BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE"

Transkript

1 DK DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Funktioner og pakkens indhold Indledning Pakkens indhold Ekstra tilbehør Funktioner i PC-interface Montering af og tilslutning første gang Montering af holder Montering af sendere - hastighed og trådfrekvens Montering af magneter - hastighed og trådfrekvens Påtagning af brystbælte Montering 2. cykel Montering af SIGMA på holder Tilslutning første gang Synkronisering af sensorer Synkronisering af hastighed Synkronisering af trådfrekvens Synkronisering af brystbælte Nulstilling af synkronisering Betjeningskoncept Knapfunktioner Knapfunktioner cykelmodus Knapfunktioner vandremodus Displayets opbygning Øverste displaysegment Midterste displaysegment Nederste displaysegment Grundindstillinger Indstilling af sprog Indstilling af måleenhed Indstilling af lufttryk ved sea level Indstilling af aktuel højde Indstilling af starthøjde Indstilling af hjulstørrelse for cykel 1 eller cykel Beregning af hjulstørrelse Indstilling af klokkeslæt Indstilling af dato Indstilling af alder Side 3

4 Indholdsfortegnelse 4.10 Indstilling af vægt Indstilling af køn Indstilling af maksimal puls Indstilling af træningszone Visning af træningszone i normal modus Indstilling af pulszone 1, 2, 3, Visning af pulszoner i normal modus Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel Indstilling af total køretid cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandretid Indstilling af total højde cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandrehøjde Indstilling af total Kcal cykel 1 eller cykel Indstilling af total vandre-kcal Aktivering af zonealarm Indstilling af kontrast Forlad grundindstillinger Generelle funktioner i Displaybelysning Hastighedssammenligning Rundefunktion Åbn rundevisning Kalibrering af starthøjde Stopur Nedtælling Indstilling af højdemeter +/ Nulstilling af turdata Totalværdier cykel 1 og cykel Serviceinterval Transportmodus PC-interface Kabelbundet hastighedstransmission Vandring med Synkronisering af brystbælte Start af vandretid Indstilling af måltid Nulstilling af vandre-turdata Højdemåling (IAC) Kalibrering af højde Side 4

5 Indholdsfortegnelse 8 Oplysninger, fejlafhjælpning, FAQ Oplysninger Vandtæthed Vandtæthed - sendere (ekstra tilbehør) Vedligeholdelse af brystbælte (ekstra tilbehør) Træningsanvisning Fejlafhjælpning FAQ (ofte stillede spørgsmål) Tekniske data Maks., min., standardværdier Batteriskift Temperatur, batterier Garanti og mangelsansvar Indeks Side 5

6 Side 6

7 Funktioner og pakkens indhold Indledning 1 Funktioner og pakkens indhold 1.1 Indledning Mange tak, fordi du har købt en cykelcomputer fra SIGMA SPORT. Din nye vil være dig en trofast ledsager på dine cykelture de næste mange år. For at lære de mange funktioner på din nye cykelcomputer at kende og at kunne drage bedst mulig fordel af dem bedes du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem. SIGMA SPORT ønsker dig rigtig god fornøjelse med din. er en multifunktionel cykelcomputer, som giver dig en lang række nyttige informationer under og efter cykelturen: Hastighed, tid, strækning, højde, puls, pulszoner. Alle informationer overføres til PC'en, så du kan aflæse dataene efter din cykeltur på enkel og grafisk overskuelig vis. 1.2 Emballagen indeholder Cykelcomputer Holder STS-hastighedssender Egermagnet Side 7

8 Funktioner og pakkens indhold Indledning Armbånd STS-pulssender inkl. brystbælte Nøgle til batterirum Fastgørelsesmateriale (kabelbindere, O-ringe) Lynintroduktion Ekstra tilbehør Docking-station Kabelbundet holder STS-trådfrekvenssender (kun ved CAD inkl.) Trådfrekvensmagnet (kun ved CAD inkl.) eller Trådfrekvensmagneten kan også benyttes uden det nederste afstandsstykke. Side 8

9 Funktioner og pakkens indhold Funktioner i 1.3 Funktioner i er en alsidig cykelcomputer, som kan måle højde, hastighed, trådfrekvens og puls. Til trådfrekvens er tilhørende tilbehør påkrævet. Alle aktuelle værdier øjeblikkelig hastighed, aktuel højde, aktuel puls, aktuel trådfrekvens og aktuel runde vises tydeligt og vedvarende på det store display. har en cykelcomputers klassiske egenskaber, som f.eks. to cykler med hver deres indstillinger (disse genkendes automatisk af STS-hastighedssenderen), automatisk Start/Stop og forskellige kalibreringsmuligheder for højde. Ved hjælp af det seperate armbånd kan du også benytte til vandring og andre sportsarter PC-interface kan tilsluttes en PC. Docking-stationen, som fås som ekstra tilbehør, gør det muligt at udveksle data mellem din PC og. Du kan også foretage indstillingerne for på PC'en og så overføre dem til cykelcomputeren bagefter. Side 9

10 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder 2 Montering af og tilslutning første gang Bemærk Udførlig montering fremgår af den medfølgende lynintroduktion. 2.1 Montering af holder Fastgørelse til styr eller forgaffel, tag den gule folie af holderen (permanent fastgørelse), holderen kan enten monteres med kabelbindere (permanent fastgørelse) eller med O-ringene. Se monteringsbillede Montering af sendere - hastighed og trådfrekvens Begge sendere kan enten monteres med kabelbindere (permanent fastgørelse) eller med O-ringene. Se monteringsbillede Montering af magneter - hastighed og trådfrekvens Se monteringsbillede Påtagning af brystbælte Elektroderne skal vædes med vand eller kardio-gel. Se monteringsbillede Montering 2. cykel VIGTIGT: For at omstille STS-hastighedssenderen til cykel 2 skal du trykke på knappen på bagsiden af senderen med en kuglepen i 5 sek. - indtil den røde LED blinker (rød LED: cykel 2; grøn LED: cykel 1). Se monteringsbillede Montering af SIGMA på holder Se monteringsbillede 6.2 Side 10

11 Montering af og tilslutning første gang Tilslutning første gang 2.7 Tilslutning første gang For at spare strøm befinder sig i såkaldt dvalemodus. Tryk på knapperne MODE 1 + SET i 5 sekunder for at vække fra dvalemodus. hopper til indstillingsmodus (kap. 4 Grundindstillinger ). 2.8 Synkronisering af sensorer For at synkronisere sensorerne skal være i indgreb i holderen. Nullerne i hastigheds-, trådfrekvens- og pulsvisningen blinker, mens den pågældende sensor synkroniseres. Når den pågældende synkronisering er gennemført, vises værdien på i displayet Synkronisering af hastighed Det kan gøres på 2 måder: Kør løs - som regel vil modtageren have synkroniseret sig med sensoren efter 5 hjulomdrejninger. Drej forhjulet rundt, indtil km/h-visningen ses på displayet Synkronisering af trådfrekvens Det kan gøres på 2 måder: Kør løs - som regel vil modtageren have synkroniseret sig med senderen efter 5 pedalomdrejninger. Drej pedalarmen rundt, indtil den aktuelle trådfrekvens vises på displayet Synkronisering af brystbælte Fugt bæltets sensorflader, og tag brystbæltet på. Bevæg dig i nærheden af, eller stig op på cyklen. Som regel vil have synkroniseret sig med brystbæltet inden for 10 sekunder. Den aktuelle puls vises derefter på displayet. Side 11

12 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder af synkronisering Hvis en sensor ikke viser nogen data, eller en forkert sensor er blevet synkroniseret, kan synkroniseringen nulstilles. 1 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. Sync. RESET blinker på displayet. 2 Nullerne i hastigheds-, trådfrekvens- og pulsvisningen blinker, mens den pågældende sensor synkroniseres påny. Side 12

13 Betjeningskoncept Knapfunktioner 3 Betjeningskoncept 3.1 Knapfunktioner Funktionsknap Med denne knap bladrer du tilbage på et menutrin. Et længerevarende tryk på knappen nulstiller alle data for den aktuelle tur. Funktionsknap Med denne knap bladrer du gennem -funktionerne (pulsfunktioner, etc.) eller fremad på et menutrin. Funktionsknap Lap Med denne knap starter du en ny runde. Et længerevarende tryk på knappen åbner rundevisning. Funktionsknap Med denne knap gemmer du de angivne værdier. Et længerevarende tryk på knappen åbner grundindstillingerne. Funktionsknap Med denne knap bladrer du gennem -funktionerne (cykel- og højdefunktioner). Et længerevarende tryk på knappen synkroniserer senderne. Side 13

14 Montering af og tilslutning første gang Montering af holder Knapfunktioner, cykelmodus -funktioner Strækning Køretid hastighed Maks. hastighed trådfrekvens Højdemeter +/- Højdeprofil Maks. højde Rundestrækning Rundetid -funktioner Målzone/% maks. puls Pulszoner puls Maks. puls Kalorier Klokkeslæt Stopur Nedtælling Temperatur Strækning, total Tid, total Højde, total Kalorier, total Knapfunktioner, vandremodus -funktioner Vandretid Måltid Dagshøjde +/- Maks. højde -funktioner Træningszone/% maks. puls Pulszoner puls Maks. puls Kalorier Klokkeslæt Nedtælling Temperatur Vandretid, total Vandrehøjde, total Kalorier, total Side 14

15 Montering af og tilslutning første gang Displayets opbygning 3.2 Displayets opbygning Displayet på er opdelt i 3 hovedområder: Øverste displaysegment Dette segment viser 4 aktuelle værdier. Aktuel puls (kræver brug af brystbælte) Puls for lav eller for høj i forhold til målzone Aktuel trådfrekvens (kræver, at trådfrekvenssenderen er monteret, ekstra tilbehør) Aktuel højde (permanent) Aktuel rundeantal (permanent) Midterste displaysegment Dette segment viser den aktuelle hastighed og andre symboler: Cykel I - Cykel II-symbol Hastighed i forhold til gennemsnitshastighed Forudindstillet enhed (km/h eller mph) Stopur aktivt Nedtælling aktiv Gennemsnitshastighed (kun i rundevisning) Nederste displaysegment Dette segment viser den aktuelt valgte funktion. De enkelte funktioner kan vælges med funktionsknapperne (se 3.1.1) og (se 3.1.2). Med funktionsknapperne eller bladres frem. Med funktionsknapperne eller bladres tilbage. Side 15

16 Grundindstillinger Indstilling af sprog 4 Grundindstillinger Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker ting OPEN. Herefter vises det forudindstillede sprog. Når du vækker fra dvalemodus, første gang du tænder den, hopper den direkte til indstillingsmodus uden længerevarende tryk på funktionsknappen. Vigtigt Indstilling af fungerer også, mens du cykler. Husk altid at holde koncentrationen rettet mod trafikken og vejen! 4.1 Indstilling af sprog 1 Skift til det forudindstillede sprog med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Vælg det ønskede sprog med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.2 Indstilling af måleenhed 1 Skift til den forudindstillede måleenhed med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Vælg mellem km/h og mph med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.3 Indstilling af lufttryk ved sea level Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til det forudindstillede lufttryk med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 16

17 Grundindstillinger Indstilling af aktuel højde 4.4 Indstilling af aktuel højde Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til den forudindstillede højde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.5 Indstilling af starthøjde Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 1 Skift til den forudindstillede starthøjde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.6 Indstilling af hjulstørrelse cykel 1 eller cykel 2 1 Skift til den forudindstillede hjulstørrelse 1 eller hjulstørrelse 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Beregning af hjulstørrelse Du kan finde frem til hjulstørrelsen på forskelliger måder: Beregning jf. fig. A eller fig. B Aflæs på tabellen (fig. C) ud fra dækstørrelsen. Side 17

18 Grundindstillinger Indstilling af klokkeslæt km/h: WS = mm x 3,14 mph: WS = mm x 3,14 km/h: WS = mm mph: WS = mm 1x mm x 3,14 = WS (mm) Fig. A Fig. B 16 ETRTO x 1.75 x 2 kmh mph 16 ETRTO x 1.75 x 2 kmh mph x1.75x2 20x1.75x2 24x1 3/8 A 24x1.75x2 26x1 26x1.5 26x1.6 26x1.75x2 26x1.9 26x x x1 3/8 26x1 3/8x1 1/2 26x3/ x1 1/4 27x1 1/4 Fifty 28x1.5 28x x1 1/2 28x1 3/8x1 5/8 700x18C 700x20C 700x23C 700x25C 700x28C 700x32C 700x35C 700x40C Fig. C 4.7 Indstilling af klokkeslæt 1 Skift til det forudindstillede klokkeslæt med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Timevisningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til minutindlæsning med funktionsknappen. 5 Indstil værdien med (+) eller (-). 6 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 18

19 Grundindstillinger Indstilling af dato 4.8 Indstilling af dato 1 Skift til den forudindstillede dato med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. År blinker. 3 Indstil året med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 4 Indstil måneden med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 5 Indstil dagen med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. 6 Indstil datoformatet (dd.mm.åå eller mm/dd/åå) med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 4.9 Indstilling af alder 1 Skift til den forudindstillede alder med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af vægt 1 Skift til den forudindstillede vægt med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 19

20 Grundindstillinger Indstilling af køn 4.11 Indstilling af køn 1 Skift til det forudindstillede køn med funktionsknappen. ( er som standard indstillet til mand ) 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil kønnet med eller. 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af maksimal puls 1 Skift til den forudindstillede maksimale pulsfrekvens med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af træningszone har 3 målzoner. Målzonerne Fitness og Fedtforbrænding beregnes automatisk ud fra din maks. puls. I målzonen Individuel kan du selv fastsætte pulsværdierne. 1 Skift til den forudindstillede træningszone med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil den ønskede træningszone med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under turen vil du blive gjort opmærksom på, når du kommer under eller over den fastsatte målzone. På displayet vises en zoneindikatorpil ved siden af pulsangivelsen, og der lyder en biptone. Side 20

21 Grundindstillinger Indstilling af pulszone 1, 2, 3, Se træningszone i normal modus Du kan også få vist grafisk, hvilken zone du aktuelt befinder dig i: 1 I normal modus skifter du til visning af målzone/ % maks. puls med. 2 I det nederste displaysegment angiver en 3-delt bjælke, hvilket område af den forudindstillede målzone, du aktuelt befinder dig i Indstilling af pulszone 1, 2, 3, 4 omfatter 4 pulszoner, som gør det nemmere for dig at kontrollere din træning. Værdierne beregnes automatisk på grundlag af din maksimale puls. %-værdierne for de enkelte pulszoner kan også ændres manuelt. 1 Skift til den forudindstillede pulszone 1, 2, 3 eller 4 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Den nederste zonegrænse blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til den øverste zonegrænse med funktionsknappen. 5 Indstil værdien med (+) eller (-), og gem med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under træningen kan du se pulszonerne fordelt på hyppighed for dit aktuelle træningspas. Side 21

22 Grundindstillinger Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel Se pulszoner i normal modus Du kan også få vist grafisk, hvilken zone du aktuelt befinder dig i: 1 Skift til visning af pulszoner med i normal modus. 2 I det nederste displaysegment vises de 4 pulszoner grafisk. 3 En pil angiver, hvilken zone du aktuelt befinder dig i Indstilling af total kilometerantal cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total strækning cykel 1 eller cykel 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total køretid cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til samlet køretid 1 eller 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer for timeangivelse blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen, minutangivelsen blinker. 6 Indstil værdien for minutter med (+) eller (-). 7 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 22

23 Grundindstillinger Indstilling af total vandretid 4.17 Indstilling af total vandretid Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandretid med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer til angivelse af timer blinker. 3 Indstil timer med (+) eller (-). Skift til næste ciffer med funktionsknappen. Gem med funktionstasten. 4 Indstil minutter med (+) eller (-). 5 Gem med funktionstasten. OK kommer frem på displayet Indstilling af total højde cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til højde cykel 1 eller cykel 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 23

24 Grundindstillinger Indstilling af total vandrehøjde 4.19 Indstilling af total vandrehøjde Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandrehøjde med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total Kcal cykel 1 eller cykel 2 Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total Kcal cykel 1 eller 2 med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Indstilling af total vandre-kcal Her kan du indlæse allerede eksisterende værdier (f.eks. overføre værdier fra din gamle enhed). Nytilkomne værdier vil så blive lagt til. 1 Skift til total vandre-kcal med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Det første ciffer blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste ciffer med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 24

25 Grundindstillinger Aktivering af zonealarm 4.22 Aktivering af zonealarm 1 Skift til zonealarmen med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Den aktuelle indstilling blinker. 3 Sæt zonealarmen Til eller Fra med (+) eller (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Bemærk Under cykelturen vil zonealarmen med en biptone gøre opmærksom på, at du befinder dig uden for den indstillede træningszone Indstilling af kontrast 1 Skift til den forudindstillede kontrast med funktionsknappen. 2 Tryk kortvarigt på funktionsknappen. Visningen blinker. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). (1=svag/3=stærk) 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet Forlad grundindstillinger Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder for at forlade grundindstillingerne. På displayet blinker ting CLOSE. Side 25

26 Generelle funktioner for Displaybelysning 5 Generelle funktioner for 5.1 Displaybelysning Ved at trykke på funktionsknapperne og samtidigt slås lysfunktion Til/ Fra. På displayet vises kortvarigt Light On / Light Off. Visningen belyses ved at trykke på en vilkårlig knap; først næste gang, der trykkes, forlades funktionen. Bemærk Lys fungerer ikke under synkroniseringen! For at skåne batteriet bør unødig brug af lys undgås. 5.2 Hastighedssammenligning Hvis den aktuelle hastighed afviger fra gennemsnitshastigheden, angives dette med to pile. Er den aktuelle hastighed under gennemsnitshastigheden, kommer displayet. frem på Overskrider den aktuelle hastighed gennemsnitshastigheden, kommer frem på displayet. Er den aktuelle hastighed tilnærmelsesvis lig med gennemsnitshastigheden, ses ingen pile. 5.3 Rundefunktion Lap Ved hjælp af rundefunktionen kan du begynde en ny runde (eller mellemtid), efter at en bestemt strækning er tilbagelagt. Det giver mulighed for at sammenholde dine præstationer på bestemte steder af sammenlignelige strækninger og træne intervaltræning. Ved at trykke på den midterste funktionsknap LAP afsluttes den aktuelle runde, og en ny runde startes automatisk. I 8 sekunder vises skiftevis rundestrækning og rundetid for den sidste runde. I det nederste displaysegment vises rundestrækningen og rundetiden. Gennemsnitspulsen, den gennemsnitlige trådfrekvens og rundenummeret vises i displayets øverste segment. Gennemsnitshastigheden for den sidste runde vises i det midterste displaysegment. Herefter går visningen tilbage til den foregående visningsmodus. Side 26

27 Generelle funktioner for Åbn rundevisning 5.4 Åbn rundevisning Lap 1 Tryk den midterste funktionsknap LAP ind i 3 sekunder. På displayet blinker Lap View OPEN. Med funktionsknapperne og skifter du mellem følgende værdier: Rundetid, tid siden start, rundestrækning, strækning siden start, maks. hastighed, maks. puls, kalorier. Gennemsnitspulsen, den gennemsnitlige trådfrekvens, de tilbagelagte højdemeter opad og rundenummeret vises på det øverste displaysegment. Gennemsnitshastigheden for den pågældende runde vises i det midterste displaysegment. 2 Med funktionsknapperne og skifter du mellem de enkelte runder. 3 Tryk funktionsknappen LAP ind i 3 sekunder for at forlade rundevisningen. På displayet blinker Lap view CLOSE. 5.5 Kalibrering af starthøjde Ved at trykke på funktionsknapperne og samtidigt i 3 sekunder kalibreres den starthøjde, som du har forudindstillet. På displayet blinker Starthøjde. Hvis en starthøjde er blevet kalibreret, vises Ok på displayet. Forklaring til denne funktion findes i kapitel 7 Højdemåling (IAC). 5.6 Stopur 1 Skift til stopur med funktionsknappen. 2 Stopuret startes og stoppes med funktionsknappen. Stopuret gengives med ikonet på displayet, når det kører. 3 Nulstilling af stopur: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. 5.7 Nedtælling 1 Skift til nedtælling med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Countdown SET. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste sted med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. Side 27

28 Generelle funktioner for Indstilling af højdemeter +/- 6 Nedtællingen startes og stoppes med funktionsknappen. Den igangværende nedtælling markeres med ikonet på displayet. Ikonet blinker, når nedtællingen er færdig. 7 Tilbagestilling af nedtællingen til den indstillede startværdi: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. 5.8 Indstilling af højdemeter +/- De tilbagelagte højdemeter opad (+) og nedad (-) registreres særskilt. Visningen af hhv. kørsel op (+) og kørsel ned (-) ændres således: 1 Skift til højdemeter +/- med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Trip Climb +/-. 3 Med skifter du visning til opad (+) eller nedad (-). 4 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 5.9 Nulstilling af turdata 1 Tryk funktionsknappen ind i mere end 3 sekunder. 2 På displayet blinker Tour Data RESET. Med denne funktion sættes følgende værdier til nul: Kørestrækning, køretid, hastighed, maks. hastighed, trådfrekvens, højdemeter +/-, højdeprofil, maks. højde, rundestrækning, rundetid, pulszoner, puls, maks. puls, kalorier Totalværdier cykel 1 og cykel 2 Så længe du kun kører på en cykel, vises udelukkende totalværdierne for den første cykel. Når endnu en cykel kommer i brug, vises totalværdierne som Cykel 1, Cykel 2 og Cykel Serviceinterval Serviceintervallet informerer om, når det efter et bestemt antal kilometer er blevet tid for næste cykelinspektion. Serviceintervallet kan kun indstilles af din speicalforhandler. Når det forudindstillede antal kilometer er tilbagelagt, kommer Inspection frem på displayet. Denne visning forsvinder efter tryk på en vilkårlig funktionsknap. Side 28

29 Generelle funktioner for Transportmodus 5.12 Transportmodus I tilfælde af transport på cykelstativ eller i bilen (når sidder fast i holderen) sættes i såkaldt transportmodus af den integrerede bevægelsessensor. Transport vises på displayet. Tryk kortvarigt på en vilkårlig knap for at forlade denne modus PC-interface er PC-kompatibel. Efter at have købt SIGMA DATA CENTER-softwaren og dens Docking-station kan du nemt og hurtigt downloade den aktuelle enhed på din PC. gemmer aktuelle værdier i 10 sekunders-takt på en tur på op til 19 h. I Data Center gengives turen herefter grafisk. Bemærk SIGMA DATA CENTER-softwaren og Docking-stationen kan bestilles i SIGMA SHOP på Kabelbundet hastighedstransmission kan senere udstyres med en kabelbundet hastighedstransmission kun til måling af hastigheden (trådfrekvensen og brystbæltet forbliver kabelløse). Side 29

30 Vandring med Synkronisering af brystbæltet 6 Vandring med kan også benyttes som vandrecomputer. Til det medfølger et separat armbånd. Når monteres på dette armbånd, skjules alle cykelfunktioner (disse forbliver dog gemt og kan kaldes frem igen ved cykling). Kun de funktioner, der er relevante for vandringen, bibeholdes. Således kan du også benytte din med højde- og pulsangivelser til vandring, klatring, skiløb, jogging eller andre sportsarter. 6.1 Synkronisering af brystbæltet Tag brystbæltet på, og fugt sensorfladerne. Sæt i armbåndet. Nullerne for den aktuelle puls blinker. synkroniserer sig med brystbæltet inden for 10 sekunder. Den aktuelle puls vises derefter på displayet. 6.2 Start af vandretid Ved at trykke på den midterste funktionsknap LAP startes og stoppes vandretiden. Den igangværende vandretid markeres med ikonet på displayet. Lap 6.3 Indstilling af måltid 1 Skift til måltid med funktionsknappen. 2 Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. På displayet blinker Target Time SET. 3 Indstil værdien med (+) eller (-). 4 Skift til næste sted med funktionsknappen. 5 Gem indstillingen med funktionsknappen. OK kommer frem på displayet. 6 Når vandretiden starter, begynder måltiden at gå baglæns. 7 Sådan sættes måltiden tilbage til den indstillede startværdi: Tryk funktionsknappen ind i 3 sekunder. Bemærk Et minustegn kommer frem, når måltiden overskrides. Sæt måltiden til 00:00:00 for at deaktivere den. Side 30

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet...

Indholdsfortegnelse. Sådan kommer du i gang... 4. Stopur... 19. Indstillinger... 21. Træning og Test... 8. Bilag... 31. Følg sporet... 40 Brugermanual Sådan kommer du i gang... 4 Din Rider 40... 4 Tilbehør... 5 Tænd/Sluk for Rider 40... 5 Nulstilling af Rider 40... 5 Indledende opsætning... 5 Tilslutning, synkronisering og opladning...

Læs mere

Polar RS300X. Brugervejledning

Polar RS300X. Brugervejledning Polar RS300X Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Lær din Polar RS300X at kende... 4 Knapper på modtageren og menustruktur... 5 Start med grundlæggende indstillinger... 6 Symboler på

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Brugermanual Dansk Juni 2010 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt!

VELUX INTEGRA KLR 200. Tillykke med dit nye VELUX INTEGRA produkt! VELUX INTEGR KLR 00 Version: 00.00.xxx.xxx Tillykke med dit nye VELUX INTEGR produkt! Tak for, at du har valgt dette VELUX INTEGR produkt. Kontrolenheden vil hjælpe dig med at få størst mulig glæde af

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere