3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3/15. Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter."

Transkript

1 Redegørelse 2012

2 2/15 Forord Fonden har siden 2008 givet en række projekter mulighed for at markedsføre Danmark over for udenlandske målgrupper. Fondens støttevirksomhed i 2012 har adskilt sig fra tidligere år, da der ikke er blevet afholdt ansøgningsrunder i løbet af året. I stedet har Fonden arbejdet for at sikre opbakning til to nye konsortier til markedsføring af dansk design, mode og arkitektur samt danske sundheds- og velfærdsløsninger, som Fonden tog initiativ til i 2011, samt færdigudviklingen af nogle større eksterne projekter. Med udgangen af 2012 udløber Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark og dermed også Fondens mulighed for at yde støtte til nye projekter og offentlig-private markedsføringspartnerskaber. Med regeringens nye vækststrategi med fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer i den internationale konkurrence, er der skabt et nyt grundlag for markedsføringen af Danmark. Med udgangspunkt i 7 styrkepositioner skal danske løsninger og kompetencer fremadrettet formidles. På baggrund af de positive erfaringer med etableringen af Klimakonsortiet (nu State of Green) har Fonden frem til nu taget initiativ til eller støttet oprettelse af i alt 7 markedsføringskonsortier. Konsortierne arbejder alle med at præsentere danske løsninger og produkter inden for deres eget sektorspecifikke område f.eks. markedsføring af klimaløsning, fødevare og dansk design. Med markedsføringskonsortierne har Fonden skabt en markedsføringsplatform, som fremadrettet kan bidrage til at gennemføre de markedsføringsinitiativer, som regeringens nye vækststrategi lægger op til. Denne redegørelse præsenterer fondens arbejde i Indledningsvis beskrives det enkeltstående projekt India Today Copenhagen Tomorrow, som med fondens støtte er påbegyndt i Derefter beskrives aktiviteter og resultater, som de offentlig-private markedsføringskonsortier har opnået i 2012 samt deres forventninger til Jørgen Tandrup

3 3/15 Indledning Fonden til Markedsføring af Danmark har siden 2007 arbejdet for at styrke udlandets kendskab til Danmark. Fonden har gennem økonomisk støtte medvirket til at sikre det finansielle grundlag for gennemførelsen af kommunikationsinitiativer og fremstød, som bidrager væsentligt til markedsføring af danske styrkepositioner i udlandet. Fonden besluttede i 2011 at prioritere en række større initiativer med oprettelsen af nye markedsføringskonsortier samt projekter, der skal tiltrække internationale talenter til Danmark og skabe opmærksomhed om danske løsninger indenfor vandområdet. Størrelse af de nye initiativer betød, at Fonden i 2011 disponerede over alle dets midler for både 2011 og Fonden har derfor ikke afholdt en ansøgningsrunde i 2012, men alene fokuseret på at færdigudvikle de projekter og nye konsortier, der blev taget initiativ til i Redegørelsen for 2012 afspejler Fondens fokus på de store projekter. Generelle oplysninger om Fonden og dens støttevirksomhed kan findes på fondens hjemmeside Fondsstøttede projekter gennemført i 2012 I 2012 er gennemført 1 projekt, som har modtaget støtte fra fonden. India Today / Copenhagen Tomorrow Holck-Larsen Foundation har taget initiativ til det store projekt India Today / Copenhagen Tomorrow. Med et budget på over 130 mio. kr. gennemføres en lang række aktiviteter, der skal knytte befolkningen i Indien og Danmark sammen ved at fremme udveksling af kultur, videnskab og handel mellem de to lande. Det er målet, at de forskellige aktiviteter under India Today / Copenhagen Tomorrow vil åbne det moderne Indien for danskerne og samtidig øge kendskabet til Danmark blandt indere - til gensidig gavn for befolkningerne i begge lande. Aktiviteterne vil styrke de eksisterende forbindelser mellem Indien og Danmark, ligesom de vil styrke den kommercielle forbindelse og dermed fremme handel og investeringer mellem de to lande. Med støtte fra Fonden gennemførte Det Danske Kulturinstitut i samarbejde med CBS og DI den 13. og 14. september to konferencer omhandlende "Peace and Sustainability", og "Co-creating sustainable business between India and Denmark" med deltagelse af en række fremtrædende indere, der skaber Indiens fremtid inden for kultur og erhverv, uddannelse og videnskab, herunder blandt andre. Projektet har modtaget 1,7 mio. kr. i støtte fra Fonden.

4 4/15 Tilsagn om støtte givet i 2012 Fonden har i 2012 ikke været åben for at modtage ansøgninger, men alene fokuseret på at færdigudvikle de store projekter, der blev taget initiativ til i På den baggrund blev to nye markedsføringskonsortier formelt etableret i 2012, ligesom rammerne for projekterne, der skal markedsføre Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft samt markedsføring af danske vandkompetencer blev endelig godkendt af Fonden. Tilsammen har fonden givet tilsagn om støtte på 44,6 mio. kr. i Fordelingen af de afgivne tilsagn fremgår af tabel 1. Tabel 1: Tilsagn i 2012 i mio. kr. Beløb Markedsføring af Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft 6,0 International branding og markedsføring af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale 6,0 vandudfordringer Dansk Design og Arkitektur Konsortium DANISH (endeligt tilsagn) 12,0 Sundheds- og Velfærdskonsortiet (endeligt tilsagn) 9,0 Global Connected videreførelse af konsortiet 8,0 State of Green videreførelse af konsortiet 2,6 Food Organisation of Denmark videreførelse af konsortiet 1,0 I alt 44,6 Nedenfor beskrives de to projekter, som ud over markedsføringskonsortierne har modtaget støtte fra Fonden i Markedsføring af Danmark mhp. tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft Med Copenhagen Capacity i spidsen vil projektet medvirke til at øge tiltrækningen af internationale studerende og udenlandsk arbejdskraft med efterspurgte kompetencer til Danmark. Projektet har fokus på to særlige indsatsområder 1) markedsføring og tiltrækning af udenlandske talenter samt 2) afsked med expats og internationale studerende mhp. at skabe gode ambassadører for Danmark. Arbejdet med at tage imod og integrere udenlandske studerende og arbejdskraft varetages allerede i dag igennem en række lokale og regionale initiativer og aktører, som projektet vil samarbejde med mhp. at skabe en helstøbt national indsats. Under markedsføringsindsatsen skabes en fælles kommunikationsog markedsføringsplatform for danske virksomheder og uddannel-

5 5/15 sesinstitutioner, som efterspørger udenlandske talenter. Platformen vil indeholde en række generiske markedsføringsredskaber, som kan tilpasses den enkelte aktør. Ligeledes vil projektet gennemføre en række PR-kampagner og besøgsture målrettet talenter med særligt prioriterede kompetencer. Med støtte fra Fonden styrkes ligeledes arbejdet med at etablere et netværk af ungdomsambassadører under Youth Goodwill Ambassador Corp, hvorunder udenlandske studerende under deres studieophold i Danmark præsenteres for, hvad Danmark kan tilbyde udenlandske talenter. Projektet vil give de studerende viden om danske forhold samt redskaberne til at fungere som ambassadører for Danmark ved hjemkomst til eget universitet i hjemlandet. Ligeledes sigter indsatsen på at skabe interesse hos de udpegede ambassadører for at tage praktikophold eller ansættelse ved en dansk virksomhed. I projektets styregruppe er præsenteret et bredt udsnit af offentlige og private aktører, der alle arbejder for at sikre danske virksomheders og uddannelsesinstitutioners adgang til internationale talenter. Styregruppens primære opgave bliver at sikre sammenhæng mellem eksisterende initiativer og projektet samt fokus på netop de kompetencer, som efterspørges af både danske uddannelsesinstitutioner og i danske virksomheder. International branding og markedsføring af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale vandudfordringer Eksplosiv befolkningstilvækst, urbanisering og øget velfærd forventes at få efterspørgelsen på rent vand til at stige med op til 30 % allerede i dette årti. Adgangen til rent drikkevand, produktion af fødevarer og energi er udfordringer, som hænger sammen og er globale, og hvor Danmark har bud på konkrete løsninger. Under det nationale grønne brand State of Green Join the future. Think Denmark skabes en markedsføringsplatform for den danske vandbranche, som skal vise Danmark som foregangsland med stærke bud på løsninger og teknologier inden for vandrensning, vandbesparelser, vandforvaltning og vandinfrastruktur. Platformen skabes i samarbejde mellem markedsføringskonsortiet State of Green, Danish Water Forum og den danske vandbranche. I en række white papers og blue prints præsenteres det unikke samarbejde mellem danske virksomheder og myndigheder, der bl.a. fører til udvikling og implementering af ny, vandbesparende teknologi. I white papers vil samspillet mellem vand, fødevarer og energi vil blive sat i fokus, herunder hvordan dansk teknologi indgår i en helhedsløsning, der udnytter de begrænsede vandressourcer optimalt. I blue

6 6/15 prints præsenteres nye visioner og forslag til fremtidige strategier og løsninger på de globale udfordringer indenfor vandområdet. Til at understøtte kommunikationen af budskaberne i white papers og blue prints etableres en fælles markedsføringsplatform for den danske vandbranche, inkluderende offensive fremstød og præsentationsværktøjer. I film vil den danske helhedstankegang blive vist, ligesom et 3D virtuelt showroom skal skabe interesse for dansk teknologi og systemløsninger. Markedsføringen af dansk viden, visioner, teknologi og mulige løsninger på fremtidens globale vandudfordringer vil blive udrullet ved store, internationale begivenheder som f.eks. de internationale water weeks i Singapore og Stockholm samt udvalgte events som Eksportforeningens Water Days, ligesom præsentationsmaterialet vil blive stillet til rådighed for danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Markedsføringskonsortier I 2011 tog fonden initiativ til at oprette to nye markedsføringskonsortier inden for hhv. danske sundheds- og velfærdsløsninger, samt dansk design, mode og arkitektur. Med disse to konsortier har Fonden medvirket til at etablere 7 offentlig/private partnerskaber, der skal markedsføre danske styrker og kompetencer og således være en fælles markedsføringsplatform for både offentlige myndigheders og private virksomheders internationalt rettede aktiviteter. Regeringen har taget initiativ til en ny erhvervs- og vækstpolitik, der fokuserer på at skabe øget vækst og beskæftigelse ved at sætte fokus på erhvervsområder, hvor danske virksomheder har særlige styrker og potentialer i den internationale konkurrence. Med de offentligprivate markedsføringskonsortier har Fonden skabt et fælles udgangspunkt, som markedsføringsaktiviteterne i regeringens nye erhvervs- og vækstpolitik kan bygge videre på og derigennem skabe øget internationalt kendskab til dansk teknologi og løsninger inden for styrkepositionerne: - klima og energi - vand-, bio- og miljøløsninger - fødevarer - sundhed og velfærdsløsninger - det blå Danmark - kreative erhverv design - turisme og oplevelsesøkonomi Nedenfor præsenteres de af fonden støttede markedsføringskonsortier, herunder resultaterne af konsortiernes arbejde i 2012 samt forventninger til 2013.

7 7/15 Dansk Design og Arkitektur Konsortium - DANISH DANSK Design og Arkitektur Konsortium eller DANISH er et offentligprivat partnerskab mellem Danish Design Association, Danske Arkitekter, Danish Fashion Institute, Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Designskolen Kolding og Fonden til Markedsføring af Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet deltager i konsortiet efter ønske fra Fonden. Konsortiet har hjemsted i Kolding. Dansk design, mode og arkitektur står stærkt internationalt, men kendskabet til dansk design, mode og arkitektur bygger fortrinsvis på klassiske designer og arkitekter som f.eks. Wegner, Panton og Henning Larsen. Etableringen af konsortiet har til formål at formidle visionen om Danmark som et førende designsamfund og en levende showcase på, hvordan dansk design, mode og arkitektur bidrager til udviklingen af et bedre liv på tværs af generationer og samfundslag samt sikre økonomisk og bæredygtig vækst i både den offentlige og private sektor. Med konsortiet skabes et globalt udstillingsvindue, der skal være med at løfte Designudvalget2020 vision for markedsføring af dansk design. Konsortiet vil påtage sig ansvaret for at koordinere eksisterende og fremtidige markedsføringsaktiviteter samt udvikle en markedsføringsplatform med særligt fokus på at tiltrække internationale beslutningstagere (politikere, ledere, investorer) og designtalenter (studerende, forskere, professionelle designere) en platform der stilles til rådighed for danske virksomheder og institutioner. Markedsføringsplatformen vil anvende en bred vifte af kommunikationskanaler og markedsføringsmuligheder fx ifm. internationale begivenheder, besøgsprogrammer, internettet, nye sociale medier mv. Under konsortiet er oprettet en række design hubs mhp. formidling af det nyeste inden for dansk design, mode og arkitektur og udviklingen af nye markedsføringsinitiativer i samarbejde med danske designaktører. De første hubs er tematiseret omkring temaerne: - body and care - home and living - play and learning - architecture and cities Konsortiets første, store satsning bliver at markedsføre dansk design under Hong Kong Business of Design Week i december 2012, hvor Danmark er inviteret som partnerland. Den danske deltagelse vil bl.a. ske med udstillingen Design Society Denmark samt Verdens Længste Catwalk, og hvortil konsortiet skal udarbejde det fælles markedsføringsmateriale for hele den danske deltagelse i Hongkong.

8 8/15 Dansk Design og Arkitektur Konsortium støttes med 12 mio. kroner i perioden Sundheds- og Velfærdskonsortiet Konsortiet er et offentlig-privat partnerskab mellem COWI, Falck, Systematic, KMD, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark og Fonden til Markedsføring af Danmark, der er repræsenteret i samarbejde mellem Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Konsortiet har hjemsted i Odense. Danmarks udgangspunkt for at markedsføre sig offensivt på sundheds- og velfærdsområdet er i disse år optimalt. Danske virksomheder er på en lang række områder markedsledende og i front, når det gælder evnen til at koble ny og eksisterende teknologi og services med viden om brugernes adfærd og behov. Det gælder fx inden for diabetesbehandling, hørehandicap, telemedicinsk behandling samt udviklingen af elektroniske patientjournaler. Styrkepositionerne på sundheds- og velfærdsområdet skyldes ikke mindst et godt og effektivt samspil mellem det offentlige og private aktører om løsninger af velfærdsopgaver qua det offentliges efterspørgsel og den unikke danske patientforsikringsmodel. Herudover spiller unikke kompetencer som det at kunne levere sammenhængende systemløsninger, baseret på bruger og patient involvering, som samtidigt også er ressource og arbejdsproces besparende, en vigtig rolle. Konsortiets fokus tager udgangspunkt i velfærdsteknologier og - løsninger, hvilket bl.a. omfatter hjælpemidler, medicoteknisk udstyr, automatisering og telemedicin, ligesom healthcare services og rådgivning også vil blive en del af konsortiets arbejdsområde. Tilsammen danner disse grundlaget for en erhvervsrettet markedsføringsindsats, der skal samle danske virksomheder om en fælles fortælling om danske sundheds- og velfærdsløsninger. Den stigende globale efterspørgsel efter sundheds- og velfærdsløsninger gør det således naturligt at fokusere på en samlet markedsføringsfortælling af de danske styrker og kompetencer inden for området. Her udgør blandt andet de forestående store investeringer i supersygehuse en enestående mulighed for at vise resten af verden, hvordan danske virksomheders produkter og løsninger bidrager til at løse en række velfærdsudfordringer. Konsortiet er etableret i efteråret Konsortiets partnere er ved at udvikle de konkrete initiativer, som skal markedsføre Danmark på sundheds- og velfærdsområdet. De første konkrete markedsføringsaktiviteter forventes afviklet i 2013.

9 9/15 State of Green State of Green (tidligere Klimakonsortiet) er et offentlig-privat partnerskab mellem DI, Dansk Energi, Landbrug og Fødevarer og Vindmølleindustrien samt Fonden til Markedsføring af Danmark. I 2012 har konsortiet været involveret i en lang række aktiviteter, der alle har haft til formål at udbrede kendskabet til danske grønne løsninger og de muligheder, som brandplatformen State of Green Join the Future. Think Denmark tilbyder. I slutningen af juni lanceredes den kinesiske version af portalen. Det skete ved et arrangement på den danske ambassade i Beijing for repræsentanter fra kinesiske og danske virksomheder, kinesiske embedsfolk og journalister. Der er nu over 400 profiler på portalen (virksomheder, myndigheder og organisationer), over 800 solutions og knap 200 products, og interessen blandt de besøgende er også fortsat støt stigende. Sammen med DI arrangerede Konsortiet en fælles dansk stand ifm. Rio+20 konferencen i juni. Standen blev åbnet af statsminister Helle Thorning-Schmidt og var udgangspunktet for en lang række sideevents med deltagelse af ministre og folketingsmedlemmer. Fra dansk side deltog desuden Grundfos, Danfoss, A.P. Møller-Mærsk, Novozymes og Aarhus Universitet. Det andet Global Green Growth Forum blev afholdt i København oktober 2012 arrangeret af Udenrigsministeriet i samarbejde med det sydkoreanske institut, GGGI. Konsortiet stod under konferencen for kommunikation, presse, markedsføring, sponsorkontrakter med bl.a. Vestas, Danfoss, Novozymes, Sydkorea, Mexico og Københavns Kommune og outreach. Konsortiet brugte sit brede netværk blandt internationale journalister til at skabe internationale opmærksomhed om eventen, hvorfor 56 journalister fra bl.a. Kina, USA og Japan dækkede konferencen, som resulterede i flere end 200 medieomtaler i hele verden. Konsortiet er i 2012 gået sammen med 45 aktører inden for den danske vandsektor og har igangsat en offensiv markedsføringsindsats for danske vandkompetencer. Ifm. projektet udvikles visionspapirer og værktøjer, der manifesterer dansk vandteknologis nuværende styrkepositioner og kommer med inspiration til globale/lokale politiske visioner, forslag til strategier og mulige løsninger på globale vandudfordringer. Endeligt udvikles et nyskabende virtuelt showroom, som både danske myndigheder og virksomheder kan benytte samt online matchmaking-dialogværktøj, der faciliterer open innovation og cocreation State of Green Tours har haft et travlt år med over 55 gennemførte besøg med deltagelse fra over besøgende fra hele verden. Dele-

10 10/15 gationerne har været fra både store virksomheder, lokale og nationale myndigheder, forskere og studerende samt på ture arrangeret i forbindelse med større konferencer. De 55 delegationer har i gennemsnit tilbragt halvanden dag i Danmark, og de har sammenlagt besøgt over 150 danske virksomheder og organisationer. Der var i 2012 størst interesse fra besøgende fra Japan, Kina og USA, men også lande som Sydafrika, Litauen og Mexico er repræsenteret på besøgslisten. Copenhagen Economics har i 2012 gennemført en samlet evaluering af State of Green Tours virke de sidste 4 år. Evalueringen havde til formål at afdække kvalitet og tilfredshed med State of Green Tours, værdien af ydelserne for besøgende og værter samt effekten på kendskabsgrad, viden og tillid til danske løsninger og kompetencer. Konklusionen på evalueringen var meget positiv, og 85 % af de adspurgte respondenter svarede, at deres besøgstur var enten relevant eller meget relevant, og at deres udbytte af at deltage var godt eller fortræffeligt. Evalueringen viste yderligere, at de besøgende er blevet mere positive over for investeringer eller andre samarbejder med partnere i Danmark. Over sommeren har State of Green indgået i et tæt samarbejde med Sustainable Business Hub Malmø om etableringen af en fælles besøgstjeneste for delegationer på tværs af Øresund under navnet Green Cooperation Denmark-Sweden. Målet er, at den fælles besøgstjeneste vil kunne tiltrække endnu flere besøgende til Danmark. I 2013 igangsætter konsortiet et nyt proaktivt forløb for State of Green Tours gennem de danske ambassader i udlandet, ligesom konsortiet i 2013 forventer et fortsat meget aktivt medieår, hvor de mange kontaktflader til danske aktører både private og offentlige vil blive yderligere udbygget. Food Organisation of Denmark Food Organisation of Denmark (FOOD) er et offentligt-privat partnerskab med deltagelse af Fonden til Markedsføring af Danmark, Arla, Danish Crown, Danske Fiskehandlere, Team Gastronomi Danmark og Konditorlauget. Formålet er at øge kendskabet til dansk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Det gælder både Danmark som turismedestination, som et land med madoplevelser i absolut verdensklasse og som førende inden for udvikling af nye fødevarer og smagsoplevelser og en bæredygtig fødevareproduktion. FOOD har i år 2012 for første gang afholdt Food Festival, der er en af Nordens største begivenheder med kvalitetsfødevarer. Festivalen bestod af en række erhvervsarrangementer, videnskabelige konferencer og en kæmpe madfestival åbent for publikum. Mere end 200 virksomheder deltog, og festivalen er blevet bemærket fra London til

11 11/15 Madrid, og de mere end gæster havde nogle dejlige dage på Tangkrogen i Århus med dejlig mad og kolonariske oplevelser. FOOD har desuden været partner i MAD Symposium, der er et af de væsentligste og eftertragtede internationale begivenheder indenfor moderne gastronomi. 550 af verdens bedste og mest respekterede kokke, farmere og pressefolk havde fået plads på symposiet, hvilket gav genlyd på medieplatformen Twitter. I dagen op til, og under symposiet, var MAD Symposium den mest tweetede begivenhed foran EM i fodbold. MAD Symposium kurateres af René Redzepi og blandt deltagerne er nogle af verdens absolut dygtigste og mest anerkendte kokke som David Chang og Ferran Adriá. På presseområdet har FOOD også i 2012 arbejdet aktivt og målrettet på at sikre international omtale af dansk gastronomi og danske kvalitetsfødevarer. Planlægning af målrettede presseture, og udviklingen af pressekit har bl.a. ledt til indslag på CNN samt tyske NDR og en meget lang række artikler i internationale topmedier som La Republica, Irish Times, Corriere Della Sera, Sydsvenskan, Welt am Sonntag, El País, Vanity Fair, Wallpaper City Guide og mange flere. FOOD har desuden i 2012 stået bag et nationalt østerspartnerskab, deltaget i markedsføringen af dansk gastronomi under OL i London og hjulpet en lang række aktører med deres forberedelser til internationale konkurrencer som fx Nordic Challenge og det næste VM for kokke, Bocuse d Or Bæredygtig fødevareinnovation vil fortsat være i fokus for konsortiers aktiviteter i 2013, der med en fortsættelse af Food Festival og MAD Symposium også indebærer internationale presseture til Lammefjorden, Vadehavet og udvalgte øer. MeetDenmark Konsortiet MeetDenmark er et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, VisitAarhus, Syddansk Turisme, VisitAalborg og Fonden. Konsortiet skal bringe Danmark i front som værtsnation for verdenens mest betydningsfulde møder og kongresser inden for politik, kultur og videnskab. Konsortiet blev i første omgang oprettet for en treårig periode med et samlet budget på 22,5 mio. kr., hvoraf Fonden bidrog med 5 mio. kr. I 2012 er projektet blevet evalueret, hvori de fremhæves en række positive resultater af indsatsen. Alle konsortiets partnere har til opdrag at arbejde for at tiltrække møder og konferencer til sin egen region. Med MeetDenmark er der

12 12/15 blevet etableret et landsdækkende samarbejde, der medfører, at markedsføringsaktiviteterne er blevet forøget i forhold til en situation, hvor organisationerne arbejder hver for sig, og hvor positive erfaringer bliver delt på tværs mellem konsortiets partnere. Med konsortiet er der udviklet et sammenhængende strategisk fokus på at udpege interessante kongresser, uddanne potentielle danske værter til at byde på værtskabet, kompetenceudvikling og professionalisering af budprocessen samt generel markedsføring af Danmark som kongresdestination en indsats, der kan aflæses i konkrete resultater. Konsortiets indsats har betydet, at der er kommet yderligere fokus på de positive effekter et dansk værtskab for internationale møder og kongresser har samfundsøkonomisk og for kendskabet til Danmark. Således har konsortiet indtil udgangen af 2011 afgivet bud på værtskabet for 189 kongresser, vundet 93 bud, der vil føre til, at over internationale gæster vil komme til Danmark. Wonderful Copenhagen har beregnet, at dette tilsammen forventes at føre til en økonomisk omsætning på tæt på 2 mia. kr. hos danske kongresudbydere, hoteller mv. På baggrund af de positive erfaringer og resultater fra projektets første periode er konsortiet med støtte fra Fonden forlænget til udgangen af Global Connected Med Wonderful Copenhagen i spidsen, er der under Global Connected samlet fire regionale projekter, der arbejder for at sikre en bedre flyforbindelser til Danmark. Adgangen til Danmark har stor betydning for mulighed for at tiltrække investeringer, kongresser og turister til Danmark. På den baggrund valgte Fonden i 2010 at støtte op om projektet Global Connected, der har foksu på 1) fastholde eksisterende flyruter til Danmark og 2) åbne flere, primært interkontinentale, flyruter fra Danmark til internationale nøgledestinationer med betydning for dansk turisme og erhvervsliv.. Midlerne fra Fonden er øremærket aktiviteter ifm. tiltrækning af nye flyruter til både Øst og Vestdanmark. Konsortiet samarbejder med en række luftfartsselskaber og vil gennem destinationsmarkedsføring arbejde for at skabe kundegrundlaget for nye ruter samt sikre grundlaget for eksisterende. Med Fondens støtte udarbejdes således diverse markedsføringsmateriale om Danmark, ligesom der afholdes kendskabsturer for rejseagenter og turoperatører samt pressebesøg for internationale journalister. De første ruter blev åbnet i 2011 med nye afgange til Toronto, Shanghai, Dubai og Bahrain. I 2012 har konsortiet etableret samarbejde

13 13/15 med Blue 1 om nye direkte ruter mellem København og 5 finske byer, der både forventes at trække flere finske turister til Danmark, ligesom København vil blive en central hub for finske flypassager på deres rejse ud i verden. Med Blue 1 ruteåbning forventes op til finske rejsende årligt at benytte Københavns Lufthavn. Ligeledes har konsortiet i 2012 i samarbejde med SAS medvirket til at oprette nye ruter fra København til San Francisco og Tel Aviv. Sportskonsortiet I 2012 har Fonden med succes via Sportskonsortiet med Sport Event Denmarks som operatør - udnyttet internationale sportsevents som platform for markedsføring af Danmark. Den primære indsats i 2012 knyttede sig til afviklingen af Girostarten i Herning/Horsens. Giro-starten blev brugt som løftestang for at tiltrække turister til landet samt til at eksponere ferieoplevelser til cykelentusiaster. Markedsføringen blev udarbejdet i tæt samarbejde mellem Giro-start, Sport Event Denmark og Visit Denmark, og var fokuseret på Norge, Tyskland, Holland og til dels Italien. Kampagnen var målrettet både softcore og hardcore cyklister og cykelfans, og den samlede markedsføringsindsats omfattede bl.a. presseture og presseevents på udvalgte markeder, viral video, onlinekampagne, facebook-kampagne og pressebearbejdning samt en kommentatorhåndbog med fokus på Danmark og danske styrkepositioner. Den samlede markedsføringsindsats i forbindelse med Giro-start 2012 medførte knap 66 mio. internationale visninger af markedsføringsmaterialet, og fantastiske billeder fra Danmark blev transmitteret til flere end 350 mio. potentielle tv-seere verden over. Knap 310 internationale mediefolk var til stede under Giro-starten, heraf 160 udenlandske fotografer og journalister samt 150 tv-folk. De tilskuere, der overværede Giro-starten on site over de tre dage, eventen var i Danmark, var næsten en fordobling af konsortiets forventninger. Med ca udenlandske publikummer blev Girostarten en international begivenhed. Desuden deltog knap personer i de motionsløb, som blev afviklet i forbindelse med Girostarten, hvor godt 15 % var udenlandske deltagere, hvilket også var langt over arrangørernes forventninger. I 2012 har konsortiet desuden støttet markedsføringen af EM i bordtennis, hvor det primære sigte var at markedsføre eventen og tiltrække tilskuere fra det Nordeuropæiske marked. Konsortiet har ligeledes medvirket til skabe international opmærksom ifm. World Cup i kano & kajak og Copenhagen Gran Fondo, som begge er del af en langsigtet markedsføringsstrategi, der knytter an til internationale

14 14/15 sportsevents i Danmark i 2013, herunder VM i kano & kajak og Copenhagen Gran Fondo Endvidere har konsortiet været repræsenteret på to events i udlandet. Under Sport Accord Convention i Canada, hvor hele den internationale sportsbranche og sportsbusiness-presse var samlet, markedsførtes Danmark som innovativ sportseventnation, ligesom der under badmintoneventen Thomas Cup i Wuhan, Kina blev afholdt en række møder med kinesiske virksomheder under konceptet Business through Sport. Begge projekter fortsættes i 2013.

15 15/15 Bestyrelsen Fonden til Markedsføring af Danmark bestod i 2012 af følgende personer: Fhv. adm. direktør Jørgen Tandrup (formand) Bestyrelsesformand Michael Christiansen, Danmarks Radio Departementschef Michael Dithmer, Erhvervs- og Vækstministeriet (næstformand) Bestyrelsesformand Peter Højland, Bikubenfonden Departementschef Karoline Prien Kjeldsen, Kulturministeriet Direktør Søren Kragelund, Fårup Sommerland Direktør Eva Kruse, Danish Fashion Institute Adm. direktør Charlotte Mark, Microsoft Development Center Copenhagen Direktør for Eksportrådet Lars Thuesen, Udenrigsministeriet Adm. direktør Ulla Øhlenschlæger, Uson Plast

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Healthcare DENMARK konsortiet

Healthcare DENMARK konsortiet Healthcare DENMARK konsortiet 2012 2015 Hans Erik Henriksen Direktør August, 2015 Healthcare DENMARK konsortiet... 2 Mission... 2 Vision... 2 Værdier... 3 Strategi... 3 Healthcare DENMARK resultater 2012-2015...

Læs mere

2/41. Formandens forord

2/41. Formandens forord Redegørelse for fondens virksomhed 2007-2012 2/41 Formandens forord I 2007 blev det fra politisk side besluttet at igangsætte en omfattende markedsføringsindsats, der skulle skabe et bedre kendskab i udlandet

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

BEST Y RELSEN i Fonden til Markedsføring af Danmark

BEST Y RELSEN i Fonden til Markedsføring af Danmark redegørelse 2011 BEST Y RELSEN i Fonden til Markedsføring af Danmark bestod i 2011 af følgende personer: Fhv. adm. direktør Jørgen Tandrup (formand) Bestyrelsesformand Michael Christiansen, Danmarks Radio

Læs mere

Aktiviteter og støttede projekter. Fonden til Markedsføring af Danmark Redegørelse

Aktiviteter og støttede projekter. Fonden til Markedsføring af Danmark Redegørelse Redegørelse 2009 Aktiviteter og støttede projekter Fonden til Markedsføring af Danmark Redegørelse 2009 Redegørelse 3 Forord Danmark var i 2009 vært for en lang række store og unikke begivenheder. Den

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012.

Aktstykke nr. 31 Folketinget Afgjort den 29. november Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. Aktstykke nr. 31 Folketinget 201213 Afgjort den 29. november 2012 31 Erhvervs og Vækstministeriet. København, den 20. november 2012. a. Erhvervs Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Fonden til Markedsføring af Danmark 2008

Fonden til Markedsføring af Danmark 2008 REDEGØRELSE 2008 Aktiviteter og støttede projekter Fonden til Markedsføring af Danmark 2008 REDEGØRELSE 1 Forord jo mere udlændinge kender til Danmark og danskerne, jo bedre kan de lide os. Derfor skal

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Danish Design House Munich. a kind of blue. 24FEB15 27FEB15

Danish Design House Munich. a kind of blue. 24FEB15 27FEB15 Danish Design House Munich a kind of blue. 24FEB15 27FEB15 Invitation Deltag i årets Design Event i München Danish Design House Munich med udstillingen a kind of blue 24. 27. februar 2015. Eksportrådet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016

Danmark i de internationale medier. VisitDenmark 2016 Danmark i de internationale medier VisitDenmark 2016 Udgivet af VisitDenmark Maj 2017 Kontaktperson Janne Grønkjær Henriksen, Marketingdirektør E-mail: jgh@visitdenmark.com tlf. +45 32 88 99 50 Mob. +45

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Københavns Kongres- og mødestrategi

Københavns Kongres- og mødestrategi Københavns Kongres- og mødestrategi København skal være i kongresbyernes superliga Placering By Antal kongresser 1 Vienna 195 2 Paris 181 3 Berlin 172 4 Madrid 164 5 Barcelona 154 6 London 150 7 Singapore

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Faktaark om Klimakonsortiet

Faktaark om Klimakonsortiet Faktaark om Klimakonsortiet Konsortiets formål Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til FN s Klimakonference i Danmark

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016

Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet. Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Vandvision 2025 IWA 2020 og Vandet fra landet Miriam Feilberg, DANVA, 6. oktober 2016 Indhold Vandvision 2025 IWA 2020 Og Vandet fra Landet Baggrund for Vandvisionen Udviklet i samarbejde mellem Miljøministeriet,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv

13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv 13.00: Den officielle del 13.30: Det københavnske perspektiv v/ Lars Bernhard Jørgensen 14.30: Pause med kaffe og kage 14.45: Det globale perspektiv v/ Tony Lai 15.30: Tak for i dag København 28.06.2013

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark

Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark Mikkel Thrane Kommunikations- og Pressechef, VisitDenmark VisitVestsjælland Turismekonference 25. september, 2014 Reersø Kro Kommunikationschef Mikkel Thrane VisitDenmark 2 Agenda National Geographic Traveller

Læs mere

Ud over rampen med eventkommunikation

Ud over rampen med eventkommunikation Ud over rampen med eventkommunikation Agenda 1 Om Sport Event Denmark 2 Cases: UCI Bike City & VM ½ maraton 3 Opsamling Regeringen Dansk idræt Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danmark som Gourmetland. Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009

Danmark som Gourmetland. Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009 Danmark som Gourmetland Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009 Baggrund 1. 2. 3. 4. Gourmetoplevelser: Den stigende internationale opmærksomhed omkring dansk madkultur har et stort turismepotentiale.

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017

Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Til borgmester og kommunaldirektør. Faaborg-Midtfyn Kulturby2017 Syddanske kommuner er en del af den Europæiske Kulturhovedstad 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune kan blive partner i et blomstrende kulturliv,

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015

Danmark i de internationale medier. Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Danmark i de internationale medier Omtale genereret af VisitDenmarks pressemedarbejdere i 2015 Udgivet af VisitDenmark Maj 2016 Kontaktperson Mikkel Thrane, Kommunikations- og Pressechef E-mail mt@visitdenmark.com

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for

we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for we cele brate the diff erence design c an make Danish Design Award er Danmarks nationale designpris, som fejrer den forskel, design gør for virksomheder, menneskers livskvalitet og et bæredygtigt samfund.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Vækstkonference om arkitektur & design. torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen

Vækstkonference om arkitektur & design. torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen Vækstkonference om arkitektur & design torsdag d. 25. oktober 2012, Landstingssalen Hvordan sælger vi dansk design? Det er en stor fornøjelse at være her i dag. Ikke alene fordi jeg personligt er meget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 19. oktober Byprofilering. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 19. oktober 2010 1. Resume Som en konsekvens af vedtagelsen af Århus Kommunes erhvervsplan Viden til vækst 2010-17-30 besluttede et

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Opfølgning pr. 31. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet udvikler sig fortsat positivt. Klyngen har netop

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere