Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere"

Transkript

1 formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede medarbejdere

2 kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Genbrug / Have & Landskab Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 1. august Næste nummer udkommer den 24. august Layout & produktion: Rosendahls Grafisk Designer Niels Jørgen Pedersen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 1. august indhold: Leder Referat fra bestyrelsesmøde i april og maj Ny teknologi sparer penge Engelsk flishugger er billig drift Lille fleksibel minigraver Ansvar er nøgleordet Masser af innovation på HL Ny Twiga Compact klipper Kommunalt kursus Optimismen op hos liftforhandler Æresmedlemmer på tur Landets største a-kasse Sampension kompenserer Fremrykning af skat på kapitalpension Lokalnyt & Nyt fra Hovedkontoret , 30 Produktivitet - gør din byggeplads mere effektiv Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S Søvejen 35B DK Hørning Telefon Præcist og fleksibelt landmålingsudstyr Branche-standard på 3D maskinstyring Trimble software suite hjælper dig lige fra tilbud til kvalitetssikring - og til en bedre bundlinie. AVANCERET TEKNOLOGI - ENKELT AT BRUGE e 2 formandsbladet juni 2013

3 leder Ny stor A-kasse til medlemmerne A-kassen, på ca medlemmer kommer fremover til at hedde Akademikernes. Se presse meddelse inde i bladet DFF udsendte i maj en skrivelse til alle privatansatte medlemmer med mailadresser med fokus på fratrædelsesgodtgørelser. Vi kan konstatere, at mange har reageret positivt på henvendelsen fra DFF, men vi ved også, at der er mange kolleger, der endnu ikke er klar over problematikken. Vi skal derfor endnu engang opfordre vores medlemmer til at gøre deres kolleger opmærksom på konsekvensen ved ikke at være medlem af den rigtige faglige organistation. Vi har nu fået sammensat programmet til det kommunale kursus 2013, og interesserede medlemmer bedes se annoncen inde i bladet. Kurset er også i år meget aktuelt, da vi har mange kolleger i den offentlige sektor, som står overfor store udfordringer i dagligdagen. Kurset har i år fokus på samarbejde, og tiden er kommet til at lære at forstå, hvad der motiverer og inspirerer andre gennem Enneagrammet. Vi kan ligeledes i år tilbyde medlemmerne at blive introduceret i Enneagrammet mandag aften inden kurset begynder på Hotel Svendborg. Kursusstart er tirsdag den 8. oktober i uge 41. Husk tilmelding til kurset, er efter først til mølle princippet på danskformand.dk eller til DFF på tlf. nr Bemærk at vores A-kasse skifter navn til Akademikernes fra den 1. juli. Se AAK s pressemeddelelse inde i bladet. Til slut vil jeg ønske alle medlemmerne og samarbejdspartnere en god sommer og i øvrigt gøre opmærksom på, at kontoret i København holder ferielukket i ugerne 29 & 30. Dansk Formands Forening har igen i år en stand på Have & Landskab i Slagelse i august. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening vil igen i år være at finde på en stand ved Have og Landskabsmessen i Slagelse (HL13) den 28., 29. og 30. august Vi vil selvfølgelig blive meget glade for at hilse på alle vore kolleger på messen. "Bemærk at vores A-kasse skifter navn til Akademikernes fra den 1. juli" Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. juni 2013 formandsbladet 3

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 6. april 2013 på Prags Boulevard 45, 2300 København S. Kim bød velkomme til alle. Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 2. Forhandlingsprotokollen. 3. Faglige forhold. 4. Overenskomsterne 5. KTO 6. Regioner. 7. FR. 8. A-kassen 9. Budget og regnskab 10. Bladet 11. Hjemmesiden 12. Kommende møder / kurser 13. Nyt medlemssystem 14. Landsrådsmøde den 5. oktober Næste møder 16. Eventuelt. Dagsorden Dagsorden blev godkendt. Fra bestyrelsen Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 1. februar Faglige forhold Vi modtager stadig en del lønaftaler til underskrift. I sagen fra en Sjællandsk kommune om vagtordning, har kommunen ladet den gamle aftale køre videre lidt endnu, og så får medlemmerne i stedet et engangsbeløb. På et senere tidspunkt vil kommunen forhandle en ny aftale på plads. Der var desværre kun syv tilmeldte medlemmer til informationsmøde med PFA, på Lolland-Falster. Mødet er blevet udsat til senere. Vi har nu underskrevet den nye aftale med PFA på det private område, så nu skal vi have mangfoldiggjort aftalen. Vedrørende 2a sagen, er sagen nu overgivet til Sø og Handelsretten, hvor den kører videre. Sagen er overgivet til boet, efter at vores medlem er afgået ved døden. Vi har sammen med vores advokat skriftlig orienteret boet om vores stillingtagen til sagens videre forløb, og vi afventer sagens gang. Vi har fået en ny arbejdsskade sag, som er sendt videre til vurdering hos jurister. Sagen drejer sig om en høreskade, hvor vores medlem mener, han måske har fået for lidt i erstatning. DFF har nu den endelige lønstatistik for 2012 klar. Vi må sige, at det var meget dårligt med tilbagesendte lønstatistik kort. DFF har modtaget en ansøgning fra æresmedlemmerne til deres sommerarrangement. Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at foreningen yder et tilskud pr. deltager. Orientering og debat fra årsmøderne. Selv om der er stor variation rundt i landet, så har der i gennemsnit deltaget ca. 9 pct. af medlemmerne til vores møder. Overenskomsterne Formandsoverenskomsten, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. Driftslederoverenskomsten, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. Holddriftsaftalen, OK med KL er færdigforhandlet og underskrevet. KTO Kim var til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i KTO, og forliget blev stemt igennem. Kim oplyste, at man kan finde hele aftalen på KTO s hjemmeside. Vi lægger det hele ind på egen hjemmeside, når vi har de færdige aftaler. Regioner Der blev talt om, at Randers og Århus afdeling vil lægges sammen. Midt-Vest ønsker ikke at gå med i sammenlægningen på grund af afstanden i afdelingen. Lars Hansen havde været til møde i Region Sjælland, hvor han gav et referat fra. De vil prøve at arrangere en tur sammen til Sprogø. Efter årsmøderne i København og på Bornholm, talte afdelingerne om at arrangere en tur til Metroen og Københavns Rådhus. Den greb Kim i luften, og foreslog det til alle afdelinger som en landstur. Vi tilbyder alle 4 formandsbladet juni 2013

5 medlemmer denne tur, med bindende tilmelding, og et deltagergebyr. På nuværende tidspunkt er der ikke adgang for offentligheden, så vi afventer, hvad muligheder der kan blive til det meget spændende projekt. FR Møde i FR hos TDC Leder Forening den 28. februar 2013 på Teglholmen. Per Jørgensen havde meldt afbud i sidste øjeblik. Det havde været et udmærket møde, hvor forløbet omkring udvælgelse af repræsentanter til IAKs repræsentantskab blev debatteret. Næste møde i FR er den 11. juni hos MMF. A-kassen Vores arbejdsløshed i februar er på ca. 2,2 %. Sammenlægningen med AAK er i fuld gang, og der skal vælges medlemmer til repræsentantskabet. Det er efterfølgende lykkes Kim at få en plads i repræsentantskabet. IAK har nu udmeldt et nyt navn, og det kommer til at hedde Akademikernes A-kasse AAK. Budget og regnskab Regnskabet for 2012 blev fremlagt i udkast. Vi kan konstatere af DFF står med et større underskud. En af grundene til underskuddet er bl.a. at vores EDB og advokatomkostninger, ligesom vi har købt nyt medlemssystem. Driftsforhold Bladet Blad nr. 1 er udsendt og blev modtaget med succes. Blad nr. 2 er vi godt i gang med, som er med temaet erhvervsbeklædning og personlige værnemidler. Annoncer til bladet går stadig meget trægt i øjeblikket. Hjemmesiden Lars Hansen holder hjemmesiden ajour. Nyt medlemssystem Vi bruger nu det nye medlemssystem. Landsrådsmøde den 5. oktober 2013 Mødet holdes på Fjelsted Skovkro på Fyn. Næste møder Bestyrelsesmøde lørdag den 29. juni 2013 Bestyrelsesmøde lørdag den 31. august 2013 REF: Winnie Hansen Nu kan selv en rå handske være blød! ECO22 - klassisk model i moderne materialer kompetent dedikeret præcis Syntetisk læder for blød Kundechef og hos PFA, Jens Nordentoft, komfortabel pasform har deltaget i informationsmøder HiViz spandex overhånd om pensionskassen. Knobeskyttelse med refleks ECO - ingen krom, ingen skadelige stoffer eller farver! Art nr NYHED Eco22 Kommende møder / kurser Stand til Have & Landskabs messe er bestilt. Det er den og 30. august i Slagelse. Kommunale kursus bliver i uge 41. Bestyrelsen vedtog at skære kurset ned til 2 hele dage. Tel kundeservice juni 2013 formandsbladet 5

6 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra forårsmødet Lørdag den 4. maj 2013 på Hotel Odder Park. Kim bød velkomme til alle. Finn Kristensen fra Afdeling Syd havde meldt afbud men havde sendt suppleanten Palle Brodersen i stedet. Dagsorden 1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 2. Hvervning af nye medlemmer. 3. Landsrådsmødet Det nye medlemssystem. 5. Overenskomsterne med KL & KTO er underskrevet. 6. Temaer til næste år i Formandsbladet 7. Udlevering af regnskab for år Sammenlægningerne af afdelinger Århus og Randers 9. Eventuelt. Nyt fra PFA samt bustur for medlemmerne til København 10. Afslutning, herunder møde næste år. Landsformanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen. Der var en lille ændring, så en ny dagsorden blev udleveret. Hvervning af nye medlemmer Landsformanden havde udformet et brev, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen opfordrer alle vores afdelingsformænd til at omdele skrivelsen, som handler om, at hvis man ikke er organiseret det rigtige sted, kan man i værste fald nemt komme til at tabe tre måneders godtgørelse. Landsrådsmødet 2013 Der er ikke modtaget nogen ændringsforslag til vedtægterne, så landsrådsformanden regner ikke med, at der kommer til at ske noget drastisk på landsrådsmødet på Fjelsted Skovkro på Fyn den 5. oktober. Landsrådsmødet bliver som et dagsmøde, indkaldelsen bliver udsendt umiddelbart efter sommerferien. Det nye medlemssystem Vi har nu implementeret det nye medlemssystem. Der har været nogle problemer med udsendelse af mails til medlemmerne. Vi forventer, at problemet er løst nu, men vi vil meget gerne, at alle bestyrelsen og vores medlemmer - der har oplyst mailadresse til os, kontakter DFF, hvis de ikke modtager Formandsbladet på mail. Kun derved kan vi se, om systemet fungerer optimalt. Der var også meget få tilbagemeldinger af lønstatistikken i år, både på mail og dem der fik sendt lønstatistikken med posten. Overenskomsterne Overenskomster med KL og KTO er underskrevet. De færdige overenskomster har vi ikke fået endnu, men lige så snart vi får dem, kommer de på vores hjemmeside Vi forventer, at vi har de færdige overenskomster inden sommerferien. Temaer til Formandsbladet Landsformanden efterlyste ideer til næste års temaer til Formandsbladet. Kim spurgte, om der var nogen, der kunne tage et nap med på Have og 6 formandsbladet juni 2013

7 Landsskabs messen i Slagelse den 28., 29. og 30. august. DFF har købt en standplads på messen. Regnskab for 2012 Årsregnskabet blev udleveret til afdelingsformændene. Sammenlægning af afdelinger På de to årsmøder i Randers og Århus afdelinger, blev man enige om en sammenlægning. Der holdes stiftende generalforsamling til den ny afdeling for Randers og Århus afdelinger den 4. september 2013 kl på Ans kro. Der vil blive udsendt en indkaldelse på mail og pr. post. Eventuelt Pensionssamarbejdet opdateres pr. 1. juli Overordnet medfører det nedsættelse af omkostninger og fleksibiliteten forøges. Specielt vedr. investeringsmuligheder. Forsikringsdækningerne forbedres. Bl.a. kritisk sygdom, hvor basisdækningen forøges fra kr. til kr. Medlemmerne vil ultimo juni og primo maj modtage personlig information fra PFA. Der er stadig problemer med SamPension vedr. overførsel af eksisterende pensionsmidler til den nye aftale, men det er noget, der bliver arbejdet energisk på. Vi udsender information, så snart der er nyt i sagen. Hovedkontoret arbejder på at arrangere en bustur til København for alle vores medlemmer, så de kan se Metroen og Københavns Rådhus som en dagstur. Vi afventer bare på, at de skal begynde at bore så vi kan få lavet en aftale. Afslutning Næste forårsmøde for afdelingsformændene bliver den 3. maj REF: Winnie Hansen Skurbyer & byggepladsindretning Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T: juni 2013 formandsbladet 7

8 Traktørfører Henrik Pedersen klarer nemt at følge med kommunens to rabatklippere. Hedensted Kommune har stor succes med ny traktormonteret pæleklipper, der snor sig om kantpæle og vejskilte Af Niels Henriksen 8 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

9 Ny teknologi sparer penge - og giver glade medarbejdere Som en kærlig kvindehånd smyger pæleklipperen sig omkring blotlagte kantpæle, vejskilte eller under autoværn. Med en rutineret hånd tryller traktorfører Henrik Pedersen med joystikket inde i kabinen, så pæleklipperen graciøst danser hen over den nyslåede rabat. Mand og maskine er så effektivt et makkerpar, at de ved en relativt beskeden investering på bare cirka kr. er i stand til at spare Hedensted Kommune for et årsværk. - Tidligere havde vi to hold på i alt seks medarbejdere ude med biler og buskryddere, når rabatklipperen havde været på besøg. I dag klarer Henrik Pedersen opgaven ene mand. Han er endda i stand til at klippe efter begge vores rabatklippere, forklarer driftschef i Hedensted Kommune, Ole Klidbo Madsen, der forsikrer, at ingen er blevet afskediget på den konto. - Nej, medarbejderne er i stedet blevet beskæftiget med andre gøremål, som f. eks. at lappe mange af de huller, der igennem årenes løb er opstået i vejene. Til stor glæde for borgerne, smiler han. Let at betjene - Maskinen er let at betjene, og den kræver næsten ingen vedligeholdelse, siger Henrik Pedersen, der erkender, at pæleklipperen efterhånden er blevet som en baby, han nødig overlader til andre. Den rutinerede maskinfører har en baggrund i entreprenørbranchen og kom til Hedensted Kommune for tre år siden, hvor han fik til opgave at køre med pæleklipperen. I begyndelsen krævede det noget tilvænning at styre klipperen, men i dag håndterer han maskinen med samme elegance som en dukkefører. - Bag på traktoren ligger en buskrydder, men den kommer kun sjældent i brug, tilføjer Henrik Pedersen. Computerstyret rabatklipper Det er kollega og traktorfører Claus Mortensen, der med samme elegan-... fortsættes på næste side Pæleklipperen smyger sig udenom kantpælene. Henrik Pedersen kører med pæleklipperen, Claus Mortensen med rabatklipperen, mens Ole Klidbo Madsen er driftschef i Hedensted Kommune. områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 9

10 "Kravet er stigende effektivitet, og hvis ikke vi som medarbejdere spiller med, så er det bestemt ikke sikkert, at vi bliver ved med at have et arbejde" Det kræver en rutineret og sikker hånd at styre joystikkene inde i traktoren. ce bereder rabatten for Henrik Pedersen. Han har været ansat i Hedensted Kommune i godt fem år og kommer oprindeligt fra landbruget og industrien. Med samme ekspertise som Henrik Pedersen håndterer han den computerstyrede rabatklipper, således at den klipper rabatterne præcist hver gang. Uden om brønddæksler, el-skabe og andre forhindringer. Knolde og hump forceres med større og mindre tryk, som Claus Mortensen styrer på computeren. - Det kommunale system er en utroligt spændende branche, hvor der hele tiden sker noget nyt. I gamle dage sagde man sådan lidt for sjov, at når man blev ansat ved kommunen, så var den hellige grav velforvaret. Sådan er det slet ikke i dag. Kravet er stigende effektivitet, og hvis ikke vi som medarbejdere spiller med, så er det bestemt ikke sikkert, at vi bliver ved med at have et arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi er engagerede og motiverede, understreger Claus Mortensen og Henrik Pedersen, der aldrig er blege for at tage et par timer ekstra, hvis opgaven kræver det. Tænke ud af boksen - Pæleklipperen er et glimrende eksempel på, hvordan vi ved at tænke lidt ud af boksen kan få meget bedre udnyttelse af både vores materiel og vores mandskab. Den traktor, som pæleklipperen er monteret på, blev tidligere kun brugt i beskedent omfang i forbindelse med vintertjenesten. Om sommeren stod den mere eller mindre stille. Nu bruges den i stor stil både sommer og vinter, påpeger Ole Klidbo Madsen. - Der fås mere avancerede pæleklippere, og der fås også systemer, som er i stand til først at slå rabatterne og derefter klippe omkring pæle, træer og skilte, men efter vores mening er de alt, alt for langsomme og overkommer slet ikke det samme som vores løs-... fortsat fra forrige side Med den computerstyrede rabatklipper bereder Claus Mortensen opgaven for Henrik Pedersen. 10 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

11 2445 SLT HK: 45 Løftehøjde: 250 cm Højde: 195 cm Fås i normalversion også med kabine Løfteevne: 1900 kg Bredde: cm Vægt: 2200 kg ning, siger driftschefen, der har delt sine erfaringer med bl.a. Horsens og Aabenraa kommuner, der nu klipper rabatter som i Hedensted. Rabatklipningen i en del af kommunen varetages i øjeblikke af Hededanmark, men Ole Klidbo Madsen lægger ikke skjul på, at han og medarbejderne gerne ser, at opgaverne tages hjem, og de er overbevist om, at de bl.a. med den ny pæleklipper kan gøre arbejdet både bedre og billigere. - Jeg kan som leder have nok så mange gode idéer og planer, men det er medarbejdere som Claus og Henrik, der er med til, at vi kan få succes med at tænke nye tanker. Hvis ikke medarbejderne er med, hvis ikke de er interesserede og engagerede, så kunne det ikke lade sig gøre, fastslår Ole Klidbo Madsen. Håndterer en palle belægningssten Find nærmeste forhandler på Tavlundvej 4-6, Lind 7400 Herning Tlf Spearhead Med kvalitetsmaskiner Hækklipper HL Grensav LRS 1601 Hæksnitter HC 130 Spearhead M20ÅR ed kvalitetsmaskiner COMPACT FLEX 320/420 Særegnet til kommunal arbejde Rækkevidde 3,2 m - 4,2 m Kompakt Hydraulisk påkørselssikring Stort redskabssortiment Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne arealer områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 11

12 Engelsk flishugger er billig - i drift og kommer overalt Hans Møller ved den ny generation af Green Mechs flishuggere. Med en vægt på under 750 kg kan huggeren let spændes bag efter en hvilken som helst bil og må føres af alle. Skær af specialhærdet stål er vand på rationaliseringens mølle Af Niels Henriksen De er økonomisk bevidste, de briter. Da Asterix spurgte en skotte, om hans tøj var slidstærkt, svarede skotten, at det vidste han ikke, for han havde kun haft tøjet i 30 år. Sådan er det også lidt med den ny generation af flishuggere fra engelske Green Mech, som Hans Møller Vej- og Parkmaskiner i Støvring i Nordjylland har handlet med siden Et nyudviklet skær af specialhærdet stål betyder nemlig lang levetid og langt lavere driftsomkostninger og dermed vand på rationaliseringens mølle, som i disse år snurrer livligt i de danske kommuner. - Green Mech har adresse i Alcester i Warwickshire og ejes af Tony Turner, 12 formandsbladet juni 2013 som er noget af en opfinder. Jeg har arbejdet sammen med ham siden 1974, og virksomheden producerer nogle fantastiske maskiner, fortæller Hans Møller, der tilføjer, at forsøg har vist, at snitteren i Green Machs nye flishuggere giver brugeren 600 pct. mere skær end normalt. Skæret drejes - Ved normalt brug skal en snitter afmonteres efter en uge eller 10 dages arbejde for at blive slebet. På de nye Green Mech maskiner løsnes skæret blot og drejes en smule, hvorefter maskinen er klar til at arbejde videre. Det kan man gøre tre gange, hvorefter skæret skal slibes på vores værksted, siger hans Møller. Green Mechs flishuggere fås i forskellige versioner med fire skær, der gnufler stammer på op til 23 centimeter i diameter i sig, og med seks skær der klarer stammer på op til 28 centimeter i diameter. Maskinerne fås i en trailerversion og i en udgave på bånd, som betyder, at huggeren kan komme frem i praktisk alt terræn, f. eks. i svært tilgængelige vådområder hvor maskiner på hjul vil synke i og sidde fast. Trailerversionen vejer under 750 kg. og kan dermed transporteres efter en bil som enhver anden ganske alminelig trailer og altså uden at føreren skal have specielt trailerkørekort. Flishuggerne fås desuden som CS 100 på trailer eller liftophængt op til 10 cm. diameter, EC 150 TMP liftophængt på til 15 cm. diameter og CC 220 TMP liftophængt op til 22 cm. diameter. Flishuggerne fås eventuelt med enten et elektrisk eller et hydraulisk spil, der trækker træstammerne hen til maskinen, hvilket gør brugen af flishuggeren endnu lettere og mere arbejdsmiljørigtig. Flishuggeren er forsynet med en dieselmotor. Fleksibel maskine Versionen, der kører på bånd, er en særdeles fleksibel maskine, der ud over at komme frem i vanskeligt tilgængelige områder også er utroligt effektiv på stærkt skrånende terræn. Flishuggeren kan køre på steder, der skråner helt op til 35 grader. Akslerne skydes simpelt hen ud i forhold til skråningen. Ved højt underlag kan akslerne tilsvarende skydes op og ud, således at huggeren frit kan passere eksempelvis træstubbe uden at skulle udenom. - Så det handler bare om at tanke godt med brændstof på flishuggeren, smøre en god, stor madpakke og så drage afsted ud på heden, smiler Hans Møller. TEMA: Grønne

13 Hans Møller Vej- og Parkmaskiner præsenterer Sherpa 100 på Have & Landskab til august Af Niels Henriksen Minigraveren er lige velegnet for entreprenøren som for park- og vejfolket, mener Hans Møller. Lille fleksibel minigraver Umiddelbart er der lidt babyelefant over den hollandsk producerede minigraver Sherpa 100, som Hans Møller Vej- og Parkmaskiner præsenterer på dette års Have & landskab i Slagelse i august. Den fleksible gravemaskine er så lille, at den kan komme frem praktisk talt over alt, og så kan den forsynes med et bredt udvalg af tilbehør, som gør brugen af den endnu mere fleksibel. - Det betyder, at minigravemaskinen er lige velegnet for entreprenører som for park- og vejfolket. Som gravemaskine kunne den f. eks. være oplagt i forbindelse med renoveringsopgaver i store byer, hvor pladsen ofte kan være trang. Sherpa 100 kræver ikke megen plads og er nem at manøvrere med. Frontskovlen kan let skiftes ud med andre redskaber, så anvendelsesmulighederne er mange, påpeger Hans Møller, der også sagtens kan forestille sig Sherpa 100 i en elektrisk version hejst områder & maskiner i vejret og bakset ind på dækkene i et etagebyggeri. Med en el-motor vil maskinen hverken larme eller forurene luften med udstødning. På det grønne område vil den lille hollænder være perfekt til mindre graveopgaver, til at læsse og løfte. Sherpa 100 kan f. eks. forsynes med løfteåg Med løfteåg er Sherpa 100 en ideel makker ved belægningsopgaver. juni 2013 til belægningsopgaver, således at det lille muskelbundt klarer alle de tunge løft. Sherpa 100 styres let ved at stå bag på maskinen. I Sherpa-serien fås yderligere versionerne 150, 200 og 300. Sherpa-maskinerne fås med el-motor, benzin eller dieselmaskine. Med el-motor er den lille babyelefant også oplagt til indendørs arbejde. formandsbladet 13

14 Ansvar er nøgleordet I Silkeborg Kommune gør selvkørende teams Entreprenørgården til det åbenlyse valg formanden får en helt ny rolle i organisationen Arne Mundbjerg er formand for Natur/Park i Silkeborg Kommune. Af Niels Henriksen Ledelse i Fællesskab er et begreb, som har været praktiseret på Entreprenørgården i Silkeborg Kommune, siden kommunalreformen i 2007 gjorde Silkeborg, Them, Gjern og Kjellerup til én stor kommune i Midtjylland. Ledelse i Fællesskab betyder, at medarbejderne er inddelt i selvkørende teams, hvor ansvaret er fordelt på medarbejderne, og hvor formanden har fået en helt ny rolle i organisationen. - Ledelse i Fællesskab betyder, at vi er fælles om driften af Entreprenørgården i Silkeborg Kommune, medarbejdere og ledelse. Entreprenørchefen er naturligvis lederen, men herefter er det i høj grad alle vi andre medarbejdere, der i fællesskab er ansvarlige for den daglige drift af Entreprenørgården, og at alle opgaverne bliver udført. Før var det 14 formandsbladet juni 2013 formanden, der skulle have alle opgaver og alle oplysninger i hovedet. Nu er det medarbejderne, og de klarer det fantastisk, siger formand Arne Mundbjerg, der er en af kun tre formænd på den store entreprenørgård med i alt 143 medarbejdere. Arne Mundbjerg er formand for Natur/Park, mens Jon Høeg Pedersen er formand for Vej/Anlæg og Kurt D. Larsen for Idræt/Institutioner. Ansvar og ledelse Mest muligt ansvar og ledelse uddelegeres til medarbejderne. De er udstyret med den nødvendige kompetence og de nødvendige redskaber til at løse opgaverne, og det betyder, at Entreprenørgården har gode, selvhjulpne og topmotiverede medarbejdere med høj faglig viden og kompetence. - Medarbejderne er ganske godt tilfredse med at være en del af ledelsen og have medansvaret. De er motiverede og engagerede, for nu har de fået større mulighed for at udnytte deres faglighed, de har større indflydelse på deres egen dagligdag, bl.a. sørger de indenfor gruppen selv for ferieplanlægning og i nogle grupper er det medarbejderne, der regner tilbud ud, forklarer Arne Mundbjerg. Konkurrence Entreprenørgården arbejder efter forretningsmæssige principper, og det betyder, at medarbejderne skal tjene deres penge selv, så at sige, i konkurrence med private udbydere. Det vil sige, at Entreprenørgården bliver målt og vejet både på kvalitet og på pris. Derfor er det afgørende, at medarbej- TEMA: Grønne

15 Idyllen er nærmest håndgribelig i Søhøjlandet. derne er motiverede og ansvarsfulde, at opgaverne bliver løst så professionelt som muligt og til en konkurrencedygtig pris. I Natur/Park er der 40 medarbejdere, der løser en bred vifte af opgaver. De møder hver morgen kl. 7 ude på pladsen. De 40 medarbejdere er dels delt op i geografiske teams nogle med arbejdsopgaver i nord, i syd osv dels i faglige teams, der arbejder på tværs af kommunen. Desuden er der undergrupper i grupperne, der f. eks. har med græsslåning eller plantning at gøre. Hver gruppe har valgt en kontaktperson, der er gruppens talerør, og som er den, som formanden henvender sig til Omvendt er det også kontaktpersonen, der har ansvaret for kommunikationen til formanden. Kontaktpersonen vælges principielt for et år ad gangen, men gruppen kan sagtens vælge en ny kontaktperson, hvis medarbejderne ønsker det. Helt ny rolle - I Ledelse i Fællesskab har formanden fået en helt ny rolle. De selvstyrende teams ved præcis, hvilke opgaver de skal tage sig af. De bestemmer selv, om der skal slås græs i dag, eller om de synes, det er mere hensigtsmæssigt i morgen. Det blander jeg mig overhovedet ikke i. Jeg ved i princippet ikke engang, hvem der er på arbejde, eller hvor de befinder sig indenfor deres geografiske område. I princippet, for jeg kan gå ind på min computer og se, hvilke medarbejdere der har logget sig ind. Som noget nyt er vi begyndt at foretage al indrapportering på iphone 5, som i øjeblikket uddeles til alle medarbejdere. - Det vil sige, at grupperne selv bestemmer, hvilke opgaver de vil tage fat på, og i hvilken rækkefølge. De ved helt præcis, hvad der skal gøres, og hvornår opgaven skal være løst. Mit job er i den forbindelse at tage mig af de opgaver, der ikke er faste. At fordele nye, opståede opgaver. Ellers er det bestilleren på rådhuset, der ofte har den direkte JM Trykluft A/S Fabriksvej 5, 8260 Viby J. Har opdateret sin maskinpark med en GreenMech Arborist fortsættes på næste side NYT I DANMARK Se nyheder på hjemmesiden. Bestil demo på tlf. eller mail Sherpa Mini Loaders Giants lillebror Hollandsk kvalitet El Benzin Diesel Kæmpe udvalg i tilbehør Speciale Vacuumløft områder & maskiner Grenknuser/buskrydder HANS MØLLER VEJ- OG PARKMASKINER A/S juni 2013 Råkildevej Støvring Tlf.: formandsbladet 15

16 Silkeborg er en grøn kommune med mange smukke scenarier.... fortsat fra forrige side kontakt til medarbejderne ude i marken, siger Arne Mundbjerg, der i øvrigt sørger for, at medarbejderne ude i grupperne har alt det, de behøver for at løse opgaverne i form af materiel og kompetence og så i øvrigt bakke op og motivere. Synlig leder på afstand - Jeg skal være en synlig leder på afstand. Jeg skal motivere til at tage mere ansvar og blive mere effektiv. Jeg skal sørger for at redde trådene ud, hvis der opstår problemer i en gruppe. Jeg skal selvfølgelig sikre, at vedtagne standarder holdes. Jeg skal være tydelig i mine udmeldinger, markant og synlig når vi mødes. Hver måned holder jeg møde med grupperne, og her kridtes banen op og spillet bliver lagt til rette. - Ledelse i Fællesskab gør op med begreberne dem og os. På Entreprenørgården er det et fælles projekt at være konkurrencedygtig. Vi har et MEDudvalg, der fungerer som styregruppen for Ledelse i Fælleskab. Teknik- og miljøchefen er formand og fællestillidsmanden er næstformand. MED står for MEDindflydelse og MEDbestemmelse. Derfor glæder det os også, at vi som noget nyt har fået indført Projektstyret Drift. Det vil sige, at vi på Entreprenørgården får større indflydelse på, hvornår opgaverne skal løses. Vi ved, hvilke opgaver der skal løses og hvordan. Nu kan vi selv bestemme, hvornår de skal løses, således at vi har mulighed for at udligne sæsonerne og derved holde på medarbejderne det meste af året, påpeger Arne Mundbjerg, der egentlig er uddannet landmand (driftsleder) og siden anlægsgartner. Han har været ansat i Silkeborg Kommune siden 1992, og søgte og fik ved kommunesammenlægningen i 2007 jobbet som formand for Natur/Park. "Medarbejderne er motiverede og engagerede, for nu har de fået større mulighed for at udnytte deres faglighed, de har større indflydelse på deres egen dagligdag" 16 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

17 Medarbejderne på Entreprenørgården er delt op i en række selvkørende teams, der selv tilrettelægger arbejdsdagen. Have & Landskab 2013 SLAgeLSe AUgUSt 2013 Besøg årets største udstilling for fagfolk inden for have, park og landskab arrangører: Danske Anlægsgartnere Skov og Landskab Maskinleverandørerne Park, Vej og Anlæg Danske Planteskoler Følg os på Facebook.com/HaveogLandskab Læs alt om udstillingen på Udstillingen finder sted på Selandia Jernbjerggården, C.A. Olesensvej, Slagelse HAVE & LANDSKAB 2013 områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 17

18 Masser af nye og effektive maskiner på PON Innovation på Have & Landskab Der er ny viden og nye produkter for alle pengene, når den grønne fagudstilling Have & Landskab slår dørene op i Slagelse den 28. til 30. august. Temaet for årets udstilling er nemlig Innovation. Og det er ikke uden grund, at de fire arrangører Skov & Landskab, Danske Anlægsgartnere, Danske Planteskoler og Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg har valgt dette tema, fortæller udstillingsleder Kristian Larsen. - For det første har krisen tvunget mange til at tænke nyt, så der er virkelig noget at se folk har de samme behov men færre penge, og det har virkelig fået producenterne til at tænke i nye baner, understreger udstillingsleder Kristian Larsen og påpeger, at det ikke kun er de nyeste, tekniske løsninger, som de besøgende kan se i år. 18 formandsbladet juni 2013 Det er nemlig ikke kun producenterne og leverandører, som er fremme i skoene. Også på arrangørernes stande kan de besøgende se, i hvilken retning innovationen i branchen for tiden bevæger sig. Her er det tydeligt, at vi går mod en mere bæredygtig, effektiv og klimaparat branche. Således sætter Skov & Landskab på Københavns Universitet på udstillingen fokus på vandgennemtrængelige belægninger, som man kan se flere danske og udenlandske testresultater af på standen. Vandgennemtrængelige belægninger kan modsat hvad mange tror - være et godt alternativ til traditionelle befæstelser og kan tilmed være med til at løse problemerne med oversvømmelser ved kraftige nedbør. Netop drænbelægninger kan man også få mere at vide om på brancheforeningen Danske Anlægsgartneres stand, hvor der også er fokus på den fortsatte udvikling indenfor beplantede altaner, grønne tage og insitustøbt beton. Sidstnævnte er en forholdsvis ny metode, som kræver stor viden og faglig dygtighed. Effektive maskiner Hos medlemmerne af Maskinleverandørerne, Park, Vej & Anlæg handler det i høj grad om at kunne levere mere effektive maskiner. Det gælder naturligvis mindsket brændstofforbrug og andre miljøvenlige tiltag, men konsulent i foreningen, Per Hedetoft pointerer, at pengene stadig ikke sidder løst ude hos kunderne. - Og en rigtig dyr faktor i enhver driftsvirksomhed eller kommunal vejog parkafdeling er jo arbejdslønnen. Derfor handler det i høj grad om at skabe mere effektive maskiner, for jo flere mandetimer, man kan spare, og dermed bruge på andre opgaver, jo bedre, forklarer Per Hedetoft. TEMA: Grønne

19 Have & Landskab slår dørene op i Slagelse den 28. til 30. august Vi er klar til store og små bedrifter Mød os på Have & Landskab, stand A301 til en snak om dine behov Masser af grønne nyheder. Pon Equipment A/S Park Allé 363 Jens Olsens Vej Brøndby 8200 Aarhus N Tlf.: Tlf.: Mød os på Have & Landskab messen i Slagelse Følg os på Facebook Brøns Maskinforretning Grøn Teknik områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 19

20 Twiga 420 på arbejde som hækkeklipper. Twiga Compact rabat- og hegnsklipper Spearhead lancerer nu en ny serie af Compact rabatklippere til montering på traktorer med en egenvægt fra 1300 kg Behovet for alsidige armklippere i den mindre klasse bliver stadig større, og derfor lancerer Spearhed nu to nye modeller, Twiga 320 og Twiga 420 Compakt, med armlængder på henholdsvis 3,2 meter og 4,2 meter. Begge modeller monteres nemt i traktorens trepunktsophæng, enten foran eller bagpå, og drives via traktorens PTO. Twiga Compact har sit helt eget hydraulikanlæg bestående af to pumper, hvoraf den ene er til betjening af armens bevægelser, og den anden leverer olie til selve klippehovedet. Armens bevægelser styres via kabelbetjening, eller et elektrisk proportionale Mini Pilot joystik, som er ekstraudstyr. Den 70 liter store hydrauliktank er placeret, så den samtidig fungerer som kontravægt for maskinen. 20 formandsbladet juni 2013 Selve armen er opbygget i højstyrkestål, hvor der er optimeret på materialet for at få den højeste styrke i forhold til materialeanvendelse. Armen har mekanisk parallelføring, hvilket gør det utroligt nemt at betjene maskinen. Som sikkerhed er der som standard monteret hydraulisk påkørselssikring med Auto Reset, således at både maskine og traktor er beskyttet imod overbelastning. Mange arbejdsredskaber Spearhead tilbyder en række forskellige arbejdsredskaber til maskinen. Først og fremmest et græsklippehoved på 95 cm, hvor de frit hængende slagler både kan anvendes til græsklipning, men også til klipning af mindre grene og kviste. Derudover tilbyder Spearhead tre forskellige løsningssystemer til vedligehold af hegn og hække som grensave, hvoraf der er to varianter den ene specielt til hække og hegn med grene op til 10 cm og med en arbejdsbredde på 1,6 meter. Den anden sav er udviklet specielt til frugtplantager og leveres med en arbejdsbredde på helt op til 2,8 meter. Helt nyt i programmet er endelig en hækklipper - HC 130 og HC150 - der både klipper og findeler det afklippede materiale, hvorved senere oprydning undgås. Desuden leveres fingergræsklippere, koste m.m. Det brede udstyrsprogram betyder at Twiga Compact kan bruges til mange formål, året rundt. TEMA

21 Dansk Formands Forening Kommunalt kursus 2013 Hotel Svendborg den 8./9. Oktober 2013 Enneagrammet og de andre Er du for lækker eller for latterlig? På det kommunale kursus 2013 sætter vi fokus på de andre. Ikke fordi det ikke længere er vigtigt at tage vare på sine egne styrker og faldgruber, men fordi tiden er kommet til at lære at forstå hvad der motiverer og inspirerer andre. Enneagrammet beskriver 27 persontyper (når der tages højde for instinkt) og de skal alle behandles forskelligt Kom og lær det! Inspirerende eller irriterende Det har aldrig været mere krævende at være leder end i Inspirerende ledere må beherske og være: Klare i kommunikationen Emotionelt intelligente Gennemslags- og handlekraftige I stand til at tro på sig selv I stand til at gå forrest I stand til at lære af sine fejl Forandringsparate og beslutningsdygtige Desuden må nutidens ledere evne at være inspirerende og motiverende i deres kommunikation og relationer til 9 vidt forskellige mennesketyper - medarbejdere, ledere og familie. På det kommunale kursus 2013 giver vi dig praktiske værktøjer du kan drage nytte af allerede i morgen! I en kombination af inspirerende teori og praktiske aktiviteter/øvelser får du nye færdigheder og indsigter Enneagrammet i kød og blod! Kom og spil med på det kommunale kursus. I år hjælper vi hinanden med at blive klogere på os selv, men fokus er, i år, i særlig grad rettet mod at blive klogere på de andre. Én af de mest givende og udbytterige måder at lære at forstå andre på er at høre det fra hestens egen mule. Via interviews i såkaldte Enneagram paneler, dvs. flere mennesker af samme kød og blod sætter vi liv i typer, instinkter, vinger og meget mere. Kom og læg dit eget kød og blod til når vi viser teorien i praxis. Dvs. når typerne selv fortæller om deres adfærd, motiver, overbevisninger, værdier og begrænsende tankemønstre. Det er tid til at betale tilbage, hvis du har draget nytte af Enneagrammets indsigter tidligere Læs meget mere om Enneagrammet og de 9 persontyper på Tilmeld..... til Dansk Formands Forening på dk eller tlf Kurset tilbydes omkostningsfrit til medlemmer af Dansk Formands Forening og er inkl. undervisning, forplejning samt kursusmaterialer. Der er 24 pladser og det er først til mølle. NB: der er mulighed for at få et GRATIS indblik i Enneagrammet til foredrag Er du for lækker eller for latterlig - mandag aften den 7. oktober på hotellet. Noter ved tilmelding til kurset. Koner, børn og svigre er velkomne! Instruktør Michael Groser Michael Groser er foredragsholder, forfatter samt IEA akkrediteret coach med speciale i at undervise og coache ledere og teams. Michaels undervisnings stil er energisk, humørfyldt, seriøs og empatisk og indeholder masser af anekdoter og lærerige historier fra hans eget liv. Michael underviser med udgangspunkt i persontype værktøjet Enneagrammet, som inddeler mennesker i 9 personprofiler med vidt forskellige talenter, adfærd og faldgruber. Michael har udover mere end 10 år som Enneagraminstruktør, en professionel baggrund fra erhvervslivet hvor han i mere end 20 år drev en mellemstor IT virksomhed. Læs mere om Michael og Enneagrammet på juni 2013 formandsbladet 21

22 Optimismen på vej op hos lift-forhandleren Amerikanske Genie har igennem JØMA Lift Teknik i Kolding godt fat i det danske marked og noterer stigende aktivitet på byggepladserne Af Niels Henriksen Når aktiviteten på byggepladerne går op, stiger optimismen tilsvarende hos lift-forhandleren. De er to alen ud af ét stykke. Omsætningen i salgsafdelingen og travlheden på værkstedet er nemlig et spejl af den aktivitet, der sker indenfor bygge og anlæg. - Og vi sporer helt tydeligt en stigende optimisme i branchen, der efterspørger mere service og større interesse for investering i nye lifte, understreger direktør Jørgen Martinsen fra JØMA Lift Teknik A/S i Kolding. Virksomheden har siden 2004 forhandlet amerikanske Genies program indenfor selvkørende personlifte og er nu netop blevet totalforhandler af hele Genies liftsortiment. JØMA Lift Teknik A/S har siden 2004 forhandlet Genies program af selvkørende personlifte. Som totalforhandler har Kolding-virksomheden nu også fået Genies aluminiumshejs til materialeløft samt fleksible teleskoplæssere fra 2 ½ tons og 6 meter til 6 tons og 25 meter på hylderne. Krisen - Det er klart, at vi har været mærket af krisen. Dels har vi ikke solgt så mange lifte til vores direkte kunder som bl.a. er byggevirksomheder, montagefirmaer, tømrermestre og lignende, de fleste af de store udlejningsfirmaer har på grund af lavere aktivitet ikke investeret så meget i nye lifte og endelig har de ikke fået så mange lifte serviceret. Har de eksempelvis 35 lifte i kataloget, har det måske kun været de 10, der har været lejet ud, og derfor har vi selvfølgelig ikke set resten på værkstedet. Men det er tydeligt, at mange byggevirksomheder har fået ordrer i bogen. Vi oplever stor interesse for vores blå lifte, og på værkstedet har vi travlt med at foretage de lovpligtige eftersyn, siger Jørgen Martinsen, der etablerede JØMA Lift Teknik A/S i 1999 efter at have arbejdet flere år i branchen. I 2007 byggede virksomheden nyt på Nordager i Kolding, samtidig med at Hans Nielsen blev en del af ejerkredsen. Vinden vender - I øjeblikket beskæftiger vi syv medarbejdere, men jeg kan sagtens forestille mig, at vi får behov for yderligere ansatte. Det er vores helt klare oplevelse, at vinden så småt er ved at vende, siger Jørgen Martinsen, der gerne tænker ud af boksen, når det handler om anvendelse af firmaets amerikanske lifte. - Vores teleskoplæssere f. eks. benyttes traditionelt fortrinsvis indenfor bygge og anlæg og i nogen grad inden- Direktør Jørgen Martinsen etablerede JØMA Lift Teknik A/S i I dag er Kolding-virksomheden totalforhandler af amerikanske Genies brede liftprogram. 22 formandsbladet juni 2013 TEMA: Grønne

23 På det certificerede værksted udfører JØMAs dygtige teknikere både reparation og lovpligtig service. for landbruget, men med det rigtige udstyr kan jeg da sagtens forestille mig brugen af teleskoplæsser også indenfor de grønne områder. I forvejen bruges de til vedligehold af bevoksninger på bygninger, men de kan også bruges til beskæring af træer, til løft og håndtering af træstammer i forbindelse med fældning. Teleskoplæsseren er særdeles fleksibel, og den kommer nemt rundt i mange forskellige slags terræn, påpeger Jørgen Martinsen. Hurtig service Med placeringen i Kolding og en af de fire servicevogne fast udstationeret hos en medarbejder i Ringsted har serviceteknikerne fra JØMA Lift Teknik A/S aldrig langt til kunderne, hvis uheldet skulle være ude. I de fleste tilfælde kan problemerne klares på stedet, men større reparationer foretages på virksomhedens certificerede værksted i Kolding. JØMA Lift Teknik A/S er medlem af Liftgruppens værkstedsordning, der er under løbende kontrol af Force Technology. Genies lifte er særdeles servicevenlige. Bl.a. kan de fleste af de vitale dele skydes ud, således at de er lette at komme til. Foruden salg og service af Genies brede liftprogram sælger og servicerer JØMA Lift Teknik A/S og HMF produkter fra Højbjerg Maskinfabriksamt et udvalg af læsseramper til lastbiler. STAMA Multi El Truck 48v 1 m bred. Kan fåes med drejelad og ekstra høje sider, indregistreret samt med lithium batterier Stensballe rotorklipper TH 2500 B Frontmonteret med hyd. eller mek. drift. Klippebredde fra 2,5 til 4 meter NESBO fejemaskine FH 1000 L5 Hydraulisk drevet med indbygget hydraulikmotor Care for the ground Saturnvej Horsens Tlf.: Et stærkt fundament starter med uddannelse AMU-Vest tilbyder hele BETON-pakken, med kurser i forskalling, armering og udstøbning. Kurserne er kompetence- og certifikatgivende til byggeog anlægsbranchen. Kontakt os for oplysninger om kurser og starttidspunkter. Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Ø Tlf inhouse.dk områder & maskiner juni 2013 formandsbladet 23

24 Æresmedlemmerne på tur Æresmedlemmerne forsamlet ved Hotel Falster. Æresmedlemmerne i Dansk Formands Forening har endnu engang været på tur, og denne gang gik turen til Lolland Falster. Af Per Ysbæk-Nielsen Vi mødtes på Hotel Falster mandag den 27. maj, og efter frokost var vi klar til at tage på tur. Først tog vi til Krokodille ZOO, der her i sommer åbner den store Asienhal, hvor der sætter fokus på de største krokodillearter i verden. Som det eneste sted i Europa kan Krokodille ZOO vise alle 23 nulevende krokodillearter. Normalt er der lukket om mandagen, men indehaveren åbnede specielt for Dansk Formands Forenings æresmedlemmer. Det kunne ikke være bedre. Tirsdag den 28. maj tog vi på tur igen. Vi fik en madpakke med fra hotellet, og turen gik til Knuthenborg Safari Park, hvor man sagtens kan bruge en hel dag. Der er mange dyr at se på og vejret var nogenlunde godt, med en del sol. Vi fandt et godt sted til at spise vores frokost. Frokosten blev nydt i Knuthenborg Safaripark. Besøget på Krokodille Zoo var en stor oplevelse. En stor familie Da regnen kom sidst på eftermiddagen, gik turen hjem igen til hotellet hvor vi havde bestilt en tre retters menu. Efter middagen hyggede vi os sammen. Det er lige som en stor familie der er sammen, og det er dejligt. Vi er ikke så mange æresmedlemmer tilbage, men vi har stadig Elisabeth Jacobsen fra Aabenraa og Vibeke Poss fra Bornholm. Det viser lidt om det sammenhold, der er imellem æresmedlemmerne. Alle syntes vi havde nogle gode dage på Falster og vi glæder os til næste år, hvor vi skal mødes i Sønderborg. Her er det Elisabeth samt Hedvig og Johannes, der står for arrangementet i dagene fra den 26. maj til 28. maj. 24 formandsbladet juni 2013

25 Akademikernes er landets største a-kasse Ingeniørernes A-kasse og Akademikernes A-kasse fusionerer 1. juli Det nye navn bliver Akademikernes, og med medlemmer bliver Akademikernes landets suverænt største - og billigste - a-kasse for højtuddannede. Endda med store ambitioner oveni. Begge a-kasser har medlemsvækst, et lavt kontingent og højtuddannede medlemmer, der allerede i dag føler sig godt hjulpet, så fusionen er ikke af nød. Fusionen handler tværtimod om to a-kasser i fremdrift, som ved en fusion vil skabe en endnu mere slagkraftig og fremtidssikret virksomhed til fordel for medlemmerne. Stordriftsfordele - Ved at slå a-kasserne sammen opnår vi betydelige stordriftsfordele, så der frigives ressourcer til det, som det hele handler om, nemlig at få vores ledige medlemmer i job. Akademikernes bliver et naturligt samlingspunkt for akademikere i Danmark og med en størrelse, der muliggør skræddersyede løsninger til alle faggrupper og i hele landet. Alle typer akademikere - hvad enten de er tekniske/naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske - vil kunne se sig selv i den nye a-kasse, fastslår Michael Valentin, i dag adm. direktør i Akademikernes A-kasse og fra 1. juli adm. direktør i Akademikernes. Akademikernes får en størrelse og en bredde i medarbejderkompetencer, som sikrer medlemmerne et højt serviceniveau og en bred palet af tilbud, også i regionerne. Nye standarder - Vi er ikke bange for at sige højt, at vi vil sætte nye standarder for det at drive a-kasse i Danmark. Vi har store ambitioner på vores ledige medlemmers vegne. Samtidig skal vi blive ved med at være Danmarks billigste a- kasse for højtuddannede. Det betyder blandt andet, at Akademikernes IT-systemer skal være state-of- the-art, så virksomheden kan drives så effektivt som overhovedet muligt. En væsentlig forudsætning for at finde job til Akademikernes ledige medlemmer er et tæt samarbejde med dansk erhvervsliv, siger Michael Valentin. - Vi intensiverer virksomhedskontakten, og vil hele tiden minde om, at det betaler sig at ansætte akademikere. Små og mellemstore virksomheder, som ansætter den første højtuddannede, øger beskæftigelsen med næsten otte personer i gennemsnit. I dag har kun 17 pct. af de private virksomheder en eller flere højtuddannede ansat, så beskæftigelsespotentialet er enormt, hvis det lykkes flere virksomheder at ansætte højtuddannet arbejdskraft, gør Michael Valentin opmærksom på. Akademikernes får hovedsæde i København, bliver Danmarks fjerdestørste a-kasse og beskæftiger 175 medarbejdere. Pas godt på dine medarbejdere... - og deres hørelse. De får brug for den resten af livet! Forebyg høretab hos medarbejderne og giv dem mulighed for bedre trivsel på arbejdspladsen. Virksomheden vil oveni opnå større effektivitet og økonomisk udbytte. Audiovox er specialist i individuelt fremstillede høreværn. Ring og aftal uforpligtende møde. Fordele ved høreværn: - Blød og meget let - Perfekt pasform - Sikker og komfortabel - Nem at rengøre - Tale og omgivende lyde kan stadigvæk registreres - Næsten usynlig i øret - Lang levetid Ring www. audiovox.dk juni 2013 formandsbladet 25

26 Sampension kompenserer for mistet garanti Da Sampension den 1. januar 2011 ændrede sin ydelsesgaranti til en hensigtserklæring, forberedte en række utilfredse kunder samlet i Ydelsesgarantiforeningen et søgsmål mod Sampension. Men nu har Sampension indgået en aftale med Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen. Det betyder, at kunderne får en kompensation på fem procent af deres pensionsopsparing som kompensation for den mistede garanti. Det betyder rundt regnet, at der er fire milliarder kroner på vej som kompensation til Sampensions kunder. Har du fået brev fra Sampension Kompensationen gælder alle kunder, der lige nu har et depot i Sampension, og som har været omfattet af skiftet fra ydelsesgaranti til hensigtserklæring, eller dem, som har valgt om fra gennemsnitsrenteproduktet til 3 i en livspension. Medlemmer af Dansk Formands Forening, der er omfattet af den nye aftale, vil få eller har allerede fået skriftligt besked fra Sampension. Er du omfattet af den nye aftale, skal du blot forholde dig passivt, da du automatisk vil få tilført kompensationen til din pensionsopsparing i Sampension. Alle berørte kunder har fra Sampension modtaget et brev om aftalen i slutningen af maj Har du spørgsmål til den nye aftale, anbefales det at kontakte Sampension. Der arbejdes fortsat på, at der åbnes op for overførselsmulighed af depoter fra Sampension til PFA. PFA forventer, at dialogen med Sampension kan afsluttes i løbet af sommeren. Hovedpunkterne i aftalen mellem Forbrugerombudsmanden, Ydelsesgarantiforeningen og Sampension uddybes her: Aftalen omfatter kunder, hvor der er gennemført en overgang fra ydelsesgaranti til hensigtserklæring, samt kunder som har valgt om fra gennemsnitsrenteproduktet til 3 i 1 Livspension. Sampension vil pr. 1. januar 2014 overføre et beløb svarende til fem procent af kundens depot pr. 1. maj 2013 fra selskabets egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser, der medgår til at opfylde Sampensions solvenskrav. Individuelle kunder med hensigtserklærede ydelser, som ikke kan acceptere Aftalen, kan frasige sig overførslen til individuelle særlige bonushensættelser ved at give meddelelse til Sampension inden for fire uger. Ved frasigelse stilles kunden som om ydelsesgarantien ikke var afskaffet 1. januar 2011 for indbetalinger foretaget forud for dette tidspunkt. Den øvrige del af pensionsordningen fortsætter med ugaranterede pensioner under hensigtserklæringen. Forbrugerombudsmanden og Ydelsesgarantiforeningen fraskriver sig retten til at føre retssager vedrørende afskaffelse af ydelsesgarantien. Hvis en individuel kunde tager retsskridt med anfægtelse af afskaffelsen af ydelsesgarantien, sidestilles dette med frasigelse, hvorfor den pågældende fortaber retten til de individuelle særlige bonushensættelser. Sampension kan helt eller delvist træde tilbage fra Aftalen. Hvis Sampension træder tilbage fra Aftalen bortfalder Forbrugerombudsmandens og Ydelsesgarantiforeningens fraskrivelse af at føre retssager. 26 formandsbladet juni 2013

27 Højt pensionstal 80 og derover: Dit liv som pensionist matcher dit nuværende liv, når dit Pensionstal er højt. pfa s anbefalede pensionstal Mellem 70 og 80: Du har lidt færre udgifter som pensionist, så en lidt mindre indtægt er acceptabelt. lavt pensionstal 70 og derunder: Din levestandard forringes som pensionist, når dit Pensionstal er lavt. PFA introducerer Pensionstallet Pensionstallet er det enkle tal, der viser styrken af din pension. Har du fx et Pensionstal på 72, kan du som pensionist forvente at have 72 % af din nuværende indtægt til rådighed. Tag med ud i fremtiden og få et smugkig på dit liv som pensionist i selskab med Anders Breinholt. Bagefter udregner vi dit personlige Pensionstal. Det hele sker på pensionstallet.dk juni 2013 formandsbladet 27

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt.

MINKKRIGEN RASER SIDE 4 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22. www.gront3fpunkt. www.gront3fpunkt.dk APRIL 2012 NR. 3 UDLICITERING VI VANDT SIDE 7 GARTNERIERNE DE TJENER KASSEN SIDE 15 MINKKRIGEN RASER SIDE 4 VIND BILL ETTER KOM MED I CIRKUS SE SIDE 22 MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE

Læs mere

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Udgivet af Maskinmestrenes Forening Januar 2008 nr. 1 Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Castros danske kraftværker

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Tema. Det digitale liv. Arbejdsmiljø. Kompetencer. Uddannelse. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Nr. 6 - Oktober 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Det digitale liv Medlemmernes digitale verden Kompetencer Et fag i udvikling Arbejdsmiljø Digital drøm eller

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere