Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere"

Transkript

1 formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede medarbejdere

2 kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Genbrug / Have & Landskab Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 24. august Layout & produktion: Rosendahls Grafisk Designer Niels Jørgen Pedersen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 1. august indhold: Leder Referat fra bestyrelsesmøde i april og maj Ny teknologi sparer penge Engelsk flishugger er billig drift Lille fleksibel minigraver Ansvar er nøgleordet Masser af innovation på HL Ny Twiga Compact klipper Kommunalt kursus Optimismen op hos liftforhandler Æresmedlemmer på tur Landets største a-kasse Sampension kompenserer Fremrykning af skat på kapitalpension Lokalnyt & Nyt fra Hovedkontoret , 30 Produktivitet - gør din byggeplads mere effektiv Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S Søvejen 35B DK Hørning Telefon Præcist og fleksibelt landmålingsudstyr Branche-standard på 3D maskinstyring Trimble software suite hjælper dig lige fra tilbud til kvalitetssikring - og til en bedre bundlinie. AVANCERET TEKNOLOGI - ENKELT AT BRUGE e 2 formandsbladet juni 2013

3 leder Ny stor A-kasse til medlemmerne A-kassen, på ca medlemmer kommer fremover til at hedde Akademikernes. Se presse meddelse inde i bladet DFF udsendte i maj en skrivelse til alle privatansatte medlemmer med mailadresser med fokus på fratrædelsesgodtgørelser. Vi kan konstatere, at mange har reageret positivt på henvendelsen fra DFF, men vi ved også, at der er mange kolleger, der endnu ikke er klar over problematikken. Vi skal derfor endnu engang opfordre vores medlemmer til at gøre deres kolleger opmærksom på konsekvensen ved ikke at være medlem af den rigtige faglige organistation. Vi har nu fået sammensat programmet til det kommunale kursus 2013, og interesserede medlemmer bedes se annoncen inde i bladet. Kurset er også i år meget aktuelt, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, som står overfor store udfordringer i dagligdagen. Kurset har i år fokus på samarbejde, og tiden er kommet til at lære at forstå, hvad der motiverer og inspirerer andre gennem Enneagrammet. Vi kan ligeledes i år tilbyde medlemmerne at blive introduceret i Enneagrammet mandag aften inden kurset begynder på Hotel Svendborg. Kursusstart er tirsdag den 8. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på danskformand.dk eller til DFF på tlf. nr Bemærk at vores A-kasse skifter navn til Akademikernes fra den 1. juli. Se AAK s pressemeddelelse inde i bladet. Til slut vil jeg ønske alle medlemmerne og samarbejdspartnere en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 29 & 30. Dansk Formands Forening har igen i år en stand på Have & Landskab i Slagelse i august. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening vil igen i år være at finde på en stand ved Have og Landskabsmessen i Slagelse (HL13) den 28., 29. og 30. august Vi vil selvfølgelig blive meget glade for at hilse på alle vore kolleger på messen. "Bemærk at vores A-kasse skifter navn til Akademikernes fra den 1. juli" Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. juni 2013 formandsbladet 3

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 6. april 2013 på Prags Boulevard 45, 2300 København S. Kim bød velkomme til alle. Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 2. Forhandlingsprotokollen. 3. Faglige forhold. 4. Overenskomsterne 5. KTO 6. Regioner. 7. FR. 8. A-kassen 9. Budget og regnskab 10. Bladet 11. Hjemmesiden 12. Kommende møder / kurser 13. Nyt medlemssystem 14. Landsrådsmøde den 5. oktober Næste møder 16. Eventuelt. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Fra bestyrelsen Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 1. februar Faglige forhold Vi modtager stadig en del lønaftaler til underskrift. I sagen fra en Sjællandsk kommune om vagtordning, har kommunen ladet den gamle aftale køre videre lidt endnu, og så får medlemmerne i stedet et engangsbeløb. På et senere tidspunkt vil kommunen forhandle en ny aftale på plads. Der var desværre kun syv tilmeldte medlemmer til informationsmøde med PFA, på Lolland-Falster. Mødet er blevet udsat til senere. Vi har nu underskrevet den nye aftale med PFA på det private område, så nu skal vi have mangfoldiggjort aftalen. Vedrørende 2a sagen, er sagen nu overgivet til Sø og Handelsretten, hvor den kører videre. Sagen er overgivet til boet, efter at vores medlem er afgået ved døden. Vi har sammen med vores advokat skriftlig orienteret boet om vores stillingtagen til sagens videre forløb, og vi afventer sagens gang. Vi har fået en ny arbejdsskade sag, som er sendt videre til vurdering hos jurister. Sagen drejer sig om en høreskade, hvor vores medlem mener, han måske har fået for lidt i erstatning. DFF har nu den endelige lønstatistik for 2012 klar. Vi må sige, at det var meget dårligt med tilbagesendte lønstatistik kort. DFF har modtaget en ansøgning fra æresmedlemmerne til deres sommerarrangement. Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at foreningen yder et tilskud pr. deltager. Orientering og debat fra årsmøderne. Selv om der er stor variation rundt i landet, så har der i gennemsnit deltaget ca. 9 pct. af medlemmerne til vores møder. Overenskomsterne Formandsoverenskomsten, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. Driftslederoverenskomsten, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. Holddriftsaftalen, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. KTO Kim var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KTO, og forliget blev stemt igennem. Kim oplyste, at man kan finde hele aftalen på KTO s hjemmeside. Vi lægger det hele ind på egen hjemmeside, når vi har de færdige aftaler. Regioner Der blev talt om, at Randers og Århus afdeling vil lægges sammen. Midt-Vest ønsker ikke at gå med i sammenlægningen på grund af afstanden i afdelingen. Lars Hansen havde været til møde i Region Sjælland, hvor han gav et referat fra. De vil prøve at arrangere en tur sammen til Sprogø. Efter årsmøderne i København og på Bornholm, talte afdelingerne om at arrangere en tur til Metroen og Københavns Rådhus. Den greb Kim i luften, og foreslog det til alle afdelinger som en landstur. Vi tilbyder alle 4 formandsbladet juni 2013

5 medlemmer denne tur, med bindende tilmelding, og et deltagergebyr. På nuværende tidspunkt er der ikke adgang for offentligheden, så vi afventer, hvad muligheder der kan blive til det meget spændende projekt. FR Møde i FR hos TDC Leder Forening den 28. februar 2013 på Teglholmen. Per Jørgensen havde meldt afbud i sidste øjeblik. Det havde været et udmærket møde, hvor forløbet omkring udvælgelse af repræsentanter til IAKs repræsentantskab blev debatteret. Næste møde i FR er den 11. juni hos MMF. A-kassen Vores arbejdsløshed i februar er på ca. 2,2 %. Sammenlægningen med AAK er i fuld gang, og der skal vælges medlemmer til repræsentantskabet. Det er efterfølgende lykkes Kim at få en plads i repræsentantskabet. IAK har nu udmeldt et nyt navn, og det kommer til at hedde Akademikernes A-kasse AAK. Budget og regnskab Regnskabet for 2012 blev fremlagt i udkast. Vi kan konstatere af DFF står med et større underskud. En af grundene til underskuddet er bl.a. at vores EDB og advokatomkostninger, ligesom vi har købt nyt medlemssystem. Driftsforhold Bladet Blad nr. 1 er udsendt og blev modtaget med succes. Blad nr. 2 er vi godt i gang med, som er med temaet erhvervsbeklædning og personlige værnemidler. Annoncer til bladet går stadig meget trægt i øjeblikket. Hjemmesiden Lars Hansen holder hjemmesiden ajour. Nyt medlemssystem Vi bruger nu det nye medlemssystem. Landsrådsmøde den 5. oktober 2013 Mødet holdes på Fjelsted Skovkro på Fyn. Næste møder Bestyrelsesmøde lørdag den 29. juni 2013 Bestyrelsesmøde lørdag den 31. august 2013 REF: Winnie Hansen Nu kan selv en rå handske være blød! ECO22 - klassisk model i moderne materialer kompetent dedikeret præcis Syntetisk læder for blød Kundechef og hos PFA, Jens Nordentoft, komfortabel pasform har deltaget i informationsmøder HiViz spandex overhånd om pensionskassen. Knobeskyttelse med refleks ECO - ingen krom, ingen skadelige stoffer eller farver! Art nr NYHED Eco22 Kommende møder / kurser Stand til Have & Landskabs messe er bestilt. Det er den og 30. august i Slagelse. Kommunale kursus bliver i uge 41. Bestyrelsen vedtog at skære kurset ned til 2 hele dage. Tel kundeservice juni 2013 formandsbladet 5

6 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra forårsmødet Lørdag den 4. maj 2013 på Hotel Odder Park. Kim bød velkomme til alle. Finn Kristensen fra Afdeling Syd havde meldt afbud men havde sendt suppleanten Palle Brodersen i stedet. Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 2. Hvervning af nye medlemmer. 3. Landsrådsmødet Det nye medlemssystem. 5. Overenskomsterne med KL & KTO er underskrevet. 6. Temaer til næste år i Formandsbladet 7. Udlevering af regnskab for år Sammenlægningerne af afdelinger Århus og Randers 9. Eventuelt. Nyt fra PFA samt bustur for medlemmerne til København 10. Afslutning, herunder møde næste år. Landsformanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Der var en lille ændring, så en ny dagsorden blev udleveret. Hvervning af nye medlemmer Landsformanden havde udformet et brev, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen opfordrer alle vores afdelingsformænd til at omdele skrivelsen, som handler om, at hvis man ikke er organiseret det rigtige sted, kan man i værste fald nemt komme til at tabe tre måneders godtgørelse. Landsrådsmødet 2013 Der er ikke modtaget nogen ændringsforslag til vedtægterne, så landsrådsformanden regner ikke med, at der kommer til at ske noget drastisk på landsrådsmødet på Fjelsted Skovkro på Fyn den 5. oktober. Landsrådsmødet bliver som et dagsmøde, indkaldelsen bliver udsendt umiddelbart efter sommerferien. Det nye medlemssystem Vi har nu implementeret det nye medlemssystem. Der har været nogle problemer med udsendelse af mails til medlemmerne. Vi forventer, at problemet er løst nu, men vi vil meget gerne, at alle bestyrelsen og vores medlemmer - der har oplyst mailadresse til os, kontakter DFF, hvis de ikke modtager Formandsbladet på mail. Kun derved kan vi se, om systemet fungerer optimalt. Der var også meget få tilbagemeldinger af lønstatistikken i år, både på mail og dem der fik sendt lønstatistikken med posten. Overenskomsterne Overenskomster med KL og KTO er underskrevet. De færdige overenskomster har vi ikke fået endnu, men lige så snart vi får dem, kommer de på vores hjemmeside Vi forventer, at vi har de færdige overenskomster inden sommerferien. Temaer til Formandsbladet Landsformanden efterlyste ideer til næste års temaer til Formandsbladet. Kim spurgte, om der var nogen, der kunne tage et nap med på Have og 6 formandsbladet juni 2013

7 Landsskabs messen i Slagelse den 28., 29. og 30. august. DFF har købt en standplads på messen. Regnskab for 2012 Årsregnskabet blev udleveret til afdelingsformændene. Sammenlægning af afdelinger På de to årsmøder i Randers og Århus afdelinger, blev man enige om en sammenlægning. Der holdes stiftende generalforsamling til den ny afdeling for Randers og Århus afdelinger den 4. september 2013 kl på Ans kro. Der vil blive udsendt en indkaldelse på mail og pr. post. Eventuelt Pensionssamarbejdet opdateres pr. 1. juli Overordnet medfører det nedsættelse af omkostninger og fleksibiliteten forøges. Specielt vedr. investeringsmuligheder. Forsikringsdækningerne forbedres. Bl.a. kritisk sygdom, hvor basisdækningen forøges fra kr. til kr. Medlemmerne vil ultimo juni og primo maj modtage personlig information fra PFA. Der er stadig problemer med SamPension vedr. overførsel af eksisterende pensionsmidler til den nye aftale, men det er noget, der bliver arbejdet energisk på. Vi udsender information, så snart der er nyt i sagen. Hovedkontoret arbejder på at arrangere en bustur til København for alle vores medlemmer, så de kan se Metroen og Københavns Rådhus som en dagstur. Vi afventer bare på, at de skal begynde at bore så vi kan få lavet en aftale. Afslutning Næste forårsmøde for afdelingsformændene bliver den 3. maj REF: Winnie Hansen Skurbyer & byggepladsindretning Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T: juni 2013 formandsbladet 7

8 Traktørfører Henrik Pedersen klarer nemt at følge med kommunens to rabatklippere. Hedensted Kommune har stor succes med ny traktormonteret pæleklipper, der snor sig om kantpæle og vejskilte Af Niels Henriksen 8 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

9 Ny teknologi sparer penge - og giver glade medarbejdere Som en kærlig kvindehånd smyger pæleklipperen sig omkring blotlagte kantpæle, vejskilte eller under autoværn. Med en rutineret hånd tryller traktorfører Henrik Pedersen med joystikket inde i kabinen, så pæleklipperen graciøst danser hen over den nyslåede rabat. Mand og maskine er så effektivt et makkerpar, at de ved en relativt beskeden investering på bare cirka kr. er i stand til at spare Hedensted Kommune for et årsværk. - Tidligere havde vi to hold på i alt seks medarbejdere ude med biler og buskryddere, når rabatklipperen havde været på besøg. I dag klarer Henrik Pedersen opgaven ene mand. Han er endda i stand til at klippe efter begge vores rabatklippere, forklarer driftschef i Hedensted Kommune, Ole Klidbo Madsen, der forsikrer, at ingen er blevet afskediget på den konto. - Nej, medarbejderne er i stedet blevet beskæftiget med andre gøremål, som f. eks. at lappe mange af de huller, der igennem årenes løb er opstået i vejene. Til stor glæde for borgerne, smiler han. Let at betjene - Maskinen er let at betjene, og den kræver næsten ingen vedligeholdelse, siger Henrik Pedersen, der erkender, at pæleklipperen efterhånden er blevet som en baby, han nødig overlader til andre. Den rutinerede maskinfører har en baggrund i entreprenørbranchen og kom til Hedensted Kommune for tre år siden, hvor han fik til opgave at køre med pæleklipperen. I begyndelsen krævede det noget tilvænning at styre klipperen, men i dag håndterer han maskinen med samme elegance som en dukkefører. - Bag på traktoren ligger en buskrydder, men den kommer kun sjældent i brug, tilføjer Henrik Pedersen. Computerstyret rabatklipper Det er kollega og traktorfører Claus Mortensen, der med samme elegan-... fortsættes på næste side Pæleklipperen smyger sig udenom kantpælene. Henrik Pedersen kører med pæleklipperen, Claus Mortensen med rabatklipperen, mens Ole Klidbo Madsen er driftschef i Hedensted Kommune. områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 9

10 "Kravet er stigende effektivitet, og hvis ikke vi som medarbejdere spiller med, så er det bestemt ikke sikkert, at vi bliver ved med at have et arbejde" Det kræver en rutineret og sikker hånd at styre joystikkene inde i traktoren. ce bereder rabatten for Henrik Pedersen. Han har været ansat i Hedensted Kommune i godt fem år og kommer oprindeligt fra landbruget og industrien. Med samme ekspertise som Henrik Pedersen håndterer han den computerstyrede rabatklipper, således at den klipper rabatterne præcist hver gang. Uden om brønddæksler, el-skabe og andre forhindringer. Knolde og hump forceres med større og mindre tryk, som Claus Mortensen styrer på computeren. - Det kommunale system er en utroligt spændende branche, hvor der hele tiden sker noget nyt. I gamle dage sagde man sådan lidt for sjov, at når man blev ansat ved kommunen, så var den hellige grav velforvaret. Sådan er det slet ikke i dag. Kravet er stigende effektivitet, og hvis ikke vi som medarbejdere spiller med, så er det bestemt ikke sikkert, at vi bliver ved med at have et arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi er engagerede og motiverede, understreger Claus Mortensen og Henrik Pedersen, der aldrig er blege for at tage et par timer ekstra, hvis opgaven kræver det. Tænke ud af boksen - Pæleklipperen er et glimrende eksempel på, hvordan vi ved at tænke lidt ud af boksen kan få meget bedre udnyttelse af både vores materiel og vores mandskab. Den traktor, som pæleklipperen er monteret på, blev tidligere kun brugt i beskedent omfang i forbindelse med vintertjenesten. Om sommeren stod den mere eller mindre stille. Nu bruges den i stor stil både sommer og vinter, påpeger Ole Klidbo Madsen. - Der fås mere avancerede pæleklippere, og der fås også systemer, som er i stand til først at slå rabatterne og derefter klippe omkring pæle, træer og skilte, men efter vores mening er de alt, alt for langsomme og overkommer slet ikke det samme som vores løs-... fortsat fra forrige side Med den computerstyrede rabatklipper bereder Claus Mortensen opgaven for Henrik Pedersen. 10 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

11 2445 SLT HK: 45 Løftehøjde: 250 cm Højde: 195 cm Fås i normalversion også med kabine Løfteevne: 1900 kg Bredde: cm Vægt: 2200 kg ning, siger driftschefen, der har delt sine erfaringer med bl.a. Horsens og Aabenraa kommuner, der nu klipper rabatter som i Hedensted. Rabatklipningen i en del af kommunen varetages i øjeblikke af Hededanmark, men Ole Klidbo Madsen lægger ikke skjul på, at han og medarbejderne gerne ser, at opgaverne tages hjem, og de er overbevist om, at de bl.a. med den ny pæleklipper kan gøre arbejdet både bedre og billigere. - Jeg kan som leder have nok så mange gode idéer og planer, men det er medarbejdere som Claus og Henrik, der er med til, at vi kan få succes med at tænke nye tanker. Hvis ikke medarbejderne er med, hvis ikke de er interesserede og engagerede, så kunne det ikke lade sig gøre, fastslår Ole Klidbo Madsen. Håndterer en palle belægningssten Find nærmeste forhandler på Tavlundvej 4-6, Lind 7400 Herning Tlf Spearhead Med kvalitetsmaskiner Hækklipper HL Grensav LRS 1601 Hæksnitter HC 130 Spearhead M20ÅR ed kvalitetsmaskiner COMPACT FLEX 320/420 Særegnet til kommunal arbejde Rækkevidde 3,2 m - 4,2 m Kompakt Hydraulisk påkørselssikring Stort redskabssortiment Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne arealer områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 11

12 Engelsk flishugger er billig - i drift og kommer overalt Hans Møller ved den ny generation af Green Mechs flishuggere. Med en vægt på under 750 kg kan huggeren let spændes bag efter en hvilken som helst bil og må føres af alle. Skær af specialhærdet stål er vand på rationaliseringens mølle Af Niels Henriksen De er økonomisk bevidste, de briter. Da Asterix spurgte en skotte, om hans tøj var slidstærkt, svarede skotten, at det vidste han ikke, for han havde kun haft tøjet i 30 år. Sådan er det også lidt med den ny generation af flishuggere fra engelske Green Mech, som Hans Møller Vej- og Parkmaskiner i Støvring i Nordjylland har handlet med siden Et nyudviklet skær af specialhærdet stål betyder nemlig lang levetid og langt lavere driftsomkostninger og dermed vand på rationaliseringens mølle, som i disse år snurrer livligt i de danske kommuner. - Green Mech har adresse i Alcester i Warwickshire og ejes af Tony Turner, 12 formandsbladet juni 2013 som er noget af en opfinder. Jeg har arbejdet sammen med ham siden 1974, og virksomheden producerer nogle fantastiske maskiner, fortæller Hans Møller, der tilføjer, at forsøg har vist, at snitteren i Green Machs nye flishuggere giver brugeren 600 pct. mere skær end normalt. Skæret drejes - Ved normalt brug skal en snitter afmonteres efter en uge eller 10 dages arbejde for at blive slebet. På de nye Green Mech maskiner løsnes skæret blot og drejes en smule, hvorefter maskinen er klar til at arbejde videre. Det kan man gøre tre gange, hvorefter skæret skal slibes på vores værksted, siger hans Møller. Green Mechs flishuggere fås i forskellige versioner med fire skær, der gnufler stammer på op til 23 centimeter i diameter i sig, og med seks skær der klarer stammer på op til 28 centimeter i diameter. Maskinerne fås i en trailerversion og i en udgave på bånd, som betyder, at huggeren kan komme frem i praktisk alt terræn, f. eks. i svært tilgængelige vådområder hvor maskiner på hjul vil synke i og sidde fast. Trailerversionen vejer under 750 kg. og kan dermed transporteres efter en bil som enhver anden ganske alminelig trailer og altså uden at føreren skal have specielt trailerkørekort. Flishuggerne fås desuden som CS 100 på trailer eller liftophængt op til 10 cm. diameter, EC 150 TMP liftophængt på til 15 cm. diameter og CC 220 TMP liftophængt op til 22 cm. diameter. Flishuggerne fås eventuelt med enten et elektrisk eller et hydraulisk spil, der trækker træstammerne hen til maskinen, hvilket gør brugen af flishuggeren endnu lettere og mere arbejdsmiljørigtig. Flishuggeren er forsynet med en dieselmotor. Fleksibel maskine Versionen, der kører på bånd, er en særdeles fleksibel maskine, der ud over at komme frem i vanskeligt tilgængelige områder også er utroligt effektiv på stærkt skrånende terræn. Flishuggeren kan køre på steder, der skråner helt op til 35 grader. Akslerne skydes simpelt hen ud i forhold til skråningen. Ved højt underlag kan akslerne tilsvarende skydes op og ud, således at huggeren frit kan passere eksempelvis træstubbe uden at skulle udenom. - Så det handler bare om at tanke godt med brændstof på flishuggeren, smøre en god, stor madpakke og så drage afsted ud på heden, smiler Hans Møller. TEMA: Grønne

13 Hans Møller Vej- og Parkmaskiner præsenterer Sherpa 100 på Have & Landskab til august Af Niels Henriksen Minigraveren er lige velegnet for entreprenøren som for park- og vejfolket, mener Hans Møller. Lille fleksibel minigraver Umiddelbart er der lidt babyelefant over den hollandsk producerede minigraver Sherpa 100, som Hans Møller Vej- og Parkmaskiner præsenterer på dette års Have & landskab i Slagelse i august. Den fleksible gravemaskine er så lille, at den kan komme frem praktisk talt over alt, og så kan den forsynes med et bredt udvalg af tilbehør, som gør brugen af den endnu mere fleksibel. - Det betyder, at minigravemaskinen er lige velegnet for entreprenører som for park- og vejfolket. Som gravemaskine kunne den f. eks. være oplagt i forbindelse med renoveringsopgaver i store byer, hvor pladsen ofte kan være trang. Sherpa 100 kræver ikke megen plads og er nem at manøvrere med. Frontskovlen kan let skiftes ud med andre redskaber, så anvendelsesmulighederne er mange, påpeger Hans Møller, der også sagtens kan forestille sig Sherpa 100 i en elektrisk version hejst områder & maskiner i vejret og bakset ind på dækkene i et etagebyggeri. Med en el-motor vil maskinen hverken larme eller forurene luften med udstødning. På det grønne område vil den lille hollænder være perfekt til mindre graveopgaver, til at læsse og løfte. Sherpa 100 kan f. eks. forsynes med løfteåg Med løfteåg er Sherpa 100 en ideel makker ved belægningsopgaver. juni 2013 til belægningsopgaver, således at det lille muskelbundt klarer alle de tunge løft. Sherpa 100 styres let ved at stå bag på maskinen. I Sherpa-serien fås yderligere versionerne 150, 200 og 300. Sherpa-maskinerne fås med el-motor, benzin eller dieselmaskine. Med el-motor er den lille babyelefant også oplagt til indendørs arbejde. formandsbladet 13

14 Ansvar er nøgleordet I Silkeborg Kommune gør selvkørende teams Entreprenørgården til det åbenlyse valg formanden får en helt ny rolle i organisationen Arne Mundbjerg er formand for Natur/Park i Silkeborg Kommune. Af Niels Henriksen Ledelse i Fællesskab er et begreb, som har været praktiseret på Entreprenørgården i Silkeborg Kommune, siden kommunalreformen i 2007 gjorde Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup til én stor kommune i Midtjylland. Ledelse i Fællesskab betyder, at medarbejderne er inddelt i selvkørende teams, hvor ansvaret er fordelt på medarbejderne, og hvor formanden har fået en helt ny rolle i organisationen. - Ledelse i Fællesskab betyder, at vi er fælles om driften af Entreprenørgården i Silkeborg Kommune, medarbejdere og ledelse. Entreprenørchefen er naturligvis lederen, men herefter er det i høj grad alle vi andre medarbejdere, der i fællesskab er ansvarlige for den daglige drift af Entreprenørgården, og at alle opgaverne bliver udført. Før var det 14 formandsbladet juni 2013 formanden, der skulle have alle opgaver og alle oplysninger i hovedet. Nu er det medarbejderne, og de klarer det fantastisk, siger formand Arne Mundbjerg, der er en af kun tre formænd på den store entreprenørgård med i alt 143 medarbejdere. Arne Mundbjerg er formand for Natur/Park, mens Jon Høeg Pedersen er formand for Vej/Anlæg og Kurt D. Larsen for Idræt/Institutioner. Ansvar og ledelse Mest muligt ansvar og ledelse uddelegeres til medarbejderne. De er udstyret med den nødvendige kompetence og de nødvendige redskaber til at løse opgaverne, og det betyder, at Entreprenørgården har gode, selvhjulpne og topmotiverede medarbejdere med høj faglig viden og kompetence. - Medarbejderne er ganske godt tilfredse med at være en del af ledelsen og have medansvaret. De er motiverede og engagerede, for nu har de fået større mulighed for at udnytte deres faglighed, de har større indflydelse på deres egen dagligdag, bl.a. sørger de indenfor gruppen selv for ferieplanlægning og i nogle grupper er det medarbejderne, der regner tilbud ud, forklarer Arne Mundbjerg. Konkurrence Entreprenørgården arbejder efter forretningsmæssige principper, og det betyder, at medarbejderne skal tjene deres penge selv, så at sige, i konkurrence med private udbydere. Det vil sige, at Entreprenørgården bliver målt og vejet både på kvalitet og på pris. Derfor er det afgørende, at medarbej- TEMA: Grønne

15 Idyllen er nærmest håndgribelig i Søhøjlandet. derne er motiverede og ansvarsfulde, at opgaverne bliver løst så professionelt som muligt og til en konkurrencedygtig pris. I Natur/Park er der 40 medarbejdere, der løser en bred vifte af opgaver. De møder hver morgen kl. 7 ude på pladsen. De 40 medarbejdere er dels delt op i geografiske teams nogle med arbejdsopgaver i nord, i syd osv dels i faglige teams, der arbejder på tværs af kommunen. Desuden er der undergrupper i grupperne, der f. eks. har med græsslåning eller plantning at gøre. Hver gruppe har valgt en kontaktperson, der er gruppens talerør, og som er den, som formanden henvender sig til Omvendt er det også kontaktpersonen, der har ansvaret for kommunikationen til formanden. Kontaktpersonen vælges principielt for et år ad gangen, men gruppen kan sagtens vælge en ny kontaktperson, hvis medarbejderne ønsker det. Helt ny rolle - I Ledelse i Fællesskab har formanden fået en helt ny rolle. De selvstyrende teams ved præcis, hvilke opgaver de skal tage sig af. De bestemmer selv, om der skal slås græs i dag, eller om de synes, det er mere hensigtsmæssigt i morgen. Det blander jeg mig overhovedet ikke i. Jeg ved i princippet ikke engang, hvem der er på arbejde, eller hvor de befinder sig indenfor deres geografiske område. I princippet, for jeg kan gå ind på min computer og se, hvilke medarbejdere der har logget sig ind. Som noget nyt er vi begyndt at foretage al indrapportering på iphone 5, som i øjeblikket uddeles til alle medarbejdere. - Det vil sige, at grupperne selv bestemmer, hvilke opgaver de vil tage fat på, og i hvilken rækkefølge. De ved helt præcis, hvad der skal gøres, og hvornår opgaven skal være løst. Mit job er i den forbindelse at tage mig af de opgaver, der ikke er faste. At fordele nye, opståede opgaver. Ellers er det bestilleren på rådhuset, der ofte har den direkte JM Trykluft A/S Fabriksvej 5, 8260 Viby J. Har opdateret sin maskinpark med en GreenMech Arborist fortsættes på næste side NYT I DANMARK Se nyheder på hjemmesiden. Bestil demo på tlf. eller mail Sherpa Mini Loaders Giants lillebror Hollandsk kvalitet El Benzin Diesel Kæmpe udvalg i tilbehør Speciale Vacuumløft områder & maskiner Grenknuser/buskrydder HANS MØLLER VEJ- OG PARKMASKINER A/S juni 2013 Råkildevej Støvring Tlf.: formandsbladet 15

16 Silkeborg er en grøn kommune med mange smukke scenarier.... fortsat fra forrige side kontakt til medarbejderne ude i marken, siger Arne Mundbjerg, der i øvrigt sørger for, at medarbejderne ude i grupperne har alt det, de behøver for at løse opgaverne i form af materiel og kompetence og så i øvrigt bakke op og motivere. Synlig leder på afstand - Jeg skal være en synlig leder på afstand. Jeg skal motivere til at tage mere ansvar og blive mere effektiv. Jeg skal sørger for at redde trådene ud, hvis der opstår problemer i en gruppe. Jeg skal selvfølgelig sikre, at vedtagne standarder holdes. Jeg skal være tydelig i mine udmeldinger, markant og synlig når vi mødes. Hver måned holder jeg møde med grupperne, og her kridtes banen op og spillet bliver lagt til rette. - Ledelse i Fællesskab gør op med begreberne dem og os. På Entreprenørgården er det et fælles projekt at være konkurrencedygtig. Vi har et MEDudvalg, der fungerer som styregruppen for Ledelse i Fælleskab. Teknik- og miljøchefen er formand og fællestillidsmanden er næstformand. MED står for MEDindflydelse og MEDbestemmelse. Derfor glæder det os også, at vi som noget nyt har fået indført Projektstyret Drift. Det vil sige, at vi på Entreprenørgården får større indflydelse på, hvornår opgaverne skal løses. Vi ved, hvilke opgaver der skal løses og hvordan. Nu kan vi selv bestemme, hvornår de skal løses, således at vi har mulighed for at udligne sæsonerne og derved holde på medarbejderne det meste af året, påpeger Arne Mundbjerg, der egentlig er uddannet landmand (driftsleder) og siden anlægsgartner. Han har været ansat i Silkeborg Kommune siden 1992, og søgte og fik ved kommunesammenlægningen i 2007 jobbet som formand for Natur/Park. "Medarbejderne er motiverede og engagerede, for nu har de fået større mulighed for at udnytte deres faglighed, de har større indflydelse på deres egen dagligdag" 16 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

17 Medarbejderne på Entreprenørgården er delt op i en række selvkørende teams, der selv tilrettelægger arbejdsdagen. Have & Landskab 2013 SLAgeLSe AUgUSt 2013 Besøg årets største udstilling for fagfolk inden for have, park og landskab arrangører: Danske Anlægsgartnere Skov og Landskab Maskinleverandørerne Park, Vej og Anlæg Danske Planteskoler Følg os på Facebook.com/HaveogLandskab Læs alt om udstillingen på Udstillingen finder sted på Selandia Jernbjerggården, C.A. Olesensvej, Slagelse HAVE & LANDSKAB 2013 områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 17

18 Masser af nye og effektive maskiner på PON Innovation på Have & Landskab Der er ny viden og nye produkter for alle pengene, når den grønne fagudstilling Have & Landskab slår dørene op i Slagelse den 28. til 30. august. Temaet for årets udstilling er nemlig Innovation. Og det er ikke uden grund, at de fire arrangører Skov & Landskab, Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler og Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg har valgt dette tema, fortæller udstillingsleder Kristian Larsen. - For det første har krisen tvunget mange til at tænke nyt, så der er virkelig noget at se folk har de samme behov men færre penge, og det har virkelig fået producenterne til at tænke i nye baner, understreger udstillingsleder Kristian Larsen og påpeger, at det ikke kun er de nyeste, tekniske løsninger, som de besøgende kan se i år. 18 formandsbladet juni 2013 Det er nemlig ikke kun producenterne og leverandører, som er fremme i skoene. Også på arrangørernes stande kan de besøgende se, i hvilken retning innovationen i branchen for tiden bevæger sig. Her er det tydeligt, at vi går mod en mere bæredygtig, effektiv og klimaparat branche. Således sætter Skov & Landskab på Københavns Universitet på udstillingen fokus på vandgennemtrængelige belægninger, som man kan se flere danske og udenlandske testresultater af på standen. Vandgennemtrængelige belægninger kan modsat hvad mange tror - være et godt alternativ til traditionelle befæstelser og kan tilmed være med til at løse problemerne med oversvømmelser ved kraftige nedbør. Netop drænbelægninger kan man også få mere at vide om på brancheforeningen Danske Anlægsgartneres stand, hvor der også er fokus på den fortsatte udvikling indenfor beplantede altaner, grønne tage og insitustøbt beton. Sidstnævnte er en forholdsvis ny metode, som kræver stor viden og faglig dygtighed. Effektive maskiner Hos medlemmerne af Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg handler det i høj grad om at kunne levere mere effektive maskiner. Det gælder naturligvis mindsket brændstofforbrug og andre miljøvenlige tiltag, men konsulent i foreningen, Per Hedetoft pointerer, at pengene stadig ikke sidder løst ude hos kunderne. - Og en rigtig dyr faktor i enhver driftsvirksomhed eller kommunal vejog parkafdeling er jo arbejdslønnen. Derfor handler det i høj grad om at skabe mere effektive maskiner, for jo flere mandetimer, man kan spare, og dermed bruge på andre opgaver, jo bedre, forklarer Per Hedetoft. TEMA: Grønne

19 Have & Landskab slår dørene op i Slagelse den 28. til 30. august Vi er klar til store og små bedrifter Mød os på Have & Landskab, stand A301 til en snak om dine behov Masser af grønne nyheder. Pon Equipment A/S Park Allé 363 Jens Olsens Vej Brøndby 8200 Aarhus N Tlf.: Tlf.: Mød os på Have & Landskab messen i Slagelse Følg os på Facebook Brøns Maskinforretning Grøn Teknik områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 19

20 Twiga 420 på arbejde som hækkeklipper. Twiga Compact rabat- og hegnsklipper Spearhead lancerer nu en ny serie af Compact rabatklippere til montering på traktorer med en egenvægt fra 1300 kg Behovet for alsidige armklippere i den mindre klasse bliver stadig større, og derfor lancerer Spearhed nu to nye modeller, Twiga 320 og Twiga 420 Compakt, med armlængder på henholdsvis 3,2 meter og 4,2 meter. Begge modeller monteres nemt i traktorens trepunktsophæng, enten foran eller bagpå, og drives via traktorens PTO. Twiga Compact har sit helt eget hydraulikanlæg bestående af to pumper, hvoraf den ene er til betjening af armens bevægelser, og den anden leverer olie til selve klippehovedet. Armens bevægelser styres via kabelbetjening, eller et elektrisk proportionale Mini Pilot joystik, som er ekstraudstyr. Den 70 liter store hydrauliktank er placeret, så den samtidig fungerer som kontravægt for maskinen. 20 formandsbladet juni 2013 Selve armen er opbygget i højstyrkestål, hvor der er optimeret på materialet for at få den højeste styrke i forhold til materialeanvendelse. Armen har mekanisk parallelføring, hvilket gør det utroligt nemt at betjene maskinen. Som sikkerhed er der som standard monteret hydraulisk påkørselssikring med Auto Reset, således at både maskine og traktor er beskyttet imod overbelastning. Mange arbejdsredskaber Spearhead tilbyder en række forskellige arbejdsredskaber til maskinen. Først og fremmest et græsklippehoved på 95 cm, hvor de frit hængende slagler både kan anvendes til græsklipning, men også til klipning af mindre grene og kviste. Derudover tilbyder Spearhead tre forskellige løsningssystemer til vedligehold af hegn og hække som grensave, hvoraf der er to varianter den ene specielt til hække og hegn med grene op til 10 cm og med en arbejdsbredde på 1,6 meter. Den anden sav er udviklet specielt til frugtplantager og leveres med en arbejdsbredde på helt op til 2,8 meter. Helt nyt i programmet er endelig en hækklipper - HC 130 og HC150 - der både klipper og findeler det afklippede materiale, hvorved senere oprydning undgås. Desuden leveres fingergræsklippere, koste m.m. Det brede udstyrsprogram betyder at Twiga Compact kan bruges til mange formål, året rundt. TEMA

21 Dansk Formands Forening Kommunalt kursus 2013 Hotel Svendborg den 8./9. Oktober 2013 Enneagrammet og de andre Er du for lækker eller for latterlig? På det kommunale kursus 2013 sætter vi fokus på de andre. Ikke fordi det ikke længere er vigtigt at tage vare på sine egne styrker og faldgruber, men fordi tiden er kommet til at lære at forstå hvad der motiverer og inspirerer andre. Enneagrammet beskriver 27 persontyper (når der tages højde for instinkt) og de skal alle behandles forskelligt Kom og lær det! Inspirerende eller irriterende Det har aldrig været mere krævende at være leder end i Inspirerende ledere må beherske og være: Klare i kommunikationen Emotionelt intelligente Gennemslags- og handlekraftige I stand til at tro på sig selv I stand til at gå forrest I stand til at lære af sine fejl Forandringsparate og beslutningsdygtige Desuden må nutidens ledere evne at være inspirerende og motiverende i deres kommunikation og relationer til 9 vidt forskellige mennesketyper - medarbejdere, ledere og familie. På det kommunale kursus 2013 giver vi dig praktiske værktøjer du kan drage nytte af allerede i morgen! I en kombination af inspirerende teori og praktiske aktiviteter/øvelser får du nye færdigheder og indsigter Enneagrammet i kød og blod! Kom og spil med på det kommunale kursus. I år hjælper vi hinanden med at blive klogere på os selv, men fokus er, i år, i særlig grad rettet mod at blive klogere på de andre. Én af de mest givende og udbytterige måder at lære at forstå andre på er at høre det fra hestens egen mule. Via interviews i såkaldte Enneagram paneler, dvs. flere mennesker af samme kød og blod sætter vi liv i typer, instinkter, vinger og meget mere. Kom og læg dit eget kød og blod til når vi viser teorien i praxis. Dvs. når typerne selv fortæller om deres adfærd, motiver, overbevisninger, værdier og begrænsende tankemønstre. Det er tid til at betale tilbage, hvis du har draget nytte af Enneagrammets indsigter tidligere Læs meget mere om Enneagrammet og de 9 persontyper på Tilmeld..... til Dansk Formands Forening på dk eller tlf Kurset tilbydes omkostningsfrit til medlemmer af Dansk Formands Forening og er inkl. undervisning, forplejning samt kursusmaterialer. Der er 24 pladser og det er først til mølle. NB: der er mulighed for at få et GRATIS indblik i Enneagrammet til foredrag Er du for lækker eller for latterlig - mandag aften den 7. oktober på hotellet. Noter ved tilmelding til kurset. Koner, børn og svigre er velkomne! Instruktør Michael Groser Michael Groser er foredragsholder, forfatter samt IEA akkrediteret coach med speciale i at undervise og coache ledere og teams. Michaels undervisnings stil er energisk, humørfyldt, seriøs og empatisk og indeholder masser af anekdoter og lærerige historier fra hans eget liv. Michael underviser med udgangspunkt i persontype værktøjet Enneagrammet, som inddeler mennesker i 9 personprofiler med vidt forskellige talenter, adfærd og faldgruber. Michael har udover mere end 10 år som Enneagraminstruktør, en professionel baggrund fra erhvervslivet hvor han i mere end 20 år drev en mellemstor IT virksomhed. Læs mere om Michael og Enneagrammet på juni 2013 formandsbladet 21

22 Optimismen på vej op hos lift-forhandleren Amerikanske Genie har igennem JØMA Lift Teknik i Kolding godt fat i det danske marked og noterer stigende aktivitet på byggepladserne Af Niels Henriksen Når aktiviteten på byggepladerne går op, stiger optimismen tilsvarende hos lift-forhandleren. De er to alen ud af ét stykke. Omsætningen i salgsafdelingen og travlheden på værkstedet er nemlig et spejl af den aktivitet, der sker indenfor bygge og anlæg. - Og vi sporer helt tydeligt en stigende optimisme i branchen, der efterspørger mere service og større interesse for investering i nye lifte, understreger direktør Jørgen Martinsen fra JØMA Lift Teknik A/S i Kolding. Virksomheden har siden 2004 forhandlet amerikanske Genies program indenfor selvkørende personlifte og er nu netop blevet totalforhandler af hele Genies liftsortiment. JØMA Lift Teknik A/S har siden 2004 forhandlet Genies program af selvkørende personlifte. Som totalforhandler har Kolding-virksomheden nu også fået Genies aluminiumshejs til materialeløft samt fleksible teleskoplæssere fra 2 ½ tons og 6 meter til 6 tons og 25 meter på hylderne. Krisen - Det er klart, at vi har været mærket af krisen. Dels har vi ikke solgt så mange lifte til vores direkte kunder som bl.a. er byggevirksomheder, montagefirmaer, tømrermestre og lignende, de fleste af de store udlejningsfirmaer har på grund af lavere aktivitet ikke investeret så meget i nye lifte og endelig har de ikke fået så mange lifte serviceret. Har de eksempelvis 35 lifte i kataloget, har det måske kun været de 10, der har været lejet ud, og derfor har vi selvfølgelig ikke set resten på værkstedet. Men det er tydeligt, at mange byggevirksomheder har fået ordrer i bogen. Vi oplever stor interesse for vores blå lifte, og på værkstedet har vi travlt med at foretage de lovpligtige eftersyn, siger Jørgen Martinsen, der etablerede JØMA Lift Teknik A/S i 1999 efter at have arbejdet flere år i branchen. I 2007 byggede virksomheden nyt på Nordager i Kolding, samtidig med at Hans Nielsen blev en del af ejerkredsen. Vinden vender - I øjeblikket beskæftiger vi syv medarbejdere, men jeg kan sagtens forestille mig, at vi får behov for yderligere ansatte. Det er vores helt klare oplevelse, at vinden så småt er ved at vende, siger Jørgen Martinsen, der gerne tænker ud af boksen, når det handler om anvendelse af firmaets amerikanske lifte. - Vores teleskoplæssere f. eks. benyttes traditionelt fortrinsvis indenfor bygge og anlæg og i nogen grad inden- Direktør Jørgen Martinsen etablerede JØMA Lift Teknik A/S i I dag er Kolding-virksomheden totalforhandler af amerikanske Genies brede liftprogram. 22 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

23 På det certificerede værksted udfører JØMAs dygtige teknikere både reparation og lovpligtig service. for landbruget, men med det rigtige udstyr kan jeg da sagtens forestille mig brugen af teleskoplæsser også indenfor de grønne områder. I forvejen bruges de til vedligehold af bevoksninger på bygninger, men de kan også bruges til beskæring af træer, til løft og håndtering af træstammer i forbindelse med fældning. Teleskoplæsseren er særdeles fleksibel, og den kommer nemt rundt i mange forskellige slags terræn, påpeger Jørgen Martinsen. Hurtig service Med placeringen i Kolding og en af de fire servicevogne fast udstationeret hos en medarbejder i Ringsted har serviceteknikerne fra JØMA Lift Teknik A/S aldrig langt til kunderne, hvis uheldet skulle være ude. I de fleste tilfælde kan problemerne klares på stedet, men større reparationer foretages på virksomhedens certificerede værksted i Kolding. JØMA Lift Teknik A/S er medlem af Liftgruppens værkstedsordning, der er under løbende kontrol af Force Technology. Genies lifte er særdeles servicevenlige. Bl.a. kan de fleste af de vitale dele skydes ud, således at de er lette at komme til. Foruden salg og service af Genies brede liftprogram sælger og servicerer JØMA Lift Teknik A/S og HMF produkter fra Højbjerg Maskinfabriksamt et udvalg af læsseramper til lastbiler. STAMA Multi El Truck 48v 1 m bred. Kan fåes med drejelad og ekstra høje sider, indregistreret samt med lithium batterier Stensballe rotorklipper TH 2500 B Frontmonteret med hyd. eller mek. drift. Klippebredde fra 2,5 til 4 meter NESBO fejemaskine FH 1000 L5 Hydraulisk drevet med indbygget hydraulikmotor Care for the ground Saturnvej Horsens Tlf.: Et stærkt fundament starter med uddannelse AMU-Vest tilbyder hele BETON-pakken, med kurser i forskalling, armering og udstøbning. Kurserne er kompetence- og certifikatgivende til byggeog anlægsbranchen. Kontakt os for oplysninger om kurser og starttidspunkter. Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Ø Tlf inhouse.dk områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 23

24 Æresmedlemmerne på tur Æresmedlemmerne forsamlet ved Hotel Falster. Æresmedlemmerne i Dansk Formands Forening har endnu engang været på tur, og denne gang gik turen til Lolland Falster. Af Per Ysbæk-Nielsen Vi mødtes på Hotel Falster mandag den 27. maj, og efter frokost var vi klar til at tage på tur. Først tog vi til Krokodille ZOO, der her i sommer åbner den store Asienhal, hvor der sætter fokus på de største krokodillearter i verden. Som det eneste sted i Europa kan Krokodille ZOO vise alle 23 nulevende krokodillearter. Normalt er der lukket om mandagen, men indehaveren åbnede specielt for Dansk Formands Forenings æresmedlemmer. Det kunne ikke være bedre. Tirsdag den 28. maj tog vi på tur igen. Vi fik en madpakke med fra hotellet, og turen gik til Knuthenborg Safari Park, hvor man sagtens kan bruge en hel dag. Der er mange dyr at se på og vejret var nogenlunde godt, med en del sol. Vi fandt et godt sted til at spise vores frokost. Frokosten blev nydt i Knuthenborg Safaripark. Besøget på Krokodille Zoo var en stor oplevelse. En stor familie Da regnen kom sidst på eftermiddagen, gik turen hjem igen til hotellet hvor vi havde bestilt en tre retters menu. Efter middagen hyggede vi os sammen. Det er lige som en stor familie der er sammen, og det er dejligt. Vi er ikke så mange æresmedlemmer tilbage, men vi har stadig Elisabeth Jacobsen fra Aabenraa og Vibeke Poss fra Bornholm. Det viser lidt om det sammenhold, der er imellem æresmedlemmerne. Alle syntes vi havde nogle gode dage på Falster og vi glæder os til næste år, hvor vi skal mødes i Sønderborg. Her er det Elisabeth samt Hedvig og Johannes, der står for arrangementet i dagene fra den 26. maj til 28. maj. 24 formandsbladet juni 2013

25 Akademikernes er landets største a-kasse Ingeniørernes A-kasse og Akademikernes A-kasse fusionerer 1. juli Det nye navn bliver Akademikernes, og med medlemmer bliver Akademikernes landets suverænt største - og billigste - a-kasse for højtuddannede. Endda med store ambitioner oveni. Begge a-kasser har medlemsvækst, et lavt kontingent og højtuddannede medlemmer, der allerede i dag føler sig godt hjulpet, så fusionen er ikke af nød. Fusionen handler tværtimod om to a-kasser i fremdrift, som ved en fusion vil skabe en endnu mere slagkraftig og fremtidssikret virksomhed til fordel for medlemmerne. Stordriftsfordele - Ved at slå a-kasserne sammen opnår vi betydelige stordriftsfordele, så der frigives ressourcer til det, som det hele handler om, nemlig at få vores ledige medlemmer i job. Akademikernes bliver et naturligt samlingspunkt for akademikere i Danmark og med en størrelse, der muliggør skræddersyede løsninger til alle faggrupper og i hele landet. Alle typer akademikere - hvad enten de er tekniske/naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske - vil kunne se sig selv i den nye a-kasse, fastslår Michael Valentin, i dag adm. direktør i Akademikernes A-kasse og fra 1. juli adm. direktør i Akademikernes. Akademikernes får en størrelse og en bredde i medarbejderkompetencer, som sikrer medlemmerne et højt serviceniveau og en bred palet af tilbud, også i regionerne. Nye standarder - Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil sætte nye standarder for det at drive a-kasse i Danmark. Vi har store ambitioner på vores ledige medlemmers vegne. Samtidig skal vi blive ved med at være Danmarks billigste a- kasse for højtuddannede. Det betyder blandt andet, at Akademikernes IT-systemer skal være state-of- the-art, så virksomheden kan drives så effektivt som overhovedet muligt. En væsentlig forudsætning for at finde job til Akademikernes ledige medlemmer er et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv, siger Michael Valentin. - Vi intensiverer virksomhedskontakten, og vil hele tiden minde om, at det betaler sig at ansætte akademikere. Små og mellemstore virksomheder, som ansætter den første højtuddannede, øger beskæftigelsen med næsten otte personer i gennemsnit. I dag har kun 17 pct. af de private virksomheder en eller flere højtuddannede ansat, så beskæftigelsespotentialet er enormt, hvis det lykkes flere virksomheder at ansætte højtuddannet arbejdskraft, gør Michael Valentin opmærksom på. Akademikernes får hovedsæde i København, bliver Danmarks fjerdestørste a-kasse og beskæftiger 175 medarbejdere. Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Ring www. audiovox.dk juni 2013 formandsbladet 25

26 Sampension kompenserer for mistet garanti Da Sampension den 1. januar 2011 ændrede sin ydelsesgaranti til en hensigtserklæring, forberedte en række utilfredse kunder samlet i Ydelsesgarantiforeningen et søgsmål mod Sampension. Men nu har Sampension indgået en aftale med Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen. Det betyder, at kunderne får en kompensation på fem procent af deres pensionsopsparing som kompensation for den mistede garanti. Det betyder rundt regnet, at der er fire milliarder kroner på vej som kompensation til Sampensions kunder. Har du fået brev fra Sampension Kompensationen gælder alle kunder, der lige nu har et depot i Sampension, og som har været omfattet af skiftet fra ydelsesgaranti til hensigtserklæring, eller dem, som har valgt om fra gennemsnitsrenteproduktet til 3 i en livspension. Medlemmer af Dansk Formands Forening, der er omfattet af den nye aftale, vil få eller har allerede fået skriftligt besked fra Sampension. Er du omfattet af den nye aftale, skal du blot forholde dig passivt, da du automatisk vil få tilført kompensationen til din pensionsopsparing i Sampension. Alle berørte kunder har fra Sampension modtaget et brev om aftalen i slutningen af maj Har du spørgsmål til den nye aftale, anbefales det at kontakte Sampension. Der arbejdes fortsat på, at der åbnes op for overførselsmulighed af depoter fra Sampension til PFA. PFA forventer, at dialogen med Sampension kan afsluttes i løbet af sommeren. Hovedpunkterne i aftalen mellem Forbrugerombudsmanden, Ydelsesgarantiforeningen og Sampension uddybes her: Aftalen omfatter kunder, hvor der er gennemført en overgang fra ydelsesgaranti til hensigtserklæring, samt kunder som har valgt om fra gennemsnitsrenteproduktet til 3 i 1 Livspension. Sampension vil pr. 1. januar 2014 overføre et beløb svarende til fem procent af kundens depot pr. 1. maj 2013 fra selskabets egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser, der medgår til at opfylde Sampensions solvenskrav. Individuelle kunder med hensigtserklærede ydelser, som ikke kan acceptere Aftalen, kan frasige sig overførslen til individuelle særlige bonushensættelser ved at give meddelelse til Sampension inden for fire uger. Ved frasigelse stilles kunden som om ydelsesgarantien ikke var afskaffet 1. januar 2011 for indbetalinger foretaget forud for dette tidspunkt. Den øvrige del af pensionsordningen fortsætter med ugaranterede pensioner under hensigtserklæringen. Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen fraskriver sig retten til at føre retssager vedrørende afskaffelse af ydelsesgarantien. Hvis en individuel kunde tager retsskridt med anfægtelse af afskaffelsen af ydelsesgarantien, sidestilles dette med frasigelse, hvorfor den pågældende fortaber retten til de individuelle særlige bonushensættelser. Sampension kan helt eller delvist træde tilbage fra Aftalen. Hvis Sampension træder tilbage fra Aftalen bortfalder Forbrugerombudsmandens og Ydelsesgarantiforeningens fraskrivelse af at føre retssager. 26 formandsbladet juni 2013

27 Højt pensionstal 80 og derover: Dit liv som pensionist matcher dit nuværende liv, når dit Pensionstal er højt. pfa s anbefalede pensionstal Mellem 70 og 80: Du har lidt færre udgifter som pensionist, så en lidt mindre indtægt er acceptabelt. lavt pensionstal 70 og derunder: Din levestandard forringes som pensionist, når dit Pensionstal er lavt. PFA introducerer Pensionstallet Pensionstallet er det enkle tal, der viser styrken af din pension. Har du fx et Pensionstal på 72, kan du som pensionist forvente at have 72 % af din nuværende indtægt til rådighed. Tag med ud i fremtiden og få et smugkig på dit liv som pensionist i selskab med Anders Breinholt. Bagefter udregner vi dit personlige Pensionstal. Det hele sker på pensionstallet.dk juni 2013 formandsbladet 27

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Uddannelse og viden gør hele forskellen!

Uddannelse og viden gør hele forskellen! 5190 www.sharkreklame.dk Uddannelse og viden gør hele forskellen! K WWW.SITECH.DK Med SITECH s uddannelses program sikres du fuldt udbytte af din investering. Teknologi til entreprenørerne SITECH Academy

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com

We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? E3-Spedition E3 Gruppen AS Tlf.: +45 74 67 15 13 mail: e3@e3spedition.com We move it all... så hvad kan vi gøre for jer...? Dit gods - vores fornemmeste opgave...og længere er den ikke Vi vil være den transportvirksomhed, som vores kunder vælger at handle med. Det forpligter

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Betonpumper når længden betyder noget

Betonpumper når længden betyder noget Betonpumper når længden betyder noget Se Danmarks nyeste og største beton pumpe på 58 m Landsdækkende styrke lokal service BETONPUMPER HCPT betonpumper byggeriets forlængede arm Udstyret er i orden uanset

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juni 2014 Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Nordania Leasing og Danske Leasing er gået sammen. Se, hvad

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Vej & Park Centeret Det naturlige valg. En del af Ballerup Kommune. Smukke omgivelser -i sikre hænder

Vej & Park Centeret Det naturlige valg. En del af Ballerup Kommune. Smukke omgivelser -i sikre hænder Vej & Park Centeret Det naturlige valg En del af Ballerup Kommune Smukke omgivelser -i sikre hænder 09.05.08_V&PC_Image.indd 1 5/12/08 10:03:38 AM Vej & Park Centeret Hvad kan vi gøre for dig? Vi tager

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob

Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob Referat, MED-møde Dato: 7/2-14 kl. 9-11 i Ungdomshuset i Skørping Mødt: Ane Rikke, Kristine, Trine og Jens Afbud: Jacob 1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 1-2014.

Bestyrelsesmøde nr. 1-2014. Bestyrelsesmøde nr. 1-2014. Sted: Hos Anders Dato: 02-02-2014 Start Tid. 11.00 Slut 17.30 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH)

Læs mere

Fra kanvas til empati

Fra kanvas til empati Fra kanvas til empati - en lille inspirationsbog om salg til Selvstændige socialrådgivere, Dansk Socialrådgiverforening Didda Larsen og Mikkel Wiese www.kommunikermer.nu TAK FOR EN LÆRERIG DAG OM SALG,

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE

TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer TAG, VINDUER OG FACADER I ØJENHØJDE E&P andels-ejer er Enemærke & Petersen s univers specielt tilpasset boligforeninger. Boligforeninger, som har brug for en solid håndværksvirksomhed,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere