Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10"

Transkript

1 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 Indkøbsklub kan spare dig penge side 18 Medarbejdere bør inddrages mere side 24

2 2 Samarbejde Samarbejde er altid vigtigt, men det er nogle gange i krisetider, at vi for alvor bliver bevidste om, hvor meget et godt samarbejde - og det at stå sammen - betyder. Hvis jeg kigger på vores erhverv, er det vigtigere end nogensinde, at vi fokuserer på, hvordan vi kan samarbejde om at løfte erhvervet ud af krisen. Det bliver der arbejdet på kontinuerligt fra faglig og politisk hold, og jeg håber og opfordrer til, at I tager fat i rådgiverne eller bestyrelserne i foreningerne, hvis I har behov for støtte. Fra Heden & Fjordens side vil vi meget gerne bidrage og har derfor lanceret en krisetelefon for at sikre, at I på alle tider af døgnet kan få støtte og rådgivning, hvis et akut behov skulle opstå. Det er dog vigtigt at understrege, at samarbejde handler om meget mere og andet end krise. Det kan være det gode samarbejde med rådgiveren, der udfordrer dig på strategi og forretningsplan, og det kan være samarbejdet med naboen eller maskinstationen, der står klar til at hjælpe i marken eller stalden. Det kan du læse mere om i avisen. Samarbejde kan dog også opstå af erfaringsudveksling og pleje sit netværk, så man fanger og kan give indspil til den nye ide, som kollegaen har, og som man kan tjene penge på. Jeg håber, at I bruger ERFA-grupper og de arrangementer, vi holder i Heden & Fjorden, til at komme ud og snakke med hinanden, så I får mulighed for at etablere nye samarbejder måske også på tværs af driftsgrene. Nyt om navne Tina Madsen er den 1. november 2014 begyndt som advokatsekretær i afdelingen for ejendom & jura i Birk. Tina arbejder primært med ejendomshandler, familiejura samt straffe- og retssager. Peter Hvid er den 1. november 2014 begyndt i et vikariat på kvæg varende til slutningen af Peter koordinerer blandt andet aktiviteter i grovfoderskolen og udarbejder tekniske og økonomiske opgørelser med fokus på den tværfaglige rådgivning. Helene Stenshøj er den 1. december 2014 begyndt som regnskabsassistent i økonomi i Birk. Helene arbejder blandt andet med e-fakturering og e-arkiv, også kaldet Summax. Mads Bendix er den 1. december 2014 begyndt som planterådgiver i plante & miljø i Birk. Mads indgår på holdet af kartoffelrådgivere og arbejder med kartoffelrådgivning og forsøg med kartofler. Charlotte Dissing er den 1. januar 2015 begyndt som regnskabsassistent i økonomi i Nupark. Charlotte har tidligere været ansat hos Heden & Fjorden i cirka 11 år, og hun varetager igen regnskabsopgaver. Katrine Siersted er den 1. januar 2015 begyndt som projektansat i en tidsbegrænset stilling på 12 måneder. Katrine udfører opgaver i samarbejde med afdelingerne økonomi og kvæg. Hun har en Ph.d. i teknisk IT og er uddannet Agro Biolog. Jørgen Hautorp har den 1. maj flyttet sit advokatfirma til Heden & Fjorden. Her skal han indgå i et samarbejde med de ansatte i afdelingen for ejendom & jura i Birk. Læs mere om advokat Jørgen Hautorp og samarbejdet på side 27 Direktør Johannes Elbæk, Heden & Fjorden Hvad vil du gerne læse om? Vi modtager gerne forslag, hvis du har gode idéer til artikler. Du er altid velkommen til at sende din idé til Kate Clark på Udgiver Heden & Fjorden Ansvarshavende Direktør Johannes Elbæk Redaktion Kate Phillipa Clark Annoncer Hanne Lund Hansen og Solvejg Møller Produktion Mediehuset Herning Folkeblad Tryk OTM Avistryk Distribution Udgives til jordbrugere i Heden & Fjordens udgivelsesområde Oplag stk.

3 3 optimer med SimHerd Intropris kr ,- Viking rådgiver nu ved hjælp af SimHerd. Få beregnet virkning på DB hvis f.eks.: Insemineringsprocenten øges X-Vik og kødkvægsæd kombineres Investering i Heatime / Ruminact Minimum opdræt Kontakt din Viking avlsrådgiver Gert Thomsen, Vorbasse. 475 køer, 500 ha, kg EKM.

4 4 TEMA Medarbejdere fra Thingstrup Maskinstation laver foder og driver alt markarbejde for Thorleif Bjerre. Maskinstationen tager risikoen Der er mange måder at samarbejde med maskinstationer på, og aftalerne spænder fra småopgaver til totalentreprise. Budgetsikkerhed og fleksibilitet omkring sædskifte er nogle af de fordele, du kan opnå, hvis du vælger en udvidet samarbejdsmodel Hos Thingstrup Maskinstation spænder samarbejdet med landmænd fra småopgaver som spuling af dræn og hegnsklipning til større opgaver i marken og totalentreprise. Sidstnævnte giver landmanden den budgetsikkerhed, som bankerne for tiden efterspørger massivt. Når en landmand forpagter sin jord til os, ligger risikoen ved os, og uanset udfaldet af høsten sørger vi for, at landmanden får det foder, han eller hun skal bruge til hver en tid. Det kræver af os, at vi leverer noget godt foder, for ellers ophører samarbejdet, siger Anders Thingstrup, som sammen med broderen Peder driver maskinstationen på Hvolbyvej i Vemb. Maskinstationen har de sidste par år lavet foder til Thorleif Bjerre, som er en af de få, der har valgt en samarbejdsmodel, hvor maskinstationen forpagter jorden og driver alt markarbejde for ham. Vigtigt at blive enige om kriterier Samarbejdet giver en god synergi og kan afhjælpe nogle af de problemer, som Thorleif Bjerre ellers ville kunne få, forklarer Anders Thingstrup. I alt har vi 1000 hektar i området, og vi kan flytte rundt på afgrøder og dyrke på den jord, hvor det er mest optimalt ved at udnytte sædskifterne. Så sikrer vi, at store maskiner ikke skal kæmpe med at køre rundt på bløde arealer, siger han. Anders Thingstrup oplever det ikke som udfordrende at blive enig med kunderne om rammerne for samarbejdsaftalerne, herunder pris. Prisen kan give noget snak undervejs, men når landmanden er professionel, og vi også er det, så ved begge parter jo godt, at kvalitet koster noget, mens en knap så god kvalitet koster noget andet. Det vigtige er, at vi bliver enige om kvalitetskriterierne, siger Anders Thingstrup. Kan kalde ekstra mandskab ind For at nå til enighed med Thorleif Bjerre, blev Heden & Fjordens kvægrådgiver Mette Fjordside konsulteret og regnede blandt andet på, hvad fremstillingsprisen på grovfoderet ville være. Vi har også en fast aftale med planterådgiver Michael Fleng, som laver marktilsyn og sprøjteplaner for os minimum en dag om ugen i sæsonen, siger Anders Thingstrup og fortæller, at maskinstationen beskæftiger mellem 18 og 22 medarbejdere. Vi har en overkapacitet, der sikrer, at hvis vind og vejr driller, så har vi mulighed for at kalde ekstra mandskab og materiel ind.

5 5 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Skal du samarbejde med maskinstationen? Det er vigtigt at vide, hvad maskinstationen kan levere, og hvad det koster, hvis du selv vil løfte opgaven. Mange landmænd har ikke taget aktivt stilling, mener chefrådgiver Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Når en landmand forpagter sin jord til os, ligger risikoen ved os, og uanset udfaldet af høsten sørger vi for, at landmanden får det foder, han eller hun skal bruge til hver en tid... Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Flemming Hedegaard, chefrådgiver i Byggeri & Teknik For nogle landmænd kan det være en god forretning at samarbejde med en maskinstation, mens det for andre ikke kan betale sig. Desværre oplever Flemming Hedegaard, chefrådgiver i Byggeri & Teknik, ofte, at alt for mange landmænd ikke har taget stilling til, hvad der giver mest værdi, og hvad der er værdi for dem personligt. Jeg hører rigtig mange sige, at det nok koster at bruge maskinstationen, men oplever også, at de ikke har spurgt maskinstationen eller regnet på alternativerne. Før man beslutter sig for sin strategi, skal man vide, hvad maskinstationen kan levere, og hvad man selv kan gøre det til, siger Flemming Hedegaard. Han opfordrer landmænd til at overveje deres strategi, når de skal re- eller nyinvestere. Det er et godt tidspunkt at overveje, hvad vejen skal være fremadrettet. Spørg hvad der skal til Han anbefaler landmænd til altid at lave en licitation mellem de to maskinstationer, de overvejer at bruge, og opfordrer også til, at landmanden ikke per automatik beder om rabat, når de sætter sig til bordet med maskinstationen. Spørg i stedet hvad der skal til, for at maskinstationen kan gøre det billigere. Ofte vil maskinstationen kunne pege på områder, hvor landmanden kan optimere, så maskinstationen kan give en bedre pris, siger Flemming Hedegaard. Det kan for eksempel være, at hullede markveje kan udbedres, eller at materiel Jeg hører rigtig mange sige, at det nok koster at bruge maskinstationen, men oplever også, at de ikke har spurgt maskinstationen eller regnet på alternativerne kan flyttes, så maskinstationen hurtigere kan komme til. Giv bedre varsel Ofte er maskinstationerne ikke gode nok til at få formidlet, hvad de kan tilbyde til en billigere pris, blandt andet fordi de har en frygt for, at det vil virke som om, at de kommer og vil bestemme, hvis de for eksempel beder landmanden udbedre en markvej, fortæller Flemming Hedegaard. Derfor kan det være en god idé, at landmanden husker selv at spørge ind til det, siger han. Det gælder også aftaler omkring, hvornår maskinstationen skal hjælpe i marken. Hvis man ringer på dagen og vil have hjælp, kan det være svært for maskinstationen at få det passet ind, men hvis man kan give lidt varsel, vil de bedre kunne planlægge, siger Flemming Hedegaard.

6 6 TEMA Thorleif Bjerre driver et kvægbrug på 145 køer + opdræt. Samarbejdet giver stor budgetsikkerhed Thorleif Bjerre har forpagtet sin jord til Thingstrup Maskinstation, der driver markbruget og leverer foder til hans kvægbrug. Det giver ham budgetsikkerhed og mere tid til familien Thorleif Bjerre boede oprindeligt i Lemvig, men besluttede sig for at realisere drømmen om at købe et kvægbrug i Vemb. For to år siden flyttede han med sin hustru og søn ind på bedriften på Knudsigvej og driver i dag et kvægbrug på 145 køer + opdræt. Jorden er forpagtet til Thingstrup Maskinstation, der driver markbruget og leverer foder til ham. Det giver mig en kæmpe budgetsikkerhed og derfor også en ro, som jeg ikke ville have haft, hvis det var mig, der stod med risikoen. Jeg bekymrer mig ikke om eksempelvis skadedyr i vårbyg, for det er maskinstationen, der har ansvaret og tager risikoen. Det gælder selvfølgelig også gevinsten, hvis avlen går rigtig godt, siger Thorleif Bjerre. Maskinstationen leverer et aftalt antal foderenheder til Thorleif Bjerre, og der er på forhånd aftalt en pris, som opjusteres eller nedjusteres alt afhængigt af foderets kvalitet. Fokus på økonomien og stalden Maskinstationen og Thorleif Bjerre blev ret hurtigt enige om prisen. Vi havde en rådgiver med, Mette Fjordside fra Heden & Fjorden, som regnede på fremstillingsprisen og lavede et oplæg, som vi forholdt os til, forklarer Thorleif Bjerre. Samarbejdsaftalen bevirker, at han kan have fuld fokus på at skabe en sund forretning. Det er ikke sådan, at jeg hader markarbejdet, eller ikke kan lide at være i marken, men for mit vedkommende har det været nødvendigt at få styr på stalden og økonomien. Jeg kan jo stadig interessere mig for Jeg bekymrer mig ikke om eksempelvis skadedyr i vårbyg, for det er maskinstationen, der har ansvaret og tager risikoen det i marken, selvom jeg ikke blander mig i, hvad maskinstationen laver, når de kører her, siger Thorleif Bjerre. Nyetableret på fremmed egn Thorleif Bjerre kunne selv klare markbruget til nogenlunde samme pris som maskinstationen, men samarbejdsaftalen bevirker, at han får en masse gratis viden med, som han ellers ville skulle betale for. Jeg er nyetableret på en fremmed egn og har fået en masse ekspertise ind på planteavl gratis ved at samarbejde med maskinstationen. Det kunne være blevet dyrt for mig, hvis jeg skulle bruge de første par år på at gøre mig mine egne erfaringer og købe en masse rådgivning. Ved at samarbejde med maskinstationen trækker jeg på deres store viden og ekspertise, som de har opbygget ved at arbejde i og på jorden i området de

7 7 BYGGERI & TEKNIK I/S - rådgivning til fremtidens landmænd LANDBRUGSBYGGERI - kvægstalde - svinestalde - minkhaller - skitseforslag - myndighedsprojekter - visualiseringer - gyllebeholderkontrol -miljøteknologitilskud Det er ikke sådan, at jeg hader markarbejdet, eller ikke kan lide at være i marken, men for mit vedkommende har det været nødvendigt at få styr på stalden og økonomien BYGHERRERÅDGIVNING - projektering og udbud - ved brug af totalentreprenør - kontrakter - udbudsmateriale - byggestyring og tilsyn - afleveringsforretning - 1- og 5 års gennemgang sidste mange år, forklarer Thorleif Bjerre. Maskinstationen har en fast aftale med Michael D. Fleng, som er planteavlsrådgiver hos Heden & Fjorden. Han arbejder for maskinstationen minimum en dag om ugen i sæsonen, og hans viden kan Thorleif Bjerre qua samarbejdsaftalen nyde godt af. Tilfreds med samarbejdet Som nyetableret havde Thorleif Bjerre ikke en maskinpark, der skulle realiseres, og det gjorde beslutningen om at overlade markbruget til maskinstationen endnu mere oplagt. Vi vil også gerne lidt andet end kvægbruget, og derfor er det dejligt ikke selv at skulle stå for markarbejdet. Jeg synes, det er lidt sejt at ligge og køre der altid selv, specielt fordi jeg også har små børn, siger Thorleif Bjerre. Han pointerer, at han altid har muligheden for at stoppe samarbejdet, hvis han ikke er tilfreds med samarbejdet, eller gerne selv vil tage risikoen på et tidspunkt. Jeg har jo ikke solgt jorden og kan bare stoppe samarbejdet igen, hvis jeg vil noget andet. Men jeg er meget tilfreds med måden, det kører på, og kunne godt forestille mig at blive ved på den måde de næste mange år, siger Thorleif Bjerre. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 FAGLIG RÅDGIVNING - skadesopgørelser - lovliggørelser - foderanlæg og lager - lagerfaciliteter - maskiner og teknik - alternative varme- og energikilder - energireducerende tiltag STUEHUSE - byggeri i det åbne land, hvor placering og tilpasning til den omkringliggende natur vægtes meget højt. - helhedsløsninger, hvor ønsker og praktiske forhold går op i en højere, gennemarbejdet helhed. - vi er din naturlige og uafhængige sparringspartner i såvel små som store opgaver. - vi kan være med fra den første idé og igennem alle byggeriets faser, til projektet er realiseret. KONTAKT OS

8 8 Det at se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i mig. Det bliver jeg aldrig træt af Landmand for livet At se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i ham, at han aldrig har kunnet tænke sig andet end at være landmand. Morten Jacobsen og kæresten Anne er klar til at etablere sig på en kvægbedrift Det er svært for Morten Jacobsen at forklare folk uden for landbruget, hvad det er, han brænder for ved at være landmand. Men for ham er der ingen tvivl om, at han er i det rette erhverv. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle være. Der er ikke andet, jeg overhovedet kunne tænke mig. Det at se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i mig. Det bliver jeg aldrig træt af, siger Morten Jacobsen. Han er opvokset på en kvæggård i Husby mellem Ringkøbing og Holstebro som den yngste af fire søskende. I dag feder hans far slagtesvin op, og en af hans brødre har etableret sig med soproduktion i området. Alligevel har Morten aldrig været i tvivl om, at han vil arbejde med kvæg. Svin siger mig ikke noget på samme måde. Jeg synes, det bliver for fabriksagtigt, og at jeg mister følingen med dyrene. Jeg har ikke været på en kvægbedrift endnu, hvor jeg ikke har kunnet kende næsten alle køer, og det kan jeg godt lide. Øjnene ser forskelligt Morten Jacobsen har været i praktik på flere kvægejendomme, og det var i et praktikforløb hos hans nuværende arbejdsgiver i Tim, at han mødte sin kæreste Anne, hvis forældre bor på naboejendommen. Det er seks år siden nu, og til juni i år venter hun sig parrets første barn. De har talt meget om, hvilken ejendom de skal have, og hvor den skal ligge. Vi kigger med helt forskellige øjne, når vi er ude at se på en ejendom. Morten kigger meget på det landbrugsmæssige, og jeg ser på stuehuset, og om jeg synes, vi kan bo der, for jeg skal kunne se mig selv bo der i mange år, siger Anne. Hun er uddannet pædagog, og har på sigt en drøm om at kunne bruge landbruget som arbejdsplads for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Men parret er enige om, at det bliver om nogle år, når de er veletableret på en bedrift. De er indstillede på, at der skal ligges mange timer på bedriften i en opstartsperiode, men har talt meget om, at der også skal være plads til andet, fortæller Anne. Morten skal ikke arbejde 24-7, vi er også en familie, og jeg vil ikke kun se ham med lukkede øjne. Og selvom Morten står for gården, er det jo ikke sådan, at jeg ikke vil give en hånd med, hvis det mangles, når jeg har fri fra arbejde. Så vil jeg gerne ud og hjælpe. Fik 12-taller på stribe Parret er en del af Heden & Fjordens nyetableringskoncept og har deltaget i de temamøder, som rådgivningscentret har holdt om etablering. Vi har tidligere været i en anden landboforening og oplevede en helt anden seriøsitet og professionalisme, da vi kom til Heden & Fjorden, fortæller Morten Jacobsen.

9 9 Fakta: En ejendomshandel er en meget langsigtet investering, og det er svært at forudsige. Men man skal se det over en årig periode, og ser man det som en fornuftig investering, må det være det, man skal Heden & Fjorden har stor fokus på at yde en stærk og værdiskabende etableringsrådgivning for unge, som gerne vil etablere sig i landbruget som selvstændige virksomhedslandmænd. Derfor har vi igennem cirka to et halvt år haft et formaliseret etableringskoncept for unge. Indtil nu har over 50 personer været omkring etableringskonceptet, og er enten blevet etableret, er i processen eller er blevet afklaret omkring deres muligheder for etablering. Læs mere om konceptet på oekonomi/nyetablering. I vores daglige arbejde har vi en tæt kontakt med samarbejdspartnere, som bidrager i processen. Følg Morten og Anne: - Vi vil i de kommende udgaver af denne avis følge Morten Jacobsen og hans kæreste Anne i bestræbelserne på at etablere sig. Herudover har Heden & Fjorden holdt en etableringskonference i januar med 125 deltagere fra hele landet. Efterfølgende blev der holdt tre temamøder med 40 deltagere med mere dybdegående emner omkring strategi, finansiering, ejerformer, økonomi og det gode beslutningsgrundlag. Det er Heden & Fjordens mål, at fremtidens unge landmænd skal have en god og værdiskabende oplevelse af såvel processen frem mod etablering som efter etablering. En god oplevelse giver som regel en høj succesrate. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Han har gået på Dalum Landbrugsskole, og fik lutter 12-taller i de tre uddannelsesforløb som produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Da han var under uddannelse, overvejede han, om han ville være selvstændig, eller om han skulle søge efter at blive driftsleder et sted. Jeg er imod, at man bliver selvstændig landmand bare for at være det. Man skal virkelig mærke efter, om det er det rigtige for en, og ikke lade et eventuelt forventningspres bestemme. Jeg vil gerne have ansvaret for ledelsen og økonomien, og jeg tror, at jeg besidder mange af de ting, der udgør en god virksomhedsleder. Så længe du arbejder for en ejerleder, får du ikke det ansvar, og derfor er jeg afklaret med at ville være selvstændig. Morten og Anne bor sammen i Hee i et parcelhus, som de er ved at gøre salgsklar. De er på udkig efter en kvægejendom af en størrelse, der kan bære minimum to ansatte Tror på erhvervet Morten Jacobsen er klar over, at han ikke har den udlandserfaring og store egenkapital, som mange banker efterspørger. Alligevel har han haft møder med flere forskellige banker og er i en god dialog med dem i forhold til finansiering. Det skyldes blandt andet, at han har været proaktiv og lavet sit forarbejde godt. Han har styr på sine målsætninger og de produktionsmæssige og økonomiske mål, og han har nedsat sit gårdråd og koblet de miljørådgivere til, som han vil bruge. Man er nødt til at komme ud og vise flaget og sige, at vi er her, og at vi gerne vil Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 købe en ejendom. Der er ingen skabelon for, hvem der er dygtig, og jeg har tydeliggjort over for banken, at jeg har lagt vægt på nogle andre ting, som for eksempel at det er vigtigt at have et godt netværk og at have Annes opbakning, siger Morten Jacobsen. At landbruget er i krise, holder ham ikke tilbage. En ejendomshandel er en meget langsigtet investering, og det er svært at forudsige. Men man skal se det over en årig periode, og ser man det som en fornuftig investering, må det være det, man skal. Jeg har en generel tro på erhvervet, som jeg læner mig opad. Jeg er glad hver dag, jeg står op, og jeg glæder mig til, at vi finder den ejendom, som vi skal bo på.

10 10 Mavefornemmelsen er udgangspunktet Værdibaseret ledelse og det at lade mavefornemmelsen guide ham er vigtigt for Erik Pedersen, som arbejder frem mod at blive selvstændig landmand. Sammen med sin kæreste Maria ønsker han at stifte familie og leve et spændende liv på landet. Erik Pedersen har tidligt været i skolepraktik som klejnsmed og på maskinstation. Senere har han har rejst i Australien, Kina, Thailand, Malaysia, Bali og på Fiji. Og han har arbejdet på både kvæg- og svinebrug. Det har været vigtigt for ham for at være helt sikker på, at det er landbruget, som hjertet banker for. Jeg er en reflekteret og nøjeregnende person, men det sker på baggrund af min mavefornemmelse. Jeg har altid haft en stærk mavefornemmelse, men jeg har også afprøvet den for at være helt sikker, selvom jeg altid har fulgt den i sidste ende. Det ville være trælst, når jeg er etableret, at gå og tænke på, om det nu var det rigtige, jeg valgte. Den beslutning er billigere at træffe inden, siger Erik Pedersen. Han er 24 år gammel og stammer fra Brønderslevområdet, hvor hans forældre har tre ejendomme, der årligt producerer knap slagtesvin. Dertil hører 500 hektar, som de ejer og driver. Da jeg kom på efterskole, kunne jeg for første gang mærke, hvor meget jeg savnede det, og jeg glædede mig til at komme hjem i weekenderne. Jeg kan mærke, at jeg kan lide diversitet, og at hver dag byder på noget forskelligt, og det kan landbruget tilbyde mig. Maria er bypige, og det har været vigtigt for mig at forventningsafstemme, og at vi tager diskussionerne på forhånd, så de ikke kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt Deler mange af de samme drømme Erik Pedersen har været med i stalden lige så længe, han kan huske. Det er noget, jeg har nydt. Jeg var ikke i daginstitution, men kunne komme hjem efter skole, fordi mine forældre var derhjemme. Jeg kunne godt lide at være en del af det, siger Erik Pedersen. Han ønsker en lignende hverdag for sin familie. Sammen med kærsten Maria, som han skal giftes med til august, kigger han efter passende ejendom at etablere sig på. Maria og jeg har været til Heden & Fjordens temamøder om nyetablering og er med i deres nyetableringskoncept, hvor vi snakker mulighederne igennem. Rådgiverne er med til at udfordre os og stille os de rigtige spørgsmål, så vi sikrer, at vi begynder på det bedst mulige grundlag, på den rette bedrift, og på det bedst mulige tidspunkt. Og at Maria også har et billede af, hvad et liv på landet vil betyde for hende, siger Erik Pedersen. Det er et område, parret har snakket meget om, siden de som 17-årige mødte hinanden. Maria er bypige, og det har været vigtigt for mig at forventningsafstemme, og at vi tager diskussionerne på forhånd, så de ikke kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. Men vi deler mange af de samme drømme. Vi vil gerne være en familie på et landbrug. Elsker at arbejde med mennesker Maria er sygeplejerske på Hammel Neurocenter, og Erik Pedersen læser på uddannelsen agro business manager. Det er en 2-årig videregående uddannelse inden for jordbrugsøkonomi og driftsledelse, der retter sig mod etablering ogledelse inden for jordbrug.

11 11 Følg Erik og Maria: - Vi vil i de kommende udgaver af denne avis følge Erik Pedersen og hans kæreste Maria i bestræbelserne på at etablere sig. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Vi er fem erfarne og engagerede kvægdyrlæger Vi tilbyder: Sundhedsrådgivning på alle niveauer Produktionsoptimering Simherd Samarbejde med dine øvrige konsulenter Vagtordning i eget område vi er tilgængelige døgnet rundt! Vi er medlem af Dyrlæger & Ko - en sammenslutning af kvægdyrlæger Bredgade Vildbjerg tlf Erik Pedersen og hans kæreste Maria deler mange af de samme drømme om at være familie på et landbrug. I øjeblikket bor de i Aarhus, hvor Erik Pedersen læser på uddannelsen agro business manager Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Jeg er ret ekstrovert og får energi af at være i en social gruppe. Jeg elsker at arbejde med mennesker. Da jeg blev produktionsleder på en ejendom med 1100 søer, gav det mig et enormt drive, og jeg følte mig super motiveret. Jeg kunne ikke vente med at komme på arbejde, fortæller Erik Pedersen. Skiftet fra medarbejder til produktionsleder i en alder af 21 år var svært i begyndelsen. Jeg havde nogle forestillinger om, hvordan en leder skulle være. Jeg brugte meget energi på at leve op til de forestillinger, men det gik meget bedre, da jeg fandt ud af, at jeg skulle slappe lidt mere af, og møde ind om morgenen som den person jeg er. Og det var dér, resultaterne for alvor viste sig. Vi er i den værste krise i 30 år samtidig med, at der er en lav accept og tillid til landmænd i Danmark grundet uretmæssige dyreværn- og miljøsager. Jeg håber på, at vi kan være med til at få det billede vendt og blive den nye generation, der oplever et skifte på området, siger Erik Pedersen. Han har en bank i ryggen, der har vendt tommelfingeren opad i forhold til hans fremtidsplaner. Det skyldes blandt andet, at han har sparet en del penge op for at få drømmen til at blive til virkelighed. Flid og sparsommelighed er ikke de fedeste ord at høre som ung mand. Men det har været nødvendigt, og jeg er også stolt af at se formuen vokse, og at det jeg gør hver dag, bidrager til mit mål. Blive den nye generation Erik Pedersen håber på, at han inden for få år kan etablere sig med et passende sohold. Han er samtidig opmærksom på, at han etablerer sig i en tid, hvor landbruget er i krise.

12 12 Spar penge ved at rette marken op Skovdyrkerne Vestjylland er Heden & Fjordens samarbejdspartner og en af de største medlemsejede virksomheder inden for skov og landskab. De har hjulpet planteavler Martin Arvad med en række konkrete tiltag på hans nye ejendom Martin Arvad besigtiger skaderne efter stormfaldet i Skovdyrkerne er en af de største medlemsejede virksomheder inden for skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på syv foreninger, der har mere end 5000 skovejere og juletræsproducenter som medlemmer. De har til huse i Nupark 47 - samme adresse som Heden & Fjordens kontor i Holstebro. Og de to virksomheder har et godt samarbejde, fortæller Katrine Bang Hauberg, som er forstkandidat og har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland siden Heden & Fjorden er der altid til at svare på de konkrete spørgsmål, vi har, om det der foregår i det åbne land. I skoven er vi så til gengæld på hjemmebane, der kan landbrugsrådgiverne altid spørge os, siger Katrine Bang Hauberg. Skovdyrkerne har tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. arbejdstimer og kemi og gødning, fortæller Martin Arvad. Som eksempel nævner han en af sine marker på hektar. Det tager en time mere bare at plove den og så et kvarter til en halv time ved at snirkle rundt og kile. Så på et år sparer man rigtig meget tid og dieselolie ved at rette marken op, siger Martin Arvad. Alt i alt har han 534 hektar jord til sine tre ejendomme inklusiv 35 hektar skov. Han har brugt Skovdyrkerforeningen Vestjylland til en række delprojekter over flere år. Planteavler og mælkeprocent Planteavler Martin Arvad har for nyligt købt en ejendom med en malkekvægsbesætning og 137 hektar i Give, da han manglede jord til sin kartoffelproduktion. Der er mange gamle læhegn, og det vil vi gerne have lagt om, så det bliver noget nemmere at dyrke. Vi kører blandt andet med 36 meter sprøjte og gødningsspreder, og derfor er det dejligt, hvis man har nogle lange og reelle marker, så man sparer nogle.dk &.COM.DK &.COM Står læhegnet rigtigt i forhold til driften? Har du gamle udtjente læhegn? Vi kan hjælpe dig med at fjerne gamle læhegn - og plante nye til glæde for både markdrift og natur. Kontakt Skovdyrkerne og hør mere! Skovdyrkerne hjælper dig også med Flis fra hegn og skov Læhegn og småplantninger - plantning og pleje Juletræer - plantning, pleje og salg Natur- og vildtpleje Skov - plantning og pleje.dk &.COM.DK &.COM Skovdyrkerne - Telefon: Mail: - SKOVDYRKERNE

13 13 Tirsdag 16. juni Planteaften Ytteborg Tirsdag den 16. juni kl slår forsøgsgården Ytteborg igen porten op for alle interesserede Tema: Sprøjter og planteværn Efter første år med syn af marksprøjter danner der sig et billede af, hvor omfattende et syn er, og hvad det koster. Mobilt synsanlæg: Anker Bjerre A/S kommer med deres mobile teststand. De viser og fortæller, hvad de tester, og hvor de typisk ser fejl. Vi drøfter også, hvad man kan og bør gøre, og hvad der er rimeligt at skifte. Testbane for sprøjter: Her skiller vi de gode sprøjter fra de mindre gode. Vi har bygget en testbane, som kan udfordre bomstyringen og stabiliteten på selv de bedste sprøjter. Se ved selvsyn, hvad du synes, kører bedst. Vinterhvede Cup: Også i år har vi en konkurrence i korndyrkning. De nye regler vedr. tidlig såning åbner mulighed for at dyrke efterafgrøder på denne måde- men er der specielle udfordringer? Konkurrence kan følges løbende i Agrologisk Tidsskrift. Ny udbyttefremgang : Vi ser og vurderer parcellerne i hvede, der dyrkes mere eller mindre intensivt. Er det grønneste korn altid det bedste på bundlinjen?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker

TEAM Kvæg. rådgivning, der rykker TEAM Kvæg rådgivning, der rykker Velkommen til TEAM Kvæg Et TEAM, der er skabt af egnens kvægbrugere til gavn for landets kvægbrugere! Fælles ledelse, fælles bundlinje I Vestjysk Landboforening har vi

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

planteaften på ytteborg den 16. juni

planteaften på ytteborg den 16. juni juni 2015 Nr. 6 Mød os på Landsskuet side 03 investeringspakken til landbruget side 07 planteaften på ytteborg den 16. juni side 08 Indholdsfortegnelse Landsskuet... 03 Vandområdeplaner, miljø... 04 Landmand.dk.................................................

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation?

Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? Vil regeringen tage selvejet af danske landbrug som udgangspunkt i den aktuelle finansielle situation? v/ Heidi Alsing, Landbrug & Fødervarer Børge Sørensen, Landrbugsrådgivning Syd Hvorfor Selveje? Fordi:

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrugv Lars er driftsleder i stalden Bo står for marken Mads står for daglig vedligholdelse og reparationer Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal

Kære kunde. Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal Kære kunde Gør din hverdag nemmere med DLG s nye Kundeportal I vores store online varekatalog på Kundeportalen på dlg.dk finder du en lang række produkter relateret til din bedrift. Du kan få rabat på

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Rangstrupvej 13 6534 Agerskov

Rangstrupvej 13 6534 Agerskov Rangstrupvej 13 6534 Agerskov 54,9 HA agerjord, med harmonisk bygningssæt og maskinhaller. Sag: 89000684 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ

Læs mere

Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro

Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro Bjerring Hede 41 8850 Bjerringbro Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000891 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf.

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Fynsk svineproducent holder sin strategi

Fynsk svineproducent holder sin strategi Hvis ejendommen skal udvides, skal det være inden for det nuværende medarbejderantal. Fynsk svineproducent holder sin strategi Efter mange år er strategien på ejendommen fortsat gældende, og svineproducent

Læs mere

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha

Kl.græsensilage. majsensilage. 6750 3000 5000 7000 9000 11000 FE pr ha majsensilage Kl.græsensilage kr pr FE Optimér den økologiske foderforsyning Kirstine Flintholm Jørgensen og William Schaar Andersen Skal man som økologisk mælkeproducent dyrke mere maj, øge selvforsyningsgraden

Læs mere

Gilbjergvej 8 6630 Rødding

Gilbjergvej 8 6630 Rødding Gilbjergvej 8 6630 Rødding 20 HA agerjord og skov, med herskabelig hovedbygning og gode udhuse. Sag: 89000686 edc.dk Mæglergruppen Statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers

Læs mere

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl

Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl Markvandring hos Jørgen Gram, Gabøl V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Peberlyk 2, 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 50 87 / mobil 30 56 00 25 Vejen til Lave omkostninger

Læs mere

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.

NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk. Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc. NYETABLERET MED SUCCES! Cheføkonom Morten Dahl Thomsen Mail: mdt@hflc.dk Virksomhedsrådgiver Jacob Schmidt Rossen Mail: jro@hflc.dk NYETABLERING - MED HEDEN & FJORDEN Sådan kommer du succesfuldt ind i

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Husbondvej 64 8850 Bjerringbro

Husbondvej 64 8850 Bjerringbro Husbondvej 64 8850 Bjerringbro Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000918 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni

HBL Markbrug I/S. Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni HBL Markbrug I/S Få maskinomkostningerne ned! Mandag d. 26 juni V/ Maskinkonsulent Kim Brodersen Bygnings- og Maskinkontoret i Sønderjylland Tlf. (dir.) 74 36 50 87 eller mobil 30 56 00 25 HBL Markbrug

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole

KvægNyt. Heden&Fjorden. På vej mod et salmonellafrit kvægbrug. Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt Februar 2015 Tema: Salmonellafri Ny Grovfoderskole af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 På vej mod et salmonellafrit kvægbrug Nu sker det endelig.

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde

Høst 2014. Vi søger Vistive rapsavlere. Kære kunde Kære kunde Høst 2014 Årets høst står for døren! For at sikre så god og smidig en afgrødehåndtering, som muligt anbefaler vi dig at kontakte os på forhånd for en aftale om de forventede mængder, som du

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser.

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover.

Nord-LB. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Nord-LB Bankens udlån til landbrug er ca. 2,5 mia - med 10% årlig vækst. 80 ansatte i landbrugsafdelingen heraf 45 i kundekontakt og resten i kredit. Alle landbrugsrådgivere kører ud fra Hannover. Målgruppen

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup

Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Gl Dalsgårdvej 14 8620 Kjellerup Bud skal være Energinet.dk i hænde senest d. 09.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000907 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09

juli 2015 Nr. 7 side 03 Sæt tal på usikkerheden Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 juli 2015 Nr. 7 Sæt tal på usikkerheden side 03 Nyt om efterafgrøder side 06 Store kartoffeldag den 6. august side 09 Indholdsfortegnelse Økonomi... 03 Plante & Miljø.................................................

Læs mere

Over Viskumvej 17 8830 Tjele

Over Viskumvej 17 8830 Tjele Over Viskumvej 17 8830 Tjele Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 23.06.2015 kl. 12.00 Sag: 89000993 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf. 86494444-890@edc.dk

Læs mere

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING

24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING 24. Juni 2015 Peter Hvid Laursen Michael Højholdt FMS PRÆSENTATION OG IMPLEMENTERING FORMÅL OG MÅL FOR KURSUSDAGEN Det primære formål med dagen er at blive fortrolig med brugen af programmet Kende overordnet

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere

Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015

Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015 Program AØ netværksdag fredag d. 13. marts 2015 Netværksdag og stiftende generalforsamling i Foreningen AØ Netværk 09:30 Kaffe og rundstykker 10:15 Velkomst 10:20 Stiftende generalforsamling i Foreningen

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES

AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES AFDELINGEN ØKOLOGI I SEGES ØKOLOGI I SEGES Vi hører, at der er folk, som gerne vil vide mere om, hvem vi er, så derfor sidder du med denne folder, som sætter lidt ord på os. Vi er stolte af at byde inden

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup

Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup Charlottenlundvej 23 8620 Kjellerup Bud skal være Energinet.dk i hænde senest den 15.04.2015 kl. 12.00 Sag: 89000898 edc.dk Mæglergruppen Ejendomsmægler, valuar MDE Ebeltoftvej 3A - 8960 Randers SØ Tlf.

Læs mere

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE

Klimaoptimering. Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE Klimaoptimering Økologisk malkekvægbedrift SÅDAN GØR DU KLIMA- REGNSKABET BEDRE FORBEDRING AF KLIMAREGNSKABET Landbruget bidrager med cirka 25 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Belastningen

Læs mere

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET

Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET Eva Søndergaard AgroTech SMAG PÅ LANDSKABET BAGGRUND - TO PRODUKTER FORMÅLET MED PROJEKTET At udvikle et koncept for naturpleje og afsætning af kød produceret på naturarealer Hovedbudskaber: Landmanden

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får

Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Økonomisk bæredygtig udvikling af kvægbedriften: Muligheder vi har, og muligheder vi får Tema 5 Udfordringer og muligheder for kvægbedrifterne Driftsøkonom Jens Norup LandboFyn Muligheder for kvægbedriften

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb

Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Tema 1: Rådgivning der virker Den effektive og resultatorienterede arbejdsmetode i et rådgivningsforløb Chefkonsulent Nicolaj Nørgaard Økonomirådgivningen, LandboNord & Projektleder Heidi Hundrup Dansk

Læs mere

Økologerne tager fat om den varme kartoffel

Økologerne tager fat om den varme kartoffel Landbrug og klima : Økologerne tager fat om den varme kartoffel Udgivet af Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Økologisk Landsforening, ICROFS, Kalø Økologiske

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2010 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2010 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 På Kongshoved er der skabt en arbejdsplads med fokus på gensidig tillid, tryghed og dialog. LANDBRUGETS

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø

MILJØTEKNOLOGI. Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015. Husdyr og Miljø MILJØTEKNOLOGI Fyraftensmøde torsdag den 9. april 2015 Husdyr og Miljø Oplægget omhandler Hvilke hovedområder ydes der til i 2015 Hvad er betingelserne for at komme i betragtning Hvordan prioriteres ansøgningerne

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse.

Det ser ud til, at vi kan mødes den 20. februar klokken 14.00, så derfor en ny mødeindkaldelse. Emne: Placering: Møde om landmandskurser ML9 Start: fr 20-02-2015 14:00 Slut: fr 20-02-2015 15:30 Vis tidspunkt som: Foreløbig Gentagelse: Mødestatus: Arrangør: Nødvendige deltagere: (ingen) Endnu ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere