Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015""

Transkript

1 Referat'fra'Alternativets'Årsmøde' juni'2015 Antalindregistrerededeltagere: Medlemmermedstemmeret:417 Frivilligeudenstemmeret:3 DAGSORDEN: 1. HELLEENGELBRECHTSEN(FORPERSON)BYDERVELKOMMEN 2. VALGAFDIRIGENT 3. VALGAFREFERENTER 4. VALGAFSTEMMETÆLLERE 5. BERETNINGFRAHOVEDBESTYRELSEN 6. BERETNINGFRAPOLITISKLEDELSE 7. BEHANDLINGAFFORSLAGOMVEDTÆGTSÆNDRINGER 8. GODKENDELSEAFREGNSKAB 9. FASTSÆTTELSEAFMEDLEMSKONTINGENT 10. VALGAFEKSTERNREVISOR 11. VALGAFHOVEDBESTYRELSE 12. RATIFICERINGAFPOLITISKEUDSPIL 1.'HELLE'ENGELBRECHTSEN'(FORPERSON)'BYDER'VELKOMMEN 2.'VALG'AF'DIRIGENT' Tildirigentervalgt:JesperToft Dirigent'Jesper'Toft'igangsætter'officielt'Alternativets'årsmøde' 'VALG'AF'REFERENTER' Tilreferentervalgt:KåreWangelogNikolaGøttsche 4.'VALG'AF'STEMMETÆLLERE' Tilstemmetællereervalgt:SanneGutkin,AlberteJannicke,MilleBundgaard,Emilie PalludanMadsen,MiamayaJasmineMonikeSommer,LiorNønneMalouHansen MartinGarcia,SteenRågård,JuliusGraakjærGrantzau,LarsPallesen,Jan LøhmannSteffensen,MarieElíEich,ThorClaesenJohansen,AnetteBjørndal, KatinkaHaxthausen,VernerDavidsenogMichaelA 5.'BERETNING'FRA'HOVEDBESTYRELSENvedHelleEngelbrechtsen(forperson)og MajBaltazarsen(næstforperson) HelleogMajhyggefortæller Bifaldtildennuværendebestyrelseogderesstorearbejdedetsidsteår. HelleogMajberetteromAlternativetspolitiskekulturogomsætningafpartiets værdieripraksis 6.'BERETNING'FRA'POLITISK'LEDELSEvedUffeElbæk Uffefortællerompartietsgrundlægningoggrundlag Detrekriser,detrebundlinjer,livskvalitetgressourcegligningen Uffeberetteromvalgkampen FolketingsgruppenvilsættefokuspåyderkanteniDanmarkiløbetafefteråret 1

2 7.'BEHANDLING'AF'FORSLAG'OM'VEDTÆGTSÆNDRINGER Dererindkommet43forslagtilvedtægtsændringer.29frahovedbestyrelsen,14fra menigemedlemmerafpartiet. Samletoversigtoverforslaginklusivkommentarerfradenoffentligedebatpå dialog.alternativet.dkfindespå:http://alternativet.dk/website/wpg content/uploads/2015/06/vedt%c3%a6gs%c3%a6ndringergmgkommentarer.pdf Introduktion'til'proceduren' DirigentJesperToftpræsentererprocedurenomkringbehandlingafforslagtil vedtægtsændringer Vedhvertbordisalenerlagtenkuvertmeddetaljeromændringsforslagenesamt vejledningiprocedurenvedbordene Foratforslagtilvedtægtsændringerkræverdetetkvalificeretflertal,altså⅔af stemmerneskalværefor,foratforslagetvedtages. MadsRingblomfrahovedbestyrelsenfortælleromprocessen Hvertforslagdebatteresudelukkendevedbordene. Hvertbordvælgerenbordværtsomskriverstemmerneforhvertaf forslagenenedpåbordsgstemmesedlen. Forslagenegåesigennemafdirigenten,derstemmesomdeenkelte,og bordværtenskriverstemmernened. Bordgstemmesedlerneafleverestilstemmetællerneogpræsenterespå storskærmisaleniløbetafpausen. Gruppedebat'1: MadsRingblomfraHovedbestyrelsenmotivererforforslagene1til10 Forslag4,5og6udgår Ændringsforslag'til' 1' ÆNDRINGSFORSLAG1gVEDTAGET(STEMMERIALT:328,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:324,IMOD:0,BLANK:4) Ændringsforslagtil 1stk2 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 5' ÆNDRINGSFORSLAG2gVEDTAGET(STEMMERIALT:326,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:318,IMOD:2,BLANK:6) Ændringsforslagtil 5stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG3gVEDTAGET(STEMMERIALT:325,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:217gFOR:296,IMOD:16,BLANK:13) Ændringsforslagtil 5stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG4g'UDGÅR Ændringsforslagtil 5stk4 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 7'' ÆNDRINGSFORSLAG5gUDGÅR Ændringsforslagtil 7stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG6gUDGÅR 2

3 Ændringsforslagtil 7stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG7gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:324,IMOD:0,BLANK:3) Ændringsforslagtil 7stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG8gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:308,IMOD:2,BLANK:17) Ændringsforslagtil 7stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG9gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:291,IMOD:21,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG10gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:261,IMOD:51,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk13 StilletafHovedbestyrelsen Gruppedebat'2:' Forslagsstillernemotivererforhvertafforslageneindenbehandling MadsRingblomfraHovedbestyrelsenkommentererpåvegneafHovedbestyrelsen påhvertafforslageneframenigemedlemmerogstorkredsene DetblevpåpegetfrasalenatdetkanværeproblematiskatHovedbestyrelsens kommentarertilforslageneståruimodsagt,daderikkeerlagtoptildebatfrascenen ellers DirigentJesperToftjustererproceduren,sådetermuligtforforslagsstillerneat kommenterepåhovedbestyrelsenskommentarertilderesforslag DirigentJesperToftunderstregeratvedtagneændringertilvedtægternegælderfrad. 28.juni2015gdagenefterAlternativetsÅrsmøde2015 Ændringsforslag'til' 8' ÆNDRINGSFORSLAG11gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG12gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG13gFORKASTET(STEMMERIALT:319,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:213gFOR:24,IMOD:271,BLANK:24) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG14gVEDTAGETg(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:214,IMOD:87,BLANK:19) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG15gFORKASTETg(STEMMERIALT:317,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:212gFOR:5,IMOD:297,BLANK:15) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG16gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk4 3

4 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG17gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:230,IMOD:71,BLANK:26) Ændringsforslagtil 8stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG18gFORKASTET(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:28,IMOD:259,BLANK:33) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG19gFORKASTET(STEMMERIALT:321,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:15,IMOD:283,BLANK:23) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:CarlBloch,KirstenJuvik,ArminVauk ÆNDRINGSFORSLAG20gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk6 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG21gFORKASTET'(STEMMERIALT:328,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:29,IMOD:265,BLANK:34) Ændringsforslagtil 8stk8(nytstk) STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz Gruppedebat'3:' ' Ændringsforslag'til' 9' ÆNDRINGSFORSLAG22gUDGÅR Ændringsforslagtil 9 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG23gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG24gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG25gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG26gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG27gVEDTAGET(STEMMERIALT:268,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:179gFOR:257,IMOD:0,BLANK:11) Ændringsforslagtiltillægtil 9 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 10' ÆNDRINGSFORSLAG28gFORKASTET(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:87,IMOD:202,BLANK:22) Ændringsforslagtil 10stk1 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG29gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:38,IMOD:247,BLANK:27) Ændringsforslagtil 10stk2 4

5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG30gVEDTAGET(STEMMERIALT:312,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:274,IMOD:26,BLANK:12) Ændringsforsalgtil 10stk3 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 11' ÆNDRINGSFORSLAG31gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:134,IMOD:153,BLANK:26) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG32gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:61,IMOD:231,BLANK:21) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG33gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:114,IMOD:179,BLANK:19) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG34gVEDTAGET(STEMMERIALT:314,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:210gFOR:210,IMOD:87,BLANK:17) Ændringsforslagtil 11stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG35gUDGÅET Ændringsforslagtil 11stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG36gFORKASTETg(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:2108gFOR:36,IMOD:249,BLANK:26) Ændringsforslagtil ekstrastk (ml6og7) STILLETAF:CarlBloch,KåreWangel,NielsDreyer Ændringsforslag'til' 15' ÆNDRINGSFORSLAG37gVEDTAGETg(STEMMERIALT:296,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:197gFOR:261,IMOD:13,BLANK:21) Ændringsforslagtil 15stk1 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 20' ÆNDRINGSFORSLAG38gVEDTAGETg(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:234,IMOD:55,BLANK:24) Ændringsforslagtil 20stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG39gVEDTAGETg(STEMMERIALT:310,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:207gFOR:264,IMOD:8,BLANK:38) Ændringsforslagtil 20stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG40gVEDTAGETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:259,IMOD:31,BLANK:22) Ændringsforslagtil 20stk3(nytstk) StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 21' 5

6 ÆNDRINGSFORSLAG41gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:193,IMOD:86,BLANK:33) Ændringsforslagtil 21stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG42gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:194,IMOD:82,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG43gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:189,IMOD:87,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk3 StilletafHovedbestyrelsen 8.'GODKENDELSE'AF'REGNSKAB KassererMadsOleDallogkasserersuppleantAlexandraColinfremlægger regnskabetfor2014 Alternativetsregnskabfor2014ergodkendt 9.'FASTSÆTTELSE'AF'MEDLEMSKONTINGENT KassererenanbefalerenfastholdelseafkontingentetformedlemskabafAlternativet påminimum15kr.ommåneden Kontingentsatsenervedtaget 10.'VALG'AF'EKSTERN'REVISOR KassererenanbefalerfortsatatbenytterevisionsselskabetActisRevisorer ActisRevisorerervalgtsomrevisorforAlternativet Alexandra'Colin'fortæller'om'status'for'den'fremtidige'økonomi 2600nyemedlemmersiden27.maj2015gnæsten800medlemmerdagenefter valget Detstoreantalstemmervedfolketingsvalgetogdetstoreantalmedlemmergiveren højfremtidigindtægtforpartiet 11.'VALG'AF'HOVEDBESTYRELSE TilAlternativetsbestyrelseskalvælgesenforperson,ennæstforpersonplus7 medlemmerog3suppleanter FølgendeopstillertilAlternativetsHovedbestyrelse: MajBaltazarsen RasmusBahnsen MathildeHougaardBoesen CarstenBorup HenrikBundgaard AlexandraColin MadsOleDall HelleEngelbrechtsen NikolaGøttsche VivianLundHansen SilasHarrebye ThomasHuulbæk RolfJackson MortenKrohn MogensLebeda 6

7 MikkelPilgaardMadsen ErikNielsen SaschaQvortrup MadsRingblom SørenRønhede ChrisWiedbrecht Dirigent'Jesper'Toft'gennemgår'proceduren'for'valg'af'hovedbestyrelsesmedlemmer' Dererudleverettostemmesedlertilhverdeltagerpåårsmødetmednavnenepå kandidatertilhovedbestyrelsen.deneneervalgafformandognæstformand,den andenvalgafmenigehovedbestyrelsesmedlemmer Derstemmesførstomforperson,dernæstomnæstforperson,dernæstomdeøvrige 7bestyrelsesmedlemmer.De3suppleanterudgøresafdekandidatersomudoverde valgtemedlemmerfårfleststemmer. Kandidaterne'til'hovedbestyrelsen'motiverer'for'deres'opstilling' Kandidatertilforperson: HelleEngelbrechtsen Kandidatertilnæstforperson: MortenKrohn(188stemmer) MajBaltazarsen(185stemmer)' Valgte'medlemmer'af'den'nye'hovedbestyrelse'for'Alternativet:' HelleEngelbrectsen(forperson) MortenKrohn(næstforperson) MadsRingblomg251stemmer SilasHarrebyeg253stemmer VivianLundHanseng65stemmer(valgtsomfølgeafreglenomkønskvotering) MadsOleDallg226stemmer AlexandraColing233stemmer MathildeHougaardBoeseng272stemmer MajBaltazarseng267stemmer ErikNielsen(suppleant)194stemmer RolfJackson(suppleant)g159stemmer RasmusBahnsen(suppleant)g153stemmer Folketingsmedlemmerne'fortæller'om'de'nye'ordførerskaber 12.'RATIFICERING'AF'POLITISKE'UDSPIL Tilratificeringpåårsmøde2015er: Udspillet EtFleksibeltogmererummeligtarbejdsmarked gvedtagetpåpolitisk Forumd.22.marts2015 Dererikkeindkommetforslagomforkastelseafudspillet UdspilleterVEDTAGET Udspillet HelbredogHelhed gvedtagetpåpolitiskforumd.22.marts2015 Dererindkommettoforslagomforkastelseafsundhedspolitikkenafhhv ArminVauk(forslag1)ogSørenRønhede(forslag2) Forslagsstillernemotivererderesforslag SørenRønhedekritisererhovedbestyrelsenshåndteringaf forslagenetilforkastelseafsundhedspolitikkenforikkeatforholde signeutraltogatfavorisereegneforslag MadsOleDallkommentererforslagenepåvegneafHovedbestyrelsen 7

8 MadsOleDallgiverudtrykforatHovedbestyrelsentagerkritikken omatfavorisereegneforslagtilefterretningoggiverudtrykforen intentionomatforholdesigmereneutraltidebattenfremover BeggeforslagerFORKASTET' Forslag1:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Forslag2:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Dermederudspillet HelbredogHelhed VEDTAGET Note:Dervarmeldtud,atdetvarmuligtatstilleforslagtilforkastelseaf politikkerved$årsmødet,såfremtforslagetlevedeoptilkraveneforforslag stilletafmedlemmer.dennemulighedblevikkedirekteitalesatunder årsmødet,hvilketikkeskyldebevidstforglemmelse,menderimoden formodningom,atsådanneforslagvilleblivebragttilarrangørernes opmærksomhediløbetafdagen. Note:Uheldigviserdenøjagtigestemmetalaldrigblevetførttilprotokols,og defysiskestemmesedlerogoptællingsnotererioprydningenlørdagden 27.juniforsvundetogaldriggenfundet.Detteerutroligtuheldigtog arrangørernepåtagersigdetfuldeansvarfordennefejl. Resultatetafafstemningernekanderdogikkesåestvivlom,ogforat validereresultatetbevidnerdestemmeoptællere,derharståetfor optællingenafstemningensresultatesrigtighed.(senedenfor) Derudoverfremsendesdetoforslagbehandletunderdettepunkttilpolitisk forumtildebatvednæstemødeiseptember.politiskforumvildereftertage stillingtil,hvadderskalværekonsekvensenafforslagenesindsigelserimod politikken Helbredoghelhed. 8

9 Ny'hovedbestyrelse'klappes'ind Afslutning'ved'Helle'Engelbrechtsen' 9

Demokrati og indflydelse

Demokrati og indflydelse 1 Demokrati og indflydelse www.inatsisartut.gl På Inatsisartuts hjemmeside, findes oplysninger om demokrati. Herunder finder du bl.a. også Leksikon med en ordliste med forklaring over de meste almindelige

Læs mere

Faaborg'Gymnasium Referat Møde: Mødetidspunkt: Mødested:' Deltagere: Dagsorden:'

Faaborg'Gymnasium Referat Møde: Mødetidspunkt: Mødested:' Deltagere: Dagsorden:' Faaborg'Gymnasium Dato:23)05)2016 JHJ Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Mandagd.23.maj2016kl.16.00)18.00 Mødested:' FaaborgGymnasium,B3 Dervilværekaffeoglidtbrødvedmødet Deltagere: JensOddershede

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København.

Rainbow Vikings. Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings. Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. Rainbow Vikings Vedtægter for motorcykelklubben Rainbow Vikings 1 Klubbens navn er Rainbow Vikings og klubben har hjemsted i København. 2 Klubbens formål er at dyrke motorcykelliv herunder: - at styrke

Læs mere

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012 Morud Lokalråd Generalforsamling 27. marts 2012 Generalforsamling 2012 Dagsorden Ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion GeneralforsamlingiAarhus1900Volleyball referat Torsdagd.19.februar2015 kl.1900 IkantinenpåSvømmestadion Dagsorden: 1.Valgafdirigent. KasperPedersen 2.Valgafreferent. DorteToft NB:Dagsordenenerblevetrettidigtsendtud,regnskabeterikke.

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf.

Caféens formål kan aldrig være i modstrid med Frivilligcenter Ringkøbing-Skjerns formålsparagraf. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GODE CAFÉ Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Den gode CaFé. Foreningen har hjemsted i Nygade 1, 6880 Tarm. Foreningens formål 2 Formålet er: At være et alkoholfrit miljø,

Læs mere

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1

SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 SJÆLLAND VEDTÆGTER 1 1 Navn Brancheklubbens navn er SAM-DATA Sjælland. 2 Brancheklubbens formål Gennem et bevist fagligt arbejde som sparringspartner med forbundet og HK Sjælland, at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere:

Referat. Folkeoplysningsudvalget. Mødedato: Søndag den Starttidspunkt for møde: 13:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Folkeoplysningsudvalget Referat Mødedato: Søndag den 25-09-2011 Starttidspunkt for møde: 13:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Ebbe Christensen, Egon Knudsen, Karin

Læs mere

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1.

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1. DFUNKsGeneralforsamling22.marts2015 Referat Ordliste: LB Landsbestyrelsen 1.Valgafdirigentogreferent,samtvalgafstemmetællere: Dirigent:NicholasFarr Referent:LærkeBlomMadsen Stemmetællere:EllaSofieSamberg,LouiseKolbeck,MaleneQuerlingOlesen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010

Konference om Fælles Sundhed. 2. juni 2010 Konference om Fælles Sundhed 2. juni 2010 Hvorfor en vision om fælles sundhed`? Fælles udfordringer Flere kronisk syge Sociale forskelle i sundhed Den demografiske udvikling Befolkningen har stigende forventninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1). SIDE 1/8 GENERALFORSAMLING AB MARINAEN III DATO 2014.04.03 REFERENT Mark DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning, samt godkendelse af

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL

VEDTÆGTER FOR. 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Stk. 2: Foreningens hjemsted er København FORMÅL VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Foreningens navn er GS1 Danmark Foreningens hjemsted er København FORMÅL 2 Foreningens formål er: administrere GS1 systemet i Danmark med udgangspunkt i behovene

Læs mere

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009

Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 Vedtægter for foreningen Århus Internationale Gospelkor Vedtaget på stiftende generalforsamling den 18.maj 2009 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er Århus Internationale Gospelkor 1.2. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Bydel Amager (2300) Vedtægter

Bydel Amager (2300) Vedtægter Bydel Amager (2300) Vedtægter Vedtægter for Alternativet Amager Side 2 af 5 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Alternativet Amager 2. Foreningen har hjemsted i postnummer 2300 2 Formål for Alternativet

Læs mere

Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen

Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Vedtægter for Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Indholdsfortegnelse: 1. Navn, og stifter 2. Formål 3. Kapitalforhold 4. Bestyrelse 5. Afholdelse af bestyrelsesmøder 6. Bestyrelsens kompetence

Læs mere

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter

FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter F O A F A G O G A R B E J D E S A K A S S E FOAs A-kasse Forslag til ændring af vedtægter Ansvarshavende redaktør: Dennis Kristensen Redaktion: Mona Striib og Bo E. Nielsen Layout: GraFOA Maja Honore Foto:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS

VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS VEDTÆGTER FOR SØNDERHO FORSAMLINGSHUS 1 Sønderho Forsamlingshus er en andelsforening med hjemsted i Sønderho. Formål 2 Andelsforeningens formål er at drive ejendommen

Læs mere

Vedtægter for. Skelde Legeplads Forening (CVR: ) Foreningens navn er "Skelde Legeplads Forening". Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune

Vedtægter for. Skelde Legeplads Forening (CVR: ) Foreningens navn er Skelde Legeplads Forening. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune Vedtægter for Skelde Legeplads Forening (CVR: 36314400) Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. 2. 3. Foreningens navn er "Skelde Legeplads Forening". Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEKTIONEN FOR RÅVARER UNDER PLASTINDUSTRIEN I DANMARK

VEDTÆGTER FOR SEKTIONEN FOR RÅVARER UNDER PLASTINDUSTRIEN I DANMARK VEDTÆGTER FOR SEKTIONEN FOR RÅVARER UNDER PLASTINDUSTRIEN I DANMARK Vedtaget på det stiftende årsmøde den 6. juni 1984 Senest ændret på årsmødet den 28. november 2007 1. NAVN Sektionens navn er: Sektionen

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Fjellerup aktivitetshus 17. maj, 2011

Ekstraordinær Generalforsamling. Fjellerup aktivitetshus 17. maj, 2011 Ekstraordinær Generalforsamling Fjellerup aktivitetshus 17. maj, 2011 Processen formålet med mødet Norddjurs Net og Rougsø Net er blevet enige om at slå pjalterne sammen og danne en fælles forening bag

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Oplæg til Dialogspillet Vest (læses op for alle):

Oplæg til Dialogspillet Vest (læses op for alle): Oplæg til Dialogspillet Vest (læses op for alle): Spillet er et dialogspil om inklusion og spilles i grupper af max. 5 personer i 30-45 minutter. Gruppens dialog er det vigtige, så der er ikke plenum efter

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds.

Eksisterende Vedtægter. Nye Vedtægter. Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. Eksisterende Vedtægter Vedtægter for FDF Tårnby s forældre- og vennekreds. 1. Foreningens navn. Foreningens: navn er FDF Tårnby s forældre- og vennekreds, hjemsted er Tårnby kommune 2. Formål. Foreningens

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

GODT PÅ VEJ - ALLE UNGE SKAL MED

GODT PÅ VEJ - ALLE UNGE SKAL MED GODT PÅ VEJ - ALLE UNGE SKAL MED KL s udspil om de forberedende uddannelsestilbud Ved chefkonsulent Jan Bauditz, KL Oplæg for Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark Den 3. marts 2017 Den brændende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. marts 2013 Tilstede: Mads Brix Baulund, Tim Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Isabella Leandri-Hansen og Miriam Madsen (referent) Under punkt 4-5 desuden: Kim Steimle

Læs mere

Den årlige generalforsamling i From Street to School

Den årlige generalforsamling i From Street to School Den årlige generalforsamling i inviterer sine medlemmer til den årlige generalforsamling. På dagen vil bestyrelsen med glæde fremlægge beretninger og gennemgå regnskabet for det forløbne år. 2013 har været

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5

Køge Taekwondo Klub, To San Tangmosevej Køge. Vedtægter for. To San. Køge Taekwondo Klub. To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 Vedtægter for To San Køge Taekwondo Klub To San vedtægter ver. 2.0 September 2010 Side 1 af 5 1. Navn og hjemsted: Klubbens navn: To San Taekwondo Klub, Køge. Klubbens hjemsted er: Køge Kommune. 2. Formål:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand 1 Navn og hjemsted 1. Bådelaget Jammerbugt. 2. Bådelaget Jammerbugt har hjemsted i Slettestrand under organisationen Han Herred Havbåde.

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening.

Vedtægter. for. Højbyens beboer- og grundejerforening. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. Vedtægter for Højbyens beboer- og grundejerforening Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Højbyens beboer- og grundejerforening. 2. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune. 3.

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

TSS VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGERPROCES: LOKALEPROGRAM

TSS VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGERPROCES: LOKALEPROGRAM TSS VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGERPROCES: LOKALEPROGRAM HELHED OG FÆLLESAREALER HELHED & FÆLLESAREALER MØDE 1, D. 13.5. KL. 9.30-11.30 - Præsentation af selve projektet med særlig fokus på fællesflader

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 11. september 2012 kl. 18.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

FORSLAG Vedtægter for Brancheforeningen Får og geder 1. Foreningens hjemsted: 2. Formål: 3. Organisation: 4. Generalforsamlingen:

FORSLAG Vedtægter for Brancheforeningen Får og geder 1. Foreningens hjemsted: 2. Formål: 3. Organisation: 4. Generalforsamlingen: FORSLAG Vedtægter for Brancheforeningen Får og geder. 1. Foreningens hjemsted: Foreningen har adresse hos formanden, foreningens mailadresse fastsættes af bestyrelsen. 2. Formål: - At varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2011 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. december 2011 Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Orientering siden sidst Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med et ekstra punkt. Det blev pkt. 10: Forslag om ændring af lov om produktionsskoler (kompetencebeviser m. m.) 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde

Vedtægter for. Foreningen Visit Roskilde Vedtægter for Foreningen Visit Roskilde 1 NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Visit Roskilde. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 FORMÅL: Foreningens har til formål at fremme turisterhvervet

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter september 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 20.- 21. september 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM august 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Politik

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

Referat. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Referat Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Onsdag den 30. Maj 2012 kl. 19.00 Møde nr. 20 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/the/sodavand Bestyrelsen Mødt

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 29. april 2013 Tid 09.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

tirsdag den 18. november 2014 kl

tirsdag den 18. november 2014 kl 4. november 2014 Til medlemmerne af FSR danske revisorer Kære medlem I henhold til vedtægtens pkt. 8.9 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i FSR danske revisorer til afholdelse tirsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen

Effektivisering af affaldssektoren. Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen ndsættelse, på billedet det bagerst. Effektivisering af affaldssektoren Ved Niels Bukholt, Funktionsleder, Miljøstyrelsen Oversigt Baggrund Aktuel arbejdsgruppe Fremtidige rammer Dansk Fjernvarme - erfagruppe

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk

Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 111 Offentligt Lalake Danmark www.lalake-danmark.dk thomas@lalake-danmark.dk c/o Thomas Ytting, Skårupøre Strandvej 93, 5881 Skårup

Læs mere

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening

Vedtægter for Snogebæk Borgerforening Vedtægter for Snogebæk Borgerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Snogebæk Borgerforening, forkortet SB Foreningens hjemsted: Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø Bornholms Regionskommune. CVR nr:

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Wegenersminde. Tid: 5/4 2017 kl. 19 Sted: Restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Foreningen er vært ved et glas vin,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere