ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m"

Transkript

1 Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej Albertslund Tlf Fax

2 Skulle du ønske yderligere informationer eller skulle der opstå specielle problemer i forbindelse med opstillingen eller brugen af rullestilladser, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne opstillings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit 1.2). Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne opstillings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale, tilsagn eller retsforhold. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit 1.4). Indholdet af denne opstillings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne. Videregivelse, mangfoldiggørelse og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar. DK - 2 -

3 Indholdsfortegnelse Side 1 GENERELT Indledning Producent Typegodkendelse Garanti Oplags-nr. og/eller udleveringsdato Ophavs- og ejendomsrettigheder SIKKERHEDSBESTEMMELSER Særlige sikkerhedsbestemmelser MODELSPECIFIKKE DATA Modeloversigt Anbringelse af typeskilte Anvendelsesmuligheder Tekniske data INFORMATIONER VEDRØRENDE OPSTILLINGEN Generelt Basisopstilling Brug af vægafstandsholdere Anbringelse af ballastvægte Anvisning af ballast på rullestilladser VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING Rengøring af stilladsets dele Kontrol af stilladsets dele Smøring af bevægelige dele Oplagring LISTE OVER STILLADSDELE Rullestilladser med en stilladsbredde på 0,70 og en stilladslængde på 2,00 m Billeder af reservedele og tilbehør DK

4 1. GENERELT 1.1 Indledning Denne opstillings- og brugsanvisning er kun gældende for FAVORIT-rullestilladser, som er omfattet af den i afsnit 1.3 anførte typegodkendelse. De i denne opstillings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og forordninger i forbindelse med håndtering af FAVORIT-rullestilladser gælder for de stilladser, der er nævnt i nærværende dokumentation. Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for - at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes - at de i opstillings- og brugsanvisning anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes, - at sikre, at brugerne har adgang til opstillings- og brugsanvisningen og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder. 1.2 Producent Producenten af de i denne dokumentation beskrevne FAVORIT-rullestilladser er: Firma ZARGES GmbH & Co. KG Afdeling for stigeteknik Postbox 1630 D Weilheim Tlf Fax: Internet: Typegodkendelse De heri beskrevne FAVORIT-rullestilladser er undersøgt og prøvet af og er registreret med prøvningsnr. AL DK - 4 -

5 1.4 Garanti Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. For garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den opstillings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit 1.5). Udover salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader på de leverede FAVORIT-rullestilladser, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: ukendskab eller ikke overholdelse af denne opstillings- og brugsanvisning, ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale, brug af andre end originale reservedele. Brugeren er selv ansvarlig for, at sikkerhedsbestemmelserne i h.t. afsnit 2 overholdes, at forkert brug (se afsnit 3.3.2) samt forkert opstilling og en ikke tilladt anvendelse er udelukket og, at der derudover sikres korrekt brug (se afsnit 3.3.1) og at FAVORIT-rullestilladserne behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser. 1.5 Oplags-nr. og/eller udleveringsdato Udleveringsdatoen for denne dansksprogede opstillings- og brugsanvisning er den Ophavs- og ejendomsrettigheder Ophavsretten til denne opstillings- og brugsanvisning tilhører producenten. Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af meddelelse af patent eller registrering af brugsmønster. Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar! DK

6 2 SIKKERHEDSBESTEMMELSER 1. For stabiliteten, opstillingen og brugen af de førnævnte rullestilladser er bestemmelserne i DIN 4422 del 1 (HD 1004) Mobile arbejdsplatforme (rullestilladser) gældende. 2. Rullestilladserne må kun opstilles og benyttes af personer, som er fortrolige med denne opstillings- og brugsanvisning. 3. Der må kun benyttes ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra det rullestilladssystem fra producenten, der er omfattet af prøvningsgodkendelsen. 4. De maksimale platformshøjder er i henhold til DIN 4422 del 1 (HD 1004) begrænset til 8 m ved udendørs opstilling og 12 m ved opstilling i rum, der er lukkede til alle sider. 5. Opstilling af rullestilladset er kun tilladt lodret på horisontal, plan, og tilstrækkelig bæredygtig undergrund. I givet fald skal der anvendes underlag, som fordeler belastningen. 6. Før brugen af FAVORIT-rullestilladser skal det kontrolleres, at samtlige dele er anbragt korrekt og at de er funktionsduelige. 7. Tiltag, som øger stabiliteten på kørestilladset (f.eks. brug af ballastvægte, vægafstandsholdere og murankre) fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning. 8. Til sikring af stabiliteten skal der anvendes stabilisatorer eller støtteben. Stilladsrammerne er forsynet med indføringer til stabilisatorerne. De 150 mm store styrehjul (tilbehør) anbringes på stabilisatorerne. Alle styrehjul kan låses ved at trykke bremsetappen ned. Bremsetappen må kun løsnes, når stilladset skal flyttes. 9. Ved brug af stabilisatorer og støtteben skal modeloversigten i denne opstillings- og brugsanvisning følges. 10. Stilladsrammerne påsættes og sikres ved hjælp af fjederlåse. Gelænderrammerne udgør den øverste afslutning på et rullestillads. Disse gelænderrammer sikres ligeledes ved hjælp af fjederlåse. Modeloversigten i denne opstillings- og brugsanvisning viser for hver stilladshøjde, hvordan diagonalstivere samt rammer og platforme anbringes. DK - 6 -

7 11. Alle rullestilladser må kun benyttes med fuldstændigt sideværn d.v.s. fodlister, knælister og gelændere. 12. Opstigningen til arbejdsplatformen må kun ske indvendigt. 13. Ved opstilling af rullestilladset op ad en væg (udvendig 7,2 m og 10,2 m indvendig) er det kun den vægforankring, som producenten leverer, der må benyttes. Det fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning, hvordan vægforankring anbringes korrekt. 14. Den tilladte belastning af arbejdsplatformen ved jævnt fordelt last andrager 2,0 kn/ m² (i henhold til DIN stilladsgruppe 2). 15. Rullestilladser må kun køres af personer, og dette skal foregå langsomt. I den forbindelse må der hverken befinde sig personer, materialer eller værktøj på platformen. Stød skal undgås. Kørsel med stilladset må kun foregå manuelt i længdeeller diagonalretningen på en fast og plan opstillingsflade uden hindringer. Ved kørsel må normal ganghastighed ikke overskrides. 16. Det er forbudt at køre med stilladset ved brug af køretøjer (f.eks. gaffeltruck). Rullestilladset må hverken løftes, trækkes eller skubbes af gaffeltrucken. 17. Terrænet, som rullestilladset skal køre på, skal kunne klare stilladsets vægt. 18. Det er ikke tilladt at bruge hejseværk på rullestilladset. 19. Ved opstilling udendørs eller i åbne bygninger skal rullestilladset køres ind i et område med læ eller på anden måde (f.eks. forankring) beskyttes mod væltning, hvis vindstyrken er over 6 (efter Beaufort-skalaen). En vindstyrke over 6 (12 m/s) er kendetegnet ved, at man hæmmes mærkbart, når man går. Det samme skal ske, hvis det trækker op til storm. Ved arbejdsdagens afslutningen køres rullestilladset ligeledes i læ. 20. Ved brug af forankringer i forbindelse med dyvelforbindelser skal gældende forskrifter om anbringelse af dyvler til forankring af facadestilladser følges. Forankringskræfterne skal ledes ind i trinnene umiddelbart ved siden af rammesamlingerne. Til forankring af rullestilladser må kun anvendes de forankringselementer, som producenten leverer. Den rigtige anbringelse fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning DK

8 21. Det er ikke tilladt at stemme mod sideværnet under arbejdet. 22. Det er ikke tilladt at slå bro mellem rullestilladser og bygninger ved hjælp af planker. Rullestilladset må ikke anvendes som trappetårn til brug for at komme over på andre konstruktioner. 23. Det er ikke tilladt at springe på gangflader. 24. Der må ikke frembringes horisontale belastninger, f.eks. ved arbejde på tilgrænsende konstruktioner, som kan få rullestilladset til at vælte. 25. Ved brug af rullestilladser i bygninger med gennemtræk, på ubeklædte bygninger eller bygningshjørner skal man især være opmærksom på vindforholdene for at undgå, at rullestilladset vælter. 26. Fra bestemte opstillingshøjder skal der monteres støtteben og/eller ballastvægte. 27. Før brug af rullestilladset skal det sikres, at rullestilladset står lige. Endvidere skal det kontrolleres, om rullestilladset er korrekt og fuldstændigt opbygget i henhold til afsnit Det er ikke tilladt øge platformshøjden ved brug af stiger, kasser eller andre arrangementer. 29. Værktøj og materialer må kun rækkes opad. I den forbindelse skal der altid tages hensyn til vægten på værktøj og materialer for ikke at overbelaste arbejdsplatformen. Den, der løfter op, må først slippe, når den, der tager imod, holder værktøjet eller materialet sikkert i hænderne. 30. Ved brug af støtteben må disse kun fastgøres under et trin. Støttebenenes horisontalstivere skal altid være fastgjorte for at forhindre, at støttebenene vrider. DK - 8 -

9 31. De efterfølgende symboler (figur 1 og 2) tjener som yderligere sikkerhedsinformationer og skal absolut følges ved opstillingen og brugen af de FAVORIT-rullestilladser, som er beskrevet i den foreliggende opstillings- og brugsanvisning. Kør aldrig med rullestilladset, når der befinder sig personer eller materialer på platformen. Monter ikke hejseværk eller lignende på rullestilladset. Beskadigede eller defekte stilladsdele må aldrig anvendes. Stop Alle styrehjul låses ved at trykke bremsetappen ned. Figur 1 Billedsymboler DK

10 Rullestilladset må kun opstilles på plan, bæredygtig undergrund. Rullestilladset må aldrig bruges som trappe til at komme over på andre konstruktioner. Fra vindstyrke 6 skal rullestilladset køres ind i et område med læ eller sikres mod væltning ved at forankre det. 6 Opstigning på stilladset må kun ske indvendigt fra. Figur 2 Billedsymboler DK

11 2.1 Særlige sikkerhedsbestemmelser Adfærd ved arbejder med elektriske apparater på rullestilladset Hvis man benytter elektriske apparater med en nettilslutning (boremaskine ell.l.), skal man ubetinget overholde de nedenstående angivelser. Ved udførelsen af arbejder med elektriske apparater, mens man står på platformen, skal forskrifterne fra BGI 594 (tidligere ZH 1/228) anvendes. FORSIGTIG Man må kun benytte elektriske apparater med beskyttelseslavspænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (skilletransformer) eller apparater, som er tilsluttet over en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder med en fejlstrøm 30 ma. Som fødepunkt skal byggestrømsfordeleren benyttes. Som tilledning til et elektrisk apparat skal man vælge en forlængerledning, som egner sig til apparatet med hensyn til ledningstværsnittet. Som forlængerledning skal man benytte slangeledninger af typen H07RN-F Adfærd ved arbejder med elektriske anlæg på rullestilladset Arbejder på eller i nærheden af ubeskyttede, spændingsførende anlæg må ikke gennemføres ved brug af rullestilladset, medmindre anlægsdelen er gjort strømfri, anlægsdelen er sikret mod genindkobling, det er fastslået, at anlægsdelen er spændingsfri, anlægsdelen er kortsluttet ved hjælp af en jordingsskinne, og anlægsdelen er afskærmet mod tilstødende spændingsførende dele DK

12 2.1.3 Adfærd ved arbejder i nærheden af elektriske luftledninger Ved arbejder i nærheden af elektriske luftledninger skal man overholde sikkerhedsafstandene i henhold til nedenstående tabel. FORSIGTIG Ved beregningen af sikkerhedsafstandene skal man tage hensyn til ledningswirernes udsving og pladsen til at bevæge sig for den arbejdende person. Til pladsen til at bevæge sig hører også de genstande, som den arbejdende person holder fast i. Nominel spænding [V] op til 1000 V Sikkerhedsafstand [m] 1,0 m over 1 kv op til 110 kv 3,0 m over 110 kv op til 220 kv 4,0 m over 200 kv op til 380 kv 5,0 m eller hvis man ikke kender den nominelle spænding Hvis sikkerhedsafstandene ikke kan overholdes, skal luftledningerne gøres strømløse efter aftale med disses ejere eller brugere og sikres mod genindkobling. Angivelserne i afsnit skal ubetinget overholdes Yderligere gældende sikkerhedshenvisninger For kontrollen, opbygningen og brugen af rullestilladset gælder bestemmelserne fra - BGR 165 (tidligere ZH 1/534.0) Regler for sikkerheden inden for stilladsbyggeri, den generelle del, og - BGR 172 (tidligere ZH 1/534.7) Regler for sikkerheden inden for stilladsbyggeri, rullestilladser. For brugen af elektriske apparater på rullestilladset gælder bestemmelserne fra BGR 165 og BGI 594 (tidligere ZH 1/228) Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare. DK

13 3 MODELSPECIFIKKE DATA 3.1 Modeloversigt Modellerne leveres med en stilladsbredde på 0,70 m FAVORIT-Rullestilladser Med en stilladsstørrelse på 0,70 m x 2,00 m (figur 3 og 4) VIGTIGT FAVORIT-rullestillads A udgør basis for udvidelsespakkerne B, C, D og E. A A+B A+B+C Stilladsstørrelse Platformshøjde 0,90 m 0,70 m x 2,00 m ordre-nr Stilladsstørrelse Platformshøjde 3,20 m 0,70 m x 2,00 m ordre-nr Stilladsstørrelse Platformshøjde 5,20 m 0,70 m x 2,00 m ordre-nr Figur 3 Modeller af rullestilladser med en stilladsbredde på 0,70 m DK

14 OBS FAVORIT-rullestilladset med ordre-nr må kun bruges i lukkede rum. A+B+C+D A+B+C+D+E Stilladsstørrelse Platformshøjde 7,20 m Stilladsstørrelse Platformshøjde 10,20 m 0,70 m x 2,00 m ordre-nr ,70 m x 2,00 m ordre-nr Figur 4 Modeller af rullestilladser med en stilladsbredde på 0,70 m 3.2 Anbringelse af typeskilte Typeskiltene for de FAVORIT-rullestilladser, der er beskrevet i denne opstillings- og brugsanvisning, er anbragt på bundrammen (figur 5). Figur 5 Typeskilte Placering af typeskilte DK

15 ordre-nr. ordre-nr. max. platformshøjde i lukket rum 12,0 m max. platformshøjde udendørs 8,0 m mærkning af enkeltdele ordre-nr. max. tilladt belastning 150 kg/m² mærkning af diagonalstivere Mærkning af rullestilladset på grundramme Figur 6 Typeskilte DK

16 3.3 Anvendelsesmuligheder Korrekt anvendelse De FAVORIT-rullestilladser, der er anført i denne opstillings- og brugsanvisning, må kun anvendes som stilladser sammen med stabilisatorer eller støtteben i henhold til modeloversigten, se afsnit Ikke korrekt anvendelse Forkert anvendelse - det vil sige en anvendelse, som afviger fra de angivelser, der er anført i afsnit for de i denne opstillings- og brugsanvisning dokumenterede FAVO- RIT-rullestilladser - betragtes som værende ikke korrekt anvendelse i henhold til gældende sikkerhedsbestemmelser. Dette gælder også, såfremt de i denne opstillingsog brugsanvisning anførte standarder og retningslinier ikke overholdes. 3.4 Tekniske data OBS! Den tilladte belastning må kun påføres den øverste platform. Tilladt belastning... 1,5 kn/m² DIN 4422 (HD 1004) stilladsgruppe 2 0,70 m x 2,00 m kg Stilladsstørrelser (se også afsnit 3.1)... 0,70 m x 2,00 m DK

17 4 INFORMATIONER VEDRØRENDE OPSTILLINGEN 4.1 Generelt OBS! Opstillingen af et FAVORIT-rullestillads må kun gennemføres, hvis de i afsnit 2 anførte SIKKERHEDSBESTEMMELSER er læst helt igennem og forstået - start derfor med at læse afsnit 2 og fortsæt derefter, sådan som anført i kapitlet. De nedenfor anførte informationer vedrørende opstillingen er generelle oplysninger og gælder for alle modeller. 1. Opstillingen af et rullestillads kan ske som midteropstilling (stilladset står midt på stabilisatorerne) eller som sideopstilling (stilladset står i den ene side af stabilisatorerne). Begge opstillingsmåder kan foretags med stabilisatorer og/ eller med og støtteben. 2. Principielt skal alle enkeltdele inkl. eventuelle vægafstandsholdere med tilbehør, værktøj o.l., som er nødvendige for at opstille en model, stilles frem inden opstillingen, se også nedenstående punkter 3 til Ved nedtagning og opstilling af rullestilladset skal der, hvis underlaget er blødt (blød jord/græs), i en afstand på 2 m rundt om stilladset lægges plader af hensyn til stilladsarbejderne. 4. Ved forskellige varianter af modellerne skal der for hver 4,00 m monteres mellemdæk med opstigningsåbninger. 5. Fastgørelsen af gelændere, horisontal- og diagonalstivere sker ved hjælp af låseanordninger, som ved opstillingen trykkes ned og dermed er sikret mod, at de løsner sig. Åbning af låseanordningerne sker ved at løfte bøjlen DK

18 6. Ved arbejder under punkt 5 skal man være opmærksom på, at diagonalstiverne altid bringes i indgreb oppe fra ved siden af vangerne på stilladsrammerne. Langsidegelænderne på arbejdsplatformen skal fastgøres oppe fra til trinnene på kortsidestilladsrammerne. 7. Til opstilling og nedtagning af rullestilladset er det altid nødvendigt at være mindst to personer. 8. Håndteringen af stilladsdelene skal ske med største opmærksomhed, se afsnit 2 nr. 29. OBS! Principielt skal arbejdsbeskrivelsen til et givet arbejde læses igennem, inden arbejdet påbegyndes (f.eks. afsnit 4.2) og først derpå gennemføres arbejdet trin for trin. 4.2 Basisopstilling FORARBEJDER - Alle enkeltdele til det rullestillads, der skal stilles op, pakkes ud. Kontrollér, om alle rullestilladsets enkeltdele i henhold til afsnit 6.1 ter med. - Opstillingsoplysningerne i afsnit 4.1 gennemlæses og - om nødvendigt - følges i forbindelse med de efterfølgende arbejdsprocedurer. OPSTILLING - Under hensyntagen til de forskellige stilladstyper (se afsnit 3.1) og opstillingsmåder (midteropstilling/sideopstilling med stabilisatorer eller midteropstilling/sideopstilling med stabilisatorer og støtteben, se figur 7) opstilles stilladset i henhold til nedenstående beskrivelse. VIGTIGT Ved beskrivelsen af opstillingen, er rullestillads, ordre-nr til (A+B+C+D)(platformshøjde 7,20 m) brugt som eksempel. DK

19 For FAVORIT-rullestilladser: Stilladsstørrelse på 0,70 m x 2,00 m Platformshøjde 0,90 m Platformshøjde 3,20 m til 5,20 m Platformshøjde 7,20 m til 10,20 m 700 mm 1650 mm 2800 mm 2000 mm 2000 mm 4200 mm Midteropstilling Platformshøjde 3,20 m til 5,20 m Platformshøjde 7,20 m til 10,20 m 1650 mm 1650 mm 2000 mm 2000 mm Sideopstilling 4400 mm Figur 7 VIGTIGT Opstillingsmuligheder afhængig af stilladsstørrelse I forbindelse med opstillingen kan der om nødvendigt anbringes yderligere 4 støtteben (se liste over stilladsdele afsnit 6). 1. Alle stilladsrammer skal udstyres med fjederlåse (figur 8/1) på indføringerne. 1 Figur 8 Fjederlåse monteres DK

20 2. Låseanordningerne (figur 9/2) monteres med skruer M6 (figur 9/1) og selvlåsende møtrikker på horisontal-, diagonalstiverne og gelænderne som vist i figur 9. På gelænderne skal der kun montere låseanordninger på de øverste stivere. Skrueforbindelserne skal spændes så meget, at låseanordningerne løber let Styrehjul (tilbehør) (figur 10/1) sættes op i hullerne på stabilisatorerne. Figur 9 3 Låseanordninger monteres 1 4. De to stabilisatorer rettes parallelt ind i forhold til hinanden med en afstand på ca. 2 m. Figur 10 Styrehjul sættes på 1 5. Bundrammen (1,90 m) anbringes på de dertil beregnede tappe på stabilisatorerne (figur 11). VIGTIGT Forbundne dele sikres altid med fjederlås (figur 11/1). Figur 11 Bundramme påsættes DK

21 6. To horisontalstivere anbringes på bundrammens nederste trin (figur 12). 7. Alle monterede stivere og platforme skal sikres ved at trykke låseanordningen ned (figur 13/1). Figur 12 Horisontalstiver monteres 1 8. De to horisontalstivere monteres på nr. to stabilisator med påsat bundramme. Figur 13 Stiver sikres 9. To diagonalstivere monteres på bundrammen (figur 14). 10. Såfremt trinbøjlen (tilbehør) skal anvendes, anbringes den på stabilisatoren og sikres med de medfølgende skruer. Figur 14 Diagonalstiver monteres DK

22 11. Støttebenets øverste fastgørelseskobling (15/1) placeres under et trin. Vridsikringen fastgøres på stiverne på den bundramme (15/2). Horisontalfastgørelsen placeres på bundrammen (15/3). Støttebenene skal fastgøres således, at fødderne står fast på terrænet, når rullestilladset er justeret korrekt ind. 3 1 HENVISNING De trekantede udliggere er udført teleskopagtigt. Indstillingsområdet er 200 mm med stop for hver 50 mm. Fastlåsningen foretages med et klaprørstik. 2 Figur 15 Støtteben monteres 12. Vaterpas placeres på stabilisatoren og stilladset justeres ind ved at dreje spindlerne (figur 16/1). OBS! Justeringen skal ske særligt grundigt, fordi selv små afvigelser i underlaget fører til betydelige lodrette afvigelser i stor højde. 13. Alle fire styrehjul låses ved at trykke bremsetappen ned, og i den forbindelse placeres styrehjulene i en vinkel på 45 i forhold til stabilisatoren, og bremsetappen skal pege udad. Styrehjulenes spindler låses med vingeskrue (figur 16/2). 2 1 Figur 16 Stilladset justeres ind 14. Stilladsrammen (2,00 m) sættes på basisstilladsets to sider (figur 17). Figur 17 Stilladsramme påsættes DK

23 15. To diagonalstivere sættes på, således diagonalstiverne forneden sættes på bundrammens øverste trin og foroven på stilladsrammen (2,00 m) (figur 18). 16. Platformen med lem hægtes på øverste trin på stilladsrammen (2,00 m) (figur 19). Figur 18 Diagonalstivere monteres VIGTIGT Om nødvendigt skal ballastvægtene anbringes som angivet i tabellen (afsnit 4.4). 17. Stilladsrammer (2,00 m) sættes på begge sider af basisstilladset (figur 20). Figur 19 Platform monteres Figur 20 Stilladsramme sættes på DK

24 18. To diagonalstivere sættes på det øverste trin på den nederste stilladsramme (2,00 m) og på den øverste stilladsramme (2,00 m) (figur 21). 19. Gelænderne på begge langsider monteres med den øverste stiver på fjerde trin fra neden på stilladsrammen (figur 22). Figur 21 Diagonalstiver monteres OBS! Gelænder skal sættes på oppefra og ned. 20. Gelænderne på begge langsider, monteres med den øvertse stiver på fjerde trin, fra neden, på stilladsrammen. 21. Stilladsrammer (2,00 m) sættes på begge sider (figur 23). Figur 22 Gelænder sættes på Figur 23 Stilladsramme sættes på DK

25 22. To diagonalstivere sættes på, således at én stiver forbinder en 2,00 m stilladsramme (forneden) med en 2,00 m stilladsramme (foroven) (figur 24) ikke forfattet Anden platform hægtes på stilladsrammens fjerde trin fra neden. Vær opmærksom på lemmens position (figur 25). Figur 24 Diagonalstiver sættes på 25. Ved at påsætte yderligere en stilladsramme (2,00 m) kan den maksimale opstillingshøjde nås. Følg beskrivelsen for arbejdsproceduren 22 til 25. Afslutning foroven 26. Gelændere (figur 26/1) sættes på begge langsider på stilladsrammen. Figur 25 Platform monteres 1 OBS! Gelænder skal sættes på oppefra og ned. Figur 26 Gelænder monteres DK

26 27. Der anbringes fodlister på de to korte sider (figur 27). VIGTIGT Ved opstilling op ad en væg anbringes der vægafstandsholdere i henhold til afsnit Der monteres fodlister på de to langsider (figur 28). Figur 27 Fodliste (kortside) monteres 29. Kontrollér, at stilladset er rigtigt justeret ind og korrigér eventuelt. 30. Ved opstilling af FAVORIT-rullestilladset med en platformshøjde på 10,20 m skal hullerne til styrehjulene på stabilisatorerne forbindes med basisstivere på begge langsider (ordre-nr ). Figur 28 Fodliste (langside) monteres - Ved modelvariant A+B+C+D+E skal begge kørebjælker forbindes med grundstiveren (44416). - Før arbejdet afsluttes, skal det kontrolleres, at alle samlinger er sikret med de tilhørende fjederlåse og at alle låseanordninger er trykket ned. - Alt værktøj o.l., som er brugt til opstillingen, (f.eks. stilladsplanker) skal fjernes fra rullestilladset. OBS! Rullestilladser kan efter opstilling køres til et andet arbejdssted (underlagets niveauforskel må ikke overstige 3%). For at køre stilladset skal følgende arbejdsprocedurer gennemføres. DK

27 - For kørsel løsnes bremsetappen og rullestilladset køres til det ønskede sted. Husk at følge sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2. - Når man er nået til det ønskede sted: styrehjul låses ved at trykke bremsetappen ned. Eventuelt justeres styrehjulene, til rullestilladset står vandret og hjulene samt støttebenene har kontakt med underlaget. NEDTAGNING VIGTIGT Nedtagning af det opstillede rullestillads sker i omvendt rækkefølge af opstillingen. 4.3 Brug af vægafstandsholdere Vægafstandsholdere i form af murankre, ordre-nr , bruges kun ved opstilling op ad en væg og tjener til at sikre rullestilladsets stabilitet. OBS! VIGTIGT Op til en platformshøjde på 7,20 m anbefales det at bruge to murankre (WA). Ved en platformshøjde på 10,20 m er murankre dog absolut nødvendige. Før pågyndelse af følgende arbejder skal alle arbejdsprocedurer læses fuldstændigt igennem, og først derpå påbegyndes opstillingen. MONTERING - Det fastlægges, hvor dyvlerne skal anbringes i murværket (se figur 29); i den forbindelse skal man være opmærksom på, at murankrene altid fastgøres parvis på højde med det sidste trin under den øverste platform (ikke på gelænderet) DK

28 1. Dyvelhuller svarende til de dyvler, der skal anvendes (vær opmærksom på sikkerhedsbestemmelserne i afsnit 2, punkt 20), laves i murværk og derpå anbringes dyvlerne i hullerne (figur 29 og 30). OBS! Ved valg af de dyvelforbindelser, der skal anvendes, skal man være opmærksom på de max. tilladte tværgående belastninger F (se figur 30) på FAVORIT-rullestilladset. ;; ;; ;;; ;; ;;; Figur 29 Dyvelhuller fastlægges F VIGTIGT Nedenfor er det beskrevet, hvorledes murankret fastgøres. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et eksempel med en venstre stilladsramme. Fastgørelsen af det andet muranker sker analogt hertil. 2. Øjebolt (figur 31/8) skrues i hele gevindets længde i dyvelhullet. 3. Koplingstilslutning (figur 31/7) skubbes langs vægafstandholder på firekantrør (figur 31/1). Koplingstilslutningen låses med fjederstift (figur 31/6) på firekantrør. F F = 225 N i lukkede rum F F = 375 N udendørs Figur 30 Tværgående belastninger F DK

29 4. Fløjmøtrik (figur 31/2) åbnes. Låseanordning (figur 31/4) åbnes Muranker (figur 31/1) hænges i øjebolten (figur 31/8), derefter monteres kuplingstilslutning (figur 31/ 7) i det vertikale rør og holderen (figur 31/5) på stilladsrammens trin (figur 31/ 3). 6. Fløjmøtrikken (figur 31/2) skrues fast og låsen (figur 31/4) trykkes ned og låses. AFMONTERING Figur 31 Fastgørelse af muranker 4 VIGTIGT Afmontering af murankrene sker i modsat rækkefølge af monteringen. 4.4 Anbringelse af ballastvægte OBS! Anbringelsen og dimensioneringen af ballastvægtene er afhængig af opstillingsmåden og platformshøjde på rullestilladset. - Ud fra angivelserne i afsnit 4.5 stilles de ballastvægte, der skal anbringes i forbindelse med opstillingen, klar ved rullestilladset. - Ballastvægtene sættes over spindelstyringerne på styrehjulene, se figur 32. Ballastvægte Ordre.-nr Figur 32 Anbringelse af ballastvægte DK

30 4.5 Anvisning af ballast på rullestilladser Rullestilladser med en bredde på 0,70 m og en længde på 2,00 m Antal ballastvægte x 10 kg over hvert hjul m 0, , , ,20 6 * 1* 2 WA 3* 10,20 2 WA 2* IKKE TILLADT Udførelse uden stabilisator * Ved brug af fire støtteben WA = murankre Figur 33 Anvisning af ballast OBS! Ved opstilling op ad væg og ved anvendelse af murankre er brug af ballastvægte ikke nødvendig. DK

31 5 VEDLIGEHOLDELSE OG OPLAGRING 5.1 Rengøring af stilladsets dele Rengøring kan ske med vand og almindeligt rengøringsmiddel. Såfremt der er kommet maling på stilladset, fjernes denne med terpentin. OBS! Rengøringsmiddel må ikke sive ned i jorden. Brugt rengøringsvæske bortskaffes efter gældende miljøbestemmelser. 5.2 Kontrol af stilladsets dele Stilladsrammer - Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Konstateres der en mangel, må rammen ikke benyttes. Stivere (diagonal/horisontal) - Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Endvidere kontrolleres, at lukkeanorderinger fungerer. Konstateres der en mangel, må stiveren ikke benyttes. Platform - Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Endvidere kontrolleres, at lukkeanorderinger fungerer. Konstateres der en mangel, må platformen ikke benyttes. Det kontrolleres, at lemmen kan gå op og i. Fodlister - Træets tilstand kontrolleres. Fodlisterne kontrolleres for revnedannelse. Konstateres der en mangel, må fodlisten ikke benyttes DK

32 Stabilisator - Kontrolleres for deformationer, defekter og revner. Konstateres der en mangel, må stabilisatoren ikke benyttes. Kontrollér, om der klemmes, når vingeskruerne spændes. Styrehjul - Kontrolér, at hjulet kan rulle og at spindlen går let og at bremserne fungerer. Konstateres der en mangel, må styrehjulet ikke benyttes. 5.3 Smøring af bevægelige dele Alle bevægelige dele (spindler, styrehjulslejer, lukkeanorderinger) smøres med normal olie. Til brug om vinteren anvendes tyndere olie. OBS! Overskydende olie tørres af. Der må ikke komme olie på trinfladerne - skridfare. Klude med olie bortskaffes i henhold til gældende miljøbestemmelser. 5.4 Oplagring Oplagring af stilladsdelene skal ske således, at disse ikke kan blive beskadiget. Stilladsdele skal oplagres på en sådan måde, at de er beskyttet mod påvirkninger fra vintervejret. En liggende oplagring er at foretrække. Under transport til eller fra oplagringsstedet skal stilladsdelene sikres mod at skride ud og støde mod hinanden samt mod at falde ned. Ved aflæsningen må der ikke kastes eller smides med stilladsdelene. DK

33 6 LISTE OVER STILLADSDELE Dellisten indeholder mål og vægt på enkeltdelene samt de pågældende ordre-nr. Endvidere er enkeltdelene anført pr. stillads. FAVORIT-rullestillads (A) danner basis for de øvrige udvidelsespakker (B), (C), (D) og (E). De ordre-nr., der er angivet i den vandrette spalte, f. eks 44500, relaterer til det pågældende udvidelsespakke. 6.1 Rullestilladser med en stilladsbredde på 0,70 m og en stilladslængde på 2,00 m Stykliste V ægt Ordre-nr Stilladsramme 2,0 m Stilladsramme 1,0 m Bundramme 1,90 m 6,5 kg ,6 kg ,0 kg Platform med lem 2,0 m 9,4 kg Fodliste, kortside 0,7 m 0,7 kg Fodliste, langside 2,0 m 3,5 kg Diagonalstiver 2,43 m 1,5 kg Horisontalstiver 2,0 m 1,5 kg Gelænder 2,0 m 1,2 kg Stabilisator 1,65 m 4,5 kg Støtteben Basisstiver 5,3 kg ,0 kg Billeder af reservedele og tilbehør Bundramme Platform med lem DK

34 Stabilisator Grundstiver Stilladsramme styrehjul med spindel ordre-nr Fodliste (langside) Ballastvægt ordre-nr Fodliste (kortside) Gelænder Horisontalstiver Trinbøjle ordre-nr Diagonalstiver Støtteben Vægafstandsholder justerbar op til 1,00 m ordre-nr DK

35 EGNE NOTATER DK

36 EGNE NOTATER DK

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Rullestillads med støtteben Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 0,75 m x 2,50 m, 0,75 m x 3,00 m, 1,35 m x 1,80 m, 1,35 m x 2,50 m, 1,35 m x 3,00 m DK ZARGES APS

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

Rullestilladser Z600

Rullestilladser Z600 ZARGES DANMARK Roholsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser -AA-RC4-PRESS_DK.indd 1 28.02.2008 11:06:41 -AA-RC4-PRESS_DK.indd

Læs mere

Rullestilladser Z200 / Z300

Rullestilladser Z200 / Z300 ZARGES DANMARK Roholmsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser Z200-300-AA-RC4_DK.indd 1 28.02.2008 10:22:29

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 07/2016 Nr. 291352 da Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 2 Indhold 1. Generelt... 4 1.1. Indledning...4 1.2. Producent...4 1.3. Typegodkendelse...4

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax Monterings- og brugsanvisning Udgave 2002/2003 Arbejdsplatforme, flytbare og med opstigning fra én side DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder Monterings- og brugsanvisning www.zarges.de w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97 Skulle du ønske yderligere

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229 Monterings og brugsanvisning Udgave /00 I hehhold til DIN 8799 DIN 4094 DIN EN ISO 44 DK Faste stigesystemer med sidevange Nº 99 Hvis man har brug for informationer, eller hvis der opstår særlige problemer,

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT!

LAURA barneseng - BabyTrold BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! BRUGSANVISNING VIGTIGT! GEM TIL FREMTIDIG BRUG LÆS OMHYGGELIGT! Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse anvisninger. Side 1 af 6 Tillykke med jeres nye LAURA barneseng. Sengens indvendige

Læs mere