Og brylluppet varede i flere uger!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Og brylluppet varede i flere uger!"

Transkript

1 Og brylluppet varede i flere uger! Af projektleder Lykke L. Pedersen og webansvarlig Charlotte S H Jensen Det er ikke hver dag, der er Kronprinsbryllup i København. Da Frederik og Mary gav hinanden deres ja, var det faktisk flere hundrede år siden, at noget sådant sidst var sket i København. Intet under, at både riget og de kulturhistoriske institutioner stod på den anden ende. Det gav mange spændende indsamlingsresultater Med Nationalmuseet i spidsen gik en række museer, arkiver, universiteter m.m. sammen om at dokumentere befolkningens markering af Kronprinsbrylluppet. Projektet ville især fokusere på de folkelige aktiviteter: Hvordan ville hverdagsdanskeren markere eller ikke markere den historiske dag? Hvad skulle man dokumentere? Hovedsigtet med projektet har ikke været at dokumentere den officielle fejring af brylluppet, men snarere hvordan en begivenhed skabes og konsumeres i såvel medier som i den folkelige bevidsthed. Hvad betyder begivenheder i den kongelige familie for danskerne? I hvilken udstrækning opfatter velfærdsstatens borgere i 2004 Kongehuset som nationalt symbol? Hvordan fejres dagen i forskellige sammenhænge: i børnehaver, skoler og på arbejdspladser? På hvilken måde indgår mediernes dækning af brylluppet i de private fejringer i hjemmene? Opstår der helt nye former for festmønstre, hvor fjernsynet har en plads? Projektets udgangspunkt var at dokumentere en enkelt usædvanlig dag set ud fra mange forskellige enkeltpersoners og institutioners synsvinkel og fra udvalgte lokaliteter i hele kongeriget. Gennem en bred vifte af dokumentationsmetoder blev et stort materiale samlet ind. Der var tale om feltarbejde i form af video- og fotodokumentation, interview på gader og stræder, uddeling af engangskameraer til på forhånd udvalgte personer, der skrev dagbog over deres egen dag ledsaget af fotografier, indsamling af beretninger gennem hjemmesidens spørgeliste, indsamling af genstande, arkivalier samt digitalt materiale af forskellig art. Der udgik opfordringer til samtlige museer og arkiver om at være med og ligeledes at dokumentere, hvordan også museerne markerede dagen gennem udstillinger og indsamlinger. Projektet fik straks pressens bevågenhed og såvel internationale som nationale medier omtalte indsamlingen løbende. I det følgende præsenteres der nogle foreløbige resultater af undersøgelsen.

2 Fejring fra Nordpolen til Sydamerika Centralt i dokumentationsprojektet stod udviklingen af et spørgeskema, både et lidt mere omfattende skema og et mindre, beregnet til voxpops. Skemaerne blev distribueret via en særlig projekthjemmeside, hvor det også var muligt for interesserede at udfylde og sende via en e-formular. Det var første gang, at en sådan fremgangsmåde blev anvendt i et landsdækkende og tværinstitutionelt projekt af denne type. Ca. 900 personer benyttede sig af muligheden, og mange leverede ret lange og omfattende beskrivelser. Det lykkedes at dokumentere og indsamle en overordentlig stor mængde genstande og vidnesbyrd, som kan fortælle fremtiden om, hvordan dagen blev markeret af fx udlandsdanskere i Brasilien, indbyggerne i Grønlands nordligste bygd, i hjemmene og på gaderne i København og i resten af Danmark. De mange fotos, interviews og genstande er nu under registrering, og forhåbentlig lykkes det at skaffe midler til en videre bearbejdning af det meget omfattende og spændende materiale, der for første gang i samlet form, dokumenterer hvordan danskere hjemme og ude forholder sig til en begivenhed i Kongehuset. Med diadem og pizza Til de folkelige markeringer hørte også forskellige former for udklædning, fx sås en del yngre kvinder og piger med forskellige former for diademer, prinsessekroner og lignende. Disse former for udklædning blev dels markeret i det offentlige rum, men var også elementer i en række af de private sammenkomster, der blev afviklet på dagen. Spørgeskemaundersøgelsen afslørede, at det i særlig grad var kvinder, som havde planlagt forskellige arrangementer fx med veninder eller arbejdskolleger. Her indgik fjernsynets transmissioner af brylluppet () som en væsentlig faktor. Groft sagt faldt mange af disse arrangementer i to hovedkategorier. Dels en type, hvor deltagerne havde planlagt en særlig menu, tilrettelagt med henblik på dagens begivenhed. Ved sådanne sammenkomster kunne der fx være dækket bord med særligt fremstillet pynt og udarbejdet bordkort eller menulister med royalt tema og dekoration. Selve menuen kunne fx omfatte champagne, bryllupskage eller lignende. En anden type arrangementer sørgede for, at pizzabagerne fik en rigtig god dag. En del af spørgeskemabesvarelserne oplyste nemlig, at der var planer om at ringe efter udbringningspizzaer, når sulten meldte sig. På den måde kunne man undgå at gå glip af noget i tv-transmissionerne, fordi der skulle laves aftensmad. En nøjere gennemgang af de mange forskellige beretninger, som undersøgelsesgruppen modtog, vil naturligvis være nødvendig for at kunne sige noget mere generelt om disse private bryllupsfester. Et flag er mere end et flag Dokumentationsarbejdet har afdækket mange interessante delområder. Hvordan brugte man fx flagene? Og hvilke flag var i funktion? Det viste sig hurtigt, at Dannebrog på dagen havde

3 fået følgeskab af en lang række andre flag. Der var naturligvis almindelige danske flag med og uden reklamepynt samt australske flag, ofte anvendt i kombination, som en symbolsk markering af brudeparrets nationale tilhørsforhold. Men det var interessant at iagttage, at også flag fra de andre nordiske lande blev anvendt. På Strøget i København sås fx både svenske og norske flag, ligesom færøske og grønlandske flag også blev luftet. Også et ikke-nationalt flag Christianias fane var på gaden i dagens anledning og blev brugt i kombination med nogle af de øvrige. Hovedparten af flagene var almindelige hurra-flag, dvs. papirflag på en pind, således som de kendes fra fx børnefødselsdage. De blev typisk anvendt båret i hånden som vinkeredskab men også som pynt i forretninger, stukket ned i lommer, placeret i hatte, m.m. Også andre flagtyper var i brug. Fx sås barnevogne dekoreret med juletræsflagkæder og voksne mænd svøbt i australske flag, på samme måde som det ses i forbindelse med nationale fodboldkampe. Èt af de indtryk, som undersøgelserne gav, var ganske klart, at et flag ikke bare er et flag, men en festmarkør, der kan anvendes på mange forskellige måder. Sange til brudeparret I det hel- og halvoffentlige rum bestod en særlig del af dagens markeringer i de forskellige arrangementer, som forskellige institutioner stod for. Det lykkedes gruppen at få dokumenteret dele af dagen på så forskellige institutioner som børnehaver og plejehjem, bl.a. i Qaqortoq, Holbæk, Vejle og København. På plejehjemmene var der i flere tilfælde dækket op med særlig bordpynt og traktement, samt opsætning af storskærm, således at der blev bedre mulighed for at følge vielsen og dagens øvrige begivenheder i fælleslokalerne. Det lykkedes også at få indsamlet eksemplarer af de festsange til brudeparret, som var forfattet af beboere/personale, og som blev afsunget ved arrangementerne. Også fotodokumentationen blev omfattende, og endte med at bestå i hundredvis af fotos og videooptagelser. Der blev dels fotograferet og interviewet ved en række studerende ved faget Europæisk Etnologi ved Københavns Universitet, men også en lang række enkeltpersoner valgte at fremsende billeder m.m. til dokumentationsprojektets hovedkvarter på Nationalmuseet. Det har ikke været muligt gennemgå dette kæmpe materiale, men stikprøver viser, at der ligger stof til megen spændende visuel formidling af danskernes forhold til Kongehuset og det nationale gemt i de mange fotokuverter. En del af materialet er offentliggjort som smagsprøver på projekthjemmesiden hvor det er muligt at få indtryk af, hvordan danskere oplevede dagen. Første kronprinsbryllup i cyberspace Der er ikke noget nyt i, at danskerne interesserer sig for begivenheder i Kongehuset. Det gælder måske især københavnerne, som jo har første parket til aktiviteterne. Men ved kronprins Frederiks vielse, kunne et kongeligt bryllup i Danmark for første gang også opleves

4 virtuelt. I dokumentationsprojektet blev der gjort forsøg med eksempler på indsamling af digital bryllupskultur. Flere af de store medier tilbød informations- og ressourceportaler om brylluppet. Her fandtes et miks af nyheder, baggrundsstof, kvisser og wallpaper, alt til brug på nettet og PC en. Fx tilbød både DR og TV sådanne portaler, og sites som bryllup.dk og søgeportalen Jubii m.fl. bidrog med både chat og mulighed for at uploade virtuelle hilsner til brudeparret. Netop denne chat afslørede en helt ny måde at opleve et kongeligt bryllup på. For mange var et vigtigt tidspunkt det øjeblik, hvor kameraerne kunne vise, at Kronprinsen havde blanke øjne og fældede en tåre. Ved storskærmene på byens pladser blev dette kommenteret men i mindst ét tilfælde også på chatten. At se bryllup i fjernsynet/webcast og samtidig diskutere begivenhederne med venner i cyberspace, kan også være en måde at opleve begivenheden på. Bryllupsdagen satte ifølge Gallup nye rekorder for netbrug. tv2.dk havde for første gang over unikke besøgende ( ) - og dr.dk nåede op på unikke besøgende, hvilket var tæt på den rekord ( ), som blev sat ved terrorangrebet i Madrid i marts. Internetaviserne lå også over normal, ekstrabladet.dk nåede ca. en halv million unikke besøgende, og bt.dk nåede Et kollektivt nåhhhhr Projektet giver også mulighed for en mere samlet dokumentation af den dynamik, der opstod i det offentlige rum. Der skete noget på samme måde, som fx ved store nationale sportsbegivenheder. Almindelige regler for omgang blandt fremmede ændres. Det er fx accepteret, at personer, der ikke kender hinanden, kan tale sammen og blande sig i andres samtaler, når blot disse er relaterede til den fælles begivenhed. Gaden omdannes til en national dagligstue, hvor storskærme udgør et fælles samlings- og referencepunkt, på samme måde som tv-apparatet hjemme i den private dagligstue. Men samtidig er skærmene også et middel til medleven. På de steder, hvor dokumentationsteamet befandt sig, sås flere eksempler på situationer, hvor tilskuere interagerede med de begivenheder, som vistes på skærmene. Når hovedpersoner, især dronningen, første gang viste sig, blev vedkommende hilst med råb og vinken med flag. Kronprinsens følelsesmæssige bevægelse affødte et kollektivt og højlydt Nåhhhr, og kommenteredes livligt. Nogle tilskuere valgte at synge med på visse af de danske salmer, som havde undertekster på skærmen. Og under vielsen blev brudeparrets Ja hilst med klap og flagviften, selvom der kunne spores en vis usikkerhed omkring, hvad der egentlig var ritualets højdepunkt, eller point-of-no return. På Amalienborg Slotsplads brød en del af tilskuerne spontant ud i Der er et yndigt land i forbindelse med den traditionelle balkon-vinke-scene. Også en del af den dokumentation, som

5 relaterede sig til private fester, kan afdække interessante reaktionsmønstre mellem begivenheder på skærmen og tilskuerne hjemme i stuen. Og hvad så? Den indsamlede dokumentation kan give et indtryk af danskernes forhold og relationer til Kongehuset. Hvordan forholder markeringen af begivenheden sig til lignende begivenheder i andre europæiske lande? Her kunne fx en sammenligning med de nylige kronprinsbryllupper i fx Spanien og Norge være relevant. En nærmere analyse af materialet vil desuden kunne anvendes som sammenligningsgrundlag for indsamlingsresultater i forbindelse med andre, kommende begivenheder. Herved vil det blive muligt at beskrive udvikling i forhold til Kongehuset som sådan, men også evt. at afdække forskelle i folkelige markeringer i forhold til forskellige typer af royale begivenheder. Hvad afspejler fx udklædning, brug af flag og lignende? Er det udtryk for en særlig form for royalisme? Viser det en ironisk holdning, eller et afslappet syn på monarkiet? Er den royale begivenhed det centrale, eller er den i højere grad et staffageelement i forhold til private relationer og begivenheder, der har mange andre funktioner? Hvad med de, fx erklærede republikanere, der bevidst fravalgte at markere dagen? Og hvordan forholder udtrykkene i en begivenhed som Kronprinsbrylluppet sig til andre nationale begivenheder? Faktaboks: FAKTABOKS: Dokumentationsprojektet er et samarbejde mellem Nationalmuseet, Danmarks Nyere Tid, Institut for Arkæologi og Etnologi v. Københavns Universitet, Museet for Holbæk og Omegn, Københavns Bymuseum, Vejle Museum samt Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv, Qaqortup Katersugaasivia/Qaqortoq Museum, Narsaq Museum, Dansk Historisk Fællesråd og Desuden har følgende været tilknyttede: Dansk Folkemindesamling v. projektforsker Else Marie Kofod, Forskernetværket omkring: Skandinavisk projekt om moderne brug af nationale symboler og ritualer, herunder Den folkelige bryllupsfejring af kronprinsbrylluppet i Norge 2001 ved Olaf Aagedal, Diaforsk Oslo og Færøernes Universitet, Afd. for historie og samfundvidenskab, Tórshavn Undersøgelsen er støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE

ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE ARBEJSOPGAVER TIL DIG OG DIN NORDISKE FAMILIE 1) SLÆGT OG FAMILIE 2) NORDEN OG DENS GEOGRAFI 3) MARGRETE 1.S LIV 4) PERSPEKTIVERING Indledende øvelse: Før I går i gang med at arbejde med Historiedystens

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Digital på gravning en anden etnografi i felten

Digital på gravning en anden etnografi i felten Når arkæologisk viden bliver til af Jette Rostock Københavns Universitet 2009 Digital på gravning en anden etnografi i felten Under min etnografiske undersøgelse i forbindelse med den arkæologiske udgravning

Læs mere

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid

Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Skolen i 200 år - en fest for skolens fortid, nutid og fremtid Vi skaber skolen skolen skaber os! Motto for Skolen 200 år Landsdækkende projekt alle kommuner inviteres til at deltage i fejringen: I 2014

Læs mere

Koncept for. Dannebrog 800

Koncept for. Dannebrog 800 Koncept for Dannebrog 800 Projekt Dannebrog 800 Markering af Dannebrogs 800 års jubilæum 15. juni 2019 Lørdag den 15. juni 2019 fejrer nationalflaget Dannebrog 800 års jubilæum. Beretningen om Dannebrog

Læs mere

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne

Kulturarven som ressource i den strategiske og fysiske planlægning i kommunerne Hvordan arbejder museerne med at sikre vores kulturarv for eftertiden? Overinspektør Edith Marie Rosenmeier, Museerne.dk Vordingborg. 18. juni 2008 Målgruppe Kommunerne teknik miljø natur kultur fritid

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak.

Isen lå og ventede på os. Allerede dagen efter ankomsten tog vi afsted ud til bygden, Ikerasak. Torshavn 6 juni 2007-06-10 Til Nordplus Junior. Tak for jeres tilskud til vores studietur til Uummannaq. Vi er vel tilbage på Færøerne efter en uforglemmelig tur til Uummannaq. Vores kontaktpersoner i

Læs mere

16. april 2015 Dronningens 75-års fødselsdag

16. april 2015 Dronningens 75-års fødselsdag 16. april 2015 Dronningens 75-års fødselsdag Trods kulden blev dronningen alligevel eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron i åben karet fra Amalienborg Slotsplads op til Rådhuspladsen, hvor alle

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Den 20. december modtog klager en endelig konfirmation på afvikling af klagers arrangement den lørdag den 16. september 2017.

Den 20. december modtog klager en endelig konfirmation på afvikling af klagers arrangement den lørdag den 16. september 2017. Ankenævnets Journal nr.: 2017-0839 Omplacering - Afvikling af bryllup Sagsfremstilling: Klager bookede I december 2016 et bryllupsarrangement hos indklagede, som bestod af en reception, middag og efterfølgende

Læs mere

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv

Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Er arkivets samlinger dækkende? SLA s årsmøde 2015 Jens Åge S. Petersen Odense Stadsarkiv Hvad er vi? Hvad er et lokalarkiv? Et lokalarkiv indsamler arkivalier, billeder m.m. af ikkestatslig proveniens

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 4. årgang 2014 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

Facebook er elsket af narcisisster

Facebook er elsket af narcisisster Facebook er elsket af narcisisster Af: Kristin S. Grønli, forskning.no 20. oktober 2008 kl. 04:00 Din profil på internetsiden Facebook fortæller om, hvor narcissistisk du er. Spørgsmålet er, om Facebook

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur

Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Interview med professor Birgitte Tufte: Undervisning med tv i en digital kultur Birgitte Tufte er professor, dr. Pæd. ved CBS i København. Hun er bl.a. kendt for at stå bag den meget brugte Zigzag-model

Læs mere

Dansk, læsning og retskrivning FP9

Dansk, læsning og retskrivning FP9 Dansk, læsning og retskrivning FP9 Folkeskolens prøver Retskrivning Fredag den 4. maj 2018 kl. 9.00-10.00 Ved prøven må der anvendes trykte og elektroniske ordbøger, der er i overensstemmelse med gældende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

»Jeg vil virkelig gerne have, at danskerne lærer denne glemte historie at kende«

»Jeg vil virkelig gerne have, at danskerne lærer denne glemte historie at kende« b.dk»jeg vil virkelig gerne have, at danskerne lærer denne glemte historie at kende«følg 10-13 minutes Det er over 100 år siden og alligevel så tæt på. Der var krig i Europa. Mellem jul og nytår 29. december

Læs mere

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv

Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Danskernes medievaner ud fra et demokratisk perspektiv Trine Bille Associate Professor, Ph.D. Institut for Innovation og Organisationsøkonomi Copenhagen Business School Udvalget om den fremtidige offentlige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Årsplan for skoleåret

Årsplan for skoleåret Årsplan for skoleåret 2018-2019 Historie/Religion i 5. - 6. klasse Lærer: Kirsten Staal Denne årsplan er sidst revideret d. 1/7-2018 Generelt I år er der afsat 1 lektion til Historie-/Religionsfaget om

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige

KONGELIGT BRYLLUP i Sverige KONGELIGT BRYLLUP i Sverige Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar, samt kronprinsesse Victorias og prins Daniels forældre samlet, foran slottet, på bryllupsdagen. Dagene op til brylluppet

Læs mere

Opgaver: Melodi Grand Prix

Opgaver: Melodi Grand Prix Opgaver: Grand Prix Hvad står der? 1. Hvad kan du finde i bogen? Sæt X Tekst Illustrationer Omslag Titel Fotografi Indholdsfortegnelse Overskrift Tegning Stikord Billedtekst Skema Sidetal Faktaboks Landkort

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

De enevældige konger

De enevældige konger A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Stadager Brugsforening. et netblad, en hjemmeside og en mailruppe. MBP netblad nr. 22, vinter 2007 et netblad, en hjemmeside og en mailruppe Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde, en kæreste, en kone eller en datter MBP netblad nr. 22, vinter 2007

Læs mere

VEJLEDNING. Krav og anbefalinger til museernes registrering og indberetning

VEJLEDNING. Krav og anbefalinger til museernes registrering og indberetning VEJLEDNING 31. oktober 2018 Krav og anbefalinger til museernes registrering og indberetning Denne vejledning udfolder, konkretiserer og detaljerer det afsnit om registrering, som findes i Slots- og Kulturstyrelsens:

Læs mere

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser?

De spanske medier og arbejdsløsheden. - Hvordan dækker de en af landets største kriser? De spanske medier og arbejdsløsheden - Hvordan dækker de en af landets største kriser? Jeg ankom til Madrid den 14. november 2012 og blev mødt af demonstrationer, lyden af megafoner og graffiti malet over

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Kulturmøder på museum

Kulturmøder på museum Kulturmøder på museum Af Inger Kirstine Bladt I Aalborg bor der repræsentanter for mindst 115 af verdens 200 nationaliteter. Aalborg Historiske Museum har ofte besøg af sprogskoler, af frivillige grupper,

Læs mere

11% Er bosat i det øvrige Region Midtjylland. 4% er bosat i det øvrige Danmark

11% Er bosat i det øvrige Region Midtjylland. 4% er bosat i det øvrige Danmark Publikumsundersøgelse JEG ER SPLITTERGAL AARHUS 2017 PUBLIKUMS SAMLEDE VURDERING AF JEG ER SPLITTERGAL Meget positiv 92% Delvist positiv 8% Delvist negativ Meget negativ Neutral JEG ER SPLITTERGAL SES

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et "SUPER FEDT museum " VELKOMMEN

INDHOLD VELKOMMEN INDHOLD. Fængselsmuseet. Til et SUPER FEDT museum  VELKOMMEN SOMMER/EFTERÅR 2013 VELKOMMEN INDHOLD Til et "SUPER FEDT museum " Fængselsmuseet VELKOMMEN Den 17. maj i år kunne Fængselsmuseet fejre 1 års fødselsdag. Og hvilket år det har været! Interessen har været

Læs mere

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson

KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson KONGELIGT BRYLLUP Århundredets bryllup Kronprins Frederik frk. Mary Elizabeth Donaldson Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Det kongelige brudepar blev 12. maj 2004 hyldet fra de mange tusinde fremmødte

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Gallup til BT om de kongelige

Gallup til BT om de kongelige TNS Dato: 9. juli 2014 Projekt: 61288 Feltperiode: Den 7. 9. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Grundlovsdag. Grønland

Grundlovsdag. Grønland Nye tider Grundlovsdag i Grønland Den 5. juni 1953 var en festdag i Grønland. Dannebrog vajede i byerne, og alle havde fri fra skole og arbejde. I Godthåb (Nuuk) gik byens foreninger i parade med bannere,

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Report Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt beretningen

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges

DANMARKS MOTOR UNION. Medieguide. - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges DANMARKS MOTOR UNION Medieguide - En medieguide til DMU-klubber, så muligheden for mediedækning øges Indholdsfortegnelse Hvad kan denne medieskabelon bruges til?... 2 Hvad kan klubben gøre for at komme

Læs mere

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg?

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? 21. august 2009 Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? To hovedvinkler 1) Erhverv 2) Mennesker og kulturmøde Formål med projektet: Give et dækkende billede af Grønland i Aalborg, fordi det

Læs mere

HISTORIEN DU ALDR IG GLEMMER

HISTORIEN DU ALDR IG GLEMMER HISTORIEN DU ALDR IG GLEMMER OPDAG BYENS S TAT U E R O G S K U LP T U R E R KØBE N HAVN EN GUIDED CYKELRUTE FOR BØRN OG VOKSNE Konceptet Vi ønsker at give byen en ny dimension for børn og deres voksne

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Børnehaven Grønnegården 2016

Børnehaven Grønnegården 2016 Børnehaven Grønnegården 2016 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2016... 4 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

0.0 INDLEDNING... 2 1.0 METODE: INTERVIEWGUIDE OG INFORMANTGRUPPER.

0.0 INDLEDNING... 2 1.0 METODE: INTERVIEWGUIDE OG INFORMANTGRUPPER. Indhold: 0.0 INDLEDNING... 2 1.0 METODE: INTERVIEWGUIDE OG INFORMANTGRUPPER. 3 1.2 INTERVIEWGUIDE... 3 1.3 INFORMANTGRUPPER... 3 2.0 EVALUERING... 5 2.1 EVALUERING AF INTERVIEWGUIDE... 5 2.1.1 Baggrund

Læs mere

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15)

FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 19 (2011.05.09-2011.05.15) FDIM Web-TV Kanallisten - Uge 20 (2011.05.16-2011.05.22) 1 dr.dk* DR 2.087.586 350.010 2 ekstrabladet.dk JP/Politikens Hus 1.043.040 11.810 3 tv2.dk** TV2 NET 590.661 18.952 4 jp.dk JP/Politikens Hus 560.504

Læs mere

Spil på museet. Engagerende formidling

Spil på museet. Engagerende formidling Spil på museet Engagerende formidling Denne flyer er en samling af idéer og koncepter, som Rollespilsakademiet har lavet med museer. Der er små koncepter som let kan implementeres i enhver formidlingsstrategi

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING

VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING VI GIDER DIG IKKE MERE! - OM DIGITAL MOBNING Hvad er temaet i denne artikel? Dette tema handler om digital mobning. Vi kommer omkring - Kendetegn og konsekvenser ved digital mobning Hvad kendetegner mobning

Læs mere

Velkommen til Kursus for fanebærere

Velkommen til Kursus for fanebærere Velkommen til Kursus for fanebærere i Sydslesvig f.eks. 13. oktober 2013 kl. 20.00 1 Fanebærerkursus 2 Kursusplan Danmarks-Samfundet Dannebrogs historie Flagtyper Flagreglement Faner Faneeksercits Faneindvielse

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen

Mit svar af 4. august 2008: Kære Frank Jensen Tidligere justitsminister og MF, Frank Jensen (S), klagede 22. juli 2008 til seernes redaktør over et efter hans opfattelse misvisende indslag i TV 2 NYHEDERNE kl. 22.00 dagen før, hvor han selv var interviewet

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Brugernes vurdering af Speed Limits

Brugernes vurdering af Speed Limits Brugernes vurdering af Speed Limits Center for Regional- og Turismeforskning har gennemført en række forløb med brugere af Speed Limits platformen i løbet af Jais Nielsen udstillingen på Bornholms Kunstmuseum.

Læs mere

1 Sagsfremstilling Udsendelsen Gintberg på Kanten Kommunalvalg (1:2) blev bragt på DR1 den 9. november 2017 og på dr.dk.

1 Sagsfremstilling Udsendelsen Gintberg på Kanten Kommunalvalg (1:2) blev bragt på DR1 den 9. november 2017 og på dr.dk. Kendelse afsagt den 19. juni 2018 Sag nr. 2018-80-0088 [Klager] mod DR [Klager] har klaget til Pressenævnet over udsendelsen Gintberg på Kanten Kommunalvalg (1:2), som blev bragt på DR1 den 9. november

Læs mere

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle

Som noget af det første bestilte vi derefter vores bryllupsfotograf. Vi var ikke et sekund i tvivl om, at vi ønskede, at Vores Store Dag skulle Julebryllup på Holckenhavn Slot Hvordan skaber man sit eget drømmebryllup, når ens dagligdag er fyldt med bryllupsinspiration og gode idéer? Betina og Rasmus er ejere af firmaet Maid of Honour, som er

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation

Program. Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Den journalistiske Efteruddannelse 19. november 2004. Program Projektet Moderne Importord i Norden - Præsentation Hvor mange engelske ord bruger vi egentlig? - Hvilken slags ord bruger vi? - Bruger vi

Læs mere

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind.

- : Specialmuseer er svære at placere i skemaet. De, der formidler, bør være dem, der også forsker og samler ind. Temamøde d. 11. juni 2010. Kvalitet og bæredygtighed. Per Kr. Madsens gruppe, kulturhistoriske og naturhistoriske museer. Referat fra gruppedrøftelsen. Stikord fra indledende bemærkninger ved Per Kristian

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

CROSS SKAL LIVE STREAMES! - DAF Atletik TV. Arrangørkonference. Lørdag 18. November 2017 Fruens Bøge - Kl

CROSS SKAL LIVE STREAMES! - DAF Atletik TV. Arrangørkonference. Lørdag 18. November 2017 Fruens Bøge - Kl Arrangørkonference Lørdag 18. November 2017 Fruens Bøge - Kl. 11.45 12.15 Disposition Oplæg Målsætning Hvorfor? Udbyttet? God live dækning? Hvad kræver det? Kan det lade sig gøre? NM Cross 11. Nov: U20

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Ændring af arkivloven

Ændring af arkivloven Ændring af arkivloven (Visse restaurationsvirksomheders, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen) 1 I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer

Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2011 Kommende arrangementer Første etape af Kulturarvsstyrelsens store projekt Danmarks oldtid i landskabet er nu gennemført. 15 fortidsminder er nyformidlet

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Prins Henriks dødsfald og bisættelse

Prins Henriks dødsfald og bisættelse Prins Henriks dødsfald og bisættelse 1934-2018 Prins Henriks sidste rejse torsdag den 15. februar 2018 klokken 10.00. Prins Henriks båre blev kørt i rustvogn fra Fredensborg Slot, efterfulgt af den nærmeste

Læs mere