Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde giver stor. budgetsikkerhedside. Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10"

Transkript

1 INFORMATION FRA HEDEN & FJORDEN // NR. 27 // MAJ 2015 Maskinstationen tager risikoen side 4 Landmand for livet side 8 Samarbejde giver stor 6 budgetsikkerhedside Mavefornemmelsen er udgangspunktet side 10 Indkøbsklub kan spare dig penge side 18 Medarbejdere bør inddrages mere side 24

2 2 Samarbejde Samarbejde er altid vigtigt, men det er nogle gange i krisetider, at vi for alvor bliver bevidste om, hvor meget et godt samarbejde - og det at stå sammen - betyder. Hvis jeg kigger på vores erhverv, er det vigtigere end nogensinde, at vi fokuserer på, hvordan vi kan samarbejde om at løfte erhvervet ud af krisen. Det bliver der arbejdet på kontinuerligt fra faglig og politisk hold, og jeg håber og opfordrer til, at I tager fat i rådgiverne eller bestyrelserne i foreningerne, hvis I har behov for støtte. Fra Heden & Fjordens side vil vi meget gerne bidrage og har derfor lanceret en krisetelefon for at sikre, at I på alle tider af døgnet kan få støtte og rådgivning, hvis et akut behov skulle opstå. Det er dog vigtigt at understrege, at samarbejde handler om meget mere og andet end krise. Det kan være det gode samarbejde med rådgiveren, der udfordrer dig på strategi og forretningsplan, og det kan være samarbejdet med naboen eller maskinstationen, der står klar til at hjælpe i marken eller stalden. Det kan du læse mere om i avisen. Samarbejde kan dog også opstå af erfaringsudveksling og pleje sit netværk, så man fanger og kan give indspil til den nye ide, som kollegaen har, og som man kan tjene penge på. Jeg håber, at I bruger ERFA-grupper og de arrangementer, vi holder i Heden & Fjorden, til at komme ud og snakke med hinanden, så I får mulighed for at etablere nye samarbejder måske også på tværs af driftsgrene. Nyt om navne Tina Madsen er den 1. november 2014 begyndt som advokatsekretær i afdelingen for ejendom & jura i Birk. Tina arbejder primært med ejendomshandler, familiejura samt straffe- og retssager. Peter Hvid er den 1. november 2014 begyndt i et vikariat på kvæg varende til slutningen af Peter koordinerer blandt andet aktiviteter i grovfoderskolen og udarbejder tekniske og økonomiske opgørelser med fokus på den tværfaglige rådgivning. Helene Stenshøj er den 1. december 2014 begyndt som regnskabsassistent i økonomi i Birk. Helene arbejder blandt andet med e-fakturering og e-arkiv, også kaldet Summax. Mads Bendix er den 1. december 2014 begyndt som planterådgiver i plante & miljø i Birk. Mads indgår på holdet af kartoffelrådgivere og arbejder med kartoffelrådgivning og forsøg med kartofler. Charlotte Dissing er den 1. januar 2015 begyndt som regnskabsassistent i økonomi i Nupark. Charlotte har tidligere været ansat hos Heden & Fjorden i cirka 11 år, og hun varetager igen regnskabsopgaver. Katrine Siersted er den 1. januar 2015 begyndt som projektansat i en tidsbegrænset stilling på 12 måneder. Katrine udfører opgaver i samarbejde med afdelingerne økonomi og kvæg. Hun har en Ph.d. i teknisk IT og er uddannet Agro Biolog. Jørgen Hautorp har den 1. maj flyttet sit advokatfirma til Heden & Fjorden. Her skal han indgå i et samarbejde med de ansatte i afdelingen for ejendom & jura i Birk. Læs mere om advokat Jørgen Hautorp og samarbejdet på side 27 Direktør Johannes Elbæk, Heden & Fjorden Hvad vil du gerne læse om? Vi modtager gerne forslag, hvis du har gode idéer til artikler. Du er altid velkommen til at sende din idé til Kate Clark på Udgiver Heden & Fjorden Ansvarshavende Direktør Johannes Elbæk Redaktion Kate Phillipa Clark Annoncer Hanne Lund Hansen og Solvejg Møller Produktion Mediehuset Herning Folkeblad Tryk OTM Avistryk Distribution Udgives til jordbrugere i Heden & Fjordens udgivelsesområde Oplag stk.

3 3 optimer med SimHerd Intropris kr ,- Viking rådgiver nu ved hjælp af SimHerd. Få beregnet virkning på DB hvis f.eks.: Insemineringsprocenten øges X-Vik og kødkvægsæd kombineres Investering i Heatime / Ruminact Minimum opdræt Kontakt din Viking avlsrådgiver Gert Thomsen, Vorbasse. 475 køer, 500 ha, kg EKM.

4 4 TEMA Medarbejdere fra Thingstrup Maskinstation laver foder og driver alt markarbejde for Thorleif Bjerre. Maskinstationen tager risikoen Der er mange måder at samarbejde med maskinstationer på, og aftalerne spænder fra småopgaver til totalentreprise. Budgetsikkerhed og fleksibilitet omkring sædskifte er nogle af de fordele, du kan opnå, hvis du vælger en udvidet samarbejdsmodel Hos Thingstrup Maskinstation spænder samarbejdet med landmænd fra småopgaver som spuling af dræn og hegnsklipning til større opgaver i marken og totalentreprise. Sidstnævnte giver landmanden den budgetsikkerhed, som bankerne for tiden efterspørger massivt. Når en landmand forpagter sin jord til os, ligger risikoen ved os, og uanset udfaldet af høsten sørger vi for, at landmanden får det foder, han eller hun skal bruge til hver en tid. Det kræver af os, at vi leverer noget godt foder, for ellers ophører samarbejdet, siger Anders Thingstrup, som sammen med broderen Peder driver maskinstationen på Hvolbyvej i Vemb. Maskinstationen har de sidste par år lavet foder til Thorleif Bjerre, som er en af de få, der har valgt en samarbejdsmodel, hvor maskinstationen forpagter jorden og driver alt markarbejde for ham. Vigtigt at blive enige om kriterier Samarbejdet giver en god synergi og kan afhjælpe nogle af de problemer, som Thorleif Bjerre ellers ville kunne få, forklarer Anders Thingstrup. I alt har vi 1000 hektar i området, og vi kan flytte rundt på afgrøder og dyrke på den jord, hvor det er mest optimalt ved at udnytte sædskifterne. Så sikrer vi, at store maskiner ikke skal kæmpe med at køre rundt på bløde arealer, siger han. Anders Thingstrup oplever det ikke som udfordrende at blive enig med kunderne om rammerne for samarbejdsaftalerne, herunder pris. Prisen kan give noget snak undervejs, men når landmanden er professionel, og vi også er det, så ved begge parter jo godt, at kvalitet koster noget, mens en knap så god kvalitet koster noget andet. Det vigtige er, at vi bliver enige om kvalitetskriterierne, siger Anders Thingstrup. Kan kalde ekstra mandskab ind For at nå til enighed med Thorleif Bjerre, blev Heden & Fjordens kvægrådgiver Mette Fjordside konsulteret og regnede blandt andet på, hvad fremstillingsprisen på grovfoderet ville være. Vi har også en fast aftale med planterådgiver Michael Fleng, som laver marktilsyn og sprøjteplaner for os minimum en dag om ugen i sæsonen, siger Anders Thingstrup og fortæller, at maskinstationen beskæftiger mellem 18 og 22 medarbejdere. Vi har en overkapacitet, der sikrer, at hvis vind og vejr driller, så har vi mulighed for at kalde ekstra mandskab og materiel ind.

5 5 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Skal du samarbejde med maskinstationen? Det er vigtigt at vide, hvad maskinstationen kan levere, og hvad det koster, hvis du selv vil løfte opgaven. Mange landmænd har ikke taget aktivt stilling, mener chefrådgiver Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Når en landmand forpagter sin jord til os, ligger risikoen ved os, og uanset udfaldet af høsten sørger vi for, at landmanden får det foder, han eller hun skal bruge til hver en tid... Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Flemming Hedegaard, chefrådgiver i Byggeri & Teknik For nogle landmænd kan det være en god forretning at samarbejde med en maskinstation, mens det for andre ikke kan betale sig. Desværre oplever Flemming Hedegaard, chefrådgiver i Byggeri & Teknik, ofte, at alt for mange landmænd ikke har taget stilling til, hvad der giver mest værdi, og hvad der er værdi for dem personligt. Jeg hører rigtig mange sige, at det nok koster at bruge maskinstationen, men oplever også, at de ikke har spurgt maskinstationen eller regnet på alternativerne. Før man beslutter sig for sin strategi, skal man vide, hvad maskinstationen kan levere, og hvad man selv kan gøre det til, siger Flemming Hedegaard. Han opfordrer landmænd til at overveje deres strategi, når de skal re- eller nyinvestere. Det er et godt tidspunkt at overveje, hvad vejen skal være fremadrettet. Spørg hvad der skal til Han anbefaler landmænd til altid at lave en licitation mellem de to maskinstationer, de overvejer at bruge, og opfordrer også til, at landmanden ikke per automatik beder om rabat, når de sætter sig til bordet med maskinstationen. Spørg i stedet hvad der skal til, for at maskinstationen kan gøre det billigere. Ofte vil maskinstationen kunne pege på områder, hvor landmanden kan optimere, så maskinstationen kan give en bedre pris, siger Flemming Hedegaard. Det kan for eksempel være, at hullede markveje kan udbedres, eller at materiel Jeg hører rigtig mange sige, at det nok koster at bruge maskinstationen, men oplever også, at de ikke har spurgt maskinstationen eller regnet på alternativerne kan flyttes, så maskinstationen hurtigere kan komme til. Giv bedre varsel Ofte er maskinstationerne ikke gode nok til at få formidlet, hvad de kan tilbyde til en billigere pris, blandt andet fordi de har en frygt for, at det vil virke som om, at de kommer og vil bestemme, hvis de for eksempel beder landmanden udbedre en markvej, fortæller Flemming Hedegaard. Derfor kan det være en god idé, at landmanden husker selv at spørge ind til det, siger han. Det gælder også aftaler omkring, hvornår maskinstationen skal hjælpe i marken. Hvis man ringer på dagen og vil have hjælp, kan det være svært for maskinstationen at få det passet ind, men hvis man kan give lidt varsel, vil de bedre kunne planlægge, siger Flemming Hedegaard.

6 6 TEMA Thorleif Bjerre driver et kvægbrug på 145 køer + opdræt. Samarbejdet giver stor budgetsikkerhed Thorleif Bjerre har forpagtet sin jord til Thingstrup Maskinstation, der driver markbruget og leverer foder til hans kvægbrug. Det giver ham budgetsikkerhed og mere tid til familien Thorleif Bjerre boede oprindeligt i Lemvig, men besluttede sig for at realisere drømmen om at købe et kvægbrug i Vemb. For to år siden flyttede han med sin hustru og søn ind på bedriften på Knudsigvej og driver i dag et kvægbrug på 145 køer + opdræt. Jorden er forpagtet til Thingstrup Maskinstation, der driver markbruget og leverer foder til ham. Det giver mig en kæmpe budgetsikkerhed og derfor også en ro, som jeg ikke ville have haft, hvis det var mig, der stod med risikoen. Jeg bekymrer mig ikke om eksempelvis skadedyr i vårbyg, for det er maskinstationen, der har ansvaret og tager risikoen. Det gælder selvfølgelig også gevinsten, hvis avlen går rigtig godt, siger Thorleif Bjerre. Maskinstationen leverer et aftalt antal foderenheder til Thorleif Bjerre, og der er på forhånd aftalt en pris, som opjusteres eller nedjusteres alt afhængigt af foderets kvalitet. Fokus på økonomien og stalden Maskinstationen og Thorleif Bjerre blev ret hurtigt enige om prisen. Vi havde en rådgiver med, Mette Fjordside fra Heden & Fjorden, som regnede på fremstillingsprisen og lavede et oplæg, som vi forholdt os til, forklarer Thorleif Bjerre. Samarbejdsaftalen bevirker, at han kan have fuld fokus på at skabe en sund forretning. Det er ikke sådan, at jeg hader markarbejdet, eller ikke kan lide at være i marken, men for mit vedkommende har det været nødvendigt at få styr på stalden og økonomien. Jeg kan jo stadig interessere mig for Jeg bekymrer mig ikke om eksempelvis skadedyr i vårbyg, for det er maskinstationen, der har ansvaret og tager risikoen det i marken, selvom jeg ikke blander mig i, hvad maskinstationen laver, når de kører her, siger Thorleif Bjerre. Nyetableret på fremmed egn Thorleif Bjerre kunne selv klare markbruget til nogenlunde samme pris som maskinstationen, men samarbejdsaftalen bevirker, at han får en masse gratis viden med, som han ellers ville skulle betale for. Jeg er nyetableret på en fremmed egn og har fået en masse ekspertise ind på planteavl gratis ved at samarbejde med maskinstationen. Det kunne være blevet dyrt for mig, hvis jeg skulle bruge de første par år på at gøre mig mine egne erfaringer og købe en masse rådgivning. Ved at samarbejde med maskinstationen trækker jeg på deres store viden og ekspertise, som de har opbygget ved at arbejde i og på jorden i området de

7 7 BYGGERI & TEKNIK I/S - rådgivning til fremtidens landmænd LANDBRUGSBYGGERI - kvægstalde - svinestalde - minkhaller - skitseforslag - myndighedsprojekter - visualiseringer - gyllebeholderkontrol -miljøteknologitilskud Det er ikke sådan, at jeg hader markarbejdet, eller ikke kan lide at være i marken, men for mit vedkommende har det været nødvendigt at få styr på stalden og økonomien BYGHERRERÅDGIVNING - projektering og udbud - ved brug af totalentreprenør - kontrakter - udbudsmateriale - byggestyring og tilsyn - afleveringsforretning - 1- og 5 års gennemgang sidste mange år, forklarer Thorleif Bjerre. Maskinstationen har en fast aftale med Michael D. Fleng, som er planteavlsrådgiver hos Heden & Fjorden. Han arbejder for maskinstationen minimum en dag om ugen i sæsonen, og hans viden kan Thorleif Bjerre qua samarbejdsaftalen nyde godt af. Tilfreds med samarbejdet Som nyetableret havde Thorleif Bjerre ikke en maskinpark, der skulle realiseres, og det gjorde beslutningen om at overlade markbruget til maskinstationen endnu mere oplagt. Vi vil også gerne lidt andet end kvægbruget, og derfor er det dejligt ikke selv at skulle stå for markarbejdet. Jeg synes, det er lidt sejt at ligge og køre der altid selv, specielt fordi jeg også har små børn, siger Thorleif Bjerre. Han pointerer, at han altid har muligheden for at stoppe samarbejdet, hvis han ikke er tilfreds med samarbejdet, eller gerne selv vil tage risikoen på et tidspunkt. Jeg har jo ikke solgt jorden og kan bare stoppe samarbejdet igen, hvis jeg vil noget andet. Men jeg er meget tilfreds med måden, det kører på, og kunne godt forestille mig at blive ved på den måde de næste mange år, siger Thorleif Bjerre. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 FAGLIG RÅDGIVNING - skadesopgørelser - lovliggørelser - foderanlæg og lager - lagerfaciliteter - maskiner og teknik - alternative varme- og energikilder - energireducerende tiltag STUEHUSE - byggeri i det åbne land, hvor placering og tilpasning til den omkringliggende natur vægtes meget højt. - helhedsløsninger, hvor ønsker og praktiske forhold går op i en højere, gennemarbejdet helhed. - vi er din naturlige og uafhængige sparringspartner i såvel små som store opgaver. - vi kan være med fra den første idé og igennem alle byggeriets faser, til projektet er realiseret. KONTAKT OS

8 8 Det at se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i mig. Det bliver jeg aldrig træt af Landmand for livet At se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i ham, at han aldrig har kunnet tænke sig andet end at være landmand. Morten Jacobsen og kæresten Anne er klar til at etablere sig på en kvægbedrift Det er svært for Morten Jacobsen at forklare folk uden for landbruget, hvad det er, han brænder for ved at være landmand. Men for ham er der ingen tvivl om, at han er i det rette erhverv. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle være. Der er ikke andet, jeg overhovedet kunne tænke mig. Det at se noget blive født eller vokse op ligger så dybt i mig. Det bliver jeg aldrig træt af, siger Morten Jacobsen. Han er opvokset på en kvæggård i Husby mellem Ringkøbing og Holstebro som den yngste af fire søskende. I dag feder hans far slagtesvin op, og en af hans brødre har etableret sig med soproduktion i området. Alligevel har Morten aldrig været i tvivl om, at han vil arbejde med kvæg. Svin siger mig ikke noget på samme måde. Jeg synes, det bliver for fabriksagtigt, og at jeg mister følingen med dyrene. Jeg har ikke været på en kvægbedrift endnu, hvor jeg ikke har kunnet kende næsten alle køer, og det kan jeg godt lide. Øjnene ser forskelligt Morten Jacobsen har været i praktik på flere kvægejendomme, og det var i et praktikforløb hos hans nuværende arbejdsgiver i Tim, at han mødte sin kæreste Anne, hvis forældre bor på naboejendommen. Det er seks år siden nu, og til juni i år venter hun sig parrets første barn. De har talt meget om, hvilken ejendom de skal have, og hvor den skal ligge. Vi kigger med helt forskellige øjne, når vi er ude at se på en ejendom. Morten kigger meget på det landbrugsmæssige, og jeg ser på stuehuset, og om jeg synes, vi kan bo der, for jeg skal kunne se mig selv bo der i mange år, siger Anne. Hun er uddannet pædagog, og har på sigt en drøm om at kunne bruge landbruget som arbejdsplads for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Men parret er enige om, at det bliver om nogle år, når de er veletableret på en bedrift. De er indstillede på, at der skal ligges mange timer på bedriften i en opstartsperiode, men har talt meget om, at der også skal være plads til andet, fortæller Anne. Morten skal ikke arbejde 24-7, vi er også en familie, og jeg vil ikke kun se ham med lukkede øjne. Og selvom Morten står for gården, er det jo ikke sådan, at jeg ikke vil give en hånd med, hvis det mangles, når jeg har fri fra arbejde. Så vil jeg gerne ud og hjælpe. Fik 12-taller på stribe Parret er en del af Heden & Fjordens nyetableringskoncept og har deltaget i de temamøder, som rådgivningscentret har holdt om etablering. Vi har tidligere været i en anden landboforening og oplevede en helt anden seriøsitet og professionalisme, da vi kom til Heden & Fjorden, fortæller Morten Jacobsen.

9 9 Fakta: En ejendomshandel er en meget langsigtet investering, og det er svært at forudsige. Men man skal se det over en årig periode, og ser man det som en fornuftig investering, må det være det, man skal Heden & Fjorden har stor fokus på at yde en stærk og værdiskabende etableringsrådgivning for unge, som gerne vil etablere sig i landbruget som selvstændige virksomhedslandmænd. Derfor har vi igennem cirka to et halvt år haft et formaliseret etableringskoncept for unge. Indtil nu har over 50 personer været omkring etableringskonceptet, og er enten blevet etableret, er i processen eller er blevet afklaret omkring deres muligheder for etablering. Læs mere om konceptet på oekonomi/nyetablering. I vores daglige arbejde har vi en tæt kontakt med samarbejdspartnere, som bidrager i processen. Følg Morten og Anne: - Vi vil i de kommende udgaver af denne avis følge Morten Jacobsen og hans kæreste Anne i bestræbelserne på at etablere sig. Herudover har Heden & Fjorden holdt en etableringskonference i januar med 125 deltagere fra hele landet. Efterfølgende blev der holdt tre temamøder med 40 deltagere med mere dybdegående emner omkring strategi, finansiering, ejerformer, økonomi og det gode beslutningsgrundlag. Det er Heden & Fjordens mål, at fremtidens unge landmænd skal have en god og værdiskabende oplevelse af såvel processen frem mod etablering som efter etablering. En god oplevelse giver som regel en høj succesrate. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Han har gået på Dalum Landbrugsskole, og fik lutter 12-taller i de tre uddannelsesforløb som produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus. Da han var under uddannelse, overvejede han, om han ville være selvstændig, eller om han skulle søge efter at blive driftsleder et sted. Jeg er imod, at man bliver selvstændig landmand bare for at være det. Man skal virkelig mærke efter, om det er det rigtige for en, og ikke lade et eventuelt forventningspres bestemme. Jeg vil gerne have ansvaret for ledelsen og økonomien, og jeg tror, at jeg besidder mange af de ting, der udgør en god virksomhedsleder. Så længe du arbejder for en ejerleder, får du ikke det ansvar, og derfor er jeg afklaret med at ville være selvstændig. Morten og Anne bor sammen i Hee i et parcelhus, som de er ved at gøre salgsklar. De er på udkig efter en kvægejendom af en størrelse, der kan bære minimum to ansatte Tror på erhvervet Morten Jacobsen er klar over, at han ikke har den udlandserfaring og store egenkapital, som mange banker efterspørger. Alligevel har han haft møder med flere forskellige banker og er i en god dialog med dem i forhold til finansiering. Det skyldes blandt andet, at han har været proaktiv og lavet sit forarbejde godt. Han har styr på sine målsætninger og de produktionsmæssige og økonomiske mål, og han har nedsat sit gårdråd og koblet de miljørådgivere til, som han vil bruge. Man er nødt til at komme ud og vise flaget og sige, at vi er her, og at vi gerne vil Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 købe en ejendom. Der er ingen skabelon for, hvem der er dygtig, og jeg har tydeliggjort over for banken, at jeg har lagt vægt på nogle andre ting, som for eksempel at det er vigtigt at have et godt netværk og at have Annes opbakning, siger Morten Jacobsen. At landbruget er i krise, holder ham ikke tilbage. En ejendomshandel er en meget langsigtet investering, og det er svært at forudsige. Men man skal se det over en årig periode, og ser man det som en fornuftig investering, må det være det, man skal. Jeg har en generel tro på erhvervet, som jeg læner mig opad. Jeg er glad hver dag, jeg står op, og jeg glæder mig til, at vi finder den ejendom, som vi skal bo på.

10 10 Mavefornemmelsen er udgangspunktet Værdibaseret ledelse og det at lade mavefornemmelsen guide ham er vigtigt for Erik Pedersen, som arbejder frem mod at blive selvstændig landmand. Sammen med sin kæreste Maria ønsker han at stifte familie og leve et spændende liv på landet. Erik Pedersen har tidligt været i skolepraktik som klejnsmed og på maskinstation. Senere har han har rejst i Australien, Kina, Thailand, Malaysia, Bali og på Fiji. Og han har arbejdet på både kvæg- og svinebrug. Det har været vigtigt for ham for at være helt sikker på, at det er landbruget, som hjertet banker for. Jeg er en reflekteret og nøjeregnende person, men det sker på baggrund af min mavefornemmelse. Jeg har altid haft en stærk mavefornemmelse, men jeg har også afprøvet den for at være helt sikker, selvom jeg altid har fulgt den i sidste ende. Det ville være trælst, når jeg er etableret, at gå og tænke på, om det nu var det rigtige, jeg valgte. Den beslutning er billigere at træffe inden, siger Erik Pedersen. Han er 24 år gammel og stammer fra Brønderslevområdet, hvor hans forældre har tre ejendomme, der årligt producerer knap slagtesvin. Dertil hører 500 hektar, som de ejer og driver. Da jeg kom på efterskole, kunne jeg for første gang mærke, hvor meget jeg savnede det, og jeg glædede mig til at komme hjem i weekenderne. Jeg kan mærke, at jeg kan lide diversitet, og at hver dag byder på noget forskelligt, og det kan landbruget tilbyde mig. Maria er bypige, og det har været vigtigt for mig at forventningsafstemme, og at vi tager diskussionerne på forhånd, så de ikke kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt Deler mange af de samme drømme Erik Pedersen har været med i stalden lige så længe, han kan huske. Det er noget, jeg har nydt. Jeg var ikke i daginstitution, men kunne komme hjem efter skole, fordi mine forældre var derhjemme. Jeg kunne godt lide at være en del af det, siger Erik Pedersen. Han ønsker en lignende hverdag for sin familie. Sammen med kærsten Maria, som han skal giftes med til august, kigger han efter passende ejendom at etablere sig på. Maria og jeg har været til Heden & Fjordens temamøder om nyetablering og er med i deres nyetableringskoncept, hvor vi snakker mulighederne igennem. Rådgiverne er med til at udfordre os og stille os de rigtige spørgsmål, så vi sikrer, at vi begynder på det bedst mulige grundlag, på den rette bedrift, og på det bedst mulige tidspunkt. Og at Maria også har et billede af, hvad et liv på landet vil betyde for hende, siger Erik Pedersen. Det er et område, parret har snakket meget om, siden de som 17-årige mødte hinanden. Maria er bypige, og det har været vigtigt for mig at forventningsafstemme, og at vi tager diskussionerne på forhånd, så de ikke kommer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. Men vi deler mange af de samme drømme. Vi vil gerne være en familie på et landbrug. Elsker at arbejde med mennesker Maria er sygeplejerske på Hammel Neurocenter, og Erik Pedersen læser på uddannelsen agro business manager. Det er en 2-årig videregående uddannelse inden for jordbrugsøkonomi og driftsledelse, der retter sig mod etablering ogledelse inden for jordbrug.

11 11 Følg Erik og Maria: - Vi vil i de kommende udgaver af denne avis følge Erik Pedersen og hans kæreste Maria i bestræbelserne på at etablere sig. Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Vi er fem erfarne og engagerede kvægdyrlæger Vi tilbyder: Sundhedsrådgivning på alle niveauer Produktionsoptimering Simherd Samarbejde med dine øvrige konsulenter Vagtordning i eget område vi er tilgængelige døgnet rundt! Vi er medlem af Dyrlæger & Ko - en sammenslutning af kvægdyrlæger Bredgade Vildbjerg tlf Erik Pedersen og hans kæreste Maria deler mange af de samme drømme om at være familie på et landbrug. I øjeblikket bor de i Aarhus, hvor Erik Pedersen læser på uddannelsen agro business manager Foto: Bo Jensen, Studio 1-2 Jeg er ret ekstrovert og får energi af at være i en social gruppe. Jeg elsker at arbejde med mennesker. Da jeg blev produktionsleder på en ejendom med 1100 søer, gav det mig et enormt drive, og jeg følte mig super motiveret. Jeg kunne ikke vente med at komme på arbejde, fortæller Erik Pedersen. Skiftet fra medarbejder til produktionsleder i en alder af 21 år var svært i begyndelsen. Jeg havde nogle forestillinger om, hvordan en leder skulle være. Jeg brugte meget energi på at leve op til de forestillinger, men det gik meget bedre, da jeg fandt ud af, at jeg skulle slappe lidt mere af, og møde ind om morgenen som den person jeg er. Og det var dér, resultaterne for alvor viste sig. Vi er i den værste krise i 30 år samtidig med, at der er en lav accept og tillid til landmænd i Danmark grundet uretmæssige dyreværn- og miljøsager. Jeg håber på, at vi kan være med til at få det billede vendt og blive den nye generation, der oplever et skifte på området, siger Erik Pedersen. Han har en bank i ryggen, der har vendt tommelfingeren opad i forhold til hans fremtidsplaner. Det skyldes blandt andet, at han har sparet en del penge op for at få drømmen til at blive til virkelighed. Flid og sparsommelighed er ikke de fedeste ord at høre som ung mand. Men det har været nødvendigt, og jeg er også stolt af at se formuen vokse, og at det jeg gør hver dag, bidrager til mit mål. Blive den nye generation Erik Pedersen håber på, at han inden for få år kan etablere sig med et passende sohold. Han er samtidig opmærksom på, at han etablerer sig i en tid, hvor landbruget er i krise.

12 12 Spar penge ved at rette marken op Skovdyrkerne Vestjylland er Heden & Fjordens samarbejdspartner og en af de største medlemsejede virksomheder inden for skov og landskab. De har hjulpet planteavler Martin Arvad med en række konkrete tiltag på hans nye ejendom Martin Arvad besigtiger skaderne efter stormfaldet i Skovdyrkerne er en af de største medlemsejede virksomheder inden for skov og landskab med over 100 ansatte fordelt på syv foreninger, der har mere end 5000 skovejere og juletræsproducenter som medlemmer. De har til huse i Nupark 47 - samme adresse som Heden & Fjordens kontor i Holstebro. Og de to virksomheder har et godt samarbejde, fortæller Katrine Bang Hauberg, som er forstkandidat og har været ansat i Skovdyrkerforeningen Vestjylland siden Heden & Fjorden er der altid til at svare på de konkrete spørgsmål, vi har, om det der foregår i det åbne land. I skoven er vi så til gengæld på hjemmebane, der kan landbrugsrådgiverne altid spørge os, siger Katrine Bang Hauberg. Skovdyrkerne har tilbud til alle, der ønsker hjælp til arbejdet med skov, juletræer samt vildt og natur. arbejdstimer og kemi og gødning, fortæller Martin Arvad. Som eksempel nævner han en af sine marker på hektar. Det tager en time mere bare at plove den og så et kvarter til en halv time ved at snirkle rundt og kile. Så på et år sparer man rigtig meget tid og dieselolie ved at rette marken op, siger Martin Arvad. Alt i alt har han 534 hektar jord til sine tre ejendomme inklusiv 35 hektar skov. Han har brugt Skovdyrkerforeningen Vestjylland til en række delprojekter over flere år. Planteavler og mælkeprocent Planteavler Martin Arvad har for nyligt købt en ejendom med en malkekvægsbesætning og 137 hektar i Give, da han manglede jord til sin kartoffelproduktion. Der er mange gamle læhegn, og det vil vi gerne have lagt om, så det bliver noget nemmere at dyrke. Vi kører blandt andet med 36 meter sprøjte og gødningsspreder, og derfor er det dejligt, hvis man har nogle lange og reelle marker, så man sparer nogle.dk &.COM.DK &.COM Står læhegnet rigtigt i forhold til driften? Har du gamle udtjente læhegn? Vi kan hjælpe dig med at fjerne gamle læhegn - og plante nye til glæde for både markdrift og natur. Kontakt Skovdyrkerne og hør mere! Skovdyrkerne hjælper dig også med Flis fra hegn og skov Læhegn og småplantninger - plantning og pleje Juletræer - plantning, pleje og salg Natur- og vildtpleje Skov - plantning og pleje.dk &.COM.DK &.COM Skovdyrkerne - Telefon: Mail: - SKOVDYRKERNE

13 13 Tirsdag 16. juni Planteaften Ytteborg Tirsdag den 16. juni kl slår forsøgsgården Ytteborg igen porten op for alle interesserede Tema: Sprøjter og planteværn Efter første år med syn af marksprøjter danner der sig et billede af, hvor omfattende et syn er, og hvad det koster. Mobilt synsanlæg: Anker Bjerre A/S kommer med deres mobile teststand. De viser og fortæller, hvad de tester, og hvor de typisk ser fejl. Vi drøfter også, hvad man kan og bør gøre, og hvad der er rimeligt at skifte. Testbane for sprøjter: Her skiller vi de gode sprøjter fra de mindre gode. Vi har bygget en testbane, som kan udfordre bomstyringen og stabiliteten på selv de bedste sprøjter. Se ved selvsyn, hvad du synes, kører bedst. Vinterhvede Cup: Også i år har vi en konkurrence i korndyrkning. De nye regler vedr. tidlig såning åbner mulighed for at dyrke efterafgrøder på denne måde- men er der specielle udfordringer? Konkurrence kan følges løbende i Agrologisk Tidsskrift. Ny udbyttefremgang : Vi ser og vurderer parcellerne i hvede, der dyrkes mere eller mindre intensivt. Er det grønneste korn altid det bedste på bundlinjen?

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole

ÅRSSKRIFT. UdgIveT af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole ÅRSSKRIFT UdgIveT af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole LUNdbæK 2011 ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2011 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Året i billeder

Læs mere

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet

3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 6-2014 3 ting du skal vide om etablering af vårbyg Åbent hus i forsøgsmarken i Nr. Søby Brug den gratis krisehjælp Mød os på dyrskuet INDHOLD Forbered salg og generationsskifte

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund04 2011 Fokus på energispild 6 På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund04 2011 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET På græs efter 10 år inde 9 Temadag om rug 14 Fokus på energispild 6 grobund 2 INDHOLD GROBUND Grobund nr. 04 2011 Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning Majsmarken

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål

Pælegård. Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. - haller til alle formål LANDBRUGSNYT Nr. 8-21. februar 2012-41. årgang Til samtlige jordbrugere Ugens gård: Pælegård Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk Gulerod fremfor pisk, pisk og atter pisk. Det er meldingen fra formanden

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Madmarked ramt af konkurs

Madmarked ramt af konkurs Projekt tager form Arbejdstid: 3-4 timer om ugen Aalbæk hærget af brand sommer k kologisk andsforening støtte fra Villum Fonden til et af foreningens mest ambitiøse projekter nogen sinde. Nu begynder aftalerne

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening September 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening September 2013 Læs bl.a om: Er det farligt at bruge netbank? Ja for virksomheder kan det

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk

ÅRSSKRIFT. Lundbæk 2012. Udgivet af elevforeningen. Nordjyllands Landbrugsskole. Sats og tryk: degngrafisk.dk ÅRSSKRIFT Udgivet af elevforeningen Nordjyllands Landbrugsskole Lundbæk 2012 Sats og tryk: degngrafisk.dk 1 2 Indholdsfortegnelse Forstanderens klumme...4 Skoleåret 2011/12...5 4 Nye lærer...6 Mindestenene

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder

nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Tendensen er, at man nu vægter hensynet til den samlede kreditorkreds højere side 3 Nº 1 2011 nyt Magasin for mindre og mellemstore virksomheder Jeg har nok været tættere på lukning, end jeg selv troede

Læs mere

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning

Magasinet VÆRDI. Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 1 Magasinet VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 2 MAGASINET VÆRDI Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning er udgivet af Videncentret for Landbrug P/S Agro Food Park 15 8200 Aarhus

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer

nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt Renovering Solcelleanlæg Kokken serverer nr. 4 NOVEMBER 2011 nyt magasinet for andelshavere TEMA Renovering FÆLLES Solcelleanlæg andelsliv Kokken serverer 1 leder Renovering og politisk nybyggeri Vi går ind i en tid med politisk nybyggeri, og

Læs mere

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 3 MAJ 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER -------------- 3 KALENDER -----------------------------------------------

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

Nr. 1. 2012. Mette var trainee:

Nr. 1. 2012. Mette var trainee: Nr. 1. 2012 Mette var trainee: Brug dit netværk og bliv klogere på dig selv side 8 Funktio-hvaffor-noget? Kend funktionærloven side 10 Fyret da han blev far side 12 Sådan får du tid til både familie og

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere