Afregningsgodkendte Vægte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afregningsgodkendte Vægte"

Transkript

1 Min baggrund Afregningsgodkendte Vægte 16 års erfaring med typegodkendelse af vægte Deltager i standardisering arbejdet for vægte i OIML regi Medlem af WELMEC s arbejdsgruppe for vægte Medlem af WELMEC s arbejdsgruppe for software Jens Hovgård Jensen FORCE Technology Præsentation Ikke-automatiske vægte (NAWI) Regler for godkendelse af ikke-automatiske vægte Modulære koncept Klassificering og nøjagtighed af ikke-automatiske vægte Regler for anvendelse af ikke-automatiske vægte Automatiske vægte (AWI) Automatiske vægt typer Regler for godkendelse af automatiske vægte Klassificering for automatiske vægt typer Regler for anvendelse af automatiske vægte Afrunding Ikke-automatiske vægte Regler for godkendelse af ikke-automatiske vægte EU direktiv 214/31/EU (Tidligere 29/23/EC og 93/384/EEC) Implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse 1381 af 25/ Det har krav til ikke-automatiske vægte, som anvendes til følgende (artikel 1 stk. 2): a) bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner b) bestemmelse af massen ved beregning af afgift, told, skat, bonus, bøde, vederlag, godtgørelse eller betaling af lignende art c) bestemmelse af massen med henblik på anvendelse af en lov eller en administrativ bestemmelse, eller til brug for retslig ekspertise d) bestemmelse af massen i medicinsk praksis ved vejning af patienter i forbindelse med helbredsovervågning, diagnose og medicinsk behandling e) bestemmelse af massen ved fremstilling af receptpligtige lægemidler i apoteker og bestemmelse af massen ved analyser foretaget i medicinske og farmaceutiske laboratorier f) fastsættelse af prisen ud fra massen ved direkte salg til offentligheden og fremstilling af færdigpakninger EU direktiv 214/31/EU Definerer forpligtigelserne for fabrikanten, autoriserede repræsentant, importører og distributører. Væsentlige krav til vægten Krav til mærkning og forsegling / sikring af vægten Godkendelsesprocedure Modul B: EU-typeafprøvning, og Modul D: Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen, eller Modul F: Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation, Alternativt Modul G: Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation 1

2 EU-typeafprøvning (Modul B) Foretages på ét eksemplar af vægt typen Foregår i henhold til den harmoniserede standard EN 4551:215 som på nær krav til mærkning og teknisk dokumentation er identisk med OIML R76-1:26 Væsentligste ændring i for hold til tidligere EN 4551:1992 er skærpede EMC immunitetskrav og krav til software WELMEC Guide 2:215 sektion 3.1 indeholder en europæisk fortolkning af nogle gråzoner og huller i EN 4551:215 / OIML R76-1:26 Efter bestået typeafprøvning udstedes et EU type eksaminations certifikat for vægt typen / vægt familien Foretages af et i EU til dette bemyndiget organ (I Danmark er kun FORCE Certification bemyndiget til dette) Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation (Modul F) Et bemyndiget organ tester den enkelte vægts vejeegenskaber inden den tages i brug og udsteder et overensstemmelsescertifikat med de opnåede resultater. Vægten forsegles / sikres Fabrikanten udsteder, som dokumentation for CE mærkningen, en overensstemmelseserklæring indeholdende: Hvilke CE mærknings direktiver som vægten er omhandlet af Hvilke standarder (og deres udgave) som er anvendt til at vise overensstemmelse med direktiverne. Fabrikanten opbevarer overensstemmelseserklæringen i 1 år Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen (Modul D) Et bemyndiget organ auditerer fabrikantens kvalitetsstyringssystem for produktion og sluttest af vægte Auditten er baseret på kravene i 214/31/EU og EN 4551:215 Auditten gennemføres på samme måde som et ISO 91 audit Det bemyndigede organ udsteder et certifikat for kvalitetsstyringssystemet Fabrikanten kan nu - efter vel gennemført sluttest, mærkning og forsegling af den enkelte vægt udstede overensstemmelseserklæringen baseret på sit certifikat for kvalitetsstyringssystemet Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation (Modul G) Anvendes hvor der ikke er en EU type eksaminations certifikat, som dækker vægten Det bemyndigede organ skal sikre, at vægten overholder direktivets krav. Hvis der ikke findes dokumentation for dette, er det nødvendigt med supplerende test Der gennemføres en simpel vejetest som ved modul F Bemyndiget organ udsteder overensstemmelsescertifikat, og fabrikanten udsteder overensstemmelseserklæring Anvendes yderst sjældent for ikke-automatiske vægte Modulære koncept Separat test af vejeceller og vægtindikator (elektronik) Vejeceller efter OIML R6:2 eller OIML R6:217 Vægtindikatorer efter EN 4551:215 Bilag C Sammensætning af moduler (vægtindikator, vejelad og vejeceller) efter reglerne i En 4551:215 Bilag F Gælder for ikke-kritiske vejelad Fordele: Øget fleksibilitet mht. opbygning af vægte Mindre typetest omkostninger Nogle vægte kan ikke typetestes som komplette vægte Klassificering og nøjagtighed af ikke-automatiske vægte Nøjagtighedsklassificering af ikke-automatiske vægte Klasse I Analysevægte Klasse II Præcisionsvægte Klasse III Handelsvægte Klasse IIII Vægte til vejning af emner af ringe værdi Hvilken klasse man mindst skal bruge står i Bekendtgørelse

3 Nøjagtigheden af en klasse III vægt Nøjagtigheden af en klasse III vægt Eksempel Maksimum kapacitet: Max 3 kg Delingsværdi: e = 1 kg Minimum kapacitet: Min 2 kg Antal delinger (Max/e): n = 3 Maksimal fejl [kg] Multi-range eksempel Maksimum kapacitet: Max 3 / 6 t Delingsværdi: e = 1 / 2 kg Minimum kapacitet: Min 2 / 4 kg Antal delinger (Max/e): n = 3 / 3 Maksimal fejl [kg] Belastning [kg] 4 Belastning [t] +MPE MPE +B.tol. B.tol. +MPE MPE +MPE MPE Nøjagtigheden af en klasse III vægt Regler for anvendelse af ikke-automatiske vægte Multi-range eksempel Maksimum kapacitet: Max 3 / 6 t Delingsværdi: e = 1 / 2 kg Minimum kapacitet: Min 2 / 4 kg Antal delinger (Max/e): n = 3 / 3 Maksimum fejl [kg] Belastning [t] +MPE MPE +B.tol. B.tol. Ny bekendtgørelse 591 af 29/5-218 trådte i kraft 1. juli i år Den indeholder: Krav om godkendt og korrekt installeret vægt Definerer brugen for nøjagtighedsklasser Krav om egenkontrol med metrologisk sporbar måling Reverifikation ved brud på forsegling Reverifikationen kan udføres af akkrediterede danske virksomheder eller reverifikations virksomheder fra andre EU lande Sikkerhedsstyrelsen kan nu udstede bøder Mange ældre måletekniske direktiver og måletekniske vejledninger er samtidigt ophævet Vejledning om vægtejerens egenkontrol Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr af 2/6-218 Ifølge denne kan egenkontrollen f.eks. baseres på: Kontrolmåling med passende intervaller baseret på vægtejerens vurdering og erfaring, Reverifikation med passende intervaller: For vægte med en maksimum belastning på 3 kg anbefales intervallet at være hvert 5. år For vægte med en maksimum belastning på over 3 kg anbefales intervallet at være hvert 4. år Intervallerne er kun vejledende Egenkontrollen skal kunne dokumenteres overfor Sikkerhedsstyrelsen Automatiske vægte Mange gamle måletekniske vejledninger er samtidigt ophævet 3

4 Automatiske vægt typer Aut. vægte reguleret af Måleinstrument direktivet 214/32/EU MID Aut. opsamlingsvægte, inkl. vægtmærknings- og prismærkningsvægte Aut. kontrolvægte Aut. gravimetriske fyldevægte Diskontinuerlige summationsvægte ( Gennemløbsvægte ) Kontinuerlige summationsvægte ( Båndvægte ) Aut. jernbanebrovægte Øvrige Aut. vægte for køretøjer i bevægelse (Aut. prelpladevægte) Regler for godkendelse af automatiske vægte EU direktiv 214/32/EU Måleinstrument direktivet (MID) (Tidligere 24/22/EC) Implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse 544 af 28/5-218 Definerer forpligtigelserne for fabrikanten, autoriserede repræsentant, importører og distributører. Tekniske krav står i: Bilag 1, Væsentlige krav Bilag 8 (MI-6), Automatiske vægte Der er ikke harmoniserede standarder for automatiske vægte, men normative dokumenter i form af OIML rekommandationer og WELMEC guide Regler for godkendelse af automatiske vægte fortsat Krav til mærkning og forsegling / sikring af vægten findes dels i direktivet og dels i de normative dokumenter (OIML Rxxx) Godkendelsesprocedure, som for NAWI Modul B: EU-typeafprøvning, og Modul D: Typeoverensstemmelse på grundlag af kvalitetssikring af fremstillingsprocessen, eller Modul F: Typeoverensstemmelse på grundlag af produktverifikation, Alternativt Modul G: Overensstemmelse på grundlag af enhedsverifikation Normative dokumenter for automatiske vægte OIML R51:26 Aut. opsamlingsvægte, inkl. vægtmærknings- og prismærkningsvægte klasse Y(a) Aut. kontrolvægte klasse XIII(x) hvor x 1 OIML R61:217 Aut. gravimetriske fyldevægte klasse X(x) hvor x 1 OIML R17:27 Diskontinuerlige summationsvægte ( Gennemløbsvægte ) klasse 1 OIML R5:214 Kontinuerlige summationsvægte ( Båndvægte ) klasse 1 OIML R16:211 Aut. jernbanebrovægte klasse 1 WELMEC Guide 7.2:217 gælder for alle Regler for anvendelse af automatiske vægte Ny bekendtgørelse 592 af 29/5-218 trådte i kraft 1. juli i år Gælder for: automatiske vægte, der anvendes til måling af masse, og hvor betaling erlægges på grundlag af målingen Den indeholder: Krav til leverandører af aut. vægte, som ikke falder ind under MID Krav til ejeren om godkendt og korrekt installeret vægt Krav om at vægten er egnet til nøjagtig måling i dens anvendelse Definerer brugen for nøjagtighedsklasser Krav om egenkontrol ved direkte salg til slutbruger Reverifikation ved brud på forsegling Reverifikationen kan udføres af akkrediterede danske virksomheder eller reverifikations virksomheder fra andre EU lande Sikkerhedsstyrelsen kan nu udstede bøder Vejledning om vægtejerens egenkontrol Sikkerhedsstyrelsens vejledning nr af 2/6-218 Udførsel af egenkontrollen er beskrevet på samme måde som for ikke-automatiske vægte Der er kun krav om egenkontrol, når betaling modtages direkte fra slutbrugeren på grundlag af målt masse Der er intet krav om egenkontrol ved B2B det må parterne klare indbyrdes Eksempel Supermarked X køber færdigpakkede oste med vægt og pris mærkning fra mejeri Y. Her er der ikke krav til egenkontrol af Y s automatiske vægt, da det er B2B. Det er overladt til en eventuel aftale mellem X og Y 4

5 Afrunding Risiko analyse og vurdering Nyt krav i seneste udgave af direktiverne i forbindelse med typeafprøvning Indført i alle NFL direktiver Tiltag i gang i flere lande med henblik på at nå frem til en fælles holdning for hvordan dette skal gøres, men det tager nok et par år endnu, før der er et resultat. Tak for i dag Jens Hovgård Jensen Mail: Tlf.:

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 7. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 7 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte 1) BEK nr 592 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

MID, modul D. Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit

MID, modul D. Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit MID, modul D Forskelle imellem den gamle og den nye version Overgangen mellem de to udgaver Et konkret eksempel på MID, modul D audit Blue Guide 5.1.7 *) : Modul D: Overensstemmelse med EU-typen baseret

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik, Kemisk Analyse og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf.

Læs mere

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 6. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 6 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016,

Læs mere

Typeprøvning i henhold til MID (vand- og varmeenergimålere)

Typeprøvning i henhold til MID (vand- og varmeenergimålere) Typeprøvning i henhold til MID (vand- og varmeenergimålere) Regelsættet som ligger til grund for typegodkendelse af vandmålere og varmeenergimålere i EU Hvilke kriterier skal opfyldes for typegodkendelse?

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2008 Gyldig til: 1. april 2012 FORCE Technology, Måleteknik og Ledelsessystemer Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail:

Læs mere

Metrologi læren om måling. Billedet findes på:

Metrologi læren om måling. Billedet findes på: Metrologi læren om måling Billedet findes på: http://www.ncsli.org/misc/cubit.cfm Metrologi læren om måling Christan V af Danmark indfører i 1683 et sammenhængende system af måleenheder i hele kongeriget,

Læs mere

Bilag 8. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 8. Udkast til. Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 8 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820

Læs mere

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger

Vejledning i brugen af e-mærket på færdigpakninger Vejledning i brugen af emærket på færdigpakninger Indhold 1. Indledning... 1 2. Definitioner... 2 3. Sådan anmelder du brugen af emærket... 2 4. Generelle krav til dig som importerer emærkede færdigpakninger...

Læs mere

Måleteknisk vejledning. Michael Møller Nielsen FORCE Technology

Måleteknisk vejledning. Michael Møller Nielsen FORCE Technology Måleteknisk vejledning Michael Møller Nielsen FORCE Technology Hvem er Michael? Chairman for Europas standardisering for fjernvarme/varmeenergi-kølemålere CEN/TC176 Formand for S222, DS, måling af væskestrøm

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner 1) BEK nr 593 af 29/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Verifikation og kalibrering af vægte

Verifikation og kalibrering af vægte Verifikation og kalibrering af vægte - hvorfor? - hvordan? Verificeret: 1. kvartal 2004 Gyldig til: 1. april 2008 FORCE Technology, Kvalitet og Måleteknik Tlf. 76 96 16 00 Tlf. 43 26 70 00 e-mail: vejning@force.dk

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 1 Dato: 2011-03-16 Gyldig til: 2013-03-16 Systembetegnelse: TS 24.65. 002 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Esit Elektronik Ltd. Sti. Ansøger Art Type Anvendelse Esit

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE

AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Udgave: 2 (erstatter 1. udgave af 2009-06-09) Dato: 3. marts 2011 Gyldig til: 2019-06-09 Systembetegnelse: TS 24.65. 001 AUTOMATISK VÆGT TIL VEJNING AF KØRETØJER I BEVÆGELSE Producent Tunaylar Baskül San.

Læs mere

AML Akkreditering til Reverifikation (i udkast) Akkreditieringsdag 14. juni 2018

AML Akkreditering til Reverifikation (i udkast) Akkreditieringsdag 14. juni 2018 AML Akkreditering til Reverifikation (i udkast) Akkreditieringsdag 14. juni 2018 1 Baggrund Sikkerhedsstyrelsens krav til at foretage reverifikation af måleinstrumenter er ændret i maj 2018 og kravet om

Læs mere

DEN NYE MÅLERVEJLEDNING OG EGENKONTROL. Uffe Schifter-Holm

DEN NYE MÅLERVEJLEDNING OG EGENKONTROL. Uffe Schifter-Holm DEN NYE MÅLERVEJLEDNING OG EGENKONTROL Uffe Schifter-Holm AGENDA Egenkontrol af fjernvarmemålere Ny bekendtgørelse i 2018 Ny måleteknisk vejledning fra CLM-erfagruppe Fjernaflæsning og forbrugsdata Nye

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere. Gennemgang af typegodkendelsesprocessen

Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere. Gennemgang af typegodkendelsesprocessen Typegodkendelse af vand- og varmeenergimålere Gennemgang af typegodkendelsesprocessen Den tilfældige metode Udvikle vand- eller varmeenergimåler Finde ud af, at den skal typegodkendes Typeprøvning Måske

Læs mere

Bilag 9. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 9. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 9 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om

Læs mere

Bilag 1. Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Bilag 1. Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde Bilag 1 Udkast til Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling,

Læs mere

NY MÅLERBEKENDTGØRELSE MM. Uffe Schifter-Holm Dansk Fjernvarme

NY MÅLERBEKENDTGØRELSE MM. Uffe Schifter-Holm Dansk Fjernvarme NY MÅLERBEKENDTGØRELSE MM. Uffe Schifter-Holm Dansk Fjernvarme Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme. Afløser fire nuværende bekendtgørelser

Læs mere

KALIBRERINGSCERTIFIKAT

KALIBRERINGSCERTIFIKAT Side 1 af 5 KALIBRERINGSCERTIFIKAT Udarbejdet i henhold til Dansk Akkrediterings ovennævnte registringsnummer 1. For: Henrik Tofteng A/S Nyager 6 265 Brøndby 2. er i overensstemmelse med DANAK's retningslinier

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Certificering af produkter for overensstemmelse med krav i Certificeringsordninger - ENEC, GS, DEMKO - for elektrisk sikkerhed

Certificering af produkter for overensstemmelse med krav i Certificeringsordninger - ENEC, GS, DEMKO - for elektrisk sikkerhed Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 26-03-2019 Reg. nr. 7011 Certificering af produkter for overensstemmelse med krav i Certificeringsordninger - ENEC, GS, DEMKO - for elektrisk sikkerhed Certificering

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Tlf.: 77 33 95 00 Fax: 77 33 95 01 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST Gyldig til

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg 1)

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg 1) BEK nr 1178 af 06/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

PRÆSENTATION SIKKERHEDSSTYRELSEN. Modernisering af de legalmetrologiske regler. Karen Rud Michaelsen

PRÆSENTATION SIKKERHEDSSTYRELSEN. Modernisering af de legalmetrologiske regler. Karen Rud Michaelsen 2017 PRÆSENTATION SIKKERHEDSSTYRELSEN Modernisering af de legalmetrologiske regler Karen Rud Michaelsen OM OS Har ansvaret for teknisk sikkerhed i Danmark Myndighed under Erhvervsministeriet Sikkerhed

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol

Bekendtgørelse om bemyndigelse af laboratorier til at udføre måleteknisk kontrol BEK nr 322 af 29/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00026 Senere ændringer

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft

Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Danske regler for gasmåling efter MID er trådt i kraft Måleinstrumentdirektiv (MID) trådte i kraft ultimo 2006 I Danmark: Bek 436 af 16.5.2006 + Bek 1037 af 17.10.2006 Vejledning: MDIR 03.01-01 Overgangsregler

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning

Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Leder Netværk d. 15. april 2016 Sådan kontrollerer vi målere Brian Ramsgaard, Målerlaboratoriet v/ Midtfyns Vandforsyning Hvad er formålet med kontrol af vandmålere? EU Parlamentets betragtninger i MID

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

27. NOVEMBER 2018 ANNA RADOOR ABRAHAMSEN SIKKERHEDSSTYRELSEN. Flowtemadag 2018 Vand og varmeenergi

27. NOVEMBER 2018 ANNA RADOOR ABRAHAMSEN SIKKERHEDSSTYRELSEN. Flowtemadag 2018 Vand og varmeenergi 27. NOVEMBER 2018 ANNA RADOOR ABRAHAMSEN SIKKERHEDSSTYRELSEN Flowtemadag 2018 Vand og varmeenergi RAMMERNE FOR EGENKONTROL Kort om Sikkerhedsstyrelsen Regelsanering af metrologi området Egenkontrol SIKKERHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr

Vejledning til forhandlere af medicinsk udstyr VEJ nr 9869 af 02/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. august 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016 081 665 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) BEK nr 939 af 11/08/2015 Udskriftsdato: 27. juli 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015016555 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING

AUTOMATISK VÆGT TIL DISKONTINUERLIG ENKELTVEJNING Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond METROLOGI Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Tlf.: 35 46 62 00 Fax: 35 46 62 02 E-post: danak@danak.dk www.dansk-metrologi.dk TYPEGODKENDELSESATTEST

Læs mere

Ansøgning om produktcertificering. (DGC Certification ApS)

Ansøgning om produktcertificering. (DGC Certification ApS) Blanket nr. 3 CE-2698 Side 1 af 7 Ansøgning om DGC fil nr. (kun til brug for DGC Certification ApS) Til DGC Certification ApS for attestering, evaluering og/eller tillæg til attestering eller evaluering

Læs mere

FORCE Certification A/S

FORCE Certification A/S FORCE Certification A/S ABC - EU direktiver Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser 5. udgave juni 2018 (Erstatter ABC-EU direktiver 4. udgave

Læs mere

FORCE Certification A/S

FORCE Certification A/S FORCE Certification A/S ABC - EU direktiver Almindelige bestemmelser for overensstemmelsesvurdering af produkter, processer og serviceydelser 2. udgave april 2016 (Erstatter ABC-EU direktiver 1. udgave

Læs mere

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways

Kølemålere: Regelsæt og håndtering. DFDS Seaways DFDS Seaways 2017 04 26 Af Jesper Eriksen(JE), Kamstrup Kølemålere har længe været en fast del af Kamstrups produktsortiment. I dette indlæg fortæller Kamstrup om erfaringerne med lovgivning, godkendelsesprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1)

Bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte 1) BEK nr 1143 af 15/12/2003 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00004. Senere ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EMC-krav til flowmålere

EMC-krav til flowmålere EMC-krav til flowmålere 22. november 2012 FORCE Technology - Vejen Jørgen Duvald Christensen, DELTA EMC og Pålideligheds test af flow målere Infuence / Disturbance test udføres fordi: 1. Flow måleren skal

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 4.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 319/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. november 2010 om de moduler til procedurer for vurdering af overensstemmelse

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Dagens program Velkomst Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen Pause Tilsyn i detailleddet v/ Hans Larsen,

Læs mere

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre.

Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. Side 1 Nye regler for CE mærkning af byggevarer, herunder vinduer og yderdøre. vil med denne skrivelse forsøge at udtrække essensen af den nye byggevareforordning, og hvad det reelt betyder for producenter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0108(COD) 3.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 147-238 Udkast til betænkning Vicky Ford (PE546.721v01-00) Personlige værnemidler

Læs mere

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af

VEJLEDNING. om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af GÆLDENDE FRA DECEMBER 2017 VEJLEDNING om kvalitetsstyringssystemer ved virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler. Indhold INDLEDNING...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr (EU)2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr Unik udstyrsidentifikation (UDI) Q. Hvad er forskellen mellem

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Systembetegnelse: TS

Systembetegnelse: TS Den Danske Akkrediteringsog Metrologifond Nr.: 08-3526 TYPEGODKENDELSESATTEST Udgave: Dato: 1 2006-01-02 Gyldig til: 2016-10-29 Typegodkendelse udstedt i henhold til 16 i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring

LEVERANCE 1.3. Model for kvalitetssikring LEVERANCE 1.3 Model for kvalitetssikring Udarbejdelse af kvalitetssikringsmodel, krav til open source kode og dokumentation og godkendelsesprocedurer m.v. Samt fokus på understøttelse af CE-mærkning. 1

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 795 final ANNEX 1 BILAG FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr BEK nr 1748 af 21/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j. nr. 1808780 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

14. MARTS 2017 VIRKSOMHEDSMØDE SIKKERHEDSSTYRELSEN. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

14. MARTS 2017 VIRKSOMHEDSMØDE SIKKERHEDSSTYRELSEN. Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 14. MARTS 2017 SIKKERHEDSSTYRELSEN VIRKSOMHEDSMØDE Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler DAGSORDEN Velkomst v/ Jan Møller Mikkelsen Ændringerne i bekendtgørelserne herunder forpligtigelser v/ Anja

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety

Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Hvordan benyttes standarder i forbindelse med lovgivning? - Kristian Baasch Thomsen - Per Rafn Crety Forkortelser mv. Engelsk Dansk Annex Bilag Regulation Forordning DOC Declaration of Conformity Overensstemmelseserklæring

Læs mere

fabrikanter af medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik Faktablad for Baggrund for forordningen om Tag affære nu, så du er klar i tide!

fabrikanter af medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik Faktablad for Baggrund for forordningen om Tag affære nu, så du er klar i tide! Europa- Kommissionen Faktablad for fabrikanter af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Dette faktablad er stilet til fabrikanter af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. I faktabladet for fabrikanter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter

Udkast til. Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter Udkast til Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter I medfør af 15, stk. 1 og 3, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING

BILAG. til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.4.2018 C(2018) 1866 final ANNEES 1 to 3 BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING om praktiske bestemmelser for jernbanekøretøjsgodkendelses- og jernbanekøretøjssprocessen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF 02014L0090 DA 17.09.2014 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Bilag 1 af 22. maj 2018 Reg. nr Annex 1 of 22 May 2018

Bilag 1 af 22. maj 2018 Reg. nr Annex 1 of 22 May 2018 Specificering af akkrediteringsområde Måleinstrumenter MID 2014/32/EU som implementeret ved Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse nr. 1382/2016: Produkter Procedurer Artikler / Bilag Vandmålere

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik Forordning 2017/746 Laura Frisenfeldt Jakobsen og Morten Sichlau Bruun Præsentationen er ikke en redegørelse for alle nye forordningskrav. Der tages forbehold for

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C

10728/16 ADD 1 tm/top/hm 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0266 (COD) 10728/16 ADD 1 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC

Læs mere

VEJ nr 9231 af 17/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 593 af 29/05/2018

VEJ nr 9231 af 17/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 593 af 29/05/2018 VEJ nr 9231 af 17/10/2008 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: 644-35-00024 Senere ændringer til forskriften BEK nr 593 af 29/05/2018 Vejledning om bekendtgørelse

Læs mere

Optimal performance. Scanvaegt Service FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HØJ DRIFTSIKKERHED ØGET KONKURRENCEEVNE

Optimal performance. Scanvaegt Service FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HØJ DRIFTSIKKERHED ØGET KONKURRENCEEVNE Scanvaegt Service Optimal performance FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HØJ DRIFTSIKKERHED ØGET KONKURRENCEEVNE Scanvaegt Systems er en stærk servicepartner, der yder forebyggende vedligehold det forhindrer produktionsstop

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF

Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt efter direktiv 2007/46/EF Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Dato: 18-06-2018 Vejledning til ansøgning om dispensation til registrering af restkøretøjer for køretøjer, der er typegodkendt

Læs mere

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation

CERTIFICERING FANE 140. 10 Forord. 20 Det certificerende organ. 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden. 40 Krav til dokumentation FANE 140 10 Forord 20 Det certificerende organ 30 Krav til AIA-installatørvirksomheden 40 Krav til dokumentation 50 Ikrafttrædelse, registrering m.m. Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K

Læs mere

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI

10729/4/16 REV 4 ADD 1 lma/lma/ef 1 DRI Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0267 (COD) 10729/4/16 REV 4 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC 978

Læs mere

VEJ nr 9238 af 17/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 582 af 28/05/2018

VEJ nr 9238 af 17/10/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 27. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 582 af 28/05/2018 VEJ nr 9238 af 17/10/2008 Udskriftsdato: 27. juni 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: 644-35-00024 Senere ændringer til forskriften BEK nr 582 af 28/05/2018 Vejledning om bekendtgørelse

Læs mere