Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder"

Transkript

1 Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Adgang Menu Ret mine data Opret opgave Opgaveliste Supplerende oplysninger / ændring af tidsplan Tilbagetrækning af tilbud Spørgsmål og svar Brugere Visning af brugere - udbyder Visning af brugere - Tilbudsgivere Rediger brugere - udbyder Rediger brugere - Tilbudsgivere Deaktivering af brugere Tilbudsgivere Oprettelse af tilbudsgivere Oversigt over tilbudsgivere Rediger Tilbudsgiver Tilknyt delaftaler Vis tilknyttede delaftaler Slet tilbudsgiver Delaftale Opret delaftale Rediger delaftale Slet delaftale Direkte tildeling Afslår tilbudsgiver Tildel til næste Modtagelse af tilbud Tildeling af opgaven Faktureringsoplysninger Eksporter journal / Revisionsspor Side 2 af 20

3 4.1.6 Aflys opgaven Hjælp/Support Side 3 af 20

4 1 Formål Formålet med denne vejledning er, at give udbyderens superbrugere et opslagsværk i Tildeling.dk, så de hurtigt og nemt kan navigere rundt, og bruge systemet optimalt. Vejledningen kan også bruges til almindelige brugere. Imidlertid har disse ikke rettigheder til alle funktionerne i Tildeling.dk, som f.eks. at oprette brugere og delaftaler. 2 Adgang Via en internetbrowser, vælges Klik på ikonet for din Kommune, Institution eller virksomhed og login-siden vises. Skriv dit brugernavn og adgangskode og klik Login Eller klik på Glemt adgangskode? Indtast din og vælg Send kode og koden bliver sendt pr Menu I venstre side er der en menu, som altid er tilgængelig. Menuen bruges til at navigere rundt i systemet. Ret mine data - Her redigeres egne brugeroplysninger Opret opgave Her oprettes opgaver og direkte tildelinger Opgaveliste Oversigt og status over oprettede opgaver og indkomne tilbud Brugere Oversigt og oprettelse af brugere Tilbudsgivere - Oversigt og oprettelse af tilbudsgivere (leverandører) Delaftaler - Oversigt og oprettelse af aftaler og delaftaler Log ud Her logges ud af systemet. 3.1 Ret mine data Her er der mulighed for at tjekke og ændre egne brugeroplysninger, og der er også mulighed for at ændre adgangskode. Det er vigtigt, at alle felter er udfyldt korrekt, da oplysningerne vises på de oprettede opgaver. Klik på Gem efter ændring eller Fortryd. Side 4 af 20

5 3.2 Opret opgave Her oprettes en ny opgave/direkte tildeling. Vær opmærksom på, at der skal være oprettet en aftale eller delaftale på dette område, før en opgave kan oprettes. Alle felter skal udfyldes: Titel Angiv en sigende titel for opgaven Beskrivelse af opgave - Beskriv opgaven så detaljeret, som muligt, så opgave og omfang er klart defineret for tilbudsgiveren. Såfremt der er mulighed for besigtigelse bør dette skrives i feltet. Beskrivelse af materialer Beskriv hvilke materialer, der ønskes brugt til udførelsen af opgaven eller om materialeliste er vedhæftet. Delaftale Vælg den aftale/delaftale, som opgaven er omfattet af. Spørgsmålsfrist Angiv dato og klokkeslæt for, hvornår tilbudsgivere senest kan stille spørgsmål. Enten ved at skrive det dd-mm-åååå xx:xx eller vælg dato ved at klikke på kalenderikonet og klokkeslæt ved at klikke på ur-ikonet Svarfrist Angiv dato for, hvornår tilbudsgiver senest kan forvente, at få svar på stillede spørgsmål. Tilbudsfrist Angiv dato og klokkeslæt for, hvornår tilbudsgiver senest kan afgive tilbud. Tildelingsdato Angiv dato for, hvornår tilbudsgiver kan forvente, at en opgave er tildelt. Start på udbedring Angiv dato for, hvornår opgaven skal starte. Udbedringsdato Angiv dato for, hvornår opgaven skal være afsluttet. Lokation Angiv navnet på stedet, hvor opgaven skal udføres. Adresse - Angiv adressen på stedet, hvor opgaven skal udføres. Postnr. - Angiv Postnr. By Udfyldes automatisk Adviseringsmail Indsæt de interne adresser, der skal modtage løbende information om udbuddet. Adskil med semikolon F.eks. Status - Angiv om opgaven skal gemmes som en Kladde (så der kan ændres og redigeres i opgaven) eller sættes markøren i Offentlig (opgaven kan efterfølgende ikke redigeres og den offentliggøres til tilbudsgiverne, så snart der klikkes opret). Direkte tildeling - Sæt markering, hvis opgaven er en direkte tildeling. Bilag - Her kan vedhæftes et eller flere bilag til opgaven. Klik på Gennemse for at vælge bilaget. Dette kan f.eks. være billeder vedrørende den pågældende opgave (OBS! Vær opmærksom på, om bilaget fortsat er vedhæftet efter eventuelle rettelser/ændringer af opgaven). Opret Klik på Opret for at gemme opgaven eller klik på Fortryd for at annullere. (OBS, der gemmes ikke automatisk en kladde, hvis der vælges Fortryd) Tilbudsgivere vil automatisk modtage en om, at der er oprettet en opgave (Hvis opgaven er gemt med status offentlig). Side 5 af 20

6 Nedenfor ses et eksempel på en oprettet opgave: Side 6 af 20

7 3.3 Opgaveliste Opgavelisten er en oversigt over alle oprettede opgaver. I oversigten fremgår det om opgaven er en direkte tildeling, om opgaven er tildelt, hvilken delaftale, hvem har oprettet opgaven, og hvornår er der tilbudsfrist og status på opgaven. Opgaverne er som standardfunktion sorteret efter seneste tilbudsfrist, men sorteringen kan ændres ved at klikke henholdsvis én eller to gange på en af de andre overskrifter, alt afhængig af om der skal sorteres stigende eller faldende. Ved at klikke på Se opgave vises hele beskrivelsen af opgaven, herunder spørgsmål og svar, mulighed for at tilføje supplerende oplysninger og eventuelt at aflyse en opgave. Hvis opgaven er gemt som en kladde, klikkes der på Rediger for at redigere opgaven og for eventuelt offentliggøre den Supplerende oplysninger / ændring af tidsplan Når en opgave er offentliggjort er det muligt at tilføje supplerende oplysninger eller ændre tidsplanen. Klik på Opgaveliste og vælg den opgave, der skal tilføjes supplerende oplysninger til, eller have ændret tidsplanen. Klik på Se opgave. Nederst i visningen af opgaven vælges Tilføj supplerende oplysninger. Side 7 af 20

8 Der kommer en påmindelse om, at det kan være hensigtsmæssigt at ændre tidsplanen. Klik Ok. Tidsplanen åbnes og kan redigeres. Tilføjelserne/ændringerne kan skrives i feltet Supplerende oplysninger eller der kan vedhæftes yderligere bilag. Vælg Gem ændringer for at afslutte og gemme. Der sendes en til tilbudsgiverne om, at der er supplerende oplysninger. I opgavevinduet vises den senest gemte version. Det er muligt at vise den oprindelige, eller tidligere versioner af opgaven ved, at vælge i listen under Version Tilbagetrækning af tilbud Tilbudsgiveren har mulighed for at trække eventuelt afgivne tilbud tilbage, helt frem til tilbudsfristen Spørgsmål og svar Der er mulighed for tilbudsgiverne, at stille spørgsmål til opgaven. Vælg Opgaveliste i menuen yderst til venstre. Vælg den opgave, hvor der er blevet stillet et spørgsmål. Vælg Se opgave. Inde i visningen af opgaven ses spørgsmålet. Klik på Send svar. Besvar spørgsmålet i boksen Svar: og Send svar Side 8 af 20

9 Der er mulighed for at kunne ændre i spørgsmålet fra tilbudsgiveren. Dette bør kun gøres, såfremt at spørgsmålet skal anonymiseres. Der kan stilles spørgsmål helt frem til spørgefristens udløb, og der kan svares på spørgsmål frem til svarfristens udløb. Der vil blive sendt en til udbyder, såfremt en tilbudsgiver stiller spørgsmål til en opgave. Ligeledes sendes der en til tilbudsgiverne, når udbyder har svaret på spørgsmålene. samme tid. Den tilbudsgiver der har afgivet spørgsmålet, kan se spørgsmålet inde i opgavevisningen fra spørgsmålet er sendt. Når udbyder har besvaret et spørgsmål, bliver spørgsmål og svar tilgængelig for alle tilbudsgivere på 3.4 Brugere Her er det mulighed for at oprette én eller flere brugere hos udbyder eller hos tilbudsgiver. Under menuen Brugere klikkes på Opret bruger, og følgende vindue kommer frem: Vælg Firma fra listen ved at klikke på linjen. Det er muligt, at vælge enten udbyder eller de oprettede tilbudsgivere. Udfyld alle felter. Klik på Opret. Det skal besluttes om den pågældende bruger skal være almindelig bruger eller superbruger. Ved markering i feltet Superbruger, er brugeren angivet som superbruger. Ved oprettelse af brugere (interne såvel som eksterne) bliver der automatisk sendt en med brugernavn og adgangskode Visning af brugere - udbyder Ved klik på menupunktet Brugere, vises en oversigt over de oprettede brugere. Der vises om brugeren er superbruger, og om brugeren stadig er aktiv. Side 9 af 20

10 3.4.2 Visning af brugere - Tilbudsgivere Ved klik på menupunktet Tilbudsgivere og Se brugere, vises en oversigt over de oprettede brugere hos Tilbudsgiveren Rediger brugere - udbyder Ved klik på Rediger til venstre for brugeren, under menupunktet Brugere, kan der ændres i brugernes oplysninger Rediger brugere - Tilbudsgivere Det er Tilbudsgiver, der skal redigere i brugerne. Dette kan ikke gøres fra udbyders side Deaktivering af brugere Det er ikke muligt at slette en bruger, grundet revisionssporet og log på opgaven. Men en bruger kan deaktiveres i stedet. Side 10 af 20

11 Såfremt en bruger ønskes deaktiveret vælges menuen Brugere og klik på Rediger til venstre for den pågældende bruger, der ønskes deaktiveret. Herefter kommer følgende vindue frem: Udfyld feltet Årsag til deaktivering. Tryk herefter på Gem og brugeren er derefter deaktiveret. Side 11 af 20

12 3.5 Tilbudsgivere Oprettelse af tilbudsgivere I menuen Tilbudsgivere vælges Opret tilbudsgiver og følgende vindue kommer frem: Udfyld alle felterne og klik Opret. Når en tilbudsgiver er oprettet skal der oprettes brugere, der skal tilknyttet den enkelte tilbudsgiver. Se punkt 3.4 Brugere Oversigt over tilbudsgivere Et samlet overblik over tilbudsgiverne vises i alfabetisk orden efter Tilbudsgivers navn. Side 12 af 20

13 Det er muligt at filtrere tilbudsgiverne efter delaftale. Hvis der filtreres efter delaftale vises tilbudsgiverne efter deres rangering på rammeaftalen Rediger Tilbudsgiver En tidligere oprettet tilbudsgiver kan redigeres ved at klikke på Rediger yderst til venstre. Ændringerne kan nu foretages. Der afsluttes ved at klikke på Gem eller Fortryd, såfremt ændringerne ikke skal gemmes. Side 13 af 20

14 3.5.4 Tilknyt delaftaler Når både delaftaler og tilbudsgivere er oprettet, skal tilbudsgiverne tilknyttes delaftalerne. Klik på Tilbudsgivere i menuen Klik herefter på Tilknyt delaftale ud for den tilbudsgiver, som der ønskes tilknyttet en delaftale. Klik på Tilknyt delaftale ud for den ønskede delaftale i højre side. For at tilknytte tilbudsgiveren til den ønskede delaftale, skal der angives en timepris og rangeringen for den pågældende delaftale. Indtast timeprisen ekskl. moms og rangering - Klik herefter på Tilknyt delaftale Vis tilknyttede delaftaler Klik på Tilknyt delaftale for at se, hvilke delaftaler den pågældende tilbudsgiver er tilknyttet. Side 14 af 20

15 Under Tilknyttede delaftaler vises de delaftaler Tilbudsgiveren er tilknyttet, til hvilken timepris og rangering/sortering Slet tilbudsgiver Klik på Slet yderst til højre for at slette den pågældende Tilbudsgiver. 3.6 Delaftale Opret delaftale Her er der mulighed for at oprette eller se delaftaler. Under menuen Delaftale klikkes på Opret delaftale. Side 15 af 20

16 Udfyld alle felterne og tegn eventuelt et Geofence på kortet. Et Geofence er en geografisk optegnelse for, hvilket geografisk område delaftalen er gældende for. Venstreklik med musen på kortet i et af hjørnerne af det geografisk gældende område, og tegn området ved fortsat at venstreklikke med musen, indtil udgangspunktet er nået. Der kan zoomes helt ind på vejniveau. Klik på Opret En færdig udfyldt delaftale kan se ud som følger: Geofence er det røde på kortet Rediger delaftale Klik på Rediger til venstre for den pågældende delaftale. Rediger tekst eller Geofence (se afsnit Opret delaftale) Side 16 af 20

17 3.6.3 Slet delaftale Klik på Slet til højre for den pågældende delaftale for at slette den. 4 Direkte tildeling Såfremt en opgave oprettes som direkte tildeling, sendes opgaven til den tilbudsgiver med den laveste pris, med det samme, som der klikkes Opret. 4.1 Afslår tilbudsgiver Hvis tilbudsgiveren afslår opgaven eller ikke svarer inden tilbudsfristens udløb på en opgave, der er direkte tildelt, vil opgaven stå som Tilbudsgiver har afvist i statusfeltet i opgavelisten Tildel til næste Klik på Se opgave i Opgavelisten for at tildele opgaven til den næst billigste tilbudsgiver. Nederst i visningen af opgaven er status ændret, som følgende for eksempel viser: Klik på Tildel til næste tilbudsgiver. Side 17 af 20

18 Der kommer en pop-up boks, der gør opmærksom på, at det kan være hensigtsmæssigt, at ændre tidsplanen. Klik OK, og tidsplanen åbnes. Ændr eventuelt tidsplanen, og vælg Gem ændringer og tildel til næste. Opgaven er nu sendt til den næste tilbudsgiver, og der er afsendt en til den pågældende tilbudsgiver. Status ændrer sig nu til Afventer. Denne fremgangsmåde fortsættes indtil en tilbudsgiver accepterer opgaven, eller der ikke er flere at sende opgaven til. Hvis den sidste tilbudsgiver på delaftalen også afviser, så står opgaven som afvist i Opgavelisten, og når der klikkes ind på opgaven står der: Og man er nødt til at aflyse opgaven Modtagelse af tilbud Der bliver automatisk sendt en til tilbudsgiver med bekræftelse på, at tilbuddet er modtaget, samt en specifikation af tilbuddet. Udbyder vil dog ikke modtage en med oplysninger om, at der er indkommet tilbud. Det indkomne tilbud kan ikke ses før tilbudsfristen er udløbet. Når tilbudsfristen er udløbet kan de indkomne tilbud ses i Opgavelisten. Klik på Vis tilbud eller Se alle tilbud ved den pågældende opgave. (Vis tilbud er ved opgaver med direkte tildeling, og Se alle tilbud er ved opgaver der har været i miniudbud) Tildeling af opgaven Klik på Opgaveliste i menuen til venstre. Ved den pågældende opgave under status, klikkes på Vis tilbud eller Se alle tilbud. Side 18 af 20

19 Klik på Tildel ude til højre og der vil efterfølgende stå Tilbud tildelt. Tilbudsgiverne på den pågældende opgave vil automatisk modtage en med oplysninger om, hvem opgaven er blevet tildelt. Det er kun muligt, at tildele opgaven til den tilbudsgiver, der har den samlet laveste pris Faktureringsoplysninger Der kan ved tildeling af opgaven oplyses eventuelle faktureringsoplysninger, såsom EAN-nr. og lignende. Felterne behøves ikke at være udfyldt for at opgaven kan tildeles Eksporter journal / Revisionsspor I Opgavelisten er det muligt at eksportere sagsforløbet, og gemme det elektronisk i sagen. Dermed sikres dokumentationen af tildelingen af tilbuddet. Klik på Opgaveliste i menuen. Ved den pågældende opgave under status, klikkes på Eksporter journal. (Det er ikke muligt at eksportere journalen, før opgaven er tildelt) Journalen downloades til computeren, hvor den åbnes ved at dobbeltklikke på filen, eller den kan findes i mappen Overførsler på computeren. (Filen eksporteres som en html-fil) Side 19 af 20

20 Journalen indeholder alle oplysninger om opgaven: Titel, Beskrivelse af opgaven, Beskrivelse af materialer, Delaftale, Lokation, Tidsplan, Spørgsmål & svar, Modtagne tilbud, Tildeling og Log vedrørende opgaven Aflys opgaven Det er muligt at aflyse en opgave. Vælg Opgaveliste, Vælg den pågældende opgave, som ønskes aflyst Vælg Se opgave og tryk på knappen Aflys opgaven. Årsagen til aflysningen af opgaven skal beskrives klik på Aflys opgave. Tilbudsgivere tilknyttet den pågældende delaftale vil automatisk modtage en om, at opgaven er aflyst. 5 Hjælp/Support Hvis der er problemer eller spørgsmål er kommandovejen som følgende: Alm brugere og/eller tilbudsgivere kontakter altid en superbruger hos udbyder Hvis en superbruger hos udbyder, har problemer eller spørgsmål, retter superbrugeren henvendelse til Konnect. Side 20 af 20

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk Bruger - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Ret mine data... 3 3.2 Tilbudsgivere... 4

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk Superbrugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver

Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Brugervejledning til Tildeling.dk brugere Tilbudsgiver Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 3 Menu... 3 3.1 Opgaveliste... 4 3.1.1 Spørgsmål og svar...

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Brugervejledning til TenderKONNECT Tilbudsgiver Opdateret den 21. februar 2018 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Adgang via tender.konnect.dk... 3 2.2 Adgang via link til

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Ordregiver

Brugervejledning til TenderKONNECT Ordregiver Brugervejledning til TenderKONNECT Ordregiver Opdateret den 02. november 2018 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Adgang... 3 2.1 Glemt adgangskode... 3 3 Overblik... 3 3.1 Menu... 4 4 Udbudsoverblik...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Teknisk vejledning - Graveforespørgsel

Teknisk vejledning - Graveforespørgsel Teknisk vejledning - Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. En Graveforespørgsel

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel

Graveforespørgsel. Opret graveforespørgsel Graveforespørgsel Er du graveaktør, fx entreprenør, anlægsgartner m.m. skal du lave en graveforespørgsel i LER, inden du sætter et erhvervsmæssigt gravearbejde i gang. På den måde kommer du i direkte forbindelse

Læs mere

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen...

Indhold Start Log på MUS... 3 Lederen Invitér til MUS Forberedelse og afholdelse af MUS Medarbejderen... Brugerguide Brugerguidens formål er at give et overblik og en hurtig instruktion i opgaverne for ledere og medarbejdere i forbindelse med MUS, Lektorkvalificering og Rekruttering Indhold Start... 2 Log

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 2. Svar på en offentlig annonce/bekendtgørelse... 4 2.1 Udfyld svar og afgiv

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS

Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS Manual til tilbudsgivning m.v. i DIS Denne manual er primært rettet mod tilbudsgivernes afgivelse af tilbud i forbindelse med miniudbud afholdt i det dynamiske indkøbssystem, DIS. Dog indeholder manualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 3 2. Afgiv tilbud... 5 2.1

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation... 4 2. Afgiv tilbud... Error!

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

EU-Supply Complete Tender Mangement. Elektronisk udbudssystem. Quick Guide. Tilbudsgiver

EU-Supply Complete Tender Mangement. Elektronisk udbudssystem. Quick Guide. Tilbudsgiver EU-Supply Complete Tender Mangement Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en invitation...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.:

Jysk Online Medie ApS - Vestergade 32, 8600 Silkeborg - Tlf.: Brugervejledning til hjemmeside Kristian Kalajdzic Denne vejledning har til formål at hjælpe dig til at tilgå, vedligeholde og benytte din hjemmeside. Vejledningen henvender sig til hjemmesider bygget

Læs mere

Guide til login på DA Barsel

Guide til login på DA Barsel Guide til login på DA Barsel 19. marts 2019 Dok ID: 134653 Adgang til DA Barsel For at kunne tilgå DA Barsels selvbetjening skal man have tilknyttet sin NemID medarbejdersignatur til Arbejdsgivernes Fælles

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Invitér kandidater til samtale

Invitér kandidater til samtale Invitér kandidater til samtale Når du har fundet og udvalgt de kandidater, du gerne vil tale nærmere med, kan du via Emply invitere dem til en personlig samtale. Systemet giver dig forskellige muligheder

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator

Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Brugervejledning til TenderKONNECT Administrator Opdateret den 05. november 2018 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Roller og rettigheder i TenderKONNECT... 3 2.1 Overordnede rettigheder...

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB).

Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Vejledning til administration af brugere i DONG Energy s installationsblanket (ISB). Forord. I forbindelse med Autorisationsloven, som trådte i kraft i juni måned 2014, har det været nødvendigt at indføre

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Guide til EG's kundeportal Indhold

Guide til EG's kundeportal Indhold Guide til EG's kundeportal Indhold 1 EG's kundeportal... 2 1.1 Log ind... 2 2 Oversigt... 3 2.1 Filtrer... 3 2.2 Gem filter... 3 2.3 Opgavevisning med filter... 3 2.4 Slette eller ændre navn på filter...

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking

Vejledning til Køreprøvebooking Vejledning til Køreprøvebooking Politiadministrator Opdateret: 28.10.2016 Indhold Login som politiadministrator...3 Opret prøvetider enkeltvis...3 Opret prøvetider fra skabelon...4 Frigiv prøvetid...5

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Leverandørvejledning. håndværkerydelse

Leverandørvejledning. håndværkerydelse Leverandørvejledning håndværkerydelse Leverandørvejledning Håndværkerydelser Som håndværker kan du blive tildelt opgaver fra AlmenIndkøb på to forskellige måder. Enten ved direkte tildeling eller ved et

Læs mere

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser

Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold og klasser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 67 Studieregningsvalg og skift af hold

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Registering:... 3 1.2 Acceptér en modtaget invitation:... 4 2. Afgiv tilbud... 6 2.1 Besvarelse af krav mm....

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver

Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Tilbudsgiver Elektronisk udbudssystem Quick Guide Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Registering:... 3 1.2 Acceptér en modtaget invitation:... 4 2. Afgiv tilbud... 6 2.1 Besvarelse af krav mm....

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser September 2016 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt og frigiv virksomhed 9 Søgefunktion 16 Opret rapport 19 Hent data som csv-fil

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Introduktion til Playmapping

Introduktion til Playmapping Introduktion til Playmapping PC version www.playmapping.dk 07-06-2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 PLAYMAPPING Login 3 Startside - opbygning 4 Knap-funktioner 4 Lyseblå felt under

Læs mere

VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM

VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM Velkommen til Lasso! Vi er glade for, at du har valgt vores løsning og vi glæder os til at få dig i gang. INDHOLD: Velkommen til Lasso!... 1 INDHOLD:... 1 1) LOGIN I LASSO...

Læs mere

Brugervejledning Joomla

Brugervejledning Joomla Brugervejledning Joomla Denne brugervejledning vil guide dig gennem de funktioner, som du skal bruge for at redigere indhold på dit website. Indholdsfortegnelse LOG- IN:... 2 OPRET ARTIKEL:... 3 INDSÆT

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: i adressefeltet i Internet Explorer.

7.0 Ældre Sagen mail. Log på For at logge på formands webmail skriv adressen:   i adressefeltet i Internet Explorer. 7.0 Ældre Sagen mail Log på For at logge på formands webmail skriv adressen: https://webmail.aeldresagen.dk i adressefeltet i Internet Explorer. I login vinduet indskrives brugernavn som er den tilsendte

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Sådan opretter du en Facebook-side

Sådan opretter du en Facebook-side Vejledning til Facebook: Sådan opretter du en Facebook-side Det er forholdsvis nemt at oprette en Facebook-side og Facebook kan guide dig igennem de nødvendige trin. Alligevel kan det være rart med en

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Zenegy Enheder og Adgange

Zenegy Enheder og Adgange ENHEDER & ADGANGE INTRODUKTION Zenegy Enheder og Adgange Med Enheder og adgange holder du styr på, hvilket udstyr og IT-adgange de enkelte medarbejdere har fået stillet til rådighed. Enheder og Adgange

Læs mere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere

Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Energistyrelsens Tilskudsportal Vejledning for brugere Version 1.05 juli 2010 1 Velkommen til Tilskudsportalen Energistyrelsens tilskudsportal giver mulighed for oprettelse af en elektronisk ansøgning

Læs mere

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen

Vejledning til brugeradministration af Geokoderen Vejledning til brugeradministration af Geokoderen 6. JANUAR 2017 VEJLEDNING TIL BRUGERADMINISTRATION AF GEOKODEREN Brugeradministrationssiden giver administrator mulighed for at administrere brugere og

Læs mere

MountainSite Guide: Kom godt i gang

MountainSite Guide: Kom godt i gang MountainSite version 2.6 Indhold: Log in Præsentation Rediger hjemmeside Tekster Kontaktoplysninger Menulinien Billeder Pdf/Filupload Brugeradministration Indstillinger Log af Log in Når du skal bruge

Læs mere

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer.

Filer Under menupunket Administration får du adgang til Indekssiden, hvor du finder symbolet for modulet Filer. Filer Generelt Det ikke er tilladt at lagre informationer, der er i strid med gældende dansk lovgivning. For at kunne arbejde med filer på internetportalen skal du være logget ind med brug af medlemsnummer

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører

Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Manual sådan oprettes lukket miniudbud for inviterede leverandører Indhold 1 Log på... 2 2 Opret/Find projekt... 2 3 Navngiv projekt... 2 4 Opret opgaven... 3 5 Definer opgaverammer... 3 6 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer

Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Brugervejledning til AIM spørgeskemaer Adgang 1. Åben aim-askovfonden.dk 2. Skærmbilledet ser ud som følger: 3. Login: Din e-mail adresse 4. Adgangskode har du modtaget pr. mail. Ellers klik på Glemt din

Læs mere