Rullestilladser Z200 / Z300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rullestilladser Z200 / Z300"

Transkript

1 ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax Opstillingsog brugsanvisning Rullestilladser Z AA-RC4_DK.indd :22:29

2 Z AA-RC4_DK.indd :22:31

3 Opstillings- og brugsanvisning 3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Indledning Producent Typegodkendelse 4 1,4. Garanti Udgivelsesdato Ophavs- og ejendomsrettigheder Bestemmelsesmæssig brug Ikke-bestemmelsesmæssig brug 5 2. Opstilling Sikkerhedsbestemmelser Forholdsregler ved arbejde på elektriske anlæg med stilladset Yderligere gældende sikkerhedshenvisninger Tekniske data Generelle opstillingsforskrifter Grundmål Mærkning Stykliste inkl. ballast (se også 5.2) Enkeltdelenes position Opstillingsbetegnelser Henvisning om nedtagning af stilladset Forskrifter om brug Sikkerhedsforskrifter om stabilitet Generelt Fastgørelse af ballast Pleje, vedligeholdelse, lagring og rengøring Kontroller af stilladsdelene Reservedele Tilbehør 26 Noter 28 Z AA-RC4_DK.indd :22:31

4 4 Opstillings- og brugsanvisning 1. Generelt 1.1. Indledning Denne opstillings- og brugsanvisning er kun gældende for de stilladser, der er beskrevet i denne opstillings- og brugsanvisning. De i denne opstillings- og brugsanvisning anførte sikkerhedsinformationer samt regler og forordninger i forbindelse med håndtering af stilladser gælder for de stilladser, der er nævnt i nærværende dokumentation. Brugeren er selv ansvarlig for at sørge for: at lokale, regionale og nationale bestemmelser overholdes, at de i opstillings- og brugsanvisningen anførte bestemmelser (love, forordninger, cirkulærer osv.) for sikker håndtering overholdes, at sikre, at brugerne har adgang til opstillings- og brugsanvisningen, og at de anførte informationer og advarsler samt sikkerhedsbestemmelser overholdes i alle enkeltheder Producent Producenten af de i denne dokumentation beskrevne stilladser er: Firma ZARGES GmbH Tlf.: Sparte Steigtechnik Fax: Postfach D Weilheim Internet: Typegodkendelse De heri beskrevne stilladser er undersøgt og prøvet af: 1.4. Garanti Omfanget og varigheden af garantien er fastlagt i producentens salgs- og leveringsbetingelser. For garantikrav, som skyldes mangelfuld dokumentation, er det altid den optillings- og brugsanvisning, der var gældende på tidspunktet for leveringen, der er den gældende (se afsnit 1.5). Ud over salgs- og leveringsbetingelserne gælder, at garantien ikke omfatter skader på de leverede stilladser, som er opstået af en eller flere af nedenstående grunde: Ukendskab til eller manglende overholdelse af denne optillings- og brugsanvisning Ikke tilstrækkeligt kvalificeret eller utilstrækkeligt instrueret betjeningspersonale Brug af andre end originale reservedele. Brugeren er selv ansvarlig for, at sikkerhedsbestemmelserne iht. afsnit 5 overholdes, at ikke-bestemmelsesmæsssig brug (se afsnit 1.8) samt forkert opstilling og brug er udelukket, og at der derudover sikres bestemmelsesmæssig brug (se afsnit 1.7), og at stilladserne behandles i overensstemmelse med de aftalte arbejdsbetingelser. Z AA-RC4_DK.indd :22:31

5 Opstillings- og brugsanvisning Udgivelsesdato Udgivelsesdatoen for denne danske version af opstillings- og brugsanvisningen er den 01. Oktober Ophavs- og ejendomsrettigheder Ophavsretten til denne opstillings- og brugsanvisning tilhører producenten. Endvidere tages der forbehold for alle rettigheder, i særdeleshed i tilfælde af tildeling af patent eller mønsterbeskyttelse. Overtrædelser heraf vil medføre erstatningsansvar! 1.7. Bestemmelsesmæssig brug Stilladserne i denne opstillings- og brugsanvisning må kun anvendes som stillads i overensstemmelse med forskrifterne i EN 1004 og modeloversigten i denne opstillings- og brugsanvisning Ikke-bestemmelsesmæssig brug Brug af stilladserne dokumenteret i indeværende opstillings- og brugsanvisning i modstrid med formålet - altså en afvigelse fra angivelserne i afsnit anses som ikke-bestemmelsesmæssig iht. ProdSG (version ). Dette gælder også tilsidesættelse af de normer og retningslinjer, som præsenteres i denne opstillings- og brugsanvisning. Z AA-RC4_DK.indd :22:32

6 6 Opstillings- og brugsanvisning 2. Opstilling 2.1. Sikkerhedsbestemmelser 1. For stabiliteten, opstillingen og brugen af de førnævnte stilladser er bestemmelserne i EN 1004 Mobile arbejdsplatforme (rullestilladser) gældende. 2. Stilladserne må kun opstilles og benyttes af personer, som er fortrolige med denne opstillings- og brugsanvisning. 3. Der kræves mindst to personer for at opstille og nedtage stilladset. 4. Der må kun benyttes ubeskadigede og fejlfrie originaldele fra det stilladssystem fra producenten, der er omfattet af prøvningsgodkendelsen. Før stilladserne tages i brug, skal samtlige dele kontrolleres for korrekt samling og funktionsevne. 5. De maksimale platformshøjder er iht. EN 1004 begrænset til 8 m ved udendørs opstilling og 12 m ved opstilling i rum, der er lukkede til alle sider. For de stilladser, der er beskrevet i denne opbygnings og brugsanvisning, er den maksimale platformshøjde i helt lukkede rum 10 m. 6. Det er ikke tilladt at bruge hejseværk på stilladset. 7. Den første platform må højst befinde sig i en højde på 4,40 m over jorden. Afstanden mellem de følgende platforme må højst være 4 m. Platformene skal være mindst 1,70 m fra hinanden. 8. Ved opstilling og nedtagning af stilladset skal der som monteringshjælp udlægges platforme eller stilladsplanker heldækkende i en afstand af 2 m. Ved brug af stilladsplanker skal disse rage 500 mm ud over stilladset i begge sider. Det er forbudt at stå på gelændere og stivere, også ved opstilling og nedtagning. 9. Opstilling af stilladset er kun tilladt lodret på horisontal, plan, og tilstrækkelig bæredygtig undergrund. I givet fald skal der anvendes underlag, som fordeler belastningen. 10. Brugen af stabilisator, ballastvægte, støtteben og vægafstandsholdere til sikring af stabiliteten fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning. 11. Det er kun tilladt at arbejde på arbejdsplatformen med fuldstændigt tredelt sideværn, dvs. gelænderramme, knælister og fodlister. På mellemplatformene kan fodlisterne undværes. 12. Der må ikke arbejdes samtidigt på flere arbejdsplatforme. Z AA-RC4_DK.indd :22:32

7 Opstillings- og brugsanvisning Når stilladset opstilles mod en væg, kan ballasten suppleres med vægafstandsholdere (tilbehør, vare-nr ). 14. Stilladsets tilladte belastning er ved jævnt fordelt last 2,0 kn/m² (iht. EN stilladsgruppe 3). 15. Alle styrehjul skal bremses ved at trykke bremsetappene ned. Bremsetappene må kun løsnes, når stilladset skal flyttes. 16. Når stilladset rulles, må der hverken befinde sig personer, materialer eller værktøj på platformen. Påkørsel skal undgås. Kørsel med stilladset må kun foregå manuelt i længde- eller diagonalretningen på en fast, og plan opstillingsflade uden forhindringer. Ved kørsel må normal ganghastighed ikke overskrides. 17. Det er forbudt at køre stilladset ved brug af køretøjer (f.eks. gaffeltruck). Stilladset må hverken løftes, trækkes eller skubebs af gaffeltrucken. 18. Fladen, som stilladset skal køre på, skal kunne bære stilladsets vægt. 19. Ved opstilling udendørs eller i åbne bygninger skal stilladset køres ind i et område med læ eller på anden måde (f.eks. forankring) beskyttes mod væltning, hvis vindstyrken er over 6 (efter Beaufort-skalaen). En vindstyrke over 6 (12 m/s) opleves som en tydelig modstand, når man går imod vinden. 20. Ved brug af forankringer i forbindelse med dyvelforbindelser henvises til Folder om placering af dyvler til forankring af facadestilladser (rekvireres hos Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D Köln, vare-nr. ZH 1/500). 21. Det er ikke tilladt at slå bro mellem stilladser og bygninger ved hjælp af planker. Stilladset må ikke anvendes som trappetårn til brug for at komme over på andre konstruktioner. 22. Før brug af stilladset skal den lodrette opstilling kontrolleres og evt. korrigeres. Endvidere skal det kontrolleres, om stilladset er korrekt og fuldstændigt opbygget iht. afsnit Ved brug af støtteben må disse kun fastgøres under et trin. Støttebenenes horisontalstivere skal altid være fastgjorte for at forhindre, at støttebenene vrider. Z AA-RC4_DK.indd :22:32

8 8 Opstillings- og brugsanvisning 2.2. Forholdsregler ved arbejde på elektriske anlæg med stilladset Arbejder på eller i nærheden af ubeskyttede, spændingsførende anlæg må ikke gennemføres ved brug af stilladset, medmindre anlægsdelen er gjort strømfri, anlægsdelen er sikret mod genindkobling, det er fastslået, at anlægsdelen er spændingsfri, anlægsdelen er kortsluttet ved hjælp af en jordingsskinne, og anlægsdelen er afskærmet mod tilstødende spændingsførende dele Yderligere gældende sikkerhedshenvisninger For kontrollen, opbygningen og brugen af stilladset gælder bestemmelserne fra BGI 663 "Handlingsvejledning for omgang med arbejds- og sikkerhedsstilladser" For brugen af elektriske apparater på stilladset gælder bestemmelserne fra BGR 165 og BGI 594 (tidligere ZH 1/228) "Sikkerhedsregler for brugen af elektriske driftsmidler ved øget elektrisk fare" Tekniske data Foldestillads Z200 0,7 m 1,5 m Godkendt iht. EN 1004 stilladsgruppe 3 Tilladt belastning iht. stilladsgruppe kg/m² Total belastning af stilladset maksimalt 210 kg Platformens belastningsevne maksimalt 210 kg Maksimal platformshøjde 6,60 m Rullestillads Z200 0,7 m 1,5 m Godkendt iht. EN 1004 stilladsgruppe 3 Tilladt belastning iht. stilladsgruppe kg/m² Total belastning af stilladset maksimalt 210 kg Platformens belastningsevne maksimalt 210 kg Maksimal platformshøjde 6,85 m Foldestillads Z300 0,7 m 2,0 m Godkendt iht. EN 1004 stilladsgruppe 3 Tilladt belastning iht. stilladsgruppe kg/m² Total belastning af stilladset maksimalt 280 kg Platformens belastningsevne maksimalt 280 kg Maksimal platformshøjde 9,60 m Rullestillads Z300 0,7 m 2,0 m Godkendt iht. EN 1004 stilladsgruppe 3 Tilladt belastning iht. stilladsgruppe kg/m² Total belastning af stilladset maksimalt 280 kg Platformens belastningsevne maksimalt 280 kg Maksimal platformshøjde 9,85 m Z AA-RC4_DK.indd :22:33

9 Opstillings- og brugsanvisning Generelle opstillingsforskrifter 1. Forberedelser til montering Fig. 1. Fig Montering af ramme på stabilisator Fig. 3. Fig Montering af styrehjul med tap på stabilisator (fodplader er indeholdt i grundpakken) Fig. 5. Fig Montering af styrehjul med spindel på stabilisator (fodplader er indeholdt i grundpakken) Fig. 7. Fig Montering af diagonalstivere De første diagonaler begynder altid ved det første trin nedefra!!! Derefter går diagonalerne i zigzag op ad stilladsets langside. Fig. 9. Fig. 10. Z AA-RC4_DK.indd :22:33

10 10 Opstillings- og brugsanvisning 6. Montering af horisontalstivere Fig. 11 Fig Montering af platform Som monteringshjælp skal der oplægges stilladsplanker eller platforme. Platformen fungerer som ståsted ved den videre opstilling (sml. afsnit 2.1 nr. 7). Efter endt opstilling af stilladset skal alle monteringshjælpemidler (stilladsplanker o.l.) fjernes. Fig. 13. Fig maks. 0,5 m Montering af gelænder Z200 Fig. 15: Gelænder til mellemplatform Fig. 16: Gelænder til arbejdsplatform (øverste platform) Fig Gelender monteres indefra og udefter Fig. 15. Fig Montering af gelænder Z300 Fig. 17: Gelænder til mellemplatform Fig. 18: Gelænder til arbejdsplatform (øverste platform) Fig. 17. Fig Montering af fodlister (langside, kortside) Fig. 19. Fig. 20. Z AA-RC4_DK.indd :22:40

11 Opstillings- og brugsanvisning Justering af stilladset Efter opstilling af grundmodulet skal dette justeres ved hjælp af et vaterpas. Hvis stilladset først skal skubbes til dets endelige ståsted efter opstillingen, er det absolut nødvendigt at kontrollere justeringen igen på den endelige placering. 12. Montering af støtteben Kun ved rullestilladser med støtteben (D- og E-modul). Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23. Fig Fig. 25. Fig. 26. Fig Montering af muranker Fig. 28. Fig. 29. Z AA-RC4_DK.indd :22:43

12 12 Opstillings- og brugsanvisning 2.6. Grundmål Modul / mål [mm] a b c d e Z200 0,7 m 1,5 m A A+B A+B+C A+B+C+D K K+B K+B+C K+B+C+D Z300 0,7 m 2,0 m a A+B A+B+C A+B+C+D A+B+C+D+E K K+B K+B+C K+B+C+D K+B+C+D+E Z AA-RC4_DK.indd :41:54

13 Opstillings- og brugsanvisning Mærkning Typeskilt Maks. till. belastning Maks. platformshøjde EAN-kode Z AA-RC4_DK.indd :22:45

14 14 Opstillings- og brugsanvisning 2.8. Stykliste inkl. ballast (se også 5.2) Styklisten indeholder betegnelser for enkeltdele, deres vægt, enkeltdelenes vare-nr., antal enkeltdele, som er inkluderet i det komplette stillads, og dettes vare.-nr. Derudover er der oplysninger om den nødvendige ballast pr. stillads. Rullestilladser Stilladsstørrelse Arbejdshøjde 1) Stykliste Grundramme 1,75 m Dæk med lem Ramme 1 m Ramme 2 m Gelænder 2) Dæk med lem Fodliste kortside Fodliste langside Diagonalstiver Horisontalstiver Stabilisator Støtteben Fodplader Ballast Indendørs brug Midteropstilling Sideopstilling 2) Udendørs brug ca. [m] Varenr. 2, , , /3 3 3/3 7, /7 5 7/7 9, /2 2 2/2 ca. [m] Varenr ) 2, , , /2 1 1/2 7, /5 4 3/5 9, /0 2 0/0 12, /2 2 2/2 1) Med fodplader; ved brug af styrehjul = + 22 cm indtil maks cm; ved = +16 cm (mod merpris). Ballastvægte er ikke inkluderede i leveringomfanget. 2) Erstattes af to horisontalstivere. 3) Stabilisatorlængde på Z300: 1,65 m af galv. stål; på Z200: 1,50 m af aluminium. 4) Ved sideopstilling er der flere ballastvægte på siden, der vender væk fra muren. (Eks.: 3/5 = tre vægte på siden mod muren og fem ballastvægte på siden væk fra muren) Ved mere end fire ballastvægte pr. styrehjul skal der bruges forlængelsesrør (44449). Følg ballastforskrifterne i opstillings- og brugsanvisningen! Z200 0,7 1,5 Z300 0,7 2, Antal ballastvægte over hvert styrehjul Midteropstilling Sideopstilling 2) Z AA-RC4_DK.indd :22:47

15 Opstillings- og brugsanvisning Enkeltdelenes position Gelænder Ramme 1,00 m Fodliste kortside Fodliste langside Folderammeenhed Ramme 2,00 m Dæk med lem Diagonalstiver Stabilisator Horisontalstiver Støtteben Z AA-RC4_DK.indd :22:48

16 16 Opstillings- og brugsanvisning Opstillingsbetegnelser Rullestillads Z200, 0,7 m 1,5 m Stilladskomb. Modul A Arbejdshøjde ca. 2,90 m Stilladshøjde 1,75 m Platformh. 0,90 m Vægt 23,1 kg Stilladskomb. Modul A+B Arbejdshøjde ca. 4,85 m Stilladshøjde 3,95 m Platformh. 2,85 m Vægt 83,1 kg Stilladskomb. Modul A+B+C Arbejdshøjde ca. 6,85 m Stilladshøjde 5,95 m Platformh. 4,85 m Vægt 111,2 kg Stilladskomb. Modul A+B+C+D Arbejdshøjde ca. 8,85 m Stilladshøjde 7,95 m Platformh. 6,85 m Vægt 152,2 kg Z AA-RC4_DK.indd :22:50

17 Opstillings- og brugsanvisning 17 Foldestillads Z200 0,7 1,5 Stilladskomb. Modul K Arbejdshøjde ca. 2,70 m Stilladshøjde 1,50 m Platformh. 0,70 m Vægt 24,9 kg Stilladskomb. Modul K+B Arbejdshøjde ca. 4,60 m Stilladshøjde 3,70 m Platformh. 2,60 m Vægt 84,9 kg Stilladskomb. Modul K+B+C Arbejdshøjde ca. 6,60 m Stilladshøjde 5,70 m Platformh. 4,60 m Vægt 113,0 kg Stilladskomb. Modul K+B+C+D Arbejdshøjde ca. 8,60 m Stilladshøjde 7,70 m Platformh. 6,60 m Vægt 154,0 kg Z AA-RC4_DK.indd :23:01

18 18 Opstillings- og brugsanvisning Rullestillads Z300 0,7 2,0 Stilladskomb. Platformh. Stilladskomb. Platformh. Stilladskomb. Platformh. Modul A 0,90 m Modul A+B 2,85 m Modul A+B+C 4,85 m Arbejdshøjde Vægt Arbejdshøjde Vægt Arbejdshøjde Vægt ca. 2,90 m 27,1 kg ca. 4,85 m 79,6 kg ca. 6,85 m 114,3 kg Stilladshøjde Stilladshøjde Stilladshøjde 1,75 m ,95 m ,95 m Platformh. 6,85 m Vægt 156,1 kg Stilladskomb. Modul A+B+C+D Arbejdshøjde ca. 8,85 m Stilladshøjde 7,95 m Stilladskomb. Modul A+B+C+D+E Arbejdshøjde ca. 11,85 m Stilladshøjde 10,95 m Platformh. 9,85 m Vægt 197,7 kg Z AA-RC4_DK.indd :23:12

19 Opstillings- og brugsanvisning 19 Foldestillads Z300, 0,7 2,0 Stilladskomb. Platformh. Stilladskomb. Platformh. Stilladskomb. Platformh. Modul A 0,70 m Modul A+B 2,60 m Modul A+B+C 4,60 m Arbejdshøjde Vægt Arbejdshøjde Vægt Arbejdshøjde Vægt ca. 2,70 m 31,1 kg ca. 4,60 m 83,6 kg ca. 6,60 m 118,3 kg Stilladshøjde Stilladshøjde Stilladshøjde 1,50 m ,70 m ,70 m ca. 8,60 m 7,70 m Platformh. 6,60 m Vægt 160,1 kg ca. 11,60 m Stilladskomb. Modul A+B+C+D Arbejdshøjde Stilladshøjde Stilladskomb. Modul A+B+C+D+E Arbejdshøjde Stilladshøjde 10,70 m Platformh. 9,60 m Vægt 201,7 kg Z AA-RC4_DK.indd :23:24

20 20 Opstillings- og brugsanvisning 3. Henvisning om nedtagning af stilladset Nedtagning af det opstillede stillads foregår i modsat rækkefølge af opstillingen. Der gøres opmærksom på, at de platforme og stilladsbrædder, som var nødvendige for monteringspersonalet, igen skal lægges op som ståsteder, og de skal dække fuldstændigt. Under ingen omstændigheder må dele af stilladset (stivere, platforme o.l.) afmonteres, så længe de højereliggende niveauer ikke er helt afmonteret. 4. Forskrifter om brug 1. Opstigning til arbejdsplatformen må kun ske indefra. 2. Det er ikke tilladt at stemme mod sideværnet under arbejdet. 3. Det er ikke tilladt at springe på gangfladerne. 4. Der må ikke frembringes horisontale belastninger, f.eks. ved arbejde på tilgrænsende konstruktioner, som kan få stilladset til at vælte. 5. Ved brug af stilladser i bygninger med gennemtræk, på ubeklædte bygninger eller bygningshjørner skal man især være opmærksom på vindforholdene for at undgå, at stilladset vælter. 6. Det er ikke tilladt øge platformshøjden ved brug af stiger, kasser eller andre arrangementer. 7. Værktøj og materialer må kun rækkes opad. I den forbindelse skal der altid tages hensyn til vægten af værktøj og materialer for ikke at overbelaste arbejdsplatformen. Den, der løfter op, må først slippe, når den, der tager imod, holder værktøjet eller materialet sikkert i hænderne. 8. Stilladser med styrehjul kan efter opstillingen køres til en anden placering (underlaget må ikke skråne mere end 3 %). Påkørsel skal undgås. Efter flytningen skal stilladsets justering kontrolleres igen. 9. Ved flytning af stilladset skal man altid være opmærksom på, at det ikke berører spændingsførende anlægsdele. 10. På stilladset må man kun benytte elektriske apparater (boremaskiner o.l.) med beskyttelseslavspænding (48 V), med beskyttelsesadskillelse (skilletransformer) eller apparater, som er tilsluttet over en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder med en fejlstrøm på 30 ma. Forskrifterne i BGI 594 (tidligere ZH 1/228) skal følges. 11. Værktøj og materialer skal lægges på arbejdsplatformen, så der er en fri passage på 20 cm langs arbejdsplatformens side. Z AA-RC4_DK.indd :23:36

21 Opstillings- og brugsanvisning Sikkerhedsforskrifter om stabilitet 5.1. Generelt Stilladsets stabilitet sikres af stabilisator og støtteben. Afhængigt af arbejdsstedet (indendørs / udendørs) skal disse yderligere forsynes med ballast. Den rigtige ballast fremgår af styklisterne (pkt. 2.8) Fastgørelse af ballast Placeringen og mængden af ballastvægte afhænger af stilladsets opstillingsmåde og platformshøjden. De nøjagtige ballastmængde fremgår af styklisterne i afsnit 2.8 (tabellernes nederste del). Læg ballastvægtene ned over holderne på styrehjulene, se nedenstående figur. Stilladser, som kræver et større antal ballastvægte, kan udstyres med forlængelsesrør (tilbehør, vare-nr ) på stabilisatorens holdere. Ballastvægte : Forlængelsesrør : Pleje, vedligeholdelse, lagring og rengøring Rengøring kan udføres med vand tilsat almindeligt rengøringsmiddel. Tilsmudsning med maling kan fjernes med terpentin. Rengøringsmidler må ikke komme i jorden; brugte rengøringsvæsker skal bortskaffes iht. de gældende regler om miljøbeskyttelse. Smøring af bevægelige dele Alle bevægelige dele (spindler, styrehjulslejer, lukninger) smøres med almindelig olie. Anvend en tyndtflydende olie om vinteren. Tør overskydende olie af; olien må ikke komme på gangfladerne - skridfare. Bortskaf olievædede klude iht. de gældende regler om miljøbeskyttelse. Lagring Stilladsdelene skal opbevares, så de ikke udsættes for skade. Stilladsdelene skal opbevares beskyttet mod vejrpåvirkninger. Under transport til eller fra opbevaringsstedet skal stilladsdelene sikres mod at skride og støde imod hinanden samt mod at falde ned. Stilladsdelene må ikke kastes i forbindelse med læsning. Z AA-RC4_DK.indd :23:37

22 22 Opstillings- og brugsanvisning 5.4. Kontroller af stilladsdelene Hvis der konstateres en defekt, må den pågældende del ikke benyttes længere. Rammer / stabilisator Kontrollér for deformering, klemning og revnedannelse. Stivere (diagonal / gelænder) Kontrollér for deformering, klemning, revnedannelse og lukningernes funktion. Platform Fodlister Kontrollér for deformering, klemning, revnedannelse og lukningernes funktion. Kontrollér træets tilstand. Kontrollér lemmenes funktion. Kontrollér træets tilstand. Kontrollér fodlisterne for revnedannelse. Styrehjul Kontrollér hjulets rulleegenskaber og bremsens funktion for rulle- og drejehæmning. Ved styrehjul med spindel kontrolleres også, at spindelen kører let. Kontrollér udfaldssikring (vingeskrue, låseclips) på hhv. stabilisator og grundramme. Sikringsfjeder Kontrollér for deformering, klemning, revnedannelse og korrekt montering. Skulle du ønske yderligere informationer, eller skulle der opstå specielle problemer i forbindelse med opstillingen eller brugen af stilladser, som ikke er tilstrækkeligt behandlet i denne opstillings- og brugsanvisning, kan du rekvirere de nødvendige oplysninger direkte hos producenten (se afsnit 1.2). Derudover gør vi opmærksom på, at indholdet i denne opstillings- og brugsanvisning ikke er en del af en tidligere aftale, tilsagn eller retsforhold eller kan ændre et sådant. Samtlige forpligtelser fremgår af den enkelte købsaftale, som også indeholder de fuldstændige og gældende garantibestemmelser (se også afsnit 1,4). Indholdet af denne opstillings- og brugsanvisning hverken begrænser eller udvider garantibestemmelserne. Videregivelse, mangfoldiggørelse og anden udnyttelse af denne brochure er kun tilladt med producentens udtrykkelige samtykke. Overtrædelse heraf vil medføre erstatningsansvar. Z AA-RC4_DK.indd :25:07

23 Opstillings- og brugsanvisning Reservedele Grundramme 1,75 m Folderamme-enhed 1,5 m ,0 m Ramme 1,0 m ,0 m Gelænder Z300 2,0 m Dæk med lem 1,5 m ,0 m Z AA-RC4_DK.indd :23:38

24 24 Opstillings- og brugsanvisning Fodliste kortside 0,70 m Fodliste langside 1,5 m ,0 m Diagonalstiver 1,5 m ,0 m Horisontalstiver 1,5 m ,0 m Stabilisator 1,50 m (alu) ,65 m (stål) Z AA-RC4_DK.indd :23:39

25 Opstillings- og brugsanvisning 25 Støtteben 2,2 m Fodplader 0,30 m Z AA-RC4_DK.indd :23:39

26 26 Opstillings- og brugsanvisning 7. Tilbehør Ballastvægt (skive) 10,0 kg Forlængelsesrør af alu 0,6 m Muranker 1,0 m Styrehjul 150 mm Stk VE (4 stk.) Styrehjul 125 mm Stk VE (4 stk.) Z AA-RC4_DK.indd :23:39

27 Opstillings- og brugsanvisning 27 Trinbøjle (stål) 0,3 m Z AA-RC4_DK.indd :23:40

28 28 Opstillings- og brugsanvisning NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:41

29 Opstillings- og brugsanvisning 29 NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:41

30 30 Opstillings- og brugsanvisning NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:41

31 Opstillings- og brugsanvisning 31 NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:41

32 32 Opstillings- og brugsanvisning NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:42

33 Opstillings- og brugsanvisning 33 NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:42

34 34 Opstillings- og brugsanvisning NOTER Z AA-RC4_DK.indd :23:42

35 Z AA-RC4_DK.indd :23:42

36 N o DA N o Z AA-RC4_DK.indd :23:42

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 07/2016 Nr. 291352 da Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 2 Indhold 1. Generelt... 4 1.1. Indledning...4 1.2. Producent...4 1.3. Typegodkendelse...4

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Rullestilladser Z600

Rullestilladser Z600 ZARGES DANMARK Roholsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser -AA-RC4-PRESS_DK.indd 1 28.02.2008 11:06:41 -AA-RC4-PRESS_DK.indd

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Rullestillads med støtteben Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 0,75 m x 2,50 m, 0,75 m x 3,00 m, 1,35 m x 1,80 m, 1,35 m x 2,50 m, 1,35 m x 3,00 m DK ZARGES APS

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax

ZARGES DANMARK Roholmsvej Albertslund Tlf Fax Monterings- og brugsanvisning Udgave 2002/2003 Arbejdsplatforme, flytbare og med opstigning fra én side DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL

KARER - BRØNDSTIGER. KARER ApS Mobil: 51 181 181 Email: karer@postkasse.com Hjemmeside: www.kareraps.dk. Monterings- og brugsanvisning STAINLESS STEEL KARER - BRØNDSTIGER STAINLESS STEEL Monterings- og brugsanvisning august 2012 1 GENERELT 1.1 Indledning Denne monterings- og brugsanvisning er kun gældende for KARER Brøndstiger i henhold til afsnit 1.3

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder

Monterings- og brugsanvisning N 291227. w Industritrappe med gelænder Monterings- og brugsanvisning www.zarges.de w Industritrappe med gelænder Podietrappe med gelænder Overgangsbro, stationær Platformstrappe, stationær Trappepodium, stationær N 97 Skulle du ønske yderligere

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden , Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden Stiger og platforme til professionelt arbejde. Godkendt i henhold til Skanska og NCC's nye krav " " www.zarges.dk Hvorfor skal jeg

Læs mere

Folde- og rullestilladser

Folde- og rullestilladser Brugervejledning for stilladser i aluminium Marts 2013 indsættes billed af foldestillads her SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendig trappe 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING

BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling, installation

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229

Monterings- og brugsanvisning Udgave 11/2010 I hehhold til DIN 18799-1 DIN 14094-1 DIN EN ISO 14122-4. Faste stigesystemer med sidevange Nº 291229 Monterings og brugsanvisning Udgave /00 I hehhold til DIN 8799 DIN 4094 DIN EN ISO 44 DK Faste stigesystemer med sidevange Nº 99 Hvis man har brug for informationer, eller hvis der opstår særlige problemer,

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

- TYPE (PAT. PENDING)

- TYPE (PAT. PENDING) ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORDD ConSet - TYPE 501-5 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk

ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES stige og stillads-teknik Stiger, stiger med hjul, 2HF platforme, stilladser og ZARGES Eurobox. www.zarges.dk ZARGES kan tilbyde: Stærke produkter, Stærk service, Stærkt brand. ZARGES er Europas

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING

PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING PERI UP OVERDÆKNING MONTAGEVEJLEDNING Beskrivelse PERI UP stilladsbaseret telt er bygget i stillads materialet Systemet er PERI UP Roset. På begge sider af byggeriet monteres facadestilladser. På toppen

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere