Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat'fra'Alternativets'Årsmøde'2015" 27.juni'2015""

Transkript

1 Referat'fra'Alternativets'Årsmøde' juni'2015 Antalindregistrerededeltagere: Medlemmermedstemmeret:417 Frivilligeudenstemmeret:3 DAGSORDEN: 1. HELLEENGELBRECHTSEN(FORPERSON)BYDERVELKOMMEN 2. VALGAFDIRIGENT 3. VALGAFREFERENTER 4. VALGAFSTEMMETÆLLERE 5. BERETNINGFRAHOVEDBESTYRELSEN 6. BERETNINGFRAPOLITISKLEDELSE 7. BEHANDLINGAFFORSLAGOMVEDTÆGTSÆNDRINGER 8. GODKENDELSEAFREGNSKAB 9. FASTSÆTTELSEAFMEDLEMSKONTINGENT 10. VALGAFEKSTERNREVISOR 11. VALGAFHOVEDBESTYRELSE 12. RATIFICERINGAFPOLITISKEUDSPIL 1.'HELLE'ENGELBRECHTSEN'(FORPERSON)'BYDER'VELKOMMEN 2.'VALG'AF'DIRIGENT' Tildirigentervalgt:JesperToft Dirigent'Jesper'Toft'igangsætter'officielt'Alternativets'årsmøde' 'VALG'AF'REFERENTER' Tilreferentervalgt:KåreWangelogNikolaGøttsche 4.'VALG'AF'STEMMETÆLLERE' Tilstemmetællereervalgt:SanneGutkin,AlberteJannicke,MilleBundgaard,Emilie PalludanMadsen,MiamayaJasmineMonikeSommer,LiorNønneMalouHansen MartinGarcia,SteenRågård,JuliusGraakjærGrantzau,LarsPallesen,Jan LøhmannSteffensen,MarieElíEich,ThorClaesenJohansen,AnetteBjørndal, KatinkaHaxthausen,VernerDavidsenogMichaelA 5.'BERETNING'FRA'HOVEDBESTYRELSENvedHelleEngelbrechtsen(forperson)og MajBaltazarsen(næstforperson) HelleogMajhyggefortæller Bifaldtildennuværendebestyrelseogderesstorearbejdedetsidsteår. HelleogMajberetteromAlternativetspolitiskekulturogomsætningafpartiets værdieripraksis 6.'BERETNING'FRA'POLITISK'LEDELSEvedUffeElbæk Uffefortællerompartietsgrundlægningoggrundlag Detrekriser,detrebundlinjer,livskvalitetgressourcegligningen Uffeberetteromvalgkampen FolketingsgruppenvilsættefokuspåyderkanteniDanmarkiløbetafefteråret 1

2 7.'BEHANDLING'AF'FORSLAG'OM'VEDTÆGTSÆNDRINGER Dererindkommet43forslagtilvedtægtsændringer.29frahovedbestyrelsen,14fra menigemedlemmerafpartiet. Samletoversigtoverforslaginklusivkommentarerfradenoffentligedebatpå dialog.alternativet.dkfindespå:http://alternativet.dk/website/wpg content/uploads/2015/06/vedt%c3%a6gs%c3%a6ndringergmgkommentarer.pdf Introduktion'til'proceduren' DirigentJesperToftpræsentererprocedurenomkringbehandlingafforslagtil vedtægtsændringer Vedhvertbordisalenerlagtenkuvertmeddetaljeromændringsforslagenesamt vejledningiprocedurenvedbordene Foratforslagtilvedtægtsændringerkræverdetetkvalificeretflertal,altså⅔af stemmerneskalværefor,foratforslagetvedtages. MadsRingblomfrahovedbestyrelsenfortælleromprocessen Hvertforslagdebatteresudelukkendevedbordene. Hvertbordvælgerenbordværtsomskriverstemmerneforhvertaf forslagenenedpåbordsgstemmesedlen. Forslagenegåesigennemafdirigenten,derstemmesomdeenkelte,og bordværtenskriverstemmernened. Bordgstemmesedlerneafleverestilstemmetællerneogpræsenterespå storskærmisaleniløbetafpausen. Gruppedebat'1: MadsRingblomfraHovedbestyrelsenmotivererforforslagene1til10 Forslag4,5og6udgår Ændringsforslag'til' 1' ÆNDRINGSFORSLAG1gVEDTAGET(STEMMERIALT:328,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:324,IMOD:0,BLANK:4) Ændringsforslagtil 1stk2 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 5' ÆNDRINGSFORSLAG2gVEDTAGET(STEMMERIALT:326,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:318,IMOD:2,BLANK:6) Ændringsforslagtil 5stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG3gVEDTAGET(STEMMERIALT:325,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:217gFOR:296,IMOD:16,BLANK:13) Ændringsforslagtil 5stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG4g'UDGÅR Ændringsforslagtil 5stk4 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 7'' ÆNDRINGSFORSLAG5gUDGÅR Ændringsforslagtil 7stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG6gUDGÅR 2

3 Ændringsforslagtil 7stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG7gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:324,IMOD:0,BLANK:3) Ændringsforslagtil 7stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG8gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:308,IMOD:2,BLANK:17) Ændringsforslagtil 7stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG9gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:291,IMOD:21,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG10gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:261,IMOD:51,BLANK:15) Ændringsforslagtil 7stk13 StilletafHovedbestyrelsen Gruppedebat'2:' Forslagsstillernemotivererforhvertafforslageneindenbehandling MadsRingblomfraHovedbestyrelsenkommentererpåvegneafHovedbestyrelsen påhvertafforslageneframenigemedlemmerogstorkredsene DetblevpåpegetfrasalenatdetkanværeproblematiskatHovedbestyrelsens kommentarertilforslageneståruimodsagt,daderikkeerlagtoptildebatfrascenen ellers DirigentJesperToftjustererproceduren,sådetermuligtforforslagsstillerneat kommenterepåhovedbestyrelsenskommentarertilderesforslag DirigentJesperToftunderstregeratvedtagneændringertilvedtægternegælderfrad. 28.juni2015gdagenefterAlternativetsÅrsmøde2015 Ændringsforslag'til' 8' ÆNDRINGSFORSLAG11gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG12gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG13gFORKASTET(STEMMERIALT:319,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:213gFOR:24,IMOD:271,BLANK:24) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG14gVEDTAGETg(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:214,IMOD:87,BLANK:19) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG15gFORKASTETg(STEMMERIALT:317,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:212gFOR:5,IMOD:297,BLANK:15) Ændringsforslagtil 8stk3 STILLETAF:Københavnsstorkredsbestyrelse ÆNDRINGSFORSLAG16gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk4 3

4 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG17gVEDTAGET(STEMMERIALT:327,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:218gFOR:230,IMOD:71,BLANK:26) Ændringsforslagtil 8stk5 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG18gFORKASTET(STEMMERIALT:320,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:28,IMOD:259,BLANK:33) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG19gFORKASTET(STEMMERIALT:321,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:214gFOR:15,IMOD:283,BLANK:23) Ændringsforslagtil 8stk5 STILLETAF:CarlBloch,KirstenJuvik,ArminVauk ÆNDRINGSFORSLAG20gUDGÅR Ændringsforslagtil 8stk6 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG21gFORKASTET'(STEMMERIALT:328,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:219gFOR:29,IMOD:265,BLANK:34) Ændringsforslagtil 8stk8(nytstk) STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz Gruppedebat'3:' ' Ændringsforslag'til' 9' ÆNDRINGSFORSLAG22gUDGÅR Ændringsforslagtil 9 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG23gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG24gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG25gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG26gUDGÅR Ændringsforslagtil 9stk4 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG27gVEDTAGET(STEMMERIALT:268,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:179gFOR:257,IMOD:0,BLANK:11) Ændringsforslagtiltillægtil 9 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 10' ÆNDRINGSFORSLAG28gFORKASTET(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:87,IMOD:202,BLANK:22) Ændringsforslagtil 10stk1 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG29gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:38,IMOD:247,BLANK:27) Ændringsforslagtil 10stk2 4

5 STILLETAF:HenrikBundgaard,KatjaParlo,NielsPoulDreyer ÆNDRINGSFORSLAG30gVEDTAGET(STEMMERIALT:312,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:274,IMOD:26,BLANK:12) Ændringsforsalgtil 10stk3 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 11' ÆNDRINGSFORSLAG31gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:134,IMOD:153,BLANK:26) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG32gFORKASTET(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:61,IMOD:231,BLANK:21) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG33gFORKASTET(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:114,IMOD:179,BLANK:19) Ændringsforslagtil 11stk1 STILLETAF:TorbenMariager,JesperLjungqvist,NielsLawetz ÆNDRINGSFORSLAG34gVEDTAGET(STEMMERIALT:314,ANTALFORSTEMMER KRÆVETFORVEDTAGELSE:210gFOR:210,IMOD:87,BLANK:17) Ændringsforslagtil 11stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG35gUDGÅET Ændringsforslagtil 11stk3 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG36gFORKASTETg(STEMMERIALT:311,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:2108gFOR:36,IMOD:249,BLANK:26) Ændringsforslagtil ekstrastk (ml6og7) STILLETAF:CarlBloch,KåreWangel,NielsDreyer Ændringsforslag'til' 15' ÆNDRINGSFORSLAG37gVEDTAGETg(STEMMERIALT:296,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:197gFOR:261,IMOD:13,BLANK:21) Ændringsforslagtil 15stk1 StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 20' ÆNDRINGSFORSLAG38gVEDTAGETg(STEMMERIALT:313,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:209gFOR:234,IMOD:55,BLANK:24) Ændringsforslagtil 20stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG39gVEDTAGETg(STEMMERIALT:310,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:207gFOR:264,IMOD:8,BLANK:38) Ændringsforslagtil 20stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG40gVEDTAGETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:259,IMOD:31,BLANK:22) Ændringsforslagtil 20stk3(nytstk) StilletafHovedbestyrelsen Ændringsforslag'til' 21' 5

6 ÆNDRINGSFORSLAG41gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:193,IMOD:86,BLANK:33) Ændringsforslagtil 21stk1 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG42gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:194,IMOD:82,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk2 StilletafHovedbestyrelsen ÆNDRINGSFORSLAG43gFORKASTETg(STEMMERIALT:312,ANTALFOR STEMMERKRÆVETFORVEDTAGELSE:208gFOR:189,IMOD:87,BLANK:36) Ændringsforslagtil 21stk3 StilletafHovedbestyrelsen 8.'GODKENDELSE'AF'REGNSKAB KassererMadsOleDallogkasserersuppleantAlexandraColinfremlægger regnskabetfor2014 Alternativetsregnskabfor2014ergodkendt 9.'FASTSÆTTELSE'AF'MEDLEMSKONTINGENT KassererenanbefalerenfastholdelseafkontingentetformedlemskabafAlternativet påminimum15kr.ommåneden Kontingentsatsenervedtaget 10.'VALG'AF'EKSTERN'REVISOR KassererenanbefalerfortsatatbenytterevisionsselskabetActisRevisorer ActisRevisorerervalgtsomrevisorforAlternativet Alexandra'Colin'fortæller'om'status'for'den'fremtidige'økonomi 2600nyemedlemmersiden27.maj2015gnæsten800medlemmerdagenefter valget Detstoreantalstemmervedfolketingsvalgetogdetstoreantalmedlemmergiveren højfremtidigindtægtforpartiet 11.'VALG'AF'HOVEDBESTYRELSE TilAlternativetsbestyrelseskalvælgesenforperson,ennæstforpersonplus7 medlemmerog3suppleanter FølgendeopstillertilAlternativetsHovedbestyrelse: MajBaltazarsen RasmusBahnsen MathildeHougaardBoesen CarstenBorup HenrikBundgaard AlexandraColin MadsOleDall HelleEngelbrechtsen NikolaGøttsche VivianLundHansen SilasHarrebye ThomasHuulbæk RolfJackson MortenKrohn MogensLebeda 6

7 MikkelPilgaardMadsen ErikNielsen SaschaQvortrup MadsRingblom SørenRønhede ChrisWiedbrecht Dirigent'Jesper'Toft'gennemgår'proceduren'for'valg'af'hovedbestyrelsesmedlemmer' Dererudleverettostemmesedlertilhverdeltagerpåårsmødetmednavnenepå kandidatertilhovedbestyrelsen.deneneervalgafformandognæstformand,den andenvalgafmenigehovedbestyrelsesmedlemmer Derstemmesførstomforperson,dernæstomnæstforperson,dernæstomdeøvrige 7bestyrelsesmedlemmer.De3suppleanterudgøresafdekandidatersomudoverde valgtemedlemmerfårfleststemmer. Kandidaterne'til'hovedbestyrelsen'motiverer'for'deres'opstilling' Kandidatertilforperson: HelleEngelbrechtsen Kandidatertilnæstforperson: MortenKrohn(188stemmer) MajBaltazarsen(185stemmer)' Valgte'medlemmer'af'den'nye'hovedbestyrelse'for'Alternativet:' HelleEngelbrectsen(forperson) MortenKrohn(næstforperson) MadsRingblomg251stemmer SilasHarrebyeg253stemmer VivianLundHanseng65stemmer(valgtsomfølgeafreglenomkønskvotering) MadsOleDallg226stemmer AlexandraColing233stemmer MathildeHougaardBoeseng272stemmer MajBaltazarseng267stemmer ErikNielsen(suppleant)194stemmer RolfJackson(suppleant)g159stemmer RasmusBahnsen(suppleant)g153stemmer Folketingsmedlemmerne'fortæller'om'de'nye'ordførerskaber 12.'RATIFICERING'AF'POLITISKE'UDSPIL Tilratificeringpåårsmøde2015er: Udspillet EtFleksibeltogmererummeligtarbejdsmarked gvedtagetpåpolitisk Forumd.22.marts2015 Dererikkeindkommetforslagomforkastelseafudspillet UdspilleterVEDTAGET Udspillet HelbredogHelhed gvedtagetpåpolitiskforumd.22.marts2015 Dererindkommettoforslagomforkastelseafsundhedspolitikkenafhhv ArminVauk(forslag1)ogSørenRønhede(forslag2) Forslagsstillernemotivererderesforslag SørenRønhedekritisererhovedbestyrelsenshåndteringaf forslagenetilforkastelseafsundhedspolitikkenforikkeatforholde signeutraltogatfavorisereegneforslag MadsOleDallkommentererforslagenepåvegneafHovedbestyrelsen 7

8 MadsOleDallgiverudtrykforatHovedbestyrelsentagerkritikken omatfavorisereegneforslagtilefterretningoggiverudtrykforen intentionomatforholdesigmereneutraltidebattenfremover BeggeforslagerFORKASTET' Forslag1:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Forslag2:STEMMERIALT:xxxgFOR:xxx,IMOD:xxx,BLANK:xxx Dermederudspillet HelbredogHelhed VEDTAGET Note:Dervarmeldtud,atdetvarmuligtatstilleforslagtilforkastelseaf politikkerved$årsmødet,såfremtforslagetlevedeoptilkraveneforforslag stilletafmedlemmer.dennemulighedblevikkedirekteitalesatunder årsmødet,hvilketikkeskyldebevidstforglemmelse,menderimoden formodningom,atsådanneforslagvilleblivebragttilarrangørernes opmærksomhediløbetafdagen. Note:Uheldigviserdenøjagtigestemmetalaldrigblevetførttilprotokols,og defysiskestemmesedlerogoptællingsnotererioprydningenlørdagden 27.juniforsvundetogaldriggenfundet.Detteerutroligtuheldigtog arrangørernepåtagersigdetfuldeansvarfordennefejl. Resultatetafafstemningernekanderdogikkesåestvivlom,ogforat validereresultatetbevidnerdestemmeoptællere,derharståetfor optællingenafstemningensresultatesrigtighed.(senedenfor) Derudoverfremsendesdetoforslagbehandletunderdettepunkttilpolitisk forumtildebatvednæstemødeiseptember.politiskforumvildereftertage stillingtil,hvadderskalværekonsekvensenafforslagenesindsigelserimod politikken Helbredoghelhed. 8

9 Ny'hovedbestyrelse'klappes'ind Afslutning'ved'Helle'Engelbrechtsen' 9

Demokrati og indflydelse

Demokrati og indflydelse 1 Demokrati og indflydelse www.inatsisartut.gl På Inatsisartuts hjemmeside, findes oplysninger om demokrati. Herunder finder du bl.a. også Leksikon med en ordliste med forklaring over de meste almindelige

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion

Generalforsamling i Aarhus 1900 Volleyball referat Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 1900 I kantinen på Svømmestadion GeneralforsamlingiAarhus1900Volleyball referat Torsdagd.19.februar2015 kl.1900 IkantinenpåSvømmestadion Dagsorden: 1.Valgafdirigent. KasperPedersen 2.Valgafreferent. DorteToft NB:Dagsordenenerblevetrettidigtsendtud,regnskabeterikke.

Læs mere

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012 Morud Lokalråd Generalforsamling 27. marts 2012 Generalforsamling 2012 Dagsorden Ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4.

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1.

DFUNKs'Generalforsamling' 22.'marts'2015' Referat' 1.'Valg'af'dirigent'og'referent,'samt'valg'af'stemmetællere:' ' 2.'Godkendelse'af'dagsorden:' 1. DFUNKsGeneralforsamling22.marts2015 Referat Ordliste: LB Landsbestyrelsen 1.Valgafdirigentogreferent,samtvalgafstemmetællere: Dirigent:NicholasFarr Referent:LærkeBlomMadsen Stemmetællere:EllaSofieSamberg,LouiseKolbeck,MaleneQuerlingOlesen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Love Bælternes Fiskeriforening

Love Bælternes Fiskeriforening Love Bælternes Fiskeriforening 1 Senest opdateret 10/3-2015 Foreningens navn: Bælternes Fiskeriforening. 1 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes fiskerimæssige interesser internt, over for andre

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke #JobInfo Criteria=StenløseS1# Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 19.00 i selskabslokalerne Oasen, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Afbud: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00

SKJOLDHØJKOLLEGIET. Udskrift af forhandlingsprotokollen for. Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 KOLLEGIEKONTORET 26. marts 2014 jb@kollegiekontoret.dk Tlf.nr. 8732 8312 Udskrift af forhandlingsprotokollen for SKJOLDHØJKOLLEGIET Møde nr. 170 den 18.marts 2014 kl. 16.00 Referat af møde 170 i Skjoldhøjkollegiets

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT

GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSARRANGEMENT KEMI & LIFE SCIENCE Torsdag den 19. marts 2015 NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ 2, 5800 NYBORG VIGTIGT! Der er vigtige vedtægtsændringer til afstemning på generalforsamlingen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund

VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund Sorø Kommune VEDTÆGTER for Foreningen Borgerhuset i Dianalund 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningen Borgerhuset i Dianalund blev etableret den 1. november 2012, og har hjemsted i Dianalund, Sorø Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015

Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 Generalforsamling I FFBK 26. februar 2015 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens/bestyrelses beretning 4. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014

Vandråd Djursland. 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 Vandråd Djursland 2. Møde Præsentation af statens udspil Onsdag den 30. april 2014 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden ved Jens Meilvang, Norddjurs Kommune 2. Godkendelse af sidste referat 3. Gennemgang

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation

Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014. DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation Dansk Træforenings Generalforsamling 8. maj 2014 DANSK TRÆFORENING Danish Timber Trade Federation 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Bestyrelsens beretning 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub

Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub Vedtægter for : Helsingør Sports Billard Klub 1 Klubbens Navn og hjemsted: Klubben er stiftet den 16. oktober 1935 under navnet Industriforeningens Billard Klub Klubben har den 10. juni 1988 skiftet navn

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub

Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Velkommen til generalforsamling i Haderslev Fodbold Klub Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 3. Den sportslige leder aflægger beretning for det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Smartair Anti-passback

Smartair Anti-passback Smartair Anti-passback Brug og opsætning Indholdsfortegnelse Anvendelse... 3 Definitioner... 3 Introduktion... 3 Anti-passback typer... 3 Afvist anti-passback... 3 Adgang m/log anti-passback... 5 Nulstille

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds:

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Kreds: Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds ekstraordinære generalforsamling Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden

Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden Riffelsektionen Mødeindkaldelse og dagsorden 25. NOVEMBER 2012 9.30 16.00 BPI SKYTTECENTER. MØDE INDKALDT AF MØDETYPE DIRIGENT REFERENT Hugo Andresen Ordinært sektionsmøde Ib Hansen Anders Sode TIDTAGER

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB

Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB Vedtægter FOR AARSLEV BOLDKLUB 1 Foreningens ophav: Stk. 1 Foreningens navn er Aarslev Boldklub (initialer AAB). Foreningen er stiftet den 17. april 1939. Hjemsted 5792 Årslev. Stk. 2 Foreningen er medlem

Læs mere

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014

NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 NR. ASMINDRUP FRISKOLE FORENING GENERALFORSAMLING 25 MAR 2014 Velkommen Valg af dirigent Forslag til dirigent: Morten Møller Forslag til referent: Finn Jensen Dagsorden 2. Revisor forelægger årets regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT

DANSKE BILUDLEJERE Ordinær generalforsamling, torsdag den 02.5.2013 kl. 12:00 på Restaurant NIMB, TIVOLI, København REFERAT Torsdag den 02. maj 2013 kl. 12:00 afholdtes ordinær generalforsamling i DANSKE BILUDLEJERE på restaurant Nimb, København. Følgende medlemmer var repræsenteret ved en eller flere personer: Arne Stubbe

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere