Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; 09-07-2012"

Transkript

1 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 1; DATA DEFINITION FOR DANSK KNÆLLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat en primær total knæalloplastik eller har fået foretaget en revisionsalloplastik, skal indberettes til Dansk Knæalloplastik Register (DKR). Registreringen omfatter således følgende ICD-10 koder: o NGB 0y Primær indsættelse af delprotese i knæled, ucementeret o NGB 1y Primær indsættelse af delprotese i knæled, cementeret o NGB 20 Primær indsættelse af totalprotese i knæled, ucementeret o NGB 30 Primær indsættelse af totalprotese i knæled, hybrid o NGB 40 Primær indsættelse af totalprotese i knæled, cementeret o NGB 59 Primær indsættelse af interponeret protese i knæled o NGB 99 Primær indsættelse af anden ledprotese i knæled o NGC 0y Sekundær indsættelse af delprotese i knæled, ucementeret o NGC 1y Sekundær indsættelse af delprotese i knæled, cementeret o NGC 20, 21, 22, 23, 24, 29 Sekundær indsættelse af totalprotese eller del heraf i knæled, ucementeret o NGC 30, 31, 32, 33, 34, 39 Sekundær indsættelse af totalprotese eller del heraf i knæled, hybrid o NGC 40, 41, 42, 43, 44, 49 Sekundær indsættelse af totalprotese eller del heraf i knæled, cementeret o NGC 59 Sekundær indsættelse af interponeret protese i knæled o NGC 99 Sekundær indsættelse af anden ledprotese i knæled o NGU 10, 11, 12, 13, 14, 19 Fjernelse af total protese eller del heraf fra knæled. Hvis en patient er behandlet med hemialloplastik eller totalalloplastik og efterfølgende med total knæalloplastik i den same knæ skal operation registreres som revision. Hvis en patient er behandlet med tibia osteotomi først og efterfølgende med total knæalloplastik i den same knæ skal operation registreres som primær total knæalloplastik. I de tilfælde, hvor en patient får bilateral primær total knæalloplastik (TKA) under samme operation, skal der udfyldes et registrerings skema for hver side. I de tilfælde hvor den samme patient bliver revideret på forskellige tidspunkter, skal der udfyldes registrering skema for hver enkelt revision. Indberetning til DKR vedrører alle patienter, som behandles i det offentlige sundhedssystem samt på private sygehuse i Danmark (som har indgået aftale med DKR), såfremt de i øvrigt opfylder inklusionskriterierne. For udlændinge indberettes data svarende til operationsforløb i Denmark.

2 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 2; Definition af variable PRÆOPERATIVE DATA CPR-nummer Angives med alle 10 cifre (dd-mm-åå-xxxx) Patientens vægt Angives med trecifret værdi i kilogram. Vægten er ofte angivet i anæstesiskemaet. Side Angives som Højre eller Venstre. Ved bilateral knæalloplastik angives side på hver registrering skema. Revisionsalloplastik Bruges til at skelne primær TKA fra revisionsalloplastik. Grundlidelse Defineres som den knæsygdom som har været årsag/indikation for knæalloplastiken. Ved hver grundlidelse afkrydses svar Nej eller Ja. Grundlidelse kan have følgende betegnelser: Primær (idiopatisk) artrose, Sekundær artrose (f.eks. meniskektomi), Følger efter tibiakondylfraktur, Følger efter femurkondylfraktur, Følger efter patellafraktur, Reumatoid artrit, Følger efter anden artrit, Hæmofili eller Andet grundlidelse. Følger efter anden artrit anføres i tilfælde af f. eks Mb. Bechterew, psoriasisartrit, Mb. Reiter, Mb. Still, eller artritis urica. Anden grundlidelse anføres hvis patient ikke klart kan placeres i en af de øvrige kategorier af grundlidelser, f. eks. i tilfælde af polymyalgia rheumatica, ACL ruptur/læsion/rekonstruktion, Osteochondrit, artrodese, osteotomi, chondromalaci, følger efter luxation, osteogenesis imperfecta, følger efter tibia eller femur fraktur, multitrauma, osteonekrose eller habituel patellaluxation eller fraktur. Patienten kan have flere grundlidelser. Tidligere operation i samme knæ Ved afkrydsning i Ja anføres endvidere præcis hvilket operation er tale om som Totalalloplastik, Hemialloplastik, Partiel eller total meniskektomi, Korsbåndsrekonstruktion, Proksimal tibiaosteotomi, Osteosyntese af kondylfraktur, Patellektomi, Artrodese eller Anden tidligere operation. Ved hver tidligere operation i samme knæ afkrydses svar Nej eller Ja. Patienten kan have fået foretaget flere tidligere operationer i samme knæ.

3 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 3; Funktionsgruppe Angives som Kun aktuelle knæled afficeret, Funktionshæmmende lidelse i modsatte knæ, Velfungerende protese i modsatte knæ eller Anden funktionshæmmende lidelse. Ved Funktionshæmmende lidelse i modsatte knæ forstås som regel slidegigt i knæet. Ved Anden funktionshæmmende lidelse forstås en systemisk ledelse som eventuel involverer flere led, f.eks. reumatoid artrit, multiple sklerose, hæmofili. Knæscore Smerter Angiver patienternes smerter i knæet forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ingen, Lette i perioder, Lette, kun ved trappegang, Lette ved almindelig gang, Moderate i perioder, Moderate konstant eller Svære. Knæakse Angiver patienternes knæakse forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 0 grader (=varus), 0-4 grader valgus, 5-10 grader valgus (normal), grader valgus eller > 15 grader valgus. Skuffeinstabilitet Angiver patienternes skuffeinstabilitet i knæet forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 5 mm (millimeter), 5-10 mm eller > 10 mm. Ved < 5 mm forstås skuffeinstabilitet mindre end 5 mm (eksklusiv 5 mm). Ved 5-10 mm forstås skuffeinstabilitet fra 5 til 10 mm (inklusiv 5 mm, men eksklusiv 10 mm). Ved > 10 mm forstås skuffeinstabilitet over 10 mm (inklusiv 10 mm). Sideinstabilitet Angiver patienternes sideinstabilitet i knæet forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 5 grader, 5-9 grader, grader eller > 14 grader. Bevægelse Angiver hvor stor bevægelighed der var i knæet forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ekstension og Maksimal fleksion i tal uden decimaler i grader, kan have både negativ og positiv værdi Gangdistance Angiver patienternes gangdistance forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ubegrænset, > 1 kilometer, ½-1 kilometer, <½ kilometer, Går kun indendørs, eller Kan ikke gå. Trappegang Angiver patienternes trappegang forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som Normal, Normal op, gelænder ned, Anvender altid gelænder, Yderst besværlig eller Kan ikke gå på trapper Hjælpemidler Angiver hvilket hjælpemidler patienten har brugt forud for den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ingen, 1 stok, 2 stokke / 1 krykkestok eller 2 krykkestokke / gangstativ.

4 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 4; PEROPERATIVE DATA CPR-nummer Angives med alle 10 cifre (dd-mm-åå-xxxx) Operationsdato Angives som dd-mm-åååå Operatør og assistent Registreres regionalt eller lokalt Angives med maksimal 4 cifret operatørkode eller assistentkode. Operationsstue Angives som Flowstue / Green House eller Konventionel stue. Flowstue / Green House angiver en operationsstue hvor luften udskiftes 100 gange eller mere i timen, og dermed ydes bedre beskyttelse mod luftbårne bakterier ved såkaldte rene operationer. Konventionel stue angiver en operationsstue hvor filtreret luft blæses ind og blandes med luften i operationsstuen. Beskytter mod udefra kommende bakterier, men yder mindre beskyttelse mod luftbårne bakterier, der stammer fra kilder på selve operationsstuen. Anæstesiform Angives som Regional anæstesi, Universal Anæstesi, Kombineret anæstesi eller Anden anæstesi. Ved Regional anæstesi forstår spinal eller epidural anæstesi. Ved Kombineret anæstesi forstås kombination af regional og universal anæstesi. Ved Anden anæstesi forstås f. eks. femoral anæstesi alene eller i kombination med ischiadicus blok. Antibiotikaprofylakse -ændret Angives som Nej, Penicillin, Cefalosporin eller Anden antibiotika. Ved Anden antibiotika angives præcis hvilket anden antibiotika blev anvendt. Ved Anden antibiotika forstås kombination behandling med 2 eller flere antibiotika eller behandling med bestemte antibiotika som en del af antibiotikaprofylakse projekter. Tromboseprofylakse ændret Blodtomhed Angives som Nej eller Ja. Operativ adgang (hud, strækkeapparat) ændret Angives som, Medial parapatellar, gennem quadricepssenen, Medial parapatellar, vastus medialis split, Midtlinie, gennem quadricepssenen, Minimal invasiv surgery (MIS), eller Anden adgang Ved afkrydsning i Anden adgang anføres endvidere præcis hvilket adgang blev benyttet. Ved Anden adgang forstås adgang som ikke fremgå af overstående punkter, f. eks. medial subvastus adgang.

5 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 5; Navigation ny punkt Peroperative komplikationer Angives som Nej, Patellafraktur, Tibiafraktur, Femurfraktur, Ruptur af patellasene eller Andet peroperative komplikation. Ved Andet peroperative komplikation forstås f. eks. Femur/tibia perforation/fissur, ligament læsion, kapselruptur, partiel ruptur af patellasenen, læsion af quadricepssenen, patella luxation, peroneus parese, bløddelsproblemer eller arteriel blødning. Dræn Alloplastiktype (besvares senere ved revision) ændret Angives i forhold til aktuel operation. Angives som Totalalloplastik, Medial hemialloplastik, Lateral hemialloplastik, Femoropatellar alloplastik, Roterende hængselalloplastik, eller Andet alloplastiktype. Ved Andet alloplastiktype forstår f. eks. indsættelse af en ny alloplastiktype i henhold til bestemt projekt. Femurkomponent Ved primær knæalloplastik angives præcis navn på femurkomponent, som er indsat under operationen. Det er i øjeblikket omkring 54 forskellige femurkomponent på markedet i Denmark som er registeret i DKR. Ved revision angives præcis navn på femurkomponent som er indsat. Hvis der ved revision ikke indsættes en ny femurkomponent, kan der krydses som Ikke udskiftet (ved revision). Det er også muligt at angive Andet femurkomponent. Med dette forstås en ny femurkomponent som ikke er tidligere registeret i DKR. Hvis man anvender nye femurkomponenter på en afdeling skal dette meddelelses til sekretariat. Hvis femurkomponenten er fjernet, drejer det sig om revision, og dette skal fremgå af Status efter aktuelle revision, hvor rubrikken cementspacer eller artrodese eventuelt den samme status som før revisionen (hvis femurkomponent er udskiftet) skal afkrydses. Fiksation af femurkomponent - ændret Angives som Cement uden antibiotika, Cement med antibiotika, Ucementeret, Ucementeret med hydroxyapatit,, Ikke udskiftet (ved revision) eller Andet fiksation. Ved afkrydsning i Cement uden antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. CMW 1, CMW 3, Palacos Low Visc, Palacos R, Simplex eller andet cement. Ved afkrydsning i Cement med antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. Palacos c. Gentamycin Low Visc, Palacos c. Gentamycin R, CMW 3 c. Gentamycin, Simplex antibiotic eller anden cement. Ved Andet fiksation forstås fiksation som ikke fremgår af overstående punkter. Knogletransplantation femur

6 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 6; Angives som Nej, Mindre transplantation (lidt knoglesmuld), Massiv transplantation, Strukturel graft eller Andet knogletransplantation. Ved Anden knogletransplantation forstår f. eks. kombination af de overnævnte muligheder. Tibiakomponent ændret Angives præcis navn på den tibiakomponent som er indsat, eller som Ingen, Ikke udskiftet (ved revision), Polyethylen skift (ved revision), eller Andet tibiakomponent. Det er i øjeblikket omkring 75 forskellige tibiakomponent på markedet i Denmark som er registeret i DKR. Ved Ingen forstås at der ikke er blevet indsat en tibiakomponent under revisions operation. Ved Andet tibiakomponent forstås en ny tibiakomponent som ikke er tidligere registeret i DKR. Hvis tibiakomponent er fjernet eller udskiftet ved revision, dette skal fremgå fra Status efter aktuelle revision, hvor rubrik cementspacer eller artrodese eventuelt den samme status som før revision skal afkrydses. Fiksation af tibiakomponent ændret Angives som Cement uden antibiotika, Cement med antibiotika, Ucementeret med hydroxyapatit, Ucementeret, Ikke udskiftet (ved revision) eller Andet fiksation. Ved afkrydsning i Cement uden antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. CMW 1, CMW 3, Palacos Low Visc, Palacos R, Simplex eller andet cement. Ved afkrydsning i Cement med antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. Palacos c. Gentamycin Low Visc, Palacos c. Gentamycin R, CMW 3 c. Gentamycin, Simplex antibiotic eller anden cement. Ved Andet fiksation forstås fiksation som ikke fremgår af overstående punkter. Knogletransplantation tibia Angives som Nej, Mindre transplantation (lidt knoglesmuld), Massiv transplantation, Strukturel graft eller Andet knogletransplantation. Ved Anden knogletransplantation forstår f. eks. kombination af de overnævnte muligheder. Patellakomponent Angives som Ingen, Polyetylen, Metal-backing, Ikke udskiftet (ved revision) eller Andet patellakomponent. Ved Andet patellakomponent forstås komponent som ikke fremgår af overstående punkter. Hvis patellakomponeten er fjernet eller udskiftet, drejer det sig om revision, og dette skulle fremgå under Indikation for revision som polyetylen-svigt patella eller sekundær indsættelse af patellakomponent. Fiksation af patellakomponent Angives som Cement uden antibiotika, Cement med antibiotika, Ucementeret, Ikke udskiftet (ved revision) eller Andet fiksation. Ved afkrydsning i Cement uden antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. CMW 1, CMW 3, Palacos Low Visc, Palacos R, Simplex eller andet cement.

7 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 7; Ved afkrydsning i Cement med antibiotika anføres endvidere præcis navn på cementen som f. eks. Palacos c. Gentamycin Low Visc, Palacos c. Gentamycin R, CMW 3 c. Gentamycin, Simplex antibiotic eller anden cement. Ved Andet fiksation forstås fiksation som ikke fremgår af overstående punkter. Operationstid Angives i minutter uden decimal. Komponent supplement ændret Angives som Nej, Femur stem, Femur spacer, Tibia stem, Tibia spacer, eller Andet supplement. Ved hver komponent supplement afkrydses svar Nej eller Ja. Ved Andet supplement forstås ny supplement som ikke fremgår af overstående punkter. UDFYLDES VED REVISIONSALLOPLASTIK Antal tidligere revisioner med udskiftning af én eller flere komponenter Der angives i tal, antallet af tidligere revisioner. Nul (0) betyder at patienten ikke er revideret før den aktuelle revision. Indikation for revision Det er hovedindikation for revision. Angives som Aseptisk løsning, Smerter uden løsning, Knæinstabilitet, Dyb infektion, Sekundær indsættelse af patellakomponent, Polyetylen-svigt patella, Polyetylen-svigt tibia eller Andet indikation. Der kan eventuelt være flere hovedindikationer for revision. Ved hver grundlidelse afkrydses svar Nej eller Ja. Ved Andet indikation forstås f. eks. Distal femurfraktur, Fractur ved tibiakomponemt, Fraktur af Tibia plateau, Femurprotesefraktur. Status før aktuel revision Angives som Cementeret totalalloplastik, Ucementeret totalalloplastik, Hybrid totalalloplastik, Hemialloplastik, Femoropatellar-alloplastik, Hængselprotese, Cementspacer eller Andet status før. Ved Andet status før forstås status som ikke fremgår af overstående punkter. Status efter aktuel revision Angives som Cementeret totalalloplastik, Ucementeret totalalloplastik, Hybrid totalalloplastik, Hængselprotese, Cementspacer, Artrodese eller Andet status efter. Ved Andet status efter forstås status som ikke fremgår af overstående punkter.

8 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 8; POSTOPERATIVE DATA I henhold til Reference program vedrørende knænær osteotomi og primær knæalloplastik 2004 kan knæscoren bedres indtil 1 år postoperativt, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en generel evaluering på dette tidspunkt af hensyn til data sammenlignelighed. Kontroller som ligger i tidsrummet før 1 år postoperativ skal ikke indberettes til Dansk Knæalloplastik Register. CPR-nummer Angives med alle 10 cifre (dd-mm-åå-xxxx) Kontroldato Angives som dd-mm-åååå Operationsdato Angives som dd-mm-åååå Side Angives som Højre eller Venstre. Ved bilateral knæalloplastik angives side på hver registrering skema. Follow-up status ændret Angives som Kommer til planlagt kontrol, eller Kommer til ikke planlagt kontrol. Ved afkrydsning i Kommer til planlagt kontrol forstås kontrol som er planlagt ved udskrivelsen fra sygehus efter operation, f.eks. 3, 6 eller 12 måneder efter operation, men i forhold til reference program vil kun data indberettet ved 12 måneders kontrol tages med i analyserne. Ved afkrydsning i Kommer til ikke planlagt kontrol forstås kontrol pga. akut opstået situation efter operation, ud over den sædvanlige planlagte kontrol. Alle patienter, som kommer til kontrol skal udfylde alle felter i kontrolskemaet, uanset om der krydses af i Kommer til planlagt kontrol eller Kommer til ikke planlagt kontrol. Funktionsgruppe Angives som Kun aktuelle knæled afficeret, Funktionshæmmende lidelse i modsætte knæ, Velfungerende protese i modsatte knæ eller Anden funktionshæmmende lidelse. Ved Funktionshæmmende lidelse i modsatte knæ forstås som regel slidegigt i knæet. Ved Anden funktionshæmmende lidelse forstås en mere systematisk ledelse som eventuel involverer flere led, f.eks. reumatoid artrit, multiple sklerose, hæmofili. Postoperative komplikationer Ved afkrydsning i Ja anføres endvidere præcis hvilket postoperative komplikation er tale om som Dyb infektion, AK-behandlingskrævende tromboflebit, Lungeemboli, Operationskrævende hudnekrose, Operationskrævende adhærencer, Patella sub- /luksation, Patellafraktur, Suprakondylær femurfraktur, Permanent peroneusparese eller Andet postoperative komplikation. Man kan eventuelt anføre flere postoperative komplikationer i rubrikken Ja.

9 Data definition for Dansk Knæalloplastik Register Side 9; Ved Anden postoperative komplikation forstås komplikation i knæet som er konsekvens af knæ alloplastik operation, f.eks. sivning fra sår, vedvarende smerter, hæmatom, sårruptur, nervelæsion. Patientens egen vurdering Angives som Meget tilfreds, Tilfreds, Ikke helt tilfreds eller Utilfreds. Knæscore Smerter Angiver patientens smerter i knæet efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ingen, Lette i perioder, Lette, kun ved trappegang, Lette ved almindelig gang, Moderate i perioder, Moderate konstant eller Svære. Knæakse Angiver patientens knæakse efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 0 grader (=varus), 0-4 grader valgus, 5-10 grader valgus (normal), grader valgus eller > 15 grader valgus. Skuffeinstabilitet Angiver patientens skuffeinstabilitet i knæet efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 5 mm (millimeter), 5-10 mm eller > 10 mm. Ved < 5 mm forstås skuffeinstabilitet mindre end 5 mm (eksklusiv 5 mm). Ved 5-10 mm forstås skuffeinstabilitet fra 5 til 10 mm (inklusiv 5 mm, men eksklusiv 10 mm). Ved > 10 mm forstås skuffeinstabilitet over 10 mm (inklusiv 10 mm). Sideinstabilitet Angiver patientens sideinstabilitet i knæet efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som < 5 grader, 5-9 grader, grader eller > 14 grader. Bevægelse Angiver hvor stor bevægelighed der var i knæet efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ekstension og Maksimal fleksion i tal uden decimal i grader, Ekstension kan have negativ værdi. Gangdistance Angiver patientens gangdistance efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ubegrænset, > 1 kilometer, ½-1 kilometer, <½ kilometer, Går kun indendørs, eller Kan ikke gå. Trappegang Angiver patientens trappegang efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som Normal, Normal op, gelænder ned, Anvender altid gelænder, Yderst besværlig eller Kan ikke gå på trapper Hjælpemidler Angiver hvilket hjælpemidler patienten har brug for efter den aktuelle knæalloplastik. Angives som Ingen, 1 stok, 2 stokke / 1 krykkestok eller 2 krykkestokke / gangstativ.

Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006

Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006 Data definition for Dansk Hoftealloplastik register Side 1; 23-03-2006 DATA DEFINITION FOR DANSK HOFTEALLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær total hoftealloplastik

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø

Knæalloplastikkirurgi. Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Knæalloplastikkirurgi Christian Pedersen Klinikchef Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Ortopædkirurgisk klinik, Farsø 32 stationære senge 4 operationsstuer 3 stuer med LAF 2500 operationer 393 THA i 2010 399

Læs mere

Fordeling på operationstyper ved primær total hoftealloplastik. Fordeling på operationstyper ved revision af total hoftealloplastik

Fordeling på operationstyper ved primær total hoftealloplastik. Fordeling på operationstyper ved revision af total hoftealloplastik Fordeling på operationstyper ved primær total hoftealloplastik Operationstype Cementeret 28082 44.1 2586 29.7 2303 27.0 32971 40.8 Hybrid 17974 28.2 1961 22.5 1874 22.0 21809 27.0 Ucementeret 17620 27.7

Læs mere

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER

Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Data definition for Dansk Skulderalloplastik register Side 1; 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK SKULDERALLOPLASTIK REGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået indsat primær total eller

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Hoftealloplastik - Variabelbeskrivelse KMS

Hoftealloplastik - Variabelbeskrivelse KMS Hoftealloplastik - Variabelbeskrivelse KMS 9. marts 2006 Skema: Hofte (Skema A, operation/revision) Variabel/spørgsmål på skema Variabelnavn i databasen Svarmuligheder Aktuelle side oside 1=Højre 2=Venstre

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Forord...3. Resumé...11. Indberetninger...14. Komplethedsgrad...16. Incidensudvikling...18. Operationstype...19

Forord...3. Resumé...11. Indberetninger...14. Komplethedsgrad...16. Incidensudvikling...18. Operationstype...19 Side 1 Indhold Forord...3 Resumé...11 Indberetninger...14 Komplethedsgrad...16 Incidensudvikling...18 Operationstype...19 Opereret side, funktionsgruppe, køn og alder...20 Alder og operationstype...21

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud: Beregningsregler Udarbejdet af den kliniske epidemiolog Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ optimering

Læs mere

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017

Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog Revideret marts 2017 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst 1 Præoperativ optimering Andelen af patienter der er set og vurderet af speciallæge eller af læge i hoveduddannelses

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi

Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Beskrivelse af fagområdet Fod-ankel kirurgi Indledning/baggrund Fod-ankelkirurgi er én af de klassiske discipliner inden for ortopædkirurgien. Efter at have været glemt i flere decennier eller sat i baggrunden

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Bemærkninger/uplyst

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi

FEDMEKirurgi Plastikkirurgi Side 1 af 8 FEDMEKirurgi Plastikkirurgi DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en plastikkirurgisk operation

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014

DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 DrHOFTEBRUD. Beregningsgrundlag udarbejdet af den kliniske epidemiolog på den nye indikatorsæt med opstart i december 2014 Nr. Indikatorområde Indikator Nævner Tæller Ekskluderede patienter Uoplyst 1 Præoperativ

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer.

Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Beskrivelse af fagområdet Knæalloplastik Indledning/baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer. Alloplastikkirurgien som omhandler behandlingen af

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder

Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder Fase 4 uddannelsen indenfor hoftekirurgi Baggrund Siden begyndelsen af 90erne har der i dansk ortopædisk kirurgi udviklet sig flere interesseområder med fokus på lidelser indenfor et afgrænset anatomisk

Læs mere

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA

Appendiks 4 CEMTV. Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA Appendiks 4 CEMTV Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af faglige ledelser på afdelinger, som udfører primær THA og/eller TKA 2. november 2005 1 Indholdsfortegnelse Indledning, formål og metode 3 Resultater

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik

Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Beskrivelse af fagområdet Hoftealloplastik Indledning/baggrund Definition Fagområdet hoftekirurgi dækker forebyggelse, diagnostik, behandling, rehabilitering og evt. palliation af patienter med medfødte,

Læs mere

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition.

Sarkomer. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark. Sarkomer. Sarkomer. Bløddelssarkomer. Bløddelssarkomer. Definition. Behandling af knogle- og bløddelssarkomer i Danmark 23. Januar 2013 DRS Årsmøde Michael Mørk Petersen Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk Klinik Rigshospitalet Definition Sarkomer Sarkomer er

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler

Nøgleord til beskrivelse af fund. Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Nøgleord til beskrivelse af fund Journalskrivning Typiske nøgleord - oversigt Homogen/Uhomogen. bruges ofte om sene- og muskelvæv Uregelmæssig struktur: bruges om knogle, ligamenter, sener og muskler Ensartet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Ortopædkirurgi. Operativ evaluering. Hjælpemiddel til oplæring og vurdering. regionsyddanmark.dk. Ortopædkirurgisk afdeling

Ortopædkirurgi. Operativ evaluering. Hjælpemiddel til oplæring og vurdering. regionsyddanmark.dk. Ortopædkirurgisk afdeling Ortopædkirurgi Operativ evaluering Hjælpemiddel til oplæring og vurdering regionsyddanmark.dk Ortopædkirurgisk afdeling Operativ evaluering Forberedelse ; Litteratur og anbefalinger Information vedr. forventet

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA

FEDMEKirurgi REGISTRERINGSSKEMA FEDMEKirurgi Fedmekirurgi; Side 1 af 7 DANSK FEDMEKIRURGI REGISTER REGISTRERINGSSKEMA På hvilke patienter skal dette skema udfyldes? Alle patienter (alder 18+) der undergår en fedmekirurgisk operation

Læs mere

KNÆPROTESE PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING

KNÆPROTESE PATIENTINFORMATION PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING PATIENTINFORMATION KNÆPROTESE PRIVATHOSPITALET SKØRPING A/S - HIMMERLANDSVEJ 36-9520 SKØRPING TLF. 98 39 22 44 - FAX 98 39 18 38 - BOOKING@SKOERPING.DK WWW.SKOERPING.DK VELKOMMEN TIL PRIVATHOSPITALET SKØRPING!

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 6-12 UGER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 6-12 uger CRF 1. Dags Dato åå mm- dd 2. Patientens studieløbenummer 3.

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012

Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Ortopædisk kirurgi ver. 3. juli 2012 Koder til monitorering af varetagelse af specialfunktioner * Stjerne angiver at alle underliggende koder inkluderes Gruppe Specialfunktion Diagnosekode Regionsfunktioner

Læs mere

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF

DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER. Tillæg til CRF DILALA CRF OPFØLGNING 12 MÅNEDER Tillæg til CRF Dato for prøvetagning: Hb: g/l eller mmol/l Leucocytter: CRP: 1(6) DILALA Opfølgning 12 måneder CRF 1. Dags dato åå mm-dd 2. Patientens studieløbenummer

Læs mere

Tibiaplataeu frakturer

Tibiaplataeu frakturer Tibiaplataeu frakturer Behandling med ringfiksation Juozas Petruskevicius Overlæge, Fagområde for traumatologi Aalborg Sygehus Hvorfor ringe? Hvorfor ringe? Introduktion Definition - frakturer sv.t. proximal

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med collum femoris fractur inden udskrivning. April maj juni 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle patienter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 www.dkar.dk Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 www.dkar.dk Dansk Knæalloplastik Register Årsrapport 2011 2011, Den Ortopædiske Fællesdatabase,

Læs mere

Knæortoser. www.camp.dk

Knæortoser. www.camp.dk www.camp.dk Patellavator Patellavator knæortose giver ved kompression mod patellasenen lindring af smerter i knæet ved patella tendinitis. Ortosen er fremstillet af et CoolFlex materiale som tillader huden

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning

Journal beskrivelse. Basis uddannelse i ultralydsscanning Journal beskrivelse Basis uddannelse i ultralydsscanning Hvorfor? Dokumentation Ydelse Samarbejdspartnere Faglighed Diagnosticere, gøre status, se ændringer Systematik nedsætter fejl og måleusikkerheder

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER

COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER COMPUTER-ASSISTERET KIRURGI VED KNÆOPERATIONER En medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2007; 7 (7) Medicinsk Teknologivurdering Computer-assisteret

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi rg Sygehus roduktion finition - frakturer sv.t. proximal tibia med involvering af knæled umemekanismen aksial overbelastning af tibiaplateau

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Program: Indikationer: 15 min 10 min. diskussion Kirurgiske tips and tricks : 20 min 10 min. diskussion Postoperativt: 15 min Compartment,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen Ortopædkirurgisk afdeling O, RHR Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og antal måneder):

Læs mere

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH.

Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Marvsømning Principp er Afdelinglæge Roland Knudsen, OUH. Operations muligheder: Skinne Marvsømning Ekstern fiksation (K-tråde, Skruer, Allo mm) ??? Typiske indikation: Typiske indikation: Midt på en lang

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

Den danske FAI og hofteartroskopi database

Den danske FAI og hofteartroskopi database Høring vedrørende oprettelse af en dansk database for behandling af femoroacetabular impingement (FAI) med åben og artroskopisk kirurgi samt generelt for artroskopisk hoftekirurgi: Den danske FAI og hofteartroskopi

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

KORSBÅNDSREKONSTRUKTION

KORSBÅNDSREKONSTRUKTION KORSBÅNDSREKONSTRUKTION Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup Telefon: 39 77 70 70 Telefax: 39 77 70 71 www.cfrhospitaler.dk Vi vil gerne med denne vejledning forberede dig på den operation og efterbehandling,

Læs mere

www.furesoe-reumatologerne.dk KNÆET

www.furesoe-reumatologerne.dk KNÆET KNÆET Menisklæsion Menisker beskadiges især ved rotationstraumer. Baghornet af mediale menisk rammes hyppigst. Klinik: Hyppigt intermitterende aflåsninger og ansamlinger, smerter ved belastning eller smertejag

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi:

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi: Disposition Bækken og Hofte Læge Torben Stryhn Børn Springhofte Hoftedysplasi THA Luxationer Osteonecrosis capitis femoris Børn: Det syge, og så det normale? Anteverteret collum femoris En af de hyppigste

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Den elektroniske DøDsattest

Den elektroniske DøDsattest Den elektroniske dødsattest Redaktion Statens Serum Institut Sundhedsdokumentation Artillerivej 5 2300 København S T 3268 3268 @ serum@ssi.dk W ssi.dk Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED

INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED INDSÆTTELSE AF KUNSTIGT KNÆLED Knæleddet er et meget kompliceret led. Det er ikke et kugleled som skulder og hofte, det er heller ikke et hængselled som albue eller fingerled. Et knæled kan bedst sammenlignes

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud nr. 2013/S 162-282296 pr. 11. september 2013: Hofteimplantater til Region Midtjylland 26-08-13 30-08-13 1 Udbudsbetingelser offentligt udbud 1) 2. Oplysninger om virksomhedens

Læs mere

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder:

Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH. Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesplan for hoveduddannelsen (Fase 2) Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Navn: Stilling: Ansættelsesperiode: Uddannelsessteder: / Vejleder: Uddannelsesforløb indtil nu (angiv stilling, afdeling og

Læs mere

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013

Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Dansk Ho)e alloplas-k Register (DHR) 8 Oktober 2013 Mar-n Lamm Overlæge, Sektorchef Ho)esektoren Ortopædkirurgisk afdeling E, AUH. Primært Klinikker. NIP ansvarlig ho)ebrud ON Siden 2012 medlem styregruppe

Læs mere

ALMEN KIRURGI - 3. Plastik- og rekonstruktionskirurgi. Hud (derma) 06-05-2013. Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære

ALMEN KIRURGI - 3. Plastik- og rekonstruktionskirurgi. Hud (derma) 06-05-2013. Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære ALMEN KIRURGI - 3 Plastik- og rekonstruktionskirurgi Ledsygdomme Frakturlære Plastik- og rekonstruktionskirurgi Opgaver: - primær og sekundær reparation af defekter: Medfødte (congenitte) som erhvervede

Læs mere

Gentofte Hospital Fysioterapien & Ergoterapien Medicinsk afdeling C

Gentofte Hospital Fysioterapien & Ergoterapien Medicinsk afdeling C Gentofte Hospital Fysioterapien & Ergoterapien Medicinsk afdeling C Hoftefraktur en tværsektoriel genoptræningsdatabase - et samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Herlev og Glostrup Hospital og Albertslund,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2016 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december 2015 Aktuelle periode fra 1. januar 2015 til 31. december 2015 9674 Primæroperationer 2015

Læs mere

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen

Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Fik vi svar på vores spørgsmål? - Debat og erfaringsudveksling v/deltagere og Planlægningsgruppen Temadag for hygiejnesygeplejersker den 4. marts 2015 Den dagkirurgiske patient Phønix Fremtidens hus for

Læs mere

Per Kjaersgaard-Andersen

Per Kjaersgaard-Andersen Nationale Retningslinier for Hofte- og Knækirurgi (alloplastik og hofteartroskopi) i Danmark Per Kjærsgaard-Andersen Associate Professor Vejle Hospital University of Southern Denmark DENMARK Per Kjaersgaard-Andersen

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register Danish Hip Arthroplasty Register National årsrapport 2017 10.413 Primæroperationer 2016 1.440 Revisioner 2016 161.968 Primæroperationer 1995-2016 25.208 Revisioner 1995-2016

Læs mere

Neuropædiater protokol Udgave 091001

Neuropædiater protokol Udgave 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Neuropædiater protokol Udgave 091001 Cpr. nr. - Efternavn Fornavn Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel: (år måned dag) Pædiatrisk afd. på (Fornavn Efternavn)

Læs mere

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME... 4 2. BAGGRUND... 4 3. STYREGRUPPE... 5 4. INDIKATORER... 5 5. RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede

Læs mere

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære.

Sygdomslære indgår med i alt 14 ECTS point i uddannelsen. Heraf går de 8,5 ECTS til somatisk sygdomslære. FAGBESKRIVELSE SOMATISK SYGDOMSLÆRE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 832 af 13/08/2008. Der opnås størst sammenhæng

Læs mere

DugaBase Brugermanual 02.01.2014

DugaBase Brugermanual 02.01.2014 DugaBase Brugermanual 02.01.2014 Indhold Adgang til databasen... 2 Login... 3 Hvad skal registreres?... 3 Skærmbilledes generelle opbygning... 5 Startside... 7 Menupunkter... 7 Oprette patient... 8 Oprette

Læs mere

EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009

EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009 KORRESPONDANCER EFORT Spring Travelling Fellowship Norge 11. 17. maj 2009 Forårets EFORT Travelling Fellowship blev i år afholdt i Norge (Bergen, Trondheim og Oslo), og det var en meget inspirerende, lærerig

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates

Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Korrektion af anisomeli og aksefejlstillinger hos børn. Med specielt fokus på anvendelsen af 8-plates Bjarne Lundgaard Børnesektoren Ortopædkirurgisk afdeling, OUH. Årsager til anisomeli Helsing 1989:

Læs mere

Dupuytrens kontraktur kuskefingre. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1

Dupuytrens kontraktur kuskefingre. Patientinformation. 4. november 2016 Version 1 Dupuytrens kontraktur kuskefingre Patientinformation 4. november 2016 Version 1 Dupuytrens kontraktur kuskefingre Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information

Læs mere

Korte klinisk retningslinier

Korte klinisk retningslinier Korte klinisk retningslinier Claus Munk Jensen overlæge Formand for kvalitetsudvalget i DOS NKR / KKR NKR SST godkender 8 10 kliniske problemstillinger (PICO) Tværfagligt Tværsektorielt Frikøb af fag konsulent

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere