Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total %

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt Tema 1 - Din overordnede tilfredshed Tema 2 - Din leder Tema 3 - Personalepolitikken Tema 4 - Arbejdsmiljø og samarbejde Tema 5 - Arbejdsopgaver Tema 6 - Kompetenceudvikling Tema 7 - MUS Tema 8 - GRUS Tema 9 - Loyalitet Tabeller Om Dios Consulting A/S

3 INFORMATION Overblik OM UNDERSØGELSEN Resultater - - Total Forord ved Henrik Kolind Denne rapport indeholder resultater fra s 4. trivselsundersøgelse, der blev gennemført i november Også denne gang har vi haft en flot svarprocent, nemlig 86 procent, hvilket jo skaber et rigtigt godt grundlag for det videre arbejde. Trivselsundersøgelsen giver anledning til, at vi overalt i organisationen snakker om trivsel på arbejdspladsen. Det er vigtigt ind imellem lige at hæve blikket, se hinanden i øjnende og tale om, hvordan vi egentlig trives på vores arbejdsplads. Trivselsdialogen er en on-going proces, der aldrig slutter, men de tilbagevendende målinger giver dialogen ny ilt og kan medvirke til nye perspektiver på opgaver, samarbejde, ledelse og styring. Jeg håber, at du vil gå anerkendende og åbent ind i dialogen. For god trivsel er et vigtigt og et fælles anliggende. Med venlig hilsen Henrik Kolind Kommunaldirektør Sådan læser du rapporten Rapporten for trivselsundersøgelsen er delt op i tre afsnit: Overblik På side 2 kan du se resultater for to centrale spørgsmål om trivsel og loyalitet for total 2013/14 og 2011/12. Overblikket gives via to speedometre, hvor resultatet er inddelt i tre farveskalaer. På side 3 vises en oversigt over top 5 og bund 5. Her kan du se de spørgsmål, hvor medarbejderne i Roskilde Kommune totalt 2013/14 har svaret hhv. mest positivt og mindst positivt, sammenstillet med fordelingen på de 4 direktørområder og total 2013/14. Bemærk, at det ikke nødvendigvis er de spørgsmål, der besvares mindst positivt, der viser hvor der bedst kan gøres en indsats for at øge trivslen. På side 4 finder du en gennemgang af undersøgelsens ni temaer for total 2013/14 og 2011/12 samt de 4 direktørområder. På side 5 finder du en gennemgang af de ni temaer fordelt på aldersgrupper, og på side 6 finder du samme gennemgang fordelt på køn. Resultater for alle undersøgelsens spørgsmål På side 7-17 gennemgås undersøgelsens spørgsmål tema for tema. Den første figur for hvert enkelt tema viser hvor mange, der har svaret positivt, neutralt eller negativt på de enkelte spørgsmål. Den anden figur viser gennemsnitsscoren på hvert enkelt spørgsmål for total 2013/14 og 2011/12 samt fordelt på de 4 direktørområder. Svarfordeling På side finder du tabeller med svarfordeling og score for samtlige besvarelser for total 2013/14 og 2011/12 samt fordelt på direktørområder. Metode Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 4. til og med den 22. november I alt er medarbejdere blevet indbudt til at deltage. Svarprocenten for hele er 86%. Selvejende institutioner indgår ikke som en del af Total og deres svar påvirker således hverken det samlede antal inviterede, rapporternes resultater eller svarprocenten. Selvejende institutioner får deres egne rapporter. Cirka medarbejdere har modtaget invitation til undersøgelsen pr. og har besvaret undersøgelsen elektronisk. Ca medarbejdere har modtaget invitationen til undersøgelsen postalt og besvaret undersøgelsen elektronisk. Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er stillet som positive udsagn, hvor medarbejderne har taget stilling til hvor enige eller uenige de var i et udsagn på en 6-punktsskala fra meget enig til meget uenig. For alle spørgsmål har det været muligt at svare ved ikke. Undersøgelsen er anonym og derfor er rapporter kun udarbejdet for arbejdspladser med minimum 6 besvarelser.

4 Overblik Resultater - - Total Trivsel og tilfredshed Gennemsnitlig score for spørgsmålet: Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads Meget uenig 1 6 Meget enig - Total Roskilde kommune 2011 Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer Niveauet er meget tilfredsstillende Engagement og loyalitet Gennemsnitlig score for spørgsmålet: Jeg vill anbefale andre at søge arbejde i Meget uenig 1 6 Meget enig - Total Roskilde kommune 2011 Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer Niveauet er meget tilfredsstillende 2

5 Resultater - - Total Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver 5,5 5,8 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune 2009 Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager På min arbejdsplads er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver 4,1 4,1 Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 3,8 4,1 3,7 3,9 3,8 Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

6 Resultater - - Total Temaoversigt Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen 1. Din overordnede tilfredshed 2. Din leder 3. Personalepolitikken 4. Arbejdsmiljø og samarbejde 5. Arbejdsopgaver 6. Kompetenceudvikling 8a. Medarbejdersamtalen 10a. Gruppeudviklingssamtalen 11. Loyalitet Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

7 Resultater - - Total Temaoversigt - Alder Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på alder 1. Din overordnede tilfredshed 2. Din leder 3. Personalepolitikken 4. Arbejdsmiljø og samarbejde 5. Arbejdsopgaver 6. Kompetenceudvikling 8a. Medarbejdersamtalen 3,8 10a. Gruppeudviklingssamtalen 11. Loyalitet Under 20 år år år år år år Over 65 år 5

8 Resultater - - Total Temaoversigt - Køn Tallene viser den overordnede gennemsnitsscore fra hvert tema i undersøgelsen fordelt på køn 1. Din overordnede tilfredshed 2. Din leder 3. Personalepolitikken 4. Arbejdsmiljø og samarbejde 5. Arbejdsopgaver 6. Kompetenceudvikling 8a. Medarbejdersamtalen 10a. Gruppeudviklingssamtalen 11. Loyalitet Kvinde Mand 6

9 Resultater - - Total Din overordnede tilfredshed - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Din overordnede tilfredshed' Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads 6% 75% Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende arbejdsplads 6% 27% 66% Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 5% 27% 69% Vi bruger s overordnede værdier på min arbejdsplads (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) 8% 33% 59% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Din overordnede tilfredshed - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende arbejdsplads Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s overordnede værdier på min arbejdsplads (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

10 Resultater - - Total Din leder - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Din leder' Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min arbejdsplads 9% 26% 65% Min leder er god til at forklare hvordan min arbejdsplads skal udvikle sig 10% 60% Min leder er god til at inddrage medarbejderne 12% 29% 59% Min leder er tydelig i sin personaleledelse 14% 55% Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger 11% 27% 62% Min leder er god til at uddelegere opgaver 9% 25% 66% Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager 14% 35% 52% Min leder understøtter et godt samarbejde på arbejdspladsen 13% 26% 61% Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads 12% 27% 61% Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden 8% 29% 62% Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen 14% 35% 51% Min leder er generelt en god leder 11% 22% 67% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) 8

11 Resultater - - Total Din leder - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min arbejdsplads Min leder er god til at forklare hvordan min arbejdsplads skal udvikle sig Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder er god til at uddelegere opgaver Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager Min leder understøtter et godt samarbejde på arbejdspladsen Min leder arbejder for, at vi har et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder sørger for, at jeg får den sparring jeg har brug for i dagligdagen Min leder er generelt en god leder Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

12 Resultater - - Total Personalepolitikken - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Personalepolitikken' På min arbejdsplads er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde 12% 57% Jeg oplever, at min arbejdsplads er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen 7% 19% 74% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Personalepolitikken - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' På min arbejdsplads er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde Jeg oplever, at min arbejdsplads er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen - Total Kommunaldirektøren - Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi - Total: By, Kultur & Miljø - Total: Velfærd - Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

13 Resultater - - Total Arbejdsmiljø og samarbejde - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Arbejdsmiljø og samarbejde' Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads 10% 32% 58% Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det 14% 84% Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det 6% 94% Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads 7% 93% Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 22% 39% 39% Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver 6% 93% På min arbejdsplads er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver 14% 40% 46% På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver 5% 27% 67% Jeg kender s sundhedsordning 7% 72% Jeg mener, at personalegoder som f.eks. sundhedsordningen er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads 4% 76% Så vidt jeg ved, har ingen været udsat for mobning eller chikane på min arbejdsplads det sidste år 12% 18% 71% Jeg har tillid til, at hvis der sker mobning eller chikane på min arbejdsplads, så bliver der taget hånd om det 8% 19% 74% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) 11

14 Resultater - - Total Arbejdsmiljø og samarbejde - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses 3,8 4,1 3,7 3,9 3,8 Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver 5,5 5,8 På min arbejdsplads er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg kender s sundhedsordning Jeg mener, at personalegoder som f.eks. sundhedsordningen - er vigtige, for at kan blive en endnu mere attraktiv arbejdsplads Så vidt jeg ved, har ingen været udsat for mobning eller chikane på min arbejdsplads det sidste år Jeg har tillid til, at hvis der sker mobning eller chikane på min arbejdsplads, så bliver der taget hånd om det 4,1 4,1 - Total Kommunaldirektøren - Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi - Total: By, Kultur & Miljø - Total: Velfærd - Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

15 Resultater - - Total Arbejdsopgaver - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Arbejdsopgaver' Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt 6% 93% Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes 5% 22% 73% Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde 5% 22% 73% Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv 7% 25% 68% Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende 11% 87% Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver 4% 76% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Arbejdsopgaver - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' 5 Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

16 Resultater - - Total Kompetenceudvikling - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Kompetenceudvikling' Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min arbejdsplads 4% 21% 75% Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min arbejdsplads 11% 31% 58% Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver 3% 21% 76% Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads 6% 29% 65% På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden 4% 29% 67% Jeg oplever, at min arbejdsplads udvikler sig i forhold til skiftende behov 6% 28% 66% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Kompetenceudvikling - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min arbejdsplads Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min arbejdsplads Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min arbejdsplads udvikler sig i forhold til skiftende behov Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

17 Resultater - - Total Jeg har inden for de sidste 12 måneder været til MUS-samtale: JA 61,9% NEJ 38,1% Er der svaret "Nej" til ovenstående er der yderligere spurgt: Jeg er inden for de sidste 12 måneder blevet inviteret til MUS-samtale: JA 28% NEJ 72% Medarbejderudviklingssamtalen - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Medarbejderudviklingssamtalen' Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen 7% 62% De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt 5% 27% 68% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Medarbejderudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

18 Resultater - - Total Jeg har inden for de sidste 12 måneder været til GRUS-samtale: JA 21,6% NEJ 78,4% Er der svaret "Nej" til ovenstående er der yderligere spurgt: Jeg er inden for de sidste 12 måneder blevet inviteret til GRUS-samtale: JA 5% NEJ 95% Gruppeudviklingssamtalen - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Gruppeudviklingssamtalen' Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen 9% 36% 55% De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt 6% 31% 63% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Gruppeudviklingssamtalen - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

19 Resultater - - Total Loyalitet - Svarfordeling Svarfordeling på spørgsmål vedrørende 'Loyalitet' Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i 5% 21% 74% Jeg ser mig selv arbejde i Roskilde Kommune i fremtiden 4% 18% 78% Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en god arbejdsplads 4% 21% 75% 10% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Negativ (Meget uenig / uenig) Neutral (Lidt uenig / lidt enig) Positiv (Enig / meget enig) Loyalitet - Gennemsnit Tallet til højre er gennemsnittet for det samlede tema i ' Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg ser mig selv arbejde i Roskilde Kommune i fremtiden Som helhed vurderer jeg, at Roskilde Kommune er en god arbejdsplads Total Kommunaldirektøren Total: Beskæftigelse, Soc. & Økonomi Total: By, Kultur & Miljø Total: Velfærd Total: Roskilde kommune 2011 Roskilde kommune

20 Resultater - - Total Svarfordeling på hvert underspørgsmål Meget enig Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Gennemsnit KD BSØ BKM VEL Din overordnede tilfredshed Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads Jeg er stolt af at arbejde på min nuværende arbejdsplads Jeg kender s overordnede værdier (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Vi bruger s overordnede værdier på min arbejdsplads (synlighed, åbenhed og fokus på resultater) Total Din leder Min leder er god til at forklare hvilke konkrete resultater, vi skal opnå på min arbejdsplads Min leder er god til at forklare hvordan min arbejdspl. skal udv. sig Min leder er god til at inddrage medarbejderne Min leder er tydelig i sin personaleledelse Min leder er god til at træffe de nødvendige beslutninger Min leder er god til at uddelegere opgaver Min leder er god til at følge op på de opgaver, jeg varetager Min leder understøtter et godt samarbejde på arbejdspladsen Min leder arbejder for, at vi har et godt arb.miljø på min arbejdspl Min leder sætter fokus på, at vi alle deler vores faglige viden med hinanden Min leder sørger for at jeg får den sparring jeg har brug for i mit arb Min leder er generelt en god leder Total Personalepolitikken På min arbejdsplads er der opmærksomhed på, hvordan vi trives med vores arbejde Jeg oplever, at min arbejdsplads er lydhør, når jeg har brug for fleksibilitet for at få mit arbejdsliv og mit privatliv til at hænge sammen Total Arbejdsmiljø og samarbejde Jeg oplever, at der er et godt arbejdsmiljø på min arbejdsplads Mine kolleger er gode til at give mig en hjælpende hånd, når jeg har brug for det Jeg er god til at give mine kolleger en hjælpende hånd, når de beder om det, eller jeg kan se, der er behov for det Jeg bidrager selv aktivt til, at vi har det godt med hinanden på min arbejdsplads Jeg oplever, at der for det meste er overensstemmelse mellem den tid, der er til rådighed, og de opgaver, der skal løses ,8 4,1 3,7 3,9 3,8 Jeg sætter pris på at have mulighed for selv at planlægge og prioritere mine arbejdsopgaver ,8 5,5 På min arbejdsplads er der opmærksomhed på sammenhængen mellem tid og opgaver ,1 4,1 På min arbejdsplads taler vi om, hvordan vi løser vores opgaver Jeg kender s sundhedsordning Jeg mener, at personalegoder- f.eks. sundhedsordningen, er vigtige for at kan blive en endnu mere attraktiv arbejdspl Så vidt jeg ved, har ingen været udsat for mobning eller chikane på min arbejdsplads det sidste år Jeg har tillid til, at hvis der sker mobning eller chikane på min arbejdsplads, så bliver der taget hånd om det Total ,0 0, ,0 0,0 18

21 Resultater - - Total Svarfordeling på hvert underspørgsmål Meget enig Enig Lidt enig Lidt uenig Uenig Meget uenig Ved ikke Gennemsnit KD BSØ BKM VEL Arbejdsopgaver Jeg synes, at mit arbejde er meningsfyldt Jeg oplever, at mit arbejde værdsættes Jeg oplever, at jeg har tilstrækkelig indflydelse på mit eget arbejde Jeg oplever, at der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv Jeg ved for det meste, hvornår jeg har udført mit arbejde tilfredsstillende Jeg har for det meste et tilfredsstillende overblik over mine arbejdsopgaver Total Kompetenceudvikling Mine kompetencer bliver brugt på en god måde på min arbejdsplads Jeg er tilfreds med de faglige udviklingsmuligheder, jeg har på min arbejdsplads Jeg oplever, at jeg er godt rustet, til at løse mine opgaver Jeg oplever, at jeg udvikler mig på min arbejdsplads På min arbejdsplads er vi gode til at lære af hinanden Jeg oplever, at min arbejdsplads udvikler sig i forhold til skiftende behov Total Har du været til medarbejderudviklingssamtale i år (2013)? Procentdel JA : 61,9% Medarbejderudviklingssamtalen Min medarbejderudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen De aftaler, der er indgået på MUS, bliver overholdt Total Har du været til gruppeudviklingssamtale i år (2013)? Procentdel JA : 21,6% Gruppeudviklingssamtalen Min gruppeudviklingssamtale støtter min udvikling på arbejdspladsen De aftaler, der er indgået på GRUS, bliver overholdt Total Loyalitet Jeg vil anbefale andre at søge arbejde i Jeg ser mig selv arbejde i i fremtiden Som helhed vurderer jeg, at er en god arbejdsplads Total 19

22 20

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme

Strategi og Ledelse. Strategi og Ledelse. Tilknytning. Omdømme Strategi og Ledelse Strategi og Ledelse Her ses medarbejdernes vurdering af områderne under Strategi og ledelse. Strategi og ledelse giver pejlinger på Region Nordjyllands arbejde med at indfri ambitionerne

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE

TRIVSELSUNDERSØGELSE RAPPORT RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 HOVEDRAPPORT Udarbejdet i et samarbejde mellem: Viden & Strategi Intern Udvikling og Personale 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April

Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April Trivselsmåling 2018 (medarbejdere) April 2018 ---- Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2018 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015

MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 MEDARBEJDERTRIVSELS UNDERSØGELSE 2015 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE : SKOLERAPPORT Udarbejdet af Kvalitetsafdelingen, november 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1.Indledning 1 2. Formå l og åfgrænsning

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

MTU 2014 Svarprocent: 71%

MTU 2014 Svarprocent: 71% Antal besvarelser: 1.829 Svarprocent: 71% FORORD 01 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 02 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Rengøring April 2008 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse Indledning. Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2007 at sætte forstærket fokus på trivslen

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere