RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE"

Transkript

1 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR Klimasikring i Trørød: Et smukkere Holmebjerg 3 Strategi på vej for et rent og indbydende Rudersdal 4 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere 5-6 Vasevej-projektet på vej ind i sin sidste fase 7 God dialog om private fællesveje 8 Lettere at finde en p-plads i Birkerød Bymidte 8 Oversigt over nyt i motorvejs-projektet 8

2 GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal Kommune. Infobrevet udkommer fire gange om året - næste gang i december. Infobrevet udgives af Teknik og Miljø, og målet er at sætte fokus på aktuelle temaer, samtidig med at vi bringer andre historier af interesse for boligejere. Denne gang sætter vi fokus på bekæmpelse af bjørneklo, ligesom du kan læse om klimasikring og forskønnelse i Trørød og arbejdet med en strategi for en ren og indbydende kommune. God læselyst! Indhold Udgives af Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Øverødvej Holte Ansvarshavende redaktør Henrik Møller [ ] Layout Henrik Møller [ ] Foto Skyfish Rudersdal Kommune Skribent Henrik Møller [ ] Har du ris og ros, så kontant Henrik Møller [ ] Klimasikring i Trørød: Et smukkere Holmebjerg 3 Strategi på vej for et rent og indbydende Rudersdal 4 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere 5-6 Vasevej-projektet på vej ind i sin sidste fase 7 God dialog om private fællesveje 8 Lettere at finde en p-plads i Birkerød Bymidte 8 Oversigt over nyt i motorvejs-projektet 8

3 Et smukkere Holmebjerg blev udstillet Et smukkere og mere levende lokalområde på Holmebjerg i Trørød samt en fornuftig håndtering af regnvandet. Begge dele er nu rykket betydeligt nærmere, efter Miljø- og Teknikudvalget har nikket til projektet, som en stor gruppe beboere efterfølgende har kommenteret. I projektet indgår nedsivningsanlæg, regnbede og øvrig beplantning samt initiativer, der skal sørge for, at bilisterne sætter farten ned. Rudersdal Kommune præsenterede et projektudkast i slutningen af august på en udstilling på Holmebjerg. De mange beboere, som mødte op, kom med en lang række spørgsmål, kommentarer og forslag til bl.a. parkeringsforhold, trafiksikkerhed, vedligeholdelsen af de grønne fællesarealer og naturligvis selve udfordringen med regnvandet. Næste skridt er at vurdere de mange input, hvorefter det endelige projekt skal beskrives i detaljer. Efter en udbudsrunde er det planen at komme i jorden sidst på året. Beboere og kommune skal bl.a. finde en model for, hvordan man i praksis kan samarbejde om at holde de grønne områder vedlige, så kommunen udfører noget, og beboerne også selv gør en indsats for deres eget lokalområde. Baggrund I samarbejde med Rudersdal Kommune ønsker Forsyningen Allerød Rudersdal at afkoble regnvandet fra kloakken og i stedet lade det nedsive gennem jorden til gavn for miljøet. Holmebjerg er valgt, dels fordi Rudersdal Forsyning havde planer om et underjordisk bassin, som kunne erstattes af nedsivning lokalt, dels fordi vejen ligger højt og sender regnvand til de lavere liggende områder. Det giver problemer ved kraftig regn, da kloakkerne ikke kan håndtere den større mængde af nedbør som følge af klimaforandringerne. Samtidig bliver der flere og større arealer med fliser og asfalt, hvor vandet ikke kan sive ned. Endelig er der ingen grund til, at næsten rent regnvand skal sendes i kloakken og videre til et rensningsanlæg, når det lige så godt kan sive til nyt grundvand. Se hele skitseprojektet på rudersdal.dk/klima

4 Strategi for et rent og indbydende Rudersdal præsenteres for grundejerforeningerne I juni-udgaven af Grundejer!NFO slog Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget, til lyd for, at renholdelse af vores smukke og grønne kommune er et fælles ansvar, en fælles opgave. Nu har udvalget arbejdet videre med en strategi for, hvordan de gode hensigter kan føres ud i livet. Strategien skal ses som et oplæg til, hvordan den samlede indsats kan styrkes - som et fælles ansvar borgere og kommune imellem. Kommunen udfører en masse ting, men borgerne må også selv tage ejerskab. Strategien præsenteres for grundejerforeningerne på det årlige møde med kommunen torsdag 13. november på Birkerød Skole. Slutmålet for strategien er, at det skal være trygt og attraktivt at færdes på veje, stier og i de grønne områder. Alle offentlige arealer skal fremstå velplejede, rene og indbydende. - Samtidig ønsker vi at undgå den negative effekt i adfærden, som affald, graffiti og manglende vedligehold kan give, understreger Court Møller. Affald avler mere affald så at sige, og når noget er dårligt vedligeholdt, kan det forstærke ligegyldigheden. Gennem frivillige indsatser, kampagner og målrettede tiltag ønsker kommunen at motivere borgerne til at tage del i indsatsen for at nå de fælles mål. Både 2014 og 2015 bliver således præget af en massiv informationsindsats. De gode, fælles værdier - Det er vigtigt at understrege, at projektet ikke handler om at spare eller flytte opgaver fra kommunen til borgerne, siger Court Møller. Projektet handler om at udbrede de fælles, gode værdier, og her vil vi forsøge at engagere borgerne til i højere omfang at tage ansvar for deres eget område og dermed opleve et større ejerskab. Borgernes egne opgaver afspejler typisk årstiderne og omfatter bl.a. Renholdelse af fortove i forår og sommer Hækklipning i sommerperioden Rensning af nedløbsriste på private fællesveje i efteråret Saltning og snerydning gennem vinteren Renholdelse og forskønnelse Det handler om at holde tingene ved lige, så de ikke forfalder, bliver grimme og ikke længere fungerer, og så handler det naturligvis om at holde kommunen ren for affald og graffiti. Projektet for et indbydende Rudersdal skal således ses i en bred betydning - ikke kun som traditionel renholdelse, men også som forskønnelse og vedligehold af grønne områder. En opgavefordeling kan f.eks. være, at medlemmerne af et vejlaug selv tager sig af beplantningen på deres vej, men hvor kommunen så dækker udgifterne til materialer. Den efterfølgende vedligeholdelse af det grønne areal kan man også sagtens forestille sig ske som et partnerskab mellem beboerne og kommunen. Renholdelse af fortov Grundejere ved offentlige veje (i byer og bymæssige bebyggelser) skal renholde fortovet ud for deres ejendom. Det omfatter at: fjerne ukrudt feje arealer med fast belægning fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende renholde trapper til ejendommen renholde rabatter og nedløbsriste Kommunen sørger for at renholde kørebaner, cykelstier samt offentlige parkeringspladser og stier. Ud over ovenstående punkter skal grundejere på private fællesveje vedligeholde og reparere vejen ud for ejendommen. Se folder om Renholdelse af veje på rudersdal.dk

5 Tidlig bjørneklo kom bag på mange husejere På grund af det varme vintervejr var bjørnekloen tidligt på færde i år, og det kom bag på mange husejere, er oplevelsen i Natur, Park og Miljø hos Rudersdal Kommune var et usædvanligt år for bjørneklo med en meget tidlig start på vækstsæsonen, som begyndte allerede i februar - en måned før normalt, forklarer natursagsbehandler Camilla Bruun Manscher. Det betyder, at bjørnekloen er blevet meget stor meget hurtig. Dermed har mange ikke nået at komme i gang med den tidlige indsats, som gør det langt lettere at bekæmpe den uvelkomne plante. Indsatsplan sætter rammen for kampen Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret en ny og mere omfattende indsatsplan, der sætter rammen for kampen mod bjørneklo: Kommunen gør en indsats, og tilsvarende er private grundejere forpligtet til at sætte ind mod planten. Der skal bekæmpes i hele kommunen, grundejeren skal starte inden 1. maj og fortsætte gennem hele vækstsæsonen. Gennem denne indsats sikrer man, at ingen planter når at sprede frø. Tilsvarende bekæmper kommunen bjørnekloen på de kommunale arealer og har desuden bl.a. ansvaret for at føre tilsyn og løbende sikre et overblik over indsatsen. - Det er vigtigt, at man reagerer, før den bliver ret meget større end ca. en meter, fortsætter Camilla Bruun Manscher. Hun råder grundejere med bjørneklo til at begynde, så snart frosten er gået af jorden, for bjørneklo er noget af det første til at skyde op. Selv om der fortsat er sne, vokser den, blot frosten er væk. Starter man bekæmpelsen tidligt, slipper man for at skulle forholde sig til en fuldvoksen bjørneklo, der måske allerede er begyndt at sætte frø, hvilket dette år allerede skete i juni. Læs mere næste side

6 Travl sæson med mange besøg og tilsyn Bjørnekloens tidlige ankomst har også sat sit præg på den indsats, Rudersdal Kommune har gennemført, der i forvejen er øget markant som følge af den nye indsatsplan. Forvaltningen har besøgt omkring 40 grundejere, hvoraf en snes er nye i bjørneklo-sammenhæng, fordi tilsynet nu skal dække hele kommunen. - Vi har gennemført 76 tilsyn i år mod 45 sidste år, siger Camilla Bruun Manscher videre. Fordi der er ændret så meget i år, har vi valgt at køre en meget blød og dialogbaseret linje, hvor vi ikke har udstedt påbud om at fjerne bjørneklo eller foretaget politianmeldelse, men vi skærper tonen næste år. Mange henvendelser via Gi os et praj Mange borgere er begyndt at bruge muligheden for at indmelde bjørneklo via Gi os et praj - enten på hjemmesiden eller i marken fra en smartphone. - Vi har fået 65 anmeldelser på denne måde, nogle kendte vi i forvejen, mens andre bestande var nye, siger Camilla Bruun Manscher. Det er godt, at borgerne i stigende grad bruger de digitale muligheder, for vi får et bedre overblik over, hvor i kommunen der er bjørneklo, og dermed kan vi styrke vores fælles indsats. Som led i den løbende dialog stod Rudersdal Kommune i foråret for et arrangement, hvor borgere kunne kombinere en hyggelig aften i naturen med praktisk info om bjørneklo og de mest effektive midler til bekæmpelse. - Arrangementet var en god måde at møde borgerne, så vi forventer klart at gentage det næste år, siger Camilla Bruun Manscher. Ny indsatsplan mod bjørneklo I foråret vedtog kommunalbestyrelsen en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo, der skal styrke kampen. Planen beskriver bl.a., hvilke forpligtelser kommunen og grundejerne har. Miljø- og Teknikudvalgsformand Court Møller tog en god tørn med, da Rudersdal Kommune i foråret inviterede til en demonstration i bekæmpelse af bjørneklo. På billedet ses også Pernille Schleisner fra den frivillige naturplejegruppe Maglemosens Naturplejeforening. På rudersdal.dk/bjoerneklo kan du bl.a. finde tre små instruktions-videoer. F.eks. skal en grundejer med bjørneklo i haven starte bekæmpelsen allerede senest 1. maj (mod tidligere 5. juni) og fortsætte sin indsats hele vejen gennem vækstsæsonen. Nyt i indsatsplanen er det også, at hele kommunen nu er udpeget som indsatsområde. Læs mere på rudersdal.dk/bjoerneklo hvor du bl.a. finder tips og tre små instruktionsvideoer.

7 Vasevej-projektet på vej ind i sin sidste fase På billedet ses den nye vejføring t.v., mens den eksisterende vej ligger t.h. Omlægningen af Vasevej er nu så langt fremme, at projektet er gået ind i sin 6. og sidste fase. Den omfatter strækningen fra omkring nr. 63 til nr. 69 og er således på vej ind i Bistrup-delen af Vasevej for at slutte på den anden side af jernbanen. Projektet overholder den overordnede tidsplan og forventes færdigt ultimo november 14. Herefter resterer kun det endelige slidlag, der først lægges på til foråret. Aktuelt arbejdes på mange fronter: Der ryddes og flyttes jord, der asfalteres, der arbejdes med de enkelte matrikler (overkørsler m.v.) og meget andet. En meget vigtig del af projektet er at flytte vejens forløb to steder (se ill.), så svingene bliver blødere. Entreprenøren har lagt asfalt på det ene sted, nærmest Holte, mens man nu arbejder med det skarpe sving i Vasevejs nordlige punkt. To erstatningsbiotoper er nu etableret Som led i omlægningen etableres såkaldt erstatningsnatur eller erstatningsbiotoper, idet der nedlægges moseareal og et vandhul på tilsammen 3095 m2, som erstattes af fire nye områder på i alt 4590 m2. De nye arealer består af vandhuller med mose omkring sig og etableres, hvor der er naturlige lavninger i landskabet og evt. i nærheden af eksisterende vandhuller. Status er, at de første to erstatningsbiotoper nu er etableret, dels ved Comwell, dels ved Vasevej nr. 25. Vasevej lukket frem til 10. oktober Pga. de trafikale udfordringer på Vasevej har kommunen i samarbejde med politiet besluttet at lukke Vasevej for gennemkørsel for alle trafikanter, inkl. bus 334. Bussens rute er omlagt, og det kan man læse mere om på Movias hjemmeside. Vasevej er lukket til og med torsdag 9. oktober. Beboer- og arbejdskørsel er tilladt. Forbuddet mod gennemkørsel gælder både fra Holte- og Bistrup-siden, og der er spærret for gennemkørsel fra jernbanebroen og til Kongevejen. Samtidig er lyssignalet i krydset Kongevejen / Vasevej slukket i samme periode. Det er gjort for at sikre en bedre afvikling af trafikken på Kongevejen. Gadelys retableres Til sidst kan nævnes, at DONG er i fuld gang med at genetablere gadelyset, hvor der pr. medio september var opsat ca. 15 nye lysmaster. Læs mere på rudersdal.dk/vasevej

8 God dialog om private fællesveje Årets istandsættelser af private fællesveje er ved at være til ende, den sidste asfalteres efter efterårsferien, og allerede nu kigges frem til næste år, hvor ca. 25 veje står for tur. Rudersdal Kommunes eksperter i private fællesveje er godt i gang med at forberede et informationsmøde med de relevante grundejerforeninger el. repræsentanter for de pågældende veje. Mødet, som vil finde sted i starten af det nye år, er en tilbagevendende begivenhed, som giver god mulighed for en konstruktiv dialog. - Vi har gode erfaringer med disse møder, siger landinspektør Christian Weile Lehm, Vejafdelingen i Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune. De er med til at afdramatisere processen omkring den istandsættelse, der skal finde sted, fordi vi stille og roligt fortæller den enkelte grundejerforening. hvorfor netop deres vej er i søgelyset, hvad der kommer til at ske, hvorfor de nu skal have en regning, og hvilke muligheder man har i forløbet. Han er glad for den kvalificerede debat, der opstår: - Folk er godt informerede og velforberedte, konstaterer han. På møderne prøver Rudersdal Kommune at give så meget information som muligt om, hvad der foregår i maskinrummet, altså i processen når en vej skal istandsættes. Tjek din affaldsordning inden ejendomsskattebilletten udsendes På kommunens hjemmeside kan du nemt tjekke, hvilken størrelse affaldsbeholder du har, og hvor mange tømninger du har tilmeldt. Stemmer det ikke overens med de faktiske forhold, kan du ændre det ved at benytte formularen på kommunens hjemmeside. Fordelen ved at bruge formularen er, at din ændring bliver behandlet hurtigere. Pengene Ændringer i din affaldsordning, som træder i kraft inden 25. oktober 2014, vil fremgå af - og blive reguleret via - din ejendomsskattebillet for Denne udsendes senere på året. Men selv om man ikke vil ændre ved sin(e) affaldsordning(er), kan det være en god idé alligevel at gå ind på hjemmesiden for at se, hvilke ordninger man har. Det gælder også viden om, hvem de forskellige aktører er, for ud over beboerne selv kan der være mange parter afhængig af den konkrete opgave: Rådgiver, entreprenør, kloakmester, Forsyningen, kommunen, ledningsejere m.fl. Det er Teknik og Miljøs oplevelse, at en del borgere først får overblikket over deres affaldsordning, når de har modtaget deres ejendomsskattebillet. Men ændringer, der foretages efter 25. oktober 2014, vil først fremgå af det efterfølgende års (2016) ejendomsskattebillet. Derfor er 25. oktober 2014 altså sidste frist for at foretage ændringer, der skal nå at komme med på ejendomsskattebilletten for Lettere at finde en p-plads i Birkerød Bymidte Såvel Miljø- og Teknikudvalget som Bycenterudvalget vil nu arbejde for en parkeringsring, der skal gøre det lettere for bilister, der gerne vil handle i Birkerøds bymidte, at finde en p-plads. Skilte anbragt strategiske steder uden for p-ringen (de røde prikker på kortet t.v.) skal vise, hvor der er p-pladser, og hvor mange der er. Det foreslås, at parkeringsringen etableres på forsøgsbasis i et år på følgende veje: Fra Stationsvej via Hængekøjen til Majpladsen, hvor strækningen vil være ensrettet, og videre til Henrik Gerners Vej, Johan Mantzius Vej, Vilhelm La Cours Vej, Søndervangen og Teglporten til Stationsvej.

9 Oversigt over nyt i motorvejs-projektet Det store arbejde med at omlægge Helsingør-motorvejen fra fire-seks spor mellem Hørsholm S og Gl. Holte er gået ind i en ny fase. Hen over sommeren er der sket en række ændringer, og her er et overblik over de vigtigste: Tilslutningsanlæg nr. 11, Sandbjerg, Gøngehusvej Broen over motorvejen og rampen med tilkørsel nordpå er nu lukket, dog holdes rampen mod København åben et års tid. Skal man nordpå, kan man benytte tilslutningsanlæg 12, Elleslettegårdsvej. Fra juli 2015 lukkes ramperne permanent, og dermed vil trafikbelastningen på Gøngehusvej blive mindre. Tilslutningsanlæg nr. 12, Elleslettegårdsvej Her er en ny rampe mod nord blevet åbnet, og man kan naturligvis stadig køre sydpå. Dermed er anlægget nu fuldt udbygget. Bemærk: Man kan kun tilgå den nordlige rampe mod Helsingør fra østsiden, ikke vestfra. Tilslutningsanlæg nr. 13, Øverødvej / Langhaven Den sydvendte rampe er nu lukket, mens den sidste tredjedel af den nye bro, der fører Øverødvej / Langhaven over motorvejen, bygges. Skal man mod København, kan man i stedet benytte Elleslettegårdsvej eller Skodsborgvej. Der vil være skiltet med en omkørselsrute for at komme på motorvejen ved Øverødvej / Langhaven. Samtidig har Vejdirektoratet genåbnet den nordvendte rampe, som har været lukket, mens de første to tredjedele af den nye bro blev bygget. Gammel Holtevej åbnet igen Efter at have været spærret for bilister m.fl. pga. ombygning af broen er Gammel Holtevej nu åbnet igen under motorvejen. Bro ved Egebækvej er forsinket Arbejdet med at færdiggøre broerne på Helsingørmotorvejen er forsinket, og efter broen over Egebækvej er kollapset, er situationen selvsagt ikke forbedret. I skrivende stund er der endnu ingen afklaring på forholdene omkring den sammenstyrtede bro, her må henvises til dagspressen. Gammel Holtevej Helsingørmotorvejen 11 Gammel Holtevej Gøngehusvej Helsingørmotorvejen Helsingørmotorvejen Gl. Holte Til- og frakørselsramper på Helsingørmotorvejen Åbne Lukkede Vej spærret 12 Elleslettegårdsvej Gammel Holtevej Øverødvej 13 Trørød Langhaven

10 Vi vil gerne leje med dig vil du leje os? Vi har lokaler der rummer personer, rigeligt med gratis p-pladser, lys, lyd og service i verdensklasse. Vi lejer allerede med bl.a. TDC, Rotary og Furesø Golfklub. skal vi også leje med dig? Ring til kunstnerisk leder Asger Ahn for din næste lejeaftale Se mere på Mantzius.Rudersdal.dk Ja Måske Nej... et koncert- og kulturhus der gerne vil lejes Johan Mantziusvej 7 A i Birkerød 3 min. fra Birkerød Station

11 RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf Fax Teknik og Miljø Øverødvej Holte Tlf Udgivet

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3-6 2014 Renholdelse: Et fælles ansvar 3 Renholdelse: Dit ansvar som grundejer 4 Bedre oversigtsforhold i kryds i Holte 4 Samarbejde om pleje af grønne arealer

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE

NR. 2-4 2014 RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 2-4 2014 Placering af sten i rabatten er ikke tilladt 3 Infomøde og workshop om regnvand i Trørød 4 Nye broer og ramper i motorvejsprojektet 5 2. etape af

Læs mere

Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013

Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013 Naboforum Udvidelse af Helsingørmotorvejen fra Egebækvej til Hørsholm Kongevej Naboforum 4. december 2013 Helsingørmotorvejen Dagsorden 1. Velkommen 2. Præsentation 3. Mødets formål 4. Kommunikation 5.

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2015 Livlig debat på årsmøde om den attraktive kommune med det gode naboskab GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

Kommunen bestræber sig derfor på at vedligeholde og pleje de offentlige områder, så alle føler sig velkomne.

Kommunen bestræber sig derfor på at vedligeholde og pleje de offentlige områder, så alle føler sig velkomne. Et renere Rudersdal Rudersdal Kommunes vision er at være Danmarks bedste bokommune. Det omfatter, at det er trygt og attraktivt at færdes på veje, stier og i de grønne områder. Kommunen bestræber sig derfor

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER

Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Vinter- og renholdelsesregulativ GÆLDENDE FOR VEJE OG STIER Indhold 1. Indledning... 3 2. Offentlige veje og stier... 4 3. Vejmyndighedens forpligtigelser på offentlige veje og stier... 4 3.1 Snerydning...

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ

Vinter- og renholdelsesregulativ Vinter- og renholdelsesregulativ 1. Alment I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat føre og at sørge for renholdelse

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Nu åbnes Birkerød RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4 - OKTOBER 2015 Nu åbnes Birkerød Den nye p-ring i Birkerød Bymidte samt åbning for ensrettet trafik ad Hængekøjen mod Majpladsen forventes færdig 1. november.

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Vallensbæk Kommune September 2016 Vinter- og Renholdelsesregulativ Vallensbæk Kommune September 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær

RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE. Det første regnbed er klar på Viekær RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 3 - JUNI 2015 Det første regnbed er klar på Viekær GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle grundejere i Rudersdal

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev.

REGULATIV. nordfyns kommune. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE. September 2007 Rev. nordfyns kommune September 2007 Rev. november 2013 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE Sidel Side 2 nord Fyns kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser NORDFYNS KOMMUNE September 2007 REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i NORDFYNS KOMMUNE Vinteren 2007/2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Vintervedligeholdelse offentlige

Læs mere

Livlig debat på årsmøde

Livlig debat på årsmøde RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 1 - JANUAR 2016 Livlig debat på årsmøde Der var livlig debat om stort og småt, da Rudersdal Kommune mødtes med grundejerforeningerne ved årsmødet i slutningen

Læs mere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Soldaterparken og Søkærparken Tips, gode råd og vejledning til

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse Indholdsfortegnelse LOVGRUNDLAG:... 3 I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.... 3 A. SNERYDNING... 3 Vejbestyrelsens opgaver... 3 Grundejernes forpligtelser....

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse. Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune fastsætte mere specifikke

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Do: Oktober 2015 Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier, fortove og pladser i BRØNDBY KOMMUNE Reguliv for vintervedligeholdelse og renholdelse for

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning

Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Til grundkøbere Tips, gode råd og vejledning Kære grundkøber Stort tillykke med din nye grund.

Læs mere

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER OG RENHOLDELSESREGULATIV GLOSTRUP KOMMUNE Gældende fra den 1. november 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV. 2.1 Snerydning 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro 31. januar 2018 Odense Kultur- & Idrætshus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE I BOLBRO

Læs mere

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015

Vinter- og Renholdelsesregulativ. Allerød Kommune 22. september 2015 Vinter- og Renholdelsesregulativ Allerød Kommune 22. september 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Alment side 3 2 Kommunens pligter side 4 3 Grundejernes pligter, offentlige veje og stier side 5 4 Grundejernes

Læs mere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere

Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Ejendom og Bolig Viuf Vestermark Tips, gode råd og vejledning til grundkøbere Kære grundkøber

Læs mere

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK!

Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! Regnvandshåndtering på Amager VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VAND I KÆLDEREN NEJ TAK! VIL DU VIDE MERE? Miljøministeriet Læs om mulighederne for et gratis klimatilpasningstjek af din bolig. www.klimatilpas.nu

Læs mere

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m.

Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. Teknik & Miljø R E G U L A T I V Snerydning bekæmpelse af glat føre og rengøring af veje m. m. (Lov 714 af 11. september 1997) Teknik & Miljø Regulativ for snerydning, glatførebekæmpelse og rengøring af

Læs mere

Eks. på manglende vedligeholdelse

Eks. på manglende vedligeholdelse Bilag 1 (1/3) Eks. på manglende vedligeholdelse Camma Larsen Ledets vej Græsset klippes flere steder slet ikke og andre steder meget sjældent. Og ingen steder sker det helt ind til sidebevoksning. Eks.

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

VINTER, SNE OG GLATFØRE

VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE VINTER, SNE OG GLATFØRE NÅR SNE OG FROST SÆTTER IND, GÅR VARDE KOMMUNE I GANG MED AT SIKRE, AT TRAFIKKEN STADIG KAN FLYDE. Kommunen har mange veje, stier og p-pladser, og når vinteren

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013

Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 Vintervedligeholdelse og renholdelse Veje, stier og pladser i Rudersdal Kommune Regulativ oktober 2013 re Revideret november 2015 Vinterregulativ Rudersdal Kommune 2013 Som vejmyndighed kan Rudersdal Kommune

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV DRIFT DRIFT REV. 09-11 2015 Svendborg Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER ADMINISTRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I NABOFORUM

REFERAT AF MØDE I NABOFORUM DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2011 Brian Christensen bch@vd.dk 7244 3755 REFERAT AF MØDE I NABOFORUM Tid Torsdag 16. juni kl. 18.00 20.00 Sted Mariehøjcentret, mødelokale 4, blå indgang

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune

Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune Regulativ om vintervedligeholdelse og almindelig renholdelse af veje i Frederiksberg Kommune (som vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 25. januar 2016) I medfør af lov om offentlige veje, lov

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune

Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Side 1 Særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune Randers Kommune Veje og Trafik Laksetorvet 1 8900 Randers Tlf. 89 15 15 15 Januar 2014 rev februar 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE RENHOLDELSE Teknik- og Miljøforvaltningen Vej-, Park- og Forsyningsafdeling Dato: oktober 2007 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE for de af kommunalbestyrelsen bestyrede veje og stier samt de i kommunen

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014

2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Forslag til revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2014-2017 Udgave i høring i perioden 17. februar 2014 11. april 2014 Revideret indsatsplan for Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Køge Kommune

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere

Det skal du som grundejer gøre

Det skal du som grundejer gøre vinter i københavn Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. Det skal du som grundejer gøre Når sneen falder,

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn

Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum. Advokat Marie Bockhahn Det juridiske ansvar for affald i det offentlige rum Advokat Marie Bockhahn 1 ANSVARET FOR AFFALDET 1. Hvemhar ansvaret for affaldet? 2. Ansvar ved konkrete arrangementer 3. Lidt om mulighederne for gebyrfinansiering

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området.

Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Noter fra landsbyvandring den 17. juni 2016 Hejninge-Stillinge Trafikforhold i Hejninge-Stillinge området. Deltagere: Fra Hejninge-Stillinge Lokalråd deltog: Lars Schou Pedersen, Kirsten Lambert og Børge

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje I henhold til lov om offentlige vejes 62 og lov om private fællesveje 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Lokal grundejerforening tager selv ansvar for farten

Lokal grundejerforening tager selv ansvar for farten RUDERSDAL KOMMUNES MAGASIN TIL GRUNDEJERNE NR. 4 - SEPTEMBER 2016 Lokal grundejerforening tager selv ansvar for farten GRUNDEJER!NFO Velkommen til nyeste udgave af Grundejer!NFO der henvender sig til alle

Læs mere

Grundejerforeningen Egegaarden

Grundejerforeningen Egegaarden Grundejerforeningen Egegaarden Referat af bestyrelses møde Tirsdag den 27. August 2013, kl.20 Færøvej 45, Hos Thomas Tang Til stede er Ib, Marc Dalgas, Nina Bruun, Christian Astrup og Afbud, Charlotte

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo i Ballerup Kommune 2017-2027 Forord Kæmpe-bjørneklo er den mest kendte af de invasive plantearter, hvilket desværre er et udtryk for, at den er vidt udbredt

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

Herning Kommune REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser Herning Kommune REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser August 2007 Herning Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje,

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem

vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få saltet og ryddet veje og fortove for sne, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Læs mere om Teknik- og Miljøforvaltningens opgaver og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991, med de ændringer,

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje

Vallensbæk Kommune. Regulativ for vintervedligeholdelse. og renholdelse af veje Vallensbæk Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Vallensbæk Kommune i henhold til lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag.

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2010 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Diskussion

Læs mere

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Formandsberetning. Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 64. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført:

Bestyrelsen har påklaget afgørelsen til Vejdirektorat. Som klagepunkter har bestyrelsen anført: Skriftlig beretning 2012-13 Kørebaner og fortove På generalforsamlingen i april 1999 blev en 15-årig genopretningsplan for kørebaner og fortove vedtaget. På generalforsamlingen i april 2005 blev der fremlagt

Læs mere

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE

SNERYDNING FOR GRUNDEJERE SNERYDNING FOR GRUNDEJERE I december 2014 blev en ny vejlov vedtaget, og herefter gælder nye regler om, hvad man som grundejer har pligt til at rydde, salte og gruse. Af Marianne Fromm Pedersen, KLA Personskade

Læs mere

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby

Læs mere

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove.

Hedensted Kommune har i mail af 26. februar 2016 stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål om ren- og vintervedligeholdelse af fortove. Dato 11. marts 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03278-2 Side 1/5 Ren- og vintervedligeholdelse af fortove langs offentlige veje Hedensted Kommune

Læs mere

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV

VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV OKTOBER 2015 VÆKST OG BÆREDYGTIGHED 1 ALMENT I henhold til "Lov om offentlige veje, 62, har kommunen pligt til at sørge for snerydning, at træffe foranstaltning mod glat

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling

LAR i en ny bydel. Dahlsvej i Odense. Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling LAR i en ny bydel Dahlsvej i Odense Nena Kroghsbo Projektleder, Klima & Udvikling Bæredygtig byggemodning på bar mark 18 ha ~ Ca. 78 parceller og 4 storparceller. Lokalplan Dahlsvej Regnvand håndteres

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Vintertjeneste offentlige veje, stier mv. 3 2.1 Snerydning 3 2.1.1 Vejbestyrelsens

Læs mere

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte

det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. Skal Selv rydde Sne og Salte vinter i københavn Når vinteren kommer, gælder det om at få ryddet veje og fortove for sne og få saltet, så alle kan komme godt og sikkert gennem byen. Det tager vi os af Skoler, børnehaver m.fl. skal

Læs mere

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5.

Åben. BYCENTERUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 5. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Mollerup (V), Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V.

I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration af den private fællesvej V. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 12/10606 ADMINISTRATION AF PRIVAT FÆLLESVEJ I har i brev af 20. september 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af klager over Kommunens administration

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere