Bedre grønne oplevelser i Galten-Skovby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre grønne oplevelser i Galten-Skovby"

Transkript

1 Bedre grønne oplevelser i Galten-Skovby Skanderborg Byråd ønsker med dette debatoplæg at invitere borgere, virksomheder og foreninger i Galten-Skovby til at bidrage med ideer til, hvordan de grønne områder i Galten- Skovby kan blive sjovere at bruge. Invitationen kommer netop nu, hvor planlægningen for det nye byområde på s arealer - mellem Galten og Skovby er ved at tage form. Planlægningen friholder nemlig en 1/3 af området som grønt areal, og det er byrådets ønske, at disse grønne arealer skal tænkes sammen med og supplere de eksisterende grønne oplevelser i byen. Samtidig vil byrådet gerne have gode ideer til at nytænke og udvikle de eksisterende grønne områder, så også de bliver sjovere at bruge. Byrådet ønsker med andre ord at skabe en grøn infrastruktur i byen, som gør det lettere at møde og opleve det grønne i hverdagen og som også invitere til ture ud i de nærliggende skov- og naturområder. Bedre og flere grønne områder giver sundhed for borgerne og bæredygtighed for vores miljø. På brainstorm-møde 24. august 2010 kom repræsentanter for skoler, institutioner, erhvervslivet og foreninger i byen med en række ideer. Se ideerne på disse sider, få selv nogle flere og mød op til et spændende idemøde: Torsdag den 4. november 2010 kl i Hallen Har du tid og lyst så mød op kl på p-pladsen ved Hallen og deltag i indvielsen af en foreløbig sti over markerne på. Vel mødt! Læs mere om Fra vision til virkelighed Idemøde 4. november

2 Fra vision til virkelighed Kommuneplan09 indeholder en række retningslinjer for, hvordan det skal blivere lettere for flere at anvende de grønne områder og hvordan grønne områder skal være med til at gøre vores byer med bæredygtige, f.eks. ved at lade regnvand løbe i åbne vandløb. Omdannelsen af Galten-Skovby til en mere grøn og bæredygtig by kræver imidlertid en indsat over mange år og et tæt og konstruktivt samarbejde med de lokale kræfter i byen. Det er vigtigt at have et fælles fremtidsbillede, hvis visioner og strategier skal omsættes i 1:1 over flere år og med mange forskellige interesser i spil. Det har bl.a. erfaringerne fra arbejdet med kommuneplanen og den bæredygtig bydel Anebjerg i Skanderborg vist. Derfor er borgerinddragelse et must. Når borgere, virskomheder og foreninger m. fl. er enige om, hvad der skal til for at gøre Galten-Skovby grønnere, kan omdannelsen ske i små nyk når muligheder, behov og den lokale interesse er til stede. På de følgende sider ses de ideer som repræsentanter for skoler, institutioner, erhvervslivet og foreninger bidrog med på Brainstormmøde 24. august Læs mere om Fra vision til virkelighed Idemøde 4. november Kommuneplan09

3 Idemøde i Hallen 4. november 2010 Skanderborg Byråd inviterer hermed borgere, virksomheder og foreninger i Galten-Skovby til idemøde om byens grønne områder og oplevelser. Mødet holdes i Hallen, Baunevej 11, Galten, Torsdag den 4. november 2010, kl Der vil blive serveret sandwich, vand og kaffe/the. Det er byrådets håb, at der på mødet kan etableres små lokale netværk, som efter mødet vil arbejder videre med realisering af konkrete ideer i løbet af de kommende år. Umiddelbart før mødet vil der blive indviet en foreløbig sti over markerne ved. Interesserede mødes ved p- pladsen ved Hallen kl Tilmelding til idemødet kan ske til : senest Læs mere om Fra vision til virkelighed Idemøde 4. november

4 , og den tidligere cirkusplads i Skovby er eksisterende opholdsområder i Galten-Skovby. Områderne indeholder forskellige grønne oplevelser, men kunne alle tilbyde bedre og sjovere grønne oplevelser. Nedenfor ses de 3 områder, som de i dag ser ud og ved klik på teksterne til højre kan ideerne til nye grønne oplevelser i de 3 områder ses. Læs mere om Galten midtby i Skovby

5 Galten Midtby fra borgerne i Galten-Skovby blev i 2009 til et ideoplæg for. Oplægget er indarbejdet i Kommuneplan09. Oplægget peger på, hvordan i fremtiden kan blive smukkere og mere spændende, og foreslår blandt andet, at får sammenhæng med býens torve, der samtidig gøres bilfrit. En fortætning af byens rum og en vekselvirkning mellem de aktive byrum og oplevelsesrige grønne områder vil kunne forstærke byens intimitet og byliv, er oplæggets budskab. Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby P-pladsen, når der ikke parkeres Byens torve kan gøres mere hyggelige og attraktive Genbrug af asfalt

6 Genbrug af asfalt En grøn forbindelse mellem og byens torve kan skabes ved, at Vestergade nedlægges på en kortere strækning. Vestergades asfalt kunne i givet fald genbruges til aktiviteter på hjul, lyder et forslag. Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby P-pladsen, når der ikke parkeres Byens torve kan gøres mere hyggelige og attraktive Genbrug af asfalt

7 Byens torve kan gøres mere hyggelige og attraktive Hyggelig beplantning, en cafe, et ishus og et toilet skaber altid liv. Hvis torvene bliver bilfrie og der skabes en tryg sammenhæng mellem torvene og kan en indkøbstur afsluttes med frokost og en tur på biblioteket, mens børnene leger. Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby P-pladsen, når der ikke parkeres Byens torve kan gøres mere hyggelige og attraktive Genbrug af asfalt

8 P-pladsen, når der ikke parkeres Hvorfor ikke lege her, når bilerne sover? Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby P-pladsen, når der ikke parkeres Byens torve kan gøres mere hyggelige og attraktive Genbrug af asfalt

9 er i dag en åben park med bl.a. amfiteater, småbørnslegeplads og grøn plæne. Stedet benyttes til forskellige former for kulturelle arrangementer og er mødested for byens unge og besøgsmål for dagplejere og daginstitutioner. Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby Genbrug af asfalt Byfesten Parken kunne i langt højere grad have en vekselvirkning i forhold til livet på byens torve, er mange enige om. Derfor er det bl.a. foreslået, at Vestergade på strækningen mellem og byens torve lukkes for biler og i stedet bliver ramme om unges aktiviteter på rullende hjul, fleksible skater- og rulleskøjteanlæg, mobilt musikanlæg til ungdomsfester og uformelt mødesteder for de unge. For at sikre diversitet i brugen af parken er det også forslået en naturlegeplads, hvor små børn kan lege, mens de voksne kombinerer indkøb med hyggeligt ophold på torvet.

10 Anderledes indretning af Byfesten Anvendelse af til årets byfest lægger bindinger på områdets indretning resten af året. For at sikre plads til det store telt kan området mod syd nemlig ikke kan inddeles i mindre baner/aktiviteter. Læs mere om Ideoplæg til Galten midtby Genbrug af asfalt Byfesten Byfesten må kunne indrettes anderledes, lyder et forslag. F.eks. kunne der opsættes faste mål med net, bordtennisborde, flere bænke til hygge og indrettes forskellige multibaner, f.eks. til beachvolley.

11 Den gamle cirkusplads i Skovby I Skovby nær den lokale brugs og omkranset af villakvarterer findes den gamle cirkusplads, som egentlig blot er en stor græsplæne omkranset af trådhegn, grøn hæk og enkelte træer. Indenfor området findes en skyggefuldt petanquebane og et meget lille klubhus. Pladsen budre i højere grad skabe modvægt til i Galten. F.eks foreslåes det, at pladsen bliver mødested for lokale cykel- og løbeklubber, hvor man kan fylde vandflasken og tisse af. Bænke, opbevaringsbokse og faciliteter til udspændning efter turen kunne gøre stedet hyggeligt for den 3. halvleg. Sansehave Mødested for cykel og løbeklub Danseklub Eller der kunne skabes et grønt uderum til lettere motionsformer som vil kunne lokke borgere fra Galten til Skovby, f.eks. en danseklub eller bordtennisklub.

12 Sansehave Byens mange børn og handicappede fra bostederne vil have særlig fornøjelse af sansehaver at føle, lugte, se, høre og smage på naturen. Hvis der laves et overdækket madpakkested, kan sansehaverne også være mål for byens dagplejemødre. Sansehave Mødested for cykel og løbeklub Danseklub

13 - en ny brik i det grønne puslespil Den nye bydel vil på sigt rumme boliger i Galten og Skovbys mellemrum og bliver praktisk talt broen i byen. I samarbejde med gårdejer Jørgen Baastrup Nielsen er en strukturplan nu ved at tage form. I strukturplanen arbejdes med tætte boligenklaver placeret op mod de eksisterende boligområder, mens et grønt landskab på ca. 15 ha. friholdes til natur og grønne oplevelser ned midt gennem området. Imellem de tættere bolig-ø er planlægges grønne sluser, som sikre at også de bagvedliggende boligområder i Galten og Skovby får let adgang ud i det nye landskabsrum. Områdets vej- og stistruktur planlægges etableret som legegade, hvor leg i haven kan føre til leg i gade og herfra leg ude i naturen. Det grønne landskab vil ikke kun blive sammalingssted mellem de to bydele, men også skabe forbindelse fra idrætsområde på og til det store landskab ved Lyngbygård Ådal mod nord. Allerede nu inden området tager endelig form, har Jørgen Baastrup Nielsen tilbudt at skabe en midlertidig stiforbindelse over markerne. Bydelen planlægges som et bæredygtig og klimasikret nyt område, f.eks. skal de tættere nye boligområder indeholde lavenergibebyggelser og overfladevand fra byområderne skal håndteres i åbne vandløb gennem det grønne område og ud til eksisterende vandløb mod syd og nord. Læs mere om Udkast til strukturplan for

14 idrætsområde Idrætsområdet ved og Hallen ligger centralt midt mellem Galten og Skovby og med adgang fra stisystemmet mellem de to bydele. Fra det nye byområde på kan der også umiddelbart skabes stiadgang til. Hallen vil være et godt udgangspunkt for motionsturer rundt i byen eller ud i naturen udenfor byen. Det er bl.a. foreslået, at man benytte hallens faciliteter til omklædning og bad eller her lejer GBS er til en GBS-jagt i byens grønne områder. Læs mere om Helhedsplan for

15 I byens mange villakvarterer kan det grønne blive mere nærværende og brugbart. Småbørns-legepladserne og vendepladserne på villavejen kan nytænkes og der kan skabes bedre forbindelser mellem disse områder. Undersøgelser peger på, hvor vigtigt bolignære omgivelser er for graden af fysisk aktivitet, og at bolignære udeaktiviteter er meget populære. Derfor bør der i Galten-Skovby være fokus på at skabe mange mindre, grønne hverdagsrum i de enkelte boligområder. Disse grønne hverdagsrum bør være af meget forskellig karakter og indeholde forskellige oplevelser og økosystemer. Det er bl.a. forslag som opsætning af bænke ved nye og mere inspirerende regnvandsreservoirer, fontæne til villavejens grønne fællesareal, fuglekasser på vejens træer, grønt legemiljø med huler, jordvolde, insekthotel og vandleg for kvarterets børn. Det kan såmænd også blot være flere træer langs vejen eller Arkitektens trøst på en kedelig carport, der skaber et rart sted at opholde sig. Det er også foreslået, at de grønne rum nærmest områdets mange bosteder for fysisk og psykiske handicappede indrettes med fokus på disse gruppers behov. Sansehaver og dyrefolde kan glæde både børn, ældre og handicappede. Klik ind og se ideerne til højre. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

16 Små sportsbaner Flere uformelle sportsbaner på de små grønne rum mellem bebyggelserne kan skabe mere udeliv. Banerne er hurtige og billige at etablere og kan fjernes igen, hvis de ikke længere bruges. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

17 Små haver Havearbejde er hyggeligt, f.eks. kan børn lave frugthaver som skaber fornøjelse for mange andre beboergrupper. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

18 Ly & læ Ly, læ og skygge er vigtigt..særligt i en klimaforandret verden. Overdækkede opholdsrum med mulighed for madpakkespisning kan være et godt udflugtsmål, f.eks. for dagplejen. Der er foreslag om shelters for børn, gerne tæt på bebyggelse, så det er trygt. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

19 Belægning til leg Sjove belægninger kan skabe spændende rum. Det er sjovt at lege på et kuperet terræn med bakker og dale. Der kan indlægges sansemotoriske oplevelser, dufte, noget at kravle op ad, noget at hoppe på osv. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

20 Dyrefolde - er sjove for mange aldersgrupper. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

21 Grønne facader. Grønne flader giver ikke kun smukke oplevelser, de er også vigtige, når kliamet forandrer sig. Planter giver skygge, nedbriger tempreraturen på gaden eller væggen og opsuger regnvand. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

22 Nye landskaber af overskudsjord Overskudsjord kan bruges til at danne landskaber og bakker til spændende aktiviteter. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

23 Grønt legemiljø Det er sjovt at udforme udfordringer og forhindringer i naturmaterialer. Intermistiske og skøre legeområder er nogle af forslagene, andre er actionbakker af overskudsjord fra byggeriet, tovbane, udendørs xylofon, sansemotoriske oplevelser. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

24 Fuglekasser på vejen - Små tiltag kan give meget liv på vejen. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser

25 Åbne vandløb skaber oplevelser Klimaforandringerne gør, at regnvand skal håndteres i åbne vandløb i fremtiden. I nye, men også i eksisterende byområder, kan regnvand indtænkes som oplevelser i bys rum. Små sportsbaner Små haver Ly & læ Belægning til leg Dyrefolde Grønne facader Nye landskaber af overskudsjord Grønt legemiljø Fuglekasser på vejen Vandløb skaber oplevelser Vand skal indtænkes med omhu. Det er vigtigt, at det er sikkert for børnene. Der kan f.eks arbejdes med soppeområder eller sumpområder.

26 Grønne pitstops Som særlige elementer i den grønne infrastruktur kan udvikles en række grønne pitstop, som kan fungere som lokale grønne mødesteder og kvarterslegepladser, men også som interessante destinationer for forskellige bevægelsesruter og stier med mulighed for pauser, leg, udstrækningstyrketræning m.v. Som en motivationsfaktor for at bevæge sig rundt til de forskellige pitstops er foreslået, at der udover de faste elementer løbende bliver skabt mulighed for at etablere interessante midlertidige landart-installationer udført af lokale foreninger, skoleklasser eller kunstnere. Klik ind og se ideerne til højre. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

27 Grøn kile nord for AKV Den grønne kile nord for AKV i Skovby er i Kommuneplan09 reserveret rekreative formål. Det er foreslået, at området i fremtiden får en mere aktiv anvendelse, f.eks. til supplerende boldbaner, hvis der på sigt mangler boldbaner ved. Det lille vandløb langs AKV s nordskel kunne være et interessant element. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

28 Hundeskov Hunde er menneskets bedste ven, men ikke alle er vilde med løse hunde. Derfor er foreslået en hundeskov i en del af skoven, hvor hundene kan få lov at løbe frit Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

29 Grillpladser Hvorfor ikke bruges fælles friarealer til fælles bålplads. Der er også foreslået etablering af en familieplads til alle aldre. Et sted, hvor man kan tage hen med sin familie til familiefester/ fødselsdage, hvor der er borde, bænke, bålplads, legeredskaber, ly og læ. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

30 Mobil cafe Der er foreslået, at der lejlighedsvis kan åbnes en mobilcafe, der flytter rundt og gennem happenings sætter fokus på forskellige forandringer i Glaten-Skovby. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

31 Streetdance i det fri Der mangler nogle steder for de unge i Galten-Skovby. Unge vil gerne have noget privathed, nogle steder, hvor de kan mødes med hinanden i fred og ro for de voksne, f.eks foreslås, at der opsættes nogle faste højtalere, så de unge kan dyrke streetdance i det fri. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

32 Skovbymosegård Det er foreslået at udbygge aktivitetsmuligheder i det grønne område syd for gården, bl.a. en amfiscene ved søen. Der er i området allerede etableret volleybane, kælkebakke, spejderhave og en skov (-skoven). De kvaliteter, der allerede er i området, bør gøres mere tilgængelige og indbydende. F.eks. kan dele af skoven indrettes til hundeskov. En forbindelse mellem dette område og de nye boligområder på vil invitere til øget brug af området. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

33 Gyvelhøjskolegård Gyvelhøjskolen har planer om at omdanne den ene af deres fodboldbaner til legeplads, minibane og begynderatletikområde. Skolegården kan tilføres et grønt snit, der i højere grad appellerer til bevægelse. Der mangler atletikbaner i Galten-Skovby og de foreslås f.eks. etableres på Gyvelhøjskolen. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

34 -skoven -skoven kræver vedligeholdelse. Der kunne laves nogle flere lysninger og stier, og skoven kunne gøres mere indbydende og venlig. De træer der evt. skal fældes foreslås brugt til at lave borde og bænke eller forhindringsbaner. Der kunne også laves shelters til overnatning, forhindringsbaner og der kunne etableres hundeskov i en del af skoven. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

35 Smedeskoven I Smedeskoven nord for byen er der to hytter, der i dag bliver brugt af spejderne, samt af børnehaverne og skolebørnene til hyttetur. Arealer, der bruges af spejderne kan også anvendes af andre. Der kan etableres stier, huleområder, shelter og bålplads og det er oplagt at tænke en grøn forbindelse fra det nye boligområde på til Smedeskoven. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

36 Porskærhave Porskærhaven foreslås genåbnet, som en offentlig have, hvor folk selv kan komme og passe og dyrke blomster og grønt - det kunne f.eks. være et projekt for ældresagen, lyder et forslag. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

37 Træningspavilioner Motionsbaner for alle aldre med indlagte forhindringer kan placeres mange steder. Træningsredskaber kunne også indrettes for handicappede. Der foreslås f.eks. en motionspavillion ved rutebilstationen, så man kan komme i form mens man venter. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

38 Motionsbaner Motionsbaner kan indgå i den grønne infrastruktur. F.eks. foreslås flere løbestier, træningspavilioner, fjernstyrede biler på jordbane, krolf, freesbeegolf osv. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

39 Naturfagslaboratorium I de grønne rum foreslås indrettet et sted som skolerne kan bruge i deres undervisning. Grøn Kile nord for AKV Hundeskov Grillpladser Mobil cafe Streetdance i det fri Skovbymosegård Gyvelhøjskolegård skoven Smedeskoven Porskærhave Træningspavilioner Motionsbaner Naturfagslab

40 En grøn infrastruktur kan skabe forbindelse mellem de eksisterende grønne områder, og få byens borgere til at bevæge sig mere trygt rundt i byen og undervejs møde og opleve byens forskellige grønne rum. Den grønne infrastruktur bør bygges op omkring forskellige stier og bevægelsesruter med visuelle flotte forløb, som bl.a. skal resultere i mere hverdagsmotion, en sikker og tryg skolevej, og det skal gøre det lettere for dagplejen, børnehaver og handicappede at bevæge sig rundt i lokalmiljøet. Det er foreslået at finde enkle, grønne løsninger på trafik- og gaderegulering i form af f.eks. grønne bump. Det vil også være oplagt at indtænke grønne bevægelseslandskaber for børn f.eks. udendørs tramboliner i asfalthøjde, vandinstallationer til leg, terrænformationer og klatresteder langs den grønne rute. Undersøgelser viser nemlig, at børn leger dobbelt så meget i byrummet, hvis det er grønt og så er børn samtidig gode til at tiltrække andre grupper. Derfor bør nye grønne pit-stops på ruten mellem hjem, skole og fritid udvikles i børnehøjde. Midlertidig sti over Skovby Nygaard Information langs stierne Gode belægninger Søringen et

41 Midlertidig sti over Ejeren af har tilbudt at etablere en midlertidig sti på fra syd mod nord. I forbindelse med, at der i løbet af de kommende år tages hul på nye boligenklaver i området, vil stien få sit endelige forløb. Midlertidig sti over Skovby Nygaard Information langs stierne Gode belægninger Søringen et

42 Information langs stierne God information kan give oplevelser på turen, f.eks. kan der opsættes oplysningsskilte om dyreliv eller motionsforslag. Midlertidig sti over Skovby Nygaard Information langs stierne Gode belægninger Søringen et

43 Gode belægninger Kvalitet er vigtig. God belægning og god belysning gør områderne trygge at opholde sig på, ikke mindst for børn og handicappede. Det er ideelt at køre på rulleskøjter på god asfalt. Midlertidig sti over Skovby Nygaard Information langs stierne Gode belægninger Søringen et

44 Søringen Stien rundt om søerne foreslås genetableret, laves mere spændende og forbindes med stierne i Lyngbygaard Ådal. Midlertidig sti over Skovby Nygaard Information langs stierne Gode belægninger Søringen et

45 et i Lyngbygaard Ådal I et samarbejde mellem Skanderborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening og Landsbyrådet i Herskind-Skivholme og sidst, men ikke mindst områdets lodsejere er der i perioden arbejdet med at etableret et spor i landskabet i Lyngbygaard Ådal, hvor der for få år siden er sket en naturgenopretning. En sti gennem det grønne område mellem de kommende boligbebyggelser på kan måske få forbindelse til dette spor. Læs mere om et

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej

DEBATOPLÆG. Ny lokalplan for Smørum Vest. Invitation til borgermøde om planlægningen. Tværvej. Kirkevangen. Kong Svends Vej Tværvej DEBATOPLÆG Kong Svends Vej Kirkevangen Ny lokalplan for Smørum Vest Invitation til borgermøde om planlægningen 1 Kom til borgermøde I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget for byområdet

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019

mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 mal byen grøn Amager Vest Lokaludvalgs grønne høringssvar til Københavns Kommunes Kommuneplan 2019 Når vi taler med borgerne i Amager Vest, fylder en grøn og bæredygtig by meget. Især grønne områder tæt

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

KLIMAPROJEKT Tinbæksøen

KLIMAPROJEKT Tinbæksøen KLIMAPROJEKT Tinbæksøen Indledning Som led i et klimatilpasningsprojekt i Galten-Skovby har Skanderborg Forsyning og skabt et nyt område ved Tinbækstien. Det overordnede formål blev at klimasikre en tunnel

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

LANDSBYAKSEN I VITTRUP - idéoplæg

LANDSBYAKSEN I VITTRUP - idéoplæg LANDSBYAKSEN I VITTRUP - idéoplæg Landskabsarkitekter BY+LAND Magnoliavej 18 DK-9000 Aalborg Telefon 2511 5771 www.byplusland.dk Fysikken Punkter i byen Løkkensvej er byens hovedfærdselsåre, og en del

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande

Planstrategi Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande Planstrategi 2019 Forslag til visioner og mål for midtbyudvikling i Ikast og Brande I forbindelse med udarbejdelsen af Planstrategi 2019 har Byrådet besluttet at sætte fokus på udviklingen af midtbyerne

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017

Program Plansporets udflugt til Skanderborg 8. juni 2017 9.00 (9.15) Afgang fra Kolding - Skovbrynet 1, 6000 Kolding Kaffe og croissant eller frugt i bussen ca. 9.45. 10.15 Ankomst og Afgang Skanderborg Rådhus - Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg nyere sidevej

Læs mere

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel

Helhedsplan for Højene Øst. Hjørrings nye bydel Helhedsplan for Højene Øst Hjørrings nye bydel Indholdsfortegnelse En helt ny bydel Hvorfor byudvikle i Højene Øst? Området Helhedsplanen Scenarier Planen 3 4 4 6 8 9 2 En helt ny bydel Højene Øst er udviklet

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet

Vi er bekymrede for at den nye udstykning kommer til at fylde meget i landskabet Skanderborg Kommune Miljø- og Planudvalget Kresten & Helene Thorup Stjærvej 70 8464 Galten kresten@krab.dk helene@simoni.dk Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1120, Udstykning ved Stjær. Stjær er

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL

ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL ODENSE KOMMUNES BORGERPANEL Borgerpanelet i Odense Kommune "Vores Odense" giver alle borgere, som er fyldt 18 år og bor i Odense Kommune, en mulighed for at komme med deres input til kommunens arbejde.

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Dagsorden 4. marts 1. Velkomst og historik 2. Status den kommunal afklaringsopgave 3. Markedsdag i Dalum den 5. juni

Dagsorden 4. marts 1. Velkomst og historik 2. Status den kommunal afklaringsopgave 3. Markedsdag i Dalum den 5. juni Dagsorden 4. marts 1. Velkomst og historik 2. Status den kommunal afklaringsopgave 3. Markedsdag i Dalum den 5. juni ----- 4. Arbejdsgrupper 5. Aftaler herfra En idé, der er født her 3. Afklaringsprojekt

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Byggefelt 1.6 GARTNERBYEN 27 TOWN HOUSES

Byggefelt 1.6 GARTNERBYEN 27 TOWN HOUSES Byggefelt 1.6 GARTNERBYEN 27 TOWN HOUSES D. 30.08.2019 GARTNERBYEN DUFTRANKEVEJ - 5200 ODENSE 1 GARTNERBYEN Tæt på Odense City og alligevel i et roligt og historiemættet kvarter, finder du Gartnerbyen,

Læs mere

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan

Referat. 17, stk. 4 - udvalg Helhedsplan Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00 Sted: Byrådssalen i Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 11 Godkendelse af dagsorden 3 12 Opsamling på tema om byens rolle - nu og frem

Læs mere

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording

Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Vedrørende Bording, september 2012 Ansøgning om indhegnet hundeskov i Bording På vegne af hundeejere i Bording ansøger vi om etablering af en indhegnet hundeskov

Læs mere

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED HOLBÆK HAVE HELHEDSPLAN OG UDBUD Baggrund og formål Som følge af realiseringen af planerne for Holbæk Sportsby frigøres arealerne ved det nuværende idrætsanlæg ved Holbæk Have til andre formål. Det første

Læs mere

Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring.

Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring. Indkaldelse af idéer og forslag Hjørring Kommune Projekt for afskærmning mod Ringvejen i forbindelse med plan for byudvikling i Højene, Hjørring. Hjørring Kommune vil gerne høre dine ideer og forslag,

Læs mere

BORGERPANELET VORES ODENSE

BORGERPANELET VORES ODENSE BORGERPANELET VORES ODENSE 2. kvartal: Bylivsundersøgelse Samlede resultater Juli 2018 KORT OM UNDERSØGELSEN OG PANELET Der gennemføres årligt tre undersøgelser i Odense Kommunes borgerpanel Vores Odense.

Læs mere

VESTERPARKEN I Ringe Boligselskabet BSB Ringe Afdeling 78-51

VESTERPARKEN I Ringe Boligselskabet BSB Ringe Afdeling 78-51 I Ringe Boligselskabet BSB Ringe Afdeling 78-51 Helhedsplan Dispostionsforslag 1.06.01 Revision af 1.0.018 I GRÅBRØDRE ARKITEKTER I 1.0.018 I Vesterparken SIDE 1 Registrering I GRÅBRØDRE ARKITEKTER I 1.0.018

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde

OPSAMLING - WORKSHOP. Borgermøde OPSAMLING - WORKSHOP Borgermøde 06.02.2018 WORKSHOPPENS TEMAER HVORDAN SER LIVET & BYEN UD OMKRING ISS GRUNDEN UD I FREMTIDEN? BOLIG ERHVERV HVORDAN ER DE UDADVENDTE BOLIGER OG ERHVERV? HVORDAN ER BEBYGGELSES

Læs mere

Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum.

Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum. Strandkanten Vil du bo midt i naturen? Så har du muligheden nu, hvor vi tilbyder en gruppe nye og attraktive boliger på unikke naturgrunde i en helt ny bydel midt i det smukke, åbne fjordlandskab. Naturbydelen

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDRETNING AF LEGEAREALER

RETNINGSLINJER FOR INDRETNING AF LEGEAREALER RETNINGSLINJER FOR INDRETNING AF LEGEAREALER Fysiske udfordringer Fordybelse Risiko Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Rev. 2018 RETNINGSLINJER

Læs mere

Applebys plads Karréen

Applebys plads Karréen Applebys plads Karréen Placering i byen Applebys Plads karréen ligger indenfor gåafstand af 500 m til Christianshavns Torv med indkøbsmuligheder, metro og gode busforbindelser. Langs med Christianshavns

Læs mere

Høringsfase i februar

Høringsfase i februar 1 Forsyningens hjemmeside: Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr.

Tårs. Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tårs Områdefornyelse i Tårs fra centerby til rekreativ bosætningsby med klar identitet. Samlet økonomi 8,0 mio. kr. Tidsplan Oktober 2017 - november 2018 Aktivitet Aktivitetsbånd Et udendørs samlingssted,

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Ingredienser Hvad skal der at nå målet?

Ingredienser Hvad skal der at nå målet? Den Grønne sti kan: Stisammenhæng, god skiltning tilgængelighed: Cykler, barnevogne, gående, kørestole God vilje kan Vilje og økonomi Bløde trafikanter beboere turister Den Grønne sti kan: Gode naturoplevelser

Læs mere

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009

HELHEDSPLAN BILLUND VILLABYER UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 UDARBEJDET AF HASLØV & KJÆRSGAARD ARKITEKTER FOR BILLUND KOMMUNE 2009 2 OVERSIGTSPLAN MÅLESTOK 1:20.000 Landskabsring Billund Lufthavn Stiforbindelse LEGOland Billund Bymidte Lalandia Ankelbo Villaby Ferieby

Læs mere

Workshop 2. WORKSHOP nr. 2. Sag: Banebyparken Viborg. Tid: 09. maj Sundhedscentret Toldboden. Lone Bjerre Josefsen, Børn og Unge, LBJO

Workshop 2. WORKSHOP nr. 2. Sag: Banebyparken Viborg. Tid: 09. maj Sundhedscentret Toldboden. Lone Bjerre Josefsen, Børn og Unge, LBJO Sag: Banebyparken Viborg Tid: 09. maj 2019 Sted: Sundhedscentret Toldboden Deltagere Lotte Kunstmann, Natur og vand, LKU Lone Bjerre Josefsen, Børn og Unge, LBJO Bente Dalsgaard, Sundhed og omsorg, BDAL

Læs mere

Lys, luft og bevægelighed

Lys, luft og bevægelighed Det sted, vi bor og lever Hvis der er pænt og trygt, hvor vi bor. Hvis der er cykelstier og kort til grønne områder. Hvis der er butikker, skoler og børnehaver i nærheden. Ja, så er der større muligheder

Læs mere

INDSATS TEKNIK & MILJØ

INDSATS TEKNIK & MILJØ INDSATS TEKNIK & MILJØ Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi i sundheds-politikken 2019-2022) Indsatsen vedrører følgende to målsætninger fra Hjørring kommunes sundhedspolitik (side 7) Sikre

Læs mere

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN

ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN NORDFYNS KOMMUNE ÅBENT HUS, 14/3-15 BORGERNES INPUT TIL HELHEDSPLAN FOR FIONAGRUNDEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Flyt ind i naturen. Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum

Flyt ind i naturen. Bo på engen helt tæt på fjorden. Med kort afstand til Ringkøbing centrum Strandkanten Vil du bo midt i naturen? Så har du muligheden nu, hvor vi tilbyder en gruppe nye og attraktive boliger på unikke naturgrunde i en helt ny bydel midt i det smukke, åbne fjordlandskab. Naturbydelen

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bevar det grønne område ved Dalum Papir Til gavn og glæde for alle borgere i Odense! 15. maj 2018 Fra gadeforeninger i Dalum

Bevar det grønne område ved Dalum Papir Til gavn og glæde for alle borgere i Odense! 15. maj 2018 Fra gadeforeninger i Dalum Bevar det grønne område ved Dalum Papir Til gavn og glæde for alle borgere i Odense! 15. maj 2018 Fra gadeforeninger i Dalum Hvem er vi? Gadeforeningen Lindevej v/ Henrik Bjerregaard Gadeforeningen Jernbane

Læs mere

Plan- og Erhvervsudvalget

Plan- og Erhvervsudvalget Plan- og Erhvervsudvalget Tilskud til erhvervsaktiviteter; 2,6 Turisme; 3,8 Tilskud Næstved Erhverv; 4,5 Plan- og Erhvervsudvalget Anlæg Nr. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1. prioritet 14-2 14-2 14-2a 14-2a

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør

Udvikling i Furesø Kommune. ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør ved Claus Torp, By- og Kulturdirektør Furesø fra 1850 til 2018 1850 2018 Område 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 Værløse 2.546 5.072 9.936 16.339 16.835 18.664 19.163 20.041 Farum 4.074 8.072 15.611

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum.

KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september Målsætning for indsatsområdet: at få skabt et identitetsskabende grønt rum. KVALITET I BYRUMMET, referat fra workshop I -13. september 2011 By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Målsætning for indsatsområdet: at få

Læs mere

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning

Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 2015. Sammenfatning Den grønne kile Beboer - workshop d. 09. juni 05 Sammenfatning Resumé Som led i arbejdet omkring klimasikring i ØsterBOs område Den grønne kile, blev der den 09. juni 05, kl. 3.00-9.00 afholdt en beboerworkshop.

Læs mere

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser

UDKAST. Strategi for øget adgang til naturoplevelser UDKAST Strategi for øget adgang til naturoplevelser Baggrund for strategien Adgang til natur og til gode naturoplevelser, har en stor værdi for både bosætning, sundhed, læringsmiljøer og friluftsliv. Det

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 10 DEC 2015

Velkommen til Fællesmøde 10 DEC 2015 Velkommen til Fællesmøde 10 DEC 2015 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Friluftsstrategi

Friluftsstrategi Friluftsstrategi 2017-2024 3 5 6 8 9 10 11 Vision for friluftslivet Mål for friluftslivet Handlinger for friluftslivet Tilgængelighed og sammenhænge Regionale ruter og muligheder Friluftsliv i byen Formidling

Læs mere

MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE. mytownhouse.dk

MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE. mytownhouse.dk MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE LÆKRE TOWN HOUSES KLAR TIL SALG I GARTNERBYEN EN HELT NY, SPÆNDENDE OG SPIRENDE BYDEL I ODENSE Tæt på city og alligevel i et roligt og historiemættet kvarter

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE. mytownhouse.dk

MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE. mytownhouse.dk MODERNE TOWN HOUSES I ODENSES GRØNNE HJERTE mytownhouse.dk 2 mytownhouse.dk LÆKRE TOWN HOUSES KLAR TIL SALG I GARTNERBYEN EN HELT NY, SPÆNDENDE OG SPIRENDE BYDEL I ODENSE Tæt på city og alligevel i et

Læs mere

Byggefelt 1.6 GARTNERHAVEN ODENSE TOWN HOUSES BYGNING 7

Byggefelt 1.6 GARTNERHAVEN ODENSE TOWN HOUSES BYGNING 7 Byggefelt 1.6 GARTNERHAVEN ODENSE TOWN HOUSES D. 2 3. 0 9. 2 0 1 9 BYGNING 7 GARTNERHAVEN ODENSE DUFTRANKEVEJ - 5200 ODENSE 1 GARTNERBYEN Tæt på Odense City og alligevel i et roligt og historiemættet kvarter,

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

VELKOMMEN FOrtæLLiNgEr Og FOrbiNdELsEr i byens LaNdsKab

VELKOMMEN FOrtæLLiNgEr Og FOrbiNdELsEr i byens LaNdsKab VELKOMMEN Fortællinger og forbindelser i byens landskab workshop 01 RUNDE 1 Idéer til by- og landskabsplanen overordnet, placering af knudepunkter, ankerpunkter og forbindelserne imellem RUNDE 2 Idéer

Læs mere

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL

UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL UDVIKLING AF FREDERIKSBERG HOSPITAL Overordnet vision og delvisioner På Hospitalsområdet skaber vi et åbent, imødekommende, grønt og blandet byområde, hvor LIV og RO forenes i et bykvarter med bæredygtige

Læs mere

Ydre cykelring ,- Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel.

Ydre cykelring ,- Oplevelsesti rundt mellem flere forsekellige landskabskarakterer. Kan både opføres i asfalt og/eller stenmel. : Side 1 af 1 Idé: Ud fra konceptet er der lagt en masse brikker som sammen kommer til at danne en helt ny aktivitetsplads. Pladsen er formgivet ud fra konceptet. Derfor er der i midten en manege som er

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Fremtidens Skalborg. styrke områdets profil. 4. at styrke sammenhænge og forbindelser i bydelen med fokus på bløde trafikanter

Fremtidens Skalborg. styrke områdets profil. 4. at styrke sammenhænge og forbindelser i bydelen med fokus på bløde trafikanter Fremtidens Skalborg Byudviklingsplanen for Skalborg skal skabe en fælles vision og rammen for en helhedsorienteret udvikling af Skalborg som bydel. Byudviklingsplanen har til formål at skabe rammerne for

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Lokalplan Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Lokalplan 9-4-105 Boliger, omdannelse af Hals Camping, Hals (1. forelæggelse) 2017-058987 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Lokalplan 9-4-105.

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere