Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur PANTONE 659

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grafisk Tekniker. Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur 2013 - PANTONE 659"

Transkript

1 PANTONE 659 SpecialeFAG Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk Studietur Grafisk Tekniker 1

2 Forord De 3 grafiske skoler, der udbyder Grafisk tekniker-uddannelsen, ønsker med dette specialefagskatalog, at gøre det nemt og overskueligt for elev og virksomhed at vælge mellem de specialefag, der ud bydes på uddannelsen. Skolerne samarbejder om det fælles udbudskatalog for at gøre elevens og virksomhedens valg så fleksibelt og hensigtsmæssigt som muligt i forhold til virksomhedens uddannelsesplanlægning. Specialefagskataloget viser skolernes udbud frem til 2016 I tilknytning til hver skoleperiode udbydes der specialefag. Elev og virksomhed vil i for bindelse med skoleperioden blive kontaktet af den skole, eleven er tilmeldt, og vil gennem specialefagskataloget blive orienteret om de fag, der kan vælges på en af de 3 skoler. s valg skal vælge fag i samråd med virksomheden, og man kan frit vælge mellem de 3 grafiske skoler i, Kolding og. På Grafisk teknikeruddannelsen skal eleven i løbet af sin uddannelse vælge i alt 7 ugers specialefag. Erhvervsrettet påbygning Ud over de 7 ugers obligatoriske specialefag har elev og virksomhed mulighed for at vælge op til 4 ugers ekstra undervisning med valgfrit indhold. Udbuddet er identisk med de fag, der er beskrevet i specialefagskataloget. Ønsker elev og virksomhed, at eleven skal have ekstra kompetencer, kan disse fag væl ges enkeltvis eller samlet når som helst under hele hovedforløbet. Hovedforløb - Grafisk tekniker uddannelsen 1. Hovedforløb 2. Hovedforløb 3. Hovedforløb 2. halvår halvår halvår halvår halvår Tilmeldingsfrist TIL SPECIALEFAGENE: Tilmelding 2. halvår 2013 senest 12. august. Fremadrettet skal tilmelding ske senest 1 måned før afvikling af specialefaget til den skole, hvor eleven er tilmeldt halvår halvår

3 C=14 M=90 Y=100 K=5 C=7 M=62 Y=100 K=2 Specialefag Niveau: Rutineret Varighed: Kvalitetskontrol og -styring Niveau: Avanceret Varighed: I løbet af uddannelsen skal elev og virksomhed i samråd vælge i alt 7 ugers specialefag. Udbud og tidspunkt fremgår af denne udbudskalender. Specialefagene kan vælges uafhængig af hinanden og som erhvervsrettet påbygning. Offsettrykning og materialer Niveau: Avanceret Varighed: Du kommer til at arbejde med kvaliteten af de fremstillede produkter og lære, hvordan du kontrollerer dit arbejde, visuelt og ved hjælp af de redskaber, der findes i et moderne trykkeri. Vi arbejder med test af materialer og af trykmaskinen, så du efterfølgende selvstændigt kan bedømme resultatet af dine valg og justeringer. Du får viden om materialer og forædling af tryksager, så du kan foretage materialevalg og vejlede kunder. Alt i alt med masser af praktisk arbejde og teoretiske oplæg. kan selvstændigt fremstille produkter inden for offset med anvendelse af relevante kvalitetsparametre og kender til workflowet fra pdf til færdigt produkt kan selvstændigt anvende grafisk apparatur og værktøj i forbindelse med fremstilling af produkter inden for offset kan selvstændigt foretage kontrol og justering af en offsetmaskine kan selvstændigt fremstille produkter inden for offset med henblik på test af materialer, herunder papir, karton, trykfarver, trykplader, gummiduge og hjælpemidler, og kan tage miljømæssige og økonomiske hensyn kan teste materialer og tryk inden for offset og dokumentere de opnåede testresultater kan anvende viden om trykfarvers og lakkers egenskaber, herunder vedhæftningsevne, viskositet, tørreegenskaber og ægtheder kan anvende viden om papir og kartons egenskaber og disses indflydelse på trykkvalitet og produktion har viden om forskellige former for ekstrabehandling og forædling af tryksager har viden om den teknologiske udvikling inden for offset og kan anvende information fra trykte og elektroniske medier i den forbindelse Vi ser på trykmetoder som f.eks. dybtryk, flexotryk eller andre trykmetoder, og på hvordan udstyr, farver, målemetoder og materialer er tilpasset hinanden, og hvorfor det tilsammen udgør en særlig trykmetode. Du lærer, hvad der kendetegner god kvalitet, gode materialer, og hvordan trykmetoder, farver og materialer har udviklet sig over tid. Du får mulighed for at opleve andre trykmetoder ved et eller flere virksomhedsbesøg i lokalområdet. Du opfordres til før specialefaget at komme med et bud på, hvad du synes kunne være spændende at høre om. opnår viden om andre trykmetoder og deres anvendelsesformer, for eksempel flexo, dybtryk, heatset, digitaltryk, tøroffset mfl. opnår viden om kvalitetsparametre inden for andre trykmetoder opnår viden om faglige problemstillinger indenfor andre trykmetoder får kendskab til hvilke materialer, der egner sig bedst til den givne trykmetode, herunder de miljømæssige aspekter i forhold til materialevalg Kvaliteten er hjertet i den grafiske produktion. Vi gennemgår, hvordan man løbende kontrollerer og styrer kvaliteten i produktionen og ser på teorien bag målinger af forskellige parametre i det trykte produkt. Du afprøver i praksis, hvordan kvaliteten måles, og hvordan kvalitetskontrollen indpasses i den løbende produktion. kan arbejde med gældende kvalitetsstandarder inden for tryk og færdiggørelse kan udnytte densitometer og fotospektrometres muligheder fuldt ud til opmåling af trykark har viden om testarkets elementer kan opmåle et testark med henblik på dannelse af farveprofiler til brug for produktion inden for offset, digitaltryk og serigrafi 4 5

4 SPECIALEFAGSKALENDER - 2. HALVÅR AF 2013 Specialefag og ugenr. UGE UGE UGE UGE UGE Dato 16/9-20/9 23/9-27/9 30/9-4/10 4/11-8/11 11/11-15/11 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 6 7

5 SPECIALEFAGSKALENDER - 1. HALVÅR AF Specialefag og ugenr. UGE 8 UGE 9 UGE 14 UGE 15 UGE 18 UGE 19 UGE 20 Dato 17/2-21/2 24/2-28/2 31/3-4/5 7/4-11/4 28/4-2/5 5/5-9/5 12/5-15/5 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 8 9

6 SPECIALEFAGSKALENDER - 2. HALVÅR AF Specialefag og ugenr. UGE 27 UGE 28 UGE 29 UGE 30 UGE 31 UGE 38 UGE 39 UGE 44 UGE 45 UGE 46 Dato 30/6-4/7 7/7-11/7 14/7-18/7 21/7-25/7 28/7-1/8 15/9-19/9 22/9-26/9 27/10-31/10 3/11-7/11 10/11-14/11 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 10 11

7 SPECIALEFAGSKALENDER - 1. HALVÅR AF Specialefag og ugenr. UGE 8 UGE 9 UGE 16 UGE 17 UGE 21 Dato 16/2-20/2 23/2-27/2 13/4-17/4 20/4-24/4 18/5-22/5 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 12 13

8 SPECIALEFAGSKALENDER - 2. HALVÅR AF Specialefag og ugenr. UGE 28 UGE 29 UGE 30 UGE 31 UGE 38 UGE 39 UGE 44 UGE 45 UGE 46 Dato 6/7-10/7 13/7-17/7 20/7-24/7 27/7-31/7 14/9-18/9 21/9-25/9 26/10-30/10 2/11-6/11 9/11-13/11 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 14 15

9 SPECIALEFAGSKALENDER - 1. HALVÅR AF 2016 Specialefag og ugenr. UGE UGE UGE UGE UGE Dato 29/2-4/3 7/3-11/3 14/3-18/3 23/5-27/5 30/5-3/6 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 16 17

10 SPECIALEFAGSKALENDER - 2. HALVÅR AF 2016 Specialefag og ugenr. UGE 28 UGE 29 UGE 30 UGE 31 UGE 38 UGE 39 UGE 44 UGE 45 UGE 46 Dato 11/7-15/7 18/7-22/7 25/7-29/7 1/8-5/8 19/9-23/9 26/9-30/9 31/10-4/11 7/11-11/11 14/11-18/11 Offsettrykning og materialer Kvalitetskontrol og -styring Grafisk teknologiudvikling Introduktion til storformatprint Produktion af storformatprint Introduktion til digitaltryk Avanceret digitaltryk 18 19

11 C=77 M=19 Y=27 K=3 C=7 M=62 Y=100 K=2 Grafisk teknologiudvikling Niveau: Avanceret Varighed: Faget udvikler sig i takt med den teknologiske udvikling indenfor branchen. Vi vil derfor tilrettelægge et forløb, hvor du præsenteres for de nyeste aktuelle udviklingstendenser. Dette er faget for dig, som ikke kan få nok af grafisk produktion og vil vide mere om, i hvilken retning udviklingen går. Undervisningen input fra branchens virksomheder vil give nogle spændende bud. har viden om aktuelle udviklingstendenser inden for prepress, tryk og færdiggørelse har viden om den teknologiske udvikling inden for prepress, tryk og færdiggørelse kan anvende information fra trykte og elektroniske medier omkring den teknologiske udvikling inden for den grafiske branche Studietur Niveau: Avanceret Varighed: af logistiske årsager ikke af kalenderen, da studieturen tilpasses på en måde, så den er aktuel. Elev og virksomhed får i stedet straks besked fra skolen når faget udbydes. Bemærk at studieturen har en egenbetaling på 4000 kr. kan tilegne sig viden om aktuelle udviklingstendenser inden for tryk, print eller færdiggørelse gennem studiebesøg og leverandørkontakter kan præsentere viden om aktuelle udviklingstendenser inden for enten tryk, print eller færdiggørelse indsamlet gennem studiebesøg og leverandørkontakter Bedømmelse: Bestået eller ej bestået Niveau: Avanceret Varighed: Der findes ikke det materiale, som serigrafi ikke kan trykke på. Her får du lov til at arbejde og høre om fagområdets mange muligheder. Det gode tryk forudsætter en god stencil, brug af den rigtige rakel og viden om, hvad der skal til for at lave den bedste trykform og det bedste tryk. Du opnår viden om forskellige farvesystemers muligheder og kommer til at arbejde med systemernes forskellige egenskaber som vedhæftning, tørreegenskaber mv. type, emulsion, opraklingsmetode samt belysning i forhold til et givent trykemne kan selvstændigt vurdere kvaliteten af stencil ved brug af relevant måleudstyr og optisk vurdering kan foretage afrensning af stencil kender forskellige maskintyper og kan selvstændigt foretage indstilling og justering til krævende opgaver kan selvstændigt vurdere og kontrollere kvaliteten af serigrafiske trykopgaver ved brug af relevant udstyr til objektiv kvalitetskontrol kan anvende viden om serigrafiske farver og lakkers egenskaber, herunder vedhæftningsevne, viskositet, overfladespænding, tørreegenskaber og holdbarhed kan håndtere farver til serigrafi på en arbejdsmiljø- og miljømæssig korrekt måde, jf. gældende lovgivning kan selvstændigt blande farver efter farveprøve og opskrift Niveau: Avanceret Varighed: vil være tid til at komme i dybden med betjening og indstilling af de forskellige udstyrstyper. Gennem praktiske øvelser får du kendskab til den teknologiske udvikling, hvordan forskellige materialer håndteres, og hvordan du kontrollerer kvaliteten af dit arbejde. kan arbejde hensigtsmæssigt og med blik for kvalitet og økonomi i et grafisk workflow, herunder fejlfinde fra pdf til færdigt produkt kan varetage færdiggørelse af brochurer samt soft- og hardcover kan anvende viden om papir og kartons egenskaber og materialernes indflydelse på klæbestof i færdiggørelsesprocessen kan selvstændigt foretage programmering og justering samt betjene skæremaskine til krævende opgaver kan foretage indstilling og justering samt betjene falsemaskine og samlehæfter til færdiggørelsesopgaver kan foretage indstilling og justering samt betjene 3-knivsmaskine til krævende opgaver i hardcoverproduktion kan selvstændigt vurdere og kontrollere Her kommer du tæt på, hvad der rører sig Den grafiske produktion er først afsluttet, når kunden har godkendt det færdige samt redegøre for færdiggørelse af produkter, hvor anvendelse af skæremaskine, af nye udviklinger i branchen. Studieturen arrangeres hos en leverandør eller med produkt. Det er derfor vigtigt, at du har falsemaskine, samlehæfter, garnhæfter, deltagelse på en messe. Vær forberedt viden om, hvilken kvalitet produktet er klæbebinder, 3-knivsmaskine og måleudstyr indgår på undervisning, der kan foregå på produceret ud fra på dets vej gennem det engelsk. Der er krav om aflevering af en grafiske workflow. På specialefaget kommer du rundt om det grafiske workflow har kendskab til den teknologiske udvikling skriftlig dokumentation efter turen. Der er kan selvstændigt foretage valg af vævs- inden for færdiggørelsesområdet og kan brugerbetaling på turen. Faget figurerer og det udstyr, der anvendes til produktion af brochurer, soft- og hardcover. Der anvende information fra trykte og elektro

12 C=7 M=62 Y=100 K=2 C=8 M=79 Y=92 K=3 niske medier i den forbindelse har kendskab til gældende miljø og kvalitetsstandarder inden for færdiggørelsesproduktion Introduktion til storformatprint Niveau: Rutineret Varighed: Storformatprint udvikler sig løbende med nye typer af printere, øget kapacitet, farver og medier. Specialefaget giver dig et over blik over teknologiens muligheder, og du vil i praksis afprøve eksempler på muligheder og begrænsninger ved forskellige typer af storfor mat print. Produktion med stor format print kræver ofte, at printoperatøren skal håndtere forskellige filformater og arbejde med RIP-software til klargøring af printjobs. Operatøren skal også kunne vælge det rette medie til de forskellige opgaver og stå for den daglige vedligeholdelse. Det lærer du gennem praktiske øvelser. kan bruge rationelle produktionsmetoder til storformatprint kan vælge den opløsning, der passer til det enkelte trykemne og job kan udnytte mediet bedst muligt i forhold til produktionsøkonomi har viden om forskellige teknologier indenfor storformatprint har viden om forskellige trykemner i forhold til storformatprint 22 kan vælge optimal printteknologi til en given opgave har viden om relevante filer og formater i forhold til storformatprint kan arbejde med RIP-software har viden om håndtering af staffagefarver i en digitaltrykproces kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk kan bruge quicksets (Hot folder) Introduktion til digitaltryk Niveau: Avanceret Niveau: Rutineret Du lærer om den digitale trykmaskines muligheder for at tilpasse RIP-software, bruge web-to-print-løsninger og variabel data for på den måde at optimere den digitale produktion. Du præsenteres for, hvordan farvestyringen i et digitalt workflow, og gennem øvelser afprøves udstyrets evne til at gengive CMYK- og staffage-farver. Produktion af storformatprint Niveau: Avanceret Varighed: I specialefaget kommer du til at producere avancerede grafiske produkter ved hjælp af storformatprint og forskellige færdiggørelsesmetoder, som f.eks. laminering, montering og print-and-cut. Du præsenteres for, hvordan printere kan tilpasses til print på forskellige medier ved hjælp af farve- og medieprofiler, og får mulighed for at afprøve printerens og dine egne evner til at gengive staffagefarver. kan anvende RIP-software kan laminere i forskellige produktionsprocesser kan fremstille et salgsprodukt ved anvendelse af storformatprint kan fremstille produktioner, der printer ud over printerens format kan fremstille produkter via print- and cut-funktionen kan montere print på ikke printbare materialer kan vedligeholde en storformatprinter kan bruge medie-profiler og fremstille farveprofiler Varighed: Du lærer, hvordan man ved hjælp af RIPsoftware kan udføre rationel produktion og om maskinens opbygning og nye ud viklingstendenser inden for denne trykmetode. Gennem praktiske øvelser lærer du at skifte forbrugsdele og anvende efterbehandlingsudstyr til fremstilling af hæfter. Digitale trykmaskiner skal løbende kalibreres. Du lærer, hvordan maskinen kalibreres og indrettes til forskellige papirtyper, og hvordan man håndterer filer i den digitale produktion. kan skifte forbrugsdele på en digitaltrykmaskine med henblik på at opnå en optimal produktion kan arbejde med RIP-software kan selvstændigt udføre kalibrering af en digitaltrykmaskine kan indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet har viden om forskellige teknologier indenfor digitaltryk Avanceret digitaltryk Varighed: kan selvstændigt arbejde med RIPsoftware kan selvstændigt indstille og udnytte trykmaskinens kapacitet kan rådgive kunden om den digitale trykteknologis muligheder kan opbygge mindre komplekse skabeloner med tilknyttede regelsæt til brug i en web-to-print løsning kan bruge rationelle produktionsmetoder til digitaltryk kan håndtere staffagefarver i en digital trykproces har viden om håndtering af variable data har viden om efterbehandling i en digital produktion kan arbejde med farvestyring i en digital trykproduktion har viden om relevante filer og formater i forhold til digitaltryk 23

13 Tilmeldingsfrist TIL SPECIALEFAGENE: Tilmelding 2. halvår 2013 senest 12. august. Fremadrettet skal tilmelding ske senest 1 måned før afvikling af specialefaget til den skole, hvor eleven er tilmeldt. Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon Skovvangen 28, 6000 Kolding Telefon Øster Uttrup Vej 1, Postbox 740, 9100 Telefon

GRAFISK TEKNIKER SPECIALEFAG

GRAFISK TEKNIKER SPECIALEFAG PANTONE 659 SPECIALEFAG - 2016 OFFSETTRYKNING OG MATERIALER ANDRE TRYKMETODER KVALITETSKONTROL OG -STYRING GRAFISK TEKNOLOGIUDVIKLING SERIGRAFISK TRYK OG MATERIALER FÆRDIGGØRELSE INTRODUKTION TIL STORFORMATPRINT

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 14 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 11 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Grafisk Uddannelsesudvalg. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 30 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag på specialet/trinnet Grafisk tekniker Grundfag: 10806 Engelsk F Grundfag -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2 Eleven

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags?

GRAFISK TEKNIKER. Er du vild med. tryksager. af alle slags? GRAFISK TEKNIKER Er du vild med tryksager af alle slags? I brochuren kan du læse om grafisk teknikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2012 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Digital printoperatør Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

VALGFRI SPECIALEFAG FORORD

VALGFRI SPECIALEFAG FORORD GRAFISK TEKNIKER Valgfri specialefag 2017-2019 FORORD Den nye landssolemodel for grafis tenieruddannelsen betyder en ny uddannelsesstrutur, som har indflydelse på elevens soleforløb. Kataloget gør det

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir.

Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. TRYKPÅ! Tryk er: Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra en presse overfører farven til papir. CMYK Man skelner mellem flere trykteknikker: Højtryk Papir

Læs mere

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb: Side 3 af 22

Dette behov kan dækkes via følgende 3 kursusforløb: Side 3 af 22 Synliggørelsesprojekt, med fokus på AMU-mål i FKB Produktion af trykt og digital kommunikation, der ækvivalerer EUD-specialefag Bevilling til analyser, evalueringer mv. 2014 Projektnummer: 136150 Sags

Læs mere

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags?

MEDIEGRAFIKER. Er du vild med. medier. af alle slags? MEDIEGRAFIKER Er du vild med medier af alle slags? I brochuren kan du læse om mediegrafikeruddannelsen, dens indhold og muligheder. Hvordan virksomheden kan blive godkendt som uddannelsessted og få en

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2013 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2015 anp@kts.dk 2015 Version 6 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21,

Læs mere

Strandbygaard Grafisk

Strandbygaard Grafisk Din tryksagsleverandør 4 nøgleord Erfaring: Vort fundament er erfarne og engagerede medarbejdere på alle nøgleområder Kvalitet: Vi søger at give kunden lidt mere, end der forventes Fleksibilitet: Akutte

Læs mere

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever.

Aktivitetskrav Med udbudsgodkendelsen følger et krav om aktivitet. Kravet til FKB 2792 er på tre årselever. Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2014 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS?

HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? GRAFISK TEKNIKERUDDANNELSEN HAR DU OVERBLIK OG TEKNISK SANS? SÅ VIS DET SOM Du får det til at ske Som grafisk tekniker står du for produktionen af alle former for trykte og printede produkter. Det er dig,

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedelsesdato: den 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013 om

Læs mere

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4

Grafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 4 Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke, der introducerer til uddannelserne: Grafisk tekniker, Web-integrator, Skiltetekniker Forløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredere indsigt

Læs mere

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3

Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 portfolio 2012 Grafisk produktion og workflow 2 PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO 2012 GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW 3 Info om bogen Betegnelse : Design med Viden Omfang : 192 sider

Læs mere

STRANDBYGAARD GRAFISK A/S

STRANDBYGAARD GRAFISK A/S DIN TRYKSAGSLEVERANDØR STRANDBYGAARD GRAFISK A/S 4 nøgleord ERFARING: Vort fundament er erfarne og engagerede medarbejdere på alle nøgleområder KVALITET: Vi søger at give kunden lidt mere, end der forventes

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

Styrk virksomheden med

Styrk virksomheden med Til virksomheder om grafisk teknikeruddannelsen Styrk virksomheden med en faglig bredt funderet elev Stå stærkere med elever ombord Uddannelsesmodel (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år Elever

Læs mere

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW

Opgavebeskrivelse Opsætningsdelen Kundekontakt GRAFISK WORKFLOW GW GRAFISK WORKFLOW Opgavebeskrivelse Dette var en opsætningsopgave af en folder og to plakater i to forskellige sprog til Ivans Lystfiskeri. Jeg vil primært fokusere på at beskrive Preflight og udskydningsdelen

Læs mere

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER

HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER HOVEDFORLØB 1 MEDIEGRAFIKER Hovedforløb 1 På dette skoleophold beskæftiger vi os med: Grafisk design Vi lærer om skriftens anatomi, skriftdesign og læsbarhed, skriftklassifikation og skriftens historie,

Læs mere

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Grafiker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2011 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21, Postbox 132, 4000 Roskilde

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2018 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode.

Grafisk workflow, kvalitetsog produktionsstyring Sæt kryds(er) ud for det eller de områder, eleven arbejder med inden for en praktikperiode. 1 uddannelsesplan for mediegrafiker-elev: Virksomheden: Uddannelsesansvarlig: Uddannelsens start: Slut: planlægning af praktikperioder produktionsområde 1. praktikperiode 2. praktikperiode 3. praktikperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for grafisk tekniker

Uddannelsesordning for grafisk tekniker Uddannelsesordning for grafisk tekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Udover tekstdelen indeholder

Læs mere

OMKOSTNINGER OG OMKOSTNINGSSTRUKTUR

OMKOSTNINGER OG OMKOSTNINGSSTRUKTUR OMKOSTNINGER OG OMKOSTNINGSSTRUKTUR 11:05 11:45 Omkostninger og omkostningsstruktur Det er blevet en dyr fornøjelse at udgive på tryk. Og der er faldgruber, der kan trække yderligere veksler på økonomien.

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Grafiske og mediegrafiske efteruddannelser

Grafiske og mediegrafiske efteruddannelser Elektronisk kvalitetsstyring i arkoffset 3 Grafiske og mediegrafiske efteruddannelser Prepress: Elektronisk styring i arkoffset Billed: Arkoffsettrykning Kvalitetsstyring i offset arkoffsettrykning Ombrydning

Læs mere

Typografi. Nøglepunkter. Regler fuldt. Produkt. Letlæselig. Rent og overskueligt design. Vække en følelse af Science-fiction

Typografi. Nøglepunkter. Regler fuldt. Produkt. Letlæselig. Rent og overskueligt design. Vække en følelse af Science-fiction Typografi I dette kapitel tager jeg et nærmere kig på det trykte produkt med titlen Designing Beyond Horizon. Designing Beyond Horizon består af en bog på 8 sider og første oplag består af 0 bøger. Bogen

Læs mere

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS

SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS BH 06.06.2016 - kr. 42,50 BEHIM Workflow CAMILLA VINTER BEHIM SÅDAN DUFTER MIN DRØMMEKVINDE, DET HAR JEG LÆRT, RASKE PENGE, CLAUS JUNI 2016 BEHIM 1 HOLM, MÅNEDENS BABE, TEAM TVILLING, LAKRIDSKONGEN OG

Læs mere

Årsrapport Standardiseringsgruppen

Årsrapport Standardiseringsgruppen Årsrapport Standardiseringsgruppen Pressen Fællesindkøb 2011 Forord Standardiseringsgruppen under Pressens Fællesindkøb har til formål at højne og fastholde kvalitetsniveauet på avisprodukterne i Danmark.

Læs mere

Bilag til uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse 'Fotoshopper'

Bilag til uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse 'Fotoshopper' Fotoshopper Side 1 / 6 Bilag til uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse 'Fotoshopper' Der henvises overordnet til Uddannelsesordning for den individuelt tilrettelagte uddannelse

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen

STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM. grafisk teknikeruddannelsen STYRK DIN VIRKSOMHED MED SKARPE ELEVER TIL VIRKSOMHEDER OM grafisk teknikeruddannelsen Stå stærkere med elever ombord Hvor kan praktikken foregå? Praktikuddannelsen kan finde sted inden for alle områder

Læs mere

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard

Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard Grafikervejledning Hans Reitzels Forlag og Munksgaard GENERELT Grafiker skal teknisk være i stand til at hente og sende filer over FTP-server. FORMATER HRF og Mksg arbejder med disse standardformater:

Læs mere

Valgfri specialefag Niveau 5 uger

Valgfri specialefag Niveau 5 uger Valgfri specialefag Frisør version 7_ 2012 Valgfri specialefag Niveau 5 uger EU-frisøruddannelse Rutine 1 uge Langthår Avanceret 1 uge Stylist Rutine 4 uger Trend damemode Avanceret 1 uge Trend, herremode/skæg

Læs mere

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux

Fakta-ark. EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever. Oktober 2014. - højniveau, talentspor, eux Oktober 2014 Fakta-ark EUD-reform 2014: Udfordringer for alle elever - højniveau, talentspor, eux EUD-reform indeholder flere tiltag, som skal sikre, at alle elever bliver udfordret til deres højeste niveau.

Læs mere

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker

EUC Syd Praktikvejledning Automatikmontør og automatiktekniker Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for 1. skoleperiode. Praktik i virksomheden Praktikvejledning bruges som redskab til at sikre, at eleven opnår de praktikmål, som er beskrevet for uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow

Dokumentation. Grafisk Produktion & Workflow Dokumentation Dokumentation OPGAVEN: Regionens it afdeling skulle promovere sig selv internt i regionen. It-afdelingen kan tit være lidt i modvind. De hjælper folk i regionen med it problemer, deres kunder

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation

Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Fælles kompetencebeskrivelse (FKB) 2792: Produktion af trykt og digital kommunikation Udbudspolitik 2012 Denne udbudspolitik skal ses i forlængelse af skolens generelle udbudspolitik, som er offentliggjort

Læs mere

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005 Artikel nr. 1 AGI 417 maj 2005 C20 M13 Y14 Neutral grå og Half&half C30 M20 Y22 Sådan kombinerer du en neutral grå farve i cmyk så du undgår farvestik. tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk C40 M27

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Grafisk produktionsforståelse

Grafisk produktionsforståelse OVERSIGT 1 Opgaven A. Opgavebeskrivelse 2 Workflow A. Intern ordresystem B. Mappestruktur C. Kvalitetssikring D. Workspace 3 Den kreative process A. Målgruppe / Brainstorm / Skitser B. Layout C. Korrekturgang

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 Den grafiske industri Grakoms branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning

Læs mere

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte

Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet. Skolepraktik. Smed - bearbejdning Klejnsmed. til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Ønsker du at vide mere om skolepraktikforløbet til klejnsmedeuddannelsen er du velkommen til at kontakte Skolepraktik Jørgen S. Johnsen mobil 61 22 08 36 Hans Uhd Jakobsen tlf. 96 80 15 48 Ole Iversen

Læs mere

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Fagfotograf Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Dokumentation GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW INDHOLD Opgavebeskrivelse:...4 Processen for udarbejdelse af Ringbindet...4 Specikafitioner:...4 Forarbejde... 5 Ordersedlen:...6 Udskydning/Prepress:... 7 Udsnit

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA)

Omverdenen: USA. IDEAlliance: International Digital Enterprise Alliance (tidligere kaldet GCA) Globale standarder Omverdenen: USA SWOP: Specifications for Web Offset Publications Fra 1974 (etableret i 1974 af en komite nedsat af The American Association of Advertising Agencies og The American Business

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Industritekniker-maskin HF1 Læringsaktivitet Måleteknik B, Rutine Varighed (timer, 0,5 uger 16 lektioner

Industritekniker-maskin HF1 Læringsaktivitet Måleteknik B, Rutine Varighed (timer, 0,5 uger 16 lektioner Odense Tekniske Skole Afdeling Smede- & Industriteknik Uddannelsesindgang Håndværk og teknik Uddannelsesfamilie Teknikfamilien Uddannelse, hovedforløb Industritekniker Speciale Industritekniker-maskin

Læs mere

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT

Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Den grafiske industri - GA s branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grafisk Arbejdsgiverforening, Helgavej 26, 523 Odense M, telefon 63 12 7 Den grafiske industri GA s branchestatistik OMSÆTNING OG SALG Den

Læs mere

EUV- Hvordan gør vi?

EUV- Hvordan gør vi? EUV- Hvordan gør vi? Dagens program Introduktion til tilrettelæggelsesformerne på Tekniske EUD 2 cases: 1 fra Maleruddannelsen 1 fra Kokkeuddannelsen Erfaringer der kan benyttes i EUV Introduktion til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL FRA A TIL B ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL er nøgleordene nøgleordene under produktionen er af alle alle vores vore løsninger. af løsninger. Fra A til B- og fra A til Å En BEMA kundes grundlæggende

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Mediegrafiker. Valgfagskatalog

Mediegrafiker. Valgfagskatalog Valgfagskatalog 2013 anp@kts.dk 2013 version 4 Mediegrafiker Københavns Tekniske Skole Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C Telefon 35 86 33 23 www.kts.dk Roskilde Tekniske Skole Industrivej 21,

Læs mere

Autolakering- Anvendelse af farvescanner

Autolakering- Anvendelse af farvescanner Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Autolakering- Anvendelse af farvescanner Kilde: Teknisk skole Silkeborg Undervisningsministeriet. September, 2013. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test

Brugervejledning til testsystemet for de nationale test Brugervejledning til testsystemet for de nationale test frivillige test Booking Version: 1-1-1-1 23-9-2010 side 1 INDLEDNING... 3 OM DENNE VEJLEDNING... 4 MÅLGRUPPER FOR VEJLEDNINGEN... 5 SUPPORT... 5

Læs mere

Opgradér virksomheden

Opgradér virksomheden Til virksomheder om mediegrafikeruddannelsen Opgradér virksomheden med en alsidig og kreativ elev Stå Uddannelsesmodel stærkere (I alt 3 år og 6 måneder) 1.år 2.år 3.år 4.år med elever ombord Grundforløb

Læs mere

MEDIE (SPH) redigeret

MEDIE (SPH) redigeret MEDIE (SPH) redigeret Generelt arbejde med Photoshop, : Kan løse enkelte arbejdsopgaver med hjælp : Kendskab til formater, pixel, opløsning. Kendskab til de grundlæggende værktøjer Kan bruge grundværktøjerne

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering.

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Print Danmark ApS Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Rammeaftale Til GAF Danmark Bilag 1. Bilag 1 Om print Danmark ApS Print Danmark er en veltrænet, dedikeret salgs- og support-organisation,

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Præsentation af afsluttende opgave Markedsføring af Kulløse miljømesse Disposition Introduktion Systemudviklingsmetoder og fremgangsmåder Waterfall metoden Iterations metoden Min anvendte metode og dens

Læs mere

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT. Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon

Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT. Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon Den grafiske industri - Grakoms branchestatistik SAMLET OVERSIGT Grakom, Helgavej 26, 5230 Odense M, telefon 63 12 70 00 OMSÆTNING OG SALG Den samlede omsætning inden for grafisk industri, udgiver- og

Læs mere

GINA DAMM DOKUMENTATION WORKFLOW

GINA DAMM DOKUMENTATION WORKFLOW GINA DAMM DOKUMENTATION WORKFLOW SVENDEPRØVE 2016 OPGAVE Design af øletiketter, processen og færdig PDF. PROGRAMMER Adobe InDesign CC Adobe Illustrator CC Adobe Photoshop CC FARVERUM PANTONE Dette er en

Læs mere

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen

5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen 5 7. klasse. Virksomhed og skolebod - MC Elle og Soul-Kitchen På Ellemarkskolen har 7. klasse normalt skolebod en gang om året. Her tjener de penge til deres kommende lejrskole. I dette skoleår har skoleboden

Læs mere

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997

AALBORG lljniversitet HD-STUDIERNE SKRIFTLIG EKSAMEN I ERHVERVSØKONOMI (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 AALBORG lljnverstet HD-STUDERNE SKRFTLG EKSAMEN ERHVERVSØKONOM (OMPRØVE) 8. AUGjUST 1997 Opgaverne vurderes med følgende vægte: Opgave l: 20% Opgave 2: 35% Opgave 3: 25% Opgave 4: 20% 100% /67 1 AS Workingcloth

Læs mere

Et flot blad inden for rækkevidde. Sådan bliver det nemt at kommunikere

Et flot blad inden for rækkevidde. Sådan bliver det nemt at kommunikere Et flot blad inden for rækkevidde Sådan bliver det nemt at kommunikere Vis, hvad det er, der gør Deres forening til noget særligt Se på: www.smic.nl SMIC i fokus: En introduktion Vil De vise, hvad det

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. discovery channel plakat

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. discovery channel plakat discovery channel plakat Discovery channel plakat Opgavebeskrivelse Discovery Channel skulle have produceret en plakat som de kunne give til alle deres kunder i firmaet. Plakaten skulle udstråle hvad DC

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel

Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Skilteteknik Brug af udstillingsmateriel Undervisningsministeriet 46664. Januar 2011 Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

DESIGN AF LASTBILER TIL HOLMRIS FLEXFORM

DESIGN AF LASTBILER TIL HOLMRIS FLEXFORM GRAFISK WORKFLOW DESIGN AF LASTBILER TIL HOLMRIS FLEXFORM Redskaber: Photoshop Indesign Kundeprofil: Med over 110 medarbejdere er Holmris Flexform i dag det største firma inden for møbelindretningsløsninger,

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

velkommen hos PAP emballage & display

velkommen hos PAP emballage & display velkommen hos PAP emballage & display 02 design & konstruktion 03 display løsninger 04 digital print 06 PAP inspiration 08 POS / POP 10 offset emballage 12 bølgepap & pallesvøb 14 præsentations produkter

Læs mere

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk

3D print i plast. fra idé til produktionsklart design. www.vink.dk 3D print i plast fra idé til produktionsklart design www.vink.dk Enhver virksomhed med CADdesignere burde have en Blueprinter Designet, udviklet og produceret i Danmark Blueprinter er en kontor-, bruger-

Læs mere

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang

CHOKOLADE MAGERIET. Designmanual. af Mette Tang Designmanual af Mette Tang Indhold Logo Respektafstand...s. 4 Placering...s. 5 Størrelser...s. 6 På baggrunde...s. 7 Typografi Fonte...s. 9 Teksjustering...s. 10 På baggrunde...s. 11 Elementer Cirkler...s.

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere