Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Spiseforstyrrelser. - hos børn og unge. www.psykiatrienisyddanmark.dk"

Transkript

1 Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Spiseforstyrrelser - hos børn og unge

2 Indhold Om spiseforstyrrelser Den første samtale Den ambulante behandling i Børneog Ungdomspsykiatri Odense Den ambulante behandling på Børneafdelingen, OUH Den ambulante behandling i Ernæringsklinikken, OUH Indlæggelse i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Indlæggelse på Børneafdelingen, OUH Indlæggelse på Endokrinologisk Afdeling M1, OUH Forældreundervisning Forskning s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 8 s. 10 s. 13 s. 15 s. 17 s. 18 2

3 Center for Spiseforstyrrelser Center for Spiseforstyrrelser Odense Universitetshospital Sdr. Boulevard Odense C Tlf.: Fax.: Center for Spiseforstyrrelser blev oprettet i 1993 på grund af et stigende behov for specialiseret behandling. Center for Spiseforstyrrelser er et tæt samarbejde mellem fire afdelinger. To afdelinger på Odense Universitetshospital og to afdelinger i Psykiatrien, Odense. Samarbejdet omfatter blandt andet undersøgelsen af patienten og planlægningen af behandlingen. De fire afdelinger er: Børneafdeling H, OUH Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Endokrinologisk Afdeling M, OUH Psykiatrisk Afdeling P Odense 3

4 Om spiseforstyrrelser Denne pjece giver information til dig og dine forældre om behandlingen ved Center for Spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er psykiske sygdomme med det fælles problem, at man har et forstyrret forhold til sin krop, sin vægt og mad. Selvopfattelsen og selvværdet er påvirket og ganske afhængig af vægt og udseende. Bulimia nervosa Bulimia nervosa (nervøs overspisning) er præget af tab af kontrol under spisning og mange opkastninger. Bulimia nervosa har ligesom anorexia nervosa meget fokus på selvopfattelse og selvværd. Anorexia nervosa Anorexia nervosa (nervøs spisevægring) er en alvorlig lidelse med både legemlige og psykiske symptomer. Man er optaget af at tabe sig og spiser derfor for lidt eller motionerer meget eller forsøger på anden måde at tabe sig. Kroppen kommer til at lide ved underernæringen, og menstruationen kan ophøre. Nogle har en atypisk spiseforstyrrelse, dvs. at man ikke har alle de symptomer, der hører med til den fuldt udviklede sygdom anorexia nervosa. 4

5 Den første samtale Efter at din læge har henvist dig til Center for Spiseforstyrrelser, vil du og din familie modtage en indkaldelse til første samtale sammen med en række spørgeskemaer. Disse vil vi bede dig og dine forældre om at udfylde, så godt I kan, og returnere i den vedlagte svarkuvert. Formålet med de mange spørgsmål er at hjælpe os til at forstå dine problemer og dermed bidrage til den samlede vurdering og behandlingsplan. I den første samtale medvirker en læge fra somatisk afdeling og to behandlere fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (læge, psykolog og specialuddannet sygeplejerske). Den første del af samtalen varer 1 times tid og handler om både legemlige og psykiske forhold. Herefter bliver du somatisk/legemligt undersøgt. Efter en lille pause fortsætter samtalen, men nu bliver du interviewet alene, og dine forældre bliver interviewet alene. Efter yderligere en pause giver vi dig og din familie vores foreløbige vurdering. Denne samtale er afgørende for den behandling, der skal vælges. Samtalen har flere dimensioner, men munder ud i en samlet vurdering. Resultatet af samtalen danner grundlag for diagnosen, evt. ved supplerende undersøgelser og valg af behandlingsmetode. Ved den første samtale kan det besluttes, at du skal indlægges enten på Børneafdelingen eller Medicinsk Afdeling M, OUH eller i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense eller behandles ambulant. Uanset hvilken behandling der vælges, vil der altid være et somatisk behandlingsspor og et børneungdomspsykiatrisk behandlingsspor. 5

6 Den ambulante behandling Den ambulante behandling i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Behandlingen er oftest ambulant, men kan også foregå under indlæggelse. Behandlingen består af information og rådgivning til familien og psykoterapi. Familieterapi Familieterapi er det primære behandlingstilbud, fordi den internationale forskning har vist, at det er den behandlingsform, som giver bedst resultat med hensyn til vægtøgning og bedring af den psykosociale funktion. Såvel Sundhedsstyrelsen som udenlandske retningslinier anbefaler familieterapi til børn og unge under 18 år. Flerfamilieterapi Flerfamilieterapi er den nyeste form for familieterapi til anorexia nervosa patienter. Flere familier arbejder sammen mod spiseforstyrrelsen, dels i en gruppe, dels i en forældregruppe og i en pigegruppe (se pjece). accept af behandlingen. Endvidere med oplevelsen af mestring i forhold til udvikling på det personlige plan. Andre behandlingsformer Fysioterapi Efter en fysioterapeutisk undersøgelse kan behandlingen iværksættes, og der arbejdes med at normalisere kropsopfattelsen og styrke dine kropslige ressourcer. Medicinsk behandling Der findes ikke medicin, som er virksomt mod spiseforstyrrelser. Da du samtidig kan have en behandlingskrævende depression eller tvangslidelse ved siden af din spiseforstyrrelse, kan behandlingen understøttes med medicin. Sideløbende med den psykiatriske behandling er der regelmæssige konsultationer i ambulatoriet på Børneafdelingen (hvis du er under 15 år) eller i Endokrinologisk Afdeling M's Ernæringsklinik (hvis du er 15 år eller ældre) på OUH. Indiviuel psykoterapi Her arbejdes med din forståelse og erkendelse af sygdommen og med din 6

7 Den ambulante behandling Den ambulante behandling på Børneafdelingen, OUH Hvis du er under 15 år Oftest vil du ved den første samtale (visitation) blive set af både behandler fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (læge, psykolog eller specialuddannet sygeplejerske) samt læge fra Børneafdelingen H. Ved afslutningen af denne samtale bliver der aftalt et undersøgelses/behandlingsforløb, og i det indgår der en opfølgning i Børneafdelingens Ambulatorium. Hvor hyppigt du skal komme til kontrol afhænger af din aktuelle fysiske tilstand og kan variere fra én gang om ugen til én gang hver 3. måned. Der vil efter behov blive taget blodprøver, elektrokardiogram (EKG) og i nogle tilfælde hormonundersøgelse, knogleskanning, røntgen- og ultralydsundersøgelse. Formålet med undersøgelserne er at udelukke andre sygdomstilstande, at vurdere om udviklingen er truet og om vægttab, opkastninger eller medicinforbrug har forårsaget skader i dine indre organer - bl.a. hjerte, lever og nyrer. Ved konsultationen foretager vi en almen vurdering af både ernæringstilstand og den såkaldte hydreringstilstand (om du er i væskeunderskud eller ej), samt vejning og måling af højde og ofte måling af puls og blodtryk. Vejningen foregår i undertøj. Der tales om kost, dit fysiske aktivitetsniveau og vægtøgning. Målet vil ofte være en jævn, stabil vægtøgning på ½-1 kg om måneden. Hvis der er behov for det, får du mulighed for at få udarbejdet en kostplan sammen med en klinisk diætist. Diætisten har stor erfaring i at udarbejde kostplaner til patienter med spiseforstyrrelser og samtidig sikre, at din kostplan har en tilstrækkelig sammensætning til at kunne dække dit energibehov. Hvis du ikke har mulighed for at komme til den aftalte tid, beder vi dig straks meddele dette til sekretæren på telefon og aftale ny tid. 7

8 Den ambulante behandling Den ambulante behandling i Ernæringsklinikken, OUH (Endokrinologisk Ambulatorium) Hvis du er 15 år eller ældre Sideløbende med den psykiatriske behandling kontrolleres din fysiske tilstand i Ernæringsklinikken. Hvor hyppigt, du skal gå til kontrol, afhænger helt af din aktuelle fysiske tilstand. Det varierer fra én gang om ugen til én gang hver 6. måned. Efter behov vil der blive taget blodprøver, hjertekardiogram og i nogle tilfælde såkaldte hormonfunktionstests, knogleskanning samt røntgen- og ultralydsundersøgelser. Formålet med undersøgelserne er dels at udelukke legemlige årsager til spiseforstyrrelsen eller til dine symptomer, dels at vurdere om vægttab, opkastninger eller medicinmisbrug har forårsaget skader i dine indre organer - blandt andet hjerte, lever og nyrer. Ved hver konsultation foretager vi en almen vurdering af både ernæringstilstanden og den såkaldte hydreringstilstand (om du er i væskeunderskud), samt vejledning og ofte måling af blodtryk og puls. Vejningen foregår i undertøj. Det vurderes samtidig, om dine fødder er hævede, blå og kolde. Ofte lyttes der på hjertet med et stetoskop for at vurdere din hjerterytme. Der indgås altid aftaler om din kost, dit fysiske aktivitetsniveau og vægtøgning. Hvis du er undervægtig, vil målet ofte være en jævn og stabil vægtøgning på mindst ½-1 kg om måneden. For at støtte og vejlede dig får du altid mulighed for at udarbejde en kostplan sammen med en klinisk diætist. Diætisten har stor erfaring i at imødekomme ønsker fra netop patienter med spiseforstyrrelser, men samtidig vil diætisten sikre, at din kostplan har en tilstrækkelig sammensætning til at kunne dække dit energibehov. Der vil altid være mulighed for flere opfølgende diætistkonsultationer, men dog kun når du efter lægeligt skøn anvender kostplanen i tilstrækkeligt omfang. 8

9 Den ambulante behandling Ernæringsklinikken er tværfaglig, hvilket vil sige, at du kan møde en læge, sygeplejerske eller diætist. Alle behandlere er tilknyttet Center for Spiseforstyrrelser og er specialiserede i spiseforstyrrelser. Ernæringsklinikken er åben hver torsdag fra kl til Hvis du ikke har mulighed for at komme til en aftalt tid, beder vi dig straks meddele dette til sekretæren på tlf Gentagne udeblivelser uden afbud kan medføre, at du bliver afsluttet som patient i centret. 9

10 Indlæggelse Indlæggelse i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, ungeafsnittet Afsnittet har 8 døgnpladser og 4 dagpladser for unge i alderen år. Indlæggelse i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, ungeafsnittet, kan være enten som dag- eller døgn-patient. Som dagpatient møder du dagligt i afsnittet på ugens 5 hverdage mandag kl tirsdag-torsdag kl og fredag fra kl Indgang til Afsnit 3 i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 10

11 Indlæggelse Ved døgnindlæggelse bor du i afsnittet, hvor du vil få eneværelse, så vidt det er muligt. Du kan komme hjem på weekend efter aftale med afsnittets læger. I afsnittet er du sammen med sygeplejersker og pædagoger, som vil observere, hjælpe og støtte dig i dit arbejde med din spiseforstyrrelse. Du vil få 2-3 kontaktpersoner (sygeplejerske eller pædagoger), som vil sætte sig godt ind i din sag. Der er en fast daglig og ugentlig struktur i afsnittet, som vil være udgangspunktet for din behandling. Den vil bestå af miljøterapi i afsnittets faste aktiviteter i samarbejde med dig og med fokus på udvikling og trivsel. Yderligere vil du blive støttet i at spise, samværstid, faste vejedage og forskellige aktiviteter, alt afhængigt af din egen individuelle behandlingsplan. Du skal regelmæssigt have taget blodprøver og hjertekardiogram, så vi kan følge kroppens fysiske tilstand tæt, da der er risiko for alvorlige følger ved stort vægttab. Maden tilberedes i afsnittes eget køkken og følger den normale madplan i afsnittet. Der er 6 måltider om dagen: Tre hovedmåltider, hvis varighed er min. Tre mellemmåltider, hvis varighed er 15 min. Under indlæggelse vil der være mulighed for at blive undersøgt og behandlet af afsnittets fysioterapeut. Der vil ca. én gang ugentligt være medicinsk tilsyn fra Afdeling H eller Afdeling M, hvor din fysiske tilstand vurderes i forhold til aktivitetsniveau og diæt. Der vil blive afholdt samarbejdsmøder med dig og dine forældre, hvor der bliver informeret om behandlingen. Vi forventer, at du under indlæggelsen samarbejder omkring din egen behandling efter bedste evne, og at du deltager mest muligt i afsnittets daglige aktiviteter. 11

12 Indlæggelse Du vil hurtigst muligt efter indlæggelse blive indskrevet i afsnittets interne skole, hvor du kan modtage undervisning og vedligeholde dine skolefærdigheder. Der afholdes jævnligt konferencer, hvor lægerne, miljøterapeuterne og fysioterapeuten koordinerer din behandling. Lægerne revurderer din behandlingsplan. Du vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af din behandlingsplan løbende. 12

13 Indlæggelse Besvimelse Åndenød Mange opkastninger Andre bekymrende ting, der kan være skæve blodprøver unormalt EKG, lavt blodtryk, lav puls, feber og andre sygdomme samtidig med svær underernæring Indlæggelse på Børneafdelingen, OUH Hvis du er under 15 år Der kan være grund til akut indlæggelse på Børneafdelingen H3, hvis der er tale om: Stort vægttab Hurtigt vægttab Bevidsthedspåvirkning Legepladsen i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 13

14 Indlæggelse Indlæggelsen kan ske via Børnemodtagelsen, direkte i Afdeling H3, som er et afsnit, der har døgnåbent 7 dage om ugen. Formålet med den akutte indlæggelse er i første omgang at vurdere din fysiske tilstand. Du vil altid blive undersøgt akut af afdelingens vagthavende læge, og der vil ofte blive taget blodprøver og hjertekardiogram, og evt. andre undersøgelser efter behov. Indlæggelsestiden er varierende efter sværhedsgraden og efter hvor hurtigt, der sker fremskridt. Når du ikke længere er fysisk truet, vil du enten blive overflyttet til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, eller der vil blive planlagt ambulant behandling, dels i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, dels i Børneafdelingens Ambulatorium. Der er altid en af forældrene medindlagt, og kort efter indlæggelsen lægges en behandlingsplan med fastlæggelse af: Diæt Hviletider Spisetider Aktivitetsniveau Besøg Skolegang Evt. sondeernæring Efter udskrivelsen, hvad enten det er overflytning til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense eller et ambulant forløb, vil samme læge, du har mødt på afdelingen, følge dig og din fysiske tilstand. Under indlæggelsen vil der være tilsyn af behandler fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, hvor der vil være mulighed for at tale med en socialrådgiver. 14

15 Indlæggelse Mange opkastninger Besvimelse Åndenød Stærke mavesmerter Feber eller andre sygdomme samtidig med svær underernæring (lav vægt) Indlæggelse på Endokrinologisk Afdeling M1 eller Patienthotellet, OUH Hvis du er 15 år eller ældre Der kan være grund til akut indlæggelse på Endokrinologisk Afdeling ved: Stort vægttab Hurtigt vægttab Haven i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense 15

16 Indlæggelse Indlæggelsen kan iværksættes akut via Ernæringsklinikken, din egen praktiserende læge eller vagtlægen. Formålet med en akut indlæggelse vil i første omgang være at vurdere din fysiske tilstand. Du vil altid blive undersøgt akut af afdelingens vagthavende læge, og der vil ofte blive lagt drop samt taget blodprøver og hjertekardiogram. Planlagt indlæggelse til ernæringsterapi Indlæggelse til intensiv ernæringsterapi aftales altid på forhånd via din læge i Endokrinologisk Afdeling M og din behandler i Børneog Ungdomspsykiatri Odense. Der kan være grund til intensiv ernæringsterapi ved stort eller hurtigt vægttab, eller hvis det ikke er lykkedes at forbedre tilstanden under det ambulante forløb. Ved indlæggelsen til intensiv ernæringsterapi indgås der altid en kontrakt mellem dig og lægen. Der er ofte sengeleje den første tid. I takt med at din fysiske tilstand bedres, kan du øge din fysiske aktivitet. Ernæring med sondekost kan indgå i behandlingen. Under hele indlæggelsen er det den samme læge, sygeplejerske og kliniske diætist, der er dine kontaktpersoner. Lægen går normalt stuegang 2-3 gange om ugen. Under hele indlæggelsen har du desuden ugentlig samtale med din behandler fra Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. Om eftermiddagen og om aftenen må du gerne have besøg, dog ikke under måltiderne. Den gennemsnitlige indlæggelsestid for intensiv ernæringsterapi er 4-6 uger. Herefter kan du blive overflyttet til indlæggelse i spiseforstyrrelsesfunktionen i Børneog Ungdomspsykiatri Odense, eller du kan blive udskrevet til den tosporede ambulante behandling. Ved udskrivelse til ambulant behandling vil der i den første tid efter udskrivelsen næsten altid være behov for ugentlig kontrol både i Ernæringsklinikken og i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. 16

17 Forældreundervisning Forældreundervisning foregår én aften om måneden for forældre, hvis barn har en spiseforstyrrelse. Indholdet af undervisningsaftenen består hver gang af et fagligt oplæg og af samtale med erfaringsudveksling i forældregruppen (se pjece). 17

18 Forskning Nervøs spisevægring eller anorexia nervosa er den spiseforstyrrelse, som har den dårligste prognose. I % af tilfældene har den et kronisk og socialt invaliderende forløb. Det er samtidig den sygdom, som har den højeste dødelighed af alle psykiske lidelser og af alle kroniske lidelser blandt teenagere. Derfor er der et stort behov for forskning, som kan føre til bedre og mere effektiv behandling. Center for spiseforstyrrelser ved Odense Universitetshospital er klassificeret til at behandle de sværeste tilfælde af spiseforstyrrelser i Region Syddanmark. I alt er ca patienter blevet behandlet inden for de seneste 15 år. Med det erfaringsgrundlag ser centret det som en vigtig opgave at bidrage med forskning og udvikling. Centret har især forsket I arvegangen I familieterapi I hormonforstyrrelser Resultaterne er præsenteret ved internationale kongresser og offentliggjort i mange artikler i internationale tidsskrifter. Som patient i Centret kan du derfor blive spurgt, om du vil deltage i et forskningsprojekt. Du vil i givet fald altid blive grundigt informeret både skriftligt og mundligt om det konkrete forskningsprojekt, og om hvad deltagelsen indebærer for dig. 18

19 Kontaktoplysninger Psykiatrien i Region Syddanmark Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Center for Spiseforstyrrelser Sdr. Boulevard Odense C Tlf.:

20 GODKENDT AF AFDELINGSLEDELSEN FOR BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE DOKUMENTFORFATTER: OVERLÆGE KIRSTEN HØRDER DATO FOR SENESTE GODKENDELSE: DEN 6. SEPTEMBER 2011 regionsyddanmark.dk amf marts 2013

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Flerfamilieterapi. Center for Spiseforstyrrelser. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Flerfamilieterapi. Center for Spiseforstyrrelser. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Flerfamilieterapi Center for Spiseforstyrrelser www.psykiatrienisyddanmark.dk Indhold Side 3...Hvorfor FlerFamilieTerapi? Side 4...Behandlingsprogrammet

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Spiseforstyrrelser og som barn/ung dine forældre. Pjecen indeholder

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til forældre/pårørende. www.psykiatrienisyddanmark. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til forældre/pårørende www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8

Læs mere

Velkommen til Ernæringsenheden

Velkommen til Ernæringsenheden Til patienter og pårørende Velkommen til Ernæringsenheden Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Velkommen til Ernæringsenheden Velkommen til Ernæringsenheden, som er placeret på Patienthotellet.

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Psykoedukation i TIT. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling

Psykoedukation i TIT. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsafdeling Psykoedukation i TIT Psykoedukation til børn/unge og deres forældre i Tidlig Interventions Team Indhold Indholdsfortegnelse Hvad er psykoedukation?

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for ADHD Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for ADHD Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for ADHD og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige praktiske oplysninger, og

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 2. www.psykiatrienisyddanmark.dk

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 2. www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 2 www.psykiatrienisyddanmark.dk Afsnit 2 Afsnit 2 er et dagafsnit med plads til seks dagambulante børn i alderen 6-12 år. Personalet

Læs mere

Fakta om spiseforstyrrelser

Fakta om spiseforstyrrelser SUNDHEDSSTYRELSEN [Næste side] Indholdsfortegnelse: Kolofon Nervøs spisevægring - anorexia nervosa Nervøs overspisning - bulimia nervosa Andre spiseforstyrrelser Udbredelse og årsag Mange faktorer spiller

Læs mere

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien

Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Klinik Børn og Unge Velkommen til børne- og ungdomspsykiatrien Dag- og Sengeafsnit BU1 Denne pjece er til dig, der skal indlægges i Klinik Børn og Unge, enten i vores dag- eller sengeafsnit og dine forældre.

Læs mere

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit

Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Børne- og Ungdomspsykiatri, Esbjerg Velkommen til Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit Patient- og pårørendeinformation Når du indlægges Når du skal indlægges i Ungdomspsykiatrisk døgnafsnit U1 Velkommen til

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1

Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Patientinformation www.psykiatrienisyddanmark.dk Børne- og Ungdomspsykiatri Kolding Velkommen til Ungdomspsykiatrisk Afsnit U1 Vi vil gerne byde dig og din familie

Læs mere

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1b til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1B Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Til patienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. - fakta om spiseforstyrrelser. Vælg farve. Vælg billede. Børne- og Ungdomspsykiatri

Til patienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. - fakta om spiseforstyrrelser. Vælg farve. Vælg billede. Børne- og Ungdomspsykiatri Til patienter og pårørende Spiseforstyrrelser - fakta om spiseforstyrrelser Vælg billede Vælg farve Børne- og Ungdomspsykiatri Der bliver talt meget om spiseforstyrrelser. Denne pjece fortæller kort om

Læs mere

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb

Patientinformation. Nyopdaget Diabetes. Patientforløb Patientinformation Nyopdaget Diabetes Patientforløb Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken SUKKERSYGE, DIABETES MELLITUS TYPE 1. Beskrivelsen omhandler den akutte indlæggelse på Børne- og ungeklinikken,

Læs mere

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden

Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling. O1 og O2. Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Slagelse Sygehus, Indgang 50 Se oversigtkortet på bagsiden Velkommen til ortopædkirurgisk afdeling O1 og O2 Afdeling O1 og O2 er to ortopædkirurgiske afdelinger.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk og nefrologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Uddannelseskonsulent

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital 125 I MEA ambulatorium afprøver vi i øjeblikket en ny samarbejdsform i forhold til vores samtaler/aftaler med personer med Type 1 diabetes. Vi kalder den nye samarbejdsform DiaFlex. Formålet med DiaFlex

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6. OUH Odense Universitetshospital Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 OUH Odense Universitetshospital Velkommen til afsnit H6 Generelle informationer Tillykke med jeres barn! Denne pjece er lavet for at give en kort

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242

Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Praktikstedsbeskrivelse for Social- og sundhedsassistentelever Medicinsk Afdeling 242 Kardiologisk nefrologisk - endokrinologisk afdeling Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Kontakt: Sygeplejerske

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark

Revideret ansøgning - Styrkelse af behandlingen af bulimikere i Region Syddanmark Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/8664 Dato: 23.august 2012 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard/Kirsten Hørder/Magnus Petersen E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031

Læs mere

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6

Forældreinformation. Mor/barn afsnit H6. Børneafdeling H6 Forældreinformation Mor/barn afsnit H6 Børneafdeling H6 Velkommen til afsnit H6 Tillykke med jeres barn! H6 er et mor/barn-afsnit med plads til 12-14 syge, nyfødte børn og deres mødre samt 6 halvintensive

Læs mere

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn

Velkommen til. Onkologisk ambulatorium 0862/0661. Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital. Her er der plads til at notere din læges navn Her er der plads til at notere din læges navn Onkologisk ambulatorium 0862/0661 Hillerød Hospital Lægen. Med venlig hilsen Personalet Onkologisk og Palliativ Afdeling 0862/0661 Velkommen til Onkologisk

Læs mere

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i æggestokken. Om udvidet operation for kræft i æggestokken. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i æggestokken Om udvidet operation for kræft i æggestokken Ekstensiv operation for ovariecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal opereres for kræft

Læs mere

Patientinformation. Pacemakerbehandling. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakerbehandling. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakerbehandling Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling Rev. aug. 2009 Rev. feb. 2007 Information om pacemakerbehandling Hvorfor Pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes

Læs mere

Information til patienter og pårørende. Øjenafsnit E. Om ophold på Patienthotellet. Patienthotellet ved Odense Universitetshospital

Information til patienter og pårørende. Øjenafsnit E. Om ophold på Patienthotellet. Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Information til patienter og pårørende Øjenafsnit E Om ophold på Patienthotellet Patienthotellet ved Odense Universitetshospital Fra Patient til gæst Velkommen til Øjenafsnit E på Patienthotellet. Med

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center

Patientinformation. Veneblodprop i benet. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Medicinsk Klinik Medicinsk Center Patientinformation Veneblodprop i benet Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Klinik Medicinsk Center 2 Veneblodprop i benet De har lige fået besked om, at De har en veneblodprop /dyb årebetændelse

Læs mere

Hvordan håndtere du en patient med en spiseforstyrrelse

Hvordan håndtere du en patient med en spiseforstyrrelse Hvordan håndtere du en patient med en spiseforstyrrelse Theresa Abegg Ledende Psykoterapeut LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 1 Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion

KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Til patienter og pårørende KRAM - Kost, Rygning, Alkohol og Motion Vælg farve Sundhedsstyrelsens anbefalinger Psykiatrisk afdeling Odense - Universitetsfunktion KRAM på Psykiatrisk Afdeling Odense På Psykiatrisk

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Gerontopsykiatrisk Afsnit P201

Gerontopsykiatrisk Afsnit P201 Patientinformation Gerontopsykiatrisk Afsnit P201 Pjece til patienter og pårørende om indlæggelse på P201 Psykiatrisk Afdeling, Odense - Universitetsfunktion Velkommen Denne pjece er en vejledning til

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi for unge

Dialektisk adfærdsterapi for unge Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Dialektisk adfærdsterapi for unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Klinik og Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse Børne- og ungeafdeling Indhold

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Køge

Psykiatrisk Klinik Køge Psykiatrisk Klinik Køge Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Center for Spiseforstyrrelser,

Center for Spiseforstyrrelser, Center for Spiseforstyrrelser, afsnit U2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Distriktspsykiatri for ældre Roskilde Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion

Patientinformation. Depression. - en vejledning til patienter og pårørende. Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Patientinformation Depression - en vejledning til patienter og pårørende Psykiatrisk Afdeling, Odense - universitetsfunktion Depression er en folkesygdom Ca. 150.000 danskere har til hver en tid en depression.

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Velkommen til Aarhus Universitetshospital Brendstrupgårdsvej 100, Skejby Her er praktiske informationer, som kan hjælpe dig, i forbindelse med din indlæggelse på Aarhus Universitetshospital. Hvis du har spørgsmål, eller hvis der er noget, du vil

Læs mere

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse

Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Til voksne Information om STEMNINGSSTABILISERENDE MEDICIN - ved bipolar lidelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er bipolar lidelse? 03 Hvorfor behandle bipolar lidelse? 04 Hvordan behandler

Læs mere

Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes

Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes Samtalebesøg: Ny støtte til patienter, der tager medicin for deres type 2 diabetes Baggrund for projektet Når du er til ambulant besøg, kan det være svært at nå at få talt om alle de ting, der er vigtige.

Læs mere

Operation for svulst i rygmarven

Operation for svulst i rygmarven Vigtig information til dig og din pårørende før indlæggelse og operation på Neurokirurgisk Afdeling Din sygdom. Undersøgelse og behandling Du har fået foretaget en MR skanning af rygsøjlen, der viser hvor

Læs mere

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder

En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder En konkret børneundersøgelse - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på e-mail:

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Den akut indlagte patient - til operation

Den akut indlagte patient - til operation Ortopædkirurgisk Afdeling Den akut indlagte patient - til operation Patientinformation www.sygehuslillebaelt.dk Når du sidder med denne folder, er det fordi, du er blevet indlagt akut på vores afdeling

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Har du behov for smertebehandling?

Har du behov for smertebehandling? Allévia tilbyder flere former for smertebehandling Ved det første møde med teamet lægges der en individuel plan, udarbejdet efter vores faglige vurdering men vi medinddrager også dine ønsker og forventninger

Læs mere

Øre-, næse- og halsafdeling A130

Øre-, næse- og halsafdeling A130 Patientinformation Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Velkommen til Vejle Sygehus Øre-, næse- og halsafdeling A130 Rev. maj 2008 Velkommen til Øre-, næse- og halsafdeling A130 Afdelingens adresse

Læs mere

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1

Hjertesvigtklinikken. Regionshospitalet Silkeborg. Medicinsk Afdeling M1 Hjertesvigtklinikken Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling M1 Velkommen til hjertesvigt-klinikken på M1 På hjerteafdelingen har vi specialuddannet en gruppe sygeplejersker, som i samarbejde med

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema Den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland INDLEDENDE OPLYSNINGER FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest 19.

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen

Patientinformation. Kræft i tyktarmen eller endetarmen Patientinformation Kræft i tyktarmen eller endetarmen Kvalitet døgnet rundt Kirurgisk afdeling Kræft i tyktarmen eller endetarmen Forberedelse til operation og smertebehandling: Operationen foretages af

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser

Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser Patientinformation Indlæggelsesforløb for børn og unge med funktionelle lidelser H.C. Andersen Børnehospital OUH Odense Universitetshospital En funktionel lidelse kan komme til udtryk på mange forskellige

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2016 Hvad er målet? Hvad er hjemmesygepleje? Målet er, at fremme sundhed, forebygge sygdom, og bidrage til at du får en sammenhængende pleje, og det bedst mulige sygdomsforløb.

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece

Patientinformation. Søvnambulatoriet. Informationspjece Patientinformation Søvnambulatoriet Informationspjece Kvalitet Døgnet Rundt Øre- næse- halsafdeling - Sønderborg Kontaktpersonsordning i ØNH- afdeling Du vil blive tildelt en kontaktperson ved det 1. besøg

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Team for Selvmordsforebyggelse kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Maj 2014 1 Præsentation

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge.

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion. Velkommen i Afsnit 3. Pjece til den unge. Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion Velkommen i Afsnit 3 Pjece til den unge www.psykiatrienisyddanmark.dk Praktiske oplysninger Afsnit 3 er et døgnafsnit med plads til 8 døgnindlagte

Læs mere

Behandling for hjernesvulst

Behandling for hjernesvulst Behandling for hjernesvulst Til patienter der indgår i pakkeforløb Det første besøg Ved dit første besøg på Neurokirurgisk Afdeling, kommer du til en samtale. Vi kalder det første besøg for en forundersøgelse,

Læs mere

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden

Har du? Få hjælp til at tackle din sygdom. KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft. Forebyggelsesenheden Har du? KOL Type 2 diabetes Hjertesygdom Lænderygsmerter Kræft Få hjælp til at tackle din sygdom Forebyggelsesenheden Har du KOL, type 2 diabetes, hjertesygdom, nyopstået lænderygsmerter eller kræft? I

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt.

Til patienter og pårørende. Grå stær. Information om ambulant operation for grå stær. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Til patienter og pårørende Grå stær Information om ambulant operation for grå stær Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Øjenklinikken HUSK at hente øjendråber på apoteket! Navn Cpr. nr. Deres kontaktperson

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning

Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Indsatsområdet indlæggelse og udskrivning Dette afsnit er den administrative udmøntning af vejledningen om sundhedsaftalens krav vedrørende indlæggelse og udskrivning på det somatiske område. I forhold

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser National koordination - Socialstyrelsen KKR Syddanmark I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation Patientinformation DBCG 2015-b,t (Paclitaxel) Behandling af brystkræft efter operation Denne information supplerer vores mundtlige information om den behandling, vi anbefaler dig. Informationen er tænkt

Læs mere

Rådgivning for Ansatte

Rådgivning for Ansatte nformation om Information om Rådgivning for ansatte Rådgivning for Ansatte - et tilbud om hjælp vejledning - et tilbud om hjælp ogogvejledning i dit liv og arbejde Trivsel Trivsel i dit liv og arbejde

Læs mere

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland

Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser. National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland Spørgeskema vedrørende den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser National Koordination - Socialstyrelsen KKR Midtjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier

Aftale om sårbare gravide og sårbare familier Aftale om sårbare gravide og sårbare familier I forhold til den sårbare gravide og den sårbare familie er der behov for et tæt samarbejde imellem sygehuse, almen praksis og kommuner, idet disse borgere

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Til patienter indlagt med Apopleksi

Til patienter indlagt med Apopleksi Til patienter indlagt med Apopleksi Medicinsk Afdeling, Dronninglund Sygehus Hvad er apopleksi? I langt de fleste tilfælde skyldes apopleksi en blodprop i hjernen. Der kan også være tale om en hjerneblødning,

Læs mere

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning

Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom. Rehabilitering og rådgivning Støtte, råd og vejledning ved kræftsygdom Rehabilitering og rådgivning Hvad tilbyder sundhedscentret? Sundhedscenter for Kræftramte er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse og

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med gruppeterapi Originaltitel: Behandling af multi-organ

Læs mere