Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008"

Transkript

1 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

2 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt, og flotte 94% blandt online-deltagere 82% er tilfredse med deres job som helhed samme andel tilkendegiver, at de fortsat forventer at være ansat i Brøndby Kommune om ét år. Både tilfredshed og fastholdelse ligger over benchmarkniveau 57% tilkendegiver, at de kan anbefale Brøndby Kommune som arbejdsplads (ambassadørvilje) - selvom dette er på benchmarkniveau, så vil kun 15% give en klar anbefaling Brøndby Kommune står stærkt i forhold til medarbejdernes overordnede tilfredshed, arbejdsmiljøet i enhederne samt en høj fastholdelse Der er udfordringer ifht. den praktiske ledelse, MUS, åbenheden i kommunen samt stoltheden ved arbejdspladsen Slide 2

3 Præsentationens struktur Samlede resultater På tværs Inspiration til at komme videre Overordnede resultater på tilfredshed og fastholdelse Resultater på hovedområder Top og bund - hvor står Brøndby Kommune stærkt/mindre stærkt Ekstern benchmark hvor adskiller Brøndby Kommune sig i særlig grad fra benchmarkkommunerne Forskelle på tværs af forvaltninger Forskelle på tværs af køn, alder, etc. De primære indsatsområder Slide 3

4 25% er meget tilfredse med deres job niveauet ligger lidt højere end benchmark Samlet tilfredshed: Hvor tilfreds er du med dit job som helhed Samlet set er 82% tilfredse med deres job som helhed Meget tilfreds Tilfreds 20% 25% 50% 57% Hverken tilfreds eller utilfreds 14% 15% Kun 5% er utilfredse med jobbet som helhed Utilfreds Meget utilfreds 1% 4% 4% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Brøndby Kommune Benchmark Note: Benchmark-data er baseret på Rambøll benchmarkdatabase for medarbejdere i danske kommuner Slide 4

5 82% forventer fortsat at være ansat i kommunen om et år, noget højere end benchmarket Fastholdelse: Jeg forventer fortsat at være ansat i Brøndby Kommune om 1 år 82% forventer fortsat at være i kommunen om 1 år. Benchmark-niveauet er 68%. Helt enig Enig 31% 37% 40% 42% Hverken enig eller uenig 13% 13% Kun 5% tilkendegiver, at de ikke forventer at være ansat om 1 år, væsentligt under benchmarket Uenig Helt uenig 3% 2% 9% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Brøndby Kommune Benchmark Note: Benchmark-data er baseret på Rambøll benchmarkdatabase for medarbejdere i danske kommuner Slide 5

6 alligevel vil kun 15% klart anbefale kommunen som arbejdsplads Ambassadørvillighed: Jeg kan anbefale andre at søge arbejde i Brøndby Kommune I alt 57% tilkendegiver, at de kan anbefale Brøndby Kommune som arbejdsplads på niveau med benchmark, men kommunen har færre ambassadører Helt enig Enig 15% 18% 37% 42% Hverken enig eller uenig 27% 32% En ottendedel af medarbejderne kan ikke anbefale andre at søge arbejde hos kommunen - færre end benchmarkniveauet Uenig Helt uenig 4% 6% 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Brøndby Kommune Benchmark Note: Benchmark-data er baseret på Rambøll benchmarkdatabase for medarbejdere i danske kommuner Slide 6

7 Højeste score på forhold vedr. det nære lavere på det overordnede, værdimæssige og det fjerne Opsummering: Resultater på hovedområder Mest positive vurderinger af forholdene i enheden og af selve arbejdssituationen Enhed Arbejdssituation 3,8 3,8 Hovedområder Nærmeste leder Udvikling 3,7 3,7 Laveste vurderinger på de overordnede forhold ifb. kommunen samt på de øvre ledere Kommunen Leders leder 3,4 3, Meget negativ Meget positiv Slide 7

8 Engagerede medarbejdere, høj fastholdelse og positiv vurdering af det nære arbejdsmiljø De 15 spørgsmål med højeste score Engagerede medarbejdere med spændende arbejdsopgaver Høj fastholdelse af medarbejdere, og som gennemsnit betragtet positiv omtale af arbejde Det nære arbejdsmiljø hjælpsomt og rummeligt Åbenhed for videndeling, for nyt og konkret arbejde med udvikling Nærmeste leder udviser tillid Jeg ved, hvornår jeg har gjort mit arbejde godt Jeg har varierede arbejdsopgaver Mine arbejdsopgaver er spændende Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde Jeg forventer fortsat at være ansat i Brøndby Kommune om 1 år Hvor tilfreds er du med dit job som helhed Jeg omtaler mit arbejde positivt, når jeg er sammen med andre I min enhed hjælper og støtter vi hinanden I min enhed er der ingen medarbejdere, der bliver udsat for mobning, chikane eller holdt udenfor I min enhed deler vi viden og erfaringer med hinanden Min nærmeste leder er åben for nye ideer og forslag I min enhed arbejder vi med at udvikle og forbedre vores aktiviteter Min nærmeste leder viser tillid til medarbejderne Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv Min nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder 3,9 3,9 3, Helt uenig Helt enig Slide 8

9 Udfordringer ift. MUS, åbenhed i organisationen, fordeling af arbejde og stolthed ved arbejdsplads 54% af medarbejderne har ikke haft MUS Lave vurderinger på åbenhed og information Nærmeste leders fordeling af arbejdet samt evne til målsætning og opfølgning scorer lavt Efterlevelse af værdier, tværgående samarbejde og helhedssyn tilsyneladende lavt Lav vurdering af kommunens omdømme Har du inden for de seneste 12 måneder haft en medarbejderudviklingssamtale? I Brøndby Kommune har vi en åben og tillidsfuld dialog Jeg føler mig tilstrækkeligt informeret om, hvad der sker i Brøndby Kommune som helhed I min enhed er der en passende balance mellem stabilitet og forandring Jeg er sjældent så belastet af mit arbejde, at det påvirker mit helbred negativt Jeg har normalt en passende balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde Min nærmeste leder er god til at fordele arbejdet mellem medarbejderne Min nærmeste leder sætter klare mål for enheden Min nærmeste leder følger op på, at vi når enhedens mål Det er min opfattelse, at min leders leder fremmer vilkårene for vores arbejde Jeg oplever, at min leders leder lever op til de værdier, som Brøndby Kommune har defineret for god ledelse I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder i kommunen Jeg kan se, hvordan mit arbejde bidrager til Brøndby Kommunes overordnede mål og succes Jeg oplever, at Brøndby Kommune har et godt omdømme i offentligheden Jeg er stolt over at være ansat i Brøndby Kommune De 15 spørgsmål med laveste score 2,8 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,3 3,5 3,5 3,6 3,2 3, Helt uenig Helt enig Slide 9

10 Gennemgående bedre vurderinger end øvrige kommuner særligt markant på fastholdelse De 15 spørgsmål med størst forskel ifht. benchmark M in nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder (3,9) 0,5 Vurdering af nærmeste leder gennemgående højere end i benchmark men niveauet er vurderet efter de absolutte tal ikke højt M in nærmeste leder motiverer mig til at yde mit bedste (3,7) M in nærmeste leder følger op på, at vi når enhedens mål (3,6) M in nærmeste leder sætter klare mål for enheden (3,6) M in nærmeste leder er god til at fordele arbejdet mellem medarbejderne (3,5) 0,4 0,4 0,4 0,5 Fastholdelse og overordnet tilfredshed begge højere end benchmark Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv (3,9) Jeg forventer fortsat at være ansat i Brøndby Kommune om 1 år () Hvor tilfreds er du med dit job som helhed (4) 0,2 0,3 0,4 Højere arbejdsglæde og mere udvikling, men mindre samarbejde på tværs I min enhed er der arbejdsglæde (3,8) I min enhed arbejder vi med at udvikle og forbedre vores aktiviteter (3,9) I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder i kommunen (3,5) -0,2 0,1 0,2 Bedre feedback, men færre MUS Lav stolthed stikker igen ud M in nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde (3,6) Jeg har mulighed for at udvikle mig (3,7) Har du inden for de seneste 12 måneder haft en medarbejderudviklingssamtale? (2,8) Jeg er stolt over at være ansat i Brøndby Kommune (3,4) -0,1-0,3-0,2 0,3-0,4 0,6 Slide 10

11 Konklusion på samlede resultater Samlede resultater Fine scores på samlet jobtilfredshed og fastholdelse, der ligger over benchmark Positiv vurdering af arbejdsopgaverne, arbejdsmiljøet i enheden og forholdet til lederen Visse udfordringer ifht. nærmeste leders planlægning og opfølgning, egen balance i arbejdet og åbenheden i organisationen Lavere end benchmark på internt samarbejde, udviklingsmuligheder og stolthed ved arbejdspladsen. På tværs Forskelle på tværs af forvaltninger Forskelle på tværs af køn, alder, etc. Inspiration til at komme videre De primære indsatsområder Slide 11

12 Gennemsnitligt set er der begrænsede forskelle i samlet jobtilfredshed på tværs af forvaltninger Samlet tilfredshed På tværs af organisationen Total Teknisk Forvaltning Generelt kun marginale forskelle i samlet jobtilfredshed på tværs af organisationen Forvaltninger Social- og Sundhedsforvaltningen Børneforvaltningen De lidt lavere resultater hér ser ud til at være drevet af forhold omkring nærmeste leder Kultur- og Idrætsforvaltningen C entralforvaltningen 3,9 3, Meget negativ Samlet tilfredshed Meget positiv Note: Samlet tilfredshed måles på spørgsmål 6 Hvor tilfreds er du med dit job som helhed? Slide 12

13 men set på enkeltspørgsmål er der ret store forskelle, især på MUS og nærmeste leder Top 10 spørgsmål med størst forskel på tværs af forvaltninger Stor variation i stolthed Meget få MUS i Teknisk Forvaltning Væsentlige lederparametre opfattes ret forskelligt Brøndby Kommune har et godt omdømme i offentligheden Jeg er stolt over at være ansat i Brøndby Kommune Haft en MUS inden for 12 måneder Jeg har mulighed for at udvikle mig...min leders leder fremmer vilkårene for vores arbejde...min leders leder lever op til god ledelsesværdier...leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger...leder følger op på enhedens mål...leder er alt i alt en god personaleleder Teknisk Forvaltning Børneforvaltningen Kultur- og Idræt Kultur- og Idræt Kultur- og Idræt Teknisk Forvaltning Kultur- og Idræt Kultur- og Idræt Kultur- og Idræt Jeg kan indgå fleksible aftaler om mine arbejdstider Kultur- og Idræt Max Meget negativ Meget positiv Min Slide 13

14 Svag tendens til at de yngste og de ældste (alder samt anciennitet) medarbejdere er mest tilfredse Samlet tilfredshed På tværs af baggrund Ubetydelige forskelle på mænds og kvinders vurdering Køn Mand Kvinde Under 30 år Midterste aldersgruppe en anelse lavere end øvrige, men intet signifikant Alder år år år 60 år og derover Mindre end 1 år og det samme gælder for ancienniteten, men med endnu mindre forskelle Anciennitet 1-3 år 4-9 år år 20 år eller mere Meget negativ Samlet tilfredshed Meget positiv Slide 14

15 Ledere er mere tilfredse end ikke-ledere ubetydelige forskelle ift. graden af borgerkontakt Samlet tilfredshed På tværs af baggrund Nej Mens ledere er mere tilfredse end andre, så er der stort set ingen forskel at se ift. hvor mange personer de er ledere for Leder, for antal personer Ja, for 1 pers. Ja, for 2-4 pers. Ja, for 5-9 pers. Ja, for pers. 4,3 4,3 4,3 Ja, for 20 pers. + Meget ofte eller hele tiden Stort set samme tilfredshed uanset graden af borgerkontakt Borgerkontakt Ofte Engang imellem Sjældent 3,9 Meget sjældent eller aldrig Meget negativ Samlet tilfredshed Meget positiv Slide 15

16 Generelt høj fastholdelse i hele kommunen ubetydelige forskelle på de store forvaltninger Fastholdelse På tværs af organisationen Total Hele 85% forventer fortsat at være i Teknisk Forvaltning om et år Teknisk Forvaltning 4,3 Stort set ingen forskelle i midterkategorierne, hvor fastholdelsen også er høj Forvaltninger Social- og Sundhedsforvaltningen Børneforvaltningen Selv det laveste gennemsnitstal dækker over, at 70% forventer at blive Kultur- og Idrætsforvaltningen C entralforvaltningen Meget negativ Meget positiv Note: Fastholdelse måles på spørgsmål 53 Jeg forventer fortsat at være ansat i Brøndby Kommune om 1 år Slide 16

17 Ledere scorer højest på fastholdelse men igen: Kun marginalt bedre end det øvrige høje niveau Fastholdelse På tværs af baggrund Under 30 år år Tendens til bedst fastholdelse af de ældste Alder år år 60 år og derover 4,3 Mindre end 1 år Anciennitet 1-3 år 4-9 år år også målt i anciennitet 20 år eller mere 4,3 Nej Ja, for 1 pers. 4,6 Ledere ligger højest, men de der har mange medarbejdere under sig når kun gennemsnittet Leder Ja, for 2-4 pers. Ja, for 5-9 pers. Ja, for pers. Ja, for 20 pers. + 4,4 4, Meget negativ Meget positiv Slide 17

18 Konklusion på samlede resultater Samlede resultater Fine scores på samlet jobtilfredshed og fastholdelse, der ligger over benchmark Positiv vurdering af arbejdsopgaverne, arbejdsmiljøet i enheden og forholdet til lederen Visse udfordringer ifht. nærmeste leders planlægning og opfølgning, egen balance i arbejdet og åbenheden i organisationen Lavere end benchmark på internt samarbejde, udviklingsmuligheder og stolthed ved arbejdspladsen. På tværs Mens Teknisk Forvaltning scorer højest på den overordnede tilfredshed, så er niveauet generelt jævnt og forskellene ubetydelige Størst jobtilfredshed blandt ledere Tendens til højere tilfredshed blandt de yngste og de ældste medarbejdere Ledere scorer også højest på fastholdelse, men forskellene er også her små Inspiration til at komme videre De primære indsatsområder Slide 18

19 Analysemetode til identifikation af de vigtigste indsatsområder Ønske: Metode: At undersøge hvilke forhold, der påvirker tilfredshed, loyalitet og ambassadørvilje mest. Formålet er at kunne styrke medarbejdernes vurdering af disse forhold på en rationel måde - ved at sætte ind på de områder, som betyder mest, og som medarbejderne samtidig vurderer lavest. Her får man den største samlede effekt ud af en given indsats. I en statistisk analyse estimeres udsagnenes betydning for medarbejdernes samlede tilfredshed (spm. 6), fastholdelse (spm. 53) og ambassadørvilje (spm. 52). Analysen danner en række grupper af udsagn, som antages at være udtryk for en underliggende faktor Betydningen af disse faktorer sammenholdes med medarbejdernes vurdering på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. Slide 19

20 Lederudvikling og øget medarbejderindflydelse er blandt de primære indsatsområder Prioriteringsmatrice Primære indsatsområder Hvis en faktor er placeret inden for det røde område, har den stor betydning for medarbejdertilfredsheden OG vurderingen ligger lavt i forhold til betydningen. Dette gælder både Nærmeste leder og Indflydelse og balance samt Påskønnelse og sammenhæng. 4,5 4,4 4,3 Arbejdet og udvikling Sekundære indsatsområder Det gule område dækker over de faktorer der enten: - har stor betydning for den samlede tilfredshed, og hvor tilfredsheden er god, men har forbedringspotentiale eller: - har mindre betydning for tilfredsheden, men hvor tilfredsheden samtidig er relativt lav, og således også med forbedringspotentiale. 4 3,9 3,8 3,7 Oplæring og information Nærmeste leder Egen enhed Prioriteres ikke umiddelbart Faktorer inden for det grønne områder har enten mindre betydning for tilfredsheden, eller har allerede høj tilfredshed. Normalt vil man få lavt udbytte af en indsats hér. 3,6 3,5 3,4 3,3 Leders leder Indflydelse og balance Påskønnelse og sammenhæng 3,2 Dialog og værdier 3,1 3 Slide 20

21 Medarbejdernes opfattelse af lederen som rollemodel har størst sammenhæng til tilfredsheden De underliggende udsagn Analysen identificerer disse tre faktorer som de, hvor en given indsats vil få størst effekt på tilfredshed, fastholdelse og ambassadørvilje - til højre vises de enkeltspørgsmål, der hører til hver faktor. Samtlige lederudsagn grupperer sig således i én faktor kaldet Nærmeste leder. Det betyder, at udsagnene betragtes som værende udtryk for den samme underliggende faktor en faktor, der har væsentligt betydning for den samlede tilfredshed, fastholdelse og ambassadørviljen. Det samme gælder for faktorerne Indflydelse og balance samt Påskønnelse og sammenhæng. Faktorer Påskønnelse og sammenhæng Indflydelse og balance Nærmeste leder Udsagn Enighed i Jeg ved, hvornår jeg har gjort mit arbejde godt Jeg kan se, hvordan mit arbejde bidrager til Brøndby Kommunes overordnede mål og succes Jeg oplever, at mit arbejde bliver værdsat Jeg er stolt over at være ansat i Brøndby Kommune Jeg oplever, at Brøndby Kommune har et godt omdømme i offentligheden Jeg omtaler mit arbejde positivt, når jeg er sammen med andre Enighed i Jeg kan indgå fleksible aftaler om mine arbejdstider Jeg har normalt en passende balance mellem arbejdstid og arbejdsmængde Jeg oplever tilstrækkelig fleksibilitet i forhold til løsningen af mine arbejdsopgaver Jeg har en passende indflydelse på min egen arbejdssituation Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv Jeg er sjældent så belastet af mit arbejde, at det påvirker mit helbred negativt Enighed i Jeg oplever, at jeg får udbytte af mine medarbejderudviklingssamtaler Min nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilbagemeldinger på mit arbejde Min nærmeste leder er god til at fordele arbejdet mellem medarbejderne Min nærmeste leder sætter klare mål for enheden Min nærmeste leder følger op på, at vi når enhedens mål Min nærmeste leder tager hånd om problemer og deltager i løsningen af konflikter Min nærmeste leder inspirerer til forbedringer og nytænkning Min nærmeste leder er åben for nye ideer og forslag Min nærmeste leder viser tillid til medarbejderne Min nærmeste leder er en god rollemodel, der går forrest og er et godt eksempel Min nærmeste leder motiverer mig til at yde mit bedste Slide 21

22 Gennemgående ret lav ambassadørvilje og temmelig store forskelle mellem forvaltningerne Vurdering af ambassadørvilje På tværs af organisationen Total 3,6 s pæne vurdering kan ikke hæve gennemsnittet Social- og Sundhedsforvaltningen 3,7 som følge af de store forvaltningers væsentligt lavere scores Forvaltninger Teknisk Forvaltning C entralforvaltningen 3,5 3,7 Børneforvaltningen 3,4 Kultur- og Idrætsforvaltningen 3, Meget negativ Meget positiv Note: Ambassadørvilje måles på spørgsmål 52 Jeg kan anbefale andre at søge arbejde i Brøndby Kommune Slide 22

23 Stolthed ligger på endnu lavere niveau og igen med ret stor spredning imellem forvaltninger Vurdering af stolthed På tværs af organisationen Total 3,4 Den mindste enhed scorer den højeste stolthed 3,8 C entralforvaltningen 3,5 mens en af de største og mest udadvendte forvaltninger ligger næstlavest Forvaltninger Teknisk Forvaltning Social- og Sundhedsforvaltningen Børneforvaltningen 3,2 3,5 3,5 Kultur- og Idrætsforvaltningen 3, Meget negativ Meget positiv Slide 23

24 Konklusion på samlede resultater Samlede resultater Fine scores på samlet jobtilfredshed og fastholdelse, der ligger over benchmark Positiv vurdering af arbejdsopgaverne, arbejdsmiljøet i enheden og forholdet til lederen Visse udfordringer ifht. nærmeste leders planlægning og opfølgning, egen balance i arbejdet og åbenheden i organisationen Lavere end benchmark på internt samarbejde, udviklingsmuligheder og stolthed ved arbejdspladsen. På tværs Mens Teknisk Forvaltning scorer højest på den overordnede tilfredshed, så er niveauet generelt højt og forskellene mellem forvaltningerne ubetydelige Størst jobtilfredshed blandt ledere Tendens til højere tilfredshed blandt de yngste og de ældste medarbejdere Ledere scorer også højest på fastholdelse, men forskellene er også her små Inspiration til at komme videre På trods af den acceptable score på den overordnede tilfredshed med nærmeste leder, så er der klare indsatsområder på det mere praktiske aspekt af ledelse og Nærmeste ledertilfredsheden er meget væsentlig for de øvrige resultater Analysen identificerer endvidere højere indflydelse på eget arbejde og bedre dialog mellem ledelse og medarbejdere som indsatsområder Stoltheden blandt medarbejderne i kommunen er lav, men har stor sammenhæng til ambassadørvilje, overordnet tilfredshed og fastholdelse Slide 24

25 Undersøgelsens resultater rejser en række centrale spørgsmål til nærmere diskussion Undersøgelsen viser, at en ret stor gruppe af medarbejdere er meget lidt stolte af deres arbejdsplads og også utilbøjelige til at anbefale den men at langt de fleste alligevel forventer at forblive i Brøndby Kommune. Hvordan sikrer man, at man får vendt den eksisterende ligegyldighed eller endda utilfredshed til positiv fremadrettet energi og undgår, at gruppen»smitter«organisationen? Vurderingen af åbenheden og tillid i dialogen på arbejdspladsen er lav, og forholdene omkring de overordnede ledere scorer langt lavere end nærmeste leder. Er det udtryk for stor afstand mellem ledelse og medarbejdere og er det vigtigt at få lavet om? Undersøgelsen viser, at medarbejderne oplever at have begrænsede muligheder for udvikling og at ganske mange ikke har MUS. Kan mere systematisk anvendelse af MUS og opfølgning herpå bidrage til at skabe både bedre udviklingsmuligheder og bedre dialog? Slide 25

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 12b. Bilag 1 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2016 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KOMMENTERET RAPPORT RESUMÉ 6.853 medarbejdere ud af 9.460 mulige har deltaget i undersøgelsen

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370)

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018. Lemvig Kommune. Lars Keld Hansen. Svarprocent: 84% (1156/1370) Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og Psykisk APV 2017/2018 Lemvig Kommune Lars Keld Hansen Svarprocent: % (1156/1370) GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Roskilde Tekniske Skole. Skolerapport. Svarprocent: 88% (371/422) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 88% (371/422) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde

Min arbejdssituation - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde Februar April JUNI August Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Respondenter Procent Meget enig 16 32,0% 24 42,9% 23 43,4% 18 34,0% Enig 27 54,0% 29 51,8% 29 54,7% 32 60,4% Hverken

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0%

Min arbejdssituation - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas Respondenter Procent Meget enig 6 12,0% 42,0% 9 16,1% 50,0% Februar April Min arbejdssituation - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde Meget enig 16 32,0% 86,0% 24 42,9% 94,6% Enig 27 54,0% 29 51,8% Hverken eller 6 12,0% 2 3,6% Uenig 1 2,0% 1 1,8% Min arbejdssituation

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll

Nyborg Kommune TRE I ÉN Rambøll Nyborg Kommune TRE I ÉN 2018 Rambøll 09-04-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Hovedresultater på centrale indikatorer. 6 Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare trends og mønstre i undersøgelsen.

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - 15.041 besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 11-12 I foråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Syddjurs Kommune. Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Kommenteret hovedrapport. Rambøll

Syddjurs Kommune. Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Kommenteret hovedrapport. Rambøll Syddjurs Kommune Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2019 Kommenteret hovedrapport Rambøll 24-04-2019 INDHOLD Hovedresultater på centrale indikatorer fra Trivselsmåling og Ledelsesevaluering. 01 Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 TRIVSELSUNDERSØGELSE VEJEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT 2016 HOVEDKONKLUSIONER I alt deltog 2.353 ud af 2.873 medarbejdere i trivselsundersøgelsen 2016. Svarprocenten landede således på 82% en væsentlig stigning

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Undersøgelse af Lederkompetencer

Undersøgelse af Lederkompetencer Undersøgelse af Lederkompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvad vi synes kendetegner den gode leder. I alt 401

Læs mere

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde.

1. Generelle spørgsmål om dig og din tilknytning til den danske handelsflåde. Velkommen til s spørgeskemaundersøgelse om trivslen til søs. Spørgeskemaundersøgelsen er helt anonym, og dit rederi vil kunne få adgang til din specif besvarelse. Spørgeskemaet indledes med en række faktuelle

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Københavns Universitet

Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 100, d. 17. juni 2019 Pkt. 14a. Bilag 1 Københavns Universitet Psykisk Arbejdsmiljø 2019 HOVEDRAPPORT Rambøll 21-05-2019 INDHOLD Hovedresultater på centrale indikatorer 01 Overordnede

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere