Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til. Videreuddannelsessekretariatet"

Transkript

1 Brugervejledning til Videreuddannelsessekretariatet UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016

2 MIN PROFIL... 2 ÆNDRING AF KODEORD... 3 SKIFT PROFIL/ BRUGERRETTIGHEDER... 4 BRUGERE... 6 NULSTIL LOGIN NULSTIL KOMPETENCE NULSTIL KURSUS ATTESTATION FOR TID MERIT SPECIALESPECIFIKKE FILER IMPORTER BRUGERE VEJLEDERE KOMMENDE LÆGER MAILS STATISTIK DRIFT STATISTIK

3 Min Profil I menuen til venstre kan du klikke på punktet Min profil, hvor du kan se diverse oplysninger tilknyttet til din profil. Her har du mulighed for at ændre , mobil telefon nr. og kodeord. Du kan vælge, hvilken bredde logbogen skal vises på din skærm. Hold musen henover den enkelte mulighed og læs vejledningen. Du kan ændre dit kodeord, som du bruger til at logge ind på logbog.net. Se næste afsnit vedr. ændring af kodeord! Husk at trykke på Gem nederst på siden ved evt. rettelse/tilføjelser! 2

4 Ændring af kodeord Trin 1. For at ændre dit personlige kodeord kan du navigere til menuen i venstre side. Tryk på Min Profil. Trin 2 Indtast et nyt kodeord i feltet Kodeord. Når du påbegynder indtastningen af det nye kodeord, vil et nyt felt dukke op lige under. Her skal du genindtaste det ønskede kodeord. Dit kodeord skal indeholde mindst 8 tegn. Derudover skal dit kodeord helst indeholde følgende: både store og små bogstaver, tal. Trin 3 Gentag indtastningen af det nye kodeord i feltet Gentag kodeord. Trin 4 Afslut indtastningen af det nye kodeord ved at trykke på knappen Gem. 3

5 Skift profil/ brugerrettigheder Når du logger ind som Videreuddannelsessekretariatet, har du mulighed for at skifte visningen/ brugergrænsefladen af logbog.net. Du kan vælge at have en visning/ brugergrænseflade som nogle af de andre brugertyper har. Dette kan være et godt værktøj når du skal vejlede en bruger over tlf. Oftest vil man gerne kunne sætte sig i brugerens sted, og guide ud fra det, som brugeren kan se. Fx hvis en tutorlæge ringer, og skal have hjælp til brugen af logbogen, kan du angive på din egen profil at, få vist en brugergrænseflade, som svarer til den brugergrænseflade tutorlægen har. Skift profil funktionen vises som en menu i venstre side: Denne funktion ses derfor også som brugerrettigheder for din profil. Du har derfor adgang til de brugerrettigheder som vises i denne menu. Eksempler: 4

6 Videreuddannelsessekretariatet har mulighed for at give brugere flere/færre brugerrettigheder. Find brugeren, gå ind i brugerens profil. Kryds de brugertyper af som du mener at brugeren skal have. De brugertyper som er krydset af vil blive vist i skift profil funktionen hos brugeren. 5

7 Brugere Naviger til menuen I venstre side og klik på Brugere. Du vil derefter få vist en liste med Brugere af logbog.net. I søgefeltet kan du søge efter en bestemt bruger. Skriv blot navnet efterfulgt af et klik på søg knappen. Du vil få vist dine søgeresultater samtidig med, at du indtaster dine søgekriterier. Når du klikker på en bruger fra listen vil du få en ekstra menu i venstre side. Denne ekstra menu er tilknyttet den valgte bruger. I menuens overskrift står der hvilken bruger du har valgt fra listen, brugerens speciale, målbeskrivelse og fase. Dette felt viser hvilket speciale uddannelseslægen hører under samt hvilken målbeskrivelse og fase. Såfremt specialet og målbeskrivelsen ikke passer sammen (fx hvis målbeskrivelsen er fra et tidligere speciale), vil det blive vist med OBS. 6

8 Når du har klikket på en bruger vil du automatisk komme ind på brugerens profil side. Denne side er delt op i 6 afsnit: Profil, Tilknytning, s, Mail skabeloner, Forløb, Brugere med adgang til brugerens logbog og Læger på samme afdeling. I Profil afsnittet kan du se brugerens oplysninger, såsom navn, brugernavn, cpr nr. og . Det er i dette afsnit du kan indtaste eller rette brugerens -adresse, i tilfælde af brugeren har fået en ny adresse eller en forkert adresse er blevet skrevet ind. Vær opmærksom på at hvis du ændrer adressen, så vil brugernavnet også ændres, da man bruger som brugernavn! adressen som er skrevet ind her, bruges bl.a. til at modtage statusbeskeder og info omkring adgang til logbog.net. Hvis en bruger mener at han/hun ikke har modtaget en omkring hvordan de får adgang til logbog.net, kan det skyldes at en forkert er opgivet. Dette kan du dobbelttjekke med brugeren via denne side. Hvis du i speciale feltet vælger Alle specialer, vil brugeren kunne se alle specialer. Du har også mulighed for at gøre brugerens profil ikke aktiv eller aktiv. Husk at trykke på Gem hvis du har lavet ændringer. Afsnittet tilknyttet viser hvilke afdelinger på hvilke sygehuse brugeren er tilknyttet til samt typen af tilknytning. 7

9 Afsnittet s i brugerens profil, viser en oversigt over de s der er blevet sendt til den pågældende bruger. Her kan du bl.a. se om brugeren har fået en henvendelse om oprettelse af konto og hvordan brugeren kan logge på logbog.net. Listen med de sendte s er sorteret efter dato og de 5 nyeste vil være synlige. Ønsker du at se alle mails skal du blot trykke på Vis alle mails og vil du forkorte listen trykker du på Skjul mails i bunden af listen. For at se hvad der skrevet i de forskellige s, kan du holde musen henover og et gult vindue vil dukke op hvori en vises. 8

10 Mail skabeloner afsnittet viser de skabeloner du kan bruge når du skal sende en standard mail om fx oprettelse af konto. Systemet sørger for at opsætte mailen med de rigtige informationer til den pågældende bruger. Dvs. systemet vil først se hvilke informationer der står under profil, og bruge disse til mailen. Såsom navn, mobil nr. og adresse. Klik på Vis i højre side for at få vist skabelonen. Du har selv mulighed for at redigere i mailteksten ved at skrive direkte i skabelonen. Klik på Send for at sende mailen til brugeren. 9

11 Forløb afsnittet viser de forløb som er tilknyttet til den pågældende bruger, hvis brugeren er en uddannelseslæge. Her beskrives alle de klassificerede ansættelser, lægen har haft/er ansat i. Forløbene kan være Afsluttet, Aktive eller Planlagt. Denne status på forløbene kan ses i højre kolonne. Udover status kan man også se hvor/hvornår, stillingstype, om forløbet er blevet evalueret og om forløbet er godkendt. Ved at trykke på Slet har du mulighed for at slette de forløb der allerede er slettet i Evaluer.dk. Forløb der slettes i Evaluer bliver IKKE slettet automatisk hvis forløbet er godkendt i Logbogen. Brugere med adgang til brugerens logbog viser en oversigt over hvilke andre brugere der har adgang til den nuværende brugers logbog samt bl.a. deres tilknyttede afdeling, type og . Læger på samme afdeling viser en oversigt over de læger der er på den samme afdeling som den bruger man er inde på. 10

12 Nulstil Login Nulstilling af login bruges typisk hvis en bruger har problemer med at logge ind. Det kan bl.a. skyldes at brugeren har glemt sit password eller ikke har modtaget en mail omkring oprettelse af konto. Brugeren kan også selv nulstille sit login fra forsiden af logbog.net, ved at trykke på Har du glemt din kode? Hvis en bruger ringer og har problemer med at logge ind skal du: Finde brugeren vha. navnet, og åbne brugerens profil. Under Profil skal du tjekke om brugeren kan oplyse nødvendige informationer såsom navn, efternavn, cpr nr. Dvs. man skal være sikker på at det er den rigtige personer der ringer! Tjek med brugeren om de rigtige informationer er tastet ind (mobil nr og ). NB! Vær dog opmærksom på at hvis du ændrer brugerens adresse, så vil brugernavnet også ændres. Hvis du mener at kontoen skal nulstilles, skal du klikke på Nulstil login. Derefter vil en dialog boks dukke op og spørge dig om du vil nulstille brugerens login. Klik på OK hvis du vil nulstille kontoen. 11

13 Vigtigt! Når kontoen er Nulstillet skal brugeren bruge mailen om oprettelse af konto. I denne mail står der, hvordan brugeren skal logge ind første gang. I tilfælde af brugeren ikke kan finde denne mail, skal du sende en ny. Dette gør du ved at bruge mail skabelonen: Mail med brugernavn og kode. Til henholdsvis tutorlæge og uddannelseslæge. 12

14 Nulstil kompetence I tilfælde af en kompetence er blevet godkendt ved en fejl, kan du nulstille dette, så kompetencen står som ikke godkendt. Fremgangsmåde for nulstilling af kompetence: Find den pågældende Bruger Klik på brugeren så du kommer ind på brugerens side. Klik på Kompetencer i brugerens menu til venstre. Find den ønskede kompetence på listen Klik på Nulstil ved den kompetence du ønsker skal nulstilles. Klik på OK knappen i dialogboksen hvis du er sikker på at kompetencen skal nulstilles. Efter nulstillingen vil kompetencen være klar til godkendelse igen, og kan derefter godkendes af tutorlæge på ny. 13

15 Nulstil kursus I tilfælde af et kursus er blevet godkendt ved en fejl, kan du nulstille dette, så kurset står som ikke godkendt. Fremgangsmåde for nulstilling af kursus: Find den pågældende Bruger Klik på brugeren så du kommer ind på brugerens side. Klik på en af undergrenene under Obligatoriske Kurser i brugerens menu til venstre. Find det ønskede kursus. Klik på ved det kursus du ønsker skal nulstilles. Klik på OK knappen i dialogboksen hvis du er sikker på at kurset skal nulstilles. Efter nulstillingen vil kurset være klar til godkendelse igen, og kan derefter godkendes på ny. 14

16 Attestation for tid Videreuddannelsessekretariatet kan godkende forløb uanset hvor i forløbet uddannelseslægen er, i modsætning til tutorlægen/uao som kan godkende tidligst en måned inden forløbet er afsluttet. Hvis du ønsker at godkende eller fjerne en godkendelse fra et forløb skal du gøre følgende: Find den pågældende Bruger Klik på brugeren så du kommer ind på brugerens side. Klik på Attestation for tid i brugerens menu til venstre. Du vil nu få vist en liste med de forløb som den valgte bruger skal igennem eller har været igennem. 15

17 I kolonnen yderst til højre kan du se om forløbet er godkendt. Selvom der står at et forløb først kan godkendes en specifik dato så kan du, som videreuddannelsessekretariatet, godkende uanset tidspunkt. Godkend/fjern godkendelse af forløb Klik på det forløb som du vil godkende. En blå pil vises ud fra det valgte forløb. Klik på knappen Godkend/Fjern godkendelse nederst på siden. 16

18 Merit Hvis du ønsker at give merit for en kompetence skal du gøre følgende: Find den pågældende Bruger Klik på brugeren så du kommer ind på brugerens side. Klik på Godkend merit i brugerens menu til venstre. En siden med merit godkendelse vil nu blive vist. 17

19 Skriv derefter et notat. Klik på Vælg fil knappen, og find den ønskede fil på din computer. Vælg den kompetence som du vil give merit for, ved at sætte et flueben i den tomme boks ved siden af kompetencen. De med grønt markerede kompetencer er allerede godkendte. Afslut og giv merit ved at trykke på Gem knappen! Kompetencelisten kan være lang at kigge igennem. Du kan derfor bruge søgefeltet for at finde en bestemt kompetence. Skriv blot kompetencens navn eller en del af navnet. I tilfælde af ingen kompetencer bliver vist skal du sørge for at søge feltet er ryddet. Klik i søgefeltet og tryk 2-3 gange på mellemrumstasten på dit tastatur. Kompetencelisten kommer nu frem. For at se hvilke merit brugeren har fået, klik på Merit i brugerens menu til venstre. Hvis du godkender en kompetence, der allerede er godkendt, vil det være dit navn, der registreres på godkendelsen. 18

20 Du vil nu få vist en liste med alle de kompetencer som brugeren har fået merit for. Listen viser kompetencens navn, hvilken dato der er givet merit, og hvem der har givet merit. 19

21 Specialespecifikke filer Vil du have et overblik over filer fra brugerens aktuelle faglige selskab vælger du Specialespecifikke filer i menuen til venstre: Nu vises en liste over filer lagt op af det selskab brugeren er involveret i, som fx i dette tilfælde er Dansk Selskab for Almen Medicin: 20

22 Importer brugere For at importere brugere fra evaluer.dk til logbog.net vælges Importer brugere i menuen til venstre: Nu præsenteres du for en liste over alle aktive brugere fra evaluer.dk, både dem der er importerede til logbogen, og dem, der er klar til at blive importeret. Listen indeholder navn, cpr, speciale, arbejdsfunktion og autorisationsid for den enkelte kommende læge. Ved at trykke på importeres brugeren over i logbog.net-systemet. Trykker du på vises den valgte brugers profil. 21

23 Vejledere Vejledere kan fremsøges via linket Brugere fra menuen, men som videreuddannelsessekretariat har du også mulighed for at få vist en liste med alle vejledere i logbog.net. Klik på Vejledere i menuen til venstre. Du vil nå få vist listen med alle vejledere: Her kan du søge efter en specifik vejleder, eller du kan klikke på en fra listen. Under søge feltet kan du vælge om du vil se aktive, inaktive eller alle vejledere. For at slette en vejleder trykkes på. Har du brug for en oversigt over alle vejledere i Excel-format trykker du på i øverste hjørne af Vejledere-vinduet. 22

24 Ønsker du at tilføje en ny vejleder, tutorlæge eller uddannelsesansvarlig overlæge trykker du på i Vejledere-vinduet hvorefter du føres videre til nedenstående skærm: Her udfyldes de nødvendige informationer før der trykkes Tilføj. 23

25 Kommende læger For at se en oversigt over uddannelseslæger der er gjort klar til, automatisk at blive hentet ind i logbogen på en fastsat dato, vælges Kommende læger i menuen til venstre: Du får nu vist et nyt vindue hvor du har mulighed for at søge kommende læger efter deres navn, uddannelsesperiode samt region: Ønskes den viste liste importeret som et Excel-regneark, trykkes på øverst i venstre hjørne. Trykker du på den enkelte kommende læges CPR-nummer viderestilles du til Importer Brugere, hvor du har mulighed for at importere den kommende læge manuelt fra evaluer.dk til logbog.net. Trykker du på fjern vil den kommende læge blive fjernet fra listen med læger der automatisk importeres. Du mødes af et popup-vindue hvor du skal trykke OK. 24

26 Mails For at se hvilke s der er sendt fra sekretariatet trykkes der på Mails i menuen til venstre: Du vil nu blive præsenteret for en liste over alle afsendte mails: Et tryk på den enkelte række viser indholdet af den valgte mail. Holdes musen over fås en hurtig oversigt over mailens indhold. 25

27 Statistik For at få et statistisk overblik over antal brugere og aktivitet vælges Statistik i venstre menu: Nu får du vist følgende billede: 26

28 Drift statistik For at få et beskrivende overblik over sidevisninger, svartider og afbrydelser for logbog.net vælges Drift statistik i venstre menu: Nu får du vist følgende billeder: 27

29 Vejledning til godkendelse af dispensation for forskningstræning i logbog.net Ifølge SSTs vejledning nr af 02/04/2014 om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen, kan det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse dispensere for hele forskningstræningsmodulet eller dele heraf. I vejledningen angives 3 dele der kan dispenseres for: Dele af eller hele den teoretiske del af FT-modulet Projektet Den mundtlige fremlæggelse af projektet Fuld dispensation Hvis lægen har opnået ph.d. eller doktorgrad fra et sundhedsvidenskabeligt fakultet når han/hun ansættes i hoveduddannelsesforløb, gives fuld dispensationen af videreuddannelsessekretariatet, på denne måde: Bed lægen om at klikke ind på Obligatoriske kurser Forskningstræning og uploade sit Ph. d.-bevis/bevis for opnået doktorgrad ved at trykke på Tilføj fil i nederste højre hjørne. Søg lægen frem i logbogen Klik på Forskningstræning under lægens profil. Du får nu vist dette billede: 28

30 Skriv navnet på Ph. d. eller doktordisputats ud for Projekt titel Skriv Ph.d eller Doktorgrad i kolonnen Titel og sted. Dette skrives i alle 3 rækker ud for både Generelt kursus, Opfølgningskursus og Godkendelse af mundtlig fremlæggelse Skriv dato for opnået ph.d.- eller doktorgrad både i kolonnen Startdato og Slutdato, i de 3 rækker. Godkend de 3 rækker ved at trykke på Godkendt andet grundlag Godkendt til sidst den samlede forskningstræning ved at trykke Godkend ud for Ansvarlig forskningstræningsvejleders samlede godkendelse af forskningstræningen Hvis lægen opnår ph.d.- eller doktorgrad efter påbegyndt hoveduddannelse skal lægen selv udfylde en ansøgning om dispensation for forskningstræningsmodulet og indsende ansøgningen til Videreuddannelsessekretariatet. Lægen skal selv oploade bevis for ph.d. eller doktorgrad i logbogen, og dispensationen gives efter ovenstående model. Delvis dispensation Videreuddannelsessekretariatet i VUR Nord har lavet en vejledning om forskningstræning der beskriver tilrettelæggelse, indhold og dispensationsmuligheder. Den ligger her: C3%A6ning/Vejledning%20forskningstr%C3%A6ning% pdf ) 29

31 Dispensationen markeres i logbog.net på denne måde: Bed lægen om at klikke ind på Obligatoriske kurser Forskningstræning og oploade dokumentation for det forskningsarbejde der ligger til grund for dispensationsansøgningen, ved at trykke på Tilføj fil i nederste højre hjørne. Lav en vurdering efter gældende regler for vurdering af ansøgning om dispensation for forskningstræning. Send afgørelse og eventuel PKL/PUF-vurdering til lægen, og bed lægen om at oploade dokumentationen på samme måde som nævnt ovenfor. Søg lægen frem i logbogen Klik på Forskningstræning under lægens profil. Du får nu vist dette billede: Skriv Delvis dispensation for forskningstræning ud for Projekt titel Skriv Delvis dispensation for forskningstræning i kolonnen Titel og sted. Dette skrives i den/de rækker ud for Generelt kursus, Opfølgningskursus og Godkendelse af mundtlig fremlæggelse, hvor det er relevant 30

32 Skriv dato for vurderingen i kolonnerne Startdato og Slutdato, i de relevante rækker. Godkend de relevante rækker ved at trykke på Godkendt andet grundlag Det er hovedvejlederen for forskningstræning i specialet, der godkender det samlede forskningstræningsmodul ved at trykke Godkend ud for Ansvarlig forskningstræningsvejleder samlede godkendelse af forskningstræningen 31

Brugervejledning til. Kursusudbyder

Brugervejledning til. Kursusudbyder Brugervejledning til Kursusudbyder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 OBLIGATORISKE KURSER...

Læs mere

Brugervejledning til. Vejleder

Brugervejledning til. Vejleder Brugervejledning til Vejleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 KALENDER... 8 KOMPETENCEOVERSIGT... 9 UDDANNELSESLÆGER... 10 KOMPETENCER

Læs mere

Brugervejledning til. Hovedkursusleder

Brugervejledning til. Hovedkursusleder Brugervejledning til Hovedkursusleder UDARBEJDET AF DINO BABIC 12. AUGUST 2016 ADGANG TIL LOGBOGEN... 2 GLEMT KODEORD... 5 MIN PROFIL... 6 ÆNDRING AF KODEORD... 7 UDDANNELSESLÆGER... 8 GODKEND SPECIALESPECIFIKKE

Læs mere

Introduktion til logbog.net for KBU

Introduktion til logbog.net for KBU Udleveringsnoter til Introduktion til logbog.net for KBU KBU i logbog.net 1 Logbog.net forsiden. Alle brugere logger ind i øverste højre hjørne. Indhold Baggrund Brugere KBU Praktiske oplysninger Slide

Læs mere

APP for logbog.net UAO/tutor/vejleder i billeder (september 2019)

APP for logbog.net UAO/tutor/vejleder i billeder (september 2019) Logo = retur til forside APP for logbog.net UAO/tutor/vejleder i billeder (september 2019) Indholdsfortegnelse Login-side Kompetenceoversigt Attestation for tid Skriv notat Hovedmenu Filer Godkend kompetence

Læs mere

Planner4You: Pixi-guide

Planner4You: Pixi-guide 1 Indholdsfortegnelse Klik på en overskrift for at hoppe til det kapitel, du gerne vil læse. Indledning... 3 Forsiden... 4 Menulinjen... 4 Notifikationer... 5 Sagsaktiviteter... 6 Journal... 7 Journalen...

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Forskningstræning. Version og udgave:1.1 Dato: Ansvarlig: Anita Sørensen

DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab. Forskningstræning. Version og udgave:1.1 Dato: Ansvarlig: Anita Sørensen DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Forskningstræning Version og udgave:1.1 Dato: 07.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Målgruppe et er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen jf. Vejledning for

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen

Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Vejledning til ansøgning om tid mm i Foreningsportalen Indhold Kort vejledning til ansøgning... 2 Trin-for-trin vejledning til ansøgning af tider... 3 Se ansøgning... 10 Trin-for-trin vejledning til at

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Login og introduktion til SEI2

Login og introduktion til SEI2 BRUGERVEJLEDNING 2019 Login og introduktion til SEI2 Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem Forord Dette er en brugermanual (1. udgave), der teknisk beskriver, hvordan man logger på Sundhedsdatastyrelsens

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Høje-Taastrup Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer

Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Quickguide til IDEP.web Industriens salg af varer Januar 2019 Denne guide beskriver kort, hvordan du kan indtaste data manuelt til Industriens salg af varer i IDEP.web. Hvis du har mange linjer, kan du

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugervejledning til FOKUSpartnere

Brugervejledning til FOKUSpartnere Indholdsfortegnelse LOGIN 3 GENERELT 3 BRUGERVEJLEDNING 4 VIRKSOMHEDSPROFIL 4 1) Virksomhedsnavn 6 2) Beskrivelse af virksomheden 6 3) Generel information 6 4) Yderligere information 6 5) Kontaktpersoner

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en deltidsuddannelse i det digitale ansøgningssystem DANS Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem, DANS! Se eventuelt også

Læs mere

VEJLEDNING TIL FORENINGER I

VEJLEDNING TIL FORENINGER I VEJLEDNING TIL FORENINGER I Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret/tilføj/rediger medlemmer i Ledelsen eller andre grupper...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Bookhus Brugervejledning Side 1 af 11 Login For at kunne reservere og booke skal du være oprettet som bruger i systemet. Hvis ikke du allerede er oprettet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende afholdelse af kursus/efteruddannelse (organisation) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet

Vejledning til brugerforvalter. EDI systemet Vejledning til brugerforvalter EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugerforvalter Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugerforvalter. Brugerforvalter har en række opgaver for de selskaber,

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS

Vejledning. Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS Vejledning Login og oprettelse af ansøgning til HD-uddannelserne på CBS 1 Log på ansøgningsportalen via dette link: https://dans.stads.dk/selfuserregistration/faces/welcomepage.jspx Vær opmærksom på at

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter Fonden for faglig udvikling i speciallægepraksis Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 1. april 2019 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018)

WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) 2018 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE (AUGUST 2018) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Kladder...5 Setup... 6 Køretøjer... 6 SKAT kørselssatser...

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo

Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Administration af UNI-Login i forbindelse med Biblo Alle børn og børnebibliotekarer skal bruge det landsdækkende UNI-Login for at oprette en profil på www.biblo.dk. Langt de fleste skolebørn i DK har fra

Læs mere

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning om Lokaletilskud i Assens Kommunes tilskudsportal Denne manual skal hjælpe dig igennem lokaletilskuds ansøgningsprocessen trin for trin. I manualen vil du finde beskrivelser og billeder,

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

MAG5.dk En brugervejledning

MAG5.dk En brugervejledning MAG5.dk En brugervejledning Indledning Når du ser B&U s løsning til administration af IT-brugere første gang, så ser det sådan her ud: Løsningen er lavet specielt til Børn og Unge og vedligeholdes af BU-IT.

Læs mere

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal

Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Manual til ansøgning af 18-midler i Assens Kommunes tilskudsportal Side 1 af 18 Kære frivillige sociale foreninger i Assens Kommune Opdateret den 02.10.17 Denne manual skal hjælpe dig igennem 18-ansøgningsprocessen

Læs mere

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk

Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk Brug af gallerier på fotorammenviborg.dk En lille vejledning fra Margaret Skovsen Åbn din browser*) og tast navnet på dit galleri. Det vil typisk være af typen xxx.fotorammenviborg.dk eller xxxy.fotorammenviborg.dk,

Læs mere

www.kjellerupskole.dk

www.kjellerupskole.dk ForældreIntra er et lukket univers, hvor forældre skal angive brugernavn og adgangskode for at blive lukket ind. I denne lille folder beskrives nogle af de vigtigste funktioner i ForældreIntra. Man finder

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingsbrugere. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingsbrugere Sådan logger du ind som e-bevillingsbruger 1. Klik på Log ind knappen øverst på skærmen. 2. Indtast Brugernavn og Adgangskode som beskrevet. Som indlogget e- bevillingsbruger

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder

Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Brugervejledning til Tildeling.dk For superbrugere - Udbyder Opdateret den 15. november 2017 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Adgang... 4 3 Menu... 4 3.1 Ret mine data... 4 3.2 Opret opgave...

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer.

Vi anbefaler, at du lader boksen med træffetider blive liggende på din afdelingsforside. Hvad der ellers skal være af indhold er op til jer. 1 Tips! På din forside har du mange muligheder for at tilføje forskellige komponenter, så du kan tilpasse siden til din afdeling eller organisations egne behov. Det er dog ikke alle komponenter, der kan

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

Tylstrup Skole. Indhold

Tylstrup Skole. Indhold Indhold Grundlæggende opsætning af ipad... 2 Installation af Skolekom App ( ALLE Ipad brugere skal installere denne )... 9 Installation af Find my iphone... 16 Oprettelse af Apple-id... 23 1 Grundlæggende

Læs mere

Vejledning i brug af CPOP databasen

Vejledning i brug af CPOP databasen Vejledning i brug af CPOP databasen Indledning... 2 Log på databasen... 3 Muligheder i databasen... 4 Patientoplysninger... 6 CPOP Ergoterapeut protokol... 11 CPOP Fysioterapeut protokol... 16 CPOP Neuropaediater

Læs mere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere

Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Vejledning til BUF Akademis administrationssystem for ledere Dette dokument indeholder vejledninger til brug af BUF Akademis administrationssystem, der understøtter håndtering af oprettelse og tilmeldinger

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

TÅRNBY FORENINGSPORTAL

TÅRNBY FORENINGSPORTAL GUIDE TIL TÅRNBY FORENINGSPORTAL - for foreninger Tårnby Foreningsportal Tårnby Foreningsportal er foreningernes værktøj til booking af faciliteter, indsendelse af dokumentation samt kommunikation med

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link: Version 5

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS / mtempus. Link:   Version 5 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS / mtempus Link: https://au.mtime.dk Version 5 November 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelse, området Pædagogik Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på Pædagogisk diplomuddannelse Sådan logger du

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere