FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6"

Transkript

1 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD SIDE 22 VIRKSOMHEDSKULTUR SIDE 30 RELATIONER OG DIALOG SIDE 36 OM RAPPORTEN SIDE 42 SAMFUNDSREGNSKAB SIDE Foto: Colourbox CSR-RAPPORT 2013

2 2013 CSR RAPPORT Forord Det er en glæde at præsentere Topdanmarks femte CSR-rapport, som beskriver, hvordan vi i 2013 har arbejdet med CSR (Corporate Social Responsibility). For Topdanmark er CSR også forretningsansvar, og derfor lægger vi i arbejdet med CSR vægt på, hvordan vi som skadeforsikrings- og pensionsselskab kan bidrage til det danske samfund og en bæredygtig udvikling. Vores produkter og services giver kunderne en økonomisk og social tryghed, når en skade er sket, eller arbejdslivet er afsluttet. Med fokus på bl.a. skadeforebyggelse, skadebegrænsning og ressourceforbrug er det vores mål at bidrage og agere ansvarligt, til gavn for vores kunder og til gavn for det samfund, vi er en del af. I forbindelse med de to storme, som ramte Danmark i oktober og december 2013, gjorde vi en stor indsat for at hjælpe vores kunder. Med et solidt og dygtigt skadeberedskab, bl.a. med ekstra kundevendte medarbejdere, var vi tilgængelige og kunne hjælpe vores kunder hurtigt og effektivt og på den måde begrænse omfanget af følgeskader. Topdanmark er tilsluttet FNs Global Compact, som danner den overordnede ramme for og er inspirationskilde til Topdanmarks CSRarbejde. Vi har støttet FNs Global Compact siden 2010, og vi fortsætter vores engagement fremover. Denne rapport udgør derfor også den årlige fremskridtsrapport til Global Compact. Året, der er gået, har budt på en række aktiviteter, som beskrives her i rapporten. Her vil jeg kort gøre opmærksom på nogle af dem. Foto: Claus Bjørn Larsen Inden for forsikring af arbejdsskader, ansvarsforsikring og tab af erhvervsevneforsikring har vi intensiveret indsatsen for de skadelidte. Det betyder en ekstra hjælp, så de kan fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har været engageret i et netværk med fokus på miljøvenlig transport til og fra arbejde, som var blandt vinderne i en landsdækkende konkurrence. Topdanmarks solcelleanlæg har i 2013 produceret 12 % af strømmen til hovedkontoret i Ballerup, og der er en samlet reduktion af CO2-udledning på knap 300 tons. Sammen med det lokale gymnasium har vi udarbejdet undervisningsmateriale om solcelleenergi, der står til rådighed for gymnasieskolerne. Medarbejdere fra Topdanmark har også fungeret som mentorer for unge skoleelever i Ballerup kommune. God fornøjelse med læsningen! Med venlig hilsen Adm. direktør Christian Sagild 2

3 Tilbage til oversigt Kort om Topdanmark Topdanmarks fornemste opgave er at hjælpe de mennesker, der har vist os tillid til at varetage deres forsikringer eller pension. Essensen i vores produkter er at hjælpe, udvise omsorg og give erstatning og sikkerhed. Fakta om Topdanmark Landsdækkende skadeforsikrings og livsforsikringsselskab Hovedkontor i Ballerup Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring i mere end 40 år Børsnoteret i 1985 og med i C20-indekset Vigtigste brands: Vores kunder og markedsandele Topdanmark har tre forretningsområder inden for skadeforsikring. Så mange har valgt at være forsikret hos os: Private: Omkring hver fjerde indbygger Virksomheder: Omkring hver sjette virksomhedsejer Landbrug: Omkring hver anden landmand Det gør Topdanmark til det næststørste skadeforsikringsselskab i Danmark, og vi har en markedsandel på 18 %. Topdanmark har to forretningsområder inden for livs- og pensionsforsikring: Privatkunder Virksomhedskunder Vores formål Det er Topdanmarks formål at: drive landsdækkende dansk skade-, livs- og pensionsforsikringsvirksomhed være en uafhængig og toneangivende forsikringskoncern, hvor det er attraktivt at være kunde sikre aktionærer et langsigtet, konkurrencedygtigt og stabilt afkast Vi er det sjettestørste livsforsikringsselskab i Danmark med en markedsandel på ca. 3 %. Vores medarbejdere Vi har omkring medarbejdere i alt. Ud af disse arbejder på hovedkontoret i Ballerup, mens omkring 600 er fordelt på en række større kontorer og salgscentre rundt om i landet. Derudover har vi 600 kørende medarbejdere, bl.a. assurandører og taksatorer. Læs mere om Topdanmark som koncern. WWW 3

4 2013 CSR RAPPORT Topdanmarks CSR-politik Topdanmark har i 2013 udarbejdet en ny CSRpolitik, hvori tilgangen til CSR, formål, strategipunkter, organisering og rapportering beskrives. Formålet med CSR Topdanmarks formål med CSR er at understøtte vores forretningsmål og -strategier. På den baggrund er det besluttet, at Topdanmarks CSR-strategi består i: at udvikle og forbedre kundeservice bl.a. ved at tage hånd om forbrugerforhold som at sikre let forståelig produktinformation, fair og god skadebehandling, gennemskuelig pris, nem adgang til klagemuligheder og fair klageproces at integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i produkter og services for at begrænse antallet og omfanget af skader på mennesker, bygninger og miljø at integrere hensynet til miljøet, arbejdstager- og menneskerettigheder og antikorruption i forretningen og i relation til samarbejdspartnere at være opmærksomme på og arbejde med forretningsmæssige dilemmaer i relation til CSR enten på brancheniveau eller i egen forretning at skabe og vedligeholde gode relationer til interessenter og indgå dialog om CSR, hvor det vurderes at være relevant at være en aktiv og engageret virksomhed i lokalsamfund og i det danske samfund generelt Det konkrete arbejde med CSR CSR-arbejdet består af udarbejdelse og implementering af relevante politikker og specifikke indsatsområder, som bl.a. besluttes ud fra følgende forhold: Risiko. Hvor er Topdanmark i risiko for ikke at leve op til principperne under FNs Global Compact og dermed risikere økonomisk og omdømmemæssigt tab? Muligheder. Hvordan kan Topdanmark øge den økonomiske og sociale værdi for både kunder, medarbejdere og aktionærer og samtidig bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet? Læs hele Topdanmarks CSR-politik. WWW Foto: Topdanmark 4

5 Tilbage til oversigt Struktur og indhold af rapporten Indholdet af CSR-rapport 2013 tager sit udgangspunkt i Topdanmarks CSR-politik. Den er inddelt i en række hovedafsnit: Ansvarlig virksomhedsledelse Bæredygtige produkter og rådgivning Kunder og forbrugerforhold Virksomhedskultur Relationer og dialog I hvert afsnit angives målsætning på området, hvor det er defineret, beskrivelse af hovedaktivitet, resultat for året foruden tilknytning til Global Compact, hvis målsætningen understøtter ét eller flere principper. Hvor det drejer sig om understøttelse af princip 1 eller 2, vil den eller de specifikke menneskerettigheder være nævnt i en parentes. Derudover angives en evaluering og status i forhold til 2012, hvor det er relevant: Grøn: fremgang i forhold til 2012-resultat Gul: ingen ændring i forhold til 2012-resultat Rød: tilbagegang i forhold til 2012-resultat Læs mere om rapporten på side 5, fx om kriterier for indholdet af rapporten og dataindsamling. Se resumé af rapporten. WWW Global Compact-principperne En virksomhed, der støtter FNs Global Compact, bør: 1) støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2) sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne 3) opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4) støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde 5) støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6) afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 7) støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8) tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9) opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier 10) modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse Læs mere om FNs Global Compact her. WWW 5

6 2013 CSR RAPPORT Ansvarlig virksomhedsledelse Topdanmark skal skabe økonomisk værdi for vores aktionærer. I den værdiskabelse har vi et ansvar for at: overholde national lovgivning leve op til anbefalinger for god selskabsledelse leve op til forventningerne i FNs Global Compact I CSR-sammenhæng er det primære fokus at sikre, at Topdanmark lever op til de ti principper under Global Compact. Det betyder, at vi skal minimere og forebygge negativ indflydelse på internationalt anerkendte arbejdsog menneskerettigheder og miljø og antikorruption i alle vores interne og eksterne aktiviteter. Det indebærer også, at vi skal arbejde aktivt på at fremme de ti principper. Det ansvar sikres ved at udvikle og implementere relevante politikker, processer og forretningsgange i forhold til vores interne drift, vores produkter og vores samarbejdspartnere. Samtidig iværksættes særlige indsatser efter behov. Topdanmark har ikke en selvstændig politik vedrørende respekten for menneskerettigheder. Den forventes udarbejdet i Men de internationalt anerkendte menneskerettigheder har været integreret i flere af Topdanmarks aktiviteter i 2013, fx i arbejdet med politik for mangfoldighed (se side 34), hvilket understøtter retten til ikke-diskrimination, som er én ud af de 32 internationalt anerkendte menneskerettigheder. De fleste af de øvrige aktiviteter beskrevet i denne rapport understøtter også Global Compact-principperne, hvilket er angivet i de enkelte afsnit. Læs om Topdanmarks Whistleblower-ordning. WWW Læs om vores arbejde med Corporate Governance (god selskabsledelse). WWW Fokusområder i 2013 I 2013 har der primært været fokus på tre politikker og tilhørende aktiviteter: Miljøpolitik Politik for ansvarlige investeringer Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af Topdanmarks bestyrelse 6

7 Tilbage til oversigt Klima- og miljøpolitik Topdanmark integrerer hensynet til klima og miljø i forretningen på forskellige måder. Aktiviteter i egen drift og forretning prioriteres, da vi der har størst indflydelse på at påvirke det miljømæssige fodaftryk. Vi arbejder desuden løbende på at integrere klima og miljøhensynet i samarbejdet med leverandører og andre interessenter. Og vi indgår i projekter og netværk omkring klima og miljø primært i lokalområdet, når det er relevant. Topdanmarks arbejde med skadeforebyggelse bidrager også positivt til klima og miljø, fx bygningsbrande, udleder store mængder CO2 og skaber affald. Der rapporteres årligt til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ. Global Compact. Klima- og miljøpolitikken understøtter princip 7,8 og 9. Vi tænker klima og miljø ind i driften Topdanmark har defineret en klima- og miljøstrategi i forhold til driften af forretningen. Den omfatter målsætninger for: Reduktion af CO2-udledning Affaldssortering Reduktion af papirforbrug Kontorindkøb og aftaler Strategien omfatter ikke mål for vandforbrug, da forbruget er lavt og ikke forventes at kunne reduceres yderligere. Reduktion af CO2-udledning De væsentligste kilder til Topdanmarks CO2-udledning er varme- og strømforbrug samt erhvervskørsel i privat- og firmabiler. Ud af disse tre kilder har vi primært mulighed for at reducere strømforbrug og erhvervskørsel. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af % reduktion i relativ CO2-udledning (CO2 pr. fuldtidsmedarbejder) i 2014 i forhold til 2011-udledning Drift af solcelleanlæg Implementering af energistyringssystem It-optimering og reduktion af strømforbrug Implementering af onlinemøder CO2-udslip pr. fuldtidsmedarbejder var 2,4 tons. Den absolutte CO2-udledning var 5980 tons. Se detaljer i klimaregnskab på side 8 Tilfredsstillende udvikling. Målsætningen er nået idet den relative CO2-udledning er faldet 17 % fra 2011 til Absolut CO2-udledning er også faldet med 13 % siden

8 2013 CSR RAPPORT Topdanmark har ét af Nordens største solcelleanlæg Topdanmark har ét af Nordens største solcelleanlæg, som blev indviet i august Anlægget står på taget af vores hovedkontor i Ballerup. Målet er, at det producerer 15 % af det årlige strømforbrug. I 2013 var strømproduktionen på kwh. Det svarer til 12 % af det samlede strømforbrug på hovedkontoret, hvilket er ganske tæt på målet. Det svarer til en CO2-besparelse på omkring 300 tons og en økonomisk besparelse på 1.5 mio. kr. til køb af elektricitet. Læs mere om anlægget. WWW Læs om, hvordan viden og rapporter om solcelleanlægget indgår i gymnasieundervisning på side 40. Klimaregnskab Oversigt over CO2-udledning i (i tons) Scope 1 Varmeforbrug - naturgas Erhvervskørsel i firmabiler Scope 2 Varmeforbrug fjernvarme Elforbrug Scope 3 Erhvervskørsel i egne biler Samlet absolutte CO2-udledning Samlet CO2-udledning pr. fuldtidsmedarbejder 2,9 2,6 2,4 Bemærk. Tal for elforbrug i 2011 og 2012 er korrigeret i forhold til de tidligere rapporter, så de afspejler den emissionsfaktor som benyttes i Klimakompasset i Det betyder også ændring i samlet absolut CO2-udledning og relativ CO2-udledning i forhold til tidligere rapporter. Årsagen til stigningen i CO2-udledning fra erhvervskørsel i egne biler er et øget antal assurandører. Affaldssortering Topdanmark har arbejdet med affaldssortering siden 2009 på hovedkontoret i Ballerup. Vi separerer bl.a. glas, pap, papir, plastflasker og andet affald til forbrænding. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Andelen af det samlede affald, som går til genbrug skal være 60 % Forbedring af processer for affaldssortering 45 % affald til genbrug Tilfredsstillende resultat. Ingen data fra 2012 og dermed ingen sammenligningsgrundlag 8

9 Tilbage til oversigt Reduktion af papir Topdanmark har siden 2010 arbejdet systematisk med at digitalisere kommunikationen med kunderne, fx gennem brug af e-boks og til kundebreve og anden dokumentation. Det betyder en væsentlig reduktion af papirforbruget. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Løbende reduktion af papirforbrug Udbredelse af digital kommunikation med kunder 1.5 mio. dokumenter sendt ud via e-boks Ca. 50 % af vores privatkunder er tilmeldt e-boks 119 tons papir (2012: 155 tons) Kontorindkøb og -aftaler Topdanmark har fokus på klima og miljø i forbindelse med indkøb af kontorrelaterede artikler og ved indgåelse af leveringsaftaler. Vi tilstræber at købe kontorartikler, som er mærket med Svanemærket (rengøringsmidler, papir og tryksager), FSC (papir og træ), Blomsten (papir og toner) eller er økologiske (vingaver) og at indgå aftaler med leverandører, som prioriterer klima- og miljøhensyn. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Løbende integration af miljøforhold i forbindelse med kontorindkøb og -aftaler Miljø er medtaget som standardparameter ved forhandling af en række aftaler Aftale med taxaselskab der har mål for reduktion i CO2-udledning Aftale med svanemærket renseri Carbon Disclosure Project Topdanmark har siden 2010 rapporteret til CDP (Carbon Disclosure Project), som er et internationalt miljørapporteringsinitiativ. Der gives point for selve rapporteringen og gennemsigtighed i rapportering. Målsætning Resultat for 2013 Evaluering af point (65 point i 2012) 61 point Tilbagegangen skyldes ændring i metode til udregning af point. 9

10 2013 CSR RAPPORT Fokus på bæredygtig medarbejdertrans port Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel, og det gælder også Topdanmarks medarbejdere. Vi vil imidlertid gerne inspirere medarbejderne til også at bruge andre transportformer og dermed bidrage til at begrænse omfanget af trængslen på vejene og til en reduktion af CO2-udledningen. I 2013 har der derfor været fokus på at gøre bæredygtige transportformer mere tilgængelige for medarbejderne og gæster, så det er nemmere at variere sin transportform fremfor kun at køre i bil. Størstedelen af indsatserne er iværksat på hovedkontoret i Ballerup, da de fleste af vores medarbejdere arbejder der. Desuden har Topdanmark deltaget i et lokalt netværk netop om miljøvenlige transportformer. Topdanmark som deltager i vinderprojekt Siden 2011 har Topdanmark deltaget i et erhvervsnetværk, Formel M, som arbejder for at nedbringe trængslen og reducere CO2-udledning gennem smart og miljøvenlig transport. Netværket er koordineret af Ballerup kommune. Formel M-netværk, som er etableret i syv kommuner med omkring 70 virksomheder involveret, blev i 2013 udpeget som én ud af ni vindere af en landdækkende kampagne for bæredygtig omstilling. I dommerpanelet sad bl.a. Connie Hedegaard, EUs klimakommissær. Undersøgelse viser fremskridt Undersøgelse af medarbejdernes transportvaner i henholdsvis 2011 og 2013 viser, at der er sket fremskridt til mere bæredygtig transport: Flere medarbejdere bruger cykler og kollektiv transport på mellemlange distancer (5-25 km). Stigning på 8 % Færre tager bilen. Andelen af pendlerture i bil er faldet med 11 % Fald i antal kørte kilometer pr. medarbejder på 6 % Fald i CO2-udledning pr. medarbejder på 8 % Undersøgelsen viser også, at medarbejderne er glade for cykelinitiativerne, specielt cykelservice i arbejdstiden. Se kort videoklip om vinderprojektet og om Topdanmarks mange cykelinitiativer. WWW 10

11 Tilbage til oversigt Overblik over initiativer i 2013 Gratis deltagelse i Vi cykler til arbejdekampagnen (VCTA) Gratis cykeltjek til deltagere i VCTA Cykelservice i arbejdstiden udført af socialøkonomisk virksomhed, Cykelven Overdækket og aflåst cykelparkering og trykluftspumpe Rabat på cykler, cykeltøj og tilbehør Mulighed for at afprøve el-cykel Ladestander til elbil og afmærket p-plads til medarbejdere og gæster Kampagne om kollektiv trafik og pendlertjek Mulighed for pendlerkort til kollektiv trafik gennem bruttolønsordning Arrangement med kørsel i elbil 244 medarbejdere deltog 151 medarbejdere benyttede tilbuddet 380 tilmeldte medarbejdere en stigning på 90 % i forhold til pladser fuldt udnyttet 70 cykler er købt Tre medarbejdere har testet Ingen data 300 medarbejdere deltog 50 kort er købt 75 medarbejdere deltog Initiativerne fortsætter i 2014, hvor der også vil være fokus på elbiler og elcykler gennem oplysningskampagne. 11

12 2013 CSR RAPPORT Politik for ansvarlig investering Som led i Topdanmarks almindelige drift investerer vi bl.a. de forsikringsmæssige reserver og pensionskundernes opsparing, indtil midlerne udbetales i form af erstatninger, pensionsudbetalinger el. lign. Topdanmark er bevidst om, at der i forbindelse med investeringer kan forekomme risiko for, at de selskaber der investeres i, bryder internationalt anerkendte konventioner og standarder inden for arbejds- og menneskerettigheder og miljø og anti-korruption. For at imødegå denne risiko har Topdanmark udarbejdet en politik og procedure for vores investering. Topdanmarks politik for ansvarlig investering omfatter midler, som forvaltes af Topdanmark Kapitalforvaltning. Formålet er at sikre størst muligt afkast og samtidig sikre, at værdiskabelsen ikke sker hverken ved at bryde internationalt anerkendte normer og principper eller internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Global Compact. Politikken understøtter alle principper. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultater Evaluering af 2013 Investeringsafkastet skabes under hensyntagen til Global Compact og CSRpolitik Løbende screening og evaluering af porteføljen for positioner, som er i strid med Topdanmarks CSR-politik Se under Aktiviteter i 2013 Deltagelse i aktivt ejerskab i relation til to selskaber Læs hele Topdanmarks politik for ansvarlig investering. WWW Politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen Topdanmark ønsker en bestyrelse, der er sammensat af de bedst kvalificerede personer. Topdanmarks bestyrelse består af seks generalforsamlingsvalgte og tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsens målsætning, at der senest i 2017 skal være minimum to personer af hvert køn blandt bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Målsætningen er opfyldt, idet der pr. 24. januar 2014 er to generalforsamlingsvalgte og to medarbejdervalgte kvinder i bestyrelsen. Global Compact. Politikken understøtter princip 1 (Retten til ikke-diskrimination) og princip 6. 12

13 Tilbage til oversigt Foto: Colourbox 13

14 2013 CSR RAPPORT Bæredygtige produkter og rådgivning Topdanmarks kerneforretning er i sin natur samfundsgavnlig og bidrager til et bæredygtigt samfund. Vores produkter, services og rådgivning giver kunderne økonomisk sikkerhed ved ulykker, skader og sygdom. Men skader og sygdom har ofte en langt større betydning end blot det økonomiske aspekt, både for den enkelte kunde og samfundet som helhed. Derfor prioriterer Topdanmark at integrere skadeforebyggelse og skadebegrænsning i vores forretning. Skadeforebyggelse og skadebegrænsning Skadeforebyggelse og skadebegrænsning gavner kunderne, fordi det: medvirker til, at kunderne kan undgå personskader og sygdom eller skader på hus og hjem medvirker til, at kunder kan begrænse konsekvensen af de skader, der er sket medvirker til, at erhvervskunder kan undgå/begrænse skader både på deres medarbejdere og produktionsapparat Men forebyggelse og skadebegrænsning gavner også samfundet og Topdanmarks forretning, fordi det: påvirker klima og miljø positivt, da udbedring af skader, fx bygningsbrande, kræver store mængder vand, udleder meget CO2 og skaber affald reducerer Topdanmarks skadeudbetalinger, hvilket hjælper til at holde forsikringspræmien nede bidrager positivt til samfundet, da det kan medvirke til at nedsætte omfanget af sygemeldinger og førtidspensioner Det er baggrunden for, at Topdanmark integrerer skadeforebyggelse og skadebegrænsning i relevante led af forretningen. Det er ansvarlig og bæredygtig forretning. Læs Topdanmarks samlede politik for skadeforebyggelse. WWW Global Compact. Skadeforebyggelse og skadebegrænsning understøtter princip 2 (Retten til arbejde og retten til fysisk og mental sundhed) og princip 7 og 8. 14

15 Tilbage til oversigt Forebyggelsesprodukter Kommunikation gennem hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser og sociale medier Samarbejde på tværs af branchen og med offentlige institutioner Rabatmulighed ved tilkøb af skadeforebyggelsesprodukter Sådan arbejder Topdanmark med skadeforebyggelse og -begrænsning Rådgivning af kunden før under og efter skaden eller sygdom Element i at forbedre skadeforløb for kunder med mange skader Skadeberedskab ved storm og skybrud Krav til kunden om forebyggelsestiltag ved indtegning og ved tidligere skader Foto: Topdanmark 15

16 2013 CSR RAPPORT Sikre bygninger, dyr og medarbejdere hos landbrugskunder Topdanmark er markedsførende inden for forsikring af landbrug, og derfor er det naturligt også at være markedsførende inden for skadeforebyggelse. Til det formål er der udviklet et samlet koncept, Sikkert Landbrug, som samler alle skadeforebyggende tiltag. Det gør livet mere sikkert for landmanden, hans medarbejdere og dyr ved at forhindre fx brand, vandskader og tyveri. I 2012 blev alle de skadeforebyggende tiltag, som Sikkert Landbrug indeholder, installeret på en gård med svineopdræt i Jylland. Den blev kaldt TopGård og var den første af sin slags i Danmark. I 2013 blev endnu en TopGård udviklet hos en kvægproducent på Vestfyn. I 2014 implementeres et website med en virtuel TopGård, som bliver tilgængelig fra Sikkert Topdanmark. Målet er at komme ud til en større kundekreds med skadeforebyggelse. Desuden gennemføres målrettede skadeforebyggende tiltag bl.a. ved brug af arnestedsanalyser hos relevante landmandskunder, eventuelt gennem finansieringen af konkrete tiltag. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse gennem konceptet Sikkert Landbrug Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse generelt TopGård Jylland blev taget i brug til undervisning og fremvisning Etablering af TopGård Fyn Opstart af arnestedsanalyse med henblik på effektiv skadeforebyggelse af storskader Øget interesse for Topdanmarks skadeforebyggelsesprodukt, Sikkert Landbrug, og lille stigning i salget Ingen resultater endnu Nem adgang til oplysninger om forebyggelse I 2013 blev hjemmesiderne Sikkert Topdanmark og Sikkert Danske Forsikring lanceret. Her kan kunder og andre interesserede finde tjeklister og videoer med gode råd til, hvordan man kan forebygge og begrænse skader. Hjemmesiderne er et redskab, der gør det nemt for vores medarbejdere at integrere skadeforebyggelse i det daglige arbejde og i dialogen med kunderne, fx ved salg og i skadesituationer. Vi henviser til konkret indhold, der passer på den enkelte kundes aktuelle situation. Et eksempel er oktober- og decemberstormene i 2013, hvor kunderne blev henvist til tjeklister om forebyggelse af stormskader i fremtiden. Sikkert Topdanmark WWW Sikkert Danske Forsikring WWW 16

17 Tilbage til oversigt Fokus på storskader giver værdi for erhvervskunder Topdanmark forsikrer erhvervs- og industrivirksomheder, som fx hoteller og restauranter. Her ønsker vi også at være markedsførende, når det gælder skadeforebyggelse. I dialogen med kunderne er der derfor fokus på skadeforebyggelse fx vedrørende brand, tyveri, storm og skybrudsskader. Generelt evalueres storskader løbende, som fx hotelbranden, og vi analyserer skadetendenser i samfundet generelt for at målrette og forbedre rådgivningen om forebyggelse til erhvervskunder. Ved storskader samarbejder Topdanmarks taksatorer med vores team af risikoingeniører, så kunden hjælpes bedst og hurtigst muligt til at undgå yderligere skader og genetablere en hverdag med normal aktivitet. I 2014 fortsættes der med at udvikle rådgivning om skadeforebyggelse med særligt fokus på genbesigtigelse og risikorådgivning af eksisterende kunder. Målsætning Aktiviteter i 2013 Resultat for 2013 Evaluering af 2013 Udbygge arbejdet med skadeforebyggelse og rådgivning Forbedret procedure for håndtering af storskader og risikorådgivning Forbedret håndtering og rådgivning ved storskader, fx Hotel Munkebjerg og Dansk Træemballage A/S I 2014 vil der ske yderligere forbedringer af de to hjemmesider fx ved brug af videoklip, og der vil være fokus på at integrere informationerne yderligere i kundekontakten. Foto: Topdanmark 17

18 2013 CSR RAPPORT Arbejdsfastholdelse her gør vi en forskel For personer, som rammes af sygdom eller kommer alvorligt til skade, kan en uheldig konsekvens blive, at de mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og måske i sidste ende kommer på førtidspension. Med en effektiv og proaktiv indsats i skadebehandling af udvalgte og relevante kunder bidrager Topdanmark til, at skadelidte har større mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet frem for kun at modtage forsikringsudbetaling og måske være på førtidspension. Topdanmarks indsats gavner bredt Topdanmarks arbejde med en proaktiv indsats gavner mange parter: For kunden betyder det hjælp til at blive arbejdsdygtig og dermed hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet For virksomhederne betyder det hjælp til at få medarbejdere tilbage For kommunerne betyder det supplement til deres indsats for at sikre borgerne tilbage på arbejdsmarkedet FAKTA Proaktiv skadebehandling kan benyttes til kunder, som er dækket af følgende forsikringer: Tab af erhvervsevneforsikring Arbejdsskadeforsikring Ansvarsforsikring For samfundet som helhed bidrager det til at reducere omfanget af længerevarende sygemeldinger, fleksjob og førtidspensioner For Topdanmark betyder det kunder, som føler sig godt hjulpet, og begrænsninger i udbetalinger til skader Topdanmarks socialrådgiver koordinerer indsatsen Kernen i indsatsen er et fleksibelt og individuelt tilrettelagt forløb, med udgangspunkt i den enkeltes livssituation og udfordringer. For mange mennesker er den vigtigste hjælp, at Topdanmarks skadebehandler og socialrådgiver samler og koordinerer trådene mellem de mange involverede parter. Derudover samarbejder vi med en lang række relevante faggrupper, som benyttes efter behov. Der lægges vægt på at begynde indsatsen så tidligt som muligt, da det forbedrer kundens mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Proaktiv skadebehandling benyttes kun til kunder, hvor Topdanmark skønner, at det er relevant. Det er således ikke et forløb, som kunden har krav på at modtage. Se hvad Inge Amelung, forstander på Bernstorffsminde Efterskole, fortæller om den hjælp, efterskolen fik i

19 Tilbage til oversigt Se hvordan Topdanmark arbejder med den proaktive indsats Klik på kunden i midten og i den yderste cirkel. Advokat Familie og netværk Tidlig indsats med fokus på den aktuelle situation Jobcenter Sundhedssystem Rådgivning og særlige indsatser Individuelt og fleksibelt forløb Kunden i centrum Faglig organisation Koordinering af møder med involverede parter Arbejdsgiver Data for 2013 Antal afsluttede kundesager, hvor proaktiv skadebehandling har været anvendt Procentvis andel i forhold til samlet antal afsluttede kundesager Tab af erhvervsevneforsikring 1) Arbejdsskadeforsikring & ansvarsforsikring 2) 1) 257 igangværende sager per ) 163 igangværende sager per % 74 <3 % Som det fremgår af tabellen ovenfor benyttes proaktiv skadebehandling oftere ved sager i forbindelse med tab af erhvervsevneforsikring end ved de to andre forsikringer. Det skyldes, at der er langt flere sager ved denne forsikring, hvor det er relevant med en ekstra indsats. 19

20 2013 CSR RAPPORT Case: Marie Louise fik hjælp til at finde et passende arbejde Marie Louise var 39 år, da hun faldt og brækkede den venstre ankel. Hun blev sygemeldt, opereret og påbegyndte derefter genoptræning. Før faldet havde jeg været ansat som køkkenassistent. Det var et flexjob, da jeg både havde problemer med ryggen og havde virus på balancenerven. Det gik fint, men jeg blev imidlertid fyret på grund af besparelser, fortæller Marie Louise. Fremtiden så ikke lovende ud Marie Louises skade var dækket af en ansvarsforsikring, og Topdanmark kom ind i hendes sag, da vi skulle udbetale erstatning for svie og men. I dialogen med Marie Louise blev det klart, at hun i fremtiden ikke ville kunne bestride et job som køkkenassistent. Men der var mere end det. Min egen opfattelse var, at jeg egentlig slet ikke var i stand til at komme tilbage på arbejdsmarkedet med mine rygproblemer og nu ulykken med anklen. Jeg forestillede mig, at jeg bare skulle sidde i min sofa, fortæller Marie Louise. Brug for ekstra indsats Topdanmark vurderede det lidt anderledes. Vi mente, at Marie Louise stadig havde gode kompetencer, som kunne bruges positivt. Perspektivet var ikke førtidspension. Men der var behov for en ekstra indsats i forhold til Marie Louise og det skulle ske hurtigt. Derfor blev Marie Louise tilbudt et forløb med en af Topdanmarks socialrådgivere, hvilket hun tog imod. Motivation og nyt perspektiv var vejen frem Hver enkelt sag vurderes individuelt, og indsatsen tilpasses. I Marie Louises tilfælde blev det vurderet, at der var brug for at arbejde med motivation og kompetencer foruden hjælp til møderne med jobcenter. Jeg havde fem samtaler med en socialrådgiver, og det gav mig et andet perspektiv på mine muligheder. Jeg fik motivationen tilbage og fandt frem til, hvilke kompetencer jeg har, og hvilke typer af job jeg kan magte, fortæller Marie Louise. Det lykkedes I fællesskab blev der fundet en praktikplads til Marie Louise på en egnet arbejdsplads og med opgaver, der var realistiske. Praktikperioden er afløst af fast ansættelse på nedsat tid og i et omfang, som Marie Louise kan overskue. Forløbet med Topdanmarks socialrådgiver tog blot tre måneder. Det var en kæmpe hjælp for mig at få tilknyttet en dygtig socialrådgiver. Uden hendes hjælp havde jeg nok ikke fået motivationen tilbage. Og jeg havde slet ikke kunnet holde styr på møderne med jobcenteret og fået et godt forløb, siger Marie Louise. 20

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Forord 2014 CSR-RAPPORT

Forord 2014 CSR-RAPPORT Forord 2 Kort om Topdanmark 3 Interessenter og værdier 4 CSR er forretningsdrevet 5 Kunder og forbrugerforhold 6 Skadeforebyggelse og -begrænsning 13 Ansvarlig virksomhedsledelse 20 Virksomhedskultur 30

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14.

Forords Side 2. Kort om Topdanmark Side 3. CSR-politiks Side 8. Om Rapportens Side 10. virksomhedsledelse Side 14. Forords Side 2 Kort om Topdanmark Side 3 Tophistorier s Side 4 CSR-politiks Side 8 Om Rapportens Side 10 Ansvarlig virksomhedsledelse Side 14 Interessenters Side 22 Produkter & service Side 32 Samfunds

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

DK Foto: Knud Højgaard

DK Foto: Knud Højgaard Forebyggelse af storbrande har stor betydning for landbrug og erhverv. Indsatser kan helt forhindre at branden opstår eller at den udvikler sig til en katastrofe. 52227-2015-DK Foto: Knud Højgaard CSR-RAPPORT

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

CSR-rapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 51561 03.12 CSR-rapport 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. Bkg. om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 132. Målsætninger

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder.

Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Bilag. Til KB [Entreprise] April 2014 Social Ansvarlighed (CSR) og udvalgte fokusområder. Banedanmark arbejder for at sikre fremtidens jernbane til gavn for samfund, mennesker og miljø. Vi lægger vægt

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Topdanmark A/S CSR-rapport 2016

Topdanmark A/S CSR-rapport 2016 Topdanmark A/S CSR-rapport 2016 INDLEDNING KUNDERELATIONER ANSVARLIG INVESTERING FOREBYGGELSE 5 Forord 6 Om Topdanmark 8 CSR understøtter forretning og samfund 13 Kundevendte initiativer i 2016 14 Beskyttelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Vi vil derfor hæve ambitionen og sigte på en reduktion fra 2010 til 2020 på 50 %. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2014 Forord Dette er Forsikring og Pensions 6. klimaregnskab. Siden 2009 har vi løbende arbejdet på at formindske vores CO 2 emission og samtidig finde en form at rapportere på, der er enkel

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Corporate social responsibility 2011

Corporate social responsibility 2011 Corporate social responsibility 2011 CVR NR. 27 49 26 49 Indholdsfortegnelse 03 03 03 04 04 06 09 Indledning Regelgrundlag Offentliggørelsespolitik CSR rapportering Medarbejdere Miljø og klima Korruption

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere