BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE"

Transkript

1 DK DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Funktioner og pakkens indhold Indledning Pakkens indhold Ekstra tilbehør Funktioner i PC-interface Montering af og tilslutning første gang Montering af holder Montering af sendere - hastighed og trådfrekvens Montering af magneter - hastighed og trådfrekvens Påtagning af brystbælte Montering 2. cykel Montering af SIGMA på holder Tilslutning første gang Synkronisering af sensorer Synkronisering af hastighed Synkronisering af trådfrekvens Synkronisering af brystbælte Nulstilling af synkronisering Betjeningskoncept Knapfunktioner Knapfunktioner cykelmodus Knapfunktioner vandremodus Displayets opbygning Øverste displaysegment Midterste displaysegment Nederste displaysegment Grundindstillinger Indstilling af sprog Indstilling af måleenhed Indstilling af lufttryk ved sea level Indstilling af aktuel højde Indstilling af starthøjde Indstilling af hjulstørrelse for cykel 1 eller cykel Beregning af hjulstørrelse Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Indstilling af alder Side 3

4 Indholdsfortegnelse 4.10 Indstilling af vægt Indstilling af køn Indstilling af maksimal puls Indstilling af træningszone Visning af træningszone i normal modus Indstilling af pulszone 1, 2, 3, Visning af pulszoner i normal modus Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel Indstilling af total køretid cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandretid Indstilling af total højde cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandrehøjde Indstilling af total Kcal cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandre-kcal Aktivering af zonealarm Indstilling af kontrast Forlad grundindstillinger Generelle funktioner i Displaybelysning Hastighedssammenligning Rundefunktion Åbn rundevisning Kalibrering af starthøjde Stopur Nedtælling Indstilling af højdemeter +/ Nulstilling af turdata Totalværdier cykel 1 og cykel Serviceinterval Transportmodus PC-interface Kabelbundet hastighedstransmission Vandring med Synkronisering af brystbælte Start af vandretid Indstilling af måltid Nulstilling af vandre-turdata Højdemåling (IAC) Kalibrering af højde Side 4

5 Indholdsfortegnelse 8 Oplysninger, fejlafhjælpning, FAQ Oplysninger Vandtæthed Vandtæthed - sendere (ekstra tilbehør) Vedligeholdelse af brystbælte (ekstra tilbehør) Træningsanvisning Fejlafhjælpning FAQ (ofte stillede spørgsmål) Tekniske data Maks., min., standardværdier Batteriskift Temperatur, batterier Garanti og mangelsansvar Indeks Side 5

6 Side 6

7 Funktioner og pakkens indhold Indledning 1 Funktioner og pakkens indhold 1.1 Indledning Mange tak, fordi du har købt en cykelcomputer fra SIGMA SPORT. Din nye vil være dig en trofast ledsager på dine cykelture de næste mange år. For at lære de mange funktioner på din nye cykelcomputer at kende og at kunne drage bedst mulig fordel af dem bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem. SIGMA SPORT ønsker dig rigtig god fornøjelse med din. er en multifunktionel cykelcomputer, som giver dig en lang række nyttige informationer under og efter cykelturen: Hastighed, tid, strækning, højde, puls, pulszoner. Alle informationer overføres til PC'en, så du kan aflæse dataene efter din cykeltur på enkel og grafisk overskuelig vis. 1.2 Emballagen indeholder Cykelcomputer Holder STS-hastighedssender Egermagnet Side 7

8 Funktioner og pakkens indhold Indledning Armbånd STS-pulssender inkl. brystbælte Nøgle til batterirum Fastgørelsesmateriale (kabelbindere, O-ringe) Lynintroduktion Ekstra tilbehør Docking-station Kabelbundet holder STS-trådfrekvenssender (kun ved CAD inkl.) Trådfrekvensmagnet (kun ved CAD inkl.) eller Trådfrekvensmagneten kan også benyttes uden det nederste afstandsstykke. Side 8

9 Funktioner og pakkens indhold Funktioner i 1.3 Funktioner i er en alsidig cykelcomputer, som kan måle højde, hastighed, trådfrekvens og puls. Til trådfrekvens er tilhørende tilbehør påkrævet. Alle aktuelle værdier øjeblikkelig hastighed, aktuel højde, aktuel puls, aktuel trådfrekvens og aktuel runde vises tydeligt og vedvarende på det store display. har en cykelcomputers klassiske egenskaber, som f.eks. to cykler med hver deres indstillinger (disse genkendes automatisk af STS-hastighedssenderen), automatisk Start/Stop og forskellige kalibreringsmuligheder for højde. Ved hjælp af det seperate armbånd kan du også benytte til vandring og andre sportsarter PC-interface kan tilsluttes en PC. Docking-stationen, som fås som ekstra tilbehør, gør det muligt at udveksle data mellem din PC og. Du kan også foretage indstillingerne for på PC'en og så overføre dem til cykelcomputeren bagefter. Side 9

10 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder 2 Montering af og tilslutning første gang Bemærk Udførlig montering fremgår af den medfølgende lynintroduktion. 2.1 Montering af holder Fastgørelse til styr eller forgaffel, tag den gule folie af holderen (permanent fastgørelse), holderen kan enten monteres med kabelbindere (permanent fastgørelse) eller med O-ringene. Se monteringsbillede Montering af sendere - hastighed og trådfrekvens Begge sendere kan enten monteres med kabelbindere (permanent fastgørelse) eller med O-ringene. Se monteringsbillede Montering af magneter - hastighed og trådfrekvens Se monteringsbillede Påtagning af brystbælte Elektroderne skal vædes med vand eller kardio-gel. Se monteringsbillede Montering 2. cykel VIGTIGT: For at omstille STS-hastighedssenderen til cykel 2 skal du trykke på knappen på bagsiden af senderen med en kuglepen i 5 sek. - indtil den røde LED blinker (rød LED: cykel 2; grøn LED: cykel 1). Se monteringsbillede Montering af SIGMA på holder Se monteringsbillede 6.2 Side 10

11 Montering af og tilslutning første gang Tilslutning første gang 2.7 Tilslutning første gang For at spare strøm befinder sig i såkaldt dvalemodus. Tryk på knapperne MODE 1 + SET i 5 sekunder for at vække fra dvalemodus. hopper til indstillingsmodus (kap. 4 Grundindstillinger ). 2.8 Synkronisering af sensorer For at synkronisere sensorerne skal være i indgreb i holderen. Nullerne i hastigheds-, trådfrekvens- og pulsvisningen blinker, mens den pågældende sensor synkroniseres. Når den pågældende synkronisering er gennemført, vises værdien på i displayet Synkronisering af hastighed Det kan gøres på 2 måder: Kør løs - som regel vil modtageren have synkroniseret sig med sensoren efter 5 hjulomdrejninger. Drej forhjulet rundt, indtil km/h-visningen ses på displayet Synkronisering af trådfrekvens Det kan gøres på 2 måder: Kør løs - som regel vil modtageren have synkroniseret sig med senderen efter 5 pedalomdrejninger. Drej pedalarmen rundt, indtil den aktuelle trådfrekvens vises på displayet Synkronisering af brystbælte Fugt bæltets sensorflader, og tag brystbæltet på. Bevæg dig i nærheden af, eller stig op på cyklen. Som regel vil have synkroniseret sig med brystbæltet inden for 10 sekunder. Den aktuelle puls vises derefter på displayet. Side 11

12 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder af synkronisering Hvis en sensor ikke viser nogen data, eller en forkert sensor er blevet synkroniseret, kan synkroniseringen nulstilles. 1 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. Sync. RESET blinker på displayet. 2 Nullerne i hastigheds-, trådfrekvens- og pulsvisningen blinker, mens den pågældende sensor synkroniseres påny. Side 12

13 Betjeningskoncept Knapfunktioner 3 Betjeningskoncept 3.1 Knapfunktioner Funktionsknap Med denne knap bladrer du tilbage på et menutrin. Et længerevarende tryk på knappen nulstiller alle data for den aktuelle tur. Funktionsknap Med denne knap bladrer du gennem -funktionerne (pulsfunktioner, etc.) eller fremad på et menutrin. Funktionsknap Lap Med denne knap starter du en ny runde. Et længerevarende tryk på knappen åbner rundevisning. Funktionsknap Med denne knap gemmer du de angivne værdier. Et længerevarende tryk på knappen åbner grundindstillingerne. Funktionsknap Med denne knap bladrer du gennem -funktionerne (cykel- og højdefunktioner). Et længerevarende tryk på knappen synkroniserer senderne. Side 13

14 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder Knapfunktioner, cykelmodus -funktioner Strækning Køretid hastighed Maks. hastighed trådfrekvens Højdemeter +/- Højdeprofil Maks. højde Rundestrækning Rundetid -funktioner Målzone/% maks. puls Pulszoner puls Maks. puls Kalorier Klokkeslæt Stopur Nedtælling Temperatur Strækning, total Tid, total Højde, total Kalorier, total Knapfunktioner, vandremodus -funktioner Vandretid Måltid Dagshøjde +/- Maks. højde -funktioner Træningszone/% maks. puls Pulszoner puls Maks. puls Kalorier Klokkeslæt Nedtælling Temperatur Vandretid, total Vandrehøjde, total Kalorier, total Side 14

15 Montering af og tilslutning første gang Displayets opbygning 3.2 Displayets opbygning Displayet på er opdelt i 3 hovedområder: Øverste displaysegment Dette segment viser 4 aktuelle værdier. Aktuel puls (kræver brug af brystbælte) Puls for lav eller for høj i forhold til målzone Aktuel trådfrekvens (kræver, at trådfrekvenssenderen er monteret, ekstra tilbehør) Aktuel højde (permanent) Aktuel rundeantal (permanent) Midterste displaysegment Dette segment viser den aktuelle hastighed og andre symboler: Cykel I - Cykel II-symbol Hastighed i forhold til gennemsnitshastighed Forudindstillet enhed (km/h eller mph) Stopur aktivt Nedtælling aktiv Gennemsnitshastighed (kun i rundevisning) Nederste displaysegment Dette segment viser den aktuelt valgte funktion. De enkelte funktioner kan vælges med funktionsknapperne (se 3.1.1) og (se 3.1.2). Med funktionsknapperne eller bladres frem. Med funktionsknapperne eller bladres tilbage. Side 15

16 Grundindstillinger Indstilling af sprog 4 Grundindstillinger Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker ting OPEN. Herefter vises det forudindstillede sprog. Når du vækker fra dvalemodus, første gang du tænder den, hopper den direkte til indstillingsmodus uden længerevarende tryk på funktionsknappen. Vigtigt Indstilling af fungerer også, mens du cykler. Husk altid at holde koncentrationen rettet mod trafikken og vejen! 4.1 Indstilling af sprog 1 Skift til det forudindstillede sprog med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Vælg det ønskede sprog med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.2 Indstilling af måleenhed 1 Skift til den forudindstillede måleenhed med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Vælg mellem km/h og mph med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.3 Indstilling af lufttryk ved sea level Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til det forudindstillede lufttryk med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 16

17 Grundindstillinger Indstilling af aktuel højde 4.4 Indstilling af aktuel højde Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til den forudindstillede højde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.5 Indstilling af starthøjde Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til den forudindstillede starthøjde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.6 Indstilling af hjulstørrelse cykel 1 eller cykel 2 1 Skift til den forudindstillede hjulstørrelse 1 eller hjulstørrelse 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Beregning af hjulstørrelse Du kan finde frem til hjulstørrelsen på forskelliger måder: Beregning jf. fig. A eller fig. B Aflæs på tabellen (fig. C) ud fra dækstørrelsen. Side 17

18 Grundindstillinger Indstilling af klokkeslæt km/h: WS = mm x 3,14 mph: WS = mm x 3,14 km/h: WS = mm mph: WS = mm 1x mm x 3,14 = WS (mm) Fig. A Fig. B 16 ETRTO x 1.75 x 2 kmh mph 16 ETRTO x 1.75 x 2 kmh mph x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x x x1 3/8 26x1 3/8x1 1/2 26x3/ x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x18C 700x20C 700x23C 700x25C 700x28C 700x32C 700x35C 700x40C Fig. C 4.7 Indstilling af klokkeslæt 1 Skift til det forudindstillede klokkeslæt med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Timevisningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til minutindlæsning med funktionsknappen. 5 Indstil værdien med (+) eller (-). 6 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 18

19 Grundindstillinger Indstilling af dato 4.8 Indstilling af dato 1 Skift til den forudindstillede dato med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. År blinker. 3 Indstil året med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 4 Indstil måneden med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 5 Indstil dagen med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 6 Indstil datoformatet (dd.mm.åå eller mm/dd/åå) med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.9 Indstilling af alder 1 Skift til den forudindstillede alder med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af vægt 1 Skift til den forudindstillede vægt med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 19

20 Grundindstillinger Indstilling af køn 4.11 Indstilling af køn 1 Skift til det forudindstillede køn med funktionsknappen. ( er som standard indstillet til mand ) 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil kønnet med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af maksimal puls 1 Skift til den forudindstillede maksimale pulsfrekvens med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af træningszone har 3 målzoner. Målzonerne Fitness og Fedtforbrænding beregnes automatisk ud fra din maks. puls. I målzonen Individuel kan du selv fastsætte pulsværdierne. 1 Skift til den forudindstillede træningszone med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil den ønskede træningszone med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under turen vil du blive gjort opmærksom på, når du kommer under eller over den fastsatte målzone. På displayet vises en zoneindikatorpil ved siden af pulsangivelsen, og der lyder en biptone. Side 20

21 Grundindstillinger Indstilling af pulszone 1, 2, 3, Se træningszone i normal modus Du kan også få vist grafisk, hvilken zone du aktuelt befinder dig i: 1 I normal modus skifter du til visning af målzone/ % maks. puls med. 2 I det nederste displaysegment angiver en 3-delt bjælke, hvilket område af den forudindstillede målzone, du aktuelt befinder dig i Indstilling af pulszone 1, 2, 3, 4 omfatter 4 pulszoner, som gør det nemmere for dig at kontrollere din træning. Værdierne beregnes automatisk på grundlag af din maksimale puls. %-værdierne for de enkelte pulszoner kan også ændres manuelt. 1 Skift til den forudindstillede pulszone 1, 2, 3 eller 4 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Den nederste zonegrænse blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til den øverste zonegrænse med funktionsknappen. 5 Indstil værdien med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under træningen kan du se pulszonerne fordelt på hyppighed for dit aktuelle træningspas. Side 21

22 Grundindstillinger Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel Se pulszoner i normal modus Du kan også få vist grafisk, hvilken zone du aktuelt befinder dig i: 1 Skift til visning af pulszoner med i normal modus. 2 I det nederste displaysegment vises de 4 pulszoner grafisk. 3 En pil angiver, hvilken zone du aktuelt befinder dig i Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total strækning cykel 1 eller cykel 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total køretid cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til samlet køretid 1 eller 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer for timeangivelse blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen, minutangivelsen blinker. 6 Indstil værdien for minutter med (+) eller (-). 7 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 22

23 Grundindstillinger Indstilling af total vandretid 4.17 Indstilling af total vandretid Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandretid med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer til angivelse af timer blinker. 3 Indstil timer med (+) eller (-). Skift til næste ciffer med funktionsknappen. Gem med funktionstasten. 4 Indstil minutter med (+) eller (-). 5 Gem med funktionstasten. OK kommer frem på displayet Indstilling af total højde cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til højde cykel 1 eller cykel 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 23

24 Grundindstillinger Indstilling af total vandrehøjde 4.19 Indstilling af total vandrehøjde Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandrehøjde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total Kcal cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total Kcal cykel 1 eller 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total vandre-kcal Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandre-kcal med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 24

25 Grundindstillinger Aktivering af zonealarm 4.22 Aktivering af zonealarm 1 Skift til zonealarmen med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Den aktuelle indstilling blinker. 3 Sæt zonealarmen Til eller Fra med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under cykelturen vil zonealarmen med en biptone gøre opmærksom på, at du befinder dig uden for den indstillede træningszone Indstilling af kontrast 1 Skift til den forudindstillede kontrast med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). (1=svag/3=stærk) 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Forlad grundindstillinger Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder for at forlade grundindstillingerne. På displayet blinker ting CLOSE. Side 25

26 Generelle funktioner for Displaybelysning 5 Generelle funktioner for 5.1 Displaybelysning Ved at trykke på funktionsknapperne og samtidigt slås lysfunktion Til/ Fra. På displayet vises kortvarigt Light On / Light Off. Visningen belyses ved at trykke på en vilkårlig knap; først næste gang, der trykkes, forlades funktionen. Bemærk Lys fungerer ikke under synkroniseringen! For at skåne batteriet bør unødig brug af lys undgås. 5.2 Hastighedssammenligning Hvis den aktuelle hastighed afviger fra gennemsnitshastigheden, angives dette med to pile. Er den aktuelle hastighed under gennemsnitshastigheden, kommer displayet. frem på Overskrider den aktuelle hastighed gennemsnitshastigheden, kommer frem på displayet. Er den aktuelle hastighed tilnærmelsesvis lig med gennemsnitshastigheden, ses ingen pile. 5.3 Rundefunktion Lap Ved hjælp af rundefunktionen kan du begynde en ny runde (eller mellemtid), efter at en bestemt strækning er tilbagelagt. Det giver mulighed for at sammenholde dine præstationer på bestemte steder af sammenlignelige strækninger og træne intervaltræning. Ved at trykke på den midterste funktionsknap LAP afsluttes den aktuelle runde, og en ny runde startes automatisk. I 8 sekunder vises skiftevis rundestrækning og rundetid for den sidste runde. I det nederste displaysegment vises rundestrækningen og rundetiden. Gennemsnitspulsen, den gennemsnitlige trådfrekvens og rundenummeret vises i displayets øverste segment. Gennemsnitshastigheden for den sidste runde vises i det midterste displaysegment. Herefter går visningen tilbage til den foregående visningsmodus. Side 26

27 Generelle funktioner for Åbn rundevisning 5.4 Åbn rundevisning Lap 1 Tryk den midterste funktionsknap LAP ind i 3 sekunder. På displayet blinker Lap View OPEN. Med funktionsknapperne og skifter du mellem følgende værdier: Rundetid, tid siden start, rundestrækning, strækning siden start, maks. hastighed, maks. puls, kalorier. Gennemsnitspulsen, den gennemsnitlige trådfrekvens, de tilbagelagte højdemeter opad og rundenummeret vises på det øverste displaysegment. Gennemsnitshastigheden for den pågældende runde vises i det midterste displaysegment. 2 Med funktionsknapperne og skifter du mellem de enkelte runder. 3 Tryk funktionsknappen LAP ind i 3 sekunder for at forlade rundevisningen. På displayet blinker Lap view CLOSE. 5.5 Kalibrering af starthøjde Ved at trykke på funktionsknapperne og samtidigt i 3 sekunder kalibreres den starthøjde, som du har forudindstillet. På displayet blinker Starthøjde. Hvis en starthøjde er blevet kalibreret, vises Ok på displayet. Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 5.6 Stopur 1 Skift til stopur med funktionsknappen. 2 Stopuret startes og stoppes med funktionsknappen. Stopuret gengives med ikonet på displayet, når det kører. 3 Nulstilling af stopur: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. 5.7 Nedtælling 1 Skift til nedtælling med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Countdown SET. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste sted med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 27

28 Generelle funktioner for Indstilling af højdemeter +/- 6 Nedtællingen startes og stoppes med funktionsknappen. Den igangværende nedtælling markeres med ikonet på displayet. Ikonet blinker, når nedtællingen er færdig. 7 Tilbagestilling af nedtællingen til den indstillede startværdi: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. 5.8 Indstilling af højdemeter +/- De tilbagelagte højdemeter opad (+) og nedad (-) registreres særskilt. Visningen af hhv. kørsel op (+) og kørsel ned (-) ændres således: 1 Skift til højdemeter +/- med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Trip Climb +/-. 3 Med skifter du visning til opad (+) eller nedad (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 5.9 Nulstilling af turdata 1 Tryk funktionsknappen ind i mere end 3 sekunder. 2 På displayet blinker Tour Data RESET. Med denne funktion sættes følgende værdier til nul: Kørestrækning, køretid, hastighed, maks. hastighed, trådfrekvens, højdemeter +/-, højdeprofil, maks. højde, rundestrækning, rundetid, pulszoner, puls, maks. puls, kalorier Totalværdier cykel 1 og cykel 2 Så længe du kun kører på en cykel, vises udelukkende totalværdierne for den første cykel. Når endnu en cykel kommer i brug, vises totalværdierne som Cykel 1, Cykel 2 og Cykel Serviceinterval Serviceintervallet informerer om, når det efter et bestemt antal kilometer er blevet tid for næste cykelinspektion. Serviceintervallet kan kun indstilles af din speicalforhandler. Når det forudindstillede antal kilometer er tilbagelagt, kommer Inspection frem på displayet. Denne visning forsvinder efter tryk på en vilkårlig funktionsknap. Side 28

29 Generelle funktioner for Transportmodus 5.12 Transportmodus I tilfælde af transport på cykelstativ eller i bilen (når sidder fast i holderen) sættes i såkaldt transportmodus af den integrerede bevægelsessensor. Transport vises på displayet. Tryk kortvarigt på en vilkårlig knap for at forlade denne modus PC-interface er PC-kompatibel. Efter at have købt SIGMA DATA CENTER-softwaren og dens Docking-station kan du nemt og hurtigt downloade den aktuelle enhed på din PC. gemmer aktuelle værdier i 10 sekunders-takt på en tur på op til 19 h. I Data Center gengives turen herefter grafisk. Bemærk SIGMA DATA CENTER-softwaren og Docking-stationen kan bestilles i SIGMA SHOP på Kabelbundet hastighedstransmission kan senere udstyres med en kabelbundet hastighedstransmission kun til måling af hastigheden (trådfrekvensen og brystbæltet forbliver kabelløse). Side 29

30 Vandring med Synkronisering af brystbæltet 6 Vandring med kan også benyttes som vandrecomputer. Til det medfølger et separat armbånd. Når monteres på dette armbånd, skjules alle cykelfunktioner (disse forbliver dog gemt og kan kaldes frem igen ved cykling). Kun de funktioner, der er relevante for vandringen, bibeholdes. Således kan du også benytte din med højde- og pulsangivelser til vandring, klatring, skiløb, jogging eller andre sportsarter. 6.1 Synkronisering af brystbæltet Tag brystbæltet på, og fugt sensorfladerne. Sæt i armbåndet. Nullerne for den aktuelle puls blinker. synkroniserer sig med brystbæltet inden for 10 sekunder. Den aktuelle puls vises derefter på displayet. 6.2 Start af vandretid Ved at trykke på den midterste funktionsknap LAP startes og stoppes vandretiden. Den igangværende vandretid markeres med ikonet på displayet. Lap 6.3 Indstilling af måltid 1 Skift til måltid med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Target Time SET. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste sted med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 6 Når vandretiden starter, begynder måltiden at gå baglæns. 7 Sådan sættes måltiden tilbage til den indstillede startværdi: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. Bemærk Et minustegn kommer frem, når måltiden overskrides. Sæt måltiden til 00:00:00 for at deaktivere den. Side 30

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Dansk

HEART RATE MONITOR PC 15.11. Dansk HEART RATE MONITOR FI SE DK PC 15.11 Dansk Svenska Suomi INDHOLD 1 Indledning 4 2 Paens indhold 4 3 Sierhedsanvisninger 5 4 Overblik 5 4.1 Aktivering af pulscomputer 5 4.2 Påsætning af brystbælte 6 4.3

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CATEYE MICRO Wireless

CATEYE MICRO Wireless CC-MC200W DK 1 CATEYE MICRO Wireless CYCLOCOMPUTER CC-MC200W Læs denne brugsvejledning igennem inden computeren tages i brug. Gem vejledningen som reference for fremtiden. Besøg venligst vores web-sted

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

DANSK. Brugermanual Polar CS400

DANSK. Brugermanual Polar CS400 Brugermanual Polar CS400 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DELE TIL CYKELCOMPUTER... 5 3. SÅDAN KOMMER DU I GANG... Måling af hjulstørrelse... Grundlæggende indstillinger... Menustruktur... 6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM

EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM EFTER FORESPØRGSEL HERMED Klub Tilbud Til Medlemmer Af TCM GARMIN EDGE 800 TILBUD ER GÆLDENE TIL OG MED LØRDAG D 01 JUNI 2013 VEJLEDENDE PRIS KLUBPRIS BEMÆRKNING GARMIN EDGE 800 2700,- 2400,- Edge 800

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere