Beierholms Faglige Dage København d. 26. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november

2 Velkommen 2 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

3 Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber Momsfradrag særlige emner Moms i Norge Handel med udlandet Energiafgifter 3 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

4 Aktuelt moms

5 Momsfradrag byggegrunde Momsen af byggemodningsudgifter afholdt før 1/ skal senest fradrages i sidste momsangivelse i 2015 Gælder, når byggegrunden skal sælges med moms Ingen grænse for, hvor langt virksomheder kan gå tilbage i tid Udgifterne skal kunne dokumenteres Overgangsoverordning i forbindelse med indførsel af moms på fast ejendom Fradrages momsen ikke i 2015, går fradraget tabt!!! 5 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

6 Oplysninger i selvangivelsen for indkomståret 2015 Selvangivelsen for 2015 for momspligtige virksomheder med personlig hæftelse Ex. enkeltmandsvirksomheder, deltagere i I/S m.v. Skyldig eller tilgodehavende moms eller DKK 0, hvis ingen skyldig moms Oplysningen sammenholdes med momsangivelsestallene i SKATs systemer Eventuelle differencer vil blive oplyst til virksomheden, og at forholdet skal undersøges 6 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

7 Udvalgte nyheder / praksisændringer Underleverandører til undervisning er momsfritaget SKM SKAT Længerevarende kurser er omfattet af hovedreglen ved salg til udlandet SKM SKAT Tatovører er momspligtige SKM SKAT Udlejning af værkstedsbiler til forsikringskunder SKM SR Momsfritagelse af uforudsete bilreparationer SKM SR 7 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

8 Moms reparationsydelser på norske biler Danske autoværksteder kan udføre service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms forudsat køretøjet efter endt reparation forlader EU (SKM SR) Betingelse Kunden skal være etableret uden for EU Værkstedet skal dokumentere, at køretøjet forlader EU Dokumentation af kunden: Kopi af pas/id-kort eller tilsvarende legitimation Kundens navn og adresse skal fremgå af faktura samt bilens registreringsnummer Dokumentation af udførslen: Køber afgiver en erklæring om, at køretøjet er transporteret ud af EU - eller Kopi af færgebillet til f.eks. Norge, når registreringsnummer fremgår af færgebillet 8 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

9 Moms reparationsydelser på norske biler Hvad sker der, når den norske kunde kommer hjem til Norge? Hvis den norske rejsende har været ude af Norge i mindst 24 timer, og reparationen ikke har kostet over NOK 6.000, skal han/hun ikke foretage sig noget ved indrejse i Norge Hvis rejsen har varet under 24 timer, og reparationen ikke har kostet over NOK 3.000, skal han/hun heller ikke fortage sig noget ved indrejse i Norge Hvis ovenstående betingelser ikke er opfyldt, skal bilen deklareres i Norge, og der skal betales norsk moms af hele reparationsprisen 9 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

10 Momsfradrag i holdingselskaber 10 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

11 Momspligtens omfang Alle situationer, hvor ejendomsretten overgår Uden for momslovens anvendelsesområde (privatpersoner, holdingselskaber m.v.) Momsfritaget i.h.t. ML 13 Eksport m.v. Inden for momslovens anvendelsesområde (afgiftspligtig person) 11 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

12 Momsfradrag i holdingselskaber Holdingselskaber havde/har som udgangspunkt ikke fuld fradragsret for købsmomsen jf. udkast til styresignal Holdingselskaber kan have aktiviteter Der er momspligtige Aktiviteter, der ikke er omfattet af momsloven Samt aktiviteter, der er momsfrie Eksempler på momspligtige aktiviteter: Salg af administrations og ledelsesydelser Salg af konsulentydelser Udlejning af aktiver Udlejning af personale Momspligtig udlejning af fast ejendom 12 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

13 Momsfradrag i holdingselskaber Eksempler på momsfrie aktiviteter: Renter fra datterselskaber, som sidestilles med betaling fra en tredjemand for at stille kapital til rådighed Renter, der modtages som betaling for bankindskud eller investering i værdipapirer, såsom statsobligationer eller indlånsbeviser Andre finansielle aktiviteter i form af udlån, porteføljestyring, valutahandel og lignende Salg af forsikringsydelser Udlejning af bolig Vær opmærksom på evt. lønsumsafgift. Hvis holdingselskabet har momsfrie aktiviteter 13 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

14 Momsfradrag i holdingselskaber Eksempler på aktiviteter, der ikke er omfattet af momsloven: Modtagelse af udbytte fra et eller flere selskaber, hvori holdingselskabet besidder aktier eller anparter Almindelig geninvestering af udbytter fra datterselskaber i form af udlån til disse, hvis betalingen af renter til holdingselskabet kun er en følge af ejendomsretten til aktier eller anparter i datterselskaberne Køb, salg og besiddelse af andre værdipapirer, såsom kapitalandele i investeringsfonde samt afkast heraf 14 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

15 Momsfradrag i holdingselskaber Nyt styresignal i høring ændrer holdingselskabers fradragsret for: Rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af datterselskaber Øvrige generalomkostninger 15 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

16 Momsfradrag i holdingselskaber Fuldt momsfradrag, når holdingselskabet udelukkende vil levere Momspligtige ydelser til det/de datterselskaber, som omkostningen vedrører Administration/ledelse Rådgivning m.v. Holding Momspligtige leverancer Datter 16 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

17 Momsfradrag i holdingselskaber Delvist momsfradrag (omsætningsfordeling), når: Holdingselskabet både vil levere momspligtige ydelser og momsfrie ydelser omfattet af ML 13 til de datterselskaber, som omkostningen vedrører Ex administration, momspligtig udlejning Momsfritaget udlejning af fast ejendom Holding Momspligtige leverancer Momsfrie leverancer Datter 17 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

18 Momsfradrag i holdingselskaber Delvist momsfradrag (skøn) Når holdingselskabet både vil levere momspligtige ydelser til et/flere datterselskaber, og der ikke leveres ydelser til et/flere datterselskaber Ex administration, ledelse, momspligtig udlejning Ren holding aktivitet ingen leverancer Holding Momspligtige leverancer Ingen leverancer Datter 1 Datter 2 18 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

19 Momsfradrag i holdingselskaber Genoptagelse af momsperioder tilbage til 2005 Månedsafregnende Juni måned 2005 Kvartalsafregnende April kvartal 2005 Halvårsafregnende 1. halvår årig ultimativ forældelse - overvej derfor nu, om der skal anmodes om genoptagelse 19 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

20 Momsfradrag i holdingselskaber køb af datterselskab Rådgiveromkostninger ved køb af datterselskab Generalomkostninger Leverer momspligtige ydelser til alle tilkøbte datterselskaber Leverer ikke momspligtige ydelser til alle tilkøbte datterselskaber Udelukkende momspligtige ydelser Fuldt fradrag Momsfradrag opgøres efter et skøn Momspligtige og momsfrie ydelser Momsfradrag opgøres efter omsætningsfordeling Momsfradragsret opgøres først efter et skøn, og derefter efter omsætningsfordeling 20 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

21 Momsfradrag særlige emner

22 Momsfradrag grundlæggende forudsætninger Fradrag i Danmark forudsætter: 1. Momspligtig leverandør 2. Momspligtig leverance 3. Anvendelse til momspligtige aktiviteter 4. Dansk moms på fakturaen 5. Den fakturerede moms skal være korrekt iflg. loven 6. Indkøbet foretages uden momssvig for øje 22 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

23 Momsfradrag Momsloven bestemmer momsfradrag Momsfradrag Fuldt momsfradrag Aktivitet Udelukkende til momspligtige formål Delvist momsfradrag: Momspligtige og momsfrie formål Momsfradrag efter en omsætningsfordeling Momspligtige og private formål Momsfradrag efter et skøn Bygninger, der anvendes blandet Ingen momsfradrag Små varebiler Arealfordeling/skøn Momsfrie aktiviteter Særlige områder Særlige fradragsregler 23 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

24 Momsfradrag Særlige momsfradragsregler: Reklame contra repræsentation Bespisning i egne lokaler Restaurationsudgifter Kursusudgifter Leasing af personbiler Varebiler Udgifter til ejendomme Ingen momsfradrag: Gratis kost Gaver, underholdning, repræsentation Personbiler (særlige regler ved leasing) 24 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

25 Momsfradrag Reklame contra repræsentation Fuldt momsfradrag for reklameudgifter Ingen momsfradrag for repræsentationsudgifter Karakteristisk for reklameudgifter er, at udgiften afholdes over for en ubestemt kreds af kunder og potentielle kunder Reklameudgifter tager endvidere sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser ved at gøre den kendt eller fordelagtigt bemærket Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som en virksomhed afholder med henblik på at afslutte en forretning eller for at tilknytte eller bevare kontakten til konkrete forretningsforbindelser. 25 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

26 Momsfradrag Reklameudgifter Generelle markedsføringsomkostninger Tv-reklamer, brochurer, annoncering m.v. Mindre reklamegenstande Til en værdi af max. DKK 100 pr. stk. og forsynet med navn eller logo Sponsorater (hvis der er moms på fakturaen) Krav om opdeling i reklamedel og repræsentationsdel (ex. fribilletter) Messer og udstillinger Udgifter til deltagelse i messer/udstillinger kan fratrækkes, herunder småforplejning af de besøgende Åben hus arrangementer Mindre traktementer ved virksomhedsarrangementer, der ikke har karakter af bespisning 26 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

27 Momsfradrag Bespisning i virksomhedens egne lokaler Fuldt momsfradrag (hvis strengt erhvervsmæssig karakter): Interne kursusaktiviteter Interne møder Møde med forretningsforbindelser Bestyrelsesmøder Ingen momsfradrag Julefrokost Sommerfester Sociale arrangementer Daglig bespisning (husk kantinemoms) 27 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

28 Momsfradrag Hoteludgifter 100% fra 2015 Restaurationsudgifter 25% momsfradrag, hvis formålet er strengt erhvervsmæssigt Gælder også julefrokost Kursusudgifter 100% momsfradrag for kursusdeltageren, hvis kurset er erhvervsrelateret Kursusdeltageren har også fuldt momsfradrag for bespisningsdelen på kurset Kursusudbyderen skal derimod begrænses i momsfradraget 28 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

29 Momsfradrag for personbiler Personbiler under 9 personer Almindelige momsregistrerede virksomheder Ingen momsfradrag anskaffelse og drift - dog under visse vilkår ved leasing Følgende virksomheder har momsfradrag for personbiler Forhandlere Køreskoler Udlejningsvirksomheder Personbiler over 9 personer (busser) Almindelige regler ML 37 og November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

30 Momsfradrag leasede personbiler Beregnet momsfradrag for leasede personbiler Betingelser: Leasingkontrakt på mindst 6 måneder, og Bilen skal anvendes til mindst 10% momspligtige formål Momsfradrag beregnes af bilens registreringsafgift Biler under 3 år = 2% af bilens registreringsafgift Biler over 3 år = 1% af bilens registreringsafgift Udlejer skal anføre det beregnede momsfradrag Momsfradrag kan ikke overstige den faktiske betalte moms af leasingydelse Eksempel: Bilens registreringsafgift udgør DKK Momsgrundlag udgør 2% = DKK Momsen heraf er 25% = DKK pr. måned (under 3 år) i momsfradrag 30 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

31 Momsfradrag varebiler Købsmoms Salgsmoms Køb Leje Drift Salg Under 3 tons totalvægt - Udelukkende momspligtige formål 100% 100% 100% 100% - Blandede formål 0% 1/3 100% 0% Over 3 tons totalvægt - Udelukkende momspligtige formål 100% 100% 100% 100% - Blandede formål Delvis Delvis Delvis 100% Særlige regler for specialindrettede varebiler Varebiler til vagtordninger Varebiler, der kører til skiftende arbejdssteder 31 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

32 Momsfradrag for bygninger Særlige momsfradragsregler for bygninger: 1. Køb af bygning 2. Opførelse, tilbygning, reparation og vedligeholdelse af bygning 3. Ikke-bygningsrelaterede udgifter 32 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

33 Momsfradrag for bygninger 1. Køb af bygning Fuldt momsfradrag, hvis ren momspligtig bygning Ingen momsfradrag, hvis ren momsfri bygning (ex boligudlejning) Blandet bygning - delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling: Omsætning Fradrag Ingen omsætning 0% Kun momsfri omsætning 0% Kun momspligtig omsætning 100% Momspligtig og momsfri omsætning Omsætningsfordeling 33 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

34 Momsfradrag for bygninger 2. Opførelse, tilbygning, reparation og vedligeholdelse af bygning Fuldt momsfradrag, hvis momspligtig bygning/lokale (fakturakrav) Ingen momsfradrag, hvis momsfrie bygninger/momsfrie lokaler Blandet bygning: fradrag efter en arealfordeling/skøn Tag, facade, trappe, varme- og elinstallationer m.v. Momspligtig Momsfri Blandet (trappe) 34 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

35 Momsfradrag bygninger 3. Ikke-bygningsrelaterede udgifter Fuldt momsfradrag, hvis ren momspligtig bygning Ingen momsfradrag, hvis ren momsfri bygning (ex boligudlejning) Blandet bygning: Delvist momsfradrag efter en omsætningsfordeling Revisor, advokat, el, vand, varme, administration m.v. OBS! Omsætningsfordelingen beregnes af virksomhedens samlede omsætning Mulighed for sektoropdeling 35 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

36 Moms ved arbejde i Norge

37 Moms ved arbejde i Norge Registreringspligten i Norge indtræder ved NOK Fjernleverbare tjenester medfører ikke momsregistreringspligt Udlejning af arbejdskraft Rådgivnings- og konsulenttjenester Reklametjenester Regnskabstjenester Hel eller delvis overdragelse af immaterielle rettigheder, som ophavsret, patentrettigheder, licensrettigheder m.v. Elektroniske tjenester (til erhvervsdrivende) Salg af varer, der leveres fra udlandet til Norge Entrepriser, installering/montering i Norge medfører momsregistreringspligt 37 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

38 Moms ved arbejde i Norge Momsregistreringspligtige aktiviteter i Norge - eksempler: Byggearbejder på fast ejendom i Norge Arbejde på løsøregenstande i Norge Installerings- og monteringsarbejder i Norge Gælder uanset om der anvendes: Egne medarbejdere, eller Underleverandører Køb og videresalg af varer, der befinder sig i Norge 38 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

39 Moms ved arbejde i Norge Momsregistrering skal ske ved en norsk repræsentant Alternativt oprettelse af et norsk selskab Norsk momsregistrering medfører norsk bogføringspligt Fakturering skal ske med norsk moms Faktura skal udstedes med anførsel af norsk repræsentant Momsen specificeres i NOK Det norske momsnummer med MVA påføres Repræsentanten skal have kopi til lovpålagte momsregnskab Momsangivelse angives hver 2. måned 39 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

40 Moms ved arbejde i Norge Indførsel og told ved entrepriser i Norge Den danske virksomhed skal være eksportørregistreret ved SKAT i Danmark, og udføre varerne Ved indførsel i Norge skal der beregnes moms af toldfaktura Kolli, vægt og pris pr. varegruppe Midlertidig indførsel af materiel og udstyr Norsk import af egne maskiner Håndværktøj af mindre værdi kan som udgangspunkt medtages uden fortoldning (NOK ) Importmomsen kan fratrækkes i norsk momsangivelse Dansk indregistreret køretøj kan anvendes i forbindelse med midlertidig ophold Ophold i Norge mindre end 365 dage i løbet af 2 år 40 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

41 Handel med udlandet

42 Moms ved salg af varer til lande uden for EU Momsfrit varesalg til købere i lande uden for EU Varen skal fysisk forlade EU s toldområde Købers status underordnet gælder både til virksomheder og privatpersoner Sælger skal være eksportørregistreret (importør) Dokumentation i form af eksportangivelse Værdien af salget medtages i momsangivelsens rubrik C Varekøb fra lande uden for EU Køber skal være importørregistreret Fortoldning Importmoms (og eventuelt told) 42 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

43 Moms ved salg af varer til andre EU-lande Momsfrit varesalg til andre EU-lande 2 betingelser: 1. Kunden er momsregistreret i et andet EU-land, og 2. Varerne forlader Danmark Salg til privatperson skal ske med dansk moms Vær opmærksom på fjernsalgsregler 43 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

44 Momsfrit EU-varesalg Formelle krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande Fakturakrav Købers VAT-nummer Påtegning om at leverancen er fritaget for moms Free of VAT Zero-rated This order is zero-rated according to the VAT-Directive Værdi af varesalg til andre EU-lande føres i momsangivelsens rubrik B - varer EU s salgsangivelse over salget fordelt på købernes momsnumre Eventuelt INTRASTAT (Danmarks Statistik) (2015 ved årligt EU-salg over 5,0 mio. DKK) 44 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

45 Momsfrit EU-varesalg Dokumentationskrav: Dokumentation for, at varerne har forladt Danmark Erklæring fra køber, hvis sælger eller køber forestår transporten Faktura fra speditør m.v. Verifikation af købers momsnummer, herunder købers navn og adresse Print skal opbevares Udfordring med tyske og spanske kunder Danmarks Statistik kan verificere flere momsnumre ad gangen Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres én gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg 45 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

46 EU-køb af varer Almindeligt varekøb fra andre EU-lande er momsfrit, hvis: 1. Køber oplyser sit danske momsnummer til sælger, og 2. Varen transporteres ud af sælgers land Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, vil faktura blive udstedt med udenlandsk moms Formelle krav ved momsfrit køb fra andre EU-lande Beregning af erhvervelsesmoms, som angives på momsangivelsen Fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms (hvis købet skal anvendes til momspligtige aktiviteter) Angive værdien af købet i momsangivelsens rubrik A - varer Eventuelt indberette til INTRASTAT (2015: årligt EU-køb over 6,0 mio. DKK) 46 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

47 Salg af ydelser B2B Hovedregel Leverandøren skal udstede faktura uden moms Momsen betales i kundens land Hvis EU-kunde Kundens momsnummer skal påføres fakturaen Husk verifikation Oplysning om reverse charge/omvendt betalingspligt på fakturaen Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik B-ydelser Salget skal indberettes på EU-salgsangivelse Hvis kunden uden for EU Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik C Evt. oplysning om momsfri leverance eller lignende på fakturaen, men ikke et krav 47 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

48 Køb af ydelser fra udlandet Danske virksomheder er forpligtet til, at betale dansk moms af ydelseskøb fra udlandet Momsfri virksomheder bliver momsregistreringspligtige ved køb Virksomheden beregner selv 25% erhvervelsesmoms Værdien af købet medtages i rubrik A-ydelser Erhvervelsesmomsen medtages i rubrikken moms af ydelseskøb Erhvervelsesmomsen kan fratrækkes efter de almindelige regler 48 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

49 Salg af ydelser til lande uden for EU Hovedreglen er, at B2B sælges ydelser uden dansk moms Hovedreglen er, at B2C sælges med dansk moms Dog udnyttelseskriterium for følgende ydelser: Rettigheder, licenser m.v. Reklameydelser, rådgivning, advokater, revisorer m.v. Konkurrenceklausuler Finansiel virksomhed Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til naturgas- og el-distributionssystemer Teleydelser Radio- og tv-spredningsydelser Udnyttes en af disse ydelser i Danmark, er der altid dansk moms Udnyttes ydelsen uden for Danmark, er der ikke dansk moms, uanset at kunden er en privatperson 49 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

50 Ydelser B2B transaktioner Undtagelser til hovedreglen (uddrag): Fast ejendom (hvor ejendommen er beliggende) Persontransport (hvor transporten udføres) Ydelser knyttet til transport til ikke-afgiftspligtige personer Kultur, kunst, sport, videnskab og lignende (hvor aktiviteten foregår) NYT vedr. kurser af længerevarende karakter = hovedreglen Restauration og catering (hvor aktiviteten foregår) Korttidsudlejning af transportmidler (hvor det stilles til rådighed for kunden) 50 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

51 Energiafgifter

52 Energiafgifter Elafgift til proces: År/øre kwh 2015 Elafgift 87,8 Reduktion minimumsafgift -0,4 Samlet godtgørelse 87,4 Gælder ikke for liberale erhverv Elafgift til rumopvarmning og komfortkøling: År/øre kwh 2015 Elafgift 49,8 Der skal som udgangspunkt ske måling på til rumvarme m.v. 52 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

53 Elafgiftsgodtgørelse - elvarmesats Retten til delvis godtgørelse gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder bilagsvirksomheder (bilag 1 til elafgiftsloven) som omfatter: Advokater, arkitekter, landinspektører, mæglere, reklame, revisorer og rådgivende ingeniører Forlystelser, herunder teatre, biografer, tivoli, sommerlande, badelande m.v. Bureauer (bl.a. vagtbureauer og ægteskabsbureauer) Bilagsvirksomheder skal dog måle forbruget for at få ret til godtgørelse (komfortkøling og rumopvarmning) 53 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

54 Godtgørelse for øvrige brændsler Energiafgift af brændsler anvendt til proces År 2015 Gas, kul og olie - energiafgift Vandafgift 91,74% Landbrug 98,20% Vandafgift År/DKK m Vandafgift 6,53 Godtgørelsen for vandafgift gælder alle momsregistrerede herunder liberale erhverv 54 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

55 Dukker et spørgsmål op.. så er I altid velkomne til at kontakte os: Mette Lehmann Eskildsen Skatterådgiver Karsten Wind Moms- & afgiftsrådgiver Download Beierholm App 55 November Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms

56 Tak for i dag

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Ringsted, den 30. november 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 Ringsted, den 30. november 2016 Program - Spor 1 Moms Aktuel moms Momsfradrag særlige emner Særlige emner Webhandel Tab på debitorer Gevinst på kreditorer Energiafgifter

Læs mere

Velkommen til. Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2. udnyttelsessted for advokatydelser

Velkommen til. Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2. udnyttelsessted for advokatydelser Velkommen til Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige udnyttelsessted for advokatydelser Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2 Fradragsret for købsmoms Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige

Læs mere

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Aalborg den 9. december 2016

Velkommen. Beierholms Faglige Dage Aalborg den 9. december 2016 Velkommen Beierholms Faglige Dage 2016 Aalborg den 9. december 2016 Program - Spor 1 Moms Aktuel moms Særlige emner Udlæg/viderefakturering Webhandel Tab på debitorer Gevinst på kreditorer Momsfradrag

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

7.3 Ingen eller særlig fradragsret

7.3 Ingen eller særlig fradragsret Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

AKTUEL MOMS. Thomas Nygaard SKAT Odense

AKTUEL MOMS. Thomas Nygaard SKAT Odense AKTUEL MOMS Thomas Nygaard SKAT Odense Plan Byggegrunde og nye bygninger (praksisændring / status) VE anlæg fx solcelleanlæg og husstandsmøller Momsfradrag i holdingselskaber Ny lovgivning Dagsbeviser

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008

Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 99 Offentligt 26. februar 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 1. Implementering

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Momsguide til rideklubber

Momsguide til rideklubber Momsguide til rideklubber Indhold Momsguide Indledning 3 Trin 1:Klubbens varer og ydelser 4 - Klubbens drift 4 - Udvalgte varer og ydelser 4 Trin 2: Klubbens omsætning 7 Trin 3: Momsregistrering eller

Læs mere

FAQ Udenrigshandel med tjenester

FAQ Udenrigshandel med tjenester FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004

Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 62 O 8. april 2005 Supplerende besvarelse af spørgsmål 118, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 12. november 2004 Spørgsmål 118: Ministrene bedes, som

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1) (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt

Læs mere

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF?

Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Hvem er jeg, og hvad arbejder jeg med i DIF? Specialkonsulent Willy Rasmussen wr@dif.dk Rådgiver specialforbund (og foreninger) om: Foreningsjura Ansvars- og forsikringsforhold Skatte- og momsspørgsmål

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? 2 Indledning Den moms- og skattemæssige behandling af udgifter til personale, reklame eller repræsentation giver ofte anledning til usikkerhed. Dette skyldes,

Læs mere

Nethandel få styr på moms og told

Nethandel få styr på moms og told www.pwc.dk Nethandel få styr på moms og told Få overblik over de vigtigste moms-, toldog afgiftsmæssige forhold ved internetsalg til privatkunder. Nethandel Nethandel er en nem måde at sælge til kunder

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Momsfritagelse for velgørende arrangementer

Momsfritagelse for velgørende arrangementer Erhverv Momsfritagelse for velgørende arrangementer Vejledning E. 39.99 Denne vejledning erstatter pjecen»om moms - velgørende arrangementer mv.«(vav 46) udgivet i januar 1996. I denne udgaver er der sket

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift (momsloven) 1) (Leveringsstedsregler for ydelser,

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere