 Series All-In-One Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning

Lexmark 1500 Series. Brugervejledning Lexmark 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret trådløs

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Z2400 Series Brugervejledning

Z2400 Series Brugervejledning Z2400 Series Brugervejledning 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Om printeren...10 Sådan undgår du fejl under softwareinstallationen...10

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter

Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Z700 Series Color Jetprinter P700 Series Photo Jetprinter Brugervejledning til Mac OS 9 Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer.

Læs mere

Z2300 Series Brugervejledning

Z2300 Series Brugervejledning Z2300 Series Brugervejledning 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan finder du oplysninger om printeren...6 Installation af printeren...8 Sådan undgår du fejl under

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938

Din brugermanual LEXMARK X2600 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259938 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK X2600 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X4875

Din brugermanual LEXMARK X4875 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5300 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10

Læs mere

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Prevail Pro700 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Pro700 Series Brugervejledning

Pro700 Series Brugervejledning Pro700 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 101, 10E Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6 Minimering

Læs mere

1500 Series Brugervejledning

1500 Series Brugervejledning 1500 Series Brugervejledning Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

3500 Series All-In-One (Alt-i-en)

3500 Series All-In-One (Alt-i-en) 3500 Series All-In-One (Alt-i-en) Introduktion Marts 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning.

START HER. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk? Trådløs USB Kabeltilsluttet. Brug Trådløs opsætning og tilslutning. START HER Hvis du kan svare "Ja" til et af de følgende spørgsmål, skal du gå til det angivne afsnit for at få vejledning til opsætning og tilslutning. Ønsker du at slutte printeren til et trådløst netværk?

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series Januar 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4433, 4445 Model(ler): Diverse, xxx, hvor "x" er et alfanumerisk tegn Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Introduktion...6 Sådan

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

3600-4600 Series Brugervejledning

3600-4600 Series Brugervejledning 3600-4600 Series Brugervejledning November 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...11 Sådan undgår

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9

Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Lexmark Z22/Z32 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95, Windows 98, Mac OS 8.6 og Mac OS 9 Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com

4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com 4800 Series Juni 2007 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning og netledning, der er leveret med dette produkt, eller producentens autoriserede erstatningsstrømforsyning og erstatningsnetledning.

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning

X74-X75 Alt-i-en. Brugervejledning X74-X75 Alt-i-en Brugervejledning Brugervejledning Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmark-strømforsyning, som følger med produktet. Tilslut netledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig, i

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124

Din brugermanual LEXMARK X264DN http://da.yourpdfguides.com/dref/2385124 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Impact S300 Series Brugervejledning

Impact S300 Series Brugervejledning Impact S300 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4443 Model(ler): 101, 10E, 11n, 1En Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Lexmark MFP. Installationsvejledning

Lexmark MFP. Installationsvejledning Lexmark MFP Installationsvejledning April 2007 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430

CS410 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 CS410 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 5027 Model(ler): 410, 430 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...8 Lær om printeren...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915

Din brugermanual LEXMARK X85 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259915 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Z65, Z65n Color Jetprinter

Z65, Z65n Color Jetprinter Z65, Z65n Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Brugervejledning Februar 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS X, version 10.0.3 til 10.1 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Start her. Fjern al tapen og løft displayet. Find komponenter

Start her. Fjern al tapen og løft displayet. Find komponenter HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Start her 1 Brugere af USB-kabel: Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det i denne vejledning. Ellers installeres softwaren måske ikke korrekt.

Læs mere

Om startskærmbilledet

Om startskærmbilledet Oversigtsvejledning Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel Om startskærmbilledet Når printeren tændes, vises et basisskærmbillede, kaldet startskærmbilledet, på displayet. Tryk på knapperne på

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Brugervejledning til 4900 Series

Brugervejledning til 4900 Series Brugervejledning til 4900 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...9 Introduktion...10 Sådan finder du oplysninger om printeren...10 Installation af printeren...13 Tildeling af adgang

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren.

7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. 9 Indikatorlampe Kontrollere status for printeren. Oversigtsvejledning Brug dette For at 7 Knappen Tilbage Retur til forrige skærmbillede. Se rapporter. Hvis du vil have adgang til den din printers indbyggede webserver: Lær om printeren Brug af printerens

Læs mere

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Platinum Pro900 Series Hurtigreferencevejledning Maj 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark tager

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105

Din brugermanual LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://da.yourpdfguides.com/dref/2385105 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK PRESTIGE PRO800 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput.

Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Side 1 af 6 Farvekvalitet Denne farvekvalitetsvejledning beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Udskriftstilstand Farve Kun sort Farvekorrektion

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

S310 Series Brugervejledning

S310 Series Brugervejledning S310 Series Brugervejledning Oktober 2011 www.lexmark.com Maskintype(r): 4448 Model(ler): S310 Series: 301, 30E Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP All-in-One at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...7 Indikator for trådløs...8 3 Udskriv Udskrivning

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z55 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z55 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL-modem/router. Kom hurtigt i gang BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL-modem/router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL modem/router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have udførlige oplysninger for konfiguration og brug af

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere