Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger; standard forslag til: Journaliseringstype... 4 Brugerindstillinger; standard forslag til: Journaliseringsmetode... 4 Brugerindstillinger; standard forslag til: Titelformat... 4 Brugerindstillinger; fjern Opret ny Acadre-mappe i Outlook... 6 Journaliser ved hjælp af Acadremappe... 8 Journaliser med vedhæftet fil ved hjælp af Acadremappe... 9 Flyt til Dagens Post i Acadre... 9 Slet Acadremappe Opret ny regel ud fra afsender i Outlook Opret ny regel ud fra emnefelt i Outlook Suspender eller redigér regel i Outlook Journaliser mail med registreringsguiden Kvalitetssikring ved brug af autojournalisering Side 1 af 16

2 Aktivering af Avanceret Outlook integration (AOI) Åben i ikonet Acadre CM Advanced Outlook Integration (AOI) på skrivebordet. Vælg Aktiver CM Integrationen og klik OK for at aktivere. Avanceret Outlook Integration kan gøre systemet langsomt, så hvis du ikke bruger funktionen, bør du deaktiverere den. Brugerindstillinger Oversigt Åbn Outlook og klik på fanen Acadre i menulinjen - Båndet for AOI åbner. Side 2 af 16

3 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog redigeret tekst Journalisering: Vis Journaliseringsdialog ved læst (ingen flueben, det er ikke hensigtsmæssigt medmindre du journaliserer samtlige modtagne i Acadre) Vis journaliseringsdialog ved afsendt (ingen flueben, det er ikke hensigtsmæssigt medmindre du journaliserer samtlige i Acadre som du sender) Vis journaliseringsknap i højrekliksmenu (der sættes flueben i feltet listevisning i Outlook, hvor du kan højre klikke og vælge Journaliser i Acadre ) Journaliser vedhæftede filer (sættes der flueben vil samtlige som er vedhæftet filer blive journaliseret som selvstændige dokumenter obs dokumenterne vil også være synlige i den mail der er journaliseret. Der er flere valg muligheder til journalisering: anvende mappen Journaliser på AOI båndet højreklikke og vælge Journaliser i Acadre benytte tegnestiften anvende Acadre-mapper i Outlook træstrukturen Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres De filtyper som du må benytte er allerede valgt i højre spalten. Undlad at tilføje yderligere, idet disse ikke kan håndteres i systemet. X Side 3 af 16

4 Brugerindstillinger; standard forslag til: Journaliseringstype redigeret tekst Du har flere valgmuligheder på dropdownlisten, hvorfor du bør vælge den funktion der passer bedst. Eksempel Foretrukne viser dine foretrukne sager fra Acadre i Outlook og giver mulighed for at trække mail direkte over i sagen. redigeret tekst Som det fremgår af dropdown-listen har du flere valgmuligheder, hvorfor du bør vælge den funktion, der passer bedst. Ofte anvendt er Autojournalisering og Anvend registreringsguide. Brugerindstillinger; standard forslag til: Journaliseringsmetode Brugerindstillinger; standard forslag til: Titelformat redigeret tekst Som det fremgår af dropdown-listen har du flere valgmuligheder, hvorfor du bør vælge den funktion, der passer bedst. Eksempel Emne overføres ens emne/overskrift til Acadre titel. Brugerindstillinger; fjern Har du flueben i Fjern efter journalisering, skal du være opmærksom på, at der i nogle tilfælde ikke foretages overførsel til Acadre. Side 4 af 16

5 DERFOR kontroller at dine s bliver journaliseret i sagerne. redigeret tekst Når funktionen Fjern efter journalisering er aktiveret, kan du ikke journalisere, hvis du står på mailen og samtidig har den åben i læsepanelet. Luk dialogboksen Brugerindstillinger ved at klikke på knappen Ok. Side 5 af 16

6 Opret ny Acadre-mappe i Outlook Mapper er et værktøj til hurtig journalisering af en eller flere mails i Acadre. Når du føjer en sag til dine Foretrukne i Acadre, oprettes der automatisk en tilsvarende mappe under Acadre mappen i Outlook. Åbn Outlook og klik på Acadre i menulinjen. Vælg Mapper og en tilknyttet dialogboks åbner. Her er det muligt at oprette dine egne mapper med AOI funktion. Klik på knappen Ny under listen med Acadre mappeoversigt. Navngiv din mappe i feltet Mappetitel, fx Uopfordrede ansøgninger. (Det er også en god ide, at lade sagsnr. indgå i navnet, da du så nemt kan identificere mappen i forhold til en sag i Acadre). AOI anvender hovedsagelig Autoprofil, vælg hvilken autoprofil der skal anvendes for journalisering til mappen ved at klikke på opslagsknappen (med de tre prikker), og find autoprofilen i listen. Hvis der ikke allerede er oprettet en egnet profil, kan du lave en ved at klikke på knappen Administration, hvor du kan oprette en autoprofil. Vigtigt: I den autoprofil du vælger, skal alle gule felter være udfyldt bortset fra dokumenttitlen, som gerne må være tom! Side 6 af 16

7 Du kan ligeledes vælge hvilken sag i Acadre, mappen skal knyttes til, ved at indtaste sagsnummeret eller klikke på opslagsknappen (med de tre prikker) ud for Knyt til sag for at søge sagen frem. Klik på knappen Ok for at oprette mappen med journalisering og sagstilknytning. OBS! Du kan godt oprette en mappe, uden at du knytter en autoprofil til mappen. Når du trækker en over til mappen, vil journaliseringsdialogen åbne. Mapperne i Outlook til Foretrukne sager fra Acadre fungerer på samme måde, som de mapper du selv opretter. Side 7 af 16

8 Journaliser e- mail ved hjælp af Acadremappe Åbn Outlook og sørg for at mappen Acadre, der ligger under Indbakken, er foldet ud, så du kan se de underliggende sagsmapper. Marker den mail, du ønsker at journalisere, og træk den over i en relevant sagsmappe med en tilknyttet autoprofil. Journaliseringsservicen starter automatisk, og mailen journaliseres i Acadre på den valgte sag med autoprofil der er knyttet til mappen. I nederste højre hjørne af skærmen får du vist en dialogboks, som bekræfter at dokumentet automatisk bliver journaliseret. Du kan også journalisere til en sagsmappe under Foretrukne (= dine foretrukne sager fra Acadre). Åbn Outlook og sørg for at mappen Foretrukne, der ligger under Indbakken -> Acadre, er foldet ud, så du kan se dine foretrukne sagsmapper. Marker den , du ønsker at journalisere, og træk den over i en relevant sagsmappe under mappen Foretrukne. Dialogboksen Journalisering af åbner, fordi mappen ikke har en tilknyttet autoprofil. Under Metode i venstre side af dialogboksen vælger du Anvend registreringsguide fra drop-downlisten. Ret evt. dokumentets navn ved at markere titlen i listevisningen i bunden af journaliseringsdialogen og skriv så den ændrede titel. Tilføj evt. flueben i afkrydsningsfeltet ud for Fjern efter journalisering. Klik på Ok. Registreringsguiden i Acadre åbner. Udfyld her alle resterende obligatoriske (gule) felter og klik på Ok. Side 8 af 16

9 Journaliser e- mail med vedhæftet fil ved hjælp af Acadremappe Åbn Outlook og sørg for at mappen Acadre, der ligger under Indbakken, er foldet ud, så du kan se de underliggende sagsmapper. Marker den mail (med min. én vedhæftet fil), du ønsker at journalisere, og træk den over i den ønskede sagsmappe. Journaliseringsservicen starter automatisk, og en bliver gemt i Acadre på den sag, der er knyttet til mappen ved hjælp af den valgte autoprofil. Vedhæftede filer bliver gemt som bilag til dokumentet/ mailen i Acadre, og vil på dokumentlisten i Acadre være markeret med en clips. Du kan godt journalisere til en mappe, uden at der er tilknyttet en autoprofil. Når du trækker en over til mappen, starter journaliseringsdialogen i stedet for. Bemærk at anvendelsen af journaliseringsdialogen giver mulighed for at journalisere de vedhæftede filer som enkelte dokumenter. Flyt til Dagens Post i Acadre Åbn Outlook. Marker den mail, du ønsker at flytte og træk den over i mappen Dagens Post (afdeling) under Acadre i Outlooks indbakke. Journaliseringsservice starter automatisk, og mailen flyttes til Dagens Post i Acadre, hvor den nu kan ses af dine kolleger i afdelingen. Har du flyttet en mail med vedhæftede filer, vil disse fremgå af Dagens Post som bilag til hoveddokumentet, og vil på dokumentlisten i Acadre være markeret med en clips i kolonnen Bilag. For at se de vedhæftede filer kan du højreklikke på dokumentet i Dagens Post og vælge Vis bilag. Ønsker du at mailen skal sendes til Dagens Post i Acadre, men kun være synlig for dig selv, trækker du mailen ned til mappen Dagens Post (personlig). Side 9 af 16

10 Slet Acadremappe Skal du ikke bruge din mappe mere, så kan du slette den. Åbn Outlook og klik på Acadre i menulinjen. Vælg Mapper og den tilknyttede dialogboks Mappeoversigt åbner. Marker den mappe, du ønsker at slette, fra listen. Tryk på knappen Slet og svar Ja til at du ønsker at slette mappen. Sletning af en mappe har ingen indflydelse på sagen i Acadre. Men slettes mappen i Outlook, så slettes også de mails, der er trukket over i mappen. Derfor bør du inden sletning af en mappe sikre dig, at de mails der er i mappen, er blevet journaliseret ind på sagen. Opret ny regel ud fra afsender i Outlook Opret en ny regel i Outlook, der sørger for, at alle mails, der kommer fra en bestemt afsender, journaliseres på en af dine sager i Acadre. Åbn Outlook og klik på Acadre i menulinjen. Vælg Regler og den tilknyttede dialogboks Regeladministration åbner. Klik på knappen Ny regel i nederste venstre hjørne, dialogboksen Egenskaber for regel åbner. Navngiv din regel i feltet Titel, fx mails fra Hans Hansen og lav evt. en kort beskrivelse af reglen i feltet Beskrivelse. Vælg evt. en Prioritet fra rullemenuen. Side 10 af 16

11 Under Betingelser vælges knappen Ny, der åbner dialogboksen Egenskaber for betingelse. Ud for Type vælger du sendt fra. Ud for Værdi taster du mail-adressen på den ønskede afsender (fx og klikker på OK. Når du klikker på knappen Ny under Handlinger, åbnes dialogboksen Egenskaber for handling. Her vælges, hvilken handling der skal iværksættes, når der kommer mails fra den valgte afsender. Ud for Titel vælges Autojournaliser. Herefter skal du vælge, hvilken autoprofil der skal bruges til journaliseringen. Klik på opslagsknappen... ud for Autoprofil. Vælg den relevante autoprofil fra listen over tilgængelige profiler og klik OK Fremsøg nu den sag, mailen skal journaliseres på ved hjælp af opslagsknappen... ud for Knyt til sag søg sagen frem, marker den i listen og klik OK. Klik OK i dialogboksen Egenskaber handling for at lukke den og OK i dialogboksen Egenskaber for regel. Din regel er nu oprettet, og du kan lukke dialogboksen Regeladministration ved at klikke på knappen Luk Fremover vil alle indgående mails fra den angivne adresse, automatisk blive journaliseret ind på den valgte sag i Acadre med de oplysninger, der er angivet i den valgte autoprofil. Et eksempel kunne være Nyheds mails som gemmes i en Acadre sag, mailen vil ligge i din Indbakke i Outlook med en notering om, at den er journaliseret i Acadre. Side 11 af 16

12 Opret ny regel ud fra emnefelt i Outlook En regel kan aflæse et sagsnummer i en mails emnefelt. Således kan en og samme regel bruges til at journalisere mails på forskellige sager. Vær opmærksom på, at sagsnummeret skal have præcis det format, der angives i reglen. Formatets standard er: [Sagsnr.:00/0000] eksempelvis [Sagsnr.:12/5117], altså inkl. de skarpe parenteser. Årstal skal altid angives med 2 cifre. Sagens løbenummer kan variere i længde og skal ikke have foranstillede nuller, hvis der er mindre end 4 cifre. Der kan naturligvis også være flere end 4 cifre. Åbn Outlook og klik på Acadre i menulinjen. Vælg Regler og den tilknyttede dialogboks Regeladministration åbner. Klik på knappen Ny regel i nederste venstre hjørne, dialogboksen Egenskaber for regel åbner. Navngiv din regel i feltet Titel, fx s med sagsnummer i emnefelt Giv evt. en kort beskrivelse af reglen i feltet Beskrivelse Vælg evt. en prioritet fra rullemenuen ud for Prioritet (hvis der er flere regler, der konflikter med hinanden, opdager systemet det) Under Betingelser klikker du på knappen Ny, der åbner dialogboksen Egenskaber for betingelse. Ud for Type vælger du Sagsnr. på emne. Værdi sættes af systemet = [Sagsnr.:00/0000] Klik på OK! Under Handlinger klikkes der på knappen Ny og dialogboksen Egenskaber for handling åbner. Her vælges, hvilken handling systemet skal foretage, når der kommer mails med et sagsnummer i emnefeltet. Ud for Titel vælger du Autojournaliser. Side 12 af 16

13 For at vælge hvilken autoprofil der skal anvendes ved journaliseringen klikkes der på opslagsknappen... ud for Autoprofil. Udpeg den ønskede autoprofil fra listen over tilgængelige profiler og klik OK. Klik OK i dialogboksen Egenskaber handling for at lukke den og OK i dialogboksen Egenskaber for regel. Reglen er nu oprettet, og du kan lukke dialogboksen Regeladministration ved at klikke på knappen Luk. Mails med et sagsnummer i emnefeltet vil fremover automatisk blive journaliseret med reglens autoprofil på den relevante sag i Acadre. Suspender eller redigér regel i Outlook Du har mulighed for midlertidigt at sætte en regel ud af kraft, hvis du ikke har brug for den i en periode. Åbn Outlook og klik på Acadre i menulinjen. Vælg Regler og den tilknyttede dialogboks Regeladministration åbner. Marker den regel, du ønsker at suspendere. Klik på knappen Suspender under listen over tilgængelige regler. Reglen er nu inaktiv, indtil du evt. markerer den igen og klikker på knappen Aktivér. På samme måde kan en regel redigeres. Marker den regel, der skal ændres og klik på knappen Redigere. Dialogboksen Egenskaber for Regel åbner. Foretag relevante ændringer og afslut med OK. Ændringer i Betingelser laves ved at slette eksisterende og herefter oprette en ny ved at klikke på knappen Ny. Side 13 af 16

14 Autojournalisér en eller flere mails på én gang med journaliseringsdialogen Du kan højreklikke på en eller flere mails i Outlook og journalisere dem ind i Acadre med journaliseringsdialogen. Åbn Outlook og højreklik på den mail, der ønskes journaliseret og vælg nu fra dropdownlisten Journaliser i Acadre. Dialogboksen Journalisering af åbner. Under Metode i venstre side af dialogboksen vælges Autojournaliser fra dropdown-listen. Klik på knappen for at søge autoprofil. Dialogboksen Vælg autoprofil åbner; vælg relevant autoprofil fra listen og klik på Ok. Alternativt klik på ikonet Autoprofiler i højre side af skærmbilledet under Forslag. Vælg sag ved at indtaste relevant sagsnummer i felterne og afslut med tabulator. Sagen kan også søges frem ved at klikke på knappen og Dialogboksen Find sag åbner. Find relevant sag, markér den i listen og klik Ok. Alternativt kan der klikkes på ikonet Fortrukne i højre side af skærmbilledet under Forslag. Ret i dokumentets titel ved at markere titlen i oversigten og taste en ny titel ind. Fjern evt. fluebenet i feltet ud for Fjern e- mail efter journalisering. Sæt flueben ud for Tilknyt vedhæftede filer som bilag til en, hvis vedhæftede filer skal journaliseres som bilag på hoveddokumentet (selve mailen). Fjernes fluebenet, vil de vedhæftede filer i stedet blive journaliseret som hoveddokumenter. Klik på Ok. Side 14 af 16

15 Ønskes flere mails autojournaliseret i én arbejdsgang er proceduren som ovenstående. De relevante mails til journalisering udvælges således: Hold ctrl-tasten nede og udpeg samtidig de relevante filer. Højreklik herefter og vælg Journaliser i Acadre fra dropdownmenuen. Følg herefter ovenstående vejledning fra afsnittet: Dialogboksen Journalisering af åbner. Når Autojournalisering bruges skal alle gule felter i autoprofilen være udfyldt (dokument-titlen undtaget) ellers vil journaliseringen fejle og mailen lægges i stedet i Dagens Post. Hvis de vedhæftede filer ikke fremgår af dokumentoversigten, skal du tjekke, at der under Acadre Brugerindstillinger i Outlook er sat flueben i Journaliser vedhæftede filer. Journaliser mail med registreringsguiden Journaliser mail på en foretrukken sag i Acadre med registreringsguiden. Åbn Outlook og højreklik på den mail, der skal journaliseres. Vælg Journaliser i Acadre eller vælg knappen Journaliser i værktøjslinjen. Dialogboksen Journalisering af åbner og under Metode i venstre side af dialogboksen vælger du Anvend registreringsguide fra dropdown-listen. Under Forslag i højre side af dialogboksen klikker du på knappen Foretrukne for at få en liste over dine foretrukne sager fra Acadre CM frem i listevisningen. Marker den sag, du ønsker at journalisere mailen på. Ret evt. i dokumentets titel ved at markere titlen i listevisningen og tast en ny titel. Fjern evt. fluebenet i afkrydsningsfeltet ud for Fjern efter journalisering Klik på Ok. Registreringsguiden åbner. Udfyld nu de resterende gule felter og klik på Ok. Side 15 af 16

16 Kvalitetssikring ved brug af autojournalisering Når funktionen anvendes er det dit ansvar, at sikre, at dokumenterne ligger på sagen og kan læses. Ved anvendelsen af autojournaliseringsfunktionen, danner Acadre CM s journaliseringsservice en besked, der popper op forneden i højre hjørne af skærmen og forsvinder igen efter et kort øjeblik. Beskeden popper op for hvert dokument, der journaliseres. Kort tid efter at beskeden er vist ligger mailen i Acadre CM. Oplysninger om autojournaliseringen kan findes ved at dobbeltklikke på det lille ikon for autojournaliseringsservicen i nederste højre hjørne. Her finder man oplysninger om tidspunkt, sagsnummer, evt. fejl m.m. Det er en god ide at kigge her hvis det ikke lige opfører sig som forventet. Historikken gemmes i 30 dage. Side 16 af 16

Acadre CM 15 Trin for trin hæfte

Acadre CM 15 Trin for trin hæfte Acadre CM 15 Trin for trin hæfte Hjælp!... 10 Navigation i Acadre CM... 10 1. Skift mellem forskellige visninger af træstrukturen... 10 2. Klik, dobbeltklik og højreklik på en sagsliste... 10 3. Klik,

Læs mere

Acadre MM 15 Trin for trin hæfte

Acadre MM 15 Trin for trin hæfte Acadre MM 15 Trin for trin hæfte Det forberedende arbejde... 4 1. Opret et udvalg... 4 2. Tilknyt medlemmer til udvalget... 4 3. Opret en køliste til udvalget... 5 4. Opret møde... 5 5. Opret deltagere

Læs mere

Opret sag Indholdsfortegnelse

Opret sag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opret en Emnesag 2 Opret en Personalesag 2 Opret en Borgersag 4 Opret en BU-sag 4 Opret en Ejendomssag 5 Opret en Papirsag 6 Opret en Principsag 6 Opret en sag og journaliser et dokument

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert

Benyt Kviklink: Materialer og opgaver eller via et klik på læringselementets titel. Kopier til kuffert Hvad er en kuffert? (Et hurtigt overblik) 1 En kuffert består af: En undervisers mappe med undermapper. - Mapperne oprettes og navngives af underviser. - Underviseren kan også oprette mapper på skoleniveau.

Læs mere

Outlook opsætning Outlook-opsætning Mail Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...

Outlook opsætning Outlook-opsætning Mail Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail... OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...11 Send en mail...12 Besvar en mail...20 Vedhæftede filer...24 Videresend mail...31 Kalender...33 Opret aftale...34 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Outlook opsætning Mail Kalender...30

Outlook opsætning Mail Kalender...30 OUTLOOK Table of Contents opsætning... 3 -opsætning... 4 Mail...10 Send en mail...11 Besvar en mail...19 Vedhæftede filer...22 Videresend mail...28 Kalender...30 Opret aftale...31 Kategorisér aftaler i

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Outlook adgang til andre postkasser

Outlook adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Personalesager i SD Personaleweb

Personalesager i SD Personaleweb NOTAT HR-centret 8. december 2015 Personalesager i SD Personaleweb Indholdsfortegnelse Generelt:... 1 Sådan laver du forespørgsel på en personalesag:... 2 Sådan opretter du et dokument via personalesagen:...

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 05.10.2018 Redigeret Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2013 Dokumentnummer 1394720

Læs mere

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.

OBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde. Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

DynamicTemplate skabeloncenter Indholdsfortegnelse

DynamicTemplate skabeloncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Slet gamle skabeloner... 2 Hent nye skabeloner... 2 Indsæt evt. forvaltning i Acadre... 3 Indsæt evt. hjemmeside-adresse på Medarbejder-portalen... 3 Forudfyld gule

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN

Office/Outlook. Vejledning. Gendan slettede e-mails via ComArchive IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 1. juni 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Office/Outlook Gendan slettede e-mails via ComArchive Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.:

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 OUTLOOK Table of Contents Mail... 3 Send en mail... 4 Besvar en mail... 11 Vedhæftede filer... 14 Videresend mail... 20 Kalender... 21 Opret aftale... 22 Kategorisér aftaler i kalenderen... 26 Send invitation

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

CRM Partner quick guide

CRM Partner quick guide CRM Partner quick guide I CRM er der en række forskellige aktiviteter til at registrere hvad der sker omkring en kunde: Telefonopkald indgående/udgående Mail Brev Kalender aftale Opgave Fax Aktiviteterne

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Administratorvejledning. opsætning af TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Administratorvejledning til opsætning af TDC Scale Mobil 1 Indhold Side Indledning 3 1. Tilpasning af din Scaleløsning generelt 3 2. Lokalnummerlængde 3 3. Hovednummervisning 6 Opsætning

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er et værktøj til dig, som arbejder professionelt med rygestop. Formålet med Rsiden er at give rådgivere et overblik over

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

SCANNING OG JOURNALISERING. De første 2 sider er generel vejledning om, hvordan man journaliserer

SCANNING OG JOURNALISERING. De første 2 sider er generel vejledning om, hvordan man journaliserer Adgang til Acadre og søgning Søg Acadre CM via Citrix, I skal have kode for at søge på cpr.nr. For at få en kode skal I kontakte IT. De første 2 sider er generel vejledning om, hvordan man journaliserer

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 18. maj 2018 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS

SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS SKYPE FOR BUSINESS QUICK CARDS KOM GODT I GANG MED SKYPE FOR BUSINESS . Indstillinger.. Installer Skype for Business på din computer.. Basis-indstillinger.. Indstil og skift headset og webcam.. Statusvisning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Beskrivelse af KMD Nova ESDH version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 14

Beskrivelse af KMD Nova ESDH version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 14 rs BESKRIVELSE AF RELEASE 1.8.1 KMD NOVA ESDH Side 1 af 14 Forord KMD frigiver release 1.8.1 af KMD Nova ESDH den 16.02.2018. Denne release håndterer primært en uhensigtsmæssighed med Outlook-integrationen,

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Log på Privat 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Udfyld Bruger-id og Adgangskode, herefter nemid nummer 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 2 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 3 Tjek

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser

Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Outlook 2010 - adgang til andre postkasser Nogle brugere har brug for at have adgang til andre postkasser end deres egen, f.eks. en fællespostkasse eller chefens postkasse. For at få adgang skal man have

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet for FP attester og journaloplysninger Vejledning til brugeradministrator EDI systemet for FP attester og journaloplysninger 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator oprettelse af afdelinger og brugere til EDI FP attester Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO

LEJERBO.DK INDSÆT BILLEDER, GALLERI OG VIDEO 1 Indsætte et billede på en side 1. LOG PÅ Log på Mit Lejerbo og gå ind på den lokale side, du skal redigere og klik derefter på Rediger øverst til højre. 2. FIND SIDEN DIT BILLEDE SKAL IND PÅ Klik dig

Læs mere

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1

Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 VEJLEDNING Koncern It 6. april 2011 Pernille Sünksen Support Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS Vejledning til oprettelse og korrektion af brevskabeloner i TAS 1 Brevskabelon

Læs mere