Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1"

Transkript

1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub årgang nr. 1

2 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens Erik Bonné / Carsten Poulsen Bodil Vidarsson Ole Ørnbøl Jette Petersen / Jan Christiansen Jørgen Laursen Carsten Poulsen Jørgen Laursen Jenni Vidarsson Jenni Vidarsson Dumpen 6, 1. tv Viborg Mail: Tlf Tryk: Hirtshals Golfklub Udvalgsformænd: Bane: Jørgen Laursen Ole Ørnbøl Hus: Jan Christiansen Jette Petersen Handicap: Jens-Erik Bonné Vivi Poulsen Sponsor: Carsten Poulsen Jørgen Laursen Turnering: Jørgen Laursen Jens-Erik Bonné Begynder: Jette Petersen Jan Christiansen Junior: Jette Petersen Sports & elite: Carsten Poulsen Carlo Frederiksen PR & Marketing: Jens-Erik Bonné Jørgen Laursen Det grønne udvalg: Ole Ørnbøl Arne Kjær Træner & Pro-Shop: Carlo Frederiksen Tlf Hirtshals Golfklub Rimmen udkommer 3 gange årligt, marts - juli - november. Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest en måned før udgivelsen. Hirtshals Fiskeauktion Karsten Brovn Pedersen Hirfiskauk.dk Hirtshals Golfklub

3 Velkommen til en ny sæson Af Jenni Vidarsson Så gik endnu en vinter med sne og kulde og det er nu igen tid til at polere udstyret og få fedtet golfskoene ind igen. Og med en flot sæson i ryggen glæder jeg mig personligt til at komme ud på vores flotte bane igen. På redaktionen ser vi bestemt også frem til at kunne bringe jer en masse spændende indslag om, hvad der foregår i klubben og ikke mindst fra klubberne i klubben. Denne første udgave af bladet bærer dog præg af aktiviteterne hen over vinteren ikke har været så mange. Min opfordring skal derfor lyde til alle, om at bruge bladet til at fortælle alle medlemmer og gæster om hvad der foregår i Hirtshals Golfklub. Næste gang bladet udkommer er i juli, og her vil der blandt andet være resultater fra de forskellige matcher og sidste nyt fra klubberne i klubben. Til sidst vil jeg minde jer om at melde jer til Åbningsmatchen d. 3. april. På redaktionens vegne vil jeg ønske alle en rigtig god sæson. Marts 2011

4 Generalforsamling 2011 Af Jenni Vidarsson Tirsdag d. 8. marts blev der afholdt generalforsamling på Motel Nordsøen. 77 medlemmer var mødt op til for blandt andet at høre formandens beretning, se regnskabet og vælge til bestyrelsen. Det var et aktivt publikum, der kom med rosende ord og ikke mindst gode forslag til nye tiltag i klubben. Velkommen til bestyrelsen Jette & Jan Bestyrelsen præsenterede en flot beretning herunder samarbejdet mellem Sindal Golfklub, Løkken Golfklub og Hirthals Golfklub, et samarbejde man ser frem til at nyde endnu større glæde af i den kommende sæson. Ligeledes blev der også præsenteret nogle af de udfordringer, der ligger forude i De mange medlemmer til generalforsamlingen Hirtshals Golfklub

5 forbindelse med lignende samarbejder mellem andre klubber. Regnskabet blev igen i år præsenteret med sorte tal på bundlinien med stor tilfredshed fra bestyrelsen og ikke mindst medlemmerne. Så var der valg til bestyrelsen, og her blev Jette Petersen, Jan Christiansen og Jørgen Laursen valgt ind som nye medlemmer, og derudover var der genvalg til Jens Erik Bonné. I den forbindelse lød der en stor tak til de afgående medlemmer Inge Merete Ravn, Torben Rasmussen og Lars Vadsager Petersen. Stor tak til Sven Ravn for virket som aftenens dirigent Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Torben, Inge Merete & Lars Marts 2011

6 Bestyrelsens beretning Af Jens Erik Bonné Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv beretning for klubåret 2010 i Hirtshals Golfklub. På baggrund af erfaringerne fra sidste år på det regnskabstekniske område har vi fortsat samme praksis i det forgangne år. Det har atter båret frugt, og som vi ynder at udtrykke det: URO. Det er en fornøjelse for tredje år i træk, at kunne fremlægge et regnskab med sorte tal på bundlinjen for 2010 i størrelsesordenen ca kr. Igen et positivt signal til jer som medlemmer og klubbens mange samarbejdspartnere. Men træerne vokser som sagt ikke ind i himlen. Foran os ligger stadig store udfordringer i løsningen af fremtidige opgaver, omstillingsprocesser og vilje til foranderlighed, uden dermed at klubben mister sin egen identitet. Målet er efter bestyrelsen opfattelse, at fastholde klubbens kultur på indre og ydre linier, velvidende vi også er en del af en større familie. Vi skal fastholde traditionerne, men samtidig være parate til forandring. Intet er i morgen, som det var i går! Der skal være til plads fornyelse af vor dejlige bane, klubhus og faciliteter i øvrigt. Det koster penge derfor ser bestyrelsen som ganske reelt at vi sikrer driftsmæssige muligheder og tiltag ved at gennemføre en mindre stigning i kontingentet på 100 kr. for Et overskud er dejligt, og det sikrer en mindre belastning på driften via mindre forbrug på kassekreditten renteudgifter er en hård medspiller i det driftsøkonomiske spil. Det er stadig vor opfattelse, at dette står til troende. Vi har endnu ikke set enden af vejen med henblik på de mange problemstillinger, nedture og økonomiske kriser danske golf-klubber løber ind i. Vi er klart af den opfattelse, at HGK formår at løfte den opgave det er, at føre klubben ind i og igennem den fremtid, som vi i dag kun svagt kan gisne om, men hvor tendenserne klarere og klarere tegner et billede af fremtidens golfklub. Der vil i flere år fremover blive stillet store krav til klubben og de kommende bestyrelser. Derfor er det godt signal til os alle om, at vi kan komme helskindet ud af Men der bliver ikke tid/plads til at hvile på laurbærrene, der skal i lang tid fremover udvises respekt overfor indtægter og udgifter, men plads til udvikling og fornyelse. I samarbejde med Løkken og Sindal golfklubber aftalte vi et tilbud til vores nuværende og kommende medlemmer om gratispil på hinandens baner. Aftalen trådte i kraft pr. 1/ Efter evaluering af Hirtshals Golfklub

7 det første halve år, har de tre klubbestyrelser besluttet at afta-len også gælder for 2011 ud fra devisen fra JYSK, at det knageme er et godt tilbud - og så er det langt under halv pris. Ordningen koster selvfølgelig lidt i mistede green fee indtægter, men på sigt vil det betyde mindre og mindre i den store sammenhæng. Alter-nativet, mener vi, er langt mere uoverskueligt. Vi håber og tror på, at klubbens medlem-mer er enige heri! Desværre er ikke alt i denne verden ideel lykke. Klubben har i 2010 ikke været forskånet for uventet besøg ikke af gæstespillere, men ubudne gæster, som åbenbart har den opfattelse, at klubbens begrænsede inventar og genstande også tilhørte dem. Fire gan-ge har vi haft indbrud, hærværk og tyveri. Et par gange gik det ud over vekselautomaten med kontant indhold. En service overfor medlemmer og gæster vi var meget glade for at investere i. Men begge gange har det koste dyrt, at genetablere automaten. Et nyt tyveri omhandlede sekretariatet. Ikke mindre end vores 600 kg tunge pengeskab forsvandt. Hermed også en del af klubbens interne og officielle papirer og dokumenter helt tilbage fra opstarten. Pengeskabet med indhold er aldrig fundet. Sidst på sæsonen havde vi atter besøg denne gang gik det ud over vores fairway klipper, som i nattens mulm og mørke blev bortført via hul 18, 8 og skoven mod vest. Dobbelt ærgerligt fordi den netop var frikøbt fra leasingaftalen. Godt nok er meget af det mistede forsikret, men det dækker jo aldrig 100 %. Men det skal siges her, at vi er blevet ualmindeligt godt behandlet. Alt i alt har den samlede omkostning for tyverier og reparationer mm. kostet i omegnen af kr. en pæn andel heraf har klubben selvfølgelig måtte påtage sig. Tricktyveri har vi også haft se bare billederne i forgangen af vore greenfee poser med eller uden kontanter i fra opsamlingskassen! Bestyrelsen har efter drøftelser med forsikringsbranchen foretaget diverse foranstalt-ninger af forebyggende art: overvågningskameraer, ståldøre hist og her, indmuret pen-geskab (> 1 ton) osv. Men udelukke gentagelser er vist en umulighed! Banen er uden tvivl et af klubbens bedste varemærker. Takket være en intens pleje af såvel fairways som greens. Efterårets prikling har ganske givet haft stor betydning for banens fantastiske standard i løbet af april-maj måned trods sne og frost langt hen i marts. De var Marts 2011

8 bare flotte, hvilket også blev bemærket af gæsterne fra nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at vi alle yder en indsats for at beskytte og pleje banen i vores daglige færden. Selv de små tiltag har en stor virkning. For at mest muligt ud af klubbens økonomiske midler på bl.a. varme og el, har det været bestyrelsens intention at iværksætte en helhedsløsning på det relative store energifor-brug i såvel klubhus og greenkeeper gård. Første fase af energikonsulentens anvisnin-ger blev sat i værk på servicebygningen med nye vinduer, loftsisolering, nyt varmeanlæg mv. Dertil en kosmetisk overhaling af ydermuren, således at denne bygning også matcher de øvrige bygninger der er skabt en sammenhæng i bygningsmassen, og samtidig har de ansatte fået væsentlig bedre faciliteter og arbejdsvilkår. Fase to bliver igangsat i 2011 i den udstrækning midlerne og de prioriterede opgaver tillader det. Udover det hyggelige og sociale samvær i og omkring golfspillet hører jo også den mere sportslige aktivitet via klubbens deltagelse i interne og eksterne turneringer. I 2010 har klubben på eliteplan været repræsenteret med 1 hold i 4. division, 1 hold i Danmarksserien på herresiden og 1 hold på damesiden ligeledes i Danmarksserien. Som beskrevet i klubladet nr. 3 skete det fantastiske, at førsteherre rykkede op i 3. division og damerne rykkede op i 2.division (der er kun 8 klubber i Jylland, der har et 2 divisionshold). På eliteplan har HGK aldrig været bedre repræsenteret. Tillykke med indsatsen. Klubbens juniorafdeling har igen haft et aktivt og velspillende år heldigvis også med ny tilgang. Men der kan være mange flere. Desværre konstaterer vi en nedadgående tendens i antallet af juniorer. Så kære juniorer tag en ven/veninde med fra klassen, skolen eller vejen hvor du bor. Juniorudvalget vil gøre alt for at I unge kan få en god og positiv start på golfsporten. Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen udtrykke en stor tak til alle der har bidraget til og arbejdet for driften af Hirtshals Golfklub i det forløbne år. Takken gælder alle de virksomheder, der på flot vis har indgået sponsor-aftaler med klubben, samt de virksomheder og privatpersoner, der på den ene eller anden måde har leveret og bidraget med forskellige former for ydelser til klubben. Takken skal Hirtshals Golfklub

9 også gå til de mange medlemmer, der har påtaget sig store eller små op-gaver fra turneringsledere, over fadderne for vores kaniner, til håndværksmæssige indsatser af enhver art. Det gælder også alle aktørerne i diverse udvalg. Endnu engang tak for indsatsen arbejdet bærer lønnen i sig selv, siger man jo men uanset hvad, så er det under alle omstændigheder godt for Golfklubben på Rimmen. Lad os forhåbentlig bevare denne klubånd mange år frem og som sagt tidligere, vi kan fortsat bruge flere nye hænder, så hold jer endelig ikke tilbage. Sluttelig en stor tak til alle de ansatte på de grønne områder, i administrationen, til træneren, og til bestyrelseskollegaerne for et uegennyttigt arbejde til gavn for Hirtshals Golfklub. På redaktionen er vi altid klar til at tage imod opfordringer fra medlemmerne. Der har været et ønske om at få vores klubsekretær Vivi med i bladet. På generalforsamling fik hun en kæmpe klapsalve for sit gode arbejde, sit altid venlige smil og ikke mindst hjælpsomhed. Det giver altid god energi, når man bliver mødt af et smil. Tak Vivi! Marts 2011

10 Info fra kontoret Af Vivi Poulsen Nu, hvor vi venter på det grønne græs vil det være en god ide, at kigge på din profil i GolfBox og rette telefon og , hvis det er ændret i forhold til det tidligere oplyste. Der er også mulighed for at vinke af, hvordan man ønsker besked om starttider m.m. Gå til: Min golfbox/min forside/ret profil. Og husk endelig at benytte jer af muligheden for gratis spil i Løkken og Sindal, 3 for et kontingent, det eneste I skal gøre er, at reservere tiden i GolfBox. Årstalsmærkerne ligger klar til afhentning. På snarligt gensyn Vivi Der findes en venteliste på skabe, som du kan blive skrevet på, hvis du gerne vil have et andet. Giv blot besked. Gavekort til en golfoplevelse på Hirtshals Golfbane Værdi: Dato: Hirtshals Golfklub Telefon Nr: Gavekort til gæstespillere I klubben kan du nu købe gaven til den golfspiller, som kun ønsker sig en runde golf på vores dejlige bane. (Tak for opfordringen, Palle!) Henvendelse på kontoret. Proshoppens gavekort er som de plejer, til køb af varer og lektioner. Hirtshals Golfklub

11 Spændende nye drivere Kom ind i april og prøv det nye udstyr Kom ind og prøv det nye udvalg Wilson, Callaway, Cobra, Titleist og Cleveland Altid et godt sted at handle i Carlo s Proshop Tlf Marts 2011

12 Morgenfruerne Af Birgit Tybjerg Golfsæsonen 2010 sluttede som den begyndte, med et smukt hvidt vinterlandskab. Den 1. december havde vi årets sidste spilledag, uden golfspil, men traditionen tro med generalforsamling, julefrokost og pakkespil. Der blev aflagt beretning om årets aktiviteter, og kassereren gennemgik regnskabet, som igen viste et pænt overskud. Fra bestyrelsen ønskede Herdis Haugaard og Inge Larsen at gå ud. Birgit Tybjerg blev genvalgt og Lis Andersen og Anne Marie Christensen nyvalgt. I løbet af året har vi fået flere nye medlemmer, så vi nu er oppe på 58. Nu hvor dagene er blevet lange og lyse, længes vi efter at komme i gang igen. Mens disse linjer skrives, er vinteren igen vendt tilbage med frost, sne og iskold blæst. Første spilledag bliver tirsdag den 1. marts. Hvis ellers vejret vil være med os, spiller vi 9 huller greensome, men under alle omstændigheder mødes vi og spiser sammen. Programmet for dette år byder på 9 eller 18 hullers spil hver tirsdag, besøg i Brønderslev i maj, spil med Kjulveteranerne i juni, besøg af Tirsdagspigerne fra Brønderslev i august, og i september spiller vi på en fremmed bane. Har du lyst til at være med, se evt. mere under Klub i Klub Morgenfruerne. Hirtshals Golfklub

13 Årets Golfer 2010 På årets generalforsamling blev året golfer 2010 kåret. Valget faldt meget velfotjent på HC, som fra klubbens begyndelse har været særdeles aktiv blandt medlemmerne. I alle årene har han været den drivende kraft på vores klubblad, og har i den grad være med til at bidrage med positive og initiativrige tiltag i klubben. Herfra skal der lyde et stort tillykke til HC. HC for overrakt gave for Årets Golfer Marts 2011

14 Hirtshals Golfklub

15 Begynderudvalget Af Inger Merete Ravn Foråret kommer forhåbentlig snart, så vi kan få gang i vores golfspil. De meget ivrige har spillet næsten hele vinteren, men sneen, frosten og ikke mindst isen har været meget i vejen. Vi håber på at rigtig mange har lyst til at begynde i år. Vi holder åbent hus den 10 april, som også er Golfens Dag på landsplan. Derefter går vi i gang i uge 15. Der bliver som sidste år praktik- og teoriundervisning om torsdagen fra kl. 17 til 19 og det er Hans Olsen der står for teorien og Finn Carlo Frederiksen, der underviser i praktikken. Om tirsdagen spiller vi på par 3 banen med faddere, hvor vi starter mellem kl og Alle begynder på par 3 banen og når de har bestået her kommer de over på stor bane. I år er det Elin Sørensen, Inga Madsen, Nina Hejlesen, Finn Sørensen, som er hjælpere om tirsdagen. Der vil hænge opslag på tavlen, hvor man kan melde sig som fadder og dem har vi til stadighed brug for. Så hold jer endelig ikke tilbage. Jeg håber, at vi får en god og dejlig sæson med godt humør, godt vejr og mange nye glade golfspillere. Nyt medlem i bestyrelsen. På generalforsamling i marts blev Jørgen Laursen valgt ind i bestyrelsen sammen med Jette Petersen og Jan Christiansen. Da Jørgen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, blev der ikke taget billede af ham. Derfor bringer vi hans billede her. Marts 2011

16 Kjulveteranerne Af Niels Nielsen VETERANERNE VISER VILJESTYR- KE SOM I DERES UNGDOMS VÅR! Atter en hård vinter nærmer sig sin afslutning! Efter stormødet i slutningen af november skete det igen sneen indhentede os. Men allerede i uge 3 tørnede de første barske ud. Det var meget glat på golfbanen, og indtil flere ben blev forstrukket, bøjet og forknoklet! Juleafslutningen d. 17. december indeholdt nogle nye tiltag, og bestyrelsen var enige om, at det var godt de ikke var på valg efter 2011-stormødet for hvem kan dog være i stand til at stille med sådan et julearrangement godt med mad, drikke og harmonikamusik!! Ikke et øje var tørt!! Bestyrelsen ser gerne nye medlemmer til veteranklubben. Pt. er der i alt 77 medlemmer, der er plads til et par stykker mere. Kommende sæson er med fuldt program mht. til turneringsmøder med andre veteranklubber, kommunematch, udflugter og arrangementer, og herlige fredage på golfbanen! Fra udflugten til Øland Golfklub Hirtshals Golfklub

17 Marts 2011

18 Velkommen til nye medlemmer 2010 Fuldtidsmedlemmer Sissel Beyr Flemming Johnsen Michael Simonsen Johnni-Pau Christensen Michael Havsager Dan Bak Jensen Carsten Lindberg Per Andersen Allan Poder Torben Weinkouff Thomas Jensen Bjarne Jensen Lis Jensen Morten Haugaard Erik Sten Michael Hald Tonni Leemann Jørgen Jønsson Pia Fonseca Lars Andersen Hanne Sønder C. John Nejsig C. Ester Hyldig Jens Møller Nielsen Lene Frederiksen Marie Volstedlund Per Nielsen Anette Engbjerg Inge Merete Nielsen Karen M. Mielsen Ungdom Jonas Møller Theis Pedersen Johan Nielsen Anders Jensen Thomas Henningsen Asger Jensen Laurits Andersen Magnus Andersen Mikal Rogne Nikolaj Bjerg Jørgensen Long Distance Erik Aagaard Brita Aagaard Søren Ernst Madsen Christian Schnettler Kim Clemmesen Jan Arvad Palle Birk Pedersen Svend Andersen Roard Yndestad Guro Yndestad Ole Ytterøy Reidun Ytterøy Karsten Skaar Lillian Skaar Henrik Nordvik Gunhild Nordvik Hole in One 2010 Følgende personer lavede Hole in One i 2010: Hul 6: Bent Philipsen Hul 6: Elo Kjær Hul 6: Susanne Sørensen Hul 6: Henrik Nordvik Hul 6: Jørgen Christiansen Hul 6: Bo Andersen Hul 6: Jørgen Møller Jensen Hul 14: Karen Margrethe Nielsen Hirtshals Golfklub

19 Turneringsprogram SØNDAG ÅBNINGSTURNERING STABLEFORD GUNSTART A-B-C-D HGK BYGMA KL LØRDAG GOLFER/ NONGOLFER FOURSOME GUNSTART HGK KL SØNDAG NORDJYSKE BANK MATCH** STABLEFORD GUNSTART 9.00 A-B-C-(D) Ninna Hejlesen NORDJYSKE BANK KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 1. & 2. RUNDE UDEBANE SØNDAG DANMARKSTURNERING 1. & 2. RUNDE UDEBANE SØNDAG LIONS HIRTSHALS OPEN ** SLAG. - STAB. GUNSTART 9.00 ALLE LIONS CLUB HIRTSHALS KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 3. & 4. RUNDE Aalborg/Hjørring KL / KL SØNDAG DANMARKSTURNERING 3. & 4. RUNDE Fr.Havn/Hjørring/Sæby KL / / KL SØNDAG SPONSOR MATCH TEXAS-SCRAM GUNSTART RÆKKE Bestyrelsen HIRTSHALS GOLFKLUB KL MANDAG HTC PINSEMATCH Slagspil/ stableford GUNSTART 9.00 A-B-C-(D) HTC m.fl Hirtshals Trafikcenter KL LØRDAG ELITESPONSORMATCH SLAGSPIL GUNSTART KL RÆKKE Sportsudvalget CARLO'S PROSHOP KL SØNDAG DGU JUNIORCUP U/13 FINALE BANELUKNING kl SØNDAG SPAR NORD(kval. Region) STABLEFORD GUNSTART 9.00 A-B-C-D Ninna/John Hejles. SPAR NORD KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 5. & 6. RUNDE Fr.Havn KL KL SØNDAG DANMARKSTURNERING 5. & 6. RUNDE Skive / Sæby / Hvide Klit KL / / KL LØRDAG ROTARY HIRTSHALS GUNSTART Rotary ROTARY HIRTSHALS KL LØRDAG KLUBMESTERSKABER SLAGSPIL HUL 1 KL ALLE Carlo HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG KLUBMESTERSKABER SLAGSPIL HUL 1 KL ALLE Carlo HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG JYSKE BANK ** A-B-SL. C-D-STAB GUNSTART KL A-B-C-D Bestyrelsen HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG HIRTSHALS CLOSED/ Sportsudvalget STABLEFOD GUNSTART KL A-B Sportsudvalget Sportsudvalg/Proshoppen KL SØNDAG KANINTURNERING STABLEFORD GUNSTART H-D-F Begynderudvalg H. JESPERSEN & SØN SE OPSLAG SØNDAG 3-JERNS TURNERING** STABLEFORD GUNSTART RK. HGK HGK SE OPSLAG **) Åbne turneringer Ved åbne turneringer gælder: a) For gæstespillere - dagens greenfee plus matchfee> 60.- kr b) For SGN- gæster ½ greenfee plus matchfee 60.- kr c) Matchfee for medlemmer af HGK 60.- kr Marts 2011

20 Restaurant Munch V. LENE KONGERSLEV Så er vi klar med endnu en sæson på Restaurant Munch. Skal du holde fest - så leverer vi maden. Ring og få et godt tilbud.

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Nyhedsbrev Juni August 2015

Nyhedsbrev Juni August 2015 Nyhedsbrev Juni August 2015 Syd 9 og Øst 1 den 19. maj 2015!!!! - Hva pokker er der sket med din papegøje, der bandede så vederstyggeligt? - Den døde af et chok. Den slap en dag ud af sit bur og forvildede

Læs mere

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 1 januar 2015. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Nr. 1 januar 2015 Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15 15 55 Økonomiudvalg

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Himmerland Golf & Country Club

Himmerland Golf & Country Club Himmerland Golf & Country Club Nr. 3 Juni 2008 Tvillingerne er landet! Golf og gastronomi går hånd i hånd i Himmerland. Den dynamiske duo, Flemming og Allan, sætter sanselighed og kreativitet i højsædet,

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011

KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 KLUBBLADET 35. ÅRGANG JUNI 2011 Sankt Hans - i år med båltale Navne & Numre Formand Per Lyngsie Ll. Lyngbyvej 28 Tlf. 48 21 00 49 Næstformand Egon Madsen Tlf. 48 21 02 09 Kasserer Bo Aagaard Tlf. 48 28

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere