Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015""

Transkript

1 Referat'fra'Alternativets'Årsmøde' juni'2015 Antalindregistrerededeltagere: Medlemmermedstemmeret:417 Frivilligeudenstemmeret:3 DAGSORDEN: 1. HELLEENGELBRECHTSEN(FORPERSON)BYDERVELKOMMEN 2. VALGAFDIRIGENT 3. VALGAFREFERENTER 4. VALGAFSTEMMETÆLLERE 5. BERETNINGFRAHOVEDBESTYRELSEN 6. BERETNINGFRAPOLITISKLEDELSE 7. BEHANDLINGAFFORSLAGOMVEDTÆGTSÆNDRINGER 8. GODKENDELSEAFREGNSKAB 9. FASTSÆTTELSEAFMEDLEMSKONTINGENT 10. VALGAFEKSTERNREVISOR 11. VALGAFHOVEDBESTYRELSE 12. RATIFICERINGAFPOLITISKEUDSPIL 1.'HELLE'ENGELBRECHTSEN'(FORPERSON)'BYDER'VELKOMMEN 2.'VALG'AF'DIRIGENT' Tildirigentervalgt:JesperToft Dirigent'Jesper'Toft'igangsætter'officielt'Alternativets'årsmøde' 'VALG'AF'REFERENTER' Tilreferentervalgt:KåreWangelogNikolaGøttsche 4.'VALG'AF'STEMMETÆLLERE' Tilstemmetællereervalgt:SanneGutkin,AlberteJannicke,MilleBundgaard,Emilie PalludanMadsen,MiamayaJasmineMonikeSommer,LiorNønneMalouHansen MartinGarcia,SteenRågård,JuliusGraakjærGrantzau,LarsPallesen,Jan LøhmannSteffensen,MarieElíEich,ThorClaesenJohansen,AnetteBjørndal, KatinkaHaxthausen,VernerDavidsenogMichaelA 5.'BERETNING'FRA'HOVEDBESTYRELSENvedHelleEngelbrechtsen(forperson)og MajBaltazarsen(næstforperson) HelleogMajhyggefortæller Bifaldtildennuværendebestyrelseogderesstorearbejdedetsidsteår. HelleogMajberetteromAlternativetspolitiskekulturogomsætningafpartiets værdieripraksis 6.'BERETNING'FRA'POLITISK'LEDELSEvedUffeElbæk Uffefortællerompartietsgrundlægningoggrundlag Detrekriser,detrebundlinjer,livskvalitetgressourcegligningen Uffeberetteromvalgkampen FolketingsgruppenvilsættefokuspåyderkanteniDanmarkiløbetafefteråret 1

2 7.'BEHANDLING'AF'FORSLAG'OM'VEDTÆGTSÆNDRINGER Dererindkommet43forslagtilvedtægtsændringer.29frahovedbestyrelsen,14fra menigemedlemmerafpartiet. Samletoversigtoverforslaginklusivkommentarerfradenoffentligedebatpå dialog.alternativet.dkfindespå:http://alternativet.dk/website/wpg content/uploads/2015/06/vedt%c3%a6gs%c3%a6ndringergmgkommentarer.pdf Introduktion'til'proceduren' DirigentJesperToftpræsentererprocedurenomkringbehandlingafforslagtil vedtægtsændringer Vedhvertbordisalenerlagtenkuvertmeddetaljeromændringsforslagenesamt vejledningiprocedurenvedbordene Foratforslagtilvedtægtsændringerkræverdetetkvalificeretflertal,altså⅔af stemmerneskalværefor,foratforslagetvedtages. MadsRingblomfrahovedbestyrelsenfortælleromprocessen Hvertforslagdebatteresudelukkendevedbordene. Hvertbordvælgerenbordværtsomskriverstemmerneforhvertaf forslagenenedpåbordsgstemmesedlen. Forslagenegåesigennemafdirigenten,derstemmesomdeenkelte,og bordværtenskriverstemmernened. Bordgstemmesedlerneafleverestilstemmetællerneogpræsenterespå storskærmisaleniløbetafpausen. Gruppedebat'1: MadsRingblomfraHovedbestyrelsenmotivererforforslagene1til10 Forslag4,5og6udgår Ændringsforslag'til' 1' ÆNDRINGSFORSLAG1gVEDTAGET(STEMMERIALT:328,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:324,IMOD:0,BLANK:4) Ændringsforslagtil 1stk2 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 5' ÆNDRINGSFORSLAG2gVEDTAGET(STEMMERIALT:326,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:318,IMOD:2,BLANK:6) Ændringsforslagtil 5stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG3gVEDTAGET(STEMMERIALT:325,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:217gFOR:296,IMOD:16,BLANK:13) Ændringsforslagtil 5stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG4g'UDGÅR Ændringsforslagtil 5stk4 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 7'' ÆNDRINGSFORSLAG5gUDGÅR Ændringsforslagtil 7stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG6gUDGÅR 2

3 Ændringsforslagtil 7stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG7gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:324,IMOD:0,BLANK:3) Ændringsforslagtil 7stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG8gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:308,IMOD:2,BLANK:17) Ændringsforslagtil 7stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG9gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:291,IMOD:21,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG10gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:261,IMOD:51,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk13 StilletafHovedbestyrelsen Gruppedebat'2:' Forslagsstillernemotivererforhvertafforslageneindenbehandling MadsRingblomfraHovedbestyrelsenkommentererpåvegneafHovedbestyrelsen påhvertafforslageneframenigemedlemmerogstorkredsene DetblevpåpegetfrasalenatdetkanværeproblematiskatHovedbestyrelsens kommentarertilforslageneståruimodsagt,daderikkeerlagtoptildebatfrascenen ellers DirigentJesperToftjustererproceduren,sådetermuligtforforslagsstillerneat kommenterepåhovedbestyrelsenskommentarertilderesforslag DirigentJesperToftunderstregeratvedtagneændringertilvedtægternegælderfrad. 28.juni2015gdagenefterAlternativetsÅrsmøde2015 Ændringsforslag'til' 8' ÆNDRINGSFORSLAG11gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG12gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG13gFORKASTET(STEMMERIALT:319,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:213gFOR:24,IMOD:271,BLANK:24) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG14gVEDTAGETg(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:214,IMOD:87,BLANK:19) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG15gFORKASTETg(STEMMERIALT:317,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:212gFOR:5,IMOD:297,BLANK:15) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG16gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk4 3

4 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG17gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:230,IMOD:71,BLANK:26) Ændringsforslagtil 8stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG18gFORKASTET(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:28,IMOD:259,BLANK:33) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG19gFORKASTET(STEMMERIALT:321,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:15,IMOD:283,BLANK:23) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:CarlBloch,KirstenJuvik,ArminVauk ÆNDRINGSFORSLAG20gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk6 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG21gFORKASTET'(STEMMERIALT:328,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:29,IMOD:265,BLANK:34) Ændringsforslagtil 8stk8(nytstk) STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz Gruppedebat'3:' ' Ændringsforslag'til' 9' ÆNDRINGSFORSLAG22gUDGÅR Ændringsforslagtil 9 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG23gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG24gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG25gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG26gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG27gVEDTAGET(STEMMERIALT:268,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:179gFOR:257,IMOD:0,BLANK:11) Ændringsforslagtiltillægtil 9 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 10' ÆNDRINGSFORSLAG28gFORKASTET(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:87,IMOD:202,BLANK:22) Ændringsforslagtil 10stk1 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG29gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:38,IMOD:247,BLANK:27) Ændringsforslagtil 10stk2 4

5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG30gVEDTAGET(STEMMERIALT:312,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:274,IMOD:26,BLANK:12) Ændringsforsalgtil 10stk3 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 11' ÆNDRINGSFORSLAG31gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:134,IMOD:153,BLANK:26) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG32gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:61,IMOD:231,BLANK:21) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG33gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:114,IMOD:179,BLANK:19) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG34gVEDTAGET(STEMMERIALT:314,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:210gFOR:210,IMOD:87,BLANK:17) Ændringsforslagtil 11stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG35gUDGÅET Ændringsforslagtil 11stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG36gFORKASTETg(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:2108gFOR:36,IMOD:249,BLANK:26) Ændringsforslagtil ekstrastk (ml6og7) STILLETAF:CarlBloch,KåreWangel,NielsDreyer Ændringsforslag'til' 15' ÆNDRINGSFORSLAG37gVEDTAGETg(STEMMERIALT:296,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:197gFOR:261,IMOD:13,BLANK:21) Ændringsforslagtil 15stk1 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 20' ÆNDRINGSFORSLAG38gVEDTAGETg(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:234,IMOD:55,BLANK:24) Ændringsforslagtil 20stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG39gVEDTAGETg(STEMMERIALT:310,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:207gFOR:264,IMOD:8,BLANK:38) Ændringsforslagtil 20stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG40gVEDTAGETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:259,IMOD:31,BLANK:22) Ændringsforslagtil 20stk3(nytstk) StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 21' 5

6 ÆNDRINGSFORSLAG41gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:193,IMOD:86,BLANK:33) Ændringsforslagtil 21stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG42gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:194,IMOD:82,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG43gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:189,IMOD:87,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk3 StilletafHovedbestyrelsen 8.'GODKENDELSE'AF'REGNSKAB KassererMadsOleDallogkasserersuppleantAlexandraColinfremlægger regnskabetfor2014 Alternativetsregnskabfor2014ergodkendt 9.'FASTSÆTTELSE'AF'MEDLEMSKONTINGENT KassererenanbefalerenfastholdelseafkontingentetformedlemskabafAlternativet påminimum15kr.ommåneden Kontingentsatsenervedtaget 10.'VALG'AF'EKSTERN'REVISOR KassererenanbefalerfortsatatbenytterevisionsselskabetActisRevisorer ActisRevisorerervalgtsomrevisorforAlternativet Alexandra'Colin'fortæller'om'status'for'den'fremtidige'økonomi 2600nyemedlemmersiden27.maj2015gnæsten800medlemmerdagenefter valget Detstoreantalstemmervedfolketingsvalgetogdetstoreantalmedlemmergiveren højfremtidigindtægtforpartiet 11.'VALG'AF'HOVEDBESTYRELSE TilAlternativetsbestyrelseskalvælgesenforperson,ennæstforpersonplus7 medlemmerog3suppleanter FølgendeopstillertilAlternativetsHovedbestyrelse: MajBaltazarsen RasmusBahnsen MathildeHougaardBoesen CarstenBorup HenrikBundgaard AlexandraColin MadsOleDall HelleEngelbrechtsen NikolaGøttsche VivianLundHansen SilasHarrebye ThomasHuulbæk RolfJackson MortenKrohn MogensLebeda 6

7 MikkelPilgaardMadsen ErikNielsen SaschaQvortrup MadsRingblom SørenRønhede ChrisWiedbrecht Dirigent'Jesper'Toft'gennemgår'proceduren'for'valg'af'hovedbestyrelsesmedlemmer' Dererudleverettostemmesedlertilhverdeltagerpåårsmødetmednavnenepå kandidatertilhovedbestyrelsen.deneneervalgafformandognæstformand,den andenvalgafmenigehovedbestyrelsesmedlemmer Derstemmesførstomforperson,dernæstomnæstforperson,dernæstomdeøvrige 7bestyrelsesmedlemmer.De3suppleanterudgøresafdekandidatersomudoverde valgtemedlemmerfårfleststemmer. Kandidaterne'til'hovedbestyrelsen'motiverer'for'deres'opstilling' Kandidatertilforperson: HelleEngelbrechtsen Kandidatertilnæstforperson: MortenKrohn(188stemmer) MajBaltazarsen(185stemmer)' Valgte'medlemmer'af'den'nye'hovedbestyrelse'for'Alternativet:' HelleEngelbrectsen(forperson) MortenKrohn(næstforperson) MadsRingblomg251stemmer SilasHarrebyeg253stemmer VivianLundHanseng65stemmer(valgtsomfølgeafreglenomkønskvotering) MadsOleDallg226stemmer AlexandraColing233stemmer MathildeHougaardBoeseng272stemmer MajBaltazarseng267stemmer ErikNielsen(suppleant)194stemmer RolfJackson(suppleant)g159stemmer RasmusBahnsen(suppleant)g153stemmer Folketingsmedlemmerne'fortæller'om'de'nye'ordførerskaber 12.'RATIFICERING'AF'POLITISKE'UDSPIL Tilratificeringpåårsmøde2015er: Udspillet EtFleksibeltogmererummeligtarbejdsmarked gvedtagetpåpolitisk Forumd.22.marts2015 Dererikkeindkommetforslagomforkastelseafudspillet UdspilleterVEDTAGET Udspillet HelbredogHelhed gvedtagetpåpolitiskforumd.22.marts2015 Dererindkommettoforslagomforkastelseafsundhedspolitikkenafhhv ArminVauk(forslag1)ogSørenRønhede(forslag2) Forslagsstillernemotivererderesforslag SørenRønhedekritisererhovedbestyrelsenshåndteringaf forslagenetilforkastelseafsundhedspolitikkenforikkeatforholde signeutraltogatfavorisereegneforslag MadsOleDallkommentererforslagenepåvegneafHovedbestyrelsen 7

8 MadsOleDallgiverudtrykforatHovedbestyrelsentagerkritikken omatfavorisereegneforslagtilefterretningoggiverudtrykforen intentionomatforholdesigmereneutraltidebattenfremover BeggeforslagerFORKASTET' Forslag1:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Forslag2:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Dermederudspillet HelbredogHelhed VEDTAGET Note:Dervarmeldtud,atdetvarmuligtatstilleforslagtilforkastelseaf politikkerved$årsmødet,såfremtforslagetlevedeoptilkraveneforforslag stilletafmedlemmer.dennemulighedblevikkedirekteitalesatunder årsmødet,hvilketikkeskyldebevidstforglemmelse,menderimoden formodningom,atsådanneforslagvilleblivebragttilarrangørernes opmærksomhediløbetafdagen. Note:Uheldigviserdenøjagtigestemmetalaldrigblevetførttilprotokols,og defysiskestemmesedlerogoptællingsnotererioprydningenlørdagden 27.juniforsvundetogaldriggenfundet.Detteerutroligtuheldigtog arrangørernepåtagersigdetfuldeansvarfordennefejl. Resultatetafafstemningernekanderdogikkesåestvivlom,ogforat validereresultatetbevidnerdestemmeoptællere,derharståetfor optællingenafstemningensresultatesrigtighed.(senedenfor) Derudoverfremsendesdetoforslagbehandletunderdettepunkttilpolitisk forumtildebatvednæstemødeiseptember.politiskforumvildereftertage stillingtil,hvadderskalværekonsekvensenafforslagenesindsigelserimod politikken Helbredoghelhed. 8

9 Ny'hovedbestyrelse'klappes'ind Afslutning'ved'Helle'Engelbrechtsen' 9

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere