Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner"

Transkript

1 Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger. Det er vejledningens formål at give et overblik over edoc4 portalen. Vejledningen kan med fordel læses sammen med videosekvenser, som ligger på FK-nettet under IT, web og telefoni, vejledninger. Det er i disse vejledninger og videoer på FK-net kombineret med den indbyggede hjælpetekst (Via F1-tasten), hvor det forklares mere udførligt, hvordan man udfører de enkelte funktioner og arbejdsgange. Indholdsfortegnelse Portalens forside... 2 Åbn sag fra en liste... 3 De 6 mest brugte funktioner for sager... 3 Åbn / rediger dokument (Vis dokumentindhold)... 5 De 5 mest brugte funktioner for dokumenter... 5 Gem på en sag... 8 Arbejdsliste skannede dokumenter... 9 Opret sag... 9 Opret dokument Opret erindring Opret projekt (oversag) Tips til søgninger Avancerede søgninger Side 1 af 12

2 Portalens forside Når du åbner edoc4-portalen, vises den generelle forside: (brug dette link: http//edoc4:8080/) Hvis du har din egen personlige forside kan denne se anderledes ud. Klik evt. på Huset i menulinjen og du kan altid komme til edoc4 forsiden. Her vil der i venstre side midt for vises aktuelle erindringer, som ligner funktionen i edoc3. Generelt er edoc4 opdelt således, at - sager vises med GUL farve øverst - dokumenter vises med BLÅ farve øverst - parter/kontakter vises med GRØN farve øverst. - projekter (oversager) vises med BLÅ baggrund. Fra forsiden vil de åbne sager typisk være vist klik på sagstitlen og sagen vises med det faneblad åbent, som du sidst har benyttet på en sag. Vælg fanebladet Detaljer og du kan se de vigtigste informationer om sagen. I venstre side kan man se sagsnummer og herunder antal af dokumenter, filer, parter og noter på sagen. I nederste venstre hjørne vil man altid finde de aktuelle funktioner og handlinger der kan udføres. Side 2 af 12

3 Åbn sag fra en liste Man åbner en sag ved at klikke på sagens titel fra en liste fx Mine åbne sager. Når du har åbnet sagen kan du på fanebladet Detaljer se de vigtigste oplysninger på sagen. I de øvrige faneblade kan man se sagens dokumenter og filer samt andre information. Under fanebladet Mere.. kan man se flere oplysninger fx kan der være et arnbejdsområde med link til fx en edoc3 sag. I nederste venstre hjørne kan man vælge de handlinger og funktioner som er relevante for sagen. I venstre side kan man også få et overblik over sagens dokumenter, filer, noter, parter mv. Bemærk, at sagen er vist i titlen med GUL baggrund og at det store ikon i venstre side viser et billede af en mappe for at vise, at man står på en sagsmappe. De 6 mest brugte funktioner for sager 1) Opret et nyt Word dokument på en sag Vælg i menuen øverst. Fra listen der nu vises vælges Dokument, Dokument (Vælges 2 gang for at angive arkivnavn). Et nyt billede vises, som nu skal udfyldes med de vigtigste data. (Felter med * er tvungne felter) I feltet for sagsnr. kan dette indtastes direkte, hvis det kendes. Man kan også søge på en sagstitel fx %agenda og trykke Tab -tast og Enter-tast for at få vist en liste over fundne sager, hvorfra den ønskede sag kan vælges. Udfyld som minimum Titel og Dokumenttype (fx udgående eller notat). Afhængig af valgt type vil man nederst kunne vælge en skabelon der passer til den valgte dokumenttype. Tryk Ok (Alt o) for at oprette word-dokument med den valgte skabelon. NB! Når Word afsluttes efter endt redigering og evt. udskrift af dokument skal svare Ja til tjekke dokmnent ind i edoc4 sagen. Alternativt vælge edoc fanen i øverst til højere i Word menuen og her trykke Tjek ind. 1b) Opret dokument direkte fra sagen og så sagsreference foræret i oprettelsen: Fra sagen vælges fanen Dokumenter, Nyt dokument, dokument og samme dialog som nævnt under punkt 1 udfyldes og dokument oprettes direkte på sagen. 2) Importer dokument på en sag (fra filsystem fx skrivebordet) Opret først et dokument på sagen jf. punkt 1 (uden at angive skabelon) og dokumentet vælges ved at klikke på Dokumenttitel. Overskriften er nu blå som tegn på at et dokument er i fokus. Vælg nu fanebladet Filer og vælg Ny fil : Side 3 af 12

4 Vælg Importer filer og et billede vises med en knap til gennemse, som giver adgang til stifinder hvor en fil udpeges. Afslut med at vælge Tilknyt fil, for medtage filen til dokumentet. Flere kan filer kan hentes og tilføjes fx en kontrakt og tilhørende bilag. Afslut med at vælge Ok og filen er gemt på det aktuelle dokument. Gå fra dokument (Blå titel) via fanebladet detaljer og klik på sagstitlen og sagen vises. (Gul markering af sagstitel) 3) Send dokument vedlagt en mail Fra sagen eller fra dokumentet vælges fanen Filer. Vælg i højre side af filens titel en liste menu og fra denne vælges Send til, Send som vedhæftet med eller til interne edoc4 modtagere vælg altid Send et link med . 4) Kopier sag Klik på menupunkt og Outlook åbnes med fil eller link. Med sagen i fokus vælges i nederste venstre side (handlingsmenuen) punktet Kopier sag. Herefter vises en kopi af sagens meta-data (beskrivende data) og dette tilrettes til den nye sagstitel mv. og tryk Ok for at gemme den nye sag. (ingen dokumenter/filer medtages). 5) Opret link til anden sag Med sagen i fokus vælges højre faneblad Mere og i listen vælges punktet Relaterede sager. Nu vises en liste med sagsrelationer. Vælg i venstre side Ny relation og i næste billede fremsøges den sag der skal relateres til. Skriv sagsnummer eller %søgetekst og tryk tab og enter og vælg sag. Tilføj evt. note til sagsrelationen og afslut med Ok og sagsreferencen vises i oversigten. Side 4 af 12

5 6) Luk sag eller gør sag passiv Med sagen i fokus vælges i nederste venstre side (handlingsmenuen) punktet Arkivfunktioner og som et underpunkt vælges: sæt sagstatus. Herefter vises et mindre vindue med mulighed for at skifte sagsstatus mellem Åben, Passiv eller Lukket. Hvis ikke mulighed Lukket findes er årsagen, at der stadig er kladder eller låste dokumenter på sagen. Vælg nu at gå til sagen og tjek alle dokumenter ind og gør alle dokumenter endelige og sagen kan nu lukkes. Da det i edoc4 er besværligt at lukke en sag, kan man i stedet gøre sagen til Passiv og sagen kan senere lukkes automatisk af administrator. Åbn / rediger dokument (Vis dokumentindhold) Man åbner et dokument (dokumentoplysningerne) ved at klikke på dets titel. Man skal nu vælge fanen Filer. Her vises alle de filer som er tilknyttet de aktuelle de dokumentoplysninger. Klik i højre side af titlen på en fil og en liste vises med aktuelle funktioner, fx Rediger fil eller Vis fil. Klik på den ønskede handling og filen vises i det program som passer til filtypen fx Word for visning af doc og docx filer og Excel for visning af regneark osv. Direkte fra sagen kan man også vælge fanebladet Filer og få vist selve filen i det program, der er knyttet til filtypen efter samme princip ved at klikke på titlen. Hvis man i word begynder at skrive i et dokument der er åbnet som Vis, vil der højre side vises en mulighed for at Åbne for redigering. Tryk på denne knap og efter redigering skal dokumentet igen tjekkes ind i edoc4 eller oprettes som nyt dokument på en sag. De 5 mest brugte funktioner for dokumenter 1) Kopier dokument / fil. 2) Tilknyt fil/bilag til eksisterende dokument 3) Send dokument vedlagt en mail eller som link 4) Flyt / kopier dokument (omjournalisering) 5) Udskriv dokument Side 5 af 12

6 1) Kopier dokument / fil Når man har et dokument (dokumentoplysningerne) i fokus findes der i nederste venstre hjørne en funktionsmenu, hvor menupunktet Kopier dokument kan vælges, vælg her igen Dokument Herefter vises en kopi af dokumentoplysningerne som et nyt dokument klar til redigering. Bemærk, at filerne ikke kopieres det er kun beskrivende data. Nu er det er det smart som minimum at ændre i titlen, således at der ikke er 2 dokumenter med samme titel. Vælg Ok (alt o) for at gemme det nye dokument, som herefter kan få importeret filer eller bilag. (jf. punkt 2) 2) Importer bilag / fil på eksisterende dokument Vælg eller find dokument, hvor en fil ønskes importeret til. Vælg fanebladet Filer og vælg Ny fil : Vælg Importer filer og et billede vises med en knap til gennemse, som giver adgang til stifinder hvor en fil udpeges. Afslut med at vælge Tilknyt fil, for medtage filen til dokumentet. Flere kan filer kan hentes og tilføjes fx en kontrakt og tilhørende bilag. Afslut med at vælge Ok og filen er gemt på det aktuelle dokument. Alternativ metode kan være, fra Word at vælge knappen Gem som bilag i edoc under edoc fanen i Word. Det aktuelle findes og udpeges og filen gemmes på det udpegede dokument. 3) Send filer via mail som vedhæftet fil eller som link. Fra dokumentet (eller fra sagen) vælges fanen Filer. Vælg i højre side af filens titel en liste menu og fra denne vælges Send til og i undermenuen vælges nu enten Send som vedhæftet med e- mail eller Send et link med . (til interne edoc4 modtagere vælg link for altid at få seneste opdateret dokument, når modtageren benytter det fremsendte link.) Klik på menupunkt og Outlook åbnes med fil eller link og kan afsendes til udpegede modtagere via Outlooks funktioner. Side 6 af 12

7 4) Flyt / kopier dokument (omjournaliser) Det kan forekomme, at et dokument ved en fejl er placeret på en forkert sag. For at flytte eller kopiere dokument til den rette sag,skal man først vælge en anden profil. Yderst i højre side af edoc4 billedet kan man vælge en lodret fane med navnet Indstillinger (tryk Alt I) og nu kan man vælge profilen Arkivar : Når rolle er skiftet til Arkiver kan man nu se et ekstra menupunkt øverst til højre for luppen og i denne menu vælges Kopier og flyt dokumenter Herefter vises et billede med mulighed for i venstre side at vælge den sag som der skal flyttes fra og i højre side fremsøges den sag, der skal modtage filen / filerne. Marker en eller flere filer i venstre billede og klik Flyt knappen og filerne overføres til sagen i højre billede. vil man kopiere en fil kan man vælge Kopier og dette sker efter samme princip som for flytning. NB! Husk at skifte profil tilbage til Sagsbehandler for at få de rigtige forslag i felterne. 5) Udskriv dokument / fil. Fra sagen eller dokumentet vælg fanen Filer og i marker nu i højre side at titlen på den fil der ønskes udskrevet. Vælg i menuen punktet: Udskriv Herefter åbnes Print-dialogen og printer vælges til udskrift. Side 7 af 12

8 Gem på en sag Metode A: Via Gem i edoc knap Vælg i listen med indgående mails den mail som ønskes arkiveret i edoc og klik på edoc knappen Gem i edoc og en registreringsbillede vises, som udfyldes med sagsnr. mv. og tryk Ok for at gem. Metode B: Via Træk til åben sag og slip Forberedelse af metode B: Første gang skal man oprette en liste med åbne sager (eller anden gems søgning) og gøre disse sager synlige i Outlook til brug for direkte arkivering med træk og slip. Forberedelse første gang: Vælg mappen edoc Arkivering og med højre musetast vælges i menuen Ny edoc mappe : fx Mine åbne sager : Herefter vises et nyt vindue, hvor en af favorit søgningerne skal vælges Træk og slip mail direkte på edoc sagen: Marker for Indgående og Udgående post og vælg Ok og mappen er oprettet. Marker den mail der skal arkiveres hold venstre musetast nede og træk mail over på den ønskede sag i edoc mappen Mine åbne sager og vælg den ønskede undermappe fcx. Indgående og slip musetatsen og mailen vil efter 1 minuts tid være arkiveret auomatisk. Side 8 af 12

9 Den overførte mail vil efter lidt tid flyttes til mappen Arkiveret øverst og hvis der opstår en fejl vil den overflyttede mail være placeret i mappen: _Manuel behandling, hvilket betyder at mails i denne mappe ikke er arkiveret automatisk og metode A) skal benyttes. Mails i mappen arkiveret bliver anført med et hak for at indikerer at denne mail er arkiveret i edoc - og alle mails med dette hak kan nu slettes fra Outlook og kan genfindes i edoc arkivet. NB! Hvis man ikke kan se en netop oprettet sag i Outlook skal man trykke på knappen: Opdater edoc mapper og herefter burde alle edoc sager være opdateret i outlooks mapper. Arbejdsliste skannede dokumenter Man kan kun se en samlet arbejdsliste for hele kommunen, men listen af skannede dokumenter kan filtreres til kun at vises afdelingens eller personlige dokumenter. Vælg i menuen Quick navigering, vælg her dokumenter og vælg skannede dokumenter. Klik på det dokument du vil journalisere. Du kan se indholdet af dokumentet ved at klikke på dokument ikon yderst til venstre. Herefter kan du klikke i højre kant af titlen og få de aktuelle handlinger frem. Vælg Rediger hvis du ønsker kun at skifte fx sagsbehandler eller afdeling. Vælg Registrer for at udpege en sag og gemme og journalisere dokumentet på sagen. Efter dokumentet er gemt/journaliseret forsvinder dette fra listen over skannede dokumenter. Opret sag Når du på Portalens forside klikker på kan du vælge Sag og igen i den viste liste til højre den sagstype du ønsker at oprette fx Administrativ sag eller Borgersag. Angiv informationer i alle de felter der er markeret med en rød stjerne ud for feltnavnet. Angiv titel og evt. part. Næsten nederst vælges Kl-emneord og handlingsfacet via det viste lister eller man kan taste det aktuelle KL-emnenr. Direkte i feltet og tilsvarende for facet fx: Emneord: Facet: G01 Ud for feltet Emneord kan man vælge punktet Favoritter, hvor de senest anvendte emneord og tilhørende handlingsfacet vil være gemt. Vælg evt. søg emne eller KLE for at få hjælp. Vælg nu Ok for at oprette sagen - eller vælg nogle af de andre faner for yderligere oplysninger og når alle oplysninger er indtastet trykkes Ok for at oprette sagen. Side 9 af 12

10 Opret dokument Åbn først den sag du vil oprette dokumentet på. Fra sagen vælges fanen Dokumenter vælg herunder menupunktet: Nyt dokument, Dokument og et nyt billede vises, som nu skal udfyldes med de vigtigste data. (Felter med * er tvungne felter) Udfyld som minimum Titel og Dokumenttype (fx udgående eller notat). Afhængig af valgt type vil man nederst kunne vælge en skabelon der passer til den valgte dokumenttype. Tryk Ok (Alt o) for at oprette word-dokument med den valgte skabelon. Vælges ingen skabelon oprettet kun Dokument oplysninger (meta-data) uden en tilknyttet fil, som kan fx benyttes som telefonnotat. NB! Når Word afsluttes efter endt redigering og evt. udskrift af dokument skal svare Ja til tjekke dokmnent ind i edoc4 sagen. Alternativt vælge edoc fanen i øverst til højere i Word menuen og her trykke Tjek ind. Opret erindring Åbn aktuel sag eller dokument som erindringen skal oprettes på. Vælg herefter i funktionemenuen i nederste venstre hjørne: opret erindring og en ny dialog vises: I denne dialog udfyldes alle felter og Tryk Ok for at oprette erindringen. Denne erindring vises på forsiden i edoc når datoen oprinder eller man søger denne frem i venstre side på forsiden: Klik på titlen for erindring og denne åbnes. I funktionsmenuen nederst til venstre kan man vælge Status, Fuldført. Opret projekt (oversag) Vælg i menuen øverst. Fra listen der nu vises vælges Projekt. Der vises et nyt skærmbillede, hvor alle felter markeret med * skal udfyldes. Tryk herefter på Ok for at gemme projekt Side 10 af 12

11 For at tilknytte sager og dokumenter på et projekt kan man fx vælge fanen Sager og vælge reference, Ny sagsreference, hvorefter man kan fremsøge den ønskede sag og tilknytte projektet. Når du skal finde dine projekter og tilknyttede sager og dokumenter kan man vælge i menuen vælge for Quick navigation. Her vælges Projekter, Mine aktive projekter og klik på ønskes projekt. Tips til søgninger Vælg i menuen for at få adgang til det generelle søgebillede og vælg ønsket entitet (register): Vælg her fx Sag for et sagssøgebillede: Her kan nu vælges mellem forskellige faner fx Hurtigsøg: Tast søgekriterier og tryk Søg. Vælg evt. Tæl (Alt T) for først at få et antal på fundne resultater, hvilket belaster mindst. NB! Det anbefales primært at benytte den avancerede søgning, da denne er hurtigst og belaster syetmet mindst og samtidig altid giver det mest korrekte resultat. Avancerede søgninger Vælg fanen Avanceret Søgning eller fanen Favoritter for gemte søginger. I Avanceret søgning kan alle felter kombineres og tryk Søg (Alt ø) for at se resultatlisten som vises under søgebilledet (scroll ned for at se resultater). Klik på titlen i et af resultaterne for at se detailsiden. I avanceret søgning er % tegn kun nødvendig forrest i felterne. Søgekriterier kan evt. gemmes som en Favorit og genbruges. Side 11 af 12

12 Søgetips: Titel: Du kan søge på en del af en dokumenttitel ved at sætter PROCENTTEGN omkring det ord du søger: %referat% finder alle de dokumenter hvori ordet referat indgår. Sagsbehandler: Vælg ud for feltet Min bruger og dette felt udfyldes automatisk. Det samme gælder for Min afdeling der svarer til pålogget brugers afdeling. Dato: I datofelter kan man vælge fra og til dato og evt. benytte den lille kalender. Man kan ogsp angive datoer som relative som fx dd + 14 for at angive en dato 14 dage efter dags dato. Når du har indtastet alle dine søgekriterier, så klik på Søg eller (alt ø) Dit søgeresultat bliver vist i listeform. Du kan sortere posterne ved at klikke på kolonneoverskriften. Dobbeltklik på det ønskede dokument/sag for at få dette i fokus. Udarbejdet af Sven Erik Ægidius, Side 12 af 12

Vejledning ACADRE WEBKLIENT

Vejledning ACADRE WEBKLIENT ACADRE WEBKLIENT September 2019 Vejledning ACADRE WEBKLIENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPRET EN NY SAG... 3 1.1 Opret en sag med autoprofil... 3 1.2 Opret en ny sag uden autoprofil... 4 2. OUTLOOK INTEGRATION

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde:

Muligheden for generering af bogmærkedokumenter i Word slås til på denne måde: GENERERING AF WORD-DOKUMENTER I MILJØMODULER Ved behandlingen af miljøsager i GeoEnviron kan I lave dokumenter (til enkeltpersoner), der skrives i Word med udvalgte data fra GeoEnviron. Disse data bliver

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Beskrivelse af KMD Nova ESDH Dagsorden version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 23

Beskrivelse af KMD Nova ESDH Dagsorden version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 23 rs BESKRIVELSE AF RELEASE 1.7.0 KMD NOVA ESDH Side 1 af 23 Forord KMD frigiver release 1.7.0 af KMD Nova ESDH den 17.11.2018. Dette dokument beskriver den nye funktionalitet Ønsker du en beskrivelse af

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Opret sag Indholdsfortegnelse

Opret sag Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opret en Emnesag 2 Opret en Personalesag 2 Opret en Borgersag 4 Opret en BU-sag 4 Opret en Ejendomssag 5 Opret en Papirsag 6 Opret en Principsag 6 Opret en sag og journaliser et dokument

Læs mere

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu.

Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. Integration mellem edoc og GeoEnviron Denne vejledning beskriver integration mellem miljø- og byggesagssystemet GeoEnviron (GE) og ESDH-systemet edoc, der er udviklet af Fujitsu. 1. Målsætning Miljø- og

Læs mere

Statistikmodul i WinPLC

Statistikmodul i WinPLC Juni 2018 Statistikmodul i WinPLC Indlæs patientfortegnelse fra sundhed.dk Inden du benytter statistikmodulet i WinPLC, er det en god ide at indlæse en opdateret patientfortegnelse fra sundhed.dk. Denne

Læs mere

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11

Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Indhold Registrering på forum... 2 Opret Indlæg... 5 Besvar Indlæg... 7 Ændringer af brugerindstillinger... 9 Tips & Tricks... 11 Registrering på forum Ved første besøg på Abildgaardkredsens forum møder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Vejledning til. Opus Personalemappe

Vejledning til. Opus Personalemappe Vejledning til Opus Personalemappe 1 Som leder/stedfortræder har du mulighed for at gemme (journalisere) personalerelaterede dokumenter i Opus Personalemappe. Der findes to hovedmapper : Personalemappe

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Sådan bruger du Schultz lovportaler

Sådan bruger du Schultz lovportaler Sådan bruger du Schultz lovportaler Indhold 1 OM SCHULTZ LOVPORTALER... 2 2 KOM GODT I GANG... 3 2.1 LOGIN OG NYHEDSABONNEMENT... 3 2.2 FIND RUNDT I PORTALERNE... 5 3 SØGNINGER... 7 3.1 SØGEFELTET... 8

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

CRM Partner quick guide

CRM Partner quick guide CRM Partner quick guide I CRM er der en række forskellige aktiviteter til at registrere hvad der sker omkring en kunde: Telefonopkald indgående/udgående Mail Brev Kalender aftale Opgave Fax Aktiviteterne

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner)

5.5 Afslut handleplan Arkiverede handleplaner Find arkiverede handleplaner (og tidligere versioner) Indhold 1 Generelt om SVS Handleplaner i InfoNet...4 1.1 Forudsætninger...4 1.2 Tilgang til handleplaner...4 1.3 Find handleplaner sorter...6 1.4 Find handleplaner filtrer...6 1.5 Find handleplaner søg...7

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rollecenter... 4 Oprettelse af sag... 6 Sagsguiden... 6 Trin 1 - sagsoplysninger... 7 Trin 2 Vælg klient(er)... 7 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

SARA. Kvik Guide 2. udgave. Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA.

SARA. Kvik Guide 2. udgave. Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA. SARA Kvik Guide 2. udgave Denne vejledning vil på mindre end en time vise dig, hvordan du kommer i gang med at bruge SARA. Du vil lære at: Søge poster; Fremvise poster; Redigere en eksisterende post; Oprette

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx

Opret en nyhed LEJERBO.DK OPRET EN NYHED 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR. Gå ind på din hjemmeside, fx 1 Opret en nyhed 1. LOG PÅ MIT LEJERBO OG LOG PÅ SOM REDAKTØR Gå ind på din hjemmeside, fx https://afd154-0.lejerbo.dk I øverste højre hjørne klikker du på Mit Lejerbo eller hængelåsen. Du sendes til login-siden

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE Til ProjectWEB udbudsportal brugere Dato Oktober, 2017 Version 01 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR TILBUDSGIVERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Offentlig adgang... 3 3. Faser og perioder...

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Beskrivelse af KMD Nova ESDH version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 14

Beskrivelse af KMD Nova ESDH version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 14 rs BESKRIVELSE AF RELEASE 1.8.1 KMD NOVA ESDH Side 1 af 14 Forord KMD frigiver release 1.8.1 af KMD Nova ESDH den 16.02.2018. Denne release håndterer primært en uhensigtsmæssighed med Outlook-integrationen,

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Side 579 Social Journal Ark Færdig oprettet notat med bilag og tilknyttede dokumenter Alle Social Journal Ark oprettes fra side 579L.

Side 579 Social Journal Ark Færdig oprettet notat med bilag og tilknyttede dokumenter Alle Social Journal Ark oprettes fra side 579L. Side 579 Social Journal Ark Færdig oprettet notat med bilag og tilknyttede dokumenter Alle Social Journal Ark oprettes fra side 579L. Alle Social Journal Ark, der er tilknyttet ét CPR-nummer, vises på

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

dpix til Word Indholdsfortegnelse

dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word Indholdsfortegnelse dpix til Word...1 Installation af Java...1 Klargøring af Word...1 Installation (opdatering) af dpix...2 Første start af Word med dpix...2 Udarbejdelse af et opgavesæt...4

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/pco-login. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/pco-login Brugernavn: Password: Juli, 2019 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

HåndOffice Holdopgaver

HåndOffice Holdopgaver HåndOffice Holdopgaver Holdopgaver... 3 Aktiviteter... 3 Opret aktivitet... 4 Aktivitets gentagelser... 8 Deltagere i aktivitet... 10 Oprette opgaver til aktivitet... 10 Send besked til deltagere.... 13

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse

Vejledning. Indhold. Adgang til andre postkasser med Outlook Tildele rettigheder til fællespostkasse Vejledning Afdeling UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole IT Oprettet 20.12.2018 Redigeret 21-12-2018 Udarbejdet af Lone Petersen Dokumentnavn Adgang til andre postkasser med Outlook 2016 Dokumentnummer

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere