Introduktion til refleksionskort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til refleksionskort"

Transkript

1 Kommuner Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage borgerne? Borgerens viden om egen sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb er vigtig i forhold til planlægning af og beslutning om den rette indsats i et kommunalt sundheds- eller rehabiliteringsforløb. Når man inddrager borgerens viden, skaber man højere kvalitet og øger sikkerheden i den enkeltes forløb, fordi den behandling, pleje og omsorg, der tilbydes, er tilpasset den enkelte borgers præferencer, ressourcer og behov. Selvom flere kommuner allerede arbejder med borgerinddragende initiativer, er der mange, der gerne vil blive bedre til borgerinddragelse og udvikle, kvalificere og implementere flere borgerinddragende initiativer. Refleksionskortene er udarbejdet som en hjælp til at kvalificere arbejdet. Formål med refleksionskortene Formålet med refleksionskortene er, at I får diskuteret begrebet borgerinddragelse, og i fællesskab får reflekteret over jeres borgerinddragende praksis. Med udgangspunkt i jeres egne erfaringer, viden om og holdninger til borgerinddragelse er det håbet, at refleksionerne giver jer nye erkendelser, som kan udfordre og kvalificere jeres nuværende praksis. Refleksionskortene er opdelt i tre farver, som tilsvarer de tre typer af inddragelse: Individuel inddragelse inddragelse af den enkelte borger i eget forløb Pårørendeinddragelse inddragelse af pårørende i borgerens forløb og i eget forløb Organisatorisk inddragelse inddragelse i udvikling af sundhedsopgaver Kortene, som handler om individuel- og pårørendeinddragelse, er primært tiltænkt medarbejdere i praksis, men spørgsmålene kan med fordel diskuteres sammen med ledere og udviklingskonsulenter. Kortene, som omhandler organisatorisk inddragelse, retter sig primært mod ledere og udviklingskonsulenter. Tre typer af inddragelse Inddragelse af borgere kan opdeles i tre forskellige typer: Individuel inddragelse handler om, at man systematisk inddrager den enkelte borgers viden, præferencer og behov, så borgeren har indflydelse på de beslutninger, der skal træffes. Pårørendeinddragelse handler om, at pårørende indgår som vidensressource i et borgerforløb eller når den pårørende selv har brug for støtte i forhold til egne behov. Organisatorisk inddragelse handler om, at borgere bidrager aktivt til udvikling af sundhedsopgaver for eksempel ved at komme med ideer til, hvordan man kan forbedre et rehabiliteringsforløb. ViBIS har udarbejdet kriterier for brugerinddragelse. Find dem her:

2 Sådan gør I 1 FORBEREDELSE Sæt jer i grupper gerne med to til fem personer i hver. Beslut, hvor lang tid I vil bruge. Det er altid en god idé at sætte en ramme for den tid, man har til rådighed. Læg kortene op i bunker svarende til de tre farver med farvesiden opad. 2 TRÆK ET KORT I skiftes til at trække et kort. Den, der trækker kortet, vælger selv hvilken farve. 3 START DIALOGEN Den, der har trukket spørgsmålet, svarer ud fra sin egen viden, erfaring og holdning. I kan eventuelt vælge at sætte tid på for eksempel to minutter. 4 DISKUTER Når den, der har trukket kortet, har svaret på spørgsmålet, stiller I andre uddybende spørgsmål eller kommer med kommentarer, som kan åbne op for andre perspektiver eller nye måder at anskue situationen på. Det vigtige er, at I får en fælles dialog. Eksempler på uddybende spørgsmål eller kommentarer: Sig noget mere om det Det er sjovt, at du ser det på den måde, jeg ser det sådan her Jeg har haft en lignende oplevelse, men der gjorde jeg sådan, at Gad vide, hvad der ville være sket, hvis 5 LÆRING Slut gerne hvert kort af med at svare på følgende: Hvad kan vi lære af det? Er der noget i vores praksis, vi med fordel kan gøre anderledes? Afhængigt af, hvor meget tid I har, kan I vælge at diskutere et enkelt spørgsmål, et enkelt tema eller dem alle. Det er dog vigtigt, at I giver jer god tid, så I kommer hele vejen rundt om hvert enkelt spørgsmål. Spørgsmålene er baseret på ViBIS kriterier for brugerinddragelse, og er udarbejdet og testet i samarbejde med Københavns Kommune.

3 Individuel inddragelse Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

4 Tænk på en situation, hvor du selv havde kontakt med sundhedsvæsenet som enten patient eller borger. Hvordan følte du dig inddraget? Hvad betød det for dig, at du følte dig inddraget/ikke inddraget? 1

5 Individuel inddragelse Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

6 Tag udgangspunkt i en konkret borger. Hvornår har du sidst inddraget borgeren? Hvad inddrog du borgeren i? Hvordan gjorde du? 2

7 Individuel inddragelse Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

8 Tag udgangspunkt i en normal hverdag. Synes du, at mulighederne for at kunne inddrage borgerne er til stede? Har du for eksempel tid nok? Ved alle, hvornår og hvordan I inddrager borgerne? Er inddragelse af borgere noget, der bliver vægtet højt? 3

9 Individuel inddragelse Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

10 Tag udgangspunkt i den indledende samtale med en borger. Hvordan afdækker du borgerens erfaring med sin sygdom, tilstand og livssituation? Hvordan afdækker du, hvilken viden borgeren har om sin situation, og hvilken viden borgeren har brug for? Hvordan afdækker du borgerens præferencer, behov og ønsker? 4

11 Individuel inddragelse Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

12 Tag udgangspunkt i de borgere, du har kontakt med for tiden. Hvilke borgere synes du er nemmest at inddrage? Hvad gør, at de er nemme at inddrage? Hvad betyder det for borgeren? 5

13 Individuel inddragelse Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

14 Tag udgangspunkt i de borgere, du har kontakt med for tiden. Hvilke borgere synes du er svære at inddrage? Hvad gør du, eller hvad kan du gøre, for at inddrage dem? Hvad betyder det for borgeren, hvis borgeren ikke bliver inddraget? 6

15 Individuel inddragelse Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

16 Tag udgangspunkt i en borger, der skulle indlægges på hospitalet. Hvordan sikrer du dig, at borgerens viden om og erfaring med sin sygdom, tilstand og livssituation bliver videregivet til hospitalet? Hvordan sikrer du dig, at borgerens præferencer, behov og ønsker bliver videre - givet til hospitalet? 7

17 Individuel inddragelse Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

18 Tag udgangspunkt i de seneste tre måneder. Har du eksempler, hvor det, at du inddrog borgeren, gav dig oplysninger, som overraskede dig? Hvilken ny viden fik du om borgenen? Hvordan anvendte du den viden? 8

19 Individuel inddragelse Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

20 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvornår og hvordan afstemmer du med borgeren, om de opgaver, du udfører, stadigvæk er relevante og om borgerens præferencer, behov og ønsker har ændret sig? Er der situationer eller forløb, hvor det er særligt udfordrende? 9

21 Individuel inddragelse Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

22 Tænk over, hvordan du inddrager dine borgere i hverdagen. Du kan tage udgangspunkt i en situation, der lykkedes særligt godt. Hvad kan andre lære af dig i forhold til at inddrage borgere? Hvem af dine kolleger kan du lære noget af i forhold til at inddrage borgere og hvad kan du lære? 10

23 Individuel inddragelse Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

24 Tænk på sidste gang du fik en ny kollega. Hvordan bliver nye medarbejdere introduceret til eller oplært i, hvordan I inddrager borgerne hos jer? 11

25 Individuel inddragelse Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

26 Tag udgangspunkt i din hverdag. Nævn tre ting, der kunne gøre, at du og dine kolleger blev endnu bedre til at inddrage borgerne. 12

27 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

28 Tænk på en situation, hvor du selv har været pårørende til en patient eller borger. Hvordan følte du dig inddraget som pårørende? Hvad betød det for patienten eller borgeren, at du blev inddraget som pårørende? Hvad betød det for dig som pårørende, at du blev inddraget/ikke inddraget? 1

29 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

30 Pårørende kan for eksempel være en ægtefælle, forældre, børn eller andre personer, der er vigtige for borgeren. Hvordan finder du ud af, hvem der er borgerens nærmeste pårørende? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 2

31 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

32 Tænk på en konkret situation, hvor den pårørende har haft vigtig viden om borgeren. Hvad kan pårørende byde ind med af vigtig viden om borgeren? 3

33 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

34 Når pårørende skal inddrages i pleje, træning eller andre opgaver, så er det vigtigt at finde ud af, i hvilken grad borgeren ønsker sine pårørende inddraget. Hvordan afstemmer du med borgeren, hvad de pårørende må inddrages i for eksempel i forhold til viden, beslutninger, pleje og træning? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 4

35 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

36 Når pårørende skal inddrages i pleje, træning eller andre opgaver, er det vigtigt at afstemme, hvilke opgaver den pårørende ønsker at være involveret i eller selvstændigt varetage. Hvordan afstemmer du med pårørende, hvilke opgaver de ønsker at være involveret i for eksempel i forhold til pleje, træning eller andre opgaver og i hvilket omfang? Er der situationer, hvor det er særligt udfordrende? 5

37 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

38 Tænk på nogle situationer, hvor børn og unge var nærmeste pårørende. Oplever du særlige udfordringer i forhold til at inddrage børn og unge som nærmeste pårørende? 6

39 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

40 Tænk over nogle situationer, hvor du har inddraget en pårørende. Har du eksempler, hvor det, at du inddrog en pårørende, gav dig oplysninger, som overraskede dig? Hvilken ny viden fik du om borgeren? Hvordan anvendte du den viden? 7

41 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

42 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvilke pårørende har du nemmest ved at inddrage? Hvad gør dem nemme at inddrage? 8

43 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

44 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvilke pårørende har du sværest ved at inddrage? Nævn et eksempel, hvor du håndterede en svær situation på en konstruktiv måde. 9

45 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

46 Tænk over, hvordan du inddrager pårørende i hverdagen. Du kan for eksempel tage udgangspunkt i en situation, der lykkedes særligt godt. Hvad kan andre lære af dig i forhold til at inddrage pårørende? Hvem af dine kolleger kan du lære noget af i forhold til at inddrage pårørende og hvad kan du lære? 10

47 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

48 Tag udgangspunkt i din hverdag. Hvad kunne du tænke dig at vide mere om eller blive dygtigere til, hvis du skulle blive bedre til at inddrage pårørende? 11

49 Inddragelse af pårørende Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

50 Tag udgangspunkt i din hverdag. Nævn tre ting, der kunne gøre, at du og dine kolleger blev endnu bedre til at inddrage pårørende. 12

51 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 1 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

52 Borgere kan med fordel inddrages i udvikling af sundhedsopgaver. For eksempel kan de komme med ideer til forbedringer af et rehabiliteringsforløb. Hvad kan borgere generelt bidrage med af viden og erfaring i udvikling af sundhedstilbud eller sundhedsopgaver, som fagprofessionelle ikke kan bidrage med? 1

53 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 2 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

54 Tænk på de nogle af de udviklingstiltag og forbedringer, I har iværksat inden for det seneste år. Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 10 = Vi inddrager altid borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 2

55 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 3 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

56 Tag udgangspunkt i nogle af de udviklingstiltag og udviklingsprojekter, I har iværksat i løbet af det seneste år. Hvilke af disse udviklingstiltag eller udviklingsprojekter inddrog I borgere i? Hvordan inddrog I borgerne? 3

57 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 4 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

58 Tænk på en situation, hvor borgere er kommet med input til udvikling af sundhedsopgaver for eksempel via et brugerråd, et interview eller en workshop. Hvilken forskel gjorde det, at borgerne var inddraget? Hvad var årsagen til, at inddragelsen gjorde en forskel? 4

59 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 5 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

60 Tag udgangspunkt i din egen afdeling. Hvad er den generelle holdning hos jer i forhold til at inddrage borgere i udvikling af sundhedsopgaver, som for eksempel at invitere borgere med i en projektgruppe, til en workshop eller andet? Hvor ser du de største barrierer i forhold til systematisk at inddrage borgerne i udvikling af sundhedstilbud eller sundhedsopgaver? 5

61 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 6 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

62 Læring af det, der har været svært. Har du eksempler på udviklingstiltag eller forbedringer i praksis, hvor inddragelse af borgerne ikke gjorde den store forskel? Hvad var årsagen til, at det ikke lykkedes? 6

63 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 7 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

64 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvad kunne I tænke jer borgernes input på? 7

65 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

66 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke borgere vil I gerne inddrage? Overvej for eksempel alder, køn, social status, erfaring med sygdom eller rehabilitering. Overvej for eksempel sprog eller psykiske-, mentale- og fysiske udfordringer. 8

67 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 9 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

68 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvordan vil I rekruttere de borgere, I har brug for? Hvor og hvordan vil I annoncere efter borgere? Hvor og hvordan vil I udpege borgere? 9

69 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 10 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

70 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke metoder kunne I gøre brug af i forhold til at inddrage borgerne? For eksempel brugerråd, brugerpanel, spørgeskemaundersøgelse, interview, gruppeinterview, feed-backmøde eller deltagelse i workshop. 10

71 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 11 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

72 Tag udgangspunkt i et udviklingstiltag eller forbedring af praksis, som I skal i gang med. Hvilke borgere vil have svært ved at blive inddraget? Hvordan kunne I eventuelt indhente disse borgeres perspektiv? 11

73 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 12 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

74 Tænk på nogle af de udviklingstiltag eller forbedringer af praksis, der har været hos jer inden for det seneste år. Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 10 = Vi inddrager altid borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 12

75 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 13 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

76 Når man skal inddrage borgere i udvikling af sundhedsopgaver kræver det, at rammerne er i orden for eksempel vilje, ledelse, holdning, viden om og ressourcer. Hvilke barrierer eller udfordringer ser du i forhold til systematisk at inddrage borgerne i udviklingen af sundhedsopgaver? 13

77 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 14 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

78 Når man skal inddrage borgere i udvikling af sundhedsopgaver kræver det, at rammerne er i orden for eksempel vilje, ledelse, holdning, viden om og ressourcer. Hvad skal der til, for at du og dine kolleger i højere grad systematisk inddrager borgerne i udviklingen af de kommunale sundhedsopgaver? 14

79 Organisatorisk inddragelse Spørgsmål 15 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

80 Tænk et år frem Hvor placerer du din afdeling på nedenstående skala? = Vi inddrager aldrig borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 10 = Vi inddrager altid borgerne i udvikling af sundhedsopgaver 15

Introduktion til refleksionskort

Introduktion til refleksionskort Hospitaler Introduktion til refleksionskort VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Hvorfor skal man inddrage brugerne? Patienters og pårørendes viden om sygdom, hverdagsliv og behandlingsforløb

Læs mere

KRITERIER FOR INDDRAGELSE

KRITERIER FOR INDDRAGELSE KRITERIER FOR INDDRAGELSE Hvad er ORGANISATORISK INDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er INDIVIDUEL INDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 8 VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet KRITERIER

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken

Læs mere

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder

26. oktober 2015. Line Hjøllund Pedersen Projektleder 26. oktober 2015 Line Hjøllund Pedersen Projektleder VIBIS Etableret af Danske Patienter Samler og spreder viden om brugerinddragelse Underviser og rådgiver Udviklingsprojekter OPLÆGGET Brugerinddragelse

Læs mere

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

P O L I T I K. Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland P O L I T I K Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politikken udtrykker vores fælles holdning til,

Læs mere

KRITERIER for INDDRAGELSE

KRITERIER for INDDRAGELSE KRITERIER for INDDRAGELSE Patient Pårørende Organisatorisk VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet INDHOLD Hvad er PATIENTINDDRAGELSE? SIDE 4 Hvad er PÅRØRENDEINDDRAGELSE? SIDE 6 Hvad er ORGANISATORISK

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog, efterår 2017 Vil du være Inddragelsespilot? Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Alle workshops

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis.

Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. Workshopkatalog forår 2017 Inddragelsespiloter Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle som arbejder med bruger- /borger-/patient- og pårørendeinddragelse i praksis. ViBIS udbyder en række workshops

Læs mere

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder.

Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. Kræftsymposium 2014, Vejle Vibe Hjelholt Baker, antropolog, projektleder. TO UNDERSØGELSER PROGRAM Om ViBIS og vores arbejde Hvad er patientinddragelse? Hvorfor er patientinddragelse vigtigt? To undersøgelser

Læs mere

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende

Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende Skab et bedre sundhedsvæsen sammen med patienter, borgere og pårørende WORKSHOPKATALOG EFTERÅR 2018 Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle, som arbejder med bruger-, borger-, patient- og pårørendeinddragelse

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv. Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen

Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv. Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes perspektiv Kristian Johnsen Faglig direktør Diabetesforeningen Agenda 1. Brugerinddragelse er i Diabetesforeningens DNA 2. Definitioner og erfaringer med

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Set, hørt - og forstået

Set, hørt - og forstået Strategi for inddragelse af patienter og pårørende 2015-2018 Set, hørt - og forstået Somatiske sygehuse i Region Syddanmark Vedtaget af regionsrådet xx. dato Hvorfor denne strategi? Set, hørt og forstået

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Morten Freil Direktør

Morten Freil Direktør Morten Freil Direktør ALLE ØNSKER INDDRAGELSE. Men hvad er det vi/i vil? HVAD ER PATIENTINDDRAGELSE? Det handler blandt andet om, at personalet anerkender, at man ikke kan forvalte andre menneskers liv

Læs mere

Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest

Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest Oplægsholder: Randi Bligaard Madsen, Udviklingskoordinator, cand.cur. Staben, Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Vest Program Præsentation Patient- og pårørende inddragelse forskellige perspektiver Ulighed

Læs mere

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland

Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Politik for inddragelse af patienter og pårørende i Region Nordjylland Patient- og pårørendeinddragelse er vigtigt, når der tales om udvikling af sundhedsvæsenet. Vi ved nemlig, at inddragelse af patienter

Læs mere

Projektleder Line Hjøllund Pedersen -

Projektleder Line Hjøllund Pedersen - Projektleder Line Hjøllund Pedersen - lip@vibis.dk INDHOLD Hvorfor brugerinddragelse Hvordan kan brugerperspektivet inddrages i kvalitetsudvikling Udfordringer og løsninger National kortlægning Patient-

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder

SKA temaeftermiddag. Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder SKA temaeftermiddag Alexandra Ryborg Jønsson Projektleder DANSKE PATIENTER 17 medlemsforeninger Repræsenterer 79 patientforeninger Tilsammen ca. 862.000 medlemmer VIBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0.

Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Workshop: At arbejde i borgerens ide om forandring. Borgerinddragelse 2.0. Dorte From, faglig konsulent. Finn Blickfeldt Juliussen, specialkonsulent Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed Omdrejningspunktet

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri

Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Organisatorisk brugerinddragelse Eksempel fra Region Hovedstadens Psykiatri Leder af Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering Lone Petersen 1 Vores

Læs mere

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis

Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis Fra procent til patient - erfaringer med patientinddragelse i praksis DSR Fagdag 10. September 2015 Birgitte Ljunggreen Rasmussen, afd. sypl Annemette Lundmark Jensen, UKK Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Læs mere

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet

Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet Satspuljeopslag: Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet Ansøgningsfrist den 23. april 2019 kl. 12.00 22. februar 2019 Som led i satspuljeaftalen på

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker

Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker OPLÆGGET Kort om ViBIS Hvad er brugerinddragelse Hvorfor brugerinddragelse Læger og sygeplejerskers forståelser og oplevelser Det Brugerinddragende Hospital

Læs mere

Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt 11. januar 2018 Et visuelt referat fra dagen

Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt 11. januar 2018 Et visuelt referat fra dagen Læringsseminar Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt 11. januar 2018 Et visuelt referat fra dagen Det er helt essentiel, at vi sikrer inddragelse af patientens perspektiv og almen praksis. Her

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger

PROGRAM PRO Patientrapporterede oplysninger Har patienter en viden om deres helbredsstilstand undervejs i og efter deres behandlingsforløb, som endnu ikke er sat i spil? Hvordan kan vi bruge patienternes viden til systematisk at udvikle sundhedsvæsenet?

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre

SUNDHED. - sammen gør vi dig bedre SUNDHED - sammen gør vi dig bedre Michell Olesen Pårørende gennem 14 år til Dorthe (mor) kronisk nyresyg Sygeplejerske Cand. cur. speciale i brugerinddragelse 2 I dag Hvad er brugerinddragelse? Hvorfor

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Formålet med metoden er, at deltagerne lærer af egen praksis samtidig med, at de kvalificerer egen praksis.

Formålet med metoden er, at deltagerne lærer af egen praksis samtidig med, at de kvalificerer egen praksis. Aktionslæring Aktionslæring er en analytisk reflekteret social læringsproces. Deltagerne lærer af praksis, i praksis ved skiftevis at zoome ind på og distancere fra egen praksis. Metoden består af fem

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

MØD AARHUS UNIVERSITET

MØD AARHUS UNIVERSITET Hvad kan vi lære af pagengnvolvering i sundhedsvæsenet? v. professor & forskningsleder Kirsten Lomborg, ph.d., cand.cur., sygeplejerske MØD FORSKNINGSPROGRAMMET PATIENTINVOLVERING Ledelse Klinik Uddannelse

Læs mere

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold

Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Anna Bachmann Boje Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Projektledelse ide og monitorering Stine Lauridsen Malin Lundh Lisbet Knold Forebyggelsescenter Nørrebro Inddragelsespiloter - erfaringsbidrag,

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Organisatorisk brugerinddragelse

Organisatorisk brugerinddragelse Organisatorisk brugerinddragelse Gå hjem-møde i Den 14. juni 2016 Specialkonsulent Karen Skjødt Hansen E-mail: karen.s.hansen@regionh.dk Telefon: 3864 9959 1 Individuel brugerinddragelse Fokus på inddragelse

Læs mere

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd

Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter. Opsamling med gode råd Til jer som skal have patient- og pårørenderepræsentanter med i mødefora Opsamling med gode råd Indhold Introduktion... 1 Hvad er en patient- og pårørenderepræsentant?... 2 Kompetencer for medlemmer af

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder

Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker. Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder Oplæg til Landskonference for reumatologiske sygeplejersker Vibe Hjelholt Baker Antropolog, master i HTA Projektleder 99% af danske sygeplejersker mener at det er vigtigt at inddrage patienter i pleje

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Kl : Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer med patienter og pårørendes øjne?

Kl : Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer med patienter og pårørendes øjne? SAMMENHÆNG FRA PATIENTENS PERSPEKTIV Program: Kl. 13.00-13.05: Præsentation af workshop v/ DSKS bestyrelse Kl. 13.05-13.35: Hvad får vi øje på, når vi kigger på de komplicerede forløb på tværs af sektorer

Læs mere

Klinisk forudsætningskrav 6. semester

Klinisk forudsætningskrav 6. semester Klinisk forudsætningskrav 6. semester Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det individuelle pleje- og behandlingsforløb i samspil med patient/borger Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Caspershus. Strategiplan Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil.

Caspershus. Strategiplan Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil. Caspershus Strategiplan 2015-2018 Bestyrelse og ledelse præsenterer de overordnede fokuspunkter, samt de strategiske mål i tilknytning hertil. Fokuspunkter Uddannelse og udvikling. Vi tror, at vi i nogle

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse

Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse Din viden, min viden - bedre sammen Region Syddanmarks strategi for patient- og pårørendeinddragelse 2015-2018 Gældende for de somatiske sygehuse i Region Syddanmark FORSLAG ENDNU IKKE GODKENDT Grafisk

Læs mere

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan

De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan De pårørende Mulighed, forskning og dilemma - borger- og pårørendeinddragelse, hvorfor og hvordan 1 Kirsten Petersen, ergoterapeut, cand.scient.soc., ph.d. Forsker på MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed

Læs mere

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen

Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde. e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Patientinddragelse i det nationale PRO-arbejde e-sundhedsobservatoriet d. 11. oktober 2017 Sanne Jensen, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen Baggrund for det nationale PRO-arbejde Aftalt i ØA for

Læs mere

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien

Indledning til Rådets arbejde. Magt og afmagt i psykiatrien Indledning til Rådets arbejde Magt og afmagt i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien MAGT OG AFMAGT opleves utvivlsomt af alle, som har svær psykisk sygdom inde på livet, både på det personlige, det

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

L. U. R. E. Læring, Undren, Refleksion, Evaluering. Navn. Hold

L. U. R. E. Læring, Undren, Refleksion, Evaluering. Navn. Hold L. U. R. E. Læring, Undren, Refleksion, Evaluering Navn Hold LURE bogen er skrevet i Word-format, så man kan kopiere en side og skrive i den. For at bruge indholdsfortegnelsen, skal du derfor holde CTRLknappen

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus

Modulbeskrivelse KVALITETSSTYRING OG INNOVATION. Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KVALITETSSTYRING OG INNOVATION Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding Sygehus 5 ECTS Modulet er målrettet

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen

Rehabilitering. v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering v. Seniorkonsulent, cand. Mag. Maj Vingum Jensen Rehabilitering - Hvad forstås ved det? - Hvordan spiller det sammen med genoptræning, vedligeholdelsestræning? - Hvad mener Ældre Sagen?

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan?

Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen. Nye begreber betydning og hvordan? Klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen Nye begreber betydning og hvordan? At diskutere forståelse af klinisk lederskab i sygeplejefaglig kontekst og i uddannelsen At diskutere forståelse af klinisk

Læs mere

Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus

Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus Det brugerinddragende hospital Erfaringer fra Kræftafdelingen, Aarhus Vejle symposium 3.12.2015 Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Den uhelbredeligt syge kræft

Læs mere

Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning

Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning Beslutningsstøtteværktøjer inddragelse af patient og pårørende i beslutningstagning Lange og komplekse neurorehabiliteringsforløb efter en rygmarvsskade Patienter med rygmarvsskader fra Østdanmark, Grønland

Læs mere

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland

Brugerpolitik. for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Brugerne i centrum side 3 Oplevet kvalitet side 3 Mål med brugerinddragelse side

Læs mere

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik

Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni Bruger-, patient- og pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Juni 2008 Bruger-, patient- og pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patient- og pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter og pårørende er vigtig. Samarbejdet

Læs mere

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?)

VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) VILJEN ER DER (men hvorfor er nogle bedre til at inddrage end andre?) ALEXANDRA BRANDT RYBORG JØNSSON ANTROPOLOG, PHD STUDERENDE PROJEKTLEDER & KONSULENT I VIBIS ViBIS Videnscenter for Brugerinddragelse

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller

Kan kombinere viden om og reflektere over patients samarbejde med vejleder. i tværprofessionelt og Følges med vejleder eller Uge 1 intro til primærsektoren Forventningsafstemning Forberedelse til forventningssamtale Om viden: med fokus på sygepleje Planlægning af forløb Følges med vejleder Kan kombinere viden om til den akutte

Læs mere

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det?

Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Systematisk brugerinddragelse - hvad er det? Gå hjem-møde i Den 7. september 2016 Evalueringskonsulent Christine Lærke Witzke E-mail: christine.laerke.witzke@regionh.dk 1 Hvad er brugerinddragelse? Individuel

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Disposition for workshop lokale B 102

Disposition for workshop lokale B 102 Klinisk lederskab INGER BACH HENRIKSEN, UDDANNELSESANSVARLIG; HOSPITALSENHEDEN VEST, REGION MIDTJYLLAND PERNILLE SKOVBY, UNDERVISER; VIA SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN Disposition for workshop lokale B 102 Hvad

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

5.1 HVEM ER DE POTENTIELLE FRIVILLIGE?

5.1 HVEM ER DE POTENTIELLE FRIVILLIGE? Mange organisationer tror, at de skal tage imod alle de frivillige, der kommer til dem. Vi mener, at når du har brugt tid på at finde ud af, hvilke frivilligroller der er behov for, så er det også vigtigt,

Læs mere

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen

Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen Brugerinddragelse i det danske sundhedsvæsen Temadag: Patientinddragelse med narrative briller 16. april 2018 Helle Max Martin Projektchef, ph.d. Danske patienter & VIBIS 20 medlemsorganisationer 880.000

Læs mere

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst?

Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? www.eva.dk Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? Foreløbige evalueringsresultater Dagsorden Om evalueringen Hvornår fungerer den kollektive vejledning godt? Vejlederrollen: Fra underviser til

Læs mere

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015

Resultatdokumentation. Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Resultatdokumentation Infomøde for sociale tilbud 2. november 2015 Dagens oplæg roller, tilsyn og produkter Opgaven er klar men der er mange veje til målet Resultatdokumentation en væsentlig del af socialtilsynets

Læs mere

NÅR BRUGER-INDDRAGELSEN IKKE

NÅR BRUGER-INDDRAGELSEN IKKE NÅR BRUGER-INDDRAGELSEN IKKE PASSER TIL BRUGERNE OM BRUGERINDDRAGELSE I REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET Jette Thuesen, thuesen@sdu.dk PAVI Videncenter for Rehabilitering og Palliation v. SIF/SDU DISPOSITION

Læs mere

Manual for fælles beslutningstagning

Manual for fælles beslutningstagning Manual for fælles beslutningstagning Denne manual er til dig, som skal samarbejde med patienten om fælles beslutningstagning i behandlingsforløbet. Formålet er at understøtte dig som sundhedsprofessionel

Læs mere