Deskriptiv statistik for matc i stx og hf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deskriptiv statistik for matc i stx og hf"

Transkript

1 Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Karsten Juul

2 Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Hvad er deskriptiv statistik? 1.1 Hvad er deskriptiv statistik? Hvad er grupperede og ugrupperede data? Eksempel på ugrupperede data Eksempel på grupperede data... 1 Ugrupperede data 2.1 Middeltal (middelværdi) for ugrupperede data Hvordan udregner vi middeltallet? Median for ugrupperede data Sådan finder vi medianen Kvartilsættet for ugrupperede data Hvis der er et midterste tal Hvis der ikke er et midterste tal Det udvidede kvartilsæt Kvartibredde Variationsbredde Nogle betegnelser Outlier Venstreskæv og højreskæv Hvordan udregner vi middeltal og kvartilsæt på Nspire? Hvordan tegner vi et boksplot Hvordan tegner vi boksplot i Nspire-dokument Hvis der kun er ét boksplot Hvis der er to boksplot Ændre farve på boksplot Hvordan sammenligner vi boksplot? opgave opgave opgave Grupperede data 3.1 Hvordan tegner vi et histogram? Hvordan tegner vi et histogram i et Nspire-dokument? Et grupperet datasæt er en model af virkeligheden der er meget forenklet Hvordan tegner vi en sumkurve? Kumuleret frekvens og sumkurve Hvis der er oplyst procent for hvert interval Hvis der er oplyst antal for hvert interval Hvordan aflæser vi på en sumkurve? Hvor mange procent af rørene er UNDER 3,7 meter? Hvor mange procent af rørene er OVER 5,5 meter? Hvor mange procent af rørene er MELLEM 3,7 og 5,5 meter? Hvor mange procent af rørene er LIG 3,7 meter ELLER DERUNDER? Hvordan finder vi medianen for grupperede data? Hvordan finder vi kvartilsættet for grupperede data? Nedre kvartil Øvre kvartil Kvartilsæt Tegne sumkurve i Nspire Aflæse sumkurve i Nspire Sumkurve og lineær sammenhæng

3 Stikprøver 11 Stikprøver Hvad er populationen? Hvad er stikprøven? Systematiske fejl Tilfældige fejl Er der skjulte variable? Deskriptiv statistik for matc i stx og hf 2019 Karsten Juul 17/ Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren sender en til kj@mat1.dk som oplyser at dette hæfte benyttes, og oplyser hold, niveau, lærer og skole.

4 Hvad er deskriptiv tatistik? 1.1 Hvad er deskriptiv statistik? Deskriptiv statistik er metoder til at få overblik over tal vi har indsamlet. De tal vi har indsamlet, kalder vi data eller observationer. 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data? Hvis der er mange forskellige data, så grupperer vi dem i intervaller. (Hvis vi kaster en terning 1000 gange, er der mange data, men kun 6 forskellige, så disse skal ikke grupperes) Eksempel på ugrupperede data. Vi har talt antallet af bær i 15 pakker. Antal bær i en pakke: Eksempel på grupperede data. Vi har vejet 200 frugter: Mellem 100 og 110 gram: 16 frugter Mellem 110 og 120 gram: 68 frugter Mellem 120 og 130 gram: 90 frugter Mellem 130 og 140 gram: 26 frugter Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

5 Ugrupperede data 2.1 Middeltal (middelværdi) for ugrupperede data Middeltallet for nogle tal er det vi plejer at kalde gennemsnittet. Vi kan udregne middeltallet (middelværdien) ved at lægge tallene sammen og dividere resultatet med antallet af tal. Middeltallet betegnes x Udregne middeltal I 7 prøver opnåede en elev følgende pointtal: Sådan udregner vi middeltallet: x = 7, Middeltallet for elevens pointtal er 7, Median for ugrupperede data For grupperede data skal vi gøre noget helt andet. Se afsnit 6 på side Sådan finder vi medianen En klasse har haft en prøve. De 17 elever fik følgende point: Vi ordner disse tal efter størrelse så tallet til venstre er mindst: Vi ser at det midterste af tallene er 48. Man siger at tallenes median er 48. Antag at der i stedet havde været et lige antal tal: Da der er et lige antal tal, er der ikke et tal der står i midten. I stedet udregner vi gennemsnittet af de to midterste tal: 5 6 5,5. 2 Man siger at tallenes median er 5,5. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

6 2.3 Kvartilsættet for ugrupperede data. For grupperede data skal vi gøre noget helt andet. Se afsnit 7 på side Hvis der er et midterste tal: Medianen for tallene til venstre for det midterste tal kalder vi nedre kvartil. Dvs. nedre kvartil er 27. Medianen for tallene til højre for det midterste tal kalder vi øvre kvartil. Dvs. øvre kvartil er 57. Når vi taler om kvartilsættet for nogle tal, så mener vi de tre tal nedre kvartil, median, øvre kvartil, dvs. kvartilsættet for tallene ovenfor er de tre tal 27, 48, Hvis der ikke er et midterste tal: Medianen for den venstre halvdel af tallene kalder vi nedre kvartil. Dvs. nedre kvartil er 3,5. Medianen for højre halvdel af tallene kalder vi øvre kvartil. Dvs. øvre kvartil er 7. Kvartilsættet er de tre tal 3,5, 5,5, 7, Det udvidede kvartilsæt Når vi taler om det udvidede kvartilsæt for nogle tal, så mener vi de fem tal mindste observation, nedre kvartil, median, øvre kvartil, største observation. dvs. det udvidede kvartilsæt for tallene i 2.31 ovenfor er de fem tal 15, 27, 48, 57, Kvartil bredde Kvartil bredden er forskellen på øvre og nedre kvartil. Kvartil bredden for tallene i 2.31 er altså 2.35 Variationsbredde Variationsbredden er forskellen på det største og det mindste af tallene. Variationsbredden for tallene i 2.31 er altså Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

7 2.4 Nogle betegnelser min = mindste tal max = største tal Variationsbredde = max min m = median Q1 = nedre kvartil Q3 = øvre kvartil Kvartilbredde = Q3 Q1 Kvartilsæt = (Q1, m, Q3) Udvidet kvartilsæt = (min, Q1, m, Q3, max) x = middeltallet 2.5 Outlier Et tal kaldes en outlier hvis det ligger mere end halvanden kvartilbredde under nedre kvartil eller det ligger mere end halvanden kvartilbredde over øvre kvartil. 1,5 ( Q3 Q1) 1,5 ( Q3 Q1) 0 1 min Q1 m Q3 max outlier 2.6 Venstreskæv og højreskæv Fordelingen af nogle tal kaldes venstreskæv hvis middeltallet er mindre end medianen: x < m 0 1 m x Fordelingen af nogle tal kaldes højreskæv hvis middeltallet er større end medianen: m < x 0 1 m x Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

8 2.7 Hvordan udregner vi middeltal og kvartilsæt på Nspire? OPGAVE Vægten i gram af kødstykkerne i en pakke er Bestem middeltallet og kvartilsættet. Gør sådan: - Vælg Indsæt / Opgave og vælg Indsæt / Side. - Klik i det første af vinduerne og vælg Tilføj Noter. - Klik i det andet af vinduerne og vælg Tilføj Lister og regneark. - I det øverste af de to grå felter i regnearket: Skriv vægt. - I de hvide felter i samme søjle: Skriv tallene 10, 8 7, osv. Ordene middeltal og middelværdi bruges i samme betydning. Median er IKKE det samme som middeltal. Medianen er et af de tre tal i kvartilsættet. - Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Statistik / Statistiske beregninger / Statistik med én variabel / Antal lister = 1 Der fremkommer et vindue hvor du som X1-liste skal vælge (IKKE taste) søjlen vægt. I feltet Frekvensliste skal der stå 1. Vælg OK. - Til højre for vægt-søjlen ses resultaterne: Besvarelse: Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

9 2.81 Hvordan tegner vi boksplot? Ved at undersøge datasættet kan vi se at mindste tal = 15 nedre kvartil = 27 median = 48 øvre kvartil = 57 største tal = 71 Disse oplysninger har vi vist på figuren. Sådan en figur kaldes et boksplot point De to små lodrette streger i enderne viser at mindste og største tal er 15 og 71. De to lodrette streger i hver ende af rektanglet viser at nedre og øvre kvartil er 27 og 57. Den lodrette streg i midten af rektanglet viser at medianen er 48. Rektanglet anskueliggør at den midterste halvdel af tallene ligger i intervallet fra 27 til 57. Den vandrette streg til venstre anskueliggør at den fjerdedel af tallene der er mindst, ligger i intervallet fra 15 til 27. Den vandrette streg til højre anskueliggør at den fjerdedel af tallene der er størst, ligger i intervallet fra 57 til 71. Når boksplot skal sammenlignes, skal de tegnes over hinande på samme figur. Rektanglets længde er kvartilbredden. Hele diagrammets længde er varationsbredden Hvordan tegner vi boksplot i Nspire-dokument? Når du skal tegne boksplot i Nspire, så start med at dele vinduet op sådan: Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

10 2.83 Hvis der kun er ét boksplot Tast søjlens navn øverst: Nedenfor er navnet blå. Tast så det udvidede kvartilsæt, og tast medianen to gange. Klik under x-aksen i delvinduet med Diagrammer og statistik og vælg søjlen med tallene. Vælg i værktøjsmenuen Diagramtyper / Boxplot. Så tegnes boksplottet. Hvis dit boksplot har prikker som vist nedenfor, så højreklik og vælg Udvid boxplotgrænser. Hvis du ændrer tallene i regnearket, så tilpas boksplot-vinduet ved at højreklikke et tomt sted og vælge Zoom / Zoom-Data. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

11 2.84 Hvis der er to boksplot For at tilføje endnu et boksplot skal du gøre sådan: Tast endnu en søjle i regnearket, og husk at søjlen skal have et navn (nedenfor er navnet rød ). Og husk at medianen skal tastes to gange. I delvinduet med Diagrammer og statistik: Højreklik under x-aksen, vælg tilføj x-variabel, og vælg navnet som du har skrevet over den nye søjle. Så fremkommer et vindue med to boksplot. Hvis dit boksplot har prikker som vist nedenfor, så højreklik og vælg Udvid boxplotgrænser. Hvis du ændrer tallene i regnearket, så tilpas boksplot-vinduet ved at højreklikke et tomt sted og vælge Zoom / Zoom-Data Ændre farve på boksplot For at ændre farven på et boksplot skal du gøre følgende: Højreklik på boksplottet. Vælg Farve / Udfyldningsfarve. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

12 2.9 Hvordan sammenligner vi boksplot? 2.91 Opgave Diagrammet viser højdefordelingen for en plante på to marker A og B. Sammenlign højderne på A og B. Svar Sammenlign størrelser Alle dele af diagrammet bortset fra højre endepunkt ligger længere mod højre på B's diagram end på A's, dvs. mindste tal, nedre kvartil, median og øvre kvartil er mindre for A end for B mens største tal er større for A end for B, så højderne er altså overvejende større på B selv om den største højde er på A. Sammenlign spredning Både hele diagrammet og kassen er bredere på A's diagram end på B's, dvs. variationsbredde og kvartilbredde er større for A end for B, så højderne fra A er mere spredt end højderne fra B. A B begrundelse resultat cm begrundelse resultat 2.92 Opgave Diagrammet viser fordelingen af tider for to løbere A og B. Sammenlign tiderne for A og B. A B minutter Svar Sammenlign størrelser Venstre endepunkt for B-diagrammet ligger til højre for højre endepunkt for A-diagrammet, begrundelse så B s mindste tid er større end A s største tid. resultat Sammenlign spredning Kvartilbredden (kassens længde) er meget større for A-tider end for B-tider, så midterste halvdel af tiderne er meget mere spredt for A end for B. Variationsbredden (hele diagrammets længde) er ca. den samme for A og B, så forskellen på største og mindste tid er ca. den samme for A og B. begrundelse resultat begrundelse resultat Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

13 2.93 Opgave Diagrammet viser hvordan priserne på en vare er fordelt i 2012 og i (a) Sammenlign priserne i 2012 og (b) I 2012 betalte en person 53,50 kr. for varen. Hvordan ligger denne pris i forhold til alle 2012-priserne for varen? (c) En person betalte et beløb i den laveste halvdel af den højeste halvdel af 2012-priserne. Hvad fortæller dette om størrelsen af beløbet kr. Svar på (a) Sammenlign størrelser Hele 2013-diagrammet ligger til højre for venstre halvdel af 2012-diagrammet dvs 2013-mindsteværdien er større end 2012-medianen, så alle 2013-priserne er over laveste halvdel af 2012-priserne. Hele 2012-diagrammet ligger til venstre for kassen i 2013-diagrammet, dvs størsteværdien er mindre end nedre kvartil for 2013, så alle 2012-priserne er lavere end de 75 % højeste 2013-priser. begrundelse resultat begrundelse resultat Sammenlign spredning Hverken for kassen eller hele diagrammet er længden ændret væsentligt fra 2012 til 2013, dvs. variationsbredde og kvartilbredde er ikke ændret væsentligt fra 2012 til 2013, så der er ikke meget forskel på hvor spredt priserne er i 2012 og begrundelse resultat Svar på (b) 53,50 ligger på diagrammets venstre linjestykke, dvs. 53,50 er mindre end nedre kvartil, så 53,50 kr. er i den nederste fjerdedel af 2012-priserne. begrundelse resultat Svar på (c) Når et beløb er i den laveste halvdel af den højeste halvdel, er det i højre del af kassen, dvs. mellem median og øvre kvartil, begrundelse dvs. mellem 56,00 kr. og 57,00 kr. resultat Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

14 Grupperede data Dette er kun mundtligt pensum 3.1 Hvordan tegner vi et histogram? Tabellen viser fordelingen af nogle frugters vægt. Vægt i gram Procent Histogrammet nedenfor viser oplysningerne i tabellen. % gram Rektanglet over intervallet har højden 8 %. Dette viser at 8 % af frugterne vejer mellem 100 og 110 gram. Bemærk: Denne måde at tegne et histogram på kan kun bruges fordi intervallerne , osv. er lige lange. Advarsel: Den vandrette akse skal tegnes som en sædvanlig tallinje. RIGTIGT: FORKERT: FORKERT: Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

15 3.2 Hvordan tegner vi et histogram i Nspire-dokument? OPGAVE Vægt af nogle sten er fordelt sådan: Vægt i g: Frekvens: 9 % 28 % 20 % 11 % 32 % 20 % Tegn et histogram for denne fordeling. BESVARELSE er vist i den røde ramme nedenfor. Gør sådan: -Vælg Indsæt / Opgave. -Klik på og del siden op i tre vinduer:. -Klik i vinduer og tilføj som vist i den røde ramme: Noter, Lister og Regneark, Diagrammer og statistik. -Tast intervalendepunkterne i første søjle. I anden søjle: Tast 0 ud for mindste endepunkt. Ud for hvert intervals højre endepunkt skal du taste intervallet frekvens som vist. -Klik under x-aksen og vælg vægt fordi det er det navn som vi har givet første søjle. -Højreklik til venstre for y-akse, vælg Tilføj y-værdiliste (IKKE "Tilføj variabel"!) og vælg frekv fordi det er det navn vi har givet den anden søjle. -Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Diagramegenskaber / Egenskaber for histogram / Søjleindstillinger / Lige store intervaller, og tast Bredde som 10 og Søjlestart som 60,01. (Søjlestart skal være en anelse større end første endepunkt). -Hvis du ændrer på tallene, så tilpas histogram-vinduet ved at højreklikke et tomt sted og vælge Zoom / Zoom-Data. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

16 3.3 Et grupperet datasæt er en model af virkeligheden der er meget forenklet. Ovenfor har vi set på følgende grupperede datasæt: Vægt i gram Procent Da dette datasæt er grupperet, skal vi regne som om de 8 % i første interval er helt jævnt fordelt i dette interval de 34 % er helt jævnt fordelt i andet interval osv. Dette betyder bl.a. et vi f.eks. skal regne som om 0 % af dataene er præcis lig 110. Dette er ikke i modstrid med virkeligheden, for når vi siger at noget vejer 110 g, mener vi ca. 110 g. Hvis vi hermed mener mellem 109 g og 111 g, så er der ifølge tabellen 4,2 % der vejer ca. 110 g. Til eksamen plejer man ikke at spørge om sådan noget. Der gælder altså: Den procentdel af dataene der er 110 eller mindre, er lig den procentdel der er mindre end 110. Det giver ingen mening at spørge om 110 er talt med i intervallet eller i intervallet Dette spørgsmål giver mening i en opgave hvor du selv skal gruppere nogle data. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

17 4 Hvordan tegner vi en sumkurve? 4.1 Kumuleret frekvens og sumkurve Den kumulerede frekvens af et tal t er den procentdel af dataene der er af størrelse t eller derunder. Sumkurven er grafen for den kumulerede frekvens. Et intervals frekvens, er den procentdel af dataene som intervallet indeholder. Ordet kumuleret betyder ophobet. 4.2 Hvis der er oplyst procent for hvert interval. Vægt i gram Frekvens 8 % 34 % 45 % 13 % For at tegne en sumkurve, udregner vi kumulerede frekvenser. Vi har skrevet dem i tabellen, og vi har udregnet dem sådan: 8% 34% 42%, 42% 45% 87%, osv. Vægt i gram Kumuleret frekvens 0 % 8 % 42 % 87 % 100 % For at tegne sumkurven gør vi sådan: 0 % er mindre end 100, så ved x 100 afsætter vi et punkt ud for 0 % på y-aksen. 8 % er mindre end 110, så ved x 110 afsætter vi et punkt ud for 8 % på y-aksen. 42 % er mindre end 120, så ved x 120 afsætter vi et punkt ud for 42 % på y-aksen. Osv. Da dataene er jævnt fordelt i hvert interval, skal vi forbinde punkterne med rette linjestykker. % gram Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

18 4.3 Hvis der er oplyst antal for hvert interval. I tabellen står antal i stedet for procent. Så må vi omregne til procent for at kunne tegne sumkurven. I tabellen kan vi skrive Længde (m) 0, hyppighed i stedet for antal rør. Det har vi Antal rør gjort i tabellen nederst. Nedenfor lægger vi sammen før vi omregner til procent. Det er for at undgå mellemfacitter med mange cifre. Antal data er Kumuleret hyppighed udregner vi sådan: , , osv. Kumuleret frekvens udregner vi sådan: 34 0,120567, 92 0, , osv Længde i meter 0, Kumuleret hyppighed Kumuleret frekvens 0 % 12,1 % 32,6 % 64,9 % 90,4 % 100,0 % Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

19 5 Hvordan aflæser vi på en sumkurve? Figuren viser sumkurven for rørene fra tabellen på foregående side. % 92% 55 % 3,7 m 5,5 m m 5.1 Hvor mange procent af rørene er UNDER 3,7 meter? Svar: Som vist på figuren aflæser vi at 55 % af rørene er under 3,7 meter. Dette kan udtrykkes ved at sige at 55 %-fraktilen er 3, Hvor mange procent af rørene er OVER 5,5 meter? Svar: Som vist på figuren aflæser vi at 92 % af rørene er under 5,5 meter. Da 100% 92% 8%, er 8 % af rørene over 5,5 meter. 5.3 Hvor mange procent af rørene er MELLEM 3,7 og 5,5 meter? Svar: Fra de 92 % der er under 5,5 meter, skal fraregnes de 55 % der er under 3,7 meter. Da 92% 55% 37%, er 37 % af rørene mellem 3,7 og 5,5 meter. 5.4 Hvor mange procent af rørene er LIG 3,7 meter ELLER DERUNDER? Svar: Det er samme spørgsmål som spørgsmålet 3.41 ovenfor da 0 % af rørene er præcis lig 3,70000 meter. Det at der på sumkurven er 0 % der er lig 3,7 meter, er ikke i modstrid med at nogle af rørene er målt til 3,7 meter. (Læs evt. forklaringen på dette i afsnit 3.3 på side 12 ). Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

20 6 Hvordan finder vi medianen for grupperede data? For ugrupperede data skal vi gøre noget helt andet. Se afsnit 2.2 på side 2. For at finde medianen skal vi bruge sumkurven når det er grupperede data. Vi starter i 50 % på y-aksen, går vandret hen til sumkurven, går lodret ned på x-aksen, og aflæser x-værdien. Denne x-værdi er medianen. At et tal er median, betyder altså at 50 % af dataene er mindre end dette tal og 50 % af dataene er større end dette tal. På figuren er medianen Hvordan finder vi kvartilsættet for grupperede data? For ugrupperede data skal vi gøre noget helt andet. Se afsnit 2.3 på side 3. For at finde kvartilsættet skal vi bruge sumkurven når det er grupperede data. 7.1 Nedre kvartil. Vi starter i 25 % på y-aksen, går vandret hen til sumkurven, går lodret ned på x-aksen, og aflæser x-værdien. Denne x-værdi er nedre kvartil. 25% At et tal er nedre kvartil, betyder altså 10% at 25 % af dataene er mindre end dette tal og 75 % af dataene er større end dette tal. På figuren er nedre kvartil 33, Øvre kvartil. Vi starter i 75 % på y-aksen, går vandret hen til sumkurven, går lodret ned på x-aksen, og aflæser x-værdien. Denne x-værdi er øvre kvartil. At et tal er øvre kvartil, betyder altså at 75 % af dataene er mindre end dette tal og 25 % af dataene er større end dette tal. På figuren er øvre kvartil Kvartilsæt. Når vi taler om kvartilsættet for nogle tal, så mener vi de tre tal nedre kvartil, 50% median, øvre kvartil, dvs. kvartilsættet er de tre tal 33,5, 43, 51. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul 10% Dette har du brug for at vide når du har fundet medianen og skal svare på hvad dette tal fortæller. I dit svar skal du i stedet for data bruge det ord der står i opgaven, f.eks. længde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks % 50% 10 33,5 43 Dette har du brug for at vide når du har fundet nedre kvartil og skal svare på hvad dette tal fortæller. I dit svar skal du i stedet for data skrive det ord der står i opgaven, f.eks. længde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks. 33,5. Dette har du brug for at vide når du har fundet øvre kvartil og skal svare på hvad dette tal fortæller. I dit svar skal du i stedet for data skrive det ord der står i opgaven, f.eks. længde, og i stedet for dette tal skal du skrive det tal du har fundet, f.eks

21 8 Tegne sumkurve i Nspire. I afsnit 4.3 er de kumulerede frekvenser udregnet. Ud fra disse procenttal kan vi tegne sumkurven på skærmen. Gør sådan: - Vælg Indsæt / Side. - Klik i vinduet og vælg Tilføj Grafer. - Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Vindue/Zoom / Indstillinger for vindue - Giv XMin og XMax værdier så der kommer mere med end tabellens x-værdier (I afsnit 3.33 er det længderne 0,5, 2 osv. der er x-værdier). - Sæt YMin til 10 og YMax til 110 (da en sumkurves y-værdier altid går fra 0 % til 100 % ) - Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Geometri / Punkter og linjer / Punkt. - Klik et tomt sted for at afsætte et punkt. Afsæt 8 punkter da der er 6 x-værdier og vi skal bruge to ekstra punkter. - Tryk på Esc for at fjerne ikonen når du er færdig med at afsætte punkter. - Højreklik på et af de afsatte punkter, og vælg Koordinater og ligninger. Så fremkommer punktets koordinatsæt. Dobbeltklik på punktets x-koordinat (tallet før kommaet), ret den til den første x-værdi (altså 0,5), og tryk på enter. Dobbeltklik på punktets y-koordinat (tallet efter kommaet), ret den til den første y-værdi (altså 0 som står i tabellens tredje række), og tryk på enter. Fortsæt med at sætte et af de andre punkters koordinater til (2, 12,1) osv. til tabellens 6 punkter er afsat. - Det første af de to ekstra punkter afsætter du lidt til venstre for tabellens første punkt (altså med y- koordinat 0). Det andet ekstra punkt afsætter du lidt til højre for tabellens sidste punkt (altså med y-koordinat 100). - Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Geometri / Punkter og linjer / Linjestykke. Så fremkommer linjestykke-ikonen. Før markøren hen til det første punkt så prikken bliver større, og klik. Før markøren hen til det andet punkt så prikken bliver større, og klik. Fortsæt til hele sumkurven er tegnet. HUSK at trykke på Esc for at fjerne ikonen når du er færdig med at tegne linjestykker. - Skriv tekst på akser. 9 Aflæse sumkurve i Nspire - Klik på (Værktøjsmenuen) og vælg Geometri / Punkter og linjer / Punkt på. Så fremkommer Punkt-på-ikonen. I nærheden af det sted på kurven som du vil aflæse, skal du klikke, og klikke igen. Så fremkommer et punktpå kurven. - Højreklik på punktet, vælg Koordinater og ligninger, og ret den af koordinaterne du kender. Den anden koordinat fremkommer. Denne koordinat er din aflæsning. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

22 10 Sumkurve og lineær sammenhæng. Histogram 20 % 40 % 30 % 10 % Histogrammet viser et grupperet datasæt: Intervallet deler vi op i 10 lige store dele (se figur). Hver af disse små intervaller må indeholde en tiendedel af hele intervallets observationer, dvs. de indeholder hver 3 % af samtlige data. Vi lader ( x, y) være et punkt på sumkurven, dvs. y er den procentdel af observationerne der har størrelse x eller derunder. Af histogrammet ovenfor ser vi: Når x 20 er y 0,20 0,40 0, 60 Når x 21 er y 0,60 0,03 0, 63 Når x 22 er y 0,63 0,03 0, 66 Hver gang x bliver 1 større, vil y blive 0,03 enheder større, så y vokser lineært i intervallet fra x 20 til x 30. Derfor er grafen en ret linje i dette interval, og ligningen er y 0, 03x b. Vi udregner b : Når x 20 er y 0, 60 så 0,60 0,03 20 b. Heraf ser vi at b 0, så ligningen er y 0, 03x. For de fire intervaller er ligningerne: 0-10: y 0, 02x 10-20: y 0,04x 0, : y 0, 03x 30-40: y 0,01x 0, 6 Hvor mange procent af observationerne har størrelse 27 eller derunder? Vi ser at vi skal bruge ligningen fra tredje interval: y 0, ,81 dvs. 81 % af observationerne er 27 eller derunder. Hvor stor er nedre kvartil? Vi skal gå ud fra 25 % på y-aksen. Vi ser at vi skal bruge ligningen fra andet interval: 0,25 0,04x 0,2. Vi løser denne ligning mht. x og får 11,25, dvs. nedre kvartil er 11,25. % Sumkurve Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

23 11 Stikprøver. Stikprøver Nogen på et gymnasium mener at der er forskel på hvad piger og drenge mener om et bestemt spørgsmål. For at undesøge denne hypotese, spørger vi nogle piger og drenge Hvad er populationen? De ting eller personer som vi vil påstå noget om, kaldes populationen. Er det alle personer i europa som nu er mellem 10 og 20 år? Er det alle elever på vores gymnasium? Eller? Når vi laver en statistisk undersøgelse, skal vi skrive en præcisering af hvad det er for en population vi vil påstå noget om Hvad er stikprøven? Vi undersøger kun en lille del af hele populationen. De personer vi får et svar fra (eller de ting vi undersøger), kaldes stikprøven. Når vi laver en statistisk undersøgelse, skal vi skrive en præcisering af hvordan vi har valgt stikprøven. Det er IKKE nok at skrive: Vi har spurgt 47 elever på vores gymnasium. Det er nok at skrive Den 20. februar mellem kl. 8:50 og 9:10 spurgte vi de 47 elever der sad på gangen, og vi fik svar fra dem alle. 10 af drengene og 8 af pigerne var fra 3g FY, 13 af drengene og 16 af pigerne var fra 3g Fy. eller Den 20. februar kl. 8:50 sendte vi en besked til alle elever på skolen. Stikprøven er de 47 elever der svarede inden kl. 10:00 den 22. februar. Disse to beskrivelser af en indsamling af stikprøve er så grundige at læseren kan se om der er grund til tro at der kan være systematiske fejl Systematiske fejl ved valg af stikprøven. Eksempel 1 Population: Eleverne på vores gymnasium. Stikprøve: Eleverne i en sproglig klase. Her kan vi have lavet en systematisk fejl ved valg af stikprøven, for det kan være at en bestemt holdning oftere er blandt sproglige end blandt andre. Eksempel 2 Hvis vi spørger elever pr. , og mange ikke svarer, så kan vi have lavet en systematisk fejl, for det er måske især elever med en bestemt holdning der svarer. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

24 11.4 Tilfældige fejl ved valg af stikprøven. Selv om vi vælger stikprøven tilfældigt blandt hele populationen, er det ikke helt sikkert at den ligner populationen. Det kan f.eks. være at vi tilfældigt har fået for mange ja-sigere med i stikprøven Er der skjulte variable? En skjult variabel er noget der kan ødelægge resultatet selv om stikprøven er udvalgt tilfældigt blandt hele populationen. Eksempel: Der er flere der overlever på hospital A end på hospital B. Man slutter at behandlingen er bedre på A end på B. Men forskellen skyldes at B har flere ældre patienter. Patienternes alder er en skjult variabel der påvirker resultatet. Deskriptiv statistik for matc i stx og hf Side Karsten Juul

25

26

27

28 Stikordsregister B boksplot, Nspire... 6, 7, 8 boksplot, sammenligne... 9 boksplot, tegne... 6 D data... 1 deskriptiv statistik... 1 F fraktil frekvens... 14, 15 G grupperede data... 1, 13 H histogram... 11, 19 histogram, Nspire højreskæv... 4 I intervals frekvens K kumuleret frekvens... 14, 15 kumuleret hyppighed kvartilbredde... 3, 4, 6 kvartilsæt... 4 kvartilsæt for grupperede data kvartilsæt for ugrupperede data... 3 kvartilsæt på Nspire... 5 M median for grupperede data median for ugrupperede data... 2, 3, 4 median på Nspire... 5 middeltal... 4 middeltal for ugrupperede data... 2 middeltal på Nspire... 5 middelværdi for ugrupperede data... 2 mindste tal... 4 N nedre kvartil for grupperede data...17 nedre kvartil for ugrupperede data...3, 4 O outlier... 4 P population...20 S skjult variabel...21 stikprøve...20 største tal... 4 sumkurve og lineær sammenhæng...19 sumkurve, aflæs... 16, 17 sumkurve, Nspire...18 sumkurve, tegn når antal oplyst...15 sumkurve, tegn når procent oplyst...14 systematisk fejl...20 T tilfældig fejl...21 U udvid boksplotgrænser... 8 udvidet kvartilsæt... 4 ugrupperede data... 1 V variationsbredde... 3, 4, 6 venstreskæv... 4 Ø øvre kvartil for grupperede data...17 øvre kvartil for ugrupperede data...3, 4

Deskriptiv statistik for hf-matc

Deskriptiv statistik for hf-matc Deskriptiv statistik for hf-matc 75 50 25 2018 Karsten Juul Deskriptiv statistik for hf-matc Hvad er deskriptiv statistik? 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?... 1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...

Læs mere

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2017 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 017 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf 017 Karsten Juul 5/11-017 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm Hæftet må benyttes i undervisningen

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul

Deskriptiv statistik. for C-niveau i hf. 2015 Karsten Juul Deskriptiv statistik for C-niveau i hf 75 50 25 2015 Karsten Juul DESKRIPTIV STATISTIK 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1.2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.21 Eksempel pä ugrupperede

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 75 50 5 016 Karsten Juul GRUPPEREDE DATA 1.1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 1. Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 1.1 Eksempel pä ugrupperede data...1 1. Eksempel

Læs mere

for C-niveau i stx 2017 Karsten Juul

for C-niveau i stx 2017 Karsten Juul for C-niveau i stx 75 50 25 2017 Karsten Juul Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad er deskriptiv statistik?...1 2 Hvad er grupperede og ugrupperede data?...1 Ugrupperede data 3 Hvordan udregner vi middeltal

Læs mere

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul

Nogle emner fra. Deskriptiv Statistik. 2011 Karsten Juul Nogle emner fra Deskriptiv Statistik 75 50 25 2011 Karsten Juul Indhold Hvad er deskriptiv statistik?... 1 UGRUPPEREDE OBSERVATIONER Hyppigheder... 1 Det samlede antal observationer... 1 Middeltallet...

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional. for hf Karsten Juul

Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional. for hf Karsten Juul Potensfunktioner samt proportional og omvent proportional for hf 2018 Karsten Juul Potensfunktion 1. Oplæg til forskrift for potensfunktion...1 2. Forskrift for potensfunktion...2 3. Udregn x eller y i

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 014 Karsten Juul TEST 1 StikprÅver... 1 1.1 Hvad er populationen?... 1 1. Hvad er stikpråven?... 1 1.3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.... 1 1.4 TilfÇldige fejl

Læs mere

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer.

Statistik. Kvartiler og middeltal defineres forskelligt ved grupperede observationer og ved ikke grupperede observationer. Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c.

Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c. Undersøge funktion ved hjælp af graf. For hf-mat-c. 2018 Karsten Juul Bestemme x og y 1. Bestemme x eller y...1 Andengradspolynomium 2. Forskrift for andengradspolynomium...2 3. Graf for andengradspolynomium...2

Læs mere

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1

Statistik. Peter Sørensen: Statistik og sandsynlighed Side 1 Statistik Formålet... 1 Mindsteværdi... 1 Størsteværdi... 1 Ikke grupperede observationer... 2 Median og kvartiler defineres ved ikke grupperede observationer således:... 2 Middeltal defineres ved ikke

Læs mere

QR15 Vejledning i at bestemme kvartilsæt og at tegne sumkurver med Nspire, Maple og Geogebra

QR15 Vejledning i at bestemme kvartilsæt og at tegne sumkurver med Nspire, Maple og Geogebra QR15 Vejledning i at bestemme kvartilsæt og at tegne sumkurver med Nspire, Maple og Geogebra Nspire: Vi har et datasæt. Der er overordnet to metoder til at tegne sumkurver i programmet, og vi beskriver

Læs mere

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot Grupperede datasæt: Middelværdi, intervalfrekvens og kumuleret frekvens. Bilbestandens alder i 2005 fremgår af følgende tabel. Alder i år ]0;4] ]4;8] ]8;12] ]12;16] ]16;20] ]20;24] Antal i tusinde 401

Læs mere

Deskriptiv statistik (grupperede observationer)

Deskriptiv statistik (grupperede observationer) Deskriptiv statistik (grupperede observationer) Tallene er hentet fra Arbejdsbog B1 (2.udg.) eller Arbejdsbog B2, øvelse 408: Der åbnes et Lister og Regneark værksted og observationerne indtastes og navngives:

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå.

Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Statistik er at behandle en stor mængde af tal, så de bliver lettere at overskue og forstå. Hvis man fx samler de karakterer, der er givet til en eksamen i én stor bunke (se herunder), kan det være svært

Læs mere

5. Statistik. Hayati Balo,AAMS. 1. Carstensen, Frandsen og Studsgaard, stx mat B2, systime

5. Statistik. Hayati Balo,AAMS. 1. Carstensen, Frandsen og Studsgaard, stx mat B2, systime 5. Statistik Hayati Balo,AAMS Følgende fremstilling er baseret på 1. Carstensen, Frandsen og Studsgaard, stx mat B2, systime 1. Ugrupperede Observationer Hvis der foreligger et antal målinger eller observationer

Læs mere

for matematik på C-niveau i stx og hf

for matematik på C-niveau i stx og hf VariabelsammenhÄnge generelt for matematik på C-niveau i stx og hf NÅr x 2 er y 2,8. 2014 Karsten Juul 1. VariabelsammenhÄng og dens graf og ligning 1.1 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1):

Læs mere

Statistik. Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige at man bearbejder et datamateriale som i matematik næsten altid er tal.

Statistik. Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige at man bearbejder et datamateriale som i matematik næsten altid er tal. Statistik Statistik er analyse af indsamlet data. Det vil sige at man bearbejder et datamateriale som i matematik næsten altid er tal. Derved får man et samlet overblik over talmaterialet, og man kan konkludere

Læs mere

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf

Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf Eksponentielle funktioner for C-niveau i hf 2017 Karsten Juul Procent 1. Procenter på en ny måde... 1 2. Bestem procentvis ændring... 2 3. Bestem begyndelsesværdi... 2 4. Bestem slutværdi... 3 5. Vækstrate...

Læs mere

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul

Start-mat. for stx og hf Karsten Juul Start-mat for stx og hf 0,6 5, 9 2017 Karsten Juul Start-mat for stx og hf 2017 Karsten Juul 1/8-2017 (7/8-2017) Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Funktioner. 1. del Karsten Juul

Funktioner. 1. del Karsten Juul Funktioner 1. del 0,6 5, 9 2018 Karsten Juul 1. Koordinater 1.1 Koordinatsystem... 1 1.2 Kvadranter... 1 1.3 Koordinater... 2 1.4 Aflæs x-koordinat... 2 1.5 Aflæs y-koordinat... 2 1.6 Koordinatsæt... 2

Læs mere

Statistik - supplerende eksempler

Statistik - supplerende eksempler - supplerende eksempler Grupperede observationer: Middelværdi og summeret frekv... 82b Indekstal... 82c Median, kvartil, boksplot... 82e Sumkurver... 82h Side 82a Grupperede observationer: Middelværdi

Læs mere

Funktioner. 3. del Karsten Juul

Funktioner. 3. del Karsten Juul Funktioner 3. del 019 Karsten Juul Funktioner 3. del, 019 Karsten Juul 1/9-019 Nyeste version af dette hæfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm. Hæftet må benyttes i undervisningen hvis læreren

Læs mere

Funktioner. 2. del Karsten Juul

Funktioner. 2. del Karsten Juul Funktioner 2. del 2018 Karsten Juul 18. Eksponentiel funktion forskrift 18.1 Oplæg nr. 1 til forskrift for eksponentiel funktion... 52 18.2 Oplæg nr. 2 til forskrift for eksponentiel funktion... 53 18.3.

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt

brikkerne til regning & matematik statistik preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ preben bernitt brikkerne til regning & matematik statistik 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-33-6 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne

Læs mere

En lille introduktion til WordMat og statistik.

En lille introduktion til WordMat og statistik. En lille introduktion til WordMat og statistik. WordMat er et gratis program som kan arbejde sammen med word 2007 og 2010. Man kan downloade programmet fra nettet. Se hvordan på linket: http://www.youtube.com/watch?v=rqsn8aakb-a

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning spørger man alle stemmeberettigede, og kun en del af dem stemmer.

Ved et folketingsvalg eller en folkeafstemning spørger man alle stemmeberettigede, og kun en del af dem stemmer. Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Statistik Statistik er bearbejdning af talmaterialer, der ofte indeholderstore mængder af tal. De indsamles og registreres i mange forskellige sammenhænge

Læs mere

for gymnasiet og hf 2015 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2015 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 015 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere

Antal timer 19 5 7 10 0 6 6 3 7 6 4 14 6 5 12 10 Køn k m k m m k m k m k k k m k k k

Antal timer 19 5 7 10 0 6 6 3 7 6 4 14 6 5 12 10 Køn k m k m m k m k m k k k m k k k Statistik 5 Statistik er en meget omfattende matematisk disciplin, og den anvendes i meget stor udstrækning i vores moderne samfund. Den handler om at analysere et (ofte meget stort) talmateriale. Det

Læs mere

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres)

Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Grupperede observationer et eksempel. (begreber fra MatC genopfriskes og varians og spredning indføres) Til Gribskovløbet 006 gennemførte 118 kvinder 1,4 km distancen. Fordelingen af kvindernes løbstider

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul

sammenhänge for C-niveau i stx 2013 Karsten Juul LineÄre sammenhänge for C-niveau i stx y 0,5x 2,5 203 Karsten Juul : OplÄg om lineäre sammenhänge 2 Ligning for lineär sammenhäng 2 3 Graf for lineär sammenhäng 2 4 Bestem y når vi kender x 3 5 Bestem

Læs mere

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver

Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartiler, boksplot og sumkurver Median, kvartil, boksplot og sumkurver... 2 Opgaver... 7 Side 1 Median, kvartil, boksplot og sumkurver Medianen er det midterste af en række tal, der er skrevet

Læs mere

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P

Differentialregning. Et oplæg Karsten Juul L P Differentialregning Et oplæg L P A 2009 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte kan I bruge inden I starter på differentialregningen i lærebogen Det meste af hæftet er små spørgsmål med korte svar Spørgsmålene

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave

Noter til Statistik. Lisbeth Tavs Gregersen. 1. udgave Noter til Statistik Lisbeth Tavs Gregersen 1. udgave 1 Indhold 1 Intro 3 1.1 HF Bekendtgørelsen........................ 3 1.2 Deskriptiv statistik......................... 3 2 Ikke-grupperet Talmateriale

Læs mere

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul

Statistik. Deskriptiv statistik, normalfordeling og test. Karsten Juul Statistik Deskriptiv statistik, normalfordeling og test Karsten Juul Intervalhyppigheder En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid det tager dem

Læs mere

c. Radius for hver sekter er målt i cm og angivet i følgende tabel. Desuden er arealet af hvert område beregnet.

c. Radius for hver sekter er målt i cm og angivet i følgende tabel. Desuden er arealet af hvert område beregnet. Kapitel 2 Øvelse 2.2 Cirklen er inddelt i 12 sektorer, én for hver måned. Antallet af dødsfald vokser kraftigt i juli og august og er højt flere måneder, men stiger yderligere hen over vintermånederne.

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Nspire opskrifter (Ma)

Nspire opskrifter (Ma) Nspire opskrifter (Ma) 18. maj 2018 1. Funktioner 1.1 Definér funktion 1.2 Bestem funktionsværdi 1.3 Tegn graf for funktion 1.4 Udfør regression 1.5 Find skæringspunkter mellem to grafer 2. Ligninger 2.1

Læs mere

for gymnasiet og hf 2013 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2013 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 013 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

for matematik pä B-niveau i hf

for matematik pä B-niveau i hf for matematik pä B-niveau i hf 03 Karsten Juul TEST StikprÅver.... Hvad er populationen?.... Hvad er stikpråven?....3 Systematiske fejl ved valg af stikpråven.....4 TilfÇldige fejl ved valg af stikpråven...

Læs mere

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur

Huskeliste Printark. U4 Tastetider U5 Hvor hurtigt regner du? E4 Begreber og fagord - Statistik. Materialer. Mobiltelefon Stopur Statistik - Lærervejledning Om kapitlet I dette kapitel om statistik skal eleverne arbejde med statistik og lære at indsamle, beskrive, bearbejde og præsentere store mængder af tal og data. I kapitlet

Læs mere

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer.

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer. Navn: Klasse: STATISTIK - Fase 2 Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan bestemme et datasæts

Læs mere

Statistisk beskrivelse og test

Statistisk beskrivelse og test Statistisk beskrivelse og test 005 Karsten Juul Kapitel 1. Intervalhyppigheder Afsnit 1.1: Histogram En elevgruppe på et gymnasium har spurgt 100 tilfældigt valgte elever på gymnasiet om hvor lang tid

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi

Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi Analyse af en lineær regression med lav R 2 -værdi Denne gennemgang omhandler figur 13 i Regn med biologi. Man kan sagtens lave beregninger på egne data. Forsøgsmæssigt kræver det bare en tommestok tapet

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul

Start pä matematik. for gymnasiet og hf. 2010 (2012) Karsten Juul Start pä matematik for gymnasiet og hf 2010 (2012) Karsten Juul Til eleven Brug blyant og viskelåder när du skriver og tegner i håftet, sä du fär et håfte der er egnet til jåvnligt at slä op i under dit

Læs mere

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer.

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer. Navn: Klasse: STATISTIK - Fase 2 Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan bestemme et datasæts

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E

H Å N D B O G M A T E M A T I K 2. U D G A V E H Å N D B O G M A T E M A T I K C 2. U D G A V E ÁÒ ÓÐ Indhold 1 1 Procentregning 3 1.1 Delingsprocent.............................. 3 1.2 Vækstprocent.............................. 4 1.3 Renteformlen..............................

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hf Matematik C Nicolai

Læs mere

Deskriptiv statistik

Deskriptiv statistik Deskriptiv statistik Billedet Collage (IM) med hjælp fra Danmarks Statistik, Volsted Plantage Jagtkonsortium og Kriminalforsorgen Version 1.7 incl. Sandsynlighed 16-3-2009 Editeret 18-1-2012 og 6-2-2012

Læs mere

Formelsamling Matematik C

Formelsamling Matematik C Formelsamling Matematik C Ib Michelsen Ikast 2011 Ligedannede trekanter Hvis to trekanter er ensvinklede har de proportionale sider (dvs. alle siderne i den ene er forstørrelser af siderne i den anden

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Trekants- beregning for hf

Trekants- beregning for hf Trekants- beregning for hf C C 5 l 5 A 34 8 B 018 Karsten Juul Indhold 1. Vinkler... 1 1.1 Regler for vinkler.... 1. Omkreds, areal, højde....1 Omkreds..... Rektangel....3 Kvadrat....4 Højde....5 Højde-grundlinje-formel

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

OM KAPITLET STATISTIK. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse

OM KAPITLET STATISTIK. egne svar eller Elevernes egne forklaringer. I disse OM KPITLET I dette kapitel om statistik skal eleverne bruge statistik til at sammenligne data og til at beskrive, hvordan data udvikler sig. De skal desuden bruge statistik til at undersøge, om der er

Læs mere

Under 63 år : 92% Under 55 år : 55% Ved at trække den nederste fra den øverste af de to grupper fås: Melllem 55 og 63 år :

Under 63 år : 92% Under 55 år : 55% Ved at trække den nederste fra den øverste af de to grupper fås: Melllem 55 og 63 år : 1 501 Sumkurven viser aldersfordelingen for lærerne på et gymnasium. a) Hvor mange procent af lærerne er mellem 55 og 63 år? (Benyt gerne bilaget til at dokumentere svaret.) Løsning: Under 63 år : 92%

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 2 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 2 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-20-6 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger.

Grupperet materiale kan f.eks. være befolkningsdata eller indkomstfordelinger. Thomas Jensen & Morten Overgård Nielsen At bestemme kvartilsæt Indhold - At finde kvartilsæt i ikke-grupperet datamateriale (link til dokumentet her) - At bestemme kvartilsæt ved hjælp af Excel (link til

Læs mere

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik

Statistik Lektion 1. Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Statistik Lektion 1 Introduktion Grundlæggende statistiske begreber Deskriptiv statistik Introduktion Kursusholder: Kasper K. Berthelsen Opbygning: Kurset består af 5 blokke En blok består af: To normale

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del f(5) () f f () f ( ) I 5 () 006 Karsten Juul Indhold 6 Kontinuert funktion 7 Monotoniforhold7 8 Lokale ekstrema44 9 Grænseværdi5 Differentialregning del udgave 006 006 Karsten

Læs mere

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema:

2. Ved et roulettespil kan man vinde 0,10,100, 500 og 1000 kr. Sandsynligheden for gevinsterne ses af følgende skema: Der er hjælp til opgaver med # og facit på side 6 1. Et eksperiment kan beskrives med følgende skema: u 1 2 3 4 5 P(u) 0,3 0,2 0,1 0,2 x Bestem x og sandsynligheden for at udfaldet er et lige tal.. 2.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUC

Læs mere

1hf Spørgsmål til mundtlig matematik eksamen sommer 2014

1hf Spørgsmål til mundtlig matematik eksamen sommer 2014 1. Procent og rente Vis, hvordan man beregner gennemsnitlig procentændring 2. Procent og rente Vis hvordan man beregner indekstal. 3. Procent og rente Vis, hvordan man kan beregne forskellige størrelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Sandsynlighed. for matc i stx og hf Karsten Juul

Sandsynlighed. for matc i stx og hf Karsten Juul Sandsynlighed for matc i stx og hf 209 Karsten Juul . Udfald Vi drejer den gule skive om dens centrum og ser hvilket af de fem felter der standser ud for den røde pil. Da skiven sidst blev drejet, var

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 15/16 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik C

Læs mere

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen.

Supplerende opgaver til TRIP s matematiske GRUNDBOG. Forlaget TRIP. Opgaverne må frit benyttes i undervisningen. 48-50. Side 1 af 7 Statistik og sandsynlighedsregning ( 48-50) Opgaverne med svar starter på side 5, og deres numre har et s efter nummeret. Deres nummerering starter forfra. Svarene står fra side 6 med

Læs mere

for gymnasiet og hf 2011 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2011 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 011 Karsten Juul I dette häfte er der lagt vägt på at det skal väre egnet til at slå op i når elever léser opgaver at tvivlstilfälde bliver afklaret at det er muligt på forskellige

Læs mere

Formelsamling. Ib Michelsen

Formelsamling. Ib Michelsen Formelsamling T = log(2) 2 log(a) Ikast 2016 Ib Michelsen Ligedannede trekanter Hvis to trekanter er ensvinklede, har de proportionale sider (dvs. alle siderne i den ene er forstørrelser af siderne i den

Læs mere

Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter (især for B- og A-niveau)

Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter (især for B- og A-niveau) Projekt 2.9 Sumkurver som funktionsudtryk anvendt til Lorenzkurver og Ginikoefficienter En sumkurve fremkommer ifølge definitionen, ved at vi forbinder en række punkter afsat i et koordinatsystem med rette

Læs mere

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK

Excel regneark. I dette kapitel skal I arbejde med noget af det, Excel regneark kan bruges til. INTRO EXCEL REGNEARK Excel regneark Et regneark er et computerprogram, der bl.a. kan regne, tegne grafer og lave diagrammer. Regnearket kan bruges i mange forskellige sammenhænge, når I arbejder med matematik. Det kan gøre

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Forklar hvad betyder begrebet procent og hvordan man beregner det. Forklar, hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra.

Forklar hvad betyder begrebet procent og hvordan man beregner det. Forklar, hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra. 1. Procent og rente Forklar hvad betyder begrebet procent og hvordan man beregner det. Forklar, hvordan man lægger procenter til og trækker procenter fra. Gør rede for begrebet fremskrivningsfaktor. Vis,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januer-maj 15 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik C Glenn Aarhus

Læs mere

Opgave 1 - Rentesregning. Opgave a)

Opgave 1 - Rentesregning. Opgave a) Matematik C, HF 7. december 2016 Løses af www.matematikhfsvar.page.tl NB: Når du læser løsningerne, så satser vi på du selv sidder med sættet. Figurer mv. bliver ikke indsat. Løsningerne nedenfor er løst

Læs mere

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer.

Navn:&& & Klasse:&& STATISTIK - Fase 2. Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt. Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Lærer. Navn: Klasse: STATISTIK - Fase Undersøge sammenhæng i omverdenen med datasæt Vurdering fra til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring. Jeg kan bestemme et datasæts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 18/19 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Matematik C Signe

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter

Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Undervisningsbeskrivelse & Oversigt over projektrapporter Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver Matematik A, STX EKSAMENSOPGAVER Vejledende eksamensopgaver 2015 Løsninger HF A-NIVEAU AF SAEID Af JAFARI Anders J., Mark Af K. & Saeid J. Anders J., Mark K. & Saeid J. Kun delprøver 2 Kun delprøve 2,

Læs mere

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007. Dagens program Dagens program Kapitel 7 Introduktion til statistik Organisering af data Diskrete variabler Kontinuerte variabler Beskrivende statistik Fraktiler Gennemsnit Empirisk varians og spredning Empirisk korrelationkoe

Læs mere