Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri?"

Transkript

1

2

3

4 Institut-stafet: Mette Ejrnæs Økonomi Jeg beskæftiger mig hovedsagligt med anvendt mikroøkonometri, og det gælder både i forhold til min forskning og min undervisning. I de seneste år har jeg undervist på Økonometri 1 sammen med H.C. Kongsted. Så for de studerende, som har fulgt faget, vil der sikkert være en del af mine pointer i denne i denne artikel, som er velkendte. Min interesse for området anvendt mikroøkonometri opstod i slutningen af kandidatuddannelse, da jeg tog et fag, hvor jeg for første gang så økonomisk teori blive brugt direkte i forbindelse med en statistisk analyse. Jeg er matematik-økonom fra Københavns Universitet og de økonomifag, som jeg indtil da havde haft, opfattede jeg som abstrakte og uden nogen forbindelse til virkeligheden. Jeg opfattede nærmest økonomifagene som en slags matematik. Derfor var det en stor åbenbaring pludselig at se, at økonomisk teori kunne være så konkret, at man kunne bruge det i forhold til data. Siden har jeg specialiseret mig ved først at skrive et speciale og senere en ph.d.-afhandling inden for området anvendt mikroøkonometri. I starten var det de mere tekniske sider af økonometrien, som optog mig, senere er jeg blevet mere og mere grebet af den anvendte del af økonometrien. Er anvendt mikroøkonometri interessant? Nu synes man jo altid, at lige netop det man selv beskæftiger sig med, er helt centralt og utrolig vigtigt, men jeg mener, at jeg også har to gode argumenter for det. For det første er det anvendeligt. Der laves talrige empiriske undersøgelser af økonomiske problemstillinger, f.eks. effektmålinger af indgreb. Det er derfor vigtigt at være i stand til at kunne gennemskue, hvordan disse analyser er lavet, og hvad forudsætningerne er, for at resultaterne reelt kan fortolkes som effekten af netop det pågældende indgreb. For det andet mener jeg også, at det giver en øget forståelse for økonomisk teori. Når man laver avancerede empiriske analyser, vil man nemlig blive tvunget til at bruge økonomisk teori. Når man f.eks. estimerer afkastet af uddannelse på lønnen, er det ikke blot teorien om human kapital, der benyttes; men man skal også forholde sig til de teorier, der findes om individers valg af uddannelse. Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri? Centralt i anvendt mikroøkonometri er at forstå, at korrelation ikke er det samme som kausalitet. Det er forhåbentligt et udsagn, som de studerende, som har været igennem Økonometri 1, kan nikke genkendende til. Hvorfor er det så alligevel så vigtigt at slå fast? Er det ikke indlysende? Det er det måske nok, men ofte kan man se, at der implicit eller explicit drages den konklusion, at fordi to variable er korreleret, så medfører den ene variabel den anden. Et eksempel på, at korrelation ikke kan fortolkes som en kausalsammenhæng, finder man, hvis man analyserer, hvorledes antallet af elever i en klasse samvarierer med læsefærdigheder (et eksempel vi i øvrigt har anvendt til eksamen i Økonometri 1). Benytter man PISA-undersøgelsen, kan man vise, at klassestørrelsen er positivt korreleret med elevernes læsefærdighed. Hvis man, fejlagtigt, anvender en kausalfortolkning, vil det kunne udlægges, som at skoleelever vil opnå bedre læsefærdigheder, hvis man øger antallet af elever i klassen. Her er det relativt let at gennemskue at den positive korrelation opstår, fordi man på skoler samler relativt svage elever i små klasser. Spørgsmålet er så, hvordan man i empiriske analyser kan finde den kausale effekt. En måde at gøre dette på ville selvfølgelig være at lave et forsøg, hvor man tilfældigt fordelte skolebørnene i store og små klasser. Det er bare ikke så ofte, det kan lade sig gøre i praksis, da man opfatter dette som uetisk (i modsætning til inden for medicinsk forskning). Derfor er opgaven i den analyse at finde en variation i klassestørrelsen, som ikke samvarierer med elevernes evner (f.eks. pga. en bevidst strategi fra skole eller forældre). Det er her den virkelige udfordring ligger. At lave den endelige analyse er bare teknik. På dette tidspunkt er man virkelig nødt til at sætte sig ind i de forhold, der er specifikke for det undersøgte problem. Her kommer økonomisk teori til at spille en væsentlig rolle. Ofte er det svært at finde den ideelle eksogene variation (instrument), og det kræver både konkret viden og kreativitet at finde den. Men det er også her at det virkeligt bliver interessant. I det konkrete tilfælde med klassestørrelsen er det i den økonomiske litteratur blevet foreslået, at man anvender institutionelle forhold vedr. klassestørrelsen. Man kan udnytte, at mange kommuner har regler, for hvor mange børn der højst må være i en klasse, f.eks. 28. Hvis der i et skoledistrikt er 84 børn, som skal begynde i skole, vil det betyde, at der bliver oprettet 3 klasser á 28 elever. Havde der derimod været 88 børn i distriktet, måtte man i stedet oprette 4 klasser á 22 elever. Denne variation i klassestørrelsen vil være ukorreleret med elevernes evner, og derfor kan den anv- 4 POLITEN #2 2006

5 endes til at identificere effekten af klassestørrelse i teorien. Er arbejdsløshedsforsikring en god ide for selvstændige? Mit seneste forskningsprojekt er også et eksempel på, at man skal være varsom med at fortolke en korrelation som en kausal sammenhæng. Vi vil i projektet undersøge, hvad betydningen af arbejdsløshedsforsikringer er for selvstændige. Vi vil gerne analysere, hvad der ville ske, hvis man afskaffede muligheden for, at selvstændige kan være medlem af en a-kasse. Man kunne f.eks. forestille sig, at der var færre selvstændige, som ville ophøre med at være selvstændige, fordi de ikke længere havde muligheden for at få dagpenge. Omvendt kunne man forestille sig den modsatte effekt, idet færre vil satse på at være selvstændige, hvis muligheden for at forsikre sig mod arbejdsløshed forsvinder. Så det, vi vil undersøge, er, hvordan afskaffelsen af forsikringsmuligheden for selvstændige vil påvirke sandsynligheden for at stoppe som selvstændige. Umiddelbart viser tallene fra danske registerdata, at selvstændige, som melder sig ind i en a-kasse, har en større sandsynlighed for efterfølgende at stoppe som selvstændige. Det tyder på, at vi har et moral hazard problem, idet de selvstændige, som melder sig ind, har en formodning om, at de vil stoppe og derfor sikrer sig, at de kan få udbetalt dagpenge. Men dette siger ikke noget om, hvad effekten vil være af at afskaffe ordningen. Man finder kun en korrelation, men ikke en kausal sammenhæng. Til at finde den kausale sammenhæng udnytter vi, at medlemskab af en a-kasse tidligere også var en betingelse for at kunne gå på efterløn. Der er således en del selvstændige, som har meldt sig ind i en a-kasse for at opnå retten til efterløn, og ikke fordi de overvejer at stoppe som selvstændige. Når man udnytter denne variation, viser det sig, at der ikke længere er en positiv sammenhæng mellem at melde sig ind i en a-kasse og efterfølgende at stoppe som selvstændige. Spørgeskemaer og registerdata Da jeg på et tidspunkt forklarede en af mine venner, hvad jeg lavede og fortalte, at jeg undersøgte hvorfor selvstændige bliver medlemmer af en a-kasse ved hjælp af avancerede økonometriske modeller og registerdata, så kom han med det meget relevante spørgsmål: Hvis du gerne vil vide, hvorfor selvstændige melder sig ind, hvorfor spørger du dem så ikke bare? Og det er faktisk i mange tilfælde en rigtig god ide. Registerdata er meget anvendelige, da datamængden og den ensartede registrering giver mulighed for avancerede statistiske analyser. Registerdata har imidlertid den åbenlyse mangel, at man ikke kender folks motivation for at handle, som de gør. Den slags information kan man i stedet opnå ved en spørgeskemaundersøgelse, som imidlertid stiller store krav til spørgsmålsformuleringerne. I Danmark er der en enestående mulighed for at kombinere registerdata af høj kvalitet med spørgeskemadata vedrørende de samme personer. Det giver mikroøkonometrikere i Danmark nogle særlige muligheder og udfordringer, som man først lige er begyndt tage hul på. POLITEN #

6

7

8 Chicken schnitzel Lige nu sidder jeg i bar mave under citrontræet i min have og drikker en iskold cola med citronskiver fra træet. Her i begyndelsen af april måned er temperaturen stadig i nærheden af 30 grader i South Australia, og ens indre djævel smiler ved tanken om kulden, der stadig præger København. Det er derfor, at jeg er taget et år om på den anden siden af kloden (1) - eller er det? Selvfølgelig er vejret ikke det vigtigste (2). Det er velkendt, hvad et udlandsophold kan gøre for ens CV og for ens faglige perspektiv, så det vil jeg ikke spilde spalteplads på at forklare. I stedet vil jeg forsøge at viderebringe nogle af de mange små og skæve oplevelser, der har gjort mit ophold i Adelaide til noget helt specielt. Af Clement Johan Ulrichsen School of Economics på University of Adelaide er placeret på det flotte North Terrace Campus. En stor del af charmen skal tilskrives beliggenheden ved River Torrens, der snor sig nord for den centrale del af byen. Knapt så charmerende er den store grå betonklods Napier Building, hvor jeg havde mine timer i faget Knowledge Economy. Jeg havde store forventninger til faget, men i begyndelsen måtte jeg dog se mig en smule distraheret fra stoffet. Lokalet var halvt så stort som et standard Vestergade lokale, men alligevel var lokalet udstyret med en projektor, tre tavler og et musikanlæg. Her sad vi fire studerende og lyttede til en forelæser, der talte som den hollandske superstjerne Pim de Keysergracht (3). Han gjorde fuld brug af AV-hjælpemidler i form af de tre tavler, projektoren og sin yderst varierende stemmeføring. Til den anden forelæsning var jeg den eneste person, der mødte op. Derfor mente Hr. de Keysergracht, at vi lige så godt kunne tage forelæsningen på hans kontor. Der sad jeg i Pims lænestol, mens han viste mig slides fra sin laptop. Jeg fandt det så anstrengende at skulle se interesseret ud to timer i træk, at jeg på ingen måde kunne høre efter, hvad han sagde. Heldigvis mødte de andre studerende op til timerne resten af semesteret, så jeg kunne koncentrere mig om fagets indhold. Fagets afsluttende opgave om tragedy of the anticommons (4) var en ren fornøjelse at skrive. Adelaides fine vejr har givet glimrende rammer for at spille fodbold og tennis på universitetet. Fodboldholdet Adelaide Uni Blacks spiller på idyllisk liggende baner lige ved River Torrens og med udsigt til domkirken og byens få skyskrabere. Fodboldholdet har været min mulighed for at lære almindelige australiere bedre at kende - eller i hvert fald dem af græsk eller italiensk afstamning. Derfor er temperamentet også tæt på at boble over hele tiden, både hos med- og modspillere. I den nye sæsons første kamp fik jeg stiftet nærmere bekendtskab med dette temperament, da min modspiller gav mig et knytnæveslag i hovedet, fordi jeg dækkede ham. Bagefter kunne jeg få lov at betale en læge 200 dollars for ti sting i underlæben. Kampene for universitets tennisklub er knapt så voldsomme, som det også fremgår af klubbens knapt så maskuline tilnavn Penguins. Til gengæld er banerne perfekte med græs, der ikke giver Wimbledon meget efter, hvis man altså kan abstrahere fra den nærved liggende zoologiske haves dunst og medfølgende fluer. Uheldigvis er den abstraktion sværest, når man med tømmermænd spiller holdkamp lørdag formiddag. Clement, du skal undgå at få venner, der ikke har engelsk som deres modersmål (5). Efter nogle uger i Adelaide kunne jeg godt se, at den var gruelig gal med min nærmeste omgangskreds, som bestod af svenskere, nordmænd, tyskere, hollændere og franskmænd. På det tidspunkt var det dog for sent at ændre, da jeg morede mig med de forkerte venner. Senere blev stud. polit. Jacob Kjær og hans engelske kæreste føjet til gruppen, hvilket gav lidt modspil til den mindre konstruktive sproglige indflydelse fra tyskerne. Vores sydlige naboer er et herligt folkefærd at drille. Man kan bebrejde dem eksistensen af personer som Rudi Völler og David Hasselhoff, og samtidig påskønne eksistensen af samme personer med dem. Det var herligt at se tysk tonefald kollidere med australsk tonefald, når der skulle bestilles mad i frokostpausen. I stedet for How are you?... bla bla one chicken schnitzel, please præsenterede tyskerne servitricen for I get the chicken schnitzel. Da en af tyskerne fik fremvist min elskede DVD med FCK s sæson 2004/05, kastede han straks sin kærlighed på det tekniske vidunder Peter Møller. Inden længe hørte jeg ham gå og nynne homastu de eska FC, hvilket var hans fortolkning af kom op og stå, vi elsker FC. Når tyskerne skuffede, måtte jeg søge trøst hos deres naboer. Franskmænd er kendt for deres anstrengte forhold til h, og vores franske pige var ingen undtagelse. Hvis et ord begyndte med h, blev dette selvfølgelig fjernet og flyttet til et andet ord i sætningen såsom (h)eyes eller (h)ass. Sætningerne blev ekstra forvirrende, når hun byttede rundt på udtalen af ord. F.eks. blev beach til bitch, ungry blev til angry og love blev til laugh. When I am on the bitch and I feel angry, I laugh to eat a sushi roll (6). Disse ombytninger tog jeg gladelig til mig, hvilket ledte til en pudsig episode. Vi stod i et supermarked og overvejede, om vi skulle 8 POLITEN #2 2006

9 parmagiana tage på stranden, og til det udtalte jeg let s forget the bitch. Dette fik af uransagelige årsager en fremmed mand til at blande sig i samtalen. Yeah, forget about that bitch. She s not worth it. I just got divorced again. It was my fourth marriage. You just have to move on. Så jeg bevæger mig videre til vores kære kronprinsesse Mary. Før jeg kom til Australien, troede jeg, at de danske medier overdrev australiernes interesse for hende. Det gør de ikke. De australske ugeblade bringer gang på gang rystende historier fra Danmark: Princess Mary reveals: I m so lonely Her secret tears behind palace doors (7) & Mary, Fred and Christian Terrorist targets The fairytale is over Royal family living in fear (8). Hvis man kommer til at afsløre, at man er dansker, bliver man straks konfronteret med australiernes følelser for Kronprinsessen. You are from Denmark? I love Princess Mary (9). Man skal især passe på med at afsløre sin nationalitet i supermarkedet, hvor man hver gang får en ny bedste ven i en af kassedamerne. How are you? - Good, thanks - How has your day been? - Not too bad, thanks - What are you up to tonight? - I am having a barbecue with a few mates - I love barbecues. This one time in band camp. Australierne er meget venlige mennesker, og de er heller ikke blottet for humor. Pepsis frontfigur i Australien er ingen ringere end David Hasselhoff. Jeg var ekstatisk, da jeg i december i Sydney opdagede en plakatsøjle, hvor The Hoff står med en kæmpe flaske Pepsi under sig og med sloganet dare for more. Tydeligvis er Pepsi gået væk fra ambitionen om at være the choice of a new generation. Mit ophold i Adelaide beskrives nok bedst ved mit forhold til chicken schnitzel parmagiana. Første gang jeg smagte dette fremragende måltid var, da en kammerat fra fodboldholdet skulle bestille den mest australske ret til mig. Jeg var derfor lidt undrende, da han vendte tilbage med en kyllingeschnitzel. Denne kyllingeschnitzel havde dog hvidløgskrydret tomatsauce og store mængder ost på sig, og den blev straks en af min favoritretter. Australien har bestemt leveret varen med fremragende vejr og flot natur, men det er de små skæve oplevelser, der for alvor betyder noget. Selvfølgelig lider man afsavn ved at være væk fra familie og venner, men man bliver i høj grad kompenseret for dette i form af nye venner og besøg hjemmefra. I løbet af de sidste ni måneder har jeg har fået besøg af og rejst rundt i Australien med min mor, stedfar, søster, far, studiemakker og fire gymnasiekammerater. Hovedparten af dette foregik i en sommerferie, der var forrygende. En sommerferie af den klasse kan jeg ikke garantere hvor som helst. Derimod vil jeg garantere dig, at du bliver glad for et udlandsophold næsten ligegyldigt, hvor du tager hen. Så hvis du endnu ikke har været af sted: Tag ud og læs! 1. Indre djævel. 2. Dette er nemmere at sige, når man har sol og sommer. 3. Den hollandske cykelrytter der optrådte på Team Easy On i Drengene fra Angora. 4. Tragedy of the commons er en situation med for få ejendomsrettigheder. Tragedy of the anticommons er spejlbilledet til dette. Her er der for mange ejendomsrettigheder. Betegnelsen bruges især indenfor R&D. 5. Formaning fra min kære søster. 6. Konstrueret frit efter hukommelsen. 7. Woman s Day 8. New Idea 9. Tilfældig australsk pige POLITEN #

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Et år på London School of Economics Af Alexander Andersen Jeg har altid syntes, det ville være enormt spændende og vigtigt for mig at komme til udlandet for at studere og arbejde. Efter at have læst på polit siden 2000, med en afstikker til matematikstudiet 2003/04, søgte jeg derfor på egen hånd et par af de internationale topuniversiter (LSE, New York University og Columbia) og blev efterfølgende optaget på London School of Economics (LSE) Finance and Economics til at tage en etårig mastergrad i 2005/2006. Det er ret overskueligt at søge til LSE; man opretter en profil og ansøger online på deres hjemmeside, men jeg vil anbefale at man søger så tidlig som muligt, fordi de optager løbende. Jeg mener, at koblingen mellem makroøkonomi og finansiering er interessant og meget brugbar og efter at have taget diverse makrofag samt været holdlærer for 1. og 2. årsstuderende, faldt fokus i mit tilfælde på finansiering og LSE. Bolig Jeg flyttede i slutningen af august til London til et af de såkaldte intercollegiate halls, som er et kollegium for både LSE-studerende og andre universiteter i London. Nærmere bestemt bor jeg på Lillian Penson Hall lige ved Hyde park til en, efter danske forhold, meget høj husleje 5500 kr. om måneden for et værelse. Mange af mine medstuderende bor på LSE-kollegierne, idet de kan tilbyde en lavere husleje end markedspriserne, og fordi flere af kollegierne har måltider inkluderet. Uddannelsen Uddannelsen fordeler sig på tre semestre med ti ugers undervisning i efteråret ( Michalmas term ), 10 i foråret ( Lent term ) og 2 uger i Summer term og er delt op på tre obligatoriske fag (Financial Economics, Financial Econometrics og Microeconomics) og to valgfag. Her har jeg valgt Financial Risk Analysis og Applied Corporate Finance. Vi er ca. 65 studerende på årgangen og miljøet er enormt internationalt, hvilket er meget inspirerende! LSE er et af verdens mest internationale universiteter. Danske studerende er dog godt repræsenteret. Således er vi fire danskere på linien, udover mig nemlig Jannik, Ulf og Sverre (alle fra polit), og jeg har kendskab til flere danskere på de andre linier. Hvad der fra starten har slået mig er den entusiasme, man finder blandt de studerende. Det er folk med drive! Med undtagelse af et enkelt fag, Financial Economics, som kaldes et af de sværeste fag på LSE, er fagene ikke på meget højere niveau end på KU. Opgaverne er måske en anelse sværere, men til gengæld dømmes der også mildere. Således opnås den maksimale karakter, distinction, ved 70 point ud af 100 og man består med 50 point. Jeg mener polituddannelsen på mange måder er glimrende til at ruste en til et år på LSE og vi står bestemt ikke ringere i gennemsnit end medstuderende fra andre lande. En ting, jeg godt kan lide ved LSE, er deres brug af faste office hours, hvor man komme med faglige problemer til underviseren. Det sociale At være væk fra de trygge rammer er til tider hårdt, men det er også sundt, tror jeg. Hvis man ellers er udadvendt, er det ikke noget problem at skabe en masse nye venskaber i London, fordi man er mange i samme bås. Således havde jeg selv i december to canadiere med på weekendbesøg i Danmark og jeg har også været på tur til Budapest med en amerikansk/ungarsk dobbelt statsborger. Folk er generelt meget åbne, og det er fedt at opleve, at man er meget villig til at dele ud af egen viden. Der er ikke samme tendens til at enhver holder på sit, som jeg synes er en af de negative sider ved polit. LSE har desuden en række gode sportsfaciliteter såsom squash og badmintonbaner tæt på skolen, og hver onsdag er der karaoke i den tilhørende bar, The three tuns. Der har været en del sociale aktiviteter på årgangen, bl.a. en fodboldtur til Oxford, og jeg arrangerede i marts en jazz-aften til en af de mest legendariske jazzklubber i verden, Ronnie Scott s Jazz Club i Soho. Job På LSE er der et såkaldt Career Service Center, som formidler kontakter mellem skolen og virksomheder, holder cv-seminarer mv. En ting der har slået mig, er hvor stor vægt der lægges på karriere efter uddannelsen. I oktober havde vi en stor messe med mange af de store banker og konsulentvirksomheder med bl.a. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Vil man gerne arbejde i London, er det om at være tidligt ude med ansøgninger, gerne mellem et halvt til et helt år før, og mange af de store steder har frist allerede i november. Jeg søgte 12 stillinger og har været til et par interviews. Det første var et hollandsk trading firma, Optiver, hvor jeg kom igennem en ret skrap matematisk test i London og efterfølgende blev interviewet i deres hovedkvarter i Amsterdam. Her fandt jeg dog ud af, at det ikke lige var mig. Efterfølgende har jeg haft interview med JPMorgan i London, hvor jeg dummede mig på en af deres mind teasers, som er udbredt til interviews: Opgaven var: Jeg kaster maksimalt en terning tre gange, men du må vælge hvornår der skal stoppes, dvs. efter runde 1, 2 eller 3. Når der stoppes får du det terningen viser i kr. Hvor meget er du som risikoneutral agent villig til at betale for at deltage i dette spil? Pointen med disse slags spørgsmål er ikke, at du skal komme frem til det rigtige svar (selvom det selvfølgelig er det bedste), men de undersøger din tankegang, og hvordan du forsøger at arbejde dig frem mod løsningen. Et par erfaringer rigere søgte jeg et internship hos den store amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs (GS). Denne gang var jeg virkeligt forberedt, efter at have indset hvor hård konkurrencen er 24 POLITEN #2 2006

25 GS FICC (fixed income, currency and commodities) ansætter otte til internship og modtog flere tusind ansøgninger dette år. Efter i første runde at være blevet udsat for både en numerisk og verbal test og to interviews, kom jeg til final round interviews med yderligere fire interviews. Man bliver virkeligt tjekket igennem, og de ser meget på ens motivation! Hvis man kun gider 95% får man det ikke! Efter at være blevet udsat for spørgsmål á la hvordan vil du prisfastsætte en barber i London, der pt. ikke handles og være blevet bedt om at lave interviewet på tysk, lykkedes det. Jeg starter i GS FICC London division i et 10 ugers internship til sommer. Jeg glæder mig enormt meget til virkeligt at blive udfordret, arbejde for en global virksomhed, og jeg har fået et utroligt godt indtryk af GS gennem ansøgningsprocessen og via et par tidligere politter, som i dag arbejder for GS, og som har givet mig værdifulde råd. Konklusion Jeg kan kun anbefale andre at søge LSE. Det er et virkeligt fremragende sted og London er fed at være i som ung med alt dens liv og muligheder, og jeg har faktisk haft måske det bedste år i mit liv i London. Selv om det meget dyrt at læse på LSE (ca kr. i tuition fee), og London er en af verdens dyreste byer at bo i, er det pengene værd, og hvis man i god tid søger legater og fonde, er der bestemt mulighed for at få noget af opholdet finansieret. Så alt i alt kan jeg kun anbefale LSE. Uanset om man går efter en ph.d.-grad i økonomi eller vil arbejde i den enorme finansielle sektor i London, er en mastergrad fra LSE guld værd. Evt. spørgsmål kan sendes til:

26

27

28

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et semester på the University of New South Wales

Et semester på the University of New South Wales Et semester på the University of New South Wales Katja Udbye Christensen Ingeniør Højskolen i Aarhus Rapport om udlandsophold 1 Om mig Navn: Katja Udbye Christensen Studieretning: Bygningsdesign (konstruktioner)

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: 1/3.2013 Til: 1/7.2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Udlandsophold på University of New South Wales

Udlandsophold på University of New South Wales Personlige oplysninger: Navn: Jacob Jeppesen Semester: Forår 2012 E-mail: 09591@iha.dk Mobil: 42431988 Motivation: At tage et semester i udlandet er en glimrende mulighed for at prøve at bo i et andet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra:September 2010 Til:Januar 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sciences Po Paris (L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris) Land: Frankrig Periode: Fra:

Læs mere

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet

Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Rapport over Research Exchange i Brno, Tjekkiet Mit navn er Kamilla Maria Hansen, jeg er 23 år gammel og læser medicin ved København Universitet. I sommerferien før 5. semester var jeg på Research Exchange

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, det gjorde jeg. Jeg deltog i mødet for studerende der skulle til Australien. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Sydney Land: Australien Periode: Fra: 27.03.12 Til: 06.07.12 Udvekslingsprogram: Jura Hvorfor

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg bestod mine fag dernede, så det er jeg tilfreds med. Sværhedsgraden svingede meget Fra fag til fag. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de Oviedo Land: Spanien Periode: Fra: Januar

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Gloucestershire Land: England Periode: Fra:11/01/2013 Til: 14/05/2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Transskribering af interview med Nanna

Transskribering af interview med Nanna Transskribering af interview med Nanna [00:00:09.15] Interviewer 1: Der er lige noget formalia som jeg er nødt til at sige. Samtalen bliver optaget sådan så vi kan bruge det i vores speciale og du bliver

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Januar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen. Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Sanne Nørgaard Laursen Navn på universitet i udlandet: University of Ljubljana Land: Slovenien Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 27. juni 2013

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om

Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: Penge til mad + oplæring Ansøgt om Sagsnummer: 36 Navn: Varga Camelia og Christina Alder: 19 & 43 Ansøgt om: + oplæring Ansøgt om Bevilget apr. 2014 mv. Bevilget sep. 2014 mv. Bevilget apr. 2015 mv. Bevilget sep. 2015 Bevilget apr. 2016

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder

Kære Aisha. Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Kære Aisha Et rollespilsdigt om håb og svar For en spiller og en spilleder Introduktion I den senere tid hører vi af og til I medierne om et ungt, kompetent og elskeligt menneske, som får afvist sin ansøgning

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552)

Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) Side 1 af 5 Resultater af spørgeskemaundersøgelse: Mikroøkonomi 1 - Forelæsninger - Claus Thustrup Kreiner (skemanr = 24, evalid=1552) 1.a: (enr=573) Er dine generelle forudsætninger for at følge faget

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Western Australia Land: Australien Periode: Fra: Juli 2012 Til: November 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: Institute of Education, University of London Land: England, United Kingdom Periode: Fra: 4. januar

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Wisconsin-Madison Land: USA Periode: Fra: 17. januar 2013 Til: 18. maj

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi. Navn på universitet i udlandet: La Trobe University US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Bachelor i filosofi Navn på universitet i udlandet: La Trobe University Land: Australien Periode: Fra:4/3 2013 Til:30/6 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Kun til det fælles orienteringsmøde, der blev afholdt for alle, der skulle afsted. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: BA Fransk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Université de la Sorbonne Paris IV Land: Frankrig Periode: Fra: Januar

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes Politique Paris (Sciences Po) Land: Frankrig Periode: Fra: Januar 2013 Til: Maj

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget! Stor kulturel oplevelse, og et meget højere fagligt udbytte, end jeg havde regnet med

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget! Stor kulturel oplevelse, og et meget højere fagligt udbytte, end jeg havde regnet med US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Ottawa Land: Canada Periode: Fra: September 2010 Til: December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis November 2015 OL i Rio de Janeiro KUN 9 måneder 40 uger 267 dage 6384 timer så er vi i gang I sidste uge blev jeg og 4 andre svømmere udtaget til OL. Gentofte

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på

Praktikrapport. Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på Praktikrapport. INDLEDNING: Jeg valgte i min praktik på IM2 at følge Sune Thobjørnsen som til dagligt underviser på MGK Århus. Sune er konservatorieuddannet guitarist og har haft forskellige undervisningsstillinger

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab. Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Musikvidenskab Navn på universitet i udlandet: California State University San Marcos Land: USA Periode: Fra: August 2009 Til: December 2009

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Historie. Navn på universitet i udlandet: University College Dublin. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Historie Navn på universitet i udlandet: University College Dublin Land: Ireland Periode: Fra: 14-01-2013 Til: 28-05-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer

Omkring det hele barn. Af Aase Bille Jensen, lærer Omkring det hele barn Af Aase Bille Jensen, lærer I skoleårene 2006-07 og 2007-08 var jeg så heldig, at jeg var med i et udviklingsarbejde omkring skole/hjem samarbejde. Det var en gruppe af lektorer fra

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universitá de Bologna Land: Italien Periode: Fra: september 2011 Til: Februar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere