CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING"

Transkript

1 Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A , afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning. PREP-parkurset blev afholdt i 2006 som et aftenkursus 5 onsdage fra kl til kl Undervisningen blev varetaget af ansatte i Center for Familieudvikling, mens vejledningen af parrene på kurset blev gennemført af både undervisere og fagfolk fra Roskilde, som er uddannede PREP-ledere. Kurset blev finansieret af Center for Familieudviklings projektmidler fra Familiestyrelsen som en del af et større rådgivningsprojekt. Det var påkrævet fra Familiestyrelsens side, at egenbetalingen til kurset skulle udgøre 300,- kr. pr. par. Tilslutning Der deltog 16 par i alderen år. Den gennemsnitlige mandlige deltager er ca. 41 år. For kvinder er den gennemsnitlige alder på deltagerne ca. 40 år. Alle par har børn under 18 år, hvilket var et krav for kursusdeltagelse fra Familiestyrelsen. 11 af parrene er gift, 4 par er samlevende, mens 1 par er separeret. For øvrige baggrundsoplysninger se Bilag 1. Interessen for kurset har været markant. En uge efter lanceringen af kurserne i Roskilde i medierne, var over halvdelen af pladserne optagede. Kurserne blev hurtigt fyldt, og Center for Familieudvikling kunne ikke efterkomme den store efterspørgsel fuldt ud. Deltagernes evaluering af kurset Deltagerne har evalueret parkurset i et spørgeskema indrettet med henblik på kvantitative data. Deltagerne har vurderet de enkelte undervisningsmoduler på en skala fra 0-6, hvor 0 point angiver, at deltagerne intet udbytte har fået, mens 6 point indikerer rigtig meget udbytte. De mandlige deltagere har gennemsnitligt vurderet kursets temaer til 4,2 point, mens de kvindelige deltagere har givet 4,3 point i gennemsnit. Deltagernes evaluering viser generelt et stort udbytte af kurset. Tilfredshedsgraden for kurset ligger mellem tilfreds og meget tilfreds for begge køn. De mandlige deltagere har overordnet vurderet kurset til en score på 5,1 ud af 6. De A

2 kvindelige deltagere har vurderet kurset til en gennemsnitlig score på 5,0 ud af 6. Evalueringsskemaerne viser, at deltagerne generelt giver udtryk for stor tilfredshed med kurset. Se også Bilag 2. Parrenes vurdering af et før og efter kurset Vi har valgt tre væsentlige parametre ud for vurderingen af et. Det drejer sig om følgende spørgsmål i bilag 3 og 4: Enigheden om fordeling af arbejdsopgaver i hjemmet før og efter kurset (13) Vurderingen af forholdets kvalitet før og efter kurset (18) Oplevelsen af lykke før og efter kurset (31) I forhold til fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet fordeler deltagerne sig på følgende måde før og efter kurset: Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig før kurset 0 % 25 % 35,7 % 39,3 % 0 % efter kurset 3,8 % 19,2 % 53,8 % 19,2 % 3,8 % Grafisk kan udviklingen i deltagernes besvarelser illustreres således: A

3 Fordeling af arbejdsopgaver 60% 50% 40% 30% før kurset efter kurset 20% 10% 0% Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig Grafen viser, at andelen af deltagere der svarer, at de ofte er uenige, er markant større før kurset, hvorimod andelen af deltagere der svarer, at de en gang i mellem er uenige, er vokset betydeligt efter kurset. Selvom et enkelt par ser ud til at være blevet mere uenige efter kurset, er det generelle billede, at flere par oplever en mindre grad af uenighed omkring fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet efter kurset. I forhold til vurderingen af ets kvalitet svarede deltagerne på følgende spørgsmål: I almindelighed, hvor ofte synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? Deltagerne fordeler sig på følgende måde: Næsten hele Det meste af En gang Sjældent Aldrig tiden tiden imellem Før kurset 0 % 58,6 % 34,5 % 6,9 % 0 % Efter kurset 7,7 % 65,4 % 23,1 % 3,8 % 0 % A

4 Grafisk kan udviklingen i deltagernes besvarelser illustreres således: Vurdering af forholdet 70% 60% 50% 40% 30% Før kurset Efter kurset 20% 10% 0% Næsten hele tiden Det meste af tiden En gang imellem Sjældent Aldrig Grafen viser, at andelen af deltagere der svarer, at de det meste af tiden eller næsten hele tiden mener, at forholdet går godt er højere efter kurset. Den generelle udvikling i deltagernes besvarelser viser en forbedret vurdering af et efter PREP-kurset. A

5 I vurderingen af oplevet lykke er parrene blevet bedt om at vurdere graden af lykke i deres forhold på en skala fra 0-6. Inden kurset vurderede de gennemsnitligt deres oplevede lykke til 2,5. Efter kurset vurderede de gennemsnitligt deres oplevede lykke til 2,8. Se nedenstående illustration: Gennemsnitlig vurdering af lykke på skala fra ,5 3 2,5 2 Før kursus Efter kursus 1,5 1 0,5 0 Før kursus Efter kursus Besvarelserne viser, at deltagerne oplever sig en smule lykkeligere efter kurset, selvom der ikke er tale om nogen signifikant udvikling. Se også Bilag 3 og 4 for yderligere information om deltagernes vurderinger af forholdet før og efter kurset. A

6 Kvalitativ evaluering ved opfølgende samtaler I kursustilbudet ligger en opfølgende samtale med en familieterapeut af halvanden times varighed cirka 5 uger efter kursets afslutning. Ifølge de skriftlige evalueringer kan udbyttet af den opfølgende samtale overordnet beskrives således: Nogle par fremhæver synergieffekten i at kombinere arbejdet på kurset med en individuel parsamtale. Opfølgningssamtalen bidrog til skærpet fokus på de tematikker, som kurset afdækkede, og samtalen med terapeuten gav mulighed for øget opmærksomhed på problematikker såvel i relationen som hos de enkelte deltagere. Det mest udbytterige ved opfølgningssamtalen anses af et overvejende flertal for det, at kunne vende vanskeligheder i forhold til såvel teknik som temaer med en vejleder. Denne feedback blev for mange en hjælp til fornyet dialog og udarbejdelse af konkrete tiltag. De fleste par giver udtryk for, at samtalen ved at hjælpe dem et skridt videre på vejen, gav inspiration og lyst til fortsat engagement i forholdet. Den opfølgende samtale har skærpet parrenes fokus på vanskelige temaer, givet mulighed for at vanskeligheder omkring kommunikationsteknikkerne og skabt ny inspiration til at arbejde med et. A

7 Samlet konklusion k på evalueringen Tilslutningen til kurset har været så stor, at Center for Familieudvikling ikke har kunnet imødekomme alle pars ønske om at komme på PREP-kursus. Deltagernes evaluering af kurset viser generelt et stort udbytte. Tilfredshedsgraden for kurset ligger mellem tilfreds og meget tilfreds for begge køn. De mandlige deltagere har overordnet vurderet kurset til en score på 5,1 ud af 6. De kvindelige deltagere har vurderet kurset til en gennemsnitlig score på 5,0 ud af 6. I forhold til vurderingen af et før og efter kurset, er det generelle billede, at flere par oplever en mindre grad af uenighed omkring fordelingen af arbejdsopgaver i hjemmet efter kurset. Med hensyn til ets kvalitet, viser deltagernes besvarelser en forbedret vurdering af et efter PREP-kurset. Derudover viser besvarelserne, at deltagerne oplever sig mere en smule mere lykkelige efter kurset, end de gjorde tidligere. Den opfølgende samtale har skærpet fokus på vanskelige temaer, og givet mulighed for at vanskeligheder omkring kommunikationsteknikkerne. Opfølgningen har givet ny inspiration til at arbejde med et. A

8 Bilag 1: Baggrundsoplysninger for deltagere på kurset A : Antal udfyldte besvarelser: 32 Mand: år år år år år 6,25 % 31,25 % 56,25 % 6,25 % 0 % Kvinde: år år år år år 12,5 % 31,25 % 43,75 % 12,5 % 0 % Antal fælles børn: eller derover 6,25 % 37,5 % 37,5 % 18,75 % 0 % 0 % Civilstand: Gift Samlevende Separeret 67,74 % 25,8 % 6,45 % Varighed af nuværende forhold: 0-5 år 6-10 år år år år år 31 år eller mere 15,6 % 28,1 % 31,25 % 12,5 % 12,5 % 0 % 0 % Sidste afsluttede uddannelse: 9./10. klasse Gymnasium Kort vid. Udd. Melleml vid. Udd. Lang vid. udd. 0 % 12,9 % 32,25 % 41,9 % 12,9 % Beskæftigelsesområde: Ufaglært Faglært Selvstændig Leder Andet 21,88 % 53,1 % 3,13 % 0 % 21,88 % A

9 Bilag 2: Evaluering af PREP-kurset A06-05: 05: Bilag 2 illustrerer deltagernes gennemsnitlige vurdering af de enkelte temaer på kurset for henholdsvis mænd og kvinder. Parrene har kunnet vurdere de forskellige temaer på en skala fra 0 6, hvor 6 svarer til rigtig meget udbytte og 0 svarer til intet udbytte. Tema Gennemsnitlig score, mænd Gennemsnitlig score, kvinder Indledning grundtanker i PREP 4,0 4,3 Forelskelse, venskab og kærlighed 3,6 3,9 Forventninger og roller 3,9 4,3 Kommunikationshindringer 4,7 4,6 4 Faresignaler 4,7 5,2 Tale-lytteteknik 4,6 4,9 Hvad er problemet 4,1 4,5 Problemløsningsmodel 4,4 4,7 Tilgivelse 3,7 3,5 Sensualitet og seksualitet 4,3 3,8 Grundværdier og livssyn 4,1 4,1 Hygge og humor 4,3 4,1 Engagement og forpligtelse 4,7 4,3 Opsummering og fremtidsperspektiv 3,8 3,7 Gennemsnitvurdering af temaer 4,2 4,3 Rammer for kurser 4,6 5,2 Kursusledere 5,3 5,4 Helhedsvurdering af kurset 5,1 5,0 A

10 Bilag 3: Vurdering af ets kvalitet før kurset A Antal udfyldte besvarelser: 26 Altid enig Næsten altid En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig enig 1 Håndtering af familiens 6,5 % 54,8 % 32,3 % 6,5 % 0 % finanser 2 Holde fri sammen 0 % 53,3 % 43,3 % 3,3 % 0 % 3 Religiøse følelser 29 % 45,2 % 9,7 % 16,2 % 0 % 4 Udvise følelser 0 % 3,4 % 58,6 % 24,1 % 0 % 5 Venner 3,4 % 55,2 % 41,4 % 0 % 0 % 6 Sex 35,7 % 25 % 39,3 % 25 % 7,1 % 7 Konventioner 6,5 % 45,2 % 35,5 % 12,9 % 0 % 8 Livsholdning 6,3 % 31,3 % 53,1 % 9,4 % 0 % 9 Måder at håndtere forældre 6,7 % 53,3 % 33,3 % 6,7 % 0 % og svigerforældre på 10 Formål, mål og værdier 0 % 44,8 % 44,8 % 10,3 % 0 % 11 Mængden af tid man skal 3,4 % 31 % 55,2 % 10,3 % 0 % være i hinandens selskab 12 At træffe store beslutninger 9,7 % 54,8 % 32,3 % 3,2 % 0 % 13 Fordeling af arbejdsopgaver 0 % 25 % 35,7 % 39,3 % 0 % 14 Fritidsinteresser og 0 % 48,4 % 29 % 22,8 % 0 % aktiviteter 15 Karrierebeslutninger 13,3 % 63,3 % 20 % 3,3 % 0 % 16 Hvor ofte diskuterer I eller har overvejet skilsmisse, separation eller at gøre for holdet forbi? 17 Hvor ofte forlader I huset efter et skænderi? Altid Det meste af tiden En gang imellem Sjældent aldrig 0 % 26,5 % 35,5 % 51,6 % 6,5 % 3,2 % 6,5 % 12,9 % 48,4 % 29 % A

11 Næsten Det meste En gang Sjældent Aldrig hele tiden af tiden imellem 18 I almindelighed, hvor ofte 0 % 58,6 % 34,5 % 6,9 % 0 % synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? 19 Har du tillid til din partner? 51,6 % 38,7 % 9,7 % 0 % 0 % 20 Har du nogensinde fortrudt, 0 % 6,5 % 35,5 % 41,9 % 3,2 % at du har giftet dig eller at I lever sammen? 21 Hvor ofte skændes du og 0 % 6,9 % 75,9 % 17,2 % 0 % din partner? 22 Hvor ofte går du og din partner hinanden på nerverne? 0 % 12,9 % 61,3 % 25,8 % 0 % 23 Hvor ofte kysser du din partner? Hver dag Næsten En gang Sjældent Aldrig hver dag imellem 40,6 % 21,9 % 21,9 % 3,1 % 0 % 24 Engagerer du og din partner dig i interesser sammen udenfor hjemmet? Altid For det Nogle Sjældent Aldrig meste gange 3,3 % 13,3 % 26,7 % 46,7 % 3,3 % Aldrig Mindre end én gang om 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange 1 gang om Hyppigere måneden måneden om ugen dagen 25 I har en stimulerende 3,2 % 25,8 % 3,6 % 29 % 3,2 % 0 % udveksling af ideer 26 I ler sammen 0 % 3,1 % 21,9 % 40,6 % 28,1 % 6,8 % 27 I diskuterer et eller 0 % 3,2 % 38,7 % 32,3 % 19,5 % 3,2 % andet roligt 28 I arbejder sammen på et 6,9 % 69 % 17,2 % 6,9 % 0 % 3,4 % A

12 projekt Har nedenstående temaer været årsag til meningsudvekslinger indenfor de sidste par uger? Ja Nej 29 Begge eller én af os har været for trætte til sex 56 % 44 % 30 Begge eller én af os har ikke vist kærlighed 73,3 % 26,7 % 31: Oplevet lykke Ekstremt Noget Lidt Lykkelig Meget Ekstrem Perfekt ulykkelig ulykkelig ulykkelig lykkelig lykkelig % 3,3 % 3 % 40 % 13,3 % 3,3 % 0 % Gennemsnitlig oplevet lykke efter kurset: 2.5 ud af 6 32: Udsagn om ets fremtid: Jeg ønsker desparat, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre min del for, at det skal Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg kan ikke gøre meget andet end Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg nægter at gøre mere end det jeg gør Mit kan aldrig lykkes, og jeg kan ikke gøre andet end det, jeg gør for at holde Mit forhold kan aldrig lykkes, og jeg har opgivet at gøre mere for at holde det i gang helst for at det skal blive det helst for at det skal blive det lykkes det jeg gør nu, for at det skal lykkes nu, for at holde et i gang et i gang 3,3 % 50 % 40 % 6,7 % 0 % 0 % 0 % A

13 Bilag 4: Vurdering af ets kvalitet efter kurset A Antal udfyldte besvarelser: 26 Altid enig Næsten altid enig En gang imellem uenig Ofte uenig Altid uenig 1 Håndtering af familiens 11.5 % 57.7 % 23 % 0 % 0 % finanser 2 Holde fri sammen 3.8 % 53.8 % 42.3 % 0 % 0 % 3 Religiøse følelser 38.5 % 50 % 11.5 % 0 % 0 % 4 Udvise følelser 0 % 15.4 % 57.7 % 26.9 % 0 % 5 Venner 11.5 % 46.2 % 42.3 % 0 % 0 % 6 Sex 0 % 36 % 44 % 12 % 4 % 7 Konventioner 8 % 48 % 44 % 0 % 0 % 8 Livsholdning 8 % 60 % 28 % 4 % 0 % 9 Måder at håndtere forældre 7.7 % 65.4 % 26.9 % 0 % 0 % og svigerforældre på 10 Formål, mål og værdier 0 % 42.3 % 50 % 7.7 % 0 % 11 Mængden af tid man skal 0 % 26.9 % 65.4 % 7.7 % 0 % være i hinandens selskab 12 At træffe store beslutninger 4 % 68 % 28 % 0 % 0 % 13 Fordeling af arbejdsopgaver 3.8 % 19.2 % 53.8 % 19.2 % 3.8 % 14 Fritidsinteresser og 7.7 % 42.3 % 46.2 % 3.8 % 0 % aktiviteter 15 Karrierebeslutninger 15.4 % 61.5 % 23.1 % 0 % 0 % 16 Hvor ofte diskuterer I eller har overvejet skilsmisse, separation eller at gøre for holdet forbi? 17 Hvor ofte forlader I huset efter et skænderi? Altid Det meste af tiden En gang imellem Sjældent aldrig 0 % 15.4 % 15.4 % 34.6 % 34.6 % 0 % 3.8 % 7.7 % 46.2 % 42.3 % A

14 Næsten Det meste En gang Sjældent Aldrig hele tiden af tiden imellem 18 I almindelighed, hvor ofte 7.7 % 65.4 % 23.1 % 3.8 % 0 % synes du, at forholdet mellem dig og din partner går godt? 19 Har du tillid til din partner? 57.7 % 23.1 % 15.4 % 3.8 % 0 % 20 Har du nogensinde fortrudt, 0 % 0 % 46.2 % 38.5 % 15.4 % at du har giftet dig eller at I lever sammen? 21 Hvor ofte skændes du og 0 % 7.7 % 73.1 % 11.5 % 7.7 % din partner? 22 Hvor ofte går du og din partner hinanden på nerverne? 4 % 4 % 64 % 28 % 0 % 23 Hvor ofte kysser du din partner? Hver dag Næsten En gang Sjældent Aldrig hver dag imellem 38.5 % 23.1 % 26.9 % 3.8 % 7.7 % 24 Engagerer du og din partner dig i interesser sammen udenfor hjemmet? Altid For det Nogle Sjældent Aldrig meste gange 0 % 7.7 % 38.5 % 50 % 3.8 % Aldrig Mindre end én gang om 1 eller 2 gange om 1 eller 2 gange 1 gang om Hyppigere måneden måneden om ugen dagen 25 I har en stimulerende 0 % 3.8 % 50 % 38.5 % 7.7 % 0 % udveksling af ideer 26 I ler sammen 0 % 3.8 % 23.1 % 38.5 % 30.8 % 3.8 % 27 I diskuterer et eller 0 % 3.8 % 26.9 % 50 % 19.2 % 0 % andet roligt 28 I arbejder sammen på et projekt 3.8 % 38.5 % 38.5 % 42.3 % 7.7 % 7.7 % A

15 Har nedenstående temaer været årsag til meningsudvekslinger indenfor de sidste par uger? Ja Nej 29 Begge eller én af os har været for trætte til sex 40 % 60 % 30 Begge eller én af os har ikke vist kærlighed 26.9 % 73.1 % 31: Oplevet lykke Ekstremt Noget Lidt Lykkelig Meget Ekstrem Perfekt ulykkelig ulykkelig ulykkelig lykkelig lykkelig % 3.8 % 34.6 % 38.5 % 23.1 % 0 % 0 % Gennemsnitlig oplevet lykke efter kurset: 2.8 ud af 6 32: Udsagn om ets fremtid: Jeg ønsker desparat, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre næsten hvad som Jeg ønsker meget, at mit skal blive en succes og vil gøre min del for, at det skal Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg kan ikke gøre meget andet end Det ville være rart, hvis mit lykkes, men jeg nægter at gøre mere end det jeg gør Mit kan aldrig lykkes, og jeg kan ikke gøre andet end det, jeg gør for at holde Mit forhold kan aldrig lykkes, og jeg har opgivet at gøre mere for at holde det i gang helst for at det skal blive det helst for at det skal blive det lykkes det jeg gør nu, for at det skal lykkes nu, for at holde et i gang et i gang 0 % 26.9 % 69.2 % 3.8 % 0 % 0 % 0 % A

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord

Effekt af Kursus for borgere med stress og angst. Copyright 2011 Innovi Denmark. Forord Tlf: 7 95 Effekt af Kursus for borgere med stress og angst Copyright 11 Innovi Denmark Forord I perioden november 8 til november 9 afholdt Angstlinien 7 internatkurser a 7 dages varighed med deltagelse

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg

Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg Evaluering af mestringskurser i Recovery-skolen Viborg 2018 Forfattere: Thomas Lind Hansen og Anne Bruhn-Houen 1 INDHOLD 2 Indledning 1 2.1 Formål med undersøgelsen og ønsket virkning af kurserne 1 2.2

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Besvarelser af elektronisk modulevaluering Efterår 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik Kolofon Maj 2017 Besvarelser af elektronisk modulevaluering efteråret 2016 Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Vi er kommet tættere på hinanden og forstår hinanden bedre.

Vi er kommet tættere på hinanden og forstår hinanden bedre. Jeanette Bonde Pollmann Vi er kommet tættere på hinanden og forstår hinanden bedre. Veterancentrets PREP-kurser for par resultater fra en virkningsevaluering VETERANCENTRET Veterancentrets PREP-kurser

Læs mere

Hjælp Biblioteket til at blive bedre

Hjælp Biblioteket til at blive bedre Hjælp Biblioteket til at blive bedre Biblioteket vil gerne have din hjælp til at blive endnu bedre. Derfor gennemfører vi i øjeblikket en undersøgelse for at høre din mening om vores service og tilbud.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Navn: DM534, F13, introduktion til datalogi Dato: :11:25

Navn: DM534, F13, introduktion til datalogi Dato: :11:25 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 12 60,0% 11-15 timer 6 30,0% 16-20 timer 1 5,0% 21-25 timer 1 5,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Effekt af. kursus for borgere med stress og angst

Effekt af. kursus for borgere med stress og angst 1 Dokumentation. Kurser for borgere der lider af stress og angst Udviklet af Paul Erik Planitzer Effekt af kursus for borgere med stress og angst I perioden november 2008 til november 2009 afholdt Paul

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011

Forældretilfredshedsundersøgelse 2011 Jægerspris Skole DEU Dokumentation - Evaluering - Udvikling Februar 2011 INFORMATION FRA SKOLEN FORÆLDREINTRA Jeg bruger skolens hjemmeside Jeg bruger ForældreIntra En eller flere gange om ugen 51% 152

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM509, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 3 25,0% 11-15 timer 6 50,0% 16-20 timer 2 16,7% 21-25 timer 1 8,3%

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10 Kløvermarken Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere på Sundheds-

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Evalueringsrapport Tilbud til overvægtige børn i 5. klasse. Udarbejdet af Susanne Østerhaab Prof. Bach. i ernæring og sundhed

Evalueringsrapport Tilbud til overvægtige børn i 5. klasse. Udarbejdet af Susanne Østerhaab Prof. Bach. i ernæring og sundhed 2012-2016 Evalueringsrapport Tilbud til overvægtige børn i 5. klasse Udarbejdet af Susanne Østerhaab Prof. Bach. i ernæring og sundhed 1 Indledning Denne rapport har til formål at evaluere resultaterne

Læs mere

Gallup til BT om parforhold

Gallup til BT om parforhold Gallup til BT om parforhold TNS Dato: 17. december 2014 Projekt: 61611 Gallup til BT om parforhold Feltperiode: Den 1017. december 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 år eller

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10 Kristianslyst Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Evalueringsrapport af Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgining i Ringsted Et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk

Evalueringsrapport af Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgining i Ringsted Et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Evalueringsrapport af Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgining i Ringsted Et samarbejde mellem Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk Ringsted Kommune og Forbrugerrådet Tænk indgik i december 2014 en samarbejdsaftale

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009 Public Metode Feltperiode: Onsdag 25/3 til mandag 30/3 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. indledning

LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER. indledning 00 UNDERVISNINGSEKSEMPLER Velkomst og LANDKORT OVER OPLÆGGETS FORMÅL OG BUDSKABER indledning Introduktion til kursets formål og fokusområder Velkomst, herunder anerkendelse af forældrenes beslutning om

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER

EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER 2011 EVALUERING AF FAMILIESTYRELSENS ADOPTIONSFORBEREDENDE KURSER INDHOLDSFORTEGNELSE Evaluering af Familiestyrelsens adoptionsforberedende kurser 3 Det adoptionsforberedende kursus 3 PRAKTISKE FORHOLD

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03

Navn: DM536, E12, introduktion til programmering Dato: :16:03 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 21 36,2% 11-15 timer 17 29,3% 16-20 timer 15 25,9% 21-25 timer 3 5,2% Over 25 timer 2 3,4%

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM507, forår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 6 30,0% 11-15 timer 5 25,0% 16-20 timer 7 35,0% 21-25 timer 2 10,0%

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018

Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Evaluering af undervisning Folkeuniversitetet i København Foråret 2018 Svarprocent Ud af 694 kursister fra 22 forskellige hold, har 337 valgt at deltage i evalueringen. Det giver en svarprocent på 49.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015

Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Kursusevaluering SIV engelsk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Danskerne og julen 2005 (november 05)

Danskerne og julen 2005 (november 05) Ugens Gallup, nr., 0 Side / Q: Hvem fejrer du sædvanligvis juleaften med? 0 90 0 70 0 0 40 0 0 9 9 9 2 Nærmeste familie Andre familiemedlemmer Venner Alene 997 00 0 Fordelt på hvorvidt der er børn i husstanden

Læs mere

Den effektive sælger - MBK A/S

Den effektive sælger - MBK A/S Vil du have træning, så du bliver endnu bedre til at sælge til nye kunder? Vil du være bedre til at sælge mere til dine nuværende kunder? Vil du være bedre til at få tilfredse kunder og skabe gensalg?

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen.

Når vi har analyseret klassens svar, vil kontaktlæreren sammen med jer gennemgå jeres feedback i klassen. Velkommen til elevtrivselsundersøgelsen på G1 På Hotel- og Restaurantskolen arbejder vi hele tiden med at forbedre hverdagen for vores elever, og sætter stor pris på din tilbagemelding. Vi vil gerne vide,

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 15 44,1% 11-15 timer 12 35,3% 16-20 timer 6 17,6% 21-25 timer 0 0,0% Over 25 timer 1 2,9%

Læs mere

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter

Hvor mange år har du arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder? Respondenter Hvilken skole arbejder du på Nordstrandskolen Dragør Skole 26% 2 St. Magleby Skole Køn: Kvinde 69% 68 Mand Hvad er din alder? Under år % -9 år 2-9 år 2-9 år 7 6 år eller derover Hvor mange år har du arbejdet

Læs mere

Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre

Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre Evaluering af Folkekirkens Familiestøttes forløb for par og skilte forældre 2017-2018 Maj 2019 Plej jeres parforhold (PREP) og Vejen videre efter skilsmisse (KIFF) Folkekirkens Familiestøtte Midtvejsevaluering

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Langeland Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Langeland Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks

A-kassernes. Brancheindeks Resultater for. Danske A-kasser. Brancheindeks A-kassernes Brancheindeks 17 Resultater for Danske A-kasser A-kassernes Brancheindeks 1 MSI Research Mere end 60 medlemsbaserede organisationer har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes

Læs mere