NKT Generalforsamling den 29. marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NKT Generalforsamling den 29. marts 2012"

Transkript

1 NKT Generalforsamling den 29. marts 2012 Bestyrelsesformand Christian Kjær Velkommen til NKT's generalforsamling, både til dem, der er aktionærer, og dem som er inviteret med aktionærerne og dem, som ikke måtte være inviteret, men alligevel kommer. Og det er f.eks. revisionen, for de skal komme. Vi har glædet os til at fortælle om 2011 og om, hvordan begivenhederne ligger i forlængelse af de 25 års udvikling som I har set på filmen. Filmen vil kunne ses på NKT's hjemmeside efter generalforsamlingen, både på dansk og en med engelsk tekst. Generalforsamlingen transmitteres direkte på NKT's hjemmeside, hvor man kan følge med på forsiden af nkt.dk. Der simultantolkes i salen til engelsk, så vores udenlandske gæster kan følge med i generalforsamlingen. Tolkningen transmitteres samtidig til vores engelsksprogede hjemmeside. Bagefter ligger både den danske og den engelske transmission på hjemmesiden, hvor man kan se den i ro og mag. For svagthørende er der forstærket signal i salen, og jeg håber, at de, som har brug for det, også har fået det. Efterfølgende vil man på hjemmesiden også kunne læse en fuldstændig udskrift af generalforsamlingen, hvis ikke man er blevet træt af at høre den her eller ikke har kunnet høre den, og jeg vil gerne byde velkommen til vores tolke, teknikere, der sikrer, at det praktiske gennemføres for generalforsamlingen. I år har vi valgt at spørge aktionærerne, hvordan I bruger NKT's kommunikation. Det er jo så moderne enten at spørge borgerne ude i kommunerne eller aktionærerne, hvordan de egentlig bruger os. Og det vil vi også gerne have at vide, fordi så kan vi gøre det rigtig godt for jer. Se, det var de oplysninger, som jeg er blevet pålagt at sige, og jeg håber, at I vil bruge nogle af dem. Nu skal jeg bestyrelsen har jo valgt en dirigent, og det er igen i år advokat Anders Lavesen, som til daglig er partner i advokatfirmaet Kromann Reumert, og han vil gelejde os igennem generalforsamlingen er jeg helt sikker på sikkert og godt. Tak skal I have Dirigent Anders Lavesen Ja, men jeg siger tak for hvervet. Inden vi går i gang med de formelle ting, så har jeg også et par praktiske oplysninger. På et tidspunkt så åbner vi jo for debatten her i dag, og dem, der ønsker ordet, og det er man selvsagt meget velkommen til, de bedes række hånden op, så vil jeg sådan nogenlunde efter tur i god ro og orden bede de pågældende om at komme herop, og så bedes man medbringe sit adgangskort, sin stemmeseddel, så jeg lige kan introducere vedkommende. Jeg kan sige, at jeg allerede har to talere på listen. Hvis man under generalforsamlingen ønsker at forlade salen, så bedes man benytte de to døre i salens venstre side, og såfremt man ønsker at forlade foyeren også, så skal man huske at medbringe sit adgangskort, i hvert fald hvis man gerne vil ind igen til generalforsamlingen. Hvis mod forventning skriftlig afstemning bliver nødvendig, så bedes man blive i salen, indtil afstemningen er afsluttet, ellers går der simpelthen kuk i optællingen. Og så skal jeg endelig oplyse, at NKT har en fotograf, som tager billeder under generalforsamlingen, og under det efterfølgende traktement, men ellers er fotografering kun tilladt de registrerede pressefolk, som vi har her i dag. Min første opgave som dirigent er af mere formel art. Det er at vurdere, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig vedrørende de punkter, som jeg har på dagsordenen her i dag. Og der har jeg noteret mig forskellige ting. For det første, mødet afholdes i Region Hovedstaden, mødet afholdes inden udgangen af april, indkaldelse til generalforsamling og dagsorden har været bekendtgjort i Erhvervsstyrelsens IT-system siden den 6. marts. Selskabet har oplyst, at indkaldelsen med dagsorden, de fuldstændige forslag den 6. marts 2012 er afsendt til alle selskabets navnenoterede aktionærer. Selskabet har endvidere oplyst, at Årsrapport 2011 er sendt pr. mail eller

2 i printet udgave til alle aktionærer, som har anmodet herom. Indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, Årsrapport 2011, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved henholdsvis fuldmagt og pr. brev har endvidere været tilgængelig på selskabets hjemmeside siden den 6. marts Så har jeg også noteret mig, selv om det ikke har egentlig betydning for spørgsmålet om lovlig indkaldelse, men at indkaldelsen har været indrykket i Berlingske Tidende den 7. marts og der har været udsendt fondsbørsmeddelelse om indkaldelsen den 6. marts. På den baggrund mener jeg, at betingelserne for generalforsamlingens indkaldelse er opfyldt. For så vidt angår spørgsmålet om beslutningsdygtighed, så er det sådan med den dagsorden, vi har her i dag, der har vi ikke nogen punkter som kræver, at et vist minimum af aktionærerne er repræsenteret, og derfor mener jeg også, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Sammenfattende mener jeg altså, at vi har at gøre med en lovlig generalforsamling, men inden jeg endeligt konstaterer det, så skal jeg høre, om der er nogen, der har nogen bemærkninger til det? Det er der ikke, og vi kan således gå videre. Den dagsorden, som vi har her i dag, det er for det første bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2011, for det andet fremlæggelse af årsrapport, for det tredje godkendelse af årsrapport, for det fjerde bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud, for det femte beslutning om decharge for direktion og bestyrelse, for det sjette bestyrelsens vederlag, for det syvende valg af bestyrelsen, valg af medlemmer til bestyrelsen, punkt otte valg af revisorer, ni tre forslag fra bestyrelsen, punkt 10 eventuelt. Som det er traditionen tro, så foreslår jeg, at dagsordenspunkterne 1-4 bliver behandlet samlet og at vi gør det på den måde, at bestyrelsens formand aflægger en kort bestyrelsesberetning og præsenterer årsrapporten 2011 samt forslag til overskudsdeling, og efter disse indlæg vil der blive åbnet op for debatten, og så vil vi derefter gå over til afstemning vedrørende dagsordenspunkterne 3 og 4, det er jo sådan, at vi skal ikke stemme om dagsordenspunkt 1 og 2. Så hvis ikke der er nogen, der protesterer voldsomt imod den fremgangsmåde, så vil jeg give ordet til Christian Kjær Christian Kjær Ja, det var ved at blive en hurtig beretning. Det er jo fordi advokater, de vil gerne tjene hurtige penge, de får et fast honorar her, så hvis de bliver færdige før. Ja grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere og udvikle forretningsområder, så vi i de senere år har haft to store internationale virksomheder, nemlig NKT Cables og Nilfisk-Advance. Og ved siden af dem har vi haft to forretningsområder på hver sit udviklingstrin, NKT Flexibles og Photonics Group. Kernen i det aktive ejerskab er, at bestyrelsen til stadighed er villig til at afprøve, om NKT fortsat er den bedste ejer af virksomhederne. En sådan vurdering satte vi i gang omkring NKT Flexibles i NKT ejer 51 % af NKT Flexibles og Subsea 7 ejer 49 % og i februar kunne vi så skrive under på salget til amerikanske National Oilwell Varco til 3,8 mia. DKK betinget af, at relevante konkurrencemyndigheder godkender salget. Med den handel kommer NKT Flexibles ind i en industrikoncern, som dækker hele produktkæden inden for olieudvinding og service med ansatte og en årlig omsætningsvækst på næsten 16 % de seneste 5 år, kan virksomheden give NKT Flexibles nogle helt nye muligheder. Så det er både med glæde men også med lidt vemod, at vi sælger en lovende forretning, som vi selv har udviklet fra bunden. I foråret 2011 fik NKT Flexibles således den største kontrakt i NKT-koncernens historie på op til 9,7 mia. DKK, og den kom fra det brasilianske olieselskab Petrobras. Hermed står NKT Flexibles over for massive investeringer i Brasilien, bygning af en ny fabrik, opbygning af en organisation og etablering af et net af

3 underleverandører. Den nye ejer, National Oilwell Varco, er allerede etableret i Brasilien og vil endnu bedre kunne sikre NKT Flexibles den fornødne erfaring og forretningsudvikling i de kommende år. Det er på den baggrund at bestyrelsen fandt tidspunktet inde for at sælge NKT Flexibles og vi forventer, at salget kan afsluttes endeligt her i første halvdel af Ud over den rekordstore ordre satte vi også en anden rekord i Omsætningen på 15,6 mia. DKK var den største i NKT's historie. Det svarer til en organisk vækst på 4%, hvilket var på niveau med forventningerne, men driftsresultatet fulgte ikke trit og EBITDA-resultatet blev på lige godt 1 mia., hvor vi ved årets begyndelse havde regnet at vi skulle ligge i niveauet 1,2 mia. Alligevel er det et godt resultat og det vil jeg uddybe nærmere. I 3 ud af 4 forretningsområder fik vi vækst i både omsætning og driftsresultat. Nilfisk-Advance har aldrig klaret sig bedre end nu og øget omsætningen med 10%, bl.a. med et positivt bidrag fra årets tilkøbte virksomheder. For eksempel blev den danske virksomhed Egholm en del af Nilfisk-Advance-familien. Egholm producerer udendørs rengøringsmaskiner, også en fransk-tysk virksomhed, som producerer fejemaskinen Jungo blev opkøbt af Nilfisk-Advance og sammen med tidligere opkøb udgør de grundstammen i en ny division for udendørs maskiner. I vækstlandene Brasilien, Rusland, Kina, Mexico og Tyrkiet voksede Nilfisk-Advance med 35% og set bredt hen over de samlede vækstmarkeder lå vækstraterne i Nilfisk-Advance på mellem 15 og 50%. Overskuddet i Nilfisk-Advance steg også, og i procent af omsætningen blev den operationelle EBITDA-margin 11,6%. NKT Flexibles havde også en rekordstor omsætning. På fabrikken i Kalundborg blev der arbejdet på højtryk med at producere rør til olieindvinding i bl.a. Nordsøen, Atlanterhavet ud for Brasiliens kyst og den Persiske Golf. Med den stigende oliepris er der kommet gang i nye olieboringer og NKT Flexibles udvider lagerkapaciteten med endnu en stor drejeskive i Kalundborg. Overskuddet voksede og i procent af omsætningen blev EBITDA-marginen 23,3%. NKT's ejerandel på 51% af NKT Flexibles tilførtes således 158 mdkk til koncernen i Photonics Group udgør lidt over 1% af koncernens omsætning og omsatte for 210 mdkk i Den organiske vækst var 16% og det er tegn på, at vi ser rigtigt, når vi tror, at laserindustrien vil ændre sig i de kommende år. NKT's krystalfibre og fiberlasere bliver bygget ind i flere og flere produkter og som noget af det nyeste ser vi, at produkterne gør en forskel i olieindustrien. Ved hjælp af laser og temperaturmålingssystemer kan man overvåge mængden af olie i undergrunden og dermed optimere udvindingen. Dele af Photonics Group skabt i et forskningssamarbejde med DTU i 1999 og på krystalfiberområdet ejer vi den største patentbase i branchen blev det første år med positiv indtjening i Photonics Group og det er også en af de store rekorder, vi kan fejre. Selvsagt er Photonics Group et område, hvor vi fortsat investerer meget i udbygningen, og hvor vi har forventning om vækstrater på 20% om året fremover. I det fjerde forretningsområde i NKT-koncernen, NKT Cables gik det godt i dele af forretningen og mindre godt i andre dele. Vi er gået ind i et nyt marked, nemlig produktionen af søkabler. Kablerne produceres på den nye fabrik i Køln, og efter startvanskeligheder i 2010 gik det bedre i 2011, hvor vi så 8% vækst i det, vi kalder Electricity Infrastructure. På fotoet ses, hvordan et søkabel til en kommende offshore vindmøllepark i Wales spoles op på en pram. Prammen ligger på Rhinen lige i nærheden af vores fabrik. På prammen har vi monteret en drejeskive og fra den kan kablet spoles over på et udlægningsskib eller en lagerdrejeskive ved en udskibningshavn. Til projektet i Wales har NKT Cables produceret 85 km undersøiske højspændingskabler. Vindmølleparken er et godt eksempel på det marked, som NKT Cables er gået ind i. Ordrebogen for søkabler er blevet fyldt op for 2012 og vi er begyndt at tage projekter ind til årene efter. Til gengæld blev vi udfordret på andre områder. Det europæiske marked for almindelige bygningskabler skranter, og selv om disse produkter udgør en mindre og mindre del af forretningen

4 i NKT Cables, kan det mærkes, når salget svigter. Tilmed flyttede vi produktionsanlæg fra den gamle fabrik i Køln til den nye og det viste sig at være mere kompliceret end først antaget. Det var dog udfordringer, vi kunne gøre noget ved, og hvor ledelsen satte massivt ind. Men vi var magtesløse, da politiske forhold i Kina standsede anlægsarbejdet af højhastighedstog. Fra et næsten overophedet niveau måtte vi hen over sommeren 2011 midlertidigt stoppe produktionen af køreledninger i Kina. Vi har en forventning om, at produktionen kommer i gang igen på et mere normalt niveau i anden halvdel af Køreledninger har været et rigtig godt marked for NKT Cables primært i Kina, men også i flere andre lande. Som noget nyt producerer vi nu også signalkabler til jernbaner. Vi valgte at lægge produktionen i Danmark på vores fabrik i Asnæs og håber at NKT Cables får del i de kommende års udskiftning af signalkabler i Europa. Samlet set omsatte NKT Cables for 9,1 mia. DKK, hvilket er en organisk vækst på 1%. Overskuddet i procent af omsætningen, EBITDA-marginen, blev på 3,2%. Så som I kan se, gik det på mange måder godt i 2011 og de problemer, vi så i NKT Cables og som vi selv var herre over, har vi rettet op på. Allerede i slutningen af året begyndte produktionen at stige på den nye fabrik i Køln og vi forventer at organisationen og den nye ledelse når den forventede ydeevne hen over sommeren I NKT har vi ansat nye medarbejdere i alle fire forretningsområder, så vi ved årets udgang var ansatte. NKT Flexibles er en af hovedstadens store ingeniørarbejdspladser og har anset både her og i Kalundborg, hvor fabrikken er en stor lokal arbejdsplads, men der er også kommet nye medarbejdere til i Brasilien ligesom Nilfisk-Advance har ansat mange nye medarbejdere ude i verden. 83% af koncernens medarbejdere befinder sig i udlandet og havde det ikke været for NKT's internationale ekspansion, havde vi næppe kunnet fastholde de danske arbejdspladser. Mange fejrer jubilæum på deres arbejde, og jeg er stolt over deres mangeårige engagement i NKT. Samtidig vil jeg sige velkommen til de nye medarbejdere, både i Danmark og i udlandet, som fremover skal være med til at udvikle NKT. I bestyrelsen er vi meget optaget af at sikre fremtiden for NKT. Sidste år kom vi med en ny strategi for årene og på en lang række områder har vi taget væsentlige initiativer i 2011, som understøtter den strategiske retning. I strategien har vi et mål om at udbetale en tredjedel af årets overskud. Bestyrelsen foreslår derfor et udbytte på 2 DKK pr. aktie, i alt 47,5 mdkk svarende til 38% af resultatet efter skat for Den 31. december 2011 var markedsværdien af NKT's aktier 4,5 mia. mod 7,5 mia. året før. Et fald på 36%, men til glæde for mange er værdien steget støt siden årsskiftet, hvilket gør aktien til årets mest stigende i C20-indekset med en stigning på 35%. Set over 25 år er en NKT-aktie tidoblet i værdi svarende til den gennemsnitlige forrentning på 10% pr. år. Til sammenligning har de toneangivende globale aktieindekser givet pengene 4-6 gange igen i samme periode. Vi har aktionærer. Det samme niveau som sidste år. De fleste af vores aktionærer er bosiddende i Danmark og tegner sig for 72% af aktiekapitalen, men antallet af aktionærer bosiddende i udlandet er steget med 3% siden sidste år. I forlængelse af vederlagspolitik, som generalforsamlingen har vedtaget foreslår bestyrelsen at årets honorar holdes uændret fra sidste år, også i bestyrelsesudvalgene, som vi har tre af, nemlig henholdsvis nominerings-, vederlags-, og revisionsudvalget. Udvalgene er en del af good corporate governance og har styrket bestyrelsens arbejde, fordi de går i detaljer med en lang række emner, før de behandles på bestyrelsesmøderne, især får vores revisionsudvalg ros af den eksterne revision. Anbefalingerne om god selskabsledelse blev i 2011 suppleret med en anbefaling om mangfoldighed. Det er bestyrelsens målsætning at sikre

5 en ledelsessammensætning med bred global indsigt og baggrund samt en balanceret, bred aldersprofil. Derfor har NKT vedtaget en mangfoldighedspolitik og en handlingsplan, og NKT følger fortsat samtlige anbefalinger om god selskabsledelse. Man kan læse en detaljeret gennemgang i NKT's rapport om god selskabsledelse på websitet. På nkt.dk kan man også som noget helt nyt læse uddrag af årsrapporten på særlige sider, ligesom man kan printe årsrapporten for For de enkelte aktionærer, der ikke har adgang til internettet, er det muligt at henvende sig til NKT, som kan printe og sende årsrapporten. Efterhånden er al kommunikation elektronisk og derfor vil vi også fremover gøre indkaldelsen til generalforsamlingen elektronisk. Dog kan de aktionærer, der anmoder VP Investor om det, fortsat modtage skriftlig indkaldelse. Og nu til årsregnskabet. Det er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsstandarder og oplysningskrav, som er gældende for børsnoterede selskaber i Danmark. Også årsrapporten for 2011 er forsynet med en blank revisionspåtegning. Koncernens omsætning i 2011 blev 15,6 mia. DKK svarende til en organisk vækst på 4% i forhold til Resultatudviklingen på EBITDA-niveau, altså i resultatet før afskrivninger, renter og skat, blev på 1,3 mia. DKK i forhold til 899 mio. i Det svarer til den resultatfremgang på 104 mdkk eller 12%. Jeg går lidt stærkt over det her, fordi det er ikke altid, at det er lige interessant for alle, så derfor må I jo kigge lidt efter deroppe, når det kommer. Ser vi på koncernens operationelle indtjeningsmargin blev den 8,5% mod sidste års 8,6%. I Nilfisk-Advance steg marginen med 0,9% mens den faldt med 2,7% i NKT Cables. I NKT Flexibles steg EBITDA-marginen med 4,6% som følge af en prisreguleringsmekanisme fra tidligere år. Vi havde 490 mdkk i afskrivninger, heraf vedrører en stigning på 81 mdkk bl.a. fabriksanlægget i Køln. Hertil kommer 68 mdkk i nedskrivninger på bygninger og produktionsanlæg i NKT Cables samt nedlukning af et udviklingsprojekt i Nilfisk-Advance. Finansielle poster udgjorde 280 mdkk og dermed udgør årets resultat før skat 165 mdkk. Skat blev på 38 mdkk og dermed blev årets resultat efter skat 127 mdkk i forhold til 270 mdkk i Balancen som udgør 13,4 mia. DKK ved udgangen af 2011 mod godt 12,5 mia. DKK året før. Hermed er balancesummen steget med ca. 0,9 mia. DKK. Koncernens egenkapital udgør 4,1 mia. DKK ved udgangen af 2011, hvilket er på niveau med ultimo Egenkapitalandelen udgør 30% af de samlede aktiver imod 33% året før. Årets investeringer udgør 617 mdkk heraf 449 mdkk i materielle anlægsaktiver og heraf vedrører 130 mdkk investeringer i NKT Cables, bl.a. drejeskiveanlæg. NKT's nette rentebærende gæld udgjorde 4,4 mia. DKK mod 4,1 mia. DKK i I april toppede gælden med 5,2 mia. DKK, hvorefter den har været faldende med 0,8 mia. DKK. Gælden svarer pr. 31. december 2011 til 4,3 gange de seneste 12 måneders operationelle EBITDA. NKT har selv sat et mål på 2,5 x de seneste 12 måneders operationelle EBITDA, Målet er at nedbringe gælden og ved det forventede salg af NKT Flexibles kommer gælden ned på et niveau svarende til 2 x operationelt EBITDA. Således blev pengestrømmene fra driften 558 mdkk i forhold til -374 mdkk i 2010 og er dermed 932 mdkk bedre end året før. Pengestrømmene fra investeringerne blev 798 mdkk en forbedring på 51 mio. Hermed er gennemgangen af regnskabet afsluttet og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål efter den mundtlige beretning. Jeg har i dag talt om udviklingen i koncernen. Den strategiske retning er baseret på solide megatrends og er beskrevet i vores strategi fra sidste år: Powered by NKT. Den løber frem til 2015 og i forbindelse med salget af NKT Flexibles vil bestyrelsen se på de strategiske mål og i givet fald gennemføre konsekvensrettelser. For 2012 er forventningerne at øge omsætningen organisk i niveauet 5-10%. Det er baseret på, at NKT Cables når en samlet organisk vækst på 5-10%, hvilket dækker over en nulvækst inden for højhastighedstog og bygningskabler, men betydelig vækst inden søkabler, høj- og

6 mellemspændingskabler. Hertil kommer Nilfisk-Advance med ca. 5% organisk vækst og Photonics Group med ca. 20% organisk vækst: Operationel EBITDA forventer vi kommer til at ligge i intervallet 1,050-1,25 mia. svarende til en operationel forbedring på op til 400 mdkk i forhold til 2011 justeret efter salget af NKT Flexibles. Resultatet af ophørte aktiviteter, dvs. NKT's andel af avancen ved salg af NKT Flexibles ventes at udgøre i niveauet 1,3 mia. DKK. Investeringer planlægges at ligge på 500 mdkk, hvoraf ca. 100 mdkk bruges til kapacitetsfremmende tiltag og resten dækker det almindelige niveau for vedligeholdelsesarbejder. De seneste 25 års udvikling i NKT har bragt os hen mod en stadig mere fokuseret koncern. I 1987 havde vi en lang række forskellige virksomheder. I 2012 stiler vi mod at have tre forretningsområder med masser af muligheder for vækst. Vi står over for nogle spændende år, som giver mange muligheder for en international koncern som NKT. Med dygtige medarbejdere og ledere har vi alle mulighederne for at nå målene. Tak Anders Lavesen Ja, tak for det. Før vi åbner op for debatten, så vil jeg lige læse op fra centrale dele af revisionspåtegningen, og det er på side 45 i årsrapporten, og der står der: Konklusion. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen, så selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2011 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og de danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, altså en blank revisionspåtegning. Så åbner vi op for debatten og som tidligere nævnt, så har jeg allerede to talere på listen og den første taler, det er Jakob Johansen fra ATP. Værsgo kom nærmere Jakob Johansen, ATP Tak for ordet. Mit navn er Jakob Johansen. Jeg repræsenterer ATP. Tak til formanden for beretningen og forelæggelsen af årsrapporten for Et år med virkelig forskelligrettet udvikling for koncernens selskaber. Fortsat solid positiv udvikling i Nilfisk-Advance. Problemerne på den nye fabrik i Køln trak alle overskrifter i NKT Cables. Pæn vækst i Photonics Group, mens salgsprocessen i NKT Flexibles kulminerede med et endeligt frasalg i februar Lad mig starte med Flexibles. Gennem flere år har udviklingen i NKT Flexibles været meget stærk og i foråret 2011 lykkedes det selskabet at lande en rekordstor ordre til levering i Brasilien. Det var derfor nødvendigt at bygge en ny fabrik. I lyset af det fremtidige tiltag i virksomheden vurderede NKT Holding, at man ikke længere var den bedste ejer til virksomheden. Det ledte til et salg i februar 2012 til en ganske fornuftig pris, som ud over at skabe værdi til NKT's aktionærer betød en gældsreduktion, der styrker de strategiske muligheder i koncernens øvrige selskaber. Salget viser, at NKT er tro mod sin bedste ejerfilosofi, hvilket er vigtigt, når man har denne konglomeratstruktur. Al fokus i NKT Cables har været på indkøring af den nye fabrik i Køln. Den er både trukket ud og har været langt dyrere end vores og ledelsens forventninger. Det medførte nedjusteringer af forventningerne til årsresultatet. Man har dog en rekordhøj ordrebog i NKT Cables, som man nu skal til at eksekvere. Det sidste par års oplevelser i Køln må have givet ledelsen nogle erfaringer, og det må være i det lys, at man har udarbejdet forventningerne til dette års resultat. Og når alt kommer til alt, skal al fokus i Cables samles på at opnå effektivitet og få indtjeningen op på et tilfredsstillende niveau. Der er ikke plads til flere nedjusteringer. Jeg har et spørgsmål til situationen i Køln. Langt den overvejende del af ordrebogen er optaget inden fabrikken i Køln er kommet ordentligt op og køre. Er der derfor nogle projekter i ordrebogen, der giver anledning til bekymring

7 i forhold til eksekvering, tidsmæssig levering eller forventet indtjening? Med hensyn til resultatforventningerne til 2012 så vælger ledelsen nu at opstille en tabel for forventet EBITDA. Det synes vi er fornuftigt da det afspejler risici og de mulige udsving i resultatet. Vi synes dog at anvendelsen kunne være bedre og ser man på forventningerne til de enkelte forretningsområder, så er de meget præcise. Vi mener, at man med fordel kunne lægge intervallet her. Dermed får man et langt bedre indtryk af de underliggende risici, både i opad- og nedadgående retning. Afslutningsvis ønsker jeg alle i NKT-koncernen held og lykke med arbejdet, der venter i Tak for opmærksomheden Christian Kjær Ja, men tak til ATP for rosen. Tak til ATP for spørgsmålene og ATP er jo meget kontant i deres spørgsmål og måde at være på og det vil jeg også tillade mig at være på et af spørgsmålene, fordi det første spørgsmål kan jeg svare nej og det er spørgsmålet vedrørende vores ordrer. Vi har ingen problemer med vores ordrer. Der er ikke taget nogen billige ordrer ind. Vi kører og har en pæn, meget stor ordreportefølje og det går godt for de store kabler. For installationskablerne hørte I i min beretning, der kunne det godt være bedre, men lad os se, hvis lige pludselig vi får et byggeboom igen, så skal I bare se, så bliver vi slet ikke til at have med at gøre. Hvad angår intervallet, som vi giver på vores fremtidsudsigter, vi har givet et interval fra 1,050-1,25 mia. og altså, der vil jeg sige, at ligesom vi har prøvet at være konservative i mange år, jeg tror ikke, at det lykkedes helt i 2011 men ellers har det vist været meget heldigt at være konservative med vores udmeldinger. Så er vi også lidt snu, fordi hvis vi giver et af områderne, og det ikke kommer til at passe og det er det andet område, der havde mindre, som kommer til at passe, så er det jo så rart at sige, jamen hovedtallet passer, så derfor får I altså nok ikke nogen - sådan et tal for hver af vores virksomheder. Vi er et konglomerat, og vi lever af eller som et konglomerat og vi vil også have lov til at melde lidt ud og have lidt glæde af det Anders Lavesen Tak for det. Det dækkede det. Så har vi Karsten Kristiansen fra Dansk Aktionærforening. Velkommen til Ja. Tak for ordet jeg hedder Karsten Kristiansen og jeg repræsenterer Dansk Aktionærforening. Først og fremmest vil jeg gerne takke formanden for en god beretning. Ved salget af NKT Flexibles her i 2012, så er der måske åbnet op for en helt anden ejerstruktur af de enkelte divisioner i NKT. Arbejdes der på et frasalg af de andre divisioner eller måske en opsplitning af koncernen i flere selvstændige børsnoterede enheder? Det synes jeg kunne være interessant at få belyst. Ved salget af NKT Flexibles vil også have en negativ indflydelse på de målsætninger, som bliver ridset op i sidste års strategiplan, herunder målsætningen om en indtjening pr. aktie på DKK 50 i 2015? De økonomiske resultater i NKT Cables har bestemt ikke været gode her i EBITDA-marginen faldt fra 5,9 til 3,2% af omsætningen. Hvis du kigger på en af konkurrenterne til NKT Cables, Nexans. Deres EBITDA margin er steget fra 8,0 til 8,5% af omsætningen. På den front forventer vi betydeligt bedre tal i I forlængelse heraf må jeg altså også spørge, hvor er erfaringen, kompetencen med produktion af elkabler i bestyrelsen? Jeg har ikke kunnet finde den i det omdelte materiale, og det kunne jeg godt tænke mig formandens svar på. I Nilfisk-Advance har udviklingen derimod været betydeligt bedre med både vækst i omsætning og i indtjeningsmargin. Derudover kan jeg også godt lide nogle af de tiltag, der er kommet - det kan være som Green Meets Clean og

8 nogle af de andre forbedringstiltag inden for proces og logistik og produktudvikling, som er iværksat. Og jeg vil glæde mig til at læse om de økonomiske resultater af disse tiltag i de kommende år. På sidste års generalforsamling efterlyste jeg et mere internationalt islæt i bestyrelsen. Her i dag vælger Vestas formentlig en svensker som bestyrelsesformand. Måske det sætter gang i en internationaliseringsproces af de danske bestyrelser. Med engelsk som koncernsprog i NKT koncernen kan jeg i hvert fald trygt se frem til, at denne udvikling måtte nå NKT. Derudover tror jeg også, at bestyrelseshonoreringen allerede ligger på et niveau, der muliggør en international bestyrelse. I NKT har man en bestyrelseshonorering, som stort set svarer til niveauet i den svenske kuglelejeproducent SKF, som allerede i dag har en internationalt sammensat bestyrelse, og ikke nok med det så er de også væsentligt større end NKT, ca. tre gange når man måler på omsætningen, og indtjeningen er også bedre pr. omsætningskrone. Men der skal også være lidt ros, og en af de ting, som vi også er faldet over herovre, det er, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år, og i Dansk Aktionærforening synes vi, at det er en rigtig god ting. Så det vil jeg gerne rose jer for. Og så tak for jeres tid Christian Kjær Tak for dine spørgsmål Karsten Kristiansen. Jeg synes, det er altid interessant, når Dansk Aktionærforening kommer med nogle spørgsmål, og jeg er glad for, at jeg er i stand til næsten at svare på dem alle sammen. Nogle af dem har jeg svaret på før. I skifter jo også jeres folk ud inde i Dansk Aktionærforening, så jeg forventer ikke, at I kan huske, hvad jeg har sagt tidligere, men f.eks. det her med frasalg og deling, altså frasalg. Vi har en strategi, og den kender I og den kan I læse og den holder vi os til. Og så længe de selskaber, vi har, vi mener vi er de bedste ejere til dem, så bliver de hos os. Og så har jeg sagt, for mange år siden, fordi jeg bliver jo altid presset til: Ja, men skal vi ikke dele selskabet i to? Så har jeg sagt til dem: Jo, når vi når en omsætning på 25 mia., og det står jeg altså ved, og det er stadigvæk, der vil vi begynde at se på det. Og det er altså vores tanker. Så spurgte du om indtjeningen pr. aktie. Ja, jamen jeg vil hellere sige, vi holder fast på den strategi, vi har lagt. Hvis nu pludselig der kommer et fantastisk opsving, jamen så var det da ikke sikkert, så kan det da være, vi kommer over det, men det er altså det, vi stiler mod, og det skal vi nok prøve at se om vi kan nå. Formentlig er jeg ikke på talerstolen på det tidspunkt, så det, jeg lover nu, kan du ikke hænge mig op på. Hvad spurgte du så mere om? Jo, du spørger med Cables, altså og Nexans og dem sammenligner du lidt, og det synes jeg også, det er en mægtig ting. Nu er Nexans ret stor, og Nexans er et fransk selskab og man skulle ikke altid tro, at Frankrig og det vil jeg ikke citeres for det her, for der er vist ingen journalister til stede man skulle ikke altid tro, at Frankrig var medlem af EU, men de har altså en fordel når de skal sælge i Frankrig, og det giver altså nogle penge, hvis vi havde samme fordele nogle steder, så tror jeg, at det ville være meget godt. Men sådan er det altså ikke. På den anden side så har vi jo meget overvejet den udvidelse, vi har gjort, og jeg er sikker på, at vi når op på samme indtjening som Nexans på et tidspunkt. Vi gør det faktisk ret godt i forhold til dem. Vi har bare haft nogle problemer, og I kan være glæde for at vi ikke har lagt vores nye kabelfabrik i et lavkostland. Det havde måske været mindre udgifter, vi havde betalt i lønninger, men jeg kan garantere jer for den viden, vi har fået der, havde gjort, at vi måske havde taget fire eller fem, før vi var på sporet igen, og jeg vil godt sige, vi er på sporet på nuværende tidspunkt. Så spørger du om det internationale islæt, det er jo en af mine kæpheste, fordi der rammer du lige plet, og det ved du ikke, fordi jeg elsker jo det her at sige: Ja, med den bestyrelse vi har sammensat, den er international. Det er ikke et spørgsmål om statsborgerskab eller sprog, det er et spørgsmål om viden i verden, der er afgørende for, hvilken viden du kan give det selskab, du er med i. Og når vi siger: Jamen hvorfor sidder der ikke nogen, der har forstand på Cables heroppe, så må jeg sige igen, at vi har det er en konglomerat og hver den viden vis skal bruge, den sidder i hvert

9 enkelt selskab, og når vi ikke har sat den herop, så er det fordi vi gerne vil koncentrere os om at hjælpe dem og have et forhold til aktionærerne og formidle de budskaber, der er, heroppe i Holding, men på et eller andet tidspunkt, som sagt, når der kommer 25 mia. i omsætning, så kan det være at det bliver helt anderledes. Lad mig nu se om jeg fik det hele med. Jo, så engelsk sprog. Det er rigtigt, altså det er skægt, du rammer lige alt det, jeg elsker at stå og tale om. Jeg kunne tale om det i timer. Altså, jeg synes, at det er i orden at have et engelsk sprog, men vi har en dansk lovgivning, som siger, at vi har nogle medarbejderrepræsentanter, og så længe at den lovgivning ikke siger, at de skal kunne tale engelsk, så vil vi prøve at holde de formelle ting, altså de ting, som generalforsamlingsreferater og sådan noget lignende som generalforsamlinger, dem vil vi holde på dansk. Men ind imellem så kommer det sådan, at det, vi skal læse, der er noget for vores selskaber nedenunder og de er engelske og der får vi det på engelsk, men jeg håber, at du respekterer det her, og bestyrelsen, ja vi kan sige, at jeg er lidt i modvind, for de vil gerne have, at vi havde det hele på engelsk, men foreløbig er det sådan, at referatet af generalforsamlingen og referater og den slags ting, det skal sendes ind på dansk endnu. Tak Anders Lavesen Så skal jeg høre, om der er andre, der ønsker ordet. Der er én. Vi starter hernede, ja. Værsgo at komme nærmere. Hvis der er andre, jeg kunne se, der var også én dernede, der ønsker ordet. Man kunne måske trække herop i nærheden. Det er Gert Leif Gylvig værsgo Ja først kan jeg sige tak. Mit navn det var Gert Leif Gylvig. Jeg siger tak til jer, fordi I har sørget for, at NKT stadig er en magtfaktor ude i verden. Så lagde jeg mærke til, at vores formand i dag ligesom sidste år sagde, at han arbejdede sammen med hvad skal man sige DTU ingeniørerne, var det det, du sagde? Jeg tænker mere på Photonics og jeg kunne godt tænke mig at spørge: Har I noget under udvikling? Tager I de unge mennesker, tager I de gamle eller de nye ingeniører? Tager I dem med, så de ikke bare skal gå til arbejdsløshed, sådan at de kan komme ind på nogle af de ting, som I måske tænker på, at I vil udvikle? Det ser ud til, at Photonics nu begynder at give overskud, begynder at komme, men det var en ide, der kom derudefra. Så tag og brug dem, de er næsten gratis, de er næsten gratis, når de går derude og studerer. Det kunne jeg godt tænke mig, at I gjorde noget ved, fordi jeg har set det før, og jeg har selv undervist mange af dem, så jeg synes samtidig at de skal bruges. De skal rigtig bruges, og de skal bruges af et dansk firma, for vi har jo kun små 900 mennesker i dansk arbejde i NKT, resten er jo udlændinge, fordi det var jo 83% af mennesker. Tak for ordet Anders Lavesen Ja, men lad os lige tage en taler mere, så har vi det samlet. Og det er Keld Bayer Keld Bayer Ja, tak for ordet. Ja først så vil jeg da lige kvittere Christian Kjær for hans gode holdning til, at i Danmark taler man altså dansk, og det gør man altså også til en generalforsamling. Alt det der snobben op til engelsk, når vi sidder så mange danske aktionærer. Det ligner ikke noget, så tusind tak for det. Jeg har skrevet til selskabet, fordi jeg havde nogle ting, jeg syntes, at der stadig mangler

10 i de forskellige selskaber i Danmark generelt. Og der er også nogle enkelte punkter som mange i NKT, selv om jeg må rose NKT for, at de var dem af de selskaber, jeg har skrevet til, der opfyldte de fleste af de her ønsker, og det er sådan set omkring det, at når man ikke længere udsender regnskabet til os for at spare penge så må man altså også gøre det nemmere for aktionærerne sådan set at være aktionærer. Og det jeg så har foreslået er, at man udsender fire sider til aktionærerne, som indeholder en femårsoversigt, hvor man altså har alle de nøgletal, man skal have for at man selv kan lave sine beregninger, og det er inklusive indre værdi, det er inklusive stykstørrelse, det er inklusive den aktiekapital, man har, for det viser sig jo nu, at Årsregnskabsloven og OMX, og hvad de ellers hedder derudaf, de slår ikke til på det her punkt, fordi der sker så mange ændringer omkring aktiekapitalerne i selskaberne og stykstørrelserne, og der er personaleaktier. Det er snart ikke til at finde ud af, hvor mange aktier der er, så det er meget vigtigere, at man har tæt opfølgning på de ting, og helt ned på stykstørrelsen og vi er ovre i kapitalforklaringen på en femårs-oversigt der. Så har jeg rost jeres hjemmeside, for det er en af de få hjemmesider, hvor man med færrest mulige klik kommer ind til årsregnskabet og til kvartalsregnskaberne, og det synes jeg er værd at bemærke. Der er nogle, der er det simpelthen, ja man skal være detektiv for at finde tingene, så det skal være en rigtig ros til jer. I skal også have ros for, at I stiller op alle sammen, bestyrelsen, så man kan se, hvem det er, der er i bestyrelsen, at I ikke sidder og gemmer sig alle mulige steder, det håber jeg I bliver ved med. Og så har jeg en lille bemærkning her. Man skal ikke gå over åen efter vand, det var fordi jeg var til generalforsamling, hvor Frank Aaen også var den anden dag. Det er selvfølgelig "betalings-åen", vi snakkede om, den blev ikke til noget, men den lurer stadigvæk og jeg vil sige, at hvis det er sådan, at Københavns Kommune ikke kan lide os, alle os, der kommer herind til København, så vil jeg da foreslå, at man fremover henlægger generalforsamlingen til Ballerup Arena. Der er masser af plads og der er gratis parkering. Og endelig så er der det her omkring mange selskaber har brugt det her med at udstede personaleaktier og warrants osv. som altså medførte, at en god dansk virksomhed, Danisco, den blev altså solgt til udlandet, fordi der var den direktør, der lige skulle tjene 100 mdkk. Sådan nogle programmer har I heldigvis ikke, og jeg vil sige, lad være med at lave det, fordi det er noget svineri over for aktionærerne det der skete der. Hvis en direktør skal have en god løn, så giv ham en god løn, skal han have en god bonus, så giv ham en god bonus for at lave de ting. Man skal ikke lave alt det her med warrants og personaleaktier og jeg skal komme efter dig. Så det var sådan set mine ord, og så vil jeg ønske jer rigtig godt tillykke med et godt regnskab og jeres store indsats. Den synes jeg virkelig I fortjener at blive værdsat for. Så tusind tak for ordet Christian Kjær Ja. Keld Bayer, hvis jeg må tage dig først, det står lidt lysende klart, hvad det var du sagde, og du beder om at vi udsender fire sider med fem års regnskab. Vi har den lille folder, som vi har sendt ud til alle de navnenoterede aktionærer. Der er vist kun to års regnskab, men vi vil godt overveje, om vi skal lave noget mere. Det er bare min erfaring, at 90% synes at det er godt nok at få et par år, og de behøver ikke fem år, og så prøver vi jo at spare penge. Men det bliver sådan et massivt krav, så vil vi gerne se på det, det kan da også være vi kan lave et forslag til næste år, det må vi prøve at kigge på. Og så vil jeg sige, at betalingsringen, jamen jeg er da heller ikke vild med betalingsringen, det må du ikke tro, så jeg synes da det er fint at den ikke er kommet, sådan vi kan holde det her i København. Vi skal jo have nogle store lokaler for at holde det, og her synes vi at der kan vi holde det, der er faktisk tilmeldt dobbelt så mange, som der er kommet i dag, og hvis de var kommet, så kunne de også godt have været her. Men det er svært at finde lokaler ude omkring som er så store. Men hvis det sker, så vil vi da selvfølgelig tage højde for det og se, hvad vi kan gøre i den relation. Hvad direktionerne angår og lønninger til medarbejdere og sådan noget, så er det jo noget, der

11 virkelig er oppe i tiden, og hvis vi skal ud og hyre udenlandske direktører eller andre, så er vi altså nødt til at betale nogle penge for dem, og det synes jeg, det bliver jo diskuteret i bestyrelsen, og jeg ved godt lige pludselig så er der nogen der tjener mange penge, for eksempel tror jeg Gigadirektøren han tjente over 100 mdkk, da Giga blev solgt, og der var også nogle andre der fik nogle penge ud af det. Jeg synes det er rimeligt fordi aktionærerne også får nogle penge og jeg synes hvis resultatet af aktiekurserne stiger og resultatet på bundlinjen er god, så synes jeg også at direktionerne fortjener nogle penge. Vi har jo netop gjort det her at vi har sagt, bestyrelsen får ingen medarbejderaktier som vi kaldte det dengang eller aktier i selskabet, det får direktionen. Og det vil vi gerne holde fast ved, for det mener vi motiverer direktionen, og vi skal nok passe på og gøre det sådan, at de ikke bare sælger selskabet og så tror de får noget provision eller nogle penge for det, jeg tror vi er ganske gode, altså jeg har en fantastisk god bestyrelse, vil jeg sige, og hvis jeg kom ud og lavede et eller andet, en aftale af en eller anden art med de fik for mange penge, så kan I være sikker på, de vil være efter mig. Ja. Så tror jeg, Gert, tak for det du sagde. Jeg vil sige, at halvdelen af medarbejderne i Photonics, det er faktisk ingeniører, og at vi har både kontakt med danske og udenlandske universiteter og bruger den viden, vi kan få der så meget som overhovedet muligt, laver mange gode aftaler med dem, og vi har en direktør i spidsen for Photonics, som lever og ånder for ingeniører, for det at kunne opfinde, og det er vi meget stolte af, og det er også derfor vi holder ved med den 20% fremgang, som vi har om året Anders Lavesen Tak for det supplerende Keld Bayer: Jeg er nødt til lige at tage den en gang til. Jeg har skrevet det til bestyrelsen og direktionen, så derfor sprang vi måske lidt mere henover det her med, hvad man kan udsende. Altså, man kan udsende sammen med indkaldelsen til os aktionærer, det kan man jo både gøre over nettet, eller dem der vil have det, direkte med post. Der får man altså den her femårsoversigt med alle tallene. Men man skal også have driftsregnskabet, hvor man kan se notehenvisninger. Man skal også have balancen, hvor man kan se notehenvisninger, og endelig så skal man altså have en kapitalforklaring, fordi når man har fået tilsendt det sammen med indkaldelsen, så kan man altså selv gå ind på hjemmesiden og finde de øvrige tal. Så er det nemmere for os at finde ud af regnskabet, og det er billigere for selskabet at indkalde til generalforsamling. Så undskyld jeg ikke lige klargjorde det godt nok, nu giver jeg det her til formanden eller dirigenten, så Anders Lavesen Tak for de supplerende bemærkninger som vist ikke gav anledning til yderligere. Så er der en yderligere taler her Grethe Lisby Troensegaard Jeg har en god ven som fik en chefstilling i et statsligt selskab. Hun indkaldte alle afdelingslederne til møde, og her blev det aftalt, at disse til deres næste møde skulle have udarbejdet et budget. Mødedagen oprandt, men min ven havde ikke modtaget nogen budgetter. Da hun spurgte til budgetterne, kiggede de forbavset på hende og sagde: Mente du det? Det får mig til at tænke på den dag i 1990, hvor Christian Kjær havde overtaget formandsposten i NKT. Han indkaldte alle

12 direktørerne i NKT Holding til møde hver for sig, og de fik alle det samme kontante budskab: Jeg vil se realistiske budgetter, og jeg vil kun orienteres hvis budgetterne ikke overholdes, hvad enten det er i positiv eller negativ retning. Nu ved jeg jo ikke, om de fem herrer sagde til Christian Kjær: Mener du det? Det tror jeg nu ikke. Men jeg røber vist ingen hemmelighed ved at sige, at der var en vis forbavselse, for nu at sige det mildt, den dag på direktionsgangen i flipsiloen. Jeg kommer også til at tænke på en anden lille hændelse. Efter en generalforsamling på Børsen møder jeg tilfældigvis Søren Isaksen udenfor, og han siger med forbavselse i stemmen: Har du aktier? Ja, det måtte jeg indrømme jeg havde, jeg har dem i øvrigt stadig. Det har også glædet mig at se, at Søren nu også har aktier. Ja, Søren, jeg har nemlig haft den vane, at jeg i mit kapitalpensionsdepot har investeret i aktier i den virksomhed i hvilken jeg lagde min arbejdskraft, altså også i NKT. Nu vidste jeg jo, at Christian Kjær havde en stor post aktier i NKT, og derfor følte jeg mig tryg, for jeg var helt sikker på, at Christian Kjær ville sørge for, at der blev udbetalt udbytte hvert år. Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen. Og jeg var også nogenlunde sikker på, at Christian Kjær i sit private budget havde kalkuleret med, at han skulle have udbytte af sine investeringer i NKT. Og udbytterne har jeg ikke kunne klage over, jeg vil specielt ikke klage over, at jeg fik et giga udbytte, da NKT havde solgt Giga, vi holdt derhjemme en giga fest, så det var der også andre, der kunne få glæde af. Men et af udbyttet, som man som bekendt skal svare skat af, noget andet er aktiekursen, og her kan jeg desværre ikke sige, at jeg er helt tilfreds. Jeg er helt sikker på, at der er mange investorer, der ligesom jeg havde regnet med, at når de fik behov for det, kunne sælge deres NKTaktier med fortjeneste. Vi har fået vist en graf i dag, der viser at aktien har performet pænt, lad mig sige det på den måde. Men i det øjeblik jeg har givet DKK for en post aktier for 20 år siden, så ville jeg jo gerne have lidt mere for dem i dag, hvis jeg skulle sælge dem. Nu skal man ikke tro, at jeg ikke har smør på brødet. Som så mange andre investorer har jeg sørget for, at der er flere slags æg i min investeringskurv, så jeg som pensionist kan forsøde tilværelsen med lidt ekstra tilskud, når jeg har behov for det. Mit budskab skal derfor være: Jeg ville ønske som aktionær, at I, direktionen af bestyrelsen, vil sørge for at drive virksomheden på en sådan måde, at det giver et resultat, som vil påvirke aktiekursen i positiv retning. At det nu er en international virksomhed, så vil jeg slutte med at sige: Do all the best you can, in all the ways you can, at all the times you can, then you will succeed. Tak for ordet Christian Kjær Tak, Grethe Troensegaard, for dine pæne ord, det var en fornøjelse. Det er altid godt at se en gammel medarbejder, som kommer op og taler godt om sit gamle firma, og du havde et spørgsmål, og det er om jeg kan gøre noget ved aktiekursen. Det eneste jeg kan sige dig, at jeg er heller ikke tilfreds, og jeg synes også at den er for lav. Men jeg synes også, når man ser på de værdier, vi har og den måde vi gør det på, at folk godt kunne give lidt mere for den. Men jeg er sikker på, at ATP vil gå hjem og hjælpe lidt på at købe lidt aktier, så får vi dem op, eller nogle af de fonde der er, for de kan jo godt lide at få danske aktier. Tak skal du have Anders Lavesen Jamen tak for det. Er der andre indlæg? Det lader ikke til at være tilfældet, så vi kan gå videre til afstemning. Og der er det jo sådan, at efter Selskabsloven, så kan enhver aktionær kræve, at det fuldstændige afstemningsresultat bliver fastlast eller det præcise afstemningsresultat bliver fastlagt. Og det er der ikke udtrykkeligt nogen, der har ytret ønske om, at de gerne vil have, men det har vi besluttet, at det skal vi sørge for. Men vi håber på, at det alligevel kan ske uden skriftlig afstemning, og det vil kunne ske ved, at I medvirker til at besvare et par spørgsmål fra min side, når vi kommer

13 til afstemningen, nemlig derved at jeg vil spørge, om der er nogen der stemmer imod givne forslag, om der er nogen der undlader at stemme i relation til givne forslag, og hvis man stemmer imod eller undlader at stemme, så man markerer, altså hvis det kun er ganske få, så vil vi indsamle de pågældende stemmesedler og lige notere, hvor mange stemmer, der er tale om, fordi så kan vi derefter fastslå det endelige afstemningsresultat, idet alle andre jo så har stemt for. Hvis det er sådan at det er mange, der stemmer imod eller undlader at stemme, så kan vi jo være nødt til at gennemføre en skriftlig afstemning. Lad os nu se, om det går så galt. For så vidt angår de første to dagsordenspunkter, så skal vi ikke stemme om det, men der kan jeg så konstatere, at dem har generalforsamlingen eller beretningen af generalforsamlingen taget til efterretning med de bemærkninger, som er fremkommet her i dag. Og så har vi dagsordenspunkt 3, det er jo godkendelse af årsrapport 2011, der vil jeg så spørge, om der er nogen, der stemmer imod at godkende årsrapporten? Jeg vil spørge, om der er nogen, der undlader at stemme i den relation? Da det ikke er tilfældet, så har alle andre stemt for, og jeg kan konstatere, at årsrapporten er vedtaget. For så vidt angår dagsordenspunkt 4, så har bestyrelsen jo, som allerede gennemgået af Christian Kjær, et forslag om overskudsdisponering, der går ud på, at der for regnskabsåret 2011 udbetales udbytte til aktionærerne på 2 DKK pr. aktie af nominel 20 DKK, svarende til en samlet udbyttebetaling på DKK baseret på selskabets registrerede aktiekapital. Og der er det sådan, at generalforsamlingen kan ikke vedtage større udbytte end foreslået af bestyrelsen. Igen her skal jeg høre, om der er nogen, der ikke vil have udbytte? Så skal jeg høre, om der er nogen der undlader at stemme på det punkt her? Og det er ikke tilfældet, så alle andre har stemt for, og forslaget om betaling af udbytte er således vedtaget. Dagsordenspunkt 5, det er spørgsmålet om meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion og det betyder, at der ikke vil kunne.. Det betyder ansvarsfrihed for bestyrelse og direktion i relation til forhold, som fremgår, som kun det der fremgår af årsrapport Der skal jeg høre, om der er nogen, der har nogen bemærkninger i den anledning? Og så skal jeg høre, om der er nogen, der stemmer imod decharge? Om der er nogen der undlader at stemme? Og alle andre har så stemt for, og decharge er meddelt. Dagsordenspunkt 6, det er spørgsmålet om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2012, og der foreslås det, at det udgør DKK til formanden, DKK til næstformanden og DKK til hvert af de øvrige medlemmer, og så foreslås det, at formanden for revisionsudvalget vederlægges med DKK, mens udvalgets andet medlem vederlægges med DKK. Og i formandens beretning begrundede formanden kort forslaget. Jeg skal høre, om der er nogen der har bemærkninger. Er der nogen der stemmer imod? Er der nogen der undlader at stemme? Forslaget er vedtaget. Så har vi som punkt 7 spørgsmål om valg af bestyrelsesmedlemmer, og der er det jo sådan, at bestyrelsen foreslår genvalg af generalforsamlingens valgte bestyrelsesmedlemmer, som i dag er i bestyrelsen, nemlig genvalg af Christian Kjær, Jens Due Olsen, Jens Maaløe, Kurt Bligaard Pedersen, Lone Fønss Schrøder og Jan Trøjborg. Og efter Selskabsloven er der jo krav om, at de ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder som vores kandidater har her i dag, at de oplyses. Og der kan jeg oplyse, som I kan se, at de oplysninger som skal forelægge, de er oppe bag mig på skærmen, og jeg har ikke tænkt mig at gennemgå dem, men hvis der er nogen der har spørgsmål til alle disse oplysninger, så er man selvsagt velkommen. Så skal jeg spørge om der er nogen, der har nogen bemærkninger til forslaget? Der er en enkelt der, værsgo at komme nærmere. Og det er Hanne Løkke Winther, værsgo.

14 72.12 Tak for ordet. For det første vil jeg gerne sige, jeg synes det er en spændende virksomhed, en meget innovativ virksomhed. Jeg kunne være lidt bekymret, hvis det er de i fremtiden ikke bliver ved med at være lige så innovative, for så tror jeg ikke det går så godt. Det var den ene ting. Den anden er, at i øjeblikket har vi jo en kolossalt ophedet debat omkring kvinder i bestyrelser, og det får mig da til at sige: Hvor er de kvinder henne i NKT s bestyrelse, som skal sikre den bredde og den kreativitet og alle de muligheder, som kvinder har i højere grad end mænd? Hvis nu for eksempel der kommer en lov om, at der skal være en kvote for kvinder, hvad vil man så gøre i NKT? Tak Christian Kjær Hvis jeg må svare lidt humoristisk på det, du kaldte op her, så vil jeg sige, at hvis jeg kun havde kvinder som Lone i bestyrelsen, så ville jeg have det rigtig hyggeligt. Hun er dygtig, og det er godt, men jeg har til gengæld også nogle mandlige bestyrelsesmedlemmer, som besidder nogle kvaliteter, og indimellem kan det være svært at finde en kvinde, som har samme kvaliteter, som nogle af mændene har. Nogle gange kan det lade sig gøre, nogle gange kan det ikke lade sig gøre, og jeg skal love dig for, at vi er på vej, og om 10 år måske, så er halvdelen måske kvinder, og så bliver det nok mændene, der føder børn. Tak skal du have Anders Lavesen Så er det godt, jeg er over den fødedygtige alder. Er der andre bemærkninger eller spørgsmål? Og så skal jeg spørge, om der er nogen der har andre forslag end det fremkomne? Og da det ikke er tilfældet, så kan jeg konstatere, at bestyrelsen er genvalgt. Tillykke med det. Dagsordenspunkt 8, det er valg af revisor, og der foreslår bestyrelsen, at KPMG genvælges, og igen skal jeg høre om der er nogen bemærkninger. Er der nogen andre forslag? Da det ikke er tilfældet, så er KPMG genvalgt. Tillykke med det. Dagsordenspunkt 9, der har vi tre forslag eller reelt kun to forslag fra bestyrelsen, og det første forslag under punkt 9.1 indebærer et forslag om en bemyndigelse til bestyrelsen om at optage lån mod udstedelse af obligationer med en ret for långivere til at konvertere sin fordring i selskabet til maksimalt 44 mdkk svarende til 2,2 mio. nye aktier. Bemyndigelsen er gældende i en periode på fem år indtil den 29. marts 2017, og bemyndigelsen giver bestyrelsen adgang til at optage konvertible lån ad en eller flere gange. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortrinsret fraviges, og såfremt fortrinsretten fraviges, så skal de konvertible lån udbydes til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under et mindst svarer til aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning. Forslaget er grundlæggende identisk med den bemyndigelse, som vi har i dag, men sådan rent teknisk, så ser bestemmelsen, den nye foreslåede bestemmelse, anderledes ud end den gældende paragraf 3c, fordi bemyndigelsen, den er nu opdelt i 3c I, II og III, og det skyldes at Erhvervsstyrelsen har besluttet en ny praksis, at det i forhold til kapitalforhøjelsesbemyndigelser, så er det nødvendigt at have en bestemmelse vedrørende kapitalforhøjelse med fravigelse af aktionærernes fortrinsret og en bestemmelse angående kapitalforhøjelse med fortrinsret for aktionærerne. Men rent materielt er der ingen forskel i det nuværende forslag eller på det nuværende forslag eller det forslag, vi har nu og den nuværende bestemmelse idet der er et III, som siger at de to bemyndigelser, den i I og den i II, at de to bemyndigelser samlet set, de kan ikke overstige det loft, som vi har på 44 mdkk. Hvis forslaget vedtages, så vil de tre nye bestemmelser

15 træde i stedet for paragraf 3c, og den bemyndigelse der er i paragraf 3c, den udløber den 11. april Og for så vidt angår den helt specifikke ordlyd, så henviser jeg til indkaldelsen. Så har formanden bedt mig oplyse, at hvis der er nogen, der ønsker en nærmere begrundelse, så vil han gerne give det. Og på den baggrund skal jeg høre, om der er nogen der har bemærkninger til forslaget? Det er ikke tilfældet. Så skal jeg høre, om der er nogen der stemmer imod? Er der nogen der undlader at stemme? Og alle andre har så stemt for, og forslaget er vedtaget. Så har vi et forslag under punkt 9.2, og det indebærer, som kort omtalt i formandens beretning, en ændring af indkaldelsesmåden til selskabets generalforsamlinger med henblik på at simplificere indkaldelsesproceduren, således at indkaldelse til generalforsamlinger fremover skal ske ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside, dog således ad gives skriftlig meddelelse til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring om at modtage skriftlig indkaldelse. Indkaldelse vil endvidere fortsat ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system, og jeg bemærker at dem der fremsætter begæring om at modtage skriftlig indkaldelse, de vil få indkaldelse pr. brev, som det har været den hidtidige procedure. Og hvis forslaget bliver vedtaget, så erstatter det den eksisterende 5, stk. 3 i vedtægterne, og så vil der samtidig ske en konsekvensændring i vedtægternes 5, stk. 4 og igen her for så vidt angår den helt specifikke ordlyd, så henviser jeg til indkaldelsen. Formanden har kort redegjort for baggrunden for forslaget, så jeg tror vi kan gå direkte hen til at spørge, om der er nogen, der har nogen bemærkninger hertil? Det er ikke tilfældet. Så skal jeg spørge, om der er nogen, der stemmer imod. Er der nogen, der undlader at stemme? Og forslaget er så herefter vedtaget. Så har vi kun under punkt 9 et meget lille punkt, nemlig en bemyndigelse til dirigenten om at foretage registreringer af vedtægtsændringerne hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om nødvendigt at foretage sådanne ændringer tilføjelser til det vi har vedtaget her i dag, som Styrelsen måtte kræve for at få registreret det vedtagne. Jeg ved ikke, om vi skal have en lang debat om det punkt, så jeg tror jeg går direkte til at spørge, om der er nogen, der stemmer imod? Om der er nogen der undlader at stemme? Bemyndigelsen er vedtaget. Det gør at vi kun har et punkt tilbage på dagsordenen, og det er Eventuelt. Der kan vi ikke beslutte noget, men der kan godt blive sagt noget. Jeg skulle høre, om der er nogen, der godt vil sige noget under Eventuelt? Det er ikke tilfældet, så jeg kan konstatere, at vi er igennem dagsordenen, og så vil jeg så godt takke for god ro og orden og give ordet tilbage til formanden Formanden Ja. Generalforsamlingen er ved at være slut, og jeg vil gerne takke dig, Anders, for et veludført hverv, tak fordi du holder sådan en ro og orden, men det er jo fordi vores aktionærer er helt specielle. Tak fra bestyrelsesmedlemmerne for valget, det er vi glade for, vi er kede af, der ikke er flere kvinder i bestyrelsen, men jeg kunne godt tænke, fordi jeg fik sluttet den lidt dumt, måske. Jeg kunne godt tænke mig at sige, at jeg var en af de første eller den første, som fik indvalgt en kvinde i F.L. Smidths bestyrelse i slutningen af 80 erne. Så jeg har altid været for det, og jeg har altid syntes det var en god ting. Tak til tolke og teknikere, tak til medarbejderne, der har sørget for denne dag, for alt materialet, for film og underholdning, og ikke mindst siger jeg tak til de ansatte i NKT koncernen, som gør det muligt og har gjort det muligt at opnå et godt resultat sammen med direktionen. Tak til gæsterne. Jeg vil måske lige bede jer bemærke, at solen skinner, det plejer den jo at gøre på vores generalforsamling, jeg ved ikke om der er noget specielt i det, men vi håber

16 også, den skinner næste år og vi håber også at resultatet skinner lidt mere, end det gjorde i år. Vi har et lille traktement udenfor og håber I vil nyde det. Tak for i dag og hav et rigtig godt år! Produceret af:

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT CARLSBERG A/S GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 17. marts 2016, kl. 16.30, holdt selskabet ordinær generalforsamling i Falkoner Salen, Radisson BLU Falconer Hotel & Conference Center, 9 Falkoner Allé,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG NKT Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S

NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads marts København K Side 1 af 8. Dampskibsselskabet NORDEN A/S NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 11 Nikolaj Plads 6 25. marts 2010 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i torsdag den 22. april 2010, kl. 10.00, i salen "Audience"

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K

Sortedammen ApS Øster Søgade 32 4. tv. 1357 København K Sortedammen ApS 24. februar 2015 Kære aktionærer Vedlagt findes indkaldelse og tilmeldings- og brevstemme-/fuldmagtsblanketter til selskabets generalforsamling den 17. marts 2015 kl. 15:00. Vores årsregnskab

Læs mere

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner

Den veltilrettelagte generalforsamling. Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Niels Kornerup, partner Den veltilrettelagte generalforsamling Overordnet fire faser 1. Forberedelse 2. Indkaldelse 3. Afholdelse 4. Opfølgning 2 Regulering Selskabsloven

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere