Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri?"

Transkript

1

2

3

4 Institut-stafet: Mette Ejrnæs Økonomi Jeg beskæftiger mig hovedsagligt med anvendt mikroøkonometri, og det gælder både i forhold til min forskning og min undervisning. I de seneste år har jeg undervist på Økonometri 1 sammen med H.C. Kongsted. Så for de studerende, som har fulgt faget, vil der sikkert være en del af mine pointer i denne i denne artikel, som er velkendte. Min interesse for området anvendt mikroøkonometri opstod i slutningen af kandidatuddannelse, da jeg tog et fag, hvor jeg for første gang så økonomisk teori blive brugt direkte i forbindelse med en statistisk analyse. Jeg er matematik-økonom fra Københavns Universitet og de økonomifag, som jeg indtil da havde haft, opfattede jeg som abstrakte og uden nogen forbindelse til virkeligheden. Jeg opfattede nærmest økonomifagene som en slags matematik. Derfor var det en stor åbenbaring pludselig at se, at økonomisk teori kunne være så konkret, at man kunne bruge det i forhold til data. Siden har jeg specialiseret mig ved først at skrive et speciale og senere en ph.d.-afhandling inden for området anvendt mikroøkonometri. I starten var det de mere tekniske sider af økonometrien, som optog mig, senere er jeg blevet mere og mere grebet af den anvendte del af økonometrien. Er anvendt mikroøkonometri interessant? Nu synes man jo altid, at lige netop det man selv beskæftiger sig med, er helt centralt og utrolig vigtigt, men jeg mener, at jeg også har to gode argumenter for det. For det første er det anvendeligt. Der laves talrige empiriske undersøgelser af økonomiske problemstillinger, f.eks. effektmålinger af indgreb. Det er derfor vigtigt at være i stand til at kunne gennemskue, hvordan disse analyser er lavet, og hvad forudsætningerne er, for at resultaterne reelt kan fortolkes som effekten af netop det pågældende indgreb. For det andet mener jeg også, at det giver en øget forståelse for økonomisk teori. Når man laver avancerede empiriske analyser, vil man nemlig blive tvunget til at bruge økonomisk teori. Når man f.eks. estimerer afkastet af uddannelse på lønnen, er det ikke blot teorien om human kapital, der benyttes; men man skal også forholde sig til de teorier, der findes om individers valg af uddannelse. Hvad er det centrale i anvendt mikroøkonometri? Centralt i anvendt mikroøkonometri er at forstå, at korrelation ikke er det samme som kausalitet. Det er forhåbentligt et udsagn, som de studerende, som har været igennem Økonometri 1, kan nikke genkendende til. Hvorfor er det så alligevel så vigtigt at slå fast? Er det ikke indlysende? Det er det måske nok, men ofte kan man se, at der implicit eller explicit drages den konklusion, at fordi to variable er korreleret, så medfører den ene variabel den anden. Et eksempel på, at korrelation ikke kan fortolkes som en kausalsammenhæng, finder man, hvis man analyserer, hvorledes antallet af elever i en klasse samvarierer med læsefærdigheder (et eksempel vi i øvrigt har anvendt til eksamen i Økonometri 1). Benytter man PISA-undersøgelsen, kan man vise, at klassestørrelsen er positivt korreleret med elevernes læsefærdighed. Hvis man, fejlagtigt, anvender en kausalfortolkning, vil det kunne udlægges, som at skoleelever vil opnå bedre læsefærdigheder, hvis man øger antallet af elever i klassen. Her er det relativt let at gennemskue at den positive korrelation opstår, fordi man på skoler samler relativt svage elever i små klasser. Spørgsmålet er så, hvordan man i empiriske analyser kan finde den kausale effekt. En måde at gøre dette på ville selvfølgelig være at lave et forsøg, hvor man tilfældigt fordelte skolebørnene i store og små klasser. Det er bare ikke så ofte, det kan lade sig gøre i praksis, da man opfatter dette som uetisk (i modsætning til inden for medicinsk forskning). Derfor er opgaven i den analyse at finde en variation i klassestørrelsen, som ikke samvarierer med elevernes evner (f.eks. pga. en bevidst strategi fra skole eller forældre). Det er her den virkelige udfordring ligger. At lave den endelige analyse er bare teknik. På dette tidspunkt er man virkelig nødt til at sætte sig ind i de forhold, der er specifikke for det undersøgte problem. Her kommer økonomisk teori til at spille en væsentlig rolle. Ofte er det svært at finde den ideelle eksogene variation (instrument), og det kræver både konkret viden og kreativitet at finde den. Men det er også her at det virkeligt bliver interessant. I det konkrete tilfælde med klassestørrelsen er det i den økonomiske litteratur blevet foreslået, at man anvender institutionelle forhold vedr. klassestørrelsen. Man kan udnytte, at mange kommuner har regler, for hvor mange børn der højst må være i en klasse, f.eks. 28. Hvis der i et skoledistrikt er 84 børn, som skal begynde i skole, vil det betyde, at der bliver oprettet 3 klasser á 28 elever. Havde der derimod været 88 børn i distriktet, måtte man i stedet oprette 4 klasser á 22 elever. Denne variation i klassestørrelsen vil være ukorreleret med elevernes evner, og derfor kan den anv- 4 POLITEN #2 2006

5 endes til at identificere effekten af klassestørrelse i teorien. Er arbejdsløshedsforsikring en god ide for selvstændige? Mit seneste forskningsprojekt er også et eksempel på, at man skal være varsom med at fortolke en korrelation som en kausal sammenhæng. Vi vil i projektet undersøge, hvad betydningen af arbejdsløshedsforsikringer er for selvstændige. Vi vil gerne analysere, hvad der ville ske, hvis man afskaffede muligheden for, at selvstændige kan være medlem af en a-kasse. Man kunne f.eks. forestille sig, at der var færre selvstændige, som ville ophøre med at være selvstændige, fordi de ikke længere havde muligheden for at få dagpenge. Omvendt kunne man forestille sig den modsatte effekt, idet færre vil satse på at være selvstændige, hvis muligheden for at forsikre sig mod arbejdsløshed forsvinder. Så det, vi vil undersøge, er, hvordan afskaffelsen af forsikringsmuligheden for selvstændige vil påvirke sandsynligheden for at stoppe som selvstændige. Umiddelbart viser tallene fra danske registerdata, at selvstændige, som melder sig ind i en a-kasse, har en større sandsynlighed for efterfølgende at stoppe som selvstændige. Det tyder på, at vi har et moral hazard problem, idet de selvstændige, som melder sig ind, har en formodning om, at de vil stoppe og derfor sikrer sig, at de kan få udbetalt dagpenge. Men dette siger ikke noget om, hvad effekten vil være af at afskaffe ordningen. Man finder kun en korrelation, men ikke en kausal sammenhæng. Til at finde den kausale sammenhæng udnytter vi, at medlemskab af en a-kasse tidligere også var en betingelse for at kunne gå på efterløn. Der er således en del selvstændige, som har meldt sig ind i en a-kasse for at opnå retten til efterløn, og ikke fordi de overvejer at stoppe som selvstændige. Når man udnytter denne variation, viser det sig, at der ikke længere er en positiv sammenhæng mellem at melde sig ind i en a-kasse og efterfølgende at stoppe som selvstændige. Spørgeskemaer og registerdata Da jeg på et tidspunkt forklarede en af mine venner, hvad jeg lavede og fortalte, at jeg undersøgte hvorfor selvstændige bliver medlemmer af en a-kasse ved hjælp af avancerede økonometriske modeller og registerdata, så kom han med det meget relevante spørgsmål: Hvis du gerne vil vide, hvorfor selvstændige melder sig ind, hvorfor spørger du dem så ikke bare? Og det er faktisk i mange tilfælde en rigtig god ide. Registerdata er meget anvendelige, da datamængden og den ensartede registrering giver mulighed for avancerede statistiske analyser. Registerdata har imidlertid den åbenlyse mangel, at man ikke kender folks motivation for at handle, som de gør. Den slags information kan man i stedet opnå ved en spørgeskemaundersøgelse, som imidlertid stiller store krav til spørgsmålsformuleringerne. I Danmark er der en enestående mulighed for at kombinere registerdata af høj kvalitet med spørgeskemadata vedrørende de samme personer. Det giver mikroøkonometrikere i Danmark nogle særlige muligheder og udfordringer, som man først lige er begyndt tage hul på. POLITEN #

6

7

8 Chicken schnitzel Lige nu sidder jeg i bar mave under citrontræet i min have og drikker en iskold cola med citronskiver fra træet. Her i begyndelsen af april måned er temperaturen stadig i nærheden af 30 grader i South Australia, og ens indre djævel smiler ved tanken om kulden, der stadig præger København. Det er derfor, at jeg er taget et år om på den anden siden af kloden (1) - eller er det? Selvfølgelig er vejret ikke det vigtigste (2). Det er velkendt, hvad et udlandsophold kan gøre for ens CV og for ens faglige perspektiv, så det vil jeg ikke spilde spalteplads på at forklare. I stedet vil jeg forsøge at viderebringe nogle af de mange små og skæve oplevelser, der har gjort mit ophold i Adelaide til noget helt specielt. Af Clement Johan Ulrichsen School of Economics på University of Adelaide er placeret på det flotte North Terrace Campus. En stor del af charmen skal tilskrives beliggenheden ved River Torrens, der snor sig nord for den centrale del af byen. Knapt så charmerende er den store grå betonklods Napier Building, hvor jeg havde mine timer i faget Knowledge Economy. Jeg havde store forventninger til faget, men i begyndelsen måtte jeg dog se mig en smule distraheret fra stoffet. Lokalet var halvt så stort som et standard Vestergade lokale, men alligevel var lokalet udstyret med en projektor, tre tavler og et musikanlæg. Her sad vi fire studerende og lyttede til en forelæser, der talte som den hollandske superstjerne Pim de Keysergracht (3). Han gjorde fuld brug af AV-hjælpemidler i form af de tre tavler, projektoren og sin yderst varierende stemmeføring. Til den anden forelæsning var jeg den eneste person, der mødte op. Derfor mente Hr. de Keysergracht, at vi lige så godt kunne tage forelæsningen på hans kontor. Der sad jeg i Pims lænestol, mens han viste mig slides fra sin laptop. Jeg fandt det så anstrengende at skulle se interesseret ud to timer i træk, at jeg på ingen måde kunne høre efter, hvad han sagde. Heldigvis mødte de andre studerende op til timerne resten af semesteret, så jeg kunne koncentrere mig om fagets indhold. Fagets afsluttende opgave om tragedy of the anticommons (4) var en ren fornøjelse at skrive. Adelaides fine vejr har givet glimrende rammer for at spille fodbold og tennis på universitetet. Fodboldholdet Adelaide Uni Blacks spiller på idyllisk liggende baner lige ved River Torrens og med udsigt til domkirken og byens få skyskrabere. Fodboldholdet har været min mulighed for at lære almindelige australiere bedre at kende - eller i hvert fald dem af græsk eller italiensk afstamning. Derfor er temperamentet også tæt på at boble over hele tiden, både hos med- og modspillere. I den nye sæsons første kamp fik jeg stiftet nærmere bekendtskab med dette temperament, da min modspiller gav mig et knytnæveslag i hovedet, fordi jeg dækkede ham. Bagefter kunne jeg få lov at betale en læge 200 dollars for ti sting i underlæben. Kampene for universitets tennisklub er knapt så voldsomme, som det også fremgår af klubbens knapt så maskuline tilnavn Penguins. Til gengæld er banerne perfekte med græs, der ikke giver Wimbledon meget efter, hvis man altså kan abstrahere fra den nærved liggende zoologiske haves dunst og medfølgende fluer. Uheldigvis er den abstraktion sværest, når man med tømmermænd spiller holdkamp lørdag formiddag. Clement, du skal undgå at få venner, der ikke har engelsk som deres modersmål (5). Efter nogle uger i Adelaide kunne jeg godt se, at den var gruelig gal med min nærmeste omgangskreds, som bestod af svenskere, nordmænd, tyskere, hollændere og franskmænd. På det tidspunkt var det dog for sent at ændre, da jeg morede mig med de forkerte venner. Senere blev stud. polit. Jacob Kjær og hans engelske kæreste føjet til gruppen, hvilket gav lidt modspil til den mindre konstruktive sproglige indflydelse fra tyskerne. Vores sydlige naboer er et herligt folkefærd at drille. Man kan bebrejde dem eksistensen af personer som Rudi Völler og David Hasselhoff, og samtidig påskønne eksistensen af samme personer med dem. Det var herligt at se tysk tonefald kollidere med australsk tonefald, når der skulle bestilles mad i frokostpausen. I stedet for How are you?... bla bla one chicken schnitzel, please præsenterede tyskerne servitricen for I get the chicken schnitzel. Da en af tyskerne fik fremvist min elskede DVD med FCK s sæson 2004/05, kastede han straks sin kærlighed på det tekniske vidunder Peter Møller. Inden længe hørte jeg ham gå og nynne homastu de eska FC, hvilket var hans fortolkning af kom op og stå, vi elsker FC. Når tyskerne skuffede, måtte jeg søge trøst hos deres naboer. Franskmænd er kendt for deres anstrengte forhold til h, og vores franske pige var ingen undtagelse. Hvis et ord begyndte med h, blev dette selvfølgelig fjernet og flyttet til et andet ord i sætningen såsom (h)eyes eller (h)ass. Sætningerne blev ekstra forvirrende, når hun byttede rundt på udtalen af ord. F.eks. blev beach til bitch, ungry blev til angry og love blev til laugh. When I am on the bitch and I feel angry, I laugh to eat a sushi roll (6). Disse ombytninger tog jeg gladelig til mig, hvilket ledte til en pudsig episode. Vi stod i et supermarked og overvejede, om vi skulle 8 POLITEN #2 2006

9 parmagiana tage på stranden, og til det udtalte jeg let s forget the bitch. Dette fik af uransagelige årsager en fremmed mand til at blande sig i samtalen. Yeah, forget about that bitch. She s not worth it. I just got divorced again. It was my fourth marriage. You just have to move on. Så jeg bevæger mig videre til vores kære kronprinsesse Mary. Før jeg kom til Australien, troede jeg, at de danske medier overdrev australiernes interesse for hende. Det gør de ikke. De australske ugeblade bringer gang på gang rystende historier fra Danmark: Princess Mary reveals: I m so lonely Her secret tears behind palace doors (7) & Mary, Fred and Christian Terrorist targets The fairytale is over Royal family living in fear (8). Hvis man kommer til at afsløre, at man er dansker, bliver man straks konfronteret med australiernes følelser for Kronprinsessen. You are from Denmark? I love Princess Mary (9). Man skal især passe på med at afsløre sin nationalitet i supermarkedet, hvor man hver gang får en ny bedste ven i en af kassedamerne. How are you? - Good, thanks - How has your day been? - Not too bad, thanks - What are you up to tonight? - I am having a barbecue with a few mates - I love barbecues. This one time in band camp. Australierne er meget venlige mennesker, og de er heller ikke blottet for humor. Pepsis frontfigur i Australien er ingen ringere end David Hasselhoff. Jeg var ekstatisk, da jeg i december i Sydney opdagede en plakatsøjle, hvor The Hoff står med en kæmpe flaske Pepsi under sig og med sloganet dare for more. Tydeligvis er Pepsi gået væk fra ambitionen om at være the choice of a new generation. Mit ophold i Adelaide beskrives nok bedst ved mit forhold til chicken schnitzel parmagiana. Første gang jeg smagte dette fremragende måltid var, da en kammerat fra fodboldholdet skulle bestille den mest australske ret til mig. Jeg var derfor lidt undrende, da han vendte tilbage med en kyllingeschnitzel. Denne kyllingeschnitzel havde dog hvidløgskrydret tomatsauce og store mængder ost på sig, og den blev straks en af min favoritretter. Australien har bestemt leveret varen med fremragende vejr og flot natur, men det er de små skæve oplevelser, der for alvor betyder noget. Selvfølgelig lider man afsavn ved at være væk fra familie og venner, men man bliver i høj grad kompenseret for dette i form af nye venner og besøg hjemmefra. I løbet af de sidste ni måneder har jeg har fået besøg af og rejst rundt i Australien med min mor, stedfar, søster, far, studiemakker og fire gymnasiekammerater. Hovedparten af dette foregik i en sommerferie, der var forrygende. En sommerferie af den klasse kan jeg ikke garantere hvor som helst. Derimod vil jeg garantere dig, at du bliver glad for et udlandsophold næsten ligegyldigt, hvor du tager hen. Så hvis du endnu ikke har været af sted: Tag ud og læs! 1. Indre djævel. 2. Dette er nemmere at sige, når man har sol og sommer. 3. Den hollandske cykelrytter der optrådte på Team Easy On i Drengene fra Angora. 4. Tragedy of the commons er en situation med for få ejendomsrettigheder. Tragedy of the anticommons er spejlbilledet til dette. Her er der for mange ejendomsrettigheder. Betegnelsen bruges især indenfor R&D. 5. Formaning fra min kære søster. 6. Konstrueret frit efter hukommelsen. 7. Woman s Day 8. New Idea 9. Tilfældig australsk pige POLITEN #

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Et år på London School of Economics Af Alexander Andersen Jeg har altid syntes, det ville være enormt spændende og vigtigt for mig at komme til udlandet for at studere og arbejde. Efter at have læst på polit siden 2000, med en afstikker til matematikstudiet 2003/04, søgte jeg derfor på egen hånd et par af de internationale topuniversiter (LSE, New York University og Columbia) og blev efterfølgende optaget på London School of Economics (LSE) Finance and Economics til at tage en etårig mastergrad i 2005/2006. Det er ret overskueligt at søge til LSE; man opretter en profil og ansøger online på deres hjemmeside, men jeg vil anbefale at man søger så tidlig som muligt, fordi de optager løbende. Jeg mener, at koblingen mellem makroøkonomi og finansiering er interessant og meget brugbar og efter at have taget diverse makrofag samt været holdlærer for 1. og 2. årsstuderende, faldt fokus i mit tilfælde på finansiering og LSE. Bolig Jeg flyttede i slutningen af august til London til et af de såkaldte intercollegiate halls, som er et kollegium for både LSE-studerende og andre universiteter i London. Nærmere bestemt bor jeg på Lillian Penson Hall lige ved Hyde park til en, efter danske forhold, meget høj husleje 5500 kr. om måneden for et værelse. Mange af mine medstuderende bor på LSE-kollegierne, idet de kan tilbyde en lavere husleje end markedspriserne, og fordi flere af kollegierne har måltider inkluderet. Uddannelsen Uddannelsen fordeler sig på tre semestre med ti ugers undervisning i efteråret ( Michalmas term ), 10 i foråret ( Lent term ) og 2 uger i Summer term og er delt op på tre obligatoriske fag (Financial Economics, Financial Econometrics og Microeconomics) og to valgfag. Her har jeg valgt Financial Risk Analysis og Applied Corporate Finance. Vi er ca. 65 studerende på årgangen og miljøet er enormt internationalt, hvilket er meget inspirerende! LSE er et af verdens mest internationale universiteter. Danske studerende er dog godt repræsenteret. Således er vi fire danskere på linien, udover mig nemlig Jannik, Ulf og Sverre (alle fra polit), og jeg har kendskab til flere danskere på de andre linier. Hvad der fra starten har slået mig er den entusiasme, man finder blandt de studerende. Det er folk med drive! Med undtagelse af et enkelt fag, Financial Economics, som kaldes et af de sværeste fag på LSE, er fagene ikke på meget højere niveau end på KU. Opgaverne er måske en anelse sværere, men til gengæld dømmes der også mildere. Således opnås den maksimale karakter, distinction, ved 70 point ud af 100 og man består med 50 point. Jeg mener polituddannelsen på mange måder er glimrende til at ruste en til et år på LSE og vi står bestemt ikke ringere i gennemsnit end medstuderende fra andre lande. En ting, jeg godt kan lide ved LSE, er deres brug af faste office hours, hvor man komme med faglige problemer til underviseren. Det sociale At være væk fra de trygge rammer er til tider hårdt, men det er også sundt, tror jeg. Hvis man ellers er udadvendt, er det ikke noget problem at skabe en masse nye venskaber i London, fordi man er mange i samme bås. Således havde jeg selv i december to canadiere med på weekendbesøg i Danmark og jeg har også været på tur til Budapest med en amerikansk/ungarsk dobbelt statsborger. Folk er generelt meget åbne, og det er fedt at opleve, at man er meget villig til at dele ud af egen viden. Der er ikke samme tendens til at enhver holder på sit, som jeg synes er en af de negative sider ved polit. LSE har desuden en række gode sportsfaciliteter såsom squash og badmintonbaner tæt på skolen, og hver onsdag er der karaoke i den tilhørende bar, The three tuns. Der har været en del sociale aktiviteter på årgangen, bl.a. en fodboldtur til Oxford, og jeg arrangerede i marts en jazz-aften til en af de mest legendariske jazzklubber i verden, Ronnie Scott s Jazz Club i Soho. Job På LSE er der et såkaldt Career Service Center, som formidler kontakter mellem skolen og virksomheder, holder cv-seminarer mv. En ting der har slået mig, er hvor stor vægt der lægges på karriere efter uddannelsen. I oktober havde vi en stor messe med mange af de store banker og konsulentvirksomheder med bl.a. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch. Vil man gerne arbejde i London, er det om at være tidligt ude med ansøgninger, gerne mellem et halvt til et helt år før, og mange af de store steder har frist allerede i november. Jeg søgte 12 stillinger og har været til et par interviews. Det første var et hollandsk trading firma, Optiver, hvor jeg kom igennem en ret skrap matematisk test i London og efterfølgende blev interviewet i deres hovedkvarter i Amsterdam. Her fandt jeg dog ud af, at det ikke lige var mig. Efterfølgende har jeg haft interview med JPMorgan i London, hvor jeg dummede mig på en af deres mind teasers, som er udbredt til interviews: Opgaven var: Jeg kaster maksimalt en terning tre gange, men du må vælge hvornår der skal stoppes, dvs. efter runde 1, 2 eller 3. Når der stoppes får du det terningen viser i kr. Hvor meget er du som risikoneutral agent villig til at betale for at deltage i dette spil? Pointen med disse slags spørgsmål er ikke, at du skal komme frem til det rigtige svar (selvom det selvfølgelig er det bedste), men de undersøger din tankegang, og hvordan du forsøger at arbejde dig frem mod løsningen. Et par erfaringer rigere søgte jeg et internship hos den store amerikanske investeringsbank, Goldman Sachs (GS). Denne gang var jeg virkeligt forberedt, efter at have indset hvor hård konkurrencen er 24 POLITEN #2 2006

25 GS FICC (fixed income, currency and commodities) ansætter otte til internship og modtog flere tusind ansøgninger dette år. Efter i første runde at være blevet udsat for både en numerisk og verbal test og to interviews, kom jeg til final round interviews med yderligere fire interviews. Man bliver virkeligt tjekket igennem, og de ser meget på ens motivation! Hvis man kun gider 95% får man det ikke! Efter at være blevet udsat for spørgsmål á la hvordan vil du prisfastsætte en barber i London, der pt. ikke handles og være blevet bedt om at lave interviewet på tysk, lykkedes det. Jeg starter i GS FICC London division i et 10 ugers internship til sommer. Jeg glæder mig enormt meget til virkeligt at blive udfordret, arbejde for en global virksomhed, og jeg har fået et utroligt godt indtryk af GS gennem ansøgningsprocessen og via et par tidligere politter, som i dag arbejder for GS, og som har givet mig værdifulde råd. Konklusion Jeg kan kun anbefale andre at søge LSE. Det er et virkeligt fremragende sted og London er fed at være i som ung med alt dens liv og muligheder, og jeg har faktisk haft måske det bedste år i mit liv i London. Selv om det meget dyrt at læse på LSE (ca kr. i tuition fee), og London er en af verdens dyreste byer at bo i, er det pengene værd, og hvis man i god tid søger legater og fonde, er der bestemt mulighed for at få noget af opholdet finansieret. Så alt i alt kan jeg kun anbefale LSE. Uanset om man går efter en ph.d.-grad i økonomi eller vil arbejde i den enorme finansielle sektor i London, er en mastergrad fra LSE guld værd. Evt. spørgsmål kan sendes til:

26

27

28

Udlandssemester på The University of Queensland

Udlandssemester på The University of Queensland Udlandssemester på The University of Queensland Info: Alex Amâsa Olsen 23 år Studieretning: Maskin Ingeniør på DTU Bor: Kgs. Lyngby, Danmark ( skrivende stund i praktik I Sydney, Australien) Hvad: Udvekslingssemester

Læs mere

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University

Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Rapport om udlandsophold foråret 2014 San Diego State University Mwansa Tilsted Mumba Tlf. nr. 60 29 20 11 Mwansa91@hotmail.com Motivation Da jeg startede på Ingeniørhøjskolen Aarhus gik jeg direkte fra

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at

Således havde jeg et kursus i transportplanlægning, hvor fokus var på at UDVEKSLING TIL AUSTRALIEN EN REJSERAPPORT Denne rejserapport er udarbejdet i forbindelse med mit udvekslingsophold til Monash University, Melbourne i perioden februar-august 2014. Udvekslingsopholdet er

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Erfaringsrapport. University of California, Berkeley August 26, 2013

Erfaringsrapport. University of California, Berkeley August 26, 2013 Erfaringsrapport University of California, Berkeley August 26, 2013 Indledning Berkeley er et utroligt godt valg for den, som søger faglige udfordringer og et miljø hvor stort set alle brænder for hvad

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

University of New South Wales (UNSW)

University of New South Wales (UNSW) University of New South Wales (UNSW) Rapport om udlandsophold - 6.semester på UNSW Søren Falk Thomsen Bygningsdesign - 10804 Motivation Jeg har fra studiestart vidst at jeg ville på et udlandsophold i

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger?

Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger? Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger? Mette Ejrnæs og Stefan Hochguertel EPRN konference 19. juni 2015 19. juni 2015 1 / 25 Motivation I Danmark har vi en arbejdsløshedsforsikringsordning

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse

Kapitel 2. Noget om skole og uddannelse Kapitel 2 Noget om skole og uddannelse 1 26 Ansvar for egen læring Nina og Issa Issa: Det var meget sådan noget med, at man havde, øhm ansvar for sin egen øh læring, og... at man skulle møde op og så øh,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01-02-2013 Til: 01-07-2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen

En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Oplysning 23 En statistikstuderendes bekendelser Søren Wengel Mogensen Om at skrive BSc-opgave i anvendt statistik. Der findes matematikere (i hvert fald matematikstuderende), der mener, at den rene matematik

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University

Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Mit udvekslingsophold ved Tsukuba University Shohei og Ryo fra min tennisklub og jeg Gennem en udvekslingsaftale mellem min egen uddannelsesinstitution, Det Informationsvidenskabelige Akademi, og Graduate

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Antropologi. Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Antropologi Navn på universitet i udlandet: Universidad Carlos III de Madrid Land: Spanien Periode: Fra: 16/1/12 Til: 23/5/12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel

Jo, de var der for fodbolden og intet andet!! og så alligevel For mange specielt unge mennesker er USA drømmenes land. Mange af de kulturpåvirkninger vi udsættes for kommer jo derovre fra. Så da muligheden dukkede op for en flok piger i Langeskov IF, nemlig at kunne

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University

Evalueringsbrev. Trimester 1 Deakin University Evalueringsbrev Trimester 1 Deakin University S12 Hold K, Julie Bredsdorff-Larsen Udvekslingsland: Australien Værtsinstitution: Deakin University Udvekslingsperiode: 10/3-2014 - 11/7 2014 Modul: Modul

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner

Ingvild Sandnes. Hjerterystelse. 24 refleksioner Ingvild Sandnes Hjerterystelse 24 refleksioner Indhold Hej og velkommen!... 7 Mellem steder... 11 Livet i limbo... 15 Uro... 19 But I still haven t found what I m looking for... 23 Du må bare satse...

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb.

Kapitel 1 Preliminaries. Preliminaries. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Nationaløkonomi. Helena Skyt Nielsen. www.asb. Erkendelsesniveauer (Bloom) Nationaløkonomi Helena Skyt Nielsen Viden (skelne, genkende, gengive) Forståelse (demonstrere, forklare med egne ord, fortolke) Anvendelse (afprøve, bruge) Analyse (se system/struktur,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Rejsebrev fra Australien

Rejsebrev fra Australien Rejsebrev fra Australien Udvekslingsperiode: Marts 2013 Juli 2013 Udveksling til: Melbourne, Australien Navn: Linda Lindholm Email: 165580@viauc.dk Hjem-institution: VIA University College, Viborg Holdnummer:

Læs mere

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale

Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Profilpartners tips og tricks til den gode ansøgning og samtale Ansøgning En ansøgning består af et brev og et CV. Brevet skal i bund og grund fortælle, hvad der har fået dig til at søge stillingen samt

Læs mere

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard

Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Persondata Rapport over udlandsophold ved University of California, San Diego, forårssemester 2012 Bo Galsgaard Stud.Ing Bo Galsgaard, elektroingeniør studerende ved Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere