Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub årgang nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1"

Transkript

1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub årgang nr. 1

2 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens Erik Bonné / Carsten Poulsen Bodil Vidarsson Ole Ørnbøl Jette Petersen / Jan Christiansen Jørgen Laursen Carsten Poulsen Jørgen Laursen Jenni Vidarsson Jenni Vidarsson Dumpen 6, 1. tv Viborg Mail: Tlf Tryk: Hirtshals Golfklub Udvalgsformænd: Bane: Jørgen Laursen Ole Ørnbøl Hus: Jan Christiansen Jette Petersen Handicap: Jens-Erik Bonné Vivi Poulsen Sponsor: Carsten Poulsen Jørgen Laursen Turnering: Jørgen Laursen Jens-Erik Bonné Begynder: Jette Petersen Jan Christiansen Junior: Jette Petersen Sports & elite: Carsten Poulsen Carlo Frederiksen PR & Marketing: Jens-Erik Bonné Jørgen Laursen Det grønne udvalg: Ole Ørnbøl Arne Kjær Træner & Pro-Shop: Carlo Frederiksen Tlf Hirtshals Golfklub Rimmen udkommer 3 gange årligt, marts - juli - november. Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest en måned før udgivelsen. Hirtshals Fiskeauktion Karsten Brovn Pedersen Hirfiskauk.dk Hirtshals Golfklub

3 Velkommen til en ny sæson Af Jenni Vidarsson Så gik endnu en vinter med sne og kulde og det er nu igen tid til at polere udstyret og få fedtet golfskoene ind igen. Og med en flot sæson i ryggen glæder jeg mig personligt til at komme ud på vores flotte bane igen. På redaktionen ser vi bestemt også frem til at kunne bringe jer en masse spændende indslag om, hvad der foregår i klubben og ikke mindst fra klubberne i klubben. Denne første udgave af bladet bærer dog præg af aktiviteterne hen over vinteren ikke har været så mange. Min opfordring skal derfor lyde til alle, om at bruge bladet til at fortælle alle medlemmer og gæster om hvad der foregår i Hirtshals Golfklub. Næste gang bladet udkommer er i juli, og her vil der blandt andet være resultater fra de forskellige matcher og sidste nyt fra klubberne i klubben. Til sidst vil jeg minde jer om at melde jer til Åbningsmatchen d. 3. april. På redaktionens vegne vil jeg ønske alle en rigtig god sæson. Marts 2011

4 Generalforsamling 2011 Af Jenni Vidarsson Tirsdag d. 8. marts blev der afholdt generalforsamling på Motel Nordsøen. 77 medlemmer var mødt op til for blandt andet at høre formandens beretning, se regnskabet og vælge til bestyrelsen. Det var et aktivt publikum, der kom med rosende ord og ikke mindst gode forslag til nye tiltag i klubben. Velkommen til bestyrelsen Jette & Jan Bestyrelsen præsenterede en flot beretning herunder samarbejdet mellem Sindal Golfklub, Løkken Golfklub og Hirthals Golfklub, et samarbejde man ser frem til at nyde endnu større glæde af i den kommende sæson. Ligeledes blev der også præsenteret nogle af de udfordringer, der ligger forude i De mange medlemmer til generalforsamlingen Hirtshals Golfklub

5 forbindelse med lignende samarbejder mellem andre klubber. Regnskabet blev igen i år præsenteret med sorte tal på bundlinien med stor tilfredshed fra bestyrelsen og ikke mindst medlemmerne. Så var der valg til bestyrelsen, og her blev Jette Petersen, Jan Christiansen og Jørgen Laursen valgt ind som nye medlemmer, og derudover var der genvalg til Jens Erik Bonné. I den forbindelse lød der en stor tak til de afgående medlemmer Inge Merete Ravn, Torben Rasmussen og Lars Vadsager Petersen. Stor tak til Sven Ravn for virket som aftenens dirigent Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Torben, Inge Merete & Lars Marts 2011

6 Bestyrelsens beretning Af Jens Erik Bonné Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv beretning for klubåret 2010 i Hirtshals Golfklub. På baggrund af erfaringerne fra sidste år på det regnskabstekniske område har vi fortsat samme praksis i det forgangne år. Det har atter båret frugt, og som vi ynder at udtrykke det: URO. Det er en fornøjelse for tredje år i træk, at kunne fremlægge et regnskab med sorte tal på bundlinjen for 2010 i størrelsesordenen ca kr. Igen et positivt signal til jer som medlemmer og klubbens mange samarbejdspartnere. Men træerne vokser som sagt ikke ind i himlen. Foran os ligger stadig store udfordringer i løsningen af fremtidige opgaver, omstillingsprocesser og vilje til foranderlighed, uden dermed at klubben mister sin egen identitet. Målet er efter bestyrelsen opfattelse, at fastholde klubbens kultur på indre og ydre linier, velvidende vi også er en del af en større familie. Vi skal fastholde traditionerne, men samtidig være parate til forandring. Intet er i morgen, som det var i går! Der skal være til plads fornyelse af vor dejlige bane, klubhus og faciliteter i øvrigt. Det koster penge derfor ser bestyrelsen som ganske reelt at vi sikrer driftsmæssige muligheder og tiltag ved at gennemføre en mindre stigning i kontingentet på 100 kr. for Et overskud er dejligt, og det sikrer en mindre belastning på driften via mindre forbrug på kassekreditten renteudgifter er en hård medspiller i det driftsøkonomiske spil. Det er stadig vor opfattelse, at dette står til troende. Vi har endnu ikke set enden af vejen med henblik på de mange problemstillinger, nedture og økonomiske kriser danske golf-klubber løber ind i. Vi er klart af den opfattelse, at HGK formår at løfte den opgave det er, at føre klubben ind i og igennem den fremtid, som vi i dag kun svagt kan gisne om, men hvor tendenserne klarere og klarere tegner et billede af fremtidens golfklub. Der vil i flere år fremover blive stillet store krav til klubben og de kommende bestyrelser. Derfor er det godt signal til os alle om, at vi kan komme helskindet ud af Men der bliver ikke tid/plads til at hvile på laurbærrene, der skal i lang tid fremover udvises respekt overfor indtægter og udgifter, men plads til udvikling og fornyelse. I samarbejde med Løkken og Sindal golfklubber aftalte vi et tilbud til vores nuværende og kommende medlemmer om gratispil på hinandens baner. Aftalen trådte i kraft pr. 1/ Efter evaluering af Hirtshals Golfklub

7 det første halve år, har de tre klubbestyrelser besluttet at afta-len også gælder for 2011 ud fra devisen fra JYSK, at det knageme er et godt tilbud - og så er det langt under halv pris. Ordningen koster selvfølgelig lidt i mistede green fee indtægter, men på sigt vil det betyde mindre og mindre i den store sammenhæng. Alter-nativet, mener vi, er langt mere uoverskueligt. Vi håber og tror på, at klubbens medlem-mer er enige heri! Desværre er ikke alt i denne verden ideel lykke. Klubben har i 2010 ikke været forskånet for uventet besøg ikke af gæstespillere, men ubudne gæster, som åbenbart har den opfattelse, at klubbens begrænsede inventar og genstande også tilhørte dem. Fire gan-ge har vi haft indbrud, hærværk og tyveri. Et par gange gik det ud over vekselautomaten med kontant indhold. En service overfor medlemmer og gæster vi var meget glade for at investere i. Men begge gange har det koste dyrt, at genetablere automaten. Et nyt tyveri omhandlede sekretariatet. Ikke mindre end vores 600 kg tunge pengeskab forsvandt. Hermed også en del af klubbens interne og officielle papirer og dokumenter helt tilbage fra opstarten. Pengeskabet med indhold er aldrig fundet. Sidst på sæsonen havde vi atter besøg denne gang gik det ud over vores fairway klipper, som i nattens mulm og mørke blev bortført via hul 18, 8 og skoven mod vest. Dobbelt ærgerligt fordi den netop var frikøbt fra leasingaftalen. Godt nok er meget af det mistede forsikret, men det dækker jo aldrig 100 %. Men det skal siges her, at vi er blevet ualmindeligt godt behandlet. Alt i alt har den samlede omkostning for tyverier og reparationer mm. kostet i omegnen af kr. en pæn andel heraf har klubben selvfølgelig måtte påtage sig. Tricktyveri har vi også haft se bare billederne i forgangen af vore greenfee poser med eller uden kontanter i fra opsamlingskassen! Bestyrelsen har efter drøftelser med forsikringsbranchen foretaget diverse foranstalt-ninger af forebyggende art: overvågningskameraer, ståldøre hist og her, indmuret pen-geskab (> 1 ton) osv. Men udelukke gentagelser er vist en umulighed! Banen er uden tvivl et af klubbens bedste varemærker. Takket være en intens pleje af såvel fairways som greens. Efterårets prikling har ganske givet haft stor betydning for banens fantastiske standard i løbet af april-maj måned trods sne og frost langt hen i marts. De var Marts 2011

8 bare flotte, hvilket også blev bemærket af gæsterne fra nær og fjern. Derfor er det også vigtigt, at vi alle yder en indsats for at beskytte og pleje banen i vores daglige færden. Selv de små tiltag har en stor virkning. For at mest muligt ud af klubbens økonomiske midler på bl.a. varme og el, har det været bestyrelsens intention at iværksætte en helhedsløsning på det relative store energifor-brug i såvel klubhus og greenkeeper gård. Første fase af energikonsulentens anvisnin-ger blev sat i værk på servicebygningen med nye vinduer, loftsisolering, nyt varmeanlæg mv. Dertil en kosmetisk overhaling af ydermuren, således at denne bygning også matcher de øvrige bygninger der er skabt en sammenhæng i bygningsmassen, og samtidig har de ansatte fået væsentlig bedre faciliteter og arbejdsvilkår. Fase to bliver igangsat i 2011 i den udstrækning midlerne og de prioriterede opgaver tillader det. Udover det hyggelige og sociale samvær i og omkring golfspillet hører jo også den mere sportslige aktivitet via klubbens deltagelse i interne og eksterne turneringer. I 2010 har klubben på eliteplan været repræsenteret med 1 hold i 4. division, 1 hold i Danmarksserien på herresiden og 1 hold på damesiden ligeledes i Danmarksserien. Som beskrevet i klubladet nr. 3 skete det fantastiske, at førsteherre rykkede op i 3. division og damerne rykkede op i 2.division (der er kun 8 klubber i Jylland, der har et 2 divisionshold). På eliteplan har HGK aldrig været bedre repræsenteret. Tillykke med indsatsen. Klubbens juniorafdeling har igen haft et aktivt og velspillende år heldigvis også med ny tilgang. Men der kan være mange flere. Desværre konstaterer vi en nedadgående tendens i antallet af juniorer. Så kære juniorer tag en ven/veninde med fra klassen, skolen eller vejen hvor du bor. Juniorudvalget vil gøre alt for at I unge kan få en god og positiv start på golfsporten. Som afslutning på denne beretning vil jeg gerne på vegne af bestyrelsen udtrykke en stor tak til alle der har bidraget til og arbejdet for driften af Hirtshals Golfklub i det forløbne år. Takken gælder alle de virksomheder, der på flot vis har indgået sponsor-aftaler med klubben, samt de virksomheder og privatpersoner, der på den ene eller anden måde har leveret og bidraget med forskellige former for ydelser til klubben. Takken skal Hirtshals Golfklub

9 også gå til de mange medlemmer, der har påtaget sig store eller små op-gaver fra turneringsledere, over fadderne for vores kaniner, til håndværksmæssige indsatser af enhver art. Det gælder også alle aktørerne i diverse udvalg. Endnu engang tak for indsatsen arbejdet bærer lønnen i sig selv, siger man jo men uanset hvad, så er det under alle omstændigheder godt for Golfklubben på Rimmen. Lad os forhåbentlig bevare denne klubånd mange år frem og som sagt tidligere, vi kan fortsat bruge flere nye hænder, så hold jer endelig ikke tilbage. Sluttelig en stor tak til alle de ansatte på de grønne områder, i administrationen, til træneren, og til bestyrelseskollegaerne for et uegennyttigt arbejde til gavn for Hirtshals Golfklub. På redaktionen er vi altid klar til at tage imod opfordringer fra medlemmerne. Der har været et ønske om at få vores klubsekretær Vivi med i bladet. På generalforsamling fik hun en kæmpe klapsalve for sit gode arbejde, sit altid venlige smil og ikke mindst hjælpsomhed. Det giver altid god energi, når man bliver mødt af et smil. Tak Vivi! Marts 2011

10 Info fra kontoret Af Vivi Poulsen Nu, hvor vi venter på det grønne græs vil det være en god ide, at kigge på din profil i GolfBox og rette telefon og , hvis det er ændret i forhold til det tidligere oplyste. Der er også mulighed for at vinke af, hvordan man ønsker besked om starttider m.m. Gå til: Min golfbox/min forside/ret profil. Og husk endelig at benytte jer af muligheden for gratis spil i Løkken og Sindal, 3 for et kontingent, det eneste I skal gøre er, at reservere tiden i GolfBox. Årstalsmærkerne ligger klar til afhentning. På snarligt gensyn Vivi Der findes en venteliste på skabe, som du kan blive skrevet på, hvis du gerne vil have et andet. Giv blot besked. Gavekort til en golfoplevelse på Hirtshals Golfbane Værdi: Dato: Hirtshals Golfklub Telefon Nr: Gavekort til gæstespillere I klubben kan du nu købe gaven til den golfspiller, som kun ønsker sig en runde golf på vores dejlige bane. (Tak for opfordringen, Palle!) Henvendelse på kontoret. Proshoppens gavekort er som de plejer, til køb af varer og lektioner. Hirtshals Golfklub

11 Spændende nye drivere Kom ind i april og prøv det nye udstyr Kom ind og prøv det nye udvalg Wilson, Callaway, Cobra, Titleist og Cleveland Altid et godt sted at handle i Carlo s Proshop Tlf Marts 2011

12 Morgenfruerne Af Birgit Tybjerg Golfsæsonen 2010 sluttede som den begyndte, med et smukt hvidt vinterlandskab. Den 1. december havde vi årets sidste spilledag, uden golfspil, men traditionen tro med generalforsamling, julefrokost og pakkespil. Der blev aflagt beretning om årets aktiviteter, og kassereren gennemgik regnskabet, som igen viste et pænt overskud. Fra bestyrelsen ønskede Herdis Haugaard og Inge Larsen at gå ud. Birgit Tybjerg blev genvalgt og Lis Andersen og Anne Marie Christensen nyvalgt. I løbet af året har vi fået flere nye medlemmer, så vi nu er oppe på 58. Nu hvor dagene er blevet lange og lyse, længes vi efter at komme i gang igen. Mens disse linjer skrives, er vinteren igen vendt tilbage med frost, sne og iskold blæst. Første spilledag bliver tirsdag den 1. marts. Hvis ellers vejret vil være med os, spiller vi 9 huller greensome, men under alle omstændigheder mødes vi og spiser sammen. Programmet for dette år byder på 9 eller 18 hullers spil hver tirsdag, besøg i Brønderslev i maj, spil med Kjulveteranerne i juni, besøg af Tirsdagspigerne fra Brønderslev i august, og i september spiller vi på en fremmed bane. Har du lyst til at være med, se evt. mere under Klub i Klub Morgenfruerne. Hirtshals Golfklub

13 Årets Golfer 2010 På årets generalforsamling blev året golfer 2010 kåret. Valget faldt meget velfotjent på HC, som fra klubbens begyndelse har været særdeles aktiv blandt medlemmerne. I alle årene har han været den drivende kraft på vores klubblad, og har i den grad være med til at bidrage med positive og initiativrige tiltag i klubben. Herfra skal der lyde et stort tillykke til HC. HC for overrakt gave for Årets Golfer Marts 2011

14 Hirtshals Golfklub

15 Begynderudvalget Af Inger Merete Ravn Foråret kommer forhåbentlig snart, så vi kan få gang i vores golfspil. De meget ivrige har spillet næsten hele vinteren, men sneen, frosten og ikke mindst isen har været meget i vejen. Vi håber på at rigtig mange har lyst til at begynde i år. Vi holder åbent hus den 10 april, som også er Golfens Dag på landsplan. Derefter går vi i gang i uge 15. Der bliver som sidste år praktik- og teoriundervisning om torsdagen fra kl. 17 til 19 og det er Hans Olsen der står for teorien og Finn Carlo Frederiksen, der underviser i praktikken. Om tirsdagen spiller vi på par 3 banen med faddere, hvor vi starter mellem kl og Alle begynder på par 3 banen og når de har bestået her kommer de over på stor bane. I år er det Elin Sørensen, Inga Madsen, Nina Hejlesen, Finn Sørensen, som er hjælpere om tirsdagen. Der vil hænge opslag på tavlen, hvor man kan melde sig som fadder og dem har vi til stadighed brug for. Så hold jer endelig ikke tilbage. Jeg håber, at vi får en god og dejlig sæson med godt humør, godt vejr og mange nye glade golfspillere. Nyt medlem i bestyrelsen. På generalforsamling i marts blev Jørgen Laursen valgt ind i bestyrelsen sammen med Jette Petersen og Jan Christiansen. Da Jørgen var forhindret i at deltage i generalforsamlingen, blev der ikke taget billede af ham. Derfor bringer vi hans billede her. Marts 2011

16 Kjulveteranerne Af Niels Nielsen VETERANERNE VISER VILJESTYR- KE SOM I DERES UNGDOMS VÅR! Atter en hård vinter nærmer sig sin afslutning! Efter stormødet i slutningen af november skete det igen sneen indhentede os. Men allerede i uge 3 tørnede de første barske ud. Det var meget glat på golfbanen, og indtil flere ben blev forstrukket, bøjet og forknoklet! Juleafslutningen d. 17. december indeholdt nogle nye tiltag, og bestyrelsen var enige om, at det var godt de ikke var på valg efter 2011-stormødet for hvem kan dog være i stand til at stille med sådan et julearrangement godt med mad, drikke og harmonikamusik!! Ikke et øje var tørt!! Bestyrelsen ser gerne nye medlemmer til veteranklubben. Pt. er der i alt 77 medlemmer, der er plads til et par stykker mere. Kommende sæson er med fuldt program mht. til turneringsmøder med andre veteranklubber, kommunematch, udflugter og arrangementer, og herlige fredage på golfbanen! Fra udflugten til Øland Golfklub Hirtshals Golfklub

17 Marts 2011

18 Velkommen til nye medlemmer 2010 Fuldtidsmedlemmer Sissel Beyr Flemming Johnsen Michael Simonsen Johnni-Pau Christensen Michael Havsager Dan Bak Jensen Carsten Lindberg Per Andersen Allan Poder Torben Weinkouff Thomas Jensen Bjarne Jensen Lis Jensen Morten Haugaard Erik Sten Michael Hald Tonni Leemann Jørgen Jønsson Pia Fonseca Lars Andersen Hanne Sønder C. John Nejsig C. Ester Hyldig Jens Møller Nielsen Lene Frederiksen Marie Volstedlund Per Nielsen Anette Engbjerg Inge Merete Nielsen Karen M. Mielsen Ungdom Jonas Møller Theis Pedersen Johan Nielsen Anders Jensen Thomas Henningsen Asger Jensen Laurits Andersen Magnus Andersen Mikal Rogne Nikolaj Bjerg Jørgensen Long Distance Erik Aagaard Brita Aagaard Søren Ernst Madsen Christian Schnettler Kim Clemmesen Jan Arvad Palle Birk Pedersen Svend Andersen Roard Yndestad Guro Yndestad Ole Ytterøy Reidun Ytterøy Karsten Skaar Lillian Skaar Henrik Nordvik Gunhild Nordvik Hole in One 2010 Følgende personer lavede Hole in One i 2010: Hul 6: Bent Philipsen Hul 6: Elo Kjær Hul 6: Susanne Sørensen Hul 6: Henrik Nordvik Hul 6: Jørgen Christiansen Hul 6: Bo Andersen Hul 6: Jørgen Møller Jensen Hul 14: Karen Margrethe Nielsen Hirtshals Golfklub

19 Turneringsprogram SØNDAG ÅBNINGSTURNERING STABLEFORD GUNSTART A-B-C-D HGK BYGMA KL LØRDAG GOLFER/ NONGOLFER FOURSOME GUNSTART HGK KL SØNDAG NORDJYSKE BANK MATCH** STABLEFORD GUNSTART 9.00 A-B-C-(D) Ninna Hejlesen NORDJYSKE BANK KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 1. & 2. RUNDE UDEBANE SØNDAG DANMARKSTURNERING 1. & 2. RUNDE UDEBANE SØNDAG LIONS HIRTSHALS OPEN ** SLAG. - STAB. GUNSTART 9.00 ALLE LIONS CLUB HIRTSHALS KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 3. & 4. RUNDE Aalborg/Hjørring KL / KL SØNDAG DANMARKSTURNERING 3. & 4. RUNDE Fr.Havn/Hjørring/Sæby KL / / KL SØNDAG SPONSOR MATCH TEXAS-SCRAM GUNSTART RÆKKE Bestyrelsen HIRTSHALS GOLFKLUB KL MANDAG HTC PINSEMATCH Slagspil/ stableford GUNSTART 9.00 A-B-C-(D) HTC m.fl Hirtshals Trafikcenter KL LØRDAG ELITESPONSORMATCH SLAGSPIL GUNSTART KL RÆKKE Sportsudvalget CARLO'S PROSHOP KL SØNDAG DGU JUNIORCUP U/13 FINALE BANELUKNING kl SØNDAG SPAR NORD(kval. Region) STABLEFORD GUNSTART 9.00 A-B-C-D Ninna/John Hejles. SPAR NORD KL LØRDAG DANMARKSTURNERING 5. & 6. RUNDE Fr.Havn KL KL SØNDAG DANMARKSTURNERING 5. & 6. RUNDE Skive / Sæby / Hvide Klit KL / / KL LØRDAG ROTARY HIRTSHALS GUNSTART Rotary ROTARY HIRTSHALS KL LØRDAG KLUBMESTERSKABER SLAGSPIL HUL 1 KL ALLE Carlo HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG KLUBMESTERSKABER SLAGSPIL HUL 1 KL ALLE Carlo HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG JYSKE BANK ** A-B-SL. C-D-STAB GUNSTART KL A-B-C-D Bestyrelsen HIRTSHALS GOLFKLUB KL SØNDAG HIRTSHALS CLOSED/ Sportsudvalget STABLEFOD GUNSTART KL A-B Sportsudvalget Sportsudvalg/Proshoppen KL SØNDAG KANINTURNERING STABLEFORD GUNSTART H-D-F Begynderudvalg H. JESPERSEN & SØN SE OPSLAG SØNDAG 3-JERNS TURNERING** STABLEFORD GUNSTART RK. HGK HGK SE OPSLAG **) Åbne turneringer Ved åbne turneringer gælder: a) For gæstespillere - dagens greenfee plus matchfee> 60.- kr b) For SGN- gæster ½ greenfee plus matchfee 60.- kr c) Matchfee for medlemmer af HGK 60.- kr Marts 2011

20 Restaurant Munch V. LENE KONGERSLEV Så er vi klar med endnu en sæson på Restaurant Munch. Skal du holde fest - så leverer vi maden. Ring og få et godt tilbud.

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011

Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010, den skriftlige del Hirtshals Golfklub. Den 21. Generalforsamling: 8. marts 2011 1. Det er en glad og særdeles tilfreds bestyrelse, som atter kan fremlægge en positiv

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 2

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 2 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 2 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test

Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Nyheder 2005 1. Tee kursus og Thomas Bjørn Short Game Test Lørdag, den 15. oktober indledte 15 juniorer efterårsferien med en dag på træningsbanen. De fleste af dem deltog for at få bevis på, at de har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012 Velkommen til Generalforsamlingen Tirsdag, den 13. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Læs mere

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub.

Velkommen. til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Program sæson 2015 Velkommen til sæsonen 2015 i Men s Section Odder Golfklub. Men s Section byder tidligere og ikke mindst nye medlemmer velkommen til en ny spændende sæson torsdag 2. april 2015, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B

PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B PROGRAM 2009 T R E H Ø J E G O L F K L U B MEDLEMSBETINGELSER Alle kvindelige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er over 18 år, og har hcp 40 eller derunder kan være medlem af Trehøje-Pigerne. Vi spiller

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia

CHAMPIONSHIP. Turnerings Program. 16. August 2015 SHIO TOUREN. 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst. 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia Turnerings Program 10. Maj Psykolog Team Classic Blommenslyst 14. Juni Easyfood Invitational Fredericia 16. August 2015 SHIO TOUREN 16. August Nordea Championship Lillebælt 20. Sep. Design Rengøring Open

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere