MTU og Psykisk APV 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTU og Psykisk APV 2012"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7 Kommunikation 7 Medindflydelse + Teknologi, digitalisering og innovation 8 MUS/GRUS + Udvikling 9 Ledelse 10 Social kapital 12 Sygemelding på grund af fysiske/psykiske forhold 13 Krænkende adfærd 14 Trusler om vold 14 Fysisk vold 16 Seksuel chikane 18 Mobning 20 Arketyper 22 Tabeller 23

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Hermed har I resultaterne fra trivselsmåling og psykiske APV i 3 i 1-undersøgelsen I rapporten ses desuden resultaterne for nogle af de overliggende niveauer inden for fagområdet samt hele. Vi opnåede en samlet svarprocent på 81 %, hvilket er super flot, så tusind tak til alle for jeres deltagelse. Med så høj en svarprocent har vi et rigtig godt grundlag for sammen at kunne videreudvikle til den bedste arbejdsplads. Det er vigtigt, at I på de enkelte arbejdspladser tager jer tid til at diskutere resultatet af trivselsmålingen. Hvad betyder noget for jer? Hvor er I rigtig gode, og hvordan kan I blive bedre på de områder, hvor der er udfordringer? Da det også er en måling af det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen udarbejder en handleplan for, hvad I vil arbejde med. Vi står over for en tid med udfordringer på økonomien. I har været igennem nogle store sparerunder, som har berørt alle arbejdspladser, og skuer vi frem, vil vi blive presset på, at skulle levere mere i en bedre kvalitet for færre ressourcer. Derfor er det af afgørende betydning, at vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor vi trives og samtidig udfordres på nytænkning, alt sammen for at kunne løse kerneopgaven med borgeren i centrum. Jeg håber derfor, at I tager godt imod rapporten og arbejder med den, så vi har et endnu bedre resultat om ca. 3 år, når vi gentager undersøgelsen. Med venlig hilsen Tim Jeppesen Formand for Hovedudvalget Helle Andersen Næstformand for Hovedudvalget Sådan læser du rapporten Rapporten præsenterer indledningsvis et samlet overblik i form af to speedometre, ét for temaet Tilfredshed og engagement og ét for spørgsmålet Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads samt den gennemsnitlige score på undersøgelsen temaer. Herefter følger Top 5 og en Bund 5, som illustrerer spørgsmål med højeste og laveste gennemsnit. På de følgende sider består rapporten af grafer, der viser den gennemsnitlige score på samtlige spørgsmål inden for temaerne. Efter resultaterne følger en segmentering af medarbejderne i fem arketyper (ambassadører/ kernemedarbejdere/ zapper/ sofamedarbejdere/ drænere) på baggrund af svarene for tilfredshed og loyalitet. Afslutningsvis er der vedlagt en tabel, der viser scoren og svarfordelingen for samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Metode I rapporten anvendes farvekoder til at identificere hvilke relationer, tallene repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst på hver side i rapporten. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er stillet som udsagn, på en enighedsskala fra 1 (meget uenig) til 7 (meget enig). Desuden har det ved disse spørgsmål været muligt at svare "ved ikke". Ved enkelte spørgsmål har svarmuligheden været ja/nej/ved ikke. Spørgsmålene om Social kapital er besvaret på en skala fra 0 (meget uenig) til 4 (meget enig), og derefter omregnet til en indeksscore fra Efter hvert tema i spørgeskemaet har det været muligt at supplere svarene med åbne kommentar. Disse kommentarer fremgår af særskilte rapporter. MTU Resultater for: Side 3

4 OVERBLIK Tilfredshed og engagement Samlet score for spørgsmål omkring tilfredshed og engagement Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat i Fredericia Kommune Meget uenig Meget enig Meget uenig Meget enig () () () () () () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er mindre tilfredsstillende. Der anbefales forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er mindre tilfredsstillende. Der anbefales forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema ,2 4,9 4 4, Arbejdsforhold Balance i jobbet Kommunikation Medindflydelse Udvikling MUS/ GRUS Teknologi, digitalisering og innovation En god leder Resultatledelse Udvikling af medarbejdere Strategisk ledelse Forandringsledelse Overordnede ledelse MTU Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Tilfredshed og engagement Tilfredshed og engagement Svar 1-4 Svar 5 Svar 6 Svar 7 Ved ikke Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads 11% 18% 36% 34% Jeg føler mig engageret i mit daglige arbejde 6,4 6,4 6,4 Jeg føler mig engageret i mit daglige arbejde 4% % Jeg kommer gerne med forslag til forbedringer på min arbejdsplads Jeg kommer gerne med forslag til forbedringer på min arbejdsplads 8% 24% 26% 43% Jeg yder gerne en ekstra indsats, hvis der er behov for det 6,4 6,5 6,4 Jeg yder gerne en ekstra indsats, hvis der er behov for det 1% 1 35% 54% Jeg anbefaler gerne andre at søge job på min arbejdsplads Jeg anbefaler gerne andre at søge job på min arbejdsplads 8% 2 16% 26% 3 Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder i Fredericia Kommune 5,2 Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder i Fredericia Kommune 2% 25% 22% 28% 23% 25% 5 75% 10 MTU Resultater for: Side 5

6 OVERBLIK Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,4 6,3 6,3 Der biver fulgt op på de aftaler, der bliver indgået ved min MUS/GRUS 3,9 4,6 er oftest positiv og har en god tone i dagligdagen 6,2 Mine medarbejderudviklingssa mtaler (MUS/GRUS) understøtter min faglige og personlige udvikling 4,5 5,1 4,9 Min overordnede leder er fremtidsorienteret og tænker langsigtet Min overordnede leder understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger i Fredericia Kommune Jeg oplever, at mit lokale MED-udvalg har medindflydelse på beslutninger, der vedrører min arbejdsplads De teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads gør mit arbejde nemmere 4,5 5,1 Jeg er tryg ved at bede om hjælp, hvis der er en opgave jeg ikke magter 6,2 I mit arbejde oplever jeg sjældent arbejdspres, der gør mig utilpas Arbejdsforhold Balance i jobbet Jeg kender forventningerne til min arbejdsindsats Der er generelt en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg har mulighed for at variere mine arbejdsopgaver Jeg har gode muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i mit daglige arbejde Jeg er tryg ved at bede om hjælp, hvis der er en opgave jeg ikke magter Der er generelt en fornuftig balance mellem mine arbejdsopgaver og min arbejdstid I mit arbejde oplever jeg sjældent arbejdspres, der gør mig utilpas 5,2 6,2 Jeg har de hjælpemidler/arbejdsreds kaber, der skal til for at udføre mit arbejde gør en aktiv indsats for at forebygge stress blandt medarbejderne 5,2 5,2 MTU Resultater for: Side 6

7 Kommunikation Medarbejderportal (1/2) Jeg har let adgang til s Medarbejderportal på min arbejdsplads På min arbejdsplads har vi fokus på vores resultater og successer 81% 10 94% Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation 4,9 5,2 5,1 3% 1 Jeg har adgang til den nødvendige information om mine arbejdsopgaver Ved ikke 3% 9% 25% 5 75% 10 Medarbejderportal (2/2) Hvor ofte benytter du s Medarbejderportal? eboks/borger.dk Læser du din post i eboks og/eller i din digitale postkasse på borger.dk? 75% Dagligt 34% 33% 68% 77% Ugentligt 21% 33% 24% 72% 2% Månedligt 15% 11% 29% 2 Sjældnere 1% 13% 24% 15% Aldrig 3% 14% 3% Ved ikke 3% Ved ikke 1% 2% 3% 4% 25% 5 75% 10 25% 5 75% 10 MTU Resultater for: Side 7

8 Medindflydelse Teknologi, digitalisering og innovation Jeg har en passende indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde De teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads gør mit arbejde nemmere 5,1 Jeg har de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger i mit daglige arbejde Jeg har de faglige kompetencer, der skal til for at udnytte de teknologiske/digitale løsninger, der stilles til rådighed i mit daglige arbejde 5,1 På min arbejdsplads bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre 5,2 5,2 understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads Jeg oplever, at mit lokale MED-udvalg har medindflydelse på beslutninger, der vedrører min arbejdsplads 4,5 har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på MTU Resultater for: Side 8

9 Udvikling 5,2 MUS/GRUS (1/3) Jeg er normalt til MUS/GRUS cirka en gang om året Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt og personligt på min arbejdeplads 63% 63% 7 På min arbejdsplads er vi gode til at dele viden og lære af hinanden 26% 25% 22% Jeg har gode muligheder for at anvende ny viden og nye færdigheder i mit daglige arbejde Ved ikke 11% 12% 9% 25% 5 75% 10 MUS/GRUS (2/3) Blev der udarbejdet en kompetenceudviklingsplan ved din MUS/GRUS (3/3) 4,2 seneste MUS/GRUS? 51% 56% 3,9 52% Der biver fulgt op på de aftaler, der bliver indgået ved min MUS/GRUS 4,6 26% 21% 25% 4,5 23% Mine medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) understøtter min faglige og personlige udvikling 5,1 Ved ikke 23% 4,9 23% 25% 5 75% 10 MTU Resultater for: e Side 9

10 LEDELSE (1/2) En god leder Resultatledelse er generelt en god leder er god til at skære igennem og træffe beslutninger kommunikerer klart om mål og resultater holder hovedet koldt i pressede situationer sikrer en effektiv afvikling af de daglige opgaver på min arbejdsplads 5,2 er en motiverende leder har tydeligt fokus på økonomi i den daglige drift er god til at lytte og sætte sig ind i andres situation fokuserer på brugere/ borgere/ kunder i opgaveløsningen viser respekt for medarbejdernes forskellighed Udvikling af medarbejdere er bevidst om egne styrker og svagheder er oftest positiv og har en god tone i dagligdagen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er sammenhæng mellem det min nærmeste leder siger og gør 6,2 6,4 6,3 6,3 arbejder for at sikre et højt fagligt niveau på min arbejdsplads støtter den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder i jobbet uddelgerer opgaver og ansvar i passende omfang understøtter samarbejde mellem forskellige faggrupper i opgaveløsningen MTU Resultater for: Side 10

11 LEDELSE (2/2) Strategisk ledelse Overordnede ledelse formår at omsætte s strategier til konkrete indsatser Min overordnede leder er tillidsskabende 5,1 er fremtidsorienteret og tænker langsigtet Min overordnede leder kommunikerer klart om mål og resultater Min overordnede leder fokuserer på brugere/ borgere/ kunder i opgaveløsningen Forandringsledelse kommunikerer åbent og direkte i forandringsprocesser Min overordnede leder er fremtidsorienteret og tænker langsigtet handler i tide for at ruste arbejdspladsen til nye udfordringer Min overordnede leder har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på inddrager andres synspunkter og ideer i forbindelse med forandringer går forrest, når forandringer skal gennemføres Min overordnede leder understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger i Fredericia Kommune MTU Resultater for: Side 11

12 SOCIAL KAPITAL Social Kapital Gennemsnitlig score på Social Kapital samlet set og opdelt på de to temaer Samarbejde samt Tillid og retfærdighed Social Kapital Samarbejde Tillid og retfærdighed Samarbejde 73 Tillid og retfærdighed 68 På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen På min arbejdsplads bliver medarbejderne involveret i beslutninger om forandringer På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads På min arbejdsplads stoler medarbejderne i almindelighed på hinanden På min arbejdsplads er der et godt samarbejde med andre grupper/afdelinger På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde På min arbejdsplads hjælper man kolleger, der har for meget at lave På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde På min arbejdsplads hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave På min arbejdsplads bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde Kommunebenchmark 2012 (n=1.053) MTU Resultater for: Side 12

13 Sygemelding på grund af fysiske/psykiske forhold Sygemelding på grund af fysiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? % 9 91% % 9% 8% Ved ikke 1% 1% 1% Sygemelding på grund af psykiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold i dit arbejde? % % 8% 8% 1% 2% Ved ikke 1% MTU Resultater for: Side 13

14 Trusler om vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? % 85% 86% % 11% 1% 1% 2% 1% 1% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Trusler om vold (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt ugentligt 1 1% 17 1% 53 2% månedligt 1 1% 11 1% 39 1% af og til % % % % % Total Total, 16 11% % % Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 0 3 2% 6 1% En leder 0 1 1% 4 1% Underordnede Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse % % 0 4 2% 12 3% MTU Resultater for: Side 14

15 Trusler om vold (1/2) Har du opsøgt hjælp? Trusler om vold (2/2) Er truslerne ophørt efter at du fik hjælp? 25% 25% 39% 42% 38% 39% 5 42% 43% 75% 58% 25% 61% Ved ikke 18% 19% 25% 5 75% 10 25% 5 75% 10 Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 4 25% 71 42% % 12 75% 97 58% % Total Er truslerne ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 1 25% 28 39% 65 38% % 72 43% Ved ikke 1 25% 13 18% 32 19% Total MTU Resultater for: Side 15

16 Fysisk vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? % 91% % 8% 1% 1% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Fysisk vold (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt ugentligt 0 8 1% 20 1% månedligt % af og til % 224 8% % % Total Total, % 268 9% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger % En leder % Underordnede Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse % % 0 1 1% 7 3% MTU Resultater for: Side 16

17 Fysisk vold (1/2) Har du opsøgt hjælp? Fysisk vold (2/2) Er volden ophørt efter at du fik hjælp? 4 45% 46% 39% 43% 43% 55% 61% Ved ikke 11% 17% 25% 5 75% 10 25% 5 75% 10 Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) % % % % Total Er volden ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) % % 45 43% Ved ikke % 12 11% Total MTU Resultater for: Side 17

18 Seksuel chikane Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? % 99% % 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Seksuel chikane (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt ugentligt månedligt af og til % 29 1% % % Total Total, % 35 1% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger % 7 2 En leder Underordnede Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse % 27 77% % MTU Resultater for: Side 18

19 Seksuel chikane (1/2) Har du opsøgt hjælp? Seksuel chikane (2/2) Er den seksuelle chikane ophørt efter at du fik hjælp? 64% 44% 69% 37% 27% 23% 56% 63% Ved ikke 9% 8% 25% 5 75% 10 25% 5 75% 10 Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) % 13 37% % 22 63% Total Er den seksuelle chikane ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) % 9 69% % 3 23% Ved ikke 0 1 9% 1 8% Total MTU Resultater for: Side 19

20 Mobning Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 10 94% 94% 95% % 5% 4% 1% 1% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Mobning (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt ugentligt 1 1% 8 1% 15 1% månedligt af og til 7 5% 57 5% 125 4% % % % Total Total, 8 6% 70 6% 152 5% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 7 88% 39 56% 88 58% En leder 2 25% 20 29% 37 24% Underordnede 0 4 6% 7 5% Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse 1 13% 6 9% % 29 19% MTU Resultater for: Side 20

21 Mobning (1/2) Har du opsøgt hjælp? Mobning (2/2) Er mobningen ophørt efter at du fik hjælp? 63% 43% 43% 37% 46% 2 17% 27% 38% 57% 8 54% Ved ikke 36% 4 25% 5 75% 10 25% 5 75% 10 Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5 63% 30 43% 70 46% 3 38% 40 57% 82 54% Total Er mobningen ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) % 26 37% % 19 27% Ved ikke % Total MTU Resultater for: Side 21

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 3553 Inviterede 4851 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Arbejdsopgaver

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014

Trivselsundersøgelse 2014 DKBS Trivselsundersøgelse 2014 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 55 Inviterede 66 Svarprocent 83% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2008

Trivselsundersøgelsen 2008 Københavns Kommune () Trivselsundersøgelsen 2008 Rapportspecifikationer Inviterede 7158 Gennemførte 4046 Svarprocent 57% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2018

Trivselsundersøgelse 2018 Trivselsundersøgelse 2018 Resultater for: - 2018 Rapportspecifikationer - 2018 Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018

Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikatione r Skanderborg Kommune - Total - 2018 Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% I. Om undersøgelsen Skema Skala 1-7, hvor 1 er dårligst

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Total - 2010 Antal gennemførte 616 Antal inviterede 842 Svarprocent 73% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 86% total beelser: 1.536 3-I-1 MÅLING 2018 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivselsundersøgelsen 2010

Trivselsundersøgelsen 2010 Københavns Kommune (Børne- og Ungdomsforvaltningen) Trivselsundersøgelsen 2010 Rapportspecifikationer Inviterede 51 Gennemførte 44 Svarprocent 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Roskilde Kommune Antal besvarelser: 4.559 Svarprocent: 85% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 FORORD OG INDHOLD 01 Denne rapport indeholder resultater fra Roskilde Kommunes trivselsundersøgelse, som blev gennemført

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 125 Svarprocent: 79% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 125 Svarprocent: 79% MTU 217 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport

MU Assens Kommune. Antal besvarelser: Svarprocent: 85,8% Assens Kommune. Totalrapport beelser: 2.371 Svarprocent: 85,8% MU 2016 RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises senere i rapporten.

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 66, den 24. januar 2013 Pkt. 6A. Bilag A2 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV 2012 PRÆSENTATION I BESTYRELSEN D. 24.1.2013 83% ER TILFREDSE MED DERES JOB SOM HELHED 29% ER MEGET TILFREDSE OG

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Retfærdighed Tillid. Samarbejde

Retfærdighed Tillid. Samarbejde 2.7 Jeg bidrager til udvikling af min arbejdsplads 2.6 Jeg oplever, at vi er gode til at give hinanden ideer til, hvordan vi kan blive bedre til at løse arbejdsopgaverne 2.5 Jeg oplever, at vi er gode

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 78% (7 besvarelser ud af 9 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Velkommen til Kaffemøde

Velkommen til Kaffemøde Velkommen til Kaffemøde Høj svarprocent Høj svarprocent, højt engagement - det forpligter Scandi Standard total 87% Danpo total 94% Group Operations, Danpo 96% Group Procurement 100% HR 100% Ledergruppen,

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Totalrapport

Bornholms Regionskommune Totalrapport Trivsel BRK 2018 Bornholms Regionskommune rapport Antal besvarelser: 2933 Denne rapport indeholder besvarelser for 2933 respondenter. BRK's samlede svarprocent er 85,2%. Spørgeskeamet blev gennemført i

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere