& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!"

Transkript

1 !""#$ %""

2 !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! $2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$!

3 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $ " 9+$!$ :!. +$# ;!$+# "# $+!$$ 0+$$#$ $$ $$5$+#$!$, $ <$++$=!$!$ $ ;!$ :!1#!# - 9++$<8>$+<. /

4 ' 0 # $1 13"0$$$ +$# < $+!+$! &, $ <$++$=$!!$ $ $!& - 9$8$+!8 +1!$2$#+!$ )1 +#+!. /

5 3 1 1 &1"0$$$ +$# $+&&=$++#5 4$=2# 4+!5!+!2$#+!2$!!!$ 2+$!+$!#2 /#+!2+$!!!$ 2+++=#$+$= $= < #$ +!!!+ <#$!$! +!5!+!2++!+$=$4+!5!+!2$#+!2#$!$ $++!+2 $/#+!$++=$!+0!?!=;#%'= )$!#!+$# 4+!5!+!2$#+!$$!+$ 4+!5!+!2$#+!$$++! +!$=2# 0!?!= 8+++$ <!$+0!?!/$!+$$$$$ +++!+$=2#5$!+$ <5$5!2+! $5$ 2 $ '# <$+!$$++!++! #5+$ ' <+!! #5+$ $+5!!$5$ 6#5+$$#$!$+$$B$2$!B #! $5$ C+ $ $5$ 9!+$ $ :5# $+!$$$+5 $$+!$!

6 (! #5+$ 2 $ &+0!?! #$+$#5AA $ - <!$+!+$ + #5+$ ;.+1 $!+$$#+! $!$2#+ #5$ ;=)$!$5#!$ 2$*+ $. /

7 133%"0$$$ +$# <$+!$$++!+2#+=$+#5+!$ +$ +! 2 $!# + $ - <+#$+= $ +$+#$2=$!!$5+! ++2$+!+ $+ $5!2 $++!#+$+! <!$+: =D 8$ $! ;=.+!!$5#. /

8 % $ 3 4$& 54&6 1333"0$$$ +$# <+*$+ 3$=8 +$2$ 5 $!!++! )=!$*$+! $$$ ++$ < +$=2#5++! =++$5+!++=! )+*+!+1!$5+$$#++$25+= +!$+ 2++$!!!+!++!! 8#+$ <%$$++ ;$!+$ 2#!+$$ :!!2$ +!$!$+$# 8 +1!$2$ #+! 4!!!$! #$$ 2 25+=!+$+)A > +#!+! $ =!! +$$ $+$ $+!!!$ E$+!+!!E # $+!A #! + $$! + #$2"!$+#!$!#$#A! 2 #2!+$A # +$$ $+$ $+! +! +$+!+!!#= $+225+ #! $ + ) $+! 225+$A #!# #(! 8 + #+!= +9+*$= +!!+! +!#+!.$ $$$+$2+#$$+$2# 8 +$ $+$$! 7#=D6)$*$+=$ $5$+ $=+ +++=+*$$=#! $$+ +$5!$=2 $ 5!+$ 22#2!FF&3!&(!!$=+!!+!!!!$#++ *+$

9 & $$ 8# +#$F&3!&( $ 6!$$#+$+$+!#) - ;! 2#:!.$! <+##+*$=$2! 2 F&3!&($# +# :#$! $2! B$!#+B< $+#+$$ $ +.+!!9*$+ <$!$2#+!$ + #+!+2!. /

10 %""$) 7 $ 1 &1&3":#$ $ " :!.2+/#+!$+!+$ #$1=!!1!$ +#$!$ & +$# 8++ +#2#!#+!$= $$+ +!! #+!#$=1!!!$ +#$!$ 0 +!! /#+!$0!G*++$+=+!! $!0!$+!!+$+/#+!$=!+$+/#$!$$!H+ 5$$.$!+$=##+! &+ &=$+$$+/#+!$ $ 85+!& >!$1!8 +$$/#$!$$2= +3 = 2 +!2! ++ + $5+! = $+!!+$<+ +!$5+! &!! " B $" B )$#+$ $5+!! #+!$!$ $$ 8CDF%% 8"$$ >!$$#$ )$*#$9$#$ $

11 8$$!=$!+$+ /#+!$=$+$$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$.$2!$$#+/#+!$#++ 5!;$ $+$ 2!$$#+/#+!$ '+, $ 8 +!)1!;+$+++22+$#$ 8 +1!82$#+!!)1!;+#+!= +!+$ $$+.+$*+$$++!!+$ )9$" $ - +$! +9$+ $ +$! %""# 30 9 &# C#0*$,- <.+0!+$+/#+!$ &= :!.=$$2+2!"!.$!0!$!+$##+! %+ %$+$$+/#+!$ = D#8 +8# F%%8$$! =$!+$+/#+!$=$+ $$2!2$2!!!$!$$#$+$$!+$. $2!$$#+/#+!$#++5! ;$ $+$+/#+!$+ $.+!+$+/#+!$&1!!.+!+$+/#+!$&1$ +#$!.+!+$+/#+!$&1#$ -

12 <$2!$$#<I$#!=$$+ /#+!$. / %""$) "" " $9 &1("0$$$ +$# < +!!.+!+$+ +0! +++$ $ " 9+$!+$+ +++0!G*++!! +$# > +$+!$+! + #+$ +$ +!$ +#$!$ ++0!G*++!!;+ +$#!!!$+!! $ $!$+8+$$+!0! G*++!+=22# = +$ C#5$+!!$ +$++#+$=$$ +!!$$+!!2++!! 0 + $+!$$$3>!+5! $=+2++$ +!+$!!$#+!!$ + $$2+++ +$!+$!+! +#!!$<$=#+#5$$!# 2+=# +++!!!!!!!$;+! ##+!$$!$!+++#!5$=!0!G*++4!+# 2+$

13 0!+$$+#5!!$+0!G*++ $$ <+!+#!+$++!!! $! +$!=!$+++$ ++$=$ ## >+!$++!$$+=$2# $0!G*++ C!$5$$!2$+#$$!+!! 2++#+!$+=$+#5+$=0!$1 +!$+ +.!0! $##!* #+*$=25!+!$ 2#!=$!0!2 + $++!$$ +$2#.$#8*!2 $+=! $$$+ +!=! +$!! $!!=! +#5$+!5! #!= +$ !)$5!+$$ #+!!)1! ;+ #+!2$!$=$+# :!.2$++ *+!#+$ #++#5$+!5!$# 8!$$$#+ 8 +#$!$!8 +<$$#+5!!$$+! 0!+$#$ +#$!$ >!+$ $ +#$!$$+! $ #!+!!+$ +#$!$+ 0!+$2+22+$#$+!$+=<#+!.$$,4+$=$!>$ 8*!4+!- 2:!.2!!#!*$ +!,+$++*-= ++ $$5+$=!+5$$# *$+$,+5$#$+!2"+2-<$$!#+#+! #!.$$<+++ 2!#!!#=$! +$ #$5 2++ #$$#!!2 2+.$$$$$ +=

14 $5+$+!+$ +#$! #$ ' 0!+$#$ + >!+$ $ +$+! $ #!+5!<#5$#5 $!= $ +2! #!=#+$ 5!=+ ++!85+!#! +$ F&!F$#5 $!5!= +*!$!!+$!=+!2$$=$!$# ++!<<1!$+!2$ #$1!$#5$+ +2+1!$ $!$=:!. 25!!!++=+#!!# $!$= = ++5!!#$:!. # +5! $! :!. # $#+$ #$!+ $!!#!$*+$$ + 1!! $+)1!;+ #+!= $ +!#+5!$#$)2#!$ +=!! :!.#$+!+$$+# <2#52#+$2# +$ $$& $$ <$ + D#$ +$# F($!'$D#++!#F%3 $'!3 8 +#$!$ D# +$+F'$$D#$ +#$! #$F (2$ )$*#$9$#$ $ 0!+$2#52!+ $

15 8 +1=82$1!)$5!+$$ $)1! ;+$+++22+$#$8 +1!82$#+!= )$5!+$$#+!!)1!;+#+!! + $+!+!+$+ + $ +1! $ +#$!$= :!.=!.+$*+$ ! 2!$ $+# $+!+2!$#+$ ;$+!'$$++ $ ;$+!+2!$$# 8!$1.+!+$# $ +#$!$ 8!$1.+!+$#$ + - :#$!#*! $!$+!$$#+#!. /

16 ( : $ $"" )$ &1%&"0$$$ +$# 8 +1!$2$ #+! $2+!$+! $+2! +!$+!!!!$$+! 5# <$+ *+!+#!8 +!82$#+!!$+$$ +5!!$+$*+$+!+$ )$*#$9$#$ $ 8$+2! $ ;$+!+<$+:!. +!$+!$ - :#$!#*! 2+#! $+!+*$=2+!$+!$+$$$# +!2+ $$#=2+!$+! $!2!$+ $25=!$. /

17 ;#"(/ " " " 13("0$$$ +$" $ < " )$ ) E;? D!2+! 2% &! +!+ E7$! 2 $+= *=$2 $+++##!!=$+*$ =<+ ;GJ$+2 #!$&2 <$ +!$!+=!2 $+2+$ +!! / ++##+5#5=$#5 +$=!2 2+$+!! <$$#5 +=+5 2 $!+!$$)! #5 $=2 ##2+$=#5 #!!$#? D!2+! +*2++5! $!!! +=+=! 2 $ 2+K$2$ $= 2# $+=2##5+$ 2#!?D+* 2+K$2$ #5= +!>+!!$$!#+!=2# $2?#+$ $! +$$++# 8+#+5!!"K$2!$=$++ $$! " H2#$$ +:!.+=!#!! 2++$+!2+!! 2 H2 =:!.#+! +

18 % # $% 7$! 2 +#!? D!2+! 1& >!$1! 8 +$ $ +2#5$=!2 $ +!2$!#2 $+! +$ $+!$ $$!$#$$$< +!+2#5! 52 $!+!$$! $9+$= 7+! H!=$2#5 $ 2 $+&? D!2+! 2$+#!$+!!#+!2 $+$ 2 < #+ +*25+ $2 E < ") 4+$$+ +$ 2+#! #! #+! +$ K$2<#!!= +5$ 2+$!! +$ K$2!#!+! $!$2+!# ' <$!$2#2 +H!!#7+ < $5$ 92+!$ <+#$ 2=2# +2#5= $2 H!=7+!9+$ <!$+!++=!!$#2$KKK2 $! +5$$ +!+$= #5=#++++$ $!$ $++!+ +$#+!!!! #5 8!5#H!=#5!$!$

19 & $ - $!+? D!2+! 22#+*=2# #!$. /

20 = >)$$$ $") 13(("0$$$ +$# 6 +!! $!=+!2#52+ #!! 8$. 8$7 2!$! =2#5+2+!$#+! $ - <$#$+)!1#)$! 5++$$= $+!#++!$ :#$$!+5$ <$+14+! 4$ $ + $$14+! )!$"$ +#$!14+!. /

21 '?" ")" 13("0$$$ +$# <+# +! $ - <$$$#+$+8 +1!$2$#+!! 8 +#+! < 2+$!8 +1!$2$#+!$! #+' +5$ 4+$*$"!#+$ )$!) 5++$$L1 #$,$$$$++. /

22 0?""" ") " 13("0$$$ +$# 7++$ +# $$ $ -.+!!)$2+!$$ * H. /

23 1? $ ")" 13("0$$$ +$# <+# +! >*+$+G+ +2! 2 +$$$. +G*!8=G*! G*2$# H$=+#$1! $ +!#!!$ $ G+ +2!2 +$ $$ - 4++!+$50$$$$$3+ 4+!. /

24 ' 7 DG!.$$ >G++.+! +*G+$ ;M$! :#$ )$

25 ! "##$ '!" # $ % % % % & % ' $ $ () * % %& (!)! + )!*, $

26 -,$ #.# # # #!/01 # 0 # ## 2 $!" # ' ' ' % 3-4 # %!! 3 ##! 5 # 0 # # % # 4 # #

27 ' 4% % $ $ # %% 6 (7 %*+!!! & # 4 (2 $ %8#,$ % # & 8 #"#,#

28

29 ! " # $%%& # ' (! " ( "! ) " "! *!! # +! $%%&,-#, * -# $%%. " ( $%%& # - -# #!! + # # / -# $%%& 5 # $%2% $%%& # 6" 7 " -! # - 0 # !7! 0 $%2% 0 8"! 9! 6 $%2%!! 9 $%%.! 9 #! 4" #

30 !! # 0 8" 4! "! # 4 (! # 47 6!7 0 67!!! 0 8" " #! #! " $%%& " $%2% 3 2% 3 " 5 3 " " " 2& $%2% ' 8!

31 !"#$%&'() *%"" + &,)-,,&...!" # $%#& ) &,, &/,, / &,& ( &(&,78(&,%,( ( 789,234 :( &) (7-,)--(:&,( ) &)-( &, :( & ) 7-& +0&&& &,( &( &(&,&(&,%, 0&&&,,,7 )( ( (&8)) )- &/(( : -(&,)&&&((,,, / &,& & ;&& & &(,(( 80&,:234%:( &,)- <((&,&)(,8): && & : ),)- &/(((&- =%(&, && &,>-(:&,,-(,(), $ (,8(( &,&&-( /))=%- -(,& (&(/,::(,& )- <(&()+0&&& & : )-,:8(&, -(,& &(&& &(&,,(& -(,& ))-,:88)::-(( () &,(234 ) &(&,-(,,&&0 : ( &( ),)),&(&&(--(&,(),<( &234,8((&, :-(:&,,78,&,) &,,-(:&, &) &,(( 8&,,(-( ( 87(,&,( 234=%- )(&))(-(,,-)

32 ,&, &)-(&)), +0&&& & )(-(-((/(/ )- / (,8((,) 8 ) &)-( &8 78 &,(:,-( (78,234 &0??",9,-(:&, ( ) &)-((-( &-(:&,)(, 1)(,#) 5 9, /( &,) &,& &)()-(7(,&,,&234%(&, )- /&,,,-( &)-( &(,(),&)-(( ),:,-(, -(, )( 8 ( -(,,7(( ) &,(-( ( -((8&,,( &(8 )- &)-( & )(,?" ))- /(,&, &)-(( &&-, -(,,-) &&,&,,,-;&& & )( ( 8)))-,-(,,-) &) 0&%,-((:( )-:((-(:&, (& &8,0&& & ((7(( &,&7(-( -)) 234%(&, +0&&& & (, &(&,,7 )( (,)- &/((&))((,-(,:8))&, &, &, )(,?")-(:,8(!& ( &7()(&-(/,(( /,)-(()&(&078 7&, (& &,((()& (&,&,,,- )- /&&, - (-(,,-) 8 &)-(( &,)& +0&&& & &))& (& &&,8 (7(( &,&7::( $(&,&& &,7 8): ( &/(( : -)()- /&, & -(: & (8)&,) &, &A%(,( &&,7(,&&, & 7(((,,( (&,((,()(&, 78 )&(&(-(, ))(, 7(&,-( (,((&, (,(,&&,,(,)(,?" )" )- /( -(:&, &)-(( &),7(&, &,(,,& &43 -( &, &,&(, :(,,-(&& & )

33 )- /,:&, & -(: &)-( &(8)&, ) &,( &,A%(, ;(&,& &<,

34 0% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer): Kommunenummer: Ét svar i hver linje Gåtil. Næste > 0% 2 af 55. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

35 0% 3 af 55. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt Gåtil. Næste > 0% 4 af 55. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 5 af 55. Beskriv kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer

36 Gåtil. Næste > 0% 6 af 55. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på børn og ungeområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 7 af 55. Hvordan forventer kommunen at dette behov for specialrådgivning løses fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste >

37 0% 8 af 55. Beskriv konkret på hvilke områder, der er opsagt aftaler vedrørende specialrådgivningsindsats, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 9 af 55. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer for kommunen Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste > 0% 10 af 55. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer

38 Gåtil. Næste > 0% 11 af 55. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Meget Af og til Sjældent sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning Gåtil. Næste > 0% 12 af 55. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje

39 Vurdering af kvaliteten</h5< font> Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning Gåtil. Næste > 0% 13 af 55. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 14 af 55. Særlige dag- og klubtilbud (vedrører 32 og 36) Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

40 0% 15 af 55. Hvor benyttes tilbud efter Servicelovens 32 og 36 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Gåtil. Næste > 0% 16 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i egen kommune Gerne flere svar Udfra nærhedsprincippet Efter forældrenes ønske Udfra økonomiske overvejelser Vi har selv det mest specialiserede tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 17 af 55. Hvorfor vælges tilbud efter 32 og 36 i andre kommuner Gerne flere svar

41 Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældrenes ønske De har et mere specialiseret tilbud Andet (forklar kort): Gåtil. Næste > 0% 18 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til særlige dag- og klubtilbud Kun ét svar Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej færdig. TrykpåAFSLUT, hvisduønsker at afslutenu. Hvisduønsker at gåtilbagei skemaet for at redigereler svarepåspørgsmål - trykdatilbageeler GÅTIL. Huskdet er muligt at åbnekomunensbesvarelseigenfremtil ogmeden28. februar Indberetningener Næste > 0% 19 af 55. Beskriv de ændringer der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer

42 Gåtil. Næste > 0% 20 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne) Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): Gåtil. Næste > 0% 21 af 55. Oplysninger om ventelister på området for særlige dag- og klubtilbud Skriv et tal i hver boks Dagtilbud

43 Særlige dagtilbud Særlige klubtilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 0 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 0 Gåtil. Næste > 0% 22 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på området Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 23 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til dag- og klubtilbudsområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

44 0% 24 af 55. Børnehandicap ( 44 og 45) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 25 af 55. Hvor tilbyder kommunen vedligeholdelsestræning efter 44 Kun ét svar Udelukkende i egen kommune Både i egen kommune og i andre kommuner Udelukkende i andre kommuner Andet: Gåtil. Næste > 0% 26 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i visitationen til vedligeholdelsestræning Kun ét svar

45 Ja, vi har besluttet ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej Gåtil. Næste > 0% 27 af 55. Beskriv de ændringer, der er sket i kommunens visitation Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 28 af 55. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet

46 Beskriv andet: Gåtil. Næste > 0% 29 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009, indenfor ledsageordning efter servicelovens 45 til unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 30 af 55. Har kommunen i 2009 iværksat tiltag indenfor ledsageordning efter 45 Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

47 0% 31 af 55. Beskriv disse tiltag Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 32 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til området for vedligeholdelsestræning og ledsageordning Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 33 af 55. Forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge ( 52, stk. 3, nr. 2-5 og nr. 9, samt 57a) Gerne flere linjer

48 Gåtil. Næste > 0% 34 af 55. Beskriv de områder indenfor det forebyggende område, som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 35 af 55. Er der i 2009 sket ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Kun ét svar Ja Nej Gåtil. Næste >

49 0% 36 af 55. Beskriv disse ændringer i kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger til børn og unge Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 37 af 55. Hvordan løser kommunen foranstaltninger efter 52, stk. 3, nr. 4, døgnophold for familier Kun ét svar Udelukkende i egne tilbud Både egne tilbud og tilbud i andre kommuner Udelukkende tilbud i andre kommuner Kommunen finder andre alternative foranstaltninger Beskriv disse alternative tilbud: Gåtil. Næste > 0% 38 af 55. Oplysninger om ventelister på forebyggelsesområdet for børn og unge

50 Skriv et tal i hver boks Aflastning Foranstaltningstyper Døgnophold for familier Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): 16 0 Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: 20 0 Gåtil. Næste > 0% 39 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på forebyggelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 40 af 55. Beskriv eventuelle andre forhold i relation til kommunens anvendelse af forebyggende foranstaltninger Gerne flere linjer Gåtil. Næste >

51 0% 41 af 55. Anbringelser af børn og unge ( 52, 58 og 67) Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 42 af 55. Beskriv de områder indenfor anbringelsesområdet som kommunen finder, at der er grund til at have særlig fokus på Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

52 43 af 55. Hvor mange børn og unge, som kommunen var handlekommune for, var pr. 31. december 2009 indskrevet i Ét svar i hver linje Plejefamilie Egne døgntilbud Andre døgntilbud i egen kommune (socialpædagogisk opholdssted o.lign.) Andre kommunale tilbud (i andre kommuner) Andre ikke kommunale døgntilbud i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Gåtil. Næste > 0% 44 af 55. Oplysninger om ventelister på anbringelsesområdet Skriv et tal i hver boks Plejefamilier Egne øvrige døgntilbud Soc. pæd. opholdssted egen kommune: Anbringelsessteder Andre kommunale tilbud i andre kommuner soc. pæd. opholdssteder i andre kommuner Regionale tilbud Lands- og landsdelsdækkende tilbud Antal børn på venteliste (pr. 31. december 2009): Gennemsnitlig ventetid (i uger) i 2009: Gåtil. Næste >

53 0% 45 af 55. Kommunens bemærkninger til ventelisteoplysningerne på anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 46 af 55. Hvor mange unge i alderen år er i døgnophold eller på anbringelsessted efter efterværnsbestemmelsen 76 Indtast et tal 17 Gåtil. Næste > 0% 47 af 55. Hvor mange af opholdene i efterværn skyldes Ét svar i hver linje Manglende plads i voksentilbuddene Behov for kortvarig støtte, for at den

54 unge kan klare sig selv efterfølgende Andre forhold (beskriv hvad, og hvor mange unge) Gåtil. Næste > 0% 48 af 55. Beskriv og vurdér udviklingen i 2009 i anvendelsen af sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 49 af 55. Hvilke foranstaltninger har kommunen i 2009 iværksat for børn og unge efter udskrivning fra sikrede eller særligt sikrede institutioner Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0%

55 50 af 55. Eventuelle øvrige kommentarer til anbringelsesområdet Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 51 af 55. Øvrige forhold, som kommunen finder anledning til at fremhæve på børn og ungeområdet generelt Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 52 af 55. Særligt tema udmeldt af Indenrigs- og Socialministeriet Gerne flere linjer

56 Gåtil. Næste > 0% 53 af 55. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på børne- og ungeområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 54 af 55. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos

57 Gerne flere linjer Gåtil. Næste > 0% 55 af 55. Indberetningen er færdig. Tryk på AFSLUT, hvis du ønsker at afslutte nu. Hvis du ønsker at gå tilbage i skemaet for at redigere eller svare på spørgsmål - tryk da TILBAGE eller GÅ TIL. Husk det er muligt at åbne kommunens besvarelse igen frem til og med den 28. februar Når der klikkes på "Afslut" nederst vises automatisk en udskrift af de indberettede svar. Svarene kan også udskrives ved at klikke på "Vis svar" nederst. Kommunen kan ved "Vis svar" kopiere hele skemaet og lægge det over i et word dokument. (tryk Ctrl+A dernæst Ctrl+C. Gå over i word, og indsæt Ctrl+V). Lægges data i et worddokument (eksempelvis til brug for udvalgsbehandling), husk da at eventuelle rettelser af data SKAL SKE I SKABELONEN PÅ NETTET - og IKKE i worddokumentet. HUSK: spørgsmål omkring hjælp til unge misbrugere er placeret i Voksen-skemaet. HUSK, indberetningen skal være tilendebragt senest d. 28. februar Herefter lukker databasen. Gåtil. Afslut >

58 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 2 af 58. Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Ét svar i hver linje Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt. afklarende spørgsmål: Kommunenummer: 0% 3 af 58. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 4 af 58. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de andre kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftale for 2010

59 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt 0% 5 af 58. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 6 af 58. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 7 af 58. Kort beskrivelse af mellemkommunale samarbejdsfora på følgende 3 områder (Tekst skrives i een lang line for hvert område) Ét svar i hver linje Vidtgående specialundervisning Specialundervisning af voksne Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

60 0% 8 af 58. Hvorledes har udviklingen i 2009 været for kommunens anvendelse af lands- og landsdelsdækkende tilbud Gerne flere linjer 0% 9 af 58. Har kommunen i 2009 opsagt aftaler/kontrakter (på specialundervisningsområdet) med lokale eller regionale specialrådgivningscentre m.m. Kun ét svar Ja Nej 0% 10 af 58. Hvordan forventer kommunen at løse dette behov for specialrådgivning fremover Gerne flere svar Egen forvaltning Vi vil bruge VISO i yderligere omfang Via private leverandører Via fælleskommunale rådgivningscentre

61 Andet (beskriv hvad): 0% 11 af 58. Beskriv konkret på hvilke områder der er opsagt aftaler, samt hvad kommunens bevæggrunde har været for opsigelsen Gerne flere linjer 0% 12 af 58. Er der i forbindelse med strukturreformen lokale forhold, som udgør særlige udfordringer på specialundervisningsområdet for kommunen Kun ét svar Ja Nej 0% 13 af 58. Beskriv disse lokale forhold og redegør for, hvori udfordringerne består Gerne flere linjer 0%

62 14 af 58. I de tilfælde, hvor kommunen har henvendt sig til VISO, hvor ofte har kommunen da efterfølgende anvendt VISO s ydelser ved sagsbehandlingen Kun ét svar i hver linje Kommunen har anvendt VISO s ydelse Meget ofte Ofte Af og til Sjældent Meget sjældent Ved ikke VISO Rådgivning VISO Udredning 0% 15 af 58. Vurder kvaliteten af VISOs rådgivning og udredning til kommunen Kun ét svar i hver linje Vurdering af kvaliteten Rigtig god God Mindre god Dårlig Ved ikke VISO rådgivning VISO udredning 0% 16 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens brug af VISO Gerne flere linjer

63 0% 17 af 58. Spørgsmål vedrørende vidtgående specialundervisning Gerne flere svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings Sociale og miljøbetingede forstyrrelser vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Målgrupper Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske va skelighede 0% 18 af 58. Hvilke bevæggrunde ligger der til grund, når kommunen visiterer til følgende tilbud Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til valg af tilbud Det er det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen Der er ikke andre relevante tilbud Andet

64 Enkeltintegrerede ordninger Specialklasserække(r) Specialskole(r) Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andre 0% 19 af 58. Har kommunen hjemtaget elever, der var optaget på andre kommuners specialskoler/specialklasser Kun ét svar Ja Nej 0% 20 af 58. Hvilke bevæggrunde har lagt til grund, ved kommunens beslutning om hjemtagelse fra Gerne flere svar i hver linje Forældres Barnets ønske ønske Nærhedsprincip Grunde til hjemtagelse Vi har selv det mest specialiserede tilbud Økonomiske grunde Barnet passer godt i målgruppen i eget tilbud

65 Enkeltintegrerede ordninger i andre kommuner Andre kommuners specialklasser Andre kommuners specialskoler Landsdelsdækkende tilbud Andet 0% 21 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer i visitationen til vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja, vi har besluttede ændringer Ja, ydre forhold har ændret visitationen Nej 0% 22 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 23 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringer(ne)

66 Gerne flere svar At højne kvaliteten i tilbuddet At udvide målgruppen At øge kapaciteten At ændre omfanget af tilbudene At nedsætte kapaciteten At opnå besparelser Andet (beskriv kort): 0% 24 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om vidtgående specialundervisning Kun ét svar Ja Nej 0% 25 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper i 2009 Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger

67 Generelle indlæringsvanskeligheder 8 Udviklingsforstyrrelser 8 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 8 Læse- og skrivevanskeligheder 8 Hørevanskeligheder Synsvanskeligheder 4 Bevægelsesvanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet 0% 26 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0% 27 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger omkring vidtgående specialundervisning Gerne flere linjer 0%

68 28 af 58. Lov om Specialundervisning for Voksne Skriv et tal i hver boks Antal elever der modtager specialundervisning for voksne Læse- og stavevanskeligheder 2 Bevægelsesvanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 5 Hørevanskeligheder 1 Tale-, stemme- og sprogvanskeligheder 0 Sindslidende 10 Generelle vanskeligheder 12 Sent erhvervet hjerneskade 2 Udviklingsforstyrrelser 0 Andet 0 0% 29 af 58. Hvor tilbyder kommunen denne specialundervisning Kun ét svar Udelukkende i egen kommune I egen kommune sammen med tilbud i andre kommuner udelukkende i andre kommuner Andet (beskriv kort):

69 0% 30 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 31 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 32 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet En udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort:

70 0% 33 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om specialundervisning for voksne Kun ét svar Ja Nej 0% 34 af 58. Beskriv hvilke målgrupper for specialundervisning for voksne, der har oplevet ventetid i 2009, og hvorfor der har været ventetid Gerne flere linjer 0% 35 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for specialundervisning for voksne Gerne flere linjer 0% 36 af 58. Eventuelle øvrige bemærkninger til kommunens tilbud om specialundervisning for voksne

71 Gerne flere linjer 0% 37 af 58. Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 38 af 58. Hvor mange elever var ved indgangen til skoleåret 2009/2010, visiteret til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ét svar i hver linje I egen kommune Visiteret til tilbud i anden Kommune 0% 39 af 58. Hvor mange unge har for skoleåret 2009/2010 søgt optagelse på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Indtast et tal 19

72 0% 40 af 58. Hvilke målgrupper tilhører de visiterede. Skriv antal unge i hver målgruppe Ét svar i hver linje Generelle indlærings vanskeligheder Udviklings forstyrrelser Sociale og miljøbetingede vanskeligheder Læse- og skrive vanskeligheder Høre vanskeligheder Syns vanskeligheder Bevægelses vanskeligheder Psykiske vanskeligheder Andet (skriv antal og kort beskrivelse) 0% 41 af 58. Hvornår vælges at visitere til et ungdomsuddannelses-tilbud i andre kommuner Gerne flere svar Vi har ikke selv kapacitet Vi har ikke selv det rette tilbud Økonomiske overvejelser Det er efter forældre/den unges ønske De har et mere specialiseret tilbud Vi har ikke selv fået oprettet Ungdomsuddannelsen Andet (beskriv kort): 0% 42 af 58. Hvilke praktikophold anvender kommunen i ungdomsuddannelsen

73 Gerne flere svar Fortrinsvis i beskæftigelses- og dagtilbud for voksne Fortrinsvis i revalideringsinstitutioner og beskyttet beskæftigelse Fortrinsvis i offentlige institutioner m.m Fortrinsvis i private virksomheder Andet (beskriv kort): 0% 43 af 58. Hvor mange af de unge fra kommunen, som er elever på ungdomsuddannelsen, er samtidigt indskrevet i døgntilbud Ét svar i hver linje Døgntilbud i egen kommune Døgntilbud i anden kommune 0% 44 af 58. Hvilket forsørgelsesgundlag har de optagne på Ungsdomsuddannelsen for unge med særlige behov (skriv antal) Ét svar i hver linje Kontanthjælp Forrevalidering Revalidering Førtidspension Forsørget af forældre Andet

74 0% 45 af 58. Har kommunen i 2009 gennemført ændringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 46 af 58. Beskriv de gennemførte ændringer Gerne flere linjer 0% 47 af 58. Hvad ønsker kommunen at opnå ved ændringerne Gerne flere svar Højne kvaliteten i tilbuddet Udvidelse af målgruppen Øge kapaciteten Opnå besparelser Andet, beskrives kort: 0%

75 48 af 58. Hvor langt afklaringsforløb (gennemsnitligt antal uger) indledes uddannelsen med Indtast et tal 12 0% 49 af 58. Har der i 2009 været ventetider på at modtage et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Kun ét svar Ja Nej 0% 50 af 58. Beskriv, hvor lange ventetider der har været på de enkelte målgrupper Skriv et tal i hver boks Ventetid i uger Generelle indlæringsvanskeligheder 12 Udviklingsforstyrrelser 0 Sociale og miljøbetingede vanskeligheder 0 Læse- og skrivevanskeligheder 0

76 Hørevanskeligheder 0 Synsvanskeligheder 0 Bevægelsesvanskeligheder 0 Psykiske vanskeligheder 8 Andre 0 0% 51 af 58. Kommunens bemærkninger til ventetider for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 52 af 58. Kommunens vurdering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov Gerne flere linjer 0% 53 af 58. Eventuelle øvrige kommentarer til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Gerne flere linjer

77 0% 54 af 58. Eventuelle øvrige forhold på hele specialundervisningsområdet, kommunens ønsker at bemærke Gerne flere linjer 0% 55 af 58. Svarfelt til besvarelse af særligt tema udmeldt af Undervisningsministeren: Gerne flere linjer 0% 56 af 58. Kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar Beskriv og vurdér generelt de erfaringer kommunen har gjort sig på specialundervisningsområdet siden reformens ikrafttræden. Nævn i den forbindelse tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har haft en positiv konsekvens for den enkelte borger. Nævn dernæst tre forhold, hvor kommunalreformen efter kommunens opfattelse har givet (og fortsat giver) kommunen særlige udfordringer og eventuelt en negativ konsekvens for den enkelte borger. Gerne flere linjer

78 0% 57 af 58. Hvilke brugerorganisationer sender kommunen denne redegørelse i høring hos Gerne flere linjer 0% 58 af 58. Du er nu kommet til sidste side i indberetningen. Du kan indtil indberetningsfristen altid logge ind og ændre eller tilføje i svarene.

79 Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2009 Voksenskemaet 0% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet Ét svar i hver linje Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Kommunenummer: 0% 2 af 65. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér kommunens forpligtende samarbejder efter lov om forpligtende samarbejder Gerne flere linjer 0% 3 af 65. Hvordan fungerede samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Kun ét svar Rigtig godt Godt Mindre godt Dårligt

80 0% 4 af 65. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 Gerne flere linjer 0% 5 af 65. Beskriv og vurdér kommunens øvrige samarbejde med Regionen Gerne flere linjer 0% 6 af 65. Har kommunen i 2009 overtaget tilbud på voksenområdet fra Regionsrådet Kun ét svar Ja Nej 0% 7 af 65. Beskriv hvilke tilbud, der er overtaget fra Regionsrådet i 2009, herunder baggrunden for overtagelsen, samt overvejelser om den specialpædagogiske indsats Gerne flere linjer

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Børn 2009" https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa...

Vis udskrift: Børn 2009 https://app01.defgosoftware.net/defgo/surveyservlet?dummy=12651894683574748383&id=1223730&target=showpopup&jsbf=showa... Side 1 af 35 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 67. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje

Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 55. Skabelon for Børn- og ungeområdet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Undervisning MÅ IKKE ÅBNES"

Vis udskrift: Undervisning MÅ IKKE ÅBNES Side 1 af 24 0% 0% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 82. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 82. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Vis udskrift: "Voksenskema 2009"

Vis udskrift: Voksenskema 2009 Side 1 af 44 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er

Læs mere

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet

Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet Kommunal redegørelse til Udviklingsrådet 2008 Voksenområdet 0% 0% 100% 1 af 83. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr.

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje

1 af 65. Skabelon for Voksenområdet. Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Side 1 af 13 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Viborg Kommune Carsten

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152...

http://defgosoftware2.net/defgo/surveyservlet;jsessionid=e7b5b995f46712cdd152... Side 1 af 16 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt.

Læs mere

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010:

4. Kommentér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner omkring indgåelse af rammeaftale for 2010: 1. Indtast kommunenummer og oplysning om kontaktperson: Hanne Deichmann 48495060. Kommunenummer: 233 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: vurdér kommunens

Læs mere

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten "VEJLEDNING HER"

Pa mange af sporgsmalene er der supplerende forklaringer. Nar sadan vejledning eksisterer, vil det fremga ved teksten VEJLEDNING HER 0% 0% 100% 1 af 71. Skabelon for Born- og ungeomradet (Alle -henvisninger er til Serviceloven, senest bekendtgjort ved Lovbekendtgorelse nr. 979 af 1. oktober 2008): Pa mange af sporgsmalene er der supplerende

Læs mere

anette holm tlf

anette holm tlf 0% 1% 100% 1 af 67. Skabelon for Børn- og ungeområde (Alle -henvisninger er til Serviceloven, Lovbekendtgørelse nr 1117 af 26/09/2007): Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte

Læs mere

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje

0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Ét svar i hver linje 0% 1% 100% 1 af 68. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service): Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende

Læs mere

Henrik Kjær,

Henrik Kjær, 0% 0% 100% 1 af 65. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 941 af 1. oktober 2009): På flere spørgsmål er der supplerende

Læs mere

Undervisning 2009 Syddanmark

Undervisning 2009 Syddanmark Undervisning 29 Syddanmark 2 Indtast oplysninger om kontaktperson og kommunenummer Kontaktperson (navn og direkte telefonnummer) til evt afklarende spørgsmål: Christine Høstbo, 62234644 479 Kommunenummer:

Læs mere

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach

BØRN OG UNGE NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet - 1 - Dato: 5. Marts 2008. Sagsbehandler: Birgitte Bach BØRN OG UNGE Dato: 5. Marts 2008 NOTAT Spørgeskemaundersøgelse til Udviklingsrådet - Undervisningsområdet Sagsbehandler: Birgitte Bach Sagsnummer: 2007120306E Børn og Unge Rådhuset Torvet, Afd. B1 7400

Læs mere

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330

Anette Holm unge under 18 årige 96848560 og Lene Hornstrup voksenområdet 96948330 0% 1% 100% 1 af 55. Skabelon for undervisningsområdet. Ét svar i hver linje Kommunenavn: Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr (til evt. afklarende spørgsmål): Struer Anette Holm unge under 18 årige

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Vis udskrift: "Region 2008 Sjælland"

Vis udskrift: Region 2008 Sjælland Side 1 af 40 0% 0% 100% 1 af 62. Skabelon for regionsredegørelse (alle -henvisning er til serviceloven, senest bekendtgjort ved lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008) Ét svar i hver linje Kontaktpersonens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 17. februar 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10

Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Redegørelse nr. R 17 (27/5 2010) Folketinget 2009-10 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 27/5 2010 om udviklingen på det sociale område efter

Læs mere

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet

Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet 1 Indberetning af de kommunale redegørelser til Rammeaftale 2010 på det sociale område og på specialundervisningsområdet Indhold Oversigt over de oplysninger, som skal foreligge inden 1. maj 2009 1. Nye

Læs mere

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet

1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet 0% 0% 100% 1 af 58. Skabelon for undervisningsområdet På mange af spørgsmålene er der supplerende forklaringer. Når sådan vejledning eksisterer, vil det fremgå ved teksten "VEJLEDNING HER" Hold musen over

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indhold. 2 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007)

Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 290 Offentligt Redegørelse om udviklingen på socialområdet efter kommunalreformen (2007) Velfærdsministeren (Karen Jespersen) 1. Indledning Kommunalreformen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2008 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1 Indledning... 1 1.1 De regionale udviklingsråd...1 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...1

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen

Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeriet 20. maj 2009 Redegørelse om udviklingen på specialundervisningsområdet efter kommunalreformen Undervisningsministeren (Bertel Haarder) 1. INDLEDNING Med kommunalreformen den 1.

Læs mere

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd

Sten på vejen. - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd Sten på vejen - om arbejdet i De regionale Udviklingsråd En rapport fra NoKS - Netværk om konsekvenserne af Strukturreformen på social- og uddannelsesområdet Juni 2008 NoKS består af følgende organisationer

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2009

Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingsrådets redegørelse for 2009 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold 1. Indledning... 3 1.1 De regionale udviklingsråd... 3 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for 2007

Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 290 Offentligt Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Læsevejledning...1 Kapitel

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet

Udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Udviklingsrådets redegørelse for 2007 Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet Indhold Indhold...2 1. Indledning... 4 1.1 De regionale udviklingsråd...4 1.2 Sammensætning af udviklingsrådene...5

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09

Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Specialundervisning i folkeskolen skoleåret 2008/09 Af Anne Mette Byg Hornbek Indledende overblik Dette notat belyser specialundervisning i folkeskolen i skoleåret 2008/2009, herunder i almindelige folkeskoler,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Jammerbugt Kommunes redegørelse til brug for Rammeaftale 2010 i henhold til BEK. nr. 36 af 23/01/06 Februar

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere